Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ"

Transkript

1 Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec Přílepy, Přílepy č.p.4, Holešov IČ: statutární zástupce Rudolf Solař starosta obce Charakter stavby : zateplení konstrukcí, výměna výplní otvorů Zahájení stavby : 06/13 Ukončení stavby : 09/13 Dodavatel : bude určen dodatečně Projektant : Ing. Milan Kočař TRIGON projekt, Kollárova 1007/45, Kroměříž č.autorizace dle ČKAIT v oboru pozemní stavby IČO ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 Technická zpráva a) Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů Doplňující průzkumy a výpočty nebyly prováděny b) Změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení Změny v rámci technického, konstrukčního a dispozičního řešení nebyly provedeny Dispoziční řešení : 1.PP ze schodišťového prostoru je přístupný sklad, plynová kotelna a sklep s vestavěnou kójí (bývalá prádelna). Z kotelny je přístupná suterénní část dvorní přístavby. 2

2 1.NP Mateřská škola : vstupními dveřmi z dvorního areálu je po jednoramenném schodišti přístupná chodba, odkud jsou jednotlivé vstupy do společenské místnosti s jídelnou, kuchyňky (výdejna stravy), hygienického zařízení dětí a do šatny dětí. Z šatny je umožněn vstup do třídy, odkud je přístupná ředitelna a ložnice dětí. Z jídelny vedou spojovací dveře do vstupní přístavby, kde je situováno společné hygienické zařízení pro zaměstnance Obecního úřadu a Mateřské školy. 1.NP Obecní úřad : vstupními dveřmi je přístupná chodba, odkud je vstup do hygienického zařízení a na schodiště do 2.NP. 2.NP Obecní úřad : ze schodiště je přístupná spojovací chodba, odkud jsou vstupy do jednotlivých místností Obecního úřadu : kanceláře ekonoma, kanceláře starosty, sekretariátu, zasedací místnosti, kanceláře a kanceláře místostarosty. Ze zasedací místnosti je umožněn vstup do Obecní knihovny a skladu. Podkroví vstup umožněn po žebříku otvorem ve stropní konstrukci, opatřeným uzavíracím poklopem. Žebřík je umístěn ve vestavěné skříni v rámci spojovací chodby Obecního úřadu. Podkroví je využíváno jako odkladní prostor nepotřebného nábytku a pomůcek Mateřské školy i Obecního úřadu. Účelem stavebních úprav je zateplení objektu Mateřské školy a Obecního úřadu v Přílepech, Přílepy č.p. 4, Holešov. Jedná se o výměnu všech stávajících výplní otvorů (okna a vstupní dveře za dřevěné Euro ) spolu s provedením certifikovaného zateplovacího kontaktního systému s izolantem EPS F (stávající obvodové zdivo) a s izolantem minerální vata (sokl) s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou omítkou se samočistícím efektem (zdivo) a s povrchovou úpravou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl). Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce nad 1.PP a 2.NP a zateplení střešní konstrukce obou přístaveb. Na přístavbách budou provedeny nové povlakové foliové střešní krytiny. Architektonické řešení : Stávající architektonická, funkční a výtvarná koncepce objektu (zejména fasády) zůstane nezměněna. Barevné ztvárnění navržené fasády s novými okny a vstupními dveřmi podpoří začlenění objektu do okolního prostředí. Vegetační úpravy : Stávající nebude zasahováno. 3

3 V případě narušení stávajících vegetačních úprav skládkou, přísunem materiálu či montáží lešení, bude (po dokončení stavebních prací) prostor kolem objektu upraven zatravněním a výsadbou keřů. Údaje o plošných výměrách objektu Zastavěná plocha : 311,00 m 2 Obestavěný prostor : 2 488,00 m 3 Podlahová plocha Obecní úřad : 214,32 m 2 Podlahová plocha Mateřská škola : 218,32 m 2 Podlahová plocha suterén : 100,72 m 2 c) Technické a konstrukční řešení 1. Bourání konstrukcí Bourací práce zahrnují vyvěšení křídel všech stávajících dřevěných zdvojených oken, jednoduchých ocelových oken (suterén), vstupních hliníkových dveří, vstupních hliníkových dveří s nadsvětlíky i dřevěných dveří včetně vybourání okenních rámů a dveřních zárubní. Budou demontovány dřevěné kryty otopných těles. Dále budou demontovány klempířské výrobky (parapetní desky, podokapní žlaby včetně kotlíků, střešní svody, lemování a oplechování zdí, závětrné lišty a oplechování soklu). Bude rozebráno stávající podbití říms z prken. Dále bude demontováno zemnící vedení včetně 2 bleskosvodů. Stávající prosklená stříška (drátosklo do ocelových rámů) nad vstupem do OÚ bude demontována. Přístupový chodník ke vstupu do MŠ (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP...). 2. Zemní práce Bude proveden odkop ornice pro okapový chodník. Ornice bude rozprostřena na stávajícím pozemku MŠ školní zahrada. 3. Základy Není uvažováno. 4

