ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: IČO: Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta Sztefková Projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě Projednán a schválen zřizovatelem

2 OBSAH 1-2 TITULNÍ STRANA A OBSAH 3 LITERATURA A ZDROJE 4 HISTORIE ŠKOLY 5-18 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU, ZÁVĚRY PRO ŠVP 19 KONCEPCE ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 26 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, TÉMATA PLÁNY POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ PRŮBĚŽNÉ CÍLE VZORY PLÁNŮ ( MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ ) 66 PODPORA SAMOSTATNÉ VOLBY 67 EMPATICKÉ REAKCE PEDAGOGŮ, PŘIROZENÉ NÁSLEDKY CHOVÁNÍ, CO NABÍZET MÍSTO POCHVALY INFORMACE O VÝUCE V KRUHU, KOMUNITNÍ KRUH PLÁNY SPOLUPRÁCE 73 PLÁN AKCÍ PRO DĚTI 74 INTEGRACE DĚTÍ S POSTIŽENÍM, PRÁCE S DĚTMI S ODKLADY,SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM, ALERGIKY,S TALENTOVANÝMI A NADANÝMI DĚTMI 75 DÍLČÍ PROJEKT SLUNÍČKO EVALUACE VEŘEJNÉ PŘÍLOHY ROČNÍ PLÁNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD PRO PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ DALŠÍ SMĚRNICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁDY VYDANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY METODIKA PROJEKTU SLUNÍČKO NEVEŘEJNÉ PŘÍLOHY PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A PRACOVNÍ DOBA PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI, HOSPITACE PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD

3 HISTORIE ŠKOLY Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století ). Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1.prosince Současně byla v obci v druhé polovině 20.století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou ( v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín.Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od je MŠ součástí Základní školy v Kuníně ( tehdy vznikl právní subjekt příspěvková organizace). Zřizovatelem je nadále Obec Kunín. Budova s prostornou školní zahradou se nachází v klidové zóně obce. Má vlastní školní jídelnu. KONCEPCE ŠKOLY Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA. Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření a priority, na co klademe důraz : červená žlutá zelená modrá úsměv, radost, humor cit, pohoda, teplo sounáležitost s přírodou ekologický způsob života sounáležitost se životem obce

4 oranžová růžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup zdraví, zdravý způsob života bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ srpen Materiální a hygienické podmínky školy 2. Životospráva 3. Psychohygienické podmínky školy 4. Personální podmínky školy 5. Řízení školy 6. Spoluúčast rodičů 1.Materiální a hygienické podmínky školy Mateřská škola budova mateřské školy - účelové zařízení dvojtřídní MŠ se ŠZ a se školní kuchyní ( součástí budovy je kotelna a obecní byt ) provoz budovy zahájen pravidelně prováděna údržba a opravy dle potřeby, revize dle rozpisu počet tříd : 2 rozloha třídy a herny jednoho oddělení :44 a 55 m₂ stanovená kapacita : 52 dětí pro každou třídu umývárna se 4 umyvadly a místnost se 4 záchodky a sprchovým koutem WC pro zaměstnance šatny : 2, pro každé oddělení samostatná, vybavená šatnovými boxy pro každé dítě šatna pro zaměstnance, pro každého samostatná skřínka kancelář a místnost pro zaměstnance u každé herny místnost ( kumbál ) na ukládání lůžkovin, sklad prostory mateřské školy jsou pro lepší orientaci dětí, rodičů a návštěvníků školy barevně odlišeny barvou klik a veřejí : o prostory pro děti : červená třída + šatna oddělení Berušek žlutá třída + šatna oddělení Sluníček o prostory pro zaměstnance : zelená barva o kancelář a místnost pro zaměstnance modrá barva vybavení:

