ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, Bor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, Bor únor

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská 231, Bor IČO: DIČ: Zastoupený: Mgr. Valečková ředitelka školy Tel. Fax: Identifikace provozovatele předmětu energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská 231, Bor IČO: DIČ: Zastoupený: Mgr. Valečková ředitelka školy Tel. Fax: Identifikace zpracovatele energetického auditu Ing. Milan Šitera - PROJEKTservis Jabloňová 2049, Tachov IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Milan Šitera majitel firmy Tel. Fax: Energetický auditor: Jaroslav Drahota, č.osvědčení 55/2002 Identifikace předmětu energetického auditu Vlastník objektu: Plzeňský kraj, Kroupova , Plzeň Energetický audit byl proveden na budovu Plzeňská čp.231, Bor a její zařízení. 1

3 2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.1. Základní údaje předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Předmětem auditu je objekt Středního odborného učiliště zemědělského Bor, Plzeňská ul. čp.231, Bor. Popis předmětu energetického auditu Objekt se nachází na křižovatce Plzeňské ulice v Boru. Budova slouží výhradně jako školské zařízení pro teoretickou výuku 207 žáků. Škola má dále 29 učitelů a zaměstnanců školy. Jedná se o historickou čtyřpodlažní (částečné podsklepení, 1. a 2.NP a částečně využité podkroví) budovu z konce 19.stol. (bývalá dívčí škola). V 70-tých létech 20.stol. byla provedena částečná rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení. Zdivo nadzemních podlaží je cihelné tl. 30 až 85 cm. Zdivo sklepa je kamenné. Stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s dřevěným vázaným krovem. Zdivo sklepa je vlhké, je zde zřetelná podzemní vlhkost z přilehlých komunikací. Budova je napojena na veřejný rozvod elektrické energie a zemní plyn. Jiné energie se zde nespotřebovávají. Vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody jsou zajišťovány z vlastní plynové kotelny umístěné ve sklepě domu. Podklady pro zpracování energetického auditu - projektová dokumentace SOU zemědělské Bor starý stav zpracovaná jako paspart stavby firmou Ateliér IMAGE, Stráž u Tachova v lednu 1999 pod zak.č závazné stanovisko MěÚ Tachov odboru školství a kultury č.j OŠK RP Líb ze dne závazné stanovisko pro obnovu fasády a výměny oken Plzeňská 231, Bor - účetní doklady SOUz Bor: vyúčtování (fakturace) el.energie, plynu a vody za období 2008 až protokol o autorizovaném měření účinnosti a kontrole spalinových cest za období 2004 až 2007 Situační plán 2

4 2.2. Základní údaje o energetických vstupech předmětu energetického auditu Roční množství nakupovaných energií a zemního plynu je stanoveno z účetních dokladů zadavatele. Jako výchozí hodnoty pro zpracování auditu jsou uvažovány údaje za období 05/ /2011. SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH A VÝSTUPECH Údaje za období : 05/2008 až 04/2009 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis. Kč (vč.dph) El.energie MWh 15,888 3,6 57,20 69,148 Teplo GJ Zemní plyn tis.m3 13,220 34,05 450,14 184,756 Celkem vstupy paliv a energie 507,34 253,904 Údaje za období : 05/2009 až 04/2010 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis. Kč (vč.dph) El.energie MWh 15,227 3,6 54,81 68,566 Teplo GJ Zemní plyn tis.m3 13,883 34,05 455,39 168,500 Celkem vstupy paliv a energie 510,2 237,066 Údaje za období : 05/2010 až 04/2011 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis Kč (vč.dph) El.energie MWh 17,806 3,6 64,10 79,292 Teplo GJ Zemní plyn tis.m3 13,883 34,05 472,72 189,123 Celkem vstupy paliv a energie 536,82 268,415 Komentář Komentář Komentář Rekapitulace spotřeby energií a jejich průměrná spotřeba Období Jedn. 05/08-04/09 05/09-04/10 05/10-04/11 Spotřeba elektřiny MWh/r 15,888 15,227 17,806 Spotřeba zemního plynu tis.m3/r 13,220 13,374 13,883 Denostupně za rok D 19.. C*dny 2991,6 3173, ,1 Topné období dny Průměrná venkovní teplota C 7,6 6,8 7,1 Průměrné hodnoty Průměrná hodnota denostupňů za rok D 19 C*dny 3081,4 Průměrná venkovní teplota v topném období C 10,47 Průměrná spotřeba elektřiny MWh/r 16,307 Průměrná spotřeba zemního plynu tis.m3/r 13,492 Využití objektu ani jeho kapacity se v daných letech neměnily. Rovněž tak nedošlo k žádným stavebním úpravám. Spotřeba energií se proto každoročně mění pouze v závislosti na počasí. 3

