základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2"

Transkript

1 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dvě hlavní části: - vodivá část zahrnuje dýchací cesty, které se podle místa křížení s trávicí trubicí dělí na: horní cesty dýchací nos, nosní dutina, nosohltan dolní cesty dýchací hrtan, průdušnice, průdušky - respirační část zahrnuje orgány vlastní výměny plynů = plíce Dýchaní: - vnější = alveolární - plicní ventilace výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi - výměna O 2 a CO 2 mezi vzduchem a krví -vnitřní = tkáňové - výměna O 2 a CO 2 mezi krví a tkáněmi - oxidativní metabolismus tkání spotřeba O 2 a výdej CO 2 = buněčné dýchání (mitochondrie) dýchací cesty přivádějí vzduch do plic skládají se z trubicových orgánů stěny vyztuženy chrupavkou - vystlány hlavně cylindrických řasinkovým epitelem stavba dýchací trubice: - sliznice cylindrický řasinkový epitel + řasinkové žlázky - podslizniční vazivo má lymfatické buňky - hladká svalovina umožňuje peristaltické pohyby pravidelné pohyby při nádechu a výdechu - výztuž kostěná (nosní dutina) nebo chrupavčitá ( dých.trubice mimo průdušinek s d<1mm - vazivový obal a) Horní nos(nasus) dýchací a čichový orgán; nosní kořen, hřbet nosu (chrupavčitý), hrot nosu + nosní křídla, 2 nosní dírky (nostrily) oddělené chrupavčitou nosní přepážkou (nosní septum); kůže nosu je na hřbetě tenká a posunlivá, na křídlech tlustá a pevně spojená se spodinou, obsahuje hodně mazových a potních žláz; k nosu zasahují některé mimické svaly hlavně sval nosní, dutina nosní (cavum nasi) dutina uvnitř nosu, má kostnatý podklad (rozlišujeme strop, spodinu, přepážku a zevní stěny), tři nosní skořepy vystupují z postranních stěn a rozdělují dutinu na nosní průduchy horní je nad střední skořepou, střední pod střední skořepou, dolní pod dolní skořepou celá dutina je vystlána sliznicí (až 4mm) a dle její stavby a funkce lze rozeznat části: čichová strop dutiny při horní skořepě a horní části přepážky, má - 1 -

2 smyslový čichový epitel dýchací (respirační) - zaujímá zbývající část, nalézají se zde cylindrické řasinkové buňky - řasinky se míhají směrem k hltanu usedající prach se tak odplavuje do nosohltanu na sliznici je mnoho hlenových žlázek - zvlhčují vdechovaný vzduch + pomáhají zachytávat prach, a také jsou zde hojné pleteně, které oteplují vzduch dutina nosní filtruje, zvlhčuje a otepluje vzduch a je spojena s dalšími dutinami = sinus paranasales vedlejší dutiny nosní! chybí u novorozenců, v postupném vývoji pak dochází k vychlipování sliznice nosní do přilehlých kostí a vyhlubují do nich dutiny, které mají v konečném vývoji větší kapacitu než dutina nosní největší je dutina v těle horní čelisti (až 25 cm 3 ), dále pak v kosti čichové, klínové a čelní všechny tyto dutiny mají stejnou stavbu jako dutina nosní díky nim je lebka velice odlehčená nosohltan ( nasopharynx ) 1.oddíl hltanu, z boční stěny ústí do nosohltanu Eustachovy trubice spojují nosohltan se středním uchem spojuje nosní a ústní dutinu prochází jí vzduch i potrava v ústní části dochází ke křížení hrtanu a hltanu b) Dolní Hrtan (larynx) dutý orgán cca 5 cm vysoký tvaru převráceného komolého jehlanu tvořen chrupavkami, které jsou spojeny vazy a svaly největší z nich chrupavka štítná má 2 ploténky stříškovitě spojené tak, že vzniká hrana = hrtanová vyvýšenina = ohryzek k ní je kloubně připojena chrupavka prstencová její oblouk směřuje vpřed a vzad ploténka na ní shora nasedají dvě menší hlasivkové chrupavky tvar trojbokého jehlanu, chrupavka příklopková má podobu oválného listu s úzkým řapíkem a je uložena svou dolní částí dle úhlu obou plotének chr.štítné tato část = hrtanová příklopka (epiglottis) tím je hrtan chráněn proti vstupu potravy při polykání sklání se dolů a zakrývá tak hrt.otvor vznik zvuku: v hrtanu se vyskytují 2 páry hlasivek horní = pravé, dolní = nepravé; mezi pravými je hlasivková štěrbina - stahem jednotlivých drobných příčně pruhovaných svalů, mění hrtanové chrupavky své postavení změna napětí hlas.vazů, tím se mění jejich vzdálenost, a tak i hlasová štěrbina. - vydechovaný vzduch pak narážena hlasové vazy, rozechvívá je a jejich chvěním se vlní vzduch v horních cestách dýchacích a vzniká tón. - u dětí a žen má hrtan menší průměr než muži, a tak děti a ženy mají vyšší hlas než muži; ke změně hlasu dochází během puberty, kdy dochází jak u dívek tak k chlapců k růstu hrtanu a tak se snižuje Hlas výraznější u chlapců jazylka kost podkovitého tvaru, je zavěšená vazy na bodcovitém výběžku kosti spánkové je na ní vazivově zavěšena chrupavka štítná - 2 -

