Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled"

Transkript

1

2 Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Psychologie e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztahy e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení e-kniha Kolektiv autorů Témata Všeobecný přehled e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 Přijímací zkoušky na VŠ TÉMATA Všeobecný přehled

4 OBSAH Obsah Úvod 5 Seznam témat 6 České dějiny do roku České dějiny od roku 1526 do roku České dějiny od roku Antika 119 Světové dějiny do roku Světové dějiny od roku 1492 do roku Světové dějiny od roru Politologie 257 Mezinárodní vztahy 277 Evropská unie 289 NATO 309 Ekonomie 315 Filozofie 335 Sociologie 353 Psychologie 369 Literatura 391 Divadlo 427 Výtvarné umění 445 Hudba 459 / 4

5 ÚVOD Úvod Vážení čtenáři, milí studenti, Víte, co je abolice? Kdo je Popper? Víte, na čem stavěl hýlomorfismus? Kdy byl schválen koncept CJTF? A víte vůbec, co to CJTF je? Učit se všeobecný přehled je sice představa mírně absurdní, protože všeobecným přehledem by mělo být něco, co člověk získává během svého života tak nějak mimoděk a nenásilně, nicméně existují chvíle, kdy obecné zákony neplatí a kdy je potřeba dělat i nesmyslné věci. Příprava na přijímací zkoušky je do jisté míry jednou z nich. Většina vysokých škol totiž zařazuje do přijímacích zkoušek i tzv. test všeobecného přehledu, ve kterém se snaží zjistit, nakolik se uchazeči orientují v současném dění, v historii, politice či kultuře. A přiznejme si, znát všechno je nemožné. Tato knížka je určena pro ty z vás, kteří se chcete na zkoušky připravovat opravdu zodpovědně a jste ochotni na poslední chvíli dohánět to, co je pro druhé možná samozřejmostí, ale čím si vy osobně nejste zcela jisti. Publikace Témata Všeobecný přehled jsou koncipována tak, aby vám v co nejstručnějším a zároveň v co nejkompletnějším přehledu přiblížila pojmy a termíny, se kterými byste se při řešení testů všeobecných znalostí mohli setkat. Autoři, kteří jednotlivé kapitoly napsali, mají s přijímacími zkouškami vlastní zkušenosti, a vědí tedy nejlépe, jaké vědomosti by mohl uchazeč o studium na vysoké škole při řešení testů potřebovat. V kapitolách najdete základní pojmy z jednotlivých oborů společenských věd. Každý z autorů pojal problematiku jinak, takže se nedivte, že se forma liší, věříme, že volba autora byla pro daný obor nejlepší. Souběžně s touto publikací vychází i kniha Testy Všeobecný přehled, ve které si můžete ověřit, nakolik jste si vědomosti osvojili, a jaká je tedy vaše šance test všeobecného přehledu podle představ přijímací komise složit. Přejeme vám pevné nervy a mnoho štěstí. Vydavatelé / 5

