Zikova 1903/4, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz"

Transkript

1 generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, Praha doc. Ing. arch. Michal Kohout Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Vzorový projekt nájemního domu seniorského bydlení - Vícepodlažní varianta energ. tř. B projekt vzorového řešení SFRB - Státní fond rozvoje bydlení Dlouhá 741/13, Praha 1 hip coordinator hlavní inženýr chief engineer projektant části architekt of the part stupeň phase část part raz23, s.r.o. Charkovská 24, Praha 10 Ing. Zdeněk Rieger Ing. Lukáš Roubíček Mšeň 75, Mšeň DSP III.1.2 Průkaz energetické náročnosti budovy paré copy no. datum date vypracoval drawn by razítko/podpis stamp/signature Ing. Lukáš Roubíček

2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB VZOROVÉ PROJEKTY NÁJEMNÍCH DOMŮ SENIORSKÉHO BYDLENÍ VÍCEPODLAŽNÍ VARIANTA energetické třídy B Zpracovatel. Ing. Lukáš Roubíček Oprávnění k vypracování 1143 energetické náročnosti budovy Ing. Lukáš Roubíček projekce technických zařízení budov Praha, Středočeský a Liberecký kraj tel

3 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Stanovení systémové hranice a zón pro výpočet energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 1 -

4 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 2 -

5 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. Varianta B - Protokol výpočtu součinitele prostupu tepla Výpočet je proveden podle podle ČSN až 4 a ČSN EN ISO 6946:2008 Skladby jsou posuzováné na součinitel prostupu tepla, nikoliv na kondenzaci vodních par. Ve skladbách jsou uvedeny pouze vrstvy mající vliv na tepelnou obálku budovy. Mohou být zanedbávány hydroizolace, parozábrany atd. Všechny výrobky jsou počítány jako referenční a lze je zaměnit za jiné podobných vlastností. Zpracovatel: Datum: Ing. Lukáš Roubíček Okrajové podmínky výpočtu: Vnitřní teplota: 20 C Venkovní teplota: -13 C Rel. vlhkost vnitřní: 55% Rel. vlhkost venkvoníí: 84% Vysvětlivky: D u ekv Hodnota součinitele tepelné vodivosti matiriálu deklarovaná Hodnota součinitele tepelné vodivosti matiriálu návrhová Hodnota součinitele tepelné vodivosti ekvivalentí pro smíšené konstrukce Název skladby W01 Obvodová stěna Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Tenkostěnná omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM Mpa 300 0,215 0,226 0,226 1,33 3 Isover TF Profi 180 0,036 0,038 0,042 4,29 4 ETICS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 5 0,970 0,970 0,970 0,01 0,04 Celkem 500 Celkem R 5,804 U [W/(m2K)] 0,172 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,192 Název skladby W02 Štítová stěna Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 3 EPS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 50 0,038 0,040 0,040 1,25 0,04 Celkem 365 Celkem R 2,345 U [W/(m2K)] 0,426 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,446 Název skladby W03 Vnitřní nosné zdi Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 4 Vnitřní omítka Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 15 0,970 0,970 0,970 0,02 0,13 Celkem 330 Celkem R 1,197 U [W/(m2K)] 0,835 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,855 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 3 -

