Zikova 1903/4, Praha doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. Fakulta architektury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury"

Transkript

1 generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, Praha doc. Ing. arch. Michal Kohout Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Vzorový projekt nájemního domu seniorského bydlení - Vícepodlažní varianta energ. tř. A projekt vzorového řešení SFRB - Státní fond rozvoje bydlení Dlouhá 741/13, Praha 1 hip coordinator hlavní inženýr chief engineer projektant části architekt of the part hlavní architekt chief architect vedoucí projektu job architect stupeň phase část part raz23, s.r.o. Charkovská 24, Praha 10 Ing. Zdeněk Rieger Fakulta architektury Thákurova 9, Praha 6 doc. Ing. arch. Michal Kohout Ing. arch. David Tichý, Ph.D. DSP IV.1.3 Výkresová část paré copy no. datum date razítko/podpis stamp/signature

2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB VZOROVÉ PROJEKTY NÁJEMNÍCH DOMŮ SENIORSKÉHO BYDLENÍ VÍCEPODLAŽNÍ VARIANTA energetické třídy A Zpracovatel. Ing. Lukáš Roubíček Oprávnění k vypracování 1143 energetické náročnosti budovy Datum: Ing. Lukáš Roubíček projekce technických zařízení budov Praha, Středočeský a Liberecký kraj tel

3 Stanovení systémové hranice a zón pro výpočet energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 1 -

4 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 2 -

5 Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Varianta A - Protokol výpočtu součinitele prostupu tepla Výpočet je proveden podle podle ČSN až 4 a ČSN EN ISO 6946:2008 Skladby jsou posuzováné na součinitel prostupu tepla, nikoliv na kondenzaci vodních par. Ve skladbách jsou uvedeny pouze vrstvy mající vliv na tepelnou obálku budovy. Mohou být zanedbávány hydroizolace, parozábrany atd. Všechny výrobky jsou počítány jako referenční a lze je zaměnit za jiné podobných vlastností. Zpracovatel: Datum: Ing. Lukáš Roubíček Okrajové podmínky výpočtu: Vnitřní teplota: 20 C Venkovní teplota: -13 C Rel. vlhkost vnitřní: 55% Rel. vlhkost venkvoníí: 84% Vysvětlivky: D u ekv Hodnota součinitele tepelné vodivosti matiriálu deklarovaná Hodnota součinitele tepelné vodivosti matiriálu návrhová Hodnota součinitele tepelné vodivosti ekvivalentí pro smíšené konstrukce Název skladby W01 Obvodová stěna Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Tenkostěnná omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM Mpa 240 0,215 0,226 0,226 1,06 3 Isover TF Profi 240 0,036 0,038 0,042 5,71 4 ETICS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 5 0,970 0,970 0,970 0,01 0,04 Celkem 500 Celkem R 6,967 U [W/(m2K)] 0,144 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,164 Název skladby W02 Štítová stěna Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 3 EPS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 50 0,038 0,040 0,040 1,25 0,04 Celkem 365 Celkem R 2,345 U [W/(m2K)] 0,426 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,446 Název skladby W03 Vnitřní nosné zdi Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 3 Vnitřní omítka Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 15 0,970 0,970 0,970 0,02 0,13 Celkem 330 Celkem R 1,197 U [W/(m2K)] 0,835 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,855 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 3 -

6 Číslo vrstvy Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM Mpa 240 0,215 0,226 0,226 1,06 3 XPS 240 0,036 0,038 0,042 5,71 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 500 Celkem R 6,967 U [W/(m2K)] 0,144 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,164 Číslo vrstvy Název skladby u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 3 Isover TF Profi 180 0,036 0,038 0,042 4,29 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 500 Celkem R 5,383 U [W/(m2K)] 0,186 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,206 Číslo vrstvy Název skladby u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Železobeton 200 1,300 1,365 0,331 0,60 3 Isover TF Profi 250 0,036 0,038 0,042 5,95 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 470 Celkem R 6,747 U [W/(m2K)] 0,148 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,168 Číslo vrstvy Název skladby d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobeton 200 1,300 1,300 1,300 0,15 2 Minerální izolace + latě 180 0,037 0,039 0,048 3,75 3 Minerální izolace + latě 60 0,037 0,039 0,048 1,25 Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse Celkem U [W/(m2K)] 0,188 ΔU [W/(m2K)] 0,020 Název skladby Skladba (od interiéru) 0, Celkem R 5,324 U návrh [W/(m2K)] 0,208 d [mm] W05 Stěna k průjezdu S01 Střecha D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 2 Spádová vrstva z lehčehého betonu mm 70 0,750 0,750 0,750 0,09 3 Parozábrana 1 1,000 1,000 1,000 0,00 4 Isover EPS 100S 400 0,037 0,039 0,039 10,26 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse Celkem W06 Stěna na terase k výtahové šachtě W07 Stěna přejezd výtahové šachty U [W/(m2K)] 0,094 ΔU [W/(m2K)] 0,020 0, Celkem R 10,629 U návrh [W/(m2K)] 0,114 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 4 -