5 2.3. Vlastní energetické zdroje Vlastním energetickým zdrojem energie pro vytápění je plynová kotelna na zemní plyn umístěná ve sklepě objektu. V kotelně jsou instalovány 2 kotle VIESSMANN KK2 s atmosférickými hořáky (rok výroby a uvedení do provozu 1991) každý o výkonu 46,4 kw. Účinnost kotlů je odhadována na 87%. KOTELNA je zatříděna jako kotelna třídy III. dle ČSN , nízkotlaká teplovodní s režimem 90/70 C. Pro provoz je nutná občasná obsluha topiče. Topná voda je vedena jedním topným okruhem k jednotlivým otopným tělesům. Rozvody a jejich izolace jsou zánovní, jejich údržba není zanedbaná. Otopná tělesa jsou ocelová článková. Teplá užitková voda je zajišťována elektrickými lokálními průtokovými zásobníkovými ohřívači umístěnými vždy u jednotlivých výtokových jednotek. Celkem se jedná o 5ks průtokových ohřívačů s prům. výkonem a 2,7 kw a 1 ks zásobníkového ohřívače 1,75 kw. BILANCE VÝROBY ENERGIE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Ukazatel Jedn. Roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep 0, Dosažitelný elektrický výkon celkem MW 0 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW 0 5 Výroba elektřiny MWh 0 6 Prodej elektřiny (z ř.5) MWh 0 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh 0 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ 0 9 Výroba dodávkového tepla GJ 411,27 10 Prodej tepla ( z ř.9) GJ 0 11 Spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla GJ 472,72 12 Spotřeba tepla v palivu celkem (ř.8+ř.11) GJ 472,72 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ UKAZATELE VLASTNÍHO ENERGETICKÉHO ZDROJE Ukazatel Roční hodnota Roční energetická účinnost zdroje 87,0% Roční energetická účinnost výroby el.energie 0 Roční energetická účinnost výroby tepla 87,00% Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny 0 Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla 1,149 GJ/GJ Roční využití instalovaného el.výkonu 0 Roční využití dosažitelného el.výkonu 0 Roční využití pohotového el.výkonu 0 Roční využití instalovaného tepelného výkonu 1377,78 hod/rok TECHNICKO-EKONOMICKÉ PARAMETRY VLASTNÍHO ENERGETICKÉHO ZDROJE Název Hodnota Jednotka Instalovaný tepelný jmenovitý výkon 0,0928 MW Teplotní režim 90/70 C C Jmenovitý statický tlak 500 kpa Spotřeba paliva m 3 /rok Výhřevnost paliva 34,05 MJ/m 3 Dodávka tepla v palivu 472,72 GJ/rok z toho dodávka pro TUV 0 GJ/rok Dodávka tepla z kotelny 411,27 GJ/rok Účinnost výroby tepla 87,0 % Využití instalovaného výkonu 1377,78 hod/rok Náklady na palivo Kč Ostatní náklady na výrobu tepla (odhad) Kč Výrobní cena tepla (nákladová bez odpisů) 400,07 Kč/GJ 4

6 2.4. Zajištění dodávky tepelné energie pro vytápění a dodávku teplé vody Do předmětu EA není dodáváno teplo z vnějších teplovodů. Zdrojem tepla pro vytápění je vlastní plynová kotelna uvnitř objektu. Teplá užitková voda je zajišťována elektrickými lokálními průtokovými zásobníkovými ohřívači umístěnými vždy u jednotlivých výtokových jednotek. Celkem se jedná o 5ks průtokových ohřívačů s prům. výkonem 2,7 kw a 1 ks zásobníkového ohřívače 1,75 kw Zajištění dodávky elektrické energie SOUz bor odebírá elektřinu z rozvodné sítě ČEZ a.s.. Do budovy je přiveden jeden hlavní přívod o parametrech 3+PEN, 50Hz, 400/230V TN-C-S. Přípojka je provedena kabelem AYKY 4x16 do elektroměrového rozvaděče NER (hlavní jistič 40A). Pro celou budovy je jedno fakturační měření Zajištění dodávky zemního plynu Objekt čp.231 je plynofikován, dodavatelem plynu je Západočeská plynárenská a.s. Zemní plyn se spotřebovává pro výrobu tepla v kotelně. Odběr plynu je měřen jedním plynoměrem. Plyn je nakupován podle ceníku ZPČ Rozvod energie v předmětu energetického auditu Rozvody ÚT Topný systém objektu je teplovodní 90/70 C, potrubní rozvody ocelové vedené po povrchu. Otopná tělesa jsou ocelová článková, jsou použity termostatické ventily s volně nastavitelnými teplotami. Rozvody TUV Teplá užitková voda je zajišťována elektrickými lokálními průtokovými zásobníkovými ohřívači umístěnými vždy u jednotlivých výtokových jednotek. Celkem se jedná o 5ks průtokových ohřívačů s prům. výkonem 2,7 kw a 1 ks zásobníkového ohřívače 1,75 kw. Rozvody vzduchotechniky se nevyskytují. Pouze ve vnitřních přímo neodvětrávaných prostorech jsou ventilátory bez rekuperace. Rozvody elektřiny Napojení na rozvod el.energie je provedeno z hlavního rozvaděče umístěného u vstupu do budovy. Hlavní přívod o parametrech 3+PEN, 50Hz, 400/230V TN-C-S, jištění 40A. Odtud je rozvod veden do podružných rozvaděčů. V objektu jsou pak jednotlivé okruhy zásuvek a osvětlení. Rozvody jsou vyhovující. Spotřebiče Ke spotřebičům energie patří technologické spotřebiče a zařízení budovy. Technologické spotřebiče se v předmětu EA nachází v učebnách (především osobní počítače, výukové přístroje). V budově se energie spotřebovává na vytápění (teplo z kotelny), TUV (lokální elektrické spotřebiče) a dále na ostatní spotřebu (osvětlení, ostatní běžné kancelářské a provozní spotřebiče). Intenzita využití technologických spotřebičů závisí na výukových plánech a proto nelze hodnotit jejich produktivitu, popř. měrnou spotřebu na výrobek. Spotřeba elektřiny Předmět EA je přímým odběratelem ČEZ a.s.. Přehled spotřeby elektřiny je v kap Výsledná cena elektřiny odpovídá sazbě C Spotřeba elektřiny je v podstatě v průběhu let konstantní. Smluvní vztahy a místní podmínky Na dodávky energií má provozovatel řádně uzavřené smlouvy (Západočeská energetika a.s. na dodávku elektřiny a Západočeská plynárenská a.s. na dodávku plynu). Provozovatel sleduje hospodaření z pohledu celkových odběrů. Spotřeba TUV TUV se ohřívá v lokálních elektrických průtokových a zásobníkových ohřívačích. Projektovaná spotřeba je 2m 3 /den. Ve skutečnosti se jedná asi o polovinu, tj. 1m 3. 5

