ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: IČO: Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta Sztefková Projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě Projednán a schválen zřizovatelem

2 OBSAH 1-2 TITULNÍ STRANA A OBSAH 3 LITERATURA A ZDROJE 4 HISTORIE ŠKOLY 5-18 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU, ZÁVĚRY PRO ŠVP 19 KONCEPCE ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 26 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, TÉMATA PLÁNY POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ PRŮBĚŽNÉ CÍLE VZORY PLÁNŮ ( MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ ) 66 PODPORA SAMOSTATNÉ VOLBY 67 EMPATICKÉ REAKCE PEDAGOGŮ, PŘIROZENÉ NÁSLEDKY CHOVÁNÍ, CO NABÍZET MÍSTO POCHVALY INFORMACE O VÝUCE V KRUHU, KOMUNITNÍ KRUH PLÁNY SPOLUPRÁCE 73 PLÁN AKCÍ PRO DĚTI 74 INTEGRACE DĚTÍ S POSTIŽENÍM, PRÁCE S DĚTMI S ODKLADY,SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM, ALERGIKY,S TALENTOVANÝMI A NADANÝMI DĚTMI 75 DÍLČÍ PROJEKT SLUNÍČKO EVALUACE VEŘEJNÉ PŘÍLOHY ROČNÍ PLÁNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD PRO PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ DALŠÍ SMĚRNICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁDY VYDANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY METODIKA PROJEKTU SLUNÍČKO NEVEŘEJNÉ PŘÍLOHY PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A PRACOVNÍ DOBA PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI, HOSPITACE PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD

3 HISTORIE ŠKOLY Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století ). Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1.prosince Současně byla v obci v druhé polovině 20.století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou ( v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín.Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od je MŠ součástí Základní školy v Kuníně ( tehdy vznikl právní subjekt příspěvková organizace). Zřizovatelem je nadále Obec Kunín. Budova s prostornou školní zahradou se nachází v klidové zóně obce. Má vlastní školní jídelnu. KONCEPCE ŠKOLY Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA. Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření a priority, na co klademe důraz : červená žlutá zelená modrá úsměv, radost, humor cit, pohoda, teplo sounáležitost s přírodou ekologický způsob života sounáležitost se životem obce

4 oranžová růžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup zdraví, zdravý způsob života bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ srpen Materiální a hygienické podmínky školy 2. Životospráva 3. Psychohygienické podmínky školy 4. Personální podmínky školy 5. Řízení školy 6. Spoluúčast rodičů 1.Materiální a hygienické podmínky školy Mateřská škola budova mateřské školy - účelové zařízení dvojtřídní MŠ se ŠZ a se školní kuchyní ( součástí budovy je kotelna a obecní byt ) provoz budovy zahájen pravidelně prováděna údržba a opravy dle potřeby, revize dle rozpisu počet tříd : 2 rozloha třídy a herny jednoho oddělení :44 a 55 m₂ stanovená kapacita : 52 dětí pro každou třídu umývárna se 4 umyvadly a místnost se 4 záchodky a sprchovým koutem WC pro zaměstnance šatny : 2, pro každé oddělení samostatná, vybavená šatnovými boxy pro každé dítě šatna pro zaměstnance, pro každého samostatná skřínka kancelář a místnost pro zaměstnance u každé herny místnost ( kumbál ) na ukládání lůžkovin, sklad prostory mateřské školy jsou pro lepší orientaci dětí, rodičů a návštěvníků školy barevně odlišeny barvou klik a veřejí : o prostory pro děti : červená třída + šatna oddělení Berušek žlutá třída + šatna oddělení Sluníček o prostory pro zaměstnance : zelená barva o kancelář a místnost pro zaměstnance modrá barva vybavení:

