Návod na použití GSM spínače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití GSM spínače"

Transkript

1 Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů po určité době) Zapínání a vypínání v závislosti na teplotě (například pro zahřívání napajedel nebo chlazení stájí) SMS zprávy: - při změně výstupu - při výpadku sítě nebo napětí - při změně nebo překročení teploty

2 Dálkový spínač GSM ON/OFF je dílensky nastavený pro obsluhu přes SMS. Pokud je přístroj nakonfigurován pro obsluhu přes telefonát, musí být nezbytně provedena personifikace (bod D a E). Návodu k použití GSM ON / OFF Dálkové ovládání AKO GSM ON/OFF bylo vyvinuto pro dálkové spínání elektrických přístrojů (obzvláště pro zapínání a vypínání ohradníků). Může být ovládáno v síti GSM přes normální mobilní telefon pomocí SMS příkazů. K tomu potřebujete SIM kartu operátora GSM (není obsahem dodávky GSM ON/OFF). UVEDENÍ DO PROVOZU (co musím udělat pro zapojení přístroje ZAP/VYP - rychlý start) A) Zprovoznění SIM karty: 1. Zakoupit SIM kartu (např. předplacenou kartu), resp. použít stávající SIM kartu a. Ujistěte se, že v místě použití SIM karty Vašeho nového přístroje GSM ON/OFF má Váš operátor dostatečnou kvalitu signálu (více než 1/3 výkonu). V blízkosti přístroje GSM ON/OFF se nesmí nacházet žádný kov nebo jiné vodivé materiály, protože to může vést ke ztrátě síťového spojení. Upozornění pro předplacené karty: Záleží na jednotlivém poskytovateli karty, jestli je na kartu možné volat i po vyčerpání kreditu. Zpravidla tomu tak je. Přístroj GSM ON/OFF může v takovém případě přijímat a provádět povely, ale v případě vyčerpaného kreditu nenásleduje žádné zpětné hlášení v podobě telefonátu nebo SMS. 2. Aktivace nové SIM karty + deaktivace PIN v nastavení a. Novou SIM kartu nechte aktivovat u Vašeho operátora. Informace o aktivaci získáte u Vašeho operátora! b. DŮLEŽITÉ: Deaktivace pinu Vaší nové nebo stávající GSM SIM karty proveďte pomocí mobilního telefonu v nastavení před uvedením přístroje GSM ON/OFF do provozu. A) Uvedení GSM ON/OFF do provozu 3. Vložení SIM karty s deaktivovaným PIN do přístroje GSM ON/OFF a. Spínač Zap/Vyp přepněte do polohy OFF (vypnuto). b. Vyšroubujte šroub a otevřete víčko SIM karty. c. Držák SIM karty posuňte směrem k OPEN", otevřete jej, vložte SIM kartu, držák zavřete a posuňte směrem k LOCK". d. Zavřete víčko SIM karty a zašroubujte šroubek. sunout sunout 4. Zastrčení GSM ON/OFF do zásuvky a. Spínač GSM Zap/Vyp přepněte do polohy ON (zapnuto). b. GSM spínač nyní zastrčte do zásuvky. c. Začne blikat modrá LED (pomalu). Po cca 20 sekundách svítí modrá LED nepřetržitě a ozve se dlouhé pípnutí (pokud je zapnuta akustická signalizace).