3 Průdušnice (trachea) nepárová trubice, začíná pod hrtanem a spojuje ho s průduškami; je dlouhá cm a 1,5 1,8 cm široká - je vyztužena podkovovitými chrupavkami, které mají tvar písmene C, a jsou uloženy tak, že vzadu zůstává souvislá vazivová stěna - je zavěšena na prstencovou chrupavku hrtanu, sestupuje krkem a do dutiny hrudní, kde se ve výši 5.obratle dělí na dvě průdušky Průduška (bronchus) párová trubice zanořující se do plic, pravá i levá průduška vzniká rozdělením průdušnice, jsou vyztuženy chrupavčitými prstenci - každá průduška vstupuje do plíce, kde se dále dělí pro každou plíci je daná primární průduška: ta se v levé plíci dělí na dvě sekundární a v pravé na tři sekundární průdušky, při čemž každá sekundární průduška zásobuje jeden plicní lalok - terciální průdušky pak zásobují jednotlivé plicní segmenty Respirační část : Plíce (pulmo) párový dýchací orgán kuželovitého tvaru, který je uložen v hrudní dutině, jejich hmotnost je g a jejich vnitřní plocha činí m 2 - u dětí mohou mít šedorůžovou barvu, dospělý člověk má plíce mramorově černé - plíce jsou rozděleny hrudní přepážkou na pravou a levou, každá plíce je hlubokými zářezi rozdělena na laloky (lobi); pravá plíce má tři laloky ( a levá plíce laloky dva; každá plíce tak vyplňuje polovinu hrudníku a jejich tvar je přizpůsoben hrudním stěnám, proto rozeznáváme: - plochu spodinovou(bazální) nasedá na bránici ( je konkávní ) - plochu žeberní (kostální) je obrácena k postranní stěně hrudníku, která je vyztužena žebry(tato plocha je konvexní) - plochu mezihrudí (mediastinální) obrácená do mezihrudí, má v přední části otisk srdce patrnější na levé plíci - směrem vzhůru se plíce zužují a jsou zakončeny zaobleným vrcholkem (hrot plicní); plochy plic v sebe přecházejí ostrými kraji, výjimkou je přechod při páteři, tam kostální plocha přechází v medistální zaoblením. - na medistální ploše je branka plicní (hilus) - v okolí hilu nalezneme vegetativní pleteň a mízní uzliny do hilu vstupuje hlavní průdušky a plicní tepna a vystupují plicní žíly a mízní cévy; hlavní průduška se pak dělí na průdušky segmentální(větví se jen v přesně omezené části laloku =segment) vzniká bronchiální strom = (bronchopulmonální segment) - segment.průdušky se dále dělí, při čemž ubývá chrupavčitých obloučků a řasinkového epitelu a začíná se objevovat hladké svalstvo, až vznikají slabounké průdušinky(bronchioly), které se otevírají do plicních lalůčků a ty se skládají z několika plicních váčků, jejichž stěny se vychlipují v plicní sklípky (alveoly) ty jsou vystlány jednovrstevným respiračním epitelem(je krytý submikroskopickou lipoidní blankou); mají polokulovité stěny (cca 0,2mm) člověk má kolem 700 miliónů alveolů o celkovém povrchu 80m 2. - plicní tepna se větví a každá část jde do jedné plíce a přináší neokysličenou krev, části tepny se pak větví až na kapiláry, které hustě prokrvují stěnu alveolů - 3 -