7 Číslo vrstvy Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Skladba (od interiéru) d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobeton 200 1,300 1,300 1,300 0,15 2 Minerální izolace + latě 180 0,037 0,039 0,048 3,75 3 Minerální izolace + latě Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 60 0,037 0,039 0,048 1,25 0,04 Celkem 440 Celkem R 5,294 U [W/(m2K)] 0,189 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,209 Číslo vrstvy Název skladby d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 2 Parozábrana 1 1,000 1,000 1,000 0,00 3 Spádová vrstva z EPS 20-90mm 50 0,037 0,039 0,039 1,28 5 Isover EPS 100S 100 0,037 0,039 0,039 2,56 6 PIR deska Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 60 0,023 0,024 0,039 1,54 0,04 Celkem 391 Celkem R 5,664 U [W/(m2K)] 0,177 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,197 Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Název skladby S03 Podlaha teras P01 Podlaha na zemině D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,17 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Nášlapná vrstva 2 ŽB potěr 60 1,300 1,300 1,300 0,05 3 Isover EPS 100F 240 0,037 0,039 0,039 6,15 4 Hydroizolace 1 1,000 1,000 1,000 0,00 5 Podkladní deska 150 1,300 1,300 1,300 0,12 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 151 Celkem R 6,526 U [W/(m2K)] 0,153 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,173 Číslo vrstvy Název skladby Skladba (od interiéru) P04 Podlaha nad průjezdem 1.NP d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Nášlapná vrstva 2 ŽB potěr 50 1,300 1,300 1,300 0,04 3 Kročejová izolace Isover TP 40 0,039 0,039 0,039 1,03 4 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 5 Isover TF Profi 300 0,036 0,038 0,042 7,14 6 ETICS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 6 0,970 0,970 0,970 0,01 0,04 Celkem 486 Celkem R 8,492 U [W/(m2K)] 0,118 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,138 Okna a dveře Dřevěnná eurookna profil IV 92 s trojsklem Uw 0,8 Uf=1,2 Ug=0,5 psi 0,04 g=50 Dveře obvodové Ud 1,1 Uf=1,5 Ug=0,5 psi 0,045 g=50 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 5 -

8 Obsah PENB Předmětem zpracování PENB je bytový dům určený pro seniorské bydlení. Bytový dům je navrhován v energetické třídě A pro 32 osob. Při návrhu byly optimalizovány obvodové konstrukce pro dosažení energetické úrovně A. Citlivostní analýza orientace bytového domu vůči světovým stranám Dům je navrhován s orientací hlavních fasád S-J Při změně orientace bytového domu na JV či JZ bude bytový dům stále vycházet v energetické třídě A. V tabulce 1 jsou uvedeny změny v energetický spotřebách při různé orientaci domu. Celkově se dá říci, že takto malá změna v orientaci vůči světovým stranám nehraje v energetické spotřebě domu významnou roli. Při orientaci domu na JV vůči ideálnímu J se zvedne energetická potřeba o 4 GJ za rok. Porovnání orientace domu vůči světovým stranám v návaznostni na energetickou spotřebu Dodané : Dodaná na vytápění za rok EP,H: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: Dodaná na osvětlení za rok EP,L: Celková roční dodaná Q,fuel=EP: Tabulka 1. ORIENTACE HLAVNÍ FASÁDY J JV JZ GJ MWh kwh/m2 GJ MWh kwh/m2 GJ MWh kwh/m2 90,804 25, ,796 26, ,725 26, ,563 0, ,563 0, ,563 0, ,906 28, ,906 28, ,906 28, ,222 1, ,222 1, ,222 1, ,495 55, ,487 56, ,416 56, Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 6 -

9 Shrnutí technických a technologických systémů budovy: - Centrální řízené větrání s rekuperací tepla s bytovými boxy - Decentrální příprava TV v el. boilerech v každé bytové jednotce - Elektrické přímotopné a elektrické podlahové vytápění - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy - Obvodové konstrukce navrhovány v pasivním standardu Přílohy: 1. Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 sb. A čsn Průkaz energetické náročnosti budovy 3. Protokol průkazu energetické náročnosti budovy V Praze Ing. Lukáš Roubíček Poradenství energetika - projekce technických zařízení budov Praha, Středočeský a Liberecký kraj ČKAIT tel Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 7 -

10 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 8 -

11 Příloha č. 1 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2013 Vícepodlažní var. energ. tř. A Název úlohy: Zpracovatel: Ing. Lukáš Roubíček Zakázka: Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 4 Celkový počet osob v budově: neurčen Typ výpočtu potřeby : měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A - 9 -

12 Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Byty nová obytná budova bytový dům nová budova 3382,74 m3 / 962,96 m2 1062,92 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 1653 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx příkon osvětlení: 336,0 W (využito 2800,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 67283,38 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 357,7 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Elektrický přímotop v každé místnosti (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Elektrický boiler 20 x 125l (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 96,0 % Objem zásobníku TV: 2500,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 6,4 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 60,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 101,1 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Solární systémy v zóně Typ prvku Plocha [m2] Typ Účinnost [%] Orientace/sklon Činitel stínění FV panel 131, ,0 Jih / 45,0 1,0 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 2494,094 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 73,7 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 748,23 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 748,23 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Součinitel větrné expozice e: 0,01 Součinitel větrné expozice f: 20,0 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

