CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL"

Transkript

1 Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1

2 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění superslitin a slitin titanu... 5 Obrábění slitin hliníku a dalších nekovových materiálů... 6 Obrábění kalených ocelí... 7 Řezné materiály pro třískové obrábění... 7 Výrobní postup výměnných břitových destiček

3 Technologie třískového obrábění Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. V praxi jsou jako oceli označovány slitiny, které obsahují převážně železo a které je možno přetvářet v další sloučeniny. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách. Hlavním faktorem ovlivňujícím obrobitelnost oceli je obsah legujících prvků, dále pak tepelným zpracováním a výrobním postupem polotovaru (výkovek, odlitek atd.) Z hlediska obrábění je možno rozdělit oceli na nelegované, nízkolegované a vysokolegované. Do kategorie nelegovaných ocelí se řadí oceli s obsahem uhlíku až do 0,55 %. Nízkolegované oceli jsou nejrozšířenějším konstrukčním materiálem. Jejich obrobitelnost je závislá na obsahu legujících prvků a tepelném zpracování (tvrdost do 50 HRC). Do skupiny vysokolegovaných ocelí patří jak měkké, tak tvrzené materiály (s tvrdostí do 50 HRC). Obrobitelnost klesá s vyšším obsahem legur a tvrdostí. Ke snížení opotřebení (ve tvaru žlábku a plastických deformací) je možno využít chlazení. Pro obrábění výše popsaných druhů ocelí se nejčastěji používají nástroje z rychlořezných nebo spékaných ocelí, slinutých karbidů s CVD nebo PVD povlaky, a cermety (pro dokončovací operace) třídy P dle klasifikace ISO. Vzhledem k tomu, že jsou oceli nejrozšířenější konstrukční materiál, je na jejich obrábění nabízena nejširší paleta všech druhů nástrojů. Nelegované oceli jsou poměrně dobře obrobitelné, ale u ocelí s obsahem uhlíku pod 0,25 % se musí počítat s obtížným dělením třísek a s možností tvorby nárůstku na břitu nástroje. Tomu lze zabránit volbou řezných podmínek nebo volbou vhodného nástroje. Firma Grumant např. nabízí speciální řadu utvařečů třísky pro soustružení nízkouhlíkových ocelí (XP, XQ ) Je také vhodné použít nástroje s pozitivní geometrií, jako je řada monolitních fréz K2, které mají oproti běžné řadě ostřejší úhel čela a speciálně vyvinutý povlak pro tyto materiály. Pro obrábění těchto materiálů je také možné využít nástrojů určených pro obrábění korozivzdorných ocelí. Jako příklad můžeme použít závitníky s modrým pruhem nebo vrtáky HPD SUS. Příklad řezných podmínek pro soustružení ocelí negativními VBD ze slinutého karbidu: Materiál Nelegované oceli Nízkolegované oceli Vysokolegované oceli Dokončování ocelí Řezné podmínky Doporučená sorta Doporučený utvařeč (mm/rev) ap (mm) 1. volba 2. volba 1. volba 2. volba 0,05-0,35 0,5-1,5 0,05-0,35 0,5-1,5 NC3010 NC3020 VF VL 0,08-0,30 0,5-1,5 Střední obrábění ocelí Řezné podmínky Doporučená sorta Doporučený utvařeč Materiál (mm/rev) ap (mm) 1. volba 2. volba 1. volba 2. volba Nelegované oceli ,1-0,5 1-5 Nízkolegované oceli ,1-0,5 1-5 NC3120 NC3020 VM HM Vysokolegované oceli ,15-0,

