OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU"

Transkript

1 OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o.

2 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového nástřiku 4. Přídavné materiály 5. Technologie 6. Vlastnosti žárově stříkaných povlaků a jejich zkoušení 7. Aplikace a příklady

3 1. ÚVOD Česká republika patřila v minulosti k velkým průkopníkům žárového stříkání. Již od 60. let 20. století byla technologie vytváření povlaků pomocí plamene a elektrického oblouku rozvíjena nejenom teoreticky, ale byla aplikována v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

4 Žárové stříkání dělíme hlavně podle vlastní aplikace povlaku, tj. podle funkce vytvořené vrstvy na: antikorozní žárové nástřiky technické nástřiky

5 Antikorozní žárové nástřiky Do první skupiny antikorozních žárově stříkaných povlaků patří povlaky hliníku, zinku včetně jejich slitin a kombinací.

6 Technické nástřiky Druhou skupinou technických povlaků jsou nástřiky, které mají jiný než antikorozní účel. Jsou to např. kluzné vrstvy, otěruvzdorné povlaky, povlaky odolné teplotám.

7 Žárové stříkání, jinak nazývané též metalizace nebo šopování, dovoluje vytvářet vrstvy na čistém zdrsněném podkladě téměř ze všech kovů. Při metalizaci je třeba přesně dodržovat provozně ověřené parametry. I malá odchylka od těchto hodnot může mít za následek nejakostní povlak z hlediska struktury a přilnavosti k základnímu materiálu. Je možné nanášet kovy i nekovy na nekovové materiály, např. plastické hmoty, keramiku, dřevo, případně i na papírovou lepenku.

8 1.1 Princip metody Při metalizaci dochází nejprve k natavení povlakového kovu a pak k jeho rozstřiku stlačeným vzduchem nebo inertním plynem na upravované předměty.

9 Schema struktury žárově stříkaného povlaku

10 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků Podle toto, jakým způsobem dochází k natavení přídavného stříkaného materiálu, rozdělujeme žárové stříkání na:

11 2.1 nástřik drátu plamenem (plynová metalizace) 2.2 nástřik prášku plamenem 2.3 nástřik pomocí elektrického oblouku (elektrooblouková metalizace) 2.4 nástřik plazmou 2.5 vysokorychlostní nástřik plamenem 2.6 detonační nástřik 2.7 nanášení vrstev pomocí laseru

12 2.1 Nástřik drátu plamenem (plynová metalizace) Patří k nejstarším metodám žárového nástřiku vůbec. Začátek používání spadá do 30. let 20.století. Zde dochází k tavení přídavného materiálu ve formě drátu v plameni. Nejčastěji se používá jako zdroje tepla chemické reakce hoření KYSLÍKOACETYLÉNOVÉHO plamene nebo směsi KYSLÍK - PROPANBUTAN.

13 Výstupní rychlost plamene a jeho výstupní energie neumožňuje natavené částice nanášeného materiálu urychlovat na takové hodnoty, které by zaručovaly dobré vlastnosti nanesené vrstvy, hlavně přilnavost. Proto se pro urychlování částic nataveného přídavného materiálu používá stlačený vzduch.

14 Schéma principu nástřiku plamenem

15 Teplota plamene 3160 C, Výkon cca 10kg/hod u Zn. Přídavný materiál ve formě drátu (kovy) nebo trubičky Jako přídavný materiál se používá pro antikorozní metalizaci: Al, Zn, ZnAl 85/15 apod., pro funkční povlaky: Cu, bronz, mosaz, Mo, Ni, slitiny NiAl, NiCr a v omezené míře keramiky v trubičkových či bužírkových obalech tzv. cordony.

16 Plynová metalizace

17 Struktura stříkaného povlaku plamenem Mo, tloušťka 100μm

18 Struktura stříkaného povlaku plamenem NiAl

19 2.2 Nástřik prášku plamenem I zde dochází k tavení přídavného materiálu tentokrát ve formě prášku v plameni. Nejčastěji se používá jako zdroje tepla chemické reakce hoření KYSLÍKOACETYLÉNOVÉHO plamene nebo ojediněle směsi KYSLÍK - PROPANBUTAN. Výstupní rychlost plamene a jeho výstupní energie neumožňuje natavené částice nanášeného materiálu urychlovat na takové hodnoty, které by zaručovaly dobré vlastnosti nanesené vrstvy, hlavně přilnavost. Proto se pro urychlování částic nataveného přídavného materiálu používá stlačený vzduch.

