Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Obsah A. Základní údaje...3 B. Přehled oborů vzdělání...8 C. Personální zabezpečení činnosti školy...13 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce...14 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...15 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...16 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...17 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí...23 J. Základní údaje o hospodaření školy...24 K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů...26 L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů...27 M. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání...28

3 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 A. Základní údaje Název školy: Základní škola Rousínov, okres Vyškov Adresa: Habrovanská 312/3, Rousínov Telefon: kancelář: , kuchyně : Web: IČO: Právní forma: Statutární zástupce školy: příspěvková organizace Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola, IZO: Školní družina, IZO: Školní jídelna, IZO: Zřizovatel: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Odloučená pracoviště: Rousínov, Sušilovo nám. 7, telefon: Rousínov, Čechyně 129, telefon: Odloučené pracoviště v budově ZUŠ Rousínov na Sušilově náměstí bylo využíváno 3 třídami 1. stupně a školní družinou. Odloučené pracoviště Čechyně bylo využíváno 2 třídami 1. stupně a včelařským kroužkem. Dále jej využívalo Mateřské centrum Čechyňka, Centrum volného času, Občanské sdružení Čechyně a klub Royal Rangers. V prostorách budovy bylo také pracoviště městské knihovny. V tomto školním roce bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o koupi areálu bývalé ISŠ Slavkov na ulici Tyršova, část prostor bude upravena pro potřebu pokrytí předpokládaného nárůstu počtu dětí. Tato vize začala být fyzicky realizována v červnu Školská rada - složení: zástupci rodičovské veřejnosti: Ing. Ludmila Chromá Ph. D. (předseda), Mgr. Jana Švejnohová zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Ing. Petr Boba zástupci školy: Mgr. Markéta Sekaninová, Mgr. Jan Vykydal Školská rada se na popud rodičů zabývala výukou angličtiny na ZŠ, podpořila vedení školy v zavedení kroužku angličtiny firmou Active time v prostorách školy. Školská rada se dále zabývala posouzením případného nového provozovatele školní kuchyně, firmy Scolarest. ŠR došla k závěru, že nabídka firmy Scolarest je v tento okamžik pro účely školy nevhodná. ŠR pokračuje v tradici oceňování žáků na konci školního roku. Slavnostní předání cen proběhlo v sále Záložny. Doprovodný program zajistila paní učitelka Jánská s žáky ZUŠ a David Kříž s dětským sborem. Ocenění bylo uděleno v těchto kategoriích: Nadaný žák - Eva Zabloudilová, Lucie Ševčíková Šikovný chlapec/dívka - Adéla Coufalová, Kateřina Bradáčová Skokan - Jan Doček, Antonín Hála Cena Školské rady - Sportovní kolektiv dívek Síň slávy - Mgr. Zděňka Trněná Charakteristika školy ZŠ Rousínov je spádovou školou pro žáky z městských částí a z okolních obcí pro žáky 2. stupně. Počty žáků z okolních obcí jsou v následujícím přehledu:

4 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Olšany 27 Velešovice 3 Habrovany 26 Dražovice 2 Komořany 24 Letonice 2 Podbřežice 13 Slavkov 2 Drnovice 4 Luleč 1 Heršpice 3 Nemojany 1 Tučapy 3 Vyškov 1 Vývoj počtu žáků a tříd v uplynulých letech (vždy k 30.9.) školní rok : 2008/ / / / / /2014 počet žáků 1.stupeň stupeň celkem počet tříd 1.stupeň stupeň celkem oddělení ŠD Grafický přehled vývoje počtu žáků počet žáků / / / / / /2014