7 Budova školy Budova školy pochází z konce 19.stol. a je vystavěna v klasické zděné technologii. V 70-tých létech minulého století byla provedena přístavba sociálního zařízení a asi v této době byly též vyměněny okna za okna dřevěná zdvojená.. Zdivo nadzemních podlaží je cihelné tl. 30 až 85cm. Zdivo sklepa je kamenné. Stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s dřevěným vázaným krovem. Zdivo sklepa je vlhké, je zde zřetelná podzemní vlhkost z přilehlých komunikací. Podkroví je částečně zatepleno (místnosti učeben). Okna jsou dřevěná zdvojená. Skutečné tepelně-technické vlastnosti konstrukcí nevyhovují požadavkům současných norem VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 SOUz Bor Plzeňská původní stav Název úlohy: Zpracovatel: Ing. Milan Šitera - PROJEKTservis Zakázka: Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,8 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-1,5 C 83,0 202,0 115,0 115,0 151,0 3. měsíc 31 2,2 C 122,0 245,0 169,0 169,0 259,0 4. měsíc 30 6,8 C 158,0 292,0 238,0 238,0 407,0 5. měsíc 31 11,6 C 209,0 217,0 302,0 302,0 540,0 6. měsíc 30 15,0 C 216,0 288,0 295,0 295,0 533,0 7. měsíc 31 16,6 C 223,0 320,0 320,0 320,0 576,0 8. měsíc 31 15,9 C 184,0 317,0 277,0 277,0 486,0 9. měsíc 30 12,4 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 7,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 11. měsíc 30 2,2 C 50,0 130,0 68,0 68,0 97,0 12. měsíc 31-1,2 C 36,0 86,0 47,0 47,0 58,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,8 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-1,5 C 86,0 86,0 169,0 169,0 3. měsíc 31 2,2 C 130,0 130,0 216,0 216,0 4. měsíc 30 6,8 C 184,0 184,0 277,0 277,0 5. měsíc 31 11,6 C 245,0 245,0 324,0 324,0 6. měsíc 30 15,0 C 252,0 252,0 302,0 302,0 7. měsíc 31 16,6 C 263,0 263,0 335,0 335,0 8. měsíc 31 15,9 C 216,0 216,0 313,0 313,0 9. měsíc 30 12,4 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 7,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 11. měsíc 30 2,2 C 50,0 50,0 104,0 104,0 12. měsíc 31-1,2 C 36,0 36,0 72,0 72,0 6

8 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: SOUz Bor Plzeňská 231 Geometrie (objem/podlah.pl.): 4027,0 m3 / 866,2 m2 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kj/(k.m2) Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Průměrné vnitřní zisky: 3530 W... odvozeny pro produkci tepla: 7,5+5,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky příkon osvětlení: 5100,0 W (využito 2000,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 20 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 20064,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 120,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Plynový kotel Viessmann Vitogas kw (podíl 50,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 87,0 % / 97,0 % Název zdroje tepla: Plynový kotel Viessmann Vitogas kw (podíl 50,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 87,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 300,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: ZO elektrický 125l (podíl 60,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Název zdroje tepla: Průtokový el. ohřívač 5ks (podíl 40,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Účinnost distribuce teplé vody: 95,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 3221,6 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 547,672 W/K 7

9 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] Cihla CP 60cm 193,90 1,060 1,00 0,300 Cihla CP 75cm 94,49 0,890 1,00 0,300 Cihla CP 50cm 62,91 1,210 1,00 0,300 Cihla CP 30cm 2,90 1,300 1,00 0,300 Cihla CP 45cm 241,69 1,334 1,00 0,300 Střecha šikmá 68,02 0,310 1,00 0,240 Cihla CP 85cm 27,10 0,833 1,00 0,300 1-Okno dřevěné zdvojené 1500x2150 (6ks) 19,35 2,400 1,00 1,500 1-Okno dřevěné zdvojené 1500x2150 (9ks) 29,03 2,400 1,00 1,500 2-Okno dřevěné zdvojené 1200x1400 ((2ks) 3,36 2,400 1,00 1,500 2-Okno dřevěné zdvojené 1200x1400 (1ks) 1,68 2,400 1,00 1,500 3-Okno dřevěné zdvojené 1200x1700 (6ks) 12,24 2,400 1,00 1,500 4-Okno dřevěné zdvojené 900x1700 (4ks) 6,12 2,400 1,00 1,500 5-Okno dřevěné zdvojené 2200x2100 (6ks) 27,72 2,400 1,00 1,500 6-Okno dřevěné zdvojené 2200x2100 (8ks) 36,96 2,400 1,00 1,500 7-Okno dřevěné zdvojené 600x1300 (4ks) 3,12 2,400 1,00 1,500 2a-Okno dřevěné zdvojené 1020x1200 (1ks) 1,22 2,400 1,00 1,500 8-Okno dřevěné zdvojené 700x900 (2ks) 1,26 2,400 1,00 1,500 Dveře vstupní AL prosklené 1360x2400 (1ks) 3,26 1,600 1,00 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 1133,760 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha přízemí na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 369,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 98,2 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,7 m Tepelný odpor podlahy: 1,91 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,246 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 90,696 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 67,083 do 244,48 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 109,941 / 35,993 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 90,696 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 67,083 do 244,48 W/K 8

