Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka

2 Pozorně si prosím přečtěte před použitím Bezpečnostní upozornění Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní upozornění, abyste dokázali se svým telefonem správně pracovat. Přestože je toto zařízení odolné, nevystavujte jej nárazům, pádům, vysokému tlaku a ani jej neohýbejte nebo nepropichujte. Nepoužívejte svůj mobilní telefon ve vlhkém prostředí, jako je koupelna. Zabraňte úmyslnému namočení nebo ponoření mobilního telefonu do vody nebo jiné kapaliny. Mobilní telefon nezapínejte, je-li v daném místě zakázáno používat telefony nebo může-li způsobit rušení či jiné ohrožení. Mobilní telefon nepoužívejte při řízení. Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. V blízkosti lékařských přístrojů telefon vypínejte. Telefon vypněte také v letadle. Mohl by způsobit rušení řídicích přístrojů letadla. Telefon vypněte v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Mohl by ovlivnit jejich funkci. Nepokoušejte se telefon a jeho příslušenství rozebírat. Telefon mohou opravovat pouze kvalifikované osoby. Nevkládejte svůj mobilní telefon ani jeho příslušenství do schránek se silným elektromagnetickým polem. Do blízkosti telefonu nepokládejte magnetická úložná média. Vyzařování z telefonu může vymazat uložená data. Nepoužívejte telefon v prostředí s vysokou teplotou ani v oblasti s výbušnými plyny, jako jsou čerpací stanice. Svůj mobilní telefon a jeho příslušenství chraňte před dětmi. Nedovolte, aby děti používaly tento mobilní telefon bez dozoru. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, aby nedošlo k výbuchu. Dodržujte všechny zákony a nařízení související s používáním bezdrátových zařízení. Při používání tohoto bezdrátového zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob. Mobilní telefon nepoužívejte v letadle, nemocnici, na čerpací stanici ani v autoopravnách. Osoby se zdravotními implantáty (kardiostimulátor, inzulínová pumpa atd.) musejí zajistit vzdálenost mezi mobilním telefonem a implantátem nejméně 15 cm a při telefonování musejí držet mobilní telefon na straně vzdálenější od implantátu. Při použití kabelu USB přesně dodržujte odpovídající pokyny v této příručce. Jinak může dojít k poškození vašeho mobilního telefonu nebo počítače.

3 Právní oznámení 2015 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, jejich příslušná loga, Caterpillar Yellow, Power Edge a firemní a produktová označení uvedená v této příručce jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez svolení. Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc. Ochranné známky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a dalších stran jsou majetkem odpovídajících vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar Inc. nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována ani přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky. Výrobek popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorskými právy či licencemi. Zákazníci nesmějí žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, vyjímat, zpětně sestavovat, pronajímat, převádět ani následně licencovat uvedený software nebo hardware, pokud nejsou podobná omezení zakázaná platnými zákony nebo tyto činnosti neschválí příslušní držitelé autorských práv v rámci licencí. Upozornění Některé zde popsané funkce výrobku a jeho příslušenství závisejí na instalovaném softwaru, parametrech a nastavení místní sítě a nemusejí být aktivované nebo mohou být omezené operátory místní sítě nebo poskytovateli síťových služeb. Proto zde uvedené popisy nemusejí přesně odpovídat zakoupenému výrobku či jeho příslušenství. Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění či oznámení změnit nebo upravit jakékoli informace či specifikace obsažené v této příručce. Výrobce neodpovídá za legitimnost a kvalitu jakéhokoli obsahu, který odešlete nebo přijmete tímto mobilním telefonem, což zahrnuje zejména text, obrázky, hudbu, filmy a nevestavěný software s ochranou ve formě autorských práv. Veškeré důsledky vyplývající z instalace a používání zmíněného obsahu na tomto mobilním telefonu ponese sám uživatel. BEZ ZÁRUKY Obsah této příručky je poskytován v dané podobě. Nestanoví-li příslušné zákony jinak, nejsou ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu této příručky vydávány žádné záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V maximální míře povolené platnými zákony nenese výrobce zařízení odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé a následné škody, ušlý zisk, obchod a příjmy, ztrátu dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor. Nařízení o dovozu a vývozu Kupcem so, v skladu z vsemi veljavnimi izvoznimi in uvoznimi zakoni in predpisi, zagotovljene vsa ustrezna zakonska dovoljenja in licence, da lahko izvozijo ter ponovno uvozijo izdelke, naveden v tem priročniku, vključno s programsko opremo in vsebovanimi tehničnimi podatki.

4 Obsah Chytrý telefon Cat S Představení vašeho mobilního telefonu... 1 Snadné ovládání základních funkcí... 1 Začínáme s mobilním telefonem... 2 Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu... 4 Domovská obrazovka... 4 Používání dotykové obrazovky... 4 Uzamknutí a odemknutí obrazovky... 5 Displej... 6 Uspořádání displeje... 6 Panel upozornění... 7 Ikony zástupců... 7 Složky... 8 Tapety... 8 Přenos multimediálních souborů mezi mobilním telefonem a počítačem... 8 Použití režimu Letadlo... 9 Telefon... 9 Uskutečnění hovoru... 9 Přijetí a odmítnutí hovoru...10 Další operace během hovoru...10 Používání záznamu hovorů...11 Kontakty Komunikace s kontakty...13 Používání klávesnice na obrazovce...14 Zprávy SMS a MMS Wi-Fi Bluetooth Zábava Fotografování a záznam videa Poslech hudby Poslech FM rádia Služby Google... 24

5 Používání služby Mapy Google Používání služby YouTube Používání služby Google Play Synchronizace informací Správa účtů Úprava nastavení synchronizace účtů Používání dalších aplikací Používání aplikace Kalendář Používání aplikace Budík Kalkulačka Správa vašeho mobilního telefonu Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení vyzvánění telefonu Konfigurace programovatelného tlačítka Nastavení služeb telefonu Ochrana mobilního telefonu Používání funkce NFC Správa aplikací Způsoby uvolnění paměti mobilního telefonu Resetování mobilního telefonu Hardwarové resetování zařízení Zobrazení e-štítku Dodatek Upozornění a bezpečnostní opatření Příslušenství Čištění a údržba Kompatibilita se sluchovými pomůckami (HAC) Tísňové volání Prohlášení FCC Prohlášení pro území Kanady Informace o vystavení účinkům radiofrekvenčního záření (SAR) Prevence poškození sluchu Prohlášení o shodě Shoda se SAR CE Informace o likvidaci a recyklaci... 45

