Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Obsah A. Základní údaje...3 B. Přehled oborů vzdělání...8 C. Personální zabezpečení činnosti školy...13 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce...14 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...15 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...16 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...17 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...23 J. Základní údaje o hospodaření školy...24 K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů...26 L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů...27 M. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...28

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 A. Základní údaje Název školy: Základní škola Rousínov, okres Vyškov Adresa: Habrovanská 312/3, Rousínov Telefon: kancelář: , kuchyně : Web: IČO: Právní forma: Statutární zástupce školy: příspěvková organizace Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola, IZO: Školní družina, IZO: Školní jídelna, IZO: Zřizovatel: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Odloučená pracoviště: Rousínov, Sušilovo nám. 7, telefon: Rousínov, Čechyně 129, telefon: Odloučené pracoviště v budově ZUŠ Rousínov na Sušilově náměstí bylo využíváno 3 třídami 1. stupně a školní družinou. Odloučené pracoviště Čechyně bylo využíváno 2 třídami 1. stupně a včelařským kroužkem. Dále jej využívalo Mateřské centrum Čechyňka, Centrum volného času, Občanské sdružení Čechyně a klub Royal Rangers. V prostorách budovy bylo také pracoviště městské knihovny. V tomto školním roce bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o koupi areálu bývalé ISŠ Slavkov na ulici Tyršova, část prostor bude upravena pro potřebu pokrytí předpokládaného nárůstu počtu dětí. Tato vize začala být fyzicky realizována v červnu Školská rada - složení: zástupci rodičovské veřejnosti: Ing. Ludmila Chromá Ph. D. (předseda), Mgr. Jana Švejnohová zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Ing. Petr Boba zástupci školy: Mgr. Markéta Sekaninová, Mgr. Jan Vykydal Školská rada se na popud rodičů zabývala výukou angličtiny na ZŠ, podpořila vedení školy v zavedení kroužku angličtiny firmou Active time v prostorách školy. Školská rada se dále zabývala posouzením případného nového provozovatele školní kuchyně, firmy Scolarest. ŠR došla k závěru, že nabídka firmy Scolarest je v tento okamžik pro účely školy nevhodná. ŠR pokračuje v tradici oceňování žáků na konci školního roku. Slavnostní předání cen proběhlo v sále Záložny. Doprovodný program zajistila paní učitelka Jánská s žáky ZUŠ a David Kříž s dětským sborem. Ocenění bylo uděleno v těchto kategoriích: Nadaný žák - Eva Zabloudilová, Lucie Ševčíková Šikovný chlapec/dívka - Adéla Coufalová, Kateřina Bradáčová Skokan - Jan Doček, Antonín Hála Cena Školské rady - Sportovní kolektiv dívek Síň slávy - Mgr. Zděňka Trněná Charakteristika školy ZŠ Rousínov je spádovou školou pro žáky z městských částí a z okolních obcí pro žáky 2. stupně. Počty žáků z okolních obcí jsou v následujícím přehledu:

4 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Olšany 27 Velešovice 3 Habrovany 26 Dražovice 2 Komořany 24 Letonice 2 Podbřežice 13 Slavkov 2 Drnovice 4 Luleč 1 Heršpice 3 Nemojany 1 Tučapy 3 Vyškov 1 Vývoj počtu žáků a tříd v uplynulých letech (vždy k 30.9.) školní rok : 2008/ / / / / /2014 počet žáků 1.stupeň stupeň celkem počet tříd 1.stupeň stupeň celkem oddělení ŠD Grafický přehled vývoje počtu žáků počet žáků / / / / / /2014

