P edstavení notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P edstavení notebooku"

Transkript

1 P edstavení notebooku Číslo dokumentu: B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače.

2 Obsah 1 i i v horní části Indikátory Ukazovací zařízení Tlačítka a vypínače Klávesy Stručný přehled klávesových zkratek i na přední straně i na zadní straně i na pravé straně i na levé straně i na spodní straně Bezdrátové antény Další součásti hardwaru Štítky Specifikace Provozní prostředí Jmenovité vstupní napájení Rejst ík P edstavení notebooku ii

3 1 i V této kapitole jsou popsány hardwarové funkce počítače. Zobrazení seznamu hardwaru instalovaného v počítači: 1. Klepněte na položky Start > Tento počítač. 2. V levém podokně okna Práce se systémem vyberte položku Zobrazit systémové informace. 3. Vyberte kartu Hardware > Správce zařízení. Pomocí Správce zařízení můžete také přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. i počítače se mohou lišit podle zeměpisné oblasti a modelu. Obrázky v této příručce odpovídají standardním externím zařízením většiny modelů počítačů. P edstavení notebooku 1 1

4 i v horní části Indikátory Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od ilustrací v této kapitole. 1 Indikátory napájení* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Rychle bliká: Měli byste připojit adaptér střídavého proudu s vyšším jmenovitým výkonem. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. 2 Indikátory bezdrátového připojení (2) Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. (pokračování) 1 2 P edstavení notebooku

5 3 Senzor světla Zjišťuje intenzitu okolního světla 4 Indikátor Caps Lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. 5 Indikátor Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá. 6 Indikátor ztlumení hlasitosti Svítí: Systémový zvuk počítače je vypnut. 7 Indikátor jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. 8 Indikátor stavu baterií Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je vybitá. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v počítači plně nabity. Není-li počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu slabého nabití. *Počítač je vybaven dvěma indikátory napájení. Oba zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku napájení je vidět pouze tehdy, když je počítač otevřený. Druhý indikátor napájení na přední straně počítače je vidět vždy. Počítač je vybaven dvěma indikátory bezdrátového připojení. Oba zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku bezdrátového připojení je viditelný pouze tehdy, když je počítač otevřený. Druhý indikátor bezdrátového připojení na přední straně počítače je viditelný vždy. P edstavení notebooku 1 3

6 Ukazovací za ízení Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od ilustrací v této kapitole. Ukazovátko (pouze u vybraných modelů) a zařízení TouchPad lze používat střídavě. Následující ilustrace a tabulka popisují ukazovací zařízení počítače, která se liší podle modelu. 1 Čtečka otisků prstů (pouze u vybraných modelů)* 2 Levé tlačítko ukazovátka (pouze u vybraných modelů) 3 Ukazovátko (pouze u vybraných modelů) Umožňuje přihlášení k systému Microsoft Windows pomocí otisku prstu namísto použití hesla. U vybraných modelů nahrazuje čtečku otisků prstů střední tlačítko. Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (pokračování) 1 4 P edstavení notebooku

7 4 Střední tlačítko ukazovátka (pouze u vybraných modelů) 5 Pravé tlačítko ukazovátka (pouze u vybraných modelů) 6 Rolovací oblast zařízení TouchPad* Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši. Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. Posouvá zobrazení nahoru nebo dolů. 7 Pravé tlačítko zařízení TouchPad 8 Střední tlačítko zařízení TouchPad (pouze u vybraných modelů) 9 Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. Používá se stejně jako střední tlačítko externí myši. U vybraných modelů je střední tlačítko nahrazeno čtečkou otisků prstů. Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. - Zařízení TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze je nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posun, výběr nebo poklepání. *V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit a změnit předvolby zařízení TouchPad, klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. P edstavení notebooku 1 5

8 Tlačítka a vypínače 1 Tlačítko napájení* Podle stavu počítače slouží k následujícím akcím: Počítač je vypnutý stisknutím ho zapnete. Počítač je v úsporném režimu krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. Počítač je v režimu spánku krátkým stisknutím ukončíte režimspánku. Jestliže počítač nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Windows, vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. (pokračování) 1 6 P edstavení notebooku

