Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Obsah A. Základní údaje...3 B. Přehled oborů vzdělání...8 C. Personální zabezpečení činnosti školy...13 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce...14 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...15 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...16 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...17 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...23 J. Základní údaje o hospodaření školy...24 K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů...26 L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů...27 M. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...28

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 A. Základní údaje Název školy: Základní škola Rousínov, okres Vyškov Adresa: Habrovanská 312/3, Rousínov Telefon: kancelář: , kuchyně : Web: IČO: Právní forma: Statutární zástupce školy: příspěvková organizace Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola, IZO: Školní družina, IZO: Školní jídelna, IZO: Zřizovatel: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Odloučená pracoviště: Rousínov, Sušilovo nám. 7, telefon: Rousínov, Čechyně 129, telefon: Odloučené pracoviště v budově ZUŠ Rousínov na Sušilově náměstí bylo využíváno 3 třídami 1. stupně a školní družinou. Odloučené pracoviště Čechyně bylo využíváno 2 třídami 1. stupně a včelařským kroužkem. Dále jej využívalo Mateřské centrum Čechyňka, Centrum volného času, Občanské sdružení Čechyně a klub Royal Rangers. V prostorách budovy bylo také pracoviště městské knihovny. V tomto školním roce bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o koupi areálu bývalé ISŠ Slavkov na ulici Tyršova, část prostor bude upravena pro potřebu pokrytí předpokládaného nárůstu počtu dětí. Tato vize začala být fyzicky realizována v červnu Školská rada - složení: zástupci rodičovské veřejnosti: Ing. Ludmila Chromá Ph. D. (předseda), Mgr. Jana Švejnohová zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Ing. Petr Boba zástupci školy: Mgr. Markéta Sekaninová, Mgr. Jan Vykydal Školská rada se na popud rodičů zabývala výukou angličtiny na ZŠ, podpořila vedení školy v zavedení kroužku angličtiny firmou Active time v prostorách školy. Školská rada se dále zabývala posouzením případného nového provozovatele školní kuchyně, firmy Scolarest. ŠR došla k závěru, že nabídka firmy Scolarest je v tento okamžik pro účely školy nevhodná. ŠR pokračuje v tradici oceňování žáků na konci školního roku. Slavnostní předání cen proběhlo v sále Záložny. Doprovodný program zajistila paní učitelka Jánská s žáky ZUŠ a David Kříž s dětským sborem. Ocenění bylo uděleno v těchto kategoriích: Nadaný žák - Eva Zabloudilová, Lucie Ševčíková Šikovný chlapec/dívka - Adéla Coufalová, Kateřina Bradáčová Skokan - Jan Doček, Antonín Hála Cena Školské rady - Sportovní kolektiv dívek Síň slávy - Mgr. Zděňka Trněná Charakteristika školy ZŠ Rousínov je spádovou školou pro žáky z městských částí a z okolních obcí pro žáky 2. stupně. Počty žáků z okolních obcí jsou v následujícím přehledu:

4 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Olšany 27 Velešovice 3 Habrovany 26 Dražovice 2 Komořany 24 Letonice 2 Podbřežice 13 Slavkov 2 Drnovice 4 Luleč 1 Heršpice 3 Nemojany 1 Tučapy 3 Vyškov 1 Vývoj počtu žáků a tříd v uplynulých letech (vždy k 30.9.) školní rok : 2008/ / / / / /2014 počet žáků 1.stupeň stupeň celkem počet tříd 1.stupeň stupeň celkem oddělení ŠD Grafický přehled vývoje počtu žáků počet žáků / / / / / /2014