3 Síťový výstup (230 V) zatím není aktivní. d. OWER: Zelená LED = síťové napájení (230 V) je k dispozici. e. GSM: Modrá LED = ukazatel stavu sítě GSM. - žádné blikání = k dispozici není žádná síť, nebo přístroj není zapnutý. - blikání = síť GSM je obsazena nebo přístroj vyhledává síť. - permanentní blikání = síť GSM byla vybrána. f. OUTPUT: Červená LED bliká permanentně = síťový výstup (230 V) je aktivní. Červená LED nebliká = síťový výstup (230 V) není aktivní. Uložte číslo karty SIM přístroje GSM ON/OFF do telefonního seznamu Vašeho mobilu. 5. Síťovou zástrčku přístroje (např. elektrický ohradník) zastrčte do GSM Možnosti zapojení: a. Manuálně pomocí tlačítka M b. Pomocí zprávy SMS c. Přes telefonát Manuální zapojení pomocí tlačítka M: Tlačítko M podržte stisknuté po dobu cca 0,5 sekundy. Po puštění přístroj sepne síťový výstup. C. Přiřazení telefonního čísla Pro obsluhu spínač GSM Zap/Vyp mu musíte přiřadit hlavní telefonní číslo. Použijte k tomu telefon s hlavním číslem a pošlete na něj následující SMS: #00# (=přiřazení hlavního čísla) Blahopřejeme, nyní jste dokončili základní nastavení a můžete přístroj zapnout pomocí příkazu SMS ZAP (ON)/VYP (OFF). Ovládání pomocí zprávy SMS: Pro zapínání a vypínání koncového přístroje (např. elektrického ohradníku) pomocí SMS pošlete zprávu na Váš GSM ON/OFF s následujícím obsahem: SMS: #01# (= zapnout požadovaný přístroj" OUT-LED na přístroji GSM ON/OFF svítí nepřetržitě) SMS: #02# (= vypnout požadovaný přístroj" OUT-LED na přístroji GSM ON/OFF nesvítí)

4 Všechny povely jsou vždy potvrzeny přes SMS (např. status ON ). Popis v části Odpovědní SMS. Status: ON status síťového výstupu Temp: teplotní čidlo Temp control: funkce OFF teplotní spínání není aktivováno Schedule control: funkce - časového spínání není aktivováno (tento model není touto funkcí vybaven) Delay control: funkce OFF - spínání se zpožděním není aktivováno Personalizace Pokud chcete, aby funkci ZAP/VYP mohlo ovládat více uživatelů, musíte přidat jejich čísla. POZOR! Můžete uložit max. 4 čísla s max. 15 místy! Tuto skupinu čísel můžete nastavit tak, že z hlavního čísla pošlete do přístroje následující SMS zprávu: SMS: #06#telefonní číslo# (= přidat číslo do skupiny") Příklad: Přidat člena skupiny s číslem z Německa SMS: #06# # Další příklady: číslo SIM karty země pokyn SMS (Německo) #06# # Xxxxxx +45 (Dánsko) #06#45xxxx# Xxxxxx +33 (Francie) #06#33xxxx# (Další telefonní čísla mohou být přidána opakováním tohoto pokynu.) Vymazání člena skupiny ze seznamu: SMS: #113#Telefonní číslo skupiny# (= Vymazání člena skupiny ze seznamu") Vymazání všech členů skupiny ze seznamu: SMS: #113# (= Vymazání všech členů skupiny ze seznamu") Změna hesla pro ovládání členů skupiny: SMS: #04#STARÉ heslo#nové heslo# (= Změnit heslo pro ovládání členů skupiny") Členové skupiny mohou síťový výstup přístroje ovládat pouze přes SMS s HESLEM.

5 Člen skupiny zapne síťový výstup: SMS: #01#Heslo# (= zapnout požadovaný přístroj ) Příklad: SMS: #01#1234# Člen skupiny vypne síťový výstup: SMS: #02#Heslo# (= vypnout požadovaný přístroj ) Příklad: SMS: #02#1234# Následující pokyny mohou být provedeny pouze z hlavního telefonního čísla. Pokud chcete hlavní telefonní číslo změnit, pošlete následující SMS: SMS: #14#Nové tel. číslo# (= Změnit hlavní telefonní číslo") Příklad: SMS: #14# # (pro tel. č (0) ) Hlavní číslo může být nastaveno také přes "Přístroj vrátit do původního nastavení. Ovládání pomocí telefonátu: Modul GSM ON/OFF můžete ovládat také pomocí telefonátu. Zapínání a vypínání GSM ON/OFF pomocí telefonátu je potvrzeno přes SMS v případě, že je tento způsob aktivován při změně výstupu (tovární nastavení). Při volání na GSM ON/OFF se ozve obsazovací tón. Aktivace ovládání pomocí telefonátu: SMS: #18#1# (= Aktivace ovládání přes telefonát") Pomocí telefonátu se změní síťový výstup GSM ZAP/VYP z ZAP na VYP nebo VYP na ZAP, a jako odpověď bude odeslána SMS - v případě, že je tento způsob aktivován při změně výstupu (tovární nastavení). Pro deaktivaci této zprávy postupujte prosím podle bodu: Aktivace / deaktivace zpráv SMS. Deaktivace ovládání pomocí telefonátu: SMS: #18#0# (= Deaktivace ovládání pomocí telefonátu") Časově zpožděné ZAP/VYP - Zapnutí po uplynutí určité doby GSM ON/OFF sepne síťový výstup po uplynutí určité doby (ON). Po obdržení pokynu přes SMS se výstup sepne do polohy VYP (OFF). SMS: #138#l#Čas# (= Zapnutí po uplynutí určité doby") Příklad: SMS: #138#1#125# Výstup přístroje je vypnutý po dobu 125 minut (VYP - OFF), poté se výstup opět automaticky zapne (ZAP - ON).

