Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi."

Transkript

1 Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Osobnost je určitou soustavou vlastností. Rysy osobnosti Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Typy osobnosti Sangvinik jedná se o člověka živého, veselého, společenského, optimistu Flegmatik kliďas, neboli člověk, který se nenechá vyvést z míry, avšak v extrému může být vnímán i jako pomalý, lhostejný, avšak spolehlivý Cholerik člověk vzteklý, který se snadno rozčílí, avšak jeho hněv netrvá dlouho, často bez zábran, mnohdy egocentrická osobnost Melancholik pesimista, člověk smutný, nespokojený, přecitlivělý a špatně přizpůsobivý, vyznačuje se hlubokými prožitky a trvalými city Jung dělí temperament dle přístupu k okolnímu světu Extrovert jedná se o člověka otevřeného, tedy člověka, žijícího navenek. Introvert člověk žijící především vnitřním životem, avšak velice vnímavý, přemýšlivý, empatický, rozvážný a opatrný ve svých citech. Temperament Temperament tedy určuje dynamiku chování i prožívání osobnosti, tedy to, čím je každý člověk jedinečný (vnímání, myšlení, pamatování, zájmy).

2 Sebepoznání a sebehodnocení Sebepoznání - slouží především k uvědomění si vlastní jedinečnosti Sebehodnocení vnímání člověka jako určité hodnoty (jsem dobrý žák, dobrý partner, přítel apod). Chyby v hodnocení: haló efekt: efekt 1. dojmu. vytváříme si obrázek o jedinci na základě prvního shledání. Posuzujeme např. jen podle zevnějšku. autoprojekce: promítání sebe sama, svých osobnostních vlastností, názorů a postojů do druhých (vidíme na nich nejen své dobré vlastnosti, ale i chyby) ovlivnění citovým vztahem k druhé osobě: Např. když je mi někdo sympatický, vidím spíše jeho dobré vlastnosti a naopak. posuzování lidí na základě vlastního žebříčku hodnot: Např. nemá maturitu=nebavím se s ním posuzování v kontextu se sociálním a materiálním prostředím: Lidé často posuzují člověka podle celkového kontextu kolem jeho osoby (image, vzdělání, zdravotní stav, kvalita auta, majetek apod.) Současný trh práce Způsoby hledání práce Úřad práce - poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o: volných pracovních místech v České republice a zemích EU situaci na trhu práce v České republice a zemích EU podmínkách zaměstnávání v zahraničí možnostech dalšího vzdělávání atd.

3 Agentury práce: Agentury práce se zaměřují na vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby a rovněž vyhledávání zaměstnanců pro osoby právnické (firmy). Zabývají se rovněž poradenskou a informační činností v oblasti pracovních příležitostí. Agentury podporovaného zaměstnávání: Termínem podporované zaměstnávání rozumíme službu pro lidi, kteří si chtějí najít a udržet si práci, ale nedaří se jim to bez pomoci Internet: V dnešní době internetu lze také aktivně hledat práci na webových stránkách. Existuje nepřeberné množství webových stránek, které nabízí práci a jsou několikrát denně aktualizovány. Periodika: Tento způsob již není natolik rozšířený, jako dříve, na inzeráty je nutno reagovat co nejdříve, nejlépe v den vydání, poněvadž následně nemusí být aktuální. Práce s PC Typy PC a) Stolní počítač b) Notebook c) Mininotebook Stolní počítač převážná většina se skládá z těchto částí: monitor, klávesnice, myš, základní jednotka, popřípadě tiskárna. Notebook notebook neboli přenosný počítač je v dnešní době čím dál rozšířenější. V podstatě se jedná o počítač, který má všechny své základní komponenty integrovány v jednom zařízení. Přenosný počítač mívá v sobě integrovánu také náhražku myši tzv. dotykovou plošku touchpad.

