Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007"

Transkript

1 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST v Bulharsku, o dalším úspěchu firmy HRDLIČKA ve výběrovém řízení na zpracování dokumentace dat distribuční sítě pro ČEZ a.s. a dočtete se o našich rozvíjejících se aktivitách v jihovýchodní Evropě. V pravidelném seznámení s našimi pracovišti Vám představíme pracoviště v Praze a v závěrečné části našeho zpravodaje se dozvíte o účasti zástupců naší společnosti na tenisovém turnaji AŽD CUP Příjemné počtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Bc. Zdeněk Šulc šéfredaktor Obsah Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Hrdlička Group získala v JV Evropě konkrétní zakázky Tvorba digitální dokumentace sítě ČEZ a.s. pokračuje Výrobní pracoviště Praha AŽD CUP 2007 Založení společnosti Geodata Bulgaria Aktuality Na přelomu února a března 2007 byla založena nová partnerská společnost v rámci uskupení Hrdlička Group. Její název je Geodata Bulgaria a sídlí v bulharském hlavním městě Sofii. Tato společnost bude na bulharském trhu nabízet své služby v oblasti geodat, především pro správce inženýrských sítí a pro obce. Vzhledem k nedávnému připojení Bulharska k Evropské unii je možné v tomto regionu očekávat bouřlivý ekonomický rozvoj a v souvislosti s ním také úspěch společnosti Geodata Bulgaria. Hospodářský výsledek Hrdlička s. r.o. v roce 2006 nejlepší v historii firmy Společnost Hrdlička spol. s r.o. dosáhla v tomto roce nejlepšího hospodářského výsledku ve své šestnáctileté historii. Celková výše obratu dosáhla 123 mil., což znamená meziroční nárůst 70%. Hrubý zisk před zdaněním byl kolem 10%, což vedení společnosti považuje za přiměřené a zdravé. Produktivita práce se vyvíjí v souladu s růstem mezd zaměstnanců ve společnosti, což je rovněž příznivá zpráva. Zákaznické centrum serveru MAWIS+ zahájilo svou činnost Mapový server MAWIS+ společnosti HRDLIČKA, umožňující publikaci geodat přes internet, má od zprovozněno zákaznické centrum, které bude sloužit jako kontaktní místo pro vyřizování požadavků a reklamací klientů, pro které realizujeme naše služby EMS (externí mapová služba) a Geodata on-line. Kontakt na zákaznické centrum: tel.: l m il. Kč Vývoj obratu společnosti Hrdlička, s.r.o. v letech

2 Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO-EAST 2007 Ve dnech 1. a 2. března 2007 se naše společnost poprvé zúčastnila již čtvrtého ročníku mezinárodního veletrhu INTERGEO-EAST, konaného v Inter Expo Center v bulharské Sofii. Veletrh byl konán v souvislosti s konferencí, zaměřenou na oblast územního plánování a katastru, nových GIS technologií, fotogrammetrie, kartografie, moderních technologií v geodézii a spolupráci v těchto oblastech v rámci východní Evropy. Veletrh a konferenci navštívilo v průběhu několika dnů přibližně návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout nabídku produktů a služeb 87 vystavovatelů z 21 zemí světa. Společnost Hrdlička prezentovala návštěvníkům komplexní nabídku služeb v oblasti dokumentace sítě distribučních společností, tvorbu digitálních technických map měst a tvorby, správy a distribuce geodat prostřednictvím internetu. V rámci veletrhu se podařilo navázat nové obchodní vztahy, ze kterých již vyplynuly konkrétní oblasti spolupráce se zahraničními partnery. Výsledkem naší účasti na veletrhu jsou ale především nové kontakty se zákazníky, se kterými jsme již zahálili spolupráci Velkým milníkem v rámci rozšiřujících se aktivit uskupení HRDLIČKA GROUP bylo jistě založení další partnerské společnosti s názvem GEODATA BULGARIA se sídlem v Sofii. Společnost bude nabízet podobné portfolio služeb v oblasti kompletace dokumentace sítě distribučních společností, bude však také zaměřena na rozvoj dalších aktivit v oblasti jihovýchodní Evropy. Účast naší společnosti na veletrhu musíme zhodnotit velice pozitivně. Celkově se ukázalo, že prezentace na podobných akcích je pro firmu nesmírně důležitá, a to především z hlediska dalšího rozvoje a zviditelnění se na mezinárodním úrovni. Další velkou mezinárodní akcí, která na nás čeká, je jistě podzimní účast na veletrhu INTERGEO 2007 v německém Lipsku. V souvislosti s klady, které přinesla naše účast na letošním veletrhu INTERGEO-EAST plánujeme i v příštím roce další naši účast na jeho pokračování, tentokrát na jaře příštího roku v hlavním městě republiky Srbsko, tedy Bělehradě. Bc. Zdeněk Šulc vedoucí oddělení marketingu

