PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY"

Transkript

1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings) 2002/91/EC Objednatel: Client: CTP Invest, spol. s r.o. Central Trade Park D1 1571, Humpolec Zpracovatel: Supplier: DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, Modřice Areál: Location: CTPark Modřice Název objektu: Building: AXIS B Energetický auditor: Accessor s name: RNDr. Tomáš Chudoba č. oprávnění 0025 dle zákona č. 406/2000 Sb.... podpis signature DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, Modřice Pracoviště: Sladkého 13, Brno tel: mail:

2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings) 2002/91/EC PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zpracovaný dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, Modřice Pracoviště: Sladkého 13, Brno tel: mail:

3 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Administrativní budova CTPark Modřice, , Brno-venkov, Modřice Celková podlahová plocha: 5 835,1 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 132 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 2 778,88 Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 46,0 % 8,0 % 18,0 % 9,0 % 20,0 % Doba platnosti průkazu do 12/2021 G Průkaz vypracoval RNDr. Tomáš Chudoba, CSc Osvědčení č. 025

4 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): CTPark Modřice, , Brno-venkov, Modřice Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Administrativní budova Modřice; Parcelní číslo: 1536/125 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Modřice (okres Brno-venkov); CTFinance s.r.o. Adresa: Národní 973/41, Praha, Staré Město, IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e- mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb. b) typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy - připojte jaký:

5 c) užití energie v budově 1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy Systém vytápění: Vytápění celého objektu je navrženo z plynové teplovodní kotelny. Systém vytápění je teplovodní uzavřený s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 70/50 stupňů C. Vytápění jednotlivých prostorů v objektu je zajištěno podstropními, vzduchotechnickými, klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledech. Tyto jednotky slouží v letním období k chlazení. Zdrojem tepla pro vytápění a větrání je plynová teplovodní kotelna. Osazeny jsou dva litinové kotle BUDERUS LOGANO GE 515, každý o jmenovitém výkonu 240 kw. Palivem je zemní plyn s uvažovanou výhřevností 33,5 MJ/m3. Potrubí je svařeno z ocelových trub nízkotlakých bezešvých závitových (ČSN ) a z trubek hladkých (ČSN ). Části rozvodu vedené v podlaze je z měděných trubek. Horizontální potrubní okruhy v jednotlivých patrech jsou vedeny v podhledu pod stropem. Z těchto okruhů jsou napojeny jednotlivé podstropní klimatizační jednotky. Rozvod je řešen souproudým systémen. Ve strojovnách jsou ocelová desková otopná tělesa. V recepci před okny jsou umístěna nízká otopná tělesa s integrovanou regulační armaturou. Výkon otopných těles je regulován ventily s termostatickou hlavicí. V kancelářích jsou zdrojem tepla klimatizační, podstropní jednotky. Na přívodu jsou jednotky osazeny uzavírací a regulační armaturou. Chlazení: Chlazení jednotlivých prostorů v objektu je zajištěno podstropními, vzduchotechnickými, klimatizačními jednotkami umístěnými v podhledech. Tyto jednotky slouží v zimním období k vytápění. Klimatizovány jsou téměř všechny prostory v objektu. Chlazení větracího vzduchu je zajištěno ve větracích jednotkách umístěných ve strojovně vzduchotechniky. Ve strojovně chlazení je osazen kombinovaný a rozdělovač se sběračem. Vlastní systém distribuce chladné vody je rozdělen na několik samostatných okruhů. Z výrobníků je chladná voda vedena do zásobníku chladné vody, který zároveň funguje jako vyrovnávač hydraulických tlaků. Systém je doplněn pojistným ventilem na zásobníku chladné vody a expanzní tlakovou nádobou. Vlastní okruhy (jednotky VZD, podstropní jednotky) jsou osazeny víceotáčkovými čerpadly. Rozvody jsou vedeny v podhledech jednotlivých pater společně s potrubím ÚT. VZT: Kanceláře Prostor kanceláří je větraný nuceně. Pro každou část (křídlo) objektů je navržená samostatná klimatizační jednotka, která přivádí do všech kancelářských prostor čerstvý upravený vzduch. Čerstvý vzduch je nasávaný z vnějšího prostředí přes sací žaluzii a VZT potrubí do centrální vzduchotechnické jednotky. Centrální jednotka je sestavená na přívodu z filtrace F5, systému ZZT, vodního ohřívače, vodního chladiče a ventilátoru. Z centrální jednotky je upravený vzduch dopravovaný potrubními rozvody s izolací a do prostoru je distribuovaný koncovými elementy (štěrbinami). Souběžně s přívodem je vedené i odtahové potrubí. Odsávaný vzduch je odváděný z prostoru podhledu a je vyfukovaný přes protidešťovou žaluzii. Sociální zařízení Samostatná sociální zařízení a úklidové komory v jednotlivých patrech u kanceláří, jsou odsávaná podtlakově samostatnými ventilátory umístěnými ve strojovně VZT. Příprava TV Ohřev TV pro je řešen lokálně, umístěním elektrických tlakových ohřívačů vody k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů.

