ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: IČO: Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta Sztefková Projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě Projednán a schválen zřizovatelem

2 OBSAH 1-2 TITULNÍ STRANA A OBSAH 3 LITERATURA A ZDROJE 4 HISTORIE ŠKOLY 5-18 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU, ZÁVĚRY PRO ŠVP 19 KONCEPCE ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 26 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, TÉMATA PLÁNY POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ PRŮBĚŽNÉ CÍLE VZORY PLÁNŮ ( MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ ) 66 PODPORA SAMOSTATNÉ VOLBY 67 EMPATICKÉ REAKCE PEDAGOGŮ, PŘIROZENÉ NÁSLEDKY CHOVÁNÍ, CO NABÍZET MÍSTO POCHVALY INFORMACE O VÝUCE V KRUHU, KOMUNITNÍ KRUH PLÁNY SPOLUPRÁCE 73 PLÁN AKCÍ PRO DĚTI 74 INTEGRACE DĚTÍ S POSTIŽENÍM, PRÁCE S DĚTMI S ODKLADY,SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM, ALERGIKY,S TALENTOVANÝMI A NADANÝMI DĚTMI 75 DÍLČÍ PROJEKT SLUNÍČKO EVALUACE VEŘEJNÉ PŘÍLOHY ROČNÍ PLÁNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD PRO PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ DALŠÍ SMĚRNICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁDY VYDANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY METODIKA PROJEKTU SLUNÍČKO NEVEŘEJNÉ PŘÍLOHY PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A PRACOVNÍ DOBA PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI, HOSPITACE PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD

3 HISTORIE ŠKOLY Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století ). Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1.prosince Současně byla v obci v druhé polovině 20.století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou ( v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín.Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od je MŠ součástí Základní školy v Kuníně ( tehdy vznikl právní subjekt příspěvková organizace). Zřizovatelem je nadále Obec Kunín. Budova s prostornou školní zahradou se nachází v klidové zóně obce. Má vlastní školní jídelnu. KONCEPCE ŠKOLY Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA. Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření a priority, na co klademe důraz : červená žlutá zelená modrá úsměv, radost, humor cit, pohoda, teplo sounáležitost s přírodou ekologický způsob života sounáležitost se životem obce

4 oranžová růžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup zdraví, zdravý způsob života bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ srpen Materiální a hygienické podmínky školy 2. Životospráva 3. Psychohygienické podmínky školy 4. Personální podmínky školy 5. Řízení školy 6. Spoluúčast rodičů 1.Materiální a hygienické podmínky školy Mateřská škola budova mateřské školy - účelové zařízení dvojtřídní MŠ se ŠZ a se školní kuchyní ( součástí budovy je kotelna a obecní byt ) provoz budovy zahájen pravidelně prováděna údržba a opravy dle potřeby, revize dle rozpisu počet tříd : 2 rozloha třídy a herny jednoho oddělení :44 a 55 m₂ stanovená kapacita : 52 dětí pro každou třídu umývárna se 4 umyvadly a místnost se 4 záchodky a sprchovým koutem WC pro zaměstnance šatny : 2, pro každé oddělení samostatná, vybavená šatnovými boxy pro každé dítě šatna pro zaměstnance, pro každého samostatná skřínka kancelář a místnost pro zaměstnance u každé herny místnost ( kumbál ) na ukládání lůžkovin, sklad prostory mateřské školy jsou pro lepší orientaci dětí, rodičů a návštěvníků školy barevně odlišeny barvou klik a veřejí : o prostory pro děti : červená třída + šatna oddělení Berušek žlutá třída + šatna oddělení Sluníček o prostory pro zaměstnance : zelená barva o kancelář a místnost pro zaměstnance modrá barva vybavení:

