Multifunkční výcvikové středisko. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Studie proveditelnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční výcvikové středisko. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Studie proveditelnosti."

Transkript

1 Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Studie proveditelnosti. Objekt: Místo realizace: Objednavatel: Multifunkční výcvikové středisko. Beskydská 2061, Frýdek-Místek Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek-Místek Zpracovatel: VOSSO Training s.r.o, Ke Stírce 1837/54, Kobylisy Praha 8 VOSSO Training s.r.o 1

2 Základní informace Cílem uvedeného projektu je zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti zásahových jednotek krajského ředitelství policie nebo jiných útvarů z řad bezpečnostních složek ČR, což jednoznačně přispěje ke zvýšení efektivity a ochrany zasahujících příslušníků při zákroku. Projekt představuje vybudování multifunkčního výcvikového střediska, které simuluje prostředí pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou spolu s taktickými prvky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v zákrocích proti nebezpečným pachatelům. Zahrnuje různé lezecké stěny umístěné na jeho vnějších stěnách, které umožňují nácvik lezení v nejrůznějších situacích, např. klasické sportovní lezení, lezení po fasádě budovy, balkonech, visutých lanech, šplhacích sítích. Nedílnou součástí budou i prvky potřebné pro nácvik taktických postupů uvnitř objektu. Multifunkčný výcvikové středisko Sever Multifunkční výcvikové středisko bude umístěno v areálu Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku. VOSSO Training s.r.o 2

3 Popis 1. Taktický objekt TACTICAL TRAINING BUILDING 2. Výcviková ulice TRAINING STREET 1 2 VOSSO Training s.r.o 3

4 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Taktický objekt bude realizován rekonstrukcí stávající budovy, (stávajíci objekt č.9), přístavbou a dostavbou dalšího patra, stávající budovy číslo 9 bývalé jídelny v areálu krajského ředitelství. Taktický objekt bude splňovat podmínky multifunkčnosti, jednoduchosti a účelnosti výcviku. Stávající objekt č.9. Stávající objekt č.9. VOSSO Training s.r.o 4

5 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Hodnocení: Jde o přestavbu a dostavbu již stávajícího objektu č.9. Návrh v maximální míře zachovává nosné prvky konstrukce původní budovy. Objekt je navržen tak, aby byl zajištěn dostatečně proti povětrnostním vlivům a současně kladl minimální nároky na údržbu, včetně provozních nákladů ( minimální energetická náročnost ). Původní objekt je kontinuálně spojen s navrhovanou přístavbou. Podle požadavků zadavatelů bude objekt opatřen různými druhy. vstupních otvorů ( okna, dveře, vjezdová vrata, balkony apod.) tak, aby variabilita vstupních otvorů odpovídala nejčastěji používaným architektonickým prvkům reálné zástavby v dané lokalitě. Na vytypovaných místech budou umístěny tréninkové vstupní otvory ( breachable doors and windows ) umožňující opakovaný výcvik v násilném překonávání vstupních otvorů za použití mechanických prostředků. Maximální množství vstupních otvorů je navrženo jako variabilní ( např. u dveří bude běžné použití závěsů dveří levých nebo pravých a otevírajících se jak ven, tak dovnitř). Kritická místa na podlahách a stěnách budou opatřena protiskluzovou úpravou a hluk tlumící a snadno omyvatelnou úpravou stěn a stropů ( pro případ použití cvičné munice typu FX Simunition ). Po obvodu objektu jsou navrhovány různé typy balkonů vysunuté i zapuštěné ( lodžie ) a na různých stranách objektu a v různých výškových úrovních. Vnitřní dispozice objektu bude v maximální míře řešena jako variabilní přestavitelná prostřednictvím přestavitelných a otočných stěn. Typy balkonů vysunuté i zapuštěné ( lodžie ) Tréninkové vstupní otvory VOSSO Training s.r.o 5