3 Hrdlička Group získala v JV Evropě konkrétní zakázky Společnost Hrdlička, působící na mezinárodním kolbišti v rámci seskupení Hrdlička Group, zahrnuje dnes společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., GIS Service Prague, HRDLIČKA Košice, HRDLICKA- HUNGÁRIA a nově i GEODATA BULGARIA. Hlavní dnešní orientací firmy jsou komplexní služby o oblasti technické dokumentace inženýrských sítí, kterou společnost dodává pro provozovatele různých druhů inženýrských sítí, ale v poslední době především pro provozovatele sítí energetických. Dokumentace inženýrských sítí je pořizována pro různé cílové GIS systémy, např. Smallworld, ESRI, Intergraph, MOSKITO GIS, LIDS, GEO Store. Komplexní služby v geodatech a dokumentaci sítě nabízíme ve stejném rozsahu jako u stávajících zákazníků, kteří využívají služeb v různé míře a rozsahu. Základní charakteristiku našich služeb můžeme shrnout do následujících bodů: Analýza stávajícího stavu dokumentace sítě u klienta Projekt, návrh způsobu pořízení a vedení dokumentace sítě Konzultační a poradenská činnost Vlastní masivní pořizování dokumentace sítě (geodetická a technická část) Konverze dat do a mezi jednotlivými GIS systémy Kontrolní činnosti v oblasti geodat a kontrola vstupujících změnových dokumentů před vložením do GIS Pořizování vlastních změnových dokumentů, dokumentace skutečného provedení Služby v katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen včetně smluvní části Publikace a poskytování informací o síti třetím subjektům, vyjadřování k průběhům Poskytování vlastních mapových podkladů pro vlastní investiční činnost, rozvoj sítě Právě reference od velkých správců technické infrastruktury ze Střední Evropy jako jsou uskupení ČEZ, E.ON nebo RWE a zkušenost s poskytováním služeb v oblasti dokumentace správců inženýrských sítí na náročném německém trhu, usnadnila expanzi společnosti do zahraničí. Využití zkušeností z těchto zakázek vedlo k sestavení nabídek, které naše klienty v Bulharsku a Rumunsku zaujaly, protože by měl pomoci pozvednout úroveň dokumentace u dceřinných firem v těchto zemích na úroveň, která je nutná pro moderní řízení distribuční společnosti. V měsíci dubnu náš tým dokončil analýzu a projekt pro E.ON Bulgaria, který vydefinoval způsob vedení a pořizování dokumentace sítě společnosti E.ON v Bulharsku. Pro společnost ČEZ v Rumunsku (firmy Elektrica, Oltenia) realizujeme ve spolupráci s dalšími kooperujícími firmami obdobný projekt, samozřejmě v návaznosti na systémy ČEZ v České republice. Další zakázka je pro společnost ČEZ v Bulharsku, kde je naším úkolem provést analýzu stávajícího stavu dokumentace sítě u všech tří dceřinných společností a zároveň navrhnout nejvhodnější postupy, vedoucí k pořízení dokumentace sítě tak, aby byla plně kompatibilní s dokumentací sítě mateřské firmy. Věříme, že i naše společnost pomůže svou malou měrou při transformaci distribučních společností v těchto nových členských zemích EU. Ing. Martin Hrdlička ředitel společnosti

