Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi."

Transkript

1 Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Osobnost je určitou soustavou vlastností. Rysy osobnosti Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Typy osobnosti Sangvinik jedná se o člověka živého, veselého, společenského, optimistu Flegmatik kliďas, neboli člověk, který se nenechá vyvést z míry, avšak v extrému může být vnímán i jako pomalý, lhostejný, avšak spolehlivý Cholerik člověk vzteklý, který se snadno rozčílí, avšak jeho hněv netrvá dlouho, často bez zábran, mnohdy egocentrická osobnost Melancholik pesimista, člověk smutný, nespokojený, přecitlivělý a špatně přizpůsobivý, vyznačuje se hlubokými prožitky a trvalými city Jung dělí temperament dle přístupu k okolnímu světu Extrovert jedná se o člověka otevřeného, tedy člověka, žijícího navenek. Introvert člověk žijící především vnitřním životem, avšak velice vnímavý, přemýšlivý, empatický, rozvážný a opatrný ve svých citech. Temperament Temperament tedy určuje dynamiku chování i prožívání osobnosti, tedy to, čím je každý člověk jedinečný (vnímání, myšlení, pamatování, zájmy).

2 Sebepoznání a sebehodnocení Sebepoznání - slouží především k uvědomění si vlastní jedinečnosti Sebehodnocení vnímání člověka jako určité hodnoty (jsem dobrý žák, dobrý partner, přítel apod). Chyby v hodnocení: haló efekt: efekt 1. dojmu. vytváříme si obrázek o jedinci na základě prvního shledání. Posuzujeme např. jen podle zevnějšku. autoprojekce: promítání sebe sama, svých osobnostních vlastností, názorů a postojů do druhých (vidíme na nich nejen své dobré vlastnosti, ale i chyby) ovlivnění citovým vztahem k druhé osobě: Např. když je mi někdo sympatický, vidím spíše jeho dobré vlastnosti a naopak. posuzování lidí na základě vlastního žebříčku hodnot: Např. nemá maturitu=nebavím se s ním posuzování v kontextu se sociálním a materiálním prostředím: Lidé často posuzují člověka podle celkového kontextu kolem jeho osoby (image, vzdělání, zdravotní stav, kvalita auta, majetek apod.) Současný trh práce Způsoby hledání práce Úřad práce - poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o: volných pracovních místech v České republice a zemích EU situaci na trhu práce v České republice a zemích EU podmínkách zaměstnávání v zahraničí možnostech dalšího vzdělávání atd.

3 Agentury práce: Agentury práce se zaměřují na vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby a rovněž vyhledávání zaměstnanců pro osoby právnické (firmy). Zabývají se rovněž poradenskou a informační činností v oblasti pracovních příležitostí. Agentury podporovaného zaměstnávání: Termínem podporované zaměstnávání rozumíme službu pro lidi, kteří si chtějí najít a udržet si práci, ale nedaří se jim to bez pomoci Internet: V dnešní době internetu lze také aktivně hledat práci na webových stránkách. Existuje nepřeberné množství webových stránek, které nabízí práci a jsou několikrát denně aktualizovány. Periodika: Tento způsob již není natolik rozšířený, jako dříve, na inzeráty je nutno reagovat co nejdříve, nejlépe v den vydání, poněvadž následně nemusí být aktuální. Práce s PC Typy PC a) Stolní počítač b) Notebook c) Mininotebook Stolní počítač převážná většina se skládá z těchto částí: monitor, klávesnice, myš, základní jednotka, popřípadě tiskárna. Notebook notebook neboli přenosný počítač je v dnešní době čím dál rozšířenější. V podstatě se jedná o počítač, který má všechny své základní komponenty integrovány v jednom zařízení. Přenosný počítač mívá v sobě integrovánu také náhražku myši tzv. dotykovou plošku touchpad.