6 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Hodnocení: Podle požadavků zadavatele budou řešeny i rozvody energií, elektroinstalace, osvětlení, zařízení pro zvukové a světelné efekty ( zatemnění objektu, strobo efekty apod.) případně zařízení k zadýmení a odvětrání prostoru. Ve vnitřní dispozici původního objektu budou v maximální míře zachovány současné stavební a architektonické prvky ( schodiště, výtahové šachta, shozové skluzy apod.), budou upraveny k výcvikovým účelům a doplněny o vhodné prvky ( simulace potrubí a větracích šachet apod.). Střecha, vnější obvodové stěny stávajícího objektu, stejně jako obvodové stěny a střecha přístavby budou upraveny k provádění záchranných a lezeckých činností ( klasická i tzv. průmyslová lezecká stěna, simulace sestupu z vrtulníku po lanech, množství bezpečných kotvících bodů a tzv. slaňovacích ramp ). Objekt je navržen tak, aby vyhovoval co nejširším požadavků na efektivní výcvik jak složek policie ( P ČR ), tak složek záchranných ( IZS ) a pro potřeby složek obdobného zaměření ( armáda, zdravotní záchranné složky, kynologické brigády, studenti specializovaných škol a další ). Objekt svou strukturou ( zejména dostupnost všech prostor pro instruktory a řídící složky např. formou pochozích lávek nad úrovní výcvikových prostor) umožňuje výcvik všech řídících složek. s ohledem na zkvalitnění řídícího a rozhodovacího procesu velitelů a ostatních řídících pracovníků ( IZS, ZZS a další). Klasická i tzv. průmyslová lezecká stěna simulace sestupu z vrtulníku po lanech Pochozí lávky nad úrovní. VOSSO Training s.r.o 6

7 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Výcvikový labyrint Výstupová šachta A. Suterén podzemní sekce: 1.Výcvikový labyrint simulace potrubí/šachet klimatizace. 2.Výstupová šachta ( využití stávající výtahové šachty ) umožňuje simulaci výstupu šachtou omezených rozměrů, ale i nácvik záchrany z hloubky. Pohyb v podzemních prostorách s možností plného nebo částečného zatemnění a dodatečných světelných a zvukových efektů. VOSSO Training s.r.o 7

8 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Mezonetový prostor Vstupy Mezonetový prostor Vjezdová vrata B. Přístavba ke stávajícímu objektu: Jedná se velkoplošnou halu o výšce cca 5 metrů, hala je upravena jako multifunkční hala s vjezdovými vraty pro vozidlo a několika vstupy ( vně objektu a ze stávajícího objektu ). Hala je bezprostředně napojena na stávající budovu a je s ní propojena několika vstupy. Na velkoplošnou halu navazuje nástavba simulující mezonetový prostor a malou bytovou jednotku s vyústěním na střechu objektu a s několikerým propojením se stávajícím objektem. VOSSO Training s.r.o 8

9 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Přístavba Přízemní sekce stávajícího objektu C. Přízemní sekce stávajíciho objektu: Simulace běžných interiérových prostor bytová jednotka, kanceláře, včetně velkokapacitních open space kanceláří,větší prostory typu školní třída, skladovací hala,chodba, vše propojeno schodištěm a opatřeno univerzálními vstupními otvory ( některé z nich upravit jako breachable ). VOSSO Training s.r.o 9

10 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Prostor s pochozími lávkami Prostor s variabilními stěnami D. První poschodí: Simulace běžných interiérových prostor bytová jednotka, kanceláře, včetně velkokapacitních open space kanceláří,větší prostory typu školní třída, skladovací hala,chodba, vše propojeno schodištěm a opatřeno univerzálními vstupními otvory ( některé z nich upravit jako breachable ). V maximální míře se využijí variabilní stěny ( posuvné a otočné ) tak, aby bolo možno jednoduše měnit vnitřní dispozici prostorů. Prostory budou vybaveny pochozími lávkami pro instruktory a řídící pracovníky. VOSSO Training s.r.o 10

11 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Prostor s variabilními stěnami Prostor s pochozími lávkami Prvé poschodí přístavby VOSSO Training s.r.o 11

12 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Prosklené světlíky Nástavba E. Nástavba ke stávajícímu objektu Nástavba na střeše plynule přechází v další nástavbový objekt umístěný na střeše stávající budovy. Tato nástavba je rovněž propojena s prvním poschodím stávající budovy formou odnímatelných prosklených světlíků a umožňuje vstupy shory do prvního poschodí stávající budovy např. slaněním nebo za pomoci žebříku. Hala i nástavba jsou z důvodů ekonomiky výstavby a z důvodu snadné konstrukce a údržby tvořené kovovým skeletem, který je uvnitř haly a na vytypovaných místech nástavby opatřen protihlukovým obložením ze speciální pryže, které působí jednak protihlukově a jednak umožňuje snadnou údržbu ( např. po použití cvičné munice FX Simunition, po použití imitačních prostředků apod.) VOSSO Training s.r.o 12

13 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: Prosklenené světlíky Nástavba Přizpůsobená střecha k vykonávaní výsadků z visu VOSSO Training s.r.o 13