10 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. nevytápěný prostor Název nevytápěného prostoru: Půda 1 Objem vzduchu v prostoru: 115,0 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 0,5 1/h Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění Strop podkroví 76,0 0,300 do interiéru Střecha šikmá původní nezatepl 157,0 3,126 do exteriéru Tepelná propustnost Hiu: 22,8 W/K Tepelná propustnost Hue: 490,782 W/K Měrný tok Hiu: 22,8 W/K Měrný tok Hue: 510,332 W/K Parametr b dle EN ISO 13789: 0,957 Název nevytápěného prostoru: Půda 2 Objem vzduchu v prostoru: 336,0 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 0,5 1/h 2. nevytápěný prostor Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění Dřevěná příčka - původní podkr 23,1 3,031 do interiéru Strop podkroví 150,5 0,300 do interiéru Střecha šikmá původní nezatepl 235,0 3,126 do exteriéru Tepelná propustnost Hiu: 115,166 W/K Tepelná propustnost Hue: 734,61 W/K Měrný tok Hiu: 115,166 W/K Měrný tok Hue: 791,73 W/K Parametr b dle EN ISO 13789: 0,873 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 122,366 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace Okno dřevěné zdvojené 1500x ,35 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno dřevěné zdvojené 1500x ,03 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Okno dřevěné zdvojené 1200x1400 3,36 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Okno dřevěné zdvojené 1200x1400 1,68 0,75 0,7 1,0 1,0 Jih Okno dřevěné zdvojené 1200x ,24 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno dřevěné zdvojené 900x1700 6,12 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ Okno dřevěné zdvojené 2200x ,72 0,7 0,7 1,0 1,0 Jih Okno dřevěné zdvojené 2200x ,96 0,75 0,7 1,0 1,0 Jih Okno dřevěné zdvojené 600x1300 3,12 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ Okno dřevěné zdvojené 1020x1200 1,22 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno dřevěné zdvojené 700x900 1,26 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Dveře vstupní AL proskl 1360x2400 3,26 0,72 0,7 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 6057, , , , , ,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 21336, , , ,9 6494,5 4377,2 9

11 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : Název zóny: SOUz Bor Plzeňská 231 Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,672 W/K 1208,507 W/K 90,696 W/K 122,366 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1969,241 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 118,815 10,752 6,057 16,809 0, ,0 102, ,295 9,103 10,414 19,517 0, ,0 82, ,175 9,555 13,678 23,233 0, ,0 70, ,342 8,788 17,512 26,300 0, ,0 42, ,973 8,707 17,461 26,168 0, ,0 22, ,650 8,305 19,516 27,821 0, ,0 7, ,333 8,582 21,336 29,918 0, ,0 3, ,923 8,707 19,666 28,372 0, ,0 5, ,552 8,836 15,385 24,221 0, ,0 19, ,023 9,530 11,337 20,867 0, ,0 47, ,170 9,730 6,495 16,224 0, ,0 74, ,610 10,703 4,377 15,080 0, ,0 95,649 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 572,805 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 126, ,814 4,740 0, , , ,814 3,521 0, , , ,814 3,243 0,546 92, , ,814 2,565 0,529 57, , ,814 2,183 0,546 32, , ,814 1,962 0,529 13, , ,814 2,027 0,546 8, , ,814 2,183 0,546 11, , ,814 2,626 0,529 28, , ,814 3,212 0,546 63, , ,814 3,742 0,529 97, , ,814 4,678 0, ,054 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 771,637 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 1421,6 W/K 1494,9 m2 0,41 W/m2K 0,95 W/m2K 10

12 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,37 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 1969, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 547,672 27,8 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 90,696 4,6 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 122,366 6,2 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 74,747 3,8 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 1133,760 57,6 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 766,510 38,9 % Střecha: 21,086 1,1 % Podlaha: 90,696 4,6 % Otvorová výplň: 346,164 17,6 % Strop: 122,366 6,2 % Příčka: --- 0,0 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 1969,241 W/K 4027,0 m3 0,49 W/m3K 35,9 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 1421,6 W/K 1494,9 m2 0,41 W/m2K 0,95 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 572,805 GJ 159,113 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4027,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 866,2 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 39,5 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 184 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 142 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 11

13 Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 126, ,814 4,740 0, , , ,814 3,521 0, , , ,814 3,243 0,546 92, , ,814 2,565 0,529 57, , ,814 2,183 0,546 32, , ,814 1,962 0,529 13, , ,814 2,027 0,546 8, , ,814 2,183 0,546 11, , ,814 2,626 0,529 28, , ,814 3,212 0,546 63, , ,814 3,742 0,529 97, , ,814 4,678 0, ,054 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 706,747 GJ 196,319 MWh 227 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 6,433 GJ 1,787 MWh 2 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 713,180 GJ 198,106 MWh 229 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 21,773 GJ 6,048 MWh 7 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 21,773 GJ 6,048 MWh 7 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 36,684 GJ 10,190 MWh 12 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 36,684 GJ 10,190 MWh 12 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 771,637 GJ 214,344 MWh 247 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4027,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 866,2 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 53,2 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 247 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie

14 3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3.1. Vlastní energetické zdroje Plynová kotelna je zánovní, s moderním zařízením na vysoké energetické i ekologické úrovni. Splňuje zákonem předepsané účinnosti využití paliva Spotřeba paliv a energií Roční energetická bilance stávajícího stavu V souladu se zadáním je za posuzovanou soustavu považována budova SOUz Plzeňská 231. Množství spotřeby a výroby energií není konstantní a mění se především v závislosti na topném režimu. Pro potřeby auditu byly použity průměrné údaje o spotřebě tepla za období 2008 až 2010, neboť tyto nejlépe vystihují využití školy. Název Výpočet Skutečnost GJ/rok GJ/rok Náklady Pozn. Vstup paliv a energie 799, , Kč el. ZP Z toho elektrická energie 64,89 64,10 Spotřeba obnovitelných a druhotných energií 0,0 0,0 Spotřeba paliv a energie 799, , Kč Dodávka tepla pro vytápění 734, , Kč Ztráty v kotelně 103,918 61,45 Spotřeba TUV Spotřeba tepla na vytápění 630, , Kč kotelna Spotřeba elektrické energie 64,89 64, Kč Komentář k údajům z energetické bilance a) Spotřeba elektrické energie Předpokládá se neustálý nárůst výukových pomůcek a případný rozvoj SOUz, nepředpokládá se proto snížení spotřeby elektřiny, naopak může dojít s rozvojem výuky k nárůstu. Největší podíl spotřeby elektřiny je v elektrických ohřívačích a osvětlení. Zde je úspora možná jednak změnou technologie ohřevu TUV na centrální ohřev a jednak změnou technologických spotřebičů za spotřebiče tř. A. b) Spotřeba tepelné energie Teoretická spotřeba tepelné energie pro vytápění byla určena na základě následujících výchozích podmínek: Místo stavby : Bor Výpočtová venkovní teploty: -15 C Charakter krajiny: normální krajina Průměrná venkovní teploty v topném období: 3,6 C Průměrná vnitřní teplota: dle charakteru místnosti Skutečné spotřeby tepelné energie vychází z údajů dle fakturace dodavatelů energie za období 2008 až c) Spotřeba zemního plynu Zemní plyn je využíván pro výrobu tepla v kotelně s velmi dobrou účinností. Snížení spotřeby zemního plynu lze očekávat provedením zateplení obvodového pláště, vnitřních konstrukcí mezi posledním podlažím a nevytápěnou půdou a výměnou nevyhovujících oken Rozvody energie Stav viditelných rozvodů v budově odpovídá jejich stáří a lze jej hodnotit jako uspokojivý. Vytápění bylo rekonstruované, uzavírací ventily jsou funkční. Rozvody elektřiny a plynu jsou v provozuschopném stavu a jsou pravidelně revidovány. 13

15 Budova - budova je konstrukčně stará, v původním stavu. Zdivo sklepa je vlhké. Údržba je prováděna v nejnutnější míře. - Obvodové zdivo přístavby ze 70-tých let minulého století je z cihel v tl. pouze 30cm - Okna jsou nevyhovující dřevěná zdvojená, často ve špatném stavu, některá křídla jdou špatně otvírat a nedoléhají - Krov je dřevěný ve vyhovujícím stavu - Krov a strop pod půdou jsou zatepleny minerální vatou v tl. cca 100mm - Obalové stavební konstrukce jako celek nesplňují požadavky ČSN na tepelně-technické vlastnosti budov a budova je hodnocena z hlediska energetické spotřeby jako nevyhovující - Vytápěcí soustava s teplotním spádem 90/70 C je jednookruhová, otopná tělesa jsou z ocelových článků, jsou vybavena termostatickými ventily 4. NÁVRH OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 4.1. Předpoklady pro modernizaci zdrojů tepla a budovy - budova je sice památkově chráněna, SOUZ však obdrželo povolení památkového ústavu v Plzni k zateplení fasády a výměně oken - v podmínkách školy nelze uvažovat o kogeneraci nebo o využití obnovitelných zdrojů - v místě školy není možné uvažovat o napojení na CZT či jiný zdroj energie - je možné uvažovat s ohřevem vody slunečními kolektory, toto řešení však bude narážet na odpor památkového ústavu (objekt leží přímo naproti zámku Bor) 4.2. Zjištění potenciálu energetických úspor Při hledání energetických úspor v tomto případě vycházíme především ze snížení spotřeby energie na vytápění objektu zateplením obvodového pláště se současnou výměnou oken tak, abychom získali budovu v třídě energetické náročnosti C, tj úsporné (v současnosti je objekt zařazen do třídy energetické náročnosti F, tj. velmi nehospodárné). Potenciál energetických úspor je v následujících oblastech: - zateplení obvodového pláště budovy dle ČSN a zvýšení vrstvy tepelné izolace půdních a podstřešních prostorů. - výměna dřevěných oken za nová s izolačním zasklením a mikroventilací - důsledná aplikace termostatických ventilů na všechna otopná tělesa - výměna článkových otopných těles za tělesa desková - výměna žárovek a zastaralých výbojek za úsporné - výměna technologického zařízení a strojů za nové spotřebiče tř. A,B Zateplení budovy Zateplení budovy na hodnoty požadované ČSN a vyhlášky č. 148/2007 Sb., tj. na třídu energetické náročnosti C vyhovující, znamená zateplení obvodového pláště min. EPS tl. 14cm a výměnu stávajících dřevěných oken za okna nová moderní plastová nebo dřevěná se součinitelem prostupu tepla celého okna min. U=1,20W/m 2 K. V následujících odstavcích je proveden výpočet pro výše uvedené zateplení a výměnu oken. 14

16 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 Název úlohy: SOUz Bor Plzeňská stav po zateplení obálky budovy Zpracovatel: Ing. Milan Šitera - PROJEKTservis Zakázka: Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,8 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-1,5 C 83,0 202,0 115,0 115,0 151,0 3. měsíc 31 2,2 C 122,0 245,0 169,0 169,0 259,0 4. měsíc 30 6,8 C 158,0 292,0 238,0 238,0 407,0 5. měsíc 31 11,6 C 209,0 217,0 302,0 302,0 540,0 6. měsíc 30 15,0 C 216,0 288,0 295,0 295,0 533,0 7. měsíc 31 16,6 C 223,0 320,0 320,0 320,0 576,0 8. měsíc 31 15,9 C 184,0 317,0 277,0 277,0 486,0 9. měsíc 30 12,4 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 7,3 C 86,0 220,0 126,0 126,0 205,0 11. měsíc 30 2,2 C 50,0 130,0 68,0 68,0 97,0 12. měsíc 31-1,2 C 36,0 86,0 47,0 47,0 58,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,8 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-1,5 C 86,0 86,0 169,0 169,0 3. měsíc 31 2,2 C 130,0 130,0 216,0 216,0 4. měsíc 30 6,8 C 184,0 184,0 277,0 277,0 5. měsíc 31 11,6 C 245,0 245,0 324,0 324,0 6. měsíc 30 15,0 C 252,0 252,0 302,0 302,0 7. měsíc 31 16,6 C 263,0 263,0 335,0 335,0 8. měsíc 31 15,9 C 216,0 216,0 313,0 313,0 9. měsíc 30 12,4 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 7,3 C 90,0 90,0 184,0 184,0 11. měsíc 30 2,2 C 50,0 50,0 104,0 104,0 12. měsíc 31-1,2 C 36,0 36,0 72,0 72,0 15

