profesionální odvodnûní budov (platný od )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "profesionální odvodnûní budov (platný od 1. 7. 2010)"

Transkript

1 C O K a t a l o g CO Odvodnûní budov CO Podlahové vpusti Nerezové Ïlaby Odluãovaãe Zpûtné klapky âerpadla DoplÀkové konstrukãní prvky BD KTOG 2010 profesionální odvodnûní budov (platný od ) Číslo aktualizace: 1 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena výtisku 62,- Kč

2 Obsah Systém jmenovitá velikost Strana ODVODNùNÍ Informace Materiály 4 itina W SEECT - podlahové vpusti/požární ochrana DN Vpusti pro ploché střechy/terasy DN 100 / DN Nerez EG-H, EG - průmyslové vpusti DN 70 / DN 100 / DN EG podlahové vpusti DN 50 / DN 70 / DN EUROŽBY - podlahové vany 25 MODUR 20 - štěrbinové žlaby MODUR krabicové žlaby MODUR krabicové žlaby Zakázková výroba nerezových žlabů CO Profiine - drenážní žlaby CO PIPE - nerezové potrubí budov 46 Sanita plast Podlahové vpusti DN 50 / DN 70 / DN ODUâOVâE Odluãovaãe tukû z nerezi IPURT - odlučovače tuků; poloautomatické/plně automatické NS 1 - NS Příslušenství k odlučovačům, nerez Odluãovaãe tukû z plastu ECO JET - odlučovače tuků s/bez přímého odsávání NS 1 - NS HYDROJET - odlučovače tuků; poloautomatické/plně automatické NS 1 - NS Příslušenství k odlučovačům, polyetylen âerpd ZPùTNÉ KPKY Informace o zpûtn ch klapkách Zpětné klapky Pfieãerpávací zafiízení Sinkamat - K Muli Star MDS 1/MWS 1 68 MUI PE - mono/duo 69 Příslušenství DOP KOVÉ KONSTRUKâNÍ PRVKY Kryty šachet pro volitelnou výplň Plné kryty šachet 77 Prostupy potrubí Informace o kompletním sortimentu spoleãnosti CO, katalogy, prospekty a v kresy naleznete na

3 Informace Materiály itina Nerez Projektantům, stavebníkům a instalatérům nabízí osvědčený materiál litina kromě své extrémně dlouhé životnosti také následující důležité vlastnosti. Používá se všude tam, kde je zvuková izolace naprostou nutností, např. v nemocnicích, domovech důchodců, školách, domech pro více rodin nebo hotelích, protože má na základě své struktury vynikající tlumící vlastnosti. Vedle vysoké odolnosti proti korozi a životnosti je důležitou vlastností její odolnost proti teplotám do 400 C beze změny mechanických vlastností. Díky tomu je tento materiál odolný proti bitumenovým hmotám nanášeným za tepla, jako jsou litý asfalt nebo bitumenové izolační pásy. Nerezová ocel je na základě svých vlastností ideálním materiálem všude tam, kde má nejvyšší prioritu čistota a hygiena. Nerezová ocel představuje díky své vysoké pevnosti, dobré tvárnosti a odolnosti proti korozi, jakož i díky hladkému, trvalému a dobře vypadajícímu povrchu mimořádně hodnotný, trvalý a hygienický materiál. Částečky nečistot, konzervační látky a mikroorganismy, stejně jako bílkoviny obsažené například v mase, krvi, tuku nebo nápojích, napadají materiál minimálně či vůbec. Bílkoviny a bakterie se mohou na hladkém povrchu usadit pouze těžko, vhodnými čistícími a desinfekčními prostředky se dají snadno odstranit. Oblasti použití: Díky koeficientu roztažnosti, který je přibližně stejný jako u betonu, je zaručeno pevné spojení i v případě silných výkyvů teploty. Při instalaci do vodotěsného betonu se proto preferují litinové vpusti. Pro dobrou přilnavost mezi vnější plochou vpusti a vodotěsným betonem je nutné z vnější plochy odstranit ochranné nátěry, nástřiky a nečistoty (např. pískováním). Podlahové vpusti z litiny se opatřují černým, šedým nebo červeným základním nátěrem sloužícím jako ochrana při přepravě. Nejedná se však o povrchovou úpravu sloužící jako ochrana proti korozi. průmyslové kuchyně v kantýnách, nemocnicích, domovech důchodců, podnicích, cateringových firmách hostince, restaurace, stánky s občerstvením, kafetérie jatka a podniky zpracovávající maso, řeznictví nápojový průmysl, potravinářský průmysl farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl koupaliště V těchto oblastech se obvykle používá nerezová ocel s číslem materiálu a itinu je možné bez větší námahy zcela recyklovat. Plast Plast je moderní materiál uřčený výhradně pro použití v interiéru. V kombinaci s nerezovým roštem splňují plastové vpusti základní požadavky na odvodňovací systémy. Výhodou je absolutní odolnost proti korozi a dlouhá životnost. 4

4 W SEECT DN 100 Svislé itina Vpusti Vpust DN 100 Vpust DN 100 s lepenou přírubou bez pachového uzávěru s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru obj. číslo hmotnost kg 11,60 Kč/ks obj. číslo hmotnost kg 15,80 Kč/ks Nástavce nástavec z PP nástavec z PP, MEKU nástavec z Cr-Ni nástavec z litiny třída K3 třída K3 třída K3 třída 15 rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový šroubovaný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 1,50 2,30 4,50 8,70 Kč/ks nástavec z PP pro těsnění nástavec z PP pro těsnění u tenkovrstvých podlah u tenkovrstvých podlah třída K3 třída 15 rošt štěrbinový mřížkový rošt šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 6,50 2,70 Kč/ks

5 W SEECT DN 100 Svislé itina Pachové uzávûry Pachový uzávěr z PP Pachový uzávěr F Zvonový pachový uzávěr z PP Protipožární sada DN 100 obj. číslo hmotnost kg 0,02 Kč/ks 260 obj. číslo hmotnost kg 0,04 Kč/ks Pfiíslu enství obj. číslo hmot. Kč/ kg ks koš na nečistoty pro / , koš na nečistoty pro / / , koš na nečistoty pro , těsnicí kroužek pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí ,07 90 horní díl s přírubou s tlakovým těsněním na vpusti DN , montážní sada CO FIT-IN na podlahové vpusti DN 100 z litiny , Těsnicí kroužek Horní díl příruby s tlakovým těsněním Náhradní díly těsnicí kroužek 68 x 10,5 mm na pachový uzávěr DN 100 z PP a nerezi ,02 30 přídržný kroužek na nástavce DN , těsnicí kroužek na horní díl pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí ,07 90 Montážní sada CO FIT-IN

6 W SEECT DN 100 Vodorovné itina Vpusti Vpust DN 100 Vpust DN 100 s lepenou přírubou bez pachového uzávěru s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru obj. číslo hmotnost kg 13,90 Kč/ks obj. číslo hmotnost kg 18,10 Kč/ks Nástavce nástavec z PP nástavec z PP, MEKU nástavec z Cr-Ni nástavec z litiny třída K3 třída K3 třída K3 třída 15 rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový šroubovaný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 1,50 2,30 4,50 8,70 Kč/ks nástavec z PP pro těsnění nástavec z PP pro těsnění u tenkovrstvých podlah u tenkovrstvých podlah třída K3 třída 15 rošt štěrbinový mřížkový rošt šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 6,50 2,70 Kč/ks