4 Mininotebook zmenšená forma notebooku se stejnými vlastnostmi i funkcemi, avšak mnohdy je zde opomenuta CD ROM zařízení. Internet 1) Internet je nejrozšířenější počítačovou sítí. Nabízí obrovské množství služeb od správy svého účtu, po nákup, komunikaci s druhými lidmi, či pouhé čtení si novinek a zpráv. 2) Založení ové schránky: nejprve si zvolíme doménu, kde chceme svůj mail založit. Na výběr je celá řada např. seznam, centrum, gmail, post a mnohé další. Také lze svou poštu spravovat pomocí Microsoft outlook express. Poté, co si zvolíme server, kde svůj mail chceme vytvořit, zadáme na úvodní stránce: založit nový . Následuje postup, který bývá povětšinou stejný at už zakládáme mailovou schránku kdekoliv.základem je zřízení ové adresy, tedy jména uživatele (či přezdívky), znaku a adresy počítače. Pokud si zakládáte oficiální mailovou schránku, která je určena pro komunikaci se zaměstnavatelem, je vhodné uvést do jména vaše příjmení, nikoliv přezdívky typu beruška, sluníčko apod. Na zaměstnavatele již toto první setkání s Vámi nedělá dobrý dojem. Celá mailová adresa může vypadat tedy následovně: Novakova.irena jméno Seznam.poskytovatel schránky cz.česká republika Osobní portfólio Životopis první vizitka Formy životopisu: Strukturovaná forma strukturuje všechny informace do přehledné podoby Popisná forma forma volného textu

5 Evropský formát životopisu podrobně strukturované položky schopnosti a dovednosti Obsah životopisu: Osobní kontaktní údaje tvoří základ a většinou hlavičku (pokud se jedná o strukturovanou formu) životopisu. V osobních údajích by mělo být uvedeno: Jméno a příjmení datum narození adresa bydliště telefon: pevná linka/ mobilní telefon ová adresa (státní příslušnost, rodinný stav) fotka není nezbytně nutná Vzdělání uvádí se vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy seřazuje se od nevyššího dosaženého stupně (tj. VŠ, VOŠ,SŠ, SOŠ, SOU) uvádí se časové rozmezí, název školy, název oboru Praxe jako první se uvádí vaše poslední zaměstnání (postupuje se tedy od nejnovějšího k nejstaršímu zaměstnání) uvádí se časové rozmezí, název firmy, obor činnosti, název pracovní pozice a stručná náplň práce Znalosti a dovednosti jazykové znalosti a dovednosti (úroveň znalosti jednotlivých jazyků) znalost práce na PC (konkrétní programy) řidičský průkaz (skupina) další znalosti a dovednosti (př. kurzy, stáže, certifikáty, oprávnění) Zdravotní stav nemusí se uvádět, přesto, pokud ho chcete uvést, věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak svůj zdravotní stav a případně diagnózu popíšete Diagnózu není nutné uvádět, spíše popište, co to znamená pro dané pracovní místo

6 O zdravotním stavu se lze zmínit také v motivačním dopise Zájmy způsob trávení volného času, specifické záliby apod. Doplňující informace př. reference, omezení Přílohy Shrnutí základní pravidla při psaní životopisu: měl by být stručný, přehledný a výstižný zároveň by nemělo chybět nic, co zvýší vaši šanci na přijetí je důležité prodat své schopnosti, přednosti a dovednosti vždy je potřeba mít co nabídnout měl by být vždy pravdivý je dobré zaměřit se nejdříve na vaše pozitiva a najít je i u případných nedostatků (možnosti kompenzace.) měl by být gramaticky správně měl by graficky přehledně vystihnout hlavní body a fakta stručný cca A4 vytištěný na počítačové tiskárně na kvalitním papíře na konci by neměl chybět váš podpis a aktuální datum o k životopisu se většinou přikládá motivační dopis popř. další potřebná dokumentace Motivační dopis Smysl motivačního dopisu tkví v tom, že dává větší prostor pro sdělení informací a podstatných charakteristik dané osoby, nežli tomu je v životopise. Mnohdy se zde také uvádí informace, které se do životopisu nehodí (proč máte o danou práci zájem, co od nové pozice očekáváte), případně lze nenásilnou formou zmínit handicap.

