Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled"

Transkript

1

2 Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Psychologie e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztahy e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení e-kniha Kolektiv autorů Témata Všeobecný přehled e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 Přijímací zkoušky na VŠ TÉMATA Všeobecný přehled

4 OBSAH Obsah Úvod 5 Seznam témat 6 České dějiny do roku České dějiny od roku 1526 do roku České dějiny od roku Antika 119 Světové dějiny do roku Světové dějiny od roku 1492 do roku Světové dějiny od roru Politologie 257 Mezinárodní vztahy 277 Evropská unie 289 NATO 309 Ekonomie 315 Filozofie 335 Sociologie 353 Psychologie 369 Literatura 391 Divadlo 427 Výtvarné umění 445 Hudba 459 / 4

5 ÚVOD Úvod Vážení čtenáři, milí studenti, Víte, co je abolice? Kdo je Popper? Víte, na čem stavěl hýlomorfismus? Kdy byl schválen koncept CJTF? A víte vůbec, co to CJTF je? Učit se všeobecný přehled je sice představa mírně absurdní, protože všeobecným přehledem by mělo být něco, co člověk získává během svého života tak nějak mimoděk a nenásilně, nicméně existují chvíle, kdy obecné zákony neplatí a kdy je potřeba dělat i nesmyslné věci. Příprava na přijímací zkoušky je do jisté míry jednou z nich. Většina vysokých škol totiž zařazuje do přijímacích zkoušek i tzv. test všeobecného přehledu, ve kterém se snaží zjistit, nakolik se uchazeči orientují v současném dění, v historii, politice či kultuře. A přiznejme si, znát všechno je nemožné. Tato knížka je určena pro ty z vás, kteří se chcete na zkoušky připravovat opravdu zodpovědně a jste ochotni na poslední chvíli dohánět to, co je pro druhé možná samozřejmostí, ale čím si vy osobně nejste zcela jisti. Publikace Témata Všeobecný přehled jsou koncipována tak, aby vám v co nejstručnějším a zároveň v co nejkompletnějším přehledu přiblížila pojmy a termíny, se kterými byste se při řešení testů všeobecných znalostí mohli setkat. Autoři, kteří jednotlivé kapitoly napsali, mají s přijímacími zkouškami vlastní zkušenosti, a vědí tedy nejlépe, jaké vědomosti by mohl uchazeč o studium na vysoké škole při řešení testů potřebovat. V kapitolách najdete základní pojmy z jednotlivých oborů společenských věd. Každý z autorů pojal problematiku jinak, takže se nedivte, že se forma liší, věříme, že volba autora byla pro daný obor nejlepší. Souběžně s touto publikací vychází i kniha Testy Všeobecný přehled, ve které si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili, a jaká je tedy vaše šance test všeobecného přehledu podle představ přijímací komise složit. Přejeme vám pevné nervy a mnoho štěstí. Vydavatelé / 5

