GSmart Classic Lite Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSmart Classic Lite Uživatelská příručka"

Transkript

1 GSmart Classic Lite Uživatelská příručka Classic Lite 0

2 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní nebo má oprávnění od původních výrobců společnost GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Jakékoli rozmnožování, šíření či ukládání částí obsahu tohoto dokumentu či jeho celku bez předchozího písemného svolení od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno. Classic Lite 1 GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

3 Obecné informace Tato část obsahuje důležité informace týkající se bezpečného a správného provozu. Než začnete zařízení používat, tak si je prosím pečlivě prostudujte. Ignorování následujících informacímůže vést k porušenízákona. Před použitím zařízení se ujistěte, že jste plně nabili baterii. NEVYJÍMEJTE baterii v době, kdy se zařízení nabíjí. Před vložením SIM karty do zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Ponechávání baterie dlouho ve vybitém stavu může způsobit přílišné vybité baterie nebo dokonce zkrátit životnost baterie. V rámci zachování dobrého životního cyklu baterii při vybití vždy znovu nabijte. Pokud telefon nebudete delší dobu používat, plně nabijte baterii, abyste zabránili přílišnému vybití baterie. NEPOKOUŠEJTE se zařízení sami rozebírat. Tuto činnost může provádět pouze autorizovaná osoba. Ve veřejných zařízeních používejte produkt v souladu s pokyny. V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Před nahráváním hovoru vždy požádejte druhou stranu o svolení. V rámci ochrany sluchu vždy před použitím stereofonních sluchátek či jiných zvukových zařízení snižte hlasitost. Pokud nechcete poškodit dotykový displej a zařízení, NESNAŽTE se na ně vyvíjet nadměrný tlak. Navíc, než se posadíte, tak si zařízení vyndejte z kapsy u kalhot. Rovněž doporučujeme ovládat dotykový displej pouze pomocí stylusu nebo prstů. Pokud displej praskne z důvodu nesprávného použití, nevztahuje se na tento problém záruka. Pokud zařízení používáte delší dobu, například telefonujete, procházíte internet nebo nabíjíte baterii, může se zahřívat. Ve většině případů jde o normální chování. Servis u poskytovatele nebo u autorizovaného technika vyhledejte za těchto podmínek: Zařízení bylo poškozeno. 2. Postupujete podle pokynů k použití zařízení, ale ono nepracuje, jak má. 3. Zařízení přišlo do styku s vodou. 4. Zařízení bylo polito nějakou tekutinou, nebo na něj spad jiný předmět. NEVKLÁDEJTE do slotů a otvorů v zařízení neschválené předměty. Nepokládejte zařízení na zdroje tepla, jako jsou například sporáky, radiátory, ohřívače vzduchu či jiné produkty produkující teplo. Při přechodu mezi prostředími s velmi odlišnými úrovněmi teploty a/nebo vlhkosti může na povrchu zařízení či uvnitř něj docházet k orosení. Pokud se chcete vyhnout poškození zařízení, používejte zařízení až poté, co se vzniklá vlhkost odpaří. Pokud se chcete vyhnout poškození zařízení, NEUMISŤUJTE jej na nestabilní stoly, podstavce, držáky či podobná místa. Před čištěním zařízení jej nejprve odpojte od elektrické sítě. K čištění používejte navlhčený hadřík, ale při čištění dotykového displeje NEPOUŽÍVEJTE vodu, tekuté čističe ani rozprašovací čisticí prostředky. Classic Lite 2

4 Obsah Autorská práva 1 Obecné informace 2 Začínáme Váš telefon 4 Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 7 Uzamčení/odemčení 7 Kontakty 7 Domovská obrazovka 8 Technické parametry 11 Classic Lite 3

5 1. Začínáme 1.1 Váš telefon Tato část vám představí hardwarové části zařízení. Č. Položka Č. Položka 1 Konektor sluchátek 8 Zpět 2 Konektor Micro USB 9 Tlačítko hlasitosti 3 Přijímač 10 Tlačítko napájení 4 Přednífotoaparát 11 Fotoaparát 5 Displej a dotyková 12 LED dioda blesku obrazovka 6 Přehled 13 Kryt baterie 7 Domů 14 Reproduktor 1.2 Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťová karta Vložení SIM karty K dispozici jsou dva sloty pro SIM karty. Pravý slot je určen pro SIM1 (pro použití s Micro SIM kartou) a levý slot je určen pro SIM2 (pro použití s Mini SIM kartou). Vložení karty SIM1: Zlatý kontakt směřuje dolů a seříznutý roh směřuje dovnitř. Zasuňte SIM kartu do slotu a zatlačte ji nadoraz. Vložení karty SIM2: Zlatý kontakt směřuje dolů a seříznutý roh směřuje ven. Zasuňte SIM kartu do slotu a zatlačte ji nadoraz. Classic Lite 4

6 Vložení karty SIM1 Vložení karty SIM2 Vyjmutí SIM karty Nejprve vypněte telefon a poté pomocí prstu vysuňte SIM kartu ze slotu. POZNÁ MKA: Přepnutí datového připojení SIM karty 3G (GSM+WCDMA) je nastaveno standardně na SIM1, ale ručně lze přepnout i na SIM2. SIM1 SIM2 Výchozínastavení GSM+WCDMA GSM Přepnutelné uživatelem GSM GSM+WCDMA Klepněte na kartu Aplikace > Více > Mobilní sítě > Služba 3G > Povolit 3G. Vyberte jednu SIM kartu pro WCDMA+GSM, druhá SIM karta bude automaticky určena pro GSM. Pokud vložíte SIM kartu se signálem, výchozí nastavení bude konfigurováno jako GSM+WCDMA. SIM1 SIM1 vložena GSM+WCDMA X SIM2 SIM2 vložena X GSM+WCDMA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ datového připojení Klepněte na kartu Aplikace > > Správa SIM > Datové připojení. Vyberte stejnou SIM kartu, jako je SIM karta pro službu 3G (GSM+WCDMA). Baterie Váš telefon je dodáván s dobíjecí baterií. Výdrž baterie závisí na konkrétní síti, používaných aplikacích a typu připojení vázaných k telefonu. Vložení baterie Ujistěte se, že je kontakt baterie v blízkosti konektorů ve slotu pro baterii. Classic Lite 5

7 Vyjmutí baterie Konečkem prstu baterii nadzvedněte a poté ji vyjměte. Výměna zadního krytu (1) Nasaďte kryt na pozici odspodu. (2) Poté postupně zamáčkněte kryt po celém obvodu tak, abyste vždy slyšeli zacvaknutí na místo. Paměťová karta Na ukládání fotografií, hudby, videa a dalších dat možná budete potřebovat Micro SD kartu. Vložení paměťové karty (1) Vložte paměťovou kartu tak, aby zlatý kontakt mířil dolů. (2) Zatlačte na paměťovou kartu, až zapadne na místo. Vyjmutí paměťové karty (1) Chcete-li paměťovou kartu bezpečně odebrat, klepněte na kartu Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit SD kartu > OK. (2) Zatlačte na paměťovou kartu a ona povyjede ze slotu. 1.3 Nabíjení baterie Při prvním vybalení telefonu z krabice není baterie plně nabita. Před použitím baterii nabijte. (1) Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru a ten následně připojte k zařízení pomocí USB kabelu. (2) Nabíjení zahájíte připojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky. (3) V rámci zajištění bezpečnosti telefonu používejte vždy pouze originální nabíječku dodávanou se zařízením. Na jakémkoli poškození způsobeném použitím neoriginální nabíječky či jiného vybavení nenese společnost GIGABYTE Communication Inc. žádnou odpovědnost. Classic Lite 6