4 Hrubování ocelí Řezné podmínky Doporučená sorta Doporučený utvařeč Materiál (mm/rev) ap (mm) 1. volba 2. volba 1. volba 2. volba Nelegované oceli ,7-1, Nízkolegované oceli ,7-1, NC3030 NC3120 VT HR Vysokolegované oceli ,7-1, Obrábění korozivzdorných ocelí Obrobitelnost těchto ocelí ovlivňují stejné faktory jako u ocelí. S ohledem na volbu vhodných nástrojů se korozivzdorné oceli rozdělují na feriticko martenzitické, austenitické a duplexní. Feritické a martenzitické (žíhané) oceli mají podobnou obrobitelnost jako nízkolegované oceli, lze tedy postupovat podle obdobných doporučení. Nejčastěji používanými korozivzdornými ocelemi jsou austenitické. Oceli s obsahem niklu vyšším než 20 % se také nazývají superaustenitické. Strukturu duplexních ocelí tvoří dvě fáze ferit a austenit. Jako super duplexní se nazývají oceli s vyšším obsahem legur. Pro obrábění korozivzdorných ocelí lze použít nástroje z rychlořezných nebo spékaných ocelí, za určitých podmínek také nástroje vyrobené z cermetu, nejčastěji se ale používají nástroje ze slinutých karbidů. Vzhledem k vysokému obsahu legujících prvků v těchto materiálech se na nástroje nanášejí CVD nebo PVD povlaky a v podstatě nezbytnou podmínkou je použití dostatečného chlazení. S ohledem na mechanické vlastnosti těchto materiálů se používají hlavně nástroje s pozitivní geometrií břitu. VBD mívají zpravidla utvařeče třísky speciálně určené pro tyto materiály a jsou vyrobeny ze substrátů taktéž určených pro obrábění těchto materiálů. Povlak musí mít vysokou odolnost proti otěru, chemickou stálost za vysokých teplot a odolnost proti tvorbě nárůstků. Houževnatý substrát snižuje možnost prasknutí nebo jiné poškození řezné hrany. Monolitní frézy jsou vyrobeny ze slinutého karbidu, nebo spékaných ocelí. V porovnání s frézami na běžné oceli mají pozitivní geometrii a speciální povlak. Mají také větší úhel šroubovice. Také u monolitních vrtáků jsou speciální řady pro korozivzdorné ocele. Stejně jako u monolitních fréz se vyrábí ze slinutého karbidu, nebo spékaných ocelí, opět se používá pozitivní geometrie a větší úhel šroubovice. Příklad řezných podmínek pro soustružení korozivzdorných ocelí negativními VBD ze slinutého karbidu: Materiál Dokončování korozivzdorných ocelí Řezné podmínky (mm/rev) ap (mm) Doporučená sorta Doporučený utvařeč Feritické a martenzitické ,03-0,3 0,5-2,5 NC9020 HA Austenitické ,03-0,3 0,5-2,5 4

5 Střední obrábění korozivzdorných ocelí Řezné podmínky Materiál (mm/rev) ap (mm) Feritické a martenzitické ,1-0,4 Austenitické ,1-0,4 Doporučená sorta NC9020 (PC9030) Doporučený utvařeč HS Materiál Hrubování korozivzdorných ocelí Řezné podmínky (mm/rev) ap (mm) Doporučená sorta Doporučený utvařeč Feritické a martenzitické ,2-0,6 2-6,5 PC9030 VM Austenitické ,2-0,6 2-6,5 Obrábění litiny Litina je slitina železa s uhlíkem. Obsah uhlíku je u litiny vyšší než 2,14 %. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a nízkou pružnost. Lze ji rozdělit na temperovanou, šedou, nodulární a tvárnou litinu. Litina má dobrou obrobitelnost, velkou výhodou je drobivá tříska vznikající při jejím obrábění. Pro obrábění litiny se používá celá řada nástrojových materiálů od cermetů a slinutých karbidů až po supertvrdé materiály, tedy řeznou keramiku a kubický nitrid boru pro dokončovací operace. Příklad řezných podmínek pro soustružení litiny negativními VBD: Soustružení litiny Řezné podmínky ap Doporučená Doporučený Operace (mm/rev) (mm) sorta utvařeč Dokončování (CBN) ,05-0,5 0,1-1 CBN - Střední soustružení ,15-0,5 1-4 NC6110 VM Hrubování ,25-0,6 2,5-10 NC6110 GH Obrábění superslitin a slitin titanu Tzv. superslitiny (též označovány zkratkou HRSA) jsou vysoce legované slitiny, které lze dělit na slitiny na bázi niklu, železa a kobaltu. Titan může mít čistou formu, nebo formu slitiny. Hlavní uplatnění nacházejí v leteckém průmyslu. Díky nízké obrobitelnosti těchto materiálů jsou kladeny vysoké nároky na řezné nástroje. Nástroje používané na obrábění těchto materiálů musí mít obdobné vlastnosti jako nástroje pro obrábění korozivzdorných ocelí, tedy ostrou geometrii, houževnatý substrát a odolný povlak. V současné době se při obrábění těchto slitin uplatňuje také armovaná (zpevněná) keramika. 5