6 Chytrý telefon Cat S40 4G chytrý telefon S40 je určen pro venkovní používání tak, aby se vyrovnal s náročným prostředím. Je certifikován na nejvyšší průmyslový standard odolnosti, IP68, takže je vodotěsný a jeho displej lze používat i s mokrými prsty. Má vynikající sklo odolné vůči poškrábání, je prachuvzdorný a vydrží pád z výšky 1,8 m. Rovněž využívá čtyřjádrový procesor (1,1 GHz) a nejnovější verzi systému Android 5.1 (Lollipop) s přístupem k obchodu Google Play, takže nečiní žádné kompromisy mezi výkonem a ochranou. Kromě prvků zaručujících vyšší odolnost se S40 pyšní aplikacemi pro zvýšení výkonnosti. Zásluhou baterie s dlouhou výdrží a paměti rozšiřitelné až na 64 GB budete moci snadno procházet web, psát zprávy, poslouchat hudbu a mnoho dalšího. Představení vašeho mobilního telefonu Přehled POHLED ZEPŘEDU 1. Přední fotoaparát 2. Sluchátko Konektor sluchátek 4. LED blesk 5. Zadní fotoaparát 6. Mikrofon 7. Slot pro kartu microsd 8. Slot pro kartu SIM 9. Tlačítka hlasitosti/ fotoaparátu Tlačítko Napájení 11. Mikrofon/reproduktor 12. Tlačítko Naposledy použité aplikace Tlačítko Domů 14. Tlačítko Zpět Port USB 16. Programovatelné tlačítko Snadné ovládání základních funkcí POHLED ZEZADU Tlačítko Napájení Tlačítko Domů Tlačítko Naposledy použité aplikace Tlačítko Zpět Tlačítka hlasitosti/ fotoaparátu Stiskem tohoto tlačítka zapnete mobilní telefon. Stiskem a přidržením zobrazíte nabídku možností telefonu. V případě zapnutého telefonu můžete stiskem zamknout nebo aktivovat obrazovku. Stiskem tohoto tlačítka vždy zobrazíte domovskou obrazovku. Dlouhým stiskem tlačítka Domů zobrazíte ikonu Google. Klepnutím na ikonu na displeji spustíte vyhledávač Google nebo službu Google Now. Stiskem zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Stiskem se vrátíte na předchozí zobrazenou obrazovku. Tímto tlačítkem také zavřete klávesnici na obrazovce. Pokud je spuštěna aplikace fotoaparátu, můžete stiskem tlačítek hlasitosti/ fotoaparátu okamžitě pořizovat snímky. Jestliže aplikaci fotoaparátu nepoužíváte, mají tlačítka hlasitosti/fotoaparátu jiné funkce. Hlasitost stiskem tlačítka Zvýšení hlasitosti ( ) zvyšte hlasitost nebo stiskem tlačítka Snížení hlasitosti ( ). Snímek obrazovky současně stiskněte tlačítko Napájení a tlačítko Snížení hlasitosti ( + ). Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 1

7 Začínáme s mobilním telefonem Instalace paměťové karty 1. Otevřete kryt na boční straně. Boční kryt 2. Vložte kartu microsd způsobem uvedeným na obrázku. Kartu microsd vložte pozlacenými kontakty směrem nahoru a zatlačte ji zcela dovnitř, až uslyšíte cvaknutí. Chcete-li kartu microsd vyjmout, zatlačte na okraj karty, čímž ji uvolníte. Na kartu microsd netlačte nadměrnou silou, jinak můžete slot nebo kartu poškodit. Instalace karty nano SIM 1. Vytáhněte držák karet SIM. 2. Vložte kartu nebo karty nano SIM do držáku karet SIM způsobem uvedeným na držáku. 3. Zasuňte držák karet SIM do zpět do slotu. Vložte kartu nebo karty nano SIM do držáku karet SIM tak, aby pozlacené kontakty karty směřovaly nahoru, a zatlačte držák zcela dovnitř, až uslyšíte cvaknutí. Chcete-li kartu nebo karty nano SIM vyjmout, zatlačte držák směrem dovnitř a rychle jej uvolněte. Následně jej budete moci vytáhnout. Potom vyjměte kartu nebo karty nano SIM. 2 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

8 Nabíjení baterie Mobilní telefon S40 má vestavěnou baterii, kterou lze nabít následujícím postupem: 1. Připojte kabel USB dodaný s mobilním telefonem k nabíječce. Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Cat. Neschválená zařízení mohou telefon poškodit nebo způsobit explozi baterie. 2. Otevřete kryt portu USB. Připojte kabel USB k portu USB svého mobilního telefonu. Při připojování kabelu USB nepoužívejte příliš velkou sílu. Dejte pozor na správné otočení konektoru. Pokusíte-li se zasunout konektor obráceně, můžete způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. 3. Zasuňte druhý konec kabelu USB do síťové zástrčky a tu pak připojte do elektrické zásuvky. 4. Jakmile nabíjení skončí, odpojte konektor od zařízení a pak odpojte také nabíječku. Je-li baterie zcela vybitá, může zobrazení ikony nabíjení chvíli trvat. Důležité informace o baterii Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, nemusí být možné zapnout telefon okamžitě po zahájení nabíjení baterie. Nechejte baterii několik minut nabíjet s vypnutým telefonem a teprve poté se jej pokuste zapnout. Během této doby se na displeji nemusí objevit animace nabíjení. Doba potřebná k nabití baterie závisí na okolní teplotě a stáří baterie. Když je nabití baterie nízké, přehraje telefon zvukové upozornění a zobrazí varování. Jestliže je baterie téměř vybitá, telefon se automaticky vypne. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 3

9 Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu Zapnutí mobilního telefonu Stiskněte tlačítko Napájení ( ). Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte upřednostňovaný jazyk a klepnutím na ikonu Start pokračujte v procesu nastavení. Máte-li na kartě SIM aktivní ochranu osobním identifikačním číslem (PIN), budete jej muset před zobrazením uvítací obrazovky zadat. K dokončení procesu nastavení je zapotřebí Wi-Fi nebo datové připojení. Nyní budete vyzváni k přihlášení ke stávajícímu účtu Google nebo k vytvoření nového účtu, aby bylo možné proces nastavení dokončit. Proces vytvoření účtu můžete přeskočit a dokončit jej jindy. K využívání některých služeb Google na zařízení je nutné mít účet Google. Vypnutí mobilního telefonu 1. Stiskem a přidržením tlačítka Napájení zobrazte nabídku možností telefonu. 2. Klepněte na možnost Vypnout. Domovská obrazovka Po přihlášení nebo zapnutí telefonu se zobrazí domovská obrazovka. Domovská obrazovka slouží jako výchozí bod pro přístup ke všem funkcím telefonu. Zobrazuje ikony aplikací, widgety, zástupce a další prvky. Domovskou obrazovku si můžete upravit změnou tapety a zobrazením položek, které požadujete. Na domovské obrazovce je rovněž ikona spouštěcího programu ( si můžete prohlédnout a spustit nainstalované aplikace. ). Po klepnutí na tuto ikonu Klepnutí a přidržení v prázdné oblasti na domovské obrazovce vyvolá zástupce pro tapety, widgety a nastavení. Používání dotykové obrazovky Ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky Klepnutí: Klepnutím prstu vyberete položku, potvrdíte volbu nebo spustíte aplikaci. Klepnutí a přidržení: Klepněte na položku prstem a přidržte ji, dokud váš mobilní telefon nezareaguje. Chcete-li například otevřít nabídku možností pro aktivní obrazovku, dotkněte se obrazovky a držte prst přitisknutý, dokud se nabídka nezobrazí. Přejetí: Pohybujte prstem po obrazovce svisle nebo vodorovně. Přejetím doleva nebo doprava můžete například procházet obrázky. Přetažení: Klepněte na požadovanou položku prstem a přidržte ji. Následně položku přetáhněte na jinou část obrazovky. Přetažením ikony ji můžete přesunout nebo odstranit. 4 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

