základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2"

Transkript

1 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dvě hlavní části: - vodivá část zahrnuje dýchací cesty, které se podle místa křížení s trávicí trubicí dělí na: horní cesty dýchací nos, nosní dutina, nosohltan dolní cesty dýchací hrtan, průdušnice, průdušky - respirační část zahrnuje orgány vlastní výměny plynů = plíce Dýchaní: - vnější = alveolární - plicní ventilace výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi - výměna O 2 a CO 2 mezi vzduchem a krví -vnitřní = tkáňové - výměna O 2 a CO 2 mezi krví a tkáněmi - oxidativní metabolismus tkání spotřeba O 2 a výdej CO 2 = buněčné dýchání (mitochondrie) dýchací cesty přivádějí vzduch do plic skládají se z trubicových orgánů stěny vyztuženy chrupavkou - vystlány hlavně cylindrických řasinkovým epitelem stavba dýchací trubice: - sliznice cylindrický řasinkový epitel + řasinkové žlázky - podslizniční vazivo má lymfatické buňky - hladká svalovina umožňuje peristaltické pohyby pravidelné pohyby při nádechu a výdechu - výztuž kostěná (nosní dutina) nebo chrupavčitá ( dých.trubice mimo průdušinek s d<1mm - vazivový obal a) Horní nos(nasus) dýchací a čichový orgán; nosní kořen, hřbet nosu (chrupavčitý), hrot nosu + nosní křídla, 2 nosní dírky (nostrily) oddělené chrupavčitou nosní přepážkou (nosní septum); kůže nosu je na hřbetě tenká a posunlivá, na křídlech tlustá a pevně spojená se spodinou, obsahuje hodně mazových a potních žláz; k nosu zasahují některé mimické svaly hlavně sval nosní, dutina nosní (cavum nasi) dutina uvnitř nosu, má kostnatý podklad (rozlišujeme strop, spodinu, přepážku a zevní stěny), tři nosní skořepy vystupují z postranních stěn a rozdělují dutinu na nosní průduchy horní je nad střední skořepou, střední pod střední skořepou, dolní pod dolní skořepou celá dutina je vystlána sliznicí (až 4mm) a dle její stavby a funkce lze rozeznat části: čichová strop dutiny při horní skořepě a horní části přepážky, má - 1 -

2 smyslový čichový epitel dýchací (respirační) - zaujímá zbývající část, nalézají se zde cylindrické řasinkové buňky - řasinky se míhají směrem k hltanu usedající prach se tak odplavuje do nosohltanu na sliznici je mnoho hlenových žlázek - zvlhčují vdechovaný vzduch + pomáhají zachytávat prach, a také jsou zde hojné pleteně, které oteplují vzduch dutina nosní filtruje, zvlhčuje a otepluje vzduch a je spojena s dalšími dutinami = sinus paranasales vedlejší dutiny nosní! chybí u novorozenců, v postupném vývoji pak dochází k vychlipování sliznice nosní do přilehlých kostí a vyhlubují do nich dutiny, které mají v konečném vývoji větší kapacitu než dutina nosní největší je dutina v těle horní čelisti (až 25 cm 3 ), dále pak v kosti čichové, klínové a čelní všechny tyto dutiny mají stejnou stavbu jako dutina nosní díky nim je lebka velice odlehčená nosohltan ( nasopharynx ) 1.oddíl hltanu, z boční stěny ústí do nosohltanu Eustachovy trubice spojují nosohltan se středním uchem spojuje nosní a ústní dutinu prochází jí vzduch i potrava v ústní části dochází ke křížení hrtanu a hltanu b) Dolní Hrtan (larynx) dutý orgán cca 5 cm vysoký tvaru převráceného komolého jehlanu tvořen chrupavkami, které jsou spojeny vazy a svaly největší z nich chrupavka štítná má 2 ploténky stříškovitě spojené tak, že vzniká hrana = hrtanová vyvýšenina = ohryzek k ní je kloubně připojena chrupavka prstencová její oblouk směřuje vpřed a vzad ploténka na ní shora nasedají dvě menší hlasivkové chrupavky tvar trojbokého jehlanu, chrupavka příklopková má podobu oválného listu s úzkým řapíkem a je uložena svou dolní částí dle úhlu obou plotének chr.štítné tato část = hrtanová příklopka (epiglottis) tím je hrtan chráněn proti vstupu potravy při polykání sklání se dolů a zakrývá tak hrt.otvor vznik zvuku: v hrtanu se vyskytují 2 páry hlasivek horní = pravé, dolní = nepravé; mezi pravými je hlasivková štěrbina - stahem jednotlivých drobných příčně pruhovaných svalů, mění hrtanové chrupavky své postavení změna napětí hlas.vazů, tím se mění jejich vzdálenost, a tak i hlasová štěrbina. - vydechovaný vzduch pak narážena hlasové vazy, rozechvívá je a jejich chvěním se vlní vzduch v horních cestách dýchacích a vzniká tón. - u dětí a žen má hrtan menší průměr než muži, a tak děti a ženy mají vyšší hlas než muži; ke změně hlasu dochází během puberty, kdy dochází jak u dívek tak k chlapců k růstu hrtanu a tak se snižuje Hlas výraznější u chlapců jazylka kost podkovitého tvaru, je zavěšená vazy na bodcovitém výběžku kosti spánkové je na ní vazivově zavěšena chrupavka štítná - 2 -

