Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled"

Transkript

1

2 Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Psychologie e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztahy e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení e-kniha Kolektiv autorů Témata Všeobecný přehled e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 Přijímací zkoušky na VŠ TÉMATA Všeobecný přehled

4 OBSAH Obsah Úvod 5 Seznam témat 6 České dějiny do roku České dějiny od roku 1526 do roku České dějiny od roku Antika 119 Světové dějiny do roku Světové dějiny od roku 1492 do roku Světové dějiny od roru Politologie 257 Mezinárodní vztahy 277 Evropská unie 289 NATO 309 Ekonomie 315 Filozofie 335 Sociologie 353 Psychologie 369 Literatura 391 Divadlo 427 Výtvarné umění 445 Hudba 459 / 4

5 ÚVOD Úvod Vážení čtenáři, milí studenti, Víte, co je abolice? Kdo je Popper? Víte, na čem stavěl hýlomorfismus? Kdy byl schválen koncept CJTF? A víte vůbec, co to CJTF je? Učit se všeobecný přehled je sice představa mírně absurdní, protože všeobecným přehledem by mělo být něco, co člověk získává během svého života tak nějak mimoděk a nenásilně, nicméně existují chvíle, kdy obecné zákony neplatí a kdy je potřeba dělat i nesmyslné věci. Příprava na přijímací zkoušky je do jisté míry jednou z nich. Většina vysokých škol totiž zařazuje do přijímacích zkoušek i tzv. test všeobecného přehledu, ve kterém se snaží zjistit, nakolik se uchazeči orientují v současném dění, v historii, politice či kultuře. A přiznejme si, znát všechno je nemožné. Tato knížka je určena pro ty z vás, kteří se chcete na zkoušky připravovat opravdu zodpovědně a jste ochotni na poslední chvíli dohánět to, co je pro druhé možná samozřejmostí, ale čím si vy osobně nejste zcela jisti. Publikace Témata Všeobecný přehled jsou koncipována tak, aby vám v co nejstručnějším a zároveň v co nejkompletnějším přehledu přiblížila pojmy a termíny, se kterými byste se při řešení testů všeobecných znalostí mohli setkat. Autoři, kteří jednotlivé kapitoly napsali, mají s přijímacími zkouškami vlastní zkušenosti, a vědí tedy nejlépe, jaké vědomosti by mohl uchazeč o studium na vysoké škole při řešení testů potřebovat. V kapitolách najdete základní pojmy z jednotlivých oborů společenských věd. Každý z autorů pojal problematiku jinak, takže se nedivte, že se forma liší, věříme, že volba autora byla pro daný obor nejlepší. Souběžně s touto publikací vychází i kniha Testy Všeobecný přehled, ve které si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili, a jaká je tedy vaše šance test všeobecného přehledu podle představ přijímací komise složit. Přejeme vám pevné nervy a mnoho štěstí. Vydavatelé / 5

