Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014"

Transkript

1 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby a služby klientům Dobrovolníci Praxe studentů a jiných osob Zdravotnická a ošetřovatelská péče Stravování Využití kapacity a podíl financování Budova - stav, údržba, opravy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady a výnosy Výsledek hospodaření k Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Účelová dotace na investice od zřizovatele Odpisy Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů Tvorba a čerpání fondů Stav fondů Finanční krytí fondů Kontrolní činnost Kontrolní činnost auditora Kontrolní činnost OSP MMB Inventarizace majetku

3 1. Základní údaje Název organizace: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Sídlo: Podpěrova 501/4, Brno IČ: Zřizovatel: Statutární město Brno Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitel : JUDr. Vlasta Hrabcová Mobil:

4 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1. Sociální služby a služby klientům Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny poskytování základního sociálního poradenství poskytování pobytových služeb provozování domova pro seniory poskytování odlehčovacích služeb provozování centra denních služeb Organizace je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28. Organizace má registrovány dvě sociální služby: domov pro seniory a centrum denních služeb a to rozhodnutím o registraci, vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti, nevytvářet závislost na poskytované službě, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů uživatelů navzájem, uživatelů a zaměstnanců, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Cílovou skupinou centra denních služeb jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám starším 50 let. Kapacita služby domov pro seniory je 70 uživatelů. Uživatelé bydlí v 60 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových obytných jednotkách. Obytné jednotky jsou bezbariérové s koupelnou, WC a sprchovým koutem, předsíní s vestavnými skříněmi a balkónem. Ke dni bylo v domově pro seniory 68 uživatelů, z toho 8 mužů a 60 žen. Průměrný věk uživatelů byl ,5 let. Součástí zařízení je vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro uživatele domova pro seniory a centra denních služeb. Domov pro seniory Podpěrova se nachází v městské části Brno - Medlánky, v dosahu tramvajové zastávky a nákupního střediska BILLA. Ke dni evidujeme celkem 817 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory. 4

5 Volnočasové aktivity a společenské akce Ve výtvarné a keramické dílně se uživatelé věnují nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, papírem, malování, kreslení, tkaní a dalším výtvarným technikám. V domově pro seniory proběhla řada koncertů a výstav. I v roce 2014 jsme se zapojili do projektu Klubu českých turistů podporovaného MPSV Turistikou k aktivnímu stáří. Začátku roku vznikly nové pravidelné programy Na čaj s.. - komponovaný pořad o významných hudebních skladatelích a Cestománie - seznamování s různými kouty světa pomocí videí, fotografií s průvodním slovem. Uživatelé se také zapojili do charitativního sběru víček z pet lahví, na pořízení kompenzačních pomůcek pro konkrétní postižené dítě. Kulturní aktivity Vystoupení folklórního souboru Šafrán Kytarový koncert Ondřeje Pavlíčka Četba na pokračování pravidelně každý 2. čtvrtek Společné vaření a pečení Pečení vánoční perníků a vánočního cukroví 1 x za měsíc bohoslužba Setkávání u kávy nad čtením novin a diskuse o současném dění v české společnosti každé úterý Pravidelné houslové pondělky (1x / měsíc) s panem V. Wallingerem Koncert vážné hudby prof. Alena Borková Velikonoční posezení Každoroční ples - tentokrát na téma: Zimní království Vystoupení dětí ze ZŠ Hudcova ke Dni matek a s vánočním pásmem Vystoupení dětí z MŠ Novoměstská Koncert švédského sboru SISST Účast v projektu I kráva má svou knihu Letní grilování Oslava Dne seniorů s hudebním doprovodem Předvánoční vystoupení dětského souboru Háječek Vánoční posezení s doprovodem pěveckého kvartetu Adventní výstava prací klientů z keramické a výtvarné dílny Vystoupení mladé zpěvačky Sáry Nové Vystoupení herečky, zpěvačky a moderátorky Báry Štěpánové Odpoledne muzikálových melodií v podání studentů JAMU Sportovní aktivity Pétanque a kuželky na zahradě domova Pravidelné sportovně společenské hry v tělocvičně (každé pondělí odpoledne) Turnaj v pétanque mezi klienty a zaměstnanci Turnaj v pétanque v Blansku předkolo MORAVA CUPU 2014 ve Zlíně Přátelské utkání v pétanque s klienty z DS Sokolnice Konání a pořádání Seniorského sportovního dne 5