13 Účinnost zpětného získávání tepla: 75,0 % Podíl času s nuceným větráním: 70,8 % Výměna bez nuceného větrání: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 72,676 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] S01 Střecha 265,73 0,114 1,00 30,293 0,240 P04 Podlaha nad průchodem 76,5 0,138 1,00 10,557 0,240 W01 Obvodová stěna S 117,84 0,164 1,00 19,326 0,300 W01 Obvodová stěna J 167,01 0,164 1,00 27,390 0,300 W01 Obvodová stěna J boční 88,07 0,164 1,00 14,443 0,300 Okna balkonova J 95,4 (1,8x2,65 x 20) 0,840 1,00 80,136 1,500 Bocni balkonove prosklenni na 26,5 (0,5x2,65 x 20) 1,030 1,00 27,295 1,500 Okna J 34,2 (0,9x1,9 x 20) 0,860 1,00 29,412 1,500 Okna S malá 13,68 (0,9x1,9 x 8) 0,860 1,00 11,765 1,500 Okna S velká 28,88 (1,9x1,9 x 8) 0,850 1,00 24,548 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 275,165 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 18,276 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna balkonova J 95,4 0,5 0,66/0,34 0,65/1,0 0,589 J (90 st.) Bocni balkonove prosklenni na 26,5 0,5 0,47/0,53 0,65/1,0 0,405 V (90 st.) Okna J 34,2 0,5 0,64/0,36 0,65/1,0 0,9 J (90 st.) Okna S malá 13,68 0,5 0,64/0,36 0,65/1,0 0,9 S (90 st.) Okna S velká 28,88 0,5 0,65/0,35 0,65/1,0 0,9 S (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2333,5 3541,1 5357,5 6457,6 6945,7 6350,9 Měsíc: Zisk (vytápění): 6456,1 7273,4 5687,2 5139,3 3054,7 1950,1 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Společenská místnost nová obytná budova bytový dům nová budova 343,36 m3 / 103,5 m2 115,03 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

14 Průměrné vnitřní zisky: 115 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx příkon osvětlení: 35,0 W (využito 2800,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 1739,93 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 9,3 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Elektrický přímotopy pod okny (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Elektrický boiler 125l (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 96,0 % Objem zásobníku TV: 125,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 6,4 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 3,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 101,1 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Solární systémy v zóně Typ prvku Plocha [m2] Typ Účinnost [%] Orientace/sklon Činitel stínění FV panel 13, ,0 Jih / 45,0 1,0 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 251,134 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 73,1 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 75,34 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 75,34 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Součinitel větrné expozice e: 0,01 Součinitel větrné expozice f: 20,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 75,0 % Podíl času s nuceným větráním: 70,8 % Výměna bez nuceného větrání: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 7,318 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] W01 Stěna J 18,75 0,164 1,00 3,075 0,300 W05 Stěna k průjezdu 19,83 0,206 1,00 4,085 0,300 S03 Podlaha teras 3,6 0,197 1,00 0,709 0,240 W04 Sokl 8,12 0,164 1,00 1,332 0,300 Okna J 7,34 (4,08x1,8 x 1) 0,800 1,00 5,875 1,500 Okna J francouzská 17,17 (3,18x2,7 x 2) 0,800 1,00 13,738 1,500 Okno do průchodu 1,8 (1,0x1,8 x 1) 0,860 1,00 1,548 1,500 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

15 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 30,362 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 1,532 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 115,03 m2 Exponovaný obvod podlahy: 24,25 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,106 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 12,158 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 8,112 do 54,505 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 14,765 / 3,305 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 12,158 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 2,301 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 8,112 do 54,505 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna J 7,34 0,5 0,7/0,3 0,65/1,0 0,393 J (90 st.) Okna J francouzská 17,17 0,5 0,7/0,3 0,65/1,0 0,6 J (90 st.) Okno do průchodu 1,8 0,5 0,64/0,36 1,0/1,0 0,0 Z (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 332,4 496,8 723,1 833,0 845,7 735,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 759,3 933,1 756,3 723,1 441,2 281,9 PARAMETRY ZÓNY Č. 3 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Hala nová obytná budova bytový dům nová budova 903,16 m3 / 256,4 m2 287,63 m2 165,0 kj/(m2.k) Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

16 Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: 11,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 7 W... odvozeny pro produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 75,0 lx příkon osvětlení: 120,0 W (využito 900,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 282,15 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1,5 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Elektrický přímotopy pod okny (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Ze zony 2 (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 96,0 % Objem zásobníku TV: 0,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 0,0 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 0,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 0,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Solární systémy v zóně Typ prvku Plocha [m2] Typ Účinnost [%] Orientace/sklon Činitel stínění FV panel 2, ,0 Jih / 45,0 1,0 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : Objem vzduchu v zóně: 725,238 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,3 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 72,24 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 72,24 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Součinitel větrné expozice e: 0,01 Součinitel větrné expozice f: 20,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 75,0 % Podíl času s nuceným větráním: 70,8 % Výměna bez nuceného větrání: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 12,644 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] W01 Stěna S 141,2 0,164 1,00 23,157 0,750 W05 Stěna do průchodu 12,64 0,206 1,00 2,604 0,750 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