6 Vypnutí po uplynutí určité doby GSM ON/OFF sepne síťový výstup po uplynutí určité doby (OFF). Po obdržení pokynu přes SMS se výstup sepne do polohy ZAP (ON). SMS: #138#l#Čas# (= Vypnutí po uplynutí určité doby") Příklad: SMS: #138#0#125# Výstup přístroje je zapnutý po dobu 125 minut (ZAP - ON), poté se výstup opět automaticky vypne (VYP - OFF). Parametr času může být nastaven od 1 minuty do 720 minut. - Aktivace / deaktivace síťového výstupu pomocí teplotního čidla: Důležité: pro využití této funkce musí být teplotní čidlo zastrčeno do GSM ON/OFF. GSM ON/OFF může síťový výstup spínat pomocí teplotního čidla. Pro aktivaci funkce pošlete následující SMS: SMS: #159#1# (= Aktivace síťového výstupu pomocí teplotního čidla" Nastavení se provádí pomocí následující SMS: SMS: #159#Aplikace#Teplota_práh_1#Teplota_práh_2# (= aktivace / deaktivace síťového výstupu pomocí teplotního čidla - nastavení ) Použití: 0 = ohřívat, 1 = chladit Teplota_práh_1: od -10 C do 50 C Teplota_práh_2: od -10 C do 50 C Příklad: Ohřátí místnosti např. teplometem. Síťový výstup má sepnout při teplotě pod 10 C a vypnout při teplotě nad 20 C. Parametr: Použití: 0 (ohřívání) Parametr: Teplota_práh_1: 10 C Parametr: Teplota_práh_2: 20 C SMS: #159#0#10#20# Příklad: pro ochlazení místnosti např. ventilátorem. Síťový výstup má sepnout při teplotě nad 20 C a vypnout při teplotě pod 10 C. Parametr: Použití: 1 (chlazení) Parametr: Teplota_práh_1: 10 C Parametr: Teplota_práh_2: 20 C SMS: #159#1#10#20# Pro deaktivaci síťového výstupu pomocí teplotního čidla pošlete SMS: #159#0# (= deaktivace síťového výstupu pomocí teplotního čidla")