6 Výlety Vycházka na Kraví horu a do Wilsonova lesa Vycházka Medlánkami Vycházka na Brněnskou přehradu Vycházka Řečkovicemi Vycházka na vánoční trhy na Nám. Svobody v Brně Akce v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří : Výlet za konikleci na Kamenný vrch Výlet Za tajemstvím jeskyně Výpustek a do kostela ve Křtinách Výlet do zámeckého parku a arboreta v Sokolnicích Celodenní výlet do ZOO Jihlava Návštěvy výstav a pamětihodností Brna S doprovodem pracovníků domova navštívili naši uživatelé: Výstavu Josefa Lady v muzeu Špilberk Muzeum Pavilon Anthropos Akce rozšiřující znalosti a vědomosti z nejrůznějších oblastí Přednášky konané v domově pro seniory: Zapojení do projektu Barvy země přednáška a praktická výtvarná dílna Přednáška Doc. PhDr. Josefa Dušana o architektuře města Brna Beseda s poslankyní Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou KINEMATOGRAF projekce hraných a dokumentárních filmů s besedou Akce na posilování paměti Společenské a paměťové hry Vzpomínkové posezení s promítáním fotografií z uplynulých akcí Procházky pamětí - reminiscence 2 x týdně kognitivní trénink 1x za měsíc zábavné odpoledne s kvízem Víte, nevíte? Setkání s loutkou historie vzniku loutky, reminiscence 2.2. Dobrovolníci Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest,o.s. V roce 2014 docházelo do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace 6 dobrovolníků. Celkem bylo vykonáno 177 hodin dobrovolnické činnosti. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: návštěvy uživatele v bytě individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.), 6

7 doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DS a do města, individuální rozhovory s uživateli, výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele), pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit, pomoc při kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova Praxe studentů a jiných osob Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňoval v roce 2014 praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Střední odbornou školou managementu a práva, s.r.o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnická a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem podle zpracovaných ošetřovatelských standardů a pracovnicemi v sociálních službách podle zpracované metodiky a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní skladba uživatelů Mobilní 23 Částečně mobilní 28 Imobilní 19 Inkontinentní 46 Diabetici 18 Psychiatricky sledovaní 8 Alkoholici 0 Omezení svéprávnosti 0 Úmrtí v roce 2014 Ukončilo pobyt v roce 2014 Mužů Žen Mužů Žen V nemocnici 3 5 V DS 1 5 Odstěhovalo se do soukromí Odešlo do jiného zařízení Celkem 4 10 Celkem - - 7

8 Přijato k Složení uživatelů podle věku k Celkem Mužů Žen k Věk Do 65 let Do 75 let Do 85 let Do 95 let Nad 95 let Přijato k léčení do zdravotnických zařízení Druh ošetření Počet Ústavní ošetření 26 Ambulantní ošetření 290 LSPP 14 Přehled příspěvků na péči dle stupňů Počet klientů Bez příspěvku stupeň stupeň stupeň stupeň Celkem s PnP Průměrná výše příspěvku na péči po odečtení vratek za dobu pobytu mimo zařízení poskytovatele a po zohlednění skutečnosti dlouhodobé hospitalizace, kdy klient na příspěvek na péči nemá nárok, činí u klientů, kteří příspěvek na péči pobírají 6 594,99 Kč za měsíc. Průměrná výše příspěvku na péči ve vztahu ke všem klientům domova pro seniory činí 5 275,99 Kč za měsíc. Do nebyly vyřízeny žádosti o příspěvek na péči, resp. o změnu výše příspěvku na péči u tří našich klientů. 8