4 Tvorba digitální dokumentace sítě ČEZ a.s. pokračuje Začátkem letošního roku se naše společnost zúčastnila výběrového řízení na pokračování projektu pořízení dokumentace NN a VN vedení v majetku ČEZ, a.s. v oblasti působnosti bývalé STE, a.s. Ve vícestupňovém výběrovém řízení jsme byli vybráni objednatelem jako jediný smluvní partner pro realizaci kompletních prací. Vítězstvím ve výběrovém řízení se nám podařilo navázat na rok 2006, kdy jsme uspěli ve výběrovém řízení na realizaci první části tohoto projektu. Na přelomu měsíců února a března byla mezi společností Hrdlička a společností ČEZ a.s. podepsána smlouva o dílo, na základě které se společnost Hrdlička zavázala k aktualizaci dokumentace u více než km tras NN a pořízení nové dokumentace vedení VN v rozsahu 800 km tras. Termín ukončení celého projektu je stanoven na listopad roku S ohledem na velikost, dílčí a konečný termín realizace zakázky, bude společnost Hrdlička spolupracovat při zpracování jednotlivých dílčích úkonů s dalšími smluvními partnery. Řízením zakázky byl pověřen tým vedený Ing. Jiřím Habrovcem a jeho zástupkyní Ing. Lenkou Brechtovou. Smluvní oporou pro jejich jednání s dalšími partnery je, stejně jako v roce 2006, Ing. Věra Kottová. V souvislosti s dalším úspěchem slýchávám od svých obchodních partnerů, spolupracovníků i přátel otázku "Jak se u vás připravuje dokumentace do výběrových řízení?. Ve stručnosti se pokusím popsat jednotlivé činnosti od převzetí poptávky a až po oznámení o zadání zakázky. Prvním krokem je poptávka, která někdy přijde bez předchozího varování, a jindy jí dlouho očekáváte. Poptávka je u nás zaevidována v našem podnikovém informačním systému Syprom, je přidělena odpovědné osobě a začíná fáze rozboru poptávky. Po důkladném prostudování poptávky navazuje nabídka, která znamená začátek nebo i konec obchodní spolupráce. Proto musí být dodrženo několik následujících zásad, jako např.: Nabídka musí být podána na správné místo někdy není sídlo objednatele shodné se místem podání nabídky Nabídka musí být kompletní a mít všechny poptávkou požadované náležitosti Nabídka musí mít ideálně spočtenu cenu tak, aby byla pro zákazníka co nejzajímavější a pro výrobní složky společnosti akceptovatelná. Dospět k takovéto ceně někdy znamená několik vnitrofiremních porad, než se najde kompromis Když se všechno podaří, nabídka dorazí ve správný čas na správné místo, je kompletní a má cenu, která zaujme, máte téměř vyhráno. Potom už stačí projednat a podepsat smlouvu a můžete začít s pracemi. Ne vždy však k tomuto konci dospějete, proto ale nesmíte věšet hlavu, na cestě je další poptávka a kolotoč začíná znovu. Je také důležité si uvědomit, že nejdůležitějším faktorem, který pomáhá uspět ve výběrových řízeních, je kvalita realizovaných prací a konečná spokojenost zákazníků. Proto pevně věřím, že koncem roku budu moci kolegy prostřednictvím GEOREVUE informovat o úspěšném předání celé zakázky dokumentace distribuční sítě ČEZ. Jaromír Prošek obchodní náměstek