6 Příklad řezných podmínek pro soustružení superslitin negativními VBD ze slinutého karbidu: Materiál Slitiny na bázi niklu ,1-0,3 0,1-3 Slitiny na bázi železa ,1-0,3 0,1-3 Slitiny na bázi kobaltu ,1-0,2 0,1-3 Titan a jeho slitiny ,1-0,3 0,1-3 Řezné podmínky Doporučená sorta Doporučený utvařeč (mm/rev) ap (mm) 1. volba 2. volba Dokončování Střední obrábění PC8110 PC9030 HA (HS) GS (VM) Obrábění slitin hliníku a dalších nekovových materiálů Obrobitelnost těchto slitin je závislá na obsahu legujících prvků, tepelném zpracování a výrobním procesu polotovaru (odlitek, výkovek ) Z hlediska obrábění je rozhodující obsah křemíku (Si). Pro slitiny s nižším obsahem křemíku se používají nástroje ze slinutého karbidu. Pro střední obsah křemíku se požívají nástroje ze slinutého karbidu s DLC nebo s diamantovým povlakem. Pro slitinu s obsahem křemíku nad 13 % je pro produktivní obrábění nutno použít nástroje s břity z PCD. Nástroje pro obrábění slitin hliníku mají velmi ostrou geometrii a ostrou řeznou hranu. Speciální povrchová úprava těchto nástrojů má za úkol zabránit nalepování obráběného materiálu na nástroj. Kromě obrábění slitin hliníku nachází tyto nástroje také uplatnění při obrábění nekovových materiálů jako je dřevo, plasty nebo kompozitní materiály. Příklad řezných podmínek VBD s diamantovým povlakem: materiál povlaky doporučené použití slitiny Al slitiny Al s vysokým obsahem Si mosaz, bronz Řezná rychlost m/min posuv (mm/ot.) hloubka řezu ND100 soustružení dokončovací ,05-0,5 0,05-0,1 hrubovací ,1-2,0 0,1-5,0 ND200 frézování ,1-2,0 0,1-5,0 dokončovací ,05-0,5 0,05-0,1 ND100 soustružení hrubovací ,1-2,0 0,5-5,0 dokončovací ,05-0,5 0,05-0,1 ND100 soustružení hrubovací ,1-2,0 0,5-5,0 ND200 frézování ,1-2,0 0,1-5,0 dřevo ND200 frézování ,1-2,0 0,1-2,0 uhlíková soustružení ,1-0,4 0,1-2,5 ND100 vlákna vrtání ,01-0,4 - slinuté ND100 soustružení ,05-0,5 0,05-3,0 karbidy 6

7 Obrábění kalených ocelí Obecně se jedná o obrábění zušlechtěných ocelí s tvrdostí 45 až 70 HRC. Hlavním cílem je nahrazení broušení třískovým obráběním. Kromě snížení nákladů to přináší i další výhody jako je zjednodušení výrobního procesu, vyšší produktivitu nebo mnohem složitější tvary dílů. Hlavním materiálem pro obrábění kalených materiálů je kubický nitrid boru (CBN). Výhodou břitových destiček CBN (kubický nitrid bóru) je především vysoká životnost a snížení jednotkových nákladů na obrábění. Řezná část destičky je tvořena mikrozrnným kubickým nitridem bóru. VBD s CBN se vyznačují výjimečnou tvrdostí, pevností a dobrou obrobitelností litiny a ocelí při vysokých rychlostech. Pro lehčí obráběcí operace lze použít také nástroje z řezné keramiky. Příklad řezných podmínek pro soustružení kalených ocelí negativními VBD: Operace Tvrdost (HRC) Řezný materiál (mm/rev) ap (mm) 0, Keramika ,15 0,2-0,7 Dokončování Keramika ,05-0,15 0,2-0,7 Dokončování CBN ,05-0,1 0,05-0,5 Střední soustružení CBN ,05-0,15 0,3-2 Pojem obrobitelnost Obrobitelnost je technologická vlastnost materiálu, která charakterizuje jeho vhodnost k obrábění. Zahrnuje vliv mechanických a fyzikálních vlastností materiálu, jeho chemického složení, tepelného zpracování, struktury a způsobu výroby polotovaru na kvalitativní, kvantitativní a ekonomické. Řezné materiály pro třískové obrábění Současná doba klade vysoké nároky na materiály obráběcích nástrojů. Dochází k prudkému nárůstu výkonu obráběcích strojů. Spolu s tím dochází k nárůstu požadavků na produktivitu obráběcího procesu a snižování strojního času, zvyšování tvarové a rozměrové přesnosti obráběných dílů, zvyšování požadavků na kvalitu obráběného povrchu. Pro konstrukci dílů v moderním strojírenství jsou používány stále exotičtější materiály. Mají-li obráběcí nástroje vyhovět všem kladeným požadavkům, je nutno při jejich konstrukci a výrobě použít těch nejmodernějších vědeckých poznatků. 7