10 Otočení obrazovky mobilního telefonu Orientace většiny obrazovek se změní společně s polohou telefonu, když jej natočíte ze svislé polohy na stranu a zpět. Viz strana 33. Uzamknutí a odemknutí obrazovky Uzamknutí obrazovky Jestliže je telefon zapnutý, můžete stiskem tlačítka Napájení zamknout obrazovku. Když je obrazovka zamknutá, můžete stále přijímat zprávy a hovory. Necháte-li svůj mobilní telefon chvíli v klidu, obrazovka se automaticky zamkne. Odemknutí obrazovky Stiskem tlačítka Napájení aktivujete obrazovku. Následně ji odemknete přetažením ikony zámku ( ) doprostřed obrazovky. Chcete-li přímo ze zamčené obrazovky použít fotoaparát, přetáhněte ikonu fotoaparátu ( ) doleva, čímž spustíte aplikaci fotoaparátu. Chcete-li přímo ze zamčené obrazovky použít funkci telefonu, přetáhněte ikonu telefonu ( ) doprava, čímž spustíte aplikaci telefonu. Pokud jste nastavili zámek obrazovky, budete muset obrazovku nejprve odemknout. Podrobné informace naleznete v části Ochrana mobilního telefonu pomocí zámku obrazovky na stranách Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 5

11 Displej Uspořádání displeje Upozornění a informace o stavu Na horním okraji každé obrazovky se nachází stavová lišta. Zobrazují se zde upozornění, jako například zmeškané hovory nebo přijaté zprávy (vlevo), a ikony stavu telefonu, jako je nabití baterie (vpravo) a aktuální čas. Ikona upozornění Ikony stavu Ikony stavu Připojeno k mobilní síti 3G Připojeno k mobilní síti GPRS Připojeno k mobilní síti EDGE Připojeno k mobilní síti HSDPA Připojeno k mobilní síti HSPA+ Připojeno k mobilní síti 4G Roaming Síla signálu mobilní sítě Není signál Připojeno k síti Wi-Fi Režim vibrací Nalezení polohy Velmi nízké nabití baterie Nízké nabití baterie Baterie je částečně vybitá Baterie je plně nabitá Baterie se nabíjí Zapnuté FM rádio Režim Letadlo Připojeno k zařízení Bluetooth Ikony upozornění Nová ová zpráva Nová multimediální zpráva Nastavený budík Nadcházející událost Synchronizace dat Problém s přihlášením nebo synchronizací Zmeškaný hovor Aktivovaný reproduktor Vypnutý mikrofon telefonu Stahování dat Telefon je připojen pomocí kabelu USB Nová textová zpráva Byl pořízen snímek obrazovky 6 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

12 Panel upozornění Váš mobilní telefon vás upozorní na příjem nové zprávy nebo nadcházející událost. Panel upozornění vás rovněž informuje o budíku a nastaveních například když je aktivován budík. Po otevření panelu upozornění můžete zobrazit operátora bezdrátové sítě, zprávu, připomenutí či upozornění na událost. Otevření panelu upozornění 1. Pokud se na liště upozornění zobrazí nová ikona upozornění, klepněte na lištu upozornění a stažením dolů otevřete panel upozornění. 2. Klepnutím na upozornění otevřete příslušnou aplikaci. Zavření panelu upozornění Chcete-li upozornění přímo zavřít (bez prohlédnutí), přidržte jej a přetáhněte jej na levou nebo pravou stranu obrazovky. Panel upozornění zavřete přetažením jeho dolní části směrem nahoru. Ikony zástupců Přidání nové položky na obrazovku 1. Na domovské obrazovce zobrazte klepnutím na ikonu všechny aplikace. 2. Položku přidáte tak, že ikonu odpovídající aplikace přetáhnete na domovskou obrazovku. Přesunutí položky na obrazovce 1. Klepněte na ikonu požadované aplikace na domovské obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší. 2. Aniž byste zvedli prst, přetáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce a pak prst uvolněte. Na dané domovské obrazovce musí být pro tuto ikonu dostatek místa. Odstranění položky na obrazovce 1. Klepněte na ikonu požadované aplikace na domovské obrazovce a přidržte ji, dokud se ikona nezvětší. 2. Aniž byste zvedli prst, přetáhněte ikonu na ikonu Odebrat. 3. Jakmile položka zčervená, prst uvolněte. Tím danou položku odstraníte z domovské obrazovky. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 7

13 Widgety Widget (miniaplikace) vám dovoluje zobrazit si náhled aplikace nebo ji použít. Widgety můžete umístit na svou domovskou obrazovku jako ikony nebo okna náhledu. Váš telefon standardně obsahuje několik nainstalovaných widgetů. Další widgety si můžete stáhnout z obchodu Google Play. Widget přidáte na některou z obrazovek takto: 1. Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a přidržte ji. 2. Klepnutím na položku WIDGETY zobrazte dostupné widgety. 3. Chcete-li položku přidat, přetáhněte požadovaný widget na příslušnou domovskou obrazovku. Složky Vytvoření složky Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a uvolněte ji nad jinou aplikací. Přejmenování složky 1. Klepnutím otevřete složku. 2. Na liště s názvem složky zadejte nový název složky. 3. Po dokončení stiskněte tlačítko Zpět. Tapety Změna tapety 1. Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a přidržte ji. 2. Klepněte na položku TAPETY. 3. Procházejte dostupnými možnostmi a vyberte si požadovanou tapetu. 4. Klepnutím na položku Nastavit tapetu nastavíte zvolenou možnost jako tapetu domovské obrazovky. Přenos multimediálních souborů mezi mobilním telefonem a počítačem Oblíbenou hudbu a obrázky můžete přenášet mezi mobilním telefonem a počítačem v režimu MTP (protokol pro přenos multimediálních souborů). 1. Připojte svůj mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB. Tím aktivujete režim MTP. 2.bVáš telefon by se měl zobrazit jako vyměnitelné zařízení se zobrazeným interním úložištěm. V případě vložení paměťové karty se zobrazí také karta SD. Používáte-li počítač MAC, musíte si stáhnout ovladače ze stránek: filetransfer/ 8 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

14 Použití režimu Letadlo Na některých místech může být nezbytné vypnout bezdrátové připojení vašeho telefonu. Telefon ovšem nemusíte zcela vypínat, stačí nastavit Režim Letadlo. 1. Stiskněte a přidržte tlačítko Napájení. 2. Klepněte na položku Režim Letadlo v nabídce možností. Nebo můžete v aplikaci Nastavení vybrat nabídku Bezdrátová připojení a sítě a zvolit Režim Letadlo. Telefon Volání můžete uskutečnit několika způsoby. Můžete číslo vytočit nebo jej vybrat ze seznamu kontaktů, z webové stránky či z dokumentu, který obsahuje telefonní číslo. V průběhu hovoru můžete přijmout další příchozí hovory nebo je přesměrovat do hlasové schránky. Je také možné uskutečňovat konferenční hovory s několika účastníky. U operátora sítě zjistíte, zda jsou podporovány konferenční hovory a kolik účastníků můžete přidat. Uskutečnění hovoru K uskutečnění hovoru můžete použít aplikaci Telefon nebo můžete vybrat číslo z aplikace Kontakty nebo ze záznamu hovorů. Během hovoru se můžete stiskem tlačítka Domů vrátit na domovskou obrazovku a používat další funkce. Na obrazovku hovoru se můžete vrátit přetažením lišty upozornění dolů a klepnutím na možnost Aktuální hovor. Uskutečnění hovoru vytočením čísla 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu. Pak klepnutím na ikonu zobrazte číselník. Aplikaci Telefon můžete spustit také klepnutím na ikonu a pak na aplikaci Telefon ( ). 2. Klepnutím na odpovídající číselná tlačítka zadejte telefonní číslo. Tip: Váš mobilní telefon podporuje funkci chytrého vytáčení (SmartDial), takže v průběhu zadávání čísel telefon automaticky prohledává vaše kontakty a vypisuje odpovídající výsledky podle přesnosti shody. Další možné shody zobrazíte skrytím klávesnice. 3. Po zadání čísla nebo výběru kontaktu klepněte na ikonu. Uskutečnění hovoru ze seznamu kontaktů 1. Na domovské obrazovce zobrazte klepnutím na ikonu seznam kontaktů. Pokud již máte zobrazen číselník, klepnutím na tlačítko Všechny kontakty zobrazte seznam kontaktů. Aplikaci Kontakty můžete spustit také klepnutím na ikonu a pak na aplikaci Kontakty ( ). 2. V seznamu klepněte na kontakt, se kterým chcete uskutečnit hovor. 3. Klepnutím na telefonní číslo zahajte vytáčení. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 9

