Představení notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení notebooku"

Transkript

1 Představení notebooku

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Komponenty Horní komponenty... 2 TouchPad... 2 Indikátory... 2 Tlačítka, spínače a reproduktory... 5 Klávesy... 8 Klávesové zkratky reference... 8 Komponenty na přední straně Komponenty na zadní straně Komponenty na pravé straně Komponenty na levé straně Komponenty na spodní straně Komponenty displeje Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely) Další hardwarové součásti Štítky Technické údaje Provozní prostředí Jmenovité vstupní napájení Vstupní/výstupní signály rozšiřujícího portu Rejstřík CSWW iii

4 iv CSWW

5 1 Komponenty Tato kapitola popisuje hardwarové funkce počítače. Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači: 1. Klepněte na příkaz Start > Tento počítač. 2. V části Pevné disky klepněte na název pevného disku v daném počítači. 3. V levém podokně v části Systémové úlohy klepněte na položku Zobrazit systémové informace. 4. Vyberte kartu Hardware > Správce zařízení. Pomocí nástroje Správce zařízení také lze přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. Poznámka Komponenty počítače se mohou lišit v závislosti na oblasti a modelu. Na obrázcích v této kapitole jsou zachyceny standardní funkce, které jsou součástí většiny modelů počítače. CSWW 1

6 Horní komponenty TouchPad (1) Indikátor zařízení TouchPad Modrá: Zařízení TouchPad je povolené. Žlutá: Zařízení TouchPad je zakázané. (2) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (3) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (5) Oblast posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. (6) Tlačítko k zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad Povolí/zakáže zařízení TouchPad. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Indikátory Poznámka Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. 2 Kapitola 1 Komponenty CSWW

7 (1) Indikátory napájení (2)* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (4) Indikátor funkce Caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor tlačítka Média Po stisknutí tlačítka Média jednou blikne. (6) Indikátor tlačítka DVD Po stisknutí tlačítka DVD jednou blikne. (7) Indikátor Předchozí/přetočit zpět Po stisknutí tlačítka Předchozí/ přetočit zpět jednou blikne. (8) Indikátor Přehrávat/pozastavit Po stisknutí tlačítka Přehrávat/pozastavit jednou blikne. (9) Indikátor Další/přetáčení dopředu Po stisknutí tlačítka Další/přetáčení dopředu jednou blikne. (10) Indikátor Stop Po stisknutí tlačítka Stop jednou blikne. (11) Indikátor vypnutí hlasitosti Modrá: Zvuk počítače je zapnutý. Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý. (12) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Probíhá snížení hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. (13) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Probíhá zvýšení hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. CSWW Horní komponenty 3

8 (14) Indikátor funkce Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. *Oba indikátory napájení předávají stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor napájení na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. (1) Indikátory napájení (2)* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř nebo úplně vybitá. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (4) Indikátor funkce Caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor tlačítka Média Po stisknutí tlačítka Média jednou blikne. (6) Indikátor vypnutí hlasitosti Modrá: Zvuk počítače je zapnutý. Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý. (7) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Oblast pro nastavení hlasitosti je právě používána ke snížení hlasitosti reproduktoru. (8) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Oblast pro nastavení hlasitosti je právě používána ke zvýšení hlasitosti reproduktoru. 4 Kapitola 1 Komponenty CSWW

9 (9) Indikátor funkce Num Lock Bliká: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. *Oba indikátory napájení předávají stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor napájení na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. Tlačítka, spínače a reproduktory Poznámka Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač: (2) Reproduktory (2) Přehrávání zvuku. vypnutý, stisknutím jej zapněte. zapnutý, stisknutím aktivujte režim spánku. v úsporném režimu, krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. v režimu spánku, krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. (3) tlačítko Média Pokud není nainstalován software QuickPlay a počítač je zapnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. vypnutý, nemá žádnou funkci. v úsporném režimu, přejde z úsporného režimu do systému Windows. CSWW Horní komponenty 5