5 o o o o o o o o o o o nábytkem pro děti ( přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný, odpovídá počtu dětí, je bezpečný a estetický) i zaměstnance ( průběžně obnovován ) tělocvičným nářadím a náčiním ( podléhá pravidelným revizím) lehátky, lůžkovinami, prádlem, ručníky didaktickými pomůckami,hračkami, stavebnicemi, skládačkami apod. a materiálem pro předškolní vzdělávání, průběžně obnovováno a doplňováno, převážná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát, jsou stanovena pravidla pro jejich užívání dětmi i pedagogy obrazovým materiálem pro předškolní vzdělávání praktickým materiálem pro předškolní vzdělávání (např. kuchyňky ) klavír a hudební nástroje pro děti učitelská a dětská knihovna televize a video, přehrávač CD 2 ks lednička, mikrovlná trouba a varná konvice pro zaměstnance nástěnky, květiny a předměty na výzdobu Školní jídelna : v budově, s kapacitou 62 jídel vybavení: o kuchyně o hrubá přípravna zeleniny o sklady potravin o kancelář vedoucí ŠJ o úklidová místnost o WC a sprchový kout pro ŠJ (šatna společná se zaměstnanci MŠ, se skříní pro civilní oblečení a se skříní pro pracovní oděv) o v patře přípravna jídla ( kuchyňka ) je zachována doporučená skladba jídelníčku, strava je plnohodnotná a vyvážená, děti mají neustále dostatek trekutin jsou dodržovány technologické postupy při přípravě pokrmů mezi jídly jsou dodržovány intervaly stolování probíhá ve třídách u stolečků doba stolování je uvedena v režimu dne v Provozním řádu Školní zahrada za budovou mateřské školy o rozloze : 3314 m₂ terén rovný i kopcovitý ( 2 uměle navršené kopce zarostlé travou ) 2 pískoviště opláštěná ( umělohmotné levice ) na betonových základech, krytá ochrannou sítí

6 altán uzavíratelný ( podsklepený ) na ukládání hraček a pomůcek altán dřevěný otevřený pro krátkodobé ukládání hraček a hry dětí vybavení ŠZ nářadím: houpačky, průlezky, stojany na závěsné houpačky a zařízení, prolézací tunely, klouzačka, žebříčky, branky, prolézací kruhy, zahradní domek- sud. vybavení hračkami : pro hry v pískovišti, pro hry s vodou, koloběžky, trojkolky, míče, kočárky, panenky, deky, výtvarný materiál, prostor pro kresbu křídami, dětské nářadí ( hrábě, kolečka, lopaty). plocha s protiskluzovou úpravou používaná pro letní sprchování dětí a hry s vodou - bazének, vodní sprcha s nástavci chodníky pro jízdu na dětských dopravních prostředcích nářadí, hračky a vybavení zahrady je pravidelně a před použitím kontrolováno a podléhá revizím PLÁNOVANÉ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE: výměna nebo nátěry oken ( 1.patro budovy ) úpravy v ŠJ dle platné vyhlášky do úpravy v prostorách MŠ dle platné vyhlášky do Životospráva Pitný režim a stravování děti se mohou v mateřské škole napít kdykoliv během dne a vypít libovolné množství tekutiny dle osobní potřeby děti mají k dispozici vymezené místo, kde je umístěna konvice s nápojem, skleničky a tác se značkami na odkládání použitého nádobí děti nejsou omezovány v množství vypitého nápoje a jsou povzbuzovány a vedeny k pravidelnému pitnému režimu pití je k dispozici i během pobytu na školní zahradě děti nejsou do jídla nuceny, jen motivovány k ochutnání rodičům dětí, které vodí děti brzy ráno a děti se nestihnou nasnídat doporučujeme, aby jim dali s sebou lehkou snídani nebo ovoce, děti mají možnost se v klidu a v pohodě nasnídat děti mají možnost volby u množství jídla a nápoje Denní rytmus a řád viz. provozní řád - režim dne zásada : doba jídla a pobytu venku musí zůstat zachována, ostatní činnosti může pedagog pružně a dle potřeby a zájmu dětí měnit děti mají dostatek času na spontánní hru, snažíme se, aby ji mohly dokončit ( upozorňujeme předem ) nebo později v ní pokračovat