7 Obsah motivačního dopisu: Nahoře v pravém rohu adresa zaměstnavatele V místě, dne (může být i dole pod podpisem) Oslovení nebo Věc: reakce na inzerát Reaguji na vaši nabídku, Ucházím se o. (kde jste na nabídku narazili) v 1-2 větách: co umíte, kvalifikace, praxe zaujmout v 1-2 větách: co víte o zaměstnavateli, proč u něho chcete pracovat Zdvořilostní fráze: v případě vašeho zájmu rád/a přijmu pozvání k osobnímu pohovoru S pozdravem, s přáním hezkého dne vaše jméno s podpisem, vaše adresa, telefon, (máte-li ho) Popř. seznam příloh Komunikace, asertivita Komunikace = výměna informací, přenos informací od jednoho člověka ke druhému. Komunikovat můžeme slovy (verbálně), mimoslovně (neverbálně) a činy (jednání, chování). Neverbální komunikace = všechny projevy člověka, které doprovázejí mluvený projev. Neverbální komunikace sděluje zejména emoce, postoje, využíváme ji nevědomě. Typy neverbální komunikace: Proxemika - sdělování prostřednictvím změny vzdálenosti přiblížení a oddálení se. Každý člověk má stanoveny zóny, do kterých mu mohou vstupovat ostatní lidé: o intimní zóna (vstupuje do ní nejčastěji matka, partner, manžel ), o osobní zóna (přátelé, blízké osoby), o sociální zóna (při komunikaci s neznámým nebo méně známým člověkem), o blízce veřejná zóna (ve škole, v práci ), o veřejná zóna (veřejné akce, nejchudší na komunikaci).

8 Haptika komunikace prostřednictvím doteků Mimika komunikace prostřednictvím výrazu v obličeji Gestika používání pohybů rukou místo slov, pomáhání si pohyby rukou při slovním projevu. Posturologie komunikace prostřednictvím fyzických postojů, držení těla. Úprava zevnějšku komunikujeme také prostřednictvím vlastního vzhledu, péče o svůj zevnějšek, zvoleného oblečení, líčení, účesu apod. Verbální komunikace = komunikace pomocí slov. Dialog hovoří dva a více lidí Monolog hovoří jeden člověk Parazitující slova působí rušivě při komunikaci, slouží jako slovní vata, pomáhá vyplnit mezery v mluveném projevu (prostě, jako, tedy, nicméně, eee, atd.) Základní doporučení pro mluvený projev: Stručnost, srozumitelnost, logičnost projevu, spisovná řeč Nezabývat se nepodstatnými podrobnostmi Věnovat pozornost zejména začátku projevu, ten obvykle rozhodne, zda nám posluchač bude věnovat pozornost Nepoužívat moc dlouhé věty, mnoho dlouhých souvětí za sebou Pozor na zájmena mělo by být stále jasné, o kom nebo o čem se hovoří Neskákat druhému do řeči, být slušný, zdvořilý Naslouchat, být empatický, nemluvit přehnaně dlouho o sobě Pokud není něco jasné, ptát se, pokládat doplňující otázky Věnovat pozornost i neverbální komunikaci Asertivita = sebeprosazení, dokázat si stát za svým, zachovávat klid, vyrovnat se s kritikou, naslouchat druhým, komunikovat bez agresivity. Využití asertivity při hledání práce: Nevzdávat se i po opakovaných neúspěších, nechovat se ublíženě či agresivně Jednat s úctou a ohledem na druhé lidi, odpovídat, na co se druzí ptají

9 Jednat sám za sebe Nepopírat, že něco nevím, neumím, zvážit možnost, jestli se tomu mohu naučit Jednat uvolněně, mít na paměti, že nejhorší věc, která se může stát, je odmítnutí Snažit se srozumitelně říct, že i přes nedostatky budu dobrý, nebát se uvést své dovednosti Přes opakované neúspěchy nepropadat depresi, nezavírat se doma, nevzdávat to Kontaktování zaměstnavatele Při prvním kontaktu je vždy důležité řídit se pokyny, které udává zaměstnavatel v inzerátu. Písemný kontakt: Zaměstnavatel většinou vyžaduje zaslání životopisu a motivačního dopisu, případně dalších dokumentů, dnes většinou pomocí u Nutnost dodržet určitou formu: o Jasně a stručně vyplnit předmět u (reakce na nabídku práce, pozice vrátného atd.) o Text u zvolit vhodné oslovení (buď se obracet na konkrétní osobu, nebo neutrální Vážená paní, vážený pane ), stručně uvést, v jaké věci píšu (reaguji na vaši nabídku práce vrátného, inzerovanou na..), odkázat na přílohy (v příloze u zasílám vámi požadovaný životopis a motivační dopis), rozloučit se a uvést jméno a kontaktní údaje (s přáním pěkného dne, Emil Beneš, adresa, telefon) Telefonický kontakt Dobře se na něj připravit, předem si ho promyslet, nevytáčet číslo hned po přečtení inzerátu, najít si klidné a tiché místo, kde nás nikdo nebude rušit Nutnost dodržet určitou formu: o Pozdravit o Představit se o Sdělit důvod, proč telefonujeme o Vyžádat si bližší informace o Poděkovat o Rozloučit se Mít při ruce papír a tužku na poznámky, případně osobní diář kvůli stanovení vhodného termínu osobního setkání Mít při ruce inzerát či jiný materiál, ze kterého jsme se o dané pozici dozvěděli (měli bychom vědět, o jakou pozici se ucházíme)