7 W SEECT DN 100 Vodorovné itina Pachové uzávûry Pachový uzávěr z PP Zástrčný pachový uzávěr z PP obj. číslo hmotnost kg 0,19 Kč/ks 280 Pfiíslu enství obj. číslo hmot. Kč/ kg ks koš na nečistoty pro / , koš na nečistoty pro / / , koš na nečistoty pro , těsnicí kroužek pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí ,07 90 horní díl s přírubou s tlakovým těsněním na vpusti DN , Těsnicí kroužek Horní díl příruby s tlakovým těsněním Náhradní díly těsnicí kroužek 68 x 10,5 mm na pachový uzávěr DN 100 z PP a nerezi ,02 30 těsnicí kroužek na horní díl pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí ,

8 Vpusti pro ploché stfiechy/terasy DN 100 Svislé/vodorovné itina Vpusti Vpust pro ploché střechy DN 100 Vpust pro ploché střechy DN 100 Protipožární set F 90 s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru obj. číslo hmotnost kg 13,10 Kč/ks obj. číslo hmotnost kg 15,20 Kč/ks obj. číslo hmotnost kg 0,30 Kč/ks Poznámky: U vpustí pro ploché střechy se nepoužívají pachové uzávěry. Při instalaci izolačního tělesa se namísto nástavce používá nástavný rám nebo Nástavce kulový rošt z litiny plochý rošt z litiny nástavec z PP nástavec z PP, MEKU nástavec z Cr-Ni třída H 1,5 třída 15 třída K3 třída K3 třída K3 + přechodový kroužek + přechodový kroužek + přechodový kroužek rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový šroubovaný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 2,80 1,70 1,58 + 1,10 2,83 + 1,10 3,65 + 1,10 Kč/ks nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny třída 15 třída M125 třída M125 třída M125 třída 15 rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový děrovaný rošt dvoudílný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 3,90 4,90 21,10 21,19 2,60 Kč/ks

9 Vpusti pro ploché stfiechy/terasy DN 125 Svislé/vodorovné itina Vpusti Vpust pro ploché střechy DN 125 Vpust pro ploché střechy DN 125 s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru s přírubou s tlakovým těsněním bez pachového uzávěru obj. číslo hmotnost kg 13,60 Kč/ks obj. číslo hmotnost kg 15,70 Kč/ks Poznámky: U vpustí pro ploché střechy se nepoužívají pachové uzávěry. Při instalaci izolačního tělesa se namísto nástavce používá nástavný rám nebo Nástavce kulový rošt z litiny plochý rošt z litiny nástavec z PP nástavec z PP, MEKU nástavec z Cr-Ni třída H 1,5 třída 15 třída K3 třída K3 třída K3 + přechodový kroužek + přechodový kroužek + přechodový kroužek rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový šroubovaný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 2,80 1,70 1,58 + 1,10 2,83 + 1,10 3,65 + 1,10 Kč/ks nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny nástavný rám z litiny třída 15 třída M125 třída M125 třída M125 třída 15 rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový rošt štěrbinový děrovaný rošt dvoudílný šroubovaný obj. číslo hmotnost kg 3,90 4,90 21,10 21,19 2,60 Kč/ks

10 Vpusti pro ploché stfiechy/terasy DN 100 a 125 Svislé/vodorovné itina Pfiíslu enství obj. číslo hmot. Kč/ kg ks koš na nečistoty z nerezové oceli pro vpusti pro ploché střechy/terasy DN 100 / 125 / , nástavný kroužek na nástavce , výška 25 mm , nástavný kroužek na nástavce , výška 35 mm , nástavný kroužek na nástavce / 20 / 40 / 28 / 41 / 42 / , topný pásek 1) s 1,5 m kabelem , těsnicí kroužek na nástavce / 81 / 89 pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí ,07 90 horní díl s přírubou s tlakovým těsněním pro vpusti pro ploché střechy/terasy DN , izolační těleso svislé k vpusti pro ploché střechy , izolační těleso vodorovné k vpusti pro ploché střechy , izolační kroužek k hornímu dílu , protipožární set F , Doplňkové konstrukční prvky na střechy se zelení, pochůzné plochy a parkoviště: přechodový rám z polymerbetonu, s otvory k prosakování, třída 15, výška 60 mm , přechodový rám z polymerbetonu, s otvory k prosakování, třída M 125, výška 100 mm , mezidíl z polymerbetonu, výška 60 mm , mezidíl z polymerbetonu, výška 250 mm , rám s roštem z litiny, 300 x 300 mm, třída 15/M 125, výška 45 mm, konstrukční výška 26 mm , koš na nečistoty z nerezové oceli k vpusti DN 100, na konstrukce zelených střech do 180 mm 2) , koš na nečistoty z plastu k vpusti DN 70 / DN 100, na konstrukce zelených střech nad 180 mm 2) , Topný pásek DN 70 - DN 150 Horní díl příruby s tlakovým těsněním Izolační těleso Náhradní díly přídržný kroužek k nástavci / 81 / , těsnicí kroužek k hornímu dílu pro utěsnění mezi horním dílem a vpustí , ) Universální nastavitelný topný pásek pro střešní vpustě z litiny síťová přípojka V / 50 Hz; topný výkon: 25 W, třída ochrany: I, krytí: IPX 7, přípojné vedení: SIHF 3x1 m 2-1,5 m G 1,5; omezovač teploty: 77 C, zkontrolován podle DIN VDE 0700, část 1 a část 233, možnost použití se všemi vpustmi pro ploché střechy DN 100 až DN 150, doporučujeme zapojit topné kroužky přes venkovní termostat. Upozornění: Přípojné vedení je možné volně táhnout po ploché střeše. Při pokládce do štěrkového posypu, do konstrukce střechy nebo do zeminy je nutné použít odpovídající chráničku s vloženým tažným drátem. 2) Konstrukce zelené střechy měřena od horní hrany izolačního pásu po horní hranu zelené střechy. Další sortiment litinových vpustí na poptávku. 11

11 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG H, EG Charakteristika Průmyslové podlahové vpusti jsou navrženy pro široké komerční využití. Je možné je sestavovat a používat v různých kombinacích, které se liší průtokovou rychlostí, velikostí roštu, průměrem tělesa vpusti nebo dimenzí odtoku pro napojení odpadního potrubí. Materiál DIN âsn SS ISI ISI ISI 316Ti Jednodílné vpusti jsou samostatně stojící jednotky, vhodné pro různé podlahové úpravy - tj. jak pro cementovou či pryskiřičnou mazaninu, tak pro keramickou dlažbu. Dvoudílné vpusti je možné použít jako samostatně umístěné vpusti v různých podlahových úpravach nebo jako žlabové odtoky. Pro výrobu podlahových průmyslových vpustí se používají korozivzdorné oceli (na nosné části tloušťky 2 a 3 mm, na ZU tloušťky 1 mm) jakostní třídy ISI 304 nebo ISI 316 (resp. ISI 316Ti). Rošty Sítko Kalové koše Roštová nástavba (výškově stavitelná, otočná) Zápachové uzávěry (ZU) Tělesa vpustí Spodní díl dvoudílné vpusti Jednodílná vpust čtvercového půdorysu Jednodílná vpust kruhového půdorysu Jednodílná vpust pro vinylové podlahoviny 12