3 Průdušnice (trachea) nepárová trubice, začíná pod hrtanem a spojuje ho s průduškami; je dlouhá cm a 1,5 1,8 cm široká - je vyztužena podkovovitými chrupavkami, které mají tvar písmene C, a jsou uloženy tak, že vzadu zůstává souvislá vazivová stěna - je zavěšena na prstencovou chrupavku hrtanu, sestupuje krkem a do dutiny hrudní, kde se ve výši 5.obratle dělí na dvě průdušky Průduška (bronchus) párová trubice zanořující se do plic, pravá i levá průduška vzniká rozdělením průdušnice, jsou vyztuženy chrupavčitými prstenci - každá průduška vstupuje do plíce, kde se dále dělí pro každou plíci je daná primární průduška: ta se v levé plíci dělí na dvě sekundární a v pravé na tři sekundární průdušky, při čemž každá sekundární průduška zásobuje jeden plicní lalok - terciální průdušky pak zásobují jednotlivé plicní segmenty Respirační část : Plíce (pulmo) párový dýchací orgán kuželovitého tvaru, který je uložen v hrudní dutině, jejich hmotnost je g a jejich vnitřní plocha činí m 2 - u dětí mohou mít šedorůžovou barvu, dospělý člověk má plíce mramorově černé - plíce jsou rozděleny hrudní přepážkou na pravou a levou, každá plíce je hlubokými zářezi rozdělena na laloky (lobi); pravá plíce má tři laloky ( a levá plíce laloky dva; každá plíce tak vyplňuje polovinu hrudníku a jejich tvar je přizpůsoben hrudním stěnám, proto rozeznáváme: - plochu spodinovou(bazální) nasedá na bránici ( je konkávní ) - plochu žeberní (kostální) je obrácena k postranní stěně hrudníku, která je vyztužena žebry(tato plocha je konvexní) - plochu mezihrudí (mediastinální) obrácená do mezihrudí, má v přední části otisk srdce patrnější na levé plíci - směrem vzhůru se plíce zužují a jsou zakončeny zaobleným vrcholkem (hrot plicní); plochy plic v sebe přecházejí ostrými kraji, výjimkou je přechod při páteři, tam kostální plocha přechází v medistální zaoblením. - na medistální ploše je branka plicní (hilus) - v okolí hilu nalezneme vegetativní pleteň a mízní uzliny do hilu vstupuje hlavní průdušky a plicní tepna a vystupují plicní žíly a mízní cévy; hlavní průduška se pak dělí na průdušky segmentální(větví se jen v přesně omezené části laloku =segment) vzniká bronchiální strom = (bronchopulmonální segment) - segment.průdušky se dále dělí, při čemž ubývá chrupavčitých obloučků a řasinkového epitelu a začíná se objevovat hladké svalstvo, až vznikají slabounké průdušinky(bronchioly), které se otevírají do plicních lalůčků a ty se skládají z několika plicních váčků, jejichž stěny se vychlipují v plicní sklípky (alveoly) ty jsou vystlány jednovrstevným respiračním epitelem(je krytý submikroskopickou lipoidní blankou); mají polokulovité stěny (cca 0,2mm) člověk má kolem 700 miliónů alveolů o celkovém povrchu 80m 2. - plicní tepna se větví a každá část jde do jedné plíce a přináší neokysličenou krev, části tepny se pak větví až na kapiláry, které hustě prokrvují stěnu alveolů - 3 -