20 Nástřik prášku plamenem mechanizované nanášení

21 Strojní nanášení prášku 1. operace

22 Strojní nanášení prášku 2. operace - přetavení

23 Typický příklad struktury nástřiku prášku NiAl

24 2.3 Elektrooblouková metalizace Žárový nástřik elektrickým obloukem patří rovněž mezi metody, které jsou známy více jak 60 let. Princip metody je založen na tavení dvou vodivých materiálů teplem vznikajícím při hoření elektrického oblouku mezi těmito vodivými materiály.

25 Schéma principu elektroobloukové metalizace

26 Teplota oblouku dosahuje 4000 C, Pro rozstřik nataveného materiálu se opět používá stlačeného vzduchu, který uděluje nanášeným částicím vysokou rychlost. Toto se projevuje především ve vyšší přilnavosti a menší porezitě povlaku ve srovnání s plynovou metalizací. Výkon až 60kg/hod u Zn, běžný výkon ručních pistolí je 8kg/hod u Al a 25kg/hod u Zn. Používá se pro antikorozní i technické nástřiky

27 Elektrooblouková metalizace ruční nanášení

28 Elektrooblouková metalizace strojní nanášení mezivrstvy (Ni-Al)

29 Struktura elektroobloukově stříkaného povlaku Ni slitina

30 Struktura elektroobloukově stříkaného povlaku trubičkový drát nerez+karbid chromu

31 Struktura elektroobloukově stříkaného povlaku trubičkový drát NiCrBSi

32 2.4 Nástřik plazmou Využívá elektrického oblouku k vytvoření plazmatického prostředí. Plazmatickým obloukem se dociluje až pětkrát vyšších teplot než dává kyslíko-acetylénový plamen. Předností této technologie termických nástřiků je přizpůsobivost technologického procesu fyzikálně chemickým vlastnostem nanášených práškových materiálů, možnost nanášení povlaků na drobné součásti i na rozměrné plochy.

33 Žádným jiným způsobem nelze nanášet povlaky z tak různých materiálů jako jsou kovy a jejich slitiny, oxidy, karbidy, nitridy, boridy, silicidy a směsi keramické a kovokeramické (cermety). V závislosti na technologických požadavcích lze značně měnit energetické charakteristiky plazmatu a volbou plazmotvorného plynu přizpůsobovat prostřední chemické reaktivitě nanášených matriálů.

34 Schéma principu žárového nástřiku plazmou

35 Elektrický oblouk hoří v plazmovém plynu (obvykle argon nebo jiný inertní plyn s několika procenty plynu zvyšujícího entalpii plazmatu, např. H2, He, N2). Plazmový plyn je napouštěn axiálně do hořáku, na jehož druhém konci vystupuje plazma s vysokou teplotou (až K) V praxi se používají dva principy plazmových hořáků: - s plynovou stabilizací plazmového oblouku - s kapalinovou stabilizací plazmového oblouku

36 Plasmový nástřik (Al 2 O 3 )

37 Hotový nastříkaný povlak na součásti

38 2.5 vysokorychlostní nástřik plamenem Vedle běžného žárového nástřiku plamenem je vysokorychlostní (hypersonický) další variantou žárového nástřiku plamenem. Vzařízení se používají tyto plyny: -hořlavý plyn směs methyl-acetylen-propadien (C3 H 4 ) - kyslík - dusík jako dopravní plyn přídavného materiálu - vodík jako řídící plyn plamene Zařízení dosahuje při provozu značné hladiny hluku, až 114 db při frekvenci 8000 Hz.

