Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém"

Transkript

1 Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém

2 Obsah Zateplovací systémy Nástroje a materiály Podrobné složení fasády ECOROCK Postup provádění Jak se liší ECOROCK a ECOROCK L Odlišný postup ECOROCK L Výškové budovy nad 20 m Informace v této tiskovině vypovídají o vlastnostech výrobků a systémů platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů a systémů může docházet ke změnám jejich vlastností. 3

3 ECOROCK Zateplovací systém ECOROCK a ECOROCK L Kontaktní zateplovací systémy Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády - povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepicí hmotou a hmoždinkami s původním zdivem a omítkovou vrstvou. Kamenná vlna představuje ideální materiál pro použití v kontakních zateplovacích systémech. Základní vlastnosti zateplovacích systémů Výborné tepelněizolační vlastnosti Vysoká paropropustnost Zvýšená protipožární odolnost stavby Dobrá izolace proti hluku Malá tepelná roztažnost Jaký je rozdíl mezi systémem ECOROCK a ECOROCK L? Zásadním rozdílem a výhodou systému ECOROCK L s lamelovými deskami Fasrock L je, že není třeba lamelové desky do 20 m výšky budovy mechanicky kotvit (pokud je podklad dostatečně únosný a pokud to schválí projektant), lamela Fasrock L musí být vždy celoplošně lepena. 4 ECOROCK nebo ECOROCK L? Je podklad soudržný? Nehrozí odpadnutí omítky? použijte ECOROCK L - je levnější, protože se až do výšky 20 m nemusí kotvit Záleží Vám na rychlosti zateplení? použijte ECOROCK L - jeho montáž je rychlejší Je podklad zakřivený? použijte ECOROCK L - dokáže se tomuto tvaru přizpůsobit Zateplujete starší dům a nechcete oklepávat stávající omítku? použijte ECOROCK - pomocí kotev je zateplení připevněno v pevné nosné zdi Má dům nerovné stěny? (panely nejsou osazeny v jedné rovině, některý vystupuje nad vedlejší až o několik centimetrů apod.) použijte ECOROCK - s drobnými nerovnostmi si lépe poradí

4 Nástroje a materiály Materiály izolační deska Fasrock nebo Fasrock L lepicí hmota (nebo elastická pro dřevostavby) krycí stěrková hmota výztužná síťka omítka podkladní penetrace, fasádní barva hmoždinky Nářadí nerezové hladítko nerezová zednická lžíce plastové hladítko vrtulový míchač pro maltové směsi nádoby na maltové směsi, barvy a vodu metr nůž k úpravě desek Fasrock a Fasrock L vodováha, olovnice hliníková lať 2 m kladivo vrtačka + vrtáky šroubovák 5

5 ECOROCK Podrobné složení fasády ECOROCK 1. lepicí hmota 2. fasádní deska s podélnými vlákny 3. talířová hmoždinka 4. krycí hmota s výztužnou síťkou 5. penetrační nátěr 6. strukturovaná omítka s možným fasádním nátěrem či probarvené fasádní omítky (pastovité) Spotřeba materiálu na 1 m 2 běžné fasády Lepicí hmota 5 kg/m 2 Fasádní deska Fasrock 1 m 2 Talířové hmoždinky s ocelovým trnem - zatloukací nebo šroubovací 6-9 ks/m 2 Krycí hmota 6 kg/m 2 Výztužná síťka ze skleněných vláken 1,1 m 2 Podkladní penetrační nátěr pod omítku 0,2 l/m 2 Venkovní strukturovaná omítková směs (spotřeba omítky na 1 m 2 v kg) Zrnitost Minerální Minerální Probarvená omítka Probarvená omítka omítka omítka silikátová silikátová točená rýhovaná či silikonová či silikonová točená rýhovaná 1 mm ,5 mm 2,5-2,7 2,7 2 mm 3 2,7 3,4 3,4 3 mm 3,7 3,9 3,9 3,9 Silikonová fasádní barva 0,4 l/m 2 (u probarvených fasádních omítek se nepoužívá) 6 Povrchy soklů apod. je možno ztvárnit pomocí mozaikové omítky ECOROCK v 18 barevných odstínech. Spotřeba pomocných prvků (např. soklové nebo rohové lišty) bude stanovena podle členitosti fasády.

