Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM:"

Transkript

1 Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM: Jsou zobrazeny jen pasáže týkající se oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny Vysvětlivky: Původní text Zrušený původní text Návrh nového textu ČÁST II. Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Čl. 2 Základní obecné požadavky nezbytné pro udělení statutu KCC Odstavec druhý doplněn takto: Péče o pacienta v KCC je koordinována oborem neurologie s neurologickou jednotkou intenzivní péče, a to samostatnou nebo v rámci neurochirurgické či multioborové jednotky intenzivní péče, s vyčleněnými lůžky a personálem pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči (dále jen neurologická JIP"). Poskytovatel zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a akutní léčebně rehabilitační péči o pacienty s cerebrovaskulárními onemocněními a spolupracuje s centry vysoce specializované péče pro pacienty s iktem. Čl. 3 Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, požadavky na personální zabezpečení a další požadavky pro udělení statutu KCC 1) Požadavky na personální vybavení KCC b) 3,0 úvazky lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a 1,0 úvazek lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína 3,0 úvazku, dostupnost 5 dní v týdnu, lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace. Uvedené počty lékařů, není-li uvedeno jinak, ve všech případech musí být vyčleněny pro činnost KCC. Stránka 1 z 9

2 V KCC musí být dále zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oboru lékařská mikrobiologie a dostupnost následujících pracovníků: fyzioterapeut (1,0 fyzioterapeut na 5 lůžek) - dostupnost 6 dnů v týdnu, fyzioterapeut (1,0 úvazku) zajišťující fyzioterapii na lůžkách jednotky intenzivní péče spadajících pod KCC, fyzioterapeut (1,0 úvazku na 10 lůžek) zajišťující fyzioterapii na lůžkách neurologických a neurochirurgických spadající pod KCC, fyzioterapeut (1,0 úvazku na 5 lůžek, minimálně však úvazek 3,0) v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 6 dnů v týdnu fyzioterapeut (1,0 úvazku) v rámci rehabilitační ambulance pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě ergoterapeut - pracovní úvazek 1,0 dostupnost 6 dní v týdnu, ergoterapeut pracovní úvazek 1,0 na 7 lůžek, minimální úvazek 2,0, dostupnost 5 dní v týdnu, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, ergoterapeut - pracovní úvazek 1,0, v rámci rehabilitační ambulance pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě, klinický logoped - pracovní úvazek 1,0, klinický logoped - pracovní úvazek 1,0, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace klinický psycholog - pracovní úvazek 1,0, klinický psycholog - pracovní úvazek 1,0, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace zdravotně sociální pracovník - pracovní úvazek 0,5, zdravotně sociální nebo sociální pracovník - pracovní úvazek 1,0, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace nutriční terapeut - pracovní úvazek 0,5, nutriční terapeut konziliárně dostupný, v rámci zdravotnického zařízení konsiliárně zajištěný ortotik - protetik, ortotik protetik konziliárně či smluvní zajištění, v rámci zdravotnického zařízení ošetřovatelský personál posílený v poměrné části lůžek vyčleněných pro cerebrovaskulární péči na oddělení akutní léčebné rehabilitace v rámci KCC na všeobecné sestry minimálně 4,0 úvazku, sanitáři minimálně 4,0 úvazku na 12 lůžek pro KCC. smluvně zajištěný speciální pedagog, event. andragog. 2) Požadavky na technické a věcné vybavení oddělení akutní léčebné rehabilitace s minimálně 10 akutními rehabilitačními lůžky, vybavené pro komplexní rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě, Oddělení akutní léčebné rehabilitace s lůžkovou stanicí včasné rehabilitace, kde pro potřeby cerebrovaskulárního programu je k dispozici minimálně 12 lůžek vybavených pro komplexní rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě a kde je dostupnost pracovníků, jak uvedena viz výše čl. 3 bod 1). Není-li z kapacitních možné či ze zdravotně indikačních důvodů rozsahu a potřeb indikované rehabilitace nutné umístit k rehabilitaci indikovaného pacienta na oddělení akutní léčebné rehabilitace KCC, je možné pro tyto potřeby využívat překlad na oddělení akutní léčebné rehabilitace ve spádových IC. Rehabilitační ambulance pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě včetně léčby spasticity vybavená k aplikaci botulotoxinu vedenou lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína a s vyčleněným úvazkem fyzioterapeuta a ergoterapeuta pro tyto potřeby v rozsahu úvazků viz výše čl. 3 bod 1). Stránka 2 z 9