8 Řezné materiály Diamant CBN / PCD Keramika Cermet Povlakovaný karbid (CVD, PVD) Nepovlakovaný karbid Tvrdost Houževnatost Mikrozrnný povlakovaný karbid Rychlořezná ocel Rychlořezné oceli Rychlořezné oceli (RO) jsou zařazeny do skupiny legovaných nástrojových ocelí. Díky obsahu karbidotvorných prvků W, Cr, V, Mo a nekarbidotvorného Co získávají své specifické vlastnosti, které umožňují jejich nasazení při obrábění ocelí, ocelí na odlitky a těžkoobrobitelných materiálů. Oproti ostatním materiálům mají poměrně nízkou odolnost proti opotřebení (kterou je možno zvýšit povlakováním) a vysokou houževnatost. Nejčastěji se využívají pro výrobu rotačních nástrojů, jako jsou výstružníky, vrtáky a frézy, dále pro výrobu speciálních tvarových nástrojů, protahovacím trnům a díky své houževnatosti pro nástroje vystavované přerušovaným řezům. V současné době se nástroje z rychlořezných ocelí používají v podstatě jen na specifické operace, které jejich použití vyžadují. Např. v porovnání s nástroji ze slinutých karbidů je objem využití rychlořezné oceli cca 20 %. Rychlořezné oceli vyrobené práškovou metalurgií V současné době nachází nástroje vyrobené z tohoto materiálu čím dál širší uplatnění. Oproti běžným RO mají tyto materiály řadu výhod. Díky rychlému tuhnutí atomizovaného prášku se omezuje segregace, vytváří se velmi jemná struktura a velmi jemné rozložení karbidů i nekovových vměsků. Zlepšuje se houževnatost, rozměrová stálost a také řezivost nástrojů z těchto materiálů. 8

9 Z praktického hlediska v sobě kombinují otěruzdornost slinutých karbidů s houževnatostí RO. Používají se na výrobu rotačních nástrojů (vrtáky, frézy, závitníky), ale i výměnných břitových destiček. Díky svým vlastnostem nacházejí své uplatnění na strojích s nižší tuhostí a při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Slinuté karbidy Slinuté karbidy (SK) jsou výsledkem spékání různých karbidů a kovového pojiva. Mezi nejdůležitější karbidy patří karbid wolframu (WC), titanu (TiC), tantalu (TaC) a niobu (NbC). Jako pojivo se používají kovy ze skupiny železa, nejčastěji kobalt (Co). Objemové množství jednotlivých karbidů a také pojiva ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti, jako jsou tvrdost a houževnatost. Díky své tvrdosti se dají SK upravovat pouze broušením, elektroerozivním obráběním a lapováním. První nástroje byly konstruovány tak, že se do držáku z oceli pájela břitová destička ze SK. V polovině 50. let minulého století se objevily první držáky s mechanicky upevněnou VBD (VBD výměnná břitová destička). Mechanické upínání umožnilo mimo jiné využití dalších materiálů nevhodných k pájení (cermet, keramika). Hovoří se tak o první revoluci v novodobých dějinách vývoje řezných nástrojů. Tou druhou se později stal objev a rychlý rozvoj povlakovacích technologií. Obr. 1 (fotobanka) Rozdělení slinutých karbidů Slinuté karbidy se rozdělují do skupin podle obráběného materiálu, pro který jsou určeny: Skupina Podskupina P M K N S H Každá skupina je označena písmenem a odpovídající barvou. P pro obrábění železných kovů s dlouhou třískou (uhlíkové a slitinové oceli, feritické korozivzdorné oceli) M pro obrábění železných kovů s dlouhou nebo krátkou třískou (lité oceli, austenitické korozivzdorné oceli, tvárné litiny) K pro obrábění železných kovů s krátkou třískou (šedé litiny, neželezné slitiny, nekovové materiály) N pro obrábění neželezných slitin na bázi hliníku, hořčíku nebo mědi, pro obrábění plastů, kompozitů a dřeva S pro obrábění slitin titanu, žáropevných slitin na bázi niklu, kobaltu nebo železa H pro obrábění zušlechtěných a kalených ocelí a obrábění tvrzených slitin S rostoucím číslem podskupiny roste obsah pojicího kovu, roste houževnatost a pevnost v ohybu, klesá tvrdost a otěruvzdornost, klesá doporučená řezná rychlost a roste rychlost posuvu a průřez odebrané třísky. 9

