Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014"

Transkript

1 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby a služby klientům Dobrovolníci Praxe studentů a jiných osob Zdravotnická a ošetřovatelská péče Stravování Využití kapacity a podíl financování Budova - stav, údržba, opravy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady a výnosy Výsledek hospodaření k Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Účelová dotace na investice od zřizovatele Odpisy Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů Tvorba a čerpání fondů Stav fondů Finanční krytí fondů Kontrolní činnost Kontrolní činnost auditora Kontrolní činnost OSP MMB Inventarizace majetku

3 1. Základní údaje Název organizace: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Sídlo: Podpěrova 501/4, Brno IČ: Zřizovatel: Statutární město Brno Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitel : JUDr. Vlasta Hrabcová Mobil:

4 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1. Sociální služby a služby klientům Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny poskytování základního sociálního poradenství poskytování pobytových služeb provozování domova pro seniory poskytování odlehčovacích služeb provozování centra denních služeb Organizace je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28. Organizace má registrovány dvě sociální služby: domov pro seniory a centrum denních služeb a to rozhodnutím o registraci, vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti, nevytvářet závislost na poskytované službě, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů uživatelů navzájem, uživatelů a zaměstnanců, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Cílovou skupinou centra denních služeb jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám starším 50 let. Kapacita služby domov pro seniory je 70 uživatelů. Uživatelé bydlí v 60 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových obytných jednotkách. Obytné jednotky jsou bezbariérové s koupelnou, WC a sprchovým koutem, předsíní s vestavnými skříněmi a balkónem. Ke dni bylo v domově pro seniory 68 uživatelů, z toho 8 mužů a 60 žen. Průměrný věk uživatelů byl ,5 let. Součástí zařízení je vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro uživatele domova pro seniory a centra denních služeb. Domov pro seniory Podpěrova se nachází v městské části Brno - Medlánky, v dosahu tramvajové zastávky a nákupního střediska BILLA. Ke dni evidujeme celkem 817 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory. 4

5 Volnočasové aktivity a společenské akce Ve výtvarné a keramické dílně se uživatelé věnují nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, papírem, malování, kreslení, tkaní a dalším výtvarným technikám. V domově pro seniory proběhla řada koncertů a výstav. I v roce 2014 jsme se zapojili do projektu Klubu českých turistů podporovaného MPSV Turistikou k aktivnímu stáří. Začátku roku vznikly nové pravidelné programy Na čaj s.. - komponovaný pořad o významných hudebních skladatelích a Cestománie - seznamování s různými kouty světa pomocí videí, fotografií s průvodním slovem. Uživatelé se také zapojili do charitativního sběru víček z pet lahví, na pořízení kompenzačních pomůcek pro konkrétní postižené dítě. Kulturní aktivity Vystoupení folklórního souboru Šafrán Kytarový koncert Ondřeje Pavlíčka Četba na pokračování pravidelně každý 2. čtvrtek Společné vaření a pečení Pečení vánoční perníků a vánočního cukroví 1 x za měsíc bohoslužba Setkávání u kávy nad čtením novin a diskuse o současném dění v české společnosti každé úterý Pravidelné houslové pondělky (1x / měsíc) s panem V. Wallingerem Koncert vážné hudby prof. Alena Borková Velikonoční posezení Každoroční ples - tentokrát na téma: Zimní království Vystoupení dětí ze ZŠ Hudcova ke Dni matek a s vánočním pásmem Vystoupení dětí z MŠ Novoměstská Koncert švédského sboru SISST Účast v projektu I kráva má svou knihu Letní grilování Oslava Dne seniorů s hudebním doprovodem Předvánoční vystoupení dětského souboru Háječek Vánoční posezení s doprovodem pěveckého kvartetu Adventní výstava prací klientů z keramické a výtvarné dílny Vystoupení mladé zpěvačky Sáry Nové Vystoupení herečky, zpěvačky a moderátorky Báry Štěpánové Odpoledne muzikálových melodií v podání studentů JAMU Sportovní aktivity Pétanque a kuželky na zahradě domova Pravidelné sportovně společenské hry v tělocvičně (každé pondělí odpoledne) Turnaj v pétanque mezi klienty a zaměstnanci Turnaj v pétanque v Blansku předkolo MORAVA CUPU 2014 ve Zlíně Přátelské utkání v pétanque s klienty z DS Sokolnice Konání a pořádání Seniorského sportovního dne 5

