AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14"

Transkript

1 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU

2 INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla být instalována v kabině auta. Je zakázáno instalovat řídící jednotku do prostoru motoru nebo jiné části auta, která je přímo vystavena kontaktu s vnějším prostředím. Místo pro instalaci řídící jednotky vyberte pečlivě s ohledem na to, aby délka elektrických kabelů byla co nejkratší, současně aby kabely i řídící jednotka byly dobře skryty před neoprávněným zásahem. Připojení elektrických svazků alarmu na elektrické obvody auta by mělo být provedeno bezpečně s pečlivou izolací spojů. Použití tzv. rychlých konektorů je zakázáno. Blokovací obvod imobilizéru nesmí odpojit od hlavního napájecího zdroje počítače nebo jiné jednotky využívající k napájení interní paměti autobaterii. Je nezbytné věnovat zvláštní pozornost proudění napětí v blokovacím obvodu. Přerušení hlavních napájecích kabelů auta je zakázáno. Veškerá kabeláž alarmu by měla být instalována tak, aby nebyla ovlivněna teplotou motoru nebo vnějšími vlivy a její zapojení musí odpovídat tovární struktuře auto elektriky. Řídící jednotka by měla být instalována ve vzdálenosti minimálně 30cm od palubního počítače automobilu. 1. Hlavní kabelový svazek Žlutý kabel - výstupy ke směrovkám (+12V až do 5A na každý vodič) Černo-žlutý kabel - (imobilizér) výstup pro zablokování spínače, který přeruší obvod zapalování nebo palivového čerpadla (záporný - po uzavření 500mA) Černo-bílý kabel - vstup od kolíkového spínače, - při otevření Růžový kabel - vstup zapalování, +12V když je zapalování zapnuté. Oranžový kabel - výstup k siréně nebo klaksonu (programovatelná funkce) programovatelný výstup jako výstup k siréně (tovární nastavení): na tomto kabelu bude +12V, max. napětí 2A programovatelný výstup jako výstup ke klaksonu: v tomto případě je siréna nahrazena klaksonem v autě. V případě, že spotřeba klaksonu je větší než 2A, musí být připojeno relé. Černý kabel - - Červený kabel - napájení systému (+12V), pojistka 12A (přípustných i 10A) 2. Svazek řídících kabelů centrálního zamykání dveří - 6 pinů Zeleno-červený kabel (N.C.) otevření - 87A Zeleno-bílý kabel (Com) - otevření - 30 Zeleno-žlutý kabel (N.O.) - otevření -87 Modro-červený kabel (N.C.) - uzamknutí- 87A Modro-bílý kabel (Com) - uzamknutí - 30 Modro-žlutý kabel (N.O.) - uzamknutí Anténa - černý kabel přímo z centrální jednotky (ze strany senzoru a patice LED - její umístnění má vliv na dosah dálkového ovládání.

3 4. Svazek kabelů nárazových senzorů Žlutý kabel - výstup první zóny nárazového senzoru (předcházející alarmu). Záporný - při podnětu. Bílý kabel - výstup druhé zóny nárazového senzoru (alarm). Záporný - při podnětu. Černý kabel - Záporný - v klidu. Červený kabel - napájení, +12V v klidu. 5. Svazek kabelů LED diody - 2 kontakty - piny Červený kabel - napájení diody (+12 V). Černý kabel - napájení diody 0'- )- nebo PŘIPOJENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ (UZAMKNUTÍ - ODEMKNUTÍ) (DVA ZÁPORY NA ŘIDÍCÍ JEDNOTCE) Na schématu je zobrazena varianta přímého připojení na aktuátor. Pro připojení alarmu k řídící jednotce, kabely od svazku aktuátorů připojené ke zdroji napájení (+12V) připojte k -,,a kabely připojené na schématu k - nikam nepřipojujte. Poté na kabelech připojených dle schématu k aktuátorům se bude střídavě vykazovat - PŘIPOJENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ (UZAMKNUTÍ - ODEMKNUTÍ) (2 * (+12V) NA ŘIDÍCÍ JEDNOTCE) Pro připojení alarmu k řídící jednotce (2 * +12V), kabely od svazku aktuátorů připojené ke zdroji napájení (+12V) zůstávají na +12V a kabely připojené na schématu k - nepřipojujte. Potom budou kabely připojené na schématu k aktuátorům vykazovat zdroj napětí +12V. ŘÍZENÍ VZDUCHOVÉHO (PNEUMATICKÉHO) UZAMKNUTÍ DVEŘÍ Kabel vedoucí od dveří řidiče k pumpě by měl být přerušen (ten, na kterém je +12V při uzamknutých dveřích a uzemnění při otevřených dveřích - nebo naopak) a dodatečné prodloužení odemykacího impulsu na 3,5 sekundy (programovatelná funkce číslo 12 - viz tabulka na straně 4). Sestava svazku konektorem nahoru a se zámkem navrch (dle schématu). Zleva: 1 kabel připojte k +12V 2 kabel připojte k přerušenému kabelu od pumpy 3 kabel propojte s 5-tým kabelem 4 kabel připojte k - 5 kabel k přerušenému kabelu od dveří řidiče 1 připojte k - 2 kabel připojte k přerušenému kabelu od pumpy 3 kabel propojte s 5-tým kabelem 4 kabel připojte k +12V 5 kabel k přerušenému kabelu od dveří řidiče 3