5 o o o o o o o o o o o nábytkem pro děti ( přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný, odpovídá počtu dětí, je bezpečný a estetický) i zaměstnance ( průběžně obnovován ) tělocvičným nářadím a náčiním ( podléhá pravidelným revizím) lehátky, lůžkovinami, prádlem, ručníky didaktickými pomůckami,hračkami, stavebnicemi, skládačkami apod. a materiálem pro předškolní vzdělávání, průběžně obnovováno a doplňováno, převážná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát, jsou stanovena pravidla pro jejich užívání dětmi i pedagogy obrazovým materiálem pro předškolní vzdělávání praktickým materiálem pro předškolní vzdělávání (např. kuchyňky ) klavír a hudební nástroje pro děti učitelská a dětská knihovna televize a video, přehrávač CD 2 ks lednička, mikrovlná trouba a varná konvice pro zaměstnance nástěnky, květiny a předměty na výzdobu Školní jídelna : v budově, s kapacitou 62 jídel vybavení: o kuchyně o hrubá přípravna zeleniny o sklady potravin o kancelář vedoucí ŠJ o úklidová místnost o WC a sprchový kout pro ŠJ (šatna společná se zaměstnanci MŠ, se skříní pro civilní oblečení a se skříní pro pracovní oděv) o v patře přípravna jídla ( kuchyňka ) je zachována doporučená skladba jídelníčku, strava je plnohodnotná a vyvážená, děti mají neustále dostatek trekutin jsou dodržovány technologické postupy při přípravě pokrmů mezi jídly jsou dodržovány intervaly stolování probíhá ve třídách u stolečků doba stolování je uvedena v režimu dne v Provozním řádu Školní zahrada za budovou mateřské školy o rozloze : 3314 m₂ terén rovný i kopcovitý ( 2 uměle navršené kopce zarostlé travou ) 2 pískoviště opláštěná ( umělohmotné levice ) na betonových základech, krytá ochrannou sítí

6 altán uzavíratelný ( podsklepený ) na ukládání hraček a pomůcek altán dřevěný otevřený pro krátkodobé ukládání hraček a hry dětí vybavení ŠZ nářadím: houpačky, průlezky, stojany na závěsné houpačky a zařízení, prolézací tunely, klouzačka, žebříčky, branky, prolézací kruhy, zahradní domek- sud. vybavení hračkami : pro hry v pískovišti, pro hry s vodou, koloběžky, trojkolky, míče, kočárky, panenky, deky, výtvarný materiál, prostor pro kresbu křídami, dětské nářadí ( hrábě, kolečka, lopaty). plocha s protiskluzovou úpravou používaná pro letní sprchování dětí a hry s vodou - bazének, vodní sprcha s nástavci chodníky pro jízdu na dětských dopravních prostředcích nářadí, hračky a vybavení zahrady je pravidelně a před použitím kontrolováno a podléhá revizím PLÁNOVANÉ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE: výměna nebo nátěry oken ( 1.patro budovy ) úpravy v ŠJ dle platné vyhlášky do úpravy v prostorách MŠ dle platné vyhlášky do Životospráva Pitný režim a stravování děti se mohou v mateřské škole napít kdykoliv během dne a vypít libovolné množství tekutiny dle osobní potřeby děti mají k dispozici vymezené místo, kde je umístěna konvice s nápojem, skleničky a tác se značkami na odkládání použitého nádobí děti nejsou omezovány v množství vypitého nápoje a jsou povzbuzovány a vedeny k pravidelnému pitnému režimu pití je k dispozici i během pobytu na školní zahradě děti nejsou do jídla nuceny, jen motivovány k ochutnání rodičům dětí, které vodí děti brzy ráno a děti se nestihnou nasnídat doporučujeme, aby jim dali s sebou lehkou snídani nebo ovoce, děti mají možnost se v klidu a v pohodě nasnídat děti mají možnost volby u množství jídla a nápoje Denní rytmus a řád viz. provozní řád - režim dne zásada : doba jídla a pobytu venku musí zůstat zachována, ostatní činnosti může pedagog pružně a dle potřeby a zájmu dětí měnit děti mají dostatek času na spontánní hru, snažíme se, aby ji mohly dokončit ( upozorňujeme předem ) nebo později v ní pokračovat