4 Mininotebook zmenšená forma notebooku se stejnými vlastnostmi i funkcemi, avšak mnohdy je zde opomenuta CD ROM zařízení. Internet 1) Internet je nejrozšířenější počítačovou sítí. Nabízí obrovské množství služeb od správy svého účtu, po nákup, komunikaci s druhými lidmi, či pouhé čtení si novinek a zpráv. 2) Založení ové schránky: nejprve si zvolíme doménu, kde chceme svůj mail založit. Na výběr je celá řada např. seznam, centrum, gmail, post a mnohé další. Také lze svou poštu spravovat pomocí Microsoft outlook express. Poté, co si zvolíme server, kde svůj mail chceme vytvořit, zadáme na úvodní stránce: založit nový . Následuje postup, který bývá povětšinou stejný at už zakládáme mailovou schránku kdekoliv.základem je zřízení ové adresy, tedy jména uživatele (či přezdívky), znaku a adresy počítače. Pokud si zakládáte oficiální mailovou schránku, která je určena pro komunikaci se zaměstnavatelem, je vhodné uvést do jména vaše příjmení, nikoliv přezdívky typu beruška, sluníčko apod. Na zaměstnavatele již toto první setkání s Vámi nedělá dobrý dojem. Celá mailová adresa může vypadat tedy následovně: Novakova.irena jméno Seznam.poskytovatel schránky cz.česká republika Osobní portfólio Životopis první vizitka Formy životopisu: Strukturovaná forma strukturuje všechny informace do přehledné podoby Popisná forma forma volného textu

5 Evropský formát životopisu podrobně strukturované položky schopnosti a dovednosti Obsah životopisu: Osobní kontaktní údaje tvoří základ a většinou hlavičku (pokud se jedná o strukturovanou formu) životopisu. V osobních údajích by mělo být uvedeno: Jméno a příjmení datum narození adresa bydliště telefon: pevná linka/ mobilní telefon ová adresa (státní příslušnost, rodinný stav) fotka není nezbytně nutná Vzdělání uvádí se vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy seřazuje se od nevyššího dosaženého stupně (tj. VŠ, VOŠ,SŠ, SOŠ, SOU) uvádí se časové rozmezí, název školy, název oboru Praxe jako první se uvádí vaše poslední zaměstnání (postupuje se tedy od nejnovějšího k nejstaršímu zaměstnání) uvádí se časové rozmezí, název firmy, obor činnosti, název pracovní pozice a stručná náplň práce Znalosti a dovednosti jazykové znalosti a dovednosti (úroveň znalosti jednotlivých jazyků) znalost práce na PC (konkrétní programy) řidičský průkaz (skupina) další znalosti a dovednosti (př. kurzy, stáže, certifikáty, oprávnění) Zdravotní stav nemusí se uvádět, přesto, pokud ho chcete uvést, věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak svůj zdravotní stav a případně diagnózu popíšete Diagnózu není nutné uvádět, spíše popište, co to znamená pro dané pracovní místo

6 O zdravotním stavu se lze zmínit také v motivačním dopise Zájmy způsob trávení volného času, specifické záliby apod. Doplňující informace př. reference, omezení Přílohy Shrnutí základní pravidla při psaní životopisu: měl by být stručný, přehledný a výstižný zároveň by nemělo chybět nic, co zvýší vaši šanci na přijetí je důležité prodat své schopnosti, přednosti a dovednosti vždy je potřeba mít co nabídnout měl by být vždy pravdivý je dobré zaměřit se nejdříve na vaše pozitiva a najít je i u případných nedostatků (možnosti kompenzace.) měl by být gramaticky správně měl by graficky přehledně vystihnout hlavní body a fakta stručný cca A4 vytištěný na počítačové tiskárně na kvalitním papíře na konci by neměl chybět váš podpis a aktuální datum o k životopisu se většinou přikládá motivační dopis popř. další potřebná dokumentace Motivační dopis Smysl motivačního dopisu tkví v tom, že dává větší prostor pro sdělení informací a podstatných charakteristik dané osoby, nežli tomu je v životopise. Mnohdy se zde také uvádí informace, které se do životopisu nehodí (proč máte o danou práci zájem, co od nové pozice očekáváte), případně lze nenásilnou formou zmínit handicap.

