Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO V6065EA v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP COMPAQ PRESARIO V6065EA Návod k obsluze HP COMPAQ PRESARIO V6065EA Uživatelská příručka HP COMPAQ PRESARIO V6065EA Příručka pro uživatele HP COMPAQ PRESARIO V6065EA Návod na použití HP COMPAQ PRESARIO V6065EA Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA

2 Abstrakt manuálu: P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka a uzívaná spolecností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD logo je obchodní známka píslusného vlastníka. Informace uvedené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou uvedeny v pesn vymezených prohláseních týkajících se záruk na tyto produkty nebo sluzby. Ze zádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalsích záruk. Spolecnost HP není zodpovdná za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: cervenec 2006 Císlo dokumentu: Obsah 1 Komponenty Horní komponenty... 2 TouchPad... Komponenty na pední stran

3 7 Komponenty na zadní stran. Komponenty na spodní stran Komponenty displeje.. 12 Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely)

4 Dalsí hardwarové soucásti Stítky Technické údaje Provozní prostedí Jmenovité vstupní napájení.

5 . 18 Vstupní/výstupní signály rozsiujícího portu Klepnte na píkaz Start > Tento pocítac. obrázcích v této kapitole jsou zachyceny standardní funkce, které jsou soucástí vtsiny model pocítace. CSWW 1 Horní komponenty TouchPad Komponenta (1) Indikátor zaízení TouchPad Popis Modrá: Zaízení TouchPad je povolené. Zlutá: Zaízení TouchPad je zakázané. (2) (3) (4) (5) (6) (7) TouchPad* Oblast vodorovného posunování zaízení TouchPad* Levé tlacítko zaízení TouchPad* Pravé tlacítko zaízení TouchPad* Oblast svislého posunování zaízení TouchPad* Tlacítko k zapnutí/vypnutí zaízení TouchPad Slouzí k pesunutí ukazatele, výbru nebo aktivaci polozek na obrazovce. Umozuje posun doleva a doprava. Pouzívá se stejn jako levé tlacítko externí mysi. Pouzívá se stejn jako pravé tlacítko externí mysi. Umozuje posun nahoru a dol. Povolí/zakáze zaízení TouchPad. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo zmnit pedvolby polohovacího zaízení, vyberte polozku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Mys. 2 Kapitola 1 Komponenty CSWW Indikátory Komponenta (1) Indikátory napájení (2)* Popis Svítí: Pocítac je zapnutý. Bliká: Pocítac je v úsporném rezimu. Nesvítí: Pocítac je vypnutý nebo v rezimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdroj se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení, je tém vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie zacne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je pocítac pipojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestlize jsou vsechny baterie v pocítaci pln nabité. Pokud pocítac není pipojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovn nabití. (3) (4) (5) (6) Indikátor jednotky Indikátor funkce Caps lock Indikátor tlacítka Média Indikátor vypnutí hlasitosti Bliká, jestlize jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. Po stisknutí tlacítka Média jednou blikne. Modrá: Zvuk pocítace je zapnutý. Zlutá: Zvuk pocítace je vypnutý. (7) (8) (9) Indikátor snízení hlasitosti Indikátor zvýsení hlasitosti Indikátor funkce Num Lock Bliká: Probíhá snízení hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. stisknutím aktivujte rezim spánku. nemá zádnou funkci. nabídku Start systému Microsoft Windows. k pipojení kabelu modemu. volitelných zaízení USB. Slouzí k pipojení doplkového zaízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, jako je videokamera. Svítí: Digitální karta se pouzívá. Podporuje následující formáty doplkových digitálních karet: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital Input/Output (SD I/O), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-picture Card (XD) a xd-picture Card (XD) Type M. (7) (8) (9) (10) Porty USB (2) Port 1394 (pouze u vybraných model) Indikátor ctecky pamových karet (jen u vybraných model) Ctecka pamových karet (jen u vybraných model) 10 Kapitola 1 Komponenty CSWW Komponenty na spodní stran Komponenta (1) (2) (3) Bateriová pozice Uvolovací západka baterie Vtrací otvory (5) Popis Udrzuje baterii. Slouzí k uvolnní baterie z bateriové pozice. Umozují proudní vzduchu k ochlazení vnitních soucástí. UPOZORNNÍ Aby nedoslo k pehátí, neblokujte ventilacní otvory. Pouzívejte pocítac výhradn na rovném tvrdém povrchu. a vypínání interního ventilátoru bhem normálního pouzívání pocítace je tedy normální. (4) (5) Pozice pamového modulu Pozice pevného disku Obsahuje zásuvky pamového modulu. Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA

6 Powered by TCPDF ( Obsahuje pevný disk. CSWW Komponenty na spodní stran 11 Komponenty displeje Komponenta (1) Popis Interní mikrofony (2) (pouze u vybraných model) Záznam zvuku. Poznámka Jestlize je vedle jednotlivých otvor mikrofonu nakreslená ikona mikrofonu, je pocítac vybaven interními mikrofony. (2) Spínac interního displeje Pokud displej zavete a pocítac je zapnutý, displej se vypne a zahájí se rezim spánku. 12 Kapitola 1 Komponenty CSWW Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely) Na vybraných modelech se k odesílání a píjmu signálu jednoho nebo více bezdrátových zaízení pouzívají alespo 2 antény pro bezdrátovou komunikaci. Tyto antény jsou ukryté v pocítaci. Chcete-li získat informace o smrnicích pro bezdrátová zaízení platná pro danou oblast, viz cást Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a prosi mohou být uzitecné, pokud chcete cestovat s pocítacem do zahranicí. Pocítac je napájen stejnosmrným proudem, který lze získat prostednictvím zdroje napájení stídavým nebo stejnosmrným proudem. I kdyz lze pocítac napájet ze samostatného zdroje napájení stejnosmrným proudem, doporucujeme jej napájet pouze pomocí adaptéru stídavého proudu nebo napájecího kabelu pro stejnosmrný proud, dodaného nebo schváleného pro pouzití s pocítacem HP spolecností HP. Pocítac mze pijímat stejnosmrné napájení následujících hodnot. Píkon Provozní naptí Provozní proud Hodnoty 18.5 V dc V dc 3,5 A nebo 4,74 A Tento produkt je navrzen pro energetické systémy informacních technologií s efektivním naptím mezi fázemi nepevysujícím 240 V. 18 Kapitola 2 Technické údaje CSWW Vstupní/výstupní signály rozsiujícího portu Informace o signálech v této cásti mohou být uzitecné, pokud plánujete pouzívat volitelný rozsiující produkt, který se pipojuje k rozsiujícímu portu 3 na pocítaci. (Pocítac má pouze jeden rozsiující port. Termín rozsiující port 3 oznacuje typ rozsiujícího portu.) V následující tabulce jsou uvedeny vstupní a výstupní signály podporované rozsiujícím portem 3 v pocítaci: Funkce USB 2.0 Gigabitový Ethernet IEEE 1394 (4pinový port) Infracervený (pouze pro doplkové dálkové ovládání) (pouze u vybraných model) Vstup napájení Kompozitní TV S-Video TV Komponentní TV DVI Zvukový výstup sluchátek/reproduktor Zvukový vstup mikrofonu VGA Tlacítko napájení Ovládání hlasitosti (zvýsení/snízení) Zapnout/vypnout zvuk Podpora Ano Ano Ne Ano 65 W az 90 W maximáln Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano CSWW Vstupní/výstupní signály rozsiujícího portu Kapitola 2 Technické údaje CSWW Rejstík A adaptér kabelu modemu 14 adaptér stídavého proudu, identifikace 14 antény 13 antény pro bezdrátovou komunikaci 13 B bateriová pozice 11, 15 C cestování s pocítacem stítek s informacemi o souladu modemu 15 stítky certifikace bezdrátové komunikace 15 technické údaje prostedí 18 C císelná klávesnice, identifikace 5 ctecka pamových karet, identifikace 10 F funkcní klávesy, oznacují 5 I indikátor bezdrátového pipojení, identifikace 7 indikátor ctecky pamových karet, identifikace 10 indikátor funkce caps lock, identifikace 3 indikátor funkce Num lock, identifikace 3 indikátor jednotky, identifikace 3 indikátor optické jednotky, identifikace 9 indikátor snízení hlasitosti, identifikace 3 indikátor stavu baterie, urcení 3 indikátor tlacítka Média, identifikace 3 indikátor vypnutí hlasitosti, identifikace 3 indikátory baterie 3 bezdrátové pipojení 7 Caps Lock 3 Ctecka pamových karet 10 jednotka 3 napájení 3 Num Lock 3 optická jednotka 9 snízení hlasitosti 3 tlacítko Média 3 TouchPad 2 vypnutí hlasitosti 3 vypnutí zvuku 3 zvýsení hlasitosti 3 indikátory napájení, identifikace 3 indikátor zaízení TouchPad, identifikace 2 indikátor zvýsení hlasitosti, identifikace 3 informace o smrnicích stítek se smrnicemi 15 stítek s informacemi o souladu modemu 15 stítky certifikace bezdrátové komunikace 15 infracervená cocka, identifikace 7 interní mikrofony, identifikace 12 J jednotka bateriových zdroj urcení 14 jednotky optické 9 pevné 11 jmenovité vstupní napájení, technické údaje 18 K kabel RJ-11 (modem) 14 kabel, napájecí, urcení 14 kabel RJ-11 (modem) 14 klávesa aplikací, Windows 5 klávesa