12 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Dvoudílné vpusti s tûlesem 157 mm, se svisl m a vodorovn m odtokem Výrobek Objednací číslo Kč/ks výška roštu 25 mm výška roštu 40 mm Výška roštu 25 mm 200x x171 Výška roštu 40 mm 200x x Roštová nástavba 200 x Sestava vpusti se svisl m odtokem Drenážní kroužek Spodní díl vpusti DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Spodní díl vpusti DN 100 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Celková cena sestavy se vpustí DN Celková cena sestavy se vpustí DN Příslušenství - kalový koš Výrobek Objednací číslo Kč/ks výška roštu 25 mm výška roštu 40 mm Výška roštu 25 mm 200x x171 Výška roštu 40 mm 200x x Roštová nástavba 200 x Sestava vpusti s vodorovn m odtokem Drenážní kroužek Spodní díl vpusti DN 70 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Spodní díl vpusti DN 100 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Celková cena sestavy se vpustí DN Celková cena sestavy se vpustí DN Příslušenství - kalový koš

13 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Dvoudílné vpusti s tûlesem 220 mm, se svisl m a vodorovn m odtokem Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks výška roštu 30 mm výška roštu 40 mm Výška roštu 30 mm 250x x222 Výška roštu 40 mm 250x x222 Roštová nástavba 250 x Sestava vpusti se svisl m odtokem Drenážní kroužek Spodní díl vpusti DN 100 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Spodní díl vpusti DN 150 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem Celková cena sestavy se vpustí DN Celková cena sestavy se vpustí DN Příslušenství - kalový koš Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks výška roštu 30 mm výška roštu 40 mm Sestava vpusti s vodorovn m odtokem Výška roštu 30 mm Výška roštu 40 mm Roštová nástavba 250 x Drenážní kroužek Spodní díl vpusti DN 100 s tlakovou přírubou se šrouby a pachovým uzávěrem x x x x Celková cena sestavy se vpustí DN Příslušenství - kalový koš

14 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Ro ty pro zakrytí dvoudíln ch vpustí s tûlesem 157 mm a 220 mm Ro ty pro zakrytí vpustí s tûlesem 157 mm - rozmûr ro tû 168 x 168 mm V robek Povrch Tfiída V ka Obj. ã. Kã/ zatíïení ISI 304 ks Mřížkový protiskluz rošt protiskluz. M hladký hladký M Děrovaný rošt protiskluz. 1) štěrb. otvory protiskluz. 1) Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) Děrovaný rošt protiskluz. 1) kruh.otvory 5 protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh. otvory 6 (speciální) protiskluz. 2) Ro ty pro zakrytí vpustí s tûlesem 220 mm - rozmûr ro tû 218 x 218 mm V robek Povrch Tfiída V ka Obj. ã. Kã/ zatíïení ISI 304 ks Mřížkový rošt protiskluz protiskluz. M hladký hladký M Děrovaný rošt protiskluz. 1) štěrb. otvory protiskluz. 1) Příčkový rošt hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh.otvory 5 protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh. otvory 6 (speciální) protiskluz. 2) ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 15

15 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Jednodílné vpusti s tûlesem 157 mm, se svisl m a vodorovn m odtokem Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks Sestava vpusti se svisl m odtokem Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 25 mm, DN 70, včetně pachového uzávěru Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 40 mm, DN 70, včetně pachového uzávěru Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 25 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Výška roštu 25 mm Výška roštu 25 mm x x x x171 Výška roštu 40 mm Výška roštu 40 mm x x x x171 Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 40 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Příslušenství - kalový koš Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks Sestava vpusti s vodorovn m odtokem Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 25 mm, DN 70, včetně pachového uzávěru Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 40 mm, DN 70, včetně pachového uzávěru Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 25 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Výška roštu 25 mm 75 Výška roštu 25 mm x x x x Výška roštu 40 mm x x Výška roštu 40 mm x x Vpust 200 x 200 pro výšku roštu 40 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Příslušenství - kalový koš

16 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Jednodílné vpusti s tûlesem 220 mm, se svisl m a vodorovn m odtokem Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks Výška roštu 30 mm Výška roštu 40 mm Sestava vpusti se svisl m odtokem Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 30 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 40 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 30 mm, DN 150, včetně pachového uzávěru Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 40 mm, DN 150, včetně pachového uzávěru x x Výška roštu 30 mm 300x x x x Výška roštu 40 mm 300x x Příslušenství - kalový koš Výrobek Objednací číslo ISI 304 Kč/ks Sestava vpusti s vodorovn m odtokem Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 30 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 40 mm, DN 100, včetně pachového uzávěru Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 30 mm, DN 150, včetně pachového uzávěru Výška roštu 30 mm 110 Výška roštu 30 mm x x x x Výška roštu 40 mm x x Výška roštu 40 mm x x Vpust 300 x 300 pro výšku roštu 40 mm, DN 150, včetně pachového uzávěru Příslušenství - kalový koš

17 Podlahové vpusti z nerezové oceli PrÛmyslové vpusti EG a EG-H Ro ty pro zakrytí jednodíln ch vpustí s tûlesem 157 mm a 220 mm Ro ty pro zakrytí vpustí s tûlesem 157 mm - rozmûr ro tû 168 x 168 mm V robek Povrch Tfiída V ka Obj. ã. Kã/ zatíïení ISI 304 ks Mřížkový protiskluz rošt protiskluz. M hladký hladký M Děrovaný rošt protiskluz. 1) štěrb. otvory protiskluz. 1) Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) Děrovaný rošt protiskluz. 1) kruh.otvory 5 protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh. otvory 6 (speciální) protiskluz. 2) Ro ty pro zakrytí vpustí s tûlesem 220 mm - rozmûr ro tû 268 x 268 mm V robek Povrch Tfiída V ka Obj. ã. Kã/ zatíïení ISI 304 ks Mřížkový rošt protiskluz protiskluz. M hladký hladký M Děrovaný rošt protiskluz. 1) štěrb. otvory protiskluz. 1) Příčkový rošt protiskluz. M protiskluz. M hladký M hladký M Štěrbinový kryt hladký M hladký M Plný kryt protiskluz. 1) protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh.otvory 5 protiskluz. 1) Děrovaný rošt - kruh. otvory 6 (speciální) protiskluz. 2) ) 5x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích a uprostřed). 2) 4x výstupek 7 x cca 1,5 (v rozích nebo po obvodu). 18

18 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Produktová fiada pro keramickou dlaïbu, cementové a pryskyfiiãné povrchy V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Nízkoprofilová vpust, se svislým odtokem DN 100 1, bez ZU 0, Teleskopicky nastavitelná vpust, se svislým odtokem DN 50 2, bez ZU 1, se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 1, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 1, Ø Ø Teleskopicky nastavitelná vpust, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), se svislým odtokem DN 50 2, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 2, Ø50 d Ø75 d d Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 1, s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 1, Ø Ø75 Teleskopicky nastavitelná vpust, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 3, bez ZU 2, s vodorovným odtokem DN 70 3, bez ZU 2, d Ø d Ø75 Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 2, s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 2, ) Požadovanou dimenzi přítoku zvolíme použitím příslušného těsnění. Těsnění pro 32 i pro 40 je součástí balení d Ø d Ø75 19