4 výměna plynů probíhá difúzí přes alveolokapilární membránu - vnitřní povrch alveolů je kryt tenkou vrstvou tekutiny, jejíž molekuly se přitahují a tím vzniká povrchové napětí, které je regulováno surfaktanty, což je směs fosfolipidů a bílkovin, která toto napětí snižuje a tak pomáhá udržet alveoly rozepjaté (někdy se surfaktanty musí dodávat novorozencům) povrch plic má plicní obaly každá plícemá dvě blány: zevní = pohrudnice(pleura parietalis) vazivová blána na vnitřní straně hrudníku, její části v sebe přecházejí v ostrých úhlech vznikají sinusy (záhyby), do nichž se při vdechu zasunují okraje plic - je přirostlá k boční stěně hrudníku i k bránici vnitřní = poplicnice(pleura pulmonalis) je na povrchu plic - mezi oběma blánami je štěrbina vyplněná tekutinou, tím je možný posun blan při dýchání Přenos O 2 a CO 2 : -z plicních alveol přechází kyslík difúzí přes jejich stěnu do plicních kapilár, odtud je transportován krví do tkání - CO 2 se přenáší opačným směrem - silou, jež určuje směr a rychlost difúze, je rozdíl parciálních tlaků obou plynů ve vzduchu v alveolách na jedné straně, a krvi plicních kapilárách na straně druhé v krvi: (viz referát krev) - se kyslík přenáší ve dvou formách: a) fyzikálně rozpuštěný v plazmě b) vázaný na molekuly hemoglobinu v erytrocytech: -při úplném nasycení krve kyslíkem (200ml O 2 /l krve) je více jak 98% O 2 vázáno na hemoglobin: - bílkovina globin (96%) - pigment hem (4%) obsahuje Fe 2+ každá molekula má 4 hemové a 4 polypeptidové řetězce, takže jedna molekula váže 4 molekuly kyslíku = Hb + 4O 2 Hb(O 2 ) 4 =oxyhemoglobin(světle červený), samotný hemoglobin tm.modrý nebezpečný je pro člověka CO, jeho afinita na hemoglobin je x větší než u kyslíku, takže CO se váže i při malém parciálním tlaku dalším nebezpečí jsou dusitany a dusičnany, které Fe 2+ oxidují na Fe 3+, tím vzniká methemoglobin, který není schopný přenášet kyslík - oxid uhličitý se přenáší ve třech formách: a) volně rozpuštěný v krevní plazmě b) ve formě HCO 3 - c) vázaný n hemoglobin CO 2 se v plazmě volně rozpouští v malém množství (7%) CO 2 přenášený plazmou se mění na HCO 3 -, a v plicích z něj opět vzniká CO 2 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 HCO H + takto se přenáší 67% CO 2 25% se pak váže v tkáňových kapilárách na hemoglobin a v plicích se zase uvolňuje plicní ventilace: - 4 -