6 2. druhy energie užívané v budově Elektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná energie Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) technické údaje budovy 1. stručný popis budovy Jedná se o čtyřpodlažní kancelářský objekt s parkovištěm umístěným v suterénu objektu. Na střeše objektu, který se skládá ze dvou křídel, je umístěna technická nástavba, kde je umístěna plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky a strojovna distribuce chladné vody. Mimo nástavbu je na střeše objektu uvažováno s umístěním dvou výrobníků chladné vody. Hlavními prvky fasády je obklad ze spárovaného režného zdiva kotveného nerezovými kotvami k železobetonové konstrukci a dvojice oken tvořících pásy. Přízemí je řešeno jako podnož. Fasády podnože jsou maximálně prosklené a ustupující oproti půdorysu typických pater. Objekt je z provozního hlediska objekt rozdělen na tři části. Podzemní část garáží, nadzemní část administrativní budovy a technické zázemí umístěné v 5.NP nad posledním patrem kanceláří. Dispozice nadzemní části obsahuje zejména kancelářské plochy situované ve dvou křídlech objektu, uprostřed dispozice, ve styku obou křídel, se nachází centrální jádro. V jádru jsou místnosti zázemí kanceláří (toalety, úklid), vertikální komunikace jako centrální schodiště, výtahy a veškeré instalační šachty pro VZT, topení a chlazení, elektroinstalace a zdravotnické instalace. Všechny nosné konstrukce jak svislé, tak vodorovné, jsou z monolitického železobetonu. Všechny základové konstrukce jsou taktéž z monolitického železobetonu. 2. geometrické charakteristiky budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] ,5 Celková plocha obálky A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 7 127,7 Celková podlahová plocha budovy A c [m 2 ] 5 835,1 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,32 3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota Klimatické místo Klimatická oblast II (Brno)

7 Venkovní návrhová teplota v otopném období θ e [ C] -15 Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θ i [ C] charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha A [m 2 ] Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H T [W/K] Obvodová stěna 2 478,7 0,66 823,9 Střecha 1 443,0 0,26 372,6 Podlaha 1 396,1 0,34 462,5 Otvorová výplň 1 809,9 1, ,4 Tepelné vazby 356,4 Celkem 7 127, ,8 5. tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Veličina a jednotka Hodnocení 1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. 4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi,N [-] souč. prostupu tepla U N [W/(m 2 K)], činitel prostupu tepla ψ N [W/(m.K)] a χ N [W/K] roční množství kondenzátu a možnost odpaření M c,n [kg/(m 2.a)] a M c <M ev součinitel spárové průvzdušnosti i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )], celková průvzdušnost obálky budovy n 50 [h -1 ] SPLNĚNO SPLNĚNO S VYJÍMKAMI SPLNĚNO SPLNĚNO