5 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Odhad vývoje počtu žáků a tříd v následujících letech: šk. rok 2014/ / / / / /20 poč. žáků poč. tříd Grafický přehled odhadu budoucího vývoje počet žáků / / / / / /20 Odborné pracovny: hudebna laboratoř chemie učebna informatiky žákovská knihovna učebna výtvarné výchovy cvičná kuchyně učebna fyziky jazyková učebna učebna chemie přírodopis venkovní přírodní učebna Podmínky pro tělesnou výchovu využívaná sportoviště: tělocvična městská sportovní hala venkovní hřiště s umělým povrchem Dále měla škola k dispozici 2 lehkoatletické sektory (pro skok daleký a vrh koulí). Stadion TJ Framoz pro účely tělesné výchovy bylo možné využívat z důvodu zatravnění části běžeckého oválu již jen v omezené míře. Tím nastal problém především s rozvojem běžeckých disciplin. V souvislosti s tímto byla zahájena jednání vedení školy a města o výstavbě nového lehkoatletického areálu. Výuka tělesné výchovy žáků 1. stupně byla doplněna kurzy bruslení a plavání ve vyškovských sportovních zařízeních. Žáci 7. ročníku tradičně absolvovali zimní pobytový kurz s výukou lyžování a snowboardingu v Beskydech.

6 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní knihovna V prostorách knihovny proběhlo 53 vyučovacích hodin, kromě toho v knihovně probíhala pravidelná výuka literárního klubu. Inventář knihovny byl rozšířen o 25 výtisků knihy České pověsti pro malé děti od M. Drijverové. Jsou určeny pro využití při výuce na 1. stupni. Darem knihovna obdržela 15 výtisků knihy Rousínov v proměnách času. Knihovna byla pro žáky přístupná každé úterý v době od do Bylo uskutečněno 630 výpůjček. Počet výpůjček v uplynulých školních rocích: 2009/ / / / / Školní jídelna Ve školním roce 2013/14 bylo ke stravování přihlášeno 228 žáků 1. stupně, 152 žáků 2. stupně a 60 zaměstnanců školy. Kuchařky uvařily a vydaly obědů. Denní průměr je 370,47 obědů, což je o 32,35 obědů více než v předchozím školním roce. Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně Zaměstnanci Počet strávníků Mimo běžného doplnění vybavení kuchyně nádobím a drobnými pomůckami k vaření, zakoupen byl nový mrazicí box a tyčový mixér. Přesto by kuchyně potřebovala doplnit vybavení zejména profi přístroji, které umožňují rychlejší a kvalitnější zpracování surovin, skladování, jsou odolnější a méně poruchové. Jedná se např. o odšťavňovač ovoce a zeleniny, robot či lednici. V loňském školním roce jsme nainstalovali do okem školní jídelny a skladů sítě proti hmyzu, nutná byla oprava omítky ve skladu chlazených potravin, vymalována byla celá jídelna. V letošním roce plánujeme přepojení kotle na samostatný el. obvod, výměnu krytů a zářivek na osvětlení kuchyně, zamřížování okének ke skladům. Přáním je zavedení čipového systému vydávání obědů a vybavení novými stoly a židlemi.

7 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní družina Školní družinu navštěvovalo od celkem 110 žáků prvních až třetích tříd, ke dni byl stav 107 žáků. Žáci byli rozděleni do 4 oddělení, ve kterých pracovaly 2 vychovatelky s plným pracovním úvazkem a 3 vychovatelky se zkráceným pracovním úvazkem. S pracovním vytížením rodičů se stále zvyšuje tlak na rozšíření provozní doby družiny a na požadavky umístění dětí, i starších. Kapacita družiny je však dána nejen prostorovými podmínkami, ale i vykazovanými závaznými ukazateli, jako je např. limit zaměstnanců. Stavebním kamenem spolupráce se tak stává odpovědnost a ukázněnost rodičů, kteří nejsou pracovně natolik vytíženi a služby školní družiny nevyžadují na úkor potřebnějších. Práce ve školní družině vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky prima. Školní družina je mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Týdenní skladbu zaměstnání tvoří zájmové činnosti, odpočinkové činnosti, spontánní činnosti, příprava na vyučování a příležitostné činnosti. Děti jsou vedeny ke správnému chápání využití svého volného času, jak relaxovat, jak se vyhnout nudě, jak je důležité mít kamarády. Nezapomínáme ani na sebeobslužné činnosti a na rozvoj samostatnosti. Práce ve školní družině směřuje také k rozvoji tvořivého a logického myšlení dětí, k podpoře fantazie, komunikačních dovedností, smyslu pro výtvarné cítění, zručnosti při pracovních činnostech, k radosti z pohybu a sportovní činnosti, chápání tělesného zdraví, zkrátka k přirozené radosti ze života. Proto je důležitý také každodenní pobyt venku, kde jsme se věnovali různým sportovním aktivitám, míčovým hrám, netradičním hrám, ale také vycházkám a turistice za poznáním města, blízkého okolí a přírody. Bohužel zde je nutno konstatovat, že vzhledem k umístění prostor pro družinu a nutnosti častého přecházení, lze venkovní pobyt realizovat nejčastěji v blízkém okolí školních budov. Na nejbližším vhodném místě (stadion TJ Tatran, dříve Framoz) však narážíme zejména na jistá omezení. Naděje vkládáme do připravovaných úprav areálu na Tyršově ulici. Příležitostné činnosti v uplynulém školním roce: filmové představení v kině ve Vyškově listopad Jak se stát rytířem vánoční besídka, živý Betlém, nadílka dárků prosinec 2013 karneval ve školní družině únor 2014 filmové představení v kině ve Vyškově duben Ledové království dětský den s hrami a soutěžemi červen 2014 divadelní představení Sedmihlavá saň - červen 2014