7 - Aktivace / deaktivace zpráv SMS. - SMS zpráva při změně síťového výstupu - SMS se odesílá, jestliže dojde ke změně síťového výstupu. (tovární nastavení). Pro deaktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #11#0# (= Deaktivovat zprávu při změně síťového výstupu") Pro opětovnou aktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #11#0# (= Aktivovat zprávu při změně síťového výstupu") - SMS zpráva při změně síťového vstupu - SMS se posílá, jestliže dojde k výpadku síťového napětí, nebo jestliže po takovém výpadku dojde k jeho obnovení (tovární nastavení). Pro deaktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #12#0# (= Deaktivovat zprávu při změně síťového vstupu") Pro aktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #12#0# (= Aktivovat zprávu při změně síťového vstupu") - SMS, jestliže se teplota nachází mimo uvedený rozsah. (Kontrola teploty) SMS se odesílá, jestliže se teplota nachází mimo uvedený rozsah. Pro aktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #170#1# (= Aktivovat zprávu - Teplota nachází mimo uvedený rozsah") Nastavení se provádí pomocí následující SMS: SMS: #170#Min.teplota#Max.teplota#- nastavit (= Zpráva - Teplota nachází mimo uvedený rozsah - nastavení") Min. teplota: od -10 C do 50 C Max. teplota: od -10 C do 50 C Pro deaktivaci zprávy pošlete následující SMS: SMS: #170#1# (= Deaktivovat zprávu - Teplota nachází mimo uvedený rozsah") Příklad: Byla přijata zpráva, že teplota čidla je mimo rozsah 10 C až 20 C. SMS: #170#1# - SMS pro aktivaci zprávy: #170#10#20# - pro provedení nastavení STATUS zprávy (kontrola STATUSU, zobrazení nastavených hodnot): Kontrola stavu síťového výstupu SMS: #000# (= Stav síťového výstupu") SMS kontroly stavu: #07# (= Status")

8 Zobrazení nastavených parametrů pro zpožděné zapnutí/vypnutí SMS: #138# (= Zobrazení nastavených parametrů pro zpožděné zapnutí/vypnutí ) Zobrazení nastavených parametrů pro spínání pomocí teplotního čidla SMS: #159# (= Zobrazení nastavených parametrů pro spínání pomocí teplotního čidla ) Vrácení přístroje do továrního nastavení: - Tlačítko M podržte stisknuté po dobu cca 5 sekund. - SMS: #08# (= vrátit na tovární nastavení") žádná odpověď:

9 Kategorie Funkce Pokyn Personalizace Přiřazení hlavního telefonního čísla #00#Telefonní číslo# Změna hlavního telefonního čísla #14#Nové_Telefonní číslo# Přidat člena skupiny #06#Telefonní číslo# Vymazání člena skupiny ze seznamu #113#Telefonní číslo# Vymazat všechny členy skupiny #113# Změna hesla (pro členy skupiny) #04#STARÉ_heslo#NOVÉ_heslo# Manuální ZAP/VYP ZAP (ON) z hlavního telefonního #01# čísla VYP (OFF) z hlavního telefonního #02# čísla ZAP (ON) od člena skupiny #01#Heslo# VYP (OFF) od člena skupiny #02#Heslo# VYP/ZAP pomocí Aktivovat ZAP/VYP pomocí #18#1# telefonátu telefonátu Deaktivovat ZAP/VYP pomocí #18#0# telefonátu Časové zpoždění ZAP - s časovým zpožděním #138#l#minuta# Spínání pomocí teplotního čidla VYP - s časovým zpožděním Aktivovat ZAP/VYP pomocí teplotního čidla Topení - nastavení rozsahu Chlazení - nastavení rozsahu #138#0#minuta# #159#1# #159#0#práh_1#práh_2# #159#0#práh_1#práh_2# SMS zpráva při změně síťového výstupu SMS zpráva při změně síťového vstupu SMS při překročení teplotního rozsahu Deaktivovat ZAP/VYP pomocí teplotního čidla Aktivovat #159#0# #11#1# Deaktivovat #11#0# Aktivovat #12#1# Deaktivovat #12#0# Aktivovat #170#1# Topení - nastavení rozsahu #170#0#práh_1#práh_2# Deaktivovat #170#0# Status síťového výstupu Dotaz na status síťového výstupu #000# Status Dotaz na status GSM ON/OFF #07# Status časově zpožděného Dotaz na nastavení časově #138# ZAP/VYP Status spínání pomocí zpožděného spínání Dotaz na nastavení spínání pomocí #159# teplotního čidla teplotního čidla Status překročení teplotního Dotaz na nastavení teploty #170# rozsahu Tovární nastavení #08#

10 SERVIS Německo: AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG (poskytovatel záruky) Karl-Maybach-Str Wangen GERMANY Tel.: SERVIS Rakousko: Kerbl Austria Handels GmbH Wirtschaftspark Poggersdorf AUSTRIA Tel.: DATEN mini USB 2. Zásuvka pro externí teplotní čidlo 3. Tlačítko M 4. Síťový výstup (230 V) 5. LED kontrolky 6. Síťový vstup (230 V) 7. Vypínač GSM ON/OFF 8. Slot pro SIM kartu 9. Teplotní čidlo

