základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2"

Transkript

1 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dvě hlavní části: - vodivá část zahrnuje dýchací cesty, které se podle místa křížení s trávicí trubicí dělí na: horní cesty dýchací nos, nosní dutina, nosohltan dolní cesty dýchací hrtan, průdušnice, průdušky - respirační část zahrnuje orgány vlastní výměny plynů = plíce Dýchaní: - vnější = alveolární - plicní ventilace výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi - výměna O 2 a CO 2 mezi vzduchem a krví -vnitřní = tkáňové - výměna O 2 a CO 2 mezi krví a tkáněmi - oxidativní metabolismus tkání spotřeba O 2 a výdej CO 2 = buněčné dýchání (mitochondrie) dýchací cesty přivádějí vzduch do plic skládají se z trubicových orgánů stěny vyztuženy chrupavkou - vystlány hlavně cylindrických řasinkovým epitelem stavba dýchací trubice: - sliznice cylindrický řasinkový epitel + řasinkové žlázky - podslizniční vazivo má lymfatické buňky - hladká svalovina umožňuje peristaltické pohyby pravidelné pohyby při nádechu a výdechu - výztuž kostěná (nosní dutina) nebo chrupavčitá ( dých.trubice mimo průdušinek s d<1mm - vazivový obal a) Horní nos(nasus) dýchací a čichový orgán; nosní kořen, hřbet nosu (chrupavčitý), hrot nosu + nosní křídla, 2 nosní dírky (nostrily) oddělené chrupavčitou nosní přepážkou (nosní septum); kůže nosu je na hřbetě tenká a posunlivá, na křídlech tlustá a pevně spojená se spodinou, obsahuje hodně mazových a potních žláz; k nosu zasahují některé mimické svaly hlavně sval nosní, dutina nosní (cavum nasi) dutina uvnitř nosu, má kostnatý podklad (rozlišujeme strop, spodinu, přepážku a zevní stěny), tři nosní skořepy vystupují z postranních stěn a rozdělují dutinu na nosní průduchy horní je nad střední skořepou, střední pod střední skořepou, dolní pod dolní skořepou celá dutina je vystlána sliznicí (až 4mm) a dle její stavby a funkce lze rozeznat části: čichová strop dutiny při horní skořepě a horní části přepážky, má - 1 -

2 smyslový čichový epitel dýchací (respirační) - zaujímá zbývající část, nalézají se zde cylindrické řasinkové buňky - řasinky se míhají směrem k hltanu usedající prach se tak odplavuje do nosohltanu na sliznici je mnoho hlenových žlázek - zvlhčují vdechovaný vzduch + pomáhají zachytávat prach, a také jsou zde hojné pleteně, které oteplují vzduch dutina nosní filtruje, zvlhčuje a otepluje vzduch a je spojena s dalšími dutinami = sinus paranasales vedlejší dutiny nosní! chybí u novorozenců, v postupném vývoji pak dochází k vychlipování sliznice nosní do přilehlých kostí a vyhlubují do nich dutiny, které mají v konečném vývoji větší kapacitu než dutina nosní největší je dutina v těle horní čelisti (až 25 cm 3 ), dále pak v kosti čichové, klínové a čelní všechny tyto dutiny mají stejnou stavbu jako dutina nosní díky nim je lebka velice odlehčená nosohltan ( nasopharynx ) 1.oddíl hltanu, z boční stěny ústí do nosohltanu Eustachovy trubice spojují nosohltan se středním uchem spojuje nosní a ústní dutinu prochází jí vzduch i potrava v ústní části dochází ke křížení hrtanu a hltanu b) Dolní Hrtan (larynx) dutý orgán cca 5 cm vysoký tvaru převráceného komolého jehlanu tvořen chrupavkami, které jsou spojeny vazy a svaly největší z nich chrupavka štítná má 2 ploténky stříškovitě spojené tak, že vzniká hrana = hrtanová vyvýšenina = ohryzek k ní je kloubně připojena chrupavka prstencová její oblouk směřuje vpřed a vzad ploténka na ní shora nasedají dvě menší hlasivkové chrupavky tvar trojbokého jehlanu, chrupavka příklopková má podobu oválného listu s úzkým řapíkem a je uložena svou dolní částí dle úhlu obou plotének chr.štítné tato část = hrtanová příklopka (epiglottis) tím je hrtan chráněn proti vstupu potravy při polykání sklání se dolů a zakrývá tak hrt.otvor vznik zvuku: v hrtanu se vyskytují 2 páry hlasivek horní = pravé, dolní = nepravé; mezi pravými je hlasivková štěrbina - stahem jednotlivých drobných příčně pruhovaných svalů, mění hrtanové chrupavky své postavení změna napětí hlas.vazů, tím se mění jejich vzdálenost, a tak i hlasová štěrbina. - vydechovaný vzduch pak narážena hlasové vazy, rozechvívá je a jejich chvěním se vlní vzduch v horních cestách dýchacích a vzniká tón. - u dětí a žen má hrtan menší průměr než muži, a tak děti a ženy mají vyšší hlas než muži; ke změně hlasu dochází během puberty, kdy dochází jak u dívek tak k chlapců k růstu hrtanu a tak se snižuje Hlas výraznější u chlapců jazylka kost podkovitého tvaru, je zavěšená vazy na bodcovitém výběžku kosti spánkové je na ní vazivově zavěšena chrupavka štítná - 2 -