19 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Produktová fiada pro keramickou dlaïbu, cementové a pryskyfiiãné povrchy, s pfiírubou pro pfiichycení hydroizolace V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Teleskopicky nastavitelná vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se svislým odtokem DN 50 2, bez ZU 2, Ø250 Ø250 Ø250 se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 2, Ø Ø Teleskopicky nastavitelná vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), se svislým odtokem DN 50 3, bez ZU 2, Ø250 Ø250 Ø250 se svislým odtokem DN 70 3, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 100 3, bez ZU 2, d Ø d Ø d Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, s přírubou pro přichycení hydroizolace, s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 2, Ø Ø250 s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 2, Ø Ø75 Teleskopicky nastavitelná vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 3, bez ZU 3, Ø Ø250 s vodorovným odtokem DN 70 3, bez ZU 3, d Ø d Ø75 Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 2, Ø Ø250 s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 2, d Ø d Ø75 1) Požadovanou dimenzi přítoku zvolíme použitím příslušného těsnění. Těsnění pro 32 i pro 40 je součástí balení. 20

20 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Produktová fiada pro aplikaci do vinylové podlahoviny V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Nízkoprofilová vpust, pro napojení vinylové podlahoviny, se svislým odtokem DN 100 1, bez ZU 1, Ø225 Teleskopicky nastavitelná vpust, pro napojení vinylové podlahoviny, se svislým odtokem DN 50 2, bez ZU 1, Ø225 Ø225 Ø225 se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 1, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 1, Ø Ø Teleskopicky nast. vpust, pro napojení vinylové podlahoviny, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), se svislým odtokem DN 50 2, bez ZU 2, Ø225 Ø225 Ø225 se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 2, d Ø d Ø d Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, pro napojení vinylové podlahoviny, s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 1, Ø225 Ø225 s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 1, Ø Ø75 Teleskopicky nast. vpust, pro napojení vinylové podlahoviny, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 3, bez ZU 2, Ø225 Ø225 s vodorovným odtokem DN 70 3, bez ZU 2, d Ø d Ø75 Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, pro napojení vinylové podlahoviny, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 50 2, bez ZU 2, Ø225 Ø225 s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 2, ) Požadovanou dimenzi přítoku zvolíme použitím příslušného těsnění. Těsnění pro 32 i pro 40 je součástí balení d Ø d Ø75 21

21 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Produktová fiada pro keramickou dlaïbu, cementové a pryskyfiiãné povrchy, s ro tovou nástavbou pro zakrytí mfiíïkov m nebo pfiíãkov m ro tem V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Nízkoprofilová vpust, se svislým odtokem DN bez ZU 0, Teleskopicky nastavitelná vpust, se svislým odtokem DN 70 1, bez ZU 1, se svislým odtokem DN 100 1, bez ZU 1, Ø Teleskopicky nastavitelná vpust, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 2, se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 1, Ø75 d ,5-128,5 d Nízkoprofilová vpust, teleskopicky nastavitelná, s vodorovným odtokem DN 70 1, bez ZU 1, Ø75 Teleskopicky nastavitelná vpust, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 2, ) Požadovanou dimenzi přítoku zvolíme použitím příslušného těsnění. Těsnění pro 32 i pro 40 je součástí balení ,5-128,5 d Ø75 22

22 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Produktová fiada pro keramickou dlaïbu, cementové a pryskyfiiãné povrchy, s pfiírubou pro pfiichycení hydroizolace, s ro tovou nástavbou pro zakrytí mfiíïkov m nebo pfiíãkov m ro tem V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Teleskopicky nastavitelná vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 1, Ø Ø250 se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 1, Ø Teleskopicky nast. vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), se svislým odtokem DN 70 2, bez ZU 2, Ø Ø250 se svislým odtokem DN 100 2, bez ZU 2, d Ø d Teleskopicky nastavitelná vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, s vodorovným odtokem DN 70 2, bez ZU 1, Ø Ø75 Ø250 Teleskopicky nast. vpust, s přírubou pro přichycení hydroizolace, se třemi bočními přítoky 32 a 40 1), s vodorovným odtokem DN 70 3, bez ZU 2, ) Požadovanou dimenzi přítoku zvolíme použitím příslušného těsnění. Těsnění pro 32 i pro 40 je součástí balení d Ø75 23

23 EG 150 Podlahové vpusti DN 70/DN 100 nerez Vpusti EG 150 Pfiíslu enství ke vpustem EG 150 V robek Hmotnost Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Zápachový uzávěr 0, Suchý zápachový uzávěr 0, Sítko 0, Redukce 110/75 excentrická 0, Redukce 110/75 centrická 0, Mřížkový rošt protiskluzový 0, Mřížkový rošt hladký 0, Příčkový rošt protiskluzový/hladký 1) 1, ) Příčkové rošty mají z jedné strany úpravu hladkou a z druhé strany protiskluzovou. Otočením je možné zvolit požadovaný povrch. Produktová fiada pro sprchy V robek Wt Obj. ã. Kã/ (kg) ISI 304 ks Sprchová vpust 0, Sprchová vpust s přírubou pro přichycení hydroizolace 1, Ø32 ø Ø32 24

24 OdvodÀovací Ïlaby Nerez EuroÏlaby podlahové vany EuroÏlaby Rozměrová řada žlabů Výrobek Obj. č. cena (Kč) x B D H ISI 304 ISI 304 Eurožlaby 200 x s odtokem uprostřed 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z nerezové oceli, materiál ISI 304 * se spádem k odtoku s hrdlem 142 mm pro napojení na žlabovou vpust průměru 157 mm s kotvami do betonu a výškově stavitelnými podpěrnými šrouby * možnost dodání také v materiálu ISI 316 Ti Výrobek Obj. č. cena (Kč) x B D H ISI 304 ISI 304 Eurožlaby 200 x s odtokem na okraji 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x EuroÏlaby Rošty pro Eurožlaby Výrobek Rozměry Nosný Třída Obj. č. cena (Kč) B pásek zatížení ISI 304 ISI 304 mřížkové x protiskluzové x x x x x x 2 K mřížkové hladké x x x x x x x 2 K příčkové x 5 M protiskluzové / hladké 1) x 5 M x 5 M x 5 M x 5 M x 5 M x 10 M rla x x x x x x x Eurožlaby s odtokem uprostřed Eurožlaby s odtokem na okraji Mřížkový rošt protiskluzový Mřížkový rošt hladký Příčkový rošt protiskluzový / hladký Informace o kompletním sortimentu systému nerezových žlabů CO získáte u zástupců společnosti CO. 1) Příčkové rošty mají z jedné strany úpravu hladkou a z druhé strany protiskluzovou. Otočením je možné zvolit požadovaný povrch. Další rozměry roštů na poptávku. 25