4 PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ SYSTÉMU Systém F-14 umožňuje přeprogramování funkcí uvedených v tabulce. Symbol * znázorňuje tovární nastavení (poslední sloupec). Každý vstupem do požadované programovací úrovně a stiskem levého tlačítka dálkového ovládání P1 změňte nastavení. Počet signálů sirénou nebo světly 1 nebo 3 Vám potvrdí status po naprogramování. PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE Počet zapnutí a vypnutí zapalování. Funkce Počet světelných signálů potvrzující aktivaci či deaktivaci 3 l 4 Automatický návrat k aktivaci Aktivní Neaktivní* 5 Automatická aktivace alarmu (dveře Aktivní Neaktivní* nevypnou automatickou aktivaci alarmu) 6 Zavření dveří při automatické aktivaci Aktivní Neaktivní * alarmu 8 Zavření a otevření dveří se zapnutím a Aktivní Neaktivní * vypnutím zapalování. 9 Výstup pro sirénu/klakson Siréna Klakson* 10 Prováděcí čas dveřního zámku Aktivní Neaktivní -uzamknout a odemknout 0,8s 11 Prováděcí čas dveřního zámku Aktivní Neaktivní * -uzamknutí a odemknutí 0,8s., dva impulsy pro odemknutí 12 Prováděcí čas dveřního zámku Aktivní Neaktivní* -uzamknutí a odemknutí 3,5 s. 13 Prováděcí čas dveřního zámku Aktivní Neaktivní * -uzamknutí 30s a odemknutí 0,8s 14 Proti odtahová funkce (Anti Hi-Jack) Aktivní Neaktivní * 15 Pasivní blokace (funkce imobilizér) Aktivní Neaktivní * 16 Aktivace a deaktivace alarmu bez Aktivní Neaktivní * zvukového potvrzení 17 Čas zapnutí ochranných funkcí (netýká se blokování zapalování) 40s 5s* POSTUP PRO NAPROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ Vypnutí alarmu auta (stiskněte levé tlačítko P1) Otevřete dveře a nechte je v této pozici. Otočte klíčkem v zapalování do polohy ON a zpět, dle uvedené tabulky a s posledním otočením nechte klíček v poloze ON. Po 3 sekundách začnou blikat světla. Stisknutím levého tlačítka dálkového ovládání změňte nastavení funkce. Počet bliknutí světel 1 nebo 3 (viz tabulka) Vám potvrdí zvolené nastavení funkce po naprogramování. Pro ukončení programování funkcí otočte klíčkem v zapalování do polohy OFF (vypnuto).