3 Průdušnice (trachea) nepárová trubice, začíná pod hrtanem a spojuje ho s průduškami; je dlouhá cm a 1,5 1,8 cm široká - je vyztužena podkovovitými chrupavkami, které mají tvar písmene C, a jsou uloženy tak, že vzadu zůstává souvislá vazivová stěna - je zavěšena na prstencovou chrupavku hrtanu, sestupuje krkem a do dutiny hrudní, kde se ve výši 5.obratle dělí na dvě průdušky Průduška (bronchus) párová trubice zanořující se do plic, pravá i levá průduška vzniká rozdělením průdušnice, jsou vyztuženy chrupavčitými prstenci - každá průduška vstupuje do plíce, kde se dále dělí pro každou plíci je daná primární průduška: ta se v levé plíci dělí na dvě sekundární a v pravé na tři sekundární průdušky, při čemž každá sekundární průduška zásobuje jeden plicní lalok - terciální průdušky pak zásobují jednotlivé plicní segmenty Respirační část : Plíce (pulmo) párový dýchací orgán kuželovitého tvaru, který je uložen v hrudní dutině, jejich hmotnost je g a jejich vnitřní plocha činí m 2 - u dětí mohou mít šedorůžovou barvu, dospělý člověk má plíce mramorově černé - plíce jsou rozděleny hrudní přepážkou na pravou a levou, každá plíce je hlubokými zářezi rozdělena na laloky (lobi); pravá plíce má tři laloky ( a levá plíce laloky dva; každá plíce tak vyplňuje polovinu hrudníku a jejich tvar je přizpůsoben hrudním stěnám, proto rozeznáváme: - plochu spodinovou(bazální) nasedá na bránici ( je konkávní ) - plochu žeberní (kostální) je obrácena k postranní stěně hrudníku, která je vyztužena žebry(tato plocha je konvexní) - plochu mezihrudí (mediastinální) obrácená do mezihrudí, má v přední části otisk srdce patrnější na levé plíci - směrem vzhůru se plíce zužují a jsou zakončeny zaobleným vrcholkem (hrot plicní); plochy plic v sebe přecházejí ostrými kraji, výjimkou je přechod při páteři, tam kostální plocha přechází v medistální zaoblením. - na medistální ploše je branka plicní (hilus) - v okolí hilu nalezneme vegetativní pleteň a mízní uzliny do hilu vstupuje hlavní průdušky a plicní tepna a vystupují plicní žíly a mízní cévy; hlavní průduška se pak dělí na průdušky segmentální(větví se jen v přesně omezené části laloku =segment) vzniká bronchiální strom = (bronchopulmonální segment) - segment.průdušky se dále dělí, při čemž ubývá chrupavčitých obloučků a řasinkového epitelu a začíná se objevovat hladké svalstvo, až vznikají slabounké průdušinky(bronchioly), které se otevírají do plicních lalůčků a ty se skládají z několika plicních váčků, jejichž stěny se vychlipují v plicní sklípky (alveoly) ty jsou vystlány jednovrstevným respiračním epitelem(je krytý submikroskopickou lipoidní blankou); mají polokulovité stěny (cca 0,2mm) člověk má kolem 700 miliónů alveolů o celkovém povrchu 80m 2. - plicní tepna se větví a každá část jde do jedné plíce a přináší neokysličenou krev, části tepny se pak větví až na kapiláry, které hustě prokrvují stěnu alveolů - 3 -

