Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019"

Transkript

1 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

2 V Ý D A J E 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiz S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Věcné dary S Strana 2

3 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Skutečnost 5139 Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby elektronických komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 3

4 Skutečnost 6112 Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby elektronických komunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům S Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům S Strana 4

5 6409 Ostatní činnosti j. n. Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Formulace pro schválení rozpočtu na rok 2019 "Zastupitelstvo obce Střezetice schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný, ve výši příjmů ,- Kč a ve výší výdajů ,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (paragrafy)." Srovnání rozpočtu na rok 2019 a schváleného střednědobého výhledu 2019 Rozpočet obce na rok 2019 se liší v porovnání se schváleným střednědobým výhledem na rok 2019 v příjmech o částku ,- Kč, navýšení příjmů rozpočtu je způsobeno především vyšším výběrem sdílených daní. Vyšší příjmy rozpočtu umožnily navýšit také výdaje rozpočtu. Strana 5

6 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

7 V Ý D A J E 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 2

8 Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění Ostatní povinné poj.placené zaměstn Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ Platby daní a poplatků S Strana 3

9 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům S Ostatní činnosti j. n Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

10 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 10 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Střezetice, Střezetice čp. 48, Střezetice 2018 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,73 82,7 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,40 68 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,22 95,4 % Daň z příjmů právnických osob , , ,12 89,8 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 82,7 % Daň z přidané hodnoty , , ,54 89,5 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , ,80 97,5 % Poplatek ze psů 9 000, , ,00 89,1 % Správní poplatky 4 000, , ,00 38,5 % Daň z hazardních her , , ,93 73 % Daň z nemovitých věcí , , ,64 75,6 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,26 95,6 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,3 % Celkem za 0000: , , ,64 86,3 % Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 39,9 % Celkem za 1031: , , ,00 39,9 % Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 45,1 % Celkem za 1070: 8 000, , ,00 45,1 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 55 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 30,3 % Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 94,3 % Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 73,2 % Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,00 60,5 % Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , % Celkem za 3639: , , ,00 89 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 78,00 7,8 % Celkem za 3722: 1 000, ,00 78,00 7,8 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 39,9 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 1 z :24:32

11 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3725: , , ,50 39,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 6 000, , ,55 92,6 % Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , ,00 66,1 % Celkem za 6310: , , ,55 80,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , % Celkem za 6330: , % Finanční vypořádání minulých let Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , % Celkem za 6402: , , % Rozpočtové příjmy: , , ,27 173,5 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 2 z :24:32

12 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 5,5 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 1031: , , ,00 6,6 % Rybářství Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Nákup materiálu j.n , , ,50 70,9 % Celkem za 1070: , , ,50 82,1 % Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Plyn , , ,00 71,4 % Elektrická energie , , ,00 71,4 % Nájemné za půdu 8 000, , ,00 95 % Nákup ostatních služeb , , ,66 29 % Opravy a udržování , ,00 94,9 % Celkem za 2141: , , ,66 66,7 % Silnice Nákup ostatních služeb , , ,00 90 % Opravy a udržování , , ,00 99,2 % Budovy, haly a stavby , ,00 94,1 % Celkem za 2212: , , ,00 98,6 % Dopravní obslužnost veřejnými službami Neinvestiční transfery krajům , , % Celkem za 2292: , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb , , ,00 14,1 % Celkem za 2321: , , ,00 14,1 % Mateřské školy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , % Celkem za 3111: , , % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,7 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 36,5 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , ,00 84,5 % Opravy a udržování 2 000, ,00-0 % Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , % Celkem za 3314: , , ,00 73,9 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 75 % Nákup materiálu j.n , , ,00 69,6 % Nákup ostatních služeb , , ,00 89,1 % Pohoštění 2 000, , ,00 81,9 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 3319: , , ,00 89,1 % Zachování a obnova kulturních památek Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 3 z :24:32

13 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Opravy a udržování , , % Celkem za 3322: , , % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Pohoštění 4 000, ,00 179,00 4,5 % Věcné dary , , ,00 88,8 % Celkem za 3399: , , ,00 82,4 % Ostatní tělovýchovná činnost Pohoštění , ,00 86,9 % Celkem za 3419: , ,00 86,9 % Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 69,7 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Pohoštění 6 000, , ,00 21,5 % Věcné dary , ,00 92,3 % Celkem za 3421: , , ,00 70,3 % Hospice Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3525: , , % Podpora individuální bytové výstavby Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 40 % Celkem za 3611: , , ,00 40 % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 71,4 % Nákup materiálu j.n , ,00 201,00 2 % Elektrická energie , , ,00 43,1 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , , ,00 98,3 % Celkem za 3631: , , ,00 54,4 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 99,6 % Celkem za 3635: , ,00 99,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,6 % Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 500,00 50 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 54,6 % Studená voda , ,00-0 % Plyn , , ,71 83,9 % Elektrická energie , , ,00 66,1 % Pevná paliva , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 77,6 % Nájemné za půdu 7 000, , ,00 98,8 % Nákup ostatních služeb , , ,34 61,8 % Opravy a udržování , ,00 99,8 % Pohoštění ,00 292,00 29,2 % Budovy, haly a stavby , , ,00 40,5 % Stroje, přístroje a zařízení , , % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 4 z :24:32

