Algoritmus řešení konstrukčního úkolu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmus řešení konstrukčního úkolu"

Transkript

1 Algoritmus řešení konstrukčního úkolu Na začátku každého spotřebního výrobku, každého stroje či strojního zařízení nebo rozsáhlého investičního celku je projekt a konstruktéři, kteří rozhodujícím způsobem určují technickou úroveň, kvalitu, výrobní náklady i konkurenční schopnost. Problematika konstruování je velmi různorodou disciplinou, která má zřejmě jediného společného jmenovatele, a to je vznik nového výrobku. Jeho vznik se skládá z těchto oblastí: požadavky trhu, tj. potřeba určitého výrobku; jeho projektování; konstrukce; výroba; prodej; opravy výrobku; vyřazení z provozu; likvidace včetně možnosti recyklace materiálu. Postup řešení konstrukčního úkolu lze vyjádřit zjednodušeným algoritmem. V předmětu Konstruování a CAD se realizuje s výjimkou realizace prototypu a výroby.

2

3 Zadání konstrukčního úkolu Splnění úkolu závisí na úplnosti, správnosti a reálnosti zadání. Je třeba jasně formulovat hlavní cíle díla (stroje, zařízení), stanovit jeho základní technické a ekonomické parametry, určit jeho (budoucí) provozní podmínky a dohodnout podmínky konstrukční práce, včetně výroby a zkoušek prototypu. Zadání ročníkového projektu - zubové čerpadlo viz PC1-1 - lamelová spojka viz PC1-2 - uložení ozubeného soukolí viz PC1-3 Sběr informací Shromáždění informací o dané problematice je vlastně studijní etapa započatá již při tvorbě zadání, často i dlouho před zadáním úkolu. Je nutno získat poznatky o současném stavu techniky v příslušné oblasti zadávaného úkolu, provést rozbor parametrů obdobných výrobků, prostudovat domácí i zahraniční literaturu z příslušné oblasti.

4 Zjišťují se trendy dosavadního vývoje. Analyzují se poznatky a zkušenosti z používání dosud realizovaných obdobných výrobků. V předmětu Konstruování a CAD je tato etapa nahrazena organizovaným přístupem informací formou přednášek a výkladů učitelů nebo skripty a další doporučenou literaturou. Dále to jsou různé prospekty, katalogy, metodické příručky apod. převážně však zajišťované školou. Literatura: 1 SVOBODA, P. - BRANDEJS, J.- PROKEŠ,F.: Základy konstruování. 4. vydání, přepracované. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., s. ISBN SVOBODA, P. - BRANDEJS, J.- PROKEŠ,F: Výběr z norem pro konstrukční cvičení. 1. vydání, přepracované. Brno. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., s. ISBN SOBEK, E. aj : Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení. 6. vydání, přepracované. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN Sigma Group, a.s. - Prospekty 5 ČSN ISO 214 ( ). Abstrakty pro publikace a dokumentaci 6 ČSN ISO 7144 ( ). Formální úprava disertací a podobných dokumentů 7 ČSN ISO 5966 ( ). Formální úprava vědeckých a technických zpráv. 8 ČSN ISO 2145 ( ). Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. 9 ČSN ISO 2108 ( ). Mezinárodní standardní číslování knih. 10 ČSN ISO 690 ( ). Bibliografické citace. Obsah, forma, a struktura. 11 ČSN ISO 31-0 ( ). Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady. 12 ČSN Úpravy písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

5 ZUBOVÁ NÍZKOTLAKÁ ČERPADLA DO 1 MPa ZOP - ZOT

6 Zubová nízkotlaká čerpadla jsou určena všeobecně na dopravu olejů a jiných viskózních látek s mazací schopností, které nejsou agresivní a neobsahují podíly mechanických nečistot povahy vydírající a obrusné (popílek, písek, krystaly apod.) Typová řada ZOP Typová řada ZOT představuje běžné provedení pro široké použití při představuje provedení s topným štítem, určené čerpání olejů a dále různých netuhnoucích a zejména na dopravu látek tuhnoucích do teploty nekrystalizujících viskózních kapalin do teploty 80 C, jako 130 C, které vyžadují ohřev pro jejich udržení v např. tuků, mýdlových vod, emulzí, louhů, atd. - ve čerpatelném tekutém stavu, jako např. asfalty, dehty, strojírenských oborech, v některých chemických,zela, barvy, laky a jiné viskózní a husté látky. Topný provozech aj. Výhodné je jejich použití také jako plášť slouží hlavně pro nahřívání čerpadla a zbylé tlakového zdroje v nízkotlakých olejových hydraulických kapaliny v čerpadle před jeho spuštěním nebo po systémech a hlavně v mazacích a chladících zařízeních. dobu provozních přestávek