15 Uskutečnění hovoru ze záznamu hovorů 1. Klepněte na ikonu > Telefon ( ). Přejeďte prstem po obrazovce tak, aby se zobrazila záložka POSLEDNÍ HOVORY. Zobrazí se seznam posledních hovorů. Pokud nemůžete najít požadovaný kontakt, klepnutím na tlačítko Zobrazit celou historii hovorů zobrazte úplnou historii volání. 2. Klepněte na kontakt v seznamu a klepnutím na tlačítko ZAVOLAT ZPĚT uskutečněte hovor. Přijetí a odmítnutí hovoru Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru Když vám někdo volá, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru uvádějící identifikační údaje volajícího a případné další údaje o volajícím, které jste zadali v aplikaci Kontakty. Hovor přijmete klepnutím na ikonu a jejím přetažením doprava ( ). Hovor odmítnete klepnutím na ikonu a jejím přetažením doleva ( ). Chcete-li hovor odmítnout a volajícímu přímo poslat zprávu, klepněte na ikonu a přetáhněte ji nahoru ( ) Následně vyberte jednu z dostupných připravených zpráv nebo klepněte na tlačítko Napsat vlastní... a vytvořte zprávu. Po klepnutí na ikonu tato ikona zmizí z obrazovky. Ukončení hovoru Probíhající hovor ukončíte klepnutím na ikonu. Další operace během hovoru Uskutečnění konferenčního hovoru Když během hovoru přijmete další hovor, můžete tento hovor spojit s právě probíhajícím hovorem. Tato funkce se nazývá konferenční hovor. Je rovněž možné vytvořit konferenční hovor s několika volajícími. U operátora sítě zjistíte, zda jsou podporovány konferenční hovory a kolik účastníků můžete přidat. 1. Chcete-li zahájit konferenční hovor, vytočte číslo prvního účastníka. Během hovoru pak klepněte na ikonu. 2. Klepněte na tlačítko Přidat hovor a zadejte telefonní číslo osoby, která se má ke konverzaci připojit. 3. Klepněte na ikonu nebo vyberte osobu ze záznamu hovorů nebo aplikace Kontakty. První hovor bude automaticky přidržen. 4. Po navázání spojení s dalším účastníkem klepněte na ikonu a vyberte položku Spojit hovory. 10 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

16 5. Chcete-li přidat další účastníky, klepněte na ikonu a zopakujte kroky 2 až Konferenční hovor ukončíte a všechny účastníky odpojíte klepnutím na ikonu. Přepínání mezi hovory Když během hovoru přijmete další hovor, můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat. 1. Účastníte-li se dvou zároveň probíhajících hovorů, klepněte na levý dolní roh displeje, název kontaktu nebo telefonní číslo. 2. Aktuální hovor se přidrží a budete přepojeni na druhý hovor. Používání záznamu hovorů Záznam hovorů obsahuje přehled odchozích, přijatých i zmeškaných hovorů. Pomocí záznamu hovorů můžete rychle najít nedávno volané číslo nebo přidat číslo v rámci příchozího hovoru do kontaktů. Uložení položky do aplikace Kontakty 1. Klepněte na ikonu na domovské obrazovce a pak klepněte na ikonu. 2. Klepněte na položku Historie hovorů. 3. Klepněte na ikonu položky, kterou chcete přidat. Například. 4. Klepněte na ikonu. 5. Přidejte ke stávajícímu kontaktu nebo klepněte na položku Vytvořit nový kontakt ( ). Odstranění položky ze seznamu 1. Klepněte na ikonu na domovské obrazovce a pak klepněte na ikonu. 2. Klepněte na položku Historie hovorů. 3. Klepněte na ikonu položky, kterou chcete vymazat. Například. 4. Klepněte na ikonu. 5. Klepněte na položku Vymazat. 6. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte vymazání kontaktu. Vymazání záznamu hovorů 1. Klepněte na ikonu na domovské obrazovce a pak klepněte na ikonu. 2. Klepněte na položku Historie hovorů. 3. Klepněte na ikonu > Vymazat záznam hovorů. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 11

17 Kontakty Aplikace Kontakty vám umožňuje ukládat a spravovat takové informace, jako jsou telefonní čísla a adresy vašich kontaktů. Jakmile si uložíte kontaktní údaje do svého mobilního telefonu, získáte snadný přístup k lidem, s nimiž si přejete komunikovat. Otevření aplikace Kontakty Máte-li nový mobilní telefon zatím bez kontaktů, zobrazí aplikace Kontakty zprávu s tipy, jak začít přidávat kontakty do mobilního telefonu. Aplikaci otevřete některým z následujících způsobů: Klepněte na ikonu na domovské obrazovce. Klepněte na ikonu a pak na aplikaci Kontakty ( ). Přejeďte prstem po obrazovce směrem doleva a zobrazte záložku VŠECHNY KONTAKTY. Klepněte na ikonu na domovské obrazovce a pak přejetím prstem po obrazovce směrem doleva zobrazte záložku VŠECHNY KONTAKTY. Všechny vaše kontakty se zobrazí abecedně v posuvném seznamu. Kopírování kontaktů Kontakty můžete kopírovat z karty SIM nebo interního úložiště. 1. V seznamu kontaktů klepněte na ikonu > Import/export. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Import kontaktů z karty SIM: Klepněte na položku Importovat z karty SIM a rozhodněte se, zda chcete vytvořit kontakty v rámci účtu telefonu nebo účtu Google. Pak vyberte kontakty, které chcete importovat. Import kontaktů z interního úložiště: Klepněte na položku Importovat z úložiště a rozhodněte se, zda chcete vytvořit kontakty v rámci účtu telefonu nebo účtu Google. Pak vyberte typ souboru vcard > vyberte soubor vcard pro import > OK. Zálohování kontaktů Kontakty můžete kopírovat na kartu SIM nebo do interního úložiště. 1. V seznamu kontaktů klepněte na ikonu > Import/export. 2. Proveďte jeden z následujících kroků: Export kontaktů na kartu SIM: Klepněte na položku Exportovat na kartu SIM. Vyberte kontakty, které chcete exportovat. Po dokončení výběru klepněte na ikonu. Chcete-li vybrat všechny kontakty, klepněte na ikonu a zaškrtněte možnost Vše. Export kontaktů do interního úložiště: Klepněte na položku Exportovat do úložiště. Vyberte kontakty, které chcete exportovat. Po dokončení výběru klepněte na ikonu. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Pokračujte klepnutím na tlačítko OK. Chcete-li vybrat všechny kontakty, klepněte na ikonu a zaškrtněte možnost Vše. 12 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