17 S01Střecha 40,5 0,114 1,00 4,617 0,750 S03 Terasa podlaha 13,58 0,197 1,00 2,675 0,750 S02 Střecha výtahu 8,6 0,209 1,00 1,797 0,750 W07 Stěna výtahu 11,38 0,208 1,00 2,367 0,750 W06 Obvodová stěna terasa u vý 13,93 0,168 1,00 2,340 0,750 W4 Sokl 6,09 0,164 1,00 0,999 0,750 Okna S fasáda 19,85 (4,14x4,8 x 1) 1,050 1,00 20,840 3,500 Okna S 4 a 5NP 20,64 (3,9x2,65 x 2) 1,040 1,00 21,469 3,500 Okna V 5NP 1,71 (0,9x1,9 x 1) 1,090 1,00 1,864 3,500 Dveře vstupni S 4,19 (1,6x2,62 x 1) 1,200 1,00 5,030 3,500 Dveře vsutpni z průchodu 3,92 (1,45x2,7 x 1) 1,200 1,00 4,698 3,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 94,458 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 14,911 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 3 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 64,42 m2 Exponovaný obvod podlahy: 16,9 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,11 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,093 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -3,042 do 6,857 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 8,269 / 2,303 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,093 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 3,221 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -3,042 do 6,857 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna S fasáda 19,85 0,5 0,73/0,27 1,0/1,0 0,6 S (90 st.) Okna S 4 a 5NP 20,64 0,5 0,72/0,28 1,0/1,0 0,9 S (90 st.) Okna V 5NP 1,71 0,5 0,41/0,59 1,0/1,0 0,405 V (90 st.) Dveře vstupni S 4,19 0,5 0,64/0,36 1,0/1,0 0,6 S (90 st.) Dveře vsutpni z průchodu 3,92 0,5 0,6/0,4 1,0/1,0 0,0 Z (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 320,8 525,4 992,3 1415,2 1924,0 2028,8 Měsíc: Zisk (vytápění): 2006,9 1663,1 1129,6 731,8 368,5 235,3 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

18 PARAMETRY ZÓNY Č. 4 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Sklepy a technická místnost nová obytná budova bytový dům nová budova 257,15 m3 / 66,86 m2 78,28 m2 0,0 kj/(m2.k) 11,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 2 W... odvozeny pro produkci tepla: 0,0+1,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 50,0 lx příkon osvětlení: 30,0 W (využito 900,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 0,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Elektrický přímotop pod onem (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Solární systémy v zóně Typ prvku Plocha [m2] Typ Účinnost [%] Orientace/sklon Činitel stínění FV panel 21, ,0 Jih / 45,0 1,0 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 4 : Objem vzduchu v zóně: 200,577 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 78,0 % Typ větrání zóny: nucené (mechanický větrací systém) Objem.tok přiváděného vzduchu: 20,05 m3/h Objem.tok odváděného vzduchu: 20,05 m3/h Násobnost výměny při dp=50pa: 0,6 1/h Součinitel větrné expozice e: 0,01 Součinitel větrné expozice f: 20,0 Účinnost zpětného získávání tepla: 75,0 % Podíl času s nuceným větráním: 70,8 % Výměna bez nuceného větrání: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 3,501 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 4 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

19 W1 Stěny 29,33 0,164 1,00 4,810 0,750 W4 Sokl 6,31 0,164 1,00 1,035 0,750 Okna J 0,81 (0,9x0,9 x 1) 0,950 1,00 0,769 3,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 6,614 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 0,729 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 4 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Ppodlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 78,28 m2 Exponovaný obvod podlahy: 11,1 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,096 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,492 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -5,16 do 7,197 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 10,048 / 1,513 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,492 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 1,566 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -5,16 do 7,197 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 4 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna J 0,81 0,5 0,54/0,46 1,0/1,0 0,6 J (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 14,5 21,7 31,6 36,4 37,0 32,1 Měsíc: Zisk (vytápění): 33,2 40,8 33,1 31,6 19,3 12,3 PARAMETRY ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: Název konstrukce Plocha [m2] Souč.prostupu [W/m2K] Rozhraní zón Vstupní dveře do bytu 37,8 2, Stěny 239,96 0, Strop 78,28 0, Stěna 33,44 0, Stěna 17,9 0, Dveře 18,21 2, Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 3: 0,0 m3/s Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 3: 0,0 W/K Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

20 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 4: Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 4: Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 4: Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 4: Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 3: Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 3: 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K Rozhraní Ht [W/K] Hv [W/K] H [W/K] 1 a 3 303,085 0, ,085 1 a 4 52,213 0,000 52,213 2 a 3 55,904 0,000 55,904 2 a 4 29,594 0,000 29,594 Vysvětlivky: Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Byty Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 72,676 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 293,441 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 366,117 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,13: 303,085 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,14: 52,213 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 24,471 4,518 2,333 6,851 1, ,0 17, ,503 4,039 3,541 7,580 1, ,0 12, ,442 4,435 5,358 9,793 0, ,0 7, ,386 4,260 6,458 10,718 0,925 70,9 1, ,570 4,376 6,946 11,322 0,580 0, ,701 4,227 6,351 10,578 0,350 0, ,961 4,368 6,456 10,824 0,181 0, ,059 4,376 7,273 11,650 0,177 0, ,168 4,264 5,687 9,951 0,620 0, ,747 4,433 5,139 9,573 0,967 85,5 2, ,006 4,325 3,055 7,380 1, ,0 10, ,218 4,515 1,950 6,465 1, ,0 15,754 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 68,558 GJ Produkce sol. systémy a kogenerací po měsících: Měsíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] , Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

21 , , , , , , , , , , , Způsob využití elektřiny z FV systému: Elektřina využita postupně pro: Vysvětlivky: uvnitř v zóně vytápění, osvětlení, přípravu teplé vody pomocné a větrání Q,SC,ini je celková výchozí produkce solárními kolektory před odečtením ztrát, ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulačním zásobníku; Q,SC,W je produkce solárními kolektory použitá pro přípravu TV; Q,SC,ht je produkce solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem; Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 19, ,099 8,406 0, , , ,089 8,158 0, , , ,099 8,406 0, , , ,095 8,323 0, , ,099 8,406 0, , ,095 8,323 0, , ,099 8,406 0, , ,099 8,406 0, , ,095 8,323 0, , , ,099 8,406 0, , , ,095 8,323 0, , , ,099 8,406 0, ,386 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 180,775 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 293,4 W/K 913,8 m2 0,56 W/m2K 0,32 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : Název zóny: Společenská místnost Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 7,318 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 34,195 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 12,158 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

