Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014"

Transkript

1 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby a služby klientům Dobrovolníci Praxe studentů a jiných osob Zdravotnická a ošetřovatelská péče Stravování Využití kapacity a podíl financování Budova - stav, údržba, opravy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady a výnosy Výsledek hospodaření k Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Účelová dotace na investice od zřizovatele Odpisy Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů Tvorba a čerpání fondů Stav fondů Finanční krytí fondů Kontrolní činnost Kontrolní činnost auditora Kontrolní činnost OSP MMB Inventarizace majetku

3 1. Základní údaje Název organizace: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Sídlo: Podpěrova 501/4, Brno IČ: Zřizovatel: Statutární město Brno Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitel : JUDr. Vlasta Hrabcová Mobil:

4 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1. Sociální služby a služby klientům Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny poskytování základního sociálního poradenství poskytování pobytových služeb provozování domova pro seniory poskytování odlehčovacích služeb provozování centra denních služeb Organizace je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28. Organizace má registrovány dvě sociální služby: domov pro seniory a centrum denních služeb a to rozhodnutím o registraci, vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti, nevytvářet závislost na poskytované službě, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů uživatelů navzájem, uživatelů a zaměstnanců, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Cílovou skupinou centra denních služeb jsou osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám starším 50 let. Kapacita služby domov pro seniory je 70 uživatelů. Uživatelé bydlí v 60 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových obytných jednotkách. Obytné jednotky jsou bezbariérové s koupelnou, WC a sprchovým koutem, předsíní s vestavnými skříněmi a balkónem. Ke dni bylo v domově pro seniory 68 uživatelů, z toho 8 mužů a 60 žen. Průměrný věk uživatelů byl ,5 let. Součástí zařízení je vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro uživatele domova pro seniory a centra denních služeb. Domov pro seniory Podpěrova se nachází v městské části Brno - Medlánky, v dosahu tramvajové zastávky a nákupního střediska BILLA. Ke dni evidujeme celkem 817 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory. 4

5 Volnočasové aktivity a společenské akce Ve výtvarné a keramické dílně se uživatelé věnují nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, papírem, malování, kreslení, tkaní a dalším výtvarným technikám. V domově pro seniory proběhla řada koncertů a výstav. I v roce 2014 jsme se zapojili do projektu Klubu českých turistů podporovaného MPSV Turistikou k aktivnímu stáří. Začátku roku vznikly nové pravidelné programy Na čaj s.. - komponovaný pořad o významných hudebních skladatelích a Cestománie - seznamování s různými kouty světa pomocí videí, fotografií s průvodním slovem. Uživatelé se také zapojili do charitativního sběru víček z pet lahví, na pořízení kompenzačních pomůcek pro konkrétní postižené dítě. Kulturní aktivity Vystoupení folklórního souboru Šafrán Kytarový koncert Ondřeje Pavlíčka Četba na pokračování pravidelně každý 2. čtvrtek Společné vaření a pečení Pečení vánoční perníků a vánočního cukroví 1 x za měsíc bohoslužba Setkávání u kávy nad čtením novin a diskuse o současném dění v české společnosti každé úterý Pravidelné houslové pondělky (1x / měsíc) s panem V. Wallingerem Koncert vážné hudby prof. Alena Borková Velikonoční posezení Každoroční ples - tentokrát na téma: Zimní království Vystoupení dětí ze ZŠ Hudcova ke Dni matek a s vánočním pásmem Vystoupení dětí z MŠ Novoměstská Koncert švédského sboru SISST Účast v projektu I kráva má svou knihu Letní grilování Oslava Dne seniorů s hudebním doprovodem Předvánoční vystoupení dětského souboru Háječek Vánoční posezení s doprovodem pěveckého kvartetu Adventní výstava prací klientů z keramické a výtvarné dílny Vystoupení mladé zpěvačky Sáry Nové Vystoupení herečky, zpěvačky a moderátorky Báry Štěpánové Odpoledne muzikálových melodií v podání studentů JAMU Sportovní aktivity Pétanque a kuželky na zahradě domova Pravidelné sportovně společenské hry v tělocvičně (každé pondělí odpoledne) Turnaj v pétanque mezi klienty a zaměstnanci Turnaj v pétanque v Blansku předkolo MORAVA CUPU 2014 ve Zlíně Přátelské utkání v pétanque s klienty z DS Sokolnice Konání a pořádání Seniorského sportovního dne 5