5 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Odhad vývoje počtu žáků a tříd v následujících letech: šk. rok 2014/ / / / / /20 poč. žáků poč. tříd Grafický přehled odhadu budoucího vývoje počet žáků / / / / / /20 Odborné pracovny: hudebna laboratoř chemie učebna informatiky žákovská knihovna učebna výtvarné výchovy cvičná kuchyně učebna fyziky jazyková učebna učebna chemie přírodopis venkovní přírodní učebna Podmínky pro tělesnou výchovu využívaná sportoviště: tělocvična městská sportovní hala venkovní hřiště s umělým povrchem Dále měla škola k dispozici 2 lehkoatletické sektory (pro skok daleký a vrh koulí). Stadion TJ Framoz pro účely tělesné výchovy bylo možné využívat z důvodu zatravnění části běžeckého oválu již jen v omezené míře. Tím nastal problém především s rozvojem běžeckých disciplin. V souvislosti s tímto byla zahájena jednání vedení školy a města o výstavbě nového lehkoatletického areálu. Výuka tělesné výchovy žáků 1. stupně byla doplněna kurzy bruslení a plavání ve vyškovských sportovních zařízeních. Žáci 7. ročníku tradičně absolvovali zimní pobytový kurz s výukou lyžování a snowboardingu v Beskydech.

6 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní knihovna V prostorách knihovny proběhlo 53 vyučovacích hodin, kromě toho v knihovně probíhala pravidelná výuka literárního klubu. Inventář knihovny byl rozšířen o 25 výtisků knihy České pověsti pro malé děti od M. Drijverové. Jsou určeny pro využití při výuce na 1. stupni. Darem knihovna obdržela 15 výtisků knihy Rousínov v proměnách času. Knihovna byla pro žáky přístupná každé úterý v době od do Bylo uskutečněno 630 výpůjček. Počet výpůjček v uplynulých školních rocích: 2009/ / / / / Školní jídelna Ve školním roce 2013/14 bylo ke stravování přihlášeno 228 žáků 1. stupně, 152 žáků 2. stupně a 60 zaměstnanců školy. Kuchařky uvařily a vydaly obědů. Denní průměr je 370,47 obědů, což je o 32,35 obědů více než v předchozím školním roce. Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně Zaměstnanci Počet strávníků Mimo běžného doplnění vybavení kuchyně nádobím a drobnými pomůckami k vaření, zakoupen byl nový mrazicí box a tyčový mixér. Přesto by kuchyně potřebovala doplnit vybavení zejména profi přístroji, které umožňují rychlejší a kvalitnější zpracování surovin, skladování, jsou odolnější a méně poruchové. Jedná se např. o odšťavňovač ovoce a zeleniny, robot či lednici. V loňském školním roce jsme nainstalovali do okem školní jídelny a skladů sítě proti hmyzu, nutná byla oprava omítky ve skladu chlazených potravin, vymalována byla celá jídelna. V letošním roce plánujeme přepojení kotle na samostatný el. obvod, výměnu krytů a zářivek na osvětlení kuchyně, zamřížování okének ke skladům. Přáním je zavedení čipového systému vydávání obědů a vybavení novými stoly a židlemi.

7 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní družina Školní družinu navštěvovalo od celkem 110 žáků prvních až třetích tříd, ke dni byl stav 107 žáků. Žáci byli rozděleni do 4 oddělení, ve kterých pracovaly 2 vychovatelky s plným pracovním úvazkem a 3 vychovatelky se zkráceným pracovním úvazkem. S pracovním vytížením rodičů se stále zvyšuje tlak na rozšíření provozní doby družiny a na požadavky umístění dětí, i starších. Kapacita družiny je však dána nejen prostorovými podmínkami, ale i vykazovanými závaznými ukazateli, jako je např. limit zaměstnanců. Stavebním kamenem spolupráce se tak stává odpovědnost a ukázněnost rodičů, kteří nejsou pracovně natolik vytíženi a služby školní družiny nevyžadují na úkor potřebnějších. Práce ve školní družině vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky prima. Školní družina je mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Týdenní skladbu zaměstnání tvoří zájmové činnosti, odpočinkové činnosti, spontánní činnosti, příprava na vyučování a příležitostné činnosti. Děti jsou vedeny ke správnému chápání využití svého volného času, jak relaxovat, jak se vyhnout nudě, jak je důležité mít kamarády. Nezapomínáme ani na sebeobslužné činnosti a na rozvoj samostatnosti. Práce ve školní družině směřuje také k rozvoji tvořivého a logického myšlení dětí, k podpoře fantazie, komunikačních dovedností, smyslu pro výtvarné cítění, zručnosti při pracovních činnostech, k radosti z pohybu a sportovní činnosti, chápání tělesného zdraví, zkrátka k přirozené radosti ze života. Proto je důležitý také každodenní pobyt venku, kde jsme se věnovali různým sportovním aktivitám, míčovým hrám, netradičním hrám, ale také vycházkám a turistice za poznáním města, blízkého okolí a přírody. Bohužel zde je nutno konstatovat, že vzhledem k umístění prostor pro družinu a nutnosti častého přecházení, lze venkovní pobyt realizovat nejčastěji v blízkém okolí školních budov. Na nejbližším vhodném místě (stadion TJ Tatran, dříve Framoz) však narážíme zejména na jistá omezení. Naděje vkládáme do připravovaných úprav areálu na Tyršově ulici. Příležitostné činnosti v uplynulém školním roce: filmové představení v kině ve Vyškově listopad Jak se stát rytířem vánoční besídka, živý Betlém, nadílka dárků prosinec 2013 karneval ve školní družině únor 2014 filmové představení v kině ve Vyškově duben Ledové království dětský den s hrami a soutěžemi červen 2014 divadelní představení Sedmihlavá saň - červen 2014

