UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015"

Transkript

1 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka

2 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící systém pro betonové podlahy nebo podlahové betonové vrstvy. Schopnost přenášet velká svislá zatížení. Pevná a lehká konstrukce vyrobená z pozinkované oceli, která odolává korozi. Vyrobené z průmyslově válcovaného plechu s výrobní tolerancí do ± 1mm/m. Vhodné pro podlahy s nejvyšším požadavkem na rovinatost. Vyrobené ze 100% recyklovatelných materiálů. je modulový bednící systém přenášející svislé zatížení. Je vhodný pro použití jako systém potěrových lišt, jako ohraničení pracovní spáry nebo jako dilatační spoj s neomezeným pohybem dilatovaných ploch. Je určen pro případy, kde není požadována ochrana hrany dilatační spáry. Systém může být použit na vytvoření spřažených spár. je vhodný pro podlahové vrstvy v tloušťkách od 150 mm do 180 mm pro případ kontrakční spáry. V případě expanzní spáry je vhodný pro podlahové vrstvy v tloušťkách od 150 mm do 200 mm. Montáž je s použitím nastavitelných instalačních nožiček rychlá a snadná. Instalační nožičky umožňují přesné nastavení výšky. systém nabízí řadu doplňků, které zlepšují jeho vlastnosti při různých použití. Například instalační nožičky, vrchní plastový nadstavec, spojovací prvky s kluznými pouzdry, pásy kompresní pěny.

3 Obsah O systému 4 1. Vlastnosti Materiály a Rozměry Materiály Rozměry Únosnosti... 8 Výběr systému 9 Montáž systému 10 Revize: 001

4 O systému 1. Vlastnosti je modulový systém jak ztraceného bednění pro konstrukce dilatačních spár s volným pohybem dilatovaných ploch tak je systémem potěrových lišt pro betonové podlahy. Systém se skládá z prvků ztraceného bednění, z prvků pro přenos zatížení a z instalačních nožiček. Kotvení do betonu je dosaženo profilováním plechu vyrobeného z oceli s vysokou pevností v tahu. Prvky pro přenos zatížení jsou tvořeny smykovými deskami a plastovými kluznými pouzdry. Prvky se na lištu osazují pomocí plastových spojovacích prvků. se montuje na podloží betonové podlahy s pomocí instalačních nožiček s nastavením rozsahu výšky 25 mm a s pomocí betonových lůžek, která zajistí přesnou polohu lišt před betonáží. Po betonáži dojde vlivem smršťovaích sil ke kontrakci a dilatační spára ze začne rozevírat. Systém vytváří dilatační spoj s neomezeným pohybem dilatovaných ploch v důsledku působení sil způsobených vlivem objemových nebo teplotních změn. Systém umožňuje potřebný volný pohyb dilatačních celků jak v podélném tak v kolmém směru v rovině betonové desky. přenáší sivslá zatížení mezi dilatačními celky a minimalizuje svislý posun v místě dilatační spáry. Přenos zatížení je zajištěn použitím smykových desek z vysokopevnostní oceli, které jsou kluzně uloženy do plastových pouzder. Se systémem Uniform je možné použít i alternativní systémy pro přenos svislých zatížení, které můžou být ve formě smykových trnů kruhového a obdélníkového průřezu až do velikosti 20mm, nebo s použitím spřahovacích trnů v případě tvorby spřahovacích spár. Tyto alternativní systémy pro přenos zatížení se nenabízejí jako standartní komponenty pro systém Uniform. systém může být dodáván se třemi různými typy smykových desek: TDC 5, TDC 6 pro kontrakční spáru a TDR6 pro expanzní spáru. Ve většině případů je limitním faktorem smyková únosnost betonu. Tyto únosnosti jsou uvedeny v části 2. Je doporučeno, aby smykové desky přenášely nejvíce 50% působícího zatížení a na zbývajících 50% zatížení byla dimenzována skladba betonové podlahy. Obrázek 1. Přenos zatížení P 4