5 o o o o o o o o o o o nábytkem pro děti ( přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný, odpovídá počtu dětí, je bezpečný a estetický) i zaměstnance ( průběžně obnovován ) tělocvičným nářadím a náčiním ( podléhá pravidelným revizím) lehátky, lůžkovinami, prádlem, ručníky didaktickými pomůckami,hračkami, stavebnicemi, skládačkami apod. a materiálem pro předškolní vzdělávání, průběžně obnovováno a doplňováno, převážná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát, jsou stanovena pravidla pro jejich užívání dětmi i pedagogy obrazovým materiálem pro předškolní vzdělávání praktickým materiálem pro předškolní vzdělávání (např. kuchyňky ) klavír a hudební nástroje pro děti učitelská a dětská knihovna televize a video, přehrávač CD 2 ks lednička, mikrovlná trouba a varná konvice pro zaměstnance nástěnky, květiny a předměty na výzdobu Školní jídelna : v budově, s kapacitou 62 jídel vybavení: o kuchyně o hrubá přípravna zeleniny o sklady potravin o kancelář vedoucí ŠJ o úklidová místnost o WC a sprchový kout pro ŠJ (šatna společná se zaměstnanci MŠ, se skříní pro civilní oblečení a se skříní pro pracovní oděv) o v patře přípravna jídla ( kuchyňka ) je zachována doporučená skladba jídelníčku, strava je plnohodnotná a vyvážená, děti mají neustále dostatek trekutin jsou dodržovány technologické postupy při přípravě pokrmů mezi jídly jsou dodržovány intervaly stolování probíhá ve třídách u stolečků doba stolování je uvedena v režimu dne v Provozním řádu Školní zahrada za budovou mateřské školy o rozloze : 3314 m₂ terén rovný i kopcovitý ( 2 uměle navršené kopce zarostlé travou ) 2 pískoviště opláštěná ( umělohmotné levice ) na betonových základech, krytá ochrannou sítí

6 altán uzavíratelný ( podsklepený ) na ukládání hraček a pomůcek altán dřevěný otevřený pro krátkodobé ukládání hraček a hry dětí vybavení ŠZ nářadím: houpačky, průlezky, stojany na závěsné houpačky a zařízení, prolézací tunely, klouzačka, žebříčky, branky, prolézací kruhy, zahradní domek- sud. vybavení hračkami : pro hry v pískovišti, pro hry s vodou, koloběžky, trojkolky, míče, kočárky, panenky, deky, výtvarný materiál, prostor pro kresbu křídami, dětské nářadí ( hrábě, kolečka, lopaty). plocha s protiskluzovou úpravou používaná pro letní sprchování dětí a hry s vodou - bazének, vodní sprcha s nástavci chodníky pro jízdu na dětských dopravních prostředcích nářadí, hračky a vybavení zahrady je pravidelně a před použitím kontrolováno a podléhá revizím PLÁNOVANÉ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE: výměna nebo nátěry oken ( 1.patro budovy ) úpravy v ŠJ dle platné vyhlášky do úpravy v prostorách MŠ dle platné vyhlášky do Životospráva Pitný režim a stravování děti se mohou v mateřské škole napít kdykoliv během dne a vypít libovolné množství tekutiny dle osobní potřeby děti mají k dispozici vymezené místo, kde je umístěna konvice s nápojem, skleničky a tác se značkami na odkládání použitého nádobí děti nejsou omezovány v množství vypitého nápoje a jsou povzbuzovány a vedeny k pravidelnému pitnému režimu pití je k dispozici i během pobytu na školní zahradě děti nejsou do jídla nuceny, jen motivovány k ochutnání rodičům dětí, které vodí děti brzy ráno a děti se nestihnou nasnídat doporučujeme, aby jim dali s sebou lehkou snídani nebo ovoce, děti mají možnost se v klidu a v pohodě nasnídat děti mají možnost volby u množství jídla a nápoje Denní rytmus a řád viz. provozní řád - režim dne zásada : doba jídla a pobytu venku musí zůstat zachována, ostatní činnosti může pedagog pružně a dle potřeby a zájmu dětí měnit děti mají dostatek času na spontánní hru, snažíme se, aby ji mohly dokončit ( upozorňujeme předem ) nebo později v ní pokračovat