5 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Odhad vývoje počtu žáků a tříd v následujících letech: šk. rok 2014/ / / / / /20 poč. žáků poč. tříd Grafický přehled odhadu budoucího vývoje počet žáků / / / / / /20 Odborné pracovny: hudebna laboratoř chemie učebna informatiky žákovská knihovna učebna výtvarné výchovy cvičná kuchyně učebna fyziky jazyková učebna učebna chemie přírodopis venkovní přírodní učebna Podmínky pro tělesnou výchovu využívaná sportoviště: tělocvična městská sportovní hala venkovní hřiště s umělým povrchem Dále měla škola k dispozici 2 lehkoatletické sektory (pro skok daleký a vrh koulí). Stadion TJ Framoz pro účely tělesné výchovy bylo možné využívat z důvodu zatravnění části běžeckého oválu již jen v omezené míře. Tím nastal problém především s rozvojem běžeckých disciplin. V souvislosti s tímto byla zahájena jednání vedení školy a města o výstavbě nového lehkoatletického areálu. Výuka tělesné výchovy žáků 1. stupně byla doplněna kurzy bruslení a plavání ve vyškovských sportovních zařízeních. Žáci 7. ročníku tradičně absolvovali zimní pobytový kurz s výukou lyžování a snowboardingu v Beskydech.

6 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní knihovna V prostorách knihovny proběhlo 53 vyučovacích hodin, kromě toho v knihovně probíhala pravidelná výuka literárního klubu. Inventář knihovny byl rozšířen o 25 výtisků knihy České pověsti pro malé děti od M. Drijverové. Jsou určeny pro využití při výuce na 1. stupni. Darem knihovna obdržela 15 výtisků knihy Rousínov v proměnách času. Knihovna byla pro žáky přístupná každé úterý v době od do Bylo uskutečněno 630 výpůjček. Počet výpůjček v uplynulých školních rocích: 2009/ / / / / Školní jídelna Ve školním roce 2013/14 bylo ke stravování přihlášeno 228 žáků 1. stupně, 152 žáků 2. stupně a 60 zaměstnanců školy. Kuchařky uvařily a vydaly obědů. Denní průměr je 370,47 obědů, což je o 32,35 obědů více než v předchozím školním roce. Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně Zaměstnanci Počet strávníků Mimo běžného doplnění vybavení kuchyně nádobím a drobnými pomůckami k vaření, zakoupen byl nový mrazicí box a tyčový mixér. Přesto by kuchyně potřebovala doplnit vybavení zejména profi přístroji, které umožňují rychlejší a kvalitnější zpracování surovin, skladování, jsou odolnější a méně poruchové. Jedná se např. o odšťavňovač ovoce a zeleniny, robot či lednici. V loňském školním roce jsme nainstalovali do okem školní jídelny a skladů sítě proti hmyzu, nutná byla oprava omítky ve skladu chlazených potravin, vymalována byla celá jídelna. V letošním roce plánujeme přepojení kotle na samostatný el. obvod, výměnu krytů a zářivek na osvětlení kuchyně, zamřížování okének ke skladům. Přáním je zavedení čipového systému vydávání obědů a vybavení novými stoly a židlemi.

7 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Školní družina Školní družinu navštěvovalo od celkem 110 žáků prvních až třetích tříd, ke dni byl stav 107 žáků. Žáci byli rozděleni do 4 oddělení, ve kterých pracovaly 2 vychovatelky s plným pracovním úvazkem a 3 vychovatelky se zkráceným pracovním úvazkem. S pracovním vytížením rodičů se stále zvyšuje tlak na rozšíření provozní doby družiny a na požadavky umístění dětí, i starších. Kapacita družiny je však dána nejen prostorovými podmínkami, ale i vykazovanými závaznými ukazateli, jako je např. limit zaměstnanců. Stavebním kamenem spolupráce se tak stává odpovědnost a ukázněnost rodičů, kteří nejsou pracovně natolik vytíženi a služby školní družiny nevyžadují na úkor potřebnějších. Práce ve školní družině vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky prima. Školní družina je mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Týdenní skladbu zaměstnání tvoří zájmové činnosti, odpočinkové činnosti, spontánní činnosti, příprava na vyučování a příležitostné činnosti. Děti jsou vedeny ke správnému chápání využití svého volného času, jak relaxovat, jak se vyhnout nudě, jak je důležité mít kamarády. Nezapomínáme ani na sebeobslužné činnosti a na rozvoj samostatnosti. Práce ve školní družině směřuje také k rozvoji tvořivého a logického myšlení dětí, k podpoře fantazie, komunikačních dovedností, smyslu pro výtvarné cítění, zručnosti při pracovních činnostech, k radosti z pohybu a sportovní činnosti, chápání tělesného zdraví, zkrátka k přirozené radosti ze života. Proto je důležitý také každodenní pobyt venku, kde jsme se věnovali různým sportovním aktivitám, míčovým hrám, netradičním hrám, ale také vycházkám a turistice za poznáním města, blízkého okolí a přírody. Bohužel zde je nutno konstatovat, že vzhledem k umístění prostor pro družinu a nutnosti častého přecházení, lze venkovní pobyt realizovat nejčastěji v blízkém okolí školních budov. Na nejbližším vhodném místě (stadion TJ Tatran, dříve Framoz) však narážíme zejména na jistá omezení. Naděje vkládáme do připravovaných úprav areálu na Tyršově ulici. Příležitostné činnosti v uplynulém školním roce: filmové představení v kině ve Vyškově listopad Jak se stát rytířem vánoční besídka, živý Betlém, nadílka dárků prosinec 2013 karneval ve školní družině únor 2014 filmové představení v kině ve Vyškově duben Ledové království dětský den s hrami a soutěžemi červen 2014 divadelní představení Sedmihlavá saň - červen 2014