6 Seznam témat České dějiny do roku Příchod Slovanů Sámova říše Velká Morava Cyrilometodějská misie První Přemyslovci Kníže Václav a jeho bratr Boleslav I Založení pražského biskupství Slavníkovci Krize přemyslovského státu v 11. století Břetislav I. a stařešinský řád Morava a její vztah k českému státu v 11. století Hradská soustava První český král Kosmova Kronika česká Soběslav I. a bitva u Chlumce Jindřich Zdík, olomoucký biskup Vladislav II. a jeho královský titul Přemysl Otakar I. a Zlatá bula sicilská Emancipace církve za biskupa Ondřeje Kolonizace v českých zemích Vláda krále Václava I Zakládání měst ve 13. století a městské výsady Česká šlechta ve 13. století Zahraniční politika Přemysla Otakara II Vnitřní politika Přemysla Otakara II Bezvládí po bitvě na Moravském poli Vzestup českého království za Václava II Zahraniční politika Václava II Zbraslavská kronika Vymření Přemyslovců Zápas o přemyslovské dědictví v letech Jan Lucemburský a jeho vláda Karel IV., český král a římský císař Vznik pražského arcibiskupství Dalimilova kronika Založení pražské univerzity Panování Václava IV Husovi předchůdci Mistr Jan Hus Dekret kutnohorský Čtyři artikuly pražské Křížové výpravy proti husitům Jednání husitů na koncilu v Basileji Bitva u Lipan Basilejská kompaktáta Bezvládí v letech Vláda Jiřího z Poděbrad Plán mírové organizace Jiřího z Poděbrad Petr Chelčický a jednota bratrská Vladislav II. Jagellonský Ludvík Jagellonský a bitva u Moháče Nástup Ferdinanda I. na český trůn 44 České dějiny od r do r Augsburský náboženský mír Dominikál Rustikál Alod Volební kapitulace Česká komora Relikviář Utrakvismus (kališnictví) Odúmrť Česká konfese Defenzor Majestát Rudolfa II Česká konfederace Knížectví frýdlantské Dlouhá mince Kaláda Obnovené zřízení zemské pro Čechy České barokní dějepisectví Rychtář Robotní patent Kameralismus Jusnaturalismus Berní rula Urbura Reluice Obročí Rekatolizace Inkolát Karlovický mír Zemský sněm Zemské desky Česká dvorská kancelář Česká expedice Úhor Pogrom Pragmatická sankce Trivium Quadrivium Faktorský systém (nákladnický systém) Absolutismus Josefinismus Rokoko Empír Biedermeier Purismus Romantismus Historismus Rakouské císařství Státní bankrot Doba předbřeznová Oktroj (oktrojování) Repeal Austroslavismus Svatováclavský výbor Akademická legie 55 6 \

7 56. Slovanský sjezd Červnové povstání Volební kurie Volební census Obecný zákoník občanský Živnostenský řád Ústava dubnová Ústava březnová Bachovský absolutismus Říjnový diplom Únorová ústava Zemský maršálek Dualismus Předlitavsko Zalitavsko Prosincová ústava Liberalismus Rakousko-pruská válka Fundamentální články Sokol Politika pasivní resistence Punktace Volební řád Stremayerova nařízení Státoprávní ohražení Národní strana Národní strana svobodomyslná České státní právo Česká deklarace Tábory lidu Badeniho jazyková nařízení Gautschova jazyková nařízení Český klub Korunová měna Česká strana národně sociální Etapová politika Česká strana státoprávně pokroková Spor o rukopisy Realisté Česká státoprávní demokracie Česká strana agrární Česká eskomptní banka a úvěrový ústav Živnostenská banka Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická Česká sociálně demokratická strana dělnická v Rakousku Austromarxismus Panslavismus Novoslovanství Hilsnerova aféra (hilsneriáda) Omladina Art déco Anenské patenty Česká družina Československé legie České národní sdružení Clevelandská dohoda Manifest českých spisovatelů Národní výbor československý Národní rada československá Pittsburská dohoda Manifest Karla I Strana konzervativního velkostatku Washingtonská deklarace nezávislosti Prozatímní československá vláda 69 České dějiny od roku Vznik první československé vlády Martinská deklarace Problémy s německou menšinou po vzniku ČSR Vnitropolitické problémy na přelomu let 1918 a Československo na pařížské mírové konferenci Mírové smlouvy po první světové válce Pozemková reforma Slovenská republika rad Ústava z roku Zákonodárná moc podle ústavy z roku Prezident za první republiky Malá dohoda Prvorepublikové vlády Pětka Zákon na ochranu republiky Župní zřízení; zákon o organizaci politické správy Hlavní politické strany v období I. republiky Český fašismus Národní obec fašistická Národní sjednocení Hospodářská krize Karlovarské požadavky Runcimanova mise Mnichovská dohoda Druhá republika březen 1939 a cesta k němu Protektorát Čechy a Morava Protektorátní správa Protektorátní vlády Národní souručenství Domácí odboj za druhé světové války Operace Anthropoid Československý národní výbor Zatímní státní zřízení Státní rada československá Československá vláda v Londýně Arizace Česko-slovenská národní rada Slobodný slovenský štát Odboj a Slobodný slovenský štát Slovenské národní povstání Sbor pověřenců 92 / 7