6 Výlety Vycházka na Kraví horu a do Wilsonova lesa Vycházka Medlánkami Vycházka na Brněnskou přehradu Vycházka Řečkovicemi Vycházka na vánoční trhy na Nám. Svobody v Brně Akce v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří : Výlet za konikleci na Kamenný vrch Výlet Za tajemstvím jeskyně Výpustek a do kostela ve Křtinách Výlet do zámeckého parku a arboreta v Sokolnicích Celodenní výlet do ZOO Jihlava Návštěvy výstav a pamětihodností Brna S doprovodem pracovníků domova navštívili naši uživatelé: Výstavu Josefa Lady v muzeu Špilberk Muzeum Pavilon Anthropos Akce rozšiřující znalosti a vědomosti z nejrůznějších oblastí Přednášky konané v domově pro seniory: Zapojení do projektu Barvy země přednáška a praktická výtvarná dílna Přednáška Doc. PhDr. Josefa Dušana o architektuře města Brna Beseda s poslankyní Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou KINEMATOGRAF projekce hraných a dokumentárních filmů s besedou Akce na posilování paměti Společenské a paměťové hry Vzpomínkové posezení s promítáním fotografií z uplynulých akcí Procházky pamětí - reminiscence 2 x týdně kognitivní trénink 1x za měsíc zábavné odpoledne s kvízem Víte, nevíte? Setkání s loutkou historie vzniku loutky, reminiscence 2.2. Dobrovolníci Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest,o.s. V roce 2014 docházelo do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace 6 dobrovolníků. Celkem bylo vykonáno 177 hodin dobrovolnické činnosti. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: návštěvy uživatele v bytě individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.), 6

7 doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DS a do města, individuální rozhovory s uživateli, výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele), pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit, pomoc při kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova Praxe studentů a jiných osob Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňoval v roce 2014 praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Střední odbornou školou managementu a práva, s.r.o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnická a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem podle zpracovaných ošetřovatelských standardů a pracovnicemi v sociálních službách podle zpracované metodiky a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní skladba uživatelů Mobilní 23 Částečně mobilní 28 Imobilní 19 Inkontinentní 46 Diabetici 18 Psychiatricky sledovaní 8 Alkoholici 0 Omezení svéprávnosti 0 Úmrtí v roce 2014 Ukončilo pobyt v roce 2014 Mužů Žen Mužů Žen V nemocnici 3 5 V DS 1 5 Odstěhovalo se do soukromí Odešlo do jiného zařízení Celkem 4 10 Celkem - - 7

8 Přijato k Složení uživatelů podle věku k Celkem Mužů Žen k Věk Do 65 let Do 75 let Do 85 let Do 95 let Nad 95 let Přijato k léčení do zdravotnických zařízení Druh ošetření Počet Ústavní ošetření 26 Ambulantní ošetření 290 LSPP 14 Přehled příspěvků na péči dle stupňů Počet klientů Bez příspěvku stupeň stupeň stupeň stupeň Celkem s PnP Průměrná výše příspěvku na péči po odečtení vratek za dobu pobytu mimo zařízení poskytovatele a po zohlednění skutečnosti dlouhodobé hospitalizace, kdy klient na příspěvek na péči nemá nárok, činí u klientů, kteří příspěvek na péči pobírají 6 594,99 Kč za měsíc. Průměrná výše příspěvku na péči ve vztahu ke všem klientům domova pro seniory činí 5 275,99 Kč za měsíc. Do nebyly vyřízeny žádosti o příspěvek na péči, resp. o změnu výše příspěvku na péči u tří našich klientů. 8