aplikací systému Windows, oznacuje 5 klávesa esc, identifikace 5 klávesa fn, identifikace 5 klávesa loga Windows, oznacuje 5 klávesové zkratky, strucný pehled 5 klávesy aplikace systému Windows 5 císelná klávesnice 5 esc 5 fn 5 funkcní 5 logo Windows 5 konektor, napájení 9 konektor napájení, identifikace 9 N napájecí kabel 14 název a císlo produktu, pocítac 15 O oblasti posunování, zaízení TouchPad 2 oblast pro nastavení hlasitosti, identifikace 5 CSWW Rejstík 21 operacní systém Product Key, kód 15 stítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 15 optická jednotka, urcení 9 P port 1394, identifikace 10 port externího monitoru, idenitifikace 10 port HDMI, identifikace 10 port IEEE 1394, identifikace 10 port pro monitor, externí 10 porty externí monitor 10 HDMI 10 rozsíení 10 USB 9, 10 porty USB, urcení 9, 10 pozice baterie 11, 15 pamový modul 11 pevný disk 11 pozice pamového modulu, identifikace 11 pozice pevného disku, urcení 11 pozadavky na teplotu 17 Product Key, kód 15 R reproduktory, identifikace 4 rozsiující port, idenitifikace 10 rozsiující port; vstupní/výstupní signály 19 S sériové císlo, pocítac 15 servisní stítek 15 soucásti displej 12 dolní strana 11 horní 2 levá strana 10 pravá strana 9 pední strana 7 zadní strana 8 spínac displeje, identifikace 12 spínac interního displeje, identifikace 12 S stítek certifikace bezdrátové komunikace 15 stítek s certifikátem pravosti 15 stítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 15 stítek s informacemi o souladu modemu 15 stítek WLAN 15 stítek zaízení Bluetooth 15 stítky Bluetooth 15 certifikace bezdrátové komunikace 15 certifikát pravosti produktu Microsoft 15 servisní stítek 15 smrnice 15 soulad modemu 15 WLAN 15 T technické údaje jmenovité vstupní napájení 18 provozní prostedí 17 technické údaje nadmoské výsky 17 technické údaje prostedí 17 technické údaje provozního prostedí 17 technické údaje vlhkosti 17 tlacítka médium 4 napájení 4 TouchPad 2 vypnutí zvuku 4 zapnutí/vypnutí zaízení TouchPad 2 Tlacítko k zapnutí/vypnutí zaízení TouchPad 2 tlacítko Média, identifikace 4 tlacítko napájení, oznacuje 4 tlacítko pro vypnutí hlasitosti, oznacuje 4 tlacítko vypnutí hlasitosti, identifikace 4 TouchPad oblasti posunování 2 tlacítka 2 urcení 2 U uvolovací západka, baterie 11 uvolovací západka baterie, identifikace 11 V vtrací otvory, identifikace 8, 11 vypínac bezdrátového pipojení, identifikace 7 výstupní zásuvka S-Video, identifikace 10 Z západka, uvolnní baterie 11 zaízení WLAN 15 zástrcka RJ-11 (modem), identifikace 10 zástrcka RJ-45 (sí), identifikace 10 zástrcka zvukového vstupu (mikrofon), identifikace 7 zásuvka pro bezpecnostní kabel, identifikace 9 zásuvka pro karty ExpressCard, identifikace 9 zásuvka pro mikrofon (zvukový vstup) 7 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) 7 zásuvka zvukového výstupu (sluchátka), identifikace 7 zásuvky bezpecnostní kabel 9 Ctecka pamových karet 10 ExpressCard 9 pamový modul 11 RJ-11 (modem) 10 RJ-45 (sí 10 výstupní S-Video 10 zvukový vstup (pro mikrofon) 7 zvukový výstup (pro sluchátka) 7 22 Rejstík CSWW. Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Řada notebooků TravelMate

Řada notebooků TravelMate Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6-6157EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4154270

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6-6157EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4154270 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6-6157EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6-6157EA

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZX5010EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZX5010EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích Vostro 420 - pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 10

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka

Multimediální počítač HP Pavilion. Uživatelská příručka Multimediální počítač HP Pavilion Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace:

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 355386-221 listopad 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více