3 ČÁST III. Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem Čl. 2 Základní obecné požadavky nezbytné pro udělení statutu IC Odstavec druhý doplněn takto: Péče o pacienta v IC je koordinována oborem neurologie s neurologickou jednotkou intenzivní péče, a to samostatnou nebo v rámci multioborové jednotky intenzivní péče, s vyčleněnými lůžky a personálem pro vysoce specializovanou péči o pacienty s iktem (dále jen neurologická JIP"). Poskytovatel zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a akutní léčebně rehabilitační péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami a spolupracuje s centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče (dále jen KCC") a neurologickými pracovišti v regionu. Nemá však povinnost zajišťovat péči v oborech neurochirurgie a intervenční radiologie. Čl. 3 Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, požadavky na personální zabezpečení a další požadavky pro udělení statutu IC 1) Požadavky na personální vybavení IC b) 3,0 úvazky lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a 1,0 úvazek lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína 2,0 úvazku, dostupnost 5 dní v týdnu, lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (v rámci Oddělení akutní léčebné rehabilitace), Uvedené počty lékařů, není-li uvedeno jinak, ve všech případech musí být vyčleněny pro činnost IC. V IC musí být dále zajištěna dostupnost zdravotních služeb v oboru lékařská mikrobiologie a dostupnost následujících pracovníků: fyzioterapeut (1,0 fyzioterapeut na 5 lůžek) - dostupnost 6 dnů v týdnu, fyzioterapeut (1,0 úvazku) zajišťující fyzioterapii na lůžkách jednotky intenzivní péče spadajících pod IC, fyzioterapeut (1,0 úvazku na 10 lůžek) - na lůžkách neurologických a neurochirurgických spadající pod IC, fyzioterapeut (1,0 úvazku na 5 lůžek) - v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, dostupnost 6 dnů v týdnu ergoterapeut - pracovní úvazek 1,0 dostupnost 6 dní v týdnu, ergoterapeut pracovní úvazek minimálně 1,0, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace, klinický logoped - pracovní úvazek 1,0, klinický logoped - pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo smluvní zajištění, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace klinický psycholog - pracovní úvazek 1,0, Stránka 3 z 9