6 Seznam témat České dějiny do roku Příchod Slovanů Sámova říše Velká Morava Cyrilometodějská misie První Přemyslovci Kníže Václav a jeho bratr Boleslav I Založení pražského biskupství Slavníkovci Krize přemyslovského státu v 11. století Břetislav I. a stařešinský řád Morava a její vztah k českému státu v 11. století Hradská soustava První český král Kosmova Kronika česká Soběslav I. a bitva u Chlumce Jindřich Zdík, olomoucký biskup Vladislav II. a jeho královský titul Přemysl Otakar I. a Zlatá bula sicilská Emancipace církve za biskupa Ondřeje Kolonizace v českých zemích Vláda krále Václava I Zakládání měst ve 13. století a městské výsady Česká šlechta ve 13. století Zahraniční politika Přemysla Otakara II Vnitřní politika Přemysla Otakara II Bezvládí po bitvě na Moravském poli Vzestup českého království za Václava II Zahraniční politika Václava II Zbraslavská kronika Vymření Přemyslovců Zápas o přemyslovské dědictví v letech Jan Lucemburský a jeho vláda Karel IV., český král a římský císař Vznik pražského arcibiskupství Dalimilova kronika Založení pražské univerzity Panování Václava IV Husovi předchůdci Mistr Jan Hus Dekret kutnohorský Čtyři artikuly pražské Křížové výpravy proti husitům Jednání husitů na koncilu v Basileji Bitva u Lipan Basilejská kompaktáta Bezvládí v letech Vláda Jiřího z Poděbrad Plán mírové organizace Jiřího z Poděbrad Petr Chelčický a jednota bratrská Vladislav II. Jagellonský Ludvík Jagellonský a bitva u Moháče Nástup Ferdinanda I. na český trůn 44 České dějiny od r do r Augsburský náboženský mír Dominikál Rustikál Alod Volební kapitulace Česká komora Relikviář Utrakvismus (kališnictví) Odúmrť Česká konfese Defenzor Majestát Rudolfa II Česká konfederace Knížectví frýdlantské Dlouhá mince Kaláda Obnovené zřízení zemské pro Čechy České barokní dějepisectví Rychtář Robotní patent Kameralismus Jusnaturalismus Berní rula Urbura Reluice Obročí Rekatolizace Inkolát Karlovický mír Zemský sněm Zemské desky Česká dvorská kancelář Česká expedice Úhor Pogrom Pragmatická sankce Trivium Quadrivium Faktorský systém (nákladnický systém) Absolutismus Josefinismus Rokoko Empír Biedermeier Purismus Romantismus Historismus Rakouské císařství Státní bankrot Doba předbřeznová Oktroj (oktrojování) Repeal Austroslavismus Svatováclavský výbor Akademická legie 55 6 \

7 56. Slovanský sjezd Červnové povstání Volební kurie Volební census Obecný zákoník občanský Živnostenský řád Ústava dubnová Ústava březnová Bachovský absolutismus Říjnový diplom Únorová ústava Zemský maršálek Dualismus Předlitavsko Zalitavsko Prosincová ústava Liberalismus Rakousko-pruská válka Fundamentální články Sokol Politika pasivní resistence Punktace Volební řád Stremayerova nařízení Státoprávní ohražení Národní strana Národní strana svobodomyslná České státní právo Česká deklarace Tábory lidu Badeniho jazyková nařízení Gautschova jazyková nařízení Český klub Korunová měna Česká strana národně sociální Etapová politika Česká strana státoprávně pokroková Spor o rukopisy Realisté Česká státoprávní demokracie Česká strana agrární Česká eskomptní banka a úvěrový ústav Živnostenská banka Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická Česká sociálně demokratická strana dělnická v Rakousku Austromarxismus Panslavismus Novoslovanství Hilsnerova aféra (hilsneriáda) Omladina Art déco Anenské patenty Česká družina Československé legie České národní sdružení Clevelandská dohoda Manifest českých spisovatelů Národní výbor československý Národní rada československá Pittsburská dohoda Manifest Karla I Strana konzervativního velkostatku Washingtonská deklarace nezávislosti Prozatímní československá vláda 69 České dějiny od roku Vznik první československé vlády Martinská deklarace Problémy s německou menšinou po vzniku ČSR Vnitropolitické problémy na přelomu let 1918 a Československo na pařížské mírové konferenci Mírové smlouvy po první světové válce Pozemková reforma Slovenská republika rad Ústava z roku Zákonodárná moc podle ústavy z roku Prezident za první republiky Malá dohoda Prvorepublikové vlády Pětka Zákon na ochranu republiky Župní zřízení; zákon o organizaci politické správy Hlavní politické strany v období I. republiky Český fašismus Národní obec fašistická Národní sjednocení Hospodářská krize Karlovarské požadavky Runcimanova mise Mnichovská dohoda Druhá republika březen 1939 a cesta k němu Protektorát Čechy a Morava Protektorátní správa Protektorátní vlády Národní souručenství Domácí odboj za druhé světové války Operace Anthropoid Československý národní výbor Zatímní státní zřízení Státní rada československá Československá vláda v Londýně Arizace Česko-slovenská národní rada Slobodný slovenský štát Odboj a Slobodný slovenský štát Slovenské národní povstání Sbor pověřenců 92 / 7