9 2 Tlačítko Info Center (Informační středisko) 3 Tlačítko bezdrátového připojení* Zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít následující softwarová řešení: Altiris Local Recovery, kontaktování společnosti HP, nápověda a technická podpora, přehled příslušenství (ukázka volitelných možností), ProtectTools Security Manager, Software Setup (Instalace softwaru), System Information (Systémové informace) a Wireless Assistant (Průvodce bezdrátovým připojením). Zapne nebo vypne funkci bezdrátového připojení, ale nenaváže bezdrátové spojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. 4 Tlačítko prezentace Spustí funkci prezentace. 5 Tlačítko ztlumení hlasitosti Ztlumí systémové zvukové signály. 6 Tlačítko snížení hlasitosti Sníží hlasitost systému. 7 Tlačítko zvýšení hlasitosti Zvýší hlasitost systému. 8 Tlačítko kalkulačky Zapne kalkulačku systému Windows. *V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změně výchozího nastavení naleznete v uživatelských příručkách v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. P edstavení notebooku 1 7

10 Klávesy 1 Klávesa ESC Stisknutím v kombinaci s klávesou FN lze zobrazit systémové informace. 2 Klávesa FN Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou ESC lze aktivovat často používané systémové funkce. 3 Klávesa s logem Windows Zobrazí nabídku Start systému Microsoft Windows. (pokračování) 1 8 P edstavení notebooku

11 4 Klávesa aplikací systému Windows 5 Integrovaná číselná klávesnice Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. Lze je používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. 6 Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou FN lze aktivovat často používané systémové funkce. všech klávesových zkratek naleznete v tabulce Stručný přehled klávesových zkratek. P edstavení notebooku 1 9

12 Stručný p ehled klávesových zkratek Funkce Zobrazení systémových informací Skrytí systémových informací Aktivace úsporného režimu Ukončení úsporného režimu Přepnutí mezi monitorem počítače a externím monitorem Zobrazení informací o baterii Skrytí informací o baterii Snížení jasu obrazovky Zvýšení jasu obrazovky Zapnutí a vypnutí senzoru okolního světla Klávesová zkratka FN+ESC ESC nebo ENTER FN+F3 Tlačítko napájení FN+F4 FN+F8 FN+F8 FN+F9 FN+F10 FN+F P edstavení notebooku

13 i na p ední stran 1 Indikátor bezdrátového připojení Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. 2 Indikátor napájení Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Rychle bliká: Měli byste připojit adaptér střídavého proudu s vyšším jmenovitým výkonem. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (pokračování) P edstavení notebooku 1 11

14 3 Indikátor stavu baterií Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je vybitá. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v počítači plně nabity. Není-li počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu slabého nabití. 4 Indikátor jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. 5 Reproduktory (2) Reprodukují systémové zvukové signály. 6 Západka uvolnění displeje Otevírá počítač. 7 Slot pro digitální média Podporuje sedm formátů volitelných digitálních karet: Secure Digital (SD), MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, Karta Memory Stick Duo (s adaptérem), SmartMedia a xd-picture Card P edstavení notebooku

15 i na zadní stran 1 Slot pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači. Ä Bezpečnostní kabel je navržen tak, aby působil jako odrazující prvek, nemůže však zneužití nebo odcizení počítače zcela zabránit. 2 Ventilační otvor* Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. 3 Zásuvka pro kabel RJ-11 (modem) Ä Neblokujte ventilační otvory, aby nedošlo k přehřátí. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proudění vzduchu by neměl bránit jiný pevný povrch, například přiléhající volitelná tiskárna, ani měkké předměty, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Ventilátor počítače se zapíná automaticky, aby ochlazoval vnitřní součásti a zabraňoval přehřívání. Při běžném provozu je obvyklé, že se vnitřní ventilátor periodicky zapíná a vypíná. Slouží k připojení kabelu modemu. *Umístění a počet ventilačních otvorů se u jednotlivých modelů počítače liší. P edstavení notebooku 1 13