5 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 3 dálková ovládání mohou být nahrány do paměti zapalování. Uložením 4-tého ovládání bude první vymazáno. Otevřete dveře a nechte je otevřené. Zapněte a vypněte zapalování a ponechte v poloze vypnuto. Po 3 sekundách světla (1) zablikají a dioda se rozsvítí. Stiskněte levé tlačítko ovladače P1 a 4 bliknutí potvrdí uložení dálkového ovládání do paměti. [UPOZORNĚNÍ: Zapalování musí být vypnuto, protože stiskem dálkového ovládání se zapnutým zapalováním inicializuje funkci proti odtažení auta (Anti-Hi-Jack). Stiskněte levé tlačítko dalšího ovladače a takto mohou být nahrány 3 ovladače do paměti zapalování. Popis a vysvětlení činnosti 1. Ochranné funkce auto alarmu: - ochrana proti zlodějům, zablokování motoru - ochrana dveří a krytu motoru a kufru - ochrana auta (2-zónový nárazový senzor) - ochrana proti odstřihnutí proudu (status alarmu je nahrán do paměti, v momentě kdy je přerušeno napájení alarmu). Doplňkové funkce alarmu auta: - Automatická kontrola centrálního zámku dveří - Automatický návrat do vyčkávacího stavu v případě poruchového vypnutí alarmu - Signalizace diodou o stavu systému a také o příčinách a stavu alarmu - Senzory odpojitelné dálkovým ovladačem - Programovatelná délka impulsu pro centrální zámek Základ systému se skládá z : - Řídící jednotky alarmu - 2 dálkových ovládání s plovoucím kódem - 2 zónových nárazových senzoru se 4 kontakty - - dioda 2 kontakty - svazek hlavních kabelů (zdroj napětí, řízení světelných a zvukových signálů - 8 kontaktů) - svazek kabelů řídící zamykání - 6 kontaktů 2. Ovládání iednotkv Ovládání jednotky probíhá prostřednictvím radiových vln dálkového ovládání. Dosah dálkového ovládání je závislý na stavu baterie dálkového ovládání a také na externích vlivech rušení. Ovládáme pomocí krátkého či dlouhého stlačení tlačítek dálkového ovladače.

6 FUNKCE TLAČÍTEK OVLADAČE PI P2 * V závislosti na typu. Pokud je v návodu napsáno - stiskněte levé tlačítko - je tím myšleno horní tlačítko u druhého typu ovladače. A pokud je v návodu uvedeno stiskněte pravé tlačítko - je tím myšleno dolní tlačítko ovladače. Levé tlačítko Horní tlačítko* PI Pravé tlačítko Dolní tlačítko* Obě tlačítka současně Zapnutí nebo vypnutí vyčkávacího stavu s nebo bez zvukového potvrzení. Vypnutí alarmu Aktivace proti odtahové funkce Zapnutí nebo vypnutí nárazových senzorů (během 5s od aktivace alarmu stiskněte pravé tlačítko ovladače P2 a první zóna senzoru bude odpojena, opětovným stiskem pravého tlačítka P2 během 1s bude odpojena první a druhá zóna. Třetím stiskem aktivujete senzory a to na jeden cyklus alarmu.) Funkce panika (když je zapalování pozice vypnuto OFF, stiskněte a držte toto tlačítko na více než 2s - tím spustíte sirénu na 30s a alarm zůstane aktivován.) INFORMACE UDÁVANÉ SVĚTLY AUTA Počet bliknutí Funkce 1 Alarm aktivován 2 Alarm vypnutý 3 Upozornění na otevřenou zónu INFORMACE UDÁVANÉ LED DIODOU DIODA LED Nesvítí Pomalé blikání Rychlé blikání FUNKCE SYSTÉMU Alarm vypnutý Alarm aktivován Systém bude automaticky aktivován