8 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 B. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program: Školního vzdělávací program pro základní vzdělávání TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Obor vzdělání: C/01 Základní škola dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Počet žáků individuálně integrovaných bylo 22, z toho dva žáci byli vzděláváni dle ŠVP 1 pro děti s LMP 2. Učební plán ŠVP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P - - Povinná časová dotace Celková časová dotace ŠVP zkr. školní vzdělávací program 2 LMP lehké mentální postižení

9 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán ŠVP pro 2. stupeň komentář je uveden pod tabulkou. učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověka příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Integrovaný obsah Svět lidí Volitelné obsahy Volitelný předmět Doplňkový předmět (1) Průřezová témata P P P P Povinná časová dotace Celková časová dotace Zahrnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (1 hod.) a Člověka svět práce (1 hod.) 4 Ve šk. roce 2014/15 povinná konverzace z dalšího cizího jazyka v 9. ročníku 5 Ve šk. letech 2014/ /16 jen 1 hodina

10 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán pro druhý stupeň byl upraven v souvislosti se zavedením povinné výukou druhého cizího jazyka. Naše škola zvolila strategii nabídky výuky německého a ruského jazyka a to již od 7. třídy. Je to vynuceně na úkor časové dotace ostatních předmětů. Proto byl systém volitelných obsahů obohacen o tzv. doplňkové předměty v 8.a 9. ročníku, které umožňují žákům individuální rozvoj podle budoucích studijních předpokladů zejména v českém jazyce a matematice. Učební plán ŠVP LMP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro děti s LMP pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P Celková povinná časová dotace Celková časová dotace

11 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Poznámky k učebnímu plánu Obsahové vymezení Učební plán prvního až devátého ročníku vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů ŠVP. Přihlíží k potřebě kontinuálního a návazného výchovného a vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem prvního a druhého stupně základní školy. Stanovuje jednak týdenní hodinovou dotaci povinných vyučovacích oborů spadajících pod vzdělávací oblasti stanovené RVP pro základní vzdělávání, jednak rozčlenění disponibilních hodin do výše zmíněných povinných vyučovacích oborů, ale také do volitelných vzdělávacích obsahů. Při tvorbě ŠVP byl kladen důraz na výuku čtení s porozuměním již na prvním stupni a na komunikační složku na druhém stupni. Přidělení disponibilních hodin nabídce volitelných a doplňkových obsahů umožňuje žákům efektivnější rozvoj dle vlastních zájmů a také dle studijních předpokladů. Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem, požadavek maximálního počtu 24 žáků ve vyučovací skupině pro cizí jazyk je naplňován dělením v rámci ročníku, méně početné třídy zůstávají nedělené, jako další cizí jazyk je zařazována němčina a ruština. Matematika a její aplikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem. Informační a komunikační technologie Třídy jsou z důvodu kapacity učebny půleny. Člověk a jeho svět V prvním až třetím ročníku je realizován jako předmět Prvouka, ve čtvrtém a pátém ročníku je realizován v předmětech Přírodověda a Vlastivěda, Člověk a společnost Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost je realizován na druhém stupni v předmětech Dějepis a Občanská výchova, obsah vzdělávacího oboru Občanská výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezového tématu Výchova demokratického občana. Člověk a příroda Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda je realizován na druhém stupni v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Umění a kultura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Člověk a zdraví Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví je na prvním stupni realizován v předmětu Tělesná výchova a v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na druhém stupni je realizován v předmětech Tělesná výchova a Rodinná výchova, obsah předmětu Rodinná výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a částmi průřezových témat Multikulturní výchova a Mediální výchova, dle možností škola organizuje kurzy plavání, bruslení a zimní pobytové kurzy s výukou lyžování a snowboardingu. Člověk a svět práce Pracovní činnosti zahrnují předměty Pěstitelské práce a Vedení domácnosti v napůl dělené časové dotaci,