39 Schéma principu vysokorychlostního žárového nástřiku

40 Vysokorychlostní nástřik oxid chromu

41 Struktura HVOF stříkaného povlaku Oxid chromu

42 Struktura HVOF stříkaného povlaku WC/Co (83/17), tloušťka 100μm

43 2.6 Nanášení vrstev pomocí laseru Jedná se vlastně o nejmladší technologii v oblasti nanášení povlaků. Její možnosti spadají do několika oborů jako je - materiálové inženýrství, - tepelné zpracování V závislosti na výkonu laserového svazku, koncentraci tepla a množství přídavného materiálu je možné povrchově legovat až navařovat

44 Vytváření vrstvy pomocí laseru

45 Povlak vytvořený pomocí laseru materiál povlaku: Stellit 6, tloušťka 2mm

46 Detail povlaku vytvořeného pomocí laseru materiál povlaku: Stellit 6, tloušťka 2mm

47 Dendritická struktura povlaku vytvořeného pomocí laseru materiál povlaku: Stellit 6, tloušťka 2mm

48 3. Použití technologií žárového nástřiku žárové stříkání ochranných vrstev proti korozi. žárové stříkání funkčních povlaků pro opravu opotřebených dílců (hřídelí a ložisek). zhotovení nových hřídelí s metalizovanými vrstvami opravy odlitků, utěsňování a odstranění závad na odlitcích metalizace nových ložisek metalizace hliníku s následujícím tepelným zpracováním (alumetace) vytváření dekorativních povlaků žárové stříkání ochranných povlaků odolných opotřebení žárové stříkání teplotě odolných povlaků

49 nevýhody žárově stříkaných povlaků není vždy dokonalé spojení vrstvy metalizovaného kovu se základním materiálem nehodí se pro součásti namáhané rázy rozstřik metalizovaného kovu činí 80 až 50% metalizovaná vrstva nezvyšuje celkovou pevnost součástí při metalizaci je nutné odsávání metalizace vyžaduje kvalifikované pracovníky je nutné zdrsnění povrchu před metalizací a takto vytvořené vruby snižují mez únavy součástí povrch musí být dokonale čistý a odmaštěný

50 porovnání metod žárového nástřiku - teplota Metoda žárového nástřiku Žárový nástřik plamenem (kyslík + acetylen) Žárový nástřik elektrickým obloukem Žárový nástřik plazmou Max. teplota [ C] 3000 až až až s plynovou stabilizací(argon + vodík) Žárový nástřik plazmou s plynovou stabilizací(dusík) Žárový nástřik plazmou s vodní stabilizací až až 50000

51 4. Přídavné materiály přídavné materiály na bázi čistých kovů přídavné materiály na bázi slitin kovů přídavné materiály na keramické bázi přídavné materiály s exotermickým účinkem přídavné materiály speciální přídavné materiály na bázi plastů

52 4.1 Přídavné materiály na bázi čistých kovů Typ Teplota tavení [ C] Tvrdost Použití Molybden HV dobrá přilnavost otěruvzdornost Wolfram HV odolnost proti vysokým teplotám, tvrdost Chrom Nikl až 200 HB dobrá přilnavost Měď až 130 HB dobré kluzné vlastnosti

53 4.2 Přídavné materiály na bázi slitin kovů Typ Teplota tavení [ C] Tvrdost Použití nikl chrom (80/20) nikl hliník (NiAl) kobalt-chromwolfram (Stellity) Ocel 18Cr8Ni (Mo, V, W) HB dobrá přilnavost korozní odolnost HB dobrá přilnavost 1010 až až 66 HRC odolnost proti otěru za tepla až 60 HRC korozní odolnost odolnost proti otěru NiCrBSi 950 až až 60 HRC odolnost proti opotřebení měď cín - olovo 800 až HB dobrá elektrická vodivost, kluzné povlaky

54 4.3 Přídavné materiály na keramické bázi Typ Teplota tavení [ C] Tvrdost Použití oxid hliníku HV odolnost proti Al 2 O 3 opotřebení oxid titanu TiO HV pro hladké povlaky, jako přísada pro oxid hliníku oxid chromu Cr 2 O až 2500 HV odolnost proti opotřebení, proti korozi, dobrá teplotní vodivost karbid wolframu WC karbid křemíku SiC HV přísada do přídavných materiálů odolných proti opotřebení 2700 vysoká tvrdost žáruvzdornost do 1500 C

55 4.4 Přídavné materiály s exotermickým účinkem Typ Teplota tavení [ C] Tvrdost Použití nikl hliník 95/ HB vazná mezivrstva nikl hliník 70/ odolnost proti abrazi, erozi a korozi nikl titan 60/ odolnost proti opotřebení a abrazi, aplikace na vazné mezivrstvy