7 rodiče mohou děti přivádět během dne, pokud je to mimo obvyklou dobu scházení a rozcházení dětí, je vhodné předem ohlásit (můžeme být mimo MŠ) spaní a odpočinek - dle osobní potřeby dětí, děti nejsou do spaní nuceny pedagogové jsou dětem vzorem ve zdravém životním stylu Pobyt venku pobyt venku je uskutečňován denně s výjimkou nepříznivého počasí, minimální délka 2 hodiny denně v případě příznivého počasí je většina aktivit prováděna venku Zdravé prostředí prostředí MŠ je pravidelně denně udržováno v čistotě školnicí ( ve ŠJ kuchařkou a pomocnou silou ) školní zahrada je udržována : o dle pracovní náplně školnicí o pracovníky Obce Kunín o nájemníky obecního bytu dle nájemní smlouvy MŠ navštěvují děti, které netrpí infekční nemocí, pedagogové spolupracují s dětským lékařem Mudr. Pukovcem, zubní lékařkou Mudr, Schwarcerovou, odborníky z OPPP v Novém Jičíně a s logopedy dětí děti mají v případě potřeby možnost uchýlit se do samoty,odpočinout si nově příchozí děti mohou dle přání rodičů projít postupnou adaptací pokud dítě onemocní, informujeme ihned rodiče, aby si dítě vyzvedli ( MŠ nemá izolační místnost ) děti jsou otužovány vzduchem ( pravidelné větrání ), vodou ( předplavecký výcvik, hry s vodou a ve vodě při sezónních činnostech..) je dbáno na přiměřené oblékání dětí Pohybové vyžití je možné v hernách, během pobytu venku na školní zahradě, na vycházkách, vždy se zajištěním bezpečnosti dětí střídají se řízené i spontánní pohybové aktivity děti nejsou do aktivit nuceny 3.Psychosociální podmínky děti i dospělí jsou v prostředí MŠ v bezpečí, snažíme se o pohodu, spokojenost všech, nejen jednotlivce nebo skupiny na úkor druhých všechny děti mají stejná práva i povinnosti, nikdo není zvýhodňován je respektována osobní svoboda, volnost děti mají v co největší míře možnost volby jsou vytvářeny vztahy důvěry a spolupráce, spolehlivosti

8 je vyloučeno nezdravé soutěžení dětí, srovnávání, škatulkování, negativní slovní komentáře a ironie, odsuzování dětem se dostává srozumitelných a jasných pokynů jsou určena pravidla a dbáme na jejich dodržování rozvíjíme ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, toleranci, zdvořilost pedagogové se programově věnují neformálním vztahům v třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí ) nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je v případě potřeby omezeno jen na krátkou dobu při scházení nebo rozcházení dětí Respektování individuálních potřeb, možností a specifických zvláštností je brán ohled na rozdílné osobní tempo dětí v sebeobsluze, hygieně,jídle, činnostech děti nejsou do činností nuceny, jen motivovány ( motivace není nucení ) je brán ohled na zájmy, nálady, osobní potřeby dětí cílem je co největší INDIVIDUALIZACE Relaxace zatěžování dětí je přiměřené relaxace je zařazována dle potřeby kdykoliv během dne děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidovém koutku, neúčastnit se činností, mohou mít soukromí při hygieně 4. Personální podmínky školy ( k ) Pedagogický personál v MŠ jsou na plný úvazek zaměstnány 4 plně kvalifikované učitelky vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka pedagogové se dále samovzdělávají, jsou vytvářeny podmínky pro jejich další vzdělávání ( účast na organizovaném DVPP, aktualizace učitelské knihovny, odebírání odborného tisku ) pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem Provozní personál školnice 100 % úvazek topič 2 % úvazek vedoucí ŠJ 50 % úvazek kuchařka 100 % úvazek