7 rodiče mohou děti přivádět během dne, pokud je to mimo obvyklou dobu scházení a rozcházení dětí, je vhodné předem ohlásit (můžeme být mimo MŠ) spaní a odpočinek - dle osobní potřeby dětí, děti nejsou do spaní nuceny pedagogové jsou dětem vzorem ve zdravém životním stylu Pobyt venku pobyt venku je uskutečňován denně s výjimkou nepříznivého počasí, minimální délka 2 hodiny denně v případě příznivého počasí je většina aktivit prováděna venku Zdravé prostředí prostředí MŠ je pravidelně denně udržováno v čistotě školnicí ( ve ŠJ kuchařkou a pomocnou silou ) školní zahrada je udržována : o dle pracovní náplně školnicí o pracovníky Obce Kunín o nájemníky obecního bytu dle nájemní smlouvy MŠ navštěvují děti, které netrpí infekční nemocí, pedagogové spolupracují s dětským lékařem Mudr. Pukovcem, zubní lékařkou Mudr, Schwarcerovou, odborníky z OPPP v Novém Jičíně a s logopedy dětí děti mají v případě potřeby možnost uchýlit se do samoty,odpočinout si nově příchozí děti mohou dle přání rodičů projít postupnou adaptací pokud dítě onemocní, informujeme ihned rodiče, aby si dítě vyzvedli ( MŠ nemá izolační místnost ) děti jsou otužovány vzduchem ( pravidelné větrání ), vodou ( předplavecký výcvik, hry s vodou a ve vodě při sezónních činnostech..) je dbáno na přiměřené oblékání dětí Pohybové vyžití je možné v hernách, během pobytu venku na školní zahradě, na vycházkách, vždy se zajištěním bezpečnosti dětí střídají se řízené i spontánní pohybové aktivity děti nejsou do aktivit nuceny 3.Psychosociální podmínky děti i dospělí jsou v prostředí MŠ v bezpečí, snažíme se o pohodu, spokojenost všech, nejen jednotlivce nebo skupiny na úkor druhých všechny děti mají stejná práva i povinnosti, nikdo není zvýhodňován je respektována osobní svoboda, volnost děti mají v co největší míře možnost volby jsou vytvářeny vztahy důvěry a spolupráce, spolehlivosti

8 je vyloučeno nezdravé soutěžení dětí, srovnávání, škatulkování, negativní slovní komentáře a ironie, odsuzování dětem se dostává srozumitelných a jasných pokynů jsou určena pravidla a dbáme na jejich dodržování rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, toleranci, zdvořilost pedagogové se programově věnují neformálním vztahům v třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí ) nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je v případě potřeby omezeno jen na krátkou dobu při scházení nebo rozcházení dětí Respektování individuálních potřeb, možností a specifických zvláštností je brán ohled na rozdílné osobní tempo dětí v sebeobsluze, hygieně,jídle, činnostech děti nejsou do činností nuceny, jen motivovány ( motivace není nucení ) je brán ohled na zájmy, nálady, osobní potřeby dětí cílem je co největší INDIVIDUALIZACE Relaxace zatěžování dětí je přiměřené relaxace je zařazována dle potřeby kdykoliv během dne děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidovém koutku, neúčastnit se činností, mohou mít soukromí při hygieně 4. Personální podmínky školy ( k ) Pedagogický personál v MŠ jsou na plný úvazek zaměstnány 4 plně kvalifikované učitelky vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka pedagogové se dále samovzdělávají, jsou vytvářeny podmínky pro jejich další vzdělávání ( účast na organizovaném DVPP, aktualizace učitelské knihovny, odebírání odborného tisku ) pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem Provozní personál školnice 100 % úvazek topič 2 % úvazek vedoucí ŠJ 50 % úvazek kuchařka 100 % úvazek