8 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U em. pokles dotykové teploty θ 10,N [ C] pokles výsledné teploty θ v,n (t) [ C], nejvyšší vzestup teploty nebo teplota vzduchu θ ai,max,n / θ ai,max,n [ C] průměrný součinitel prostupu tepla obálky U em,n [W/(m 2 K)] Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace. SPLNĚNO SPLNĚNO SPLNĚNO 6. vytápění Otopný systém budovy Typ zdroje (zdrojů) energie Použité palivo Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kw] Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) energie [%] Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie [hod./rok] Regulace zdroje (zdrojů) energie Údržba zdroje (zdrojů) energie Převažující typ otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy 2x litinový kotel na zemní plyn Zemní plyn 2x Výpočet Měření Odhad 5568 Výpočet Měření Odhad Automatická Pravidelná Pravidelná smluvní Není Teplovodní klimatizační jednotky Vlastní systém MaR Ano Ne Předpokládá se splnění vyhlášky 193/2007 Sb. 7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Vytápění Bilanční Dodaná energie na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 1 261,13 Spotřeba pomocné energie na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 4,96 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 1 266,09 Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou plochu EP H,A [kwh/(m 2.rok)] 60

9 8. větrání a klimatizace Mechanické větrání Typ větracího systému (systémů) Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) větrání [kw] Prostor kanceláří bude větraný nuceně. Pro každou část (křídlo) objektů je navržená samostatná klimatizační jednotka. Sociální zařízení pro rychlé občerstvení budou odsávaná podtlakově pomocí ventilátoru do kruhového potrubí. Prostor strojovny UT a chlazení bude větrán přirozeně s přívodem vzduchu neuzavíratelným otvorem. Rozvodny v suterénu (Sklady, úklidové komory a sprchové kouty) budou odsávané podtlakově samostatnými ventilátory. max kw 38,96 kw Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /hod] Převažující regulace větrání Údržba větracího systému (systémů) Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky (jednotek) Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování [kw] Vlastní MaR Pravidelná Pravidelná smluvní Není Zvlhčování přiváděného vzduchu v kancelářích v zimním období budou zajišťovat samostatné 2 parní zvlhčovače Defensor 60 a 2x parní zvlhčovače Defensor ,2 kw Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Samostatný systém MaR Údržba klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Chlazení Druh systému (systémů) chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů) chladu [kw] Pravidelná Pravidelná smluvní Není Předpokládá se splnění vyhlášky 193/2007 Sb. Zdrojem chladu jsou kompresorové výrobníky ledové vody ve venkovním provedení, které jsou umístěné na střeše objektu. Výrobníky jsou umístěné na ocelovém rámu na betonovém základu. Celkový chladící výkon je cca 2 x 376,3 kw. Teplota vody v chladícím okruhu je se spádem 6/12 C. Dále v kancelářích, rychlém občerstvení jsou navrženy cirkulační FCU jednotky. 141,3 kw

10 Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje (zdrojů) chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu max kw Vlastní systém MaR Samostatný systém MaR Pravidelná Pravidelná smluvní Není Předpokládá se splnění vyhlášky 193/2007 Sb. 9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 356,95 Dodaná energie na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] 151,43 Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 508,38 24

11 10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Chlazení Bilanční Dodaná energie na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] 123,25 Spotřeba pomocné energie na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] 86,26 Energetická náročnost chlazení EP C = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] 209,51 Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] příprava teplé vody (TV) Příprava teplé vody Druh přípravy TV Systém přípravy TV v budově Použitá energie Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) přípravy [%] Objem zásobníku TV [litry] Údržba zdroje přípravy TV Stav tepelné izolace rozvodů TV Lokální elektrický ohřev Centrální Lokální Kombinovaný Elektrická energie Není znám 95 Výpočet Měření Odhad Bez zásobníků Pravidelná Pravidelná smluvní Není Odpovídající 12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Příprava teplé vody Bilanční Dodaná energie na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 252,10 Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Q Aux,DHW [GJ/rok] Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 252,10 Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/(m 2.rok)] osvětlení Osvětlení Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy Smíšený Není znám Manuální

12 14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Osvětlení Bilanční Dodaná energie na osvětlení Q fuel,light,e [GJ/rok] 542,80 Energetická náročnost osvětlení EP Light = Q fuel,light,e [GJ/rok] 542,80 Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích energetických náročnostech (např. z kogenerace a fotovoltaických článků) Q E [GJ/rok] Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 2 778,88 Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu EP A [kwh/(m 2.rok)] 132 Měrná spotřeba energie referenční budovy R rq,a [kwh/(m 2.rok)], tj. energetická náročnost referenční budovy R rq vztažená na celkovou podlahovou plochu A Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy Třída energetické náročnosti hodnocené budovy 179 budova splňuje požadavky vyhlášky MPO č. 148/2007 Sb. C - vyhovující e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Energonositel Vypočtené množství dodané energie Energie skutečně dodaná do budovy Jednotková cena GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 0,00 Celkem 0,00 0,00