16 i na pravé stran 1 Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) 2 Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Reprodukuje stereofonní zvuk počítače, pokud je připojen k volitelným napájeným stereofonním reproduktorům, sluchátkům, náhlavní soupravě nebo zvukovému vstupu televize. Slouží k připojení volitelné náhlavní soupravy nebo mikrofonu. 3 Porty USB (2) Umožňují připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB 1.1 a 2.0 k počítači pomocí standardního kabelu USB. Oba porty umožňují také připojení volitelné externí jednotky MultiBay II k počítači. Jednotka MultiBay II musí být připojena k externímu zdroji napájení. 4 Optická jednotka Slouží ke čtení optického disku. 5 Tlačítko optické jednotky Slouží k uvolnění podavače média. 6 Zásuvka RJ-45 (síťová) Slouží k připojení síťového kabelu P edstavení notebooku

17 i na levé stran 1 Ventilační otvor* Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. Ä Neblokujte ventilační otvory, aby nedošlo k přehřátí. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proudění vzduchu by neměl bránit jiný pevný povrch, například přiléhající volitelná tiskárna, ani měkké předměty, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Ventilátor počítače se zapíná automaticky, aby ochlazoval vnitřní součásti a zabraňoval přehřívání. Při běžném provozu je obvyklé, že se vnitřní ventilátor periodicky zapíná a vypíná. 2 Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu nebo volitelného napájecího adaptéru. 3 Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru. (pokračování) P edstavení notebooku 1 15

18 4 Výstupní zásuvka typu S-video Slouží k připojení volitelného zařízení typu S-video, například televizoru, videorekordéru, videokamery, zpětného projektoru nebo karty pro digitalizaci videa. 5 Porty USB (2) Umožňují připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB 1.1 a 2.0 k počítači pomocí standardního kabelu USB. Oba porty umožňují také připojení volitelné externí jednotky MultiBay II k počítači. Jednotka MultiBay II musí být připojena k externímu zdroji napájení. 6 Port 1394 Slouží k připojení volitelného zařízení typu IEEE 1394, například videokamery. 7 Slot pro kartu PC Card Podporuje volitelné 32bitové karty CardBus typu I nebo II nebo 16bitové karty PC Card. 8 Slot pro kartu Smart Card Podporuje volitelné karty Smart Card. 9 Tlačítko pro vysunutí karty PC Card Slouží k vysunutí karty PC Card z příslušného slotu. *Umístění a počet ventilačních otvorů se u jednotlivých modelů počítače liší P edstavení notebooku

19 i na spodní stran 1 Pozice pro pevný disk Obsahuje pevný disk. 2 Pozice rozšiřujícího paměťového modulu a karet MiniCard Obsahuje slot pro rozšiřující paměťový modul a zařízení pro bezdrátovou síť LAN Ä Chcete-li zabránit tomu, aby systém přestal reagovat a zobrazila se chybová zpráva, instalujte pouze taková zařízení Mini Card, která jsou pro použití v počítači schválena státními orgány, které regulují bezdrátové připojení ve vaší zemi. Jestliže nainstalujete zařízení, ale zobrazí se zpráva s upozorněním, obnovíte funkce počítače odebráním daného zařízení. Potom kontaktujte středisko péče o zákazníky. (pokračování) P edstavení notebooku 1 17

20 3 Konektor náhradní baterie Slouží k připojení volitelné náhradní baterie. 4 Západky pro uvolnění primární jednotky bateriových zdrojů (2) Slouží k uvolnění jednotky bateriových zdrojů z pozice pro baterie. 5 Pozice pro primární baterii Obsahuje primární jednotku bateriových zdrojů. 6 Konektor pro stolní jednotku Slouží k připojení počítače k volitelné stolní jednotce. 7 Ventilační otvory* Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. Ä Neblokujte ventilační otvory, aby nedošlo k přehřátí. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proudění vzduchu by neměl bránit jiný pevný povrch, například přiléhající volitelná tiskárna, ani měkké předměty, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Ventilátor počítače se zapíná automaticky, aby ochlazoval vnitřní součásti a zabraňoval přehřívání. Při běžném provozu je obvyklé, že se vnitřní ventilátor periodicky zapíná a vypíná. *Umístění a počet ventilačních otvorů se u jednotlivých modelů počítače liší P edstavení notebooku

