Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com"

Transkript

1 PowerPoint prezentace dat

2 Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob přednášky výuka, prezentace, diskuse 4. zjistit možnosti (technické prostředky) zpětný projektor, dataprojektor atd.

3 Běžný obsah prezentace 1. seznámení a uvedení do problematiky vymezení tématu a základních linií 2. určení praktického smyslu přednášky a možnosti aplikace získaných poznatků zde může lektor uvést osobní zkušenost 3. vlastní výklad výuka doplněná o praktické ukázky s možností přímé interakce posluchače (může se ptát) 4. závěr a diskuse shrnutí, diskuse přednáška by měla obsahovat dostatek přestávek (obvykle po 45 min maximálně po 90 min výkladu)

4 Program PowerPoint - popis Horní menu Textové pole Panely nástrojů Vytvářený snímek Náhled snímků a jejich řazení Možnosti zobrazení Posun snímků

5 Možnosti zobrazení Osnova Normální pracovní zobrazení Zobrazení řazení snímků Zobrazení prezentace celá obrazovka * Režim celá obrazovka prezentaci ukončíme klávesou Esc

6 Nabídka zobrazit Možnosti zobrazení Černobílé zobrazení Vodítka kurzoru

7 Vytvoření nové prezentace na základě šablony

8 Vytvoření nové prezentace šablona 1. Soubor Nový 2. Záložka Šablony návrhů 3. Ok 4. Zvolit rozvržení 5. Ok

9 Změna šablony návrhu 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Použít šablonu návrhu 3. Zvolit novou šablonu OK 4. OK

10 Změna barevného pozadí 1. 1xPT na snímek (mimo textová pole) 2. Volba Pozadí 3. Rozrolovat aktuální barvu 4. Zvolit Novou barvu Další barvy barevná paleta Vzhled výplně (obrázky, atd.) Aplikovat na všechny snímky Aplikovat na jediný (aktuální) snímek Nebudou použity grafické prvky z předlohy (šablony)

11 Změna barevného pozadí Vzhled výplně Přechod dvou barev Připravené barevné výplně Pozadí snímku může tvořit obrázek Volba přechodových barev Směr barevného přechodu na snímku Upřesnění směru přechodu barev

12 Potvrzení změny barevného pozadí Aplikovat změnu na všechny snímky Aplikovat změnu na jediný (aktuální) snímek Před potvrzením změn můžeme vidět náhled na aktuálním snímku

13 Barevné schéma snímku Úprava barevného schématu umožňuje změnit barvu textu, čar, stínů atd. 1. Formát Barevné schéma 2. Zvolíme záložku Standardní předdefinovaná schémata nebo Vlastní možnost definovat barvy Před potvrzením můžeme provést Náhled Změnu můžeme aplikovat na aktuální snímek volba Použít, nebo na celou prezentaci volba Použít u všech

14 Vytvoření nové prezentace na základě vzorové (připravené) ukázky

15 Vložení vzorové prezentace 1. Soubor Nový 2. Záložka Prezentace 3. Zvolíme požadovanou (již připravenou) prezentaci 4. OK * Vloženou prezentaci upravujeme standardním způsobem přepis textů, úprava objektů, změna barev

16 Rozvržení snímku U každého snímku lze nastavit rozvržení podle toho, co bude obsahovat. 1. Formát Rozvržení snímku 2. Zvolíme jeden z navržených způsobů uspořádání snímku a potvrdíme OK * Rozvržení snímku je možno dodatečně upravit tak, aby vyhovovalo zadávanému textu

17 Vložení dalších textových polí do snímku Po zvolení základního rozvržení můžeme provést úpravu snímku tak, aby vyhovoval předpokládanému obsahu 1. Klikneme na ikonu Textové pole v panelu Kreslení 2. Kurzor nastavíme na předpokládaný začátek text. pole, stiskneme levé tlačítko, držíme a "nakreslíme obdélník" (potom LT pustíme) * do obdélníku lze volně vpisovat