5 O systému Tabulka 1. Typy smykových desek. Smyková deska TDC5 TERADOWEL Kruhový 5 mm Tloušťka 5 mm Průměr d 150 mm d Barva pouzdra Přípustné rozevření spáry Modrá 0~10 mm Smyková deska TDC6 TERADOWEL Kruhový 6 mm Tloušťka 6 mm Průměr d 150 mm d Barva pouzdra Přípustné rozevření spáry Zelená 0~15 mm Smyková deska TDR6 TERADOWEL Obdelník 6 mm Tloušťka 6 mm Průměr d 150 mm x 135 mm w l Barva pouzdra Přípustné rozevření spáry Zelená 0~15 mm je navržen pro následující použití: Provádění betonové podlahy v dilatačních pásech. Primárně navrženo pro realizaci betonových podlah metodou provádění dlouhých pásů. V těchto případech se systém Uniform používá jako vodící lišta a ztracené bednění. se smykovou deskou TDC 5 je vhodný zejména pro málo rozevřené dilatační spáry, které se díky malé šířce podlahy vyskytují v konstrukcích podlahových pásů. Nastavitelná výška instalačních nožiček umožňuje splnění přísných tolerancí a tím dosáhnout požadované rovinatosti povrchu. Kontrakční dilatační spára bez ochrany hran - je navržen pro cenově dostupné řešení dilatační spáry. Ztracené bednění nahrazuje tradiční dřevěné, ale ponechává možnost použití různých typů smykových desek, které se nejčastěji rozmísťují po 300 mm nebo 600 mm. Expanzní dilatační spára bez ochrany rohů - EX je navržen pro cenově dostupné řešení dilatační spáry, která může být vyplněna 15 mm tlustým pásem stlačitelné pěny. Obdélníkové smykové desky TDR 6 v kombinaci s pouzdrem dovolují rozšíření spáry 15 mm. To je vyhovující pro všechny klimatické oblasti. Potěrové lišty - Vhodné pro větší tloušťky potěrových podlah. Pokud je specifikována výztuž, může být protažena přes část ztraceného bednění. Systém umožňuje dosažení požadované rovinatosti povrchu. Verze: CZ 12/2015 5

6 O systému Ohraničení pracovní spáry - Vhodné pro vytvoření pracovní spáry betonovaného záběru. Pouzdra smykových trnů mohou být umístěna do lišty podél pracovního záběru pro následné přesné napojení dalšího dilatačního celku nebo pro v budoucnu napojovanou betonovou podlahu. Spřažené spáry - Systém Uniform je možné použít na tvorbu spřažených spár. Spřahovací výztuž s průměrem do 20 mm je provlečená přes otvory v bednění a zamezuje rozevření spáry. Vrchní plastový nadstavec může být umístněn na lištu ve všech typech aplikací. Snižuje třecí plochu, usnadňuje práci s vibrační technikou, v případě potřeby lze nadstavcem zvýšit výšku lišty. Nadstavec múže být náslědně odstraněn a tím vytvořen instalační kanálek. Vzniklá spára může být vyplněna tmelem. 1.1 Materiály a Rozměry Materiály Tabulka 2. Materiály lišt. Verze / Součást EX Bednění S390GD+Z BS S390GD+Z BS S390GD+Z BS Smykové desky Pouzdra Stlačitelná pěna Nastavitelné instalační nožičky S355J2+N ABS, Modrá N/A S355MC S355J2+N ABS, Zelená N/A S355MC S355J2+N ABS, Zelená Miothene 30 kg/m3 S355MC Vrchní plastový nadstavec PVC DVE 252/007 Tmavo šedá PVC DVE 252/007 Tmavo šedá PVC DVE 252/007 Tmavo šedá HDG = (Hot Dip Galvanized) žárové zinkování Rozměry Tabulka 3. Rozměry [mm] lišty L h s c/c Typ Výška h Délka L Typ smykových desek Vzdálenost smykových desek c/c Rozestup instalačních nožiček s Hmotnost t [kg] 140 ~ 165 mm 3000 mm TDC mm 600 mm 9.9 Doporučená tloušťka podlahy 150 ~ 165 mm (180 mm s 15 mm vysokým plastovým nadstavcem) 6