7 rodiče mohou děti přivádět během dne, pokud je to mimo obvyklou dobu scházení a rozcházení dětí, je vhodné předem ohlásit (můžeme být mimo MŠ) spaní a odpočinek - dle osobní potřeby dětí, děti nejsou do spaní nuceny pedagogové jsou dětem vzorem ve zdravém životním stylu Pobyt venku pobyt venku je uskutečňován denně s výjimkou nepříznivého počasí, minimální délka 2 hodiny denně v případě příznivého počasí je většina aktivit prováděna venku Zdravé prostředí prostředí MŠ je pravidelně denně udržováno v čistotě školnicí ( ve ŠJ kuchařkou a pomocnou silou ) školní zahrada je udržována : o dle pracovní náplně školnicí o pracovníky Obce Kunín o nájemníky obecního bytu dle nájemní smlouvy MŠ navštěvují děti, které netrpí infekční nemocí, pedagogové spolupracují s dětským lékařem Mudr. Pukovcem, zubní lékařkou Mudr, Schwarcerovou, odborníky z OPPP v Novém Jičíně a s logopedy dětí děti mají v případě potřeby možnost uchýlit se do samoty,odpočinout si nově příchozí děti mohou dle přání rodičů projít postupnou adaptací pokud dítě onemocní, informujeme ihned rodiče, aby si dítě vyzvedli ( MŠ nemá izolační místnost ) děti jsou otužovány vzduchem ( pravidelné větrání ), vodou ( předplavecký výcvik, hry s vodou a ve vodě při sezónních činnostech..) je dbáno na přiměřené oblékání dětí Pohybové vyžití je možné v hernách, během pobytu venku na školní zahradě, na vycházkách, vždy se zajištěním bezpečnosti dětí střídají se řízené i spontánní pohybové aktivity děti nejsou do aktivit nuceny 3.Psychosociální podmínky děti i dospělí jsou v prostředí MŠ v bezpečí, snažíme se o pohodu, spokojenost všech, nejen jednotlivce nebo skupiny na úkor druhých všechny děti mají stejná práva i povinnosti, nikdo není zvýhodňován je respektována osobní svoboda, volnost děti mají v co největší míře možnost volby jsou vytvářeny vztahy důvěry a spolupráce, spolehlivosti

8 je vyloučeno nezdravé soutěžení dětí, srovnávání, škatulkování, negativní slovní komentáře a ironie, odsuzování dětem se dostává srozumitelných a jasných pokynů jsou určena pravidla a dbáme na jejich dodržování rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, toleranci, zdvořilost pedagogové se programově věnují neformálním vztahům v třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí ) nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je v případě potřeby omezeno jen na krátkou dobu při scházení nebo rozcházení dětí Respektování individuálních potřeb, možností a specifických zvláštností je brán ohled na rozdílné osobní tempo dětí v sebeobsluze, hygieně,jídle, činnostech děti nejsou do činností nuceny, jen motivovány ( motivace není nucení ) je brán ohled na zájmy, nálady, osobní potřeby dětí cílem je co největší INDIVIDUALIZACE Relaxace zatěžování dětí je přiměřené relaxace je zařazována dle potřeby kdykoliv během dne děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidovém koutku, neúčastnit se činností, mohou mít soukromí při hygieně 4. Personální podmínky školy ( k ) Pedagogický personál v MŠ jsou na plný úvazek zaměstnány 4 plně kvalifikované učitelky vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka pedagogové se dále samovzdělávají, jsou vytvářeny podmínky pro jejich další vzdělávání ( účast na organizovaném DVPP, aktualizace učitelské knihovny, odebírání odborného tisku ) pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem Provozní personál školnice 100 % úvazek topič 2 % úvazek vedoucí ŠJ 50 % úvazek kuchařka 100 % úvazek