18 Kopírování již existujícího text. pole 1. Klikneme do kopírovaného textového pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru kopírovaného TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Stiskneme klávesu Ctrl a držíme 5. Pokud chceme, aby byla textová pole kopie i originál přesně pod sebou, podržíme zároveň s klávesou Ctrl kl. Shift 6. Posuneme kurzor (obrys nového objektu) do místa určení a pustíme LT 7. Pustíme kl. Ctrl event. Shift

19 Přesun text. pole 1. Klikneme do přesun. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na okrajovou čáru TP 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem obrys bude naznačovat umístění TP pokud požadujeme plynulejší posun TP, držíme při přesunu stisknutou klávesu Alt pokud požadujeme přesun TP přesně pod (nebo vedle) stávajícího umístění, držíme při přesunu stisknutou klávesu Shift

20 Úprava velikosti textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Kurzor umístíme na jeden z krajních čtverečků 3. Stiskneme levé tlačítko a držíme 4. Posunujeme kurzorem ve směru zobrazené šipky (dvojšipky) pokud požadujeme plynulejší změnu, držíme při edit. stisknutou klávesu Alt

21 Úprava vzhledu textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikon Barva výplně, Barva čáry, Styl čáry, Přerušovaná čára atd. v panelu kreslení provedeme požadované úpravy Barva výplně Barva čáry Styl čáry Přerušovaná čára

22 Stínové efekty textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole (mělo by již obsahovat text) 2. Pomocí ikony Stín nastavíme požadovaný efekt Ikona Stín

23 Odstranění textového pole 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Klikneme na okrajovou čáru 3. Stiskneme klávesu Delete

24 První snímek Snímek tvoří podklad a textové pole určené pro zadání informací. Dále může obsahovat graf, obrázek, video, organizační diagram atd. Psaní do textového pole 1. Klikneme do text. pole a zadáme text v "textovém režimu" se PP chová podobně jako MS Word 2. Po zadání textu klikneme mimo text. pole snímek se zobrazí tak, jak bude prezentován * pro lepší představu můžeme kliknout na ikonu "Prezentace"

25 Editace textu v PP Většina úprav textu probíhá podobně jako v MS Word. Program PowerPoint má ovšem několik zvláštností pomůcek pro editaci: Zvětšení, zmenšení textu 1. Klikneme na čáru textového pole, ve kterém chceme provést editaci, nebo označíme editovaný text 2. Klikáním na ikonu Zvětšit / zmenšit písmo dosáhneme požadované úpravy

26 Editace textu v PP ikona stín 1. Označíme editovaný text 2. Klikneme na ikonu Stín Záměna typů písem v prezentaci 1. Formát Zaměnit písma 2. Zvolíme, který typ písma chceme nahradit 3. zvolíme nový typ písma

27 Editace textu v PP řádkování 1. Klikneme do edit. text. pole 2. Formát Řádkování 3. Zvolíme požadovaný způsob řádkování 4. Můžeme provést náhled a potvrdit, nebo změnit volbu

28 Vložení dalšího - nového snímku 1. Vložit Nový snímek nebo ikona Nový snímek 2. Zvolíme rozvržení nového snímku 3. Potvrdíme OK

29 Vložení (kopie) duplikátu snímku Funkce se využívá, pokud je rozvržení a barevné schéma jednotlivých snímků podobné Vložit Duplikát snímku

30 Odrážky a číslování Program PP umožňuje používání jednoduchého číslování a odrážek Odrážky (číslování) je možno aktivovat již před psaním seznamu položek pomocí příslušné ikony Funkci lze také (s možností dalšího výběru) aplikovat pomocí volby Formát Odrážky a číslování

31 Odrážky a číslování Kliknutím zvolíme typ odrážek Velikost odrážky Další odrážky Barva odrážky Kreslené odrážky

32 Vnořené seznamy V seznamech je možno kombinovat číslování a odrážky. Při kombinování lze nastavit úroveň. 1. Napíšeme celý seznam položek 2. Celý seznam očíslujeme 3. Klikneme do textu, který má být s odrážkou, a zvolíme ikonu odrážky pomocí ikon Zvýšit / Snížit úroveň nastavíme pozici odrážky v seznamu