56 4.5 Přídavné materiály speciální Typ Teplota tavení [ C] Tvrdost Použití karbid wolframu (WC)+kobalt Co odolnost proti opotřebení 94/6 karbid wolframu (WC)+kobalt Co 88/12, 83/17 odolnost proti opotřebení a abrazi, erozi, kavitaci apod. 80/20 karbid wolframu (WC) + nikl (Ni) odolnost proti opotřebení 92/8, 88/12 85/15,83/17

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV *J. Mihulka **M. Másilko ***L. Unzeitig ****supervisor: O. Kovářík *Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 ** Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Plazmové depozice povlaků. Plazmový nástřik Plasma Spraying

Plazmové depozice povlaků. Plazmový nástřik Plasma Spraying Plazmové depozice povlaků Plazmový nástřik Plasma Spraying Plazmový nástřik patří do kategorie žárových nástřiků. Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků o tloušťce obvykle větší než 50 µm,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY. Jaroslav Kubíček VUT FSI Brno 2018

ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY. Jaroslav Kubíček VUT FSI Brno 2018 ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY Jaroslav Kubíček VUT FSI Brno 2018 Význam ţárových nástřiků Ţárové nástřiky jsou jako významný proces zahrnuty do nomenklatury Evropské svářečské federace EWF (European Welding Federation)

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

OPTIMALIZACE PARAMETRŮ NÁSTŘIKU ELEKTRICKÝM OBLOUKEM OPTIMALIZATION OF ARC SPRAYING PARAMETERS TITULNÍ LIST

OPTIMALIZACE PARAMETRŮ NÁSTŘIKU ELEKTRICKÝM OBLOUKEM OPTIMALIZATION OF ARC SPRAYING PARAMETERS TITULNÍ LIST VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OPTIMALIZACE

Více

J.Kubíček 2018 FSI Brno

J.Kubíček 2018 FSI Brno J.Kubíček 2018 FSI Brno Chemicko-tepelným zpracováním označujeme způsoby difúzního sycení povrchu různými prvky. Nasycujícími (resp. legujícími) prvky mohou být kovy i nekovy. Cílem chemickotepelného zpracování

Více

Inženýrské výzvy v oblasti žárového stříkání

Inženýrské výzvy v oblasti žárového stříkání Inženýrské výzvy v oblasti žárového stříkání Radek Mušálek 1,2 musalek@ipp.cas.cz 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 2 Katedra materiálů FJFI Oddělení materiálového inženýrství ČVUT v Praze Praha Praha

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

1 Moderní nástrojové materiály

1 Moderní nástrojové materiály 1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2015 Kristýna Petelová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KSK PRECISE MOTION, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

VY_32_INOVACE_F 18 16

VY_32_INOVACE_F 18 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Vývoj - grafické znázornění

Vývoj - grafické znázornění Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení

Více

RENOVACE STROJNÍCH DÍLŮ

RENOVACE STROJNÍCH DÍLŮ do do s. r. o. RENOVACE STROJNÍCH DÍLŮ RENOVACE Komplexní naplnění smluvních požadavků zákazníků maximální nasazení zdrojů společnosti při realizaci oprav strojů a technologického zařízení Kvalitu, cenu

Více

HODNOCENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ NANESENÝCH ŽÁROVÝMI NÁSTŘIKY

HODNOCENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ NANESENÝCH ŽÁROVÝMI NÁSTŘIKY HODNOCENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ POVLAKŮ NANESENÝCH ŽÁROVÝMI NÁSTŘIKY Václav Kovář a Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a) Vojenský technický ústav ochrany Brno, Rybkova 2a, 625 00 Brno, ČR, kovarva@volny.cz

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Příloha č. 3 Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Definice oceli podle ČSN EN 10020 (42 0002): [Kříž 2011, s.44] Oceli (ke tváření) jsou kovové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; platnost do r. 2016 v návaznosti na použité normy. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

Otěruvzdorné povrchové úpravy. Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.