10 Povlakované slinuté karbidy Povlakování je významnou metodou zlepšení vlastností nástrojů ze SK (a i dalších materiálů). Základním požadavkem kladeným na nástroje ze SK je vysoká otěruvzdornost spolu s vysokou houževnatostí. Ideální by byl takový nástroj, který by měl otěruvzdorný povrch a houževnaté jádro. Toho lze částečně dosáhnout nanesením tvrdého povlaku (např. karbidu titanu TiC, nitridu titanu TiN, oxidu hlinitého Al 2 O 3 atd.) Povlaky mohou být jedno nebo vícevrstvé, s jedním nebo více komponenty. Jednovrstvé povlaky jsou nejčastěji tvořeny TiC nebo TiCN, případně TiN. Vícevrstvé povlaky jsou tvořeny dvěma, třemi nebo více vrstvami. První vrstva má zpravidla dobrou přilnavost na základní materiál, další vrstvy mají vysokou odolnost proti opotřebení. Povlakované SK jsou v současné době nejrozšířenějším materiálem obráběcích nástrojů. Díky svým vlastnostem jsou použitelné pro obrábění většiny strojírenských materiálů včetně těžkoobrobitelných. Povlakované SK jsou aplikovány jako VBD nebo monolitní nástroje pro soustružení, frézování a vrtání a mnoho dalších nástrojů. Obr. 2 (fotobanka) Cermety Slovo cermet vzniklo kombinací slov CERamics (keramika) a METal (kov). Název napovídá, že mechanické vlastnosti těchto materiálů by měly kombinovat tvrdost mechaniky a houževnatost kovů. V praxi je tomu tak jen částečně. Vývoj těchto materiálů probíhal hlavně v Japonsku jako důsledek nedostatku wolframu, který je hlavní surovinou pro výrobu slinutých karbidů. Na rozdíl od slinutých karbidů tvoří tvrdou fázi cermetů hlavně TiC, TiN, Mo 2 C (případně jejich kombinace). Jako pojivo se používá Ni, Mo nebo Co. Stejně jako karbidy se cermety vyrábí spékáním. Díky svým vlastnostem snesou vyšší řezné rychlosti než SK, zároveň jsou však křehčí. Z tohoto důvodu se používají hlavně na dokončovací operace. Dodávají se hlavně ve formě povlakovaných i nepovlakovaných VBD pro soustružení a frézování. Obr. 3 (fotobanka) Řezná keramika Proces výroby VBD z řezné keramiky je velmi podobný procesu výroby VBD ze slinutých karbidů nebo cermetů. Rozdíl je v tom, že tento materiál neobsahuje pojivo. To výrobu znesnadňuje a klade vysoké nároky na výrobní technologii. Řezné nástroje z řezné keramiky využívají následující vlastnosti tohoto materiálu: vysoká tvrdost odolnost proti mechanickému namáhání odolnost proti působení vysokých teplot odolnost proti opotřebení vysoká trvanlivost a řezivost odolnost proti korozi a chemickým vlivům nízká měrná hmotnost dostupnost základních surovin ekologická nezávadnost příznivá cena Pro rozdělení a značení řezné keramiky neexistuje konkrétní norma, jak je tomu např. u slinutých karbidů. Obecně se používá následující rozdělení: na bázi oxidu hlinitého (Al 2 O 3 ) čistá (Al 2 O 3 ) 10

11 polosměsná (Al 2 O 3 + ZrO 2 ) směsná (Al 2 O 3 + TiC) na bázi nitridu křemíku (Si 4 N 4 ) Prakticky všechny druhy keramiky lze vyrábět ve formě vyztužené vlákny tzv. Whiskery (SiC nebo Si 3 N 4 ) a povlakované na bázi CVD nebo PVD, což ještě rozšiřuje aplikační pole tohoto materiálu. Z původního soustružení litiny se rozšířilo na obrábění (soustružení i frézování) prakticky všech materiálů na bázi železa (včetně ocelí a superslitin), a to i za přerušovaného řezu. Polykrystalický diamant Polykrystalický diamnt (PKD) má formu jednotlivých krystalů spojených do kompaktního tělesa pomocí různých druhů pojiv. Protože má diamant poměrně nízkou teplotní stálost (při dosažení teplot nad 650 C se mění na grafit), nemůže být používán na obrábění litiny a oceli. Při nadměrném ohřevu by docházelo k silné difuzi (rozptylování částic) mezi nástrojem a obráběným materiálem, a tím i k rychlému opotřebení zejména na čele nástroje. Svoje uplatnění tak diamant nachází hlavně při obrábění hliníkových slitin (soustružení i frézování v některých případech je možno dosáhnout řezné rychlosti přesahující i 5000 m/min) zejména s vysokým obsahem křemíku, který má na nástroj velmi silný abrazivní účinek. Často je používán i na obrábění slitin mědi (bronzu, mosazi), kompozitů vyztužených různými vlákny (skelná, uhlíková, kevlarová, polyetylenová atd.) titanu a jeho slitin, keramiky, grafitu a tvrdých přírodních materiálů (žula, mramor apod.) Při obrábění diamantovými nástroji je možno použít chlazení běžnými emulzemi, je však požadováno, aby byla kapalina dodávána pod vysokým tlakem. Vzhledem k možnostem diamantových nástrojů (vysoké řezné rychlosti) jsou kladeny vysoké požadavky také na obráběcí stroj (výkon a tuhost) a možnost odvodu třísek. Diamant se pro obrábění používá také v monokrystalické formě (hlavně na speciální aplikace) nebo ve formě povlaků. Obr. 4 (fotobanka) Kubický nitrid boru Kubický nitrid boru se používá pro soustružení a frézování kalených ocelí i tvrzených litin, kde s výhodou nahrazují dokončovací operace broušení. Doporučená minimální tvrdost obráběného materiálu je kolem 45 HRC, obrábění měkčích materiálů je vzhledem k vyšší ceně nástroje neekonomické. Proces výroby VBD z CBN (analogicky platí i pro PKD) se skládá z následujících operací: příprava buňky pro syntézu monokrystalů syntéza monokrystalů slinování tělesa rozřezání tělesa na segmenty požadovaného tvaru pájení segmentů na VBD broušení Obr. 5 (fotobanka) 11