4 klinický psycholog - pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo smluvní zajištění, v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace zdravotně sociální pracovník - pracovní úvazek 0,5, zdravotně sociální nebo sociální pracovník - pracovní úvazek 0,5, v rámci Oddělení akutní léčebné rehabilitace nutriční terapeut - pracovní úvazek 0,5, nutriční terapeut konziliárně dostupný, v rámci zdravotnického zařízení konsiliárně zajištěný ortotik - protetik, ortotik protetik konziliárně či smluvně dostupný, v rámci zdravotnického zařízení ošetřovatelský personál posílený v poměrné části lůžek vyčleněných pro cerebrovaskulární péči na oddělení akutní léčebné rehabilitace v rámci IC na všeobecné sestry minimálně 3,0 úvazku, sanitáři minimálně 3,0 úvazku pro 10 lůžek pro IC. v indikovaných případech smluvní zajištění péče speciálního pedagoga, event. andragoga. 2) Požadavky na technické a věcné vybavení oddělení akutní léčebné rehabilitace v počtu lůžek minimálně 10, vybavené pro komplexní rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě, Oddělení akutní léčebné rehabilitace s lůžkovou stanicí včasné rehabilitace, kde pro pacienty s cévními mozkovými příhodami je k dispozici minimálně 10 lůžek, vybavené pro rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě a kde je dostupnost pracovníků uvedena viz výše čl. 3 bod 1). IC přejímá k rehabilitaci i pacienty ze spádového KCC, u nichž není nutné ze zdravotně indikačních důvodů rozsahu indikované rehabilitace umístění na oddělení akutní léčebné rehabilitace v KCC či toto umístění není pro naplněnou kapacitu KCC včasně možné. Není-li z kapacitních důvodů v IC možné umístit indikovaného pacienta na oddělení akutní léčebné rehabilitace, je možné pro tyto potřeby využívat oddělení akutní léčebné rehabilitace i mimo IC v jiném zdravotnickém zařízení vybaveném pro rehabilitační péči o pacienty po cévní mozkové příhodě, je-li tam zajištěna plná dostupnost pracovníků dle personálních požadavků uvedených v čl. 3 bod 1) v částech, které se vztahují na pracovníky v rámci oddělení akutní léčebné rehabilitace. Takovéto řešení musí být ošetřeno smluvním závazkem mezi IC a zařízením poskytujícím pro IC akutní rehabilitační péči. METODICKÝ POKYN - PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU (TRIÁŽ PACIENTŮ, SPÁDOVÉ OBLASTI KCC/IC, INDIKÁTORY VÝKONNOSTI A KVALITY KCC/IC) III. Triáž pacientů s akutní CMP a péče o pacienta v IC a KCC 4. Indikace včasné léčebné rehabilitace a následné péče: Pacient s funkčním deficitem (hybným, kognitivním, fatickým, psychickým) je indikován k okamžitému zahájení potřebné fyzioterapie a rehabilitačního ošetřovatelství již na akutním lůžku KCC a IC (neurologické a neurochirurgické oddělení) a po stabilizaci klinického stavu k překladu na lůžko včasné léčebné rehabilitace v rámci KCC nebo IC. Při dalším zlepšování funkčního stavu a stabilizací klinických příznaků a při potřebě další komplexní léčebné rehabilitace se překládá do zdravotnického zařízení poskytovatele následné lůžkové péče (viz Stránka 4 z 9