10 Zvolit vhodný čas pro telefonát (ne příliš brzy ráno ani příliš pozdě odpoledne, také není vhodné telefonovat v době oběda. Snažit se respektovat časový rozvrh zaměstnavatele) Ujistit se, že znám termín pohovoru, místo pohovoru, jméno kontaktní osoby, náležitosti, které si mám na pohovor přinést o Dobrý den, jmenuji se Emil Beneš, volám ohledně inzerátu na pozici nočního hlídače, který jsem našel na internetových stránkách úřadu práce. Je toto místo ještě volné? Mohl byste mi dát nějaké bližší informace? Na pohovor tedy přijdu v pondělí v osm hodin. Děkuji, nashledanou. Osobní kontakt Využívá se zejména při vlastní iniciativě při hledání zaměstnání (v inzerátech je většinou první kontakt požadován písemný či telefonický) Stejně jako při pohovoru je zde důležité dbát na to, abychom o sobě vytvořili příznivý dojem zvolit vhodné oblečení, účes, líčení, vhodně se vyjadřovat, vhodně vystupovat, zjistit si informace o dané společnosti, ujasnit si, jakou pozici bych chtěl vykonávat, jaké mám pro firmu přínosy, předpoklady pro práci apod. Mít u sebe životopis, kdyby nás chtěl zaměstnavatel opravdu zaměstnat či zařadit do databáze Přijímací pohovor Příprava na pohovor: Ujasnit si z inzerátu o jakou pozici se ucházím Zjistit si základní informace o firmě Zkusit si odpovědět na nejčastěji kladené otázky Zvolit vhodné oblečení, případně líčení, nepřehánět to s vůněmi Stanovit si harmonogram, abych na pohovor přišel včas Ujistit se, že mám potřebné dokumenty, blok a tužku Vypnout mobilní telefon, vyplivnout žvýkačku Struktura přijímacího pohovoru: Přijít včas, nejlépe o 5 10 minut dříve. Při vstupu do místnosti vždy zaklepat, pozdravit, představit se, věnovat pozornost podání ruky Seznámení s osobami, které u pohovoru budou Představení se, ve stručnosti informace o sobě, nepřeříkat doslovně informace ze životopisu, zdůraznit, proč jsem právě já vhodný kandidát na danou pozici Představení firmy/pracovní pozice ze strany zaměstnavatele

11 Otázky na uchazeče o práci ze strany zaměstnavatele Otázky uchazeče směrem k zaměstnavateli vždy je vhodné alespoň jednu otázku položit. Na co se ptát: o Konkrétní informace o firmě o pracovní náplň, upřesnění informací apod. o pracovní doba o Další vzdělávání v rámci firmy o Platové podmínky Ukončení pohovoru, sdělení organizačních informací (jakým způsobem bude zaměstnavatel informovat o přijetí či nepřijetí, zda bude další kolo výběrového řízení apod.) Délka pohovoru je zpravidla minut Nejčastěji kladené otázky při pohovoru: o Proč chcete pracovat právě u nás? Co víte o naší společnosti? o Proč si myslíte, že budete pro naši společnost přínosem? o Jakou máte představu o své pracovní pozici? o Jaké máte silné a slabé stránky? o Proč jste byl tak dlouho nezaměstnaný? Co jste dělal v době, kdy jste byl nezaměstnaný? o Jaké máte zkušenosti s touto prací? o Nebude vaše zdravotní znevýhodnění překážkou v práci? Pracovně právní problematika Pracovní poměr vzniká podpisem pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, konkrétně v den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být vždy písemná a vždy MUSÍ obsahovat druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Dále se v ní většinou objevují informace o: o zkušební době (může a nemusí být sjednaná, maximálně na 3 měsíce, vždy písemně, zaměstnavatel i zaměstnanec během ní mohou ukončit pracovní poměr bez udání důvodu) o úvazku o pracovní době (maximálně 40 hodin týdně, pokud jde o práci na směny, směna nemůže být delší než 12 hodin) o dovolené (minimálně 4 týdny v kalendářním roce) o platu