14 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: F. Přístavba a nástavba ke stávajícímu objektu Po obvodu nástavby je navržena řada různých vstupních otvorů oken i balkonů různého typu. Vstupní otvory umožňují vstupy ze střechy nebo z vrtulníku za použití lanových technik, ale umožňují také nácvik záchrany z hasičských automobilových žebříků. Toto zařízení umožňuje komplexní taktický nácvik pro složky P ČR a současně pro složky IZS hasiči, záchranáři, kynologické brigády apod. VOSSO Training s.r.o 14

15 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: G. Lezecký a záchranářský sektor: Zahrnuje boční stěnu původního objektu č.9 přivrácenou k Tréninkové ulici a dále celou plochu střechy původního objektu a střechu a obvodové stěnu přístavby. Střecha je uzpůsobena k výsadku policistů/záchranářů z vrtulníku pomocí lanových technik ( horolana a lana fast rope ) a k výsadku z nízkého visu nebo z nízkého průletu vrtulníkem. Ze střechy je možné slanění do prvního poschodí původního objektu přes prosklené odnímatelné světlíky, které jsou kryty pochozími kovovými mřížkam.i Slanění je pak možné ze střechy po všech obvodových stěnách jak původního objektu, tak i objektu přístavby. VOSSO Training s.r.o 15

16 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: G. Lezecký a záchranářský sektor: K nácviku specifických lezeckých a záchranářských činností je určena boční stěna původního objektu, jejíž část má konfiguraci jako klasická lezecká stěna s postupovým a horním jištěním a klasickými horolezeckými chyty. Zbylé části jsou určeny pro praktické lezení průmyslového typu výstup a sestup po plášti budovy, po různých typech kovových mříží, po různých typech žebříků, hromosvodů a dalších stavebních prvků. Na střechu do pevnostních kotvících bodů je pak možno uchytit horolezecká lana a lana fast rope, lanové sítě, různé typy provazových žebříků a další lezecké prvky. VOSSO Training s.r.o 16

17 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: G. Lezecký a záchranářský sektor: Na střeše jsou pak rampy a ližiny simulující výstup z vrtulníku. Bezpečnost pohybu po střeše je zajištěna odnímatelným zábradlím a bezpečnost nácviku lezeckých technik je zajištěna i speciální úpravou hrany střechy, aby nedošlo k poškození a oděru použitých lan. Na lezecký sektor navazuje i konstrukce kovového sloupu, který může simulovat lezecké činnosti na sloupech elektrického vedení a s jehož pomocí je možno konstruovat i různé typy traverzů, lanových přemostění a dalších prvků využitelných zejména pro záchranné práce. VOSSO Training s.r.o 17

18 Modul číslo 1 Taktický objekt -TACTICAL TRAINING BUILDING Popis: G. Lezecký a záchranářský sektor: Do budoucna je možno celou sestavu doplnit i druhým kovovým sloupem a mezi ně instalovat napnuté ocelové lano se sedačkou lanovky, což umožní nácvik záchranných prací ze sedačkové lanovky ( užitečná sestava vzhledem k blízkosti hor, kde se sedačkové lanovky vyskytují ). VOSSO Training s.r.o 18

19 Modul číslo 2 Výcviková ulice Hodnocení: Bude vybudována v prostoru od taktického objektu po stávajícím systému dopravní infrastruktury k netemperovaným garážím číslo 15 a temperovaným garážím číslo 14. Bude nutné v prostoru od garáže číslo 15 po betonové oplocení areálu krajského ředitelství upravit povrch, včetně zvýraznění jízdních pruhů a dopravních bezpečnostních prvků. Na nově zhotoveném živičném povrchu bude postaveno několik montovaných kontejnerů, které budou imitovat obchody, občerstvení, zastávku hromadné dopravy atd. Ulici je možné vybudovat pomocí zhotovení betonových, dřevěných nebo ocelových imitací stěn. Nácvik záchrany osob bude prováděn v již zmíněném prostoru mezi netemperovanou garáží číslo 15 a prostorem k betonovému oplocení. V uvedeném prostoru je možné nacvičovat hromadné dopravní nehody pomocí automobilů, autobusu či jiných dopravních prostředků. Na stávající a opravené infrastruktuře je možné provádět částečný výcvik v řízení služebních dopravních prostředků. VOSSO Training s.r.o 19