8 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 B. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program: Školního vzdělávací program pro základní vzdělávání TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Obor vzdělání: C/01 Základní škola dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Počet žáků individuálně integrovaných bylo 22, z toho dva žáci byli vzděláváni dle ŠVP 1 pro děti s LMP 2. Učební plán ŠVP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P - - Povinná časová dotace Celková časová dotace ŠVP zkr. školní vzdělávací program 2 LMP lehké mentální postižení

9 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán ŠVP pro 2. stupeň komentář je uveden pod tabulkou. učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověka příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Integrovaný obsah Svět lidí Volitelné obsahy Volitelný předmět Doplňkový předmět (1) Průřezová témata P P P P Povinná časová dotace Celková časová dotace Zahrnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (1 hod.) a Člověka svět práce (1 hod.) 4 Ve šk. roce 2014/15 povinná konverzace z dalšího cizího jazyka v 9. ročníku 5 Ve šk. letech 2014/ /16 jen 1 hodina

10 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán pro druhý stupeň byl upraven v souvislosti se zavedením povinné výukou druhého cizího jazyka. Naše škola zvolila strategii nabídky výuky německého a ruského jazyka a to již od 7. třídy. Je to vynuceně na úkor časové dotace ostatních předmětů. Proto byl systém volitelných obsahů obohacen o tzv. doplňkové předměty v 8.a 9. ročníku, které umožňují žákům individuální rozvoj podle budoucích studijních předpokladů zejména v českém jazyce a matematice. Učební plán ŠVP LMP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro děti s LMP pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P Celková povinná časová dotace Celková časová dotace

11 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Poznámky k učebnímu plánu Obsahové vymezení Učební plán prvního až devátého ročníku vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů ŠVP. Přihlíží k potřebě kontinuálního a návazného výchovného a vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem prvního a druhého stupně základní školy. Stanovuje jednak týdenní hodinovou dotaci povinných vyučovacích oborů spadajících pod vzdělávací oblasti stanovené RVP pro základní vzdělávání, jednak rozčlenění disponibilních hodin do výše zmíněných povinných vyučovacích oborů, ale také do volitelných vzdělávacích obsahů. Při tvorbě ŠVP byl kladen důraz na výuku čtení s porozuměním již na prvním stupni a na komunikační složku na druhém stupni. Přidělení disponibilních hodin nabídce volitelných a doplňkových obsahů umožňuje žákům efektivnější rozvoj dle vlastních zájmů a také dle studijních předpokladů. Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem, požadavek maximálního počtu 24 žáků ve vyučovací skupině pro cizí jazyk je naplňován dělením v rámci ročníku, méně početné třídy zůstávají nedělené, jako další cizí jazyk je zařazována němčina a ruština. Matematika a její aplikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem. Informační a komunikační technologie Třídy jsou z důvodu kapacity učebny půleny. Člověk a jeho svět V prvním až třetím ročníku je realizován jako předmět Prvouka, ve čtvrtém a pátém ročníku je realizován v předmětech Přírodověda a Vlastivěda, Člověk a společnost Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost je realizován na druhém stupni v předmětech Dějepis a Občanská výchova, obsah vzdělávacího oboru Občanská výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezového tématu Výchova demokratického občana. Člověk a příroda Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda je realizován na druhém stupni v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Umění a kultura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Člověk a zdraví Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví je na prvním stupni realizován v předmětu Tělesná výchova a v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na druhém stupni je realizován v předmětech Tělesná výchova a Rodinná výchova, obsah předmětu Rodinná výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a částmi průřezových témat Multikulturní výchova a Mediální výchova, dle možností škola organizuje kurzy plavání, bruslení a zimní pobytové kurzy s výukou lyžování a snowboardingu. Člověk a svět práce Pracovní činnosti zahrnují předměty Pěstitelské práce a Vedení domácnosti v napůl dělené časové dotaci,