8 43. Košický vládní program Česká národní rada Pražské povstání Dekrety prezidenta Beneše Národní soud Odsun Němců Banderovci Národní fronta Pražské dohody Budovatelský program Znárodnění Hradecký program Československo a Marshallův plán Únor Důsledky února 1948 situace v Československu po únorovém puči Komunistická strana Československa (KSČ) Ústava 9. května Politické procesy Vybrané politické procesy Třetí odboj protikomunistický Českoslovenští prezidenti Hospodářská problematika po nástupu komunismu Kolektivizace Měnová reforma Ohlas XX. sjezdu KSSS v Československu Ústava ČSSR z roku Reformní hnutí Novotného pád Akční program KSČ Pražské jaro Klub angažovaných nestraníků K231 Klub slov Normalizace Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ Disent Charta Státní bezpečnost Sametová revoluce Občanské fórum (OF) Verejnosť proti násiliu (VPN) Vláda národního porozumění Odchod sovětských vojsk Dělení Československa Čeští prezidenti Česká republika a Evropská unie Ekonomické problémy Klausovy vlády a vládní krize roku Rozšíření NATO ČR členem Aliance 116 Antika Achnatonova reforma Akkad Nejstarší zákoníky Chetitská říše Pelištějci Starověká kolonizace Řecká kosmogonie Nejstarší řecká literatura Kúros (rané řecké sochařství) Stéla Řecké sochařství Řecká architektura První řecká filozofie Symmachie Amfiktyonie Tyrannis Fýlé (v množném čísle fýly) Sparta Athénské zřízení Ostrakizace Řecko-perské války Peloponéská válka Gordický uzel Roh hojnosti Anakreonteia Sofismus Sokrates Platónova epistemologie Aristotelova teorie politiky Aristotelská recepce Filipika Vzestup Makedonie Diadochové Septuaginta a Bible Židé Makabejští Filozofie helénismu Evangelia Stoici Latium Plebejské secese Zákon 12 desek Prétorové (římský správní systém) Punské války Kolonát Hispanie Galie Optimáti a populárové Spartakovo povstání První triumvirát Druhý triumvirát Cicero Imperium Principát Dominát Limes Romanum Rozdělení Římské říše Římská jurisprudence Barbarské říše Corpus Iuris Civilis \

9 Světové dějiny do roku Stěhování národů Franská říše Karel Veliký Kapetovci Clunyjská reforma Svatá říše římská Boj o investituru Fridrich I. Barbarossa Kurfiřtský sbor Normané Vznik polského a uherského království Byzantská říše Justinián I Ikonoklasmus a velké schisma Kyjevská Rus Zlatá horda a ruské státy Vznik islámu Arabská říše Reconquista Sedm svobodných umění Mnišské řády Vilém Dobyvatel Plantageneti Magna charta libertatum Křížové výpravy Latinské císařství Rytířské řády Avignonské papežství Stoletá válka Vláda Ludvíka XI. ve Francii Válka růží a nástup Tudorovců na trůn Vznik měst Hanza Konciliarismus (koncily v Pise, Kostnici a Basileji) Turecká expanze Osmanská říše Vznik Španělska Zámořské plavby Smlouva z Tordesillas Indiánské říše v Latinské Americe 168 Světové dějiny od r do r Reformace Náboženské války v říši Tridentský koncil Francouzská tažení do Itálie a střet s Habsburky Francouzské náboženské války Anglie za vlády Jindřicha VIII Nizozemská revoluce Armada Vznik carství v Rusku a Ivan IV. Hrozný Třicetiletá válka Politika kardinála de Richelieu Ludvík XIV Anglická revoluce Slavná revoluce Anglo-nizozemské války Rakousko-turecké války Válka o dědictví španělské Severní válka Vzestup Pruska a královská koruna Války o dědictví rakouské Sedmiletá válka Trojí dělení Polska Americká revoluce Velká francouzská revoluce Jakobínský teror a direktorium Napoleonská Francie Vídeňský kongres Svatá aliance Latinská Amerika a Monroeova doktrína Počátky východní otázky Povstání děkabristů Revoluce z roku 1830 ve Francii a Belgii Revoluce roku 1848/ Sjednocení Itálie (risorgimento) Sjednocení Německa Krymská válka Pád druhého císařství ve Francii Berlínský kongres Spolek tří císařů Občanská válka v USA Fašodská krize Búrská válka Reformy meidži v Japonsku Terorismus a revoluce roku 1905 v Rusku Boxerské povstání v Číně Anexe Bosny a Hercegoviny a balkánské války Trojspolek Dohoda První světová válka, západní fronta První světová válka, východní a jižní fronta Revoluce v Rusku 209 Světové dějiny od roku Versailleský mírový systém Turecko a Mustafa Kemal Malá dohoda Občanská válka v Rusku Janovská konference a smlouva z Rapalla Ruhrská krize Rýnský garanční pakt a konference v Locarnu Briand-Kellogův pakt Nástup fašismu v Itálii Kominterna Stalinské represe Nástup nacismu v Německu New Deal Španělská občanská válka Japonská agrese v Mandžusku 224 / 9