5 9 odst. (2) písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). V případě, že funkční stav umožňuje samostatnou pohyblivost, dochází pacient na ambulantní rehabilitační nebo fyzioterapeutické pracoviště. V případě, že pacient zůstává nedostatečně soběstačný, těžce pohybově postižený (s těžkou disabilitou) a další zlepšování funkčního stavu je nepravděpodobné či dlouhodobé, překládá se na lůžka dlouhodobé péče nebo ošetřovatelská sociální lůžka nebo je mu poskytována domácí péče a s dlouhodobými sociálními podporami a službami žije doma. Pacient po stabilizaci stavu s malým nebo žádným hybným, kognitivním, fatickým, psychickým deficitem je propuštěn do domácí péče s event. ambulantní péčí neurologickou a rehabilitační, nebo pouze fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou, psychologickou anebo logopedickou terapií. Pacient po stabilizaci stavu (hospitalizaci na jednotce intenzivní péče KCC/IC prvních 24 hodin po vzniku CMP), který není indikován k intenzívní rehabilitační léčbě, může být směrován na standardní neurologické či neurochirurgické lůžkové oddělení, na jiné lůžkové oddělení, event. k jinému poskytovateli lůžkové péče dle dominujících klinických příznaků. Pacient s funkčním deficitem (hybným, kognitivním či fatickým) je indikován k okamžitému zahájení potřebného rehabilitačního ošetřování a indikované fyzioterapie již na akutním lůžku KCC a IC (jednotka intenzivní péče, neurologické či neurochirurgické oddělení). Pacient po stabilizaci stavu (hospitalizaci na jednotce intenzivní péče KCC/IC po vzniku CMP), je směrován na standardní neurologické či neurochirurgické lůžkové oddělení KCC/IC, event. na tato lůžka k jinému poskytovateli lůžkové péče se statusem KCC/IC, kde stanoví NIHSS skóre k 7. dni (výjimečně dle stavu k 5. dni) po příhodě a je provedena indikace k návazné rehabilitaci takto: a) Pacient po stabilizaci stavu s malým nebo žádným hybným, kognitivním či fatickým deficitem je propuštěn do domácí péče s event. ambulantní péčí neurologickou a současně je dle deficitu zváženo objednání do rehabilitační ambulance, ze které je koordinována další rehabilitace včetně fyzioterapeutické, ergoterapeutické, psychologické anebo logopedické terapie. b) U všech pacientů nepropuštěných domů s hybným, kognitivním či fatickým deficitem, kteří mají k 7. (event. 5.) dni po příhodě NIHSS skóre 15 a lepší je po stabilizaci stavu indikováno konzilium rehabilitačním lékařem, které vyhodnotí případné kontraindikace, rehabilitační potenciál a prognostické faktory včetně sociálních okolností a dle nich rozhodne o způsobu další rehabilitace (indikace překladu na akutní rehabilitační lůžka daného KCC či IC, indikace překladu na akutní rehabilitační lůžka spádového IC, včasné převzetí k ambulantní rehabilitaci za koordinace rehabilitační ambulance, indikace překladu na následná ošetřovatelská lůžka nebo následná rehabilitační lůžka, indikace lázeňské péče apod.). c) U pacientů s NIHSS skóre hodnoceném 7. den po příhodě s výsledkem 16 a horší je doporučeno jako vhodné napřed doplnit screeningový test k posouzení míry kognitivního deficitu (MoCA) interferujícího s možnostmi poskytování intenzivní rehabilitace, dle jeho výsledku a vyhodnocení schopnosti spolupráce a potenciálu aktivního přístupu k rehabilitaci je rozhodnuto o indikaci konzilia rehabilitačního lékaře k vyjádření dle bodu b) nebo o překladu na následná ošetřovatelská lůžka IV. Indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ), který získá statut KCC/IC, pravidelně sleduje níže uvedené indikátory výkonnosti a kvality poskytované zdravotní péče v půlročních intervalech (tzn. k a k každého kalendářního roku, není-li stanoveno jinak) a nejpozději do třech měsíců od těchto stanovených termínů zveřejňuje tyto indikátory na svých internetových stránkách. Statistiky vztahující se k bodům vede rehabilitační oddělení KCC/IC a sledují se v ročních intervalech k každého kalendářního roku a nejpozději do třech měsíců od tohoto termínu jsou tyto indikátory zveřejněny na internetových stránkách oddělení akutní rehabilitační péče poskytovatele. Výčet indikátorů : Stránka 5 z 9

6 1. Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 2. Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost primární spádové oblasti. 3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost sekundární spádové oblasti KCC. 4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče daného KCC/IC v procentech. 5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v KCC/IC v procentech. 6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v procentech. 7. Počet úmrtí do 30 dnů, do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v KCC/ IC v procentech a jejich průměrný věk. 8. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech. 9. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či zkratu, intracerebrální- ho krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu, resekce A-V malformace, evakuace hemato- mu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v procentech. 10. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence icmp zaveden stent či provedena PTA či endarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i intrakraniálně v KCC/IC v procentech. 11. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60-I64, G45) bez pobytu na rehabilitačním oddělení. 12. Počet pacientů s hlavní diagnózou cerebrovaskulární příhody přijatých na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v absolutním čísle a z nich počet převzatých na akutní rehabilitační lůžka z jiného KCC/IC či po pobytu na lůžkách následné ošetřovatelské péče. 13. Procento pacientů s hlavní diagnózou cerebrovaskulární příhody přijatých na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC ze všech pacientů daného KCC/IC. 14. Medián počtu dnů od příhody k přijetí na akutní rehabilitační lůžko. 15. Medián NIHSS skóre pacientů při přijetí na akutní rehabilitační lůžko. 16. Průměr motorického a kognitivního skóre funkčního testu soběstačnosti při přijetí a při propuštění pacienta na akutním rehabilitačním lůžku a průměrný počet dnů hospitalizace. 17. Procento pacientů s diagnózou cerebrovaskulární příhody z akutních rehabilitačních lůžek IC či KCC propuštěných do domácí péče nebo do pobytových zařízení sociálních služeb nebo přeložených na následná rehabilitační lůžka nebo přeložených na následná ošetřovatelská lůžka z počtu pacientů s touto diagnosou na rehabilitačních lůžkách hospitalizovaných a jejich průměrné skóre funkčního testu při propuštění. Definice jednotlivých ukazatelů: 11. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném zdravotnickém zařízení (I60-I64, G45) bez pobytu na rehabilitačním oddělení. Jedná se o délku celé hospitalizace, včetně bez dnů hospitalizace na rehabilitačním oddělení daného KCC/IC. 12. Počet pacientů s hlavní diagnózou cerebrovaskulární příhody přijatých na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC v absolutním čísle a z nich počet převzatých na akutní rehabilitační lůžka z jiného KCC/IC či po pobytu na lůžkách následné ošetřovatelské péče. Stránka 6 z 9