25 tûrbinové Ïlaby Nerez Modular 20 Pfiehled systému MoÏnost spojovat k sobû v echny ãásti na roubované pfiírubové spoje ãiní ze systému Modular 20 v estrannû pouïitelné a vysoce variabilní fie ení odvodnûní. V echny ãásti jsou pro zachování maximální korozní odolnosti a hygienické nezávadnosti z v roby mofiené. Díky brou en m viditeln m hranám ÏlabÛ a ro tov ch nástaveb mají Ïlaby atraktivní vzhled. Jednotlivé ãásti ÏlabÛ jsou vyrábûné v typizovan ch v kách a délkách. ífika tûrbiny je 20 mm, pohledová ífika Ïlabu je 50 mm. V ka ÏlabÛ od 70 do 120 mm. Je moïné je dodat s rûzn mi úpravami okrajû podle poïadavkû na zatíïitelnost nebo materiál podlahy. Odtok ze Ïlabu (ro tová nástavba) je uzpûsoben pro instalaci do tûlesa dvoudílné vpusti. Jako odtoky je moïné pouïít tûlesa dvoudíln ch prûmyslov ch vpustí fiady EG a FG. Ro ty na ro tové nástavby viz ro ty pro prûmyslové vpusti fiady EG. Odtok ze Gully žlabu tops prostřednictvím provide an outlet roštových nástaveb do stávajících existing vpustí gullies nedo or Industrial dvoudílných Eurogullies. vpustí EG, FG. Čelní stěna pro napojení odtoku DN 50. Odtok ze žlabu prostřednictvím roštových nástaveb Gully tops do provide stávajících an outlet vpustí tonebo dvoudílných existing vpustí gullies EG, or FG. Industrial Eurogullies. Žlabové Channels prvky are v délkách available, in, 1000, 1000, a 3000 and mm, 3000 v provedení mm lengths s konstatní with constant výškou invert nebo s umělým (level) or spádem sloping ve invert dně. (built-in fall) options. Díky Fixing kotevním ties and páskům levelling a feet nivelačním make šroubům je installation instalace rychlá quick and a snadná. easy. Přírubové Fully welded šroubované flanges spoje and neoprene s neoprenovým gasketstěsně- ním provide zaručují a watertight vodotěsné seal spojení between mezi components. jednotlivými prvky systému. Plné End plates čelní stěny are used pro ukončení to close žlabové channel linie. units. 26

26 H H H tûrbinové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular 20 - Technická data Charakteristika Modular 20 je v podstatě variabilní stavebnicový systém krabicových žlabů sestávající se z typizovaných prvků vyráběných v několika rozměrových řadách, které je možné spojovat do nejrůznějších sestav. Součástí systémů Modular 20 je typizovaný modul štěrbinových žlabů, vpusti a další příslušenství vyráběné z korozivzdorných austenitické ocelí tloušťky 1,5 mm Odvodňovací žlaby Modular 20 jsou odolným, praktickým a oproti atypickým krabicovým žlabům cenově výhodnějším řešením podlahového odvodnění. Žlaby Modular 20 vhodné pro rekonstrukce i novostavby Profil Ïlabu Modular Îlaby bez vnitfiního spádu Îlaby se spádovan m dnem Detaily hrany ÏlabÛ 15 ID 1, Standardní žlab NBR Pryžová výplň hrany Vinyl seal profil 65 Îlaby bez vnitfiního spádu Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 1000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 2000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 3000 mm žlab * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem 27

27 tûrbinové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular 20 - Technická data Îlaby se spádovan m dnem Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 1000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 2000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 3000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 6000 mm žlab Rohov díl mm Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 ) kg ks Rohový díl mm T- díl mm Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks T-díl mm V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem

28 tûrbinové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular 20 - Technická data Odtokové díly Odtokov díl koncov (kompatibilní s EG 157 classic line) Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks Odtokový díl koncový mm Ø Odtokov díl stfiedov (kompatibilní s EG 157 classic line) Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks Odtokový díl středový mm Ø142 Ø Odtokov díl koncov (kompatibilní s EG 157 classic line) Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks Odtokový díl koncový mm V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem Ø142 Ø * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem 29

29 tûrbinové Ïlaby typizované Nerez Pfiíslu enství V robek Stav. v ka Obj. Kã/ H (mm) ãíslo ks Čelní stěna s odtokem DN Čelní stěna plná Čelní stěna s odtokem DN 50 Čelní stěna plná Pryžová výplň hrany Těsnění Vinyl seal Betunit (epoxidová výplň hrany) Poznámka: tučně vyznačené položky skladem. Pryžová výplň hrany V robek Dimenze Obj. Kã/ potrubí ãíslo ks Vpust s tlakovou přírubou DN se šrouby - svislý odtok DN Vpust s tlakovou přírubou DN se šrouby - vodorovný odtok DN Kalový koš pro svislý odtok Kalový koš pro vodorovný odtok Sítko Drenážní kroužek Mřížkový rošt - protiskluzový Mřížkový rošt - hladký Příčkový rošt - protiskluzový Příčkový rošt - hladký Děrovaný rošt - protiskluzový Těsnění Vinyl seal

30 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Charakteristika Modular 125 je v podstatě variabilní stavebnicový systém krabicových žlabů sestávající se z typizovaných prvků vyráběných v několika rozměrových řadách, které je možné spojovat do nejrůznějších sestav. Součástí systémů Modular 125 je typizovaný modul krabicovéhých žlabů, vpusti, rošty a další příslušenství vyráběné z korozivzdorných austenitické ocelí tloušťky 1,5 mm Odvodňovací žlaby Modular 125 jsou odolným, praktickým a oproti atypickým krabicovým žlabům cenově výhodnějším řešením podlahového odvodnění. Žlaby Modular 125 vhodné pro rekonstrukce i novostavby Profil Ïlabu Modular Îlaby bez vnitfiního spádu Îlaby se spádovan m dnem Vnitřní výška ID 1,5 Îlaby se spádovan m dnem Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã ISI 304 mm mm kg ks 1000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã ISI 304 mm mm kg ks 2000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã ISI 304 mm mm kg ks 3000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã ISI 304 mm mm kg ks 6000 mm žlab V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem 31

31 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Îlaby bez vnitfiního spádu Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 1000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 2000 mm žlab Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm mm kg ks 3000 mm žlab V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem 32

32 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Rohov díl mm pravostrann Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks 640 Rohový díl mm pravostranný Rohov díl mm levostrann Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks Rohový díl mm levostranný T- díl mm Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks 640 T-díl mm V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem âelní stûny âelní stûny Popis Obj. ã. V ka Hmotnost Kã/ ISI 304 () kg ks Čelní stěny Čelní stěny s odtokem DN V echny ãelní stûny jsou dodávány s NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem xx Ø142 33

33 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Odtokov díl mm - koncov Popis Obj. ã. V ka () Hmotnost Kã/ ISI 304 mm kg ks Odtokový díl mm - koncový xx Odtokov díl 1000 mm - koncov Popis Obj. ã. V ka () Hmotnost Kã/ ISI 304 mm kg ks Odtokový díl 1000 mm - koncový * Pfiedpokládá pouïití protizápachového sifonu, obj.ã Odtokov díl mm stfiedov x 115 xx xx Popis Obj. ã. V ka () Hmotnost Kã/ ISI 304 mm kg ks 1000 Odtokový díl mm středový Odtokov díl mm stfiedov Popis Obj. ã. V ka () Hmotnost Kã/ ISI 304 mm kg ks Odtokový díl mm středový V echny Ïlaby jsou dodávány spolu s montáïními nohami, NBR tûsnûním a spojovacím materiálem. * Oznaãené poloïky jsou k dispozici skladem Ø Ø Ø Ø Ø Ø142 Ø142 Ø Ø142