10 16. Italský vpád do Habeše Východní pakt Politika appeasementu (usmiřování) Osa Berlín Řím Tokio a Pakt proti Kominterně Anšlus Rakouska Pakt Ribbentrop Molotov Holocaust Západní fronta a bitva o Británii Východní fronta Válka v Tichomoří Jednání a otevření druhé fronty Jaltská konference Vznik OSN Postupimská konference Boj o nezávislost Indie Občanská válka v Číně Velký skok a kulturní revoluce Vznik Izraele Suezská krize Arabsko-izraelské války a vznik OOP Vznik sovětského bloku Titova Jugoslávie Trumanova doktrína a Marshallův plán Vznik SRN a NDR První berlínská krize Korejská válka Západoevropská integrace RVHP a Varšavská smlouva Války v Indočíně Alžírská válka Vznik nezávislé Indonésie Rok Afriky (1960) Hnutí nezúčastněných Kubánská revoluce Karibská krize Kritika kultu osobnosti Státní smlouva s Rakouskem Druhá berlínská krize Rok 1956 v Maďarsku Brežněvova doktrína Východní politika Williho Brandta Konference v Helsinkách Solidarita Sovětský vpád do Afghánistánu Jednání o odzbrojení Reaganova politika Perestrojka a rozpad SSSR Rozpad sovětského bloku 254 Politologie Abolice Abolicionismus Absolutismus Absolutistická monarchie Absolutní většina Althing Amnestie Anarchismus Antropocentrismus Apartheid Aristokracie Bikameralismus Biocentrismus Bipartismus Caesaropapismus Cenzus Dělba moci Demokracie Despotismus Devoluce Dirigismus Doktrína Dualismus Environmentalismus Etatismus Etnocentrismus Exekutiva Extremismus Fašismus Federace Feminismus Fundamentalismus Fyziokratismus Globalizace Ideologie Interpelace Islamismus Junta Justice Kohabitace Komunismus Komunitarismus Konfederace Konkordát Konstituční monarchie Konzervatismus Kvalifikovaná většina Kvórum Laissez faire Legislativa Liberalismus Libertarianismus Mandát Mandát vázaný Mandát volný Meritokracie Monarchie Monokracie Multikulturalismus Nacionalismus Nacismus Nepotismus Ochlokracie \