12 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Integrovaný obsah Obsah vzdělávacího oboru Svět lidí integruje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Člověk a zdraví. Volitelné obsahy K výuce jsou tvořeny skupiny z celého ročníku, jednotlivé předměty jsou nabízeny podle materiálního a personálního zabezpečení školy volitelný předmět si žáci vybírají dle vlastního zájmu doplňkový předmět je určován žákům dle předpokládaných budoucích studijních záměrů. Zájemci o studijní obory s maturitou budou zařazeni do skupin pro doplnění a rozšíření učiva českého jazyka a matematiky (viz charakteristiky obou předmětů). Ostatním budou nabídnuty předměty zaměřené prakticky. Průřezová témata Průřezová témata, o kterých není výše zmínka, jsou rozčleněna do ostatních vzdělávacích oborů (viz tabulka Průřezová témata), princip sociálního smíru a solidarity z průřezového tématu Multikulturní výchova je realizován formou projektu Adopce na dálku (viz tabulka Průřezová témata). Obdobným způsobem jako průřezová témata je zapracován do ŠVP doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Podstatná část témat je zařazena do předmětů Svět lidí a Občanská výchova, zbývající témata prolínají dalšími předměty. Etická výchova každodenně zasahuje do života žáků, protože chování žáků, zejména při řešení problémů, je stále směrováno k správnému jednání dle etických zásad.

13 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 C. Personální zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel, statutární orgán Mgr. Martin Havlíček, statutární zástupce Mgr. Lucie Mikulčíková, zástupkyně ředitele Bc. Jana Bubeníková, vedoucí vychovatelka ŠD (od Bc. Dagmar Valchařová) Zuzana Šťasná, vedoucí školního stravování Funkce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Mgr. Marika Nevařilová Mgr. Eva Smejkalová Mgr. Hana Pivečková Mgr. Tomislav Kuneš Mgr. Jiří Hýzl výchovný poradce a poradce pro volbu povolání poradce pro prevenci sociálně-patologických jevů koordinátor v oblasti environmentální výchovy metodik informačních a komunikačních technologií koordinátor tvorby ŠVP Výuka byly zajištěna 13 učiteli pro 1. stupeň a 24 učiteli pro 2. stupeň. Dále 4 vychovatelkami školní družiny a 3 pedagogickými asistentkami. Provozní část chodu školy byla zajištěna 16 zaměstnanci: hlavní účetní, mzdová účetní, školník, školniceuklízečka (na pracovišti v Čechyni), 6 uklízeček, vedoucí školního stravování a 5 kuchařek. Fyzicky je to 60 osob. Evidenční počet pedagogických pracovníků Celkem Ženy Muži Učitelé vč. ředitele a zástupců 35,35 28,8 6,55 Vychovatelé 3,51 3,51 0 Pedag. asistenti 1,95 1,95 0 Evidenční počet správních zaměstnanců Celkem Ženy muži Uklízečky, školník, účetní 8,37 7,37 1 Evidenční počet zaměstnanců školní jídelny Celkem Ženy muži Vedoucí ŠJ, kuchařky 5,25 5,25 0