34 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Odtokové díly Odtokov díl koncov (kompatibilní s EG 157 classic line) Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ Ø Ø ISI 304 mm kg ks Odtokový díl - koncový Ø142 Ø142 Odtokov díl stfiedov (kompatibilní s EG 157 classic line) Popis Obj. ã. Hmotnost Kã/ ISI 304 mm kg ks Odtokový díl - středový Ø142 Ø V robek Dimenze Obj. Kã/ potrubí ãíslo ks Vpust s tlakovou přírubou DN se šrouby - svislý odtok DN Vpust s tlakovou přírubou DN se šrouby - vodorovný odtok DN Kalový koš pro svislý odtok Kalový koš pro vodorovný odtok Sítko Drenážní kroužek Mřížkový rošt - protiskluzový Mřížkový rošt - hladký Příčkový rošt - protiskluzový Příčkový rošt - hladký Děrovaný rošt - protiskluzový Ø Ø Ø Ø

35 Krabicové Ïlaby typizované Nerez Modulární systémy z nerezové oceli Modular Technická data Ro ty Protiskluzové Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Mřížkový protiskluzový Elektrolytické leštění Elektrolytické leštění C250 Elektrolytické leštění C250 Elektrolytické leštění Hladké Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Mřížkový hladký Elektrolytické leštění Elektrolytické leštění C250 Elektrolytické leštění C250 Elektrolytické leštění Pfiíãkové Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Příčkový rošt C250 Moření (Oboustranný hladký i protiskluz) C250 Moření Heelsafe Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Heelsafe rošt Broušený Broušený Dûrovan Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Děrovaný rošt Mořený Mořený B125 Mořený B125 Mořený Quadrato* Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Quadrato rošt Broušený Plastov ro t Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Plastový rošt Bílý Bílý Kompozitní ro t* 36 Popis Obj. ã. mm EN 1433 Povrchové Hmotnost Kã/ ISI 304 Tfiída zatíïení provedení kg ks Kompozitní rošt C250 Černý * moïnost aretace C250 Bílý 1,2 na dotaz

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

ACO - Odvodnění budov

ACO - Odvodnění budov CO Katalog CO - Odvodnění budov CO Podlahové vpusti Nerezové žlaby Odlučovače Zpětné klapky Čerpadla Doplňkové konstrukční prvky BD KTLOG 2011 profesionální odvodnění budov (platný od 1. 5. 2011) Číslo

Více

Nerezové odvodàovací Ïlaby. AC O k a t a l o g

Nerezové odvodàovací Ïlaby. AC O k a t a l o g Nerezové odvodàovací Ïlaby AC O k a t a l o g ACO Produktový katalog 2008 Nerezové odvodàovací Ïlaby Nerezové odvodàovací Ïlaby Pfiehled systému odvodàovacích ÏlabÛ ACO odvodňovací žlaby z korozivzdorných

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 8 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Nerezové modulární žlaby 68 iniové odvodnění Štěrbinové žlaby CO Modular 20 Žlabové díly Odtokové díly s rozměrem rámu 200x200mm (průměr výtoku D=110mm) Odtokové

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 98 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Hygienické nerezové vpusti Bodové odvodnění Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 4 5 ACO HygieneFirst vpusti 14 Vpusti s odtokem DN 70 nebo DN 100 Vpusti

Více

Nerezové průmyslové vpusti

Nerezové průmyslové vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Nerezové průmyslové vpusti Bodové odvodnění ACO vpusti 14 Vpusti s odtokem DN 70 nebo DN 100 Vpusti s pevnou výškou Vpusti teleskopicky nastavitelné 6 8 Roštové

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Hygienické nerezové vpusti Bodové odvodnění Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 5 CO HygieneFirst vpusti 1 Vpusti s odtokem DN 70 nebo DN 100 Vpusti

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Plastové a Nerezové sanitární vpusti 4 Bodové odvodnění Úvod Základní informace 6 Plastové podlahové vpusti Kompletní vpusti DN 50 a DN 70/DN 00 Kompletní vpusti

Více

Nerezové žlaby pro kuchyně

Nerezové žlaby pro kuchyně collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Nerezové žlaby pro kuchyně 52 Liniové odvodnění Nerezové žlaby pro kuchyně Kuchyňské žlaby pro vpusti CO EG 150 Žlaby s Standardním okrajem Žlaby s Prodlouženým

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací ACO Protipožární

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací ACO Protipožární

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové žlaby 62 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek niové odvodnění Hygienické nerezové žlaby Úvod Přehled systému Hygienický design Ochranné

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové žlaby 62 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek niové odvodnění Hygienické nerezové žlaby Úvod Přehled systému Hygienický design Ochranné

Více

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Odvodnění koupelen 52 Odvodněná koupelen Bodové vpusti EG150 Nerezové podlahové vpusti 54 Liniové odvodnění Koupelnové žlaby s horizontální přírubou 56 ShowerDrain C Koupelnové

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Zachytit a odvést Plastové a Nerezové sanitární vpusti 2 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Základní informace 4 Plastové podlahové vpusti Kompletní

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 0 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 4 Žlaby se spádem dna 0,5 % 5 Vpusti a

Více

Plastové podlahové vpusti

Plastové podlahové vpusti Plastové podlahové vpusti Vysoká funkčnost a bezpečnost Plastové podlahové vpusti ACO Efektivní, bezpeãné a mnohostranné Podlahové vpusti se používají ve všech mokrých místnostech v privátním sektoru a

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Hygienické nerezové žlaby 62 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek niové odvodnění Hygienické nerezové žlaby Úvod Technické informace Přehled

Více

Důležité informace o společnostech ACO a SMOLA KONSTRUKCE B15 SORTIMENT PRODUKTŮ

Důležité informace o společnostech ACO a SMOLA KONSTRUKCE B15 SORTIMENT PRODUKTŮ Důležité informace o společnostech ACO a SMOLA KONSTRUKCE SORTIMENT PRODUKTŮ Katalog platný od 01.02.2015 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové žlaby 68 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek niové odvodnění Hygienické nerezové žlaby Úvod Přehled systému Hygienický design Extra hluboké

Více

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém

NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti. Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém NOVINKA! TECEdrainpoint S podlahové vpusti Kompaktní, osobitý a všestranný stavebnicový systém 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S princip na bázi stavebnice. Kompaktní, osobitý, všestranný TECEdrainpoint

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2011 RONN NEREZ

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2011 RONN NEREZ Odvodňovací podlahové systémy Ceník 1/11 Výrobky z ušlechtilé oceli RONN NEREZ Obsah Strana Standard Compact Samostatné vpustě R 00 2 DN100 3 DN150 3 Štěrbinové žlaby R 40 4 Štěrbinové žlaby R 50 CIP 6

Více

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2009 RONN NEREZ

www.ronn.cz Odvodňovací podlahové systémy Výrobky z ušlechtilé oceli Ceník 1/2009 RONN NEREZ Odvodňovací podlahové systémy Ceník 1/2009 Výrobky z ušlechtilé oceli RONN NEREZ Obsah Strana Standard Compact Samostatné vpustě R 0200 2 DN100 3 DN150 3 Štěrbinové žlaby R 4200 4 Štěrbinové žlaby R 5200