13 2. energie vyrobená v budově Druh zdroje energie Vypočtené množství vyrobené energie GJ/rok Celkem 0,00 f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj energie Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné: 1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie (Výpočet, ekonomická analýza) g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy 1. doporučená opatření Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů

14 2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Budova po opatřeních Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) Bilanční h) další údaje 1. doplňující údaje k hodnocené budově 2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Projektové podklady od zadavatele posudku - stav k roku 2004 Zákony, vyhlášky, normy: - zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška č. 193/2007 Sb., stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie; - ČSN EN ISO Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění; - ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou; - ČSN , Tepelná ochrana budov, v poslední platné verzi; - ČSN Ohřívání užitkové vody Navrhování a projektování; - ČSN Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov; - ČSN EN ISO Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda - ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody; - TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy - TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Bytové domy - TNI Energetické hodnocení solárních tepelných soustav Zjednodušený výpočtový postup

15 (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 12/2021 Průkaz vypracoval RNDr. Tomáš Chudoba, CSc Osvědčení č. 025 Dne:

16 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings) 2002/91/EC PROTOKOL O VÝPOČTU Výpočet proveden v programu ENERGIE 2010, Svoboda software DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, Modřice Pracoviště: Sladkého 13, Brno tel: mail:

17 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2010 Název úlohy: AXIS B Zpracovatel: Marcel Wilczek Zakázka: MOD-02-OF Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 4 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,5 C 54,0 137,0 72,0 72,0 90,0 2. měsíc 28-0,3 C 86,0 205,0 119,0 119,0 158,0 3. měsíc 31 3,8 C 126,0 281,0 187,0 187,0 299,0 4. měsíc 30 9,0 C 158,0 295,0 241,0 241,0 418,0 5. měsíc 31 13,9 C 212,0 328,0 313,0 313,0 569,0 6. měsíc 30 17,0 C 223,0 306,0 313,0 313,0 576,0 7. měsíc 31 18,5 C 227,0 335,0 338,0 338,0 619,0 8. měsíc 31 18,1 C 187,0 335,0 292,0 292,0 518,0 9. měsíc 30 14,3 C 133,0 288,0 205,0 205,0 346,0 10. měsíc 31 9,1 C 90,0 263,0 144,0 144,0 234,0 11. měsíc 30 3,5 C 50,0 130,0 68,0 68,0 104,0 12. měsíc 31-0,6 C 43,0 112,0 54,0 54,0 72,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,5 C 54,0 54,0 112,0 112,0 2. měsíc 28-0,3 C 86,0 86,0 173,0 173,0 3. měsíc 31 3,8 C 126,0 126,0 245,0 245,0 4. měsíc 30 9,0 C 158,0 158,0 281,0 281,0 5. měsíc 31 13,9 C 202,0 202,0 338,0 338,0 6. měsíc 30 17,0 C 209,0 209,0 320,0 320,0 7. měsíc 31 18,5 C 212,0 212,0 353,0 353,0 8. měsíc 31 18,1 C 184,0 184,0 331,0 331,0 9. měsíc 30 14,3 C 133,0 133,0 259,0 259,0 10. měsíc 31 9,1 C 90,0 90,0 220,0 220,0 11. měsíc 30 3,5 C 50,0 50,0 108,0 108,0 12. měsíc 31-0,6 C 43,0 43,0 90,0 90,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 :