14 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Do prvního ročníku byly přijímány děti z Rousínova a jeho částí, výjimečně ze spádových obcí. Zápis na školní rok 2014/2015, konaný v lednu 2014: prvně u zápisu 62 dětí, z toho přijatých 52 žádost o odklad: 10 (nenastoupili) žádost o předčasný nástup: 1 (nenastoupil) Do prvních tříd nastoupilo žáků (25 chlapců, 37 děvčat), z toho 1 žákyně opakuje ročník a 11 dětí nastoupilo po jednoročním odkladu nástupu povinné školní docházky. Rozdělení do tříd kritéria: bydliště rovnoměrné rozdělení chlapců a dívek Počty vycházejících žáků v minulém školním roce Celkový počet 68 Počet žáků vycházejících z 9. ročníku 63 Počet žáků vycházejících z 8. ročníku 4 Počet žáků vycházejících ze 7. ročníku 1 Úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení 96 % Počty vycházejících žáků v aktuálním školním roce podle typu školy Druh školy Gymnázium SOŠ maturitní obor SOŠ učební obor Konzervatoř Počet žáků Počty uchazečů v aktuálním školním roce podle zvoleného oboru Vzdělání v oboru Počet žáků ukončeno M Gymnázium 9 9 Informační technologie, výpočetní a digitální technika 6 6 Strojírenství 5 4 Stavebnictví 5 3 Kuchař, číšník, hotelnictví 9 5 Polygrafie 2 2 Zdravotnictví 8 7 Ekonomika, veřejnosprávní činnost 7 7 Design, umění 3 3 Bezpečnostní složky 2 2 Doprava, automechanik 8 1 Práce se zvířaty 1 0 Chemický průmysl 1 1 Elektro 2 2

15 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku. Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam. Neprospělo Opakují Slovně hodnoceno Snížený stupeň z chování Celkem Celkem Celkem za školu Údaje o žácích se zdravotním postižením (dle školského zákona) či jiným znevýhodněním: Práce v dyslektických kroužcích pod vedením vyškolených asistentek: 12 žáků Integrace podle individuálního vzdělávacího plánu: 22 žáků (z toho 5 na druhém stupni) Těžké tělesné postižení: 3 žáci Autismus: 3 žáci Lehké mentální postižení: 2 žáci Vývojové poruchy chování: 1 žák