10 Pokud není nainstalován software QuickPlay a počítač je zapnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. vypnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. v úsporném režimu, přejde z úsporného režimu do systému Windows. (4) tlačítko DVD Pokud je počítač: Poznámka Tlačítko Média nemá vliv na obnovu systému z režimu spánku. zapnutý, spustí výchozí program pro přehrání disku DVD v optické jednotce. vypnutý, otevře aplikaci QuickPlay pro přehrání disku DVD v optické jednotce. Pokud není software QuickPlay nainstalovaný, tlačítko DVD spustí systém Windows. v režimu spánku, otevře aplikaci QuickPlay pro přehrání disku DVD v optické jednotce. Pokud není nainstalován software QuickPlay, počítač se obnoví z režimu spánku. Poznámka Podrobnosti o používání softwaru QuickPlay naleznete nápovědě online k této aplikaci. (5) Tlačítko Předchozí/přetočit zpět Pokud optická jednotka přehrává disk: Jedním stisknutím přehraje předchozí stopu nebo kapitolu. Po stisknutí v kombinaci s klávesou fn přetáčí. (6) Tlačítko Přehrávat/pozastavit Pokud je v optické jednotce vložen disk a: nepřehrává, přehraje vložený disk. přehrává, pozastaví přehrávaný disk. (7) Tlačítko Další/přetáčení dopředu Pokud optická jednotka přehrává disk: Jedním stisknutím přehraje následující stopu nebo kapitolu. Po stisknutí v kombinaci s klávesou fn přetáčí dopředu. (8) Tlačítko Stop Pokud optická jednotka přehrává disk, zastaví stávající činnost disku. (9) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (10) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Můžete také klepnutím na značku mínus v oblasti posouvání snížit hlasitost nebo ji klepnutím na značku plus zvýšit. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně nastavení od výrobce naleznete v uživatelských příručkách v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. 6 Kapitola 1 Komponenty CSWW

11 (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač: (2) Reproduktory (2) Přehrávání zvuku. vypnutý, stisknutím jej zapněte. zapnutý, stisknutím aktivujte režim spánku. v úsporném režimu, krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. v režimu spánku, krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. (3) tlačítko Média Pokud není nainstalován software QuickPlay a počítač je zapnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. vypnutý, nemá žádnou funkci. v úsporném režimu, přejde z úsporného režimu do systému Windows. Pokud není nainstalován software QuickPlay a počítač je zapnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. vypnutý, spustí hudební program nebo nabídku Média, která umožňuje výběr multimediálního programu. v úsporném režimu, přejde z úsporného režimu do systému Windows. Poznámka Tlačítko Média nemá vliv na obnovu systému z režimu spánku. (4) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (5) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Můžete také CSWW Horní komponenty 7

12 klepnutím na značku mínus v oblasti posouvání snížit hlasitost nebo ji klepnutím na značku plus zvýšit. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně nastavení od výrobce naleznete v uživatelských příručkách v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. Klávesy Poznámka Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Microsoft Windows. (4) Windows, klávesa aplikací Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. (5) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (6) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často používané systémové funkce. Klávesové zkratky reference Chcete-li provést tuto funkci Zobrazit informace. Otevření Centra pro nápovědu a odbornou pomoc Otevření okna Možnosti tisku. Stiskněte fn+esc fn+f1 fn+f2 8 Kapitola 1 Komponenty CSWW

13 Chcete-li provést tuto funkci Otevření webového prohlížeče. Přepínání mezi displejem počítače a externím zobrazovacím zařízením. Aktivace úsporného režimu. Aktivace funkce QuickLock Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD. Přehrání následující stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD. Stiskněte fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f6 fn+f7 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+12 CSWW Horní komponenty 9

14 Komponenty na přední straně Poznámka Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. (1) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. Poznámka Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. (2) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnutá. (3) Infračervená čočka (pouze u vybraných modelů) Slouží k příjmu signálu z dálkového ovladače HP Remote Control. (4) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu sady headset, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (5) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. (6) Zásuvka zvukového výstupu S/PDIF (sluchátka, pouze u vybraných modelů) Poskytuje lepší kvalitu zvuku včetně prostorového zvuku a dalších špičkových zvukových výstupů. 10 Kapitola 1 Komponenty CSWW

15 Komponenty na zadní straně Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. CSWW Komponenty na zadní straně 11

16 Komponenty na pravé straně (1) Zásuvka pro karty ExpressCard Podporuje volitelné karty ExpressCard/54. (2) Optická jednotka Slouží ke čtení optického disku. (3) Indikátor optické jednotky Bliká: Optická jednotka se používá. (4) Port USB (pouze u vybraných modelů) Připojení volitelných zařízení USB. (5) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. 12 Kapitola 1 Komponenty CSWW