8 43. Košický vládní program Česká národní rada Pražské povstání Dekrety prezidenta Beneše Národní soud Odsun Němců Banderovci Národní fronta Pražské dohody Budovatelský program Znárodnění Hradecký program Československo a Marshallův plán Únor Důsledky února 1948 situace v Československu po únorovém puči Komunistická strana Československa (KSČ) Ústava 9. května Politické procesy Vybrané politické procesy Třetí odboj protikomunistický Českoslovenští prezidenti Hospodářská problematika po nástupu komunismu Kolektivizace Měnová reforma Ohlas XX. sjezdu KSSS v Československu Ústava ČSSR z roku Reformní hnutí Novotného pád Akční program KSČ Pražské jaro Klub angažovaných nestraníků K231 Klub slov Normalizace Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ Disent Charta Státní bezpečnost Sametová revoluce Občanské fórum (OF) Verejnosť proti násiliu (VPN) Vláda národního porozumění Odchod sovětských vojsk Dělení Československa Čeští prezidenti Česká republika a Evropská unie Ekonomické problémy Klausovy vlády a vládní krize roku Rozšíření NATO ČR členem Aliance 116 Antika Achnatonova reforma Akkad Nejstarší zákoníky Chetitská říše Pelištějci Starověká kolonizace Řecká kosmogonie Nejstarší řecká literatura Kúros (rané řecké sochařství) Stéla Řecké sochařství Řecká architektura První řecká filozofie Symmachie Amfiktyonie Tyrannis Fýlé (v množném čísle fýly) Sparta Athénské zřízení Ostrakizace Řecko-perské války Peloponéská válka Gordický uzel Roh hojnosti Anakreonteia Sofismus Sokrates Platónova epistemologie Aristotelova teorie politiky Aristotelská recepce Filipika Vzestup Makedonie Diadochové Septuaginta a Bible Židé Makabejští Filozofie helénismu Evangelia Stoici Latium Plebejské secese Zákon 12 desek Prétorové (římský správní systém) Punské války Kolonát Hispanie Galie Optimáti a populárové Spartakovo povstání První triumvirát Druhý triumvirát Cicero Imperium Principát Dominát Limes Romanum Rozdělení Římské říše Římská jurisprudence Barbarské říše Corpus Iuris Civilis \

9 Světové dějiny do roku Stěhování národů Franská říše Karel Veliký Kapetovci Clunyjská reforma Svatá říše římská Boj o investituru Fridrich I. Barbarossa Kurfiřtský sbor Normané Vznik polského a uherského království Byzantská říše Justinián I Ikonoklasmus a velké schisma Kyjevská Rus Zlatá horda a ruské státy Vznik islámu Arabská říše Reconquista Sedm svobodných umění Mnišské řády Vilém Dobyvatel Plantageneti Magna charta libertatum Křížové výpravy Latinské císařství Rytířské řády Avignonské papežství Stoletá válka Vláda Ludvíka XI. ve Francii Válka růží a nástup Tudorovců na trůn Vznik měst Hanza Konciliarismus (koncily v Pise, Kostnici a Basileji) Turecká expanze Osmanská říše Vznik Španělska Zámořské plavby Smlouva z Tordesillas Indiánské říše v Latinské Americe 168 Světové dějiny od r do r Reformace Náboženské války v říši Tridentský koncil Francouzská tažení do Itálie a střet s Habsburky Francouzské náboženské války Anglie za vlády Jindřicha VIII Nizozemská revoluce Armada Vznik carství v Rusku a Ivan IV. Hrozný Třicetiletá válka Politika kardinála de Richelieu Ludvík XIV Anglická revoluce Slavná revoluce Anglo-nizozemské války Rakousko-turecké války Válka o dědictví španělské Severní válka Vzestup Pruska a královská koruna Války o dědictví rakouské Sedmiletá válka Trojí dělení Polska Americká revoluce Velká francouzská revoluce Jakobínský teror a direktorium Napoleonská Francie Vídeňský kongres Svatá aliance Latinská Amerika a Monroeova doktrína Počátky východní otázky Povstání děkabristů Revoluce z roku 1830 ve Francii a Belgii Revoluce roku 1848/ Sjednocení Itálie (risorgimento) Sjednocení Německa Krymská válka Pád druhého císařství ve Francii Berlínský kongres Spolek tří císařů Občanská válka v USA Fašodská krize Búrská válka Reformy meidži v Japonsku Terorismus a revoluce roku 1905 v Rusku Boxerské povstání v Číně Anexe Bosny a Hercegoviny a balkánské války Trojspolek Dohoda První světová válka, západní fronta První světová válka, východní a jižní fronta Revoluce v Rusku 209 Světové dějiny od roku Versailleský mírový systém Turecko a Mustafa Kemal Malá dohoda Občanská válka v Rusku Janovská konference a smlouva z Rapalla Ruhrská krize Rýnský garanční pakt a konference v Locarnu Briand-Kellogův pakt Nástup fašismu v Itálii Kominterna Stalinské represe Nástup nacismu v Německu New Deal Španělská občanská válka Japonská agrese v Mandžusku 224 / 9