8 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 B. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program: Školního vzdělávací program pro základní vzdělávání TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Obor vzdělání: C/01 Základní škola dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Počet žáků individuálně integrovaných bylo 22, z toho dva žáci byli vzděláváni dle ŠVP 1 pro děti s LMP 2. Učební plán ŠVP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P - - Povinná časová dotace Celková časová dotace ŠVP zkr. školní vzdělávací program 2 LMP lehké mentální postižení

9 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán ŠVP pro 2. stupeň komentář je uveden pod tabulkou. učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Min. čas. dotace Celk. časová dotace Disp. hodiny Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Matematika Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověka příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Integrovaný obsah Svět lidí Volitelné obsahy Volitelný předmět Doplňkový předmět (1) Průřezová témata P P P P Povinná časová dotace Celková časová dotace Zahrnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (1 hod.) a Člověka svět práce (1 hod.) 4 Ve šk. roce 2014/15 povinná konverzace z dalšího cizího jazyka v 9. ročníku 5 Ve šk. letech 2014/ /16 jen 1 hodina

10 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Učební plán pro druhý stupeň byl upraven v souvislosti se zavedením povinné výukou druhého cizího jazyka. Naše škola zvolila strategii nabídky výuky německého a ruského jazyka a to již od 7. třídy. Je to vynuceně na úkor časové dotace ostatních předmětů. Proto byl systém volitelných obsahů obohacen o tzv. doplňkové předměty v 8.a 9. ročníku, které umožňují žákům individuální rozvoj podle budoucích studijních předpokladů zejména v českém jazyce a matematice. Učební plán ŠVP LMP pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor učební plán pro děti s LMP pro 1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Min. čas. dotace Časová dotace Disp. hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Průřezová témata P P P P P Celková povinná časová dotace Celková časová dotace

11 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Poznámky k učebnímu plánu Obsahové vymezení Učební plán prvního až devátého ročníku vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů ŠVP. Přihlíží k potřebě kontinuálního a návazného výchovného a vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem prvního a druhého stupně základní školy. Stanovuje jednak týdenní hodinovou dotaci povinných vyučovacích oborů spadajících pod vzdělávací oblasti stanovené RVP pro základní vzdělávání, jednak rozčlenění disponibilních hodin do výše zmíněných povinných vyučovacích oborů, ale také do volitelných vzdělávacích obsahů. Při tvorbě ŠVP byl kladen důraz na výuku čtení s porozuměním již na prvním stupni a na komunikační složku na druhém stupni. Přidělení disponibilních hodin nabídce volitelných a doplňkových obsahů umožňuje žákům efektivnější rozvoj dle vlastních zájmů a také dle studijních předpokladů. Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem, požadavek maximálního počtu 24 žáků ve vyučovací skupině pro cizí jazyk je naplňován dělením v rámci ročníku, méně početné třídy zůstávají nedělené, jako další cizí jazyk je zařazována němčina a ruština. Matematika a její aplikace Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících, zájemci o studijní obory jsou zařazováni od 8. ročníku do předmětu s doplňkovým a rozšiřujícím obsahem. Informační a komunikační technologie Třídy jsou z důvodu kapacity učebny půleny. Člověk a jeho svět V prvním až třetím ročníku je realizován jako předmět Prvouka, ve čtvrtém a pátém ročníku je realizován v předmětech Přírodověda a Vlastivěda, Člověk a společnost Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost je realizován na druhém stupni v předmětech Dějepis a Občanská výchova, obsah vzdělávacího oboru Občanská výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezového tématu Výchova demokratického občana. Člověk a příroda Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a příroda je realizován na druhém stupni v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Umění a kultura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Člověk a zdraví Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví je na prvním stupni realizován v předmětu Tělesná výchova a v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na druhém stupni je realizován v předmětech Tělesná výchova a Rodinná výchova, obsah předmětu Rodinná výchova je integrací části vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a částmi průřezových témat Multikulturní výchova a Mediální výchova, dle možností škola organizuje kurzy plavání, bruslení a zimní pobytové kurzy s výukou lyžování a snowboardingu. Člověk a svět práce Pracovní činnosti zahrnují předměty Pěstitelské práce a Vedení domácnosti v napůl dělené časové dotaci,