8 POZNÁ MKA: Z bezpečnostních důvodu nevyjímejte baterii z telefonu v době, kdy je připojen napájecí adaptér, nebo když probíhá nabíjení. 1.4 Zapnutí nebo vypnutí telefonu Zapnutí telefonu Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na telefonu nezobrazí logo GSmart. Vypnutí telefonu (1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund. (2) Objeví se vyskakovací okno, poté klepněte na volbu Vypnout. (3) Potvrďte vybráním volby OK. Uspání telefonu Telefon uspíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Při tom se vypne displej. Chcete-li displej znovu zapnout, stačí opět krátce stisknout tlačítko napájení. 1.5 Uzamčení/odemčení Odemčení zařízení Zařízení odemknete tak, že na obrazovce přetáhnete ikonu G na ikonu odemčení. 1.6 Kontakty Kontakty je váš telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat jména, telefonní čísla, e- mailové adresy a další informace o vašich přátelích. Kontakty lze připojit k vašemu účtu Google, firemním účtům a integrovat vaše kontaktní informace. Přidání kontaktu (1) Klepněte na kartu Aplikace >. (2) Klepnutím na volbu > přidejte nový kontakt. (3) Vyberte, zda si přejete synchronizovat nový kontakt s účtem Google, telefonem nebo kartami SIM1 či SIM2. (4) Zobrazí se obrazovka nového kontaktu. (5) Po klepnutí na jednotlivá pole můžete vyplnit příslušné údaje kontaktu. (6) Kontakt uložíte klepnutím na volbu HOTOVO. POZNÁ MKA: U kontaktů na SIM kartě nelze mezi kontaktní informace přidat obrázek. Classic Lite 7

9 Hledání kontaktů Na obrazovce Kontakty můžete snadno hledat kontakty tímto způsobem: Klepněte na ikonu a zadejte několik prvních písmen jména hledaného kontaktu. Seznam se filtruje hned během psaní. Po dokončení hledání se můžete klepnutím na ikonu vrátit zpět na obrazovku s kontakty. 1.7 Domovská obrazovka Na domovské obrazovce můžete rychle přistupovat k běžným funkcím a zobrazovat upozornění týkající se zmeškaných hovorů, přijatých zpráv, baterie a stavu připojení. Výchozídomovská obrazovka: Hlavnífunkce. Ikona Popis Na panelu Oblíbené se zobrazují nejdůležitější zástupci a složky. Klepnutím zobrazíte seznam aplikací. Mezi různými částmi domovské obrazovky se můžete přesouvat potažením prstu zleva doprava nebo zprava doleva. Ikony umístěné ve spodní části domovské obrazovky mají různé funkce: Přizpůsobená domovská obrazovka: Můžete přidávat zástupce a widgety. Ikona Funkce Aktivníhotspot či tethering. Klepnutím zapnete/vypnete síť. Aktivace/deaktivace Wi-Fi. Aktivace/deaktivace Bluetooth. Aktivace/deaktivace služby určovánípolohy Google Location Service. Aktivace/deaktivace synchronizace dat. Klepnutím upravíte nastaveníjasu. Classic Lite 8

10 Stavové ikony Ikony na stavovém řádku značí různé druhy informací. Po klepnutí na stavový řádek a potažení dolů se zobrazí upozornění či systémové informace. Typ Ikona Popis Probíhá volání. Telefonování Hlasitost Hovor je přidržen. Ztlumení hovoru. Reproduktor je zapnutý. Vibrace jsou zapnuty. Připojena kabelová sluchátka s mikrofonem. Baterie je plná. Baterie Baterie je částečně vybitá. Baterie je téměř vybitá. Baterie se nabíjí. Maximální síla signálu. Čím méně proužků, tím slabší signál. Levá ikona značí signál karty SIM1. Pravá ikona značí signál karty SIM2. Probíhá GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA. Wi-Fi je připojena. Síť a připojení Připojení Wi-Fi probíhá. Síť Wi-Fi Network je aktivována. Režim Letadlo. Přenosný Wi-Fi hotspot je aktivován. USB tethering i přenosný Wi-Fi hotspot jsou aktivovány. Bluetooth je zapnut. Zařízení je připojeno k PC prostřednictvím USB kabelu. Nová textová zpráva. Nový . Upozornění Nový služby Gmail. Budík. Upozornění na událost. Classic Lite 9

11 Typ Ikona Popis Zmeškaný hovor. Upozornění Obecné upozornění FM rádio je zapnuto. Probíhá přehrávánískladby. Probíhá stahováníaplikace. Classic Lite 10

12 Technické parametry Systémové informace Platforma Procesor Paměť Displej Velikost 5 Rozlišení Velikost Android 4.4 KitKat 1,2GHz čtyřjádrový ROM 8 GB / RAM 512 MB FWVGA, pixelů Rozměry ,2 mm (D Š V) Hmotnost Napájení Baterie Vstup napájecího adaptéru Výstup DC Pohotovostnídoba Doba hovoru 145 gramů s baterií Lithium-Iontová, 2100mAh V, 50/60 Hz, max. 0,2 A 5 V, 1 A Rádiové pásmo a standard GSM/GPRS/EDGE WCDMA/HSDPA Možnosti připojení GPS Wi-Fi Bluetooth USB Zvukový konektor Digitálnífotoaparát Zadnífotoaparát Přednífotoaparát Externípaměť Paměťová karta Teplota Až 250 hodin (Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.) Až 12 hodin (Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz MHz GPS, AGPS WLAN b/g/n, 2,4 GHz Bluetooth EDR Micro USB 3,5 mm stereofonnízvukový konektor 5Mpx barevný fotoaparát s možnostízáznamu videa 2Mpx Provozní 0 C až 40 C Slot pro SIM kartu Podpora Micro SD karet o kapacitě až 32 GB Dva sloty pro SIM kartu. (Micro SIM + Mini SIM) POZNÁ MKA: 1. Technické parametry a příslušenství se mohou lišit v závislosti na konkrétních skladových jednotkách a/nebo oblastech. Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. 2. Rušení mobilních dat, neočekávané chyby v práci procesoru a vyšší spotřeba energie mohou být způsobeny reklamami v aplikacích systému Android. Classic Lite 11

13 Doporučujeme vám, abyste zkusili tyto dříve nainstalované aplikace obsahující reklamu odstranit. Předejdete tak výskytu jakýchkoli abnormálních situací a ušetříte energii. 3. Paměť se skládá přibližně ze 2 GB firmwaru, plus 2 GB úložiště telefonu pro stažené aplikace a jejich data, hudbu, obrázky, videa a dokumenty. Pokud dojde ke změně tohoto dokumentu, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních stránek telefonu GSmart na adrese Android, Google, Google Play a ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc. Classic Lite 12