18 Přidání kontaktu 1. V seznamu kontaktů můžete klepnutím na ikonu přidat nový kontakt. 2. Zadejte jméno kontaktu a pak přidejte další podrobné informace, jako je telefonní číslo nebo adresa. 3. Po dokončení klepněte na položku Přidat nový kontakt, aby se informace o kontaktu uložily. Přidání kontaktu do oblíbených 1. Klepněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených. 2. Klepněte na ikonu vedle jména. Ikona se zobrazí šedě ( ). Vyhledání kontaktu 1. V seznamu kontaktů můžete klepnutím na ikonu vyhledat kontakt. 2. Zadejte jméno hledaného kontaktu. Během psaní se budou pod vyhledávacím polem zobrazovat kontakty s odpovídajícím jménem. Úprava kontaktu Informace uložené u kontaktu můžete kdykoli změnit. 1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, jehož údaje chcete upravit. 2. Klepněte na ikonu. 3. Proveďte požadované změny údajů u kontaktu a klepněte na tlačítko Upravit kontakt. Chcete-li zrušit všechny změny údajů provedené u kontaktu, stiskněte tlačítko Zpět. Komunikace s kontakty Ze záložky Všechny kontakty nebo Oblíbené můžete rychle uskutečnit hovor nebo odeslat textovou (SMS) či multimediální (MMS) zprávu na výchozí telefonní číslo daného kontaktu. Můžete také otevřít podrobnosti a zobrazit seznam všech způsobů, jakými lze s daným kontaktem komunikovat. Tato část popisuje, jak navázat komunikaci s kontaktem při prohlížení vašeho seznamu kontaktů. Komunikace s kontaktem 1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, s nímž chcete navázat komunikaci. 2. Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu můžete provést některou z následujících činností: Klepnutím na telefonní číslo zahájíte hovor. Klepnutím na ikonu odešlete zprávu. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 13

19 Vymazání kontaktu 1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete vymazat. 2. Klepněte na ikonu > Vymazat. 3. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte vymazání kontaktu. Používání klávesnice na obrazovce Zobrazení klávesnice K zadání textu se používá klávesnice na obrazovce. Některé aplikace otevírají klávesnici automaticky. V jiných otevřete klávesnici klepnutím na textové pole. Chcete-li otevřít klávesnici, klepněte na místo, kam chcete psát text. Klávesnici skryjete stiskem tlačítka Zpět. Použití klávesnice zobrazené na šířku Pokud je klávesnice nepraktická nebo se obtížně používá, otočte mobilní telefon na stranu. Na obrazovce se zobrazí klávesnice na šířku, tedy s většími klávesami. Úprava nastavení klávesnice 1. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ) > Jazyk a vstup. 2. Proveďte některé z následujících kroků: Klepnutím na položku Klávesnice Google upravte nastavení klávesnice Google. Klepněte na položku Klávesnice SwiftKey a postupujte podle zobrazených pokynů pro úpravu nastavení klávesnice SwiftKey, jako je například predikce dalšího slova, automatická oprava, psaní tahem prstu a další funkce. Zprávy Aplikace Zprávy vám umožňuje vyměňovat si textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS) s kýmkoli, kdo používá telefon podporující funkce SMS a MMS. Pomocí aplikace můžete číst a odesílat y. SMS a MMS Otevření aplikace Zprávy Aplikaci otevřete některým z následujících způsobů: Klepněte na ikonu na domovské obrazovce. Klepněte na ikonu > Zprávy ( ). 14 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

20 Vytvoření a odeslání textové zprávy Zobrazí se okno Zprávy, v němž můžete vytvořit novou zprávu nebo otevřít již probíhající komunikaci. 1. Klepnutím na ikonu vytvoříte novou textovou či multimediální zprávu. Klepnutím na existující zprávu otevřete již probíhající komunikaci. 2. Zadejte telefonní číslo do pole Komu. Při zadávání telefonního čísla se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného příjemce nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla. 3. Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu. Pokud během psaní zprávy stisknete tlačítko Zpět, uloží se rozepsaná zpráva jako koncept do seznamu zpráv. Na zprávu pak můžete klepnout a pokračovat v jejím psaní. 4. Po dokončení klepněte na ikonu. V tomto okně se zobrazují také odpovědi. Při prohlížení a odesílání dalších zpráv vzniká komunikační vlákno. Vytvoření a odeslání multimediální zprávy 1. Na obrazovce zpráv klepněte na ikonu. 2. Zadejte telefonní číslo do pole Komu nebo klepnutím na ikonu přidejte telefonní číslo ze seznamu KONTAKTY. 3. Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu. 4. Klepnutím na ikonu > Přidat předmět zadejte předmět zprávy. 5. Zadejte předmět. Váš mobilní telefon je nyní v režimu multimediálních zpráv. 6. Klepněte na ikonu a vyberte typ multimediálního souboru, který chcete připojit ke zprávě. 7. Po dokončení klepněte na ikonu. Otevření a zobrazení multimediální zprávy 1. V seznamu zpráv klepněte na komunikační vlákno, které chcete otevřít. 2. Multimediální zprávu si zobrazte dalším klepnutím. 3. Posunem nahoru nebo dolů přejděte na předchozí či následující snímek. Odpověď na zprávu 1. V seznamu zpráv klepněte na textovou nebo multimediální zprávu, kterou chcete otevřít. 2. Klepněte na textové pole a napište zprávu. 3. Klepněte na ikonu. Úprava nastavení zpráv V seznamu zpráv můžete klepnutím na ikonu > Nastavení provést nastavení zpráv. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 15

21 Váš mobilní telefon vám umožňuje snadno používat také . V aplikaci můžete nakonfigurovat nejoblíbenější ové služby. Tyto typy ových účtů se označují jako POP3, IMAP nebo Exchange. Otevření aplikace ČAplikaci otevřete klepnutím na ikonu > ( ). Přidání ového účtu Při prvním použití aplikace musíte nastavit ový účet. Průvodce nastavením u vám pomůže s konfigurací účtu v mnoha oblíbených systémech elektronické pošty, takže můžete pracovat se stejným ovým účtem jako na počítači ve webovém prohlížeči nebo s jinou ovou aplikací. 1. Spusťte aplikaci . Viz část Otevření aplikace Vyplňte pole ová adresa a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 3. Vyplňte pole Heslo a klepněte na tlačítko DALŠÍ. Telefon automaticky zjistí nastavení u. 4. Nastavte interval kontroly příchozí pošty a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 5. V případě potřeby upravte název účtu a zobrazované jméno. Zobrazované jméno (Vaše jméno) je uváděno u všech odchozích zpráv. Chcete-li nastavit manuálně, klepněte na položku Ruční nastavení. Pokud vyberete možnost Ruční nastavení, musíte si u poskytovatele ových služeb zjistit parametry potřebné pro váš účet, pokud je sami neznáte. 6. Vyberte protokol připojení k u, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte všechny údaje o serveru, uživatelské jméno, heslo, server, port, typ zabezpečení a další související informace. Pokračujte klepnutím na tlačítko DALŠÍ. Nastavení vašeho účtu se mohou lišit v závislosti na typu ové služby, kterou používáte u svého účtu. Podrobné informace o parametrech pro nastavení získáte u svého poskytovatele služeb. 7. Nastavte interval kontroly příchozí pošty a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 8. V případě potřeby upravte název účtu a zobrazované jméno. Zobrazované jméno (Vaše jméno) je uváděno u všech odchozích zpráv. 9. Klepněte na tlačítko DALŠÍ. Po úvodním nastavení se otevře aplikace a zobrazí se obsah schránky s příchozí poštou. 16 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