7 Počet pacientů přijatých na lůžka akutní rehabilitační péče (2H1 a 2F1) nejpozději do 3 měsíců od cerebrovaskulární příhody, tj. od přijetí k hospitalizaci s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69 jako absolutní počet bez ohledu na to, odkud jsou na rehabilitační oddělení přeloženi. Není rozhodující, zda se jedná o překlad z lůžek vyčleněných pro KCC/IC, ale např. v případě komplikací se počítají i sekundární překlady z jiných oddělení bez ohledu na to, zda komplikace měla souvislost s uvedenou diagnózou. Do počtu jsou zahrnuti i pacienti přijatí původně pro jinou diagnosou, u kterých cerebrovaskulární příhoda vznikla primárně či sekundárně během hospitalizace. Dnem cerebrovaskulární příhody se pro účely indikátoru v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé v terénu stanovuje vždy den přijetí do KCC/IC nebo v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé primárně či sekundárně během pobytu ve zdravotnickém zařízení skutečný den vzniku příhody. Počítají se i pacienti přeložených z jiných zařízení z jiných KCC/IC a počítají se i pacienti přijatí po přechodném pobytu na odděleních následné ošetřovatelské péče obě tyto skupiny se počítají do celkového počtu, navíc však je uveden samostatně z celkového počtu počet převzatých pacientů na akutní rehabilitační lůžka z jiného KCC/IC a samostatně z celkového počtu počet pacientů převzatých po pobytu na lůžkách následné ošetřovatelské péče. Počítají se i pacienti po přechodném pobytu v domácím prostředí (bez další zvláštní evidence), rozhodující je vždy pro všechny i výše uváděné případy skutečnost, že pacient primárně prošel některým KCC/IC a že od příhody v den přijetí na akutní rehabilitační lůžka uběhlo méně než 3 měsíce. 13. Procento pacientů s hlavní diagnózou cerebrovaskulární příhody přijatých na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC ze všech pacientů daného KCC/IC. Procento pacientů přijatých na lůžka akutní rehabilitační péče (2H1 a 2F1) nejpozději do 3 měsíců od cerebrovaskulární příhody - od přijetí k hospitalizaci s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69 v rámci daného KCC/IC k počtu všech pacientů s výše uvedenou diagnózou přijatých v rámci daného KCC/IC. V tomto indikátoru se počítají jen přímé překlady na akutní rehabilitační lůžka v rámci akutních lůžek jednoho a téhož KCC/IC. V případě komplikací se však počítají i sekundární překlady z jiných oddělení bez ohledu na to, zda komplikace měla souvislost s uvedenou diagnózou, podmínkou zůstává, že léčba byla zahájena v jednom daném KCC/IC a překlad na rehabilitaci je proveden ve stejném daném KCC/IC (nepočítají se překlady z jiného KCC/IC). Dnem cerebrovaskulární příhody se pro účely indikátoru v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé v terénu stanovuje vždy den přijetí do KCC/IC nebo v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé primárně či sekundárně během pobytu ve zdravotnickém zařízení skutečný den vzniku příhody. 14. Medián počtu dnů od příhody k přijetí na akutní rehabilitační lůžko. U pacientů přijatých na lůžka akutní rehabilitační péče medián počtu dnů od přijetí do KCC/IC s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69 nebo od jejího vzniku během pobytu ve zdravotnickém zařízení do dne přijetí na akutní lůžka rehabilitace s touto diagnózou. Není přitom rozhodující, zda se jedná o přímý překlad z jiných akutních lůžek KCC/IC nebo o sekundární překlady z jiných oddělení daného zařízení. Počítají se i pacienti přeložených z jiných zařízení z jiných KCC/IC. Počítají se i pacienti s přerušením souvislého pobytu v akutní lůžkové péči přijatí po přechodném pobytu na odděleních následné ošetřovatelské péče nebo po přechodném pobytu v domácím prostředí, ale ti se sledují jako samostatná kategorie (viz dále). Dnem cerebrovaskulární příhody se pro účely indikátoru v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé v terénu stanovuje vždy den přijetí do KCC/IC nebo v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé primárně či sekundárně během pobytu ve zdravotnickém zařízení skutečný den vzniku příhody. Parametr sleduje samostatně mediány tři skupiny překladů: - za prvé v rámci daného KCC/IC - za druhé mezi KCC a spádovým IC či naopak - za třetí mezi IC a smluvními lůžky akutní rehabilitace stojícími mimo KCC/IC A všechny tyto tři skupiny sleduje indikátor ve dvou kategoriích: - překlady bez přerušení pobytu na akutních lůžkách - s přerušením akutní lůžkové péče (pobytem na následných ošetřovatelských lůžkách, doma a jinde mimo Stránka 7 z 9

