Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA"

Transkript

1 EASY 8000D Stručná příručka Důležité: Telefon představuje celistvé zařízení, tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Neoprávněným osobám je přísně zakázáno provádět demontáž telefonu. Pokud telefon nepracuje normálně, zkuste jej restartovat podržením tlačítka Napájení po dobu nejméně 9 s, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. V případě výskytu závažného problému, kdy nepomůže ani restartování telefonu, můžete provést obnovení továrních dat podržením tlačítka Napájení a tlačítka Zvýšit hlasitost, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka, stlačením a podržením potvďte. Poznámka: Při prováděních těchto operací mějte prosím na paměti, že budou vymazána osobní nastavení a data uložená v telefonu, jako např. zprávy SMS, kontakty, hudba atd. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek Na těchto webových stránkách si můžete rovněž přečíst často kladené otázky, provést aktualizaci softwaru atd. Čeština - CJB60F0ALASA

2 Obsah 1 Váš mobilní telefon 1 2 Zadávání textu 13 3 Telefonní hovor 14 4 Kontakty 16 5 Zprávy Připojení 19 8 Zjištění polohy pomocí satelitů GPS 22 9 Zálohování dat Obnovení továrních dat Aplikace a interní úložiště Maximální využití telefonu 25 Bezpečnost a používání 27 Obecné informace 35 Záruka 37 Řešení problémů 38 1 Váš mobilní telefon 1.1 Tlačítka a konektory LED indikátor Tlačítko Napájení Konektor pro sluchátka Přední fotoaparát Tento produkt splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 31 této uživatelské příručky. Dotyková obrazovka Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla použijte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byla zajištěna kompatibilita s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete. Tlačítko Domů Tlačítko Zpět Tlačítko Poslední aplikace CHRAŇTE VÁŠ SLUCH Abyste předešli možnému poškození sluchu, neprovádějte poslech s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor. Telefon obsahuje magnety, které mohou ovlivňovat jiná zařízení a předměty (jako například kreditní karty, kardiostimulátory, defibrilátory atd.). Proto prosím udržujte mezi telefonem a výše uvedenými zařízeními/ předměty vzdálenost aspoň 15 cm. 1

3 Slot SIM 2 Slot pro kartu SD Fotoaparát Blesk fotoaparátu/svítilna Slot SIM 1 Tlačítko hlasitosti Tlačítko Napájení Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky Stisknutí a podržení: Zobrazení vyskakovací nabídky pro výběr režimu vyzvánění / režimu Letadlo / vypnutí / restartování / zapnutí telefonu Podržte stisknuté tlačítko Napájení déle než 9 s pro restartování telefonu. Podržte stisknutá tlačítka Napájení a Zvýšit hlasitost pro resetování telefonu. Podržte stisknutá tlačítka Napájení a Snížit hlasitost pro pořízení snímku obrazovky. Konektor micro-usb Tlačítko Poslední aplikace Dotkněte se jej v jakékoli aplikaci nebo na jakékoli obrazovce pro zobrazení naposledy používaných aplikací. Podržte jej pro zobrazení seznamu nabídky. Tlačítko Domů Dotkněte se jej v jakékoli aplikaci nebo na jakékoli obrazovce pro návrat na úvodní obrazovku. Tlačítko Zpět Dotkněte se jej pro návrat na předchozí obrazovku nebo pro uzavření dialogového okna, nabídky možností, panelu oznámení apod. Tlačítka hlasitosti Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy. Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií. Běžně slouží pro nastavení hlasitosti vyzvánění. Také umožňují ztlumit vyzvánění při příchozím hovoru. 1.2 Začínáme Nastavení Vložení nebo vyjmutí karty SIM (1) Pro telefonování je nutné vložit kartu SIM. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte prosím telefon. (1) Ověřte si u síťového operátora, že vaše karta SIM podporuje napětí 3 V nebo 1,8 V. Starší karty 5 V již nelze používat. 2 3

4 Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze síťové zásuvky, vypněte funkce Wi-Fi, GPS, Bluetooth nebo aplikace běžící na pozadí, pokud je nepoužíváte, zkraťte dobu podsvícení apod. Při vkládání otočte kartu SIM tak, aby čip směřoval dolů a potom ji zasuňte do slotu. Zajistěte, aby byla karta správně vložena. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven. U modelu pro dvě karty SIM podporuje slot SIM1 obě sítě 2G i 3G, avšak slot SIM2 podporuje pouze síť 2G. Vložení a vyjmutí karty microsd Kartu microsd vložte do slotu pozlacenými kontakty směrem dolů, Chcete-li kartu microsd vyjmout, jemně na ni zatlačte a vysuňte ji ven. Nabíjení baterie Abyste předešli ztrátě dat a poškození karty SD, ujistěte se před jejím vyjmutím, že byla karta SD odebrána (Nastavení\Úložiště\Odebrat kartu SD) Zapnutí telefonu Podržte stisknuté tlačítko Napájení, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. První nastavení telefonu Při prvním zapnutí telefonu je třeba nastavit následující možnosti: jazyk, způsob zadávání textu, datum a čas atd. Při zapnutí telefonu bez vložené karty SIM se můžete připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se k vašemu účtu Google a rovněž používat některé funkce Vypnutí telefonu Na úvodní obrazovce podržte stisknuté tlačítko Napájení, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost Vypnout a potvrďte ji dotykem tlačítka OK. 1.3 Úvodní obrazovka Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete umístit na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Úvodní obrazovku zobrazíte dotykem tlačítka Domů. Připojte nabíječku k telefonu a do síťové zásuvky. Během nabíjení bude svítit LED indikátor. 4 5