6 Seznam témat České dějiny do roku Příchod Slovanů Sámova říše Velká Morava Cyrilometodějská misie První Přemyslovci Kníže Václav a jeho bratr Boleslav I Založení pražského biskupství Slavníkovci Krize přemyslovského státu v 11. století Břetislav I. a stařešinský řád Morava a její vztah k českému státu v 11. století Hradská soustava První český král Kosmova Kronika česká Soběslav I. a bitva u Chlumce Jindřich Zdík, olomoucký biskup Vladislav II. a jeho královský titul Přemysl Otakar I. a Zlatá bula sicilská Emancipace církve za biskupa Ondřeje Kolonizace v českých zemích Vláda krále Václava I Zakládání měst ve 13. století a městské výsady Česká šlechta ve 13. století Zahraniční politika Přemysla Otakara II Vnitřní politika Přemysla Otakara II Bezvládí po bitvě na Moravském poli Vzestup českého království za Václava II Zahraniční politika Václava II Zbraslavská kronika Vymření Přemyslovců Zápas o přemyslovské dědictví v letech Jan Lucemburský a jeho vláda Karel IV., český král a římský císař Vznik pražského arcibiskupství Dalimilova kronika Založení pražské univerzity Panování Václava IV Husovi předchůdci Mistr Jan Hus Dekret kutnohorský Čtyři artikuly pražské Křížové výpravy proti husitům Jednání husitů na koncilu v Basileji Bitva u Lipan Basilejská kompaktáta Bezvládí v letech Vláda Jiřího z Poděbrad Plán mírové organizace Jiřího z Poděbrad Petr Chelčický a jednota bratrská Vladislav II. Jagellonský Ludvík Jagellonský a bitva u Moháče Nástup Ferdinanda I. na český trůn 44 České dějiny od r do r Augsburský náboženský mír Dominikál Rustikál Alod Volební kapitulace Česká komora Relikviář Utrakvismus (kališnictví) Odúmrť Česká konfese Defenzor Majestát Rudolfa II Česká konfederace Knížectví frýdlantské Dlouhá mince Kaláda Obnovené zřízení zemské pro Čechy České barokní dějepisectví Rychtář Robotní patent Kameralismus Jusnaturalismus Berní rula Urbura Reluice Obročí Rekatolizace Inkolát Karlovický mír Zemský sněm Zemské desky Česká dvorská kancelář Česká expedice Úhor Pogrom Pragmatická sankce Trivium Quadrivium Faktorský systém (nákladnický systém) Absolutismus Josefinismus Rokoko Empír Biedermeier Purismus Romantismus Historismus Rakouské císařství Státní bankrot Doba předbřeznová Oktroj (oktrojování) Repeal Austroslavismus Svatováclavský výbor Akademická legie 55 6 \

7 56. Slovanský sjezd Červnové povstání Volební kurie Volební census Obecný zákoník občanský Živnostenský řád Ústava dubnová Ústava březnová Bachovský absolutismus Říjnový diplom Únorová ústava Zemský maršálek Dualismus Předlitavsko Zalitavsko Prosincová ústava Liberalismus Rakousko-pruská válka Fundamentální články Sokol Politika pasivní resistence Punktace Volební řád Stremayerova nařízení Státoprávní ohražení Národní strana Národní strana svobodomyslná České státní právo Česká deklarace Tábory lidu Badeniho jazyková nařízení Gautschova jazyková nařízení Český klub Korunová měna Česká strana národně sociální Etapová politika Česká strana státoprávně pokroková Spor o rukopisy Realisté Česká státoprávní demokracie Česká strana agrární Česká eskomptní banka a úvěrový ústav Živnostenská banka Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická Česká sociálně demokratická strana dělnická v Rakousku Austromarxismus Panslavismus Novoslovanství Hilsnerova aféra (hilsneriáda) Omladina Art déco Anenské patenty Česká družina Československé legie České národní sdružení Clevelandská dohoda Manifest českých spisovatelů Národní výbor československý Národní rada československá Pittsburská dohoda Manifest Karla I Strana konzervativního velkostatku Washingtonská deklarace nezávislosti Prozatímní československá vláda 69 České dějiny od roku Vznik první československé vlády Martinská deklarace Problémy s německou menšinou po vzniku ČSR Vnitropolitické problémy na přelomu let 1918 a Československo na pařížské mírové konferenci Mírové smlouvy po první světové válce Pozemková reforma Slovenská republika rad Ústava z roku Zákonodárná moc podle ústavy z roku Prezident za první republiky Malá dohoda Prvorepublikové vlády Pětka Zákon na ochranu republiky Župní zřízení; zákon o organizaci politické správy Hlavní politické strany v období I. republiky Český fašismus Národní obec fašistická Národní sjednocení Hospodářská krize Karlovarské požadavky Runcimanova mise Mnichovská dohoda Druhá republika březen 1939 a cesta k němu Protektorát Čechy a Morava Protektorátní správa Protektorátní vlády Národní souručenství Domácí odboj za druhé světové války Operace Anthropoid Československý národní výbor Zatímní státní zřízení Státní rada československá Československá vláda v Londýně Arizace Česko-slovenská národní rada Slobodný slovenský štát Odboj a Slobodný slovenský štát Slovenské národní povstání Sbor pověřenců 92 / 7

