Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam projektové dokumentace : 01/11- F.1.4. - Vzduchotechnika / větrání"

Transkript

1 Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04 Půdorys střechy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.05 Řezy vzduchotechniky m 1:100 Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04 Půdorys střechy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.05 Řezy vzduchotechniky m 1:100 Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04 Půdorys střechy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.05 Řezy vzduchotechniky m 1:100 Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04 Půdorys střechy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.05 Řezy vzduchotechniky m 1:100 Seznam projektové dokumentace : 01/11- F Vzduchotechnika / větrání 01/11-F.1.4.-VZ.01 Technická zpráva - 01/11-F.1.4.-VZ.02 Půdorys 3.NP m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.03 Půdorys půdy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.04 Půdorys střechy m 1:50 01/11-F.1.4.-VZ.05 Řezy vzduchotechniky m 1:100

2 , TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum : Čís. zakázky : 01 / 11 AIP : Vypracoval : Stupeň : Akce : Ing. P. Borák Ing. T. Ferenc Projektová dokumentace pro provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov, PAVILON ''D'' oddělení ODN. Vzduchotechnika / větrání TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4-VZ.01 Str. 1 / 8

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY 1.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení: Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostorách nemocnice v Sokolově Pavilon ''D'' ODN. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí větrací vzduchotechnické jednotky a pomocí ventilátorů umístěných v objektu. Ostatní prostory budou větrány přirozeně okny Výchozí podklady pro návrh zařízení: Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a uživatele. Další podklady: - Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 Sb. - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci - Vyhláška č. 137/2004 Sb. Hygienické požadavky na stravovací služby ve znění změny 602/2006 Sb. - Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu - Vyhláška č.277/2007 Sb. O kontrole klimatizačních systémů - ČSN Výkresy vzduchotechnických zařízení - ČSN Vzduchotechnická zařízení názvosloví - ČSN Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení - ČSN EN 779 Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů - ČSN EN Větrání nebytových budov Základní požadavky na větr. a klimatiz. zařízení: 2007/10 - veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí. Navržená vzduchotechnická zařízení nejsou určena pro požární provoz (odtah kouře) 1.3. Navazující projekty: Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří: - projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů. - projekt ÚT zajišťuje připojení ohřívačů vzduchu na topné médium. - projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu 1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu: zima léto Teplota venkovního vzduchu -15ºC 32ºC Teplota vnitřního vzduchu +21ºC negarantováno Entalpie vzduchu -9,2 kj/kg +56kJ/kg Relativní vlhkost venkovního prostř. 90% 32% Relativní vlhkost vnitřního prostř % 40-60% Měrná vlhkost vzduchu 1g/kg s.v Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností V prostoru hygienického zařízení je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto: klozetová mísa (min.) 50 m³/hod předsíň u WC (pro jedno umyvadlo),dřez 30 m³/hod šatna (šatní skříňka) 20 m³/hod sprcha m³/hod Str. 2 / 8