8 zdravotnická zařízení) 15. Medián NIHSS skóre pacientů při přijetí na akutní rehabilitační lůžko. Medián NIHSS skóre pacientů přijatých na lůžka akutní rehabilitační péče k hospitalizaci s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69. NIHSS skóre při příjmu je skóre provedené nejpozději do 3. dne včetně po přijetí na akutní rehabilitační lůžka. Standardem je hodnocení provedené lékařem. Sleduje se bez dalšího rozlišení u všech pacientů přijatých nejpozději do 3 měsíců od cerebrovaskulární příhody. Dnem cerebrovaskulární příhody se pro účely indikátoru v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé v terénu stanovuje vždy den přijetí do KCC/IC nebo v případě cerebrovaskulární příhody vzniklé primárně či sekundárně během pobytu ve zdravotnickém zařízení skutečný den vzniku příhody. 16. Průměr motorického a kognitivního skóre funkčního testu soběstačnosti při přijetí a při propuštění pacienta na akutním rehabilitačním lůžku a průměrný počet dnů hospitalizace. Funkční stav hodnocený standardizovaným testem nezávislosti pacienta u všech pacientů přijatých na lůžka akutní rehabilitační péče k hospitalizaci s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69 nejpozději do 3 měsíců od cerebrovaskulární příhody. Skóre funkčního testu při příjmu je skóre provedené nejpozději do 3. dne včetně po přijetí na akutní rehabilitační lůžka. Skóre funkčního testu při propuštění je skóre provedené nejdříve 3 dny před datem propuštění a nejpozději v den propuštění. Standardem je hodnocení provedené ergoterapeutem. Funkční skóre se hodností samostatně ve dvou položkách skóre motorické a skóre kognitivní. Základním hodnoceným funkčním testem je Základní Barthelové test denních činností pro skóre motorické a Rozšířený Barthelové test pro skóre kognitivní. Používá se oficiální verze dostupná na stránkách UZIS ČR. V případě získání licence FIM testu pro všechna centra se k datu vyhlášení přechází v tomto hodnocení na aktuální verzi Functional Independecnce Measure (FIM) testu rozdělenou na motorickou a kognitivní část testu a testování skóre dle testů Barthelové se ukončí. I zde je předpoklad užití pouze oficiální verze dodané UZIS ČR či MZ ČR, ostatní části definice se tímto nemění. Součástí sběru dat tohoto indikátoru je i průměrný počet dnů hospitalizace hodnocených pacientů na rehabilitačním oddělení. 17. Procento pacientů s diagnózou cerebrovaskulární příhody z akutních rehabilitačních lůžek KCC/IC propuštěných do domácí péče nebo do pobytových zařízení sociálních služeb nebo přeložených na následná rehabilitační lůžka nebo přeložených na následná ošetřovatelská lůžka z počtu pacientů s touto diagnosou na rehabilitačních lůžkách hospitalizovaných a jejich průměrné skóre funkčního testu při propuštění. Procento pacientů propuštěných či přeložených z lůžek akutní rehabilitační péče (2H1 a 2F1) ze všech pacientů přijatých k hospitalizaci na rehabilitační lůžka s diagnosou I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 nebo I69 s přijetím nejpozději do 3 měsíců od cerebrovaskulární příhody bez ohledu na odstup od příhody při propuštění. Sledujeme samostatně procento pro čtyři typy propuštění: - první typ propuštění do domácí péče bez ohledu na rozsah zajišťovaných služeb domácí péče, - druhý typ propuštění do pobytových zařízení sociálních služeb (Domovy seniorů, Domovy s pečovatelskou službou apod. bez ohledu na zřizovatele, rozhodující je, že se jedná o pobytové zařízení mimo domácí prostředí s pečovatelskými službami nabízenými přímo v místě pobytu nikoliv docházkou a nejedná se o zdravotnické zařízení), - třetí typ je překlad na lůžka následné rehabilitační péče (Rehabilitační ústavy, Odborné léčebné ústavy rehabilitační apod. - typ ošetřovacího dne nebo 00090), - čtvrtý sledovaný typ je přeložení na lůžka následné ošetřovatelské péče (léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice následné péče apod.). Ke každému typu propuštění jednotlivě je přiřazen i průměr motorického a kognitivního skóre těchto pacientů a průměrný počet dnů hospitalizace sledované plně dle definice výše uvedeného indikátoru 16. Průměr motorického a kognitivního skóre funkčního testu soběstačnosti při přijetí a při propuštění pacienta na akutním rehabilitačním lůžku a průměrný počet dnů hospitalizace (viz výše). Stránka 8 z 9