33 Animace při přechodu snímků Při přechodu z jednoho snímku na druhý je možné použít animaci. Náhled 1. Prezentace Přechod snímku 2. Zvolíme požadovaný způsob přechodu a rychlost efektu Rychlost Výběr efektu Kdy má k efektu dojít

34 Textové efekty Při zobrazování snímku může být použit efekt aplikovaný na určitý text 1. 1xLT do edit. textu 2. Prezentace Vlastní animace 3. Záložka Efekty 4. Zvolíme efekt 5. Upřesníme provedení efektu 6. Zvolíme, jak má být uveden text s efektem 7. V záložce Pořadí a časování nastavíme, kdy má k efektu dojít, event. pokud je na daném snímku více odstavců s různým efektem pořadí provedení jednotlivých akcí

35 Textové efekty Nastavení časování Volba animovaného textu Náhled Volba efektu Upřesnění efektu Jak má k efektu dojít

36 Předdefinované animace 1. Klikneme do edit. textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme požadovanou animaci animace se zobrazí po kliknutí na tlačítko prezentace, nebo pokud zvolíme Prezentace Náhled animací - zobrazí okénko náhledu, ve kterém budou probíhat všechny efekty daného snímku (po kliknutí na toto okénko se efekt zopakuje) Zvolíme požadovaný efekt

37 Předdefinované animace - odstranění 1. Klikneme do animovaného textu 2. Prezentace Předdefinované animace 3. Zvolíme Bez efektu Odstranění efektu

38 Změna pořadí snímků Pořadí snímků lze měnit. 1. Stiskneme a držíme LT na náhledu přesun. Snímku v levém okně 2. Posunujeme kurzorem dolů (nahoru) až do místa, kam chceme snímek umístnit 3. Pustíme LT Pustit LT Stisk LT + držet + posun

39 Odstranění snímku 1. 1xLT na náhled odstraň. snímku 2. Stiskneme klávesu Delete 3. Pokud se zobrazí dotaz potvrdíme ANO 1 x LT

40 Záhlaví a zápatí snímků 1. Zobrazit Záhlaví a zápatí 2. Zvolíme, co chceme zobrazit v záhlaví a zápatí Datum a čas (automaticky aktualizovat) Číslo snímku Zápatí sem můžeme zadat vlastní text záhlaví (autor apod.) 3. Můžeme zvolit Nezobrazovat na úvodním snímku 4. Zvolíme, jestli se má změna projevit pouze u aktuálního snímku (volba Použít) nebo u Všech (volba Použít u všech )

41 Záhlaví a zápatí snímků Datum bude obnovováno Pevné zápatí na všech snímcích

42 Vkládání grafických objektů

43 Vložení obrázku - Klipart 1. Vložit Obrázek Klipart (Ze souboru) 2. Zvolíme kategorii obrázků 3. Klikneme na požadovaný obrázek 4. Klikneme na první ikonu, která se zobrazila u obrázku (Vložit klip)

44 Vložení obrázku zkopírováním obrazovky 1. Na obrazovce zobrazíme požadované okno 2. Na klávesnici stiskneme kl. Print Screen 3. Přepneme se do programu PP 4. Kurzor umístíme do místa vkládání 5. Klikneme na ikonu Vložit vložený obrázek lze dodatečně upravit (ořezat)

45 Editace obrázku přesun, Přesun obrázku: velikost Kurzor umístíme do obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme stisknuté Posunujeme myší po ploše snímku

46 Editace obrázku přesun, Velikost obrázku: velikost Klikneme na obrázek Kurzor umístíme na jeden z rohových čtverečků, které se zobrazují okolo obrázku Stiskneme levé tlačítko a držíme Posunujeme myší zvětšování / zmenšování