11 64. Oligarchie Ombudsman Parlamentarismus Parlamentní monarchie Plebiscit Pluralismus Plutokracie Poloprezidentský systém Proporční volební systém Prezidentský systém Prostá většina Přímá demokracie Rasismus Referendum Republika Řízená demokracie Skrutinium Socialismus Sofokracie Subsidiarita Suverenita Teokracie Timokracie Unikameralismus Unitární stát Utilitarismus Utopismus Veto Většinový volební systém Volební metoda Volební právo Xenofobie Zákonodárná iniciativa 274 Mezinárodní vztahy ABM (Anti-Balistic Missile) Treaty Anarchie v mezinárodních vztazích ASEAN Atlantická charta CEFTA CEI Diplomacie Detente Dohody z Oslo Evianské dohody Federalismus G7/G GATT Geopolitika Globalizace Helsinský proces Hnutí nezúčastněných států Idealismus Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní politika MMF NAFTA NATO Notifikace OPEC Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Organizace spojených národů (OSN) Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Orientalismus OSN Parafování smlouvy Personální unie Plebiscitní území Poručenecké území Preliminární smlouva Rada Evropy (CE) Raison d etat Ratifikace smlouvy Realismus Retorze Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) Severská rada Společnost národů (SN) Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA) Středoevropská iniciativa (CEI) Světová banka (WB) Světová obchodní organizace (WTO) Visegrádská skupina (Visegrádská čtyřka /V-4/) Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) WB WTO Zadržování Západoevropská unie (WEU) 285 Evropská unie Acquis communautaire (také acquis Společenství) Agenda Amsterodamská smlouva Asociační dohoda (také dohoda o přidružení) Bílá kniha Bruselský pakt (smlouva) Celní unie COREPER Den Evropy Euro Europol Eurostat Evropská centrální banka (ECB) 291 / 11

12 14. Evropská dohoda (také Eurodohoda) Evropská investiční banka (EIB) Evropská komise Evropská měnová jednotka (ECU) Evropská rada Evropská unie (EU) Evropská politická spolupráce (EPS) Evropské hospodářské společenství (EHS) Evropské obranné společenství (EOS) Evropské politické společenství Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Evropský fond regionálního rozvoje Evropský hospodářský prostor (EHP) Evropský sbor (Eurocorps) Evropská společenství (ES) Evropský měnový systém (EMS) Evropský ombudsman Evropský parlament (EP) Evropský sociální fond Evropský soudní dvůr (ESD) Evropský soudní dvůr pro lidská práva Evropský účetní dvůr Finanční perspektiva Hospodářská a měnová unie (EMU) Hospodářský a sociální výbor Jednomyslnost Jednotný evropský akt Kandidátské země Kodaňská kritéria Kohezní fond (také Fond soudržnosti) Konvent o budoucnosti EU Konvergenční kritéria (také Maastrichtská kritéria) Kvalifikovaná většina Lucemburský kompromis Maastrichtská smlouva Mezivládní konference Občanství Evropské unie Oblast (také zóna) volného obchodu Pakt o stabilitě a růstu Pilíře Evropské unie Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Prameny práva Evropských společenství Princip subsidiarity Program ISPA Program PHARE Program SAPARD Rada Evropské unie (Rada ministrů) Rada Evropy Rozhodovací procedury Rozšíření Římské smlouvy Sekundární prameny práva ES Schengenská smlouva Slučovací smlouva Smlouva z Nice Sociální charta Soud první instance Společné politiky Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Společný rozpočet Symboly Evropské unie Transevropské sítě Vnitřní trh Evropské unie Výbor regionů Vysoký zmocněnec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Západoevropská unie (WEU) 307 NATO Combined Joint Task Force CJTF Článek Euroatlantická rada partnerství Evropská bezpečnostní a obranná identita Generální tajemník Iniciativa obranných schopností (DCI) Mírové síly NATO na Balkáně Organizace Severoatlantické smlouvy (Severoatlantická aliance, NATO) Parlamentní shromáždění NATO Partnerství pro mír (PfP) Rozhodování v NATO Rozpočet NATO Rozšiřování NATO Severoatlantická rada Severoatlantická rada spolupráce Skupina pro jaderné plánování Strategický koncept Výbor pro obranné plánování Západoevropská unie (ZEU) Struktury NATO viz obr. 314 Ekonomie Makroekonomie Mikroekonomie Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie Fiskální politika Měnová (monetární) politika Důchodová politika Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP) Inflace Deflace, desinflace, hyperinflace Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální a cyklická nezaměstnanost \