16 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 Minimální preventivní program je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program se zabývá nespecifickou primární prevencí, specifickou primární prevencí a tzv. krizovou intervencí. Do nespecifické primární prevence spadají veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času, aktivity a programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe sama a své chování. Z tohoto hlediska využili žáci naší školy: a) nabídku kroužků při základní škole b) nabídku nepovinných předmětů c) možnost využití školní knihovny d) kulturní akce doplňující výuku e) exkurze obohacující výuku f) besedy a přednášky doplňující výuku g) možnosti mimoškolní zájmové činnosti Oblast specifické primární prevence zahrnuje aktivity a programy zaměřené na předcházení a omezování výskytu různých forem rizikového chování. Z plánovaných akcí pro uvedený školní rok proběhly tyto: Na začátku října absolvovaly třídy 6. ročníku projekt Motýl aneb Výlet trochu jinak zaměřený na posílení pozitivních sociálních vazeb ve třídě, poznání sebe sama, rozvoj komunikace a zdravý životní styl. Letos poprvé navštívili naši žáci při této příležitosti Středisko environmentálního vzdělávání v Maršově u Uh. Brodu. Celá akce měla u dětí velký ohlas. Koncem října začaly také přípravy Vánočního jarmarku, který se konal na počátku prosince. V letošním roce jsme opět využili jednoho ze sobotních odpolední, aby se akce mohly zúčastnit rodiny s dětmi. Vánoční jarmark se stal pravidelně opakovanou úspěšnou akcí, která našla pozitivní odezvu jak u žáků školy a jejich rodičů, tak i široké veřejnosti. Na jaře vyvrcholil projektovým dnem několikatýdenní projekt v 8. ročníku nazvaný "Máme zdraví ve svých rukou". Tento projekt volně navazuje na projekt Motýl. V květnu proběhla přednáška a praktická ukázka první pomoci pro žáky naší školy. V tomto měsíci se uskutečnila také každoroční sbírka na podporu dvou indických dětí, které naše škola adoptovala prostřednictvím projektu Adopce na dálku. Námi podporovaná indická dívka Pavithra ukončí své vzdělání v r Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Koncem roku se celý druhý stupeň účastnil pochodového cvičení, v jehož průběhu navštívili žáci různá stanoviště, kde se seznámili s požární technikou a různými způsoby hašení požárů, orientací v mapě a terénu, poskytováním první pomoci aj. V květnu byl do výuky občanské a rodinné výchovy zařazen blok Kouření a já zaměřený na prevenci kouření a toleranci tohoto jevu v dnešní společnosti. V červnu byla žákům 9. ročníku nabídnuta možnost navštívit památník v Terezíně. Stejně jako v minulých letech žáci tuto nabídku hojně využili. V oblasti krizové intervence proběhlo během roku několik šetření na popud rodičů i zaměstnanců školy. Šetření odhalila v několika případech vyloučení žáka z kolektivu. V těchto případech proběhla ve třídách intervence ŠMP, který ve spolupráci s ostatními učiteli a žáky pracoval na zlepšení situace. Ostatní případy byly předány příslušným orgánům. Během celého roku na naší škole působila studentka sociální pedagogiky MU Brno. Tato studentka nejprve spolupracovala na intervencích a přípravě programů pro jednotlivé třídy. V druhém pololetí se zaměřila především na akce pořádané společně pro rodiče a děti: maškarní karneval, turistický výlet, velikonoční dílničky. S výjimkou posledně jmenované se však ostatní akce setkaly s nezájmem rodičů. Během roku bylo řešeno několik případů na I. stupni a II. stupni ve spolupráci s Policií ČR, OSPOD a dalšími odborníky na ochranu a zdraví dítěte. Během roku se také objevily případy převážně v nižších ročnících, které bylo nutno řešit před tzv. výchovnou komisí za účasti žáka a jeho rodičů. Při realizaci MPP spolupracovala škola s žáky a jejich rodiči, školskými institucemi, zřizovatelem, ale i s institucemi jiných resortů a nestátními institucemi.

17 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Termín Účastníci Název akce Místo konání Cena (Kč) Pi Krajiny vnitřní i vnější Pi, Me Konzultace k přírodní zahradě Brno Šu Oxford development seminar (anglický) Olomouc Pe Krajinou po těžbě uhlí (Lipka) Beskydy Fd Seminář vedoucích včelařských kroužků Nasavrky Pi, Vá, Vy, Mk Vstupní seminář GLOBE Rousínov Ku Konference Konica Minolta - tiskárny Olomouc Pi Konference k ekologické výchově Brno Ga, Šk Seminář - Finanční gramotnost Brno 250/os Pi, Vá, Vy Mezinárodní projekt GLOBE Brno Ku Konference Smart club - tablety Brno Ku Konference - Setkání matematiků Brno Hy, Po Doškolovací kurz lyžařských instruktorů Stubai 7699/os Pi Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Ku Seminář - Nové trendy ve výuce matematiky Brno Pi, Me Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Pi Seminář EVVO - Udržitelný rozvoj Brno Hy Koordinátor ŠVP - ukončení studia Stařeč Vá Instruktor školního snowboardingu - základní kurz Bílá Šu Metodické setkání chemiků Brno An, Pe, Ta Seminář - Práce s diferencovanou třídou v ČJ Brno 660/os Ná Seminář - Žák s poruchou autistického spektra Olomouc Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD I. Vyškov Šk Seminář - práce s diferencovanou třídou v M Brno Me Seminář - Inspirace ve Vv Brno Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD II. Vyškov Ná Seminář - Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Olomouc Ks Konference - Počítač ve škole N. Město na M Vá Seminář - Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak Brno Se Seminář - Fyzika činnostně na ZŠ Brno Šu Školení o chemické legislativě I. Brno Sm Seminář - Individuální výchovný program Brno Pi, Me Seminář EVVO - školní zahrady Kunštát 600/os Pi Seminář Jedlý balkon a vertikální zahrada Ga, Šk Seminář - Bio vaření ze všech koutů světa Brno Ná Seminář - Role ředitele v poradenství na ZŠ Brno Sm Školení metodiků prevence Brno Sm Seminář - Zapoj se - aktivační metody Brno Ha Seminář - Badminton ve školní Tv Brno Pe Terenní exkurze Poddyjí Poddyjí Šu Školení o chemické legislativě II. Brno 0