18 Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Z1 - kanceláře 19777,63 m3 / 5109,17 m2 260,0 kj/(k.m2) Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ano Chlazení je v provozu min.: 5,0 dní v týdnu Stínění oken v létě (Fc/doba): 0,38 / 100,0 % Zvlhčování/odvlhčování: ano / ne Vlhk. třída dle EN ISO 13788: 2. (suché provozy: obchody a kanceláře s velkou výměnou) Požadovaná vnitřní rel. vlhkost: 40,0 % Účinnost zvlhčování/distribuce: 95,0 % / 70,0 % Účinnost zpět. získ. vlhkosti: 65,0 % Regulace otopné soustavy: ano Průměrné vnitřní zisky: W... odvozeny pro produkci tepla: 5,3+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky spotřebu energie na osvětlení: 28,7 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 22 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: ,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1375,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ano (z 100,0 %) Přiváděný vzduch: 35,0 C (recirkulace: 0,0 %) Účinnost sdílení/distrib. VZT: 95,0 % / 98,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Buderus Logano 2x 240 kw (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 93,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 500,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje chladu v zóně Chlazení je zajištěno VZT: ano (z 100,0 %) Přiváděný vzduch: 19,0 C (recirkulace: 0,0 %) Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje chladu: Výrobník ledové vody WSAT SC 150F (podíl 100,0 %) Parametr COP: 3,5 Účinnost výroby energie: 100,0 % Souč. odběru el. energie: 0,04 kw/kw Příkon čerpadel chlazení: 2000,0 + 0,0 W Příkon regulace/emise chladu: 0,0 / 5000,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Lokální elektrické ohřívače (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Účinnost distribuce teplé vody: 100,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :

19 Objem vzduchu v zóně: 16605,3 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 84,0 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 25000,0 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 25000,0 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 1,5 1/h Souč.větrné expozice e: 0,1 Souč.větrné expozice f: 15,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 70,0 % Podíl času s nuceným větráním: 100,0 % Měrný tepelný tok větráním Hv: 3396,870 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] LOP1 180,73 0,253 1,00 0,300 F01_ŽB+ETICS 1305,04 0,367 1,00 0,380 LOP2 55,08 0,253 1,00 0,300 S01_Střešní plášť 1146,44 0,242 1,00 0,240 P02_Podlaha nad EXT 1255,69 0,338 1,00 0,240 F09_ŽB+ETICS -> KRČEK 8,13 0,367 0,71 0,750 F08_Plášť v patě 59,93 0,370 1,00 0,380 F06_ŽB sendvič 25,62 0,358 1,00 0,380 V04_Dveře -> KRČEK 15,3 1,300 0,82 3,500 P04_Strop k EXT 22,42 0,322 1,00 0,240 LOP1 -> S 294,11 1,300 1,00 1,700 LOP1 -> J 294,11 1,300 1,00 1,700 LOP2 -> V 287,93 1,300 1,00 1,700 LOP2 -> Z 304,13 1,300 1,00 1,700 V1 -> J 74,2 1,300 1,00 1,700 V1 -> S 74,2 1,300 1,00 1,700 V1 -> Z 230,27 1,300 1,00 1,700 V1 -> V 230,27 1,300 1,00 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 3623,048 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. nevytápěný prostor Název nevytápěného prostoru: CHÚC Objem vzduchu v prostoru: 483,13 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 0,0 1/h Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění Vnitřní ŽB 364,63 2,212 do interiéru Vnitřní vstup 78,44 0,275 do interiéru F7_ŽB+ETICS_z_NEVYT 63,84 0,367 do exteriéru P3_Podl->NEVYT 31,4 0,338 do exteriéru S1_Střešní plášť 32,97 0,240 do exteriéru Tepelná propustnost Hiu: 828,122 W/K Tepelná propustnost Hue: 41,954 W/K Měrný tok Hiu: 828,122 W/K Měrný tok Hue: 41,954 W/K Parametr b dle EN ISO 13789: 0,048 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 39,931 W/K

20 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace LOP1 -> S 294,11 0,7 0,95 0,4 1,0 Sever LOP1 -> J 294,11 0,7 0,95 0,4 1,0 Jih LOP2 -> V 287,93 0,7 0,95 0,4 1,0 Východ LOP2 -> Z 304,13 0,7 0,95 0,4 1,0 Západ V1 -> J 74,2 0,7 0,95 1,0 1,0 Jih V1 -> S 74,2 0,7 0,95 1,0 1,0 Sever V1 -> Z 230,27 0,7 0,95 1,0 1,0 Západ V1 -> V 230,27 0,7 0,95 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 51981, , , , , ,1 Zátěž (chlazení): 19752, , , , , ,9 Měsíc: Zisk (vytápění): , , , , , ,9 Zátěž (chlazení): 78127, , , , , ,2 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z2 - Jádro s výtahy 1367,52 m3 / 336,0 m2 260,0 kj/(k.m2) 15,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 714 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 22 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 7257,6 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 6,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Buderus Logano 2x 240 kw (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 93,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 1091,965 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 79,9 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 0,0 m3/h

