ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK PRÁVNÍ ZÁKLAD A SOUVISLOSTI Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením 1 jsou členské státy povinny každoročně sdělit Komisi: výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravin a složek potravin a použité dávky, a dále výsledky kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením. Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie: podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení, zprávu vycházející z údajů poskytnutých vnitrostátními orgány dozoru. Tato zpráva se týká období od 1. ledna 2011 do 31. prosince Obsahuje souhrn údajů, které Komisi zaslalo 25 členských států. Bulharsko a Malta nepředložily žádné údaje. Informace o obecných hlediskách ozařování potravin jsou k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ozařovny V souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 1999/2/ES smějí být potraviny a složky potravin ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 jsou členské státy povinny oznámit Komisi své schválené ozařovny. 1 2 Úř. věst. L 66, , s CS 2 CS

3 K ošetření potravin a složek potravin mohou být použity pouze tyto druhy ionizujícího záření: záření gama radionuklidů 60 Co nebo 137 Cs, rentgenové záření generované přístroji, jehož energie (maximální energie kvanta) nepřevyšuje 5 MeV, urychlené elektrony z generátorů, jejichž energie (maximální energie kvanta) nepřevyšuje 10 MeV. Komise zveřejnila seznam schválených ozařoven v členských státech Ozařované potraviny a složky potravin Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením je na úrovni EU povoleno ozařování sušených aromatických bylin, koření a zeleninových ochucovacích přípravků 4. Sedm členských států dále oznámilo, že v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 1999/2/ES ponechává v platnosti vnitrostátní povolení pro některé potraviny a složky potravin. Komise zveřejnila seznam vnitrostátních povolení 5. Všechny ozářené potraviny, které obsahují jednu nebo více ozářených složek potravin, musí být označeny slovy ozářeno nebo ošetřeno ionizujícím zářením. Je-li ozářený výrobek použit jako složka ve vícesložkové potravině, uvedou se tatáž slova u jeho názvu v seznamu složek. Je-li výrobek prodáván nebalený, uvedou se tato slova společně s názvem výrobku na tabulce nebo štítku nad nádobou, v níž je výrobek umístěn, nebo vedle ní. S cílem prosadit používání správného označování a umožnit zjištění neschválených standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění Evropskou komisí několik analytických metod. 2. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH V OZAŘOVNÁCH Tato část zprávy se zabývá výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených a použité dávky. Podle informací poskytnutých členskými státy potvrdily kontroly provedené příslušnými orgány, že ozařovny vyhovují požadavkům směrnice 1999/2/ES. Následující tabulky uvádějí kategorie a množství ozářených ve schválených ozařovnách v členských státech EU v roce Belgie V Belgii je jedna schválená ozařovna. 3 Úř. věst. C 265, , s Úř. věst. L 66, , s Úř. věst. C 283, , s. 5. CS 3 CS

4 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 238, Zmrazená žabí stehýnka 3050,944 5 Drůbež 1378,752 5 Ryby, korýši a měkkýši 153, Sušená krev, plazma a koaguláty 84,1 6 9 Zelenina 4, Rýžová mouka 44,25 3 Vaječný bílek 32,805 3 Arabská guma 2,1 3 Mlezivo (pouze pro veterinární výzkum) 41, Celkem 5030, Bulharsko V Bulharsku jsou dvě schválené ozařovny. Nebyly předloženy žádné údaje za rok Česká republika V České republice je jedna schválená ozařovna. Celkem 24, Německo Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 24, V Německu jsou čtyři schválené ozařovny. Ve dvou z těchto ozařoven nebyly ozářeny žádné potraviny. Celkem 152 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 152 <10 CS 4 CS