6 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Číslo vrstvy Název skladby D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM Mpa 300 0,215 0,226 0,226 1,33 3 XPS 180 0,036 0,038 0,042 4,29 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 500 Celkem R 5,804 U [W/(m2K)] 0,172 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,192 Číslo vrstvy Název skladby u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Liapor KM 300 AKU 12 MPa 300 0,315 0,331 0,331 0,91 3 Isover TF Profi 180 0,036 0,038 0,042 4,29 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 500 Celkem R 5,383 U [W/(m2K)] 0,186 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,206 Číslo vrstvy Název skladby u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Vnitřní omítka 15 0,970 0,970 0,970 0,02 2 Železobeton 200 1,300 1,365 0,331 0,60 3 Isover TF Profi 250 0,036 0,038 0,042 5,95 4 ETICS 5 0,970 0,970 0,970 0,01 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 470 Celkem R 6,747 U [W/(m2K)] 0,148 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,168 Číslo vrstvy Název skladby d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,13 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobeton 200 1,300 1,300 1,300 0,15 2 Minerální izolace + latě 180 0,037 0,039 0,048 3,75 3 Minerální izolace + latě 60 0,037 0,039 0,048 1,25 Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse Celkem U [W/(m2K)] 0,188 ΔU [W/(m2K)] 0,020 Název skladby Skladba (od interiéru) 0, Celkem R 5,324 U návrh [W/(m2K)] 0,208 d [mm] W05 Stěna k průjezdu W06 Stěna na terase k výtahové šachtě W07 Stěna přejezd výtahové šachty S01 Střecha D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 2 Spádová vrstva z lehčehého betonu mm 70 0,750 0,750 0,750 0,09 3 Parozábrana 1 1,000 1,000 1,000 0,00 4 Isover EPS 100S 400 0,037 0,039 0,039 10,26 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse Celkem W04 Sokl obvodové zdivo U [W/(m2K)] 0,094 ΔU [W/(m2K)] 0,020 0, Celkem R 10,629 U návrh [W/(m2K)] 0,114 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 4 -

7 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Číslo vrstvy Název skladby d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobeton 200 1,300 1,300 1,300 0,15 2 Minerální izolace + latě 180 0,037 0,039 0,048 3,75 3 Minerální izolace + latě 60 0,037 0,039 0,048 1,25 Číslo vrstvy U [W/(m2K)] 0,189 ΔU [W/(m2K)] 0,020 Název skladby 0, Celkem R 5,294 U návrh [W/(m2K)] 0,209 d [mm] D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 2 Parozábrana 1 1,000 1,000 1,000 0,00 3 Spádová vrstva z EPS 20-90mm 50 0,037 0,039 0,039 1,28 5 Isover EPS 100S 100 0,037 0,039 0,039 2,56 6 PIR deska Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 60 0,023 0,024 0,039 1,54 0,04 Celkem 391 Celkem R 5,664 U [W/(m2K)] 0,177 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,197 Číslo vrstvy Název skladby D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,17 Skladba (od interiéru) d [mm] Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Nášlapná vrstva 2 ŽB potěr 60 1,300 1,300 1,300 0,05 3 Isover EPS 100F 240 0,037 0,039 0,039 6,15 4 Hydroizolace 1 1,000 1,000 1,000 0,00 5 Podkladní deska 150 1,300 1,300 1,300 0,12 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 0,04 Celkem 151 Celkem R 6,526 U [W/(m2K)] 0,153 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,173 Číslo vrstvy Skladba (od interiéru) Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse Celkem Skladba (od interiéru) Název skladby Skladba (od interiéru) S02 Přejezd výtahové šachty d [mm] S03 Podlaha teras P01 Podlaha na zemině P04 Podlaha nad průjezdem 1.NP D u ekv R [(m 2.K)/W] 0,1 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi 1 Nášlapná vrstva 2 ŽB potěr 50 1,300 1,300 1,300 0,04 3 Kročejová izolace Isover TP 40 0,039 0,039 0,039 1,03 4 Železobetonový strop 180 1,300 1,300 1,300 0,14 5 Isover TF Profi 300 0,036 0,038 0,042 7,14 6 ETICS Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse 6 0,970 0,970 0,970 0,01 0,04 Celkem 486 Celkem R 8,492 U [W/(m2K)] 0,118 ΔU [W/(m2K)] 0,020 U návrh [W/(m2K)] 0,138 Okna a dveře Dřevěnná eurookna profil IV 68 s dvojsklem Uw 1,2 Uf=1,2 Ug=1,1 psi 0,045 g=67 Dveře obvodové Ud 1,5 Uf=1,7 Ug=1,2 psi 0,045 g=67 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 5 -