9 Obrázek 1: Struktura příspěvku na péči v roce 2014 Domov pro seniory navštěvuje pět praktických lékařů, kteří poskytují ve spolupráci se zdravotnickým personálem zdravotní péči registrovaným uživatelům a jeden psychiatr. Pod vedením fyzioterapeutek se konají: 1) skupinová léčebná tělesná výchova - cvičení je zaměřeno na protažení kosterního svalstva, posílení oslabených svalových skupin, včetně svalů pánevního dna, udržení kloubní pohyblivosti, nácvik rovnováhy a rytmické stabilizace. Využíváme prvky cévní a dechové gymnastiky, cvičení na zlepšení kognitivních funkcí. Aktivní pohyb vede ke zlepšení celkové kondice, nervosvalové koordinace, posiluje kardiovaskulární systém a působí pozitivně na psychiku. 2) elektroléčba dle ordinace lékaře - diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, solux, terapeutický laser a biostimul, vodoléčebné procedury - celková vířivá vana, částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny. 3) individuální léčebná tělesná výchova je vedena individuálním plánem dle zdravotního stavu uživatele vhodnými terapeutickými postupy, technikou a metodikou LTV /např. měkké a mobilizační techniky, PNF /na základě ordinace lékaře/. Jedná se o polohování, nácvik otáčení na lůžku, nácvik sebeobsluhy a zachování co největší samostatnosti a volnosti pohybu. Dále nácvik přesunu na invalidní vozík s asistencí, přesuny pomocí mechanického zvedáku, vertikalizace do sedu, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou /francouzské a podpažní berle, hole, chodítka/. 4) cvičení na pohybových přístrojích rotoped, motren Přístroje jsou vhodné pro pohybovou léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Pro ty, kteří pohyb nemohou vykonávat buď vůbec, nebo v dostatečné míře sami. MOTREN je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení SPOTEE umožňuje navštívit nebo projít se či projet po různých místech na zemi, zatímco jste na pohybových přístrojích v tělocvičně. Jedná se o speciální doprovodná videa, která se promítají na televizi před přístrojem a cvičení se tak stává zábavnějším a příjemně navodí psychickou pohodu a umožní zavzpomínat na skutečně navštívená místa. 9

10 5) sportovní aktivity - konají se ve spolupráci s pracovníkem v sociálních službách v tělocvičně nebo dle počasí na zahradě domova pro seniory (kuželky, ruské kuželky, šipky, pétanque, sportovní turnaje v domově pro seniory i mimo něj). 6) canisterapie léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu Stravování Výroba teplých a studených pokrmů je realizována v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) ve stravovacím provozu kvalifikovaným personálem. Od poloviny prosince jsou v souladu s platnou legislativou jídelníčky doplněny o obsahy alergenů u jednotlivých pokrmů. Uživatelům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Uživatelé si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Pro klienty se zhoršeným kousáním a s polykacími problémy je připravována mletá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky uživatelů a jejich osobní preference ohledně pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku, diabetická a strava speciálně mechanicky upravená pro klienty z velice obtížným polykáním. Přehled odebrané stravy k Dieta racionální Dieta šetřící Dieta bez tuku Dieta diabetická MUS Celkem Klienti domova pro seniory K Měsíčně Klienti centra denních služeb K Měsíčně Zaměstnanci K Měsíčně Celkem K Měsíčně Přehled odebraných snídaní a večeří k Snídaně Večeře 8809 II. večeře