20 Modul číslo 2 Výcviková ulice Popis: Je navržena jako soustava komunikací zahrnujících různé typy křižovatek ( včetně kruhového objezdu ), které jsou doplněny o reliéf čelní stěny objektů tak, že vzniká celkový urbanistický celek v podobě městské zástavby. Některé části čelních stěn jsou pohyblivé a přestavitelné. V případě potřeby je možno čelní stěny jednoduše odstranit a vnikne tak parkoviště potřebné pro parkování většího počtu vozidel pro případ mimořádných bezpečnostních akcí. Je možné vytvořit několik typů silničních povrchů ( beton, asfalt ), případně doplnit zkrápěním vodou a simulovat tak zvládání náročnějších řidičských dovedností ( aquaplaning, jízdu na sněhu, na ledu apod.). Plocha tréninkové ulice je dostatečná i k nácviku náročného řidičského výcviku vytlačování vozidel za jízdy, rozrážení zátarasu apod. Tréninková ulice bezprostředně sousedící s multifukčním objektem rovněž umožňuje nácvik zvládání situací ohrožujících veřejný pořádek a simulaci pronásledování vozidla pachatele, který po zastavení vozidla unikne do přilehlého objektu. Umožňuje i výcvik v řízení křižovatek, patrolování v ulicích, záchranu při dopravních nehodách, vyšetřování dopravních nehod a řadu dalších činností. Na tréninkovou ulici je možno umístit celé spektrum dopravních prostředků ( osobní vozidlo, nákladní vozidlo, autobus ) a nacvičovat jak zastavení těchto typů vozidel, tak intervenční techniky. VOSSO Training s.r.o 20

21 Možnosti: K výcviku velitelských sestav a řídících pracovníků police a záchranných složek, zejména k nácviku řídících procesů při řízení bezpečnostních akcí a při řešení krizových situací. K modelování komplexních a součinnostních cvičení jak pro policii, tak pro záchranné složky. K výcviku výkonných složek policie a k výcviku specializovaných útvarů policie zásahová jednotka, pořádkové jednotky, prvosledové hlídky, příslušníky policejních škol a zdokonalovacích kurzů. K výcviku složek IZS a dalších záchranných složek, zejména ke koordinaci jejich součinnosti s policejními útvary K výcviku specialistů lezců/záchranářů. K součinnosti policejních a záchranných složek s leteckými prostředky vrtulníky. K realizaci regionálních a národních komplexních cvičení ( i meziresortních ). K využití pro výuku policie a záchranných složek a škol zaměřených na speciální přípravu v oboru ochrany obyvatelstva. Ke zvyšování fyzické a psychické odolnosti příslušníků policie a záchranných složek. K realizaci speciálního testování příslušníků zmíněných složek a k realizaci výzkumu v široké bezpečnostní oblasti. VOSSO Training s.r.o 21

22 Záver: Studie proveditelnosti prokázala, že realizace projektu Multifunkčního výcvikové střediska je za daných podmínek v celém rozsahu realizovatelná. 1. Navrhované Multifunkční výcvikové středisko bude odpovídat všem bezpečnostním požadavkům a dalším normám ( bezpečnost práce apod.) tak, aby zde mohl být realizován moderní a efektivní výcvik. 2. Umístění - lokalizace výcvikového zařízení z hlediska infrastruktury, dostupnosti inženýrských sítí a z hlediska výcvikové bezpečnosti je plně vyhovující. 3. Realizace projektu Multifunkční výcvikové zařízení je s ohledem na velký rozsah stavebních prací a velký objem instalovaných zařízení a technologií finančně náročná, nicméně vzhledem k možnostem budoucího využití tohoto zařízení se jeví jako ekonomicky rentabilní. Vypracovali: Ing, arch. Slavomil Olexík Ing. arch. Tomáš Imrich JUDr. Václav Ročeň Ing. Ivan Bystriansky Praha Prilohy k študii proveditelnosti: 1. Ekonomická správa VOSSO Training s.r.o 22

23 Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ekonomická studie. Objekt: Místo realizace: Objednavatel: Multifunkční výcvikové středisko. Beskydská 2061, Frýdek-Místek Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek-Místek Zpracovatel: VOSSO Training s.r.o, Ke Stírce 1837/54, Kobylisy Praha 8 VOSSO Training s.r.o 1