4 výměna plynů probíhá difúzí přes alveolokapilární membránu - vnitřní povrch alveolů je kryt tenkou vrstvou tekutiny, jejíž molekuly se přitahují a tím vzniká povrchové napětí, které je regulováno surfaktanty, což je směs fosfolipidů a bílkovin, která toto napětí snižuje a tak pomáhá udržet alveoly rozepjaté (někdy se surfaktanty musí dodávat novorozencům) povrch plic má plicní obaly každá plícemá dvě blány: zevní = pohrudnice(pleura parietalis) vazivová blána na vnitřní straně hrudníku, její části v sebe přecházejí v ostrých úhlech vznikají sinusy (záhyby), do nichž se při vdechu zasunují okraje plic - je přirostlá k boční stěně hrudníku i k bránici vnitřní = poplicnice(pleura pulmonalis) je na povrchu plic - mezi oběma blánami je štěrbina vyplněná tekutinou, tím je možný posun blan při dýchání Přenos O 2 a CO 2 : -z plicních alveol přechází kyslík difúzí přes jejich stěnu do plicních kapilár, odtud je transportován krví do tkání - CO 2 se přenáší opačným směrem - silou, jež určuje směr a rychlost difúze, je rozdíl parciálních tlaků obou plynů ve vzduchu v alveolách na jedné straně, a krvi plicních kapilárách na straně druhé v krvi: (viz referát krev) - se kyslík přenáší ve dvou formách: a) fyzikálně rozpuštěný v plazmě b) vázaný na molekuly hemoglobinu v erytrocytech: -při úplném nasycení krve kyslíkem (200ml O 2 /l krve) je více jak 98% O 2 vázáno na hemoglobin: - bílkovina globin (96%) - pigment hem (4%) obsahuje Fe 2+ každá molekula má 4 hemové a 4 polypeptidové řetězce, takže jedna molekula váže 4 molekuly kyslíku = Hb + 4O 2 Hb(O 2 ) 4 =oxyhemoglobin(světle červený), samotný hemoglobin tm.modrý nebezpečný je pro člověka CO, jeho afinita na hemoglobin je x větší než u kyslíku, takže CO se váže i při malém parciálním tlaku dalším nebezpečí jsou dusitany a dusičnany, které Fe 2+ oxidují na Fe 3+, tím vzniká methemoglobin, který není schopný přenášet kyslík - oxid uhličitý se přenáší ve třech formách: a) volně rozpuštěný v krevní plazmě b) ve formě HCO 3 - c) vázaný n hemoglobin CO 2 se v plazmě volně rozpouští v malém množství (7%) CO 2 přenášený plazmou se mění na HCO 3 -, a v plicích z něj opět vzniká CO 2 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 HCO H + takto se přenáší 67% CO 2 25% se pak váže v tkáňových kapilárách na hemoglobin a v plicích se zase uvolňuje plicní ventilace: - 4 -