5 2.5. Španělsko Ve Španělsku jsou dvě schválené ozařovny. V jedné z těchto ozařoven nebyly ozářeny žádné potraviny. Celkem 307, Estonsko V Estonsku je jedna schválená ozařovna Francie Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 307,546 <10 Celkem 19,2 Ve Francii je pět schválených ozařoven. Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 19,2 10 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) Drůbež 114,418 5 Arabská guma 69, ,66 10 Zmrazená žabí stehýnka 510,625 5 Celkem 694, Maďarsko 2.9. Itálie V Maďarsku je jedna schválená ozařovna. Celkem 142 Průměrná absorbovaná dávka (kgy) V Itálii je jedna schválená ozařovna. V roce 2011 nebyly ozářeny žádné potraviny. CS 5 CS

6 2.10. Nizozemsko V Nizozemsku jsou dvě schválené ozařovny Polsko Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 199,585 6,4 7,3 Žabí části 352,611 4 Drůbeží maso 111,955 5 Sušená zelenina 446, Vaječný bílek 421,982 1,3 Krevety/garnáti (zmrazené) 38,478 3 Celkem 1572,878 V Polsku jsou dvě schválené ozařovny. Celkem 105, Rumunsko V Rumunsku je jedna schválená ozařovna. Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 105, Celkem Spojené království Průměrná absorbovaná dávka (kgy) 20 8 Ve Spojeném království je jedna schválená ozařovna. V roce 2011 nebyly ozářeny žádné potraviny Ostatní členské státy V ostatních členských státech (Dánsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) nejsou žádné schválené ozařovny. CS 6 CS

7 2.15. Shrnutí za EU Následující tabulka shrnuje množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách v Evropské unii v roce 2011: BE CZ DE EE ES FR HU NL PL RO Celke m % Sušená krev 84, ,1 1,04 Vaječný bílek 32, ,8 5,64 Ryby, měkkýši, krevety/garná ti Žabí stehýnka Arabská guma Byliny a koření 153, , ,6 2, , , , ,1 48,52 2, , ,3 0,88 238,1 24, ,2 307,5 0, ,6 105, ,9 14,98 Drůbež 1378, , , ,0 19,89 Rýžová mouka 44, ,2 0,55 Zelenina 4, ,8 0,06 Dehydratova né produkty , ,8 5,54 Ostatní 41, ,9 0,52 Celkem 5030,7 24, ,2 307,5 694, ,4 105, ,5 100 % z celkového množství 62,36 0,30 1,88 0,24 3,81 8,61 1,76 19,48 1,31 0, CS 7 CS

8 3. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH U VÝROBKŮ VE FÁZI UVÁDĚNÍ NA TRH A METODY POUŽITÉ PRO DETEKCI OZÁŘENÝCH POTRAVIN V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh a metody použité pro detekci ošetření ionizujícím zářením Rakousko Počet : 126 Byliny a koření EN 1788, EN Bylinné čaje EN 1788, EN Drůbeží maso EN 1786 Celkem Belgie 100 % 0 % 0 % Počet : 123 Ovoce Doplňky stravy * Nudle Zelenina Byliny Korýši Měkkýši 22 Celkem ,4 % 0 % 1,6 % EN 1788 * ozařování není povoleno 3.3. Bulharsko Nebyly předloženy žádné údaje za rok CS 8 CS

9 3.4. Kypr Sušená zelenina, byliny a koření Počet : ΕΝ Celkem Česká republika 100 % 0 % 0 % Počet : 40 Ryby a měkkýši EN 1785 Bylinné čaje EN 1788 Koření EN 1788 Doplňky stravy EN 1788 Polévky s instantními nudlemi EN 1788 Drůbež EN 1785 Čerstvé ovoce EN 1788, EN 1785 Sušené houby EN 1788 Celkem Německo Sýry, sýrové výrobky s bylinami a kořením Sýry, sýrové výrobky bez bylin a koření 82,5 % 17,5 % 0% Počet : Ochucené máslo EN 1787 Vejce a vaječné výrobky EN 1784 Maso (kromě drůbeže a zvěřiny) EN 1786 EN 1787, EN 1788, ASU 64 LFGB, L EN 1788, EN 1784, ASU 64 LFGB, L Drůbež EN 1784, EN 1786 Masné výrobky (kromě uzenářských výrobků) EN 1786, EN 1784, EN 1788 Uzenářské výrobky EN 1786, EN 1784 Ryby a produkty z ryb * Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové včetně výrobků z nich * 2** EN 1786, EN 1788, EN 1789 EN 1788, EN 1786, EN 1787, EN 1384, EN 13751, ASU 64 LFGB,L , CS 9 CS