8 43. Košický vládní program Česká národní rada Pražské povstání Dekrety prezidenta Beneše Národní soud Odsun Němců Banderovci Národní fronta Pražské dohody Budovatelský program Znárodnění Hradecký program Československo a Marshallův plán Únor Důsledky února 1948 situace v Československu po únorovém puči Komunistická strana Československa (KSČ) Ústava 9. května Politické procesy Vybrané politické procesy Třetí odboj protikomunistický Českoslovenští prezidenti Hospodářská problematika po nástupu komunismu Kolektivizace Měnová reforma Ohlas XX. sjezdu KSSS v Československu Ústava ČSSR z roku Reformní hnutí Novotného pád Akční program KSČ Pražské jaro Klub angažovaných nestraníků K231 Klub slov Normalizace Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ Disent Charta Státní bezpečnost Sametová revoluce Občanské fórum (OF) Verejnosť proti násiliu (VPN) Vláda národního porozumění Odchod sovětských vojsk Dělení Československa Čeští prezidenti Česká republika a Evropská unie Ekonomické problémy Klausovy vlády a vládní krize roku Rozšíření NATO ČR členem Aliance 116 Antika Achnatonova reforma Akkad Nejstarší zákoníky Chetitská říše Pelištějci Starověká kolonizace Řecká kosmogonie Nejstarší řecká literatura Kúros (rané řecké sochařství) Stéla Řecké sochařství Řecká architektura První řecká filozofie Symmachie Amfiktyonie Tyrannis Fýlé (v množném čísle fýly) Sparta Athénské zřízení Ostrakizace Řecko-perské války Peloponéská válka Gordický uzel Roh hojnosti Anakreonteia Sofismus Sokrates Platónova epistemologie Aristotelova teorie politiky Aristotelská recepce Filipika Vzestup Makedonie Diadochové Septuaginta a Bible Židé Makabejští Filozofie helénismu Evangelia Stoici Latium Plebejské secese Zákon 12 desek Prétorové (římský správní systém) Punské války Kolonát Hispanie Galie Optimáti a populárové Spartakovo povstání První triumvirát Druhý triumvirát Cicero Imperium Principát Dominát Limes Romanum Rozdělení Římské říše Římská jurisprudence Barbarské říše Corpus Iuris Civilis \

9 Světové dějiny do roku Stěhování národů Franská říše Karel Veliký Kapetovci Clunyjská reforma Svatá říše římská Boj o investituru Fridrich I. Barbarossa Kurfiřtský sbor Normané Vznik polského a uherského království Byzantská říše Justinián I Ikonoklasmus a velké schisma Kyjevská Rus Zlatá horda a ruské státy Vznik islámu Arabská říše Reconquista Sedm svobodných umění Mnišské řády Vilém Dobyvatel Plantageneti Magna charta libertatum Křížové výpravy Latinské císařství Rytířské řády Avignonské papežství Stoletá válka Vláda Ludvíka XI. ve Francii Válka růží a nástup Tudorovců na trůn Vznik měst Hanza Konciliarismus (koncily v Pise, Kostnici a Basileji) Turecká expanze Osmanská říše Vznik Španělska Zámořské plavby Smlouva z Tordesillas Indiánské říše v Latinské Americe 168 Světové dějiny od r do r Reformace Náboženské války v říši Tridentský koncil Francouzská tažení do Itálie a střet s Habsburky Francouzské náboženské války Anglie za vlády Jindřicha VIII Nizozemská revoluce Armada Vznik carství v Rusku a Ivan IV. Hrozný Třicetiletá válka Politika kardinála de Richelieu Ludvík XIV Anglická revoluce Slavná revoluce Anglo-nizozemské války Rakousko-turecké války Válka o dědictví španělské Severní válka Vzestup Pruska a královská koruna Války o dědictví rakouské Sedmiletá válka Trojí dělení Polska Americká revoluce Velká francouzská revoluce Jakobínský teror a direktorium Napoleonská Francie Vídeňský kongres Svatá aliance Latinská Amerika a Monroeova doktrína Počátky východní otázky Povstání děkabristů Revoluce z roku 1830 ve Francii a Belgii Revoluce roku 1848/ Sjednocení Itálie (risorgimento) Sjednocení Německa Krymská válka Pád druhého císařství ve Francii Berlínský kongres Spolek tří císařů Občanská válka v USA Fašodská krize Búrská válka Reformy meidži v Japonsku Terorismus a revoluce roku 1905 v Rusku Boxerské povstání v Číně Anexe Bosny a Hercegoviny a balkánské války Trojspolek Dohoda První světová válka, západní fronta První světová válka, východní a jižní fronta Revoluce v Rusku 209 Světové dějiny od roku Versailleský mírový systém Turecko a Mustafa Kemal Malá dohoda Občanská válka v Rusku Janovská konference a smlouva z Rapalla Ruhrská krize Rýnský garanční pakt a konference v Locarnu Briand-Kellogův pakt Nástup fašismu v Itálii Kominterna Stalinské represe Nástup nacismu v Německu New Deal Španělská občanská válka Japonská agrese v Mandžusku 224 / 9