9 Pracovní náplně jsou součástí osobní dokumentace zaměstnanců. Rozdělení pedagogů do tříd je součástí ročních plánů. 5.Řízení školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních je vytvořen funkční informační systém ( předávání pošty, telefonické kontakty, internetová pošta, porady, schůzky, vzkazy ) pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry, tolerance,spolupráce, motivace a podpory, jsou respektovány nápady a názory všech, práce je v co největší míře týmová práce zaměstnanců je vyhodnocována, komentována na poradách, schůzkách, při denním kontaktu plánování a chod MŠ je funkční, vychází ze zpětné vazby a analýzy kontrolní a evaluační činnost je jasně vymezená ( viz. plán), funkční, smysluplná, přehledná, a z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci MŠ spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, odborníky ( lékaři, vychovateli, psychology, logopedy ), Sdružením rodičů 6.Spoluúčast rodičů Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, upřímnost, takt, respekt, jsme ochotni spolupracovat ( dáváme ale pozor na nevyžádané rady) Chráníme soukromí rodiny Sledujeme, akceptujeme a respektujeme potřeby jednotlivých dětí, rozdílnost rodin Rodiče mají přístup do heren a tříd, mohou se účastnit různých programů, vstupovat do her svých dětí V maximální možné míře je informujeme o dění v MŠ ( rozhovory, nástěnky, výstavky prací, fotografického materiálu..) V maximální možné míře informujeme rodiče o prospívání, chování a prožitcích jejich dítěte, domlouváme se na společných postupech Nabízíme poradenský servis ( zajištění spolupráce, kontaktování odborníků, poskytujeme k zapůjčení dostupnou odbornou literaturu a časopisy )

10 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku až do doby nástupu do základní školy. Zápis je prováděn zpravidla v měsíci dubnu dle rozhodnutí ředitele školy. Pokud jsou v MŠ volná místa, může být dítě přijato kdykoliv během školního roku. Rodiče vyplňují přihlášku a doručí ji do mateřské školy. Přijímání dětí se děje v souladu s právními předpisy a se Správním řádem. Ředitelem školy jsou určena kritéria k přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí počet dětí, které lze přijmout. Docházku dítěte v mateřské škole lze kdykoliv ukončit na podnět rodičů nebo zákonných zástupců ( písemnou formou ), nebo rozhodnutím ředitele školy ( musí být splněny zákonné důvody ). Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. Příloha: o Přihláška o Kritéria pro přijímání dětí ( dokumenty platné v srpnu 2005 ) ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola má děti rozděleny do 2 tříd s názvem Berušky a Sluníčka. Třídy jsou barevně odlišeny Třídy jsou věkově smíšené Rodiče si mohou zvolit třídu, do které chtějí dítě zařadit, zvolit si umístění na třídě se sourozencem, kamarádem, zvolit si pedagoga. Obě třídy mají všeobecné zaměření

11 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a to formou spontánních a řízených aktivit o individuálních o skupinových o frontálních Specifickou formou je didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Předpokládá se aktivní účast dítěte založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Ve školním vzdělávacím programu jsou zpracována témata, ke kterým pedagogové plánují jednotlivé činnosti. Podle zájmu a přání dětí mohou pedagogové pružně reagovat a změnit téma, činnost, improvizovat dle situace. V NAŠÍ MŠ JSOU ZAŘAZOVÁNY A NABÍZENY TYTO ČINNOSTI A AKTIVITY, A UŽÍVÁNY TYTO VZDĚLÁVACÍ METODY: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení ) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) pohybové a hudebně pohybové hry sezónní činnosti ( klouzání, bobování, hry se sněhem, hry s vodou a ve vodě, jízda na dětských dopravních prostředcích ) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a náčiním, materiálem činnosti seznamující děti s běžnými věcmi a předměty, které je obklopují a jejich praktické využívání smyslové a psychomotorické hry hry a činnosti pro rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti konstruktivní činnosti grafické činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti věku přiměřené pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí činnosti zaměřené k poznávání lidského těla jeho součástí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých osobních návyků

12 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů ( při hrách, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi) a k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí přímé pozorování přírodních, kulturních, technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovory o nich záměrné pozorování běžných objektů a předmětů a určování a pojmenovávání jejich vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chutě, vůně, zvuky ), jejich charakteristických znaků a funkcí motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností konkrétní operace s materiálem ) třídění, přiřazování, uspořádání, ohad, porovnávání ) spontánní hra volné hry a experimenty s materiálem a předměty námětové hry a činnosti hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii ( kognitivní, imaginativní,výtvarné, hudební, slovesné, konstruktivní, taneční, dramatické ) řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení různých druhů paměti ( mechanické a logické, obrazné a pojmové) činnosti zaměřené k vytváření ( chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiále, s médií..) činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů ( písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce..) hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství ) a jejich smysluplné praktické aplikaci činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové a logické posloupnosti dějů, příběhů a událostí činnosti zajišťující radost, spokojenost, vyvolávající veselí a pohodu činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné činnosti nejrůznějšího zaměření,které vyžadují a umožňují samostatné vyjadřování, vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