4 výměna plynů probíhá difúzí přes alveolokapilární membránu - vnitřní povrch alveolů je kryt tenkou vrstvou tekutiny, jejíž molekuly se přitahují a tím vzniká povrchové napětí, které je regulováno surfaktanty, což je směs fosfolipidů a bílkovin, která toto napětí snižuje a tak pomáhá udržet alveoly rozepjaté (někdy se surfaktanty musí dodávat novorozencům) povrch plic má plicní obaly každá plícemá dvě blány: zevní = pohrudnice(pleura parietalis) vazivová blána na vnitřní straně hrudníku, její části v sebe přecházejí v ostrých úhlech vznikají sinusy (záhyby), do nichž se při vdechu zasunují okraje plic - je přirostlá k boční stěně hrudníku i k bránici vnitřní = poplicnice(pleura pulmonalis) je na povrchu plic - mezi oběma blánami je štěrbina vyplněná tekutinou, tím je možný posun blan při dýchání Přenos O 2 a CO 2 : -z plicních alveol přechází kyslík difúzí přes jejich stěnu do plicních kapilár, odtud je transportován krví do tkání - CO 2 se přenáší opačným směrem - silou, jež určuje směr a rychlost difúze, je rozdíl parciálních tlaků obou plynů ve vzduchu v alveolách na jedné straně, a krvi plicních kapilárách na straně druhé v krvi: (viz referát krev) - se kyslík přenáší ve dvou formách: a) fyzikálně rozpuštěný v plazmě b) vázaný na molekuly hemoglobinu v erytrocytech: -při úplném nasycení krve kyslíkem (200ml O 2 /l krve) je více jak 98% O 2 vázáno na hemoglobin: - bílkovina globin (96%) - pigment hem (4%) obsahuje Fe 2+ každá molekula má 4 hemové a 4 polypeptidové řetězce, takže jedna molekula váže 4 molekuly kyslíku = Hb + 4O 2 Hb(O 2 ) 4 =oxyhemoglobin(světle červený), samotný hemoglobin tm.modrý nebezpečný je pro člověka CO, jeho afinita na hemoglobin je x větší než u kyslíku, takže CO se váže i při malém parciálním tlaku dalším nebezpečí jsou dusitany a dusičnany, které Fe 2+ oxidují na Fe 3+, tím vzniká methemoglobin, který není schopný přenášet kyslík - oxid uhličitý se přenáší ve třech formách: a) volně rozpuštěný v krevní plazmě b) ve formě HCO 3 - c) vázaný n hemoglobin CO 2 se v plazmě volně rozpouští v malém množství (7%) CO 2 přenášený plazmou se mění na HCO 3 -, a v plicích z něj opět vzniká CO 2 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 HCO H + takto se přenáší 67% CO 2 25% se pak váže v tkáňových kapilárách na hemoglobin a v plicích se zase uvolňuje plicní ventilace: - 4 -