9 Pracovní náplně jsou součástí osobní dokumentace zaměstnanců. Rozdělení pedagogů do tříd je součástí ročních plánů. 5.Řízení školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních je vytvořen funkční informační systém ( předávání pošty, telefonické kontakty, internetová pošta, porady, schůzky, vzkazy ) pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry, tolerance,spolupráce, motivace a podpory, jsou respektovány nápady a názory všech, práce je v co největší míře týmová práce zaměstnanců je vyhodnocována, komentována na poradách, schůzkách, při denním kontaktu plánování a chod MŠ je funkční, vychází ze zpětné vazby a analýzy kontrolní a evaluační činnost je jasně vymezená ( viz. plán), funkční, smysluplná, přehledná, a z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci MŠ spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, odborníky ( lékaři, vychovateli, psychology, logopedy ), Sdružením rodičů 6.Spoluúčast rodičů Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, upřímnost, takt, respekt, jsme ochotni spolupracovat ( dáváme ale pozor na nevyžádané rady) Chráníme soukromí rodiny Sledujeme, akceptujeme a respektujeme potřeby jednotlivých dětí, rozdílnost rodin Rodiče mají přístup do heren a tříd, mohou se účastnit různých programů, vstupovat do her svých dětí V maximální možné míře je informujeme o dění v MŠ ( rozhovory, nástěnky, výstavky prací, fotografického materiálu..) V maximální možné míře informujeme rodiče o prospívání, chování a prožitcích jejich dítěte, domlouváme se na společných postupech Nabízíme poradenský servis ( zajištění spolupráce, kontaktování odborníků, poskytujeme k zapůjčení dostupnou odbornou literaturu a časopisy )

10 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku až do doby nástupu do základní školy. Zápis je prováděn zpravidla v měsíci dubnu dle rozhodnutí ředitele školy. Pokud jsou v MŠ volná místa, může být dítě přijato kdykoliv během školního roku. Rodiče vyplňují přihlášku a doručí ji do mateřské školy. Přijímání dětí se děje v souladu s právními předpisy a se Správním řádem. Ředitelem školy jsou určena kritéria k přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí počet dětí, které lze přijmout. Docházku dítěte v mateřské škole lze kdykoliv ukončit na podnět rodičů nebo zákonných zástupců ( písemnou formou ), nebo rozhodnutím ředitele školy ( musí být splněny zákonné důvody ). Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. Příloha: o Přihláška o Kritéria pro přijímání dětí ( dokumenty platné v srpnu 2005 ) ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola má děti rozděleny do 2 tříd s názvem Berušky a Sluníčka. Třídy jsou barevně odlišeny Třídy jsou věkově smíšené Rodiče si mohou zvolit třídu, do které chtějí dítě zařadit, zvolit si umístění na třídě se sourozencem, kamarádem, zvolit si pedagoga. Obě třídy mají všeobecné zaměření

11 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a to formou spontánních a řízených aktivit o individuálních o skupinových o frontálních Specifickou formou je didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Předpokládá se aktivní účast dítěte založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Ve školním vzdělávacím programu jsou zpracována témata, ke kterým pedagogové plánují jednotlivé činnosti. Podle zájmu a přání dětí mohou pedagogové pružně reagovat a změnit téma, činnost, improvizovat dle situace. V NAŠÍ MŠ JSOU ZAŘAZOVÁNY A NABÍZENY TYTO ČINNOSTI A AKTIVITY, A UŽÍVÁNY TYTO VZDĚLÁVACÍ METODY: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení ) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) pohybové a hudebně pohybové hry sezónní činnosti ( klouzání, bobování, hry se sněhem, hry s vodou a ve vodě, jízda na dětských dopravních prostředcích ) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a náčiním, materiálem činnosti seznamující děti s běžnými věcmi a předměty, které je obklopují a jejich praktické využívání smyslové a psychomotorické hry hry a činnosti pro rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti konstruktivní činnosti grafické činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti věku přiměřené pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí činnosti zaměřené k poznávání lidského těla jeho součástí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých osobních návyků

12 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů ( při hrách, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi) a k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí přímé pozorování přírodních, kulturních, technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovory o nich záměrné pozorování běžných objektů a předmětů a určování a pojmenovávání jejich vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chutě, vůně, zvuky ), jejich charakteristických znaků a funkcí motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností konkrétní operace s materiálem ) třídění, přiřazování, uspořádání, ohad, porovnávání ) spontánní hra volné hry a experimenty s materiálem a předměty námětové hry a činnosti hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii ( kognitivní, imaginativní,výtvarné, hudební, slovesné, konstruktivní, taneční, dramatické ) řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení různých druhů paměti ( mechanické a logické, obrazné a pojmové) činnosti zaměřené k vytváření ( chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiále, s médií..) činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů ( písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce..) hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství ) a jejich smysluplné praktické aplikaci činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové a logické posloupnosti dějů, příběhů a událostí činnosti zajišťující radost, spokojenost, vyvolávající veselí a pohodu činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné činnosti nejrůznějšího zaměření,které vyžadují a umožňují samostatné vyjadřování, vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