13 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením cvičení v projevování citů ( zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání ( zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod ) vycházky a výlety do okolí návštěvy a pořádání kulturních akcí činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, rozdíly mezi pohlavími, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem..) činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhými dětmi i dospělými sociální a interaktivní hry, hraní rolí kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity podporující sbližování dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi ( kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří ) hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, ochotě podělit se, půjčovat si hračky, střídat se, pomáhat si, vedoucí ke schopnosti vyřešit vzájemné spory činnosti zaměřené na spoluvytváření a porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování ( ve společnosti, ve třídě..), spolupodílení se na jejich tvorbě činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, vztahy, rodina ve světě zvířat), mateřská škola ( prostředí, vztahy mezi dětmi,kamarády, dospělými) hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své a druhých běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy ) receptivní slovesné, literární činnosti ( poslech pohádek, příběhů, veršů..) setkávání se s uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí ( dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

14 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) a mravní hodnoty ( dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost..) v jednání lidí aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci ( významné objekty) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit ( dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požárem, povodní, a dalšími nepříznivými povětrnostními jevy, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě ( příroda živá a neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období ) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů ( les, louka, rybník ) ekologicky motivované hrové aktivity ( ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské (chovatelské výhledově) činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalšího médií kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování..) praktické činnosti s materiály ( pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

15 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, INTEGROVANÉ CELKY Školní rok je rozdělen do 4 období : ŽLUTÝ PODZIM MODRÁ ZIMA ZELENÉ JARO ČERVENÉ LÉTO Do uvedených období jsou rozpracována témata, která vycházejí z přirozeného běhu života, souvisejí s děním v rodinách, přírodě, obci, s tradicemi, svátky. Zařazení témat v určitém období pedagogové přizpůsobují zájmu dětí, aktuální situaci. Zpracovávají měsíční a týdenní plány ( plánují témata a nabídku činností k nim).do třídní knihy zapisují uskutečněné činnosti.

16 ŽLUTÝ PODZIM Září : Já,moje rodina, moje MŠ 1. Já a kamarádi ve školce 2. Naše školka 3. Moje rodina 4. Místo, kde bydlím ( Kunín ) v druhém zářijovém týdnu pouť a příprava na Den obce v říjnu Říjen : Podzim 1. Příroda na podzim 2. Ovoce 3. Zelenina 4. Zvířata na podzim Listopad : Zdraví 1.Lidské tělo 2. Smysly 3. Zdraví 4. Zdravá výživa 5. Nemoc Já, moje rodina,moje MŠ Já a kamarádi ve školce : jméno a příjmení své a kamarádů značka v šatně, umývárně, na postýlce třída-název,pravidla chování ve třídě kluci x děvčata, mladší x starší, předškolák, respektování ostatních dětí, dospělých, dětská přátelství pozdrav, poděkování, prosba... Naše MŠ : Budova, místnosti : třída, herna, umývárna, chodba, šatna, kuchyň, zahrada, altán účelnost, bezpečné chování, kde je zákaz vstupu dětem zaměstnanci - p.učitelka, p. školnice, p. kuchařka, oslovení hračky - názvy, ukládání, účel, zacházení