7 O systému Tabulka 4. Rozměry [mm] lišty L h s c/c Typ Výška h Délka L Typ smykových desek Vzdálenost smykových desek c/c Rozestup instalačních nožiček s Hmotnost t [kg] 140 ~ 165 mm 3000 mm TDC mm 600 mm 10.7 Doporučená tloušťka podlahy 150 ~ 165 mm (180 mm s 15 mm vysokým plastovým nadstavcem) Tabulka 4. Rozměry [mm] lišty EX. L h s c/c Typ Výška h Délka L EX Typ smykových desek Vzdálenost smykových desek c/c Rozestup instalačních nožiček s Hmotnost t [kg] 140 ~ 165 mm 3000 mm TDC mm 600 mm 12.5 Doporučená tloušťka podlahy 150 ~ 185 mm (200 mm s 15 mm vysokým plastovým nadstavcem) Tabulka 6. Rozměry [mm] plastového nadstavce. w w h h Typ Výška h Šířka w Délka [mm] Hmotnost [kg] Nadstavec Nadstavec Verze: CZ 12/2015 7

8 O systému 2. Únosnosti Únosnosti smykových desek jsou stanoveny podle britské podlahářské normy TR34.4 z roku Únosnosti byly navrženy pro jednotlivé smykové desky. Tabulka 7. Návrhové únosnosti smykových desek na střih a ohyb/ohyb [kn] podle normy TR34.4 pro beton třídy C32/40. Typ smykové desky Rozevření spáry x Střih Psh P Max TDC 5 10 mm TDC 6 15 mm TDR 6 15 mm Tabulka 8. Návrhové smykové únosnosti[kn] TDC 5 podle TR34.4 pro rozevření spáry na 10 mm. Tloušťka podlahy C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/ mm mm Tabulka 9. Návrhové smykové únosnosti[kn] TDC 6 podle TR34.4 pro rozevření spáry na 15 mm. Tloušťka podlahy C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/ mm mm Tabulka 10. Návrhové smykové únosnosti [kn]tdr 6 podle TR34.4 pro rozevření spáry 15 mm. Tloušťka podlahy C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/ mm mm Při výpočtu smykové únosnosti byl uvažován prostý beton bez jákékoliv přídavné výztuže. Norma TR34.4 dovoluje použití betonářské výztuže nebo výztuže ze syntetických vláken. Pokud jsou potřeba únosnosti pro jiné rozevření spáry nebo jiné třídy betonu kontaktujte Technickou podporu Peikko. 8