5 - mechanický proces, při němž se pohybuje vzduch do plic a z plic, děje se tak v důsledku změny objemu hrudní dutiny, které vyvolávají dýchací svaly Dýchácí = ventilační = respirační pohyby: mechanika dýchání: výměna plynů se děje střídavým zvětšováním ( nádechem, vdechem, inspirací, inhalací ) a zmenšováním ( exspirací ) hrudní dutiny: vdech( inspirace): - je umožněn rozšířenm hrudníku všemi směry, což je dovoleno 2 funkčními mechanismy:1) pohybem horních žeber ( až po 7.) a hrudní kosti se hrudník rozšiřuje dorzoventrálně = mechanismus sternokostální 2) pohybem dolních žeber a bránice ve směru příčném a svislém = mechanismus kostodiafragmatický to, který typ mechanismu převažuje záleží na stavbě těla, hrudníku a činnosti svalů hlavní dýchací sval bránice zaručuje výměnu cca 2/3 vzduchu v plicích, pohybuje se jako píst a aktivně se posunuje dolů a pasivně nahoru; rozsah tohoto pohybu v klidu činní 1 cm, při hlubokém dýchání 3 cm, + současně se vyklenuje stěna břišní. - mezižeberní svaly zevní a mezichrupavková část vnitřních svalů dokončují vdech rozšířením hrudníku ve směru příčném a předozadním - plíce kopírují změnu objemu hrudníky jakoby spirálou, se začátkem nahoře vzadu a koncem dole vpředu výdech(exspirace): je vyvolán opačným pohybem hrudníku a bránice, protože klidové postavení hrudníku je blíže postavení výdechovému, je výdech téměř dějem pasivním, kdy hrudník vyvedený činností vdechových svalů z rovnovážné polohy klidové se do ní opět vrací, a až na dokončení výdechu se podílí svalstvo aktivně při hlubokém dýchání je i výdech aktivní činností svalovou k výdechu se uplatňuje: deformace (= torze) chrupavek žeberních retrakční síla plic váha hrudníku pasivní vytlačení ochablé bránice vzhůru činnost mezižeberních svalů vnitřních - za usilovného dýchání se uplatňují pomocné svaly dýchací, což jsou zejména při vdechu: svaly kloňené, zdvihač hlavy, velký a malý sval prsní, široký sval zádový. Při výdechu se uplatňují hlavně čtyřhranné svaly bederní. Podle využití dýchacích svalů lze dýchání dělit: a) dýchání kostální = žeberní probíhá činností horních (2 5) a dolních(6 10) b) dýchání abdominální = brániční většinou se mísí oba typy, ale obecně kostální horní převládá u žen, kostální dolní u mužů a u dětí převládá abdominální velikost plicní ventilace: při klidovém dýchání jsou plíce hodně pod úrovní maximální kapacity, velikost plicní ventilace závisí na: a) dechové frekvenci v klidu vdechů za minutu b) objemu vdechovaného a vydechovaného vzduchu - 5 -

6 celková (totální) kapacita plic se skládá ze 4 složek: 1) reziduální objem = zbytkový vzduch, objem (1800 ml), který setrvává v plicích i po nejusilovnějším výdechu 2)expirační rezervní objem = objem vzduchu (1200ml), který je člověk schopen vytlačit z plic po skončení normálního výdechu 3)dechový objem = objem vzduchu (500ml), který proudí do plic a z plic při normálním klidovém dýchání 4)inspirační rezervní objem = objem vzduchu (3000ml), který je člověk schopen nasát do plic i po skončení normálního nádechu totální kapacita je cca 6,5 litru, ale reziduální objem nemá v praxi význam, a tak součet expiračního, dechového a inspiračního rezervního objemu tvoří tzv. vitální kapacitu plic = maximální objem vzduchu, který lze vydechnout po největším nádechu, je to orientační ukazatel výkonnosti plic a závisí na věku, hmotnosti, výšce, stavbě těla a pohlaví. Ženy 3,2 litru, muži 4,2; zvětšuje se u sportovců, zpěváků, foukačů skla atd Kontrola plicního dýchání 1) nervová a) bránice a mezižeberní svaly jsou ovládány na základě nervového impulsu, vycházejícího z prodloužené míchy b) koncovým a středním mozkem lze vůlí regulovat frekvenci a hloubku dýchání c) v dýchacích svalech se nacházejí tzv. proprioreceptory ( jsou ve svalech či šlachách upínajících se na žebra), které tlumí činnost dýchacího centra 2) látková a) kontrola CO 2 v krvi mozek a míchu obklopuje čirá tekutina (mozkomíšní mok), se kterou jsou v trvalém kontaktu chemoreceptory; hladina CO 2 v krvi a mozkomíšním moku je srovnatelná, neboť CO 2 do moku difunduje když chemoreceptory zjistí vyšší koncentraci CO 2, vysílá nervový systém =řes míchu pokny k intenzivnějším pohybům bránice ta pak začne pracovat rychleji, prohloubí se dýchání a CO 2 se odvádí z těla ve větší míře b) kontrola O 2 v krvi receptory v cévách stimulují mozkové dýchací centrum ke zvýšení dýchací aktivity tehdy, dojde-li k poklesu koncentrace kyslíku c) vliv emocí smích, pláč Obranné dýchací reflexy Ve sliznici dýchacích cest jsou nervová zakončení a ta jsou drážděna pevnými částečkami, nadměrným množstvím hlenu, dráždivými a čpavými látkami Podráždění sliznice hrtanu, průdušnice a průdušek vede ke kašli Kašlání: Začíná neobvykle hlubokým nádechem, stáhnou se hlasivky a uzavře se hlasová štěrbina, takže se vzduch zadržuje v plicích hlasová štěrbina se náhle otevře a proud vzduchu vyletí z úst rychlostí až 160 km/hod Podráždění nosní sliznice vyvolává kýchnutí, to je podobné kašli, ale vzduch vyletí spíše nosem - 6 -