12 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 Integrovaný obsah Obsah vzdělávacího oboru Svět lidí integruje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Člověk a zdraví. Volitelné obsahy K výuce jsou tvořeny skupiny z celého ročníku, jednotlivé předměty jsou nabízeny podle materiálního a personálního zabezpečení školy volitelný předmět si žáci vybírají dle vlastního zájmu doplňkový předmět je určován žákům dle předpokládaných budoucích studijních záměrů. Zájemci o studijní obory s maturitou budou zařazeni do skupin pro doplnění a rozšíření učiva českého jazyka a matematiky (viz charakteristiky obou předmětů). Ostatním budou nabídnuty předměty zaměřené prakticky. Průřezová témata Průřezová témata, o kterých není výše zmínka, jsou rozčleněna do ostatních vzdělávacích oborů (viz tabulka Průřezová témata), princip sociálního smíru a solidarity z průřezového tématu Multikulturní výchova je realizován formou projektu Adopce na dálku (viz tabulka Průřezová témata). Obdobným způsobem jako průřezová témata je zapracován do ŠVP doplňující vzdělávací obor Etická výchova. Podstatná část témat je zařazena do předmětů Svět lidí a Občanská výchova, zbývající témata prolínají dalšími předměty. Etická výchova každodenně zasahuje do života žáků, protože chování žáků, zejména při řešení problémů, je stále směrováno k správnému jednání dle etických zásad.

13 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 C. Personální zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel, statutární orgán Mgr. Martin Havlíček, statutární zástupce Mgr. Lucie Mikulčíková, zástupkyně ředitele Bc. Jana Bubeníková, vedoucí vychovatelka ŠD (od Bc. Dagmar Valchařová) Zuzana Šťasná, vedoucí školního stravování Funkce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Mgr. Marika Nevařilová Mgr. Eva Smejkalová Mgr. Hana Pivečková Mgr. Tomislav Kuneš Mgr. Jiří Hýzl výchovný poradce a poradce pro volbu povolání poradce pro prevenci sociálně-patologických jevů koordinátor v oblasti environmentální výchovy metodik informačních a komunikačních technologií koordinátor tvorby ŠVP Výuka byly zajištěna 13 učiteli pro 1. stupeň a 24 učiteli pro 2. stupeň. Dále 4 vychovatelkami školní družiny a 3 pedagogickými asistentkami. Provozní část chodu školy byla zajištěna 16 zaměstnanci: hlavní účetní, mzdová účetní, školník, školniceuklízečka (na pracovišti v Čechyni), 6 uklízeček, vedoucí školního stravování a 5 kuchařek. Fyzicky je to 60 osob. Evidenční počet pedagogických pracovníků Celkem Ženy Muži Učitelé vč. ředitele a zástupců 35,35 28,8 6,55 Vychovatelé 3,51 3,51 0 Pedag. asistenti 1,95 1,95 0 Evidenční počet správních zaměstnanců Celkem Ženy muži Uklízečky, školník, účetní 8,37 7,37 1 Evidenční počet zaměstnanců školní jídelny Celkem Ženy muži Vedoucí ŠJ, kuchařky 5,25 5,25 0