17 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: SOUz Bor Plzeňská 231 Geometrie (objem/podlah.pl.): 4027,0 m3 / 866,2 m2 Účinná vnitřní tepelná kapacita: 165,0 kj/(k.m2) Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 3530 W... odvozeny pro produkci tepla: 7,5+5,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba příkon osvětlení: 5100,0 W (využito 2000,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 20 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 20064,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 120,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: Plynový kotel Viessmann Vitogas kw (podíl 50,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 87,0 % / 97,0 % Název zdroje tepla: Plynový kotel Viessmann Vitogas kw (podíl 50,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 87,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 300,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: ZO elektrický 125l (podíl 60,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Název zdroje tepla: Průtokový el. ohřívač 5ks (podíl 40,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Účinnost distribuce teplé vody: 95,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 3221,6 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,5 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 547,672 W/K 16

18 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] Cihla CP EPS 193,90 0,240 1,00 0,300 Cihla CP EPS 94,49 0,230 1,00 0,300 Cihla CP EPS 62,91 0,250 1,00 0,300 Cihla CP EPS 42,90 0,260 1,00 0,300 Cihla CP EPS 241,69 0,250 1,00 0,300 Střecha šikmá - přiteplená 68,02 0,190 1,00 0,240 Cihla CP EPS 27,10 0,230 1,00 0,300 1-Okno PVC s dvojsklem 1500x2150 (6ks) 19,35 1,200 1,00 1,500 1-Okno PVC s dvojsklem 1500x2150 (9ks) 29,03 1,200 1,00 1,500 2-Okno PVC s dvojsklem 1200x1400 (2ks) 3,36 1,200 1,00 1,500 2-Okno PVC s dvojsklem 1200x1400 (1ks) 1,68 1,200 1,00 1,500 3-Okno PVC s dvojsklem 1200x1700 (6ks) 12,24 1,200 1,00 1,500 4-Okno PVC s dvojsklem 900x1700 (4ks) 6,12 1,200 1,00 1,500 5-Okno PVC s dvojsklem 2200x2100 (6ks) 27,72 1,200 1,00 1,500 6-Okno PVC s dvojsklem 2200x2100 (8ks) 36,96 1,200 1,00 1,500 7-Okno PVC s dvojsklem 600x1300 (4ks) 3,12 1,200 1,00 1,500 2a-Okno PVC s dvojsklem 1020x1200 (1ks) 1,22 1,200 1,00 1,500 8-Okno PVC s dvojskem 700x900 (2ks) 1,26 1,200 1,00 1,500 Dveře vstupní AL prosklené 1360x2400 (1ks) 3,26 1,600 1,00 1,700 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: 350,423 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha přízemí na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 369,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 98,2 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,7 m Tepelný odpor podlahy: 1,91 m2k/w Přídavná okrajová izolace: není Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,246 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 90,696 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 67,083 do 244,48 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 109,941 / 35,993 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 90,696 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 67,083 do 244,48 W/K 17

19 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. nevytápěný prostor Název nevytápěného prostoru: Půda 1 Objem vzduchu v prostoru: 115,0 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 5,0 1/h Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění Strop podkroví - přiteplený 76,0 0,160 do interiéru Střecha šikmá původní nezateplená 157,0 3,126 do exteriéru Tepelná propustnost Hiu: 12,16 W/K Tepelná propustnost Hue: 490,782 W/K Měrný tok Hiu: 12,16 W/K Měrný tok Hue: 686,282 W/K Parametr b dle EN ISO 13789: 0,983 Název nevytápěného prostoru: Půda 2 Objem vzduchu v prostoru: 336,0 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 5,0 1/h 2. nevytápěný prostor Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění Dřevěná příčka-podkroví-př 23,1 0,210 do interiéru Strop podkroví - přiteplený 150,5 0,160 do interiéru Střecha šikmá původní nezateplená 235,0 3,126 do exteriéru Tepelná propustnost Hiu: 28,931 W/K Tepelná propustnost Hue: 734,61 W/K Měrný tok Hiu: 28,931 W/K Měrný tok Hue: 1305,81 W/K Parametr b dle EN ISO 13789: 0,978 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 40,252 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Ff [-] Fc [-] Fs [-] Orientace Okno PVC s dvojsklem 1500x ,35 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno PVC s dvojsklem 1500x ,03 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Okno PVC s dvojsklem 1200x1400 3,36 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Okno PVC s dvojsklem 1200x1400 1,68 0,75 0,7 1,0 1,0 Jih Okno PVC s dvojsklem 1200x ,24 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno PVC s dvojsklem 900x1700 6,12 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ Okno PVC s dvojsklem 2200x ,72 0,75 0,7 1,0 1,0 Jih Okno PVC s dvojsklem 2200x ,96 0,75 0,7 1,0 1,0 Jih Okno PVC s dvojsklem 600x1300 3,12 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ Okno dřevěné s dvojsklem 1020x 1,22 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Okno dřevěné s dvojskem 700x90 1,26 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ Dveře vstupní AL prosklené 13 3,26 0,72 0,7 1,0 1,0 Východ Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 5919, , , , , ,7 Měsíc: Zisk (vytápění): 20449, , , ,2 6330,0 4276,7 18