21 Bezdrátové antény V počítači jsou 2 bezdrátové antény, které vysílají a přijímají signály bezdrátových zařízení. Nejsou viditelné na vnější straně počítače. Upozornění týkající se předpisů pro bezdrátová zařízení ve vaší oblasti naleznete v příručce Poznámky o předpisech, bezpečnosti aprostředí v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. P edstavení notebooku 1 19

22 Další součásti hardwaru 1 Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu do zásuvky střídavého proudu. 2 Adaptér střídavého proudu Převádí střídavý proud na stejnosměrný. 3 Primární jednotka bateriových zdrojů* Napájí notebook, když není připojen k vnějšímu zdroji napájení. *Vzhled kabelů modemu, jednotek bateriových zdrojů a napájecích kabelů se v jednotlivých oblastech a zemích liší P edstavení notebooku

23 Štítky Štítky na počítači obsahují informace, které mohou být užitečné při řešení problémů se systémem nebo při cestování do zahraničí. Servisní štítek obsahuje název produktu, číslo produktu (P/N) a sériové číslo (S/N) počítače. Připravte si tyto informace, než se spojíte se střediskem péče o zákazníky. Servisní štítek je připevněn ke spodní části počítače. Informace obsažené na servisním štítku lze získat i prostřednictvím Centra pro nápovědu a odbornou pomoc. Certifikát pravosti společnosti Microsoft obsahuje kód Product Key systému Windows. Je možné, že tento kód budete potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je připevněn ke spodní části počítače. Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení působnosti vyžadovaná v některých zemích, v nichž byla zařízení schválena pro použití. Volitelné zařízení může být bezdrátová síť LAN (WLAN) nebo zařízení Bluetooth. Pokud váš model počítače obsahuje jedno nebo několik bezdrátových zařízení, je opatřen jedním nebo několika štítky certifikace. Je možné, že tyto informace budete potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou připevněny ke spodní části počítače. Štítek s informacemi o schválení modemu obsahuje informace o shodě modemu s platnými předpisy a uvádí označení působnosti vyžadovaná v některých zemích, ve kterých bylo používání modemu schváleno. Je možné, že tyto informace budete potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o schválení modemu je připevněn ke spodní části počítače. Štítek s informacemi o předpisech obsahuje informace o shodě počítače s platnými předpisy. Štítek s informacemi o předpisech je připevněn ke spodní části počítače. P edstavení notebooku 1 21

24 2 Specifikace V následujících částech jsou uvedeny specifikace provozního prostředí a technické údaje o napájení počítače. Provozní prost edí Informace o provozním prostředí uvedené v následující tabulce mohou být užitečné, pokud plánujete převoz počítače nebo jeho použití v extrémních podmínkách. Faktor Teplota Metrická soustava Britské jednotky Provoz (bez zápisu na optické disky) od 0 do 35 C od 32 do 95 F Provoz (včetně zápisu na optický disk) od 5 do 35 C od 41 do 95 F Mimo provoz od -20 do 60 C od -4 do 140 F Relativní vlhkost (nekondenzující) Provoz % % Mimo provoz 5 95 % 5 95 % Maximální nadmořská výška (bez vyrovnání tlaku) Provoz (100 až 70 kn/m 2 )* Mimo provoz (100 až 30 kn/m 2 ) *kn/m 2 je jiná jednotka pro měření nadmořské výšky m stop m stop P edstavení notebooku 2 1