5 Stavový řádek Stavové ikony a ikony oznámení Panel oznámení otevřete přetažením směrem dolů. Panel vyhledávání Dotykem oblasti zobrazíte obrazovku pro vyhledávání textu. Dotykem ikony zobrazíte obrazovku pro hlasové vyhledávání. Dotykem ikony otevřete aplikaci, složku apod. Aplikace na panelu oblíbených položek Dotykem otevřete aplikaci. Podržením aplikaci přesunete nebo změníte. Ikona Aplikace Dotykem zobrazíte hlavní nabídku. Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Pro zobrazení celé úvodní obrazovky posuňte úvodní obrazovku doleva nebo doprava. Modrá čára v levé a pravé spodní části obrazovky ukazuje, kterou obrazovku si právě prohlížíte. Počet úvodních obrazovek můžete upravit v nabídce Nastavení\Displej\Nastavení úvodní obrazovky Používání dotykové obrazovky Posunutí/přejetí Posouváním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd. Rychlé posunutí Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší. Roztažení/stažení Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce. Otočení Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku a lepšímu zobrazení obsahu obrazovky Stavový řádek Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana). Dotyk Pro otevření aplikace se jí dotkněte prstem. Dotyk a podržení Pro zobrazení dostupných možností pro položku podržte příslušnou položku. Například vyberte kontakt v seznamu kontaktů a podržením daného kontaktu zobrazte nabídku možností. Přetažení Položte prst na obrazovku pro přetažení objektu na jiné místo. 6 7

6 Oznamovací ikony Stavové ikony Nová zpráva Gmail Zmeškaný hovor Nová ová zpráva Přesměrování hovorů je zapnuto Nová textová nebo multimediální zpráva Rádio je zapnuto Potíže s doručením zprávy SMS nebo MMS Chyba snímku obrazovky Nová zpráva ve službě Google Talk Snímek obrazovky byl vytvořen Nová hlasová zpráva Přenosný hotspot Wi-Fi je zapnutý Nadcházející událost Probíhá odesílání dat Vibrační režim K dispozici je aktualizace systému Probíhá stahování dat Je používána síť HSPA (3G+) Ztlumené vyzvánění Probíhá přehrávání skladby Stahování dokončeno Ztlumený mikrofon telefonu Karta microsd je plná Wi-Fi zapnuto Výběr způsobu zadávání textu Kartu SD je možno bezpečně vyjmout K dispozici je nezabezpečená síť Wi-Fi Příprava karty SD Telefon je připojen pomocí USB kabelu Připojeno k síti GPRS GPS zapnuto Je používána síť GPRS Příjem dat o poloze ze satelitů GPS Připojeno k síti EDGE Reproduktor je zapnutý Je používána síť EDGE Roaming Připojeno k síti 3G Není signál Je používána síť 3G Není vložena žádná karta SIM Připojeno k síti HSPA (3G+) 8 Připojeno k síti Wi-Fi Baterie je téměř vybitá Bluetooth zapnuto Nízký stav baterie Připojeno k zařízení Bluetooth Baterie je částečně vybitá Sdílené datové připojení USB je zapnuto Připojeno k síti VPN Režim Letadlo Baterie je nabitá Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý Odpojeno od sítě VPN Je nastaven budík Baterie se nabíjí Síla signálu Připojena náhlavní souprava Blíží se nebo byl dosažen stanovený limit přenosu dat 9

7 Panel oznámení Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Pro zavření panelu jej vytáhněte nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách. Panel rychlých nastavení Dotykem povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy. Podržením ikony funkce Wi-Fi, Bluetooth nebo synchronizace otevřete obrazovku nastavení. Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další položky. Dotykem požadovaného oznámení a jeho posunutím do strany jej smažete. Dotykem ikony smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou). Dotykem ikony nastavení zobrazíte nabídku Nastavení Panel vyhledávání Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu Uzamknutí/odemknutí obrazovky Pro ochranu vašeho telefonu a soukromí můžete obrazovku telefonu uzamknout pomocí různých gest, kódu PIN, hesla atd Přizpůsobení úvodní obrazovky Přidání položek Dotkněte se ikony Aplikace, podržením aplikace nebo widgetu aktivujte režim přesunutí a přetáhněte příslušnou položku na požadovanou úvodní obrazovku. Přemístění položek Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku. Odstranění položek Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesunutí a přetáhněte položku nahoru na ikonu Odstranit. Jakmile se položka zobrazí červeně, uvolněte ji. Vytváření složek Pro lepší uspořádání položek (zástupci nebo aplikace) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek je můžete přidat do složky skládáním jedné položky na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se panelu s jejím názvem pro zadání nového názvu. Přizpůsobení tapety Pokud chcete provést vlastní nastavení tapety, podržte prázdnou oblast nebo tlačítko Poslední aplikace a potom na úvodní obrazovce vyberte možnost Tapeta Ikona Aplikace Dotykem ikony na úvodní obrazovce zobrazíte seznam aplikací. Pro návrat na úvodní obrazovku se dotkněte tlačítka Domů. Zobrazení naposledy spuštěných aplikací Pro zobrazení naposledy spuštěných aplikací se dotkněte tlačítka Poslední aplikace. Dotykem miniatury v okně otevřete požadovanou aplikaci. Dotykem a posunutím miniatury do strany ji odstraníte