7 Čerpadla ZOP - ZOT 1 Těleso čerpadla 2 Ucpávkový štít 3 Zadní štít 4 Hřídel hnací 5 Hřídel hnaný 6 Ozubené kolo hnací 7 Ozubené kolo hnané 8 Ložiskové pouzdro 9 Pero spojky 10 Víko ucpávky 11 Spojovací šroub 12 Šroub ucpávky 13 Středící kolík 14 Provazcové těsnění 15 Topný štít (u typové řady "ZOT")

8 Konstrukce Konstrukce obou typových řad je založena na unifikaci podstatné části staveních dílů. Společným znakem je horizontální patkové provedení s ozubenými koly s vnějším ozubením, kde hnací hřídel je uložen nad hřídelem hnaným. Oba kalené hřídele jsou uloženy oboustranně v zalisovaných ložiskových pouzdrech s nuceným mazáním dopravovanou kapalinou. Ozubená kola jsou upevněna na hřídelích nalisováním. Ucpávka hnacího hřídele je měkká (stlačovaná) a je za provozu odsávána. Odlehčením ucpávky do sacího prostoru je zamezeno pronikání dopravované kapaliny kolem hnacího hřídele. Hrdla mají vnitřní trubkový závit. Doporučený způsob připojení čerpadel na potrubí je utěsněnou závitovou trubkou s přírubou. Možno též použít fitinkového šroubení, případně příslušných závitových přírub podle ČSN. U čerpadel ZOT je zadní štít zvlášť upraven pro vytvoření vytápěného prostoru, jenž je uzavřen s otvory pro přívod a odvod topného media. Smysl otáčení. Standardní provedení čerpadel je pravotočivé při pohledu za strany pohonu. Na zvláštní požadavek může být čerpadlo upraveno jako levotočivé - s opačným směrem proudění dopravované kapaliny. Jediné čerpadlo nelze však použít pro oba směry točení. Pohon. Čerpadla je možno dodat samotná nebo s elektromotory, s nimiž jsou umístěna na společné základové desce. Elektromotory jsou třífázové, asynchronní s rotorem nakrátko a v provedení IP 44/g, to je zavřené s vlastním povrchovým chlazením, pro napětí 380V, 50Hz. Přenos kroutícího momentu je pružnou spojkou. Při nižších provozních otáčkách, tj. pod 720 ot.min -1 je jako pohonu použito převodových elektromotorů. Materiál hlavních dílů. Těleso čerpadla, štíty, topný štít - šedá litina. Ozubená kola - konstrukční ocel nelegovaná (uhlíková) nebo legovaná (tř. 14), kalená. Hřídele - konstrukční ocel nelegovaná (uhlíková); povrchově kalená v místech ložisek. Ložisková pouzdra - bronz nebo ložisková slitina. Pojišťovací zařízení. Čerpadla ZOP a ZOT nemají vlastní pojistné zařízení proti možnosti překročení maximálního dopravního tlaku čerpadla. Provoz čerpadla vyžaduje, aby bylo výtlačné potrubí v jeho blízkosti opatřeno pojistným ventilem.

9 ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ STŘEDOTLAKÁ ČERPADLA DO 2,5 MPa ZOL - ZTL Zubová čerpadla jsou určena všeobecně na dopravu olejů a jiných chemicky neaktivních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot. Typová řada ZOL představuje základní provedení pro široké použití při čerpání olejů a dále různých netuhnoucích a nekrystalizujících viskózních kapalin, jako např. tuků mýdlových vod, emulzí, louhů atd. ve strojírenských oborech, v některých chemických provozech apod. Výhodné je jejich použití také jako tlakového zdroje v olejových hydraulických systémech, zejména v mazacích a chladicích zařízeních různých strojů a mechanizmů. Maximální dopravní tlak...2,5 MPa Maximální teplota čerpané kapaliny C

10 1 Těleso čerpadla 2 Ucpávkový štít 3 Štít 4 Hnací hřídel 5 Hnaný hřídel 6 Ozubené kolo hnací 7 Ozubené kolo hnané 8 Ložiskové pouzdro 11 Víko ucpávky 15 Spojovací šroub (ZOL) 16 Šroub ucpávky 18 Středící kolík 19 Pero spojky 20 Ucpávkové těsnění