12 Pracovní smlouva na dobu určitou je v ní uvedeno datum ukončení pracovního poměru Pracovní doba na dobu neurčitou není zde datum ukončení pracovního poměru Dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele lze odpracovat maximálně 150 hodin za kalendářní rok Dohoda o provedení pracovní činnosti práce na maximálně 20 hodin týdně Ukončení pracovního poměru: o uplynutím sjednané doby (u smluv na dobu určitou, uplyne doba pracovního poměru) o zrušením ve zkušební době o dohodou zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na dni, kdy ukončí pracovní poměr. Není zde výpovědní doba. o Výpovědí je zde dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou zaměstnanec musí ještě setrvat v práci o Okamžité zrušení pracovního poměru při hrubém porušení pracovní kázně Rekvalifikace = získání nové kvalifikace, nebo obnovení či rozšíření stávající kvalifikace. Většinou se k ní přistupuje v případě, že nemohu najít zaměstnání ve své profesi, případně potřebuji kvůli udržení profese své dovednosti rozšířit. Rekvalifikace zajišťované úřady práce úřad práce hradí kurzovné, účastník však musí být evidován na úřadu práce a rekvalifikace pro něj musí být nezbytná. Zákon o zaměstnanosti 1) Číslo zákona a jeho důležité části? 2) Kde mohu znění zákona najít? 3) Co především zákon o zaměstnanosti upravuje a v čem může být užitečný pro mě? 4) Na koho se mohu obracet v případě potřeby podpory při hledání zaměstnání? 1) Zákon o zaměstnanosti najdete pod 435/2004 Sb.. Číslo před lomítkem označuje pořadí přijaté právní normy a číslo za lomítkem rok, kdy byl zákon schválen. Není důležité si toto číslo pamatovat, stačí, když budete vědět, kde mohu znění tohoto zákona najít a pro lepší orientaci vám může právě přesné označení zákona pomoci. Ale bude stačit, když si zapamatujete, že některé důležité informace, týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naleznete i v Zákoně o zaměstnanosti

13 2) V tištěné formě možnost zakoupení tzv. ÚZ (úplné znění zákona) v nakladatelství Sagit, případně také možnost komentovaného vydání zákona například u nakladatelství C.H. Beck. Na internetu zákonům a jejich přesnému znění se věnují webové stránky Jedná se o nekomentované, úplné znění zákona a není to příliš srozumitelné čtení. Proto doporučuji využít k získání informací spíše síť občanských poraden a neziskových organizací, které jsou schopny tento typ poradenství poskytnout. V Olomouci se jedná o tyto organizace: Občanské Sdružení Mana, o.s. Individuální pracovní poradenství v rámci projektu KAIROS, Dolní náměstí 51, tel.: InternetPoradna.cz Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním, Ztracená 36, tel.: , Potřebné informace je také možné získat přímo na Úřadu práce u odborných referentů či konzultantů. A to na adrese Vejdovského 988/4, tel.: web: 3) Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Ve své třetí části se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 67 84) V paragrafech jsou definovány pojmy osoba se zdravotním postižením a osoba se zdravotním znevýhodněním. Dále pak zákon popisuje proces Pracovní rehabilitace a možnosti zajištění chráněných pracovních pozic z pohledu zaměstnavatele a Úřadu práce. Opět není nutné si jednotlivé pasáže podrobně memorovat. Paragraf 78 popisuje možnosti zaměstnavatelů čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Paragrafy se věnují právům a povinnostem zaměstnavatelů a spolupráci s úřady práce. Tedy opět nic, co byste měli znát z paměti. Postačí, když budete vědět, kde takové informace získat (viz bod 2) 4) Kontakty na neziskové organizace a Úřad práce v Olomouci jsou uvedeny v bodě 2