12 1.Příprava buňky 2.Slinování 3.Řezání Tlak cbn cbn cbn Pojivo Podložka ze SK Podložka ze SK Slinovaná buňka Řezací drát 5.Broušení Tlak 4.Pájení Podložka ze SK Pájka Obecné použití jednotlivých nástrojových materiálů podle materiálů obrobku: Materiál obrobku dle klasifikace ISO Materiál nástroje P M K N S H Rychlořezné oceli o o o o o x Slinuté karbidy o o o o o o Cermety o o o x x x Řezná keramika x x o x o o Polykrystalický diamant x x x o o x Kubický nitrid boru x x o x x o Výrobní postup výměnných břitových destiček Výrobní postup Polotovarem pro spékání jsou práškové hmoty, jež jsou formovány tak, aby se docílilo co největší soudržnosti částic prášku. Proto v práškové metalurgii nesmí velikost zrna překročit 0,60 mm. Předem připravený výlisek je během tepelného zpracování v rozmezí tavicí teploty zhuštěn a vytvrzen. Proces spékání tvoří tři na sebe navazující fáze, během nichž dochází ke značnému zmenšení pórovitosti a objemu mřížky. V první fázi dojde ke zhuštění mřížky, v druhé se pak výrazně sníží pórovitost výlisku. Ve třetí fázi dochází k vytvoření sintrovacích vazeb, jež vznikají za přispění povrchové difuze mezi práškovými částicemi. Tím získává spékaný výlisek pevnost. 12

13 Spékání Spékání neboli sintrování či slinutí je metoda výroby předmětů z práškových hmot jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí práškových částic. Při tomto procesu, který probíhá ve vakuové peci, dochází k přetváření tvarových dílů. Spékání se tradičně používá pro výrobu keramických předmětů a své moderní využití našlo v práškové metalurgii. Proces výroby VBD Prášek Míchání Sušení Lisování Povlakování Honování Broušení Slinování Snižování velikosti zrna Jednou z technik zlepšování mechanických vlastností materiálů, jako jsou slinuté karbidy, cermet nebo keramika, je snižování velikosti zrna tvrdých strukturních složek. Materiály s jemným zrnem vykazují obecně vyšší tvrdost, lomovou houževnatost a pevnost v pohybu, což se pozitivně projeví na řezivosti a životnosti nástrojů vyrobených z těchto materiálů. V praxi se pak setkáváme např. s mikrozrnným nebo sub-mikrozrnným slinutým karbidem. 13

14 Použitá literatura: [1] HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. Odborné publikace. Odborné publikace. Praha: MM publishing s.r.o., s. ISBN: [2] ZAJAC, Jozef; JURKO, Jozef; ČEP, Robert. Top trendy v obrábaní, II. časť Nástrojové materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o Žilina, s. ISBN

15 Vydal: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Uherský Brod, červen 2012 Vytvořeno v rámci projektu Centrum vzdělávání pedagogů odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/ Podpořeno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 15

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

Vývoj - grafické znázornění

Vývoj - grafické znázornění Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

1 Moderní nástrojové materiály

1 Moderní nástrojové materiály 1 Řezné materiály jsou podle ISO 513 členěné do šesti základních skupin, podle typu namáhání břitu. - Skupina P zahrnuje nástrojové materiály určené k obrábění většiny ocelí, které dávají dlouhou třísku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv úpravy hlavního břitu

Více

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití Josef Vintr Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé

Více

Obrábění titanu a těžkoobrobitelných slitin soustružením. Jakub Diviš

Obrábění titanu a těžkoobrobitelných slitin soustružením. Jakub Diviš Obrábění titanu a těžkoobrobitelných slitin soustružením Jakub Diviš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V bakalářské práci se budu věnovat konstrukčnímu návrhu břitové destičky pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015 New Březen 2015 Nové produkty pro obráběcí techniky Obrábění oceli zapichováním a upichováním WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké Meziříčí Tel. +420 566 522 411 Fax +420 566 522 414

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku Pomocí práškové metalurgie se vyrábí slitiny z kovů, které jsou v tekutém stavu vzájemně nerozpustné a proto netvoří slitiny nebo slitiny z vysoce tavitelných kovů (např. wolframu). 1 Postup výroby slinutých

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15

Materiály. Produkty 1-2 1-4 1-6 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15 Produkty Přehled řezných materiálů... Povlakovaný karbid / CVD... Povlakovaný karbid/ PVD... Cermet... PCBN (T-CBN)... PCD (T-DIA)... Keramika... Nepovlakovaný slinutý karbid... Submikronové slinuté karbidy...