6 Výlety Vycházka na Kraví horu a do Wilsonova lesa Vycházka Medlánkami Vycházka na Brněnskou přehradu Vycházka Řečkovicemi Vycházka na vánoční trhy na Nám. Svobody v Brně Akce v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří : Výlet za konikleci na Kamenný vrch Výlet Za tajemstvím jeskyně Výpustek a do kostela ve Křtinách Výlet do zámeckého parku a arboreta v Sokolnicích Celodenní výlet do ZOO Jihlava Návštěvy výstav a pamětihodností Brna S doprovodem pracovníků domova navštívili naši uživatelé: Výstavu Josefa Lady v muzeu Špilberk Muzeum Pavilon Anthropos Akce rozšiřující znalosti a vědomosti z nejrůznějších oblastí Přednášky konané v domově pro seniory: Zapojení do projektu Barvy země přednáška a praktická výtvarná dílna Přednáška Doc. PhDr. Josefa Dušana o architektuře města Brna Beseda s poslankyní Evropského parlamentu Ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou KINEMATOGRAF projekce hraných a dokumentárních filmů s besedou Akce na posilování paměti Společenské a paměťové hry Vzpomínkové posezení s promítáním fotografií z uplynulých akcí Procházky pamětí - reminiscence 2 x týdně kognitivní trénink 1x za měsíc zábavné odpoledne s kvízem Víte, nevíte? Setkání s loutkou historie vzniku loutky, reminiscence 2.2. Dobrovolníci Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest,o.s. V roce 2014 docházelo do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace 6 dobrovolníků. Celkem bylo vykonáno 177 hodin dobrovolnické činnosti. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: návštěvy uživatele v bytě individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.), 6

7 doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DS a do města, individuální rozhovory s uživateli, výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele), pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit, pomoc při kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova Praxe studentů a jiných osob Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňoval v roce 2014 praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Střední odbornou školou managementu a práva, s.r.o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnická a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem podle zpracovaných ošetřovatelských standardů a pracovnicemi v sociálních službách podle zpracované metodiky a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní skladba uživatelů Mobilní 23 Částečně mobilní 28 Imobilní 19 Inkontinentní 46 Diabetici 18 Psychiatricky sledovaní 8 Alkoholici 0 Omezení svéprávnosti 0 Úmrtí v roce 2014 Ukončilo pobyt v roce 2014 Mužů Žen Mužů Žen V nemocnici 3 5 V DS 1 5 Odstěhovalo se do soukromí Odešlo do jiného zařízení Celkem 4 10 Celkem - - 7

8 Přijato k Složení uživatelů podle věku k Celkem Mužů Žen k Věk Do 65 let Do 75 let Do 85 let Do 95 let Nad 95 let Přijato k léčení do zdravotnických zařízení Druh ošetření Počet Ústavní ošetření 26 Ambulantní ošetření 290 LSPP 14 Přehled příspěvků na péči dle stupňů Počet klientů Bez příspěvku stupeň stupeň stupeň stupeň Celkem s PnP Průměrná výše příspěvku na péči po odečtení vratek za dobu pobytu mimo zařízení poskytovatele a po zohlednění skutečnosti dlouhodobé hospitalizace, kdy klient na příspěvek na péči nemá nárok, činí u klientů, kteří příspěvek na péči pobírají 6 594,99 Kč za měsíc. Průměrná výše příspěvku na péči ve vztahu ke všem klientům domova pro seniory činí 5 275,99 Kč za měsíc. Do nebyly vyřízeny žádosti o příspěvek na péči, resp. o změnu výše příspěvku na péči u tří našich klientů. 8