Stručný popis dálkového spínače GSM:

Stručný popis dálkového spínače GSM: Stručný popis dálkového spínače GSM: Umožňuje zapnutí a vypnutí přístrojů přes síť GSM (lze připojit více uživatelů) Funkce zpožděného sepnutí (zapínání a vypínání přístrojů po určité prodlevě) Zapínání

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10GSM

CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10GSM CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10GSM Děkujeme, že jste si zakoupili dálkově ovládanou zásuvku DY10GSM. Napájecí výstup lze zapnout nebo vypnout pomocí příkazu SMS nebo pomocí tlačítka přímo

Více

CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10S

CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10S CZ GSM dálkově ovládaná zásuvka Solight DY10S Děkujeme, že jste si zakoupili přídavnou zásuvku DY10S. Napájecí výstup lze zapnout nebo vypnout pomocí příkazu SMS nebo pomocí tlačítka přímo na zásuvce.

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Pokyny k obsluze. Thermo Call TC3

Pokyny k obsluze. Thermo Call TC3 Pokyny k obsluze Thermo Call TC3 Všeobecné informace Vážená zákaznice firmy Webasto, vážený zákazníku firmy Webasto, děkujeme Vám, že jste si zakoupili nové Thermo Call TC3. Díky tomuto produktu získáváte

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

GPS lokátor pro děti

GPS lokátor pro děti GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GPS lokátor s výdrží 400 dní

GPS lokátor s výdrží 400 dní GPS lokátor s výdrží 400 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání přístroje Nejprve nabijte

Více

GPS lokátor. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž Kvalitní zpracování Online mapový podklad. SHX trading s.r.

GPS lokátor. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž Kvalitní zpracování Online mapový podklad. SHX trading s.r. GPS lokátor Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž Kvalitní zpracování Online mapový podklad SHX trading s.r.o Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání přístroje Nejprve nabijte baterii po

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU SXS 20

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU SXS 20 Vydání březen 2003. 2003, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel./fax: +420466414211 email: info@radom-cz.cz Autor: Z.Krčil Počet stran: 11 Číslo dokumentu: KD 800 98 Určení GSM hlásič SXS

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

GPS tracker do auta TK-209/TK-209B

GPS tracker do auta TK-209/TK-209B GPS tracker do auta TK-209/TK-209B Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125 SHX trading s.r.o 1 1. Popis produktu 2. Ovládání přístroje Nejprve

Více

GPS lokátor TK-208. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7,

GPS lokátor TK-208. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, GPS lokátor TK-208 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 e-mail: podpora@spionazni-technika.cz www.spionazni-technika.cz 1 1. Popis produktu 2. Ovládání přístroje

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

Uživatelský manuál pro GSM ovládání RTU 5024

Uživatelský manuál pro GSM ovládání RTU 5024 Uživatelský manuál pro GSM ovládání RTU 5024 Instalace a nastavení Základní heslo je 1234 toto heslo doporučujeme před používáním změnit. Změna hesla a další nastavení se provádí pomocí SMS příkazů. Všechny

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka Verze dokument: v1.5. CZ Pozor! Specifikace se mohou změnit bez upozornění. 1 / 5 Popis přístroje SA-REOP-Basic GSM komunikátor s 2 vstupy, který může

Více

GSM modul na ovládání sauny

GSM modul na ovládání sauny GSM modul na ovládání sauny GSM modul je určený ke vzdálenému ovládání sauny. Umožní vám zapnout saunu pomocí sms zprávy, a po skončení saunování jí opět vypnout. Můžete si tak nahřát saunu, zatímco vy

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 47 Instalace.... 47 Montáž.... 47 Elektrické zapojení.... 48 Přidání zařízení... 48 Test