17 chování a hry na školní zahradě bezpečnost vztahy k druhým dětem, ve třídě, odlišnost rodinného a školního prostředí.. Moje rodina : členové - máma, táta, bratr, sestra, sourozenci, babička, dědeček, strýc, teta rozdíl žena x muž, dítě x dospělý, seřazení podle věku, velikosti zaměstnání, profese, rozdělení domácích prací co děláme ráno, odpoledne, večer činnosti doma o víkendu pouť,návštěva, výlet s rodiči,oslava svátku, narozenin, svatba, pohřeb kde bydlíme a s kým Místo, kde bydlím ( Kunín ) : název obce, významné budovy - obecní úřad ( starosta ), mateřská škola, základní škola, pošta, zdravotní středisko, obchody, zámek, zámecká zahrada, kostel, hřbitov dům rodinný, panelový zahrada v MŠ a doma příroda - řeka Jičínka, rybník, les, obora, park komunikace - ulice, chodník, dopravní prostředky kam se chodíme bavit, odpočívat, sportovat, učit Den obce - obec bude mít svátek Podzim Změny v přírodě : stromy jehličnaté, listnaté, kaštan, dub, bříza, javor... listy, tvary, zbarvení, opadávání dozrávání plodů stromů a keřů - kaštan, žalud, šípek, sběr a význam počasí na podzim, oblečení odlet ptáků do teplých krajin proč( hmyz na podzim)... Ovoce : podzimní - jablko, hruška, švestka, ořech chuť, vzhled, barva, tvar, vůně ovocný strom, nezralé ovoce, sklizeň, uskladnění, uchování - zavařování, sušení, význam pro zdraví, recepty

18 ovoce v obchodě, nakupování, vážení počet, více x méně, malé x velké, třídění... Zelenina : podzimní - mrkev, rajčata, brambory, zelí, řepa, celer, petržel,... kde rostou - ne zemi, ned zemí, na zahrádce, na poli kde můžeme zeleninu nakupovat, zpracování, uskladnění, vaření - recepty, barva, tvar, chuť, vůně, vzhled, velikost význam pro zdraví, zdravou výživu syrová, vařená, pečená,... Zvířata na podzim : ptáci, zajíc, srnka, veverka, medvěd,... jak se připravují na zimu, co v zimě dělají, zimní spánek zvířat jak jim pomáhají lidé přečkat zimu, krmítko, krmelec čím se živí, vzhled, počet končetin, povrch těla kde je můžeme potkat, pozorovat, obora u naší obce... sběr podzimních plodů Lidské tělo : hlava, ruce, nohy, trup - co je vidět očima povrch těla, části, co máme uvnitř - vnitřnosti, krev, výživa, vyměšování, funkce, kosti svaly, kůže malý x velký, nízký y vysoký, tlustý x hubený, krátký x dlouhý, počet - končetiny, prsty dítě x dospělý, miminko, holka x kluk... Smysly : Zrak :co rozlišujeme - barvy, tvary, materiály, povrchy, ochrana, brýle Sluch :zvuky, řeč, hudba,zvuk krátký x dlouhý, silný x slabý, hudební nástroje, rádio, magnetofon, řeč tichá x hlasitá, řvaní, ochrana... Chuť, čich :potravin, předmětů, přírodnin, sladká, slaná, hořká, kyselá, nebezpečí požití bobulovin a hub, které neznáme, nezn. potravin... Hmat : povrch hladký x drsný, teplý x studený, jemný x hrubý, tvar - kulatý, hranatý, špičatý, ostrý, bezpečnost... Zdraví : zdravé tělo, správné držení těla přiměřené oblékání, bezpečné chování, péče o chrup otužování, očkování, prohlídky u lékaře, ochrana před bacily - umývání rukou, ovoce

19 co zdraví prospívá - pohyb, sport, zdravá výživa, zdravé prostředí co mu škodí - škodlivé látky, návyky, závislosti, nemoci, úrazy postižení není nemoc - žijí lidé bez končetin, slepota, hluchota - pomáháme jim,... Nemoc : bacil, bakterie, vir - nachlazení, angína, chřipka, žloutenka, ošetření, léčba úraz - modřina, odřenina, naražení, zlomenina, ošetření, léčba bolest, nemocnice, zubní lékař, zubní ordinace,plombování a vytržení zubu, zubařské křeslo lékař, zdravotní sestra, léky, obvazy, sádra, brýle, rovnátka jak v případě potřeby přivolat pomoc... Zdravá výživa : význam ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, bylin pyramida výživy nebezpečí -velké množství sladkostí, málo tekutin, přejídání bylinkové čaje - divizna, lipový květ, mateřídouška, šípek vitamíny...