22 Výsledný měrný tok H: 53,670 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,23: 55,904 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,24: 29,594 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 3,609 0,318 0,332 0,651 1, ,0 2, ,019 0,283 0,497 0,780 1, ,0 2, ,568 0,310 0,723 1,033 0, ,0 1, ,692 0,296 0,833 1,129 0, ,0 0, ,079 0,304 0,846 1,149 0,833 69,2 0, ,718 0,293 0,735 1,028 0,699 0, ,514 0,303 0,759 1,062 0,484 0, ,526 0,304 0,933 1,237 0,426 0, ,021 0,297 0,756 1,053 0,848 57,9 0, ,757 0,310 0,723 1,033 0, ,0 0, ,670 0,303 0,441 0,744 1, ,0 1, ,287 0,318 0,282 0,600 1, ,0 2,687 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 12,917 GJ Produkce sol. systémy a kogenerací po měsících: Měsíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] , , , , , , , , , , , , Způsob využití elektřiny z FV systému: uvnitř v zóně Elektřina využita postupně pro: vytápění, osvětlení, přípravu teplé vody pomocné a větrání Vysvětlivky: Q,SC,ini je celková výchozí produkce solárními kolektory před odečtením ztrát, ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulačním zásobníku; Q,SC,W je produkce solárními kolektory použitá pro přípravu TV; Q,SC,ht je produkce solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem; Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 3, ,010 0,279 0, , , ,009 0,267 0, , , ,010 0,279 0, , , ,010 0,275 0, , , ,010 0,279 0, , ,010 0,275 0, , ,010 0,279 0, , ,010 0,279 0, , , ,010 0,275 0, , , ,010 0,279 0, , , ,010 0,275 0, , , ,010 0,279 0, ,311 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

23 Celková roční dodaná Q,fuel: 18,100 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 46,4 W/K 191,6 m2 0,44 W/m2K 0,24 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : Název zóny: Hala Vnitřní teplota (zima/léto): 11,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,644 W/K 112,591 W/K 7,093 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 132,328 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,31: 303,085 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,32: 55,904 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,34: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 0,351 0,030 0,321 0,351 0, ,0 0, ,548 0,022 0,525 0,548 0, ,0 0, ,012 0,021 0,992 1,013 0, ,0 0, ,966 0,016 1,415 1,431 0,660 20,9 0, , , , , , ,716 0,020 0,732 0,752 0,852 50,0 0, ,392 0,024 0,368 0,392 0, ,0 0, ,265 0,030 0,235 0,265 0, ,0 0,033 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 0,415 GJ Produkce sol. systémy a kogenerací po měsících: Měsíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] , , , , , , , , , , Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

24 , , Způsob využití elektřiny z FV systému: Elektřina využita postupně pro: Vysvětlivky: uvnitř v zóně vytápění, osvětlení, přípravu teplé vody pomocné a větrání Q,SC,ini je celková výchozí produkce solárními kolektory před odečtením ztrát, ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulačním zásobníku; Q,SC,W je produkce solárními kolektory použitá pro přípravu TV; Q,SC,ht je produkce solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem; Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 0, ,019 0,024 0, , , ,017 0,024 0, , , ,019 0,024 0, , , ,018 0,024 0, , ,019 0,024 0, , ,018 0,024 0, , ,019 0,024 0, , ,019 0,024 0, , ,018 0,024 0, , , ,019 0,024 0, , , ,018 0,024 0, , , ,019 0,024 0, ,129 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 1,366 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 119,7 W/K 362,6 m2 1,08 W/m2K 0,33 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : Název zóny: Sklepy a technická místnost Vnitřní teplota (zima/léto): 11,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- 3,501 W/K 8,909 W/K 7,492 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 19,902 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,41: 52,213 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,42: 29,594 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,43: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

25 1 0,021 0,008 0,015 0,022 0, ,0 0, ,026 0,006 0,022 0,027 0, ,0 0, ,033 0,005 0,032 0,037 0, ,0 0, ,032 0,004 0,036 0,041 0,439 50,0 0, , , , , , ,029 0,005 0,032 0,037 0,443 50,0 0, ,023 0,006 0,019 0,025 0, ,0 0, ,019 0,007 0,012 0,020 0, ,0 0,009 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 0,086 GJ Produkce sol. systémy a kogenerací po měsících: Měsíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] , , , , , , , , , , , , Způsob využití elektřiny z FV systému: export do veřejné sítě Vysvětlivky: Q,SC,ini je celková výchozí produkce solárními kolektory před odečtením ztrát, ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulačním zásobníku; Q,SC,W je produkce solárními kolektory použitá pro přípravu TV; Q,SC,ht je produkce solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem; Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,028 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 0,254 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 16,4 W/K 114,7 m2 0,44 W/m2K 0,14 W/m2K Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