21 Objem.tok odváděného vzduchu: 2500,0 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 1,0 1/h Souč.větrné expozice e: 0,01 Souč.větrné expozice f: 15,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 0,0 % Podíl času s nuceným větráním: 25,0 % Výměna bez nuceného větrání: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 354,510 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] 0,0 0,000 1,15 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,00 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 0,000 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 3 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z3 - Jádro garáže 383,36 m3 / 108,29 m2 165,0 kj/(k.m2) 15,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 230 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 22 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 2339,06 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 6,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Buderus Logano 2x 240 kw (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 93,0 % / 97,0 %

22 Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : Objem vzduchu v zóně: 292,389 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 76,3 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 0,0 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 1180,0 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 1,5 1/h Souč.větrné expozice e: 0,1 Souč.větrné expozice f: 15,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 0,0 % Podíl času s nuceným větráním: 8,33 % Výměna bez nuceného větrání: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 92,656 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] F03_Ytong_200+ETICS 43,09 0,292 1,00 0,440 F04_Ytong_150+ETICS 39,52 0,318 1,00 0,440 F05_ŽB+ETICS 22,62 0,407 1,00 0,440 F10_Ytong_150->NEVYT 33,02 0,956 0,49 0,870 V02_Dveře 3,26 3,000 1,00 2,470 0,0 0,000 1,15 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 59,589 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 3 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: P01_Podlaha suterénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 117,96 m2 Exponovaný obvod podlahy: 43,54 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,28 m Tepelný odpor podlahy: 2,25 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,261 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 30,839 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -28,062 do 144,712 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 32,806 / 16,731 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 30,839 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -28,062 do 144,712 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):

23 Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 4 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z4 - Strojovny 1038,03 m3 / 281,6 m2 260,0 kj/(k.m2) 10,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: W... odvozeny pro produkci tepla: 1,0+50,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky spotřebu energie na osvětlení: 0,2 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 22 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 0,0 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Buderus Logano 2x 240 kw (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 93,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 99,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 4 : Objem vzduchu v zóně: 915,231 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 88,2 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 2,5 1/h Návrhová násobnost výměny: 2,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 777,946 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 4 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] F02_ŽB+EPS 262,85 0,618 1,00 0,750 V03_Dveře 2,1 1,600 1,00 3,500 S02_Střešní plášť 296,58 0,321 1,00 0,640 0,0 0,000 1,15 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 261,004 W/K

24 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 4 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: Číslo zóny: 1 Podíl z celkové délky periody: 38,7 % Délka otopné přestávky: 13,0 h Typ otopné přestávky: s udržováním zvolené teploty Teplota během přestávky: 16,0 C Typ zátopu: optimalizovaný Zvýšení výkonu během zátopu o: 20,0 % Vnitřní tepelná kapacita: 139,4 MJ/K Měrný tok Hic: 42892,8 W/K Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden): Číslo zóny: 1 Podíl z celkové délky periody: 28,6 % Délka otopné přestávky: 24,0 h Typ otopné přestávky: bez dodávky tepla Typ zátopu: optimalizovaný Zvýšení výkonu během zátopu o: 20,0 % Vnitřní tepelná kapacita: 139,4 MJ/K Měrný tok Hic: 42892,8 W/K Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden): 17,8 C 7,7 C PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z1 - kanceláře 20,0 C / 20,0 C ano / ano ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 3396,870 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 3938,381 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 39,931 W/K Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 7375,182 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,13: --- Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,14: ---