14 Android 4.4, KitKat Ú vod

15 Obsah Kapitola 1 Funkce telefonování a psaní Telefonování Videohovory Použití klávesnice na obrazovce 3 Kapitola 2 a zprávy Vytvoření a odeslánítextové zprávy ové účty 7 Kapitola 3 Použití internetu Připojení k internetu Režimy rozhraní Bluetooth 10 Kapitola 4 Multimediální aplikace Zobrazování fotografií a videa Hudba 14 Kapitola 5 Programy Prohlížeč Kalkulačka Kalendář Záznamník zvuku Gmail Mapy Hodiny Play Store YouTube Vyhledávání Google Stažené soubory Správce souborů FM rádio Google Připojení telefonu k počítači Snímky obrazovky 18 Kapitola 6. Správa telefonu Správa základních nastavení Správa vašich SIM karet Správa vašich účtů Ochrana telefonu Reset telefonu 22 Android 4.4 1

16 1. Funkce telefonovánía psaní Funkce telefonování Klepněte na volbu Aplikace> karta Aplikace > Telefon. 1.1 Hlasové hovory Zahájení hovoru z obrazovky Telefon 1. Přejděte na obrazovku Telefon. 2. Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo. 3. Klepněte na položku POZNÁ MKA: Klepnutím na smažete jednu číslici. Klepnutím a podržením smažete všechny zadané číslice. Zahájení hovoru z obrazovky Lidé 2. Klepněte na kontakt a přejděte na obrazovku s informacemi. 3. Klepněte na telefonní číslo, na které chcete volat. 4. Pokud je vložena karta SIM2, zobrazí se nabídka. V ní si můžete vybrat, zda chcete k volání využít SIM1 nebo SIM2. Pohotovostnívolání Před zahájením pohotovostního volání musíte zařízení nejprve odemknout. Na obrazovce Telefon zadejte mezinárodní pohotovostní číslo 112 a klepnutím na SIM1 nebo SIM2 zahajte pohotovostní volání. Zahájenímezinárodního hovoru 1. Přejděte na obrazovku Telefon. 2. Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí symbol +, což je kód mezinárodní předvolby. 3. Zadejte kód konkrétní země, kód oblasti a telefonní číslo. 4. Poté klepnutím na položku SIM1 nebo SIM2 vytočte mezinárodní hovor. Přijetí či odmítnutí příchozího hovoru Chcete-li hovor přijmout, přetáhněte ikonu po obrazovce. Chcete-li hovor odmítnout, přetáhněte ikonu po obrazovce. Rychlá odpověď na příchozí hovor V případě příchozího hovoru můžete rychle odpovědět zprávou, a to tak, že po obrazovce přetáhnete prst na ikonu. Podržení hovoru Pokud probíhá hlasová konverzace, můžete klepnutím na volbu hovor podržet. Přepínání mezi hovory Pokud právě telefonujete a objeví se další příchozí hovor, přetažením prstu na ikonu prvníhovor podržíte a přijmete druhý hovor. Mezi hovory následně přepínáte pomocí tlačítka. Android 4.4 2

17 Nastavení konferenčních hovorů 1. Pokud již telefonujete, můžete klepnutím na položku zadat jiné telefonní číslo. 2. Když někdo přijme váš telefonní hovor, klepněte na položku. Sloučením hovorů nastavíte konferenční hovor. 3. Pokud se během probíhající hlasové konverzace objeví další příchozí hovor, můžete rovněž nastavit konferenční hovor klepnutím na položku. POZNÁ MKA: Konferenční hovor je síťová služba. Ověřte si tuto funkci u svého poskytovatele síťových služeb. Správa ostatních funkcí hlasového volání V případě probíhající hlasové konverzace: klepnutím na položku aktivujte funkci hlasitého telefonu, nebo ji opětovným klepnutím na položku opět zrušte; klepnutím na volbu ztlumíte mikrofon, opětovným klepnutím na volbu zrušíte ztlumení mikrofonu. Ukončení hovoru Klepnutím na ikonu Ukončit hovor ukončíte. 1.2 Videohovory Zahájení videohovoru z obrazovky Telefon 1. Přejděte na obrazovku Telefon. 2. Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo. 3. Poté klepnutím na volbu > Videohovor zahajte videohovor. Zahájení videohovoru z obrazovky Lidé 4. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >. 5. Na kartě přejděte klepnutím na kontakt na obrazovku s informacemi. 6. Klepnutím na volbu zahajte videohovor. Ukončení videohovoru Klepnutím na ikonu Ukončit videohovor ukončíte. Správa ostatních funkcí videohovoru V případě probíhající videokonverzace: klepnutím na položku aktivujte funkci hlasitého telefonu, nebo ji opětovným klepnutím na položku opět zrušte; klepnutím na volbu ztlumíte mikrofon, opětovným klepnutím na volbu zrušíte ztlumení mikrofonu; klepnutím na volbu můžete přepínat mezi okny videa.klepnutím na volbu můžete přepínat mezi okny videa. 1.3 Použití klávesnice na obrazovce Klávesnice na obrazovce se zobrazí v režimu na výšku, když aplikace vyžaduje zadání textu, například při psaní zpráv nebo ů. Způsob psaní pomocí klávesnice se aktivuje podle výchozího nastavení. Android 4.4 3

18 Použití klávesnice na obrazovce Použijte klávesy na klávesnici na obrazovce. Klepnutím na danou klávesu zadáte příslušný znak. Nastavení způsobu psaní z obrazovky Nastavení 1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace > > Jazyk a psaní. 2. Klepněte na položku Výchozí. Zobrazí se vyskakovací okno. 3. Vyberte způsob psaní, který chcete použít. Osobní slovník 1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace > > Jazyk a psaní > Osobní slovník. 2. Klepnutím na ikonu přidáte vlastní slova do osobního slovníku pro češtinu nebo všechny jazyky. Při psaní je pak možné je používat. Klepnutím na vlastní slovo v osobním slovníku můžete toto slovo upravit nebo jej lze klepnutím na položku Použití klávesnice Google Mezi velkými a malými písmeny můžete přepínat klepnutím na volbu. Chcete-li zobrazit číselnou a symbolovou klávesnici, klepněte na volbu. smazat. Nastavení klávesnice Google 1. Klepněte na kartu Aplikace > karta Aplikace > > Jazyk a psaní. 2. Na obrazovce Klávesnice a způsob psaní nastavte předvolby klepnutím na položku. Android 4.4 4