13 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením cvičení v projevování citů ( zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání ( zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod ) vycházky a výlety do okolí návštěvy a pořádání kulturních akcí činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, rozdíly mezi pohlavími, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem..) činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhými dětmi i dospělými sociální a interaktivní hry, hraní rolí kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity podporující sbližování dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi ( kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří ) hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, ochotě podělit se, půjčovat si hračky, střídat se, pomáhat si, vedoucí ke schopnosti vyřešit vzájemné spory činnosti zaměřené na spoluvytváření a porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování ( ve společnosti, ve třídě..), spolupodílení se na jejich tvorbě činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, vztahy, rodina ve světě zvířat), mateřská škola ( prostředí, vztahy mezi dětmi,kamarády, dospělými) hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své a druhých běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy ) receptivní slovesné, literární činnosti ( poslech pohádek, příběhů, veršů..) setkávání se s uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí ( dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

14 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) a mravní hodnoty ( dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost..) v jednání lidí aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci ( významné objekty) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit ( dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požárem, povodní, a dalšími nepříznivými povětrnostními jevy, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě ( příroda živá a neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období ) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů ( les, louka, rybník ) ekologicky motivované hrové aktivity ( ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské (chovatelské výhledově) činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalšího médií kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování..) praktické činnosti s materiály ( pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

15 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, INTEGROVANÉ CELKY Školní rok je rozdělen do 4 období : ŽLUTÝ PODZIM MODRÁ ZIMA ZELENÉ JARO ČERVENÉ LÉTO Do uvedených období jsou rozpracována témata, která vycházejí z přirozeného běhu života, souvisejí s děním v rodinách, přírodě, obci, s tradicemi, svátky. Zařazení témat v určitém období pedagogové přizpůsobují zájmu dětí, aktuální situaci. Zpracovávají měsíční a týdenní plány ( plánují témata a nabídku činností k nim).do třídní knihy zapisují uskutečněné činnosti.

16 ŽLUTÝ PODZIM Září : Já,moje rodina, moje MŠ 1. Já a kamarádi ve školce 2. Naše školka 3. Moje rodina 4. Místo, kde bydlím ( Kunín ) v druhém zářijovém týdnu pouť a příprava na Den obce v říjnu Říjen : Podzim 1. Příroda na podzim 2. Ovoce 3. Zelenina 4. Zvířata na podzim Listopad : Zdraví 1.Lidské tělo 2. Smysly 3. Zdraví 4. Zdravá výživa 5. Nemoc Já, moje rodina,moje MŠ Já a kamarádi ve školce : jméno a příjmení své a kamarádů značka v šatně, umývárně, na postýlce třída-název,pravidla chování ve třídě kluci x děvčata, mladší x starší, předškolák, respektování ostatních dětí, dospělých, dětská přátelství pozdrav, poděkování, prosba... Naše MŠ : Budova, místnosti : třída, herna, umývárna, chodba, šatna, kuchyň, zahrada, altán účelnost, bezpečné chování, kde je zákaz vstupu dětem zaměstnanci - p.učitelka, p. školnice, p. kuchařka, oslovení hračky - názvy, ukládání, účel, zacházení

17 chování a hry na školní zahradě bezpečnost vztahy k druhým dětem, ve třídě, odlišnost rodinného a školního prostředí.. Moje rodina : členové - máma, táta, bratr, sestra, sourozenci, babička, dědeček, strýc, teta rozdíl žena x muž, dítě x dospělý, seřazení podle věku, velikosti zaměstnání, profese, rozdělení domácích prací co děláme ráno, odpoledne, večer činnosti doma o víkendu pouť,návštěva, výlet s rodiči,oslava svátku, narozenin, svatba, pohřeb kde bydlíme a s kým Místo, kde bydlím ( Kunín ) : název obce, významné budovy - obecní úřad ( starosta ), mateřská škola, základní škola, pošta, zdravotní středisko, obchody, zámek, zámecká zahrada, kostel, hřbitov dům rodinný, panelový zahrada v MŠ a doma příroda - řeka Jičínka, rybník, les, obora, park komunikace - ulice, chodník, dopravní prostředky kam se chodíme bavit, odpočívat, sportovat, učit Den obce - obec bude mít svátek Podzim Změny v přírodě : stromy jehličnaté, listnaté, kaštan, dub, bříza, javor... listy, tvary, zbarvení, opadávání dozrávání plodů stromů a keřů - kaštan, žalud, šípek, sběr a význam počasí na podzim, oblečení odlet ptáků do teplých krajin proč( hmyz na podzim)... Ovoce : podzimní - jablko, hruška, švestka, ořech chuť, vzhled, barva, tvar, vůně ovocný strom, nezralé ovoce, sklizeň, uskladnění, uchování - zavařování, sušení, význam pro zdraví, recepty