25 Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 358, ,667 51, ,648 0, ,0 221, ,735 99,546 83, ,625 0, ,0 156, , , , ,637 0, ,0 109, ,616 93, , ,700 0,478 59,6 46, ,973 90, , ,590 0,317 0, ,279 86, , ,699 0,145 0, ,546 89, , ,800 0,066 0, ,281 90, , ,759 0,093 0, ,924 93, , ,678 0,355 0, , , , ,140 0,543 77,9 57, , ,317 49, ,366 0, ,0 136, , ,966 40, ,301 0, ,0 200,429 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 927,835 GJ Potřeba chladu na chlazení po měsících: Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fc [%] Q,C,nd[GJ] 1 444, ,667 19, ,419 0,314 0, ,194 99,546 31, ,116 0,362 0, , ,858 47, ,274 0,470 0, ,281 93,101 57, ,088 0,660 25,5 9, ,498 90,951 73, ,154 0, ,0 38, ,349 86,323 72, ,046 0, ,0 72, ,631 89,200 78, ,328 1, ,0 98, ,532 90,951 69, ,038 0, ,0 87, ,964 93,778 50, ,660 0, ,0 32, , ,507 38, ,748 0,614 11,5 7, , ,317 18, ,956 0,396 0, , ,966 15, ,293 0,330 0,0 --- Při výpočtu potřeby chladu Q,C,nd byl uplatněn vliv přerušovaného chlazení (f,c,day = 5,0/7,0). Vysvětlivky: Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát, fc je část měsíce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd: 347,316 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 263, ,456 20,167 68,242 30, , , ,756 20,167 50,689 27, , , ,991 20,167 46,692 30, , ,907 3, ,167 36,931 33, , , ,167 31,427 46, , , ,167 28,241 44, , , ,167 29,182 46, , , ,167 31,427 46, , , ,167 37,800 44, , ,921 2, ,167 46,243 32, , , ,988 20,167 53,875 29, , , ,242 20,167 67,344 30, ,255 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 2595,082 GJ

26 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z2 - Jádro s výtahy 15,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 354,510 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: --- Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 354,510 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,23: --- Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,24: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 16,617 2, ,290 1, ,0 14, ,122 1, ,892 1, ,0 11, ,635 1, ,942 1, ,0 8, ,513 1, ,746 0, ,0 3, ,044 1, ,696 0,599 16,0 0, , , , , , , , , , ,643 1, ,760 0,365 0, ,602 1, ,935 0,998 84,9 3, ,567 2, ,020 1, ,0 8, ,813 2, ,276 1, ,0 12,537 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 62,802 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 16, ,637 1,413 0,079 18, , ,637 1,050 0,071 14, , ,637 0,967 0,079 11, , ,637 0,765 0,076 5, , ,637 0,651 0,079 1, ,637 0,585 0,076 1, ,637 0,604 0,079 1, ,637 0,651 0,079 1, ,637 0,783 0,076 1, , ,637 0,958 0,079 5, , ,637 1,116 0,076 11, , ,637 1,395 0,079 16,581 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 91,994 GJ

27 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z3 - Jádro garáže 15,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,656 W/K 72,562 W/K 30,839 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 196,058 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,31: --- Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,32: --- Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,34: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 8,768 0, ,738 0, ,0 8, ,951 0, ,610 0, ,0 6, ,698 0, ,626 0, ,0 5, ,062 0, ,563 0, ,0 2, ,776 0, ,546 0,803 50,0 0, , , , , , , , , , ,562 0, ,567 0,671 50,0 0, ,115 0, ,624 0, ,0 2, ,656 0, ,651 0, ,0 5, ,842 0, ,733 0, ,0 7,110 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 37,084 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 9, ,205 0,455 0,105 10, , ,205 0,338 0,095 7, , ,205 0,312 0,105 6, , ,205 0,246 0,101 3, , ,205 0,210 0,105 0, ,205 0,188 0,101 0, ,205 0,195 0,105 0, ,205 0,210 0,105 0, , ,205 0,252 0,101 0, , ,205 0,309 0,105 3, , ,205 0,360 0,101 6, , ,205 0,449 0,105 8,966 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 50,025 GJ

28 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Z4 - Strojovny 10,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,946 W/K 289,080 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1067,026 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,41: --- Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,42: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,43: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 35,724 30, ,345 0, ,0 13, ,588 27, ,404 0, ,0 7, ,719 30, ,337 0,498 10,1 2, ,766 29, ,356 0,094 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,572 30, ,337 0,085 0, ,977 29, ,362 0,515 19,5 2, ,294 30, ,345 0, ,0 9,245 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 35,592 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 15, ,031 0,143 15, , ,023 0,129 9, , ,021 0,014 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,025 0,027 3, , ,031 0,143 10,845 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 41,781 GJ