4 pisoár 25 m³/hod výlevka 30 m³/hod umyvadlo 30 m³/hod přívod vzduchu na 1 osobu m³/hod Viz. Nařízení vlády č. 361/ POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 2.1. Seznam instalovaného zařízení Zařízení č. 1A: Větrání pokojů a chodby v 3.NP. Zařízení č. 1B: Větrání pokojů a chodby v 2.NP - PŘÍPRAVA. Zařízení č. 2A: Chlazení VZT. Zařízení č. 2B: Chlazení VZT - PŘÍPRAVA. Zařízení č. 3: Odvod vzduchu z hygienických zařízení Zařízení č. 4: Odvod škodlivin z toxikologie v 1.NP Pozn.: ostatní prostory v objektu budou větrány přirozeně 2.2. Zařízení č. 1A: Větrání pokojů a chodby v 3.NP Umístění strojovny úpravy vzduchu: Pro přívod čerstvého a odvod odpadního vzduchu do oddělení je navržena vzduchotechnická jednotka (vzduchový výkon: Q P=1.600 m 3 /h / Q O=1.500 m 3 /h), která bude umístěná na půdě na podlaze na připravené nosné konstrukci. Čerstvý vzduch bude v jednotce filtrován ( třída F7 ), dohříván účinným deskovým výměníkem ZZT (účinnost min 70,0%, dohříván vodním ohřívačem ( Qt = max. 7,0 kw) a chlazen přímým chladičem ( Qch = 8,0kW). Jednotky budou s podlahovém provedení s nízkou výškou pro specifické umístění na půdě a budou opatřeny zdvojenou tepelnou izolací pro umístění v chladném prostředí. Přístup bude řešen po lávkách nad tepelnou izolací podlahy, revizní víko jednotky bude bez pantů. Pro návrh použity jednotky Duplex S-3100 s úspornými EC ventilátory, v hygienickém provedení dle VDI 6022, uzavíracích klapek, by-passové klapky, manžet, digitální regulace Umístění nasávání a výfuku vzduchu: Sání čerstvého venkovního vzduchu bude ze střechy objektu a bude ukončeno sacím potrubím o průměru 400 mm se sítí proti hmyzu. Odvod vzduchu bude od jednotky také nad střechu a ukončeno výfukovou hlavicí VH355. Nasávání a výfuk vzduchu bude od sebe dostatečně vzdálen, aby nedošlo k zpětnému nasávání odpadního vzduchu (na výkrese okótováno) Způsob uchycení a zavěšení ventilátoru a potrubí: Vzduchotechnické potrubí bude vedeno volně v prostoru půdy a pod stropem v podhledu na oddělení a nebude nikde viditelné. Zavěšení bude řešeno pomocí objímek či podpěr, které budou ukotveny závitovými tyčemi a montážními úhelníky do stropních konstrukcí. Přenos vibrací od ventilátorů bude zamezen pomocí pružných manžet na potrubí. Objímky na uchycení potrubí budou opatřeny gumovou podložkou Popis způsobu větrání prostoru, distribuce vzduchu Ve větraném prostoru bude zajištěna maximální výměna vzduchu dle počtu osob a také k částečnému uchlazení tepelných zisků v letním období. Upravený vzduch bude dopravován pomocí potrubí s tlumiči hluku do interiéru. Větrání prostor chodby bude přetlakové, pokoje budou větrány v rovnotlakém režimu. Distribuce přívodního čerstvého vzduchu bude pomocí talířových ventilů velikosti 125, 160 a 200 mm. Sání odpadního vzduchu bude taktéž přes talířové ventily. Přívod a odvod vzduchu bude vyregulován pomocí škrtících klapek na jednotlivých větvích a pomocí koncových distribučních elementů Popis způsobu provozu a regulace zařízení: Str. 3 / 8