5 - mechanický proces, při němž se pohybuje vzduch do plic a z plic, děje se tak v důsledku změny objemu hrudní dutiny, které vyvolávají dýchací svaly Dýchácí = ventilační = respirační pohyby: mechanika dýchání: výměna plynů se děje střídavým zvětšováním ( nádechem, vdechem, inspirací, inhalací ) a zmenšováním ( exspirací ) hrudní dutiny: vdech( inspirace): - je umožněn rozšířenm hrudníku všemi směry, což je dovoleno 2 funkčními mechanismy:1) pohybem horních žeber ( až po 7.) a hrudní kosti se hrudník rozšiřuje dorzoventrálně = mechanismus sternokostální 2) pohybem dolních žeber a bránice ve směru příčném a svislém = mechanismus kostodiafragmatický to, který typ mechanismu převažuje záleží na stavbě těla, hrudníku a činnosti svalů hlavní dýchací sval bránice zaručuje výměnu cca 2/3 vzduchu v plicích, pohybuje se jako píst a aktivně se posunuje dolů a pasivně nahoru; rozsah tohoto pohybu v klidu činní 1 cm, při hlubokém dýchání 3 cm, + současně se vyklenuje stěna břišní. - mezižeberní svaly zevní a mezichrupavková část vnitřních svalů dokončují vdech rozšířením hrudníku ve směru příčném a předozadním - plíce kopírují změnu objemu hrudníky jakoby spirálou, se začátkem nahoře vzadu a koncem dole vpředu výdech(exspirace): je vyvolán opačným pohybem hrudníku a bránice, protože klidové postavení hrudníku je blíže postavení výdechovému, je výdech téměř dějem pasivním, kdy hrudník vyvedený činností vdechových svalů z rovnovážné polohy klidové se do ní opět vrací, a až na dokončení výdechu se podílí svalstvo aktivně při hlubokém dýchání je i výdech aktivní činností svalovou k výdechu se uplatňuje: deformace (= torze) chrupavek žeberních retrakční síla plic váha hrudníku pasivní vytlačení ochablé bránice vzhůru činnost mezižeberních svalů vnitřních - za usilovného dýchání se uplatňují pomocné svaly dýchací, což jsou zejména při vdechu: svaly kloňené, zdvihač hlavy, velký a malý sval prsní, široký sval zádový. Při výdechu se uplatňují hlavně čtyřhranné svaly bederní. Podle využití dýchacích svalů lze dýchání dělit: a) dýchání kostální = žeberní probíhá činností horních (2 5) a dolních(6 10) b) dýchání abdominální = brániční většinou se mísí oba typy, ale obecně kostální horní převládá u žen, kostální dolní u mužů a u dětí převládá abdominální velikost plicní ventilace: při klidovém dýchání jsou plíce hodně pod úrovní maximální kapacity, velikost plicní ventilace závisí na: a) dechové frekvenci v klidu vdechů za minutu b) objemu vdechovaného a vydechovaného vzduchu - 5 -

6 celková (totální) kapacita plic se skládá ze 4 složek: 1) reziduální objem = zbytkový vzduch, objem (1800 ml), který setrvává v plicích i po nejusilovnějším výdechu 2)expirační rezervní objem = objem vzduchu (1200ml), který je člověk schopen vytlačit z plic po skončení normálního výdechu 3)dechový objem = objem vzduchu (500ml), který proudí do plic a z plic při normálním klidovém dýchání 4)inspirační rezervní objem = objem vzduchu (3000ml), který je člověk schopen nasát do plic i po skončení normálního nádechu totální kapacita je cca 6,5 litru, ale reziduální objem nemá v praxi význam, a tak součet expiračního, dechového a inspiračního rezervního objemu tvoří tzv. vitální kapacitu plic = maximální objem vzduchu, který lze vydechnout po největším nádechu, je to orientační ukazatel výkonnosti plic a závisí na věku, hmotnosti, výšce, stavbě těla a pohlaví. Ženy 3,2 litru, muži 4,2; zvětšuje se u sportovců, zpěváků, foukačů skla atd Kontrola plicního dýchání 1) nervová a) bránice a mezižeberní svaly jsou ovládány na základě nervového impulsu, vycházejícího z prodloužené míchy b) koncovým a středním mozkem lze vůlí regulovat frekvenci a hloubku dýchání c) v dýchacích svalech se nacházejí tzv. proprioreceptory ( jsou ve svalech či šlachách upínajících se na žebra), které tlumí činnost dýchacího centra 2) látková a) kontrola CO 2 v krvi mozek a míchu obklopuje čirá tekutina (mozkomíšní mok), se kterou jsou v trvalém kontaktu chemoreceptory; hladina CO 2 v krvi a mozkomíšním moku je srovnatelná, neboť CO 2 do moku difunduje když chemoreceptory zjistí vyšší koncentraci CO 2, vysílá nervový systém =řes míchu pokny k intenzivnějším pohybům bránice ta pak začne pracovat rychleji, prohloubí se dýchání a CO 2 se odvádí z těla ve větší míře b) kontrola O 2 v krvi receptory v cévách stimulují mozkové dýchací centrum ke zvýšení dýchací aktivity tehdy, dojde-li k poklesu koncentrace kyslíku c) vliv emocí smích, pláč Obranné dýchací reflexy Ve sliznici dýchacích cest jsou nervová zakončení a ta jsou drážděna pevnými částečkami, nadměrným množstvím hlenu, dráždivými a čpavými látkami Podráždění sliznice hrtanu, průdušnice a průdušek vede ke kašli Kašlání: Začíná neobvykle hlubokým nádechem, stáhnou se hlasivky a uzavře se hlasová štěrbina, takže se vzduch zadržuje v plicích hlasová štěrbina se náhle otevře a proud vzduchu vyletí z úst rychlostí až 160 km/hod Podráždění nosní sliznice vyvolává kýchnutí, to je podobné kašli, ale vzduch vyletí spíše nosem - 6 -