10 16. Italský vpád do Habeše Východní pakt Politika appeasementu (usmiřování) Osa Berlín Řím Tokio a Pakt proti Kominterně Anšlus Rakouska Pakt Ribbentrop Molotov Holocaust Západní fronta a bitva o Británii Východní fronta Válka v Tichomoří Jednání a otevření druhé fronty Jaltská konference Vznik OSN Postupimská konference Boj o nezávislost Indie Občanská válka v Číně Velký skok a kulturní revoluce Vznik Izraele Suezská krize Arabsko-izraelské války a vznik OOP Vznik sovětského bloku Titova Jugoslávie Trumanova doktrína a Marshallův plán Vznik SRN a NDR První berlínská krize Korejská válka Západoevropská integrace RVHP a Varšavská smlouva Války v Indočíně Alžírská válka Vznik nezávislé Indonésie Rok Afriky (1960) Hnutí nezúčastněných Kubánská revoluce Karibská krize Kritika kultu osobnosti Státní smlouva s Rakouskem Druhá berlínská krize Rok 1956 v Maďarsku Brežněvova doktrína Východní politika Williho Brandta Konference v Helsinkách Solidarita Sovětský vpád do Afghánistánu Jednání o odzbrojení Reaganova politika Perestrojka a rozpad SSSR Rozpad sovětského bloku 254 Politologie Abolice Abolicionismus Absolutismus Absolutistická monarchie Absolutní většina Althing Amnestie Anarchismus Antropocentrismus Apartheid Aristokracie Bikameralismus Biocentrismus Bipartismus Caesaropapismus Cenzus Dělba moci Demokracie Despotismus Devoluce Dirigismus Doktrína Dualismus Environmentalismus Etatismus Etnocentrismus Exekutiva Extremismus Fašismus Federace Feminismus Fundamentalismus Fyziokratismus Globalizace Ideologie Interpelace Islamismus Junta Justice Kohabitace Komunismus Komunitarismus Konfederace Konkordát Konstituční monarchie Konzervatismus Kvalifikovaná většina Kvórum Laissez faire Legislativa Liberalismus Libertarianismus Mandát Mandát vázaný Mandát volný Meritokracie Monarchie Monokracie Multikulturalismus Nacionalismus Nacismus Nepotismus Ochlokracie \