5 - mechanický proces, při němž se pohybuje vzduch do plic a z plic, děje se tak v důsledku změny objemu hrudní dutiny, které vyvolávají dýchací svaly Dýchácí = ventilační = respirační pohyby: mechanika dýchání: výměna plynů se děje střídavým zvětšováním ( nádechem, vdechem, inspirací, inhalací ) a zmenšováním ( exspirací ) hrudní dutiny: vdech( inspirace): - je umožněn rozšířenm hrudníku všemi směry, což je dovoleno 2 funkčními mechanismy:1) pohybem horních žeber ( až po 7.) a hrudní kosti se hrudník rozšiřuje dorzoventrálně = mechanismus sternokostální 2) pohybem dolních žeber a bránice ve směru příčném a svislém = mechanismus kostodiafragmatický to, který typ mechanismu převažuje záleží na stavbě těla, hrudníku a činnosti svalů hlavní dýchací sval bránice zaručuje výměnu cca 2/3 vzduchu v plicích, pohybuje se jako píst a aktivně se posunuje dolů a pasivně nahoru; rozsah tohoto pohybu v klidu činní 1 cm, při hlubokém dýchání 3 cm, + současně se vyklenuje stěna břišní. - mezižeberní svaly zevní a mezichrupavková část vnitřních svalů dokončují vdech rozšířením hrudníku ve směru příčném a předozadním - plíce kopírují změnu objemu hrudníky jakoby spirálou, se začátkem nahoře vzadu a koncem dole vpředu výdech(exspirace): je vyvolán opačným pohybem hrudníku a bránice, protože klidové postavení hrudníku je blíže postavení výdechovému, je výdech téměř dějem pasivním, kdy hrudník vyvedený činností vdechových svalů z rovnovážné polohy klidové se do ní opět vrací, a až na dokončení výdechu se podílí svalstvo aktivně při hlubokém dýchání je i výdech aktivní činností svalovou k výdechu se uplatňuje: deformace (= torze) chrupavek žeberních retrakční síla plic váha hrudníku pasivní vytlačení ochablé bránice vzhůru činnost mezižeberních svalů vnitřních - za usilovného dýchání se uplatňují pomocné svaly dýchací, což jsou zejména při vdechu: svaly kloňené, zdvihač hlavy, velký a malý sval prsní, široký sval zádový. Při výdechu se uplatňují hlavně čtyřhranné svaly bederní. Podle využití dýchacích svalů lze dýchání dělit: a) dýchání kostální = žeberní probíhá činností horních (2 5) a dolních(6 10) b) dýchání abdominální = brániční většinou se mísí oba typy, ale obecně kostální horní převládá u žen, kostální dolní u mužů a u dětí převládá abdominální velikost plicní ventilace: při klidovém dýchání jsou plíce hodně pod úrovní maximální kapacity, velikost plicní ventilace závisí na: a) dechové frekvenci v klidu vdechů za minutu b) objemu vdechovaného a vydechovaného vzduchu - 5 -