14 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 D. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Do prvního ročníku byly přijímány děti z Rousínova a jeho částí, výjimečně ze spádových obcí. Zápis na školní rok 2014/2015, konaný v lednu 2014: prvně u zápisu 62 dětí, z toho přijatých 52 žádost o odklad: 10 (nenastoupili) žádost o předčasný nástup: 1 (nenastoupil) Do prvních tříd nastoupilo žáků (25 chlapců, 37 děvčat), z toho 1 žákyně opakuje ročník a 11 dětí nastoupilo po jednoročním odkladu nástupu povinné školní docházky. Rozdělení do tříd kritéria: bydliště rovnoměrné rozdělení chlapců a dívek Počty vycházejících žáků v minulém školním roce Celkový počet 68 Počet žáků vycházejících z 9. ročníku 63 Počet žáků vycházejících z 8. ročníku 4 Počet žáků vycházejících ze 7. ročníku 1 Úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení 96 % Počty vycházejících žáků v aktuálním školním roce podle typu školy Druh školy Gymnázium SOŠ maturitní obor SOŠ učební obor Konzervatoř Počet žáků Počty uchazečů v aktuálním školním roce podle zvoleného oboru Vzdělání v oboru Počet žáků ukončeno M Gymnázium 9 9 Informační technologie, výpočetní a digitální technika 6 6 Strojírenství 5 4 Stavebnictví 5 3 Kuchař, číšník, hotelnictví 9 5 Polygrafie 2 2 Zdravotnictví 8 7 Ekonomika, veřejnosprávní činnost 7 7 Design, umění 3 3 Bezpečnostní složky 2 2 Doprava, automechanik 8 1 Práce se zvířaty 1 0 Chemický průmysl 1 1 Elektro 2 2

15 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku. Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam. Neprospělo Opakují Slovně hodnoceno Snížený stupeň z chování Celkem Celkem Celkem za školu Údaje o žácích se zdravotním postižením (dle školského zákona) či jiným znevýhodněním: Práce v dyslektických kroužcích pod vedením vyškolených asistentek: 12 žáků Integrace podle individuálního vzdělávacího plánu: 22 žáků (z toho 5 na druhém stupni) Těžké tělesné postižení: 3 žáci Autismus: 3 žáci Lehké mentální postižení: 2 žáci Vývojové poruchy chování: 1 žák