Více

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE KONCENTRACE BRUSIVA Koncentrace brusiva vyjadřuje váhový obsah diamantu nebo CBN v 1cm3 brousící vrstvy, dle vzorce K = crt.cm 3 nebo K = g.cm3. Označení koncentrace:

Více

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c

Řezné materiály www. www t. u t n u g n a g loy o. y c. z c Řezné materiály www.tungaloy.cz PRODUKTY Povlakované karbidy CVD A002 Povlakované karbidy PVD A003 Keramika A005 Cermety A005 CBN (T-CBN) A006 PCD (T-DIA) A007 Nepovlakované slinuté karbidy A007 Tungaloy

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-69 Nová generace destiček pro obrábění kalené oceli / / / Nový Nový Nová řada povlakovaných VBD Vícebřité VBD Řeže rychle Řeže náklady nástroje Řada SUMIBORON Druhá generace Sumiboron

Více

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY Temperovaná litina (dříve označovaná jako kujná litina anglicky malleable iron) je houževnatý snadno obrobitelný materiál vyráběný tepelným zpracováním odlitků z bílé litiny.

Více

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011.

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. _BEST OF WALTER PROMOTION Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. 10 destiček + 1 zapichovací držák zdarma NÁSTROJ: G1011 Walter Cut G1011 monoblokový nástroj pro zapichování

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Vysoká efektivita s kvalitou HSS

Vysoká efektivita s kvalitou HSS New Červen 2017 Nové produkty pro obráběcí techniky Vysoká efektivita s kvalitou HSS Nový vrták HSS-E-PM UNI vyplňuje mezeru mezi HSS a TK vrtáky TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o.

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů Lukáš Obr Bakalářská práce 2010 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Přesné obrábění vnějších válcových

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX M4 Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% CPM REX M4 Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná rychlořezná ocel.

Více

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša. P R O F I L F I R M Y P r o g r a m f r é z o v á n í - v r t á n í - v y v r t á v á n í Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Více

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem Produktová příručka Vrtání _ ZISKOVÁ TECHNIKA Odborníci na vrtání se slinutým karbidem 2 Všeobecný úvod do tématu 6 Přehled sortimentu 16 Informace o výrobcích 16 Vrtáky VHM 16 X treme Step 90 18 X treme

Více

TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTKY ZA POUŽITÍ NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ V PODMÍNKÁCH MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY

TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTKY ZA POUŽITÍ NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ V PODMÍNKÁCH MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGIE

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. NÁSTROJOVÁ OCEL US 2000 MC Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo US 2000 MC Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli NÁSTROJE NOVINKY B215CZ Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli Technologie povlakování nové generace Vynikající odolnost proti opotřebení zajišťuje vyšší účinnost

Více

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50%

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 1 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50% CPM 1 V je nově vyvinutá, extrémně houževnatá nástrojová ocel pro práci za tepla,

Více

ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE

ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE ezné nástroje 2009 LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE Vážení zákazníci: Od svého vzniku v roce 1938 firma Kennametal pesn chápala, jak zlepšit

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT OVÉ PCD břitové Drill Fix DFR a DFT Hlavní aplikace Vysoce výkonné PCD břitové KD1425 jsou speciálně určené pro obrábění neželezných materiálů jako jsou polymery se skelnými vlákny (GFRP) často používané

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50%

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 420 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% CPM 420 V je nová korozivzdorná a současně vysoce otěruvzdorná ocel, vyráběná

Více

Inovační vrták pro strojírenský sektor

Inovační vrták pro strojírenský sektor Vrtáky z tvrdokovu Inovační vrták pro strojírenský sektor PLUS8, NĚMECKÁ TECHNOLOGIE S ITALSKÝM SRDCEM. Výrobní zařízení a Centra pro výzkum a vývoj v Evropě a Severní Americe umožňují firmě Cruing nabízet

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Vrtání Back 60 Vrtání Přehled Příslušenství Bosch 11/12 Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Následující stránky by se měly stát pomůckou pro prodejce i uživatele. Na jedné straně se jedná

Více

TAC vnitřní soustružnické nože

TAC vnitřní soustružnické nože Otvor clazení Superslitiny S utvařečem TAC vnitřní soustružnické nože Produkty jsou řazeny dle produktovýc řad: Stream Jet Bars TAC nože pro vnitřní soustružení V rámci produktové řady jsou řazeny dle

Více

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny TOOLS NEWS B228CZ Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny CERAMIC Řada čelních stopkových fréz Od obtížného obrábění ke snadnému! Generování

Více

BOOM Stejný průměr stopky jako řezné části Minimální odběr vrtáků: Ø 0,3~6,5 včetně - 10ks, Ø 6,6~13 včetně - 5 ks, Ø 13,1~20 včetně - 1 ks.