7 Škytání podráždění bránice, většinou horkou nebo studenou potravou Zívání je způsobeno nedostatkem kyslíku v ovzduší nebo únavou; většina kyslíku je ve svalech a mozek tak má nedostatek vzduchu Smích způsobuje podráždění bránice Kyslíkový dluh Dochází k němu po ukončení cvičení, kdy se spotřeba kyslíku nevrací ke klidovým hodnotám a zvýšené dýchání nějakou dobu přetrvává. Kyslík se v této době využívá v tkáních právě ke splacení dluhu, který vznikl při cvičení. Při nedostatku kyslíku v tkáních dodává kyslík myoglobin, který tak způsobuje kyslíkový dluh a vznik kyseliny mléčné. Kyslíkový dluh = kyslík, který je třeba doplnit v hemoglobinu; neboli kyslík, který se spotřebovává v důsledku zvýšené tělesné teploty tkání a kyslík nutný k oxidaci kyseliny mléčné, která vznikla při cvičení Vývoj dýchacích cest a plic První známka dolních cest dýchacích třítýdenní zárodek má malé vychlípeniny na přední straně trávicí trubice v místech horní části budoucího jícnu, vychlípenina se prodlužuje, takže lze rozlišit horní užší stopkatou část a dolní rozšířenou, která se větví na dva váčky pravý a levý(trochu menší) Z místa odstupu stopky pak vzniká hrtan, ze stopky průdušnice a z váčků plíce. Horní cesty dýchací se vztahují k vývoji dutiny ústní, kde se časném embryonálním vývoji objevují tři lišty, z nichž ta nepárová dá základ nosní přepážce, a párové = patrové se spojí v základ patra, které odděluje jednotlivé dutiny. Nemoci 1)infekční choroby přenos kapénkovou infekcí, původci jsou viry, bakterie nebo mykoplazmata; viry a bakterie jsou odpovědny za záněty dýchacích cest a) rýma zánět nosní sliznice a nosohltanu; viry Rhinoviry b) Laryngitida zánět hrtanu c) Faryngitida zánět hltanu d) Tonsilitida zánět mandlí e) Bronchitida zánět průdušek Pneumonie = zápal plic Virové nebo bakteriální onemocnění, jedná se o zaplnění alveolů hlenem a tekutinou, což komplikuje výměnu plynů jedna z bakteriálních forem = legionářská choroba - legionella pneumophila výskyt pneumonie v dnešní době je hlavně u lidí nakažených HIV nebo již mající AIDS, jako prevence slouží chemoprofylaxe (=preventivní podávání antibiotik) další skupinou ohrožených lidí jsou ti, se slabou imunitou a hlavně staří lidé hrozba celoplošné nákazy v domovech důchodců TBC (souchotiny) Mycofacterium tubercolosis, tvorba uzlíků tuberkulózní tkáně v plicích, přenáší se kapénkami nebo mlékem; napadají nejčastěji plíce (plicní TBC), dále mízní uzliny, hrtan, střeva, ledviny, kosti (kostní TBC), kůži (kožní TBC) a další orgány; přitom vznikají uzlíky (tuberkuly), které mohou v procesu hojení zvápenatět nebo se rozpadají a pokračuje další chorobný proces. Při masivním pomnožení zárodků TBC a jejich roznesením krevní cestou vzniká těžký TBC stav, tzv. miliární TBC. Pokroky v chemoterapii (antibiotika, tuberkulostatika) a zvýšenou hygienou došlo k podstatnému snížení této nákazy - 7 -