8 1.3.7 Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka Zvýšit/snížit hlasitost můžete nastavit hlasitost vyzvánění, médií atd. Nastavení hlasitosti můžete rovněž provést v nabídce Nastavení\Zvuk\Hlasitost. 1.4 Seznam aplikací a widgetů Tento seznam obsahuje všechny předinstalované a nově nainstalované aplikace a widgety. Pro zobrazení seznamu se dotkněte ikony na úvodní obrazovce. Pro návrat na úvodní obrazovku se dotkněte tlačítka Domů nebo tlačítka Zpět. Dotykem ikony Řazení aplikací můžete spustit aplikaci Google Play Store. Aplikace lze seřadit dvěma způsoby. Pro přepnutí mezi těmito dvěma režimy podržte tlačítko Poslední aplikace nebo se v obrazovce se seznamem aplikací dotkněte ikony nabídky (1) a vyberte možnost Spravovat aplikace. Potom se dotkněte ikony nabídky pro zobrazení vyskakovacího okna, ve kterém můžete provést výběr. Řazení podle názvu Všechny aplikace jsou seřazeny v abecedním pořadí. Řazení podle velikosti Všechny aplikace jsou seřazeny podle velikosti. 2 Zadávání textu 2.1 Používání klávesnice na obrazovce Nastavení klávesnice na obrazovce Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace, vyberte nabídku Nastavení\Jazyk a klávesnice a dotkněte se ikony nastavení vpravo u položky Klávesnice Android nebo Vstup TouchPal. Zobrazí se řada dostupných nastavení. Nastavení orientace klávesnice na obrazovce Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji rovněž upravit změnou nastavení (podržte tlačítko Poslední aplikace na úvodní obrazovce a dotykem vyberte nabídku Nastavení\Displej\ Automatické otočení obrazovky) Klávesnice Android Dotkněte se pro přepnutí mezi režimem abc/ Abc ; dotkněte se a podržte pro přepnutí mezi režimem abc/ ABC. Dotkněte se pro přepnutí mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí. Dotkněte se pro aktivaci hlasového vstupu. Dotkněte se a podržte pro zobrazení možností vstupu. Dotkněte se pro zadávání textu nebo čísel. Dotkněte se a podržte pro výběr symbolů. Dotkněte se a podržte pro přepnutí klávesnice Android nebo psaní rukou. (1) Ikona nabídky je představována ikonou

9 2.1.2 Zadávání TouchPal Stisknutím zadáte obsah. Stisknutím otevřete obrazovku nastavení zadávání TouchPal a dalších informací. Stisknutím změníte režim zadávání znaků (abc/abc/abc). Stisknutím změníte jazyk zadávání dat. 2.2 Úprava textu Dotkněte se pro aktivaci panelu pro psaní rukou. Stisknutím přejdete k zadání režimu hlasového vstupu. Stisknutím skryjete klávesnici. Posunutím doleva okamžitě odstraníte veškerý obsah. Posunutím doprava aktivujete funkci Předpovídání slov. Stisknutím přejdete na zadávání číslic, symbolů atd. Stisknutím a přidržením můžete zadávat emotikony. Vámi zadaný text můžete upravovat. Podržte text, který chcete upravit, nebo na něj poklepejte. Přetažením změňte zvýrazněný výběr. Zobrazí se následující možnosti: Vybrat vše, Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Dotykem ikony nebo prázdného místa se vrátíte zpět, aniž byste provedli jakoukoliv operaci. 3 Telefonní hovor 3.1 Zahájení hovoru Hovor můžete snadno zahájit pomocí možnosti Telefon. Na úvodní obrazovce se dotkněte ikony Aplikace a vyberte aplikaci Telefon. Dotkněte se a podržte pro přístup k hlasové schránce. Dotkněte se pro vyhledávání v seznamu Kontakty. Posuňte pro zobrazení nabídky Seznam hovorů a Kontakty. Zadejte požadované číslo přímo na klávesnici nebo posunutím či dotykem požadované karty vyberte kontakt ze seznamu Kontakty nebo Seznam hovorů. Potom se dotkněte ikony pro zahájení hovoru. Vámi zadané číslo můžete uložit do seznamu Kontakty dotykem ikony nabídky a výběrem možnosti Přidat do kontaktů. Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat dotykem ikony. Pro zavěšení hovoru se dotkněte ikony nebo stiskněte tlačítko Napájení (pokud je aktivována možnost Nastavení hovorů\tlač. napájení ukončí hovor). 3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru Při příchozím hovoru: posuňte ikonu doprava pro přijetí hovoru, 14 15