8 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Obsah PENB Předmětem zpracování PENB je bytový dům určený pro seniorské bydlení. Bytový dům je navrhován v energetické třídě B pro 32 osob. Při návrhu byly optimalizovány obvodové konstrukce pro dosažení energetické úrovně B. Citlivostní analýza orientace bytového domu vůči světovým stranám Dům je navrhován s orientací hlavních fasád S-J Při změně orientace bytového domu na JV či JZ bude bytový dům stále vycházet v energetické třídě B. V tabulce 1 jsou uvedeny změny v energetický spotřebách při různé orientaci domu. Celkově se dá říci, že takto malá změna v orientaci vůči světovým stranám nehraje v energetické spotřebě domu významnou roli. Při orientaci domu na JV vůči ideálnímu J se zvedne energetická potřeba o 5,5 GJ za rok. Městská varianta B Porovnání orientace domu vůči světovým stranám v návaznostni na energetickou spotřebu Dodané Dodaná na vytápění za rok EP,H: Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: Dodaná na osvětlení za rok EP,L: Celková roční dodaná Q,fuel=EP: Tabulka 1. ORIENTACE HLAVNÍ FASÁDY J JZ JV GJ MWh kwh/m2 GJ MWh kwh/m2 GJ MWh kwh/m2 218,273 60, ,033 61, ,736 62, ,19 34, ,19 34, ,19 34, ,69 2, ,69 2, ,69 2, ,154 97, ,914 98, ,617 99, Shrnutí technických a technologických systémů budovy: - Větrání přirozené, odtahové ventilátory na WC a v koupelnách, v kuchyni digestoře - Centrální příprava TV zásobníku teplé vody v technické místnosti nahřívané plynovým kondenzačním kotlem, cirkulace teplé vody - Nízkoteplotní vytápění, dvoutrubková otopná soustava, centrální zdroje tepla je plynový kondenzační kotel - Obvodové konstrukce navrhovány v nízkoenergetickém standardu - Okna dvojskla, francouzská trojskla Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 6 -

9 Přílohy: Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov 1. Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 sb. A čsn Průkaz energetické náročnosti budovy 3. Protokol průkazu energetické náročnosti budovy V Praze Ing. Lukáš Roubíček Poradenství energetika - projekce technických zařízení budov Praha, Středočeský a Liberecký kraj ČKAIT tel Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 7 -

10 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 8 -

11 Příloha č. 1 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2013 Vícepodlažní var. energ. tř. B Název úlohy: Zpracovatel: Ing. Lukáš Roubíček Zakázka: Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 4 Celkový počet osob v budově: neurčen Typ výpočtu potřeby : Okrajové podmínky výpočtu: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B - 9 -

12 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Byty nová obytná budova bytový dům nová budova 3382,74 m3 / 962,96 m2 1062,92 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 1653 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx příkon osvětlení: 336,0 W (využito 2800,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 67283,38 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 357,7 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Název zdroje tepla: Plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 90,4 W Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Centrální příprava TV plynovým kondenzačním kotlem (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 94,0 % Objem zásobníku TV: 1000,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 6,4 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 190,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 152,3 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 25,0 W Příkon regulace: 1,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 2494,094 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 73,7 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 246,915 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] S01 Střecha 265,73 0,114 1,00 30,293 0,240 P04 Podlaha nad průchodem 76,5 0,138 1,00 10,557 0,240 W01 Obvodová stěna S 117,84 0,189 1,00 22,272 0,300 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

13 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov W01 Obvodová stěna J 167,01 0,189 1,00 31,565 0,300 W01Obvodová stěna J boční 88,07 0,189 1,00 16,645 0,300 Okna balkonova J 95,4 (1,8x2,65 x 20) 0,900 1,00 85,860 1,500 Bocni balkonove prosklenni na 26,5 (0,5x2,65 x 20) 1,030 1,00 27,295 1,500 Okna J 34,2 (0,9x1,9 x 20) 1,270 1,00 43,434 1,500 Okna S malá 13,68 (0,9x1,9 x 8) 1,270 1,00 17,374 1,500 Okna S velká 28,88 (1,9x1,9 x 8) 1,270 1,00 36,678 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 321,972 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 18,276 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna balkonova J 95,4 0,5 0,67/0,33 0,65/1,0 0,589 J (90 st.) Bocni balkonove prosklenni na 26,5 0,5 0,48/0,52 0,65/1,0 0,405 V (90 st.) Okna J 34,2 0,67 0,64/0,36 0,65/1,0 0,9 J (90 st.) Okna S malá 13,68 0,67 0,64/0,36 0,65/1,0 0,9 S (90 st.) Okna S velká 28,88 0,67 0,65/0,35 0,65/1,0 0,9 S (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2669,2 4053,4 6155,9 7440,4 8056,2 7398,6 Měsíc: Zisk (vytápění): 7517,8 8392,3 6543,5 5877,5 3487,0 2226,3 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Společenská místnost nová obytná budova bytový dům nová budova 343,36 m3 / 103,5 m2 115,03 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 115 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 100,0 lx příkon osvětlení: 35,0 W (využito 2800,0 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 1739,93 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 9,3 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