6 Postup provádění Než začnete Příprava podkladu - odstranění poškozené, nesoudržné omítky - vyrovnání podkladu Pozor na dešťový svod a hromosvod - nesmí být v žádném případě zabudovány do zateplovacího systému. 1 2 Montáž soklových lišt Určení výšky soklu Před zahájením zateplovacích prací je třeba vyznačit výšku soklu a označit ji vodorovnou čarou. Soklová lišta by měla být namontována ve výšce min. 30 cm od úrovně terénu. Vrtání otvorů pro hmoždinky Nerovnost podkladu je možné vyrovnat podložkami. Na rozích budovy musíme lištu přistřihnout pod úhlem, ohnout ji a spojit. 3 Montáž hmoždinek Do vyvrtaných otvorů vsuneme hmoždinky a zatlučeme. Dbáme na to, aby lišta pevně držela. Tloušťku omítky nepočítáme do kotevní délky. 4 Kontrola vodorovnosti Soklová lišta musí být upevněna po obvodu celé budovy v ideální rovině. 7

7 ECOROCK Postup provádění 5 Spojování soklových lišt Ke spojování soklových lišt používáme spojky v délce odpovídající cca šířce soklové lišty. 6 Lepení desek Nanesení základní vrstvy lepicí hmoty Lepení desek se provádí bodově a při krajích (min. 40 % plochy). Pro zajištění dokonalé přilnavosti se nejprve vetře tenká vrstva hmoty do míst budoucích válečků a terčů. 7 Nanášení válečků Desku je při lepení možno položit na balík vlny tak, aby byl umožněn přístup k desce z každé strany. Následně nanášíme váleček z lepicí hmoty podél hran desek. 8 Nanášení terčů Lepicí hmotu naneseme uvnitř desky formou cca 6 ks terčů. 8

8 9 Kladení desek Zakládání do soklové lišty Desky začínáme zakládat od soklové lišty nejdříve po obvodu a poté směrem vzhůru. 10 Odstranění lepidla Přebytek lepicího tmelu, který je vytlačován z mezer mezi deskami, je nutné odstranit. 11 Pokládání desek Desky se pokládají na vazbu těsně k sobě a dotlačují se k dříve přilepeným. 12 Vyrovnání nerovnosti Po přilepení desek se musí po cca 24 hodinách nerovnosti mezi deskami vyrovnat lehkým přebroušením hladítkem s brusným hrubozrným papírem. 9

9 ECOROCK Postup provádění 13 Rohová vazba Na nároží musí být desky položeny tak, aby byla zajištěna jejich vazba. 14 Oříznutí přečnívajících desek Aby byly hrany rohu správně vyrovnány, je třeba přečnívající vysunuté části desek přiříznout nožem podél latě. 15 Odstranění nerovností Zároveň je třeba přebrousit rohové spoje desek hladítkem s brusným papírem kvůli vzniklým nerovnostem. 16 Izolace u oken Rohy oken a dveří se musí izolovat celými deskami, do kterých se vyřízne tvar okenního otvoru. Nerespektování tohoto pravidla vede k závadám na zateplovacím systému. 10

10 Na co je třeba dát si pozor 17 Zateplení vnějšího okenního ostění a parapetu Okna a jiné plochy zakryjeme fóliemi proti znečištění. Napojení na rámy výplní otvorů se řeší pomocí začišťovacích lišt nebo se proškrábnutá spára vyplní elastickým tmelem (např. silikonem). 18 Vyztužení ostění Ostění je vyztuženo rohovou lištou s výztužnou síťkou. 19 Zateplení nadpraží Průřez správného zateplení okenního nadpraží se správným sklonem. Pod nadpraží se použije rohová lišta s tvarovanou okapní hranou. 20 Upevňování hmoždinek Vrtání otvoru Otvory vrtáme příklepovou vrtačkou. Otvory do pórobetonu, dutinových cihel apod. se vrtají bez příklepu. Do otvoru se vloží talířová plastová hmoždinka a rozepře se kovovým trnem s plastovou termohlavicí. 11