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové žlaby 72 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek niové odvodnění Hygienické nerezové žlaby Úvod Přehled systému Hygienický design xtra hluboké

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací ACO Protipožární

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout XtraDrain 72 XtraDrain Odvodňovací žlaby z kompozitu XtraDrain Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 76 Ploché žlaby a příslušenství

Více

ainline CEdr TE TECEdrainline Seznam sortimentu 2015

ainline CEdr TE TECEdrainline Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICE Stavebnicově postavený program se skládá z četného množství roštů, žlabů a sifonů. Díky tomu lze vzájemnou kombinací splnit přání každého zákazníka. V nabídce najdete

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

TECEdrainline Seznam sortimentu. TECE odvodňovací technika Odd 2

TECEdrainline Seznam sortimentu. TECE odvodňovací technika Odd 2 TECEdrainline Seznam sortimentu TECEdrainline popis výrobku TECEdrainline Pod tímto sprchovým žlábkem je systém. Sprchový žlábek TECEdrainline vám umožňuje naplno využít výhody bezbariérového sprchového

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

Vysoce v konné vpusti pro ploché stfiechy

Vysoce v konné vpusti pro ploché stfiechy Vysoce v konné vpusti pro ploché stfiechy ACO vysoce v konné vpusti pro gravitaãní odvodàování ploch ch stfiech Ploché stfiechy, terasy, stfiechy se zelení a parkovací podlaïí Vpusti pro ploché stfiechy

Více

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K liniové odvodňovací systémy pro extrémní zatížení a nejnáročnější aplikace s aretací Powerlock a bezpečnostní SF drážkou Liniové odvodnění

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 4 Odvodňovací technika CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky A dvantix se systémovou mírou 4 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok velkých

Více

Podlahové vpusti. Podlahová vpusť spodní DN 50/55 plast / nerez. Podlahová vpusť spodní DN 50/84 plast / nerez

Podlahové vpusti. Podlahová vpusť spodní DN 50/55 plast / nerez. Podlahová vpusť spodní DN 50/84 plast / nerez Podlahová vpusť spodní DN 50/55 plast / nerez Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřižkou a v provedení s celonerezovým povrchem. Vyrobeno z polypropylénu a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3

Více

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce ANRIN Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout KerbDrain 180 KerbDrain monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu KerbDrain KD255 monolitické obrubníkové odvodnění, šedé zbarvení, stavební výška 255 mm 184 KerbDrain

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 120 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 75 P 124 PowerDrain V 125 P 130 PowerDrain V 175 P 134 PowerDrain V 275 P 140 Prohlášení o vlastnostech

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Odvodnění koupelen 46 Odvodněná koupelen Bodové vpusti Easyflow Plastové podlahové vpusti 48 Liniové odvodnění Hobbyline Koupelnové žlaby 50 Selfline Koupelnové žlaby 51 Odvodnění

Více

Ochrana proti zpětnému vzdutí

Ochrana proti zpětnému vzdutí hold: Zadržet a pozdržet Ochrana proti zpětnému vzdutí 186 Ochrana proti zpětnému vzdutí Úvod V jakých případech zvolit zpětnou klapku Základní informace k instalaci 188 189 Sklepní vpusti Pro šedou vodu

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 100 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 104 S 10 K Powerlock 108 S 200 K Powerlock 112 S 300 K Powerlock 116

Více

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 Venkovní kanalizační vpusti Lapače střešních splavenin slouží k odvádění dešťových vod do kanalizace nebo pro zachycení nečistot splavených dešťovou vodou ze střech objektů. K tomuto

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO DRAIN Odvodňovací žlaby Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO XtraDrain profesionální systém kompozitních žlabů Systém ACO

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 162 monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství 166 Prohlášení o vlastnostech naleznete na: www.aco.cz/ke stažení ACO Online informace 163

Více

ACO Produktový katalog 2007 Program Sanita

ACO Produktový katalog 2007 Program Sanita ACO Prouktový katalog 2007 Program Sanita Vpusti EG 150 Charakteristika a pfiehle systému Systém ovoňovacích vpustí EG 150 je navržen tak, aby poskytoval hygienická, jenouchá, rychlá a ekonomická řešení

Více

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty ACO Drain www.aco.cz ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty Profesionální liniové odvodnění zpevněných ploch a jiných prostranství u veřejných i neveřejných občanských staveb

Více

Perfektní program pro dům a zahradu

Perfektní program pro dům a zahradu A C O S E L F ACO S E L F 3 typy žlabů: ACO SELF EuroSelf ACO SELF mini ACO SELF maxi ACO SELF Perfektní program pro dům a zahradu Určen pro odvodnění: domovních vchodû vjezdû garáïí teras kde zajišťuje

Více

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout collect: Monoblock PD sbírat a pojmout 144 Monoblock PD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V 148 Monoblock PD 150 V 150 Monoblock PD 200 V 152 Prohlášení o vlastnostech naleznete na:

Více

Těsnění prostupů potrubí

Těsnění prostupů potrubí hold: Zadržet a pozdržet Těsnění prostupů potrubí 198 Těsnění prostupů potrubí Úvod Základní informace 200 Těsnící prstence Odolné netlakové vodě plex MONO 202 Odolné tlakové vodě plex DUO 203 Záslepky

Více

Dodáváme všechny naše výrobky do velkoobchodních sítí po celé České i Slovenské republice. Rovněž

Dodáváme všechny naše výrobky do velkoobchodních sítí po celé České i Slovenské republice. Rovněž Katalog 2018 1 Společnost Miroslav Chuděj s.r.o. byla založena v roce 1990. V této době se firma zabývala pouze výrobou vstřikovacích nástrojů. Postupem času a vývojem trhu došlo v roce 1992 k prvnímu

Více

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout collect: Monoblock RD sbírat a pojmout 156 Monoblock RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock RD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 160 Monoblock RD 150 V monolitické

Více

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL:

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL: -typ SE SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě

Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Estetické a vysoce funkční odvodnění sprchových a hygienických prostor www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain > Výrobky z ušlechtilé oceli Nerezový odvodňovací program 3 5 Podlahové

Více

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Obj. č. Název Balení / paleta [ks] KANALIZAČNÍ VPUSŤ SPODNÍ D 110 STANDARD KANALIZAČNÍ VPUSŤ SPODNÍ D 125 STANDARD Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov, umožňuje připojení okapových svodů.