19 2. a zprávy 2.1 Vytvořenía odeslánízprávy Tvorba a odesílání zpráv 1. Textové zprávy mohou obsahovat text a emotikony. 2. Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text, obrázek, zvuk nebo video. 3. Podporováno je odesílání hlasových zpráv a připojování souborů s vyzváněními a zvukem. POZNÁ MKA: 1. Pokud vložíte karty SIM1 i SIM2, bude standardně nastavena služba zpráv. 2. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM > Zprávy. Z obrazovky Zprávy 2. Klepnutím na volbu vytvořte novou zprávu. 3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepnutím na položku příjemce přidejte z kontaktů. 4. Zadejte zprávu a klepnutím na položku zprávu odešlete. POZNÁ MKA: Pokud opustíte obrazovku Zprávy předtím, než zprávu odešlete, neodeslaná zpráva se automaticky uloží jako koncept. Z obrazovky Lidé 2. Klepnutím na kontakt zobrazte informace o kontaktu. 3. Klepnutím na volbu zprávu odešlete. 4. Vytvořte zprávu a klepnutím na položku zprávu odešlete. Z obrazovky Telefon 2. Klepnutím na kartu zobrazíte historii všech volání. 3. Klepněte na kontakt z protokolu volání. 4. Klepnutím na ikonu zprávu odešlete. 5. Vytvořte zprávu a klepnutím na položku zprávu odešlete. Příjem a správa zpráv Když odesíláte a přijímáte zprávy od kontaktu, jsou tyto zprávy seskupovány do podoby konverzace. Konverzace zpráv vypadá jako dialog. Odpověď na textovou zprávu 2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět. Android 4.4 5

20 3. Zadejte zprávu a klepnutím na položku zprávu odešlete. Přeposlání textové zprávy 2. Klepnutím na zprávu zobrazte celou konverzaci. 3. Klepněte na zprávu a podržte ji, čímž se zobrazí seznam možností dostupných pro zprávu. 4. Klepněte na volbu Přeposlat. 5. Klepnutím na volbu vyberte příjemce. 6. Klepnutím na volbu zprávu odešlete. Smazání všech zpráv 2. Klepněte na položku Nabídka > Smazat všechny konverzace. 3. Klepnutím na volbu Smazat odstraníte všechny zprávy v této schránce. Odstranění konverzace 2. Dlouze stiskněte konverzaci, kterou chcete odstranit. 3. Klepnutím na položku odstraníte konverzaci. Odstranění zprávy v rámci konverzace 2. Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit. 3. Klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí seznam možností dostupných pro zprávu. 4. Klepnutím na položku Smazat odstraníte zprávu. Vytvoření hlasové zprávy 2. Klepnutím na volbu vytvořte novou zprávu. 3. Klepněte na volbu >. 4. Přidejte Vyzvánění nebo Audio na obrazovce Zpráva. 5. Klepnutím na volbu Přehrát si můžete znovu poslechnout svoji nahrávku. Po klepnutí na volbu Nahradit je možné nahradit přílohu za jinou, nebo ji lze pomocí volby Odebrat úplně odstranit. 6. Zadejte zprávu a klepnutím na položku zprávu odešlete. Android 4.4 6

21 2.2 ové účty Do telefonu chodí všechny přijaté ové zprávy. Nastaveníinternetového ového účtu 2. Zadejte svoji ovou adresu a Heslo. Klepněte na volbu Další. 3. Vyberte typ ového účtu. 4. Telefon načte nastavení ového účtu automaticky. Pokud jsou nastavení u předem nakonfigurována, průvodce nastavením u zobrazí zprávu informující o úspěšném provedení operace. Pokud nejsou nastavení u nalezena, automaticky se přejde k ručnímu nastavení. Nastavení dokončete podle pokynů. 5. Zadejte Název účtu a poté klepnutím na volbu Další dokončete nastavení. POZNÁ MKA: Název účtu je název zobrazený na obrazovce . Přidání druhého ového účtu 2. Klepněte na položku Nabídka > Nastavení > PŘIDAT ÚČET. 3. Nastavení dokončete podle kroků popsaných v postupu Nastavení účtu. Odstranění ového účtu 2. Klepněte na položku Nabídka > Nastavení. 3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte dva nebo více ových účtů). 4. Klepněte na volbu Odebrat účet ve spodní části stránky. 5. Potvrďte vybráním volby OK. Napsání a odeslání u 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > 2. Vyberte účet klepnutím na název účtu. 3. Klepnutím na volbu vytvořte nový . Android 4.4 7

22 4. Zadejte ovou adresu příjemce. 5. Zadejte Předmět a napište text u. 6. Klepnutím na volbu odešlete. Odeslání u z obrazovky Lidé 2. Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat Klepněte na ovou adresu kontaktu. Klepněte na položku v dílčí nabídce. 4. Zadejte Předmět a napište text u. 5. Klepnutím na volbu odešlete. Přidání přílohy k ové zprávě Před odesláním zprávy klepněte na volbu Nabídka > Připojit soubor a poté vyberte přílohu, kterou chcete připojit. Odpověď nebo přeposlání u 1. Otevřete Řiďte se následujícími pokyny: Odpovědět: Klepnutím na položku odpovězte na . Odpovědět všem: Klepnutím na volbu > Odpovědět odpovíte všem příjemcům a odesílateli. Přeposlat: Klepnutím na volbu > Přeposlat přepošlete jiným uživatelům. 3. Zadejte příjemce a napište Klepnutím na volbu odešlete. Odstranění u 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > 2. V poštovní schránce vyberte , který chcete odstranit. 3. Klepnutím na položku odstraňte . Android 4.4 8

23 3. Použitíinternetu 3.1 Připojení k internetu Váš telefon se může k internetu připojit prostřednictvím: Wi-Fi GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G/ HSPA+ POZNÁ MKA: Pokud se připojujete k internetu, mohou vám být účtovány poplatky. Pokud chcete zastavit připojení, Je třeba klepnout na kartu Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM > Datové připojení a zrušit zaškrtnutí volby Povolit datové připojení. Wi-Fi 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Wi-Fi. 2. Zapněte či vypněte Wi-Fi. Připojení k bezdrátové síti 1. Klepněte na volbu WI-FI, zkontrolujte funkci Wi-Fi a zapněte ji. Zahajte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. 2. Níže se zobrazí nalezené sítě. Klepněte na jednu z nich a poté klepněte na tlačítko Připojit. 3. Pokud jste vybrali nezabezpečenou síť, připojení se naváže automaticky. 4. Chcete-li se připojit k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo a poté klepněte na tlačítko Připojit. 5. Jakmile se Wi-Fi připojí, zobrazí se ve stavovém řádku ikona připojení. Přidání bezdrátové sítě 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Wi-Fi. 2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na volbu. Zobrazí se vyskakovacíokno. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nezbytné informace, poté dokončete nastavení klepnutím na volbu Uložit. Konfigurace nastavení Wi-Fi 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Wi-Fi. 2. Klepněte na položku Nabídka > Pokročilé a zkontrolujte nastavení Wi-Fi. Tethering a přenosný hotspot 1. Mobilní datové připojení je možné sdílet prostřednictvím rozhraní USB, Bluetooth nebo jako přenosný Wi-Fi hotspot. 2. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Více > Tethering a přenosný hotspot. 3. Můžete zapnout/vypnout USB tethering, přenosný Wi-Fi hotspot, Bluetooth tethering a konfigurovat nastavení Wi-Fi hotspotu. Nastavení VPN 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Více > VPN. 2. Před použitím úložiště pověření je třeba nastavit obrazec odemykání obrazovky, kód PIN nebo heslo. Klepněte na volbu OK, přejděte do části Odemykání, poté zvolte, jakým způsobem chcete zamykat obrazovku. 3. Jakmile provedete nastavení, vrátíte se na obrazovku VPN. Android 4.4 9