13 16. Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti Ekonomická úroveň Hospodářský cyklus Měnový kurz Zhodnocení (apreciace, revalvace) a znehodnocení (depreciace, devalvace) měnového kurzu Systémy měnového kurzu Bretton-woodský měnový systém Vývoz (export), dovoz (import) Reálné směnné relace (terms of trade = TT) Platební bilance Struktura ekonomiky Šedá a černá ekonomika Soustava veřejných rozpočtů Rozpočtové saldo Veřejný dluh Daně a jejich členění Přímé zahraniční investice (PZI) Portfoliové zahraniční investice Proexportní politika Magický čtyřúhelník Devizové rezervy Protekcionismus Centrální banka Obchodní (komerční) banka Subjekty finančních trhů Peníze a jejich funkce Konkurenceschopnost Externality Veřejné statky Transferová platba Implicitní náklady Nabídka Poptávka Cenová elasticita nabídky Cenová elasticita poptávky Trh Tržní subjekty Výrobní faktory Dokonalá konkurence Monopol Oligopol Monopson Monopolistická konkurence Intervence devizového kurzu Užitek Statky ekonomické a volné Dělba práce Alternativní cíle firmy Lidský kapitál Substituty Komplementy Hranice produkčních možností Kolektivní vyjednávání Globalizace Nadnárodní společnosti (transnacionální korporace, multinacionální společnosti) Trvale udržitelný rozvoj 333 Filozofie Presokratici Matematický přístup pýthagorejců Eleatská škola Hérakleitův dialektický přístup Antická přírodní filozofie Atomisté Sofisté Sókratův dialog a etika Platónova teorie idejí Platónův ideální stát Aristotelský hýlomorfismus Aristotelská teologie a teleologie Adekvační teorie pravdy Helénismus Stoicismus Epikúrejci Skeptici Nábožensky orientované myšlení pozdní antiky Rané křesťanské hereze a konkurenční náboženské směry Patristická apologetika Aurelius Augustinus Scholastika a spor o univerzálie Tomáš Akvinský Kopernikánský obrat v renesanci Renesanční politické teorie Empirismus Sensualismus a solipsismus Radikální skepse Davida Huma Racionalismus Kritika Descartova učení Spinozův monismus a Leibnizův monadismus Materialismus Francouzští osvícenci Kantův kopernikánský obrat v myšlení Etika a bůh v Kantově filozofii Hegelův dialektický idealismus Francouzský positivismus Utilitarismus a liberalismus anglických positivistů Pragmatismus Marxův dialektický materialismus Voluntarismus Bergsonova kritika positivismu Fenomenologie Heideggerova analýza pobytu Hermeneutika Ateistický existencialismus Nábožensky orientovaná filozofie existence 350 / 13

14 48. Strukturalistická a novopositivistická teorie jazyka Popperův kritický racionalismus a kritika historicismu Jan Amos Komeský Tomáš Garrigue Masaryk Jan Patočka 351 Sociologie 353 I. Co je sociologie? 353 I. 1. Vznik sociologie 353 I. 2. Doba vzniku sociologie 353 I. 3. Předmět sociologie 353 I. 4. Co znamená, že sociologie je věda multiparadigmatická? 354 I. 5. Smysl a funkce sociologie 355 I. 6. Členění sociologie 355 I. 7. Příbuzné disciplíny 356 I. 8. Jaké jsou základní transverzální problémy sociologie? 357 II. Klasikové sociologické teorie 357 II. 1. Auguste Comte ( ) 357 II. 2. Herbert Spencer ( ) 357 II. 3. Karel Marx ( ) 358 II. 4. Charles Horton Cooley ( ) 359 II. 5. Gabriel Tarde ( ) 359 II. 6. Ferdinand Tönnies ( ) 359 II. 7. Georg Simmel ( ) 359 II. 8. Max Weber ( ) 360 II. 9. Émile Durkheim ( ) 360 II. 10. Vilfredo Pareto ( ) 361 III. Vybrané základní pojmy sociologické teorie Agregát sociální Aktér Anomie Deviace sociální Elity Ideologie Instituce sociální Imaginace sociologická Interakce sociální Jednání sociální Kategorie sociální Kontrakultura Kontrola sociální Kultura masová Legitimita Mobilita sociální Norma sociální Organizace Role Skupina sociální Socializace Status Stratifikace sociální Struktura sociální Subkultura Systém sociální 367 Psychologie 369 I. Předmět psychologie 369 II. Základní psychologické směry 370 II. 1. Psychofyzika 370 II. 2. Behaviorismus 371 II. 3. Neobehaviorismus 371 II. 4. Gestaltismus 372 II. 5. Psychoanalýza 372 II. 6. Neopsychoanalýza 373 II. 7. Individuální psychologie 374 II. 8. Analytická psychologie 374 II. 9. Fenomenologická psychologie 375 II. 10. Humanistická psychologie 375 II. 11. Transpersonální psychologie 376 II. 12. Kognitivní psychologie 376 III. Základy obecné psychologie 376 III. 1. Vnímání 376 III. 2. Myšlení 377 III. 3. Inteligence 378 III. 4. Emoce 379 III. 5. Motivace 380 III. 6. Pozornost 381 III. 7. Paměť 381 III. 8. Učení 382 III. 9. Vůle 383 III. 10. Vědomí 384 III. 11. Nevědomí 384 IV. Slovníček vybraných pojmů z psychologie Abúlie Abúzus Agorafobie Agravace Altruismus Amnézie Anxieta Archetyp Bradypsychismus Blud Deprivace Dysforie Eidetická vloha Elektivní mutismus Empatie Etiologie Etologie Fobie Fotismus Frustrace Habituace Halucinace Hyperprosexie Iluze Imprinting \