24 Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Přínos investice z pohledu účelu využití: a) Realizací záměru vznikne jedinečné moderní výcvikové zařízení, které výrazně posílí význam a důležitost přípravy zdokonalování výcviku silových složek a složek integrovaného záchranného systému. b) Vzájemná a účelová propojenost jednotlivých objektů, jejich technické provedení a technologické vybavení vytvoří ideální a jedinečný prostor pro realistický výcvik, který výrazně posílí atraktivitu a zájem pro výcvik všech složek io zájem o realizaci mezinárodních cvičení s partnerskými složkami. c) zreálnění výcvikového prostředí se skutečným prostředím, ve kterém se zasahující jednotky v současné době na svých zásazích pohybují, zajištěno vybudováním rozsáhlého souboru překážek, zátarasů a rozmanitých prostor, které budou velící instruktoři tematicky podle potřeby přičlenit k úkolům konkrétního výcviku. d) Zefektivnění využívání času vyhrazeného pro výcvik zabezpečené možností vyžádání předpřipraví prostoru cvičiště realizované odolnením nebo odstraněním některých překážek, krizových prostor nebo přístupů po komunikaci podle požadavků konkrétního výcviku nebo instruktora. e) Výrazné rozšíření výcvikových možnosti prostor Územního odboru Frýdek Místek. f) Vznik taktické střelnice CQB splňující kritéria pro vedení bezpečného výcviku umožní příslušníkům silových jednotek výcvik střelby s FX nábojem g) Možnost vizuální kontroly a řízení cvičících během výcviku z pochůzných lávek umístěných v halách původního objektu. h) Zvýšení kapacity současně cvičících jednotek v blízkých výcvikových prostorách zajištěno účelovým vybudováním informačních a silničních kanálů při zachování všech požadavků na bezpečný výcvik. Zvýšení kapacity cvičiště zkrátí dobu návratnosti vynaložené investice. i) Realizací záměru dojde k revitalizací a stabilizaci nevyužitých budov, které si vyžadovaly nemalé investice pro zabránění jejich postupné devastaci VOSSO Training s.r.o 2

25 Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje JESTVUJÍCI TAKTICKÝ OBJEKT Popožka Popis položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH a D+M rozvodú energií, NN pro potřeby výcviku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč b Stavební práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč c Oprava a úprava střechy pro výsadek - fast rope ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč d Úprava interiérové dispozice pro potřeby výcviku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč e Výcvikový materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč f Via ferrata ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč g Technické lezení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč h Fast rope ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SUMA SPOLU ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PŘÍSTAVBA TAKTICKÉHO OBJEKTU Popožka Popis položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH a Základové patky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč b Nosní konstrukce taktického objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč c Konstrukční výplň ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč d Oprava a úprava střechy pro výsadek - fast rope ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč e Úprava interiérové dispozice pro potřeby výcviku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč f Výcvikový materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč g Breachingová technológie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč h VZT ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SUMA SPOLU ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CVIČNÁ ULICE Popožka Popis položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH a Cvičná ulice profil ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč b Imitace objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč c Posivní fasády ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SUMA SPOLU ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PROJEKT CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VOSSO Training s.r.o 3

26 Tunelový labyrint Šachta propojena s 1patrem Vstupy do labyrintu Výtahová šachta pro slaňovaní přes všechna patra SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

27 ±0,00 Vstup do šachty z 1 patra Únikové díry ±1,10 Prostory mimo úprav JÍDELNA SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.: Prostory mimo úprav Hlavní rozvod NN 2

28 Pochozní lávka pro výcvik a výcvikáře Vstup do nového taktického objektu v 1 patře ±5,34 Prostory mimo úprav POSILOVNA SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.: PATRO 3 Nosní systém pro montáž cvičných panelu

29 Výcviková střecha dřevěné rošty pro FAST ROPE Výcviková střecha ocelové odnímatelné rošty pro slaňování přes stropní světlíky SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

30 Vstup do taktického objektu oknem, možnost BREACHINGU Schody do pater Vstup do taktického objektu oknem, možnost BREACHINGU Víceúčelový prostor pro simulaci velikých prostoru ( letištní hala, banka, obchodní centrum atd.) Balkón v mezipatře Vstupní hala Vstup do taktického objektu možnost BREACHINGU Vstup do stávajíciho taktického objektu pomocí podzemního tunelu Mezipatrový prostor pro simulaci mezonetového bytu galerie v obchodních prostorech a halách atd. ±1,10 ±0,00 Vstup do stávajíciho taktického objektu v přízemí Vstup do taktického objektu i s motorovým vozidlem (tovární prostor, atd.). Vstup pro údržbu a přístup pro vybavení SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

31 Schody do pater Výcvikové prostory.. Vstup do taktického objektu oknem, možnost BREACHINGU Výcvikové prostory Schody na pochozní střechu Balkón v mezipatře Balkón v 1 patře LOGGIA Vstup ze střechy pomocí BREACHINGOVÝCH technik Výcvikové prostory Vstup do stávajíciho taktického objektu v 1 patře ±5,34 Žebřík na pochozní střechu SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