14 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Název zdroje tepla: Plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Příkon čerpadel vytápění: 19,8 W Příkon regulace/emise tepla: 1,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Centrální příprava TV plynovým kondenzačním kotlem (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 94,0 % Objem zásobníku TV: 0,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 0,0 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 3,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 152,3 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 251,134 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 73,1 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 24,862 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] W01 Stěna J 18,7 0,192 1,00 3,590 0,300 W05 Stěna k průjezdu 19,7 0,206 1,00 4,058 0,300 S03 Podlaha teras 3,6 0,197 1,00 0,709 0,240 W04 Sokl 8,12 0,192 1,00 1,559 0,240 Okna J 7,34 (4,08x1,8 x 1) 1,220 1,00 8,960 1,500 Okna J francouzská 17,17 (3,18x2,7 x 2) 0,800 1,00 13,738 1,500 Okno do průchodu 1,8 (1,0x1,8 x 1) 1,270 1,00 2,286 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 34,900 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 1,529 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 2 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 115,03 m2 Exponovaný obvod podlahy: 24,25 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

15 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,106 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 12,158 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 8,112 do 54,505 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 14,765 / 3,305 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 12,158 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 2,301 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 8,112 do 54,505 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna J 7,34 0,67 0,75/0,25 0,65/1,0 0,393 J (90 st.) Okna J francouzská 17,17 0,5 0,77/0,23 0,65/1,0 0,6 J (90 st.) Okno do průchodu 1,8 0,67 0,64/0,36 1,0/1,0 0,0 Z (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 390,0 583,0 848,5 977,4 992,3 862,4 Měsíc: Zisk (vytápění): 890,9 1095,0 887,4 848,5 517,7 330,8 PARAMETRY ZÓNY Č. 3 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Hala nová obytná budova bytový dům nová budova 903,16 m3 / 256,4 m2 287,63 m2 165,0 kj/(m2.k) 11,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 112 W... odvozeny pro produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 75,0 lx příkon osvětlení: 120,0 W (využito 781,2 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 282,15 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 1,5 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Název zdroje tepla: Plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

16 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Příkon čerpadel vytápění: Příkon regulace/emise tepla: 10,0 W 1,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Centrální příprava TV plynovým kondenzačním kotlem (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 94,0 % Objem zásobníku TV: 0,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 0,0 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 0,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 0,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : Objem vzduchu v zóně: 725,238 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,3 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,1 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 23,933 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] W01 Stěna S 145,8 0,192 1,00 27,994 0,750 W05 Stěna do průchodu 12,64 0,206 1,00 2,604 0,750 S01Střecha 40,5 0,114 1,00 4,617 0,750 S03 Terasa podlaha 13,58 0,197 1,00 2,675 0,750 S02 Střecha výtahu 8,6 0,209 1,00 1,797 0,750 W07 Stěna výtahu 11,38 0,208 1,00 2,367 0,750 W06 Obvodová stěna terasa u vý 13,93 0,168 1,00 2,340 0,750 W04 Sokl 6,09 0,192 1,00 1,169 0,750 Okna S fasáda 19,85 (4,14x4,8 x 1) 1,230 1,00 24,413 3,500 Okna S 4 a 5NP 20,64 (3,9x2,65 x 2) 1,240 1,00 25,598 3,500 Okna V 5NP 1,71 (0,9x1,9 x 1) 1,270 1,00 2,172 3,500 dveře vstupni S 4,19 (1,6x2,62 x 1) 1,270 1,00 5,324 3,500 dveře vsutpni z průchodu 3,92 (1,45x2,7 x 1) 1,290 1,00 5,050 3,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 108,121 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 15,141 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 3 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 64,42 m2 Exponovaný obvod podlahy: 16,9 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,11 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,093 W/K Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