5 Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem regulace, který bude součástí dodávky vzt jednotky. Provoz jednotky bude 24 hodin denně. Regulace bude ovládat množství vzduchu dle nastavení uživatelem a dle nastavených teplot Koncepce a rozsahy potrubních sítí, rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství: Vzduchotechnické potrubí bude kruhové spiro, popř. ohebné semiflex v půdním prostoru a bude izolované tepelnou izolací tl mm s hliníkovou ochrannou folií na půdě, resp. izolací tl. min. 20 mm v ostatních místnostech ve 3.NP (odvodní větev ve 3.NP izolovány být nemusí). Rozvody topné vody pro napojení vzduchotechniky jsou popsány v samostné části PD Vytápění. Potrubí VZT bude provedené s těsností třídy ''C''. Potrubí ve venkovním prostředí nebude izolované. Na sacím a výfukovém potrubí od jednotky bude proveden odvod kondenzátu. V potrubí budou provedeny kontrolní a revizní otvory min. 4 na přívodním a 4 na odvodním potrubí Zařízení č. 1B: Větrání pokojů a chodby v 2.NP - PŘÍPRAVA. Pro budoucí návrh větrání oddělení ve 2.NP je navržena v předstihu vzduchotechnická jednotka o stejným parametrech jako pro oddělení v 3.NP. Vzhledem k rekonstrukci střešního pláště bude nutné tuto jednotku dodat v předstihu a mezi půdou a 2.NP provést vzduchotechnická potrubí. Toto potrubí bude utěsněnu a odděleno požární izolací v 3.NP. V případě rekonstrukce oddělení 2.NP nebude nutné zasahovat do konstrukcí v 3.NP a na půdě Zařízení č. 2A: Chlazení VZT 2.5. Zařízení č. 2B: Chlazení VZT - PŘÍPRAVA. Chlazení vzt jednotek bude přímým chlazením v kondenzační jednotce umístěné na půdě v blízkosti vzt jednotek. Výkon chlazení stanoven na 8,0 kw. Chod jednotky a režimy větrání budou řízeny systémem MaR vzduchotechnické jednotky. Rozvody chladiva budou dimenze Cu dn16 pro zpětné potrubí s plynem a Cu dn10 pro vstupní potrubí s kapalinou. Vedení potrubí bude volně na podlaze půdy. Přímý výparník pro ochlazování vzduchu bude součástí vzduchotechnické jednotky. VZT jednotka bude opatřena současně rekuperací tepla, které bude v chodu i v letním období při požadavku na chlazení. Pro odvod tepla bude od jednotky provedeno potrubí o rozměrech 800x600 mm, které bude zakončeno protidešťovou žaluzií o rozměru 800x600 mm. Žaluzie bude mít max. volnou průtočnou plochu! Jednotky budou umístěny na podstavcích a budou provedeny s odvodem kondenzátu. Proti přehřívání půdy jsou navrženy opatření pro přirozené odvětrání prostoru půdy Zařízení č. 3: Odvod vzduchu ze hygienických zařízení Prostory sociálních zařízení budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností mřížkou ve dveřích. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní radiální ventilátory v provedení (např. Elektrodesign RM100 a RM100L, vzduchový výkon: Q o= m 3 /h). Ventilátory budou umístěny v podhledu a budou připojeny na potrubí pomocí pružných manžet. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro. V místnosti budou pro odvod vzduchu instalovány odvodní kovové talířové ventily KK 100 a KK 125 včetně montážních kroužků. Na straně výfuku bude umístěna zpětná klapka RSK. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden stoupacím potrubím nad střechu objektu, kde bude potrubí ukončeno výfukovou hlavicí VH180. Rozvody budou opatřeny tepelnou a protipožární izolací tl. 40 mm s odolností EI30. Stoupací potrubí bude opatřeno odvodem kondenzátu do kanalizace. Spouštění ventilátorů bude samostatným ovladačem. Poznámka: Nově navrženy i stoupací potrubí pro rekonstrukci oddělení v 2.NP. V případě rekonstrukce 2.NP nebude nutné zasahovat do konstrukcí v 3.NP Zařízení č. 4: Odvod škodlivin z toxikologie v 1.NP Str. 4 / 8