10 16. Italský vpád do Habeše Východní pakt Politika appeasementu (usmiřování) Osa Berlín Řím Tokio a Pakt proti Kominterně Anšlus Rakouska Pakt Ribbentrop Molotov Holocaust Západní fronta a bitva o Británii Východní fronta Válka v Tichomoří Jednání a otevření druhé fronty Jaltská konference Vznik OSN Postupimská konference Boj o nezávislost Indie Občanská válka v Číně Velký skok a kulturní revoluce Vznik Izraele Suezská krize Arabsko-izraelské války a vznik OOP Vznik sovětského bloku Titova Jugoslávie Trumanova doktrína a Marshallův plán Vznik SRN a NDR První berlínská krize Korejská válka Západoevropská integrace RVHP a Varšavská smlouva Války v Indočíně Alžírská válka Vznik nezávislé Indonésie Rok Afriky (1960) Hnutí nezúčastněných Kubánská revoluce Karibská krize Kritika kultu osobnosti Státní smlouva s Rakouskem Druhá berlínská krize Rok 1956 v Maďarsku Brežněvova doktrína Východní politika Williho Brandta Konference v Helsinkách Solidarita Sovětský vpád do Afghánistánu Jednání o odzbrojení Reaganova politika Perestrojka a rozpad SSSR Rozpad sovětského bloku 254 Politologie Abolice Abolicionismus Absolutismus Absolutistická monarchie Absolutní většina Althing Amnestie Anarchismus Antropocentrismus Apartheid Aristokracie Bikameralismus Biocentrismus Bipartismus Caesaropapismus Cenzus Dělba moci Demokracie Despotismus Devoluce Dirigismus Doktrína Dualismus Environmentalismus Etatismus Etnocentrismus Exekutiva Extremismus Fašismus Federace Feminismus Fundamentalismus Fyziokratismus Globalizace Ideologie Interpelace Islamismus Junta Justice Kohabitace Komunismus Komunitarismus Konfederace Konkordát Konstituční monarchie Konzervatismus Kvalifikovaná většina Kvórum Laissez faire Legislativa Liberalismus Libertarianismus Mandát Mandát vázaný Mandát volný Meritokracie Monarchie Monokracie Multikulturalismus Nacionalismus Nacismus Nepotismus Ochlokracie \

11 64. Oligarchie Ombudsman Parlamentarismus Parlamentní monarchie Plebiscit Pluralismus Plutokracie Poloprezidentský systém Proporční volební systém Prezidentský systém Prostá většina Přímá demokracie Rasismus Referendum Republika Řízená demokracie Skrutinium Socialismus Sofokracie Subsidiarita Suverenita Teokracie Timokracie Unikameralismus Unitární stát Utilitarismus Utopismus Veto Většinový volební systém Volební metoda Volební právo Xenofobie Zákonodárná iniciativa 274 Mezinárodní vztahy ABM (Anti-Balistic Missile) Treaty Anarchie v mezinárodních vztazích ASEAN Atlantická charta CEFTA CEI Diplomacie Detente Dohody z Oslo Evianské dohody Federalismus G7/G GATT Geopolitika Globalizace Helsinský proces Hnutí nezúčastněných států Idealismus Mezinárodní měnový fond (MMF) Mezinárodní politika MMF NAFTA NATO Notifikace OPEC Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Organizace spojených národů (OSN) Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Orientalismus OSN Parafování smlouvy Personální unie Plebiscitní území Poručenecké území Preliminární smlouva Rada Evropy (CE) Raison d etat Ratifikace smlouvy Realismus Retorze Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) Severská rada Společnost národů (SN) Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA) Středoevropská iniciativa (CEI) Světová banka (WB) Světová obchodní organizace (WTO) Visegrádská skupina (Visegrádská čtyřka /V-4/) Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) WB WTO Zadržování Západoevropská unie (WEU) 285 Evropská unie Acquis communautaire (také acquis Společenství) Agenda Amsterodamská smlouva Asociační dohoda (také dohoda o přidružení) Bílá kniha Bruselský pakt (smlouva) Celní unie COREPER Den Evropy Euro Europol Eurostat Evropská centrální banka (ECB) 291 / 11