11 Typová řada ZTL představuje provedení s topným štítem, určené především na dopravu viskózních, rychleji tuhnoucích látek, které vyžadují ohřev pro jejich udržení v čerpatelném stavu, jako asfalty, dehty, mýdla, tuky, barvy, laky apod. Topný štít slouží pro nahřívání čerpadla a zbylé látky v čerpadle před jeho spuštěním nebo po dobu provozních přestávek. Maximální dopravní tlak... 1 MPa Maximální teplota čerpané kapaliny C Maximální teplota ohřívané kapaliny C Maximální přetlak ohřívací kapaliny... 0,3MPa 27 Štít (ZTL) 28 Topný plášť 30 Spojovací šroub (ZTL)

12 Konstrukce Konstrukce obou typových řad je založena na unifikaci podstatné části stavebních dílů. Společným znakem je přírubové provedení s ozubenými koly s vnějším ozubením. Hřídele jsou uloženy oboustranně v ložiskových pouzdrech s nuceným mazáním dopravovanou kapalinou. Ucpávka hnacího hřídele je měkká a je za provozu odsávána. Odlehčením ucpávky do sacího prostoru je zamezeno pronikání dopravované kapaliny kolem hnacího hřídele. Hrdla mají vnitřní trubkový závit. Doporučený způsob připojení čerpadel na potrubí je utěsněno závitovou trubkou s přírubou. Možno též použít fitinkové šroubení nebo příslušné závitové příruby podle ČSN. Čerpadla typové řady ZTL mají zadní štít upraven pro vytvoření vytápěného prostoru, jenž je uzavřen víkem s otvory pro přívod a odvod topné kapaliny. Materiálové provedení. Jako standardní je materiálové provedení "LO" pro kapaliny chemicky neaktivní, kde hlavní díly jsou v těchto materiálových jakostech: těleso čerpadla, štíty a topný štít jsou ze šedé litiny; ozubená kola a hřídele jsou z konstrukční oceli; ložisková pouzdra jsou z bronzu nebo legované litiny. Pohon. Čerpadla ZOL, ZTL možno dodat s volným koncem hřídele, zásadně však pro přímý pohon s přenosem kroutícího momentu pružnou spojkou, s vyloučením jakéhokoliv radiálního nebo axiálního zatížení hnacího hřídele.tyto podmínky platí i pro čerpadla dodávaná s nejběžnějším typem elektromotorů jako standardní čerpací soustavy, nesené spojovací lucernou s upevňovací patkou pro usazení na základ. Elektromotory jsou trojfázové, asynchronní, s rotorem nakrátko, provedení IP 44/g, to je zavřené s vlastním povrchovým chlazením, pro napětí 380 V, 50 Hz. Rezerva ve výkonech elektromotorů připouští při otáčkách do 720 min -1, případně i 960 min -1 v určitých případech použití soustrojí na kapaliny s vyšší hodnotou viskozity, než je v tabulce technických údajů uvedený rozsah běžných viskozit - po předchozí konzultaci s výrobcem. Na zvláštní požadavek mohou být typy elektromotorů dodány v úpravě pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 1(SNV-1). Smysl otáčení. Smysl otáčení hnacího hřídele čerpadla je jednoznačně vpravo při pohledu do pohonu. Případná změna směru průtoku čerpané kapaliny je dosažitelná způsobem, který je vysvětlen v odstavci "Poloha hrdel".

13 Pojišťovací zařízení. Čerpadla nemají vlastní pojišťovací zařízení. Při nebezpečí překročení jmenovitého, resp. maximálního tlaku čerpadla a výkonu elektromotoru vyžaduje provoz čerpadla aby výtlačné potrubí bylo v jeho blízkosti opatřeno pojistným ventilem. Poloha hrdel. Poloha hrdel a tím i směr průtoku čerpané kapaliny při jinak nezměněném smyslu otáčení hřídele čerpadla jsou měnitelné, což je dáno možností pootáčení vlastního čerpadle po 90 na přírubě spojovací lucerny. Je tedy možno situovat sací a výtlačné potrubí vůči čerpadlu vodorovně nebo svisle a v obou případech pak ještě v různém směru. Všechny možné varianty poloh hrdel u standardních soustrojí z hlediska směru průtoku čerpané kapaliny ukazuje rozměrové vyobrazení. Základní soustrojí, ve kterém je běžně dodáváno, má sací hrdlo vlevo (S 270) a výtlačné hrdlo vpravo (T 90) při pohledu od motoru (viz rozměrové náčrtky). Úpravy 1, 2, 3 lze provést snadno na místě po uvolnění čtyř spojovacích šroubů v přírubě čerpadla a spojovací lucerně a příslušným pootočením čerpadla, což také umožňuje volně zasouvatelná dvojdílná spojka mezi motorem a čerpadlem.při dodávce v rozsahu minimální výrobní série může výrobce provést některou z těchto nestandardních úprav polohy hrdel čerpadla již při montáži ve výrobě.