6 celková (totální) kapacita plic se skládá ze 4 složek: 1) reziduální objem = zbytkový vzduch, objem (1800 ml), který setrvává v plicích i po nejusilovnějším výdechu 2)expirační rezervní objem = objem vzduchu (1200ml), který je člověk schopen vytlačit z plic po skončení normálního výdechu 3)dechový objem = objem vzduchu (500ml), který proudí do plic a z plic při normálním klidovém dýchání 4)inspirační rezervní objem = objem vzduchu (3000ml), který je člověk schopen nasát do plic i po skončení normálního nádechu totální kapacita je cca 6,5 litru, ale reziduální objem nemá v praxi význam, a tak součet expiračního, dechového a inspiračního rezervního objemu tvoří tzv. vitální kapacitu plic = maximální objem vzduchu, který lze vydechnout po největším nádechu, je to orientační ukazatel výkonnosti plic a závisí na věku, hmotnosti, výšce, stavbě těla a pohlaví. Ženy 3,2 litru, muži 4,2; zvětšuje se u sportovců, zpěváků, foukačů skla atd Kontrola plicního dýchání 1) nervová a) bránice a mezižeberní svaly jsou ovládány na základě nervového impulsu, vycházejícího z prodloužené míchy b) koncovým a středním mozkem lze vůlí regulovat frekvenci a hloubku dýchání c) v dýchacích svalech se nacházejí tzv. proprioreceptory ( jsou ve svalech či šlachách upínajících se na žebra), které tlumí činnost dýchacího centra 2) látková a) kontrola CO 2 v krvi mozek a míchu obklopuje čirá tekutina (mozkomíšní mok), se kterou jsou v trvalém kontaktu chemoreceptory; hladina CO 2 v krvi a mozkomíšním moku je srovnatelná, neboť CO 2 do moku difunduje když chemoreceptory zjistí vyšší koncentraci CO 2, vysílá nervový systém =řes míchu pokny k intenzivnějším pohybům bránice ta pak začne pracovat rychleji, prohloubí se dýchání a CO 2 se odvádí z těla ve větší míře b) kontrola O 2 v krvi receptory v cévách stimulují mozkové dýchací centrum ke zvýšení dýchací aktivity tehdy, dojde-li k poklesu koncentrace kyslíku c) vliv emocí smích, pláč Obranné dýchací reflexy Ve sliznici dýchacích cest jsou nervová zakončení a ta jsou drážděna pevnými částečkami, nadměrným množstvím hlenu, dráždivými a čpavými látkami Podráždění sliznice hrtanu, průdušnice a průdušek vede ke kašli Kašlání: Začíná neobvykle hlubokým nádechem, stáhnou se hlasivky a uzavře se hlasová štěrbina, takže se vzduch zadržuje v plicích hlasová štěrbina se náhle otevře a proud vzduchu vyletí z úst rychlostí až 160 km/hod Podráždění nosní sliznice vyvolává kýchnutí, to je podobné kašli, ale vzduch vyletí spíše nosem - 6 -

7 Škytání podráždění bránice, většinou horkou nebo studenou potravou Zívání je způsobeno nedostatkem kyslíku v ovzduší nebo únavou; většina kyslíku je ve svalech a mozek tak má nedostatek vzduchu Smích způsobuje podráždění bránice Kyslíkový dluh Dochází k němu po ukončení cvičení, kdy se spotřeba kyslíku nevrací ke klidovým hodnotám a zvýšené dýchání nějakou dobu přetrvává. Kyslík se v této době využívá v tkáních právě ke splacení dluhu, který vznikl při cvičení. Při nedostatku kyslíku v tkáních dodává kyslík myoglobin, který tak způsobuje kyslíkový dluh a vznik kyseliny mléčné. Kyslíkový dluh = kyslík, který je třeba doplnit v hemoglobinu; neboli kyslík, který se spotřebovává v důsledku zvýšené tělesné teploty tkání a kyslík nutný k oxidaci kyseliny mléčné, která vznikla při cvičení Vývoj dýchacích cest a plic První známka dolních cest dýchacích třítýdenní zárodek má malé vychlípeniny na přední straně trávicí trubice v místech horní části budoucího jícnu, vychlípenina se prodlužuje, takže lze rozlišit horní užší stopkatou část a dolní rozšířenou, která se větví na dva váčky pravý a levý(trochu menší) Z místa odstupu stopky pak vzniká hrtan, ze stopky průdušnice a z váčků plíce. Horní cesty dýchací se vztahují k vývoji dutiny ústní, kde se časném embryonálním vývoji objevují tři lišty, z nichž ta nepárová dá základ nosní přepážce, a párové = patrové se spojí v základ patra, které odděluje jednotlivé dutiny. Nemoci 1)infekční choroby přenos kapénkovou infekcí, původci jsou viry, bakterie nebo mykoplazmata; viry a bakterie jsou odpovědny za záněty dýchacích cest a) rýma zánět nosní sliznice a nosohltanu; viry Rhinoviry b) Laryngitida zánět hrtanu c) Faryngitida zánět hltanu d) Tonsilitida zánět mandlí e) Bronchitida zánět průdušek Pneumonie = zápal plic Virové nebo bakteriální onemocnění, jedná se o zaplnění alveolů hlenem a tekutinou, což komplikuje výměnu plynů jedna z bakteriálních forem = legionářská choroba - legionella pneumophila výskyt pneumonie v dnešní době je hlavně u lidí nakažených HIV nebo již mající AIDS, jako prevence slouží chemoprofylaxe (=preventivní podávání antibiotik) další skupinou ohrožených lidí jsou ti, se slabou imunitou a hlavně staří lidé hrozba celoplošné nákazy v domovech důchodců TBC (souchotiny) Mycofacterium tubercolosis, tvorba uzlíků tuberkulózní tkáně v plicích, přenáší se kapénkami nebo mlékem; napadají nejčastěji plíce (plicní TBC), dále mízní uzliny, hrtan, střeva, ledviny, kosti (kostní TBC), kůži (kožní TBC) a další orgány; přitom vznikají uzlíky (tuberkuly), které mohou v procesu hojení zvápenatět nebo se rozpadají a pokračuje další chorobný proces. Při masivním pomnožení zárodků TBC a jejich roznesením krevní cestou vzniká těžký TBC stav, tzv. miliární TBC. Pokroky v chemoterapii (antibiotika, tuberkulostatika) a zvýšenou hygienou došlo k podstatnému snížení této nákazy - 7 -