17 Komponenty na levé straně (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. Poznámka Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) výstupní zásuvka S-Video Slouží k připojení doplňkového zařízení S-Video, jako je například televizní přijímač, VCR, videokamera, zpětný projektor nebo karta pro digitalizaci obrazu. (3) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru. (4) Rozšiřující port 3 Slouží k připojení počítače k doplňkovému rozšiřujícímu produktu. Poznámka Počítač má pouze jeden rozšiřující port. Termín rozšiřující port 3 označuje typ rozšiřujícího portu. (5) Zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. (6) zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. Poznámka Zástrčka RJ-45 (síť) u vybraných modelů umožňuje připojení k 1Gb síti Ethernet. (7) Port HDMI (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, digitální přijímač, přehrávač DVD nebo jiné kompatibilní digitální či zvukové zařízení. (8) Porty USB (2) Slouží k připojení zařízení USB. (9) Port 1394 (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, jako je videokamera. (10) Indikátor zásuvky pro digitální média (pouze u vybraných modelů) (11) Zásuvka pro digitální média (pouze u vybraných modelů) Svítí: Digitální karta se používá. Podporuje následující formáty doplňkových digitálních karet: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital Input/Output (SD I/O), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-picture Card (XD) a xd-picture Card (XD) Type M. CSWW Komponenty na levé straně 13

18 Komponenty na spodní straně (1) Bateriová pozice Udržuje baterii. (2) Uvolňovací západka baterie Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice. (3) Větrací otvory (5) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (4) Pozice paměťového modulu Obsahuje zásuvky paměťového modulu. (5) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk. 14 Kapitola 1 Komponenty CSWW

19 Komponenty displeje (1) Spínač interního displeje Pokud displej zavřete a počítač je zapnutý, zahájí režim spánku. (2) Interní mikrofony (2) (pouze u vybraných modelů) Záznam zvuku. Poznámka Ikona mikrofonu vedle jednotlivých otvorů mikrofonu znamená, že je počítač vybaven interními mikrofony. (3) Indikátor integrované kamery (jen vybrané modely) Svítí: Integrovaná kamera je používána. (4) Integrovaná kamera (jen vybrané modely) Záznam videa a snímání fotografií. CSWW Komponenty displeje 15

20 Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely) Na vybraných modelech se k odesílání a příjmu signálu jednoho nebo více bezdrátových zařízení používají alespoň 2 antény pro bezdrátovou komunikaci. Tyto antény jsou ukryté v počítači. Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou oblast, viz část Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí ve středisku pomoci a technické podpory. Poznámka Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén. 16 Kapitola 1 Komponenty CSWW

21 Další hardwarové součásti (1) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce. (2) Adaptér střídavého proudu, Převádí střídavý proud na stejnosměrný. (3) Baterie* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení. (4) Modemový kabel (pouze u vybraných modelů)* Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11 nebo adaptéru modemu pro určitou zemi. (5) Adaptér modemového kabelu pro určitou zemi (jen u vybraných modelů) Upravuje modemový kabel pro jinou než telefonní zásuvku RJ-11. *Kabely modemu, jednotky bateriových zdrojů a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití. CSWW Další hardwarové součásti 17

22 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Servisní štítek poskytuje informace o značce produktu, názvu řady, sériovém čísle (s/n) a čísle produktu (p/n) počítače. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat podporu zákazníků. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače. Certifikát pravosti produktu Microsoft obsahuje kód Product Key systému Microsoft Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače. Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek s informacemi o předpisech se nachází na spodní straně počítače. Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadované v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Informace o souladu modemu jsou umístěny v pozici pevného disku. Štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze pro vybrané modely) obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení schválena k použití. Může se jednat o doplňkové zařízení pro přístup do bezdrátové místní sítě (WLAN) nebo zařízení Bluetooth. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny uvnitř pozice paměťového modulu. 18 Kapitola 1 Komponenty CSWW

23 2 Technické údaje Provozní prostředí Informace o provozním prostředí v následující tabulce vám mohou pomoci, pokud chcete počítač používat nebo přepravovat za extrémních podmínek. Faktor Metrická soustava USA Teplota Při provozu 5 až 35 C 41 až 95 F Mimo provoz -20 až 60 C -4 až 140 F Relativní vlhkost (bez kondenzace) Při provozu 10-90% 10-90% Mimo provoz 5-95% 5-95% Maximální nadmořská výška (bez přetlaku) Při provozu (14,7 až 10,1 psia*) -15 až 3,048 m 50 až stop Mimo provoz (14,7 až 4,4 psia*) -15 až 12,192 m 50 stop až stop *Libry na čtvereční palec (absolutní) je další jednotka míry pro nadmořskou výšku. CSWW Provozní prostředí 19