14 Práce se zaměstnavateli komunikace Zásady efektivní komunikace Efektivní komunikace se v praxi opírá o: 1 Důvěryhodnost komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 2 Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 3 Pochopitelnost a významnost obsahu sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému hodnot, musí být relevantní pro jeho vlastní situaci. Motto: Není důležité, co se říká, ale co se tím míní, a hlavně co se tím sleduje, jaké jsou skutečné, často zastírané cíle. 4. Jasnost sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. Čím dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší. V každém případě by instituce měla hovořit jedním, nikoli několika různými hlasy. Motto: Nejprve je nutné problému porozumět ( pojmenovat ho ) a teprve potom ho můžeme chtít sdělovat druhým. Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor? překroucení informace v průběhu toku komunikačním kanálem, zpravidla k němu dochází při zprostředkované komunikaci přes několik subjektů; komunikační zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je nestačí vnímat; nevhodně zvolený komunikační kanál, kdy například rozsáhlý a složitý materiál předčítáme posluchačům, zatímco by ho mohli lépe pochopit ve vizuální podobě; nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci, když vám např. nadřízený zavolá kvůli pracovním problémům v sobotu večer domů; neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by partner byl ochoten naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí; neochota zabývat se problémem a jednat o něm; podcenění neverbální stránky komunikace při osobním jednání se uvádí, že necelá desetina sdělení pochází ze slovního obsahu, vše ostatní je výsledkem řeči očí, obličeje, paží, pohybů, postojů, prostorového oddálení či přiblížení a případně dotyků (podání ruky).

15 Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem Přijímací pohovor, konkurz Jak probíhá - individuálně formou pohovoru s jedním nebo více lidmi z firmy - skupinově formou písemného testu nebo úkolu zadanému ke společnému vyřešení Co nás na něm čeká - představení firmy a pracovní pozice na kterou firma hledá pracovníka (měli by zájemci o pracovní místo sdělit, co bude dělat, na jaký úvazek, za jaký plat a za jakých podmínek např. práce na směny, práce v týmu, nutnost specifického vzdělání apod.) - představení zájemce o práci (co umí, jaké má vzdělání a zkušenosti, jakou má o práci představu, proč by měli přijmout právě jeho přednosti, jaký očekává plat a podmínky apod.) Nejčastější chyby při osobním pohovoru nebo výběrovém řízení - nepozdravení či nepředstavení - příchod v jinou než ve stanovenou dobu - nevhodné oblečení - neupravenost - neznalost základních informací o společnosti, která zaměstnání nabízí Práce se stresem Desatero proti stresu: 1. Smějte se co nejčastěji. Aktivují se při tom hormony štěstí (endorfiny) a posilují váš imunitní systém. 2. Berte se takoví, jací jste. Dobrý vzhled není jen otázkou oblečení, nalíčení či účesu, ale i osobního vyladění a sebejistoty. 3. Nenechávejte si své mínění pro sebe. Když vás něco rozzlobí, řekněte klidně ostatním, co si myslíte. 4. Stejně jako smích patří i k nejdůležitějším pocitům pláč. Když se vám chce brečet, slzy nepotlačujte