32 Vstup do taktického objektu oknem, možnost BREACHINGU Schodište do pater Střecha s kotevními bodmi pro nácvik zlaňování FAST ROPE Schoditko na střechu Imitace ližiny vrtulníku pro nácvik slaňování FAST ROPE Výcvikové prostory Žebřík na pochozní střechu Žebřík na pochozní střechu Balkón 2 patro Výcvikový prostor ±10,50 Vstup do taktického objektu oknem, možnost BREACHINGU Místo pro kotvení pro slaňování do prostorů střešním světlíkem SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

33 SO 02 SO 01 VOSSO TRAINING s.r.o Praha 8 tel.:

Lávka přes budovy. Lávka umožňující pohyb min 10 osob mezi budovami Zajištěná zábradlím, které bude splňovat nosnost pro kotvící body

Lávka přes budovy. Lávka umožňující pohyb min 10 osob mezi budovami Zajištěná zábradlím, které bude splňovat nosnost pro kotvící body Lávka přes budovy Lávka umožňující pohyb min 10 osob mezi budovami Zajištěná zábradlím, které bude splňovat nosnost pro kotvící body Imitace dvou helikoptér s lyžinami (reálné půdorysné rozměry kabiny

Více

Linaset, a.s. Provoz Bruntál, ul. Polní 1

Linaset, a.s. Provoz Bruntál, ul. Polní 1 Linaset, a.s. Provoz 02 749 01 Bruntál, ul. Polní 1 Areál Linaset, a.s. provoz 02 se nachází v severovýchodní části města Bruntál, v průmyslové zóně s dobrou dostupností nákladní dopravy. Linaset, a.s.

Více

PROMAN. PLOŠINY PROMAN,

PROMAN. PLOŠINY PROMAN, OCELOVÉ PLOŠINY 2 OCELOVÉ PLOŠINY 3 OCELOVÉ PLOŠINY Ocelové skladové plošiny jsou ideální řešení, jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit kapacitu skladové plochy. Mohou být jednonebo více patrové.

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Nový polygon Komárovice

Nový polygon Komárovice Nový polygon Komárovice Technologická část: - Plocha musí být nově vyasfaltována se sklonem do 2% k buňkám B1 až B4-625 m². Podklad s větší nosností. Buňky budou uloženy na novém betonovém podkladu 140

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

PROJEKT. Multifunkční výcvikové středisko

PROJEKT. Multifunkční výcvikové středisko PROJEKT Multifunkční výcvikové středisko Přízemí Technická místnost s vyhodnocovací místností Technologické prostředí pro uložení serveru (min 60 x 60) Učebna pro max. 15 lidí Učebna pro max. 15 lidí (první

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Záchrana osob - záchrana z jeřábu

Záchrana osob - záchrana z jeřábu Záchrana osob - záchrana z jeřábu Konstrukční prvky, kotvicí body Důležitými konstrukčními prvky na jeřábu jsou: - podvozek, - věž (ocelová konstrukce - příhradový stožár), - výložník s kladkami, - žebřík,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

architektonické návrhy & vizualizace Patrik Misař, Jaromír Hnik PM projects

architektonické návrhy & vizualizace Patrik Misař, Jaromír Hnik PM projects architektonické návrhy & vizualizace Patrik Misař, Jaromír Hnik Jaromír Hnik design a vizualizace email: jaromir.hnik@gmail.com tel.: 775 410 414 Patrik Misař architektonické návrhy email: patrik.misar@gmail.com

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Komunikace a cesty

Komunikace a cesty 6.17.13.5. Komunikace a cesty http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/komunikacea-cesty Cesty a komunikace podle použití rozdělujeme na: 1. Únikové cesty služí k evakuaci osob přítomných na

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY FACULTY OF ARCHITECTURE ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ DEPARTMENT OF DESIGN OBJEKT METROPOLITNÍHO VÝZNAMU NA ULICI BENEŠOVA V BRNĚ THE

Více

studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice

studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice studie rekonstrukce vnějšího Pláště budovy bývalého úřadu velké chvalovice Vypracoval: investor: Sdar. bubenská 1, Praha 7, 170 00 MgA. Jan Drška MgA. Michal Slusar Kristýna Geržová Město Pečky Masarykovo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 KONTEJNEROVÉ MODULY