17 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -3,042 do 6,857 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 8,269 / 2,303 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,093 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 3,221 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -3,042 do 6,857 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna S fasáda 19,85 0,67 0,73/0,27 1,0/1,0 0,6 S (90 st.) Okna S 4 a 5NP 20,64 0,67 0,72/0,28 1,0/1,0 0,9 S (90 st.) Okna V 5NP 1,71 0,67 0,64/0,36 1,0/1,0 0,405 V (90 st.) dveře vstupni S 4,19 0,67 0,64/0,36 1,0/1,0 0,6 S (90 st.) dveře vsutpni z průchodu 3,92 0,67 0,6/0,4 1,0/1,0 0,0 Z (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 434,8 712,8 1345,9 1922,0 2608,3 2749,7 Měsíc: Zisk (vytápění): 2718,3 2256,3 1532,0 993,9 500,0 319,2 PARAMETRY ZÓNY Č. 4 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Geometrie (objem/podlah.pl.): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Sklepy a technická místnost nová obytná budova bytový dům nová budova 257,15 m3 / 66,86 m2 78,28 m2 0,0 kj/(m2.k) 11,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 2 W... odvozeny pro produkci tepla: 0,0+1,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 50,0 lx příkon osvětlení: 30,0 W (využito 781,2 h/rok) prům. účinnost osvětlení: 40 % spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kwh/(m2.a) další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 0,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Název zdroje tepla: Plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 94,0 % Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

18 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Příkon čerpadel vytápění: Příkon regulace/emise tepla: 5,0 W 1,0 / 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 4 : Objem vzduchu v zóně: 200,577 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 78,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,1 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,1 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 6,619 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 4 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K] W01 Stěny 29,33 0,189 1,00 5,543 0,750 W04 Sokl 6,31 0,192 1,00 1,212 0,750 Okna J 0,81 (0,9x0,9 x 1) 1,310 1,00 1,061 3,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 7,816 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 0,729 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 4 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha na terénu Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 78,28 m2 Exponovaný obvod podlahy: 11,1 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,46 m Tepelný odpor podlahy: 6,519 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,037 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,8 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,018 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,096 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,492 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -5,16 do 7,197 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 10,048 / 1,513 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,492 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 1,566 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od -5,16 do 7,197 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 4 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace Okna J 0,81 0,67 0,54/0,46 1,0/1,0 0,6 J (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 19,5 29,1 42,4 48,8 49,6 43,1 Měsíc: Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

19 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Zisk (vytápění): 44,5 54,7 44,3 42,4 25,9 16,5 PARAMETRY ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: Název konstrukce Plocha [m2] Souč.prostupu [W/m2K] Rozhraní zón Vstupní dveře do bytu 37,8 2, Stěny 239,96 0, Strop 78,28 0, Stěna 33,44 0, Stěna 17,9 0, Dveře 18,21 2, Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 3: Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 3: Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 4: Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 4: Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 4: Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 4: Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 3: Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 3: 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K 0,0 m3/s 0,0 W/K Rozhraní Ht [W/K] Hv [W/K] H [W/K] 1 a 3 303,085 0, ,085 1 a 4 52,213 0,000 52,213 2 a 3 55,904 0,000 55,904 2 a 4 29,594 0,000 29,594 Vysvětlivky: Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Byty Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 246,915 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 340,249 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 587,164 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,13: 303,085 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,14: 52,213 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 37,416 4,518 2,669 7,187 1, ,0 30, ,468 4,039 4,053 8,092 1, ,0 23, ,028 4,435 6,156 10,591 0, ,0 16, ,198 4,260 7,440 11,701 0, ,0 6, ,537 4,376 8,056 12,433 0,778 47,5 0, ,936 4,227 7,399 11,626 0,511 0, ,145 4,368 7,518 11,886 0,265 0,0 --- Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