7 Obsah motivačního dopisu: Nahoře v pravém rohu adresa zaměstnavatele V místě, dne (může být i dole pod podpisem) Oslovení nebo Věc: reakce na inzerát Reaguji na vaši nabídku, Ucházím se o. (kde jste na nabídku narazili) v 1-2 větách: co umíte, kvalifikace, praxe zaujmout v 1-2 větách: co víte o zaměstnavateli, proč u něho chcete pracovat Zdvořilostní fráze: v případě vašeho zájmu rád/a přijmu pozvání k osobnímu pohovoru S pozdravem, s přáním hezkého dne vaše jméno s podpisem, vaše adresa, telefon, (máte-li ho) Popř. seznam příloh Komunikace, asertivita Komunikace = výměna informací, přenos informací od jednoho člověka ke druhému. Komunikovat můžeme slovy (verbálně), mimoslovně (neverbálně) a činy (jednání, chování). Neverbální komunikace = všechny projevy člověka, které doprovázejí mluvený projev. Neverbální komunikace sděluje zejména emoce, postoje, využíváme ji nevědomě. Typy neverbální komunikace: Proxemika - sdělování prostřednictvím změny vzdálenosti přiblížení a oddálení se. Každý člověk má stanoveny zóny, do kterých mu mohou vstupovat ostatní lidé: o intimní zóna (vstupuje do ní nejčastěji matka, partner, manžel ), o osobní zóna (přátelé, blízké osoby), o sociální zóna (při komunikaci s neznámým nebo méně známým člověkem), o blízce veřejná zóna (ve škole, v práci ), o veřejná zóna (veřejné akce, nejchudší na komunikaci).

8 Haptika komunikace prostřednictvím doteků Mimika komunikace prostřednictvím výrazu v obličeji Gestika používání pohybů rukou místo slov, pomáhání si pohyby rukou při slovním projevu. Posturologie komunikace prostřednictvím fyzických postojů, držení těla. Úprava zevnějšku komunikujeme také prostřednictvím vlastního vzhledu, péče o svůj zevnějšek, zvoleného oblečení, líčení, účesu apod. Verbální komunikace = komunikace pomocí slov. Dialog hovoří dva a více lidí Monolog hovoří jeden člověk Parazitující slova působí rušivě při komunikaci, slouží jako slovní vata, pomáhá vyplnit mezery v mluveném projevu (prostě, jako, tedy, nicméně, eee, atd.) Základní doporučení pro mluvený projev: Stručnost, srozumitelnost, logičnost projevu, spisovná řeč Nezabývat se nepodstatnými podrobnostmi Věnovat pozornost zejména začátku projevu, ten obvykle rozhodne, zda nám posluchač bude věnovat pozornost Nepoužívat moc dlouhé věty, mnoho dlouhých souvětí za sebou Pozor na zájmena mělo by být stále jasné, o kom nebo o čem se hovoří Neskákat druhému do řeči, být slušný, zdvořilý Naslouchat, být empatický, nemluvit přehnaně dlouho o sobě Pokud není něco jasné, ptát se, pokládat doplňující otázky Věnovat pozornost i neverbální komunikaci Asertivita = sebeprosazení, dokázat si stát za svým, zachovávat klid, vyrovnat se s kritikou, naslouchat druhým, komunikovat bez agresivity. Využití asertivity při hledání práce: Nevzdávat se i po opakovaných neúspěších, nechovat se ublíženě či agresivně Jednat s úctou a ohledem na druhé lidi, odpovídat, na co se druzí ptají

9 Jednat sám za sebe Nepopírat, že něco nevím, neumím, zvážit možnost, jestli se tomu mohu naučit Jednat uvolněně, mít na paměti, že nejhorší věc, která se může stát, je odmítnutí Snažit se srozumitelně říct, že i přes nedostatky budu dobrý, nebát se uvést své dovednosti Přes opakované neúspěchy nepropadat depresi, nezavírat se doma, nevzdávat to Kontaktování zaměstnavatele Při prvním kontaktu je vždy důležité řídit se pokyny, které udává zaměstnavatel v inzerátu. Písemný kontakt: Zaměstnavatel většinou vyžaduje zaslání životopisu a motivačního dopisu, případně dalších dokumentů, dnes většinou pomocí u Nutnost dodržet určitou formu: o Jasně a stručně vyplnit předmět u (reakce na nabídku práce, pozice vrátného atd.) o Text u zvolit vhodné oslovení (buď se obracet na konkrétní osobu, nebo neutrální Vážená paní, vážený pane ), stručně uvést, v jaké věci píšu (reaguji na vaši nabídku práce vrátného, inzerovanou na..), odkázat na přílohy (v příloze u zasílám vámi požadovaný životopis a motivační dopis), rozloučit se a uvést jméno a kontaktní údaje (s přáním pěkného dne, Emil Beneš, adresa, telefon) Telefonický kontakt Dobře se na něj připravit, předem si ho promyslet, nevytáčet číslo hned po přečtení inzerátu, najít si klidné a tiché místo, kde nás nikdo nebude rušit Nutnost dodržet určitou formu: o Pozdravit o Představit se o Sdělit důvod, proč telefonujeme o Vyžádat si bližší informace o Poděkovat o Rozloučit se Mít při ruce papír a tužku na poznámky, případně osobní diář kvůli stanovení vhodného termínu osobního setkání Mít při ruce inzerát či jiný materiál, ze kterého jsme se o dané pozici dozvěděli (měli bychom vědět, o jakou pozici se ucházíme)