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 KONTEJNEROVÉ MODULY NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 KONTEJNEROVÉ MODULY Pronajímatel: Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 14, 301 00 PLZEŇ, IČO: 29109124 Adresa nabízených prostor: DEPO2015, Presslova 14, 301 00 PLZEŇ

Více

INSTALACE VÝTAHU Rokycanova 923/10, Praha 3 Žižkov

INSTALACE VÝTAHU Rokycanova 923/10, Praha 3 Žižkov INSTALACE VÝTAHU Rokycanova 923/10, 130 00 Praha 3 Žižkov ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1388/IZS-2006 Praha 10. května 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel

Více

Urbanistické souvislosti:

Urbanistické souvislosti: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Urbanistické souvislosti: Brno je druhé největší město v České republice a největší město na Moravě. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brnoměsto.

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00W07TP Č.j. MV-97684-4/PO-PVP-2011 Kódové označení: OP INVZ-LEZ Praha 6. března 2012 listů: 13 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN II. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. NOVÉ NA STARÉ Brno, nároží Bratislavská - Stará

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. NOVÉ NA STARÉ Brno, nároží Bratislavská - Stará PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVÉ NA STARÉ Brno, nároží Bratislavská - Stará Urbanistické souvislosti Parcela se nachází na katastrálním území městské části Brno - Zábrdovice nedaleko centra města. Díky své poloze,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

HZS Zlínského kraje. Valašské Klobouky. rekonstrukce stanice výcvikový trenažér s protiplynovým polygonem

HZS Zlínského kraje. Valašské Klobouky. rekonstrukce stanice výcvikový trenažér s protiplynovým polygonem HZS Zlínského kraje Valašské Klobouky rekonstrukce stanice výcvikový trenažér s protiplynovým polygonem slavnostní otevření 19.3.2008 Rekonstrukce stanice profesionálních i dobrovolných hasičů Stanice

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 17. ZŠ PRAKTICKÁ BÁRTLOVA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání počet: - přístup od VPS ke vstupu do objektu: - Přístup ke vstupu obtížný povrch sklon

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Městečko bezpečí. pro praktickou přípravu v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí

Městečko bezpečí. pro praktickou přípravu v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí Městečko bezpečí pro praktickou přípravu v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí Proč? Hlavní cíle projektu V současné chvíli na území Moravskoslezského kraje zcela chybí komplexní a kvalitní

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt 6+kk se dvěma terasami a garážovým stáním v...

Nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt 6+kk se dvěma terasami a garážovým stáním v... Nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt 6+kk se dvěma terasami a garážovým stáním v... Realitní kancelář HERRYS nabízí exkluzivně k prodeji slunný mezonetový byt 6+kk v cihlovém domě v klidné ulici v

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Egger Stammhaus Unikátní vícepodlažní kancelářská budova v Tyrolsku

Egger Stammhaus Unikátní vícepodlažní kancelářská budova v Tyrolsku Egger Stammhaus Unikátní vícepodlažní kancelářská budova v Tyrolsku Unikátní vícepodlažní kancelářská budova v Tyrolsku Modulární dřevěné konstrukce Poptávka po cenově dostupných obytných a komerčních

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy

Více

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR DEPO2015 Pronajímatel: Plzeň 2015, zapsaný ústav, Pražská 19, 301 00 PLZEŇ, IČO: 29109124 Adresa nabízených prostor: DEPO2015, Presslova 14, 301 00 PLZEŇ Plzeň 2015, zapsaný

Více

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí.

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Oba vstupy jsou snadno vizuálně rozeznatelné od okolí. Objekt částečně přístupný* FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) budova FLORENC Na Florenci 1324/25 a Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 890 711, 224 813 887 Web: http://www.fd.cvut.cz/ GPS Na Florenci 1324/25:

Více

Akademie chranného ho sboru České republiky. Základní informace

Akademie chranného ho sboru České republiky. Základní informace chranného ho sboru České republiky Základní informace Cílem projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému (IZS) je: 1. vytvoření potřebné centralizované

Více

KOTELNA V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU

KOTELNA V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU KOTELNA V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU Industriální prostředí s neopakovatelným geniem loci, jedinečnou architekturou, designem a uměním. Fotogenické místo na vltavském meandru, určené právě pro vaši akci! Vedle

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Materiály ke školicímu centru pro výuku práce a záchrany ve výškách

Materiály ke školicímu centru pro výuku práce a záchrany ve výškách Materiály ke školicímu centru pro výuku práce a záchrany ve výškách Představení naší firmy: Společnost Horolezecké centrum Brno s.r.o. byla založena v únoru roku 2009. V současné době máme v Brně síť největších