18 ovoce v obchodě, nakupování, vážení počet, více x méně, malé x velké, třídění... Zelenina : podzimní - mrkev, rajčata, brambory, zelí, řepa, celer, petržel,... kde rostou - ne zemi, ned zemí, na zahrádce, na poli kde můžeme zeleninu nakupovat, zpracování, uskladnění, vaření - recepty, barva, tvar, chuť, vůně, vzhled, velikost význam pro zdraví, zdravou výživu syrová, vařená, pečená,... Zvířata na podzim : ptáci, zajíc, srnka, veverka, medvěd,... jak se připravují na zimu, co v zimě dělají, zimní spánek zvířat jak jim pomáhají lidé přečkat zimu, krmítko, krmelec čím se živí, vzhled, počet končetin, povrch těla kde je můžeme potkat, pozorovat, obora u naší obce... sběr podzimních plodů Lidské tělo : hlava, ruce, nohy, trup - co je vidět očima povrch těla, části, co máme uvnitř - vnitřnosti, krev, výživa, vyměšování, funkce, kosti svaly, kůže malý x velký, nízký y vysoký, tlustý x hubený, krátký x dlouhý, počet - končetiny, prsty dítě x dospělý, miminko, holka x kluk... Smysly : Zrak :co rozlišujeme - barvy, tvary, materiály, povrchy, ochrana, brýle Sluch :zvuky, řeč, hudba,zvuk krátký x dlouhý, silný x slabý, hudební nástroje, rádio, magnetofon, řeč tichá x hlasitá, řvaní, ochrana... Chuť, čich :potravin, předmětů, přírodnin, sladká, slaná, hořká, kyselá, nebezpečí požití bobulovin a hub, které neznáme, nezn. potravin... Hmat : povrch hladký x drsný, teplý x studený, jemný x hrubý, tvar - kulatý, hranatý, špičatý, ostrý, bezpečnost... Zdraví : zdravé tělo, správné držení těla přiměřené oblékání, bezpečné chování, péče o chrup otužování, očkování, prohlídky u lékaře, ochrana před bacily - umývání rukou, ovoce

19 co zdraví prospívá - pohyb, sport, zdravá výživa, zdravé prostředí co mu škodí - škodlivé látky, návyky, závislosti, nemoci, úrazy postižení není nemoc - žijí lidé bez končetin, slepota, hluchota - pomáháme jim,... Nemoc : bacil, bakterie, vir - nachlazení, angína, chřipka, žloutenka, ošetření, léčba úraz - modřina, odřenina, naražení, zlomenina, ošetření, léčba bolest, nemocnice, zubní lékař, zubní ordinace,plombování a vytržení zubu, zubařské křeslo lékař, zdravotní sestra, léky, obvazy, sádra, brýle, rovnátka jak v případě potřeby přivolat pomoc... Zdravá výživa : význam ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, bylin pyramida výživy nebezpečí -velké množství sladkostí, málo tekutin, přejídání bylinkové čaje - divizna, lipový květ, mateřídouška, šípek vitamíny...