15 26. Kanalizace Kleptomanie Kolektivní nevědomí Kompulze Lateralita Neuróza Obsah snu manifestní, latentní Obsese Oidipův komplex Ontogeneze Osobní nevědomí Psychopatie Psychóza Recidiva Regrese Remise Rodinná konstelace Tachypsychismus Smyslový klam Somnambulismus Sugestibilita Suicidium Syndrom Vlčí děti Xenofobie 390 Literatura Absurdní drama Absurdní literatura Alegorie (jinotaj) Almanach Avantgardní umění Bajka Balada Barokní literatura Beatnici Budovatelský (výrobní) román Česká básnická moderna České národní obrození Dadaismus Dekadence Divadla malých forem (malá divadla, studiová divadla) Epos Exilová literatura Existencialismus Expresionismus Futurismus Generace buřičů Gotický (černý) román Humanismus a renesance Husitská literatura Hyperbola (nadsázka) Impresionismus Ironie Klasicismus Kritický realismus Kronika Legenda Lidová slovesnost (folklór) Literární druhy a literární žánry Literatura faktu Literatura Velké Moravy Lost generation (Ztracená generace) Lumírovci Magický realismus Májovci Manifest Manifest České moderny (1895) Moderna Naturalismus Nový román Ohlasová poezie Onomatopoie (zvukomalba) Osvícenská literatura / Osvícenství Oxymóron Pásmo Personifikace Poéma Poetismus Poetismy Pointa Pololidová literatura Postmoderna / Postmoderní literatura Pražská německá literatura Preromantismus Prokletí básníci Romantická literatura / Romantismus Rozhněvaní mladí muži (Angry Young Men) Ruchovci Ruralismus Rým Římská literatura / Literatura starého Řecka Samizdatová literatura Satira Science fiction Skupina Sonet (znělka) Staročeská literatura Staroslověnská literatura Surrealismus Symbolismus Tragédie a komedie Triviální literatura Tropy a figury Underground Verš Vitalismus Žákovská poezie (Vagantská poezie) Židovská literatura 425 Divadlo Prehistorie divadla Antické divadlo Řecko 427 / 15

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova 1269 739 11 Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OBSAH 751 SLOVO ÚVODEM 5 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OD PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA K POČÁTKŮM ŘÍMSKÉ MOCI NA STŘEDNÍM DUNAJI 9 Nejstarší stopy (9) První zemědělci (11) Rakouské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Příloha č. 18 DĚJEPIS

Příloha č. 18 DĚJEPIS Žák se orientuje na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, rozlišuje historické prameny, pojmenuje instituce, kde jsou prameny shromážděny, uvede konkrétní

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více