Více

Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/

Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/ Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07564 Název projektu: Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projekt

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Urbanistické souvislosti Architektonický výraz

Urbanistické souvislosti Architektonický výraz Urbanistické souvislosti Parcela se nachází v Brně v městské části Zábrdovice na nároží ulic Bratislavská a Stará. Tato městská část sousedí s historickým centrem města Brna. Tomu odpovídá krátká docházková

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00Q6FAG Č.j. MV-97684-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: ZOP LEZ Praha 6. března 2012 listů: 12 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

NOVÉ NA STARÉ NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ, STARÁ ZADÁNÍ

NOVÉ NA STARÉ NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ, STARÁ ZADÁNÍ NOVÉ NA STARÉ NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ, STARÁ ZADÁNÍ PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Předmětem bakalářské práce bude urbanistický a architektonický návrh zastavění pozemku na nároží ulic Bratislavská a Stará. Navržený

Více

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY:

VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: Antala Staška 510/38, Praha 4 Kontaktní osoba: Tomáš Fremund Mobil: +420 601 569 489 E-mail: tfremund@eastbuilding.cz Web: www.eastbuilding.cz VOLNÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY: 411 m2 2. patro, vstup z recepce

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

Výše nájemného. IV. Lhůty placení nájemného. 1 Nájemné je pravidelným měsíčním příspěvkem.

Výše nájemného. IV. Lhůty placení nájemného. 1 Nájemné je pravidelným měsíčním příspěvkem. SMĚRNICE NA TVORBU NÁJEMNÉHO Tato směrnice je vyhotovena v souladu se stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech I. Předmět směrnice Tato směrnice vymezuje pravidla,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.1 BUDOVY

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Středoškolská technika Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách

Středoškolská technika Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Přestavba bývalého areálu koželužny na Společensko-kulturní centrum Koželužna v Hradci Králové, Kuklenách Jan Sameljak

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE, VODA A ODPAD, TOPENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE, VODA A ODPAD, TOPENÍ Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 01 Hlinsko STAVBA: Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 ÚPRAVA

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 2. MŠ CHODOVICKÁ - PASTELKA VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání lokalizace: na parkovišti u vstupu počet: 2 přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY AUTOMATICKÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY katalog Tel.: +420 222 742 693 +420 776 383 076 +420 608 151 619 Frogo s.r.o, Farní 728/15, 162 00 Praha 6 www.frogo.cz info@frogo.cz 2 Technologii dodává společnost Frogo

Více

Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů

Charakteristiky jednotlivých stavebních objektů Číslo objektu 1 Velitelská budova Pořizovací hodnota (Kč) 1 655 955 Zastavěná plocha (m 2 ) 453 Podlahová plocha (m 2 ) 590 Obestavěný prostor (m 3 ) 5884 Obestavěný vytápěný prostor (m 3 ) 1692 Zděná

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Zpráva o činnosti výboru a hospodaření v roce 2015

Zpráva o činnosti výboru a hospodaření v roce 2015 Zpráva o činnosti výboru a hospodaření v roce 2015 V loňském roce byla provedena požadovaná úprava Stanov Společenství dle nového občanského zákoníku, Stanovy byly předloženy vlastníkům před Shromážděním

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

BYTOVÝ DŮM Objekt A a Objekt B

BYTOVÝ DŮM Objekt A a Objekt B BYTOVÝ DŮM Objekt A a Objekt B K Uhříněvsi, 104 00 Praha 22, (p.č. 1793/6 v k.ú. Uhříněves) Ověřovací studie březen 2017 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Bytový dům - Objekt A a Objekt B Místo stavby

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

OBEC KOROZLUKY ZASTAVOVACÍ STUDIE VÝSTAVBA ODDECHOVÉ ZÓNY S HERNÍMI PRVKY A DRÁHOU PRO KOLA NA PARCELE Č. 30/1 A NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU

OBEC KOROZLUKY ZASTAVOVACÍ STUDIE VÝSTAVBA ODDECHOVÉ ZÓNY S HERNÍMI PRVKY A DRÁHOU PRO KOLA NA PARCELE Č. 30/1 A NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU OBEC KOROZLUKY ZASTAVOVACÍ STUDIE DATUM : LISTOPAD 2016 VÝSTAVBA ODDECHOVÉ ZÓNY S HERNÍMI PRVKY A DRÁHOU PRO KOLA NA PARCELE Č. 30/1 A NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU GARÁŽÍ NA PPČ. 26/2 26/6 NA KAT. ÚZEMÍ KOROZLUKY.

Více