11 ECOROCK Postup provádění Rozmístění hmoždinek Rozmístění hmoždinek je dáno v projektu zateplení. Na obrázku je možné řešení v závislosti na výšce objektu. a - min. vzdálenost hmoždinky od rohu zatepl. ploch a < 50 mm pro beton. stěnu a > 100 mm pro stěny zděné 9 hmoždinek/m 2 7 hmoždinek/m 2 6 hmoždinek/m 2 Přitlučení talířové hmoždinky Do předvrtaného otvoru vložíme plastové hmoždinky a lehce přiklepneme kladivem. Následně zatlučeme ocelový trn. Talíř hmoždinky zapouštíme 1-2 mm pod povrch desek. 23 Možnost šroubování V případě použití hmoždinek se šroubovacím trnem použijeme ke šroubování vrtačku. 24 Vyztužení rohu Před aplikací výztužné vrstvy je třeba veškeré okenní a dveřní otvory (ostění) vyrovnat a rohy zpevnit rohovou lištou s výztužnou síťkou. 12

12 25 Vyztužení nad okny a dveřmi Nad rohy okenních a dveřních otvorů je třeba přilepit pod úhlem 45 O pásky výztužné síťky o rozměrech min. 30 x 20 cm, protože v těchto místech vzniká zvýšené pnutí, které by jinak způsobilo trhliny. 26 Nanesení krycí vrstvy hladkou stranou hladítka Nejdříve se nanáší vrstva hladkou stranou hladítka na povrch desek. 27 Přetažení zubatou hranou Krycí stěrková hmota se nanáší pomocí zubatého hladítka se zuby 10 x 10 mm. 28 Vložení výztužné síťky Do čerstvé krycí stěrkové hmoty se vkládá s dostatečnými přesahy (min. 100 mm) výztužná síťka. Výztužná síťka nesmí být zvlněná nebo vystupovat na povrch. 13

13 ECOROCK Postup provádění 29 Překrytí výztužnou vrstvou Postupně překryjeme krycí stěrkovou hmotou celou síťku. Důsledně dbáme na dodržení spotřeby 6 kg/m 2. Síťka nesmí být viditelná. 30 Vyhlazení do roviny Celou plochu vyhladíme do roviny. 31 Vyhlazení rohů Na rozích se výztužná síťka ukončuje zároveň s nárožní lištou. Roh vyhlazujeme úhlovým hladítkem. 32 Odříznutí Po vyschnutí krycí stěrkové hmoty je nutno výztužnou síťku, která přesahuje přes okraje soklové lišty, odříznout zároveň s dolní hranou této lišty. 14

14 33 Penetrační nátěr Za normálních povětrnostních podmínek můžeme po dvou dnech schnutí krycí hmoty aplikovat penetrační nátěr. Nátěr je nejvhodnější nanášet pomocí malířského válečku. 34 Nanášení omítky 48 hodin po zaschnutí penetračního nátěru nanášíme omítku. Rýhovanou omítku nanášíme hladítkem z nerezové oceli, točenou omítku nanášíme i stahujeme pomocí plastového hladítka. 35 Stažení nadbytečné omítky Nadbytečnou omítku stahujeme hladítkem téměř pod úhlem 90 O na tloušťku plniva, tj. tloušťka odpovídá přibližně zrnitosti omítky. 36 Zatírání omítky Po důkladném stažení nadbytečné omítky přistoupíme k jejímu zatírání. Povrch omítky se strukturuje v mokrém stavu pomocí plastového hladítka. Omítka musí být přiměřeně zavadlá, povrch nesmí oschnout. 15

15 ECOROCK Postup provádění 37 Směry hlazení omítky Rýhovanou omítku hladíme (zatíráme) ve svislém směru. 38 Směry hlazení omítky Je možné ji také hladit ve vodorovném směru. 39 Hlazení omítky Točenou omítku vyhlazujeme krouživým způsobem. 40 Nanášení barvy Následné kroky platí při aplikaci minerálních suchých omítek, které se opatřují fasádní barvou. Silikonový nátěr Po třech dnech schnutí omítky je možno přistoupit k aplikaci silikonové fasádní barvy, která se nanáší ve dvou vrstvách, nejčastěji pomocí malířského válečku. 16