18 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vánoční jarmark Setkání žáků, rodičů, učitelů a ostatní veřejnosti v atmosféře adventu. Akce spojená s prodejem výrobků dětí, jejíž výtěžek podporuje mj. program Adopce na dálku. Školní ples Největší akce rousínovské plesové sezóny výjimečná předtančením polonézou žáky 9. ročníku, nacvičovanou po 4 měsíce. Akademie školy Tradiční žákovská představení především divadelní, taneční, pěvecká apod. Žáci hrají pro sebe a také pro veřejnost. Sběrová akce Úklid pro dům, papír pro školu Tradiční spolupráce s veřejností a firmami, jejímž vedlejším produktem je 2x ročně příspěvek společnosti RESPONO do pokladny KPŠ. Spolupráce s MŠ Návštěva předškoláků, předávání si informací spojené s přechodem z MŠ do ZŠ aj. Návštěvy a exkurze ve školní TyMyJáNové zahradě certifikované jako Ukázková přírodní zahrada Repetitorium terénní přírodovědy exkurze a seminář účastníků kurzu pro pedagogy z celé ČR, pořádaný Lipkou Brno Lipová ratolest - návštěva účastníků celostátní soutěže středních zahradnických škol Přírodní zahrady, školní zahrady jedinečná učebna pod našimi okny exkurze Centra ekologické výchovy Sluňákov Olomouc a návštěvy žáků školy Bocskai István Református Outatási Központ Halásztelek, Maďarsko Exkurze po přírodních zahradách inspirační návštěva zastupitelů Města Letovice a zaměstnanců Mateřské školy Letovice zapojení do evropské akce Víkend otevřených zahrad prezentace školní zahrady veřejnosti Akce k 50. výročí školy V roce 2013 jsme připomněli 50 let existence budovy na Habrovanské ulici. Kromě doprovodných akcí prezentačního charakteru konaných ve šk. roce 2012/13 byla v září 2013 na rousínovské staré radnici instalována ojedinělá výstava mapující historii rousínovského školství. Další aktivity doplňující výuku Kromě níže uvedeného přehledu připravili učitelé pro žáky desítky dalších poznávacích, sportovních a uměleckých akcí, kulturních představení, exkurzí, výletů apod., které jsou integrovány do výuky a konají se většinou v místě či blízkém okolí a trvají zpravidla jednu či několik vyučovacích hodin. Jsou to např. návštěvy představení rousínovských ochotníků, besedy s osobnostmi, výstavy k určitému tématu, výpravy do okolí za poznáním přírody a historie, návštěvy a besedy v městské knihovně, preventivní programy městské a státní policie, sportovní a branné závody atd. název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Dopravní hřiště dopravní výchova 5. B, 4. A,C Výchovný koncert - žesťové kvarteto hudební pořad roč. Městská knihovna prohlídka, kvíz 4., 5. roč. Kurz bruslení výuka na ZS Vyškov 3. A,C; 4.A,C; 5. A,B