4 4. Svislé konstrukce Z důvodu zateplení střešní konstrukce obou přístaveb, bude provedeno nadezdění atik, a to z porobetonových tvárnic na tmel výše nadezdívky = 150 mm. 5. Vodorovné konstrukce Při realizaci zateplení stropní konstrukce nad 1.PP (cihelná klenba do I nosičů) bude proveden sádrokartonový podhled desky 12,5 mm. Sádrokartonové desky budou zavěšeny na stávající stropní konstrukci dle montážních předpisů a pokynů dodavatele. Nad vstupem do Obecního úřadu bude osazena stříška ocelová oblouková nerezová konstrukce (4 konzoly) s výplní z litého polykarbonátu barva opál. Přístřešky jsou sériově vyráběny z nerezové oceli V2A, leštěný povrch brusným papírem o velikosti zrna 240µ. Jednoduché nosné konzoly přístřešku jsou vypracovány do nejmenších detailů. Balení obsahuje veškeré příslušenství k montáži a kotvící prvky pro instalaci přístřešku na zateplené zdivo Viz Výpis zámečnických výrobků. Výplň - plná polykarbonátová deska v čirém odstínu tloušťky 3 mm se vyznačuje vysokou kvalitou a estetickým vzhledem. Funkci dešťového okapu a nástěnného profilu splňuje zahnutý okraj polykarbonátové desky. Desky jsou odolné vůči krupobití a UV záření. 6. Výplně otvorů Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za dřevěná Euro, zasklená izolačním dvojsklem. Okna (jednokřídlová i dvoukřídlová) budou osazena do stávajících otvorů. Členění dvoukřídlových oken vertikální, otvírání všech oken kombinované - okna otvíravá a sklápěcí. Do většiny oken budou osazeny vnitřní horizontální žaluzie Viz výpis Truhlářských výrobků. Vstupní dvoukřídlové dveře dřevěné Euro, částečně prosklené se zasklením izolačním bezpečnostním dvojsklem. Dvoukřídlové vstupní dveře do MŠ provedeny se dvěma nadsvětlíky, jedním plným a jedním sklápěcím s pákovým mechanismem. Vstupní jednokřídlové dveře do suterénu dřevěné Euro v provedení otevíravé, plné. Zasklení oken i vstupních dveří - součinitel prostupu tepla U = < 1,2 W/m 2.K, včetně rámů a zárubní. Venkovní parapety z ocelového poplastovaného plechu barva světle šedá, vnitřní parapetní desky z laminované dřevotřísky s nosem barva bílá. Do vstupních dveří bude osazeno izolační bezpečnostní dvojsklo. Barva rámů oken i vstupních dveří bílá. 5

5 Výplň ocelové stříšky nad vstupem do Obecního úřadu litý polykarbonát, odolný vůči UV záření barva opál. Před samotnou výrobou oken a vstupních dveří je nutno přesné rozměry doměřit na stavbě! 7. Úprava povrchů Zdivo - stávající vnější omítka bude opravena, očištěna a napenetrována. Na plochách kde bude stávající omítka otlučena se provede vyrovnání vápenocemtovou omítkou hladkou pod zateplovací systém. Na takto upravenou stávající omítku bude proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém (tl. izolantu EPS F 140 mm, ostění 30 mm) s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou omítkou se samočistícím efektem (zdivo) odstíny : temně a jemně oranžová. Sokl stávající kamenný sokl provedeno očištění, sanace a srovnání tmelem pod certifikovaný zateplovací kontaktní systém (tl. izolantu minerální vata 140 mm, ostění 30 mm) a s povrchovou úpravou probatvenou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl) odstín : světle hnědá. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány a znovu umístěny na zateplenou fasádu (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP...) nebo bude provedena úprava (vybrání) v zateplení zejména pro skříně inženýrských sítí (parapety budou pak oplechovány ocelovým poplastovaným plechem). Stávající vnitřní omítky kolem vyměněných oken a vstupních dveří budou opraveny, přeštukovány a celé vnitřní stěny, kde byla okna a dveře vyměněny budou opatřeny interiérovými malbami. Zateplení konstrukcí musí být provedeno CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS) TŘÍDA KVALITY A. ZATEPLENÍ FASÁD Při zateplování fasád objektů bude použit pouze CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDA KVALITY A. Při zateplování fasád objektů bude plně respektovatována ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem a ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení (duben 2009). PŘÍPRAVA PODKLADU 6