16 41 Ukázka okrasného rýhování Provedení různých architektonických prvků je možné - např. okrasné rýhování, drážky apod. 42 Vytvoření rozhraní Při přechodu dvou barev použijeme fasádní krycí pásku. 43 Finální výsledek Po sejmutí krycí pásky nám vznikne přesné rozhraní. 44 Silikonový nátěr Silikonové fasádní barvy jsou společně se silikonovými a silikátovými fasádními omítkami nabízeny v široké škále odstínů. Mozaiková omítka Ecorock se dodává v 18-ti barevných odstínech. Pastovité probarvené omítky či mozaikové omítky (např. silikátové či silikonové) - jejich aplikace končí krokem na obr. 39) 17

17 ECOROCK L Jak se liší ECOROCK L a ECOROCK? Zásadním rozdílem a výhodou systému ECOROCK L s lamelovými deskami Fasrock L je, že není třeba lamelové desky do 20 m výšky budovy mechanicky kotvit (pokud je podklad dostatečně únosný a pokud to schválí projektant), lamela Fasrock L musí být vždy celoplošně lepena. 1. lepicí hmota 2. fasádní deska s kolmými vlákny (lamela) 3. krycí hmota s výztužnou síťkou 4. penetrační nátěr 5. strukturovaná omítka s možným fasádním nátěrem či probarvené fasádní omítky (pastovité) Spotřeba materiálu na 1 m 2 běžné fasády Lepicí hmota 6 kg/m 2 Fasádní deska Fasrock L 1 m 2 Krycí hmota 6 kg/m 2 Výztužná síťka ze skleněných vláken 1,1 m 2 Podkladní nátěr pod omítku 0,2 l/m 2 Venkovní strukturovaná omítková směs (spotřeba omítky na 1 m 2 v kg) Zrnitost Minerální Minerální Probarvená omítka Probarvená omítka omítka omítka silikátová silikátová točená rýhovaná či silikonová točená či silikonová rýhovaná 1 mm ,5 mm 2,5-2,7 2,7 2 mm 3 2,7 3,4 3,4 3 mm 3,7 3,9 3,9 3,9 18 Podkladní nátěr pod mozaikovou omítkou 0,2 l/m 2 Mozaiková pastovitá omítka 4,5 kg/m 2 Silikonová fasádní barva 0,4 l/m 2 Spotřeba pomocných prvků (např. soklové nebo rohové lišty) bude stanovena podle členitosti fasády.

18 Odlišný postup ECOROCK L 45 Lepení a kladení lamel Nanášení lepicího tmele Lepicí hmotu nanášíme na Fasrock L celoplošně hladkou stranou hladítka a pak roztíráme. Pro urychlení práce doporučujeme nanášet tmel zároveň na více lamel položených vedle sebe. 46 Rozetření zubatým hladítkem Lepicí hmotu nanášíme a roztíráme pomocí zubatého hladítka se zuby 12 x 12 mm na celém povrchu lamely. Lepicí hmotu nanášíme tak, abychom získali dobrou přídržnost na celém povrchu lamely. 47 Kladení lamel Lamely začínáme zakládat od soklové lišty nejdříve po obvodu a poté směrem vzhůru. 48 Kladení lamel Ihned po nanesení lepicího tmele musíme přiložit lamelu asi 2 cm před dříve přilepenou lamelu a následně ji přisunout k okraji a těsně ji dotlačit. Lamely lepíme na vazbu. 19

19 ECOROCK L Postup provádění 49 Kladení lamel Lamely přisouváme k dříve přilepeným lamelám pomocí hladítka. Přebytek lepicí hmoty odstraníme. 50 Vyrovnání nerovností Po přilepení lamel se musí po cca 24 hod. nerovnosti mezi lamelami vyrovnat lehkým přebroušením hladítkem s brusným hrubozrným papírem. 51 Vyrovnání rohů Na rohu budovy musí být lamely položeny tak, aby se vystřídaně překládaly na vazbu Okenní rám Začišťovací lištu přilepíme k okennímu rámu tak, abychom ponechali volné místo pro izolaci Fasrock tloušťky 20 nebo 30 mm. Abychom nezašpinili okno během naší práce, přilepíme k liště ochrannou fólii.