19 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Klima třídy beseda, hry 5. A Městská knihovna vánoční beseda roč. Planetárium výukový pořad 5. A, B Kouzelník kulturní pořad 1. a 2. roč. Večerníček výchovný pořad 1. a 2. roč. Vánoční besídky zábavné dopoledne 1. stupeń Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň Představení Petr Pan divadlo Polárka 5. A,B Vesmír beseda 3. A,C Div. Představení O hodném drakovi divadlo Polárka 1. A,B Beseda s herpetologem přír. naučný pořad 1. C Loutkové představení divadélko Sokolík Vyškov 3. A,C Beseda s ornitologem přír. naučný pořad 1. C Projekt voda PPTV OPVK vzájemné učení 5. A,B Divadelní soutěž Dětská scéna krajské kolo 4. A Poznáváme hlavní město zájezd do Prahy 4. A,C ; 5. A,B Barevný svět výstava 1. C Kouzelnické vystoupení kulturní pořad 1. C Dětský den AČR Vyškov Dědice 1. C; 3. A,C ZOO Lešná poznávací výlet 2. A,B Hora Říp poznávací výlet 1. C Pohádka O pejskovi a kočičce představení 1. A,B; 2. A,B; 3.A Výtvarné pracíe ZUŠ Rousínov výstava 1. A,B,C ZOO Hodonín, Baťův kanál poznávací výlet 1. A,B Zámek Lednice poznávací výlet 3. A,C Beseda s kynologem naučný pořad 1. C Výtvarná soutěž Voda vyhlášení Vyškov 1.C Motýl, aneb výlety trochu jinak adaptační pobyt 6.ročník Tajemství ukryté v zemi geologický výukový program 9.ročník Cesta k nezávislosti projektový den EVVO 9.ročník Krásy školní zahrady fotografická soutěž 7.ročník Prevence úrazů páteře a míchy přednáška 9. ročník Technické muzeum Vynálezy a vynálezci, exkurze 7. ročník Bible kralická v Moravském zemském muzeu v Brně exkurze 7. ročník Klimatická konference, Brno soutěžní program 9. ročník Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu na SPŠCH v Brně výukový program žáky chemického praktika Voda na Gymnázium J. G. Mendela vzdělávací program 5., 8. a 9. ročník Bratři Čapkové výstava literární klub

20 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Energie ze slunce výukový program 8.ročník MS ve florbalu žen utkání české reprezentace žákyně ročníku Lásky jedné plavovlásky divadelní představení ročník Alenka v říši divů Romeo a Julie Jindřicha 6 žen ročník 8. ročník 9. ročník Povídky z jedné kapsy divadelní představení Polárka 9. ročník Celostátní setkání dětí PMDD Špindlerův mlýn náboženství Vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany exkurze 9. ročník Robinson Crusoe divadlo Polárka 7. ročník Kytice divadlo Radost 6. ročník Prodaná nevěsta Janáčkovo divadlo 8. ročník Setkání věřících dětí Olešnice náboženství Cesta k nezávislosti projektový den (energie) 9. ročník Poznáváme hlavní město exkurze do Prahy ročník Soutěže a olympiády Následující přehledy zahrnují soutěže, kdy se žáci školy účastní okresních (popř, oblastních, krajských,...) soutěžních kol. Těm předchází školní kola, kvalifikační soutěže, popř. jiný druh nominace, což tabulka neuvádí. Uvedeny jsou i tradiční soutěže, které jsou vyhlašovány celostátně, mají však jen školní působnost (typicky Klokan ). Dále jsou pro žáky připraveny desítky i neformálních soutěží, které jsou integrální součástí výchovně vzdělávacího procesu. Často trvají jen krátkou dobu (třeba jen několik minut), jiné jsou dlouhodobé, motivační, např. v rámci třídy či ročníku. Tyto rovněž nejsou v tabulkách uváděny. naukové soutěže oblast určeno pro roč. úspěšná umístění, jiná pozn. Přírodovědný klokan škola účastníků Bible a my okres E. Havlíčková a S. Přibylová 1. místo K. Bradáčová 2. místo K. Šeligová 3. místo Bible a my oblast 4 účastnice Dějepisná olympiáda okres E. Zabloudilová 3. místo Pythagoriáda Matematická olympiáda okres účastníků okres: E. Zabloudilová 3. místo L. Ševčíková 5. pořadí E. Zabloudilová úspěšný řešitel Matematický klokan škola účastníků Fyzikální olympiáda okres E. Zabloudilová 1. místo Olympiáda v ČJ okres Zlatá včela

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více