12 14. Evropská dohoda (také Eurodohoda) Evropská investiční banka (EIB) Evropská komise Evropská měnová jednotka (ECU) Evropská rada Evropská unie (EU) Evropská politická spolupráce (EPS) Evropské hospodářské společenství (EHS) Evropské obranné společenství (EOS) Evropské politické společenství Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Evropský fond regionálního rozvoje Evropský hospodářský prostor (EHP) Evropský sbor (Eurocorps) Evropská společenství (ES) Evropský měnový systém (EMS) Evropský ombudsman Evropský parlament (EP) Evropský sociální fond Evropský soudní dvůr (ESD) Evropský soudní dvůr pro lidská práva Evropský účetní dvůr Finanční perspektiva Hospodářská a měnová unie (EMU) Hospodářský a sociální výbor Jednomyslnost Jednotný evropský akt Kandidátské země Kodaňská kritéria Kohezní fond (také Fond soudržnosti) Konvent o budoucnosti EU Konvergenční kritéria (také Maastrichtská kritéria) Kvalifikovaná většina Lucemburský kompromis Maastrichtská smlouva Mezivládní konference Občanství Evropské unie Oblast (také zóna) volného obchodu Pakt o stabilitě a růstu Pilíře Evropské unie Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech Prameny práva Evropských společenství Princip subsidiarity Program ISPA Program PHARE Program SAPARD Rada Evropské unie (Rada ministrů) Rada Evropy Rozhodovací procedury Rozšíření Římské smlouvy Sekundární prameny práva ES Schengenská smlouva Slučovací smlouva Smlouva z Nice Sociální charta Soud první instance Společné politiky Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Společný rozpočet Symboly Evropské unie Transevropské sítě Vnitřní trh Evropské unie Výbor regionů Vysoký zmocněnec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Západoevropská unie (WEU) 307 NATO Combined Joint Task Force CJTF Článek Euroatlantická rada partnerství Evropská bezpečnostní a obranná identita Generální tajemník Iniciativa obranných schopností (DCI) Mírové síly NATO na Balkáně Organizace Severoatlantické smlouvy (Severoatlantická aliance, NATO) Parlamentní shromáždění NATO Partnerství pro mír (PfP) Rozhodování v NATO Rozpočet NATO Rozšiřování NATO Severoatlantická rada Severoatlantická rada spolupráce Skupina pro jaderné plánování Strategický koncept Výbor pro obranné plánování Západoevropská unie (ZEU) Struktury NATO viz obr. 314 Ekonomie Makroekonomie Mikroekonomie Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie Fiskální politika Měnová (monetární) politika Důchodová politika Hrubý domácí produkt (HDP) Hrubý národní produkt (HNP) Inflace Deflace, desinflace, hyperinflace Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální a cyklická nezaměstnanost \