8 především ve vyspělých civilizovaných zemích (poslední dobou však počty nemocných opět stoupají a to i v těch nejvyspělejších zemích). Vysoká schopnost původce choroby vypěstovat si imunitu nutí lékaře kombinovat více druhů velice silných antibiotik, modifikovat stávají antibiotika a hledat nová. Prevence vyžaduje zabránění kontaktu (izolace nemocných s otevřenou TBC, ozdravovací plány v chovu skotu), správnou výživu, pohyb na čerstvém vzduchu, ochranné očkování (malé děti) atd. preventivní a profylaktická opatření hygienické služby; Černý kašel Bordetella pertusis, je to zánět bronchů a trachey provázený kašlem, postihoval hlavně děti, dnes očkování Záškrt = Difterie Corynebacterium diphteriae, zánět nosohltanu, hrtanu a průdušnice v těžkých případech obrny Chřipka podoba rýmy, kašle a bolesti krku, virové onemocnění 2) neinfekční choroby ovlivňují fci plic Pneumotorax smrštění plic v důsledku proniknutí vzduchu do pohrudniční štěrbiny Je většinou provázen kolapsem plíce menšího nebo většího rozsahu. Může být buď spontánní, nebo vzniknout následkem poranění plic nebo hrudníku. Projevuje se dušností, bolestí na hrudi, suchým kašlem. Někdy se vzduch sám vstřebá, jindy je zapotřebí složitějšího zásahu (odsávání vzduchu, drenáž). Umělý pneumotorax jako léčebná metoda při tuberkulóze plic se již nepoužívá. Astma zúžení bronchiolů v plicích zapříčiněné alergickou reakcí Asbestóza způsobena prachem nebo vlákny ve vzduchu, vaziová přeměna plicní tkáně dýchací poruchy Emfyzem = rozedma plic vznik podporuje kouření, dědičná choroba, projevující se zničním stěn alveolů, takže může dojít k poruchám sycení krve Nádorová onemocnění - Bronchogenní karcinom je nejčastějším nádorem plic, jehož de facto jedinou příčinou je kouření. Je to velmi zhoubný nádor, který navíc bývá často odhalen až v pozdních stadiích. V jejich léčbě se dosud nepodařilo dosáhnout téměř žádného pokroku. Bronchogenní karcinom vzniká nádorovou přeměnou buněk bronchů (průdušek) a je asi sedmkrát častější u mužů, nicméně i u žen se jeho frekvence poslední dobou zvyšuje. V současnosti za rok nově onemocní asi 100 lidí na obyvatel, což je v České republice zhruba nových případů za rok. Jako kritická hranice pro zvýšené riziko vzniku tohoto nádoru se udává množství vykouřených cigaret. přicházejí i stále přesvědčivější důkazy o tom, že zvýšené riziko s sebou přináší i pasivní kouření. V časném stadiu se karcinom projevuje tzv. nespecifickými příznaky, které se zrovna tak objevují u mnoha dalších nemocí a není z nich samotných zřejmé, čím jsou způsobeny například teplotou, kašlem a - 8 -