11 2.6. Využití kapacity a podíl financování Využití kapacity k : 98,58 % Průměrná obložnost k : 99,48 % z důvodu úpravy obytné jednotky po jejím uvolnění malování, drobné opravy a výměna nábytku apod. Podíl financ. na 1 lůžko (město/uživatel) služba domov pro seniory Kapacita Náklady DS 1 lůžko /měsíc Výnosy 1 lůžko / měsíc (výnosy za vlastní výkony+ ostatní výnosy) Státní dotace 1 lůžko / měsíc v Kč Podíl MMB 1 lůžko / měsíc , , , ,14 Náklady a výnosy k služba centrum denních služeb v Kč Náklady Výnosy za vlastní výkony Státní dotace Podíl MMB , , , , Budova - stav, údržba, opravy V roce 2014 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a obytných jednotkách uživatelů sociální služby. Byla provedena úprava předzahrádky, vyměněn poškozený plot a vysazeny keře. V obytných jednotkách uživatelů sociální služby byly opraveny vestavné skříně v předsíních. Průběžně byly vyměněny vodovodní baterie u dřezů, umyvadel i sprch, provedena výměna podlahové krytiny a malování chodeb, obytných jednotek i varny stravovacího úseku. Opravy osvětlení byly provedeny v části jídelny, pobytových místnostech pro pracovníky v sociálních službách, na rehabilitačním oddělení, v tělocvičně i ve výtvarné a keramické dílně. Podstatně se tak zlepšily světelné podmínky pro práci zaměstnanců i volnočasové aktivity uživatelů služby. V 2. pololetí roku 2014 byl řešen havarijní stav střechy, který se projevil zatékáním do objektu domova pro seniory a hrozil vznikem rozsáhlé škody. Nejvíce poškozená část střechy byla opravena za finanční podpory Statutárního města Brna, který na opravu poskytl účelově určené finanční prostředky. Byla provedena úprava části pozemku a porostu na zahradě, včetně bezpečnostního řezu dřevin, došlo k prosvětlení a provzdušnění zahrady a zlepšení prostředí pro pobyt uživatelů sociální služby. 11

12 Ve varně stravovacího úseku byly opraveny odtokové žlaby. Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů, přístrojů určených k rehabilitaci klientů, elektrických pečovatelských lůžek, elektrospotřebičů. 12

13 3. Plnění úkolů v personální oblasti 3.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Plán Skutečnost Z toho ZTP % plnění Průměrný přepočtený evidenční počet 42,5 41,6 0,6 97,88 Počet zaměstnanců k Odchod do důchodu Ukončení PP dohodou Ukončení PP na dobu určitou Ukončení PP výpovědí zaměstnance/ zaměstnavatele Nově uzavřené PP Nástup po RD Počet zaměstnanců k K byl faktický evidenční počet zaměstnanců 45 (respektive 46 viz níže), průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 41,6. Schválený limit zaměstnanců nebyl překročen, ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil počet zaměstnanců o pracovníka v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost a kuchařku. Do evidenčního počtu zaměstnanců k vstoupila sociální pracovnice, která na základě žádosti doručené zaměstnavateli čerpala řádnou dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou. Na organizaci se vztahovala povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění. Tuto povinnost organizace plnila částečně zaměstnanci a částečně odběrem výrobků chráněných dílen. Struktura zaměstnanců Evidenční počet k Průměrný přep. eviden. počet k Průměrná plat. třída Průměrný plat Přírůstek/úbytek zaměstnanců THP 5 3,94 9, ,42 1/1 SZP 7 6,18 9, ,06 1/1 Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče Pracovníci v soc. službách zkl. vých. nepedag. činnost , ,96 1/1 2 1,8 8, ,71 1/0 Sociální pracovníci 2/3 2,0 9, ,86 1/0 Převážně manuálně pracující 12 10,8 3, ,82 4/3 Celkem z 45/46 41, ,07 9/6 13

14 Třída Plánovaná funkční místa úvazky Obsazená funkční místa k Struktura odměňování Částka v Kč 2 3,5 3,5 Platové tarify Příplatek za vedení Osobní příplatek Příplatek za noční práci ,6 0,6 Příplatek za práci v So+Ne Příplatek za směnnost ,45 5,45 Příplatek za práci ve svátek Odměny Ostatní náhrady CELKEM 42,55 42,55 Celkem Náhrady za pracovní neschopnost Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti 0 Celkem OON