9 Obrázek 1: Struktura příspěvku na péči v roce 2014 Domov pro seniory navštěvuje pět praktických lékařů, kteří poskytují ve spolupráci se zdravotnickým personálem zdravotní péči registrovaným uživatelům a jeden psychiatr. Pod vedením fyzioterapeutek se konají: 1) skupinová léčebná tělesná výchova - cvičení je zaměřeno na protažení kosterního svalstva, posílení oslabených svalových skupin, včetně svalů pánevního dna, udržení kloubní pohyblivosti, nácvik rovnováhy a rytmické stabilizace. Využíváme prvky cévní a dechové gymnastiky, cvičení na zlepšení kognitivních funkcí. Aktivní pohyb vede ke zlepšení celkové kondice, nervosvalové koordinace, posiluje kardiovaskulární systém a působí pozitivně na psychiku. 2) elektroléčba dle ordinace lékaře - diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, solux, terapeutický laser a biostimul, vodoléčebné procedury - celková vířivá vana, částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny. 3) individuální léčebná tělesná výchova je vedena individuálním plánem dle zdravotního stavu uživatele vhodnými terapeutickými postupy, technikou a metodikou LTV /např. měkké a mobilizační techniky, PNF /na základě ordinace lékaře/. Jedná se o polohování, nácvik otáčení na lůžku, nácvik sebeobsluhy a zachování co největší samostatnosti a volnosti pohybu. Dále nácvik přesunu na invalidní vozík s asistencí, přesuny pomocí mechanického zvedáku, vertikalizace do sedu, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou /francouzské a podpažní berle, hole, chodítka/. 4) cvičení na pohybových přístrojích rotoped, motren Přístroje jsou vhodné pro pohybovou léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Pro ty, kteří pohyb nemohou vykonávat buď vůbec, nebo v dostatečné míře sami. MOTREN je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení SPOTEE umožňuje navštívit nebo projít se či projet po různých místech na zemi, zatímco jste na pohybových přístrojích v tělocvičně. Jedná se o speciální doprovodná videa, která se promítají na televizi před přístrojem a cvičení se tak stává zábavnějším a příjemně navodí psychickou pohodu a umožní zavzpomínat na skutečně navštívená místa. 9

10 5) sportovní aktivity - konají se ve spolupráci s pracovníkem v sociálních službách v tělocvičně nebo dle počasí na zahradě domova pro seniory (kuželky, ruské kuželky, šipky, pétanque, sportovní turnaje v domově pro seniory i mimo něj). 6) canisterapie léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu Stravování Výroba teplých a studených pokrmů je realizována v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) ve stravovacím provozu kvalifikovaným personálem. Od poloviny prosince jsou v souladu s platnou legislativou jídelníčky doplněny o obsahy alergenů u jednotlivých pokrmů. Uživatelům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Uživatelé si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Pro klienty se zhoršeným kousáním a s polykacími problémy je připravována mletá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky uživatelů a jejich osobní preference ohledně pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku, diabetická a strava speciálně mechanicky upravená pro klienty z velice obtížným polykáním. Přehled odebrané stravy k Dieta racionální Dieta šetřící Dieta bez tuku Dieta diabetická MUS Celkem Klienti domova pro seniory K Měsíčně Klienti centra denních služeb K Měsíčně Zaměstnanci K Měsíčně Celkem K Měsíčně Přehled odebraných snídaní a večeří k Snídaně Večeře 8809 II. večeře