11 64. Oligarchie Ombudsman Parlamentarismus Parlamentní monarchie Plebiscit Pluralismus Plutokracie Poloprezidentský systém Proporční volební systém Prezidentský systém Prostá většina Přímá demokracie Rasismus Referendum Republika Řízená demokracie Skrutinium Socialismus Sofokracie Subsidiarita Suverenita Teokracie Timokracie Unikameralismus Unitární stát Utilitarismus Utopismus Veto Většinový volební systém Volební metoda Volební právo Xenofobie Zákonodárná iniciativa 274 Mezinárodní vztahy ABM (Anti-Balistic Missile) Treaty Anarchie v mezinárodních vztazích ASEAN Atlantická charta CEFTA CEI Diplomacie Detente Dohody z Oslo Evianské dohody Federalismus G7/G GATT Geopolitika Globalizace Helsinský proces Hnutí nezúčastněných států Idealismus Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní politika MMF NAFTA NATO Notifikace OPEC Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Organizace spojených národů (OSN) Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Orientalismus OSN Parafování smlouvy Personální unie Plebiscitní území Poručenecké území Preliminární smlouva Rada Evropy (CE) Raison d etat Ratifikace smlouvy Realismus Retorze Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) Severská rada Společnost národů (SN) Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA) Středoevropská iniciativa (CEI) Světová banka (WB) Světová obchodní organizace (WTO) Visegrádská skupina (Visegrádská čtyřka /V-4/) Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) WB WTO Zadržování Západoevropská unie (WEU) 285 Evropská unie Acquis communautaire (také acquis Společenství) Agenda Amsterodamská smlouva Asociační dohoda (také dohoda o přidružení) Bílá kniha Bruselský pakt (smlouva) Celní unie COREPER Den Evropy Euro Europol Eurostat Evropská centrální banka (ECB) 291 / 11

12 14. Evropská dohoda (také Eurodohoda) Evropská investiční banka (EIB) Evropská komise Evropská měnová jednotka (ECU) Evropská rada Evropská unie (EU) Evropská politická spolupráce (EPS) Evropské hospodářské společenství (EHS) Evropské obranné společenství (EOS) Evropské politické společenství Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Evropský fond regionálního rozvoje Evropský hospodářský prostor (EHP) Evropský sbor (Eurocorps) Evropská společenství (ES) Evropský měnový systém (EMS) Evropský ombudsman Evropský parlament (EP) Evropský sociální fond Evropský soudní dvůr (ESD) Evropský soudní dvůr pro lidská práva Evropský účetní dvůr Finanční perspektiva Hospodářská a měnová unie (EMU) Hospodářský a sociální výbor Jednomyslnost Jednotný evropský akt Kandidátské země Kodaňská kritéria Kohezní fond (také Fond soudržnosti) Konvent o budoucnosti EU Konvergenční kritéria (také Maastrichtská kritéria) Kvalifikovaná většina Lucemburský kompromis Maastrichtská smlouva Mezivládní konference Občanství Evropské unie Oblast (také zóna) volného obchodu Pakt o stabilitě a růstu Pilíře Evropské unie Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Prameny práva Evropských společenství Princip subsidiarity Program ISPA Program PHARE Program SAPARD Rada Evropské unie (Rada ministrů) Rada Evropy Rozhodovací procedury Rozšíření Římské smlouvy Sekundární prameny práva ES Schengenská smlouva Slučovací smlouva Smlouva z Nice Sociální charta Soud první instance Společné politiky Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Společný rozpočet Symboly Evropské unie Transevropské sítě Vnitřní trh Evropské unie Výbor regionů Vysoký zmocněnec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Západoevropská unie (WEU) 307 NATO Combined Joint Task Force CJTF Článek Euroatlantická rada partnerství Evropská bezpečnostní a obranná identita Generální tajemník Iniciativa obranných schopností (DCI) Mírové síly NATO na Balkáně Organizace Severoatlantické smlouvy (Severoatlantická aliance, NATO) Parlamentní shromáždění NATO Partnerství pro mír (PfP) Rozhodování v NATO Rozpočet NATO Rozšiřování NATO Severoatlantická rada Severoatlantická rada spolupráce Skupina pro jaderné plánování Strategický koncept Výbor pro obranné plánování Západoevropská unie (ZEU) Struktury NATO viz obr. 314 Ekonomie Makroekonomie Mikroekonomie Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie Fiskální politika Měnová (monetární) politika Důchodová politika Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP) Inflace Deflace, desinflace, hyperinflace Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální a cyklická nezaměstnanost \