7 Škytání podráždění bránice, většinou horkou nebo studenou potravou Zívání je způsobeno nedostatkem kyslíku v ovzduší nebo únavou; většina kyslíku je ve svalech a mozek tak má nedostatek vzduchu Smích způsobuje podráždění bránice Kyslíkový dluh Dochází k němu po ukončení cvičení, kdy se spotřeba kyslíku nevrací ke klidovým hodnotám a zvýšené dýchání nějakou dobu přetrvává. Kyslík se v této době využívá v tkáních právě ke splacení dluhu, který vznikl při cvičení. Při nedostatku kyslíku v tkáních dodává kyslík myoglobin, který tak způsobuje kyslíkový dluh a vznik kyseliny mléčné. Kyslíkový dluh = kyslík, který je třeba doplnit v hemoglobinu; neboli kyslík, který se spotřebovává v důsledku zvýšené tělesné teploty tkání a kyslík nutný k oxidaci kyseliny mléčné, která vznikla při cvičení Vývoj dýchacích cest a plic První známka dolních cest dýchacích třítýdenní zárodek má malé vychlípeniny na přední straně trávicí trubice v místech horní části budoucího jícnu, vychlípenina se prodlužuje, takže lze rozlišit horní užší stopkatou část a dolní rozšířenou, která se větví na dva váčky pravý a levý(trochu menší) Z místa odstupu stopky pak vzniká hrtan, ze stopky průdušnice a z váčků plíce. Horní cesty dýchací se vztahují k vývoji dutiny ústní, kde se časném embryonálním vývoji objevují tři lišty, z nichž ta nepárová dá základ nosní přepážce, a párové = patrové se spojí v základ patra, které odděluje jednotlivé dutiny. Nemoci 1)infekční choroby přenos kapénkovou infekcí, původci jsou viry, bakterie nebo mykoplazmata; viry a bakterie jsou odpovědny za záněty dýchacích cest a) rýma zánět nosní sliznice a nosohltanu; viry Rhinoviry b) Laryngitida zánět hrtanu c) Faryngitida zánět hltanu d) Tonsilitida zánět mandlí e) Bronchitida zánět průdušek Pneumonie = zápal plic Virové nebo bakteriální onemocnění, jedná se o zaplnění alveolů hlenem a tekutinou, což komplikuje výměnu plynů jedna z bakteriálních forem = legionářská choroba - legionella pneumophila výskyt pneumonie v dnešní době je hlavně u lidí nakažených HIV nebo již mající AIDS, jako prevence slouží chemoprofylaxe (=preventivní podávání antibiotik) další skupinou ohrožených lidí jsou ti, se slabou imunitou a hlavně staří lidé hrozba celoplošné nákazy v domovech důchodců TBC (souchotiny) Mycofacterium tubercolosis, tvorba uzlíků tuberkulózní tkáně v plicích, přenáší se kapénkami nebo mlékem; napadají nejčastěji plíce (plicní TBC), dále mízní uzliny, hrtan, střeva, ledviny, kosti (kostní TBC), kůži (kožní TBC) a další orgány; přitom vznikají uzlíky (tuberkuly), které mohou v procesu hojení zvápenatět nebo se rozpadají a pokračuje další chorobný proces. Při masivním pomnožení zárodků TBC a jejich roznesením krevní cestou vzniká těžký TBC stav, tzv. miliární TBC. Pokroky v chemoterapii (antibiotika, tuberkulostatika) a zvýšenou hygienou došlo k podstatnému snížení této nákazy - 7 -