25 Specifikace Jmenovité vstupní napájení Informace o napájení uvedené v této kapitole lze využít při plánování cest s počítačem do zahraničí. Počítač pracuje při stejnosměrném napětí, které je možné zajistit zdrojem střídavého nebo stejnosměrného napětí. Přestože lze počítač napájet ze samostatného zdroje stejnosměrného napětí, doporučujeme jej napájet pomocí adaptéru střídavého napětí nebo napájecího kabelu stejnosměrného napětí dodaného a schváleného společností HP. Počítač je možné napájet zdrojem stejnosměrného napětí za následujících podmínek. Vstupní napájení Provozní napětí Provozní proud Hodnoty 18,5 V (stejnosměrné) při proudu 3,5 A 65 W 3,5 A Tento produkt je navržen pro energetické systémy informačních technologií v Norsku s efektivním napětím mezi fázemi nepřevyšujícím 240 V. 2 2 P edstavení notebooku

26 Rejst ík A antény 1 19 B bezdrátové antény 1 19 C cestování s notebookem specifikace prostředí 2 2 štítek s informacemi o schválení modemu 1 21 štítky certifikace bezdrátové komunikace 1 21 Č číselná klávesnice, klávesy 1 9 čtečka otisků prstů 1 4 F funkční klávesy 1 9 H hlasitost, tlačítka 1 7 I indikátor bezdrátového připojení 1 2, 1 11 indikátor Caps Lock 1 3 Indikátor jednotky IDE 1 12 indikátor napájení 1 2, 1 11 indikátor Num Lock 1 3 indikátor stavu baterií, popis 1 3, 1 12 indikátor ztlumení 1 3 indikátory bezdrátové připojení 1 2 Caps Lock 1 3 jednotka IDE 1 12 napájení 1 2 Num Lock 1 3 ztlumení hlasitosti 1 3 informace o předpisech štítek s informacemi o předpisech 1 21 štítek s informacemi o schválení modemu 1 21 štítky certifikace bezdrátové komunikace 1 21 J jednotka bateriových zdrojů, popis 1 20 jednotky optické 1 14 pevný 1 17 K kabel modemu 1 14 kabel USB 1 14, 1 16 kabel, napájecí, popis 1 20 P edstavení notebooku Rejst ík 1

27 Rejst ík kabely modem 1 13, 1 14 síť 1 14 USB 1 14, 1 16 karta Memory Stick 1 12 karta Memory Stick Duo 1 12 karta Memory Stick Pro 1 12 karta MultiMediaCard 1 12 karta SmartMedia (SM) 1 12 karta xd-picture Card 1 12 klávesa aplikací, Windows 1 9 klávesa FN 1 8 klávesové zkratky, stručný přehled 1 10 klávesy aplikace systému Windows 1 9 číselná klávesnice 1 9 ESC 1 8 FN 1 8 funkční 1 9 logo Windows 1 8 konektor cestovní baterie 1 18 konektor napájení 1 13 konektor pro stolní jednotku 1 18 konektory cestovní baterie 1 18 napájení 1 15 stolní jednotka 1 18 kód Product Key 1 21 L logo Windows, klávesa 1 8 N napájecí kabel 1 20 název a číslo produktu, notebook 1 21 O operační systém kód Product Key 1 21 štítek s certifikátem pravosti společnosti Microsoft 1 21 optická jednotka, popis 1 14 optická jednotka, tlačítko 1 14 P paměťová karta Secure Digital (SD) 1 12 port port externího monitoru 1 15 port IEEE port pro monitor, externí 1 15 porty externí monitor 1 15 USB 1 14, 1 16 porty USB, popis 1 14, 1 16 pozice baterie 1 18 pevný disk 1 17 pozice paměťového modulu, rozšiřujícího 1 17 pozice pevného disku, popis 1 17 pozice pro baterii 1 18 požadavky na teplotu 2 1 požadavky na vlhkost 2 1 R reproduktory 1 12 rolovací oblast, zařízení TouchPad 1 5 rozšiřující paměťový modul, pozice 1 17 Rejst ík 2 P edstavení notebooku