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

GSM modul na ovládání sauny

GSM modul na ovládání sauny GSM modul na ovládání sauny GSM modul je určený ke vzdálenému ovládání sauny. Umožní vám například zapnout saunu pomocí sms zprávy, zatímco vy budete teprve na cestě domů. Pokud se rozmyslíte, pomocí vašeho

Více

Uživatelská příručka pro SMS Alert

Uživatelská příručka pro SMS Alert Uživatelská příručka pro SMS Alert Stránka 1 z 10 Stránka 2 z 10 Stránka 3 z 10 1. Použití Přístroj funguje v síti GSM s externím napájením a záložními bateriemi. Zařízení odesílá SMS zprávy a volá na

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí pod nastavenou hodnotu, může GSM Alarm poslat SMS zprávu až na 5 různých uložených

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM NÁVOD

iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM NÁVOD iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM NÁVOD Originální český výrobek iqgsm-r1 je určen k dálkovému ovládání téměř libovolného zařízení, a to pouhým bezplatným prozvoněním z mobilního telefonu jakéhokoliv

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

GPS lokátor v obojku

GPS lokátor v obojku GPS lokátor v obojku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125 SHX trading s.r.o 1 Podrobný manuál 1. Obsah balení Uživatelský manuál USB kabel

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Smart Home CHYTRÁ WI-FI ZÁSUVKA

Smart Home CHYTRÁ WI-FI ZÁSUVKA Smart Home CHYTRÁ WI-FI ZÁSUVKA Děkujeme za zakoupení produktu CHYTRÁ WI-FI ZÁSUVKA z řady SECTRON Smart Home. POPIS PRODUKTU OBSAH BALENÍ PRVNÍ SPUŠTĚNÍ KONFIGURACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A DOTAZY 6 TECHNICKÉ

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

GSM alarm Návod k použití

GSM alarm Návod k použití GSM alarm Návod k použití 1. Základní jednotka Základní jednotka musí bát umístěna ve středu střeženého prostoru, tak aby mohla přijímat signál ze všech čidel v dostatečné kvalitě. Jednotku instalujte

Více

iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM verze 2019 NÁVOD

iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM verze 2019 NÁVOD iqgsm-r1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM verze 2019 NÁVOD Originální český výrobek iqgsm-r1 je určen k dálkovému ovládání téměř libovolného zařízení, a to pouhým bezplatným prozvoněním z mobilního

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

GSM relé na DIN lištu (obj. kód: GSM-REL1) Návod Aktualizace návodu: Rev._1.0

GSM relé na DIN lištu (obj. kód: GSM-REL1) Návod Aktualizace návodu: Rev._1.0 GSM relé na DIN lištu (obj. kód: GSM-REL1) Návod Aktualizace návodu: 4.8.2015 Rev._1.0 Popis zařízení Komunikátor GSM-REL1 je univerzální GSM relé na DIN lištu, umožňující snadné ovládání libovolného

Více

1 Součást dodávky Instalace Mechanické uspořádání Popis činnosti Nastavení ŘJ... 4

1 Součást dodávky Instalace Mechanické uspořádání Popis činnosti Nastavení ŘJ... 4 PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, ČESKÁ REPUBLIKA tel.: +420 571 688 111 fax: +420 571 688 115 e-mail: ponast@ponast.cz www.ponast.cz OBSAH: 1 Součást dodávky... 2 2 Instalace...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco MODUL Kompletní uživatelský manuál Verze SW 2.01b Seco-9409-2 Tento manuál se skládá z 2 manuálů Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET Obsah Ovládání systému hlasovým průvodcem... 3 Ovládání

Více

Návod na použití. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití.

Návod na použití. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití. Návod na použití Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod na použití. Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, který Vám pomůže mít věci pod dohledem, i když právě nejste doma

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Vaše nezávislé vytápění vozidla resp. nezávislá ventilace se může ovládat při použití DTMF-přenosu dat přes síť GSM.