24 4. Po klepnutím na položku Přidat síť VPN můžete upravit síť VPN. 5. Po vyplnění všech nezbytných informací klepnutím na položku Uložit dokončete nastavení. Zahájení datového připojení Pokud nastavíte více datových připojení, vyberte připojení, které chcete použít. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM > Datové připojení. 2. Vyberte SIM kartu, u níž chcete povolit datový přístup přes mobilní síť. Povolení datového roamingu Nejprve nastavte datové připojení a poté postupujte podle níže uvedených kroků: 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM > Roaming > Datový roaming. 2. Zaškrtněte SIM kartu, u níž chcete během roamingu využívat datové připojení. 3.2 Režimy rozhraní Bluetooth Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech: Zapnuto: Bluetooth je zapnut. Telefon vyhledává ostatní zařízení s podporou připojení Bluetooth, ale není pro ostatní viditelný. Zjistitelný: Připojení Bluetooth je zapnuto, ale váš telefon není viditelný pro ostatní zařízení s podporou technologie Bluetooth. Vypnuto: Bluetooth je vypnut. Zapnutí/vypnutí rozhraní Bluetooth 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Bluetooth. 2. Zapnutí proveďte přepnutím nebo klepnutím. 3. Klepnutím na volbu Bluetooth zobrazte možnosti nabídky. 4. Klepnutím na název zařízení zviditelněte své zařízení pro ostatní. Připojení k zařízením Bluetooth Připojení k zařízení s podporou technologie Bluetooth se nazývá partnerství. K výměně informací je nezbytné spárovat zařízení a vytvořit partnerství. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Bluetooth. 2. Klepnutím na volbu HLEDAT ZAŘÍZENÍ vyhledejte nové zařízení. 3. Na obrazovce se zobrazí nalezená zařízení Bluetooth. K vybranému zařízení se připojíte tak, že na něj klepnete. 4. Zahajte párování, zadejte heslo a poté dokončete párování klepnutím na tlačítko OK. POZNÁ MKA: 1. Heslo, které zadáte v telefonu, musí být stejné jako heslo zadané v zařízení, s nímž chcete provést párování. Heslo je potřeba při prvním propojení. Jakmile bude jednou spárování provedeno, heslo již nebude potřeba znovu zadávat. 2. Chcete-li zobrazit přijaté soubory, můžete klepnout na položku Nabídka > Zobrazit přijaté soubory. Android

25 4.1 Zobrazování fotografií a videa Zobrazení fotografií v albu 4. Multimediálníaplikace 2. Klepnutím na jednu ze složek s obrázky zobrazíte miniatury obrázků. 3. Obrázek zobrazíte klepnutím na miniaturu. 4. Chcete-li zobrazit další fotografie v tomto albu, přetáhněte prstem po obrazovce zleva doprava nebo zprava doleva. Přehrání prezentace 1. Během prohlížení obrázku klepněte na položku Nabídka > Prezentace. 2. Klepnutím na obrazovku prezentaci zastavíte. Nastavení obrázku jako tapety 1. Během prohlížení obrázku klepněte na volbu Nabídka > Nastavit obrázek jako > Tapeta. 2. Pomocí prstu vyberte oblast, kterou chcete oříznout. 3. Klepnutím na volbu OŘÍZNOUT nastavíte obrázek jako tapetu. Uložení obrázku jako fotografie kontaktu 1. Během prohlížení obrázku klepněte na volbu Nabídka > Nastavit obrázek jako > Fotografie kontaktu 2. Vyberte kontakt, k němuž chcete obrázek přidat. 3. Pomocí prstu vyberte oblast, kterou chcete oříznout. 4. Klepnutím na volbu OŘÍZNOUT uložíte obrázek jako fotografii kontaktu. Ú prava obrázku Během prohlížení obrázku můžete obrázek upravit takto: Chcete-li jej oříznout, klepněte na položku Nabídka > Oříznout. Přetažením prstu vyberte oblast, kterou chcete ponechat. Klepnutím na položku OŘÍZNOUT uložte obrázek. Chcete-li přidat efekty, klepněte na položku Nabídka > Upravit. Na obrázek můžete použít efekty ve spodní části obrazovky. Klepnutím na položku Uložit můžete uložit obrázek. Zobrazení vlastností souboru 1. Během prohlížení obrázku klepněte na položku Nabídka > Podrobnosti. 2. Zobrazí se informace o souboru. Klepnutím na položku Zavřít se vrátíte k obrázku. Přehrávání videa z video souboru 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > Galerie > > vyberte požadované video. 2. Klepnutím na položku soubor přehrajete. 4.2 Hudba Přehrávání hudby 2. Po klepnutím na položku Skladby se zobrazí všechny skladby v telefonu. 3. Klepnutím vyberte skladbu a ta se automaticky přehraje. Android

26 Ikona Funkce Animace či obrázek přebalu alba. Oblast zobrazujícíinformace o přehrávaném zvuku. Přetažením se přesunete dopředu nebo dozadu. Přehránískladby. Pozastavenískladby. Předchozískladba. Další skladba. Přechod do seznamu přehrávání. Aktivace či deaktivace funkce náhodného přehrávání. Opakováníaktuálnískladby / všech skladeb. Změna možností přehrávání Během přehráváni hudby klepněte na tlačítko Nabídka ve spodní části obrazovky. Klepnutím na položku Party Shuffle se všechny skladby přehrají v přeházeném pořadí. Klepnutím na položku Přidat do seznamu skladeb přidáte skladbu. Klepnutím na položku Použít jako vyzvánění můžete nastavit svůj osobní vyzváněcí tón. Klepnutím na položku Odstranit smažete právě přehrávanou skladbu. Klepnutím na položku Knihovna zobrazíte všechny seznamy pro přehrávání. Ú prava hudby Efekty můžete nastavit klepnutím na položku Nabídka > Zvukové efekty. 1. Přetažením nebo klepnutím zapnete Ekvalizér. 2. Klepnutím na šipku zobrazíte seznam různých efektů Android

27 3. Klepnutím vyberte požadovaný efekt. Položky se automaticky upraví. 4. Klepnutím na šipku zobrazíte seznam různých předvolených ozvěn. 5. Klepnutím vyberte požadovaný efekt. Vytvoření nového seznamu pro přehrávání Přidejte skladby do specifického seznamu pro přehrávání nebo si vytvořte nový seznam pro přehrávání. 2. Na kartě Skladby dlouze podržte skladbu, kterou chcete přidat, poté klepněte na položku Přidat do seznamu pro přehrávání ve vyskakovací dílčí nabídce. 3. Klepnutím na volbu Nový vytvoříte nový seznam pro přehrávání. Skladba se automaticky přidá do nového seznamu pro přehrávání. 4. Tento nový seznam pro přehrávání můžete zkontrolovat na kartě Seznam pro přehrávání. Odebrání hudebního souboru ze seznamu pro přehrávání 2. Na kartě Skladby klepněte na skladbu, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Ve vyskakovací dílčí nabídce klepněte na položku Odstranit. 3. Klepněte na volbu OK a skladba bude vymazána se seznamu. Android