10 posuňte ikonu doleva pro odmítnutí hovoru, posuňte ikonu nahoru pro odmítnutí hovoru a odeslání přednastavené zprávy. Pro ztlumení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru stiskněte tlačítko Zvýšit/snížit hlasitost. 3.3 Seznam hovorů Seznam hovorů můžete vyvolat dotykem ikony v obrazovce vytáčení. Zobrazí se skupiny Zmeškané hovory, Odchozí hovory a Příchozí hovory. 4 Kontakty Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu. 4.1 Přidání kontaktu Na úvodní obrazovce se dotkněte ikony Aplikace, vyberte aplikaci Kontakty a dotykem ikony v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt. 4.2 Import, export a sdílení kontaktů V obrazovce kontaktů se dotkněte ikony nabídky pro zobrazení nabídky možností, dotykem vyberte možnost Importovat/ Exportovat, potom Importovat ze SIM karty, Exportovat na kartu SIM, Importovat z úložiště, Exportovat do úložiště nebo Sdílet viditelné kontakty. Pro import nebo export jednoho kontaktu z karty nebo na kartu SIM vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte kontakt, který chcete importovat/exportovat a dotkněte se ikony pro potvrzení. Pro import/export všech kontaktů z karty nebo na kartu SIM vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte možnost Vše a dotkněte se ikony pro potvrzení. Kontakt(y) můžete sdílet s ostatními uživateli odesláním vizitky vcard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd. Dotkněte se kontaktu, který chcete sdílet a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony nabídky a vyberte možnost Sdílet. Potom zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat. 4.3 Synchronizace kontaktů z více účtů V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů. 5 Zprávy Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS. Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a vyberte aplikaci Zprávy. Pro zobrazení zpráv uložených na kartě SIM se v obrazovce zpráv dotkněte ikony nabídky a vyberte možnost Nastavení\Správa zpráv na kartě SIM. 5.1 Psaní zprávy Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony nové zprávy a napište textovou/multimediální zprávu. Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace. Dotkněte se a podržte pro aktivaci režimu mazání. Dotkněte se jednotlivých konverzací, které chcete odstranit a potvrďte dotykem ikony koše. Dotkněte se pro vytvoření nové zprávy. Dotkněte se pro vyhledávání ve všech zprávách

11 Odeslání textové zprávy Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu příjemce nebo se dotkněte ikony pro přidání příjemců. Dotkněte se pole Napište zprávu a zadejte text zprávy. Dotykem ikony můžete vložit šablonu zprávy. Po dokončení se dotkněte ikony pro odeslání textové zprávy. Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, je třeba vybrat požadovanou kartu SIM. Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv. Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv. Odeslání multimediální zprávy Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na ové adresy. Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvukový soubor, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či ové adresy je zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS. 6 Kromě účtu Gmail můžete ve vašem telefonu rovněž nastavit externí ové účty POP3 nebo IMAP. Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a potom vyberte aplikaci . Průvodce em vás provede jednotlivými kroky pro nastavení ového účtu. Zadejte ovou adresu a heslo účtu, který chcete nastavit. Dotkněte se tlačítka Další. Pokud zadaný účet není v telefonu nabízen vaším poskytovatelem služeb, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením ového účtu a provedení nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti Ruční nastav. přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích ů pro daný účet. Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích ů. Pro přidání dalšího ového účtu se můžete dotknout ikony nabídky a vybrat nabídku Nastavení. Potom se dotkněte možnosti Přidat účet napravo od názvu účtu. Vytvoření a odeslání ů Dotkněte se ikony na obrazovce příchozí pošty. Zadejte ové adresy příjemců do pole Komu. V případě potřeby se dotkněte ikony nabídky a dotykem vyberte možnost Přidat kopii/skrytou kopii pro přidání kopie nebo skryté kopie ke zprávě. Zadejte předmět a obsah zprávy. Dotkněte se ikony nabídky a dotykem vyberte možnost Připojit soubor pro přidání přílohy. Nakonec zprávu odešlete dotykem ikony. Pokud nechcete odeslat okamžitě, můžete se dotknout ikony nabídky a dotykem vybrat možnost Uložit koncept nebo se dotknout tlačítka Zpět pro uložení kopie. 7 Připojení Pro připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi. 7.1 Připojení k internetu GPRS/EDGE/3G Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťové služby: GPRS, EDGE nebo 3G. Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, podržte na úvodní obrazovce tlačítko Poslední aplikace a potom dotykem vyberte nabídku Nastavení\Další...\Mobilní sítě\vybrat kartu SIM, vyberte jednu kartu SIM a dotkněte se možnosti Názvy přístupových bodů nebo Síťoví operátoři Wi-Fi Pomocí funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Funkci Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM

12 Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace a potom dotykem vyberte nabídku Nastavení. Dotkněte se přepínače zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi. vedle možnosti Wi-Fi pro Dotykem možnosti Wi-Fi zobrazíte detailní informace o všech nalezených sítích Wi-Fi. Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení se dotkněte tlačítka Připojit. Otevřete panel oznámení a dotykem vyberte možnost USB připojeno. Potom vyberte v zobrazeném dialogovém okně příslušnou možnost pro potvrzení, že chcete přenášet soubory. Postup odpojení (pro velkokapacitní úložiště): Otevřete panel oznámení a dotykem vyberte možnost USB připojeno. V zobrazeném dialogovém okně dotykem zrušte oznámení Paměťové zařízení USB je nyní používáno. Před použitím protokolu MTP zajistěte, aby byl nainstalován ovladač (Windows Media Player 11 nebo vyšší verze). 7.2 Prohlížeč Prohlížeč slouží k prohlížení webových stránek. Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a potom dotykem vyberte aplikaci Prohlížeč. Zobrazení webové stránky V obrazovce prohlížeče se dotkněte řádku s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji. 7.3 Připojení k počítači (1) Pomocí USB kabelu můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi vaší kartou microsd/interním úložištěm a počítačem. Před použitím protokolu MTP nebo PTP byste měli nejprve zrušit zaškrtnutí možnosti Ladění USB v nabídce Nastavení\Pro vývojáře\ladění USB. Připojení telefonu k počítači/odpojení od počítače: Postup připojení: Pomocí USB kabelu dodaného k vašemu telefonu připojte telefon do USB konektoru na vašem počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení. (1) Výchozí způsob připojení můžete změnit v nabídce Nastavení\ Úložiště\ikona nabídky\připojení USB k počítači. V porovnání s velkokapacitním úložištěm nemusí být některé operace při použití protokolu MTP a PTP dostupné. Vyhledání dat přenesených nebo stažených na kartu microsd: Dotykem ikony Aplikace na úvodní obrazovce zobrazte seznam aplikací. Dotkněte se aplikace Správce souborů. Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci Správce souborů, pomocí které můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd. 7.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu Mobilní datové připojení vašeho telefonu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi až pět zařízeními. Zapnutí funkce Sdílení datového připojení nebo Přenosný přístupový bod Wi-Fi Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace. Dotykem vyberte nabídku Nastavení\Další...\Sdíl. přip. a přenos. příst. bod. Aktivujte požadovanou funkci zaškrtnutím pole u položky Sdílené připojení USB nebo Přenosný přístupový bod Wi-Fi. Uvedené funkce mohou mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při připojení k roamingové síti

13 8 Zjištění polohy pomocí satelitů GPS Postup aktivace satelitního přijímače GPS v telefonu: Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace. Dotykem vyberte nabídku Nastavení\Služby určování polohy. Dotykem přepínače zapněte tuto funkci. u položky Přístup k mé poloze Po otevření aplikace Mapy můžete určit svou polohu: Postup aktivace této funkce: Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace. Dotykem vyberte nabídku Nastavení\Zálohování a obnovení\ Zálohovat data. Pokud tuto funkci aktivujete, bude zálohováno velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat v nabídce Nastavení. Pokud tuto možnost deaktivujete, nebude zálohování vašeho nastavení prováděno a jakékoliv existující zálohy budou ze serverů Google odstraněny. 10 Obnovení továrních dat Pomocí satelitního přijímače GPS v telefonu můžete určit svou polohu s přesností na několik metrů ( na úrovni ulic ). Proces první komunikace se satelity GPS a zjištění přesné polohy telefonu trvá až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund. 9 Zálohování dat Telefon umožňuje zálohování vlastních nastavení a dalších dat aplikací na servery společnosti Google pomocí vašeho účtu Google. Pokud například vyměníte telefon, můžete do nového zařízení při prvním přihlášení k účtu Google obnovit původní zálohovaná nastavení a data. Postup aktivace obnovení továrních dat: Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Poslední aplikace. Dotykem vyberte nabídku Nastavení\Zálohování a obnovení\ Obnovit tovární data. Dotykem vyberte možnost Resetovat telefon. Při obnovení továrních dat telefonu dojde k odstranění všech osobních dat z interního úložiště telefonu, včetně informací o účtu Google a všech ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Vykonání této funkce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace ani soubory na kartě microsd, jako např. hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android. Jestliže telefon nelze zapnout, můžete tovární data obnovit současným stisknutím tlačítka Napájení a tlačítka Zvýšit hlasitost, dokud se obrazovka nerozsvítí

14 11 Aplikace a interní úložiště 12 Maximální využití telefonu 11.1 Aplikace V tomto telefonu je předinstalováno několik aplikací od společnosti Google a dalších dodavatelů, které můžete využívat. Pomocí předinstalovaných aplikací můžete: Komunikovat s přáteli Posílat přátelům zprávy a y Zjistit svou polohu, sledovat informace o dopravě, vyhledat místa a využívat funkci navigace k požadovanému cíli Stahovat aplikace z obchodu Google Play Store a další Více informací o těchto aplikacích naleznete v uživatelské příručce online na stránkách: Interní úložiště Dostupná paměť Dotykem zobrazíte využití interního úložiště v telefonu operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně těch stažených) a trvalými a dočasnými daty. Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd. Z webových stránek ( si můžete bezplatně stáhnout softwarové aktualizace Aplikace ONE TOUCH Manager Aplikace ONE TOUCH Manager obsahuje: Kontakty Umožňuje provést zálohu kontaktů, takže se již nebudete muset obávat ztráty či poškození telefonu, jeho výměny nebo změny poskytovatele služeb. Zprávy Umožňuje snadné zadávání textu bez nutnosti použití klávesnice telefonu. Všechny vaše zprávy budou snadno dostupné a přehledně uspořádané. Fotografie Umožňuje snadno importovat fotografie z počítače nebo telefonu a uspořádat je do různých alb pro lepší přehlednost. Videa Umožňuje otevírat video soubory z počítače, přehrávat je a ukládat do složky v telefonu. Hudba Umožňuje rychle vyhledávat oblíbené položky v počítači, spravovat kompletní knihovnu a provést nejintuitivnější přehrávání hudebních souborů s možností vlastního nastavení. Aplikace Umožňuje importovat stažené mobilní aplikace a po synchronizaci je instalovat do vašeho telefonu. Soubory Umožňuje pouhými několika dotyky uspořádat soubory v telefonu požadovaným způsobem