22 Přidání dalších ových účtů 1. Po vytvoření prvního ového účtu klepněte na ikonu > Nastavení. 2. Klepnutím na tlačítko Přidat účet vytvořte další ový účet. 3. Zopakujte kroky 2 9 v části Přidání ového účtu. Zobrazení ové zprávy 1. Na obrazovce příchozí pošty klepnutím otevřete požadovaný Přístup ke složkám ového účtu získáte klepnutím na pole pro výběr účtu v levém horním rohu obrazovky. Složky vybraného účtu budou zobrazeny pod položkou Všechny složky. Vytvoření a odeslání ové zprávy 1. Na obrazovce příchozí pošty klepněte na ikonu. Chcete-li přepnout na jiný ový účet, klepněte na pole pro výběr účtu v levém horním rohu obrazovky a pak klepněte na požadovaný účet. 2. Do pole Komu zadejte ovou adresu příjemce. 3. Uveďte předmět a napište Chcete-li se zprávou odeslat přílohu, klepněte na ikonu > Připojit soubor a pak vyberte soubor, který chcete připojit. 5. Po dokončení klepněte na ikonu. Pokud při psaní zprávy stisknete tlačítko Zpět, uloží se aktuální zpráva jako koncept. Odpověď na ovou zprávu 1. Klepněte na ovou zprávu, kterou chcete zobrazit a odpovědět na ni. 2. Klepněte na ikonu nebo na ikonu > Odpovědět všem a vytvořte odpověď na ovou zprávu. Vymazání ového účtu 1. Stiskem tlačítka Domů se vraťte na domovskou obrazovku. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ). 2. Klepněte na položku Účty a vyberte typ účtu obsahující ový účet, který chcete vymazat. 3. Klepněte na ikonu > Odebrat účet. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Pokračujte klepnutím na položku Odebrat účet. Změna nastavení ového účtu Můžete změnit řadu nastavení ového účtu včetně toho, jak často se mají y kontrolovat, jak budete upozorněni na nový a jaká jsou podrobná nastavení serverů, které účet používá k odesílání a přijímání ů. 1. Na obrazovce příchozí pošty můžete klepnutím na ikonu > Nastavení provést nastavení ových zpráv. 2. Klepnutím na položku Obecná nastavení nebo ový účet proveďte vlastní nastavení ových zpráv. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 17

23 3. Klepněte na požadovanou možnost a změňte potřebná nastavení. Nastavení příchozí a odchozí pošty vašeho účtu závisí na typu ové služby, kterou používáte u svého účtu: POP3, IMAP nebo Exchange. Odpovídající údaje můžete zadat ručně. V takovém případě se ale většinou budete muset dotázat svého poskytovatele ových služeb na správná nastavení pro daný účet. Wi-Fi Wi-Fi vám poskytuje bezdrátový přístup k širokopásmovému internetovému připojení. Chcete-li používat Wi-Fi na svém mobilním telefonu, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu (hotspot). Překážky blokující signál Wi-Fi způsobí jeho zeslabení. Zapnutí Wi-Fi 1. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ). 2. V položce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na možnost Wi-Fi a nastavte ji na ZAPNUTO. Připojení k bezdrátové síti 1. Po zapnutí Wi-Fi klepněte na položku Wi-Fi. 2. Zobrazí se seznam nalezených sítí Wi-Fi. Klepnutím se připojíte k požadované síti. 3. Vyberete-li otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni. Vyberete-li zabezpečenou síť a připojujete-li se k ní poprvé, musíte zadat heslo a pak klepnout na tlačítko Připojit. Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste již dříve použili, nebudete muset znovu zadávat heslo to platí, jen pokud neobnovíte výchozí tovární nastavení svého mobilního telefonu. Tip: Na obrazovce nastavení Wi-Fi můžete klepnutím na ikonu > Přidat síť přidat novou síť Wi-Fi. Bluetooth Váš mobilní telefon podporuje Bluetooth, což je technologie umožňující vytvořit bezdrátové spojení s dalšími zařízeními Bluetooth, abyste mohli sdílet soubory s přáteli, hovořit pomocí Bluetooth sluchátek s mikrofonem bez nutnosti držet telefon (handsfree) a dokonce i přenášet fotografie z telefonu do svého počítače. Používáte-li Bluetooth, musíte se nacházet ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od ostatních zařízení Bluetooth. Nezapomínejte, že překážky jako stěny a další elektronická zařízení mohou rušit spojení přes Bluetooth. Zapnutí Bluetooth 1. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ). 2. V položce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na možnost Bluetooth a nastavte ji na ZAPNUTO. Po zapnutí funkce Bluetooth se na liště upozornění zobrazí ikona Bluetooth. 18 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

24 Spárování a připojení zařízení Bluetooth Bluetooth ve vašem mobilním telefonu podporuje následující funkce: Profil sady handsfree (HFP): Umožňuje používat handsfree zařízení Bluetooth. Profil sluchátek (HSP): Umožňuje používat monofonní Bluetooth sluchátka s mikrofonem. Profil přenosu objektů (OPP): Umožňuje přenášet soubory prostřednictvím Bluetooth. Profil pokročilého přenosu audia (A2DP): Umožňuje používat stereofonní Bluetooth sluchátka s mikrofonem. Profil dálkového ovládání A/V (AVRCP): Umožňuje dálkově ovládat přehrávání prostřednictvím Bluetooth sluchátek. Než začnete používat funkci Bluetooth, musíte následujícím způsobem spárovat svůj mobilní telefon s jiným zařízením Bluetooth: 1. Přesvědčte se, že je na mobilním telefonu zapnutá funkce Bluetooth. 2. Váš mobilní telefon následně vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu (nebo klepněte na ikonu > Obnovit). 3. Klepněte na zařízení, se kterým chcete svůj mobilní telefon spárovat. 4. Spojení dokončete zadáním hesla pro spárování. Jakmile jednou dojde ke spárování, nebude již při připojení ke stejnému zařízení Bluetooth vyžadováno zadání hesla. Odesílání souborů přes Bluetooth Pomocí funkce Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudební soubory s vaší rodinou a přáteli. Soubory odešlete přes Bluetooth následujícím způsobem: 1. Klepněte na soubor, který chcete odeslat. 2. Klepněte na ikonu > Bluetooth a vyberte spárované zařízení. Odpojení nebo zrušení spárování se zařízením Bluetooth 1. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ). 2. V položce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na možnost Bluetooth. 3. V možnostech připojeného zařízení klepněte na ikonu a potom klepnutím na možnost Zapomenout potvrďte odpojení. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 19

25 Zábava Kromě komunikačního zařízení a osobního asistenta je váš mobilní telefon také nástrojem pro různorodou zábavu. Můžete pořizovat fotografie, zaznamenávat obrazové a zvukové klipy či stahovat a poslouchat hudbu. Fotografování a záznam videa Fotoaparát kombinuje funkce klasického fotoaparátu a videokamery a umožňuje pořizovat a sdílet snímky a videa. Spuštění fotoaparátu Aplikaci otevřete některým z následujících způsobů: Klepněte na ikonu na domovské obrazovce. Klepněte na ikonu > Fotoaparát ( ). Fotoaparát zavřete stiskem tlačítka Zpět nebo tlačítka Domů. Fotografování 1. Klepněte na ikonu > Fotoaparát ( ). Aplikace je standardně v režimu fotoaparátu. Pokud tomu tak není, přepněte klepnutím na ikonu do režimu fotoaparátu. Chcete-li přepnout na přední či zadní fotoaparát, klepněte na ikonu, resp.. 2. Vytvořte kompozici fotografie na obrazovce hledáčku. Klepnutím na obrazovku proveďte zaostření dané oblasti. Fotografovaný objekt můžete přiblížit/oddálit pohyby prstů. Klepnutím na ikonu náhled. lze změnit nastavení fotoaparátu. Při změně nastavení se mění i 3. Klepnutím na ikonu pořiďte fotografii. V aplikaci Fotoaparát můžete pořizovat fotografie rovněž stisknutím tlačítek Zvýšení hlasitosti ( Snížení hlasitosti ( ). ) a Prohlížení fotografií Fotografie můžete zobrazit některým z následujících způsobů: Na obrazovce fotoaparátu klepněte na miniaturu poslední pořízené fotografie vedle ikony. Na obrazovku fotoaparátu se vrátíte stiskem tlačítka Zpět. Klepnutím na ikonu > Fotografie ( ) můžete zobrazit všechny fotografie a videa. Klepnutím na ikonu > Galerie ( ) rovněž zobrazíte všechny fotografie a videa. 20 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