8 především ve vyspělých civilizovaných zemích (poslední dobou však počty nemocných opět stoupají a to i v těch nejvyspělejších zemích). Vysoká schopnost původce choroby vypěstovat si imunitu nutí lékaře kombinovat více druhů velice silných antibiotik, modifikovat stávají antibiotika a hledat nová. Prevence vyžaduje zabránění kontaktu (izolace nemocných s otevřenou TBC, ozdravovací plány v chovu skotu), správnou výživu, pohyb na čerstvém vzduchu, ochranné očkování (malé děti) atd. preventivní a profylaktická opatření hygienické služby; Černý kašel Bordetella pertusis, je to zánět bronchů a trachey provázený kašlem, postihoval hlavně děti, dnes očkování Záškrt = Difterie Corynebacterium diphteriae, zánět nosohltanu, hrtanu a průdušnice v těžkých případech obrny Chřipka podoba rýmy, kašle a bolesti krku, virové onemocnění 2) neinfekční choroby ovlivňují fci plic Pneumotorax smrštění plic v důsledku proniknutí vzduchu do pohrudniční štěrbiny Je většinou provázen kolapsem plíce menšího nebo většího rozsahu. Může být buď spontánní, nebo vzniknout následkem poranění plic nebo hrudníku. Projevuje se dušností, bolestí na hrudi, suchým kašlem. Někdy se vzduch sám vstřebá, jindy je zapotřebí složitějšího zásahu (odsávání vzduchu, drenáž). Umělý pneumotorax jako léčebná metoda při tuberkulóze plic se již nepoužívá. Astma zúžení bronchiolů v plicích zapříčiněné alergickou reakcí Asbestóza způsobena prachem nebo vlákny ve vzduchu, vaziová přeměna plicní tkáně dýchací poruchy Emfyzem = rozedma plic vznik podporuje kouření, dědičná choroba, projevující se zničním stěn alveolů, takže může dojít k poruchám sycení krve Nádorová onemocnění - Bronchogenní karcinom je nejčastějším nádorem plic, jehož de facto jedinou příčinou je kouření. Je to velmi zhoubný nádor, který navíc bývá často odhalen až v pozdních stadiích. V jejich léčbě se dosud nepodařilo dosáhnout téměř žádného pokroku. Bronchogenní karcinom vzniká nádorovou přeměnou buněk bronchů (průdušek) a je asi sedmkrát častější u mužů, nicméně i u žen se jeho frekvence poslední dobou zvyšuje. V současnosti za rok nově onemocní asi 100 lidí na obyvatel, což je v České republice zhruba nových případů za rok. Jako kritická hranice pro zvýšené riziko vzniku tohoto nádoru se udává množství vykouřených cigaret. přicházejí i stále přesvědčivější důkazy o tom, že zvýšené riziko s sebou přináší i pasivní kouření. V časném stadiu se karcinom projevuje tzv. nespecifickými příznaky, které se zrovna tak objevují u mnoha dalších nemocí a není z nich samotných zřejmé, čím jsou způsobeny například teplotou, kašlem a - 8 -