9 Obrázek 1: Struktura příspěvku na péči v roce 2014 Domov pro seniory navštěvuje pět praktických lékařů, kteří poskytují ve spolupráci se zdravotnickým personálem zdravotní péči registrovaným uživatelům a jeden psychiatr. Pod vedením fyzioterapeutek se konají: 1) skupinová léčebná tělesná výchova - cvičení je zaměřeno na protažení kosterního svalstva, posílení oslabených svalových skupin, včetně svalů pánevního dna, udržení kloubní pohyblivosti, nácvik rovnováhy a rytmické stabilizace. Využíváme prvky cévní a dechové gymnastiky, cvičení na zlepšení kognitivních funkcí. Aktivní pohyb vede ke zlepšení celkové kondice, nervosvalové koordinace, posiluje kardiovaskulární systém a působí pozitivně na psychiku. 2) elektroléčba dle ordinace lékaře - diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, solux, terapeutický laser a biostimul, vodoléčebné procedury - celková vířivá vana, částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny. 3) individuální léčebná tělesná výchova je vedena individuálním plánem dle zdravotního stavu uživatele vhodnými terapeutickými postupy, technikou a metodikou LTV /např. měkké a mobilizační techniky, PNF /na základě ordinace lékaře/. Jedná se o polohování, nácvik otáčení na lůžku, nácvik sebeobsluhy a zachování co největší samostatnosti a volnosti pohybu. Dále nácvik přesunu na invalidní vozík s asistencí, přesuny pomocí mechanického zvedáku, vertikalizace do sedu, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou /francouzské a podpažní berle, hole, chodítka/. 4) cvičení na pohybových přístrojích rotoped, motren Přístroje jsou vhodné pro pohybovou léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Pro ty, kteří pohyb nemohou vykonávat buď vůbec, nebo v dostatečné míře sami. MOTREN je poháněn elektromotorem, umožňuje pasivní i aktivní cvičení. Za účelem efektivní pohybové léčby je vybaven mnoha programy, funkcemi a vyhodnocením cvičení SPOTEE umožňuje navštívit nebo projít se či projet po různých místech na zemi, zatímco jste na pohybových přístrojích v tělocvičně. Jedná se o speciální doprovodná videa, která se promítají na televizi před přístrojem a cvičení se tak stává zábavnějším a příjemně navodí psychickou pohodu a umožní zavzpomínat na skutečně navštívená místa. 9

10 5) sportovní aktivity - konají se ve spolupráci s pracovníkem v sociálních službách v tělocvičně nebo dle počasí na zahradě domova pro seniory (kuželky, ruské kuželky, šipky, pétanque, sportovní turnaje v domově pro seniory i mimo něj). 6) canisterapie léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu Stravování Výroba teplých a studených pokrmů je realizována v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) ve stravovacím provozu kvalifikovaným personálem. Od poloviny prosince jsou v souladu s platnou legislativou jídelníčky doplněny o obsahy alergenů u jednotlivých pokrmů. Uživatelům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Uživatelé si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Pro klienty se zhoršeným kousáním a s polykacími problémy je připravována mletá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky uživatelů a jejich osobní preference ohledně pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku, diabetická a strava speciálně mechanicky upravená pro klienty z velice obtížným polykáním. Přehled odebrané stravy k Dieta racionální Dieta šetřící Dieta bez tuku Dieta diabetická MUS Celkem Klienti domova pro seniory K Měsíčně Klienti centra denních služeb K Měsíčně Zaměstnanci K Měsíčně Celkem K Měsíčně Přehled odebraných snídaní a večeří k Snídaně Večeře 8809 II. večeře