28 5. Programy 5.1 Prohlížeč Pomocí Prohlížeče můžete procházet webové stránky. 2. V horní části obrazovky se zobrazí řádek adresy, do kterého můžete zadat adresu URL. 3. Je možné otevírat několik webových stránek najednou. Klepnutím na volbu zobrazíte všechny webové stránky, které se otevírají. Klepnutím na položku otevřete novou webovou stránku. Klepnutím na položku zavřete webovou stránku. Klepnutím na položku zobrazíte záložky. Nastavení domovské stránky 1. Během prohlížení webové stránky klepněte na položku Nabídka > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku. 2. Klepnutím na položku Jiná zadejte adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku. 3. Klepnutím na tlačítko OK své nastavení uložíte. Přidání záložky 1. Během prohlížení webové stránky klepněte na položku Nabídka > Uložit do záložek. 2. Upravte popisek záložky a další požadované informace. 3. Po klepnutím na položku Přidat do můžete záložku uložit na domovskou obrazovku, do složky Záložky nebo do jiné složky. 4. Klepnutím na tlačítko OK své nastavení uložíte. Správa záložek Na webové stránce klepněte na položku Nabídka > Záložky/historie. Můžete zobrazit ZÁLOŽKY, HISTORII a ULOŽENÉ STRÁNKY. 5.2 Kalkulačka Pomocí kalkulačky můžete v telefonu provádět základní aritmetické funkce. 2. Na obrazovce Kalkulačka klepnutím na volbu Nabídka vyberte pokročilý panel. 5.3 Kalendář 1. Pomocí kalendáře můžete plánovat a přiřazovat zvuková upozornění ke schůzkám, setkáním a událostem. 2. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >. 3. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu Nabídka > Nastavení > PŘIDAT ÚČET si vytvořte účet, nebo se klepnutím na volbu Stávající přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce. 4. Klepnutím na šipku u položky Kalendář > Den, Týden, Měsíc nebo Program změňte zobrazení vašich událostí. 5. Klepnutím na volbu se vrátíte na dnešek. 6. Klepnutím na volbu Nabídka > Nastavení zobrazte další nastavení. Android

29 Zobrazení události 2. Klepnutím na šipku vedle položky kalendář > Program zobrazíte události. Přidání a plánování události 2. Klepněte na volbu Nabídka > Nová událost. 3. Zadejte podrobnosti události. 4. Vyberte data v polích Od a Do. V případě celodenní události zaškrtněte políčko Celý den. 5. Chcete-li nastavit OPAKOVÁ NÍ, vyberte ze seznamu jednu z možností. 6. Chcete-li nastavit připomenutí, vyberte čas ze seznamu. 7. Jakmile skončíte, klepnutím na volbu Hotovo se vraťte do kalendáře. POZNÁ MKA: Přidané a naplánované události se zobrazí ve stavovém řádku. 5.4 Záznamník zvuku 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > 2. Na obrazovce záznamníku zahajte záznam klepnutím na položku. Klepnutím na položku záznam ukončíte. Poté klepnutím na položku soubor přehrajete. 3. Klepnutím na volbu Zahodit zvukový soubor odstraníte. Klepnutím na volbu Uložit zvukový soubor uložíte. Přehrání zvukového souboru 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Seznamy pro přehrávání > Moje nahrávky. 2. Klepněte na zvukový soubor, který chcete přehrát. 5.5 Gmail Gmail je webová ová služba společnosti Google. Gmail lze nakonfigurovat při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se Gmail v telefonu může synchronizovat s účtem služby Gmail na webu automaticky. 2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu Nový si vytvořte nový účet, nebo se klepnutím na volbu Stávající přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce. 3. Po přihlášení můžete ze svého účtu Gmail začít číst a odesílat y. Odebrání účtu Gmail 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > ÚČTY Google > preferovaný účet Gmail > Synchronizace. 2. Klepněte na položku Nabídka > Odebrat účet. 5.6 Mapy Mapová služba s možností vyhledávání míst. Otevření map Android

30 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > Ikona Funkce Zobrazeníaktuálnípolohy Vyberte různé vrstvy, jako je Provoz, Satelitní, Veřejná doprava atd. Zadejte klíčové slovo a vyhledejte požadované místo Zadejte počátečníbod a koncový bod, načež se zobrazítrasa Vyhledejte místa, jako jsou restaurace, kavárny, bary, zajímavosti atd. 2. Po klepnutí na volbu Nabídka můžete nastavit více možností, např.: Zobrazení informací, podmínek a zásad ochrany soukromých údajů: Klepněte na položku Nabídka > Nastavení > Informace, podmínky a zásady ochrany soukromých údajů. Zobrazení extra funkcí na mapě: Klepněte na položku Nabídka > Nastavení. POZNÁ MKA: Pokud se připojujete k internetu a zapínáte GPS, mohou vám být účtovány poplatky. 5.7 Hodiny 2. Klepnutím na položku nastavte budíky. Klepnutím na položku vyberte čas v různých městech. Klepněte na volbu > Nastavení > upravit nastavení HODINY/BUDÍKY. 3. Klepnutím na položku použijte funkci Časovače. Klepnutím na položku použijte funkci Stopek. Klepnutím na položku se vrátíte zpět k funkci Hodin. 5.8 Play Store Služba Google Play Store vám umožňuje vyhledávat aplikace a zábavné hry a stahovat je do telefonu. 2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu Nový si vytvořte nový účet, nebo se klepnutím na volbu Stávající přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce. 3. Po přihlášení můžete vyhledávat a stahovat programy z příslušné služby. Mezi stránkami v aplikaci Google Play Store můžete přecházet pomocí přetažení obrazovky. 4. Rovněž můžete klepnout na položku Nabídka > Moje aplikace a zobrazit programy, které jste stáhli. 5.9 YouTube YouTube je služba pro online přehrávání videa, kde lze sledovat, vyhledávat a nahrávat videa. Přehrávání videa ve službě YouTube 2. Videa jsou seskupeny do kategorií. Po klepnutí na kategorii můžete sledovat dostupná videa. 3. Klepnutím na video jej přehrajete. Android

31 Nahrání videa 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > 2. Klepněte na položku Nabídka > Přihlásit se. Poté vyberte jeden z účtů, k němuž se chcete přihlásit. 3. Klepněte na ikonu YouTube v levé horním rohu obrazovky. 4. Zadejte název účtu na obrazovce s informace o účtu. 5. Klepněte na položku, poté klepněte na video, které chcete nahrát Hledat Vyhledávání informací na internetu a v telefonu. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >. Panel služby Google Search se zobrazí rovněž na domovské obrazovce Soubory ke stažení Soubory a ostatní položky, které jste stáhli v aplikacích nebo Prohlížeč, jsou uloženy. Stažené položky lze zobrazovat, znovu otevírat nebo mazat. 2. Vyberte volbu Řadit podle velikosti nebo Řadit podle data Správce souborů Správce souborů vám pomáhá se správou souborů v telefonu a na SD kartě. 2. Klepněte na složku, kterou chcete pomocí něj procházet FM rádio Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace >. Před poslechem prosím připojte sluchátka. Android