9 Výběr systému Systém je vybírán podle následujících kritérií: Tloušťka podlahy. Doporučujeme, aby výška lišty byla minimálně o 10 mm nižší než je tloušťka podlahy. Doporučené tloušťky podlah jsou uvedeny v Tabulce 3, v Tabulce 4 a v Tabulce 5. Navrhované rozevření dilatační spáry. Pro rozevření dilatační spáry do 10 mm doporučujeme lišty Pro rozevření dilatační spáry od 10 mm do 15 mm doporučujeme lišty Pro použití v exteriéru doporučujeme výhradně lišty EX s počátečním rozevřením spáry 15 mm. Prostředí. Pro vytvoření kontrakční dilatační spáry v interiéru doporučujeme lišty a Pro vytvoření expanzní dilatační spáry v exteriéru doporučujeme lišty EX. Maximální velikost dilatačního celku. Rozevření dilatační spáry na 15 mm se obecně týká velikosti dilatačního celku o rozměru 35 m x 35 m. Velikost dilatačního celku 25 m x 25 m se týká bezesparých podlah. Dilatační celky šířky 6 m se bežně uvažují pro provádění podlah metodou dlouhých pásů. Poměr stran dilatačních celků. Poměr stran dilatačních celků by měl být ideálně 1:1. Jakmile tento poměr není možné dodržet nesmí být poměr větší než 1:1.15. Tento poměr není možné dodržet u provádění podlahy metodou dlouhých pásů a v případě provádění betonových potěrů. Šířka zarovnávacího mechanizmu. Vzdálenost mezi rovnoběžnými lištami Unirail v případě realizace podlah metodou dlouhých pásů, je určena délkou lišty použitého zarovnávacího mechanizmu která zřídka přesáhne délku 6 m. Potřebné množství lišt je vypočítaná tak, že se vydělí celková plocha šířkou pásu (délkou lišty zarovnávacího mechanizmu) a přidá se délka obvodu podél pracovního záběru. Použití vrchního plastového nadstavce. V případě použití vibračních lišt a potěrových mechanizmů je doporučené použit plastový nadstavec. Plastový nadstavec zabezpečí ochranu zarovnávací lišty. Je doporučeno předcházet omezením, které jsou způsobená nepohyblivými prvky v betonové podlaze. Nepohyblivé prvky je nutné oddilatovat pomocí stlačitelné výplně v minimální tlouštcě 20 mm. Dále je třeba věnovat zvýšenou pozornost rohům a vyhnout se bodovému zatížení v blízkosti dilatační spáry. Verze: CZ 12/2015 9

10 Montáž systému Montáž systému s použitím betonu / betonových lůžek 1. Podle zadání projektu umístněte vodící provázek nebo značky podél kterých budou osazeny lišty. 2. Upevněte instalační nožičky do připravených úchytů na liště. Maximální doporučený rozestup je 600 mm. Nožičky osaďte do každého druhého úchytu na jedné straně nebo střídavě z obou stran lišt. Nožičky mohou být použity pro přesné spojení lišt. Dovolují též výškové nastavení v rozsahu 25 mm. Nastavte pozici na nožičkách do střední hodnoty rozsahu výšky a zajistěte polohu s pomocí šroubu s křídlovou maticí. 3. Uložte beton nebo betonová lůžka v pravidelných intervalech odpovídajících pozicím instalačních nožiček. 4. Vyrovnejte podlahové lišty podél vodícího provázku nebo značek a zlehka zatlačte lištu do betonu nebo betonových lůžek. 5. Ujistěte se pomocí nivelačního nebo laserového přístroje o správně nastavené výšce lišty. Případně lištu opatrně nastavte do správné výšky. Svislot kontrolujte s pomocí vodováhy. 6. Odstraňte zbytky betonu z okoloí lišt. Instalační nožičky umožní i pozdější nastavení správné výšky lišt. 7. V případě potřeby vytvoření spřažené spáry, umístěte podle dokumentace spřahovací výztuž nebo spony přes otvory v lištách. 8. Uložte beton nebo potěr do požadované výšky. Vhodným způsobem proveďte uvibrování směsi v okolí lišt a smykových desek za účelem odstranění vzduchových kapes. V případě potřeby mohou být podlahové lišty zabetonovány z obou stran současně. Upevněte instalační nožičky do lišt. Montáž lišt do betonu nebo betonových lůžek. 10