11 2.6. Využití kapacity a podíl financování Využití kapacity k : 98,58 % Průměrná obložnost k : 99,48 % z důvodu úpravy obytné jednotky po jejím uvolnění malování, drobné opravy a výměna nábytku apod. Podíl financ. na 1 lůžko (město/uživatel) služba domov pro seniory Kapacita Náklady DS 1 lůžko /měsíc Výnosy 1 lůžko / měsíc (výnosy za vlastní výkony+ ostatní výnosy) Státní dotace 1 lůžko / měsíc v Kč Podíl MMB 1 lůžko / měsíc , , , ,14 Náklady a výnosy k služba centrum denních služeb v Kč Náklady Výnosy za vlastní výkony Státní dotace Podíl MMB , , , , Budova - stav, údržba, opravy V roce 2014 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a obytných jednotkách uživatelů sociální služby. Byla provedena úprava předzahrádky, vyměněn poškozený plot a vysazeny keře. V obytných jednotkách uživatelů sociální služby byly opraveny vestavné skříně v předsíních. Průběžně byly vyměněny vodovodní baterie u dřezů, umyvadel i sprch, provedena výměna podlahové krytiny a malování chodeb, obytných jednotek i varny stravovacího úseku. Opravy osvětlení byly provedeny v části jídelny, pobytových místnostech pro pracovníky v sociálních službách, na rehabilitačním oddělení, v tělocvičně i ve výtvarné a keramické dílně. Podstatně se tak zlepšily světelné podmínky pro práci zaměstnanců i volnočasové aktivity uživatelů služby. V 2. pololetí roku 2014 byl řešen havarijní stav střechy, který se projevil zatékáním do objektu domova pro seniory a hrozil vznikem rozsáhlé škody. Nejvíce poškozená část střechy byla opravena za finanční podpory Statutárního města Brna, který na opravu poskytl účelově určené finanční prostředky. Byla provedena úprava části pozemku a porostu na zahradě, včetně bezpečnostního řezu dřevin, došlo k prosvětlení a provzdušnění zahrady a zlepšení prostředí pro pobyt uživatelů sociální služby. 11

12 Ve varně stravovacího úseku byly opraveny odtokové žlaby. Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů, přístrojů určených k rehabilitaci klientů, elektrických pečovatelských lůžek, elektrospotřebičů. 12

13 3. Plnění úkolů v personální oblasti 3.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Plán Skutečnost Z toho ZTP % plnění Průměrný přepočtený evidenční počet 42,5 41,6 0,6 97,88 Počet zaměstnanců k Odchod do důchodu Ukončení PP dohodou Ukončení PP na dobu určitou Ukončení PP výpovědí zaměstnance/ zaměstnavatele Nově uzavřené PP Nástup po RD Počet zaměstnanců k K byl faktický evidenční počet zaměstnanců 45 (respektive 46 viz níže), průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 41,6. Schválený limit zaměstnanců nebyl překročen, ve srovnání s rokem 2013 se zvýšil počet zaměstnanců o pracovníka v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost a kuchařku. Do evidenčního počtu zaměstnanců k vstoupila sociální pracovnice, která na základě žádosti doručené zaměstnavateli čerpala řádnou dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou. Na organizaci se vztahovala povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění. Tuto povinnost organizace plnila částečně zaměstnanci a částečně odběrem výrobků chráněných dílen. Struktura zaměstnanců Evidenční počet k Průměrný přep. eviden. počet k Průměrná plat. třída Průměrný plat Přírůstek/úbytek zaměstnanců THP 5 3,94 9, ,42 1/1 SZP 7 6,18 9, ,06 1/1 Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče Pracovníci v soc. službách zkl. vých. nepedag. činnost , ,96 1/1 2 1,8 8, ,71 1/0 Sociální pracovníci 2/3 2,0 9, ,86 1/0 Převážně manuálně pracující 12 10,8 3, ,82 4/3 Celkem z 45/46 41, ,07 9/6 13

14 Třída Plánovaná funkční místa úvazky Obsazená funkční místa k Struktura odměňování Částka v Kč 2 3,5 3,5 Platové tarify Příplatek za vedení Osobní příplatek Příplatek za noční práci ,6 0,6 Příplatek za práci v So+Ne Příplatek za směnnost ,45 5,45 Příplatek za práci ve svátek Odměny Ostatní náhrady CELKEM 42,55 42,55 Celkem Náhrady za pracovní neschopnost Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti 0 Celkem OON