32 Ikona Funkce Otevřeníseznamu kanálů ZavřeníFM rádia Další funkce Přidat do oblíbených Předchozífrekvence rádia / Následujícífrekvence rádia Předchozíkanál / Následujícíkanál 5.14 Google+ Můžete kontrolovat aktualizace přátel, publikovat aktualizace vlastního stavu nebo chatovat s přáteli ve službě Google+. 2. Pokud nezaregistrujete svůj účet Google, klepnutím na volbu Nový si vytvořte nový účet, nebo se klepnutím na volbu Stávající přihlaste ke svému účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce Připojení telefonu k počítači Klepněte na stavový řádek a stáhněte jej dolů. Poté klepněte na položku Připojeno jako úložiště USB v zařízení. Vyberte jeden z režimů připojení k počítači Snímky obrazovky Stisknutím a podržením zároveň Tlačítka zeslabení hlasitosti a Tlačítka napájení zachytíte snímek jakékoli obrazovky zařízení. Klepněte na položku snímky obrazovky. Viz snímky obrazovky > Zobrazit odkaz :/Pictures/Screenshots Android

33 6. Správa telefonu 6.1 Správa základních nastavení Datum a čas Máte možnost nastavit datum a čas telefonu. Nastavení data a času 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Datum a čas. 2. Pokud aktivujete položku Automatické datum a čas, systém bude načítat informace o aktuálním datu a času automaticky ze sítě nebo GPS. Datum a čas telefonu lze rovněž nastavit ručně. 3. Pokud zaškrtnete položku Automatické časové pásmo, systém bude načítat informace o časovém pásmu automaticky. Rovněž můžete klepnout na položku Vybrat časové pásmo a vybrat časové pásmo ze seznamu. 4. Klepněte na položku Nastavit datum. Upravte měsíc, den a rok. Klepnutím na tlačítko Nastavit své nastavení uložíte. 5. Klepněte na položku Nastavit čas. Upravte nastavení hodin a minut. Můžete přepínat mezi dopolednem a odpolednem (AM/PM). Klepnutím na tlačítko Nastavit své nastavení uložíte. 6. V případě potřeby lze zaškrtnout položku Použít 24hodinový formát. 7. Klepnutím na položku Vybrat formát data vyberte požadovaný formát data. Nastavení budíků V telefonu si můžete nastavit mnoho budíků. Nastavení budíku 2. Klepnutím na volbu nastavte nový budík. 3. Klepnutím na položku upravte nastavení hodin a minut. Můžete přepínat mezi dopolednem a odpolednem (AM/PM). Klepnutím na tlačítko OK své nastavení uložíte. 4. Klepnutím na volbu Opakovat vyberte dny, kdy má budík zaznít. 5. Klepnutím na položku CESIUM nastavte preferovanou vyzváněcí melodii budíku. Klepnutím na tlačítko OK své nastavení uložíte. 6. Klepnutím na volbu Vibrovat povolíte/zakážete vibraci při spuštění budíku. 7. Po klepnutí na položku Štítek můžete zadat popis budíku. 8. Klepnutím na tlačítko OK svůj budík uložíte. Vypnutí podsvícení, když je telefon v režimu nečinnosti 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Displej > Spánek. 2. Vyberte ze seznamu časový limit obrazovky. Nastavení se automaticky uloží. Ú prava jasu 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Displej > Jas 2. Přetažením posuvníku jasu upravte nastavení jasu. 3. Nebo vybráním volby Automatický jas umožněte zařízení automatickou úpravu jasu. Android

34 Změna orientace displeje 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Displej. 2. Zaškrtnutím položky Automatické otočení displeje nastavte automatickou úpravu orientace displeje. Nastavení, aby během nabíjení obrazovka nikdy nepřešla do spánkového režimu 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > O telefonu. 2. Pětkrát klepněte na položku Číslo sestavení. 3. Zobrazí se volba Možnosti vývoje. 4. Pokud chcete, aby během nabíjení obrazovka nikdy nepřešla do spánkového režimu, vyberte položku Zůstávat vzhůru. Vytvoření nového režimu vyzvánění Můžete vytvořit několik zvukových profilů, které poté lze využívat. Mezitím můžete nastavit také vyzvánění hlasových hovorů, vyzvánění videohovorů, hlasitost a vyzvánění pro události. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Zvukové profily. 2. Klepnutím na volbu přidejte nový zvukový profil. 3. Zadejte název nového profilu. 4. Na obrazovce nastavení klepněte na nový zvukový profil. 6.2 Správa vašich SIM karet Nastavení barvy pozadí SIM karty Můžete změnit barvu pozadí karet SIM1 a SIM2. Rychle tak budete moci identifikovat SIM1 a SIM2. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM. 2. Klepněte na SIM kartu v seznamu INFORMACE O KARTĚ SIM. 3. Klepnutím na položku Nastavit barvu pozadí vyberte jednu z barev. Nastavení výchozí SIM karty pro hlasové hovory / zprávy Pokud vyberete zároveň SIM1 i SIM2, postupujte takto: 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Správa SIM. 2. Klepnutím na položku Hlasový hovor / Zprávy zobrazte seznam možností. 3. Vyberte jednu ze SIM karet nebo zvolte položku Vždy se dotázat. 6.3 Správa vašich účtů Přidání jednoho či více účtů Google 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > ÚČTY. 2. Klepněte na položku PŘIDAT ÚČET. 3. Klepněte na položku Google. 4. Klepnutím na volbu NOVÝ vytvořte účet nebo se klepnutím na položku Existující přihlaste k účtu Google. Přihlaste se pomocí pokynů na obrazovce. Automatická synchronizace všech vašich účtů 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > ÚČTY. 2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat. 3. Klepněte na volbu Nabídka > Synchronizovat nyní. Android