11 Montáž systému Nastavení výšky lišt s pomocí optického přístroje. Výztuž protažená přes otvory v liště. Montáž systému s pomocí instalačních trnů 1. Podle zadání projektu umístněte vodící provázek nebo značky podél kterých budou osazeny lišty. 2. Upevněte instalační nožičky do připravených úchytů na liště. Maximální doporučený rozestup je 600 mm. Nožičky osaďte do každého druhého úchytu na straně lišty s podélnou výstuhou. Nožičky dovolují výškové nastavení v rozsahu 25 mm. Nastavte pozici na nožičkách do střední hodnoty rozsahu výšky a zajistěte polohu s pomocí šroubu s křídlovou maticí.. 3. Vyrovnejte lišty podél vodícího provázku. Vyrovnejte pozici instalačních trnů na začátku a na konci každé dilatační části. Ke každé nožičce dejte více trnů. Upevňovací trny by měly být v průměru od 14 mm do 16 mm a měly by být minimálně o 300 mm delší než je výška lišty. Osvědčilo se použití trnů o rozměru 14 x 500 mm. 4. Umístněte trny těsně vedle svislé části nožiček. Nastavte přibližnou výšku lišt v rozsahu +/- 10 mm. Přivařením upevněte trny k nožičkám. 5. Na nožičkách nastavte přesnou výšku lišt. Přesnou výšku zkontrolujte pomocí nivelačního nebo laserového přístroje. 6. Vždy jako první betonujte plochu na druhé straně lišty, kde nejsou trny. Uložte beton nebo potěr do celého pracovního záběru, který je ohraničený lištami. Vhodným způsobem proveďte uvibrování směsi v okolí lišt a smykových desek za účelem odstranění vzduchových kapes 7. Když je první část podlahy zabetonována, ujistěte se že je lišta uložena do správné pozice vzhledem k již zabetonovaným smykovým deskám a poté odřežte trny. Trny musí být odřezány ještě před betonáží druhé části. Trny odřezávejte těsně nad podkladní vrstvou, tak aby nekladly odpor volnému pohybu v dilatační spáře. 8. Zabetonujte druhou část podlahy podle pokynů k ukládání betonu podél dilatační lišty a smykových desek. Verze: CZ 12/

12 Montáž systému Upevněte instalační nožičky na lištu. Přivařování trnů na vnější stranu instalačních nožiček. Nastavení výšky lišt s pomocí optického přístroje. Aby se zabránilo omezení pohybu v dilatační spáře, odřežte trny před betonáží druhé části desky. Další doporučení pro montáž systému Pokud je systém osazen na podkladní vrstvu, může být zajištěn pomocí hřebů nebo vrutů přes instalační nožičky. Pokud je možná montáž systému pomocí trnů bez použití instalačních nožiček, navařte trny do otvorů v podélné výztuži a do spodní části podlahové lišty. Tato metoda není vhodná tam, kde je vysoký požadavek na přesnou výšku a rovinatost. Pro případ použití vibrační techniky nebo bezpodmínečné zvýšení výšky lišty, použijte vrchní plastový nadstavec. 12

13 Montáž systému Montáž s pomocí trnů a bez instalačních nožiček. Osazení vrchního plastového nadstavce. Montáž lišty EX Mohou být použity oba způsoby montáže, ale upřednostňujeme montáž s pomocí trnů. Přesahující stlačitelnou pěnu pod spodní hranu dilatační lišty upravte na požadovanou výšku podlahy. Pokud není použit plastový nadstavec, odtrhněte naříznutý horní pásek pěny. Přebývající zbytek může být odtržen později po betonáži. Vytvoří tak mezeru, která se následně vyplňí pružným tmelem. Pokud je použit plastový nadstavec, odstraňte ochranou pásku z vrchní části a nalepte ji na stranu nadstavce. Pásek i nadstavec mohou být později odstraněny a vytvoří tak mezeru, která se následně vyplní pružným tmelem. Naříznutá stlačitelná pěna při použití bez vrchního plastového nadstavce. Naříznutá stlačitelná pěna v použití s vrchním plastovým nadstavcem. Verze: CZ 12/

14 Poznámky 14

15 Poznámky Verze: CZ 12/

16 SPOLEČNOST PEIKKO GROUP Společnost Peikko Group je lídrem v kotvení a v technologii spřažených konstrukcí. Inovativní řešení Peikko přináší zákazníkům spolehlivost, rychlost a jednoduchost jejich stavebních procesů. Společnost Peikko má zastoupení v 30 zemích světa Asie, Evropy, Středního východu a Severní Ameriky. Výrobní aktivity jsou soustředěny do 9 zemí. Našim cílem je přinášet zákazníkům řešení, kvalitu, spolehlivost a inovace. Peikko je rodinná společnost s více jak 1200 specialisty v oboru. Společnost byla založena v roce 1965 ve finském Lahti.