20 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: SOUz Bor Plzeňská 231 Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,672 W/K 425,169 W/K 90,696 W/K 40,252 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1103,789 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 65,964 10,752 5,920 16,672 0, ,0 49, ,281 9,103 10,121 19,225 0, ,0 37, ,914 9,555 13,248 22,803 0, ,0 29, ,731 8,788 16,780 25,568 0, ,0 14, ,502 8,707 16,611 25,318 0,772 88,9 5, ,434 8,305 18,794 27,099 0,570 0, ,452 8,582 20,449 29,031 0,394 0, ,419 8,707 18,815 27,522 0,488 0, ,504 8,836 14,763 23,599 0,750 74,1 4, ,584 9,530 10,971 20,501 0, ,0 18, ,240 9,730 6,330 16,059 0, ,0 34, ,468 10,703 4,277 14,979 0, ,0 46,576 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 241,607 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 60, ,814 4,740 0,546 68, , ,814 3,521 0,494 51, , ,814 3,243 0,546 42, , ,814 2,565 0,529 23, , ,814 2,183 0,486 11, ,814 1, , ,814 2, , ,814 2, , , ,814 2,626 0,392 10, , ,814 3,212 0,546 28, , ,814 3,742 0,529 48, , ,814 4,678 0,546 64,506 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 361,174 GJ 19

21 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 556,1 W/K 1494,9 m2 0,42 W/m2K 0,37 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,37 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 1103, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 547,672 49,6 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 90,696 8,2 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 40,252 3,6 % Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb: 74,747 6,8 % Měrný tok plošnými kcemi Hd,c: 350,423 31,7 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 161,806 14,7 % Střecha: 12,924 1,2 % Podlaha: 90,696 8,2 % Otvorová výplň: 175,693 15,9 % Strop: 40,252 3,6 % Příčka: --- 0,0 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 1103,789 W/K 4027,0 m3 0,27 W/m3K 20,1 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 556,1 W/K 1494,9 m2 0,42 W/m2K 0,37 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 241,607 GJ 67,113 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4027,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 866,2 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 16,7 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 77 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 61 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 20

22 Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 60, ,814 4,740 0,546 68, , ,814 3,521 0,494 51, , ,814 3,243 0,546 42, , ,814 2,565 0,529 23, , ,814 2,183 0,486 11, ,814 1, , ,814 2, , ,814 2, , , ,814 2,626 0,392 10, , ,814 3,212 0,546 28, , ,814 3,742 0,529 48, , ,814 4,678 0,546 64,506 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 298,103 GJ 82,806 MWh 96 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 4,614 GJ 1,282 MWh 1 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 302,717 GJ 84,088 MWh 97 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 21,773 GJ 6,048 MWh 7 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 21,773 GJ 6,048 MWh 7 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 36,684 GJ 10,190 MWh 12 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 36,684 GJ 10,190 MWh 12 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 361,174 GJ 100,326 MWh 116 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4027,0 m3 Celková podlahová plocha budovy: 866,2 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 24,9 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 116 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie

23 4.3. Vyhodnocení úsporných opatření zateplením objektu a výměnou oken Skupina úspor Stávající stav Potenciál úspor v energii Potenciál úspor v energii Potenciál úspor nákladů GJ/rok % GJ/rok Kč 536,82 Stávající energetická náročnost vytápění - spotřeba paliva a energie (skutečnost) Stávající energetická náročnost vytápění 713,180 spotřeba paliva a energie (výpočet) Nová energetická náročnost vytápění po 302,717 *43,62 *234,103 * zateplení obvodových konstrukcí a výměně oken potřeba paliva a energie (výpočet) Beznákladová opatření 2,0 10, Celkem 292,02 45,6 244, potenciál energetických úspor je brán ze stávajícího výchozího stavu spotřeb, který generuje horší výsledky Největší potenciál úspor je v zateplení fasády a výměně oken * Úspory jsou vztaženy ke skutečné spotřebě paliva a energie na vytápění objektu. Rozdíl mezi skutečnou a vypočítanou energetickou náročností vytápění je způsoben tím, že JEDNAK pro výpočet byl zvolen typ výpočtu měsíčního pro komplexní hodnocení energ. náročnosti budou podle vyhlášky MPO ČR, který potřebu tepla na vytápění stanovuje na základě zadaných průměrných teplot a délek měsíců, tj. nejsou použity denostupně a JEDNAK proto, že ve výpočtu je uvažováno s předepsanými hygienickými hodnotami, které se pravděpodobně liší od skutečného provozu objektu. Z TOHOTO DŮVODU JSOU PRO VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY ZATEPLENÍM OBJEKTU POUŽITY HODNOTY SKUTEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE A VÝPOČTOVÉ HODNOTY PO ZATEPLENÍ OBJEKTU. ** Úspory jsou vztaženy ke skutečné spotřebě el.energie Klasifikace úsporných opatření dle finanční náročnosti Teoretický potenciál úspor lze z pozice majitele předmětu EA rozdělit dle finančních nároků na opatření: a) vysokonákladová b) nízkonákladová c) beznákladová Vysokonákladová opatření Vysokonákladová opatření zahrnují investice do zateplení budovy a výměnu oken Nízkonákladová opatření K nízkonákladovým opatřením patří doplnění termostatických ventilů, aplikace úsporných žárovek, které lze řešit v rámci běžných provozních oprav ve škole Beznákladová opatření Beznákladová opatření zahrnují zajištění motivace pracovníků školy k úsporám energie - zainteresovat pracovníky k úspornému, ale účinnému větrání ve třídách - důsledné dodržování vnitřních teplot místností využitím termostatických ventilů - zainteresovat obsluhu kotelny na znalostech nastavení ekvitermní časové křivky a na max.využití regulace 22

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové centrum Fialka - Říčany Průkaz energetické náročnosti budovy - Dětské volnočasové centrum Fialka SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dětské volnočasové

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Rohle včetně výměny zdroje vytápění Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn)

ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, U ŠKOLY 222/6 - BUDOVA II 28.ŘÍJNA 94/31, 460 07 LIBEREC HORNÍ RŮŽODOL Zpracoval Ing. Vojtěch

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Průkaz. energetické náročnosti budovy