9 Pracovní náplně jsou součástí osobní dokumentace zaměstnanců. Rozdělení pedagogů do tříd je součástí ročních plánů. 5.Řízení školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních je vytvořen funkční informační systém ( předávání pošty, telefonické kontakty, internetová pošta, porady, schůzky, vzkazy ) pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry, tolerance,spolupráce, motivace a podpory, jsou respektovány nápady a názory všech, práce je v co největší míře týmová práce zaměstnanců je vyhodnocována, komentována na poradách, schůzkách, při denním kontaktu plánování a chod MŠ je funkční, vychází ze zpětné vazby a analýzy kontrolní a evaluační činnost je jasně vymezená ( viz. plán), funkční, smysluplná, přehledná, a z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci MŠ spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, odborníky ( lékaři, vychovateli, psychology, logopedy ), Sdružením rodičů 6.Spoluúčast rodičů Usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, upřímnost, takt, respekt, jsme ochotni spolupracovat ( dáváme ale pozor na nevyžádané rady) Chráníme soukromí rodiny Sledujeme, akceptujeme a respektujeme potřeby jednotlivých dětí, rozdílnost rodin Rodiče mají přístup do heren a tříd, mohou se účastnit různých programů, vstupovat do her svých dětí V maximální možné míře je informujeme o dění v MŠ ( rozhovory, nástěnky, výstavky prací, fotografického materiálu..) V maximální možné míře informujeme rodiče o prospívání, chování a prožitcích jejich dítěte, domlouváme se na společných postupech Nabízíme poradenský servis ( zajištění spolupráce, kontaktování odborníků, poskytujeme k zapůjčení dostupnou odbornou literaturu a časopisy )

10 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku až do doby nástupu do základní školy. Zápis je prováděn zpravidla v měsíci dubnu dle rozhodnutí ředitele školy. Pokud jsou v MŠ volná místa, může být dítě přijato kdykoliv během školního roku. Rodiče vyplňují přihlášku a doručí ji do mateřské školy. Přijímání dětí se děje v souladu s právními předpisy a se Správním řádem. Ředitelem školy jsou určena kritéria k přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí počet dětí, které lze přijmout. Docházku dítěte v mateřské škole lze kdykoliv ukončit na podnět rodičů nebo zákonných zástupců ( písemnou formou ), nebo rozhodnutím ředitele školy ( musí být splněny zákonné důvody ). Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře. Příloha: o Přihláška o Kritéria pro přijímání dětí ( dokumenty platné v srpnu 2005 ) ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola má děti rozděleny do 2 tříd s názvem Berušky a Sluníčka. Třídy jsou barevně odlišeny Třídy jsou věkově smíšené Rodiče si mohou zvolit třídu, do které chtějí dítě zařadit, zvolit si umístění na třídě se sourozencem, kamarádem, zvolit si pedagoga. Obě třídy mají všeobecné zaměření

11 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ METODY Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou a to formou spontánních a řízených aktivit o individuálních o skupinových o frontálních Specifickou formou je didakticky zaměřená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení. Předpokládá se aktivní účast dítěte založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Ve školním vzdělávacím programu jsou zpracována témata, ke kterým pedagogové plánují jednotlivé činnosti. Podle zájmu a přání dětí mohou pedagogové pružně reagovat a změnit téma, činnost, improvizovat dle situace. V NAŠÍ MŠ JSOU ZAŘAZOVÁNY A NABÍZENY TYTO ČINNOSTI A AKTIVITY, A UŽÍVÁNY TYTO VZDĚLÁVACÍ METODY: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení ) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) pohybové a hudebně pohybové hry sezónní činnosti ( klouzání, bobování, hry se sněhem, hry s vodou a ve vodě, jízda na dětských dopravních prostředcích ) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a náčiním, materiálem činnosti seznamující děti s běžnými věcmi a předměty, které je obklopují a jejich praktické využívání smyslové a psychomotorické hry hry a činnosti pro rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti konstruktivní činnosti grafické činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti věku přiměřené pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí činnosti zaměřené k poznávání lidského těla jeho součástí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých osobních návyků

12 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů ( při hrách, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi) a k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí přímé pozorování přírodních, kulturních, technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovory o nich záměrné pozorování běžných objektů a předmětů a určování a pojmenovávání jejich vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chutě, vůně, zvuky ), jejich charakteristických znaků a funkcí motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností konkrétní operace s materiálem ) třídění, přiřazování, uspořádání, ohad, porovnávání ) spontánní hra volné hry a experimenty s materiálem a předměty námětové hry a činnosti hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii ( kognitivní, imaginativní,výtvarné, hudební, slovesné, konstruktivní, taneční, dramatické ) řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení různých druhů paměti ( mechanické a logické, obrazné a pojmové) činnosti zaměřené k vytváření ( chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiále, s médií..) činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů ( písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce..) hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství ) a jejich smysluplné praktické aplikaci činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové a logické posloupnosti dějů, příběhů a událostí činnosti zajišťující radost, spokojenost, vyvolávající veselí a pohodu činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné činnosti nejrůznějšího zaměření,které vyžadují a umožňují samostatné vyjadřování, vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