10 Polévky, omáčky, včetně instantních polévek a jídel Obiloviny a výrobky z obilovin Luštěniny, olejnatá semena a ořechy Brambory, části rostlin s vysokým obsahem škrobu * 5** ** EN 1787, EN 1788, EN EN 1787, EN 1788, EN EN 1787, EN 1788, EN EN 1788, EN Čerstvá zelenina EN 1788, EN 1787, EN Sušená zelenina EN 1788, EN 1787, EN Čerstvé houby EN 1788 Houby sušené nebo výrobky z hub * Čerstvé ovoce Sušené ovoce a ovocné výrobky EN 1788, EN 13751, EN 1787 EN 1784, EN 1788, EN 1787, EN 13751, EN 1385 EN 1787, EN 1788, EN Káva EN 1788, EN Čaj, čaji podobné produkty Hotové pokrmy Doplňky stravy * Ochucovací a kořenící přípravky ** Sušené byliny a koření ** EN 1788, EN 13751, EN 1787 EN 1788, EN 1786, EN EN 1788, EN 1787, EN 13751, termoluminiscenční analýza EN 1788, EN 13751, EN 1787, termoluminiscenční analýza EN 1788, EN 1787, EN 13751, termoluminiscenční analýza Ostatní EN 1788, EN 13751, EN Enzymy EN 1788, EN Celkem * ozařování není povoleno; ** bez náležitého označení 97,83 % 0,58 % 1,58 % CS 10 CS

11 3.7. Dánsko Počet : 98 Doplňky stravy * EN 13751, EN 1788 Byliny a koření EN 13751, EN 1788 Bylinný čaj EN 13751, EN 1788 Sušené instantní nudle * EN 13751, EN 1788 Polévky a omáčky EN 13751, EN 1788 Celkem * ozařování není povoleno 3.8. Estonsko 94 % 0 % 6 % V roce 2011 nebyly v Estonsku provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění výrobku na trh. V Estonsku není žádná laboratoř, která provádí analýzy pro ionizující záření. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům nebyly vzorky zaslány do zahraničí k analýze Řecko Počet : 20 Koření EN Čaj EN Byliny EN Celkem Španělsko 100 % 0 % 0 % Počet : 208 Byliny a koření ** EN 1787, EN Bylinné čaje EN Sušené ovoce EN 13708, EN 1787 Měkkýši EN 1786 Maso EN 1786 Celkem ** bez náležitého označení 97,12 % 2,4 % 0,48 % CS 11 CS

12 3.11. Finsko Počet : 193 Sušené byliny a koření EN 13751, EN 1788 Doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživové účely EN 13751, EN 1788 Ovoce, bobulové ovoce, zelenina EN 13751, EN 1788 Čaje a rostlinné přípravky EN 13751, EN 1788 Ostatní přípravky Celkem ** 95,8 % 0 % 4,2 % ** bez náležitého označení nebo z ozařovny bez schválení EU Francie Počet : 112 Byliny a koření EN 1784, EN 1788 Zmrazení korýši nebo měkkýši Dehydratované polévky a omáčky EN 1784, EN ** EN 1784, EN 1788 Doplňky stravy * EN 1784, EN 1788 Žabí stehýnka EN 1784, EN 1788 Jehněčí maso EN 1784, EN 1788 Drůbež EN 1784, EN 1788 Předvařené nudle EN 1784, EN 1788 Čaj EN 1784, EN 1788 Sušené ovoce, zelenina, houby EN 1784, EN 1788 Celkem ,3 % 6,2 % 4,5 % * ozařování není povoleno; ** bez náležitého označení Maďarsko Počet : 78 Koření EN 1788 Čaj EN 1788 Celkem % 0 % 0 % CS 12 CS