20 Postup provádění 53 Krycí vrstva Na ostění klademe rohovou lištu z výztužnou síťkou. Zároveň je překryjeme další vrstvou síťky až k rohové liště. 54 Izolace u oken Rohy u oken a dveří se musí izolovat celými lamelami. Napojení na rámy výplní otvorů se řeší pomocí napojovacích lišt nebo elastických pásek, spáry se vyplní elastickým tmelem (např. silikonem). 55 Rohová lišta Před realizací výztužné vrstvy je třeba veškeré okenní a dveřní otvory (ostění) vyrovnat a rohy dodatečně zpevnit rohovou lištou a výztužnou síťkou. 56 Umístění výztužné síťky Nad rohy okenních a dveřních otvorů je třeba přilepit pod úhlem 45 O pásky výztužné síťky o rozměrech min. 30 x 20 cm, protože v těchto místech vzniká zvýšené pnutí, které může způsobit trhliny. Další postup je už naprosto shodný s postupem provádění systému ECOROCK (viz str ). 21

21 ECOROCK L Výškové budovy nad 20 m Na nosných podkladech nad 20 m výšky budovy a na nepevných a nenosných podkladech, např. omítka nebo plynobeton, se musí kromě lepení použít mechanického kotvení pomocí talířových hmoždinek. Typ a délka (min. hloubka kotvení) spojů a schémata jejich rozmístění musí být určena v projektu zateplení a přízpůsobena druhu podkladu, tloušťce zateplení, výšce budovy a velikosti zatížení. Min. hloubka zakotvení musí být větší než: - v betonu a plné cihle 5 cm - v děrované cihle a plynobetonu 8-9 cm. Tloušťka omítky se do kotevní délky hmoždinek nezapočítává. 57 Rozmístění hmoždinek Rozmístění hmoždinek je dáno v projektu. Na obrázku je možné řešení v závislosti na výšce objektu. a - min. vzdálenost hmoždinky od rohu zatepl. ploch a < 50 mm pro beton. stěnu a > 100 mm pro stěny zděné 7 hmoždinek/m 2 6 hmoždinek/m 2 58 Skutečná ukázka Praktická ukázka kotvení hmoždinkami ve výšce budovy nad 20 m. 22 Firma ROCKWOOL, a. s. poskytuje prodlouženou záruku 5 let na systém ECOROCK a ECOROCK L. Poskytnutí prodloužené záruky je podmíněno realizací systému certifikovanou stavební firmou a podepsáním příslušné dokumentace k prodloužení záruky.

22 Rockwool, a. s. U Háje 507/26, Praha 4, tel.: , fax: , technické poradenství: Praha tel.: , fax: tel.: , fax: Kontaktujte naše obchodní zástupce: Jihozápadní Čechy tel.: , fax: tel.: , fax: tel.: , fax: Severovýchodní Čechy tel.: , fax: tel.: , fax: tel.: , fax: specialista na ploché střechy Čechy tel.: , fax: Morava tel.: , fax: tel.: , fax: tel.: , fax: specialista na ploché střechy Morava tel.: , fax: specialista na technické izolace tel.: , fax: specialista na fasády tel.: , fax: Více informací získáte na Váš prodejce:

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG TECHNICKÝ LIST 11.01.14-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL STRONG FIX lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG 1. Popis, použití Používá se ve fasádních tepelně izolačních

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ Návod na montáž Fasádní profily vinytherm 1.000/Ri/3-04/CZ Zmeny a chyby vyhradené. Fasádní profily vinytherm se extrudují z vypěněných termoplastů neobsahujících kadmium. V průběhu výrobního procesu se

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

METALIK dveře otočné bezpolodrážkové

METALIK dveře otočné bezpolodrážkové 1 / 8 vybalíme zárubeň z krabice a rozebereme jednotlivé díly nožem odřežeme všechny přesahy pryžových těsnění dle délky obložek (v případě, že je osazeno zárubňové těsnění, vyjmeme ho z drážky ještě před

Více

Fasády a stropy FASÁDY A STROPY. Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

Fasády a stropy FASÁDY A STROPY. Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou CREATE AND PROTECT TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE FASÁDY A STROPY Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE CREATE AND PROTECT Izolace pro kontaktní

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25 TECHNICKÝ LIST 11.01.07-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL LEPIDLO lepidlo ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70

Více

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL www.quick-mix.cz SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL ZATEPLENÉ FASÁDY Z LÍCOVÉHO ZDIVA... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz Systémy zateplených fasád z lícového zdiva: 1. systém