6 Podklad bude pro aplikaci zateplovacího systému respektovat požadavky ČSN Podklad musí být bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad musí vykazovat soudržnost nejméně 8O kpa. Celá plocha stávající břizolitové omítky bude opravena v místech nesoudržné omítky s podkladem, poruch vlivem zatečení a vlhkosti zdiva, poškození, trhlin a nerovností. Následně bude podklad očištěn omytím tlakovou vodou. V místech biotického napadení bude podklad mechanicky očištěn a případně chemicky ošetřen. Dle potřeby se provede napenetrování plochy penetrační emulzí. Účelem penetrace je omezení nasákavosti podkladu a zlepšení podmínek pro přídržnost lepícího tmelu. LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK Desky z polystyrenu EPS F stávající obvodové zdivo Tepelně izolační fasádní desky z EPS 100F polystyrenu budou mít deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K-1, reakce na oheň E, faktor difůzního odporu Lepení desek z polystyrenu pomocí lepícího tmele bodovokrajovou metodou tzn., že povrch desky musí být přichycen k podkladu minimálně na 40% plochy desky. Pro výškové založení bude sloužit zakládací lišta. Při lepení musí být dodrženy všechny doporučené technologické předpisy a pravidla. To znamená, že desky musí být lepeny na vazbu. V rozích otvorů nesmí být průběžné spáry (vznik křížových spojů). Desky se musí lepit těsně na sraz. Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepící tmel ani stěrková hmota. Případné spáry vzniklé nepřesností desek nebo jejich řezáním se vyplňují montážní pěnou. K průběžným štěrbinám nebo spárám nesmí vycházet spoje desek. Zde musí být dodrženo překrytí min. 100 mm. Lepení desek v místech ostění, nadpraží a parapetu otvorových výplní je třeba provést tak, aby deska v ploše fasády byla s přesahem a deska na ostění, nadpraží a parapetu k ní byla přisazena. Budou lepeny vždy celé desky izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní otvorů. Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich přebroušení a upevnění hmoždinkami. Desky z minerálních vláken stávající kamenný a zděný sokl Tepelně izolační fasádní desky z minerálních vláken budou mít deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K-1, reakce na oheň A1 nehořlavé, faktor difůzního odporu 1. Lepení desek z minerálních vláken (MW) pomocí lepícího tmele bude zvoleno dle použitého typu izolace. V případě desek s kolmou orientací vláken je nutno desky lepit celoplošně, u desek s podélnou orientací vláken bude lepení provedeno tzv.bodovokrajovou 7