15 Synchronizace Umožňuje synchronizovat kontakty a kalendář mezi aplikací Outlook/Outlook Express a telefonem. Podporované operační systémy Windows XP/Vista/Windows Aktualizace Pomocí nástroje ONE TOUCH Upgrade nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu Nástroj ONE TOUCH Upgrade Nástroj ONE TOUCH Upgrade si stáhněte z webových stránek ALCATEL ONE TOUCH ( a nainstalujte do vašeho počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru Nástroj FOTA Upgrade Pomocí nástroje FOTA Upgrade můžete aktualizovat software vašeho telefonu. Pro přístup k funkci Aktualizace systému podržte tlačítko Poslední aplikace a vyberte nabídku Nastavení\Informace o telefonu\ Aktualizace systému. Dotykem vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace. Telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, dotkněte se prosím tlačítka Stáhnout a po stažení se dotkněte tlačítka Instalovat pro dokončení aktualizace. Nyní bude váš telefon používat nejnovější verzi softwaru. Před vyhledáváním aktualizací byste měli zapnout funkci Wi-Fi. Rovněž můžete provést nastavení intervalu automatické kontroly a připomenutí aktualizace. Pokud jste nastavili automatickou kontrolu, zobrazí se v případě zjištění nové verze na stavovém řádku ikona. Dotykem oznámení přímo aktivujete funkci Aktualizace systému. Všechny osobní informace budou při procesu aktualizace trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací zazálohovali osobní data pomocí aplikace ONE TOUCH Manager. Bezpečnost a používání Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho telefonu pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce. BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU: Jelikož výzkumy prokázaly, že používání mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava...), prosíme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali. Během řízení nepoužívejte váš telefon a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané. Zapnutý mobilní telefon vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům: - nepokládejte váš telefon na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů, - zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ: Doporučujeme vám, abyste telefon z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli. Telefon vypněte před nástupem do letadla. Telefon rovněž vypněte ve zdravotních zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, která se v dnešní době běžně používají, mohou mobilní telefony rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení nebo zařízení používající rádiové frekvence. V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin telefon vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí. Jestliže je telefon zapnutý, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek, inzulínových pump apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla

16 Aby nedošlo ke zhoršení sluchu, zvedněte hovor dříve, než začnete držet telefon u ucha. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti. Nedovolte dětem tento telefon používat nebo si hrát s telefonem či jeho příslušenstvím bez dozoru. Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci. S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě. Nedovolte, aby byl váš telefon vystaven vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 C až +55 C. Při teplotě nad 55 C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje telefonu, které je však pouze dočasné a není závažné. V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon. Mobilní telefon neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat. Neupouštějte mobilní telefon na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej. Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte telefon, jehož displej je poškozený, prasklý nebo rozbitý. Nemalujte na telefon. Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem vašeho telefonu. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií. Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených ve vašem telefonu. U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher na telefonu nebo povolením funkcí používajících blikajícího světla na telefonu s vaším lékařem. Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření: - nehrajte a nepoužívejte funkce s blikajícím světlem, jestliže jste unaveni nebo se vám chce spát, - každou hodinu si udělejte přestávku aspoň na 15 minut, - hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená, - hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky, - pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte, - pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře. Při hraní her ve vašem telefonu můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním. SOUKROMÍ: Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu. CHRAŇTE VÁŠ SLUCH Abyste předešli možnému poškození sluchu, neprovádějte poslech s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor

17 BATERIE: Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie: - nepokoušejte se baterii rozebírat. Baterii nelze vyjmout (z důvodu nebezpečí úniku jedovatých výparů popálení), - baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte, - vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 C. Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCT Mobile Limited anebo jejími pobočkami. Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech: - obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení, - sběrné kontejnery u prodejců. Následně bude provedena recyklace, díky které se škodlivé látky nedostanou do životního prostředí a část materiálů se znovu použije. V zemích Evropské unie: Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně. Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat na těchto sběrných místech. V zemích mimo Evropskou unii: Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory. Tato zařízení je nutno odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci. UPOZORNĚNÍ: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. VYŘAZENÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ. NABÍJEČKY Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 C do 40 C. Nabíječky navržené pro váš mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti pro používání zařízení v oblasti informačních technologií a kancelářských zařízení. Vyhovují rovněž směrnici pro ekologický design výrobků 2009/125/ES. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze pro nabíjení. RÁDIOVÉ VLNY: Před uvedením jakéhokoli modelu mobilního telefonu na trh je vyžadován důkaz jeho souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné osoby je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice. TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou: Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna. Hodnota SAR při použití u hlavy Hodnota SAR při nošení u těla GSM Bluetooth + Wi-Fi GSM Bluetooth + Wi-Fi 0,39 W/kg 0,378 W/kg 30 31

18 Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto mobilního zařízení automaticky snižuje, pokud není pro volání potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR. Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení u těla byla provedena ve vzdálenosti 1,5 cm. Pro splnění směrnic pro vystavení rádiovým vlnám při nošení zařízení u těla by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla. Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování. Další informace najdete na webových stránkách www. alcatelonetouch.com. Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na následujících webových stránkách: Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Pro optimální provoz byste se jí neměli dotýkat nebo ji poškozovat. Protože mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než jen u ucha. Za takových okolností bude zařízení kompatibilní se směrnicemi při použití s náhlavní soupravou nebo USB datovým kabelem. Pokud používáte jiné příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Informace o předpisech Následující schválení a upozornění platí v uvedených konkrétních oblastech