13 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením cvičení v projevování citů ( zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání ( zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod ) vycházky a výlety do okolí návštěvy a pořádání kulturních akcí činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, rozdíly mezi pohlavími, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem..) činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhými dětmi i dospělými sociální a interaktivní hry, hraní rolí kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity podporující sbližování dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi ( kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří ) hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, ochotě podělit se, půjčovat si hračky, střídat se, pomáhat si, vedoucí ke schopnosti vyřešit vzájemné spory činnosti zaměřené na spoluvytváření a porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování ( ve společnosti, ve třídě..), spolupodílení se na jejich tvorbě činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, vztahy, rodina ve světě zvířat), mateřská škola ( prostředí, vztahy mezi dětmi,kamarády, dospělými) hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své a druhých běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy přípravy a realizace společných zábav a slavností ( oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy ) receptivní slovesné, literární činnosti ( poslech pohádek, příběhů, veršů..) setkávání se s uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí ( dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

14 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce ) a mravní hodnoty ( dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost..) v jednání lidí aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci ( významné objekty) poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit ( dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požárem, povodní, a dalšími nepříznivými povětrnostními jevy, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě ( příroda živá a neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období ) pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů ( les, louka, rybník ) ekologicky motivované hrové aktivity ( ekohry) smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské (chovatelské výhledově) činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalšího médií kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování..) praktické činnosti s materiály ( pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

15 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN, INTEGROVANÉ CELKY Školní rok je rozdělen do 4 období : ŽLUTÝ PODZIM MODRÁ ZIMA ZELENÉ JARO ČERVENÉ LÉTO Do uvedených období jsou rozpracována témata, která vycházejí z přirozeného běhu života, souvisejí s děním v rodinách, přírodě, obci, s tradicemi, svátky. Zařazení témat v určitém období pedagogové přizpůsobují zájmu dětí, aktuální situaci. Zpracovávají měsíční a týdenní plány ( plánují témata a nabídku činností k nim).do třídní knihy zapisují uskutečněné činnosti.

16 ŽLUTÝ PODZIM Září : Já,moje rodina, moje MŠ 1. Já a kamarádi ve školce 2. Naše školka 3. Moje rodina 4. Místo, kde bydlím ( Kunín ) v druhém zářijovém týdnu pouť a příprava na Den obce v říjnu Říjen : Podzim 1. Příroda na podzim 2. Ovoce 3. Zelenina 4. Zvířata na podzim Listopad : Zdraví 1.Lidské tělo 2. Smysly 3. Zdraví 4. Zdravá výživa 5. Nemoc Já, moje rodina,moje MŠ Já a kamarádi ve školce : jméno a příjmení své a kamarádů značka v šatně, umývárně, na postýlce třída-název,pravidla chování ve třídě kluci x děvčata, mladší x starší, předškolák, respektování ostatních dětí, dospělých, dětská přátelství pozdrav, poděkování, prosba... Naše MŠ : Budova, místnosti : třída, herna, umývárna, chodba, šatna, kuchyň, zahrada, altán účelnost, bezpečné chování, kde je zákaz vstupu dětem zaměstnanci - p.učitelka, p. školnice, p. kuchařka, oslovení hračky - názvy, ukládání, účel, zacházení