10 Zvolit vhodný čas pro telefonát (ne příliš brzy ráno ani příliš pozdě odpoledne, také není vhodné telefonovat v době oběda. Snažit se respektovat časový rozvrh zaměstnavatele) Ujistit se, že znám termín pohovoru, místo pohovoru, jméno kontaktní osoby, náležitosti, které si mám na pohovor přinést o Dobrý den, jmenuji se Emil Beneš, volám ohledně inzerátu na pozici nočního hlídače, který jsem našel na internetových stránkách úřadu práce. Je toto místo ještě volné? Mohl byste mi dát nějaké bližší informace? Na pohovor tedy přijdu v pondělí v osm hodin. Děkuji, nashledanou. Osobní kontakt Využívá se zejména při vlastní iniciativě při hledání zaměstnání (v inzerátech je většinou první kontakt požadován písemný či telefonický) Stejně jako při pohovoru je zde důležité dbát na to, abychom o sobě vytvořili příznivý dojem zvolit vhodné oblečení, účes, líčení, vhodně se vyjadřovat, vhodně vystupovat, zjistit si informace o dané společnosti, ujasnit si, jakou pozici bych chtěl vykonávat, jaké mám pro firmu přínosy, předpoklady pro práci apod. Mít u sebe životopis, kdyby nás chtěl zaměstnavatel opravdu zaměstnat či zařadit do databáze Přijímací pohovor Příprava na pohovor: Ujasnit si z inzerátu o jakou pozici se ucházím Zjistit si základní informace o firmě Zkusit si odpovědět na nejčastěji kladené otázky Zvolit vhodné oblečení, případně líčení, nepřehánět to s vůněmi Stanovit si harmonogram, abych na pohovor přišel včas Ujistit se, že mám potřebné dokumenty, blok a tužku Vypnout mobilní telefon, vyplivnout žvýkačku Struktura přijímacího pohovoru: Přijít včas, nejlépe o 5 10 minut dříve. Při vstupu do místnosti vždy zaklepat, pozdravit, představit se, věnovat pozornost podání ruky Seznámení s osobami, které u pohovoru budou Představení se, ve stručnosti informace o sobě, nepřeříkat doslovně informace ze životopisu, zdůraznit, proč jsem právě já vhodný kandidát na danou pozici Představení firmy/pracovní pozice ze strany zaměstnavatele

11 Otázky na uchazeče o práci ze strany zaměstnavatele Otázky uchazeče směrem k zaměstnavateli vždy je vhodné alespoň jednu otázku položit. Na co se ptát: o Konkrétní informace o firmě o pracovní náplň, upřesnění informací apod. o pracovní doba o Další vzdělávání v rámci firmy o Platové podmínky Ukončení pohovoru, sdělení organizačních informací (jakým způsobem bude zaměstnavatel informovat o přijetí či nepřijetí, zda bude další kolo výběrového řízení apod.) Délka pohovoru je zpravidla minut Nejčastěji kladené otázky při pohovoru: o Proč chcete pracovat právě u nás? Co víte o naší společnosti? o Proč si myslíte, že budete pro naši společnost přínosem? o Jakou máte představu o své pracovní pozici? o Jaké máte silné a slabé stránky? o Proč jste byl tak dlouho nezaměstnaný? Co jste dělal v době, kdy jste byl nezaměstnaný? o Jaké máte zkušenosti s touto prací? o Nebude vaše zdravotní znevýhodnění překážkou v práci? Pracovně právní problematika Pracovní poměr vzniká podpisem pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, konkrétně v den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být vždy písemná a vždy MUSÍ obsahovat druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Dále se v ní většinou objevují informace o: o zkušební době (může a nemusí být sjednaná, maximálně na 3 měsíce, vždy písemně, zaměstnavatel i zaměstnanec během ní mohou ukončit pracovní poměr bez udání důvodu) o úvazku o pracovní době (maximálně 40 hodin týdně, pokud jde o práci na směny, směna nemůže být delší než 12 hodin) o dovolené (minimálně 4 týdny v kalendářním roce) o platu