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Chytré stavební hmoty

Chytré stavební hmoty Chytré stavební hmoty ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY www.quick-mix.cz ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Všeobecné informace Kontaktní zateplovací systémy quick-mix (EPS, EPS Wood a MW) jsou neprovětrávané lepené systémy s doplňkovým

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční

Více

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2

Krytina 15. V 13 lepenka cca 4 m 2 Montážní návod pro domky DBTP a Žibřid DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0 6, DIČ: CZ 0 0 6 tel.: +0 66 66, tel/fax: +0 66 66 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Obchodní

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Květen 2015 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel Finish tmel na sádrokartony Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI Technologický postup

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Kontaktní tepelně izolační systém Baumit s obkladovými prvky z umělého kamene WILD STONE Fasády Omítky Potěry www.baumit.cz Platí od: 01.05.2005

Více

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta

název skladebné rozměry (mm) počet množství (ks) hmotnost (kg) poznámka výška délka šířka ks/m² vrstva paleta ks paleta TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou pohledovou stěnou

Více

Montážní návod DITON WALL

Montážní návod DITON WALL Montážní návod DITON WALL DITON KÁMEN WALL I, II, III, IV, V DITON STŘÍŠKA WALL I, II, III DITON SLOUPEK WALL Technický výkres výrobní rozměry (mm) KÁMEN WALL I, II, III, IV, V STŘÍŠKY WALL I, II, III

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Pokládka šindelových obkladů

Pokládka šindelových obkladů Pokládka šindelových obkladů Pro pokládku cedrových šindelových obkladů je velmi nutné dodržovat pravidla montáže a zvolit správný upevňovací materiál. VÝBĚR UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU Pokládku cedrových šindelových

Více

Montážní postup SolidMur a SolidStone

Montážní postup SolidMur a SolidStone Montážní postup SolidMur a SolidStone Obkladové panely se upevňují na nosnou konstrukci (rošt). Na tento rošt můžete použít dřevěné, plastové nebo plechové profily. Pokud je obkládaná plocha absolutně

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L

Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L Montáž Vnitřní práce Vnitřní zateplení stěn pro novostavby a sanace Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L Úvod Všeobecné pokyny k

Více

JUBIZOL Premium TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM. 1. Popis, použití. 2. Technické údaje

JUBIZOL Premium TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM. 1. Popis, použití. 2. Technické údaje TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM JUBIZOL Premium 1. Popis, použití Fasádní tepelněizolační systém JUBIZOL Premium (v případě, že jako tepelněizolační obklad použijeme JUBIZOL

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Stavebnicový systém plotových zdí

Stavebnicový systém plotových zdí montážní příručka stěny do výšky až 2,1 m seznam dílů spodní panel středový panel horní panel sloupek koncový sloupek průběžný sloupek rohový tl. 58 mm tl. 10 mm stříška sloupku stříška sloupku stříška

Více

8.6 Technický list výrobku

8.6 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-SHOWER Odvodnění Sprchy v úrovni podlahy 8.6 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Více

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

MONTÁŽ ROLETY DO PŘEKLADU HELUZ

MONTÁŽ ROLETY DO PŘEKLADU HELUZ ETAPA I 1 PRVNÍ VYMĚŘENÍ ROLETY VYMĚŘUJEME VÝŠKU (V) A ŠÍŘKU (Š) OKENNÍHO OTVORU 2 VÝBĚR OVLÁDÁNÍ 2.1 RUČNÍ (POPRUHEM) 2.2 ELEKTRICKÉ (MOTOREM) Stránka 1 z 26 2.1 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ MONTÁŽ ROLETY DO PŘEKLADU

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

BEST - LUNETA i - iv

BEST - LUNETA i - iv technický List prvky plotů opěrných zdí EST - LUNET i - iv best - LUNet i best - LUNet ii best - LUNet iii best - LUNet iv moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS OBSAH TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ VAPIS KS-QUADRO, KS-QUADRO E Strana 3 VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY PRO TENKOVRSTVOU MALTU Strana 6 VÁPENOPÍSKOVÉ

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19. Max. nosnost: VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19. Max. nosnost: VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 94-165cm (37" - 65") Max. VESA: 800

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více