11 2.6. Využití kapacity a podíl financování Využití kapacity k : 98,58 % Průměrná obložnost k : 99,48 % z důvodu úpravy obytné jednotky po jejím uvolnění malování, drobné opravy a výměna nábytku apod. Podíl financ. na 1 lůžko (město/uživatel) služba domov pro seniory Kapacita Náklady DS 1 lůžko /měsíc Výnosy 1 lůžko / měsíc (výnosy za vlastní výkony+ ostatní výnosy) Státní dotace 1 lůžko / měsíc v Kč Podíl MMB 1 lůžko / měsíc , , , ,14 Náklady a výnosy k služba centrum denních služeb v Kč Náklady Výnosy za vlastní výkony Státní dotace Podíl MMB , , , , Budova - stav, údržba, opravy V roce 2014 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a obytných jednotkách uživatelů sociální služby. Byla provedena úprava předzahrádky, vyměněn poškozený plot a vysazeny keře. V obytných jednotkách uživatelů sociální služby byly opraveny vestavné skříně v předsíních. Průběžně byly vyměněny vodovodní baterie u dřezů, umyvadel i sprch, provedena výměna podlahové krytiny a malování chodeb, obytných jednotek i varny stravovacího úseku. Opravy osvětlení byly provedeny v části jídelny, pobytových místnostech pro pracovníky v sociálních službách, na rehabilitačním oddělení, v tělocvičně i ve výtvarné a keramické dílně. Podstatně se tak zlepšily světelné podmínky pro práci zaměstnanců i volnočasové aktivity uživatelů služby. V 2. pololetí roku 2014 byl řešen havarijní stav střechy, který se projevil zatékáním do objektu domova pro seniory a hrozil vznikem rozsáhlé škody. Nejvíce poškozená část střechy byla opravena za finanční podpory Statutárního města Brna, který na opravu poskytl účelově určené finanční prostředky. Byla provedena úprava části pozemku a porostu na zahradě, včetně bezpečnostního řezu dřevin, došlo k prosvětlení a provzdušnění zahrady a zlepšení prostředí pro pobyt uživatelů sociální služby. 11

12 Ve varně stravovacího úseku byly opraveny odtokové žlaby. Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů, přístrojů určených k rehabilitaci klientů, elektrických pečovatelských lůžek, elektrospotřebičů. 12

13 3. Plnění úkolů v personální oblasti 3.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Plán Skutečnost Z toho ZTP % plnění Průměrný přepočtený evidenční počet 42,5 41,6 0,6 97,88 Počet zaměstnanců k Odchod do důchodu Ukončení PP dohodou Ukončení PP na dobu určitou Ukončení PP výpovědí zaměstnance/ zaměstnavatele Nově uzavřené PP Nástup po RD Počet zaměstnanců k K byl faktický evidenční počet zaměstnanců 45 (respektive 46 viz níže), průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 41,6. Schválený limit zaměstnanců nebyl překročen, ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil počet zaměstnanců o pracovníka v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost a kuchařku. Do evidenčního počtu zaměstnanců k vstoupila sociální pracovnice, která na základě žádosti doručené zaměstnavateli čerpala řádnou dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou. Na organizaci se vztahovala povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění. Tuto povinnost organizace plnila částečně zaměstnanci a částečně odběrem výrobků chráněných dílen. Struktura zaměstnanců Evidenční počet k Průměrný přep. eviden. počet k Průměrná plat. třída Průměrný plat Přírůstek/úbytek zaměstnanců THP 5 3,94 9, ,42 1/1 SZP 7 6,18 9, ,06 1/1 Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče Pracovníci v soc. službách zkl. vých. nepedag. činnost , ,96 1/1 2 1,8 8, ,71 1/0 Sociální pracovníci 2/3 2,0 9, ,86 1/0 Převážně manuálně pracující 12 10,8 3, ,82 4/3 Celkem z 45/46 41, ,07 9/6 13

14 Třída Plánovaná funkční místa úvazky Obsazená funkční místa k Struktura odměňování Částka v Kč 2 3,5 3,5 Platové tarify Příplatek za vedení Osobní příplatek Příplatek za noční práci ,6 0,6 Příplatek za práci v So+Ne Příplatek za směnnost ,45 5,45 Příplatek za práci ve svátek Odměny Ostatní náhrady CELKEM 42,55 42,55 Celkem Náhrady za pracovní neschopnost Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti 0 Celkem OON

