Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018"

Transkript

1 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

2 V Ý D A J E Položka 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 2

3 Položka Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění Ostatní povinné poj.placené zaměstn Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ Platby daní a poplatků S Strana 3

4 Položka 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům S Ostatní činnosti j. n Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

5 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2017 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z poskytování výrobků a služeb Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Třída Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Třída P Ř Í J M Y CELKEM Strana 1

6 V Ý D A J E Položka 1031 Pěstební činnost - lesy Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Rybářství 5139 Nákup materiálu S Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Silnice 5169 Nákup ostatních služeb S Odpadní vody 5169 Nákup ostatních služeb S Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování S Záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb S Záležitosti kultury ostatní 5175 Pohoštění Věcné dary S Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění S Program podpory indiv.byt.výstavby 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu S Veřejné osvětlení 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Strana 2

7 Položka Skutečnost 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb S Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy S Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování S Místní zastupitelské orgány 5023 Mzdové náklady Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění S Místní správa 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdr.pojištění Ostatní povinné poj.placené zaměstn Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organ Platby daní a poplatků S Strana 3

8 Položka 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů S Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů S Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu S Ostatní činnosti j. n Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy S Třída Třída 6 0 V Ý D A J E CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Financování (položka 8115) 0 C E L K E M 0 Strana 4

9 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Střezetice, Střezetice čp. 48, Střezetice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,42 92,4 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,12 76,4 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,29 79,3 % Daň z příjmů právnických osob , , ,63 90,8 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 98,3 % Daň z přidané hodnoty , , ,55 91,1 % Poplatek ze psů 8 000, , ,00 99,3 % Správní poplatky 4 000, , ,00 51,7 % Daň z hazardních her , ,05 84,6 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,41 91,7 % Daň z nemovitých věcí , , ,36 73,8 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,74 87 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,3 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,57 89,5 % Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,6 % Celkem za 1031: , , ,00 95,6 % Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 54,7 % Celkem za 1070: 8 000, , ,00 54,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,3 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 73,7 % Příjmy z pronájmu pozemků , ,00-0 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 8 000, , ,00 96 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk ,00 660,00 66 % Celkem za 3639: , , ,00 38,9 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3722: 1 000, ,00-0 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 65,4 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 1 z :03:34

10 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3725: , , ,50 65,4 % Činnost místní správy Přijaté pojistné náhrady , ,00 94,7 % Celkem za 6171: , ,00 94,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 6 000, , ,83 83 % Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , ,00 66,1 % Celkem za 6310: , , ,83 75,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , % Celkem za 6330: , % Finanční vypořádání minulých let Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , , % Celkem za 6402: , , % Rozpočtové příjmy: , , ,06 146,1 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 2 z :03:34

11 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,9 % Nákup ostatních služeb , , ,00 22,4 % Pohoštění , ,00 94,4 % Celkem za 1031: , , ,00 44,6 % Rybářství Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Celkem za 1070: 8 000, , ,00 38,5 % Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n , , ,00 26,1 % Plyn , , ,00 71,4 % Elektrická energie , , ,00 71,4 % Nájemné 8 000, % Nájemné za půdu , ,00 93 % Nákup ostatních služeb , , ,00 10,4 % Opravy a udržování , , ,00 99,9 % Celkem za 2141: , , ,00 91,4 % Silnice Nákup ostatních služeb , , ,50 97,7 % Opravy a udržování , ,00 99,5 % Celkem za 2212: , , ,50 99,1 % Dopravní obslužnost Neinvestiční transfery krajům , , % Celkem za 2292: , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup materiálu j.n , ,00 83,5 % Nákup ostatních služeb , , , % Celkem za 2321: , , ,00 99,2 % Mateřské školy Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , % Celkem za 3111: , , % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,3 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 42,2 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 83 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , , % Opravy a udržování 2 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,00 69,7 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 96,4 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,8 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Pohoštění ,00 969,00 96,9 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 3 z :03:34

12 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3319: , , ,00 48,7 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Pohoštění 4 000, , ,00 84,9 % Věcné dary , , ,00 87,8 % Celkem za 3399: , , ,00 87,4 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n , ,00 40 % Pohoštění , ,00 51 % Celkem za 3419: , ,00 45,5 % Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Pohoštění 6 000, , ,00 70 % Věcné dary , ,00 97,9 % Celkem za 3421: , , ,00 41,5 % Hospice Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3525: , , % Podpora individuální bytové výstavby Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , % Celkem za 3611: , , , % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 54,3 % Nákup materiálu j.n , ,00 880,19 8,8 % Elektrická energie , , ,00 56,8 % Nákup ostatních služeb , , ,00 93,1 % Opravy a udržování , , ,98 98,1 % Celkem za 3631: , , ,17 70,8 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 98,4 % Celkem za 3635: , ,00 98,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,1 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,58 98,6 % Nákup materiálu j.n , , ,00 81,9 % Studená voda , ,00-0 % Plyn , , ,63 80,5 % Elektrická energie , , ,00 54,7 % Pevná paliva , , ,00 33,3 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,7 % Nájemné za půdu 7 000, , ,00 98,8 % Nákup ostatních služeb , , ,80 78,9 % Opravy a udržování , , , % Pohoštění ,00 440,00 44 % Budovy, haly a stavby , ,00 99,8 % Stroje, přístroje a zařízení , ,00 99,9 % Celkem za 3639: , , ,63 97 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 4 z :03:34