14 Zubová monobloková ZOM čerpadla nízkotlaká do 1 MPa Zubová čerpadla ZOM jsou určena na dopravu olejů a jiných chemických neaktivních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot. Čerpadla se s výhodou používají v mazacích a chladicích systémech strojů a mechanismů, případně v nízkotlakých systémech hydraulických nebo také přečerpávacích soustrojích pro všeobecné použití. Maximální teplota čerpané kapaliny C Maximální dopravní tlak čerpadla... 1 MPa Kinematická viskozita čerpané kapaliny do mm 2.s -1 1 Těleso čerpadla 2 Ucpávkový štít 3 Štít 4 Hřídel hnací 5 Hřídel hnaný 6 Ozubené kolo hnací 7 Ozubené kolo hnané 8 Středicí kolík 9 Ložiskové pouzdro 10 Spojovací lucerna 11 Poddajná spojka 12 Kroužek Gufero

15 Konstrukce Zubové čerpadlo ZOM je přírubové konstrukce, s ozubenými koly s vnějším ozubením, která jsou uspořádána v jednoduché dvojici. U největší typové velikosti 1 1/2" - ZOM jsou ozubená kola dvojitá s širokým ozubením složený do šípu. Oba kalené hřídele jsou uloženy oboustranně v ložiskových pouzdrech s nuceným mazáním dopravovanou kapalinou. Ucpávku hnacího hřídele tvoří dva kroužky Gufero, odlehčené odsáváním prostoru před nimi zpět do sání, čímž je také zamezeno pronikání dopravované kapaliny kolem hnacího hřídele mimo čerpadlo. Hrdla mají vnitřní trubkový závit. Doporučený způsob připojení čerpadel na potrubí je utěsněnou závitovou trubkou s přírubou. Možno též použít fitinkového šroubení, popřípadě příslušných závitový přírub podle ČSN. Provedení a způsob pohonu. Čerpadlo tvoří s přírubovým elektromotorem standardní čerpací soustrojí, nesené spojovací lucernou s upevňovací patkou pro usazení na základ nebo letmé upevnění na konstrukci, konzolou apod. Elektromotor je trojfázový, asynchronní s rotorem nakrátko pro přímé připojení na síť, zavřeného provedení s vlastním povrchovým chlazením pro napětí 380 v, 50 Hz. Materiálové provedení. Jako standardní materiálové provedení s označením "LO", kde hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech: těleso čerpadla a spojovací lucerna jsou ze šedé litiny; hřídele jsou z uhlíkové oceli, povrchově kalené; ozubená kola jsou z uhlíkové oceli; ložisková pouzdra jsou z legované litiny. Smysl otáčení. Smysl otáčení hnacího hřídele čerpadla je jednoznačně vpravo při pohledu od pohonu. řípadná změna směru průtoku čerpané kapaliny je dosažitelná způsobem, který je vysvětlen v odstavci "Poloha hrdel". (viz. čerpadla ZOL, ZTL.) Pojišťovací zařízení. Čerpadlo nemá vlastní pojišťovací zařízení a není opatřeno přípojkami pro měřicí přístroje. Pojistný ventil a měřicí přístroje nejsou příslušenstvím čerpadla, ale výtlačného řadu. Při nebezpečí překročení nebezpečného resp. maximálního tlaku čerpadla a výkonu poháněného motoru vyžaduje provoz čerpadla, aby výtlačné potrubí bylo opatřeno pojistným ventilem, který se umístí bezprostředně za výtlačným hrdlem čerpadla. Mezi pojistným ventilem a čerpadlem nesmí být žádný uzavírací orgán.