13 16. Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti Ekonomická úroveň Hospodářský cyklus Měnový kurz Zhodnocení (apreciace, revalvace) a znehodnocení (depreciace, devalvace) měnového kurzu Systémy měnového kurzu Bretton-woodský měnový systém Vývoz (export), dovoz (import) Reálné směnné relace (terms of trade = TT) Platební bilance Struktura ekonomiky Šedá a černá ekonomika Soustava veřejných rozpočtů Rozpočtové saldo Veřejný dluh Daně a jejich členění Přímé zahraniční investice (PZI) Portfoliové zahraniční investice Proexportní politika Magický čtyřúhelník Devizové rezervy Protekcionismus Centrální banka Obchodní (komerční) banka Subjekty finančních trhů Peníze a jejich funkce Konkurenceschopnost Externality Veřejné statky Transferová platba Implicitní náklady Nabídka Poptávka Cenová elasticita nabídky Cenová elasticita poptávky Trh Tržní subjekty Výrobní faktory Dokonalá konkurence Monopol Oligopol Monopson Monopolistická konkurence Intervence devizového kurzu Užitek Statky ekonomické a volné Dělba práce Alternativní cíle firmy Lidský kapitál Substituty Komplementy Hranice produkčních možností Kolektivní vyjednávání Globalizace Nadnárodní společnosti (transnacionální korporace, multinacionální společnosti) Trvale udržitelný rozvoj 333 Filozofie Presokratici Matematický přístup pýthagorejců Eleatská škola Hérakleitův dialektický přístup Antická přírodní filozofie Atomisté Sofisté Sókratův dialog a etika Platónova teorie idejí Platónův ideální stát Aristotelský hýlomorfismus Aristotelská teologie a teleologie Adekvační teorie pravdy Helénismus Stoicismus Epikúrejci Skeptici Nábožensky orientované myšlení pozdní antiky Rané křesťanské hereze a konkurenční náboženské směry Patristická apologetika Aurelius Augustinus Scholastika a spor o univerzálie Tomáš Akvinský Kopernikánský obrat v renesanci Renesanční politické teorie Empirismus Sensualismus a solipsismus Radikální skepse Davida Huma Racionalismus Kritika Descartova učení Spinozův monismus a Leibnizův monadismus Materialismus Francouzští osvícenci Kantův kopernikánský obrat v myšlení Etika a bůh v Kantově filozofii Hegelův dialektický idealismus Francouzský positivismus Utilitarismus a liberalismus anglických positivistů Pragmatismus Marxův dialektický materialismus Voluntarismus Bergsonova kritika positivismu Fenomenologie Heideggerova analýza pobytu Hermeneutika Ateistický existencialismus Nábožensky orientovaná filozofie existence 350 / 13