Průkaz. energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Stávající stav bytový dům 602 00 Brno, Obilní trh 314/8 na p.č. 497 k.ú. Brno Veveří zpracovaný podle vyhlášky 78 / 2013 Sb. zpracovaný podle ČSN 73 05402_2013 posuzovaný

Více

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Dop. Dop. 100,8 117,8. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Na Hradčanech 12/27 PSČ, místo: 326, Plzeň Koterov Typ budovy: Rodinný dům

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha

Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům, V Dolině 1515/1b a 1515/1c, 101 00 Praha Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek, Se sídlem V Dolině 1515/1b a 1515/1c Praha

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3127 Ing.Dana Nagyová Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov. Strážovská 1247/22, Kyjov 697 01 Kyjov

ENERGETICKÝ AUDIT. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov. Strážovská 1247/22, Kyjov 697 01 Kyjov ENERGETICKÝ AUDIT DLE ZÁKONA Č. 406/2000 Sb. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov adresa: 697 01 Kyjov DEA Energetická agentura, s.r.o. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.:

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY: ZŠ ČERNOŠICE BUDOVA B A C, POD ŠKOLOU 447, 252 28 ČERNOŠICE Vedeno pod č. zakázky: 13129 Datum vypracování: 28. 6. 2013 Energetický specialista: Ing. Zdeněk Ročárek Oprávnění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

BYTOVÝ DŮM Dolákova 794 797 181 00, Praha 8 Bohnice

BYTOVÝ DŮM Dolákova 794 797 181 00, Praha 8 Bohnice HAMANN SERVICE s.r.o. Sokolovská 119 180 00 Praha 8 TEL/FAX 222 352 100 E-MAIL hamann-service@tiscali.cz ENERGETICKÝ AUDIT BYTOVÝ DŮM Dolákova 794 797 Praha, květen 2011 Obsah 1. IDENTIFIKLAČNÍ ÚDAJE...

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Stinná 981/53 618 00 Brno - Černovice INVESTOR : SBD Morava, stavební bytové družstvo Bolzanova 814/60 639 00 Brno OBJEDNATEL : SBD Morava,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Dotační programy v roce 2016 Nová zelená úsporám (NZÚ) Kotlíková dotace (OPŽP) PO2.1 Operační

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Penzion pro důchodce na ul. Tyršova č. p. 1271 ve Vsetíně

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Penzion pro důchodce na ul. Tyršova č. p. 1271 ve Vsetíně ENERGETICKÝ AUDIT Budova Penzion pro důchodce na ul. Tyršova č. p. 1271 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Pr kaz energetické náro nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifika ní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS ): Liberec - Rochlice, Dobiášova 1017, 460 06 Ú el budovy: Bydlení

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ Představa projektanta a zimní realita Přízemí Podkroví Řez SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ Hybridní otopný systém využívá jako zdroj energie teplovodní krb a

Více

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů za rok 2015 Eng (MPO) 4-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 111/15 ze dne 30.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015 Výkaz

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

Základní škola Angelovova v Praze 12 Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 12 - Modřany

Základní škola Angelovova v Praze 12 Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 12 - Modřany ENERGETICKÝ AUDIT EV.Č. 2015-048 Základní škola Angelovova v Praze 12 Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 12 - Modřany ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. Jiří Mazáček číslo oprávnění: 1395 21. června 2015 ENERGETICKÝ

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví:

Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy. (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 148/2007 Sb. Podrobnosti spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy (1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: EP A = 277,8 x EP/A c v kwh/(m 2.rok), EP je vypo

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Obecné Informace o Programu

Obecné Informace o Programu Obecné Informace o Programu Hlavní oblasti podpory Rodinné domy (2015+) Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD (zateplení, výměna výplní) Oblast podpory B - Výstavba RD s velmi

Více

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Pasivní dům Vějíř v Bystrci Pasivní dům Vějíř v Bystrci Autor: Vize Ateliér, s r.o. Běhounská 22, 602 00, Brno Tel.: +420 777 887 839, e-mail: info@vizeatelier.eu, web: www.vizeatelier.eu. 1. Úvod V Brně Bystrci se právě staví tento

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Rekonstrukce plynové kotelny v budově Mateřské školy v Kunštátě Zakázka malého rozsahu

Více

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice

Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Zkušenosti s provozem pasivního domu (dřevostavby) v České republice Martin Jindrák, Atrea s.r.o, Jablonec n.n.; rd@atrea.cz Tento příspěvek volně navazuje na článek z loňského sborníku této konference

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Lidový dům č. p. 362 ve Vsetíně

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Lidový dům č. p. 362 ve Vsetíně ENERGETICKÝ AUDIT Budova Lidový dům č. p. 362 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004 Sb.,

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 005930 - ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: 17.9.2013. Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7.

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 005930 - ing.milan Kramoliš - Brno Datum tisku: 17.9.2013. Identifikační údaje budovy 1556, 1559/7. 593 ing.milan Kramoliš Brno Datum tisku: 17.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

987,1 1725,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hvězdova 161/21 PSČ, místo: 14 Praha 4 Typ budovy: Poliklinika Plocha obálky

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Budova tělocvičny Tichá, č.p.331. 29/02/2012 1 z 89

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Budova tělocvičny Tichá, č.p.331. 29/02/2012 1 z 89 ENERGETICKÝ AUDIT AKCE: Budova tělocvičny Tichá, č.p.331 Objednatel: Obec Tichá, 742 74 Tichá č. 1 Vypracoval: Ing. Jaromír Holub, IPR spol. s r.o., Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín Datum: únor 2012 Číslo:

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR OBSAH 5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR 5.1. POTENCIÁL ÚSPOR A REALIZACE U SPOTŘEBITELSKÝCH SYSTÉMŮ 5.1.1. Sektor bydlení 5.1.2. Sektor dopravy 5.1.3. Terciální sféra 5.1.4 Sektor průmyslu 5.1.5.

Více