35 Odebrání účtu 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > ÚČTY. 2. Klepněte na účet, který chcete odebrat. 3. Klepněte na položku Nabídka > Odebrat účet. POZNÁ MKA: 1. Umožněte aplikacím Google přístup k vaší poloze. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > ÚČTY Google > Nastavenípolohy > ZAPNUTO. 2. Chcete-li povolit přístup pro jiné aplikace, než jsou aplikace Google, přejděte do nabídky Aplikace > karta Aplikace > > Přístup k poloze. 6.4 Ochrana telefonu Telefon můžete chránit před neoprávněnými uživateli požadováním kódu PIN nebo hesla. Aktivace kódu PIN pro SIM kartu Když je aktivní kód PIN, musíte před provedením hovoru zadat kód PIN. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Zabezpečení > Nastavení zámku SIM karty. 2. Klepněte na SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena). 3. Vyberte položku Zamknout SIM kartu. Zadejte kód PIN a poté klepněte na tlačítko OK. Změna kódu PIN pro SIM kartu 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Zabezpečení > Nastavení zámku SIM karty. 2. Klepněte na SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena). 3. Klepněte na položku Změnit kód PIN SIM karty. Zadejte starý kód PIN. Poté klepněte na tlačítko OK. 4. Zadejte nový kód PIN. Poté klepněte na tlačítko OK. 5. Znovu zadejte nový kód PIN. Poté klepnutím na tlačítko OK změňte kód PIN. Nastavení ochrany pomocí hesla 1. Klepněte na volbu Aplikace > karta Aplikace > > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo. 2. Zadejte heslo a poté klepněte na volbu Pokračovat. Potvrďte heslo a poté klepněte na tlačítko OK. 3. Pokud chcete deaktivovat zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na kartu Aplikace > > APPS > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a poté klepněte na volbu Pokračovat. Heslo deaktivujete klepnutím na volbu Žádné. Nastavení obrazce pro odemčení Svá data můžete ještě více zabezpečit tím, že uzamknete obrazovku a při každém spuštění telefonu či probuzení z režimu spánku (aktivace vypnuté obrazovky) budete požadovat zadání obrazce pro odemčení. 1. Klepněte na volbu Aplikace > karta Aplikace > > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Obrazec. 2. Nakreslete obrazec pro odemčení propojením nejméně čtyř bodů na obrazovce. Poté klepněte na volbu Pokračovat. 3. Znovu nakreslete obrazec pro odemčení a poté klepněte na volbu Potvrdit. Android

36 Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené schéma a poté jej deaktivujte klepnutím na volbu Žádné. 6.5 Reset telefonu Pomocí funkce Clean Boot můžete resetovat telefon fo výchozího továrního nastavení. Po provedení resetu telefonu může dojít ke smazání dat uložených v telefonu. 1. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > Záloha a reset. 2. Klepněte na volbu Reset do továrních dat > Resetovat telefon > Resetovat telefon a smazat vše. POZNÁ MKA: Před resetováním zařízení si nezapomeňte zálohovat všechna data a informace. Kontrola IMEI na telefonu Na telefonu lze zkontrolovat IMEI. Postupujte podle pokynů níže: Zadejte *#06# a IMEI se automaticky zobrazí na obrazovce. Klepněte na položku Aplikace > karta Aplikace > > O telefonu > Stav > Informace o IMEI. Funkce a aplikace se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu. Nejnovější verzi (pokud nějaká novější existuje) si můžete stáhnout na adrese Android

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. MultiPad PMT3111_Wi Rozbalení Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 Telefon 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 12 Karta SIM 13 Paměťová karta 14 Baterie 15 Zapnutí nebo vypnutí

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

MULTIPAD WIZE 3777 3G

MULTIPAD WIZE 3777 3G MULTIPAD WIZE 3777 3G PMT3777_3G Tablet PC Uživatelská příručka Verze 1.0 Společné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0 Lenovo A7010a48 Uživatelská příručka V1.0 Základy Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty: Stručná úvodní příručka Regulatorní prohlášení Příloha Na webových stránkách http://support.lenovo.com

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

HTC Desire 610. Uživatelská příručka

HTC Desire 610. Uživatelská příručka HTC Desire 610 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 610 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 11 Nabíjení baterie 12 Zapínání a vypínání 13 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon

Více

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka HTC Desire 310 dual sim Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 310 dual sim 7 Zadní kryt 8 Duální karty SIM 9 Paměťová karta 10 Baterie 11 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu První

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

HTC Desire 620. Uživatelská příručka

HTC Desire 620. Uživatelská příručka HTC Desire 620 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Funkce telefonu HTC Desire 620 9 Rozbalení HTC Desire 620 11 Zadní kryt 12 Karta micro SIM 14 Paměťová karta 15 Baterie 16

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Doro Liberto 820 Mini. Čeština

Doro Liberto 820 Mini. Čeština Doro Liberto 820 Mini Čeština 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka P8 Uživatelská příručka Obsah Předmluva Nejdůležitější položky Začínáme Hlasové probuzení 2 Nové režimy fotoaparátu 3 Režim režisér 4 Wi-Fi+ 4 Režim palce 5 Touchplus 6 Sejf 8 Hovory a kontakty Zamknutí

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302 Uživatelská příručka Xperia M2 Dual D2302 Obsah Xperia M2 Dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 První zapnutí zařízení...9

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521 Uživatelská příručka Xperia Z2 Tablet SGP521 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

HTC Gratia Stručná referenční příručka

HTC Gratia Stručná referenční příručka HTC Gratia Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující: Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G930F Uživatelská příručka Czech. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM (karta nano-sim) 17 Paměťová

Více

Uživatelská příručka. HTC One (M8)

Uživatelská příručka. HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) 2 Obsah Obsah Co je nového Aktualizace Android 5.0 Lollipop 9 Rozbalení HTC One 10 Sloty s přihrádkami na karty 11 Karta nano SIM 12 Paměťová karta 13 Nabíjení baterie

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i Uživatelská příručka Xperia J ST26i Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...11

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení vyzvánění Nastavení

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující: Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita Během dobíjení baterie

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G903F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM 17 Paměťová karta 18 Zapínání

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

GT-I5800. Uživatelská příručka

GT-I5800. Uživatelská příručka GT-I5800 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

GT-I5510 Uživatelská příručka

GT-I5510 Uživatelská příručka GT-I5510 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Návod pro Honor 7. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

Návod pro Honor 7. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Návod pro Honor 7 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2-2016 Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka Acer Liquid M330 Model: TM01 Tato revize: 01/2016 Důležité Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka

Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka Pozorně si prosím přečtěte před použitím Bezpečnostní upozornění Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní upozornění, abyste dokázali se svým telefonem správně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Uživatelská příručka. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Uživatelská příručka Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled zařízení...6 Uvedení do provozu... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji

Více

ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE

ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE POUZE PRO MTK CPU SMARTPHONY NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Uživatelský manuál Verze 1.0 pro Android 4.2.1

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612

Uživatelská příručka. Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612 Uživatelská příručka Xperia Z3 Tablet Compact SGP611/SGP612 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Uvedení do provozu... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z2 D6502/D6503

Uživatelská příručka. Xperia Z2 D6502/D6503 Uživatelská příručka Xperia Z2 D6502/D6503 Obsah Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce... 7 Přehled... 7 Uvedení do provozu... 8 Ochrana obrazovky... 9 První zapnutí zařízení...10 K čemu potřebuji

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení Rychlý průvodce Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE,

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843

Uživatelská příručka. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Uživatelská příručka Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Obsah Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce... 7 Přehled... 7 Uvedení do provozu... 8 První zapnutí zařízení...10 K čemu potřebuji

Více

GT-I9000. Uživatelská příručka

GT-I9000. Uživatelská příručka GT-I9000 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

GT-P3100. Uživatelská příručka

GT-P3100. Uživatelská příručka GT-P3100 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G1355 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G1355 0-1 G1355 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Informace o autorských právech

Informace o autorských právech Uživatelská příručka Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B012968 Picsel a Picsel Viewer TM jsou ochranné

Více

Telefon HTC Legend. Uživatelská příručka

Telefon HTC Legend. Uživatelská příručka Telefon HTC Legend Uživatelská příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste

Více

GT-C3510. Uživatelská příručka

GT-C3510. Uživatelská příručka GT-C3510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více