12 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Integrovaný obsah Obsah vzdělávacího oboru Svět lidí integruje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Člověk a zdraví. Volitelné obsahy K výuce jsou tvořeny skupiny z celého ročníku, jednotlivé předměty jsou nabízeny podle materiálního a personálního zabezpečení školy volitelný předmět si žáci vybírají dle vlastního zájmu doplňkový předmět je určován žákům dle předpokládaných budoucích studijních záměrů. Zájemci o studijní obory s maturitou budou zařazeni do skupin pro doplnění a rozšíření učiva českého jazyka a matematiky (viz charakteristiky obou předmětů). Ostatním budou nabídnuty předměty zaměřené prakticky. Průřezová témata Průřezová témata, o kterých není výše zmínka, jsou rozčleněna do ostatních vzdělávacích oborů (viz tabulka Průřezová témata), princip sociálního smíru a solidarity z průřezového tématu Multikulturní výchova je realizován formou projektu Adopce na dálku (viz tabulka Průřezová témata). Obdobným způsobem jako průřezová témata je zapracován do ŠVP doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Podstatná část témat je zařazena do předmětů Svět lidí a Občanská výchova, zbývající témata prolínají dalšími předměty. Etická výchova každodenně zasahuje do života žáků, protože chování žáků, zejména při řešení problémů, je stále směrováno k správnému jednání dle etických zásad.

13 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 C. Personální zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel, statutární orgán Mgr. Martin Havlíček, statutární zástupce Mgr. Lucie Mikulčíková, zástupkyně ředitele Bc. Jana Bubeníková, vedoucí vychovatelka ŠD (od Bc. Dagmar Valchařová) Zuzana Šťasná, vedoucí školního stravování Funkce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Mgr. Marika Nevařilová Mgr. Eva Smejkalová Mgr. Hana Pivečková Mgr. Tomislav Kuneš Mgr. Jiří Hýzl výchovný poradce a poradce pro volbu povolání poradce pro prevenci sociálně-patologických jevů koordinátor v oblasti environmentální výchovy metodik informačních a komunikačních technologií koordinátor tvorby ŠVP Výuka byly zajištěna 13 učiteli pro 1. stupeň a 24 učiteli pro 2. stupeň. Dále 4 vychovatelkami školní družiny a 3 pedagogickými asistentkami. Provozní část chodu školy byla zajištěna 16 zaměstnanci: hlavní účetní, mzdová účetní, školník, školniceuklízečka (na pracovišti v Čechyni), 6 uklízeček, vedoucí školního stravování a 5 kuchařek. Fyzicky je to 60 osob. Evidenční počet pedagogických pracovníků Celkem Ženy Muži Učitelé vč. ředitele a zástupců 35,35 28,8 6,55 Vychovatelé 3,51 3,51 0 Pedag. asistenti 1,95 1,95 0 Evidenční počet správních zaměstnanců Celkem Ženy muži Uklízečky, školník, účetní 8,37 7,37 1 Evidenční počet zaměstnanců školní jídelny Celkem Ženy muži Vedoucí ŠJ, kuchařky 5,25 5,25 0