16 Koncepční návrh Koncepční návrh je bez propracování podrobností. Velmi často je prováděn v několika variantách s různými principy řešení. Obvykle takový návrh zahrnuje náčrty hlavních jednotek (částí), předběžné provozní a rozměrové výpočty, návrh materiálů důležitých součástí, předpokládanou výrobní kooperaci. Ukázka návrhu řešení je v (3, s. 67). Výběr varianty (optimální varianta řešení) Pro rozhodnutí o výběru optimální varianty se stanovují kritéria, podle kterých má být rozhodnuto o výběru varianty řešení. Kromě splnění parametrů zadání mohou být dalšími kritérii: cena, vzhled výrobku, termín splnění úkolu, možnost rychlejší realizace nebo míra účinku výrobku atd. V předmětu KaCAD jsou etapy koncepčních návrhů a výběru optimálních variant z časových důvodů velmi zjednodušeny. Při praktické konstrukční činnosti se vychází z výrobku, který se osvědčil v provozu (tzv. konstrukční vzor). Pak návrh "nové" konstrukce je převzatý bez podstatných změn, případně s uplatněním nových řešení. Obojí je závislé na kvalitě studenta.

17 Poznámka: Výchova ke konstruování ve škole má odlišné podmínky od procesu konstruování v praxi a to zejména v těchto činnostech: student se učí myslet, získávat poznatky a zkušenosti na zadané úloze, která bude hodnocena známkou, bez realizace; úspěšnost realizace v praxi nahrazuje ve škole klasifikace; student využívá poznatky z přednášek, cvičení, učebnice či skript, konzultací s učitelem, spolužáky a samostatné práce ve škole i mimo ni. Poznatky jsou mu řízeně podávány; složitost řešeného problému se týká převážně jednodušších součástí a montážních jednotek; čas k řešení úlohy je omezen v rozsahu hodin či desítek hodin; novost a původnost se více méně nehledá, ale aplikují se prověřené poznatky a zkušenosti. Návrhový výkres Koncepční návrh, (pokud je realizován) je třeba zpřesnit a doplnit tak, aby mohl být podkladem pro tvorbu výrobních výkresů. Hlavní části této etapy je návrhový výkres (sestava) - viz PC2.

18 Až do uzavření této etapy se jedná o zvlášť náročnou činnost, kterou vykonávají zkušení konstruktéři s delší praxí. V podmínkách předmětu Konstruování a CAD ve čtvrtém semestru tomu odpovídá celosemestrový projekt (zubová čerpadla, hřídelové spojky, uložení ozubeného soukolí) a ve vyšších ročnících projekty v předmětu Části a mechanismy strojů a projekty v dalších předmětech, v závěru studia pak diplomová práce. Výrobní výkresy Podle návrhové sestavy se vytváří výrobní technická dokumentace: Výkresy součástí /1, s.176 až 182/ - také viz PC7 Výkresy sestavení /1, s. 182 až 183/ - také viz PC9-2 Seznam položek /1, s. 186 až 188/ - také viz PC9-2 Technická zpráva V etapě tvorby návrhové sestavy se souběžně zpracovává technická zpráva, která je z hlediska rozhodování o úspěšnosti řešení úkolu velmi důležitým podkladem viz PC9-1

19 Prototyp Podle výkresů součástí a výkresů sestavení montážních jednotek je vyroben zkušební vzorek - prototyp, podle charakteru úkolu někdy i několik kusů. Ve srovnání s předpokládanou budoucí sériovou výrobou je prototyp zhotoven s mimořádnou pečlivostí a obvykle i jinými technologickými postupy. Přesto musí prototyp sloužit k prověření, zda je dosaženo všech zadaných parametrů, vyzkoušení, zda je výrobek schopný pracovat v předpokládaných podmínkách (při zkouškách se obvykle navozují úmyslně horší podmínky); ověření správnosti výrobních výkresů. Podle výsledků zkoušek prototypu provádějí se případné nutné úpravy, tj. výkresů součástí a výkresů sestavení montážních jednotek a seznamů položek. Tato konstrukční dokumentace je pak předána technologickým útvarům k následnému vypracování technologické dokumentace a zahájení sériové výroby. Ve výuce úspěšnost realizace nahrazuje klasifikace. Poněvadž se nebude vyrábět, je důležitá míra odpovědnosti při zpracování úkolu.