26 Úprava a sdílení fotografií Při procházení fotografií budete mít k dispozici následující možnosti: Úprava: Klepněte na ikonu Sdílení: Klepněte na ikonu na zařízení k dispozici. Vymazání: Klepněte na ikonu a upravte fotografie pomocí široké škály nástrojů. a sdílejte snímky prostřednictvím různých aplikací, které jsou > Vymazat a vymažte fotografie, které již nepotřebujete. Záznam videa 1. Klepněte na ikonu > Fotoaparát ( ). 2. Klepněte na ikonu a v nabídce vyberte ikonu pro přepnutí do režimu videa. Chcete-li přepnout na přední či zadní fotoaparát, klepněte na ikonu, resp.. 3. Klepnutím na ikonu zahajte záznam. 4. Během záznamu lze provést následující funkci: Zaznamenávaný objekt můžete přiblížit/oddálit pohyby prstů. 5. Klepnutím na ikonu ukončete záznam. Prohlížení videí Po dokončení záznamu klepněte na miniaturu posledního pořízeného videa vedle ikony. Klepnutím video přehrajte. Pořízení panoramatické fotografie 1. Klepněte na ikonu a výběrem ikony přepněte do panoramatického režimu. 2. Klepněte na ikonu zahajte pořizování panoramatické fotografie. 3. Postupujte podle zobrazených pokynů a dokončete pořizování panoramatické fotografie. Používání aplikace Galerie Aplikace Galerie umožňuje automatické vyhledávání obrázků a videí uložených v telefonu nebo na kartě SD. Vyberte album/složku a přehrávejte si fotografie jako prezentaci nebo zvolte položky, které chcete sdílet s ostatními aplikacemi. Otevření aplikace Galerie Klepnutím na ikonu > Galerie ( ) otevřete aplikaci. Aplikace Galerie třídí vaše obrázky a videa podle místa uložení a ukládá tyto soubory do složek. Klepnutím na příslušnou složku zobrazíte uložené obrázky nebo videa. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 21

27 Prohlížení obrázků 1. V aplikaci Galerie klepněte na složku obsahující obrázky, které chcete zobrazit. 2. Klepnutím na obrázek jej zobrazíte přes celou obrazovku. Při prohlížení obrázku zobrazeného na celou obrazovku můžete přejetím prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující obrázek. 3. Chcete-li obrázek zvětšit, roztáhněte od sebe dva prsty v místě obrazovky, které si chcete přiblížit. V režimu přiblížení můžete obrázek posouvat pohybem prstu nahoru, dolů, doleva i doprava. Tip: Prohlížeč obrázků podporuje funkci automatického otáčení. Pokud otočíte mobilní telefon, obrázek rovněž změní svou orientaci. Oříznutí obrázku v aplikaci Galerie 1. Během prohlížení obrázku klepněte na ikonu > Oříznout. 2. Pomocí nástroje pro oříznutí vyberte část obrázku, kterou chcete oříznout. Přetažením nástroje pro oříznutí směrem z vnitřní oblasti jej můžete posouvat. Přetažením okraje nástroje pro oříznutí můžete měnit velikost obrázku. 3. Klepnutím na tlačítko ULOŽIT uložíte oříznutý obrázek. Stiskem tlačítka Zpět zrušíte provedené změny. Poslech hudby Hudební soubory můžete přenést z počítače na kartu microsd a poslouchat hudbu na svém mobilním telefonu. Kopírování hudby na kartu microsd 1. Připojte telefon k počítači kabelem USB a vložte kartu microsd. 2. Na počítači přejděte na jednotku USB a otevřete ji. 3. Vytvořte složku v kořenovém adresáři karty microsd (např. Hudba). 4. Zkopírujte hudbu z počítače do vytvořené složky. 5. Po zkopírování hudby bezpečně odpojte nebo odeberte jednotku USB postupem vyžadovaným vaším operačním systémem. Spuštění služby Hudba Google Play Chcete-li zobrazit multimediální knihovnu, klepněte na ikonu > Hudba Play ( ) > klepněte na tlačítko pro výběr hudby v levém horním rohu obrazovky > Moje knihovna. K dispozici je pět záložek: SEZNAMY SKLADEB, ŽÁNRY, INTERPRETI, ALBA a SKLADBY. 22 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

28 Přehrávání hudby 1. Na obrazovce hudební knihovny klepněte na požadovanou kategorii. 2. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát. Tip: Během poslechu hudby můžete po stisku tlačítka Zpět používat jinou aplikaci. Hudba se bude stále přehrávat. Chcete-li se vrátit k ovládacím prvkům hudby, otevřete panel upozornění a klepněte na skladbu. Přidání hudby do seznamu skladeb 1. Na obrazovce hudební knihovny klepněte na požadovanou kategorii. 2. Klepněte na ikonu vedle skladby, kterou chcete přidat do seznamu skladeb. V nabídce možností klepněte na položku Přidat do seznamu skladeb. 3. Vyberte seznam skladeb nebo klepněte na položku Nový seznam skladeb a přidejte skladbu do seznamu skladeb. Přehrávání seznamu skladeb 1. Klepněte na pole pro výběr hudby v levém horním rohu obrazovky. Klepněte na položku Seznamy skladeb. 2. Přidržte seznam skladeb, který chcete přehrát. 3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát. Poslech FM rádia Aplikace Rádio FM vám umožňuje poslouchat rozhlasové FM stanice na vašem mobilním telefonu. Před otevřením aplikace nejprve připojte sluchátka do zvukového konektoru na telefonu. Klepnutím na ikonu > Rádio FM ( ). Ladění FM rádia Abyste naladili všechny své oblíbené stanice, přesvědčte se, že máte správně nastavené místní vysílací pásmo. Chcete-li změnit oblast, klepněte na ikonu > Nastavení > Oblastní pásmo in se a v seznamu vyberte svou oblast. K dispozici jsou následující možnosti: Chcete-li naladit požadovanou rozhlasovou stanici, klepněte na ikonu nebo. Frekvenci rozhlasové stanice můžete naladit také ručně otáčením kolečka ladění. Aktuální rozhlasovou stanici přidáte do seznamu oblíbených stanic přidržením ikony (ve spodní části obrazovky). Aktuální rozhlasová stanice se zobrazí na liště obsahující seznam oblíbených stanic. Reproduktor můžete vypnout klepnutím na ikonu. Chcete-li vyhledat všechny dostupné kanály, klepněte na ikonu > Hledat > Všechny stanice. Po dokončení vyhledávání klepněte na ikonu > Všechny kanály. Chcete-li vypnout rádio, klepněte na ikonu a stiskem tlačítka Zpět ukončete aplikaci. Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40 23