7 metodou tzn., že povrch desky musí být přichycen k podkladu minimálně na 40% plochy desky. Při lepení musí být dodrženy všechny výše uvedené zásady a doporučené technologické předpisy a pravidla. Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich upevnění hmoždinkami. KOTVENÍ HMOŽDINKAMI Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich upevnění hmoždinkami. Budou použity pouze certifikované kotevní hmoždinky. Velikost a typ hmoždinek bude určen pro každý objekt samostatně na základě výtažných zkoušek. Provedení výtažných zkoušek bude doloženo protokoly. Kotvení hmoždinkami se provádí nejdříve po 48 hodinách po ukončení lepení. Kotvení a počet hmoždinek bude dle ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem dle použitého systému a pokynů výrobce. Upozornění: Fasádní desky z minerálních vláken neopatřené ochrannou armovací vrstvou je nutno chránit proti působení vlhkosti! PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ ( ARMOVACÍ ) VRSTVY Před provedením výztužné vrstvy se doporučuje zakrýt všechny stavební části, které mohou být znečištěny. Výztužná vrstva se vytváří plošným zatlačením výztužné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na tepelný izolant. Výztužná vrstva bude provedena v tloušťce min. 4 mm. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výztužné (armovací) vrstvě, která bude nanášena na izolant z extrudovaného polystyrenu. Je nutno použít kvalitní, doporučené flexibilní lepidlotmel. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů. Jednotlivé pásy výztužné síťoviny se ukládají vždy s přesahem nejméně 100 mm. Výztužná vrstva se musí nanést v jedné pracovní operaci. Výztužná síťovina nesmí být po zapracování viditelná a musí být z obou stran obalena stěrkovou hmotou. Nejprve se provede vyztužení rohů otvorů (okna, dveře) AL nebo PVC profily se síťovinou a vyztužení diagonálně umístěnými pruhy síťoviny. Napojení výztužné vrstvy na okna bude realizováno pomocí okenních připojovacích lišt se síťovinou. Nadpraží oken, římsy, balkóny apod. budou opatřeny okapovými lištami s nosem a tkaninou. Při použití profilů s okapním nosem je třeba výztužnou vrstvu se síťovinou ukončit až na spodní úrovni okapního nosu. Dilatační spáry budou řešeny pomocí systémových dilatačních podomítkových profilů. Po zaschnutí armovací vrstvy se následně celá plocha přebrousí tak, aby bylo dosaženo plošné rovinnosti. V závislosti na tloušťce zrna nanášené omítky musí být rovněž dodržena rovina podkladu. OMÍTKA Zdivo - podklad pod strukturální omítku musí být řádně napenetrován. V tomto případě bude použita tenkovrstvá probarvená omítka se samočistícím efektem (zdivo). Pigmentovaný penetrační nátěr bude barevně sladěn s odstínem finální omítky. Vrchní omítka bude natažena nerezovým hladítkem na tloušťku zrna. Vlastní struktura bude následně provedena plastovým hladítkem. 8

8 Sokl objektu bude opatřen probarvenou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl). Strukturování nanesených omítkovin jednoznačně vyžaduje vysokou zkušenost a zručnost pracovní čety. Proto by tuto práci měla provádět četa, která je na takovou práci prokazatelně proškolena. K provádění vrchní omítky nebo nátěru je potřebné zajistit odpovídající počet pracovníků, který umožní provádět práce kontinuálně bez přerušení. Pokud dojde k přerušení práce je nutno toto provést na nejméně viditelných místech tzn.na rozích stavby, pod hromosvodem apod. KLIMATICKÉ PODMÍNKY V případě, že dodavatel systému neuvádí jinak, platí, že zateplovací práce nelze provádět, pokud teplota vzduchu nebo podkladu klesne pod 7 C. Tento požadavek platí pro rozhodující dobu technologické operace a tzv. zrání příslušných hmot. Obecně platí, že práce nelze provádět v případech, kdy stavba není zajištěna proti přímému působení deště a silnému slunečnímu záření a rovněž se nedoporučuje práce provádět při silném větru. ROZSAH ZATEPLENÍ Celá základní plocha fasády bude zateplena certifikovaným sytémem ETICS z EPS 100F tl.140mm. Sokl bude zateplen certifikovaným sytémem ETICS z minerální vaty tl.140mm. Zateplení ostění a nadpraží otvorů bude provedeno izolantem EPS 100F tl.30mm. TECHNOLOGICKÝ POSTUP Příprava podkladu sanace obvodový kcí, očištění povrchu tlakovou vodou, doplnění chybějící omítky. Montáž soklových lišt U s okapničkou použít spojky soklových profilů. Lepení desek celoplošné lepení u MW nebo nanesení lepidla na desky páskem (šířky 50 mm) po obvodě a tří bodů velikosti dlaně uprostřed - lepidlo se nesmí dostat do spár mezi desky - spáry musí být čisté, lepení desek na vazbu. Připevnění desek mechanické pomocí talířových rozpěrných hmoždinek, osazení ventilačních mřížek ve stěnách a v atice. Ochrana hran osazení rohových AL lišt do výztužné armovací hmoty. Kolem otvorů použít lištový systém (lemovací a začisťovací lišty, okapové lištami s nosem - nadpraží, římsy, stříšky, apod.) Dilatační spáry fasád budou řešeny systémovými dilatačními a napojovacími profily Výztužná armovací vrstva rovnoměrné nanesení armovací hmoty, do ní vložit a zatlačit armovací tkaninu, stěrkou tkaninu překrýt. Penetrace pod omítku se provede po uschnutí armovací vrstvy a jejím přebroušení penetrace se provede v barvě svrchní omítky. Omítka finální úprava povrchu nanesením probarvené tenkovrstvé hladké omítky Baumit Nanopor stěny a nanesením probarvené tenkovrstvé hladké omítky Baumit silikátové sokl. POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEZATEPLENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY 9