9 Nositelem vykazování je poskytovatel se statutem centra KCC/IC nebo provozovatel akutních rehabilitačních lůžek stojící mimo KCC/IC, ale přebírající pacienty v rámci definovaného smluvního vztahu. Stránka 9 z 9

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE registrační list (RL) je podkladem k vydání příslušné vyhlášky Název OD Číslo OD 1 Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou

Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou Model financování rehabilitace u osob s těžkou disabilitou Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D. přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Rehabilitace je obnova nezávislého

Více

Projekt vzdělávací sítě iktových center- IKTA

Projekt vzdělávací sítě iktových center- IKTA Projekt vzdělávací sítě iktových center- IKTA MUDr. Petr Kuba, MUDr.Markéta Sližová MUDr.Daniel Václavík Neurologické oddělení Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava 7.12.2012 Projekt vzdělávací sítě iktových

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 8 5 3 8 7 9 IČZ smluvního ZZ 7 0 0 1 2 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 7 0 F 0 0 1 Název IČO Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Návrh modelu rehabilitace v ČR pro osoby s významnou disabilitou

Návrh modelu rehabilitace v ČR pro osoby s významnou disabilitou Stránka 1 z 13 Návrh modelu rehabilitace v ČR pro osoby s významnou disabilitou Autoři: prim. MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. doc. MUDr.