20 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov 8 3,303 4,376 8,392 12,769 0,259 0, ,893 4,264 6,544 10,807 0,817 52,7 1, ,576 4,433 5,877 10,311 0, ,0 8, ,719 4,325 3,487 7,812 1, ,0 19, ,012 4,515 2,226 6,741 1, ,0 27,271 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 134,382 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 42, ,160 0,437 0,281 52, , ,754 0,325 0,254 42, , ,160 0,299 0,281 33, , ,025 0,237 0,272 19, , ,160 0,201 0,154 11, ,025 0,181 0,038 10, ,160 0,187 0,039 10, ,160 0,201 0,039 10, , ,025 0,242 0,161 11, , ,160 0,296 0,281 22, , ,025 0,345 0,272 38, , ,160 0,431 0,281 48,767 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 313,439 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 340,2 W/K 913,8 m2 0,56 W/m2K 0,37 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : Název zóny: Společenská místnost Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,862 W/K 38,729 W/K 12,158 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 75,750 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: --- Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,23: 55,904 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,24: 29,594 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 4,964 0,318 0,390 0,708 1, ,0 4, ,159 0,283 0,583 0,866 1, ,0 3,293 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

21 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov 3 3,539 0,310 0,848 1,158 0, ,0 2, ,378 0,296 0,977 1,274 0, ,0 1, ,475 0,304 0,992 1,296 0, ,0 0, ,942 0,293 0,862 1,155 0,723 37,9 0, ,633 0,303 0,891 1,194 0,530 0, ,651 0,304 1,095 1,399 0,465 0, ,392 0,297 0,887 1,184 0,888 75,7 0, ,436 0,310 0,848 1,158 0, ,0 1, ,668 0,303 0,518 0,821 1, ,0 2, ,515 0,318 0,331 0,649 1, ,0 3,866 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 19,848 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 5, ,208 0,046 0,056 6, , ,203 0,034 0,050 4, , ,208 0,031 0,056 3, , ,207 0,025 0,054 1, , ,208 0,021 0,056 0, , ,207 0,019 0,022 0, ,208 0,019 0,003 0, ,208 0,021 0,003 0, , ,207 0,025 0,041 0, , ,208 0,031 0,056 2, , ,207 0,036 0,054 4, , ,208 0,045 0,056 5,681 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 30,927 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 50,9 W/K 191,5 m2 0,44 W/m2K 0,27 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : Název zóny: Hala Vnitřní teplota (zima/léto): 11,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,933 W/K 126,483 W/K 7,093 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 157,509 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,31: 303,085 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,32: 55,904 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.4 H,34: --- Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

22 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 0,890 0,455 0,435 0,890 0, ,0 0, ,051 0,338 0,713 1,051 0, ,0 0, ,637 0,311 1,346 1,657 0,853 97,7 0, ,180 0,246 1,922 2,168 0,544 0, , , , , , ,033 0,308 0,994 1,302 0,742 50,0 0, ,859 0,359 0,500 0,859 0, ,0 0, ,768 0,449 0,319 0,768 0, ,0 0,108 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 0,793 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 0, ,025 0,759 0,029 0, , ,025 0,563 0,027 0, , ,025 0,519 0,029 0, ,025 0,410 0,003 0, ,025 0,349 0,003 0, ,025 0,314 0,003 0, ,025 0,324 0,003 0, ,025 0,349 0,003 0, ,025 0,420 0,003 0, , ,025 0,514 0,016 0, , ,025 0,599 0,029 0, , ,025 0,749 0,029 0,954 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 7,446 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 133,6 W/K 367,2 m2 1,07 W/m2K 0,36 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : Název zóny: Sklepy a technická místnost Vnitřní teplota (zima/léto): 11,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 6,619 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 10,111 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 7,492 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