9 Stávající komínová tělesa z cihel pálených plných a vápenopískových budou ponechána bez úprav stávající střešní krytina. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány a znovu umístěny na zateplenou fasádu (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP) nebo bude provedena úprava (vybrání) v zateplení zejména pro skříně inženýrských sítí (parapety budou pak oplechovány). 8. Podlahy Stávající, nebude zasahováno, pouze v místě vyměněných vstupních dveří do OÚ a MŠ bude případně narušená keramická dlažba opravena (vyměněna). 9. Obklady Stávající, nebude zasahováno. 10. Dlažby Vnitřní - stávající, nebude zasahováno, pouze v místě vyměněných vstupních dveří do OÚ a MŠ bude případně narušená keramická dlažba opravena (vyměněna). Přístupový chodník k Mateřské škole (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán a zpětně položen včetně výměny poškozených dlaždic. Okapový chodník bude proveden z betonových dlaždic 500/500/40 mm do pískového lože a na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 11. Hydroizolace Na obou přístavbách bude provedena nová povlaková foliová střešní krytina, včetně položení vrstvy tepelné izolace, a to na stávající střešní krytinu. Stávající krytina bude očištěna. V rámci zateplení stropních konstrukcí (nad 1.PP a 2.NP) bude použita parotěsná folie. Tepelná izolace, ložená na podlaze 3.NP bude kryta difuzní folií. 12. Izolace tepelné Stávající obvodové zdivo - proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém s izolantem EPS F (tl. izolantu 140 mm, ostění 30 mm). Sokl proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém s izolantem minerální vata (tl. izolantu 140 mm, ostění 30 mm). Stropní konstrukce nad 2.NP bude zateplena minerální vatou (pro zateplení stropních konstrukcí), v tl. vrstvy 260 mm, a to položením na podlahu podkroví. Vrstva tepelné izolace bude kryta difuzní folií. 10

10 Stropní konstrukce nad 1.PP bude zateplena polystyrenem EPS F v tl. vrstvy 100 mm + tenkovrstvá omítka stropu (místnost 004 se sníženým stropem) a v ostatních místnostech minerální vatou v tl. vrstvy 80 mm včetně sádrokartonového podhledu - desky GKB 12,5 mm. Střešní konstrukce obou stávajících přístaveb bude zateplena minerální vatou (pro zateplení plochých střech) v tl. vrstvy 220 mm, a to položením na stávající, očištěnou krytinu. Římsy obou přístaveb budou zespodu i zčela zatepleny izolant EPS F, v tl. vrstvy 30 mm. U všech typů izolantů (zdivo, sokl, strop, střecha, ostění, římsa) musí být zajištěn deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K Konstrukce klempířské Klempířské prvky (parapetní desky, podokapní žlaby včetně kotlíků, střešní svody, lemování a oplechování zdí, závětrné lišty a oplechování říms - sokl) jsou navrženy z ocelového poplastovaného plechu barva světle šedá. 14. Konstrukce tesařské Stávající, do krovu nebude zasahováno. 15. Konstrukce truhlářské Stávající dřevěná zdvojená okna i okna jednoduchá ocelová budou vyměněna za dřevěná Euro zasklená izolačním dvojsklem. Okna budou osazena do stávajících otvorů. Členění oken vertikální, otvírání kombinované (okna otvíravá a sklápěcí). Většina oken bude opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi. Vstupní dvoukřídlové dveře dřevěné Euro se zasklením izolačním bezpečnostním dvojsklem včetně nadsvětlíků (vstup do MŠ). Zasklení se součinitelem prostupu tepla U = < 1,2 W/m 2.K, včetně rámů a zárubní. V podkroví (3.NP) bude provedena pochůzná prkenná lávka na roštu z fošen, včetně rozpěr. V rámci lávky budou provedeny schodišťové stupně z prken rozdílná výšková úroveň podlahy podkroví. Dále bude vyměněno stávající podbití říms nové palubky na pero a drážku. 16. Konstrukce zámečnické Nad vstupem do Obecního úřadu bude osazena stříška ocelová oblouková nerezová konstrukce (4 konzoly) s výplní z litého polykarbonátu barva opál. Přístřešky jsou sériově vyráběny z nerezové oceli V2A, leštěný povrch brusným papírem o velikosti zrna 240µ. Jednoduché nosné konzoly přístřešku jsou vypracovány do nejmenších detailů. Balení obsahuje 11