Otěruvzdorné povrchové úpravy. Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. Otěruvzdorné povrchové úpravy Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. 1. Úvod Často se používají pro zvýšení životnosti strojních součástí a nástrojů v podmínkách abrazívního a erozívního opotřebení povrchové úpravy,

Více

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c Řezné materiály www.tungaloy.cz PRODUKTY Povlakované karbidy CVD A002 Povlakované karbidy PVD A003 Keramika A005 Cermety A005 CBN (T-CBN) A006 PCD (T-DIA) A007 Nepovlakované slinuté karbidy A007 Tungaloy

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL Základním požadavkem na všechny moderní procesy spojování materiálů je co vyšší výkon při současné úspoře investičních i provozních nákladů. Z tohoto pohledu je dnes

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých

Více

Metody depozice povlaků - CVD

Metody depozice povlaků - CVD Procesy CVD, PA CVD, PE CVD Chemická metoda depozice vrstev CVD využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH 4, C 2 H 2, apod.) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 1100 C. Reakční

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

KOROZNÍ ODOLNOST POVLAKŮ VYTVÁŘENÝCH METODOU HVOF. Olga Bláhová a, Šárka Houdková a, Miroslav Dvořák b, Martin Vizina b, Radek Enžl c

KOROZNÍ ODOLNOST POVLAKŮ VYTVÁŘENÝCH METODOU HVOF. Olga Bláhová a, Šárka Houdková a, Miroslav Dvořák b, Martin Vizina b, Radek Enžl c KOROZNÍ ODOLNOST POVLAKŮ VYTVÁŘENÝCH METODOU HVOF. Olga Bláhová a, Šárka Houdková a, Miroslav Dvořák b, Martin Vizina b, Radek Enžl c a Západočeská univerzita v Plzni, Ústav mezioborových studií, Husova

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Druhy ocelí, legující prvky

Druhy ocelí, legující prvky 1 Oceli druhy, použití Ocel je technické kujné železo s obsahem maximálně 2% uhlíku, další příměsi jsou křemík, mangan, síra, fosfor. Poslední dva jmenované prvky jsou nežádoucí, zhoršují kvalitu oceli.

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném J. Kubíček FSI 2018 příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném tváření a tepelném zpracování odstraňování

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství

ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství Otěruvzdorn ruvzdorné povlaky endoprotéz Obsah Základní části endoprotéz Požadavky na materiály Materiály endoprotéz Keramické povlaky DLC povlaky MPC povlaky Metody vytváření povlaků Testy povlaků Závěr

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

MMC kompozity s kovovou matricí

MMC kompozity s kovovou matricí MMC kompozity s kovovou matricí Přednosti MMC proti kovům Vyšší specifická pevnost (ne absolutní) Vyšší specifická tuhost (ne absolutní) Lepší únavové vlastnosti Lepší vlastnosti při vysokých teplotách

Více

J. Kubíček FSI Brno 2018

J. Kubíček FSI Brno 2018 J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu

Více

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Aplikace technologií žárového nástřiku v oblasti zvyšování životnosti a spolehlivosti u namáhaných součástí silničních vozidel

Aplikace technologií žárového nástřiku v oblasti zvyšování životnosti a spolehlivosti u namáhaných součástí silničních vozidel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace technologií žárového nástřiku v oblasti zvyšování životnosti a spolehlivosti u namáhaných součástí silničních vozidel Pavla Kosinová Bakalářská

Více

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 CALMAX 2 Charakteristika CALMAX je Cr-Mo-V legovaná ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká houževnatost Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá prokalitelnost Dobrá rozměrová stálost

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.

Více

Ceník CHEM-WELD platný od

Ceník CHEM-WELD platný od Elektrody na vysocelegované materiály a pro opravy 2200 2200 200 Elektroda odolná 2,00 kg 4,00 2 079 Kč 2 515 Kč 2200 250 vůči teplotám 2,50 kg 4,00 2 011 Kč 2 433 Kč 2200 325 do 1200 C. 3,25 kg 5,00 1

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

KOROZNÍ ODOLNOST ŽÁROVÝCH NÁSTŘIKŮ.

KOROZNÍ ODOLNOST ŽÁROVÝCH NÁSTŘIKŮ. KOROZNÍ ODOLNOST ŽÁROVÝCH NÁSTŘIKŮ. Petr Duchek a, Olga Bláhová, Miroslav Dvořák b, Šárka Houdková a, Josef Kasl c, Radek Enžl c a Západočeská univerzita v Plzni, Ústav mezioborových studií, Husova 11,

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 PAVEL ROSENBERG Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové

Více

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem NAVAŘOVACÍ PÁSKY Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... I1 Použité normy pro navařovací pásky... I1 Přehled druhů navařovacích pásek v nabídce... I2 Pásky pro navařování Cr-Ni

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 3911T016 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie DIPLOMOVÁ PRÁCE Stanovení hlavních parametrů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více