9 vykašláváním krve. Teploty nejasného původu, po týdny neustávající kašel a tím spíše vykašlávání krve by však každého měly přivést k lékaři a ten by v každém případě měl pomyslet i na nádorovou příčinu těchto příznaků. Nádory plic však bývají často náhodným nálezem na rentgenovém snímku, který je prováděn ze zcela jiného důvodu, např. při jakékoli hospitalizaci (přijetí do nemocnice), k níž rentgen plic a srdce běžně patří. Velkou a bohužel zároveň těžko řešitelnou záludností bronchogenního karcinomu je, že se ho často podaří odhalit až ve chvíli, kdy je ve velmi pokročilém stadiu a možnost operační léčby je omezena nebo zcela vyloučena. Není to však špatnou prací lékařů, ale proto, že se nádor dlouho nijak neprojevuje. Nemocný necítí žádné obtíže, a tudíž jej ani nic nepřivede k lékaři. Když první potíže nastanou nebo při náhodném nálezu, už může být pozdě. Léčba je nutná včas Operace je u nemalobuněčných karcinomů možná asi ve % případů. Má-li ji pacient podstoupit, musí splňovat určité nároky na funkci plic a cévní soustavy, aby pro něj operace samotná a pooperační období nepředstavovaly přímé ohrožení života. Operace má smysl i v případě, že se nepodaří odstranit všechnu nádorovou tkáň čím méně nádorové tkáně zůstane, tím lepší výsledky může přinést následné ozařování nebo chemoterapie. Radioterapie, tedy ozařování, je zaměřena jak na vlastní nádor, tak na další komplikace: léčbu metastáz v mozku, bolestí, útlaku horní duté žíly masou nádoru. Radioterapii lze kombinovat se současnou nebo následnou chemoterapií. Hlavní léčbou u malobuněčných karcinomů je chemoterapie, kdy se pro zvýšení účinku podává několik léků současně. V prvním stadiu lze také chemoterapii kombinovat s radioterapií, při které se ozařuje mediastinum. Mozek se ozařuje jako prevence proti vzniku metastáz, které se objevují až u 70 % pacientů. Bronchogenní karcinom je nádorem s velmi špatnou prognózou, který ve velkém procentu případů nelze vyléčit. Terapie se tedy zaměřuje aspoň na prodloužení života, úlevu od příznaků a zlepšení kvality života nemocného. Tracheostomie chirurgický zákrok, nutný při neprůchodnosti hrtanu nebo při uměle řízeném dýchání; na krku se při tom v průdušnici vytvoří otvor, umožňující trvalé dýchání tento otvor lze opět zavřít. obdobná je tracheotomie, při níž je do průdušnice aplikovaná trubice Literatura a další zdroje: J.Fleischmann Anatomie člověka II, SPN 1964 J. Hořejší Lidské tělo, Gemini 1992 R. Linc Biologie člověka SPN 1970 I. Novotný, M. Hruška Biologie člověka - Fortuna

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Dýchací soustava lov

Dýchací soustava lov Dýchací soustava člověka Vnější dýchání výměna plynů mezi krví a okolím (vzduchem) kyslík se dostává dýchacími pohyby vdechovaným vzduchem do plicních alveol (plicní ventilace) a odtud difúzí do krevního

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

Dýchací systém - úvod

Dýchací systém - úvod Dýchací systém - úvod Pro metabolismus tkání je nutný přísun kyslíku. Při metabolismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, tyto látky se z organismu vylučují dýchacím ústrojím. Správná funkce dýchacího

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy DÝCHACÍ SOUSTAVA Funkcí dýchací soustavy je příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého = dýchání, které úzce souvisí s uvolňováním energie Mgr. Aleš RUDA Fylogeneze dýchací soustavy Prvoci, houby, láčkovci:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Respirační systém http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Funkce respiračního systému Úzká spolupráce se srdcem a krví ve snaze extrahovat kyslík z vnějšího prostředí a zbavovat se nežádoucích

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Apparatus respiratorius

Apparatus respiratorius Apparatus respiratorius (stavba a fce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Funkce okysličování krve, zevní dýchání uvolňování pco2 tvorba a modulace hlásek

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace:

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace: Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (3) by Biologie - Pátek, Únor 28, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-3/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Bar?a Plicní ventilace:

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_02_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK TRÁVICÍ SOUSTAVA - SLINNÉ ŽLÁZY 3 páry příušní, podčelistní, podjazykové větší množství drobných

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci dýchací soustavy Označení materiálu:

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_13 Zdravověda somatologie

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Dýchací systém Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Plíce v cavitas pleuralis Nosní dutina rozdělena nosní přepážkou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2.

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více