14 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Pozemky , ,00 99,8 % Celkem za 3639: , , ,05 85,6 % Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 93,8 % Nákup ostatních služeb , , ,00 90,5 % Celkem za 3722: , , ,00 90,7 % Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 5212: , ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000, , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n , ,00 110,00 0,5 % Studená voda 3 000, ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , ,00 87,1 % Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00-0 % Služby elektronických komunikací 2 000, ,00 560,00 28 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 52 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 5512: , , ,00 37,5 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 76 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 75,4 % Celkem za 6112: , , ,00 76 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní platy , , % Ostatní osobní výdaje ,00-0 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , % Služby elektronických komunikací , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 616,00 616, % Pohoštění , , % Celkem za 6115: , ,58 28,5 % Volba prezidenta republiky Ostatní platy , , % Ostatní osobní výdaje , , % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , % Služby elektronických komunikací , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 435,00 435, % Pohoštění , , % Celkem za 6118: , , % Činnost místní správy Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, ,00 680,00 68 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, ,00-0 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 67,8 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,50 86,2 % Studená voda 2 000, ,00-0 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 5 z :24:32

15 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Elektrická energie , , ,00 71,5 % Poštovní služby 3 000, , ,00 74,2 % Služby elektronických komunikací , , ,42 76,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 30,3 % Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,92 82,5 % Nákup ostatních služeb , , ,00 88,7 % Opravy a udržování , ,00 998,00 10 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00-0 % Pohoštění 3 000, , ,00 60,1 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 33,3 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 415,00 20,8 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům ,00 800,00 40 % Celkem za 6171: , , ,34 98,2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 8 000, , ,40 83,3 % Celkem za 6310: 8 000, , ,40 83,3 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 75,5 % Celkem za 6320: , , ,00 75,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Celkem za 6330: , % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 60,9 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 82,7 % Celkem za 6399: , , ,00 82,3 % Ostatní činnosti j.n Dary obyvatelstvu 3 000, , , % Nespecifikované rezervy , ,42-0 % Celkem za 6409: , , ,00 4 % Rozpočtové výdaje: , , ,11 167,4 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 6 z :24:32

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 860 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 290 000,00 290 000,00

Více

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE Licence: DS2N XCRGB101 / 104 (01012018 / 01012018) Schválený rozpočet na rok 2019 876208 OBEC CIRKVICE ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Rozpočet schválený r.2018 Skutečnost r.2018 Schválený rozp. r. 2019

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Návrn rozpočtu pro rok

Návrn rozpočtu pro rok Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0600 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 300 000,00 2

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2016

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 695 000,00 835 000,00 821 803,22 98,42 231

Více

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 IČO: 00580767 Obch. jméno: Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu 2018 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 OBEC TEHOV Panská 107 25101 Tehov data v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Skutečnost 10/2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 Návrh rozpočtu Odpa Pol Název na rok 2018 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 760 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 272744 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 60 Jestřebí

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 419 500,00 1 419 500,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I.

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schváleno 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 063 000,00 979 476,50 31,98 0000

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018 rozpočet obce Skrchov na rok 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 260 000,00 305 000,00 342 000,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0020 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 600 000,00

Více

Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019 Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY položka 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 342 000,00 342 000,00 360 000,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 5 000,00 5 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 021 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2018 11 279382 sestavený k 30.11.2018 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

I. Rozpočtové příjmy

I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA 0000 - Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0120 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 150 000,00 2 400 000,00 2 160 000,00 231 0120 1112 z příjmů fyzických osob placená

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA. Rozpočet schválený 2017

OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA. Rozpočet schválený 2017 OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, 664 62 HRUŠOVANY U BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY schválený po změnách Skutečnost Schválený rozpočet 2018 Závazný ukazatel 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2017 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Návrh rozpočtu obce Přibyslav na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Přibyslav na rok 2019 Návrh rozpočtu obce Přibyslav na rok 2019 Legenda schválený rozpočet 2018 plnění k 31.10.2018 návrh rozpočtu 2019 rozpočtové příjmy daňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 450 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 270 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2015 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více