17 chování a hry na školní zahradě bezpečnost vztahy k druhým dětem, ve třídě, odlišnost rodinného a školního prostředí.. Moje rodina : členové - máma, táta, bratr, sestra, sourozenci, babička, dědeček, strýc, teta rozdíl žena x muž, dítě x dospělý, seřazení podle věku, velikosti zaměstnání, profese, rozdělení domácích prací co děláme ráno, odpoledne, večer činnosti doma o víkendu pouť,návštěva, výlet s rodiči,oslava svátku, narozenin, svatba, pohřeb kde bydlíme a s kým Místo, kde bydlím ( Kunín ) : název obce, významné budovy - obecní úřad ( starosta ), mateřská škola, základní škola, pošta, zdravotní středisko, obchody, zámek, zámecká zahrada, kostel, hřbitov dům rodinný, panelový zahrada v MŠ a doma příroda - řeka Jičínka, rybník, les, obora, park komunikace - ulice, chodník, dopravní prostředky kam se chodíme bavit, odpočívat, sportovat, učit Den obce - obec bude mít svátek Podzim Změny v přírodě : stromy jehličnaté, listnaté, kaštan, dub, bříza, javor... listy, tvary, zbarvení, opadávání dozrávání plodů stromů a keřů - kaštan, žalud, šípek, sběr a význam počasí na podzim, oblečení odlet ptáků do teplých krajin proč( hmyz na podzim)... Ovoce : podzimní - jablko, hruška, švestka, ořech chuť, vzhled, barva, tvar, vůně ovocný strom, nezralé ovoce, sklizeň, uskladnění, uchování - zavařování, sušení, význam pro zdraví, recepty

18 ovoce v obchodě, nakupování, vážení počet, více x méně, malé x velké, třídění... Zelenina : podzimní - mrkev, rajčata, brambory, zelí, řepa, celer, petržel,... kde rostou - ne zemi, ned zemí, na zahrádce, na poli kde můžeme zeleninu nakupovat, zpracování, uskladnění, vaření - recepty, barva, tvar, chuť, vůně, vzhled, velikost význam pro zdraví, zdravou výživu syrová, vařená, pečená,... Zvířata na podzim : ptáci, zajíc, srnka, veverka, medvěd,... jak se připravují na zimu, co v zimě dělají, zimní spánek zvířat jak jim pomáhají lidé přečkat zimu, krmítko, krmelec čím se živí, vzhled, počet končetin, povrch těla kde je můžeme potkat, pozorovat, obora u naší obce... sběr podzimních plodů Lidské tělo : hlava, ruce, nohy, trup - co je vidět očima povrch těla, části, co máme uvnitř - vnitřnosti, krev, výživa, vyměšování, funkce, kosti svaly, kůže malý x velký, nízký y vysoký, tlustý x hubený, krátký x dlouhý, počet - končetiny, prsty dítě x dospělý, miminko, holka x kluk... Smysly : Zrak :co rozlišujeme - barvy, tvary, materiály, povrchy, ochrana, brýle Sluch :zvuky, řeč, hudba,zvuk krátký x dlouhý, silný x slabý, hudební nástroje, rádio, magnetofon, řeč tichá x hlasitá, řvaní, ochrana... Chuť, čich :potravin, předmětů, přírodnin, sladká, slaná, hořká, kyselá, nebezpečí požití bobulovin a hub, které neznáme, nezn. potravin... Hmat : povrch hladký x drsný, teplý x studený, jemný x hrubý, tvar - kulatý, hranatý, špičatý, ostrý, bezpečnost... Zdraví : zdravé tělo, správné držení těla přiměřené oblékání, bezpečné chování, péče o chrup otužování, očkování, prohlídky u lékaře, ochrana před bacily - umývání rukou, ovoce

19 co zdraví prospívá - pohyb, sport, zdravá výživa, zdravé prostředí co mu škodí - škodlivé látky, návyky, závislosti, nemoci, úrazy postižení není nemoc - žijí lidé bez končetin, slepota, hluchota - pomáháme jim,... Nemoc : bacil, bakterie, vir - nachlazení, angína, chřipka, žloutenka, ošetření, léčba úraz - modřina, odřenina, naražení, zlomenina, ošetření, léčba bolest, nemocnice, zubní lékař, zubní ordinace,plombování a vytržení zubu, zubařské křeslo lékař, zdravotní sestra, léky, obvazy, sádra, brýle, rovnátka jak v případě potřeby přivolat pomoc... Zdravá výživa : význam ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, bylin pyramida výživy nebezpečí -velké množství sladkostí, málo tekutin, přejídání bylinkové čaje - divizna, lipový květ, mateřídouška, šípek vitamíny...