19 LICENCE Logo microsd je ochranná známka. Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků. ONE TOUCH 8000D Bluetooth QD ID B TouchPal a CooTek jsou ochrannými známkami společnosti Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd., a jejích poboček. Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance. Obecné informace Internetová adresa: Číslo zákaznické linky: viz leták Mobilní služby TCT nebo se podívejte na naše webové stránky. Adresa: Room A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Na našich stránkách najdete oddíl FAQ (často kladené otázky). Můžete nás rovněž kontaktovat em a položit nám jakékoli dotazy. Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích na našem serveru: Tento telefon je komunikační zařízení funkční v síti GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2 100 MHz). Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM a Google Talk TM jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem ( v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License. Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCT. Zdrojové kódy si můžete stáhnout na adrese net/projects/alcatel/files/. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je bezplatné. Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Celá kopie Prohlášení o shodě pro váš telefon je dostupná na našich stránkách Ochrana proti krádeži (1) Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku obalu a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků * # 0 6 # a uložili na bezpečné místo. V případě krádeže telefonu o něj můžete být policií nebo operátorem požádáni. Toto číslo umožňuje zablokování vašeho mobilního telefonu za účelem zabránění jeho používání třetí osobou, a to i v případě odlišné karty SIM. (1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby

20 Vyloučení odpovědnosti Záruka Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním telefonu mohou být drobné odlišnosti, které závisí na verzi softwaru ve vašem telefonu nebo konkrétních službách operátora. Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvacet čtyři (24) Společnost TCT Mobile nenese právní odpovědnost za takové měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, odlišnosti, pokud nějaké existují, ani za jejich potenciální důsledky. neobjeví u telefonu při normálním způsobu používání žádný defekt Odpovědnost nese výhradně operátor. ani závada. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě Na baterie (2) a příslušenství prodávané s tímto telefonem se rovněž spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců (1) telefon poskytly třetí strany ( Data třetích stran ). Všechna Data od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví třetích stran v tomto telefonu jsou poskytována v dané podobě, žádné závady. bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně V případě závady telefonu, která brání jeho normálnímu používání, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu musíte okamžitě informovat vašeho prodejce a přinést mu telefon účelu nebo použití, vzájemné kompatibility s ostatními produkty společně s dokladem o koupi. nebo aplikacemi zákazníka a dodržování autorských práv. Pokud bude vada potvrzena, bude váš telefon nebo jeho část Zákazník bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila vyměněna nebo opravena. Na opravený telefon a příslušenství je všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných duševního vlastnictví. Společnost TCT Mobile nenese v žádné fázi komponent zaručujících stejnou funkčnost. odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby Dat třetích stran při Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na používání v tomto telefonu nebo při interakci s jakýmikoli jinými žádné jiné náklady. zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném Tato záruka se netýká závad telefonu nebo příslušenství vzniklých z zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti za důvodu (bez jakéhokoli omezení): jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo provedené kroky včetně, 1) Nedodržování pokynů k používání nebo instalaci nebo avšak nikoli výhradně, kroků v oblasti práva občanskoprávních technických a bezpečnostních norem platných v geografické deliktů, které vychází z používání nebo pokusu o používání Dat oblasti, kde je telefon používán. třetích stran libovolným způsobem. Kromě toho mohou Data 2) Připojení k jakémukoli zařízení, které není dodáváno nebo třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCT doporučeno společností TCT Mobile Limited. Mobile, podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. 3) Úprav nebo oprav prováděných osobami, které k tomu nemají Společnost TCT Mobile nenese žádnou odpovědnost s ohledem oprávnění od společnosti TCT Mobile Limited nebo jejích na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. poboček či vašeho prodejce, Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemích, kde je 4) Vlivu počasí, blesků, ohně, vlhkosti, vniknutí tekutin nebo telefon používán, a na operátorech. Seznam možných aplikací a potravin, chemických produktů, stahování souborů, nárazu, softwaru poskytovaného s telefony nemůže být v žádném případě vysokého napětí, koroze, oxidace považován za závazek ze strany společnosti TCT Mobile, ale slouží Váš telefon nebude opraven v případě, že byly odstraněny nebo pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI). společnost TCT Mobile odpovědnost za nedostupnost jedné nebo (1) Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí. více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost (2) Výdrž dobíjecí baterie mobilního telefonu z hlediska doby hovoru závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCT Mobile si a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat nebo odebírat ze svých telefonů Data třetích stran. Společnost TCT za spotřební položky. Podle specifikací by si měly udržovat optimální Mobile ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 zákazník odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo dalších nabití. 36 pokus o použití takovýchto aplikací nebo Dat třetích stran. 37

Stručná příručka. Česky CJB34D0ALASA 6039Y

Stručná příručka. Česky CJB34D0ALASA 6039Y 6039Y Stručná příručka Děkujeme, že jste se rozhodli pro mobilní telefon ALCATEL ONETOUCH 6039Y. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu maximálně spokojeni. Další informace

Více

Úvodní příručka. Děkujeme, že jste si koupili telefon Alcatel ONE TOUCH 6032. Doufáme, že si vysoce kvalitní mobilní komunikaci skutečně užijete.