23 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Výsledný měrný tok H: 24,222 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,41: 52,213 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,42: 29,594 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.3 H,43: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 0,025 0,007 0,019 0,026 0, ,0 0, ,032 0,005 0,029 0,034 0, ,0 0, ,042 0,004 0,042 0,047 0, ,0 0, ,040 0,004 0,049 0,052 0,436 50,0 0, , , , , , ,037 0,004 0,042 0,047 0,440 50,0 0, ,029 0,005 0,026 0,031 0, ,0 0, ,022 0,006 0,017 0,023 0, ,0 0,011 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 0,106 GJ Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 0, ,011 0,016 0, , ,008 0,015 0, , ,007 0,016 0, , ,006 0,009 0, ,005 0,003 0, ,005 0,003 0, ,005 0,003 0, ,005 0,003 0, ,006 0,003 0, , ,007 0,009 0, , ,009 0,016 0, , ,011 0,016 0,042 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná Q,fuel: 0,342 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 17,6 W/K 114,7 m2 0,44 W/m2K 0,15 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,32 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,915 42,05 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,00 % Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

24 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,276 3,11 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,972 54,84 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 715,2 111,332 18,96 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: 198,7 210,640 35,87 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % 2 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,862 32,82 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,158 16,05 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 3,829 5,06 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,900 46,07 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 50,1 9,917 13,09 % Střecha: ,00 % Podlaha: 115,0 12,158 16,05 % Otvorová výplň: 26,3 24,983 32,98 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 0,0 0,000 0,00 % 3 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: ,933 15,19 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 7,093 4,50 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,362 11,66 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,121 68,64 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 252,5 45,564 28,93 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: 50,3 62,557 39,72 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % Zbylé méně významné konstrukce: 64,4 7,093 4,50 % 4 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: --- 6,619 27,33 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 7,492 30,93 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- 2,295 9,47 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 7,816 32,27 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: ,00 % Střecha: ,00 % Podlaha: ,00 % Otvorová výplň: 0,8 1,061 4,38 % Podlaha nad průchodem: ,00 % Podlaha teras: ,00 % Zbylé méně významné konstrukce: 113,9 14,247 58,82 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 844,644 W/K 4886,4 m3 0,17 W/m3K 12,7 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

25 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 542,3 W/K 1587,3 m2 0,65 W/m2K 0,34 W/m2K Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 43,295 5,298 3,513 8,812 0, ,0 34, ,710 4,665 5,378 10,043 0, ,0 26, ,246 5,061 8,393 13,454 0,978 99,4 19, ,797 4,807 10,389 15,195 0,911 62,5 7, ,012 4,893 11,706 16,599 0,651 36,9 1, ,877 4,711 11,054 15,765 0,430 9,5 0, ,778 4,868 11,171 16,040 0,236 0, ,953 4,893 11,798 16,691 0,237 0, ,285 4,816 9,007 13,824 0,715 32,1 1, ,081 5,056 7,762 12,818 0,960 75,0 9, ,275 4,993 4,531 9,524 0, ,0 22, ,317 5,288 2,893 8,181 0, ,0 31,257 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 155,129 GJ 43,091 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1543,9 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 8,8 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 28 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 48, ,394 1,252 0,382 60, , ,982 0,930 0,345 48, , ,394 0,857 0,382 38, , ,257 0,678 0,337 22, , ,394 0,577 0,215 12, , ,257 0,518 0,065 10, ,394 0,535 0,047 10, ,394 0,577 0,047 11, , ,257 0,694 0,208 13, , ,394 0,849 0,362 25, , ,257 0,989 0,370 43, , ,394 1,236 0,382 55,444 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané : Vyp.spotřeba na vytápění za rok Q,fuel,H: 215,558 GJ 59,877 MWh 39 kwh/m2 Pomocná na vytápění Q,aux,H: 2,716 GJ 0,754 MWh 0 kwh/m2 Dodaná na vytápění za rok EP,H: 218,273 GJ 60,632 MWh 39 kwh/m2 Vyp.spotřeba na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná na chlazení Q,aux,C: Dodaná na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