15 Organizační schéma fyzický evidenční 45 přepočtený evidenční počet 42,55 pracovní skupina ZDRAVOTNÍ ÚSEK ředitel 1,00 12 EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK vedoucí úseku vedoucí úseku vedoucí úseku všeobecná sestra 1, rozpočtář, účetní 1, nutr. terapeut 1, pracovní pracovní skupina skupina zdravotní péče Úklid všeob.sestra 3, prac. v soc. službách 1, uklízečka 3, sociální pracovník 2, kuchařka, skladní 1, koordinátor péče vedoucí prac. skupiny 2 vedoucí prac. skupiny 9 5 vedoucí prac. skupiny fyzioterapeut 0, prac. v soc. službách 16, Pradlena 1, prac. v soc. službách 2, kuchařka 3,00 přímá obslužná péče 3 Uklízečka 7/9 vých.neped.činnost fyzioterapeut 0, Pradlena 1, finanční účetní 0, kuchařka 2, technický pracovník 1, pers.a mzdová účetní 0, ,25 18,00 6,50 6,80 7,00 42,55

16 3.2. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, odborných stážích v jiných zařízeních poskytujících sociální služby, školících akcích pořádaných domovem pro seniory, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy tj. zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

17 4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 4.1. Náklady a výnosy Zastupitelstvo města Brna vzalo na vědomí finanční plán organizace na svém zasedání ZMB Z6/033 konaném dne Výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2014 činila ,- Kč. Na jednání zastupitelstva města Brna dne byl rozpočtovým opatřením č. 83/2014/ZMB schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na opravu střechy domova pro seniory ve výši ,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 218/2014/ZMB ze dne bylo schváleno navýšení příspěvku zřizovatele o ,- Kč. Celkový příspěvek zřizovatele tak činil ,- Kč. Rozhodnutím MPSV ČR č. 1 ze dne byla organizaci poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozhodnutím MPSV č. 2 ze dne byla organizaci zvýšena dotace ze státního rozpočtu na částku ,- Kč K činily náklady organizace 99,7 % upraveného finančního plánu a výnosy organizace byly plněny na 100,3 % upraveného finančního plánu. K byl hospodářský výsledek dosažený organizací ,63 Kč Výsledek hospodaření k v Kč na dvě desetinná místa Hospodářský výsledek k Výnosy celkem ,53 Náklady celkem ,90 Hospodářský výsledek ,63 Přehled plnění finančního plánu (částky jsou uvedeny v tis. Kč) Skutečnost 2013 Finanční plán 2014 Upravený fin. plán Skutečnost k v tis. Kč Skutečnost /UFP (v %) Výnosy celkem ,3 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60) ,8 Ostatní výnosy (účt. skup ) ,5 Výnosy z transferů (účt. skup. 67) ,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů , ,0 7 17

18 Náklady celkem ,7 Spotřeba materiálu (účet 501) ,5 Spotřeba energie (účet 502) ,5 Služby (účt. skup. 51) ,0 z toho: Opravy a udržování (účet 511) ,2 Mzdové náklady (účet 521) ,0 z toho: Náklady na platy ,0 Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) ,5 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) ,0 Daň z příjmů (účet 591, 595) Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551) ,5 Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 25 zk.č. 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouh. majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouh. majetku ze stát. rozpočtu a stát. fondů Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok ,2 51,2 47,0 47,6 101,1 61,9 51,2 47,0 47,6 101,1 59,1 53,7 48,8 49,4 101, ,5 42,5 42,5 41,6 98,0 Průměrná mzda (v Kč) ,1 18

19 4.3. Hmotný a nehmotný majetek Majetkový účet Zůstatková cena ke dni Dlouhodobý hmotný majetek 045/01 Uspořádací účet technického zhodnocení 0,00 021/01 Budova ,00 022/01 Energetické hnací stroje 6 500,00 022/02 Pracovní stroje a zařízení ,00 022/03 Přístroje a zvl. technické zařízení 4 231,00 022/30 Dopravní prostředky ,00 022/05 Inventář ,00 031/01 Pozemky ,00 031/60 Pozemky nezastavěné ,00 032/01 Umělecká díla a předměty ,00 ÚHRN ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Majetek v podrozvahové evidenci , Finanční majetek Běžný účet Účet FKSP Pokladna Běžný účet zvýhodněný Ceniny Zůstatky účtů k , , , ,32 307, Pohledávky a závazky Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 19