16 5. Splnit všechny úkoly. Které na vás klade všední den, je mnohdy těžké. Touha být ve všem perfektní však vede jen ke stresu. 6. Zjistěte, jak dlouhý spánek vám nejvíce vyhovuje (někomu pět, jinému devět hodin) a tuto dobu dodržujte. 7. I přesto, že vám všichni říkají něco jiného, gestikulujte. Řeč těla rozvíjí temperament i osobnost. 8. Když vás něco rozčílí, křičte, praštěte s telefonním sluchátkem, kopněte do skříně nebo hlasitě zpívejte. Kdo se umí rychle rozzlobit, rychle se také uklidní. Takový způsob vypouštění páry je však velice osobní záležitostí. Proto byste u toho měli být raději úplně sami. 9. Mnozí lidé v duchu žijí již v budoucnosti. Plánují nazítřek či na příští rok. Naučte se raději prožívat každý den. Těšte se například na dobrou večeři. 10. Člověk potřebuje komunikovat s ostatními. Ti, kdo žijí velmi osamoceně, trpí stresem častěji, než lidé, kteří se o své starosti i radosti dělí. Hodnocení osobního stupně stresové zátěže Osobní stupeň stresové zátěže se sestavuje na základě úrovně náročných životních situací a měří se obvykle za časové období dvou let. Cílem testu, který sestavil prof. T. Holmes s svým žákem R. Rahem, je zjistit objem stresu, kterému je člověk vystaven. V průběhu našeho života se dostáváme do životních situací, které jsou prostě součástí našeho života a způsobují stres. Je dobré si zrekapitulovat poslední dva roky svého života, uvědomit si tento fakt, neboť již samotné zamyšlení nad nimi a rozeznání těchto situací nám pomáhá je řešit. V následujícím seznamu má každá náročná životní situace určitou důležitost, která je dána body závažnosti. Váha každé této události bude individuálně odlišná. Tato škála je ale sestavena na základě rozsáhlých a dlouholetých průzkumů, a proto vypovídá poměrně přesně o vlivu stresujících událostí na člověka. Orientační míru vlastní odolnosti si potom může určit každý sám. Projděte si pozorně celý seznam a potom bod po bodu zakroužkujte ty události, které se v průběhu posledních dvou let u vás vyskytly. Jestliže se některá událost stala častěji než jednou, násobte hodnotu bodů závažnosti počtem opakování. Dílčí výsledky prostě sečtěte a získáte svůj osobní stupeň stresové zátěže, výsledek zjistíte v uvedené tabulce. Přehled náročných životních situací: 1. smrt manžela/manželky syn nebo dcera opouští domov rozvod neshody s tchýní nebo tchánem 29

17 3. rozchod s partnerem mimořádný osobní úspěch pobyt ve vězení manželka vstoupila do zaměstnání nebo její odchod úmrtí v nejbližší rodině zahájení nebo ukončení školy vlastní úraz nebo nemoc změna životních podmínek vlastní svatba změna osobních zvyklostí ztráta v zaměstnání spory s nadřízeným usmíření s partnerem změna pracovních podmínek nebo doby odchod do důchodu změna bydliště nemoc rodinného příslušníka změna školy těhotenství změna trávení volného času sexuální potíže změna činností v církevní oblasti příchod nového člena rodiny změna ve společenské činnosti změna postavení v zaměstnání půjčka méně než Kč změna ve vlastní finanční situaci změna návyků ve spánku smrt blízkého přítele změna četnosti rodinných setkání změna zaměstnání změna návyků v jídle přibývání partnerských hádek dovolená půjčka větší než Kč vánoce větší dluhy nepatrné přestupky zákona změna odpovědnosti v zaměstnání 29 Výsledky: Celková hodnota skóre Pravděpodobnost onemocnění Síla odolnosti proti stresu nízká 9-33% vysoká odolnost průměrná 0-52% hraniční odolnost 300 a více vysoká 50-86% nízká odolnost

18 Nyní jsme provedli sebediagnostiku náročných životních situací a zjistili, jak na tom jsme a zároveň poznali, které situace na cestě životem nás pravděpodobně potkají a jak silný mají stresový vliv. Znovu zdůrazňujeme, že je vhodné nejenom odpovědět, ale i se zamyslet, protože to je prvním, významným a někdy i dostačujícím krokem k odstranění stresu. Poznámka: v literatuře najdeme použití testu pro hodnocení i za jeden rok, my používáme hodnocení za dva roky podle doporučení Gregora

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Průvodce na cestě za novým zaměstnáním. (nejen) pro lidi s duševním onemocněním

Průvodce na cestě za novým zaměstnáním. (nejen) pro lidi s duševním onemocněním Průvodce na cestě za novým zaměstnáním (nejen) pro lidi s duševním onemocněním Obsah Úvodem 1 První kroky aneb co hledám a kde začít 2 Jaké zdroje využít při hledání práce 3 Životopis 4 Oslovení zaměstnavatele

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník

Jak si najít a udržet práci. Užitečný pomocník Jak si najít a udržet práci Užitečný pomocník Autorský kolektiv: Renata Jakubcová Kamila Krutilová Roman Procházka Michal Růžička Soňa Šebela Petr Šeda Julie Wittmannová Ilustrace: Soňa Šebela Tato publikace

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více