14 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Do prvního ročníku byly přijímány děti z Rousínova a jeho částí, výjimečně ze spádových obcí. Zápis na školní rok 2014/2015, konaný v lednu 2014: prvně u zápisu 62 dětí, z toho přijatých 52 žádost o odklad: 10 (nenastoupili) žádost o předčasný nástup: 1 (nenastoupil) Do prvních tříd nastoupilo žáků (25 chlapců, 37 děvčat), z toho 1 žákyně opakuje ročník a 11 dětí nastoupilo po jednoročním odkladu nástupu povinné školní docházky. Rozdělení do tříd kritéria: bydliště rovnoměrné rozdělení chlapců a dívek Počty vycházejících žáků v minulém školním roce Celkový počet 68 Počet žáků vycházejících z 9. ročníku 63 Počet žáků vycházejících z 8. ročníku 4 Počet žáků vycházejících ze 7. ročníku 1 Úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení 96 % Počty vycházejících žáků v aktuálním školním roce podle typu školy Druh školy Gymnázium SOŠ maturitní obor SOŠ učební obor Konzervatoř Počet žáků Počty uchazečů v aktuálním školním roce podle zvoleného oboru Vzdělání v oboru Počet žáků ukončeno M Gymnázium 9 9 Informační technologie, výpočetní a digitální technika 6 6 Strojírenství 5 4 Stavebnictví 5 3 Kuchař, číšník, hotelnictví 9 5 Polygrafie 2 2 Zdravotnictví 8 7 Ekonomika, veřejnosprávní činnost 7 7 Design, umění 3 3 Bezpečnostní složky 2 2 Doprava, automechanik 8 1 Práce se zvířaty 1 0 Chemický průmysl 1 1 Elektro 2 2

15 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku. Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam. Neprospělo Opakují Slovně hodnoceno Snížený stupeň z chování Celkem Celkem Celkem za školu Údaje o žácích se zdravotním postižením (dle školského zákona) či jiným znevýhodněním: Práce v dyslektických kroužcích pod vedením vyškolených asistentek: 12 žáků Integrace podle individuálního vzdělávacího plánu: 22 žáků (z toho 5 na druhém stupni) Těžké tělesné postižení: 3 žáci Autismus: 3 žáci Lehké mentální postižení: 2 žáci Vývojové poruchy chování: 1 žák