13 3.14. Irsko Počet : 110 Koření Byliny a koření Ochucovací přípravky Semena Těstoviny Nudle Čaje Celkem % 0 % 0 % EN (screening), EN 1788 (potvrzení) Itálie Počet : 423 Ryby, měkkýši, korýši Byliny a koření Maso Cibule a česnek EN 13784, EN 1786, EN 1788, EN EN 13783, EN13751, EN 1787, EN 1788 EN 1786, EN 13784, EN EN 1788, EN 13751, EN 1787, EN Brambory EN 1788, EN 13751, EN 1787, EN Sušené houby EN 13708, EN13751 Zeleninové ochucovací přípravky EN 1787, EN Ořechy EN 1787, EN Sušené ovoce EN 1787, EN Žabí stehýnka EN 1786, EN 1785 Čerstvé ovoce EN 1787, EN 1788, EN Zeleninové výtažky EN Doplňky stravy EN Pšenice EN 1787 Zelenina EN 1788 Zelený čaj EN Pekárenské výrobky EN 1787 Celkem ** ** bez náležitého označení 98,95 % 0 % 1,05 % CS 13 CS

14 3.16. Lotyšsko Počet : 42 Houby (solené, zmrazené) MI VNIIMS SDP 5.4.4R.01:2010 SSI- Rapport 93-11(Sr 90) Doplňky stravy 2 0 5* EN 1788 Sušené byliny a koření EN 1788 Ryby a korýši MI VNIIMS SDP 5.4.4R.01:2010 Česnek EN 1788 Sójová omáčka MI VNIIMS Pomelo MI VNIIMS Minerální voda Celkem % 0 % 12 % * ozařování není povoleno Litva Počet : 90 Doplňky stravy EN Byliny a koření EN Čaj EN 1378 Sušená zelenina EN 1378 Celkem Lucembursko 100 % 0 % 0 % Počet : 20 Doplňky stravy 5 0 5* EN 1788 Nudle EN 1788 Celkem * ozařování není povoleno 75 % 0 % 25 % MI VNIIMS SSI- Rapport 93-11(Sr 90) CS 14 CS

15 3.19. Malta Nebyly předloženy žádné údaje za rok Nizozemsko Počet : 303 Výrobky z obilovin EN Sušená zelenina a zeleninové výrobky EN Sušené ovoce a ovocné výrobky EN Ořechy a semena EN Ryby a produkty z ryb EN Saláty, těstoviny a polévky EN Koření/aromata EN Celkem Polsko 95,4 % 4,6 % 0% Počet : 229 Sušené byliny a koření EN 13751, EN 1788 Ořechy EN 1787 Zelenina (včetně luštěnin) EN 1788 Ovoce EN 1784, EN 1787 Ryby a mořští živočichové EN 1786, EN 1788 Čaje EN Zrající sýry, tvarohové sýry, jiné sýry obsahující koření a EN 1788 byliny Předem připravená jídla EN 1788 Maso, droby, masné výrobky EN 1786, EN 1784 Doplňky stravy EN 13751, EN 1788 Potraviny pro zvláštní výživu EN 1788 Celkem ** 98,25 % 0 % 1,75 % ** bez náležitého označení CS 15 CS