16 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 Minimální preventivní program je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program se zabývá nespecifickou primární prevencí, specifickou primární prevencí a tzv. krizovou intervencí. Do nespecifické primární prevence spadají veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času, aktivity a programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe sama a své chování. Z tohoto hlediska využili žáci naší školy: a) nabídku kroužků při základní škole b) nabídku nepovinných předmětů c) možnost využití školní knihovny d) kulturní akce doplňující výuku e) exkurze obohacující výuku f) besedy a přednášky doplňující výuku g) možnosti mimoškolní zájmové činnosti Oblast specifické primární prevence zahrnuje aktivity a programy zaměřené na předcházení a omezování výskytu různých forem rizikového chování. Z plánovaných akcí pro uvedený školní rok proběhly tyto: Na začátku října absolvovaly třídy 6. ročníku projekt Motýl aneb Výlet trochu jinak zaměřený na posílení pozitivních sociálních vazeb ve třídě, poznání sebe sama, rozvoj komunikace a zdravý životní styl. Letos poprvé navštívili naši žáci při této příležitosti Středisko environmentálního vzdělávání v Maršově u Uh. Brodu. Celá akce měla u dětí velký ohlas. Koncem října začaly také přípravy Vánočního jarmarku, který se konal na počátku prosince. V letošním roce jsme opět využili jednoho ze sobotních odpolední, aby se akce mohly zúčastnit rodiny s dětmi. Vánoční jarmark se stal pravidelně opakovanou úspěšnou akcí, která našla pozitivní odezvu jak u žáků školy a jejich rodičů, tak i široké veřejnosti. Na jaře vyvrcholil projektovým dnem několikatýdenní projekt v 8. ročníku nazvaný "Máme zdraví ve svých rukou". Tento projekt volně navazuje na projekt Motýl. V květnu proběhla přednáška a praktická ukázka první pomoci pro žáky naší školy. V tomto měsíci se uskutečnila také každoroční sbírka na podporu dvou indických dětí, které naše škola adoptovala prostřednictvím projektu Adopce na dálku. Námi podporovaná indická dívka Pavithra ukončí své vzdělání v r Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v dalším životě. Koncem roku se celý druhý stupeň účastnil pochodového cvičení, v jehož průběhu navštívili žáci různá stanoviště, kde se seznámili s požární technikou a různými způsoby hašení požárů, orientací v mapě a terénu, poskytováním první pomoci aj. V květnu byl do výuky občanské a rodinné výchovy zařazen blok Kouření a já zaměřený na prevenci kouření a toleranci tohoto jevu v dnešní společnosti. V červnu byla žákům 9. ročníku nabídnuta možnost navštívit památník v Terezíně. Stejně jako v minulých letech žáci tuto nabídku hojně využili. V oblasti krizové intervence proběhlo během roku několik šetření na popud rodičů i zaměstnanců školy. Šetření odhalila v několika případech vyloučení žáka z kolektivu. V těchto případech proběhla ve třídách intervence ŠMP, který ve spolupráci s ostatními učiteli a žáky pracoval na zlepšení situace. Ostatní případy byly předány příslušným orgánům. Během celého roku na naší škole působila studentka sociální pedagogiky MU Brno. Tato studentka nejprve spolupracovala na intervencích a přípravě programů pro jednotlivé třídy. V druhém pololetí se zaměřila především na akce pořádané společně pro rodiče a děti: maškarní karneval, turistický výlet, velikonoční dílničky. S výjimkou posledně jmenované se však ostatní akce setkaly s nezájmem rodičů. Během roku bylo řešeno několik případů na I. stupni a II. stupni ve spolupráci s Policií ČR, OSPOD a dalšími odborníky na ochranu a zdraví dítěte. Během roku se také objevily případy převážně v nižších ročnících, které bylo nutno řešit před tzv. výchovnou komisí za účasti žáka a jeho rodičů. Při realizaci MPP spolupracovala škola s žáky a jejich rodiči, školskými institucemi, zřizovatelem, ale i s institucemi jiných resortů a nestátními institucemi.

17 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Termín Účastníci Název akce Místo konání Cena (Kč) Pi Krajiny vnitřní i vnější Pi, Me Konzultace k přírodní zahradě Brno Šu Oxford development seminar (anglický) Olomouc Pe Krajinou po těžbě uhlí (Lipka) Beskydy Fd Seminář vedoucích včelařských kroužků Nasavrky Pi, Vá, Vy, Mk Vstupní seminář GLOBE Rousínov Ku Konference Konica Minolta - tiskárny Olomouc Pi Konference k ekologické výchově Brno Ga, Šk Seminář - Finanční gramotnost Brno 250/os Pi, Vá, Vy Mezinárodní projekt GLOBE Brno Ku Konference Smart club - tablety Brno Ku Konference - Setkání matematiků Brno Hy, Po Doškolovací kurz lyžařských instruktorů Stubai 7699/os Pi Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Ku Seminář - Nové trendy ve výuce matematiky Brno Pi, Me Seminář - Zahradnické minimum - Lipka Brno Pi Seminář EVVO - Udržitelný rozvoj Brno Hy Koordinátor ŠVP - ukončení studia Stařeč Vá Instruktor školního snowboardingu - základní kurz Bílá Šu Metodické setkání chemiků Brno An, Pe, Ta Seminář - Práce s diferencovanou třídou v ČJ Brno 660/os Ná Seminář - Žák s poruchou autistického spektra Olomouc Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD I. Vyškov Šk Seminář - práce s diferencovanou třídou v M Brno Me Seminář - Inspirace ve Vv Brno Fd Seminář - Práce s dětmi s poruchou ADHD II. Vyškov Ná Seminář - Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Olomouc Ks Konference - Počítač ve škole N. Město na M Vá Seminář - Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak Brno Se Seminář - Fyzika činnostně na ZŠ Brno Šu Školení o chemické legislativě I. Brno Sm Seminář - Individuální výchovný program Brno Pi, Me Seminář EVVO - školní zahrady Kunštát 600/os Pi Seminář Jedlý balkon a vertikální zahrada Ga, Šk Seminář - Bio vaření ze všech koutů světa Brno Ná Seminář - Role ředitele v poradenství na ZŠ Brno Sm Školení metodiků prevence Brno Sm Seminář - Zapoj se - aktivační metody Brno Ha Seminář - Badminton ve školní Tv Brno Pe Terenní exkurze Poddyjí Poddyjí Šu Školení o chemické legislativě II. Brno 0