12 Pracovní smlouva na dobu určitou je v ní uvedeno datum ukončení pracovního poměru Pracovní doba na dobu neurčitou není zde datum ukončení pracovního poměru Dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele lze odpracovat maximálně 150 hodin za kalendářní rok Dohoda o provedení pracovní činnosti práce na maximálně 20 hodin týdně Ukončení pracovního poměru: o uplynutím sjednané doby (u smluv na dobu určitou, uplyne doba pracovního poměru) o zrušením ve zkušební době o dohodou zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na dni, kdy ukončí pracovní poměr. Není zde výpovědní doba. o Výpovědí je zde dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou zaměstnanec musí ještě setrvat v práci o Okamžité zrušení pracovního poměru při hrubém porušení pracovní kázně Rekvalifikace = získání nové kvalifikace, nebo obnovení či rozšíření stávající kvalifikace. Většinou se k ní přistupuje v případě, že nemohu najít zaměstnání ve své profesi, případně potřebuji kvůli udržení profese své dovednosti rozšířit. Rekvalifikace zajišťované úřady práce úřad práce hradí kurzovné, účastník však musí být evidován na úřadu práce a rekvalifikace pro něj musí být nezbytná. Zákon o zaměstnanosti 1) Číslo zákona a jeho důležité části? 2) Kde mohu znění zákona najít? 3) Co především zákon o zaměstnanosti upravuje a v čem může být užitečný pro mě? 4) Na koho se mohu obracet v případě potřeby podpory při hledání zaměstnání? 1) Zákon o zaměstnanosti najdete pod 435/2004 Sb.. Číslo před lomítkem označuje pořadí přijaté právní normy a číslo za lomítkem rok, kdy byl zákon schválen. Není důležité si toto číslo pamatovat, stačí, když budete vědět, kde mohu znění tohoto zákona najít a pro lepší orientaci vám může právě přesné označení zákona pomoci. Ale bude stačit, když si zapamatujete, že některé důležité informace, týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naleznete i v Zákoně o zaměstnanosti

13 2) V tištěné formě možnost zakoupení tzv. ÚZ (úplné znění zákona) v nakladatelství Sagit, případně také možnost komentovaného vydání zákona například u nakladatelství C.H. Beck. Na internetu zákonům a jejich přesnému znění se věnují webové stránky Jedná se o nekomentované, úplné znění zákona a není to příliš srozumitelné čtení. Proto doporučuji využít k získání informací spíše síť občanských poraden a neziskových organizací, které jsou schopny tento typ poradenství poskytnout. V Olomouci se jedná o tyto organizace: Občanské Sdružení Mana, o.s. Individuální pracovní poradenství v rámci projektu KAIROS, Dolní náměstí 51, tel.: InternetPoradna.cz Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním, Ztracená 36, tel.: , Potřebné informace je také možné získat přímo na Úřadu práce u odborných referentů či konzultantů. A to na adrese Vejdovského 988/4, tel.: web: 3) Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Ve své třetí části se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 67 84) V paragrafech jsou definovány pojmy osoba se zdravotním postižením a osoba se zdravotním znevýhodněním. Dále pak zákon popisuje proces Pracovní rehabilitace a možnosti zajištění chráněných pracovních pozic z pohledu zaměstnavatele a Úřadu práce. Opět není nutné si jednotlivé pasáže podrobně memorovat. Paragraf 78 popisuje možnosti zaměstnavatelů čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Paragrafy se věnují právům a povinnostem zaměstnavatelů a spolupráci s úřady práce. Tedy opět nic, co byste měli znát z paměti. Postačí, když budete vědět, kde takové informace získat (viz bod 2) 4) Kontakty na neziskové organizace a Úřad práce v Olomouci jsou uvedeny v bodě 2