BOOM Stejný průměr stopky jako řezné části Minimální odběr vrtáků: Ø 0,3~6,5 včetně - 10ks, Ø 6,6~13 včetně - 5 ks, Ø 13,1~20 včetně - 1 ks. A 105 Ø 6,6~ včetně - 5 ks, Ø,1~ včetně - 1 ks. COVÝ R 1050 2,0 0,66 19 1059 2,05 0, 15 105021 2,1 105003 0,3 3 19 0,79 105004 0,4 5 105005 0,5 6 105006 0,6 7 0, 15 1051 2,15 105007 0,7 9 0, 15 1050 2,2

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM Nastavitelný systém pro čelní zapichování Vlastnosti Možnost nastavení pomocné planžety od průměru 57 406mm pro počáteční zápich. Šířka břitových destiček 3,2mm; 4,9mm a 6,4mm. Ranger Výhody dispozici

Více

2008/2009. BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada. s vámi. Contact s. r. o.

2008/2009. BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada. s vámi. Contact s. r. o. 2008/2009 BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada 1992-2008 s vámi DIAMOND CONTACT s.r.o. Diamond Contact s. r. o. Vážení obchodní partneři, OBSAH: Další sortiment v samostatných katalozích:

Více

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN OBCHODNÍ PARTNEŘI A ZÁKAZNÍCI Jsme potěšeni, že vám můžeme předložit katalog standartních normovaných řezných nástrojů ze supertvrdých materiálů. Zde naleznete

Více

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is

Více

MMC kompozity s kovovou matricí

MMC kompozity s kovovou matricí MMC kompozity s kovovou matricí Přednosti MMC proti kovům Vyšší specifická pevnost (ne absolutní) Vyšší specifická tuhost (ne absolutní) Lepší únavové vlastnosti Lepší vlastnosti při vysokých teplotách

Více

Nové produkty pro obráběcí techniky

Nové produkty pro obráběcí techniky New Září 2017 Nové produkty pro obráběcí techniky Nová, vysoce výkonná sorta pro obrábění nerezavějících a vysoce legovaných ocelí WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké Meziříčí Tel. +420

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem

Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem Představení řady Shark Dormer DIN závitníky pro různé aplikace se značkou Shark vynikají vysokým výkonem a snadno je rozeznáte podle barevných proužků, které označují

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA 78 www.irwin.eu Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ Speedhammer Plus Speedhammer Power Speedhammer Max Masonry Granite Cordless MULTI Sklo a dlažba Diamantové vrtáky HSS Pro HSS Cobalt HSS TiN TCT Turbomax

Více

Evoluce v oblasti trochoidního frézování

Evoluce v oblasti trochoidního frézování New Červenec 2016 Nové produkty pro obráběcí techniky Evoluce v oblasti trochoidního frézování Stopkové řady CircularLine umožňují zkrácení obráběcích časů a prodloužení životnosti TOTAL TOOLING=KVALITA

Více

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-64 Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje Řada WaveMill WEX ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Široký rozsah použití Nově navržené těleso frézy Přesné VBD pro správný rozměr Nové kvality pro zlepšení

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DJ ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY 27 ZÁKLADNÍ KOVY A HUTNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Poznámka: Ostatní legovaná ocel znamená legovanou ocel kromě nerezavějící

Více

1 WDX Vysoc I e n v d ý e k x o a n b n l ý e v r D tá ri k ll s VBD 2009/10/01

1 WDX Vysoc I e n v d ý e k x o a n b n l ý e v r D tá ri k ll s VBD 2009/10/01 1 Sortiment Vrtáků Sumitomo Indexable Drill 2 Tolerance otvoru (+- mm) Vynikající Solid multi drill MDS SEC multi drill SMD MTL / MEL WDX : Typ s VBD 5 10 20 30 40 50 Průměr otvoru (mm) Technické vlastnosti

Více

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných

Více

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu strojírenská technologie Obor vzdělání: 23-41- M/O1 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky denní studium Ce1kový počet hodin za studium: 14 Platnost: od 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed

Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed New Září 2018 Nové produkty pro obráběcí techniky WTX Speed WTX Feed Vrtání v oblasti High-End vylepšená technologie povlakování Dragonskin značně zvýší pracovní výkon vrtáků WTX Speed a WTX Feed www.wnt.com

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15 2013.1 1 Každý hledá způsoby vylepšení svých procesů, aby mohl dosahovat vyšších rychlostí, větší spolehlivosti a vyšší účinnosti. Tato brožura obsahuje souhrn nových produktů od společnosti Seco, které

Více