13 16. Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti Ekonomická úroveň Hospodářský cyklus Měnový kurz Zhodnocení (apreciace, revalvace) a znehodnocení (depreciace, devalvace) měnového kurzu Systémy měnového kurzu Bretton-woodský měnový systém Vývoz (export), dovoz (import) Reálné směnné relace (terms of trade = TT) Platební bilance Struktura ekonomiky Šedá a černá ekonomika Soustava veřejných rozpočtů Rozpočtové saldo Veřejný dluh Daně a jejich členění Přímé zahraniční investice (PZI) Portfoliové zahraniční investice Proexportní politika Magický čtyřúhelník Devizové rezervy Protekcionismus Centrální banka Obchodní (komerční) banka Subjekty finančních trhů Peníze a jejich funkce Konkurenceschopnost Externality Veřejné statky Transferová platba Implicitní náklady Nabídka Poptávka Cenová elasticita nabídky Cenová elasticita poptávky Trh Tržní subjekty Výrobní faktory Dokonalá konkurence Monopol Oligopol Monopson Monopolistická konkurence Intervence devizového kurzu Užitek Statky ekonomické a volné Dělba práce Alternativní cíle firmy Lidský kapitál Substituty Komplementy Hranice produkčních možností Kolektivní vyjednávání Globalizace Nadnárodní společnosti (transnacionální korporace, multinacionální společnosti) Trvale udržitelný rozvoj 333 Filozofie Presokratici Matematický přístup pýthagorejců Eleatská škola Hérakleitův dialektický přístup Antická přírodní filozofie Atomisté Sofisté Sókratův dialog a etika Platónova teorie idejí Platónův ideální stát Aristotelský hýlomorfismus Aristotelská teologie a teleologie Adekvační teorie pravdy Helénismus Stoicismus Epikúrejci Skeptici Nábožensky orientované myšlení pozdní antiky Rané křesťanské hereze a konkurenční náboženské směry Patristická apologetika Aurelius Augustinus Scholastika a spor o univerzálie Tomáš Akvinský Kopernikánský obrat v renesanci Renesanční politické teorie Empirismus Sensualismus a solipsismus Radikální skepse Davida Huma Racionalismus Kritika Descartova učení Spinozův monismus a Leibnizův monadismus Materialismus Francouzští osvícenci Kantův kopernikánský obrat v myšlení Etika a bůh v Kantově filozofii Hegelův dialektický idealismus Francouzský positivismus Utilitarismus a liberalismus anglických positivistů Pragmatismus Marxův dialektický materialismus Voluntarismus Bergsonova kritika positivismu Fenomenologie Heideggerova analýza pobytu Hermeneutika Ateistický existencialismus Nábožensky orientovaná filozofie existence 350 / 13

14 48. Strukturalistická a novopositivistická teorie jazyka Popperův kritický racionalismus a kritika historicismu Jan Amos Komeský Tomáš Garrigue Masaryk Jan Patočka 351 Sociologie 353 I. Co je sociologie? 353 I. 1. Vznik sociologie 353 I. 2. Doba vzniku sociologie 353 I. 3. Předmět sociologie 353 I. 4. Co znamená, že sociologie je věda multiparadigmatická? 354 I. 5. Smysl a funkce sociologie 355 I. 6. Členění sociologie 355 I. 7. Příbuzné disciplíny 356 I. 8. Jaké jsou základní transverzální problémy sociologie? 357 II. Klasikové sociologické teorie 357 II. 1. Auguste Comte ( ) 357 II. 2. Herbert Spencer ( ) 357 II. 3. Karel Marx ( ) 358 II. 4. Charles Horton Cooley ( ) 359 II. 5. Gabriel Tarde ( ) 359 II. 6. Ferdinand Tönnies ( ) 359 II. 7. Georg Simmel ( ) 359 II. 8. Max Weber ( ) 360 II. 9. Émile Durkheim ( ) 360 II. 10. Vilfredo Pareto ( ) 361 III. Vybrané základní pojmy sociologické teorie Agregát sociální Aktér Anomie Deviace sociální Elity Ideologie Instituce sociální Imaginace sociologická Interakce sociální Jednání sociální Kategorie sociální Kontrakultura Kontrola sociální Kultura masová Legitimita Mobilita sociální Norma sociální Organizace Role Skupina sociální Socializace Status Stratifikace sociální Struktura sociální Subkultura Systém sociální 367 Psychologie 369 I. Předmět psychologie 369 II. Základní psychologické směry 370 II. 1. Psychofyzika 370 II. 2. Behaviorismus 371 II. 3. Neobehaviorismus 371 II. 4. Gestaltismus 372 II. 5. Psychoanalýza 372 II. 6. Neopsychoanalýza 373 II. 7. Individuální psychologie 374 II. 8. Analytická psychologie 374 II. 9. Fenomenologická psychologie 375 II. 10. Humanistická psychologie 375 II. 11. Transpersonální psychologie 376 II. 12. Kognitivní psychologie 376 III. Základy obecné psychologie 376 III. 1. Vnímání 376 III. 2. Myšlení 377 III. 3. Inteligence 378 III. 4. Emoce 379 III. 5. Motivace 380 III. 6. Pozornost 381 III. 7. Paměť 381 III. 8. Učení 382 III. 9. Vůle 383 III. 10. Vědomí 384 III. 11. Nevědomí 384 IV. Slovníček vybraných pojmů z psychologie Abúlie Abúzus Agorafobie Agravace Altruismus Amnézie Anxieta Archetyp Bradypsychismus Blud Deprivace Dysforie Eidetická vloha Elektivní mutismus Empatie Etiologie Etologie Fobie Fotismus Frustrace Habituace Halucinace Hyperprosexie Iluze Imprinting \