14 Práce se zaměstnavateli komunikace Zásady efektivní komunikace Efektivní komunikace se v praxi opírá o: 1 Důvěryhodnost komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 2 Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 3 Pochopitelnost a významnost obsahu sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému hodnot, musí být relevantní pro jeho vlastní situaci. Motto: Není důležité, co se říká, ale co se tím míní, a hlavně co se tím sleduje, jaké jsou skutečné, často zastírané cíle. 4. Jasnost sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. Čím dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší. V každém případě by instituce měla hovořit jedním, nikoli několika různými hlasy. Motto: Nejprve je nutné problému porozumět ( pojmenovat ho ) a teprve potom ho můžeme chtít sdělovat druhým. Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor? překroucení informace v průběhu toku komunikačním kanálem, zpravidla k němu dochází při zprostředkované komunikaci přes několik subjektů; komunikační zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je nestačí vnímat; nevhodně zvolený komunikační kanál, kdy například rozsáhlý a složitý materiál předčítáme posluchačům, zatímco by ho mohli lépe pochopit ve vizuální podobě; nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci, když vám např. nadřízený zavolá kvůli pracovním problémům v sobotu večer domů; neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by partner byl ochoten naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí; neochota zabývat se problémem a jednat o něm; podcenění neverbální stránky komunikace při osobním jednání se uvádí, že necelá desetina sdělení pochází ze slovního obsahu, vše ostatní je výsledkem řeči očí, obličeje, paží, pohybů, postojů, prostorového oddálení či přiblížení a případně dotyků (podání ruky).

15 Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem Přijímací pohovor, konkurz Jak probíhá - individuálně formou pohovoru s jedním nebo více lidmi z firmy - skupinově formou písemného testu nebo úkolu zadanému ke společnému vyřešení Co nás na něm čeká - představení firmy a pracovní pozice na kterou firma hledá pracovníka (měli by zájemci o pracovní místo sdělit, co bude dělat, na jaký úvazek, za jaký plat a za jakých podmínek např. práce na směny, práce v týmu, nutnost specifického vzdělání apod.) - představení zájemce o práci (co umí, jaké má vzdělání a zkušenosti, jakou má o práci představu, proč by měli přijmout právě jeho přednosti, jaký očekává plat a podmínky apod.) Nejčastější chyby při osobním pohovoru nebo výběrovém řízení - nepozdravení či nepředstavení - příchod v jinou než ve stanovenou dobu - nevhodné oblečení - neupravenost - neznalost základních informací o společnosti, která zaměstnání nabízí Práce se stresem Desatero proti stresu: 1. Smějte se co nejčastěji. Aktivují se při tom hormony štěstí (endorfiny) a posilují váš imunitní systém. 2. Berte se takoví, jací jste. Dobrý vzhled není jen otázkou oblečení, nalíčení či účesu, ale i osobního vyladění a sebejistoty. 3. Nenechávejte si své mínění pro sebe. Když vás něco rozzlobí, řekněte klidně ostatním, co si myslíte. 4. Stejně jako smích patří i k nejdůležitějším pocitům pláč. Když se vám chce brečet, slzy nepotlačujte