16 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 Minimální preventivní program je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program se zabývá nespecifickou primární prevencí, specifickou primární prevencí a tzv. krizovou intervencí. Do nespecifické primární prevence spadají veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času, aktivity a programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe sama a své chování. Z tohoto hlediska využili žáci naší školy: a) nabídku kroužků při základní škole b) nabídku nepovinných předmětů c) možnost využití školní knihovny d) kulturní akce doplňující výuku e) exkurze obohacující výuku f) besedy a přednášky doplňující výuku g) možnosti mimoškolní zájmové činnosti Oblast specifické primární prevence zahrnuje aktivity a programy zaměřené na předcházení a omezování výskytu různých forem rizikového chování. Z plánovaných akcí pro uvedený školní rok proběhly tyto: Na začátku října absolvovaly třídy 6. ročníku projekt Motýl aneb Výlet trochu jinak zaměřený na posílení pozitivních sociálních vazeb ve třídě, poznání sebe sama, rozvoj komunikace a zdravý životní styl. Letos poprvé navštívili naši žáci při této příležitosti Středisko environmentálního vzdělávání v Maršově u Uh. Brodu. Celá akce měla u dětí velký ohlas. Koncem října začaly také přípravy Vánočního jarmarku, který se konal na počátku prosince. V letošním roce jsme opět využili jednoho ze sobotních odpolední, aby se akce mohly zúčastnit rodiny s dětmi. Vánoční jarmark se stal pravidelně opakovanou úspěšnou akcí, která našla pozitivní odezvu jak u žáků školy a jejich rodičů, tak i široké veřejnosti. Na jaře vyvrcholil projektovým dnem několikatýdenní projekt v 8. ročníku nazvaný "Máme zdraví ve svých rukou". Tento projekt volně navazuje na projekt Motýl. V květnu proběhla přednáška a praktická ukázka první pomoci pro žáky naší školy. V tomto měsíci se uskutečnila také každoroční sbírka na podporu dvou indických dětí, které naše škola adoptovala prostřednictvím projektu Adopce na dálku. Námi podporovaná indická dívka Pavithra ukončí své vzdělání v r Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Koncem roku se celý druhý stupeň účastnil pochodového cvičení, v jehož průběhu navštívili žáci různá stanoviště, kde se seznámili s požární technikou a různými způsoby hašení požárů, orientací v mapě a terénu, poskytováním první pomoci aj. V květnu byl do výuky občanské a rodinné výchovy zařazen blok Kouření a já zaměřený na prevenci kouření a toleranci tohoto jevu v dnešní společnosti. V červnu byla žákům 9. ročníku nabídnuta možnost navštívit památník v Terezíně. Stejně jako v minulých letech žáci tuto nabídku hojně využili. V oblasti krizové intervence proběhlo během roku několik šetření na popud rodičů i zaměstnanců školy. Šetření odhalila v několika případech vyloučení žáka z kolektivu. V těchto případech proběhla ve třídách intervence ŠMP, který ve spolupráci s ostatními učiteli a žáky pracoval na zlepšení situace. Ostatní případy byly předány příslušným orgánům. Během celého roku na naší škole působila studentka sociální pedagogiky MU Brno. Tato studentka nejprve spolupracovala na intervencích a přípravě programů pro jednotlivé třídy. V druhém pololetí se zaměřila především na akce pořádané společně pro rodiče a děti: maškarní karneval, turistický výlet, velikonoční dílničky. S výjimkou posledně jmenované se však ostatní akce setkaly s nezájmem rodičů. Během roku bylo řešeno několik případů na I. stupni a II. stupni ve spolupráci s Policií ČR, OSPOD a dalšími odborníky na ochranu a zdraví dítěte. Během roku se také objevily případy převážně v nižších ročnících, které bylo nutno řešit před tzv. výchovnou komisí za účasti žáka a jeho rodičů. Při realizaci MPP spolupracovala škola s žáky a jejich rodiči, školskými institucemi, zřizovatelem, ale i s institucemi jiných resortů a nestátními institucemi.

17 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Termín Účastníci Název akce Místo konání Cena (Kč) Pi Krajiny vnitřní i vnější Pi, Me Konzultace k přírodní zahradě Brno Šu Oxford development seminar (anglický) Olomouc Pe Krajinou po těžbě uhlí (Lipka) Beskydy Fd Seminář vedoucích včelařských kroužků Nasavrky Pi, Vá, Vy, Mk Vstupní seminář GLOBE Rousínov Ku Konference Konica Minolta - tiskárny Olomouc Pi Konference k ekologické výchově Brno Ga, Šk Seminář - Finanční gramotnost Brno 250/os Pi, Vá, Vy Mezinárodní projekt GLOBE Brno Ku Konference Smart club - tablety Brno Ku Konference - Setkání matematiků Brno Hy, Po Doškolovací kurz lyžařských instruktorů Stubai 7699/os Pi Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Ku Seminář - Nové trendy ve výuce matematiky Brno Pi, Me Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Pi Seminář EVVO - Udržitelný rozvoj Brno Hy Koordinátor ŠVP - ukončení studia Stařeč Vá Instruktor školního snowboardingu - základní kurz Bílá Šu Metodické setkání chemiků Brno An, Pe, Ta Seminář - Práce s diferencovanou třídou v ČJ Brno 660/os Ná Seminář - Žák s poruchou autistického spektra Olomouc Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD I. Vyškov Šk Seminář - práce s diferencovanou třídou v M Brno Me Seminář - Inspirace ve Vv Brno Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD II. Vyškov Ná Seminář - Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Olomouc Ks Konference - Počítač ve škole N. Město na M Vá Seminář - Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak Brno Se Seminář - Fyzika činnostně na ZŠ Brno Šu Školení o chemické legislativě I. Brno Sm Seminář - Individuální výchovný program Brno Pi, Me Seminář EVVO - školní zahrady Kunštát 600/os Pi Seminář Jedlý balkon a vertikální zahrada Ga, Šk Seminář - Bio vaření ze všech koutů světa Brno Ná Seminář - Role ředitele v poradenství na ZŠ Brno Sm Školení metodiků prevence Brno Sm Seminář - Zapoj se - aktivační metody Brno Ha Seminář - Badminton ve školní Tv Brno Pe Terenní exkurze Poddyjí Poddyjí Šu Školení o chemické legislativě II. Brno 0