11 veškeré příslušenství k montáži a kotvící prvky pro instalaci přístřešku na zateplené zdivo Viz Výpis zámečnických výrobků. Skříň rozvodů zabezpečovacího systému, která musí zůstat neustále v provozu, bude za provozu upravena, nastavena a její dvířka umístěna do líce zateplovacího systému. 17. Nátěry a malby Nátěry ocelových konstrukcí syntetické. Celé vnitřní stěny, kde byla okna a vstupní dveře vyměněny, budou opatřeny interiérovými malbami. Truhlářské výrobky podbití říms opatřit lazurovacím nátěrem. Pochůzná lávka v podkroví bude opatřena nátěrem proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. 18. Lešení Jednořadové lešení bude vybudováno kolem celého objektu, a to včetně krytí ochrannou sítí (ochrana uživatelů). Nad vstupy do OÚ a MŠ budou vystavěny ochranné stříšky tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu objektu. Při provádění zateplení obou štítů bude lešení vystavěno na přístavcích, proto bude střecha přístavků zabezpečena ochrannými roznášecími dřevěnými hranoly a podláškami. Pro výměnu oken bude použito pomocné pracovní lešení, stávající podlaha bude chráněna ochranou folií tak, aby nedošlo k poškození. 19. Bleskosvod Dva stávající bleskosvody včetně zemnících vedení budou vyměněny. 19. Zpevněné plochy, vegetační úpravy Do stávající asfaltobetonové zpevněné plochy před vstupem do OÚ nebude zasahováno. Přístupový chodník k Mateřské škole (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán a zpětně položen včetně výměny poškozených dlaždic. Okapový chodník bude proveden z betonových dlaždic 500/500/40 mm do pískového lože a na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po ukončení výstavby bude narušený terén (výstavbou lešení, přísunem a skládkou materiálu) zatravněn a provedena výsadba keřů. 20. Protipožární ochrana konstrukcí - Provést zateplovací systém dle požadavků čl al) a 3) ČSN

12 - Doložit třídu reakce na oheň použitého zateplovacího systému, včetně reakce na oheň použité tepelné izolace - Při provádění stavby splnit požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. - Při užívání stavby dodržovat požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. d) Řešení bezbariérových úprav Objekt není v současné době bezbariérově upraven stávající stav a do budoucna není požadavkem investora. e) Vliv stavby na životní prostředí likvidace přebytečných zemin a odpadů Zateplení objektu Mateřské školy a Obecního úřadu nemá podstatný vliv na zhoršení životního prostředí. Provozem budou vznikat pouze běžné komunální odpady, které budou tříděny. Opad bude průběžně odvážen a likvidován firmou k této činnosti oprávněnou. Sejmutá ornice (okapové chodníky) bude rozprostřena na zahradě MŠ. Při realizaci bouracích prací budou vznikat tyto odpady: Beton 10,0 t "O" Cihly 0,5 t "O" Dřevo 1 t "O" Sklo 1 t "O" Železo a ocel 0,5 t "O" Beton a cihly budou recyklovány, sklo a kovové odpady budou zpracovány jako druhotné odpady, dřevo bude odvezeno na skládku. 13

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko - stavební řešení D.1.1.a. Technická zpráva Architektonicko - stavební řešení a) účel objektu: Jedná se o novostavbu objektu mateřské a základní školy v obci Mošnov. Účel užívání stavby základní a mateřské školy je výchova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR AKCE : ZATEPLE Í A VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í ZŠ POSTUPICE MÍSTO : ZÁKLAD Í ŠKOLA POSTUPICE, ŠKOL Í 153, 257 01 POSTUPICE OBJEKT A STAVEB ÍM POZEMKU PARCEL Í ČÍSLO 189 V KATASTRÁL ÍM ÚZEMÍ POSTUPICE STAVEB

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více