20 MODRÁ ZIMA Prosinec : Advent 1. Mikuláš, Mrazík 2. Tradice, zvyky 3. Vánoce Leden : Zima 1. Příroda v zimě 2. Volně žijící zvířata v zimě 3. Počasí a oblečení v zimě 4. Zimní sporty a radovánky Únor : Věci kolem nás 1. Barvy 2. Předměty denní potřeby 3. Z čeho jsou věci vyrobeny 4. Tvary Jarní prázdniny - Hrajeme si o prázdninách Advent Mikuláš, Mrazík : poznatky o zimě - obecně, první zmínka dle počasí pohádka, postavy, zlý x hodný, postava skutečná x pohádková,mikuláš, čert anděl tradice a zvyky, dárky, sladkosti, Mikulášský večer doma, dopoledne v MŠ, my se čerta nebojíme ( nestrašíme ), vzhled, převleky... Tradice a zvyky adventu : pečení cukroví, tvary, materiál na pečení adventní věnec, svíčky, úklid, příprava dárečků děti připravují besídku výzdoba doma, v MŠ, v obchodech, ve městě rozdíl báseň, píseň, koleda... Vánoce :

21 vánoční stromeček, ozdoby - tvary, barvy, materiál ( sklo, papír, látka, těsto, sláma...) umístění na stromečku - nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo vánoce doma a v MŠ, průběh, dárky, setkávání rodin, členové rodiny, činnosti - hry doma s rodiči, dárková přání, psaní Ježíškovi, odpočinek Silvestr, Nový rok,...

22 ZELENÉ JARO Březen:Z pohádky do pohádky O řepě O perníkové chaloupce O červené Karkulce Budka v poli O popelce O šípkové Růžence.. A další pohádky dle výběru a přání dětí Duben : Jaro 1. Příroda na jaře 2. Květiny na jaře 3. Volně žijící zvířata na jaře 4. Domácí zvířata a jejich mláďata 5. Jarní zvyky, Velikonoce Z pohádky do pohádky vystupující postavy v pohádce, popis jejich vzhledu, pojmenování vlastností, dobrý x zlý kde se děj odehrává, přirovnání k životu dětí veršovaná x vyprávěná pohádka dramatizace,scénka, divadelní představení,divadlo, loutka, herec, herečka ilustrace k pohádkám, knihy, časopisy práce s hlasem, převleky, kostýmy Jaro Změny v přírodě : obecně první zmínky o jaru - změny počasí, změny na listnatých stromech, pupeny, poupata, změny na jehličnatých stromech - přírůstky první jarní květiny koloběh vody v přírodě, mrak, déšť, vítr, řeka, potok, moře práce na poli, na zahrádce,... Květiny na jaře :

23 sněženka, bledule, krokus, sedmikráska, zlatý déšť, podběl, pampeliška, narcis, tulipán, pomněnka, kočičky,... vzhled, barva, vůně, roste na zahrádce, ve volné přírodě rostlina, keř, strom ochrana, první potrava pro včely, hmyz, léčivé účinky co potřebuje rostlina k životu - voda, světlo, teplo vývoj rostlin - semínko, klíčení, růst části - kořen, stonek, list, květ, plod Volně žijící zvířata na jaře : ptáci v lese - veverka, medvěd, srnka.. u vody - žába, ryby na louce - hmyz, na poli - zajíc, koroptev, myši aj... přílet ptáků z teplých krajin, stavba hnízda, vyvádění mláďat, čím se živí, vzhled, prostředí, kde žijí, příbytek, počet končetin,... Domácí zvířata a jejich mláďata : kočka, pes, kráva, prase, ovce, koza, kůň, drůbež... vzhled, počet končetin, zvuky, užitek, příbytky, čím se živí samec - samice mládě zvířata domácí - velkochov : vepřín, drůbežárna, stáje, psí bouda, králíkárna,... Jarní zvyky, Velikonoce : konec zimy - vynášení Moreny, tradice, Velikonoce - velikonoční vajíčka, velikonoční zajíček výzdoba, příprava, průběh, velikonoční pondělí, šmigrust, pomlázka, tatar...

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více