7 3. Aktivace alarmu. Aktivaci alarmu provedete stisknutím levého tlačítka P1. Systém ohlásí aktivaci jedním bliknutím světel. Dveřní zámky se uzamknou. V případě, že světla 3x bliknou Vás systém upozorňuje na nezavřené dveře nebo kufr. Imobilizér motoru se zapne, ale dveřní ochrana a ochrana kufru se uvede do činnosti až po zavření všech dveří a kufru. Pozor: U aut, které využívají stmívač osvětlení interiéru, budete informováni o nedovření dveří až po 40s stupňový nárazový senzor Systém je vybaven 2-stupňovým nárazovým senzorem, který Vás tónem a 5x bliknutím upozorní v případě spuštění malého nárazového senzoru. Nebo bude signalizovat zvukem a blikáním po 30s spuštění velkého nárazového senzoru. 5. Odpojení přídavných senzorů Během 5s od aktivace alarmu stiskněte pravé tlačítko P2 a první zóna (malý nárazový senzor) bude odpojen, opětovným stiskem tlačítka P2 během 1s bude odpojena první i druhá zóna (velký a malý nárazový senzor). Třetím stiskem tlačítka aktivujete oba senzory (malý a velký nárazový senzor). - Systém bude automaticky vyhodnocovat činnost velkého a malého senzoru v aktivovaném stavu. - Stisknutím pravého tlačítka P2 4x bude zařízení reagovat, jako kdyby bylo tlačítko P2 stisknuto lx, pokud stisknete P2 5x bude to znamenat 2x stisknutí, 6x bude znamenat 2x... atd. - Pokud nestisknete pravé tlačítko po aktivaci alarmu, systém bude vyhodnocovat oba senzory malý a velký nárazový senzor. 6. Aktivovaný stav Jestliže je systém v aktivovaném stavu, LED dioda pulzuje pomalu. Otevření dveří nebo kufru nebo silný náraz na masku spustí 30s alarm Sirény, blikání světel a přenesení informace na dálkové ovládání (volitelně). Pokud příčina spuštění alarmu setrvává (např. stálé otevření dveří) po 30s bude následovat 1 cyklus alarmu. V okamžiku odstranění příčiny spuštění alarmu (např. zavření dveří) systém se navrátí do aktivovaného stavu^ Jestliže příčina spuštění alarmu setrvává (z nárazového senzoru), po 30s bude následovat 9 cyklů alarmu. Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko P1. Systém bude znovu uveden do aktivovaného stavu. 7. Deaktivace systému Za účelem vypnutí systému stiskněte levé tlačítko ovladače P1. Deaktivace systému bude potvrzena dvojitým bliknutím světel. Dveřní zámky se odemknou. 8. Automatická aktivace alarmu (volitelně) Pokud nebudou po vypnutí aktivovaného stavu alarmu otevřeny dveře nebo kufr, systém se automaticky aktivuje po 30s. Jestliže otevřete dveře nebo kufr automatická aktivace alarmu se vypne, ale zavřením dveří nebo kufru se systém znovu aktivuje po 30s.

8 11. Uzamknutí centrálního zamykání po nastartování (volitelně). Po 3s od nastartování se automaticky uzamkne centrální zamykání dveří a automaticky odemkne dveře po vypnutí motoru. Tato funkce NEBUDE aktivní pokud jsou dveře otevřeny a nastartováno. 12. Pasivní blokování (imobilizér) Když je tato funkce aktivní pokaždé 30s od vypnutí motoru a zavření dveří bude aktivována pasivní blokace startéru, kvůli zabránění neoprávněného nastartování. Signalizační dioda bude blikat na znamení stavu blokace. Pro nastartování auta stiskněte pravé tlačítko dálkového ovládání P Předání auta do servisu V případě předání auta do opravny by měl být systém deaktivován a dálkové ovladače by měly být odpojeny od klíčů auta, aby nemohlo dojít k neoprávněnému zacházení cizí osoby se systémem F Proti odtahová funkce - Anti-Hi-Jack (volitelně): Když je klíč v zapalování v pozici on a systém je deaktivovaný, současně stiskněte levé tlačítko P1 a pravé tlačítko P2 na delší dobu než 3s. Světlo dvakrát blikne. Tato funkce je spouštěna ve 4 krocích: 1-ni krok: během 40s proběhne tichá aktivace alarmu 2: po 20s se ozve signál sirény (nebude to souvislý zvuk) 3: poté zazní hlasitější zvuk (souvislý zvuk) po dobu 60s a světlo bliká. V tomto okamžiku bude motor (nebo startér) odpojen. 4: Po doznění sirény a zablikání, systém bude stále aktivován a motor (nebo startér) bude odpojen. Siréna JIŽ nebude vícekrát spuštěna. POZOR: Pokud je funkce Anti-Hi-Jack aktivována, systém nebude přijímat žádné signály z dálkového ovládání a systém může být deaktivován pouze zadáním kódu PIN. 15. PIN kód Je určený pro případ nouze k vypnutí alarmu v případě, že dálkové ovládání je poškozeno či ztraceno. PIN kód je Nouzové vypnutí systému - otevřete dveře a nechte je otevřené - 3x otočte klíčkem v zapalování a ponechte jej v poloze zapnuto ON při třetím otočení klíčku - dioda se rozsvítí - vypněte zapalování, dioda začne pomalu blikat - napočítejte dvě bliknutí (to je první číslo PIN kódu) a otočte klíčkem do polohy zapnuto ON - vypněte zapalování, dioda opět začne pomalu blikat - napočítejte čtyři bliknutí (to je druhé číslo PIN kódu) a otočte klíčkem do polohy zapnuto //ON - vypněte zapalování