16 3.22. Portugalsko Byliny, koření a zeleninové výtažky Počet : Celkem % 0 % 0 % Rumunsko Technika PSL (fotostimulační luminiscence) Sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky Počet : *** EN 1787, EN Celkem * * * ozářeno v ozařovně bez schválení EU Švédsko Drůbeží maso (z různých ptáků) 98,7 % 0 % 1,3% Počet : EN 1784 Celkem Slovenská republika 100 % 0 % 0 % Počet : 18 Ořechy EN 1784 Olejnatá semena EN 1784 Tuňák v oleji, drcený EN 1784 Sušenky a cereální tyčinky EN 1788 Masné výrobky EN 1784 Celkem Celkem % analyzovaných 100 % 0 % 0 % CS 16 CS

17 3.26. Slovinsko Počet : 20 Koření EN 13751, EN 1788 Doplňky stravy EN 13751, EN 1788 Česnek EN 13751, EN 1788 Rýže EN 13751, EN 1788 Celkem Celkem % analyzovaných Spojené království Sušené byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky Čerstvé a konzervované (jiné než sušené) byliny a koření 85 % 15 % 0 % Počet : EN13751, EN EN13751, EN 1788 Různé EN13751, EN 1788 Nudle a dehydratované asijské pokrmy EN13751, EN 1788 Zelenina EN13751, EN 1788 Polévky a omáčky EN13751, EN 1788 Doplňky stravy EN13751, EN 1788 Sušené ryby a mořské produkty EN13751, EN 1788 Celkem ** Celkem % analyzovaných 90,00 % 5,4 % 4,6 % ** bez náležitého označení a bez poskytnutých důkazů ohledně ozáření uskutečněného ve schválené ozařovně CS 17 CS

18 3.28. Shrnutí za EU Následující tabulka shrnuje analyzované vzorky a získané výsledky za Evropskou unii jako celek: ČLENSKÝ STÁT VYHOVUJÍCÍ VZORKY NEPRŮKAZNÉ NEVYHOVUJÍCÍ VZORKY VZORKY CELKEM % Z CELKOVÉHO POČTU VZORKŮ V EU AT ,3 % BE ,2 % BG NDS NDS NDS NDS CY ,1 % CZ ,7 % DE ,0 % DK ,8 % EE NAC NAC NAC NAC EL ,4 % ES ,8 % FI ,5 % FR ,0 % HU ,4 % IE ,0 % IT ,8 % LV ,8 % LT ,7 % LU ,4 % MT NDS NDS NDS NDS NL ,6 % PL ,2 % PT ,2 % RO ,5 % SE ,1 % SK ,3 % SI ,4 % UK ,4 % EU CELKEM % 97 % 1 % 2 % 100 % NDS: Nebyly předloženy žádné údaje NAC: Nebyly provedeny žádné rozbory CS 18 CS