15 Organizační schéma fyzický evidenční 45 přepočtený evidenční počet 42,55 pracovní skupina ZDRAVOTNÍ ÚSEK ředitel 1,00 12 EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK vedoucí úseku vedoucí úseku vedoucí úseku všeobecná sestra 1, rozpočtář, účetní 1, nutr. terapeut 1, pracovní pracovní skupina skupina zdravotní péče Úklid všeob.sestra 3, prac. v soc. službách 1, uklízečka 3, sociální pracovník 2, kuchařka, skladní 1, koordinátor péče vedoucí prac. skupiny 2 vedoucí prac. skupiny 9 5 vedoucí prac. skupiny fyzioterapeut 0, prac. v soc. službách 16, Pradlena 1, prac. v soc. službách 2, kuchařka 3,00 přímá obslužná péče 3 Uklízečka 7/9 vých.neped.činnost fyzioterapeut 0, Pradlena 1, finanční účetní 0, kuchařka 2, technický pracovník 1, pers.a mzdová účetní 0, ,25 18,00 6,50 6,80 7,00 42,55

16 3.2. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP a PO Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, odborných stážích v jiných zařízeních poskytujících sociální služby, školících akcích pořádaných domovem pro seniory, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy tj. zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

17 4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 4.1. Náklady a výnosy Zastupitelstvo města Brna vzalo na vědomí finanční plán organizace na svém zasedání ZMB Z6/033 konaném dne Výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2014 činila ,- Kč. Na jednání zastupitelstva města Brna dne byl rozpočtovým opatřením č. 83/2014/ZMB schválen neinvestiční příspěvek zřizovatele na opravu střechy domova pro seniory ve výši ,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 218/2014/ZMB ze dne bylo schváleno navýšení příspěvku zřizovatele o ,- Kč. Celkový příspěvek zřizovatele tak činil ,- Kč. Rozhodnutím MPSV ČR č. 1 ze dne byla organizaci poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozhodnutím MPSV č. 2 ze dne byla organizaci zvýšena dotace ze státního rozpočtu na částku ,- Kč K činily náklady organizace 99,7 % upraveného finančního plánu a výnosy organizace byly plněny na 100,3 % upraveného finančního plánu. K byl hospodářský výsledek dosažený organizací ,63 Kč Výsledek hospodaření k v Kč na dvě desetinná místa Hospodářský výsledek k Výnosy celkem ,53 Náklady celkem ,90 Hospodářský výsledek ,63 Přehled plnění finančního plánu (částky jsou uvedeny v tis. Kč) Skutečnost 2013 Finanční plán 2014 Upravený fin. plán Skutečnost k v tis. Kč Skutečnost /UFP (v %) Výnosy celkem ,3 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60) ,8 Ostatní výnosy (účt. skup ) ,5 Výnosy z transferů (účt. skup. 67) ,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů , ,0 7 17

18 Náklady celkem ,7 Spotřeba materiálu (účet 501) ,5 Spotřeba energie (účet 502) ,5 Služby (účt. skup. 51) ,0 z toho: Opravy a udržování (účet 511) ,2 Mzdové náklady (účet 521) ,0 z toho: Náklady na platy ,0 Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) ,5 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) ,0 Daň z příjmů (účet 591, 595) Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551) ,5 Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 25 zk.č. 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouh. majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouh. majetku ze stát. rozpočtu a stát. fondů Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok ,2 51,2 47,0 47,6 101,1 61,9 51,2 47,0 47,6 101,1 59,1 53,7 48,8 49,4 101, ,5 42,5 42,5 41,6 98,0 Průměrná mzda (v Kč) ,1 18

19 4.3. Hmotný a nehmotný majetek Majetkový účet Zůstatková cena ke dni Dlouhodobý hmotný majetek 045/01 Uspořádací účet technického zhodnocení 0,00 021/01 Budova ,00 022/01 Energetické hnací stroje 6 500,00 022/02 Pracovní stroje a zařízení ,00 022/03 Přístroje a zvl. technické zařízení 4 231,00 022/30 Dopravní prostředky ,00 022/05 Inventář ,00 031/01 Pozemky ,00 031/60 Pozemky nezastavěné ,00 032/01 Umělecká díla a předměty ,00 ÚHRN ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Majetek v podrozvahové evidenci , Finanční majetek Běžný účet Účet FKSP Pokladna Běžný účet zvýhodněný Ceniny Zůstatky účtů k , , , ,32 307, Pohledávky a závazky Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 19