Úvodní příručka. Děkujeme, že jste si koupili telefon Alcatel ONE TOUCH 6032. Doufáme, že si vysoce kvalitní mobilní komunikaci skutečně užijete. Úvodní příručka Děkujeme, že jste si koupili telefon Alcatel ONE TOUCH 6032. Doufáme, že si vysoce kvalitní mobilní komunikaci skutečně užijete. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0 Lenovo A7010a48 Uživatelská příručka V1.0 Základy Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty: Stručná úvodní příručka Regulatorní prohlášení Příloha Na webových stránkách http://support.lenovo.com

Více

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 Telefon 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 12 Karta SIM 13 Paměťová karta 14 Baterie 15 Zapnutí nebo vypnutí

Více

HTC Desire 620. Uživatelská příručka

HTC Desire 620. Uživatelská příručka HTC Desire 620 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Funkce telefonu HTC Desire 620 9 Rozbalení HTC Desire 620 11 Zadní kryt 12 Karta micro SIM 14 Paměťová karta 15 Baterie 16

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

HTC Desire 610. Uživatelská příručka

HTC Desire 610. Uživatelská příručka HTC Desire 610 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 610 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 11 Nabíjení baterie 12 Zapínání a vypínání 13 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka P8 Uživatelská příručka Obsah Předmluva Nejdůležitější položky Začínáme Hlasové probuzení 2 Nové režimy fotoaparátu 3 Režim režisér 4 Wi-Fi+ 4 Režim palce 5 Touchplus 6 Sejf 8 Hovory a kontakty Zamknutí

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

Uživatelská příručka. HTC One (M8)

Uživatelská příručka. HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) 2 Obsah Obsah Co je nového Aktualizace Android 5.0 Lollipop 9 Rozbalení HTC One 10 Sloty s přihrádkami na karty 11 Karta nano SIM 12 Paměťová karta 13 Nabíjení baterie

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Doro Liberto 820 Mini. Čeština

Doro Liberto 820 Mini. Čeština Doro Liberto 820 Mini Čeština 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka

Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka Chytrý telefon Cat S40 Uživatelská příručka Pozorně si prosím přečtěte před použitím Bezpečnostní upozornění Pozorně si prosím přečtěte bezpečnostní upozornění, abyste dokázali se svým telefonem správně

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

HTC Gratia Stručná referenční příručka

HTC Gratia Stručná referenční příručka HTC Gratia Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující: Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie

Více

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302

Uživatelská příručka. Xperia M2 Dual D2302 Uživatelská příručka Xperia M2 Dual D2302 Obsah Xperia M2 Dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 První zapnutí zařízení...9

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521

Uživatelská příručka. Xperia Z2 Tablet SGP521 Uživatelská příručka Xperia Z2 Tablet SGP521 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka

Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Váš HTC Legend Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující: Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita Během dobíjení baterie

Více

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G903F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM 17 Paměťová karta 18 Zapínání

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

MULTIPAD WIZE 3777 3G

MULTIPAD WIZE 3777 3G MULTIPAD WIZE 3777 3G PMT3777_3G Tablet PC Uživatelská příručka Verze 1.0 Společné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

myphone Hammer AXE 3G NÁVOD

myphone Hammer AXE 3G NÁVOD myphone Hammer AXE 3G NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka HUAWEI Ascend Y 200 Model U8655-1 Obsah 1 Před použitím čtěte...1 1.1 Bezpečnostní opatření... 1 1.2 Osobní údaje a bezpečnost dat... 2 1.3 Právní upozornění... 3 2 Začínáme...6 2.1

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení

Přečtěte si před použitím zařízení. Právní omezení Rychlý průvodce Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE,

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Uživatelská příručka. HTC One M9+

Uživatelská příručka. HTC One M9+ Uživatelská příručka HTC One M9+ 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Přizpůsobení 9 Snímač otisků prstů 10 Snímky 10 Zvuk 12 Rozbalení HTC One M9+ 13 Zadní panel 14 Sloty s přihrádkami na karty

Více

Uživatelská příručka. HTC One A9

Uživatelská příručka. HTC One A9 Uživatelská příručka HTC One A9 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Android 6.0 Marshmallow 8 Snímky 9 Zvuk 10 Přizpůsobení 11 Snímač otisků prstů 12 Rozbalení HTC One A9 13 Zadní panel 14 Sloty

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

GSmart Classic Lite Uživatelská příručka

GSmart Classic Lite Uživatelská příručka GSmart Classic Lite Uživatelská příručka Classic Lite 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru,

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka

HTC Desire 310 dual sim. Uživatelská příručka HTC Desire 310 dual sim Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 310 dual sim 7 Zadní kryt 8 Duální karty SIM 9 Paměťová karta 10 Baterie 11 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu První

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i Uživatelská příručka Xperia J ST26i Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...11

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G930F. Uživatelská příručka. Czech. 02/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G930F Uživatelská příručka Czech. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM (karta nano-sim) 17 Paměťová

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

GT-C3510. Uživatelská příručka

GT-C3510. Uživatelská příručka GT-C3510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Návod pro Honor 7. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

Návod pro Honor 7. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Návod pro Honor 7 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení 1 3. 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Doro Liberto 820 Mini

Doro Liberto 820 Mini Doro Liberto 820 Mini Stručný návod k použití Česky POPIS TELEFONU 1 12 15 16 2 11 14 3 13 17 4 10 5 6 7 1. Vstup pro sluchátka 2. Přední kamera 3. Hlasitost 4. Tlačítko pro zapnutí 5. Klávesa Možností

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více