18 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vánoční jarmark Setkání žáků, rodičů, učitelů a ostatní veřejnosti v atmosféře adventu. Akce spojená s prodejem výrobků dětí, jejíž výtěžek podporuje mj. program Adopce na dálku. Školní ples Největší akce rousínovské plesové sezóny výjimečná předtančením polonézou žáky 9. ročníku, nacvičovanou po 4 měsíce. Akademie školy Tradiční žákovská představení především divadelní, taneční, pěvecká apod. Žáci hrají pro sebe a také pro veřejnost. Sběrová akce Úklid pro dům, papír pro školu Tradiční spolupráce s veřejností a firmami, jejímž vedlejším produktem je 2x ročně příspěvek společnosti RESPONO do pokladny KPŠ. Spolupráce s MŠ Návštěva předškoláků, předávání si informací spojené s přechodem z MŠ do ZŠ aj. Návštěvy a exkurze ve školní TyMyJáNové zahradě certifikované jako Ukázková přírodní zahrada Repetitorium terénní přírodovědy exkurze a seminář účastníků kurzu pro pedagogy z celé ČR, pořádaný Lipkou Brno Lipová ratolest - návštěva účastníků celostátní soutěže středních zahradnických škol Přírodní zahrady, školní zahrady jedinečná učebna pod našimi okny exkurze Centra ekologické výchovy Sluňákov Olomouc a návštěvy žáků školy Bocskai István Református Outatási Központ Halásztelek, Maďarsko Exkurze po přírodních zahradách inspirační návštěva zastupitelů Města Letovice a zaměstnanců Mateřské školy Letovice zapojení do evropské akce Víkend otevřených zahrad prezentace školní zahrady veřejnosti Akce k 50. výročí školy V roce 2013 jsme připomněli 50 let existence budovy na Habrovanské ulici. Kromě doprovodných akcí prezentačního charakteru konaných ve šk. roce 2012/13 byla v září 2013 na rousínovské staré radnici instalována ojedinělá výstava mapující historii rousínovského školství. Další aktivity doplňující výuku Kromě níže uvedeného přehledu připravili učitelé pro žáky desítky dalších poznávacích, sportovních a uměleckých akcí, kulturních představení, exkurzí, výletů apod., které jsou integrovány do výuky a konají se většinou v místě či blízkém okolí a trvají zpravidla jednu či několik vyučovacích hodin. Jsou to např. návštěvy představení rousínovských ochotníků, besedy s osobnostmi, výstavy k určitému tématu, výpravy do okolí za poznáním přírody a historie, návštěvy a besedy v městské knihovně, preventivní programy městské a státní policie, sportovní a branné závody atd. název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Dopravní hřiště dopravní výchova 5. B, 4. A,C Výchovný koncert - žesťové kvarteto hudební pořad roč. Městská knihovna prohlídka, kvíz 4., 5. roč. Kurz bruslení výuka na ZS Vyškov 3. A,C; 4.A,C; 5. A,B