47 Editace obrázku panel nástrojů Pomocí panelu nástrojů Obrázek lze provádět detailní nastavení obrázku včetně např. ořezání hran apod. Klikneme na obrázek Po zobrazení panelu Obrázek provádíme úpravy pomocí příslušných ikon pokud se panel Obrázek nezobrazí, klikneme na vložený grafický objekt pravým tlačítkem a zvolíme Zobrazit panel nástrojů obrázek Nastavení zobrazení černobílé, šedivé, vodoznak Více / méně jasu Více / méně kontrastu Oříznout Formát obrázku

48 Editace obrázku oříznutí 1. Klikneme na obrázek 2. Klikneme na ikonu Oříznout ukazatel myši se změní do podoby ikony Oříznout 3. Nastavíme myš na jeden z hraničních čtverečků obrázku, stiskneme levé tlačítko, držíme ho a posunujeme myší ve směru řezu Stisk LT + držet + posun ve směru řezu

49 WordArt umělecké písmo - vložení 1. Vložit Obrázek WordArt 2. Zobrazí se okno Galerie WordArtu zde zvolíme styl WordArtu a potvrdíme OK 3. Po potvrzení se zobrazí okno Upravit text WordArtu zde zadáme požadovaný text, nastavíme typ písma, velikost a event. řez - vše potvrdíme OK 4. Po potvrzení se WordArt vloží do dokumentu

50 WordArt umělecké písmo - editace 1. Klikneme na vložený WA 2. Editaci provádíme pomocí zobrazeného panelu nástrojů WA Slouží k editaci textu WordArtu Umožňuje zvolit jiný styl WordArtu Tvar WordArtu umožňuje zakřivení Volné otáčení Svislý text Mezery mezi znaky

51 Panel nástrojů Kreslení Panel Kreslení umožňuje vytváření a editaci jednoduchých obrázků, popisků apod..kreslení provádíme po zvolení tvaru při stisknutém levém tlačítku. 1. Z Horního menu zvolíme Zobrazit Panely nástrojů 2. Z nabídky vybereme Kreslení panel se obvykle zobrazí ve spodní části obrazovky Volné otáčení Kreslení čáry / šipky Kreslení obdélník / elipsa Styl šipky Předdefinované tvary Textové pole Barva výplně nakresleného objektu Barva čáry Stín a 3D

52 1. Vložit Tabulka Tabulka - vložení 2. Zvolíme počet řádků a sloupců a potvrdíme zobrazené okno OK

53 Tabulka - editace Po vložení tabulky do snímku se ve spodní části okna PP zobrazil panel nástrojů Tabulky a ohraničení. Navrhnout tabulku* Styl ohraničení Barva ohraničení - čáry Další editace tabulky např. vlož. řádků, sloupců, sloučení b. Svislé zarovnání Guma maže čáry Šířka ohraničení Barva výplně (buňky) Sloučení označených buněk * Ikona Navrhnout tabulku je obvykle aktivní hned po vložení nové tabulky a slouží k dokreslení dalších čar v tabulce proto je kurzor ve tvaru tužky.

54 Tabulka s grafem - vložení 1. Vložit Graf (nebo ikona Vložit graf) 2. Zobrazí se tabulka, do které zadáme data pro graf Pokud požadujeme, aby spolu s grafem byla na snímku také tabulka, označíme ji a po event. editaci klikneme na ikonu kopírovat. Potom klikneme na zvolené místo ve snímku a vložíme tabulku bude mít formát obrázku a pravděpodobně ji bude potřeba zvětšit. Pravděpodobné výsledky voleb do Senátu v roce 2004 ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL ODS KSČM ČSSD KDU - ČSL VOLBY 28% 18% 17% 12%

55 Editace grafu Graf přesunujeme a zvětšujeme stejně jako ostatní grafické objekty. Pokud chceme upravit data pro graf (datová tabulka), klikneme dvakrát na edit. graf. Pokud chceme provést dodatečnou editaci barev grafu event. změnit typ grafu, postupujeme stejně. Pro změnu typu grafu použijeme ikonu Typ grafu. Další editace probíhá podobně jako v programu Excel tzn. pro změnu barev apod. používáme kontextové menu pod pravým tlačítkem.