Vaše nezávislé vytápění vozidla resp. nezávislá ventilace se může ovládat při použití DTMF-přenosu dat přes síť GSM. Návod k obsluze Thermo Call TC1 Webasto Thermosysteme International GmbH Postfach 80-82132 Stockdorf - Hotline 0 18 05 / 93 22 78 Hotfax (03 95) 55 92-3 53 - http://www.webasto.de Všeobecné informace Vážený

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze Programovatelný termostat Strana č. 1 z 9 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze + - + DC 48V 12V + - + - IN 1 IN 2 IN 3 venkovní vnitřní + - T1 T2 0-10V IN 1 AC Fail IN 2 Fire IN 3 Servis

Více

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte Digitální bezdrátový GSM alarm CZ Návod k použití SA-GSM Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte 1 následující informace! Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SALUS GSM - zásuvka ovládaná na dálku přes mobil. I. Návod k obsluze SALUS GSM

SALUS GSM - zásuvka ovládaná na dálku přes mobil. I. Návod k obsluze SALUS GSM SALUS GSM - zásuvka ovládaná na dálku přes mobil I. Návod k obsluze SALUS GSM Vše ve zkratce o SALUS GSM Nebude-li Vám tato zkrácená forma vyhovovat nebo Vám cokoliv z tohoto zkratkovitého návodu nebude

Více

Synco living. Ovládání Periferní přístroje. Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Periferní přístroje. Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Periferní přístroje Srpen 2008 Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 QAW910 SIEMENS Ovládací prvky Funkce 3 4 QAW910 Mode 2703Z02 1 2 1 Tlačítko pro výběr Volba druhu provozu místnosti

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

WWW.PUHY.CZ OP5. Návod k použití

WWW.PUHY.CZ OP5. Návod k použití OP5 Návod k použití 1 OP5 zásuvky dálkově ovládané přes mobil Co musíte udělat nejprve? 1. Vložte SIM kartu bez PINu. 2. Zapojte do zásuvky. 3. Zapojte spotřebiče, které chcete dálkově ovládat, do zásuvky

Více

Prohlášení o shodě č. 40/2011

Prohlášení o shodě č. 40/2011 -- ST-65 moduł GSM Prohlášení o shodě č. 40/20 My, firma TECH, prohlašujeme s Wieprz plnou 047A, 34-22 odpovědností, že Wieprz, námi Polsko, vyráběný termoregulátor ST-65 230V, 50Hz splňuje požadavky vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE 1 CALL ME - manuál základní informace / instalace ZÁKLADNÍ INFORMACE Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a GSM síť pro komunikaci s vaším mobilním

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Dětské GPS hodinky GW400S

Dětské GPS hodinky GW400S Dětské GPS hodinky GW400S Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125 SHX trading s.r.o 1 Rychlý průvodce a) Zařízení připojte pomocí magnetické

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci "ewelink". Vyhledejte "ewelink" v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android.

SONOFF TH10 / TH Stáhněte aplikaci ewelink. Vyhledejte ewelink v aplikaci APP Store pro verzi ios nebo verzi Google Play pro Android. SONOFF TH10 / TH16 Ahoj, vítám používání TH10 / TH16! Sono TH10 / TH16 dokáže sledovat teplotu a vlhkost v reálném čase pomocí ewelink. Existují dva parametry napájení: 10A nebo 16A. Podporuje přednastavení

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo 0,4 C teplotní útlum

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo 0,4 C teplotní útlum OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat řízení elektrického podlahového topení podlahové i prostorové čidlo t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m označení OTD2-1999

Více

ALARM. ALARM pro Vaše vchodové dveře. 1. Obsah balení (Obr. 2)

ALARM. ALARM pro Vaše vchodové dveře. 1. Obsah balení (Obr. 2) ALARM 1 ALARM ALARM pro Vaše vchodové dveře Nákupem ALARMU získáváte elektronickou kontrolu nad vchodovými dveřmi. O každém nedovoleném vniknutí Vás a Vaše blízké bude ALARM informovat pomocí volání a

Více

GSM mms alarm SW-8388x

GSM mms alarm SW-8388x GSM mms alarm SW-8388x Technické parametry: GSM frekvence: 850,900,1800,1900 MHz Maximální proud: 500-800mA AV výstupní impedance: 75ohm AV výstupní napětí: 1V š-š TV režim: PAL/NTSC Vnitřní kamera: SONY

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více