9 POPIS SVAZKU ELEKTRICKÝCH KABELŮ NÁRAZOVÉHO SENZORU M-9 Pro připojení nárazového senzoru M-9 je použit kabel: LIYY 4 x 0,25mm 2 v délce 1m zakončený koncovkami na obou koncích. Svazek nárazového senzoru - 4 konektory - délka 1m Bílý kabel - výstup druhé zóny nárazového senzoru (alarm). - při spuštění. Žlutý kabel - výstup první zóny nárazového senzoru (předcházející alarm). - při spuštění. Černý kabel - - v klidu Červený kabel - zdroj napájení, +12V v klidu. POKYNY PRO INSTALACI NÁRAZOVÉHO ČIDLA M-9 Hlavní nárazový senzor by měl být instalován uvnitř vozu. Je zakázáno instalovat hlavní nárazový senzor do prostoru motoru nebo na jiné místo auta, které je vystaveno přímému kontaktu s okolím. Místo instalace pro hlavní senzor musí být pečlivě vybráno s ohledem na to, aby délka elektrických kabelů od senzoru k řídící jednotce alarmu byla co nejkratší a zároveň, aby byly kabely dobře chráněny před neautorizovaným cizím zásahem či demontaží cizí osobou. Připojení svazku kabelů hlavního senzoru s řídící jednotkou alarmu proved'te napevno a pečlivě izolujte. Vedení a připojení kabeláže by mělo odpovídat tovární auto elektrice. Hlavní senzor by měl být instalován v minimálně 30cm od hlavního palubního počítače. Hlavní senzor má dva otvory o 04mm a měl by být instalován pomocí kovových šroubů na kovovou konstrukci rámu auta tak, aby byl schopen rozeznat vibrace a nárazy do rámu auta. Nárazový senzor M-9 má dva potenciometry pro nastavení úrovně citlivosti senzoru. Při pohledu na senzor z horní strany, kde jsou otvory potenciometrů, je na opačné straně konektor pro 4 kontakty: Levý potenciometr nastavuje úroveň citlivosti předcházejícímu alarmu. Pravý potenciometr nastavuje úroveň citlivosti alarmu Rozsvícení zelené LED diody (z leva) Vás informuje o stavu citlivosti alarmu na podnět. Senzor M-9 by měl být nastaven tak, aby nebyl spouštěn přírodními jevy např. poryvem větru, okolní dopravou na ulici. Senzor by měl být spuštěn zásahem proti autu např. rozbitím skla, poškozením karosérie auta DD Technik Velešín 72 DD Technik Praha Tel , Poděbradská 777/9b, PRAHA 9 Vysočany Tel: (+420) ,

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Phantom Like Note. Autoalarm s LCD pagerem. www.levnealarmy.cz

Phantom Like Note. Autoalarm s LCD pagerem. www.levnealarmy.cz Phantom Like Note Autoalarm s LCD pagerem www.levnealarmy.cz Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto výrobku. Po odborně provedené instalaci bude tento systém poskytovat Vašemu vozu maximální ochranu po mnoho

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Roleta ARF, ARP Z-Wave

Roleta ARF, ARP Z-Wave Návod k použití CZ Roleta ARF, ARP Z-Wave Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte návod k použití www.fakro.com 1 /8 Obsah Bezpečnostní pravidla...3 Popis...4 Programování zařízení / Doplňující

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Zvukový modul HLM - 380

Zvukový modul HLM - 380 Zvukový modul HLM - 380 Technická dokumentace Firmware 9U EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2009 Obsah 1.1. Bezpečnostní pokyny...3 1.2. Instalace modulu...3 1.2.1. Základní

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M881A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 20 OBSAH 1. Důležité informace...22 2. Úvod...22 3. Dálkový ovladač...22 3.1. Displej dálkového ovladače...23

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce A481 řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Díky tomuto výkonnému mikroprocesoru nabízí tato 24V dc řídící jednotka posuvných dveří široký rozsah funkcí

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Obsah. Před použitím...2. Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku... 3. 1. Uložení otisku prstu...3