26 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,32 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,676 19,85 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,00 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,276 4,99 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,165 75,16 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: ,00 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % W01 Obvodová stěna S: 372,9 61,159 16,70 % W01 Obvodová stěna J: ,00 % W01 Obvodová stěna J boční: ,00 % W05 Stěna k průjezdu: ,00 % S03 Podlaha teras: ,00 % W04 Sokl: ,00 % S01Střecha: 265,7 30,293 8,27 % S02 Střecha výtahu: ,00 % W07 Stěna výtahu: ,00 % W06 Obvodová stěna terasa u výtahu: ,00 % Podlaha... : ,00 % P01 Podlaha: ,00 % P04 Podlaha nad průchodem: 76,5 10,557 2,88 % Okna balkonova J: 95,4 80,136 21,89 % Bocni balkonove prosklenni na V: 26,5 27,295 7,46 % Okna J: 34,2 29,412 8,03 % Okna S malá: 13,7 11,765 3,21 % Okna S velká: 28,9 24,548 6,70 % Okna J francouzská: ,00 % Okno do průchodu: ,00 % Okna S fasáda: ,00 % Okna S 4 a 5NP: ,00 % Okna V 5NP: ,00 % Dveře vstupni S: ,00 % Dveře vsutpni z průchodu: ,00 % 2 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: --- 7,318 13,63 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,158 22,65 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 3,833 7,14 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,362 56,57 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: ,00 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % W01 Obvodová stěna S: 18,8 3,075 5,73 % W01 Obvodová stěna J: ,00 % Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

27 W01 Obvodová stěna J boční: ,00 % W05 Stěna k průjezdu: 19,8 4,085 7,61 % S03 Podlaha teras: 3,6 0,709 1,32 % W04 Sokl: 8,1 1,332 2,48 % S01Střecha: ,00 % S02 Střecha výtahu: ,00 % W07 Stěna výtahu: ,00 % W06 Obvodová stěna terasa u výtahu: ,00 % Podlaha... : ,00 % P01 Podlaha: 115,0 12,158 22,65 % P04 Podlaha nad průchodem: ,00 % Okna balkonova J: ,00 % Bocni balkonove prosklenni na V: ,00 % Okna J: 7,3 5,875 10,95 % Okna S malá: ,00 % Okna S velká: ,00 % Okna J francouzská: 17,2 13,738 25,60 % Okno do průchodu: 1,8 1,548 2,88 % Okna S fasáda: ,00 % Okna S 4 a 5NP: ,00 % Okna V 5NP: ,00 % Dveře vstupni S: ,00 % Dveře vsutpni z průchodu: ,00 % 3 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,644 9,55 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 7,093 5,36 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,132 13,70 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,458 71,38 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: ,00 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % W01 Obvodová stěna S: 141,2 23,157 17,50 % W01 Obvodová stěna J: ,00 % W01 Obvodová stěna J boční: ,00 % W05 Stěna k průjezdu: 12,6 2,604 1,97 % S03 Podlaha teras: 13,6 2,675 2,02 % W04 Sokl: 6,1 0,999 0,75 % S01Střecha: 40,5 4,617 3,49 % S02 Střecha výtahu: 8,6 1,797 1,36 % W07 Stěna výtahu: 11,4 2,367 1,79 % W06 Obvodová stěna terasa u výtahu: 13,9 2,340 1,77 % Podlaha... : ,00 % P01 Podlaha: 64,4 7,093 5,36 % P04 Podlaha nad průchodem: ,00 % Okna balkonova J: ,00 % Bocni balkonove prosklenni na V: ,00 % Okna J: ,00 % Okna S malá: ,00 % Okna S velká: ,00 % Okna J francouzská: ,00 % Okno do průchodu: ,00 % Okna S fasáda: 19,8 20,840 15,75 % Okna S 4 a 5NP: 20,6 21,469 16,22 % Okna V 5NP: 1,7 1,864 1,41 % Dveře vstupni S: 4,2 5,030 3,80 % Dveře vsutpni z průchodu: 3,9 4,698 3,55 % 4 Celkový měrný tok H: , ,00 % Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

28 z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: --- 3,501 17,59 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 7,492 37,64 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 2,295 11,53 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 6,614 33,23 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: ,00 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % W01 Obvodová stěna S: 29,3 4,810 24,17 % W01 Obvodová stěna J: ,00 % W01 Obvodová stěna J boční: ,00 % W05 Stěna k průjezdu: ,00 % S03 Podlaha teras: ,00 % W04 Sokl: 6,3 1,035 5,20 % S01Střecha: ,00 % S02 Střecha výtahu: ,00 % W07 Stěna výtahu: ,00 % W06 Obvodová stěna terasa u výtahu: ,00 % Podlaha... : ,00 % P01 Podlaha: 78,3 7,492 37,64 % P04 Podlaha nad průchodem: ,00 % Okna balkonova J: ,00 % Bocni balkonove prosklenni na V: ,00 % Okna J: 0,8 0,770 3,87 % Okna S malá: ,00 % Okna S velká: ,00 % Okna J francouzská: ,00 % Okno do průchodu: ,00 % Okna S fasáda: ,00 % Okna S 4 a 5NP: ,00 % Okna V 5NP: ,00 % Dveře vstupni S: ,00 % Dveře vsutpni z průchodu: ,00 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,000 0,00 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 572,017 W/K 4886,4 m3 0,12 W/m3K 8,6 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 475,9 W/K 1582,8 m2 0,65 W/m2K 0,30 W/m2K Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 28,452 4,874 3,001 7,875 0, ,0 20, ,095 4,350 4,585 8,935 0, ,0 15, ,055 4,771 7,105 11,875 0, ,0 9,349 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