5 Výrobní pracoviště Praha Výrobní pracoviště v Praze funguje prakticky již od založení společnosti Hrdlička, konkrétně od roku Naše aktivity jsou zaměřeny především na oblast inženýrské geodézie, kam bychom mohli zahrnout geodetické činnosti v pozemním stavitelství, dopravním stavitelství, vyhotovování podkladů pro projekty, zaměřování skutečného provedení stavby, různé vytyčovací práce, sledování posunů a deformací apod. Naší pracovní náplní jsou ale také činnosti v oblasti tvorby digitálních technických map (DTM), zejména tvorba základního bodového pole, výškopisné a polohopisné zaměření lokalit a následně i vlastní zpracování DTM. Pro města ve středních Čechách jsme zaměřovali digitální technickou mapu např. pro města Mělník, Neratovice nebo Lysá n. Labem. V oblasti pozemního stavitelství jsme se svoji geodetickou činností podíleli např. na výstavbě budovy radnice Prahy 13 (vybudování základní vytyčovací sítě stavby, kontrolní zaměření svislosti objektů nebo rovnosti podlah), Europarku Štěrboholy (geodetické práce při budování podzemních prostor obchodního centra), obytné čtvrti Červený Vrch (výškové a polohové sledování posunů opěrné zdi v určených časových intervalech, vyhodnocení posunů). V oblasti dopravního stavitelství můžeme z našich uskutečněných prací uvést činnosti v souvislosti s modernizací železniční trati Kralupy Vesňany (údržba a aktualizace bodového pole, vytyčování stavebních objektů v rámci stavby, zaměřování skutečného provedení stavby, zaměřovaní konzolových značek, souhrnné zpracování díla dle směrnice ČD, a.s.), rekonstrukcí komunikace Háje Zalužany ověření předaného bodového pole, zhuštění a dobudování dalších vytyčovacích bodů stavby, rozměření stávající komunikace po zadaných intervalech, polohové a výškové osazení lanka pro pokládku nového asfaltu, podrobné vytyčování jiných stavebních objektů mostky, propustky, zaměření skutečného provedení stavby). V rámci zaměřování skutečného provedení sítí plynovodů jsme se podíleli na plynofikaci obcí Postupce, Veselá, Zdice, Pecerady, Zbořený Kostelec, Horoměřice Chotol a další. V oblasti telekomunikací byly v minulosti zaměřovány místní telekomunikační sítě (MTS) v řadě českých měst a obcích, hlavně v středočeském kraji (MTS Benešov, Říčany, Vlašim, Všechromy, Nespeky, Čerčany, Votice ), ale i v Praze. Mezi naše ostatní zákazníky v rámci dokumentace sítí patří Středočeské vodárny, a.s., Pražská teplárenská a.s. atd. I v současnosti je naše zakázková struktura velmi pestrá. Pro správce infrastruktury realizujeme rozsáhlé projekty v rámci zdokumentování jejich sítí, pro stavební firmy zabezpečujeme veškeré geodetické práce na stavbách. Pro architektonické a projekční kanceláře zaměřujeme a vyhotovujeme stavební výkresy, včetně fasád. Na všechny uvedené práce používáme moderní špičkové přístroje - totální stanice Nikon, digitální nivelační přístroje Leica a dvoufrekvenčí GPS aparatury Trimble. V dnešní době je počet pracovníků v Praze stabilizovaný, ale výhledově chceme náš kolektiv, v souvislosti s dalšími naplánovanými zakázkami, rozšířit. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte naše personální oddělení. Zároveň bych chtěl touto cestou vyjádřit poděkování všem dodavatelům, odběratelům a pracovníkům kolektivu v Praze a věřím ve spolupráci i v dalších letech. Ing. Martin Kaščák Pracoviště Praha

6 AŽD CUP 2007 V sobotu se v Nové Vsi u Kolína ve squashovém centru Halko konal tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách AŽD CUP. Tento turnaj pořádá dlouholetý zadavatel a smluvní partner naší firmy, společnost AŽD Praha s.r.o. Montážní závod Kolín. V letošním roce to byl již sedmý ročník s dosud největší účastí (turnaje se účastnilo 18 dvojic)a tudíž se dá opravdu konstatovat, že se tento turnaj stal pro partnery AŽD Praha, MZ Kolín tradicí a zároveň prestižním sportovním kláním. Firma Hrdlička se dosud účastnila všech ročníků i když reprezentující pár doznal v průběhu let několika změn. Stabilním a pravidelným hráčem, reprezentujícím naši firmu, byl zatím ve všech ročnících tohoto turnaje pan Jaromír Prošek, obchodní náměstek společnosti. Po třech letech, kdy druhým hráčem byl i jednou ředitel společnosti ing. Martin Hrdlička, se v posledních čtyřech ročnících stala spoluhráčkou pana Proška ing. Věra Kottová, pracovnice obchodního oddělení. V letošním roce sice tato dvojice nezopakovala svůj největší úspěch, kdy se před dvěma lety probojovala až do finále B, ale ve druhém kole hlavní soutěže prohrála s budoucím vítězem celého turnaje a to s dvojicí, reprezentující firmu KTA Plzeň. Přesto určitě reprezentovala s velkým úspěchem a tento den byl příjemným neformálním setkáním dlouholetých pracovních partnerů a kolegů. Ing. Věra Kottová obchodní oddělení GEOREVUE (C) 2007 All rights reserved [šéfredaktor: Bc. Zdeněk Šulc] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 design by HRDLICKA

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 EVROPSKÉ PROJEKTY BUDOU I NADÁLE PRO NÁŠ KRAJ PRIORITOU, ŘEKL JIHOMORAVSKÝ HEJTMAN MICHAL HAŠEK NA KONFERENCI VIZE

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

Číslo 1 březen 2008. Více o E-ZAKu na Konferenci ISSS. www.zakazky-online.cz. (podrobnosti na str. 8) vychází nepravidelně

Číslo 1 březen 2008. Více o E-ZAKu na Konferenci ISSS. www.zakazky-online.cz. (podrobnosti na str. 8) vychází nepravidelně E-ZAK je elektronický nástroj, který vám nabídne evidenci, správu a řízení procesu zadávání veřejných zakázek. Zároveň získáte přehlednou internetovou prezentaci o stavu cích řízení v podobě profilu zadavatele.

Více