18 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vánoční jarmark Setkání žáků, rodičů, učitelů a ostatní veřejnosti v atmosféře adventu. Akce spojená s prodejem výrobků dětí, jejíž výtěžek podporuje mj. program Adopce na dálku. Školní ples Největší akce rousínovské plesové sezóny výjimečná předtančením polonézou žáky 9. ročníku, nacvičovanou po 4 měsíce. Akademie školy Tradiční žákovská představení především divadelní, taneční, pěvecká apod. Žáci hrají pro sebe a také pro veřejnost. Sběrová akce Úklid pro dům, papír pro školu Tradiční spolupráce s veřejností a firmami, jejímž vedlejším produktem je 2x ročně příspěvek společnosti RESPONO do pokladny KPŠ. Spolupráce s MŠ Návštěva předškoláků, předávání si informací spojené s přechodem z MŠ do ZŠ aj. Návštěvy a exkurze ve školní TyMyJáNové zahradě certifikované jako Ukázková přírodní zahrada Repetitorium terénní přírodovědy exkurze a seminář účastníků kurzu pro pedagogy z celé ČR, pořádaný Lipkou Brno Lipová ratolest - návštěva účastníků celostátní soutěže středních zahradnických škol Přírodní zahrady, školní zahrady jedinečná učebna pod našimi okny exkurze Centra ekologické výchovy Sluňákov Olomouc a návštěvy žáků školy Bocskai István Református Outatási Központ Halásztelek, Maďarsko Exkurze po přírodních zahradách inspirační návštěva zastupitelů Města Letovice a zaměstnanců Mateřské školy Letovice zapojení do evropské akce Víkend otevřených zahrad prezentace školní zahrady veřejnosti Akce k 50. výročí školy V roce 2013 jsme připomněli 50 let existence budovy na Habrovanské ulici. Kromě doprovodných akcí prezentačního charakteru konaných ve šk. roce 2012/13 byla v září 2013 na rousínovské staré radnici instalována ojedinělá výstava mapující historii rousínovského školství. Další aktivity doplňující výuku Kromě níže uvedeného přehledu připravili učitelé pro žáky desítky dalších poznávacích, sportovních a uměleckých akcí, kulturních představení, exkurzí, výletů apod., které jsou integrovány do výuky a konají se většinou v místě či blízkém okolí a trvají zpravidla jednu či několik vyučovacích hodin. Jsou to např. návštěvy představení rousínovských ochotníků, besedy s osobnostmi, výstavy k určitému tématu, výpravy do okolí za poznáním přírody a historie, návštěvy a besedy v městské knihovně, preventivní programy městské a státní policie, sportovní a branné závody atd. název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Dopravní hřiště dopravní výchova 5. B, 4. A,C Výchovný koncert - žesťové kvarteto hudební pořad roč. Městská knihovna prohlídka, kvíz 4., 5. roč. Kurz bruslení výuka na ZS Vyškov 3. A,C; 4.A,C; 5. A,B