8 především ve vyspělých civilizovaných zemích (poslední dobou však počty nemocných opět stoupají a to i v těch nejvyspělejších zemích). Vysoká schopnost původce choroby vypěstovat si imunitu nutí lékaře kombinovat více druhů velice silných antibiotik, modifikovat stávají antibiotika a hledat nová. Prevence vyžaduje zabránění kontaktu (izolace nemocných s otevřenou TBC, ozdravovací plány v chovu skotu), správnou výživu, pohyb na čerstvém vzduchu, ochranné očkování (malé děti) atd. preventivní a profylaktická opatření hygienické služby; Černý kašel Bordetella pertusis, je to zánět bronchů a trachey provázený kašlem, postihoval hlavně děti, dnes očkování Záškrt = Difterie Corynebacterium diphteriae, zánět nosohltanu, hrtanu a průdušnice v těžkých případech obrny Chřipka podoba rýmy, kašle a bolesti krku, virové onemocnění 2) neinfekční choroby ovlivňují fci plic Pneumotorax smrštění plic v důsledku proniknutí vzduchu do pohrudniční štěrbiny Je většinou provázen kolapsem plíce menšího nebo většího rozsahu. Může být buď spontánní, nebo vzniknout následkem poranění plic nebo hrudníku. Projevuje se dušností, bolestí na hrudi, suchým kašlem. Někdy se vzduch sám vstřebá, jindy je zapotřebí složitějšího zásahu (odsávání vzduchu, drenáž). Umělý pneumotorax jako léčebná metoda při tuberkulóze plic se již nepoužívá. Astma zúžení bronchiolů v plicích zapříčiněné alergickou reakcí Asbestóza způsobena prachem nebo vlákny ve vzduchu, vaziová přeměna plicní tkáně dýchací poruchy Emfyzem = rozedma plic vznik podporuje kouření, dědičná choroba, projevující se zničním stěn alveolů, takže může dojít k poruchám sycení krve Nádorová onemocnění - Bronchogenní karcinom je nejčastějším nádorem plic, jehož de facto jedinou příčinou je kouření. Je to velmi zhoubný nádor, který navíc bývá často odhalen až v pozdních stadiích. V jejich léčbě se dosud nepodařilo dosáhnout téměř žádného pokroku. Bronchogenní karcinom vzniká nádorovou přeměnou buněk bronchů (průdušek) a je asi sedmkrát častější u mužů, nicméně i u žen se jeho frekvence poslední dobou zvyšuje. V současnosti za rok nově onemocní asi 100 lidí na obyvatel, což je v České republice zhruba nových případů za rok. Jako kritická hranice pro zvýšené riziko vzniku tohoto nádoru se udává množství vykouřených cigaret. přicházejí i stále přesvědčivější důkazy o tom, že zvýšené riziko s sebou přináší i pasivní kouření. V časném stadiu se karcinom projevuje tzv. nespecifickými příznaky, které se zrovna tak objevují u mnoha dalších nemocí a není z nich samotných zřejmé, čím jsou způsobeny například teplotou, kašlem a - 8 -