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 5 4 8 8 6 2 7 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 5 9 M 0 0 1 Název IČO Krajská zdravotní, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 3. 8. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce

Více

Síť center. Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou. vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího. Iktového centra (IC).

Síť center. Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou. vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího. Iktového centra (IC). David Školoudík Síť center Směrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou z místa vzniku příhody je dáno časem od vzniku příznaků a vzdáleností do nejbližšího Komplexního cerebrovaskulárního centra

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Škoda O., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR epidemiologie (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více

Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod

Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod Centrum pro diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod MUDr. Jan Fiksa Vedoucí lékař MUDr.... Zástupce vedoucího lékaře Compiled Aug 28, 2017 2:30:03 PM by Document Globe 1 Romana Kačírková

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petra Kovalčíková, Ladislav Dušek, Petr Klika, Jan Linda a tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Akutní CMP na ose urgentní péče (zkušenosti z Emergency FNOL)

Akutní CMP na ose urgentní péče (zkušenosti z Emergency FNOL) Akutní CMP na ose urgentní péče (zkušenosti z Emergency FNOL) S. Popela1,2, P. Hubáček2, D. Šaňák 2,3 1ZZS Jihomoravského kraje 2OUP FN Olomouc, LF UPOL 3Klinika Neurologie FN Olomouc Cévní mozková příhoda

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 1. BŘEZNA 2010 Cena: 34 Kč OBSAH: 1. Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v České republice.................

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 1. KONTEXT METODICKÉ ÚPRAVY 1.1 Účel úpravy Účelem metodického pokynu k poskytování mobilní specializované

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 8 3 5 1 8 IČZ smluvního ZZ 5 0 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 0 n 0 0 1 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR současný stav (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 6 4 2 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Epileptologická péče v ČR,

Epileptologická péče v ČR, Epileptologická péče v ČR ČÁST I. Epileptologická péče v ČR, Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie Čl. 1 Kontext Epilepsie a epileptické syndromy různého typu se vyskytují

Více

PROSÍM, POLKNĚTE SI 2.

PROSÍM, POLKNĚTE SI 2. Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe PROSÍM, POLKNĚTE SI 2. Zkušenosti získané roční praxí programu Péče o pacienta s dysfagií

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 0 6 4 0 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. IČO 2 7 2 5 6 4 5 6 IČZ smluvního ZZ 2 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 6 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Time management cévních mozkových příhod Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Definice mozkového infarktu Mozkový infarkt je podle kritérií Světové zdravotnické

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Krajská nemocnice Liberec, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Krajská nemocnice Liberec, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 5 4 M 0 0 1 Název IČO Krajská nemocnice Liberec, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 0 8 5 0 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 0 5 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 3 0 N 0 0 4 Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 30.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2015 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 215 Autoři: Ing. Markéta Bartůňková, Bc. Jan Jann, Mgr. Jan Žofka, Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Zdena Nováková,

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 16 10.8.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 010

Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Verze 010 (doplnění vyznačeno červeně) 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Dlouhodobá péče, možnosti řešení. Petr K r č á l

Dlouhodobá péče, možnosti řešení. Petr K r č á l Dlouhodobá péče, možnosti řešení Petr K r č á l Hlavní problémy a důvody změny Hlavní problémy a důvody změny Dlouhodobá péče je ze své podstaty definována jako spektrum služeb a důležitou roli pro jeho

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 0 2 3 7 3 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 0 2 M 0 0 8 Název IČO Ústav hematologie a krevní transfuze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY

Více

NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA

NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA NEMOCNIČNÍ PROGRAM PALIATIVNÍ PÉČE KONZILIÁRNÍ PALIATIVNÍ TÝM METODIKA Konziliární paliativní tým je poradním orgánem v indikaci a nastavení obecné a specializované paliativní péče. Skládá se z lékařů

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Triáž nemocných a algoritmus akutní. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Triáž nemocných a algoritmus akutní. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno 1 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného ZZ.

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 9 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více