56 Vytvoření grafu z tabulky MS Excel 1. Vložit Graf 2. Klikneme na ikonu Importovat soubor 3. Vyhledáme a otevřeme (2xLT) požadovaný soubor s tabulkou MS Excel (např. Tabulka.xls) 4. Zvolíme list a potvrdíme OK

57 Zvuk v prezentaci Do prezentace je možno vložit nebo nahrát zvolený zvuk. Dále lze prezentaci propojit s CD a po kliknutí na zvolené tlačítko spustit požadovanou skladbu.

58 Vložení zvuku 1. Vložit Video a zvuk Zvuk ze souboru 2. Vyhledáme soubor se zvukem a provedeme vložení 3. PP se dotáže, zda požadujeme automatické spuštění zvuku při prezentaci, nebo zda má k přehrání dojít až po kliknutí Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (lze zvětšit podobně jako obrázek)

59 Záznam zvuku 1. Vložit Video a zvuk Nahrát zvuk 2. Zadáme název zvukového záznamu 3. Klikneme na tlačítko Záznam 4. Pro skončení záznamu klikneme na tlačítko Stop 5. Pro přehrání záznamu klikneme na tlačítko Play 6. Potvrdíme OK Zvuk bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

60 Nastavení zvuku 1. Klikneme na ikonu zvuku (reproduktor) pravým tlačítkem 2. Z menu zvolíme Vlastní animace 3. V zobrazeném okně můžeme v záložce Pořadí a časování nastavit, kdy má dojít k přehrání (po kliknutí / automaticky). Dále lze nastavit v záložce Nastavení multimédií, zda se má prezentace po dobu přehrávání zvuku zastavit, nebo má pokračovat dál, a kdy se má zastavit přehrávání.

61 Zvuk z CD 1. Vložíme CD s požadovanou skladbou 2. Vložit Video a zvuk Přehrát stopu zvukového CD 3. V zobrazeném okně zvolíme počáteční a poslední stopu, kterou chceme během prezentace přehrát, a potvrdíme OK 4. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na CD bude na snímku zobrazen v podobě malé ikony

62 Video 1. Vložit Video a zvuk Video ze souboru 2. Vyhledáme požadované video a vložíme do prezentace 3. PP se dotáže, zda se má přehrávání spustit automaticky nebo po kliknutí vložený odkaz na video bude na snímku zobrazen v podobě malého obrázku určuje velikost přehrávání

63 1. Vložit Objekt Vložení objektu 2. Zvolíme, zda se má vytvořit nový objekt, nebo zda se má použít již existující soubor 3. Výběr potvrdíme OK Tato volba nám umožňuje vkládat např. tabulky MS Excel nebo texty MS Word.

64 Vložení hypertextového odkazu Vložit Hypertextový odkaz Odkaz na www stránku Komentář pro uživatele Odkaz na některý snímek Odkaz na vytvoření ové zprávy

65 Odstranění hypertextového odkazu 1. Klikneme pravým tlačítkem na text odkazu 2. Zvolíme Hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz

66 Záznam komentáře Program PP umožňuje zaznamenat k danému snímku mluvený komentář (vyjádření). Prezentace Zaznamenat mluvený komentář Zobrazené okno potvrdíme OK Zvolíme Aktuální snímek Nadiktujeme komentář a zastavíme průběh prezentace (1xPT a volba Konec prezentace) V zobrazeném okně zvolíme na dotaz časování Ne Záznam bude v prezentaci zobrazen v podobě malé ikony (reproduktor)

67 Časování Program PP umožňuje změřit čas potřebný k předvedení prezentace. 1. Prezentace Vyzkoušet časování Další snímek Zobrazí se panel časování, pomocí kterého můžeme měření ovládat Pauza Čas snímku Opakovat Celkový čas 2. Ukončíme prezentaci a zobrazený dotaz na časování potvrdíme Ne