9 vykašláváním krve. Teploty nejasného původu, po týdny neustávající kašel a tím spíše vykašlávání krve by však každého měly přivést k lékaři a ten by v každém případě měl pomyslet i na nádorovou příčinu těchto příznaků. Nádory plic však bývají často náhodným nálezem na rentgenovém snímku, který je prováděn ze zcela jiného důvodu, např. při jakékoli hospitalizaci (přijetí do nemocnice), k níž rentgen plic a srdce běžně patří. Velkou a bohužel zároveň těžko řešitelnou záludností bronchogenního karcinomu je, že se ho často podaří odhalit až ve chvíli, kdy je ve velmi pokročilém stadiu a možnost operační léčby je omezena nebo zcela vyloučena. Není to však špatnou prací lékařů, ale proto, že se nádor dlouho nijak neprojevuje. Nemocný necítí žádné obtíže, a tudíž jej ani nic nepřivede k lékaři. Když první potíže nastanou nebo při náhodném nálezu, už může být pozdě. Léčba je nutná včas Operace je u nemalobuněčných karcinomů možná asi ve % případů. Má-li ji pacient podstoupit, musí splňovat určité nároky na funkci plic a cévní soustavy, aby pro něj operace samotná a pooperační období nepředstavovaly přímé ohrožení života. Operace má smysl i v případě, že se nepodaří odstranit všechnu nádorovou tkáň čím méně nádorové tkáně zůstane, tím lepší výsledky může přinést následné ozařování nebo chemoterapie. Radioterapie, tedy ozařování, je zaměřena jak na vlastní nádor, tak na další komplikace: léčbu metastáz v mozku, bolestí, útlaku horní duté žíly masou nádoru. Radioterapii lze kombinovat se současnou nebo následnou chemoterapií. Hlavní léčbou u malobuněčných karcinomů je chemoterapie, kdy se pro zvýšení účinku podává několik léků současně. V prvním stadiu lze také chemoterapii kombinovat s radioterapií, při které se ozařuje mediastinum. Mozek se ozařuje jako prevence proti vzniku metastáz, které se objevují až u 70 % pacientů. Bronchogenní karcinom je nádorem s velmi špatnou prognózou, který ve velkém procentu případů nelze vyléčit. Terapie se tedy zaměřuje aspoň na prodloužení života, úlevu od příznaků a zlepšení kvality života nemocného. Tracheostomie chirurgický zákrok, nutný při neprůchodnosti hrtanu nebo při uměle řízeném dýchání; na krku se při tom v průdušnici vytvoří otvor, umožňující trvalé dýchání tento otvor lze opět zavřít. obdobná je tracheotomie, při níž je do průdušnice aplikovaná trubice Literatura a další zdroje: J.Fleischmann Anatomie člověka II, SPN 1964 J. Hořejší Lidské tělo, Gemini 1992 R. Linc Biologie člověka SPN 1970 I. Novotný, M. Hruška Biologie člověka - Fortuna

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

Dýchací soustava lov

Dýchací soustava lov Dýchací soustava člověka Vnější dýchání výměna plynů mezi krví a okolím (vzduchem) kyslík se dostává dýchacími pohyby vdechovaným vzduchem do plicních alveol (plicní ventilace) a odtud difúzí do krevního

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

1. vnější dýchání. 2. vnitřní dýchání

1. vnější dýchání. 2. vnitřní dýchání 1. vnější dýchání plicní ventilace = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi výměna plynů (O 2, CO 2 ) mezi vzduchem a krví 2. vnitřní dýchání výměna plynů (O 2, CO 2 ) mezi krví a tkáněmi dýchací

Více

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška Mgr. Martina Pokorná Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu Ve tkáních dochází k oxidaci organických

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Dýchací systém - úvod

Dýchací systém - úvod Dýchací systém - úvod Pro metabolismus tkání je nutný přísun kyslíku. Při metabolismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, tyto látky se z organismu vylučují dýchacím ústrojím. Správná funkce dýchacího

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy DÝCHACÍ SOUSTAVA Funkcí dýchací soustavy je příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého = dýchání, které úzce souvisí s uvolňováním energie Mgr. Aleš RUDA Fylogeneze dýchací soustavy Prvoci, houby, láčkovci:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

Otázka: Dýchací soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barča

Otázka: Dýchací soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barča Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Barča Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny objemu vzduchu v plicích se řídí Boylovým Mariottovým zákonem: tlak

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta zajišťuje přívod O 2 a odvádění CO 2 = výměna dých. plynů činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Funkce dýchacího ústrojí Je to systém zabezpečující dodávku kyslíku do organismu a vyloučení oxidu uhličitého z organismu ven. Dýchání (respirace)

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE Lidský organismus je složitý systém specializovaných orgánů. Anatomie se zabývá jejich stavbou a uspořádáním. Fyziologie se věnuje vzájemnému sladění činnosti orgánů, projevující