20 4.6. Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Ze státního rozpočtu ČR byla poskytnuta v rámci dotačního řízení na službu domov pro seniory částka ,- Kč, což je 114,98 % požadované částky a na službu centrum denních služeb ,- Kč, což je 69 % požadované částky. V souladu s žádostí byla v roce 2014 poskytnutá dotace čerpána na platy zaměstnanců, s tím související odvody a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku elektrických polohovacích lůžek Účelová dotace na investice od zřizovatele V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná účelová dotace na investice Odpisy Odpisový plán na rok 2014 schválený Radou města Brna byl upraven v důsledku pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo. Jeho pořizovací cena ,- Kč byla částečně kryta darem fyzické osoby ve výši ,- Kč. K bylo pořízeno sprchové křeslo Carendo v ceně ,- Kč. V důsledku pořízení tohoto DHM dosáhly odpisy za rok 2014 výše ,- Kč. 20

21 5. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů 5.1. Tvorba a čerpání fondů Zdrojem investičního fondu ve sledovaném období jsou odpisy DHM a dar fyzické osoby ve výši 70 tis. Kč. Rezervní fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok FKSP je tvořen 1 % z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost a dary fyzických osob. K byly prostředky fondů organizace čerpány níže uvedeným způsobem: Z investičního fondu bylo čerpáno 316 tis. Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren duo a na pořízení sprchovacího křesla Carendo. Čerpání prostředků z investičního fondu bylo písemně oznámeno příslušnému odvětvovému odboru MMB. Zůstatek investičního fondu k : tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 23 tis. Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity klientů. Zůstatek rezervního fondu (účet ) k : tis. Kč. Fond odměn nebyl čerpán ani navýšen. Stav fondu odměn k činil 653 tis. Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 93 tis. Kč a to dle schváleného rozpočtu na rok 2014 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 3/2009. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců a peněžní dary k pracovním a životním výročím. Zůstatek fondu k : 55 tis. Kč Stav fondů Stav fondů k v Kč na 2 desetinná místa Účet Název Zůstatek 411 Fond odměn , FKSP , Fond rezervní z HV Fond rezervní dary , , Fond investiční ,00 21

22 FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 654 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Dotace na investice od zřizovatele Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Příspěvek na investice ze st. Fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav Výnos z prodeje svěřeného DHM majetku 550 Dary a příspěvky od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku p.o. Převod z rezervního fondu v tis. Kč 654 Celkem tvorba Celkem čerpání Stav k FOND REZERVNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 921 Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a Peněžní dary náklady Ostatní Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

23 FOND ODMĚN Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 653 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp. Odměny zaměstnancům 150 Překročení prostředků na platy Stav k Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Plán Skutečnost Stav k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

24 5.3. Finanční krytí fondů Vybrané položky rozvahy - krytí fondů ke dne Účet Název aktiva pasiva běžný účet , běžný účet , běžný účet - FKSP , pokladna provozní , ceniny 307, pohledávky 8 980, pohledávky vůči zdrav.pojišťovnám , odběratelé , závazky vůči zaměstnancům , závazky vůči MSSZ , závazky vůči zdrav. pojišťovnám , jiné přímé daně 0, , pohledávka - příspěvky na péči 9 600, pohledávka služby pro klienti CDS 650, závazky vůči klientům CDS , závazky ostatní 4 924, dohadné účty aktivní , dohadné účty pasivní , fond odměn , FKSP , fond rezervní z HV , fond rezervní - dary , fond investiční , zásoby ,61 Součet: , ,72 Z uvedeného přehledu vyplývá, že fondy organizace jsou kryty finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně, dále pohledávkami a zásobami. 24

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2014 Brno, únor 2015 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2013. Domov seniorů Břeclav. Charakteristika organizace. Přehled. o nabízených. službách. Personální zajištění.

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2013. Domov seniorů Břeclav. Charakteristika organizace. Přehled. o nabízených. službách. Personální zajištění. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2013 Charakteristika organizace Přehled o nabízených službách Personální zajištění Hospodaření Kontrolní činnost Závěr Domov seniorů Břeclav Obsah výroční zprávy l. Úvodní slovo... 3 2.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více