15 Organizační schéma fyzický evidenční 45 přepočtený evidenční počet 42,55 pracovní skupina ZDRAVOTNÍ ÚSEK ředitel 1,00 12 EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK vedoucí úseku vedoucí úseku vedoucí úseku všeobecná sestra 1, rozpočtář, účetní 1, nutr. terapeut 1, pracovní pracovní skupina skupina zdravotní péče Úklid všeob.sestra 3, prac. v soc. službách 1, uklízečka 3, sociální pracovník 2, kuchařka, skladní 1, koordinátor péče vedoucí prac. skupiny 2 vedoucí prac. skupiny 9 5 vedoucí prac. skupiny fyzioterapeut 0, prac. v soc. službách 16, Pradlena 1, prac. v soc. službách 2, kuchařka 3,00 přímá obslužná péče 3 Uklízečka 7/9 vých.neped.činnost fyzioterapeut 0, Pradlena 1, finanční účetní 0, kuchařka 2, technický pracovník 1, pers.a mzdová účetní 0, ,25 18,00 6,50 6,80 7,00 42,55

16 3.2. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, odborných stážích v jiných zařízeních poskytujících sociální služby, školících akcích pořádaných domovem pro seniory, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy tj. zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

17 4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 4.1. Náklady a výnosy Zastupitelstvo města Brna vzalo na vědomí finanční plán organizace na svém zasedání ZMB Z6/033 konaném dne Výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2014 činila ,- Kč. Na jednání zastupitelstva města Brna dne byl rozpočtovým opatřením č. 83/2014/ZMB schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na opravu střechy domova pro seniory ve výši ,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 218/2014/ZMB ze dne bylo schváleno navýšení příspěvku zřizovatele o ,- Kč. Celkový příspěvek zřizovatele tak činil ,- Kč. Rozhodnutím MPSV ČR č. 1 ze dne byla organizaci poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozhodnutím MPSV č. 2 ze dne byla organizaci zvýšena dotace ze státního rozpočtu na částku ,- Kč K činily náklady organizace 99,7 % upraveného finančního plánu a výnosy organizace byly plněny na 100,3 % upraveného finančního plánu. K byl hospodářský výsledek dosažený organizací ,63 Kč Výsledek hospodaření k v Kč na dvě desetinná místa Hospodářský výsledek k Výnosy celkem ,53 Náklady celkem ,90 Hospodářský výsledek ,63 Přehled plnění finančního plánu (částky jsou uvedeny v tis. Kč) Skutečnost 2013 Finanční plán 2014 Upravený fin. plán Skutečnost k v tis. Kč Skutečnost /UFP (v %) Výnosy celkem ,3 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60) ,8 Ostatní výnosy (účt. skup ) ,5 Výnosy z transferů (účt. skup. 67) ,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů , ,0 7 17

18 Náklady celkem ,7 Spotřeba materiálu (účet 501) ,5 Spotřeba energie (účet 502) ,5 Služby (účt. skup. 51) ,0 z toho: Opravy a udržování (účet 511) ,2 Mzdové náklady (účet 521) ,0 z toho: Náklady na platy ,0 Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) ,5 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) ,0 Daň z příjmů (účet 591, 595) Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551) ,5 Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 25 zk.č. 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouh. majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouh. majetku ze stát. rozpočtu a stát. fondů Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok ,2 51,2 47,0 47,6 101,1 61,9 51,2 47,0 47,6 101,1 59,1 53,7 48,8 49,4 101, ,5 42,5 42,5 41,6 98,0 Průměrná mzda (v Kč) ,1 18

19 4.3. Hmotný a nehmotný majetek Majetkový účet Zůstatková cena ke dni Dlouhodobý hmotný majetek 045/01 Uspořádací účet technického zhodnocení 0,00 021/01 Budova ,00 022/01 Energetické hnací stroje 6 500,00 022/02 Pracovní stroje a zařízení ,00 022/03 Přístroje a zvl. technické zařízení 4 231,00 022/30 Dopravní prostředky ,00 022/05 Inventář ,00 031/01 Pozemky ,00 031/60 Pozemky nezastavěné ,00 032/01 Umělecká díla a předměty ,00 ÚHRN ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Majetek v podrozvahové evidenci , Finanční majetek Běžný účet Účet FKSP Pokladna Běžný účet zvýhodněný Ceniny Zůstatky účtů k , , , ,32 307, Pohledávky a závazky Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 19