15 26. Kanalizace Kleptomanie Kolektivní nevědomí Kompulze Lateralita Neuróza Obsah snu manifestní, latentní Obsese Oidipův komplex Ontogeneze Osobní nevědomí Psychopatie Psychóza Recidiva Regrese Remise Rodinná konstelace Tachypsychismus Smyslový klam Somnambulismus Sugestibilita Suicidium Syndrom Vlčí děti Xenofobie 390 Literatura Absurdní drama Absurdní literatura Alegorie (jinotaj) Almanach Avantgardní umění Bajka Balada Barokní literatura Beatnici Budovatelský (výrobní) román Česká básnická moderna České národní obrození Dadaismus Dekadence Divadla malých forem (malá divadla, studiová divadla) Epos Exilová literatura Existencialismus Expresionismus Futurismus Generace buřičů Gotický (černý) román Humanismus a renesance Husitská literatura Hyperbola (nadsázka) Impresionismus Ironie Klasicismus Kritický realismus Kronika Legenda Lidová slovesnost (folklór) Literární druhy a literární žánry Literatura faktu Literatura Velké Moravy Lost generation (Ztracená generace) Lumírovci Magický realismus Májovci Manifest Manifest České moderny (1895) Moderna Naturalismus Nový román Ohlasová poezie Onomatopoie (zvukomalba) Osvícenská literatura / Osvícenství Oxymóron Pásmo Personifikace Poéma Poetismus Poetismy Pointa Pololidová literatura Postmoderna / Postmoderní literatura Pražská německá literatura Preromantismus Prokletí básníci Romantická literatura / Romantismus Rozhněvaní mladí muži (Angry Young Men) Ruchovci Ruralismus Rým Římská literatura / Literatura starého Řecka Samizdatová literatura Satira Science fiction Skupina Sonet (znělka) Staročeská literatura Staroslověnská literatura Surrealismus Symbolismus Tragédie a komedie Triviální literatura Tropy a figury Underground Verš Vitalismus Žákovská poezie (Vagantská poezie) Židovská literatura 425 Divadlo Prehistorie divadla Antické divadlo Řecko 427 / 15

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1.Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu 1. Historie práva * nejstarší právní systémy orientální despocie * zákoníky Chammurabiho, Zákon dvanácti desek * základní pojmy právní norma, právní vědomí, právní řád zákonnost, prameny práva, obyčej,

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS

Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu DĚJEPIS 1. Historická věda, prameny, metody, pomocné vědy historické, vývoj lidské společnosti v pravěku - Historie

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu DĚJEPIS

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu DĚJEPIS MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu DĚJEPIS pro studijní a učební obory v odborném školství (2 4 hodiny v učebním plánu) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu

Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Integrační snahy před II. světovou válkou a v jejím průběhu Panevropské hnutí - hrabě Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi - 20. léta - myšlenka evropské federace (Panevropská unie) Aristide Briand - v

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Vybrané kapitoly z dějin správy Tematické celky: 1) Úvod do problematiky 2) Správní, právní a státoprávní vývoj tzv. orientálních despocií 3) Správní, právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT

HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT HISTORIE ES A EU PRÁVNÍ KONTEXT VŠFS 2015 TROCHA TEORIE Státy nositelé státní svrchovanosti (suverenity) Spolupráce (koexistence) mezi státy v rámci mezinárodního společenství Právní normy upravující tuto

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více