UNIRAIL. Potěrové lišty Systém potěrových lišt. Technická příručka. Verze: CZ 01/2016

UNIRAIL. Potěrové lišty Systém potěrových lišt. Technická příručka. Verze: CZ 01/2016 UNIRAIL Potěrové lišty Systém potěrových lišt Verze: CZ 01/2016 Technická příručka UNIRAIL Potěrové lišty Systém potěrových lišt Výhody systému Zabudované potěrové lišty, které umožňují snadné provedení

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR, ZSE ŽELEZOBETONOVÉ PATKY PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VENKOVNÍCH VEDENÍ DO 45 KV PNE 34 8211 Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ 7 ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky. D.R.E. Sp. z o.o. GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4 82-300 ELBLAG Tel. +48 55

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN

MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN BALNEO GLORIA PLUS s.r.o. Matjuchinova 700 Praha 5 Zbraslav info@gloria.cz www.gloria.cz, www.stropnitopeni.cz tel.257921671 MONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ

Více

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÝFUKOVÁ

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN Dveřní zavírače s kluznou lištou DORMA TS 92 TS 91 CONTUR DESIGN reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 DORMA TS 91 Dveřní zavírače s kluznou lištou Univerzální dveřní zavírače pro standardní dveře

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM Univerzální lepidlo Kamnářské materiály speciální penetrace SILCACON Kamnářská perlinka Biologicky odbouratelná rohož SILCAWOOL 105 Stavebně izolační desky SILCA 250

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok.

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok. systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 NOVINKA! TVAROVKY PlayBlok - systém SUCHÉHO ZDĚNÍ PlayBlok a WallFishBlok

Více

Celkový rozměr V 913 mm Š 1600 mm Hl 480 mm Rozměry dvířek V 540 mm Š 850 mm Rozměr skla V 370 mm Š 740 mm přinýtovaný na přední straně popelníku

Celkový rozměr V 913 mm Š 1600 mm Hl 480 mm Rozměry dvířek V 540 mm Š 850 mm Rozměr skla V 370 mm Š 740 mm přinýtovaný na přední straně popelníku Návod pro použití a instalaci Naše odpovědnost končí dodáním kamen. Jejich montáž musí být provedena v souladu s tímto návodem a odbornými zásadami příslušně kvalifikovanými odborníky, vykonávající svou

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

ESET - topná fólie technická dokumentace

ESET - topná fólie technická dokumentace ESET - topná fólie technická dokumentace použití sada s topnou fólií pro velkoplošné vytápění plovoucích lamino a dřevěných podlah technické údaje a výrobní program typ objednací číslo výkon (W) délka

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V BIZNESIE Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti

Více

TP 17/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY

TP 17/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY TP 17/15 4. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE > Charakteristika konstrukce Stropní systém RECTOBETON, tvořen nosníky z předpjatého betonu a betonovými vložkami, představuje moderní řešení

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

W35 Masivní příčky Knauf. Novinka! Masivní příčky Knauf W 35

W35 Masivní příčky Knauf. Novinka! Masivní příčky Knauf W 35 Masivní příčky Knauf W 35 Poznámky W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

Montážní návod střešních systémů GERARD

Montážní návod střešních systémů GERARD Montážní návod střešních systémů GERARD Obsah OBSAH... 2 KAPITOLA 1 - ÚVOD... 3 KAPITOLA 2 - POUŽITÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU GERARD... 3 KAPITOLA 3 - KONSTRUKCE KROVU... 3 KAPITOLA 4 - LAŤOVÁNÍ... 4 KAPITOLA

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf PODLAHY Pracovní postupy a doporučené skladby pro pokládku zvukově izolačních desek Wolf do konstrukcí podlah. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Podlahy

Více

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština C A S S E F O R M E P E R L E D I L I Z I A - F O R M W O R K Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština Používání zařízení se řídí zákony a platnými normami

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací Tango Koncové spínače Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více