29 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,32 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 7375, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 3396,870 46,1 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 0,0 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 39,931 0,5 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 315,333 4,3 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 3623,048 49,1 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 611,613 8,3 % Střecha: 277,440 3,8 % Podlaha: 431,642 5,9 % Otvorová výplň: 2342,285 31,8 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % 2 Celkový měrný tok H: 354, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 354, ,0 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 0,0 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: --- 0,0 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: --- 0,0 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: --- 0,0 % Střecha: --- 0,0 % Podlaha: --- 0,0 % Otvorová výplň: --- 0,0 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % 3 Celkový měrný tok H: 196, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 92,656 47,3 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 30,839 15,7 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 12,973 6,6 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 59,589 30,4 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 49,824 25,4 % Střecha: --- 0,0 % Podlaha: 30,839 15,7 % Otvorová výplň: 9,765 5,0 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % 4 Celkový měrný tok H: 1067, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 777,946 72,9 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 0,0 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 28,077 2,6 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 261,004 24,5 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 162,441 15,2 % Střecha: 95,202 8,9 % Podlaha: --- 0,0 %

30 Otvorová výplň: 3,360 0,3 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 8992,775 W/K 22566,5 m3 0,40 W/m3K 29,3 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 4370,8 W/K 7127,7 m2 0,73 W/m2K 0,61 W/m2K Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 419, ,040 51, ,021 0, ,0 256, , ,452 83, ,531 0, ,0 182, , , , ,542 0,623 77,5 126, , , , ,364 0,442 64,9 52, , , , ,164 0,289 16,5 0, , , , ,175 0,130 0, , , , ,324 0,060 0, , , , ,332 0,083 0, , , , ,361 0,316 12,5 0, , , , ,035 0,489 65,7 63, , ,350 49, ,398 0,706 79,9 152, , ,320 40, ,655 0, ,0 229,321 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 1063,313 GJ 295,365 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 22566,5 m3 Celková podlahová plocha budovy: 5835,1 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 13,1 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 51 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 79 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Potřeba chladu na chlazení budovy Měsíc Q,C,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,C [-] fc [%] Q,C,nd[GJ] 1 444, ,667 19, ,419 0,314 0, ,194 99,546 31, ,116 0,362 0, , ,858 47, ,274 0,470 0, ,281 93,101 57, ,088 0,671 6,4 9, ,498 90,951 73, ,154 1,042 25,0 38, ,349 86,323 72, ,046 1,501 25,0 72, ,631 89,200 78, ,328 2,327 25,0 98, ,532 90,951 69, ,038 1,932 25,0 87,542

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany Průkaz energetické náročnosti budovy - Dětské volnočasové centrum Fialka SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rooseveltova, Znojmo Účel budovy: budova pro bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Adresa budovy: Kolovraty p.č. 744 / 173 Celková podlahová plocha A c : 1324.0 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Havlíčkův Brod Účel budovy: RD s garáží Kód obce: 568414 Kód katastrálního

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zakázka: Karlín Hall 2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Polyfunkční budova Hodnocení budovy Adresa budovy: Pernerova ulice, Praha 8 Karlín stávající po realizaci Celková

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt A - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifika ní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS ): Liberec - Rochlice, Dobiášova 1017, 460 06 Ú el budovy: Bydlení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jana Valousová, Martina Kapounová, Rožmitálská 126,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 554782 Kód katastrálního území: 732583 Bydlení

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Ing. Karel Puhaný Dražkovice 108 533 33 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Adresa budovy Československé armády č.p. 639 Chrudim Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy 15.3.2013 Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: PRAGUE 4 YOU spol. s.r.o. Wiedermanova 1130/26, Praha 5, PSČ 152

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579, Vsetín Objednatel: Vypracoval: Datum: Evidenční číslo: Číslo zakázky: Podpis auditora: Agentura pro ekonomický

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou (DPS) Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing.

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha 10, Sámova 1218/16, 101 00 Účel budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): budovy: Na Ovčírnách 1274, 696 11 Mutěnice Bytový dům Blok B Kód obce: 586412 Kód

Více