14 48. Strukturalistická a novopositivistická teorie jazyka Popperův kritický racionalismus a kritika historicismu Jan Amos Komeský Tomáš Garrigue Masaryk Jan Patočka 351 Sociologie 353 I. Co je sociologie? 353 I. 1. Vznik sociologie 353 I. 2. Doba vzniku sociologie 353 I. 3. Předmět sociologie 353 I. 4. Co znamená, že sociologie je věda multiparadigmatická? 354 I. 5. Smysl a funkce sociologie 355 I. 6. Členění sociologie 355 I. 7. Příbuzné disciplíny 356 I. 8. Jaké jsou základní transverzální problémy sociologie? 357 II. Klasikové sociologické teorie 357 II. 1. Auguste Comte ( ) 357 II. 2. Herbert Spencer ( ) 357 II. 3. Karel Marx ( ) 358 II. 4. Charles Horton Cooley ( ) 359 II. 5. Gabriel Tarde ( ) 359 II. 6. Ferdinand Tönnies ( ) 359 II. 7. Georg Simmel ( ) 359 II. 8. Max Weber ( ) 360 II. 9. Émile Durkheim ( ) 360 II. 10. Vilfredo Pareto ( ) 361 III. Vybrané základní pojmy sociologické teorie Agregát sociální Aktér Anomie Deviace sociální Elity Ideologie Instituce sociální Imaginace sociologická Interakce sociální Jednání sociální Kategorie sociální Kontrakultura Kontrola sociální Kultura masová Legitimita Mobilita sociální Norma sociální Organizace Role Skupina sociální Socializace Status Stratifikace sociální Struktura sociální Subkultura Systém sociální 367 Psychologie 369 I. Předmět psychologie 369 II. Základní psychologické směry 370 II. 1. Psychofyzika 370 II. 2. Behaviorismus 371 II. 3. Neobehaviorismus 371 II. 4. Gestaltismus 372 II. 5. Psychoanalýza 372 II. 6. Neopsychoanalýza 373 II. 7. Individuální psychologie 374 II. 8. Analytická psychologie 374 II. 9. Fenomenologická psychologie 375 II. 10. Humanistická psychologie 375 II. 11. Transpersonální psychologie 376 II. 12. Kognitivní psychologie 376 III. Základy obecné psychologie 376 III. 1. Vnímání 376 III. 2. Myšlení 377 III. 3. Inteligence 378 III. 4. Emoce 379 III. 5. Motivace 380 III. 6. Pozornost 381 III. 7. Paměť 381 III. 8. Učení 382 III. 9. Vůle 383 III. 10. Vědomí 384 III. 11. Nevědomí 384 IV. Slovníček vybraných pojmů z psychologie Abúlie Abúzus Agorafobie Agravace Altruismus Amnézie Anxieta Archetyp Bradypsychismus Blud Deprivace Dysforie Eidetická vloha Elektivní mutismus Empatie Etiologie Etologie Fobie Fotismus Frustrace Habituace Halucinace Hyperprosexie Iluze Imprinting \

15 26. Kanalizace Kleptomanie Kolektivní nevědomí Kompulze Lateralita Neuróza Obsah snu manifestní, latentní Obsese Oidipův komplex Ontogeneze Osobní nevědomí Psychopatie Psychóza Recidiva Regrese Remise Rodinná konstelace Tachypsychismus Smyslový klam Somnambulismus Sugestibilita Suicidium Syndrom Vlčí děti Xenofobie 390 Literatura Absurdní drama Absurdní literatura Alegorie (jinotaj) Almanach Avantgardní umění Bajka Balada Barokní literatura Beatnici Budovatelský (výrobní) román Česká básnická moderna České národní obrození Dadaismus Dekadence Divadla malých forem (malá divadla, studiová divadla) Epos Exilová literatura Existencialismus Expresionismus Futurismus Generace buřičů Gotický (černý) román Humanismus a renesance Husitská literatura Hyperbola (nadsázka) Impresionismus Ironie Klasicismus Kritický realismus Kronika Legenda Lidová slovesnost (folklór) Literární druhy a literární žánry Literatura faktu Literatura Velké Moravy Lost generation (Ztracená generace) Lumírovci Magický realismus Májovci Manifest Manifest České moderny (1895) Moderna Naturalismus Nový román Ohlasová poezie Onomatopoie (zvukomalba) Osvícenská literatura / Osvícenství Oxymóron Pásmo Personifikace Poéma Poetismus Poetismy Pointa Pololidová literatura Postmoderna / Postmoderní literatura Pražská německá literatura Preromantismus Prokletí básníci Romantická literatura / Romantismus Rozhněvaní mladí muži (Angry Young Men) Ruchovci Ruralismus Rým Římská literatura / Literatura starého Řecka Samizdatová literatura Satira Science fiction Skupina Sonet (znělka) Staročeská literatura Staroslověnská literatura Surrealismus Symbolismus Tragédie a komedie Triviální literatura Tropy a figury Underground Verš Vitalismus Žákovská poezie (Vagantská poezie) Židovská literatura 425 Divadlo Prehistorie divadla Antické divadlo Řecko 427 / 15

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

euportál Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka

euportál Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka euportál sborník textů č. 1/2007 Evropské otazníky Český portál,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více