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRNSKÁ ČRPADLA SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla Jana Sigmunda 9, 01 TÍN CV Tel.: +0 101, +0 011, +0 10 Fax: +0 0, +0 9

Více

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C. Použití Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů a jiných čistých kapalin do teploty 10 C v průmyslových a ener getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách přečerpávacích,

Více

odstředivá typizovaná čerpadla model N

odstředivá typizovaná čerpadla model N Všeobecně Typizovaná čerpadla typové řady N jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání a jsou vyrobená z umělých

Více

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07

65 150 - CVE SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.07 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 65 150 - CVE 46.98 1.07

Více

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02

ZOL, ZTL SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERPADLA 426 1.99 21.02 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ ÈERADLA SIGMA UMY HRANICE, s.r.o. Tovární 60, 0 Hranice te.: 8 66, fax: 8 602 8 Emai: sigmahra@sigmahra.cz ZOL, ZTL 426.99.02 Zubová monoboková èerpada ZOLZTL oužití

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PCD PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 75 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03

32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 0642/26, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98

Více

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA DE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 11.91 Použití Èerpadla

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST V-D ODSTŘEDIVÁ, ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax:

Více

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92

200-HQV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE SPIRÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 200-HQV 426 2.98 11.92 Použití Èerpadla 200-HQV

Více

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19

32-CVI SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 3-CVI SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98

Více

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99 SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZPG 426 3.99 21.05 Použití Rotační

Více

Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID

Horizontální odstředivá spirální jednostupňová čerpadla KID Použití Čerpadla řady KID jsou určena pro dopravu vody v čerpacích stanicích u závlahových a odvodňovacích soustav, chladicí vody v energetických a teplárenských provozech. Uplatňují se rovněž ve vodním

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ČERPADLA 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ČERPADLA 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací článková

Více

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE 426 1.99 21.04 SIGMA UMY HRANICE ZUBOVÁ ÈERADA SIGMA UMY HRANICE,.r.o. Tovární, 1 Hranice tel.: 1 1 11 fax: 1 Email: igmahra@igmahra.cz ZO, 1.. Zubová èerpadla ZO, oužití Zubová èerpadla jou urèena všeobecnì na dopravu

Více

Procesní jednostupňová čerpadla NEA NET. Materiál. Základová deska. Konstrukce. Pohon

Procesní jednostupňová čerpadla NEA NET. Materiál. Základová deska. Konstrukce. Pohon Čerpadla NEA a NET jsou určena k čerpání ropných produktů v petrochemickém průmyslu, kde jsou významným článkem v celém složitém a náročném technologickém zařízení. Těžké provozní podmínky kladou na procesní

Více

12. Hydraulické pohony

12. Hydraulické pohony ydraulika 07 1 z 9 12. Hydraulické pohony Rozdělení: Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na pohyb Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na teplo a) válce výsledkem je

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Projection, completation and realisation. SHH Horizontální jednostupňová spirální čerpadla

Projection, completation and realisation. SHH Horizontální jednostupňová spirální čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální Horizontální Čerpadla jsou určena k čerpání oběhové vody, napájecí vody a čistých kondenzátů do teplot 350 C s hodnotou ph 4 až 11,5. POUŽITÍ Čerpadla

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

Katalog vertikálních čerpadel série T

Katalog vertikálních čerpadel série T Verze 10/12/04 Katalog vertikálních čerpadel série T Popis řady čerpadel Křivky T200 Použití : povrchové úpravy, přečerpávání, míchání produktů, chemikálie, kosmetika, metalurgie. T070 T101 Vlastnosti

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

CVX SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 12.08

CVX SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 12.08 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice, Czech Republic tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Eail: sigahra@sigahra.cz

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

DVB2. Popis konstrukce a funkce HC 5091 9/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY. D n 04, 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99

DVB2. Popis konstrukce a funkce HC 5091 9/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY. D n 04, 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99 PŘÍMOŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY DVB2 HC 5091 9/99 D n 04, 06 p max 2 MPa Q max 40 dm min -1 Nahrazuje HC 5091 2/99 Vestavné provedení - pro našroubování do bloku - max. tlak 2 MPa Provedení pro modulové

Více

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech:

Kaskádní zapojení. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou v těchto materiálových jakostech: Použití Ponorná kalová čerpadla GFBU jsou určena pro čerpání odpad ních vod, fekálií a surových kalů, obsahujících neabrazivní pev né části, drobné kusovité a vláknité látky, jako je papír, hadry, obvazy,

Více

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPS SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.02 Použití Rotační

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.33 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 0, 7 01 Hranice tel.: 02/21 111, fax: 02/202 87 Email: sigmahra@sigmahra.cz 2 2.98. Použití Pístová čerpadla

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PS PLUNŽROVÁ ČERPDL SIGM PUMPY HRNICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e:

Objem nádoby: Max. teplota kapaliny: + 50 C Provozní rozsah, el. parametry a èerpaná kapalina: dle zvoleného èerpadla Hmotnost nádr e: FEKABOX 100 PRO: FEKA 600 M-A FEKA VS-VX 550 M-A FEKA VS-VX 750 M-A VŠEOBECNÉ INFORMACE POU ITÍ Nádoba pro akumulaci a následné automatické èerpání odpadních vod. Je urèena do míst pod úrovní gravitaèní

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ÈERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID Použití Vertikální čerpadla řady KID jsou určena pro dopravu vody v čerpacích stanicích u závlahových a odvodňovacích soustav, chladící vody v energetických a teplárenských provozech. Uplat ňují se rovněž

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Riotherm. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu Riotherm Typový list Impressum Typový list Riotherm KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC Popis konstrukční řady: Wilo-Drain TMT/TMC 0H/m 14 12 10 8 6 4 2 Drain TMT/TMC 0 4 8 12 16 20 Q/m³/h Typ konstrukce Ponorné motorové čerpadlo na splaškovou vodu pro čerpaná média do 95 C Použití Pro průmyslovou

Více

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ O B S A H str. I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU...... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ MOTORU.... 5 IV. ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO NOVÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ... 6 V. KONCEPCE ŘEŠENÍ NOVÉHO NATÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

TM3 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY MOTOU... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI MOTOU... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ POVEDENÍ... 6 MOTO

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ KOUTÍCÍ MOMENT NA VÝSTUPNÍ HŘÍDEI V

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009 Hydraulický agregát s ponořeným motorem SA 01 p max 250 bar Q max 17 dm 3 min -1 HC 7111 07/2014 Nahrazuje HC 7111 12/2009 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA VÝKON:.4 7.5 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 42 [m] MAX. PRŮ TOK: [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1: S S - 2 1 A F Celonerezový typ Příklad 2: S F - 5 A U F Celonerezový

Více

Procesní vysokotlaká čerpadla na studené kapaliny CES

Procesní vysokotlaká čerpadla na studené kapaliny CES Použití Čerpadla CES jsou určena pro dopravu čistých kapalin bez me chanických přimísenim a bez korozivního působení na uhlíkové oceli a šedou litinu. Teplota čerpané kapaliny v rozsahu... 10 až +120 C

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Regulátor teploty nosiče tepla RMG3-0.63 10 PŘÍRUČKA

Regulátor teploty nosiče tepla RMG3-0.63 10 PŘÍRUČKA Regulátor teploty nosiče tepla RMG30.63 10 PŘÍRUČKA 45 0 ± 5m m 21 0 ± 5m m Účel bodu regulace teploty RMG3T: Pro nastavení teploty nosiče tepla (spolu s dalšími prvky automatiky) dodávaný pro různá topná

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Školení z oboru tekutinových mechanizmů

Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Výuka probíhá zpravidla ve školicím centru Obchodní společnosti v Klecanech. V případě potřeby je možné ovést kurz po dohodě

Více

Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min.

Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Filtrační jednotka FC Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Ideální pro hydraulické kapaliny ISO VG22 až ISO VG68 Pro filtraci nových kapalin při plnění nádrží a systémů Pro čištění kapalin

Více

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù

SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních,

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Nádoba kondenzační

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Nádoba kondenzační str. 1/8 Použití jsou určeny pro zajištění stálého zaplnění impulzního potrubí kondenzátem v téže výšce a tím k udržení stejně vysokých sloupců vody v impulzním potrubí výrobek je možno použít jako tlakovou

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

membránové dávkovací čerpadlo MINIDOS A

membránové dávkovací čerpadlo MINIDOS A Všeobecně Čerpadla MINIDOS A vznikla důsledným vývojem, inovací již osvědčené techniky a využitím moderních umělých hmot. Jako bezúkapové membránové dávkovací čerpadlo s rozsahem dávkování mezi 3 l/h a

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

Materiál Ve standardním materiálovém provedení OU jsou hlavní díly

Materiál Ve standardním materiálovém provedení OU jsou hlavní díly Použití Z hlediska čerpané kapaliny jsou čerpadla řady CDB určena k čerpání čisté i mechanicky znečištěné vody o kyselosti v roz sahu 9 ph, do obsahu nečistot v sušině max. 2 % hmotnosti a největší zrnitosti