20 4.6. Dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV Ze státního rozpočtu ČR byla poskytnuta v rámci dotačního řízení na službu domov pro seniory částka ,- Kč, což je 114,98 % požadované částky a na službu centrum denních služeb ,- Kč, což je 69 % požadované částky. V souladu s žádostí byla v roce 2014 poskytnutá dotace čerpána na platy zaměstnanců, s tím související odvody a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku elektrických polohovacích lůžek Účelová dotace na investice od zřizovatele V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná účelová dotace na investice Odpisy Odpisový plán na rok 2014 schválený Radou města Brna byl upraven v důsledku pořízení rehabilitačního přístroje Motren Duo. Jeho pořizovací cena ,- Kč byla částečně kryta darem fyzické osoby ve výši ,- Kč. K bylo pořízeno sprchové křeslo Carendo v ceně ,- Kč. V důsledku pořízení tohoto DHM dosáhly odpisy za rok 2014 výše ,- Kč. 20

21 5. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů 5.1. Tvorba a čerpání fondů Zdrojem investičního fondu ve sledovaném období jsou odpisy DHM a dar fyzické osoby ve výši 70 tis. Kč. Rezervní fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok FKSP je tvořen 1 % z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost a dary fyzických osob. K byly prostředky fondů organizace čerpány níže uvedeným způsobem: Z investičního fondu bylo čerpáno 316 tis. Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren duo a na pořízení sprchovacího křesla Carendo. Čerpání prostředků z investičního fondu bylo písemně oznámeno příslušnému odvětvovému odboru MMB. Zůstatek investičního fondu k : tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 23 tis. Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity klientů. Zůstatek rezervního fondu (účet ) k : tis. Kč. Fond odměn nebyl čerpán ani navýšen. Stav fondu odměn k činil 653 tis. Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 93 tis. Kč a to dle schváleného rozpočtu na rok 2014 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 3/2009. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců a peněžní dary k pracovním a životním výročím. Zůstatek fondu k : 55 tis. Kč Stav fondů Stav fondů k v Kč na 2 desetinná místa Účet Název Zůstatek 411 Fond odměn , FKSP , Fond rezervní z HV Fond rezervní dary , , Fond investiční ,00 21

22 FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 654 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Dotace na investice od zřizovatele Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Příspěvek na investice ze st. Fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav Výnos z prodeje svěřeného DHM majetku 550 Dary a příspěvky od jiných subjektů Výnosy z prodeje majetku p.o. Převod z rezervního fondu v tis. Kč 654 Celkem tvorba Celkem čerpání Stav k FOND REZERVNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 921 Stav k Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp Další rozvoj činnosti Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a Peněžní dary náklady Ostatní Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

23 FOND ODMĚN Stav k 1.1. Tvorba Čerpání 653 Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hosp. Odměny zaměstnancům 150 Překročení prostředků na platy Stav k Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Plán Skutečnost Stav k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání

24 5.3. Finanční krytí fondů Vybrané položky rozvahy - krytí fondů ke dne Účet Název aktiva pasiva běžný účet , běžný účet , běžný účet - FKSP , pokladna provozní , ceniny 307, pohledávky 8 980, pohledávky vůči zdrav.pojišťovnám , odběratelé , závazky vůči zaměstnancům , závazky vůči MSSZ , závazky vůči zdrav. pojišťovnám , jiné přímé daně 0, , pohledávka - příspěvky na péči 9 600, pohledávka služby pro klienti CDS 650, závazky vůči klientům CDS , závazky ostatní 4 924, dohadné účty aktivní , dohadné účty pasivní , fond odměn , FKSP , fond rezervní z HV , fond rezervní - dary , fond investiční , zásoby ,61 Součet: , ,72 Z uvedeného přehledu vyplývá, že fondy organizace jsou kryty finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně, dále pohledávkami a zásobami. 24

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více