9 vykašláváním krve. Teploty nejasného původu, po týdny neustávající kašel a tím spíše vykašlávání krve by však každého měly přivést k lékaři a ten by v každém případě měl pomyslet i na nádorovou příčinu těchto příznaků. Nádory plic však bývají často náhodným nálezem na rentgenovém snímku, který je prováděn ze zcela jiného důvodu, např. při jakékoli hospitalizaci (přijetí do nemocnice), k níž rentgen plic a srdce běžně patří. Velkou a bohužel zároveň těžko řešitelnou záludností bronchogenního karcinomu je, že se ho často podaří odhalit až ve chvíli, kdy je ve velmi pokročilém stadiu a možnost operační léčby je omezena nebo zcela vyloučena. Není to však špatnou prací lékařů, ale proto, že se nádor dlouho nijak neprojevuje. Nemocný necítí žádné obtíže, a tudíž jej ani nic nepřivede k lékaři. Když první potíže nastanou nebo při náhodném nálezu, už může být pozdě. Léčba je nutná včas Operace je u nemalobuněčných karcinomů možná asi ve % případů. Má-li ji pacient podstoupit, musí splňovat určité nároky na funkci plic a cévní soustavy, aby pro něj operace samotná a pooperační období nepředstavovaly přímé ohrožení života. Operace má smysl i v případě, že se nepodaří odstranit všechnu nádorovou tkáň čím méně nádorové tkáně zůstane, tím lepší výsledky může přinést následné ozařování nebo chemoterapie. Radioterapie, tedy ozařování, je zaměřena jak na vlastní nádor, tak na další komplikace: léčbu metastáz v mozku, bolestí, útlaku horní duté žíly masou nádoru. Radioterapii lze kombinovat se současnou nebo následnou chemoterapií. Hlavní léčbou u malobuněčných karcinomů je chemoterapie, kdy se pro zvýšení účinku podává několik léků současně. V prvním stadiu lze také chemoterapii kombinovat s radioterapií, při které se ozařuje mediastinum. Mozek se ozařuje jako prevence proti vzniku metastáz, které se objevují až u 70 % pacientů. Bronchogenní karcinom je nádorem s velmi špatnou prognózou, který ve velkém procentu případů nelze vyléčit. Terapie se tedy zaměřuje aspoň na prodloužení života, úlevu od příznaků a zlepšení kvality života nemocného. Tracheostomie chirurgický zákrok, nutný při neprůchodnosti hrtanu nebo při uměle řízeném dýchání; na krku se při tom v průdušnici vytvoří otvor, umožňující trvalé dýchání tento otvor lze opět zavřít. obdobná je tracheotomie, při níž je do průdušnice aplikovaná trubice Literatura a další zdroje: J.Fleischmann Anatomie člověka II, SPN 1964 J. Hořejší Lidské tělo, Gemini 1992 R. Linc Biologie člověka SPN 1970 I. Novotný, M. Hruška Biologie člověka - Fortuna

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci dýchací soustavy Označení materiálu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ Tkáně lidského těla Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ buněčná složka mezibuněčná složka 1typ buněk nositel funkce extracelulární matrix Tkáně Složené ze souborů (populací) buněk, které mají

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání a jeho využití v praktické medicíně část první MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání se považuje se za věc tak obyčejnou, že se mu nevěnuje patřičná pozornost. Učíme se znovu to, co je známo tisíce

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pneumologie symptomatologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové TUSSIS KAŠEL (tussis) 1 Nejčastější příznak onemocnění DC Reflexní děj výbavnost podrážděním tusigenní zóny V DC hrtan, bifurkace trachey,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více