28 Rejst ík S senzor světla 1 3 servisní štítek 1 21 sériové číslo, notebook 1 21 síťový kabel 1 14 síťový kabel RJ slot pro bezpečnostní kabel 1 13 slot pro digitální média, umístění 1 12 slot pro kartu Smart Card 1 16 sloty bezpečnostní kabel 1 13 Digital Media 6 v karta PC Card 1 16 karta Smart Card 1 16 paměť 1 17 součásti horní část 1 2 levá strana 1 15 pravá strana 1 14 přední strana 1 11 spodní strana 1 17 zadní strana 1 13 specifikace jmenovité vstupní napájení 2 2 provozní prostředí 2 1 specifikace jmenovitého vstupního napájení 2 2 specifikace nadmořské výšky 2 1 specifikace prostředí 2 1 specifikace provozního prostředí 2 1 Š štítek bezdrátové komunikace 1 21 štítek certifikace bezdrátové komunikace 1 21 štítek s certifikátem pravosti 1 21 štítek s certifikátem pravosti společnosti Microsoft 1 21 štítek s informacemi o schválení modemu 1 21 štítek zařízení Bluetooth 1 21 štítky certifikace bezdrátové komunikace 1 21 certifikát pravosti společnosti Microsoft 1 21 předpisy 1 21 schválení modemu 1 21 servisní štítek 1 21 T tlačítka bezdrátové připojení 1 7 hlasitost 1 7 Info Center (Informační středisko) 1 7 kalkulačka 1 7 napájení 1 6 optická jednotka 1 14 prezentace 1 7 vysunutí karty PC Card ze slotu 1 16 zařízení TouchPad 1 5 ztlumení hlasitosti 1 7 P edstavení notebooku Rejst ík 3

29 Rejst ík tlačítko bezdrátového připojení 1 7 Tlačítko Info Center (Informační středisko) 1 7 tlačítko kalkulačky 1 7 tlačítko prezentace 1 7 tlačítko pro vysunutí, slot pro kartu PC Card 1 16 tlačítko ukazovátka 1 4 tlačítko vysunutí karty PC Card ze slotu 1 16 tlačítko ztlumení 1 7 U ukazovátko 1 4 uvolňující západka displej 1 12 jednotka bateriových zdrojů 1 18 V ventilační otvory 1 13, 1 15, 1 18 větrání, ventilační otvory 1 13, 1 15, 1 18 výstupní zásuvka typu S-video 1 16 W Windows, klávesa aplikací 1 9 Z zařízení TouchPad, popis 1 5 zámek, bezpečnostní kabel 1 13 západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 1 18 západka uvolnění displeje 1 12 západky uvolnění displeje 1 12 uvolnění jednotky bateriových zdrojů 1 18 zásuvka pro mikrofon (zvukový vstup) 1 14 zásuvka pro síť (RJ-45) 1 14 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) 1 14 zásuvka RJ-11 (modem) 1 13 zásuvka RJ-45 (síť) 1 14 zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) 1 14 zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) 1 14 zásuvky RJ-11 (modem) 1 13 RJ-45 (síť) 1 14 výstup S-video 1 16 zvukový vstup (pro mikrofon) 1 14 zvukový výstup (pro sluchátka) 1 14 Rejst ík 4 P edstavení notebooku

30 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je ochranná známka příslušného vlastníka. Bluetooth je ochranná známka, kterou vlastní její majitel, a je používána společností Hewlett-Packard Company na základě licence. Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. P edstavení notebooku První vydání: b ezen 2006 Číslo dokumentu:

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq pro podnikání Číslo dokumentace: 393677 222 Červen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 404158-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media (pouze u vybraných model ) Vložení digitální paměťové

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 364598-221 Leden 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace:

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 355386-221 listopad 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007 Karty PC Card Číslo dokumentu: 419433-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Obsah 1 Konfigurace karty PC Card 2 Vložení karty PC Card 3 Ukončení činnosti a vyjmutí karty

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture)

O varováních. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích. Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified Memory Architecture) O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E5400 a E5500 Informace o instalaci a funkcích Modely E5400/E5500 s grafickou kartou UMA (Unified

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více