24 Jmenovité vstupní napájení Informace o napájení v této části mohou být užitečné, pokud chcete cestovat s počítačem do zahraničí. Počítač je napájen stejnosměrným proudem, který lze získat prostřednictvím zdroje napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem. I když lze počítač napájet ze samostatného zdroje napájení stejnosměrným proudem, doporučujeme jej napájet pouze pomocí adaptéru střídavého proudu nebo napájecího kabelu pro stejnosměrný proud, dodaného nebo schváleného pro použití s počítačem HP společností HP. Počítač může přijímat stejnosměrné napájení následujících hodnot. Příkon Provozní napětí Provozní proud Hodnoty 18.5 V dc 19.0 V dc 3,5 A nebo 4,74 A Tento produkt je navržen pro energetické systémy informačních technologií s efektivním napětím mezi fázemi nepřevyšujícím 240 V. 20 Kapitola 2 Technické údaje CSWW

25 Vstupní/výstupní signály rozšiřujícího portu Informace o signálech v této části mohou být užitečné, pokud plánujete používat volitelný rozšiřující produkt, který se připojuje k rozšiřujícímu portu 3 na počítači. (Počítač má pouze jeden rozšiřující port. Termín rozšiřující port 3 označuje typ rozšiřujícího portu.) V následující tabulce jsou uvedeny vstupní a výstupní signály podporované rozšiřujícím portem 3 v počítači: Funkce USB 2.0 Gigabitový Ethernet IEEE 1394 (4pinový port) Infračervený (pouze pro doplňkové dálkové ovládání) Vstup napájení Kompozitní TV S-Video TV Komponentní TV zvuk S/PDIF DVI Zvukový výstup sluchátek/reproduktorů Zvukový vstup mikrofonu VGA Tlačítko napájení Ovládání hlasitosti (zvýšení/snížení) Zapnutý/vypnutý zvuk Podpora Ano Ano Ne Ano 65 W až 90 W maximálně Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano CSWW Vstupní/výstupní signály rozšiřujícího portu 21

26 22 Kapitola 2 Technické údaje CSWW

27 Rejstřík A adaptér kabelu modemu 17 adaptér střídavého proudu, identifikace 17 antény 16 antény pro bezdrátovou komunikaci 16 B baterie určení 17 bateriová pozice 14, 18 C cestování s počítačem štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18 technické údaje prostředí 20 Č číselná klávesnice, identifikace 8 F funkční klávesy, označují 8 I indikátor bezdrátového připojení, identifikace 10 indikátor Další/přetáčení dopředu, identifikace 3 indikátor funkce caps lock, identifikace 3, 4 indikátor funkce Num lock, identifikace 4, 5 indikátor integrované kamery, identifikace 15 indikátor jednotky, identifikace 3, 4 indikátor optické jednotky, identifikace 12 Indikátor Předchozí/přetočit zpět, identifikace 3 indikátor Přehrávat/pozastavit, identifikace 3 indikátor snížení hlasitosti, identifikace 3, 4 indikátor stavu baterie, určení 3, 4 indikátor Stop, identifikace 3 indikátor tlačítka DVD, identifikace 3 indikátor tlačítka Média, identifikace 3, 4 indikátor vypnutí hlasitosti, identifikace 3, 4 indikátory baterie 3, 4 bezdrátové připojení 10 Caps Lock 3, 4 Další/přetáčení dopředu 3 integrovaná kamera 15 jednotka 3, 4 napájení 3, 4 Num Lock 4, 5 optická jednotka 12 Předchozí/přetočit zpět 3 Přehrávat/pozastavit 3 snížení hlasitosti 3, 4 tlačítko DVD 3 tlačítko Média 3, 4 TouchPad 2 vypnutí hlasitosti 3, 4 vypnutí zvuku 3, 4 zastavení 3 Zásuvka pro digitální média 13 zvýšení hlasitosti 3, 4 indikátory aktivity médií, identifikace 3 indikátory napájení, identifikace 3, 4 indikátor zařízení TouchPad, identifikace 2 indikátor zásuvky pro digitální média, identifikace 13 indikátor zvýšení hlasitosti, identifikace 3, 4 informace o směrnicích štítek se směrnicemi 18 štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítky certifikace bezdrátové komunikace 18 infračervená čočka, identifikace 10 integrovaná kamera, identifikace 15 interní mikrofony, identifikace 15 J jednotky optické 12 pevné 14 jmenovité vstupní napájení, technické údaje 20 K kabel RJ-11 (modem) 17 kabel, napájecí, určení 17 kabel RJ-11 (modem) 17 kamera, identifikace 15 klávesa aplikací, Windows 8 klávesa aplikací systému Windows, označuje 8 klávesa esc, identifikace 8 klávesa fn, identifikace 8 CSWW Rejstřík 23