Více

TECEdrainboard Seznam sortimentu

TECEdrainboard Seznam sortimentu TECEdrainboard Seznam sortimentu TECEdrainboard popis výrobku TECEdrainboard pevná základna pro bezbariérové sprchové kouty Pomocí TECEdrainboard lze nyní bezbariérové sprchové kouty instalovat rychleji

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2012 Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2015. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2015. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok HL- stará se o dobrý odtok Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH CZ HL Česká republika Technická kancelář Dipl. Ing. J. Maňas Zámečnické nám. 54/6 CZ-66451 Šlapanice, T/F: +420 54 522 34 20

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145 Odvodňovací technika X3 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix se systémovou mírou 145 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok

Více

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 52 Výplňové kryty ACO TopTek AL Hliníkové kryty 55 kruhové ACO SAKU B125 BEKU kryty 57 výplňové Online informace kruhové Online informace 53 Kryty pro volitelnou výplň Informace

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

INFO 3/2015. NOVINKA WC dopojení Bronzový program Průmyslové odvodnění z nerezu Obloukové bazénové rošty. www.alcaplast.cz

INFO 3/2015. NOVINKA WC dopojení Bronzový program Průmyslové odvodnění z nerezu Obloukové bazénové rošty. www.alcaplast.cz INFO 3/2015 www.alcaplast.cz WC dopojení Bronzový program Průmyslové odvodnění z nerezu Obloukové bazénové rošty WC DOPOJENÍ flexibilní manžeta pro napojení vývodu WC mísy slouží k napojení WC mís se spodním

Více

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění

Výběr z ceníku. Leader v odvodnění Výběr z ceníku Leader v odvodnění Ochrana před zpětným vzdutím Zpětná klapka s přečerpáním Pumpfix F Comfort s hladkým koncem a hrdlem. Pro montáž do podlahy S krytem pro obložení (X) S černým krytem (S)

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat ygienické nerezové žlaby 52 Liniové odvodnění ygienické nerezové žlaby Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 54 55 ACO ygienefirst žlaby pro vpusti ACO

Více

Ochrana proti zpětnému vzdutí

Ochrana proti zpětnému vzdutí hold: Zadržet a pozdržet Ochrana proti zpětnému vzdutí 220 Kliknutím na číslo stránky se přesunete na požadovaný výrobek Ochrana proti zpětnému vzdutí Úvod Správná instalace a výběr Výhody a možnosti připojení

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x KANÁLOVÁ ŠACHTA 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550

Více

HL3020 Nástavec pro vlepení dlažby

HL3020 Nástavec pro vlepení dlažby Informace o produktu č. 3 / 2012 Nové v HL HL3020 Nástavec pro vlepení dlažby Jako rozšíření výrobního programu podlahových vpustí s nástavci o ø110mm (např. HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300 ) nabízí

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

ACO Self Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti

ACO Self   Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self www.aco.cz Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self odvodàovací systém pro dûm a zahradu 2 Odvodňovací systémy ACO Self byly vyvinuty speciálně

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

PODLAHOVÉ VPUSTI PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 50/55 PLAST / NEREZ PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 50/84 PLAST / NEREZ 38

PODLAHOVÉ VPUSTI PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 50/55 PLAST / NEREZ PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 50/84 PLAST / NEREZ 38 PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 50/55 PLAST / NEREZ Podlahová vpusť s vodní hladinou, je určena pro vnitřní použití. Vyrábí se ve dvou variantách, s plastovou mřížkou a v provedení s celonerezovým povrchem.

Více

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout HD DRAIN 156 HD Drain - žlaby typu I z kompozitního betonu HD Drain CC Žlaby, příslušenství a vpusti 160 HD Drain G Žlaby, příslušenství a vpusti 162 157 HD Drain Informace k

Více

Koupelnové odtoky Advantix systémová míra 100. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny.

Koupelnové odtoky Advantix systémová míra 100. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Koupelnové odtoky Advantix systémová míra 100 Odvodňovací technika X2 CZ 3/16 Ceník 2016 Změny vyhrazeny. Koupelnové odtoky Advantix se systémovou mírou 100 Koupelnové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem RECYFIX PLUS 100 Plastový odvodňovací systém s m ocelovým rámem Pohled a příčný řez pro žlab typ 01 Pohled a příčný řez pro žlab typ 010 Kryty do tř. zatížení C 250 Pohled a příčný řez pro žlab typ 60

Více

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2014. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH. Platný od 1.4. 2014. HL Česká republika Technická kancelář. HL- stará se o dobrý odtok HL- stará se o dobrý odtok Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH HL Česká republika Technická kancelář Dipl. Ing. J. Maňas Zámečnické nám. 54/6 CZ-66451 Šlapanice, T/F: +420 54 522 34 20 M:

Více

Odvodňovací technika X1 Advantix odvodnění podlahy

Odvodňovací technika X1 Advantix odvodnění podlahy _CZ_0127.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 4:03 16 Odvodňovací technika Advantix odvodnění podlahy _CZ_0127.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 4:03 16 2 _CZ_0127.fm Seite 3 Montag, 16. Februar 2009

Více

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna.

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna. Profi Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Litinové poklopy Podzemní nádrže RONN DRAIN COMPLET Odvodňovací žlaby pro všestranné použití.

Více

Odvodnění koupelen. collect: Zachytit a odvést

Odvodnění koupelen. collect: Zachytit a odvést collect: Zachytit a odvést Odvodnění koupelen 128 Kliknutím na číslo stránky se přesunete na požadovaný výrobek Odvodnění koupelen Úvod Základní informace 130 ACO ShowerDrain Liniové odvodnění Řada E luxusní

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 44 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 47 ACO GalaPoint Vpusti a příslušenství 49 ACO XtraPoint Vpusti a příslušenství 51 Bodové odvodnění

Více

Odvodňovací technika X1

Odvodňovací technika X1 Sprchové žlábky Advantix, sprchové žlábky Advantix Vario Odvodňovací technika X1 CZ 3/17 Návrh doporučených cen bez DPH pro odbornou veřejnost 2017 Změny vyhrazeny. Sprchové žlábky Advantix nabízejí vše,

Více

Odvodnění koupelen. collect: Zachytit a odvést

Odvodnění koupelen. collect: Zachytit a odvést collect: Zachytit a odvést Odvodnění koupelen 138 Kliknutím na číslo stránky se přesunete na požadovaný výrobek Odvodnění koupelen Úvod Základní informace 140 Liniové odvodnění Řada E+ exkluzivní řešení

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 188 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 12 ACO Gala 13 ACO 14 ACO DRAIN 18 Bodové odvodnění Online informace 18 Dvorní vpusti Informace k plánování

Více

collect: Monoblock sbírat a pojmout

collect: Monoblock sbírat a pojmout collect: Monoblock sbírat a pojmout 128 Monoblock PD a RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 132 Monoblock PD 150 V monolitické

Více

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 Liniové odvodnûní Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 ACO DRAIN Systém pro kompletní odvodnûní: V echna tfii provedení hran ve ãtyfiech

Více

TECE seznam sortimentu Novinky 2013. TECEprofil TECE ovládací tlačítka TECElux. TECEdrainline TECEdrainpoint S TECEfloor

TECE seznam sortimentu Novinky 2013. TECEprofil TECE ovládací tlačítka TECElux. TECEdrainline TECEdrainpoint S TECEfloor TECE seznam sortimentu Novinky 2013 TECEprofil TECE ovládací tlačítka TECElux TECEdrainline TECEdrainpoint S TECEfloor TECE seznam sortimentu novinky 2013 Stránka TECE splachovací systémy TECEprofil 3

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT PLUS Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem Ve zkratce Pro komerční prostory do třídy zatížení C 250 ve smyslu normy EN 1433 Rám z pozinkované

Více

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 125 Odvodňovací systém pro běžecké dráhy a rozhraní s travnatým hřištěm na straně 4-5 RONN SPORT 125 Štěrbinové žlaby pro běžecké dráhy

Více