13 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 86,7 % Celkem za 3722: , , ,00 86,7 % Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 5212: , ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,16 21,6 % Studená voda 3 000, ,00-0 % Elektrická energie 5 000, , , % Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00 800,00 13,3 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 568,00 28,4 % Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 86,3 % Opravy a udržování , , ,00 56,1 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 5512: , , ,16 33,6 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 80,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 79,7 % Celkem za 6112: , , ,00 80,8 % Volby do Parlamentu ČR Nákup materiálu j.n ,00 104,00 0,1 % Služby telekomunikací a radiokomunikací ,58-0 % Pohoštění , , % Celkem za 6114: , ,00 1,6 % Činnost místní správy Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000, ,00 612,00 61,2 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, ,00-0 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 48,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,4 % Nákup materiálu j.n , , ,00 91,6 % Studená voda 2 000, ,00-0 % Elektrická energie , , , % Poštovní služby 3 000, , ,00 74,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,59 61,6 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 90,6 % Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,65 41,6 % Nákup ostatních služeb , , ,00 66,7 % Opravy a udržování , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00-0 % Pohoštění , ,00 95,9 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Neinvestiční transfery spolkům , , % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 26,3 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 5 z :03:34

14 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 415,00 20,8 % Pozemky , ,00 76 % Celkem za 6171: , , ,24 75,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 7 000, , ,20 89,7 % Celkem za 6310: 7 000, , ,20 89,7 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 90,7 % Celkem za 6320: , , ,00 90,7 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Celkem za 6330: , % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 13,9 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 98,3 % Celkem za 6399: , , ,00 93,2 % Ostatní činnosti j.n Dary obyvatelstvu 3 000, , ,00 66,7 % Nespecifikované rezervy , ,58-0 % Celkem za 6409: , , ,00 28,8 % Rozpočtové výdaje: , , ,90 144,1 % Z dat systému GINIS Express vytiskl Mgr. Marek Vlastník Finanční okruhy - Účetnictví (Obec), verze: Strana 6 z :03:34

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2019 P Ř Í J M Y Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 1 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 290 000,00 290 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 695 000,00 835 000,00 821 803,22 98,42 231

Více

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE Licence: DS2N XCRGB101 / 104 (01012018 / 01012018) Schválený rozpočet na rok 2019 876208 OBEC CIRKVICE ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Rozpočet schválený r.2018 Skutečnost r.2018 Schválený rozp. r. 2019

Více

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 OBEC TEHOV Panská 107 25101 Tehov data v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Skutečnost 10/2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Návrn rozpočtu pro rok

Návrn rozpočtu pro rok Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0600 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 300 000,00 2

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 419 500,00 1 419 500,00

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 IČO: 00580767 Obch. jméno: Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu 2018 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2016

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 063 000,00 979 476,50 31,98 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 272744 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 60 Jestřebí

Více

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I.

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schváleno 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018 rozpočet obce Skrchov na rok 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 260 000,00 305 000,00 342 000,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0000

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0020 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 600 000,00

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 Návrh rozpočtu Odpa Pol Název na rok 2018 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 760 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019 Návrh rozpočtu obce Skrchov na rok 2019 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY položka 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 342 000,00 342 000,00 360 000,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 5 000,00 5 000,00

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA. Rozpočet schválený 2017

OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, HRUŠOVANY U BRNA. Rozpočet schválený 2017 OBEC HRUŠOVANY U BRNA, MASARYKOVA 17, 664 62 HRUŠOVANY U BRNA SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY schválený po změnách Skutečnost Schválený rozpočet 2018 Závazný ukazatel 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2017 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2018 11 279382 sestavený k 30.11.2018 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

I. Rozpočtové příjmy

I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA 0000 - Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0120 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 150 000,00 2 400 000,00 2 160 000,00 231 0120 1112 z příjmů fyzických osob placená

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů právnických osob ,00 roku 2018 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 470 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 450 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2017 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více