20 MODRÁ ZIMA Prosinec : Advent 1. Mikuláš, Mrazík 2. Tradice, zvyky 3. Vánoce Leden : Zima 1. Příroda v zimě 2. Volně žijící zvířata v zimě 3. Počasí a oblečení v zimě 4. Zimní sporty a radovánky Únor : Věci kolem nás 1. Barvy 2. Předměty denní potřeby 3. Z čeho jsou věci vyrobeny 4. Tvary Jarní prázdniny - Hrajeme si o prázdninách Advent Mikuláš, Mrazík : poznatky o zimě - obecně, první zmínka dle počasí pohádka, postavy, zlý x hodný, postava skutečná x pohádková,mikuláš, čert anděl tradice a zvyky, dárky, sladkosti, Mikulášský večer doma, dopoledne v MŠ, my se čerta nebojíme ( nestrašíme ), vzhled, převleky... Tradice a zvyky adventu : pečení cukroví, tvary, materiál na pečení adventní věnec, svíčky, úklid, příprava dárečků děti připravují besídku výzdoba doma, v MŠ, v obchodech, ve městě rozdíl báseň, píseň, koleda... Vánoce :

21 vánoční stromeček, ozdoby - tvary, barvy, materiál ( sklo, papír, látka, těsto, sláma...) umístění na stromečku - nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo vánoce doma a v MŠ, průběh, dárky, setkávání rodin, členové rodiny, činnosti - hry doma s rodiči, dárková přání, psaní Ježíškovi, odpočinek Silvestr, Nový rok,...

22 ZELENÉ JARO Březen:Z pohádky do pohádky O řepě O perníkové chaloupce O červené Karkulce Budka v poli O popelce O šípkové Růžence.. A další pohádky dle výběru a přání dětí Duben : Jaro 1. Příroda na jaře 2. Květiny na jaře 3. Volně žijící zvířata na jaře 4. Domácí zvířata a jejich mláďata 5. Jarní zvyky, Velikonoce Z pohádky do pohádky vystupující postavy v pohádce, popis jejich vzhledu, pojmenování vlastností, dobrý x zlý kde se děj odehrává, přirovnání k životu dětí veršovaná x vyprávěná pohádka dramatizace,scénka, divadelní představení,divadlo, loutka, herec, herečka ilustrace k pohádkám, knihy, časopisy práce s hlasem, převleky, kostýmy Jaro Změny v přírodě : obecně první zmínky o jaru - změny počasí, změny na listnatých stromech, pupeny, poupata, změny na jehličnatých stromech - přírůstky první jarní květiny koloběh vody v přírodě, mrak, déšť, vítr, řeka, potok, moře práce na poli, na zahrádce,... Květiny na jaře :

23 sněženka, bledule, krokus, sedmikráska, zlatý déšť, podběl, pampeliška, narcis, tulipán, pomněnka, kočičky,... vzhled, barva, vůně, roste na zahrádce, ve volné přírodě rostlina, keř, strom ochrana, první potrava pro včely, hmyz, léčivé účinky co potřebuje rostlina k životu - voda, světlo, teplo vývoj rostlin - semínko, klíčení, růst části - kořen, stonek, list, květ, plod Volně žijící zvířata na jaře : ptáci v lese - veverka, medvěd, srnka.. u vody - žába, ryby na louce - hmyz, na poli - zajíc, koroptev, myši aj... přílet ptáků z teplých krajin, stavba hnízda, vyvádění mláďat, čím se živí, vzhled, prostředí, kde žijí, příbytek, počet končetin,... Domácí zvířata a jejich mláďata : kočka, pes, kráva, prase, ovce, koza, kůň, drůbež... vzhled, počet končetin, zvuky, užitek, příbytky, čím se živí samec - samice mládě zvířata domácí - velkochov : vepřín, drůbežárna, stáje, psí bouda, králíkárna,... Jarní zvyky, Velikonoce : konec zimy - vynášení Moreny, tradice, Velikonoce - velikonoční vajíčka, velikonoční zajíček výzdoba, příprava, průběh, velikonoční pondělí, šmigrust, pomlázka, tatar...

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více