29 Záznam FM rádia Záznam rozhlasového vysílání můžete provést následujícím způsobem: Záznam spustíte klepnutím na ikonu nebo na ikonu > Spustit záznam. Záznam ukončíte klepnutím na ikonu nebo na ikonu > Ukončit záznam. Zaznamenaný soubor se automaticky uloží. Služby Google Abyste mohli používat Gmail, Kalendář Google a ostatní aplikace Google, musíte se přihlásit ke svému účtu Google. I při stahování aplikací z obchodu Google Play vás telefon vyzve k přihlášení k účtu Google. Není-li ve vašem telefonu vložena karta SIM, nebudete se moci připojit k mobilním sítím a využívat hlasové a datové služby. Budete se ovšem moci připojit k síti Wi-Fi, přihlásit se ke svému účtu Google a využívat všechny funkce svého telefonu s výjimkou telefonování. Při prvním zapnutí telefonu se systémem Android bez vložené karty SIM budete požádáni, abyste se kvůli nastavení telefonu připojili k síti Wi-Fi klepnutím na tlačítko Připojit k Wi-Fi (místo k mobilní síti). Pokud již účet Google máte, klepněte na tlačítko Přihlásit se a zadejte své uživatelské jméno a heslo. Vytvoření účtu Google Nemáte-li účet Google, můžete si jej vytvořit: 1. Klepněte na ikonu > Nastavení ( ). 2. V položce Účty klepněte na možnost Přidat účet. 3. Klepnutím na možnost Google vytvořte účet Google. 4. Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu Google nebo klepnutím na možnost vytvořit nový účet si založte nový účet. 5. Zadejte své jméno, příjmení a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 6. Zadejte své uživatelské jméno ( ovou adresu pro Gmail) a klepněte na tlačítko DALŠÍ. Mobilní telefon se připojí k serveru Google a ověří, zda je vybrané uživatelské jméno k dispozici. Pokud je již zadané uživatelské jméno používáno, budete vyzváni, abyste si vybrali jiné uživatelské jméno. 7. Zadejte a potvrďte své heslo k účtu Google. Pokračujte klepnutím na tlačítko DALŠÍ. 8. Nastavte informace pro obnovení (tedy telefonní číslo) a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 9. Přečtěte si podmínky a klepnutím na tlačítko SOUHLASÍM dokončete nastavení účtu. 10. Klepněte na tlačítko DALŠÍ. 11. Pokud chcete dostávat informace o novinkách a nabídkách od služby Google Play, zaškrtněte pole Chci dostávat informace o novinkách a nabídkách a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 12. Zadejte platební údaje, abyste mohli nakupovat v obchodě Google Play, a klepněte na tlačítko DALŠÍ. Nebo tento krok přeskočte klepnutím na tlačítko Připomenout později a klepněte na tlačítko DALŠÍ. 24 Uživatelská příručka k chytrému telefonu Cat S40

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0 Lenovo A7010a48 Uživatelská příručka V1.0 Základy Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty: Stručná úvodní příručka Regulatorní prohlášení Příloha Na webových stránkách http://support.lenovo.com

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

HTC Desire 610. Uživatelská příručka

HTC Desire 610. Uživatelská příručka HTC Desire 610 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 610 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 11 Nabíjení baterie 12 Zapínání a vypínání 13 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 Telefon 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 12 Karta SIM 13 Paměťová karta 14 Baterie 15 Zapnutí nebo vypnutí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka P8 Uživatelská příručka Obsah Předmluva Nejdůležitější položky Začínáme Hlasové probuzení 2 Nové režimy fotoaparátu 3 Režim režisér 4 Wi-Fi+ 4 Režim palce 5 Touchplus 6 Sejf 8 Hovory a kontakty Zamknutí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka HUAWEI Ascend Y 200 Model U8655-1 Obsah 1 Před použitím čtěte...1 1.1 Bezpečnostní opatření... 1 1.2 Osobní údaje a bezpečnost dat... 2 1.3 Právní upozornění... 3 2 Začínáme...6 2.1

Více

HTC Desire 620. Uživatelská příručka

HTC Desire 620. Uživatelská příručka HTC Desire 620 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Funkce telefonu HTC Desire 620 9 Rozbalení HTC Desire 620 11 Zadní kryt 12 Karta micro SIM 14 Paměťová karta 15 Baterie 16

Více

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G903F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM 17 Paměťová karta 18 Zapínání

Více

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G930F Uživatelská příručka Czech. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM (karta nano-sim) 17 Paměťová

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Uživatelská příručka. HTC One (M8)

Uživatelská příručka. HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) 2 Obsah Obsah Co je nového Aktualizace Android 5.0 Lollipop 9 Rozbalení HTC One 10 Sloty s přihrádkami na karty 11 Karta nano SIM 12 Paměťová karta 13 Nabíjení baterie

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302 Uživatelská příručka Xperia M2 Dual D2302 Obsah Xperia M2 Dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 První zapnutí zařízení...9

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

GT-C3510. Uživatelská příručka

GT-C3510. Uživatelská příručka GT-C3510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Doro Liberto 820 Mini. Čeština

Doro Liberto 820 Mini. Čeština Doro Liberto 820 Mini Čeština 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA

Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA EASY 8000D Stručná příručka Důležité: Telefon představuje celistvé zařízení, tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Neoprávněným osobám je přísně zakázáno provádět demontáž telefonu. Pokud telefon nepracuje

Více

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení Rychlý průvodce Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE,

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

GSmart Classic Lite Uživatelská příručka

GSmart Classic Lite Uživatelská příručka GSmart Classic Lite Uživatelská příručka Classic Lite 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru,

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

MULTIPAD WIZE 3777 3G

MULTIPAD WIZE 3777 3G MULTIPAD WIZE 3777 3G PMT3777_3G Tablet PC Uživatelská příručka Verze 1.0 Společné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521 Uživatelská příručka Xperia Z2 Tablet SGP521 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka HTC Desire 310 dual sim Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 310 dual sim 7 Zadní kryt 8 Duální karty SIM 9 Paměťová karta 10 Baterie 11 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu První

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

GT-I5800. Uživatelská příručka

GT-I5800. Uživatelská příručka GT-I5800 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

GT-I5510 Uživatelská příručka

GT-I5510 Uživatelská příručka GT-I5510 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows 10 Mobile

Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows 10 Mobile Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows 10 Mobile 1.1. vydání CS Informace o uživatelské příručce Toto je uživatelská příručka k aktuální verzi softwaru. Důležité: Než začnete zařízení používat,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

GT-I9000. Uživatelská příručka

GT-I9000. Uživatelská příručka GT-I9000 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující: Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita Během dobíjení baterie

Více

Telefon HTC Legend. Uživatelská příručka

Telefon HTC Legend. Uživatelská příručka Telefon HTC Legend Uživatelská příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste

Více

Uživatelská příručka. HTC One M9+

Uživatelská příručka. HTC One M9+ Uživatelská příručka HTC One M9+ 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Přizpůsobení 9 Snímač otisků prstů 10 Snímky 10 Zvuk 12 Rozbalení HTC One M9+ 13 Zadní panel 14 Sloty s přihrádkami na karty

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. MultiPad PMT3111_Wi Rozbalení Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Více

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhněte poslední verzi Kies

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i Uživatelská příručka Xperia J ST26i Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...11

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více