20 4.6. Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Ze státního rozpočtu ČR byla poskytnuta v rámci dotačního řízení na službu domov pro seniory částka ,- Kč, což je 114,98 % požadované částky a na službu centrum denních služeb ,- Kč, což je 69 % požadované částky. V souladu s žádostí byla v roce 2014 poskytnutá dotace čerpána na platy zaměstnanců, s tím související odvody a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku elektrických polohovacích lůžek Účelová dotace na investice od zřizovatele V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná účelová dotace na investice Odpisy Odpisový plán na rok 2014 schválený Radou města Brna byl upraven v důsledku pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo. Jeho pořizovací cena ,- Kč byla částečně kryta darem fyzické osoby ve výši ,- Kč. K bylo pořízeno sprchové křeslo Carendo v ceně ,- Kč. V důsledku pořízení tohoto DHM dosáhly odpisy za rok 2014 výše ,- Kč. 20

21 5. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů 5.1. Tvorba a čerpání fondů Zdrojem investičního fondu ve sledovaném období jsou odpisy DHM a dar fyzické osoby ve výši 70 tis. Kč. Rezervní fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok FKSP je tvořen 1 % z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost a dary fyzických osob. K byly prostředky fondů organizace čerpány níže uvedeným způsobem: Z investičního fondu bylo čerpáno 316 tis. Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren duo a na pořízení sprchovacího křesla Carendo. Čerpání prostředků z investičního fondu bylo písemně oznámeno příslušnému odvětvovému odboru MMB. Zůstatek investičního fondu k : tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 23 tis. Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity klientů. Zůstatek rezervního fondu (účet ) k : tis. Kč. Fond odměn nebyl čerpán ani navýšen. Stav fondu odměn k činil 653 tis. Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 93 tis. Kč a to dle schváleného rozpočtu na rok 2014 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 3/2009. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců a peněžní dary k pracovním a životním výročím. Zůstatek fondu k : 55 tis. Kč Stav fondů Stav fondů k v Kč na 2 desetinná místa Účet Název Zůstatek 411 Fond odměn , FKSP , Fond rezervní z HV Fond rezervní dary , , Fond investiční ,00 21

22 FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 654 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Dotace na investice od zřizovatele Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Příspěvek na investice ze st. Fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav Výnos z prodeje svěřeného DHM majetku 550 Dary a příspěvky od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku p.o. Převod z rezervního fondu v tis. Kč 654 Celkem tvorba Celkem čerpání Stav k FOND REZERVNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 921 Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a Peněžní dary náklady Ostatní Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

23 FOND ODMĚN Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 653 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp. Odměny zaměstnancům 150 Překročení prostředků na platy Stav k Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Plán Skutečnost Stav k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

24 5.3. Finanční krytí fondů Vybrané položky rozvahy - krytí fondů ke dne Účet Název aktiva pasiva běžný účet , běžný účet , běžný účet - FKSP , pokladna provozní , ceniny 307, pohledávky 8 980, pohledávky vůči zdrav.pojišťovnám , odběratelé , závazky vůči zaměstnancům , závazky vůči MSSZ , závazky vůči zdrav. pojišťovnám , jiné přímé daně 0, , pohledávka - příspěvky na péči 9 600, pohledávka služby pro klienti CDS 650, závazky vůči klientům CDS , závazky ostatní 4 924, dohadné účty aktivní , dohadné účty pasivní , fond odměn , FKSP , fond rezervní z HV , fond rezervní - dary , fond investiční , zásoby ,61 Součet: , ,72 Z uvedeného přehledu vyplývá, že fondy organizace jsou kryty finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně, dále pohledávkami a zásobami. 24

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA

DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVALA: JUDr. Vlasta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A. 5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A. 6. Informace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha. Předmět činnosti: předškolní výchova Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: předškolní výchova Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A. P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, okamžik sestavení:26.01.2015 23:31:28 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.

Příloha. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona (text) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, IČ 70987955, Sestaveno k 31.12.2014 v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla Okamžik sestavení : 14.01.2015 12:59 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.2.2015 8:20:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více