6 Součástí této projektové dokumentace je i výměna ventilátoru pro odvod splodin z digestoří v toxikologii. Navržen je radiální ventilátor v plastovém provedení a pro umístění na střechu. Výkon ventilátoru stanoven na 2500 m3/hod. Pro návrh byl použit ventilátor SEPLAST Seat 25 v provedení střešní jednotky. Původní ventilátor umístěný nad střechou bude demontován. Před dodávkou je nutné zajistit kompatibilnost stávajícího funkčního regulátoru otáček s novým ventilárem! 3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ Zařízení č. Provoz Q [m3/hod] EP [kw] U [V] I [A] T [kw] CH [kw] Spouštění 1A, 1B P+O 1600/1500 1,1 3x400-7,0 8,0 MaR VZT 2,0 2A, 2B C , MaR VZT 2,0 3,0 O , , Vypínač 3,0 4,0 O , Stávající MaR? 1,0 Použité zkratky a symboly: O - odvod vzduchu P - přívod vzduchu C - cirkulace vzduchu EP - max. elektrický příkon U - napětí I - max. odběr proudu T - max. výkon teplovodního ohřívače CH - max. výkon chlazení 3.1. Podrobné požadavky ÚT: Potřeba tepla na ohřev vzduchu Q: 7,00 kw Připojení: DN25 - směšovací uzel jednotky (dodávka VZT) Teplotní spád: 80/60ºC 3.2. Podrobné požadavky CH: Potřeba chladu Q: 8,00 kw Počet zařízení 3.3. Obecné požadavky stavba: zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí. zhotovení revizních dvířek (příp. volný podhled) pro obsluhu a údržbu ventilátorů začistění a utěsnění prostupů drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích 3.4. Obecné požadavky elektro: zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny přívod el. energie k VZD zařízením zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru připojení zařízení č. 2 viz Obecné požadavky MaR : (dodávka zařízení VZT) Zařízení č. 1A+B: - ovládání a regulace ventilátorů - regulace teploty a množství přiváděného vzduchu - ovládání oběhového čerpadla u směšovacích ventilů Str. 5 / 8

7 - ovládání servopohonů - signalizace zanesení filtrů ( doporučená koncová tlaková diference - 200Pa) - protimrazová ochrana teplovodního výměníku - ovládání zařízení pro chlazení vzduchu 3.6. Obecné požadavky ZTI : - odvod kondenzátu DN15 ze stoupacího potrubí - odvod kondenzátu od vzt jednotky 1A a 1B 3.7. Obecné požadavky EPS: - ovládání protipožárních klapek VZT - vypínání VZT zařízení č. 1 při požáru 4. BILANCE SPOTŘEBY ENERGIÍ, PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ Zařízení č. 1: - Potřeba elektrické energie na provoz: Výkon: 0,7 kw (prům. 70% výkon) Doba větrání: 24 hod denně CELKEM: kwh/rok - Potřeba tepla na ohřev vzduchu: Výkon: 1,10 kw (prům. zimní teplota 4 C a prům. 70% výkon) Doba větrání: 24 hod denně CELKEM: kwh/rok - Potřeba energie na chlazení: Výkon: 0,80 kw (prům. 70% výkon) Doba větrání: 24hod denně CELKEM: kwh/rok Zařízení č. 2:- Potřeba elektrické energie: Výkon: 4x 0,08 kw Doba větrání: cca 3 hod denně CELKEM: 400 kwh/rok CELKEM: 0,04x 365 = 15 kwh za rok Celková potřeba tepla na provoz VZT: ~ kwh/rok Celková potřeba elektrické energie na provoz a chlazení VZT: ~ kwh/rok 5. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ Zařízení č. 1,2: Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku v potrubí. Přenos vibrací od vzt jednotky ve strojovně bude zamezen připojením potrubí u jednotky bude přes pružné manžety. Akustický tlak Lw [db(a)] na výtlaku a sání v interiéru : méně než 30 db Akustický tlak Lw [db(a)] na výtlaku a sání v exteriéru (střecha objektu) : méně než 60 db Akustický tlak Lw [db(a)] v okolí ve strojovně VZT : 65 db Zařízení č. 3: Ochrana proti hluku řešena připojením talířových ventilů na sání přes tlumící hadice sonoflex, připojení potrubí na ventilátor bude přes pružné vložky. Zařízení č. 4: Ochrana proti hluku neřešena. 6. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ Str. 6 / 8