16 5. Splnit všechny úkoly. Které na vás klade všední den, je mnohdy těžké. Touha být ve všem perfektní však vede jen ke stresu. 6. Zjistěte, jak dlouhý spánek vám nejvíce vyhovuje (někomu pět, jinému devět hodin) a tuto dobu dodržujte. 7. I přesto, že vám všichni říkají něco jiného, gestikulujte. Řeč těla rozvíjí temperament i osobnost. 8. Když vás něco rozčílí, křičte, praštěte s telefonním sluchátkem, kopněte do skříně nebo hlasitě zpívejte. Kdo se umí rychle rozzlobit, rychle se také uklidní. Takový způsob vypouštění páry je však velice osobní záležitostí. Proto byste u toho měli být raději úplně sami. 9. Mnozí lidé v duchu žijí již v budoucnosti. Plánují nazítřek či na příští rok. Naučte se raději prožívat každý den. Těšte se například na dobrou večeři. 10. Člověk potřebuje komunikovat s ostatními. Ti, kdo žijí velmi osamoceně, trpí stresem častěji, než lidé, kteří se o své starosti i radosti dělí. Hodnocení osobního stupně stresové zátěže Osobní stupeň stresové zátěže se sestavuje na základě úrovně náročných životních situací a měří se obvykle za časové období dvou let. Cílem testu, který sestavil prof. T. Holmes s svým žákem R. Rahem, je zjistit objem stresu, kterému je člověk vystaven. V průběhu našeho života se dostáváme do životních situací, které jsou prostě součástí našeho života a způsobují stres. Je dobré si zrekapitulovat poslední dva roky svého života, uvědomit si tento fakt, neboť již samotné zamyšlení nad nimi a rozeznání těchto situací nám pomáhá je řešit. V následujícím seznamu má každá náročná životní situace určitou důležitost, která je dána body závažnosti. Váha každé této události bude individuálně odlišná. Tato škála je ale sestavena na základě rozsáhlých a dlouholetých průzkumů, a proto vypovídá poměrně přesně o vlivu stresujících událostí na člověka. Orientační míru vlastní odolnosti si potom může určit každý sám. Projděte si pozorně celý seznam a potom bod po bodu zakroužkujte ty události, které se v průběhu posledních dvou let u vás vyskytly. Jestliže se některá událost stala častěji než jednou, násobte hodnotu bodů závažnosti počtem opakování. Dílčí výsledky prostě sečtěte a získáte svůj osobní stupeň stresové zátěže, výsledek zjistíte v uvedené tabulce. Přehled náročných životních situací: 1. smrt manžela/manželky syn nebo dcera opouští domov rozvod neshody s tchýní nebo tchánem 29

17 3. rozchod s partnerem mimořádný osobní úspěch pobyt ve vězení manželka vstoupila do zaměstnání nebo její odchod úmrtí v nejbližší rodině zahájení nebo ukončení školy vlastní úraz nebo nemoc změna životních podmínek vlastní svatba změna osobních zvyklostí ztráta v zaměstnání spory s nadřízeným usmíření s partnerem změna pracovních podmínek nebo doby odchod do důchodu změna bydliště nemoc rodinného příslušníka změna školy těhotenství změna trávení volného času sexuální potíže změna činností v církevní oblasti příchod nového člena rodiny změna ve společenské činnosti změna postavení v zaměstnání půjčka méně než Kč změna ve vlastní finanční situaci změna návyků ve spánku smrt blízkého přítele změna četnosti rodinných setkání změna zaměstnání změna návyků v jídle přibývání partnerských hádek dovolená půjčka větší než Kč vánoce větší dluhy nepatrné přestupky zákona změna odpovědnosti v zaměstnání 29 Výsledky: Celková hodnota skóre Pravděpodobnost onemocnění Síla odolnosti proti stresu nízká 9-33% vysoká odolnost průměrná 0-52% hraniční odolnost 300 a více vysoká 50-86% nízká odolnost

18 Nyní jsme provedli sebediagnostiku náročných životních situací a zjistili, jak na tom jsme a zároveň poznali, které situace na cestě životem nás pravděpodobně potkají a jak silný mají stresový vliv. Znovu zdůrazňujeme, že je vhodné nejenom odpovědět, ale i se zamyslet, protože to je prvním, významným a někdy i dostačujícím krokem k odstranění stresu. Poznámka: v literatuře najdeme použití testu pro hodnocení i za jeden rok, my používáme hodnocení za dva roky podle doporučení Gregora

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Společnost ELTODO Podoba CV: Strukturované CV nejčastěji využívaná forma Nestrukturované CV není doporučována Strukturované CV: Chronologické

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_27 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Nástup do práce po MD/RD Slaďování pracovního a rodinného života

Nástup do práce po MD/RD Slaďování pracovního a rodinného života Nástup do práce po MD/RD Slaďování pracovního a rodinného života Lektorka: Karla Štětková Nástup do zaměstnání po RD/MD Stávající zaměstnavatel x hledání nové práce Zaměstnání x podnikání Forma úvazku

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené Proč se vyplatí zaměstnat ženu po Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu Se zaměstnáváním žen, matek malých dětí, bývá problém Žena sama není připravena nebo lépe řečeno nemá odvahu považovat období

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Kompozice obchodních dopisů Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.

Více