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Variace Smyslová soustava

Variace Smyslová soustava Variace 1 Smyslová soustava 21.7.2014 16:06:02 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT Receptory Umožňují přijímání podnětů (informací). Podněty jsou mechanické, tepelné,

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Respirační systém http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Funkce respiračního systému Úzká spolupráce se srdcem a krví ve snaze extrahovat kyslík z vnějšího prostředí a zbavovat se nežádoucích

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Didaktika přírodopisu s biologií člověka PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Didaktika přírodopisu s biologií člověka PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Didaktika přírodopisu s biologií člověka PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU Zpracovala: Lenka Mrhačová UČO: 105339 Obor: Bi Rv Semestr: podzim 2007 Téma:

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch): Dutina nosní Nosohltan Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušinky

Více

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE. -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE. -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Zdravověda Eva Trnová

Zdravověda Eva Trnová Zdravověda Eva Trnová Pedagogická fakulta MU 2015 Rozvrh So 28. 2. 11:10 12:50 učebna 57, So 21. 3. 11:10 12:50 učebna 57, So 25. 4. 7:30 9:10 učebna 57, So 2. 5. 9:20 11:00 učebna 57 test Možná výměna

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Dýchací soustava. literatura: Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele. Rokyta : Somatologie

Dýchací soustava. literatura: Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele. Rokyta : Somatologie literatura: Dýchací soustava Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Fce: výměna dýchacích plynů mezi krví a vnějším prostředím horní cesty

Více

Dýchací soustava vyšších obratlovců

Dýchací soustava vyšších obratlovců Dýchací soustava vyšších obratlovců Tematická oblast Datum vytvoření 14. 8. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika dýchání. Spirometrie 1 Obsah přednášky Mechanismus výměny plynů mezi organismem a okolím (dýchací

Více

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum Učební texty Univerzity Karlovy v Praze Jana SlavíKová JitKa Švíglerová Fyziologie DÝCHÁNÍ Karolinum Fyziologie dýchání doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. Recenzovali: prof.

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é Dýchací systém Hlavní nádechové svaly: bránice, zevní mezižeberní svaly Pomocné dýchací svaly: m. sternocleidomastoideus, skupina skalenových svalů Výdechové svaly: vnitřní mezižeberní svaly, svaly přední

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Dýchací systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Dýchací systém Dýchací systém Test Dýchací systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace:

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace: Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (3) by Biologie - Pátek, Únor 28, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-3/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Bar?a Plicní ventilace:

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx DÝCHACÍ SYSTÉM 2011 Anatomické členění Horní cesty dýchací Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx Dolní cesty dýchací Larynx Trachea Bronchiální strom Respirační oddíl Vývoj dýchacího systému Plicní

Více

Apparatus respiratorius

Apparatus respiratorius Apparatus respiratorius (stavba a fce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Funkce okysličování krve, zevní dýchání uvolňování pco2 tvorba a modulace hlásek

Více

Dystelektázy plic na JIP tipy a triky

Dystelektázy plic na JIP tipy a triky Dystelektázy plic na JIP tipy a triky Ivo Hanke Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové Východiska - Dystelektázy plic na JIP Definice Rozdělení Diagnostika Terapeutické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_ORGANOVE_SOUSTAVY_LIDSKEHO_TELA Orgánové soustavy lidského těla Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 5. 4. 2012 Jméno

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Dýchací systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Dýchací systém Dýchací systém Test Dýchací systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA Testové otázky OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám b) rozmnožování c) růst organismu d) kostnatění 2. Množství krve dospělého člověka

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA2_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze dýchací

Více

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková Vyšetřovací metody v pneumologii Anamnéza a fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic (včetně krevních plynů) Vyšetřovací metody (laboratorní,

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 16 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo oběhová a dýchací soustava V pracovních listech se žáci seznamují s oběhovou

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Obr. 1 Vzorec adrenalinu Feochromocytom, nádor nadledvin Autor: Antonín Zdráhal Výskyt Obecně nádorové onemocnění vzniká následkem nekontrolovatelného množení buněk, k němuž dochází mnoha různými mechanismy, někdy tyto příčiny

Více