68 Odeslání prezentace em 1. Soubor Odeslat Příjemce pošty (jako příloha) 2. Zadáme adresu příjemce apod.

69 Vytvoření osnovy pro MS Word 1. Soubor Uložit jako 2. Zadáme název osnovy 3. Rozrolujeme Typ souboru a zvolíme Osnova/RTF 4. Klikneme na tlačítko Uložit

70 Zobrazení prezentace I.způsob: Po vytvoření a uložení prezentace ukončíme program PowerPoint. 1. Klikneme pravým tlačítkem na ikonu souboru prezentace 2. Zvolíme Zobrazit 3. Zobrazí se první snímek na další přejdeme kliknutím myši Zpět na předchozí snímek se vrátíme: 1xPT Předchozí (můžeme také použít kurzorové šipky)

71 Zobrazení prezentace II.způsob: 1. Po vytvoření prezentaci uložíme 2. Klikneme na ikonu Prezentace, nebo zvolíme Prezentace Spustit prezentaci (dále je možno použít klávesu F5)

72 Předvádění prezentace Pro přechod na vybraný snímek postupujeme takto I.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Podle nadpisů Klikneme na zvolený nadpis II.zp. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku Zvolíme Přejít Navigátor Zvolíme požadovaný nadpis a potvrdíme

73 Kreslení do prezentace 1. Pravé tlačítko na aktuálně prezentovaném snímku 2. Zvolíme Možnosti ukazatele Pero Můžeme zvolit barvu pera (volba Barva pera ) 3. Při stisknutém LT kreslíme Kresby můžeme smazat: 1. 1xPT na aktuálně prezentovaném snímku 2. Obrazovka Guma

74 Tisk 1. Soubor Tisk 2. Zvolíme rozsah tisku a počet kopií 3. Dále můžeme zvolit Vytisknout: Podklady vytisknou se zmenšené ukázky prezentace v pravé části okna Tisk můžeme zvolit kolik snímků se má natisknout na jednu A4 Osnova natiskne osnovu prezentace 4. OK

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS PowerPoint. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Webové stránky:

MS PowerPoint. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Webové stránky: Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MS PowerPoint Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák MS PowerPoint (verze 2010) Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1. Seznámení s prezentacemi 2. Zobrazení prezentace 3. Nastavení programu a prezentace

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Doporučení, jak

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace Prezentace připravujeme k různým účelům: prezentace výrobku či projektového produktu prezentace projektu, projektového záměru, projektových

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7 Kapitola 7: Animace 7 Animace 1 Animace PowerPoint nabízí kromě přechodových efektů mezi jednotlivými snímky animaci objektů na snímku. Kromě úvodních animací, které zobrazí objekt na snímku, můžeme využívat

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Prezentace - MS PowerPoint

Prezentace - MS PowerPoint Vymezení pojmu Prezentace - MS PowerPoint Prezentace je posloupnost jednotlivých snímků (obrazovek), pomocí kterých představujeme jako lektor posluchačům určité téma. Prezentace se v současnosti často

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

PowerPoint2000; 21.10.2004; 8:33. PowerPoint 2000. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1

PowerPoint2000; 21.10.2004; 8:33. PowerPoint 2000. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1 PowerPoint 2000 Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1 1 Seznámení s PowerPointem 1.1 Úvodem Program PowerPoint slouží k vytváření a publikaci prezentací. Pod pojmem prezentace si můžeme

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu.

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Vkládání ilustrací do dokumentu Word 2007 - egon Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Jan Málek 16.7.2010 Vkládání ilustrací do dokumentu Vše potřebné najdeme na

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III VY_32_INOVACE_FH03 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 10. Vložení obrázku a práce s ním Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky

Microsoft Excel. Základní operace s buňkami. Formát buňky Microsoft Excel - základní prostředí tvoří tzv. síť. Šedé čáry rozdělují oblast na buňky, přičemž každá z nich je malou pracovní oblastí, která je schopná nést určitou informaci samostatně, nezávisle na

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft PowerPoint

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 04 IT předměty Ing. Miloslav Čtvrtečka 1 Klipart

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více