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME

POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME POHYBOVÉ KLUZNÉ ŠROUBY trapézové, pilové, ACME KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Profily pohybových závitů Závit lichoběžníkový rovnoramenný TRAPÉZOVÝ (Tr) dle ČSN 01 4050, DIN 103 Standardně

Více

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A. TEPLOMĚRY A.. TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. 9 A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ OSTATNÍ A.. INDIKÁTORY

Více

Výrobková řada společnosti Sibilia je rozdělena do jednotlivých sérií dle typu využití a dle výkonu:

Výrobková řada společnosti Sibilia je rozdělena do jednotlivých sérií dle typu využití a dle výkonu: PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním dovozcem speciálních průmyslových vysavačů značky Sibilia v České a Slovenské republice. Tyto výjimečně výkonné stroje patří mezi celosvětovou

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

kywhen Higher Purity is the Issue

kywhen Higher Purity is the Issue . kywhen Higher Purity is the Issue LKH UltraPure Odstředivé čerpadlo Použití Čerpadlo LKH UltraPure je vysoce účinné a úsporné odstředivé čerpadlo konstruováno pro požadavky farmaceutického průmyslu.

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE ABsOlute flow control SÉRIE 500 // PN 6/10/16/Class 150 // 50-200 (2-8 ) // Chemický průmysl // Agresivní kapaliny // Kyseliny MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE

Více

Kondenzátní horizontální nízkotlaká čerpadla CJE, CJT

Kondenzátní horizontální nízkotlaká čerpadla CJE, CJT Řez čerpadlem s dvouvtokovým sacím oběžným kolem.1.1 0.1 17.1 17...1 171 0.. 107 91. 1 1 9 1.1 07.1 07. 0 0 91.1 1.1. 1.1 10.1 0.1 1. 10.1 10. 0.1. 0 07. 11 10. 0. 10.1 Sací těleso S 90 10. Sací těleso

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS DMH. Hydraulicky ovládaná písto-membránová dávkovací čerpadla a příslušenství 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS DMH. Hydraulicky ovládaná písto-membránová dávkovací čerpadla a příslušenství 50 Hz HNIKÝ KAALO RUNDOS Hydraulicky ovládaná písto-membránová dávkovací čerpadla a příslušenství 50 Hz able of contents. Představení výrobku 3 Výkonový rozsah 3 harakteristické vlastnosti a výhody 2. Identifikace

Více

V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ V 500A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VRTULE V 500A, V 500A/1690 AVIA PROPELLER, s.r.o. 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika P/N 060-8921.7 Vydání: Září 1999 Revize: Únor 2009 PLATNÉ OZNAČENÍ STRAN : PŮVODNÍ

Více

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PAR SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.08

PAR SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.08 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA PAR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.08

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotační

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA VÝKON: 0.4.7 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 21.5 [m] MAX. PRŮ TOK: 66 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1: S S - 2 1 A F Celonerezový typ Příklad 2: S F - 05 A U F Celonerezový

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0 UVEDENÍ ČERPADLA DO PROVOZU 6.

1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0 UVEDENÍ ČERPADLA DO PROVOZU 6. OBSAH: 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0 UVEDENÍ ČERPADLA DO PROVOZU 6.0 PROVOZ A ÚDRŽBA 7.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

Více

981 Spojky. Spojky. ENERGO NOVA spol. s r.o. tel./fax :493 721 425-426 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA. 509 01 Nová Paka e-mail:obchod@energonova.

981 Spojky. Spojky. ENERGO NOVA spol. s r.o. tel./fax :493 721 425-426 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA. 509 01 Nová Paka e-mail:obchod@energonova. 981 981 Spojky Spojky Použití - jsou určeny pro spojení trubek mezi sebou nebo pro připojení trubek k jiným soupravám a přístrojům (ventil, snímač tlaku,..) - maximální provozní tlak média 40MPa - maximální

Více

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE

Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Konstruování Ú V O D D O ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ S POJE, STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY, KONSTRUKČNÍ D O K U M E NTACE Cíle přednášky Seznámení studentů s metodikou navrhování spojů (rozebíratelných i nerozebíratelných),

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků

Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků Přehled potravinářských strojů a užívaných prvků V tomto přehledu budou představeny různé typy hnětacích strojů. Hnětací stroje neboli hnětače, lze rozdělit mimo jiné na stroje s vodorovnou nebo svislou

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko zapis_casti_stroju_loziska08/2012 STR Bb 1 z 7 12. Ložiska jsou součásti určené k otočnému #1 hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko Rozdělení podle

Více