8 Vzduchotechnické zařízení bude produkovat pouze CO2, vodní páry a zápachy. Veškerý odvod odpadního vzduchu je navržen na střeše objektu. 7. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN a ČSN Zařízení č. 1 : Půdní prostor bude řešen jako samostatný požární úsek. Na potrubí vedoucí do 3.NP budou navrženy protipožární klapky značeny PK1, PK2, PK3, PK4. Klapky budou ovládány servopohonem 230V dle EPS. Veškeré potrubí vedoucí přes 3.NP a nesloužící větrání 3.NP bude opatřenou protipožární izolací s odolností EI30 tl. 40 mm. Přesah izolace do sousedních požárních úseků bude o min. 500 mm od požárně dělící konstrukce. Otvory pro sání vzduchu splňují následující vzdálenosti: - vodorovně min. 1,5m od požárně otevřených ploch obvodových stěn - svisle min. 3,0 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn - sání je vyvedeno nad střechou s nehořlavou konstrukcí V případě požáru budou VZT jednotky na půdě samočinně vypnuty signálem ze systému EPS. Zařízení č. 3 : Potrubí nepřesahuje plochu průřezu m2, ale vzhledem k umístění v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení bude nutné potrubí v celém rozsahu (2.NP, 3.NP, půda) protipožární izolací s odolností EI30 tl. 40 mm. Přesah izolace do sousedních požárních úseků bude o min. 500 mm od požárně dělící konstrukce. Obaleny protipožární izolací s odolností EI30 budou i připravené rozvody prostupující 3.NP pro další rekonstrukci oddělení v 2.NP. Obecně: Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární ochrany staveb). 8. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Ve vzduchotechnické jednotce budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností 1-2 roky dle provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP o nakládání s odpady č. 383/ POŽADAVKY NA MONTÁŽ ppři montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího Str. 7 / 8

9 a klimatizačního zařízení. VZT zařízení budou namontována dle kót v PD, popřípadě dle skutečných poměrů na stavbě přírubové spoje ocelového potrubí budou těsněny gumovým těsněním nebo tmelem. Alespoň ½ šroubů přírubových spojů bude mít pod hlavou šroubu a pod maticí ozubenou podložku dle ČSN k zajištění vodivého spojení vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 4 m. 10. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému topení, revize elektro). 11. POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU - Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení. - U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.: - prohlídku zařízení 3x-4x ročně - podrobnou kontrolu (revizi) 2 x ročně - odstranění zjištěných nedostatků - průběžně Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly: spouštění a odstavování zařízení kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství ventilátor poslechově koncové prvky opticky a sluchově kontinuální kontrola odběru elektrické energie Str. 8 / 8

10

11

12

13

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ 8. cvičení APLIKACE NA RODINNÝ DŮM Přirozené větrání RD 1. Pro větrání kuchyně s plynovým sporákem je předepsána jednonásobná výměna vzduchu. Určete výměnu vzduchu infiltrací v kuchyni při odděleném i

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Jeden ventilátor mnoho alternativ! 2 Ventilátory

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková

Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ : Ing. Jana Vohralíková Požárně bezpečnostní ř ešení Název stavby: Mateřská škola Jiříkov Místo stavby: Jiříkov Investor: Obec Jiříkov Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení Datum zpracování : 01/2014 Zpracovatel PBŘ :

Více

PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY

PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY D.1.4.1 - Technická zpráva Zakázka: 2015-154 Akce: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ Čapkova 400/13 140 00 Praha 4 - Michle Investor: Dům seniorů Michle s.r.o. Čapkova 400/13 140 00 Praha 4 - Michle

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. I. Vytápění

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. I. Vytápění A. TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci vytápění a vzduchotechniky víceúčelové budovy obce Dolany. Jako projektové podklady pro vypracování této projektové dokumentace vytápění byly použity stavební

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI

VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI CZ VĚTRACÍ JEDNOTKY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ DUPLEX FLEXI HISTORIE Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je dodnes, i když se mezitím

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více