28 klávesa loga Windows, označuje 8 klávesové zkratky, stručný přehled 8 klávesy aplikace systému Windows 8 číselná klávesnice 8 esc 8 fn 8 funkční 8 logo Windows 8 konektor, napájení 12 konektor napájení, identifikace 12 N napájecí kabel 17 název a číslo produktu, počítač 18 O oblasti posunování, zařízení TouchPad 2 oblast pro nastavení hlasitosti, identifikace 6, 7 operační systém Product Key, kód 18 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 18 optická jednotka, určení 12 P port 1394, identifikace 13 port externího monitoru, idenitifikace 13 port HDMI, identifikace 13 port IEEE 1394, identifikace 13 port pro monitor, externí 13 porty externí monitor 13 HDMI 13 rozšíření 13 USB 12, 13 porty USB, určení 12, 13 pozice baterie 14, 18 paměťový modul 14 pevný disk 14 pozice paměťového modulu, identifikace 14 pozice pevného disku, určení 14 požadavky na teplotu 19 Product Key, kód 18 Předchozí/přetočit zpět, identifikace 6 R reproduktory, identifikace 5, 7 rozšiřující port, idenitifikace 13 rozšiřující port, vstupní/výstupní signály 21 S sériové číslo, počítač 18 servisní štítek 18 součásti displej 15 dolní strana 14 horní 2 levá strana 13 pravá strana 12 přední strana 10 zadní strana 11 spínač displeje, identifikace 15 spínač interního displeje, identifikace 15 Š štítek certifikace bezdrátové komunikace 18 štítek s certifikátem pravosti 18 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 18 štítek s informacemi o souladu modemu 18 štítek WLAN 18 štítek zařízení Bluetooth 18 štítky Bluetooth 18 certifikace bezdrátové komunikace 18 certifikát pravosti produktu Microsoft 18 servisní štítek 18 směrnice 18 soulad modemu 18 WLAN 18 T technické údaje jmenovité vstupní napájení 20 provozní prostředí 19 technické údaje nadmořské výšky 19 technické údaje prostředí 19 technické údaje provozního prostředí 19 technické údaje vlhkosti 19 tlačítka Další/přetáčení dopředu 6 DVD 6 médium 5, 7 napájení 5, 7 Předchozí/přetočit zpět 6 Přehrávat/pozastavit 6 TouchPad 2 vypnutí zvuku 6, 7 zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 2 zastavení 6 tlačítka pro ovládání médií, identifikace 6 tlačítko Další/přetáčení dopředu, identifikace 6 tlačítko DVD, identifikace 6 Tlačítko k zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 2 tlačítko Média, identifikace 5, 7 tlačítko napájení, označuje 5, 7 tlačítko pro vypnutí hlasitosti, označuje 6, 7 tlačítko Přehrávat/pozastavit, identifikace 6 tlačítko Stop, identifikace 6 tlačítko vypnutí hlasitosti, identifikace 6, 7 TouchPad oblasti posunování 2 tlačítka 2 určení 2 U uvolňovací západka, baterie 14 uvolňovací západka baterie, identifikace Rejstřík CSWW

29 V větrací otvory, identifikace 11, 14 vypínač bezdrátového připojení, identifikace 10 výstupní zásuvka S-Video, identifikace 13 Z západka, uvolnění baterie 14 zařízení WLAN 18 zástrčka RJ-11 (modem), identifikace 13 zástrčka RJ-45 (síť), identifikace 13 zástrčka zvukového vstupu (mikrofon), identifikace 10 zásuvka pro bezpečnostní kabel, identifikace 13 Zásuvka pro digitální média, identifikace 13 zásuvka pro karty ExpressCard, identifikace 12 zásuvka pro mikrofon (zvukový vstup) 10 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) 10 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) S/PDIF 10 zásuvka zvukového výstupu (sluchátka), identifikace 10 zásuvka zvukového výstupu S/ PDIF (sluchátka), identifikace 10 zásuvky bezpečnostní kabel 13 Digitální média 13 ExpressCard 12 paměťový modul 14 RJ-11 (modem 13 RJ-45 (síť 13 výstupní S-Video 13 zvukový vstup (pro mikrofon) 10 zvukový výstup (pro sluchátka) 10 zvukový výstup S/PDIF (sluchátka) 10 CSWW Rejstřík 25

30 26 Rejstřík CSWW

31

32

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řada notebooků TravelMate

Řada notebooků TravelMate Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích Vostro 420 - pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 10

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Inspiron Pohledy. Technické údaje

Inspiron Pohledy. Technické údaje Inspiron 3650 Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo Dell jsou ochranné

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více