29 4 14,076 4,577 8,742 13,319 0,900 60,4 2, ,649 4,697 9,752 14,450 0,521 17,3 0, ,419 4,536 9,147 13,682 0,323 0, ,476 4,687 9,255 13,942 0,178 0, ,586 4,697 9,910 14,608 0,177 0, ,189 4,581 7,606 12,188 0,579 14,5 0, ,249 4,769 6,626 11,394 0,959 71,4 3, ,091 4,658 3,884 8,542 0, ,0 12, ,789 4,870 2,480 7,349 0, ,0 18,483 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 81,975 GJ 22,771 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1543,9 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 4,7 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 15 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Produkce sol. systémy a kogenerací v budově a její využití v energ. bilanci Měsíc Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,MAX,el[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ] k dispozici využito k dispozici využito ,483 3,028 3, ,717 4,844 4, ,143 7,887 7, ,724 10,806 10, ,454 12,494 10, ,954 11,546 10, ,151 11,614 10, ,187 12,562 10, ,390 8,916 8, ,773 7,260 7, ,305 3,909 3, ,708 2,460 2, Vysvětlivky: Q,SC,W je produkce solárními kolektory použitá pro přípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce solárními kolektory použitá pro vytápění; Q,MAX,el je maximální započitatelná produkce exportované elektřiny (omezení v rámci výpočtu primární ); Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickým systémem (celková i využitá při výpočtu primární ); Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami (celková i využitá při výpočtu primární ) a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. Celková dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 22, ,133 8,710 0, , , ,120 8,449 0, , , ,133 8,710 0, , , ,128 8,623 0, , , ,133 8,710 0, , ,128 8,623 0, , ,133 8,710 0, , ,133 8,710 0, , , ,128 8,623 0, , , ,133 8,710 0, , , ,128 8,623 0, , , ,133 8,710 0, ,854 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané : Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q,fuel,H: 90,804 GJ 25,223 MWh 16 kwh/m2 Pomocná na vytápění Q,aux,H: Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

30 Dodaná na vytápění za rok EP,H: 90,804 GJ 25,223 MWh 16 kwh/m2 Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: Dodaná na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba na nucené větrání Q,fuel,F: 1,563 GJ 0,434 MWh 0 kwh/m2 Pomocná na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F: 1,563 GJ 0,434 MWh 0 kwh/m2 Vyp.spotřeba na přípravu TV Q,fuel,W: 103,906 GJ 28,863 MWh 19 kwh/m2 Pomocná na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: 103,906 GJ 28,863 MWh 19 kwh/m2 Vyp.spotřeba na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 4,222 GJ 1,173 MWh 1 kwh/m2 Dodaná na osvětlení za rok EP,L: 4,222 GJ 1,173 MWh 1 kwh/m2 Celková roční dodaná Q,fuel=EP: 200,495 GJ 55,693 MWh 36 kwh/m2 Produkce : Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: 97,327 GJ 27,035 MWh 18 kwh/m2 z toho se do výpočtu prim. zahrne: 91,207 GJ 25,335 MWh 16 kwh/m2 Měrná dodaná budovy Celková roční dodaná : 55,693 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1543,9 m2 Měrná dodaná EP,V: 11,4 kwh/(m3.a) Měrná dodaná budovy EP,A: 36 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané podle energonositelů, primární a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, ,2 54,6 58,2 5,3 14,6 43,9 46,8 4,3 elektřina z FV užitá v budově 0,0 1,0 0,0000 7, , , ,2 --- SOUČET 25,2 54,6 65,2 5,3 28,9 43,9 61,1 4,3 Energo- Faktory Osvětlení Pom. nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0,2930 0,7 2,0 2,1 0, elektřina z FV užitá v budově 0,0 1,0 0,0000 0, , SOUČET 1,2 2,0 2,6 0, Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0,2930 0,3 0,8 0,9 0, elektřina z FV užitá v budově 0,0 1,0 0,0000 0, , SOUČET 0,4 0,8 1,1 0, Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, elektřina z FV užitá v budově 0,0 1,0 0, elektřina z FV exportovaná -3,0-3,2 0,0000 3,4-10,2-10,9 SOUČET ,4-10,2-10,9 Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

31 s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] elektřina ze sítě 33, , ,062 9,894 elektřina z FV užitá v budově 21, , elektřina z FV exportovaná ,236-10, SOUČET 55,693 91, ,068 9,894 Vysvětlivky: Q,f je dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 9,894 t Celková primární za rok: 119,068 MWh 428,643 GJ Neobnovitelná primární za rok: 91,073 MWh 327,861 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4 886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1 543,9 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 2,0 kg/(m3.a) Měrná celková primární E,pC,V: 24,4 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,V: 18,6 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 6 kg/(m2.a) Měrná celková primární E,pC,A: 77 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,A: 59 kwh/(m2.a) STOP, Energie 2013 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída. A

32 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

33 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 2 / 20 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) [m 3 ] 4886,4 Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem [m 2 ] 1582,8 budovy V) Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,32 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 1543,9 Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Druhy (energonositele) užívané v budově Černé uhlí Propan-butan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné

34 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 3 / 20 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy ZÓNA č. 1: Byty Plocha Součinitel prostupu tepla Činitel tepl. redukce Měrná ztráta prostupem tepla Vypočtená Referenční hodnota hodnota Splněno A j U j U N,rc,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 372,92 0,16 1,00 61,2 265,73 0,11 1,00 30,3 76,50 0,14 1,00 10,6 95,40 0,84 1,00 80,1 26,50 1,03 1,00 27,3 34,20 0,86 1,00 29,4 13,68 0,86 1,00 11,8 28,88 0,85 1,00 24,5 18, ZÓNA č. 2: Společenská místnost 18,75 0,16 1,00 3,1 19,83 0,21 1,00 4,1 3,60 0,20 1,00 0,7 8,12 0,16 1,00 1,3 115,03 0,15 0,71 12,2 7,34 0,80 1,00 5,9 17,17 0,80 1,00 13,7 1,80 0,86 1,00 1,5 3, ZÓNA č. 3: Hala 141,20 0,16 1,00 23,2 12,64 0,21 1,00 2,6 13,58 0,20 1,00 2,7 6,09 0,16 1,00 1,0 40,50 0,11 1,00 4,6 8,60 0,21 1,00 1,8 (pokračování)

35 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 4 / 20 (pokračování) Konstrukce obálky budovy Plocha Součinitel prostupu tepla Činitel tepl. redukce Měrná ztráta prostupem tepla Vypočtená Referenční hodnota hodnota Splněno A j U j U N,rc,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 11,38 0,21 1,00 2, ZÓNA č. 4: Sklepy a technická místnost 13,93 0,17 1,00 2,3 64,42 0,15 0,74 7,1 19,85 1,05 1,00 20,8 20,64 1,04 1,00 21,5 1,71 1,09 1,00 1,9 4,19 1,20 1,00 5,0 3,92 1,20 1,00 4,7 29,33 0,16 1,00 4,8 6,31 0,16 1,00 1,0 78,28 0,15 0,64 7,5 0,81 0,95 1,00 0,8 Celkem 1 582,8 x x x x 475,9 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna 18,1 Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] Byty 20, ,7 0, ,22 Společenská místnost 20,0 343,4 0,35 120,19 Hala 11,0 903,2 1, ,65 Sklepy a technická místnost 11,0 257,2 0,80 205,76 Celkem x 4 886,5 x 2 877,81 2,3

36 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 5 / 20 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,30 0,59 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

37 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 6 / 20 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Hodnocená budova/zóna: Byty elektřina ze sítě Společenská místnost elektřina ze sítě Hala elektřina ze sítě Sklepy a technická místnost elektřina ze sítě Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn η H,gen nebo COP H,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

38 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 7 / 20 b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova x x x x Hodnocená budova/zóna: η C,em b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu Chladící faktor referenčního Požadavek splněn EER C,gen zdroje chladu EER C,gen [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

39 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 8 / 20 b.3) větrání Hodnocená budova/zóna Referenční budova Hodnocená budova/zóna: Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x 1750 Byty elektřina ze sítě 500 Společenská místnost elektřina ze sítě 500 Hala elektřina ze sítě 500 Sklepy a technická místnost elektřina ze sítě 500 b.4) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x Hodnocená budova/zóna:

40 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 9 / 20 Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x Hodnocená budova/zóna: b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x a 7 150,0 Hodnocená budova/zóna: Byty elektřina ze sítě ,4 101,1 Společenská místnost elektřina ze sítě ,4 101,1 Hala elektřina ze sítě 96 0,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

41 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 10 / 20 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě Účinnost zdroje tepla Účinnost referenčního Požadavek splněn teplé vody pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: Byty 0,00 Společenská místnost 0,00 Hala 0,01 Sklepy a technická místnost 0,01

42 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 11 / 20 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu Byty Společenská místnost Hala Sklepy a technická místnost

43 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 12 / 20 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 43,182 22,771 x x 19,252 19,252 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 79,379 25,223 1,520 0,434 32,450 28,863 15,930 1,173 (3) Pomocná [MWh/rok] (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 79,379 25,223 1,520 0,434 32,450 28,863 15,930 1,173 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]

44 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 13 / 20 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova 21,923 1,0 0,0 21,923 0,000 Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu 3,412-3,2-3,0-10,918-10,236 d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 33,769 3,2 3,0 108, ,308 elektřina z FV užitá v budově elektřina z FV exportovaná 21,923 1,0 0,0 21,923 0,000-3,2-3,0-10,918-10,236 Celkem 55,693 x x 119,068 91,073 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 129,280 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 55,693 (8) Referenční budova [kwh/m 2 84.rok] (9) Hodnocená budova 36 Splněno (ano/ne) ano

45 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 14 / 20 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 157,827 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 91,072 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) [kwh/m rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 59 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 119,068 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 27,996 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 23,5 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 129,280 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 157,827 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,59 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 79,379 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 1,520 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 32,450 osvětlení [MWh/rok] 15,930 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.

46 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 15 / 20 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku

47 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 16 / 20 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] x x Technické systémy budovy: vytápění: x x chlazení: x x větrání: x x úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: x x x x osvětlení: x x Obsluha a provoz systémů budovy: x x x Ostatní - uveďte jaké: x x x Celkem x

48 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 17 / 20 Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti opatření Obsluha Technické a provoz systémy systémů budovy budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku

49 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 18 / 20 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii A Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu

50 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 1582,8 m 2 0,32 m 2 /m ,9 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 55,693 91,072

51 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Elektřina ze sítě: 33,8 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Elektřina z FV/KVET: 21,9 UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 25,22 0,43 28,86 1,17 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany Průkaz energetické náročnosti budovy - Dětské volnočasové centrum Fialka SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Autor: Jakub Štěpánek Konzultace: Václav Šváb, ENVIC, o.s. Objekt: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 78/2013 Sb. Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Bytový dům ul. Vlasty Vlasákové č.937/7, 938/9, 939/11, 940/13

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více