19 4. SHRNUTÍ Tato zpráva se týká období od 1. ledna 2011 do 31. prosince Obsahuje souhrn údajů, které Komisi zaslalo 25 členských států. Bulharsko a Malta nepředložily žádné údaje. V roce 2011 bylo v provozu 24 schválených ozařoven ve 13 členských státech v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 1999/2/ES. Nebyly schváleny žádné nové ozařovny. Žádná schválená ozařovna nebyla uzavřena. Pět ozařoven neozařovalo žádné potraviny během roku 2011 (žádné údaje nebyly předloženy pro dvě ozařovny v Bulharsku). V členských státech bylo ionizujícím zářením celkem ošetřeno 8 067,5 tuny výrobků, z toho 90,45 % bylo ozářeno ve třech členských státech: v Belgii (62,36%), Nizozemsku (19,48%) a ve Francii (8,61%). V rámci ozařovaných kategorií byly nejčastěji ošetřovány tyto tři potraviny: žabí stehýnka (48,52 %), drůbež (19,89 %) a sušené byliny a koření (14,98 %). V porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému snížení celkového množství výrobků ozářených v EU (9 263,4 tun). Ve Francii došlo k významnému snížení množství sušených aromatických bylin, koření a zeleninových ochucovacích přípravků, jakož i množství drůbežího masa, která byla vystavena působení ionizujícího záření: 65 % a 75 % (v příslušném pořadí). V Nizozemsku došlo k 2,85% zvýšení celkového množství výrobků ošetřených ionizujícím zářením, a to zejména v důsledku prudkého nárůstu množství vaječných bílků ozářených v roce Pokud jde o kontroly provedené u výrobků ve fázi uvádění na trh, údaje o nich poskytlo 25 členských států. Jeden členský stát vzhledem ke skutečnosti, že nemá laboratoře pro provedení analýzy a že zasílání k analýze do zahraničí by bylo příliš drahé, neprovedl v rámci úředního dozoru a inspekce žádné kontrolní rozbory. Celkem bylo analyzováno ve 24 členských státech, z toho 67,4 % ve třech členských státech (54 % v Německu, 7,8 % v Itálii a 5,6 % v Nizozemsku). Celkem (97 %) bylo v souladu s ustanoveními uvedených směrnic, 105 (2 %) bylo nevyhovujících, u 60 (1 %) byly výsledky neprůkazné. Důvody neprůkaznosti výsledků se nejčastěji týkají nepotvrzení po pozitivních výsledcích ze screeningových testů a/nebo obtížnosti stanovit, které ze složek ve vícesložkových potravinách byly ozářeny, a to přestože byly označeny. Dvěma hlavními důvody nesouladu s ustanoveními u testovaných jsou nesprávné značení a zákaz ozařování; důvodem nesouladu je rovněž ozáření v ozařovnách, které nebyly schváleny EU. Důvody nesouladu s ustanoveními jsou uvedeny v každé tabulce testů provedených v každém členském státě. CS 19 CS

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008

ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2011 KOM(2011) 359 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2008 ZPRÁVA KOMISE O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 16 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2009 CS CS ZPRÁVA

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. února 2014 (OR. en) 6316/14 DENLEG 27 SAN 65 ATO 13 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 4. února

Více

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02)

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02) C 242/2 Úřední věstník Evropské unie 9.10.2009 Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2007 (2009/C 242/02) 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD A SOUVISLOSTI Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2015

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.11.2016 COM(2016) 738 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2015 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 15003/16 DENLEG 88 AGRI 645 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. listopadu 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 738 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 2 členských států Evropské unie Souhrn obsahuje výsledky z EU2 a pro Českou republiku Plán průzkumu veřejného

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4.

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4. DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 99-999/9999 9 číslic Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro účely zpracování pomocí informačních

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Hana Churáčková Brno, 9. listopadu 2017 Duševní vlastnictví Autorské právo a související práva Průmyslová práva Vytvoření díla (v objektivně

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG BULHARSKO

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.01 Únor 2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50110-2 ed. 2 34 3100 Operation of electrical installations Part 2: National annexes

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb FORMULÁŘE PRO (NEPOVINNÉ) POUŽITÍ ŽADATEL SKÝM ÚŘADEM I. ŽÁDOST O INFORMACE týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb v souladu s článkem 4 směrnice 96/71/ES o vysílání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

ANNEX PŘÍLOHA. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu. o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.3.2018 COM(2018) 118 final ANX PŘÍLOHA [ ] Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. srpna 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla MEMO/08/XXX V Bruselu dne 16. října 2008 Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla Evropská komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled sociálních trendů v členských státech

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2011 KOM(2011) 116 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. března 2009 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. března 29 (31.03) (OR. en) 8169/09 TELECOM 60 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU ředitel za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 25. března 29

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final}

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu. {SWD(2014) 186 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Čtvrtá zpráva o vývoji na železničním trhu {SWD(2014) 186 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra Veřejných financí Studijní obor: Zdanění a daňová politika Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v zemích EU Autor bakalářské práce: Denisa

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

Mobility pro studenty AR 2016/17

Mobility pro studenty AR 2016/17 Mobility pro studenty AR 2016/17 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní pobyty a

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více