19 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Klima třídy beseda, hry 5. A Městská knihovna vánoční beseda roč. Planetárium výukový pořad 5. A, B Kouzelník kulturní pořad 1. a 2. roč. Večerníček výchovný pořad 1. a 2. roč. Vánoční besídky zábavné dopoledne 1. stupeń Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň Představení Petr Pan divadlo Polárka 5. A,B Vesmír beseda 3. A,C Div. Představení O hodném drakovi divadlo Polárka 1. A,B Beseda s herpetologem přír. naučný pořad 1. C Loutkové představení divadélko Sokolík Vyškov 3. A,C Beseda s ornitologem přír. naučný pořad 1. C Projekt voda PPTV OPVK vzájemné učení 5. A,B Divadelní soutěž Dětská scéna krajské kolo 4. A Poznáváme hlavní město zájezd do Prahy 4. A,C ; 5. A,B Barevný svět výstava 1. C Kouzelnické vystoupení kulturní pořad 1. C Dětský den AČR Vyškov Dědice 1. C; 3. A,C ZOO Lešná poznávací výlet 2. A,B Hora Říp poznávací výlet 1. C Pohádka O pejskovi a kočičce představení 1. A,B; 2. A,B; 3.A Výtvarné pracíe ZUŠ Rousínov výstava 1. A,B,C ZOO Hodonín, Baťův kanál poznávací výlet 1. A,B Zámek Lednice poznávací výlet 3. A,C Beseda s kynologem naučný pořad 1. C Výtvarná soutěž Voda vyhlášení Vyškov 1.C Motýl, aneb výlety trochu jinak adaptační pobyt 6.ročník Tajemství ukryté v zemi geologický výukový program 9.ročník Cesta k nezávislosti projektový den EVVO 9.ročník Krásy školní zahrady fotografická soutěž 7.ročník Prevence úrazů páteře a míchy přednáška 9. ročník Technické muzeum Vynálezy a vynálezci, exkurze 7. ročník Bible kralická v Moravském zemském muzeu v Brně exkurze 7. ročník Klimatická konference, Brno soutěžní program 9. ročník Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu na SPŠCH v Brně výukový program žáky chemického praktika Voda na Gymnázium J. G. Mendela vzdělávací program 5., 8. a 9. ročník Bratři Čapkové výstava literární klub

20 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Energie ze slunce výukový program 8.ročník MS ve florbalu žen utkání české reprezentace žákyně ročníku Lásky jedné plavovlásky divadelní představení ročník Alenka v říši divů Romeo a Julie Jindřicha 6 žen ročník 8. ročník 9. ročník Povídky z jedné kapsy divadelní představení Polárka 9. ročník Celostátní setkání dětí PMDD Špindlerův mlýn náboženství Vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany exkurze 9. ročník Robinson Crusoe divadlo Polárka 7. ročník Kytice divadlo Radost 6. ročník Prodaná nevěsta Janáčkovo divadlo 8. ročník Setkání věřících dětí Olešnice náboženství Cesta k nezávislosti projektový den (energie) 9. ročník Poznáváme hlavní město exkurze do Prahy ročník Soutěže a olympiády Následující přehledy zahrnují soutěže, kdy se žáci školy účastní okresních (popř, oblastních, krajských,...) soutěžních kol. Těm předchází školní kola, kvalifikační soutěže, popř. jiný druh nominace, což tabulka neuvádí. Uvedeny jsou i tradiční soutěže, které jsou vyhlašovány celostátně, mají však jen školní působnost (typicky Klokan ). Dále jsou pro žáky připraveny desítky i neformálních soutěží, které jsou integrální součástí výchovně vzdělávacího procesu. Často trvají jen krátkou dobu (třeba jen několik minut), jiné jsou dlouhodobé, motivační, např. v rámci třídy či ročníku. Tyto rovněž nejsou v tabulkách uváděny. naukové soutěže oblast určeno pro roč. úspěšná umístění, jiná pozn. Přírodovědný klokan škola účastníků Bible a my okres E. Havlíčková a S. Přibylová 1. místo K. Bradáčová 2. místo K. Šeligová 3. místo Bible a my oblast 4 účastnice Dějepisná olympiáda okres E. Zabloudilová 3. místo Pythagoriáda Matematická olympiáda okres účastníků okres: E. Zabloudilová 3. místo L. Ševčíková 5. pořadí E. Zabloudilová úspěšný řešitel Matematický klokan škola účastníků Fyzikální olympiáda okres E. Zabloudilová 1. místo Olympiáda v ČJ okres Zlatá včela

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více