20 MODRÁ ZIMA Prosinec : Advent 1. Mikuláš, Mrazík 2. Tradice, zvyky 3. Vánoce Leden : Zima 1. Příroda v zimě 2. Volně žijící zvířata v zimě 3. Počasí a oblečení v zimě 4. Zimní sporty a radovánky Únor : Věci kolem nás 1. Barvy 2. Předměty denní potřeby 3. Z čeho jsou věci vyrobeny 4. Tvary Jarní prázdniny - Hrajeme si o prázdninách Advent Mikuláš, Mrazík : poznatky o zimě - obecně, první zmínka dle počasí pohádka, postavy, zlý x hodný, postava skutečná x pohádková,mikuláš, čert anděl tradice a zvyky, dárky, sladkosti, Mikulášský večer doma, dopoledne v MŠ, my se čerta nebojíme ( nestrašíme ), vzhled, převleky... Tradice a zvyky adventu : pečení cukroví, tvary, materiál na pečení adventní věnec, svíčky, úklid, příprava dárečků děti připravují besídku výzdoba doma, v MŠ, v obchodech, ve městě rozdíl báseň, píseň, koleda... Vánoce :

21 vánoční stromeček, ozdoby - tvary, barvy, materiál ( sklo, papír, látka, těsto, sláma...) umístění na stromečku - nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo vánoce doma a v MŠ, průběh, dárky, setkávání rodin, členové rodiny, činnosti - hry doma s rodiči, dárková přání, psaní Ježíškovi, odpočinek Silvestr, Nový rok,...

22 ZELENÉ JARO Březen:Z pohádky do pohádky O řepě O perníkové chaloupce O červené Karkulce Budka v poli O popelce O šípkové Růžence.. A další pohádky dle výběru a přání dětí Duben : Jaro 1. Příroda na jaře 2. Květiny na jaře 3. Volně žijící zvířata na jaře 4. Domácí zvířata a jejich mláďata 5. Jarní zvyky, Velikonoce Z pohádky do pohádky vystupující postavy v pohádce, popis jejich vzhledu, pojmenování vlastností, dobrý x zlý kde se děj odehrává, přirovnání k životu dětí veršovaná x vyprávěná pohádka dramatizace,scénka, divadelní představení,divadlo, loutka, herec, herečka ilustrace k pohádkám, knihy, časopisy práce s hlasem, převleky, kostýmy Jaro Změny v přírodě : obecně první zmínky o jaru - změny počasí, změny na listnatých stromech, pupeny, poupata, změny na jehličnatých stromech - přírůstky první jarní květiny koloběh vody v přírodě, mrak, déšť, vítr, řeka, potok, moře práce na poli, na zahrádce,... Květiny na jaře :

23 sněženka, bledule, krokus, sedmikráska, zlatý déšť, podběl, pampeliška, narcis, tulipán, pomněnka, kočičky,... vzhled, barva, vůně, roste na zahrádce, ve volné přírodě rostlina, keř, strom ochrana, první potrava pro včely, hmyz, léčivé účinky co potřebuje rostlina k životu - voda, světlo, teplo vývoj rostlin - semínko, klíčení, růst části - kořen, stonek, list, květ, plod Volně žijící zvířata na jaře : ptáci v lese - veverka, medvěd, srnka.. u vody - žába, ryby na louce - hmyz, na poli - zajíc, koroptev, myši aj... přílet ptáků z teplých krajin, stavba hnízda, vyvádění mláďat, čím se živí, vzhled, prostředí, kde žijí, příbytek, počet končetin,... Domácí zvířata a jejich mláďata : kočka, pes, kráva, prase, ovce, koza, kůň, drůbež... vzhled, počet končetin, zvuky, užitek, příbytky, čím se živí samec - samice mládě zvířata domácí - velkochov : vepřín, drůbežárna, stáje, psí bouda, králíkárna,... Jarní zvyky, Velikonoce : konec zimy - vynášení Moreny, tradice, Velikonoce - velikonoční vajíčka, velikonoční zajíček výzdoba, příprava, průběh, velikonoční pondělí, šmigrust, pomlázka, tatar...

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES OLOMOUC DASKABÁT 72, 77200 OLOMOUC IČO 70985901, IZO 1030480323, TEL. 585358278, 739653604 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětské skupiny Mateří doušky

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětské skupiny Mateří doušky PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětské skupiny Mateří doušky 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Mateří doušky Provoz dětské skupiny pro 8 dětí je zajištěn v bytovém prostoru budovy Základní školy,

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více