19 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Klima třídy beseda, hry 5. A Městská knihovna vánoční beseda roč. Planetárium výukový pořad 5. A, B Kouzelník kulturní pořad 1. a 2. roč. Večerníček výchovný pořad 1. a 2. roč. Vánoční besídky zábavné dopoledne 1. stupeń Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň Představení Petr Pan divadlo Polárka 5. A,B Vesmír beseda 3. A,C Div. Představení O hodném drakovi divadlo Polárka 1. A,B Beseda s herpetologem přír. naučný pořad 1. C Loutkové představení divadélko Sokolík Vyškov 3. A,C Beseda s ornitologem přír. naučný pořad 1. C Projekt voda PPTV OPVK vzájemné učení 5. A,B Divadelní soutěž Dětská scéna krajské kolo 4. A Poznáváme hlavní město zájezd do Prahy 4. A,C ; 5. A,B Barevný svět výstava 1. C Kouzelnické vystoupení kulturní pořad 1. C Dětský den AČR Vyškov Dědice 1. C; 3. A,C ZOO Lešná poznávací výlet 2. A,B Hora Říp poznávací výlet 1. C Pohádka O pejskovi a kočičce představení 1. A,B; 2. A,B; 3.A Výtvarné pracíe ZUŠ Rousínov výstava 1. A,B,C ZOO Hodonín, Baťův kanál poznávací výlet 1. A,B Zámek Lednice poznávací výlet 3. A,C Beseda s kynologem naučný pořad 1. C Výtvarná soutěž Voda vyhlášení Vyškov 1.C Motýl, aneb výlety trochu jinak adaptační pobyt 6.ročník Tajemství ukryté v zemi geologický výukový program 9.ročník Cesta k nezávislosti projektový den EVVO 9.ročník Krásy školní zahrady fotografická soutěž 7.ročník Prevence úrazů páteře a míchy přednáška 9. ročník Technické muzeum Vynálezy a vynálezci, exkurze 7. ročník Bible kralická v Moravském zemském muzeu v Brně exkurze 7. ročník Klimatická konference, Brno soutěžní program 9. ročník Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu na SPŠCH v Brně výukový program žáky chemického praktika Voda na Gymnázium J. G. Mendela vzdělávací program 5., 8. a 9. ročník Bratři Čapkové výstava literární klub

20 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov strana /2014 název akce typ akce/jiná poznámka určeno pro Energie ze slunce výukový program 8.ročník MS ve florbalu žen utkání české reprezentace žákyně ročníku Lásky jedné plavovlásky divadelní představení ročník Alenka v říši divů Romeo a Julie Jindřicha 6 žen ročník 8. ročník 9. ročník Povídky z jedné kapsy divadelní představení Polárka 9. ročník Celostátní setkání dětí PMDD Špindlerův mlýn náboženství Vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany exkurze 9. ročník Robinson Crusoe divadlo Polárka 7. ročník Kytice divadlo Radost 6. ročník Prodaná nevěsta Janáčkovo divadlo 8. ročník Setkání věřících dětí Olešnice náboženství Cesta k nezávislosti projektový den (energie) 9. ročník Poznáváme hlavní město exkurze do Prahy ročník Soutěže a olympiády Následující přehledy zahrnují soutěže, kdy se žáci školy účastní okresních (popř, oblastních, krajských,...) soutěžních kol. Těm předchází školní kola, kvalifikační soutěže, popř. jiný druh nominace, což tabulka neuvádí. Uvedeny jsou i tradiční soutěže, které jsou vyhlašovány celostátně, mají však jen školní působnost (typicky Klokan ). Dále jsou pro žáky připraveny desítky i neformálních soutěží, které jsou integrální součástí výchovně vzdělávacího procesu. Často trvají jen krátkou dobu (třeba jen několik minut), jiné jsou dlouhodobé, motivační, např. v rámci třídy či ročníku. Tyto rovněž nejsou v tabulkách uváděny. naukové soutěže oblast určeno pro roč. úspěšná umístění, jiná pozn. Přírodovědný klokan škola účastníků Bible a my okres E. Havlíčková a S. Přibylová 1. místo K. Bradáčová 2. místo K. Šeligová 3. místo Bible a my oblast 4 účastnice Dějepisná olympiáda okres E. Zabloudilová 3. místo Pythagoriáda Matematická olympiáda okres účastníků okres: E. Zabloudilová 3. místo L. Ševčíková 5. pořadí E. Zabloudilová úspěšný řešitel Matematický klokan škola účastníků Fyzikální olympiáda okres E. Zabloudilová 1. místo Olympiáda v ČJ okres Zlatá včela

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více