Obsah. Před použitím...2. Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku... 3. 1. Uložení otisku prstu...3 Obsah Před použitím.....2 Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku.... 3 1. Uložení otisku prstu....3 2. Uložení vstupního kódu.....4 3. Vymazání otisku prstu...5 5. Odemknutí

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

Zesilovač Indukční smyčky

Zesilovač Indukční smyčky Zesilovač Indukční smyčky Úvod Děkujem vám za zakoupení přístroj GeemarcTM LH600. Jedná se o přenosnou indukční smyčku, která je vhodná pro domácí použití. Vyniká snadným nastavením a také elegantním a

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možnému zásahu elektrickým

Více

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8361/00. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 CS Příručka pro uživatele a b c d e + -- --- f g h i j k l Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení

Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Tato příručka se věnuje

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Příručka uživatele DSC PC3000

Příručka uživatele DSC PC3000 Příručka uživatele DSC PC3000 System Reference=Záznamy o systému Zone=Zóna Protected Area=Chráněná oblast Zone Type=Typ zóny Fire = Požár Keypad Zone [F]=Zóna klávesnice Požár Keypad..[A]=Zóna klávesnice

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

Nová LS14E Průběžná myčka nádobí

Nová LS14E Průběžná myčka nádobí Nová LS14E Průběžná myčka nádobí Konečný výsledek pro zákazníka GRS = Garantovaný oplachový systém zaručuje, že množství a teplota oplachové vody bude vždy správná pro sanitaci nádobí. Je Activní protože

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Prvky kompletní instalace. D: LUMI LED maják. Odblokování

Prvky kompletní instalace. D: LUMI LED maják. Odblokování NAOS Prvky kompletní instalace Úrovně montážní Úroveň H: odstup by měl zůstat 10 cm nad nejvyšším bodem vrat (viz detail H). Celková délka (pohon + vodící táhlo) a efektivní posun (max. výška vrat): -

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

Motorola MC55A0 stručný návod k použití

Motorola MC55A0 stručný návod k použití Motorola MC55A0 stručný návod k použití 1. Popis zařízení Obr. 1 obecný popis 1. Tlačítko skeneru 2. Ovládání hlasitosti 3. Mikrofon 4. Tlačítko zapnutí 5. Konektor pro připojení kabelu 6. Klávesnice 7.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

VĚK 14+ Před použitím si prosím důkladně přečtěte pokyny.

VĚK 14+ Před použitím si prosím důkladně přečtěte pokyny. VĚK 14+ Před použitím si prosím důkladně přečtěte pokyny. NÁVOD K OBSLUZE No.H111 1 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobky společnosti HUBSAN. Kvadrokoptéra Q4 Nano je navržena jako snadno použitelný

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Parkovací asistent Steelmate PTS400T. Uživatelská příručka a montážní návod

Parkovací asistent Steelmate PTS400T. Uživatelská příručka a montážní návod Parkovací asistent Steelmate PTS400T Uživatelská příručka a montážní návod Vážení zákazníci děkujeme, že jste se rozhodli pro parkovací asistent Steelmate PTS400T. Věříme, že Vám bude vždy dobrým pomocníkem

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP Úvod Zásahy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou obeznámeni se systémem řízení převodovky a znají bezpečnostní pokyny a zásady platné pro převodovku. S ohledem na specifika řízené

Více

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio Upozornění před montáží: - senzory nesmí být umístěny v kovovém nárazníku, ani se dotýkat kovových součástí

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroj je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 Návod k použití CZ 1 Stručný návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu 2 kanálového spínače aktoru s pokročilou možností programování

Více

ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x

ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x ÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.x Návod k obsluze ízení automatické kotelny ESRAK 02.x je ur ené k ízení ob hových erpadel, sm ovacích ventil, zónových ventil, bojler, akumula ních nádr í v p ímé vazb

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje

Nová dimenze! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Na základě legislativních změn EU, je v současné době ukončována

Více

Jeřábový hák s dálkovým ovládáním elebia.

Jeřábový hák s dálkovým ovládáním elebia. Jeřábový hák s dálkovým ovládáním elebia. Automatický hák elebia, je unikátní jeřábový hák, který umožňuje na dálku a bez manipulace uchytit a uvolnit náklad. Nyní byla představena druhá generace elebia

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více