26 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Dodaná na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba na nucené větrání Q,fuel,F: Pomocná na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná na nuc.větrání za rok EP,F: Vyp.spotřeba na přípravu TV Q,fuel,W: 123,765 GJ 34,379 MWh 22 kwh/m2 Pomocná na přípravu teplé vody Q,aux,W: 0,426 GJ 0,118 MWh 0 kwh/m2 Dodaná na přípravu TV za rok EP,W: 124,190 GJ 34,497 MWh 22 kwh/m2 Vyp.spotřeba na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 9,690 GJ 2,692 MWh 2 kwh/m2 Dodaná na osvětlení za rok EP,L: 9,690 GJ 2,692 MWh 2 kwh/m2 Celková roční dodaná Q,fuel=EP: 352,154 GJ 97,821 MWh 63 kwh/m2 Měrná dodaná budovy Celková roční dodaná : 97,821 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1543,9 m2 Měrná dodaná EP,V: 20,0 kwh/(m3.a) Měrná dodaná budovy EP,A: 63 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané podle energonositelů, primární a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, ,9 65,9 65,9 16,6 34,4 37,8 37,8 9,5 SOUČET 59,9 65,9 65,9 16,6 34,4 37,8 37,8 9,5 Energo- Faktory Osvětlení Pom. nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0,2930 2,7 8,1 8,6 0,8 0,9 2,6 2,8 0,3 zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET 2,7 8,1 8,6 0,8 0,9 2,6 2,8 0,3 Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC elektřina ze sítě 3,0 3,2 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] elektřina ze sítě 3,564 10,693 11,406 1,044 zemní plyn 94, , ,682 26,109 SOUČET 97, , ,088 27,153 Vysvětlivky: Q,f je dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární a Q,pC je celková primární použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární a emise CO2 budovy Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

27 Ing. Lukáš Roubíček - projekce technických zařízení budov - poradenství - energetika budov Emise CO2 za rok: 27,153 t Celková primární za rok: 115,088 MWh 414,316 GJ Neobnovitelná primární za rok: 114,375 MWh 411,750 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4 886,4 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1 543,9 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 5,6 kg/(m3.a) Měrná celková primární E,pC,V: 23,6 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,V: 23,4 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 18 kg/(m2.a) Měrná celková primární E,pC,A: 75 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární E,pN,A: 74 kwh/(m2.a) STOP, Energie 2013 Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetická třída B

28 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

29 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 2 / 20 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím [m 3 ] 4886,4 vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 1587,3 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,32 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 1543,9 Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Druhy (energonositele) užívané v budově Černé uhlí Propan-butan/LPG Dřevěné peletky Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné

30 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 3 / 20 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy ZÓNA č. 1: Byty Plocha Součinitel prostupu tepla Činitel tepl. redukce Měrná ztráta prostupem tepla Vypočtená Referenční hodnota hodnota Splněno A j U j U N,rc,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 265,73 0,11 1,00 30,3 76,50 0,14 1,00 10,6 117,84 0,19 1,00 22,3 167,01 0,19 1,00 31,6 88,07 0,19 1,00 16,6 95,40 0,90 1,00 85,9 26,50 1,03 1,00 27,3 34,20 1,27 1,00 43,4 13,68 1,27 1,00 17,4 28,88 1,27 1,00 36,7 18, ZÓNA č. 2: Společenská místnost 115,03 0,15 0,71 12,2 7,34 1,22 1,00 9,0 17,17 0,80 1,00 13,7 1,80 1,27 1,00 2,3 18,70 0,19 1,00 3,6 19,70 0,21 1,00 4,1 3,60 0,20 1,00 0,7 8,12 0,19 1,00 1,6 3, ZÓNA č. 3: Hala 6,09 0,19 1,00 1,2 19,85 1,23 1,00 24,4 20,64 1,24 1,00 25,6 1,71 1,27 1,00 2,2 (pokračování)

31 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 4 / 20 (pokračování) Konstrukce obálky budovy Plocha Součinitel prostupu tepla Činitel tepl. redukce Měrná ztráta prostupem tepla Vypočtená Referenční hodnota hodnota Splněno A j U j U N,rc,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 4,19 1,27 1,00 5, ZÓNA č. 4: Sklepy a technická místnost 3,92 1,29 1,00 5,1 145,80 0,19 1,00 28,0 12,64 0,21 1,00 2,6 40,50 0,11 1,00 4,6 13,58 0,20 1,00 2,7 8,60 0,21 1,00 1,8 11,38 0,21 1,00 2,4 13,93 0,17 1,00 2,3 0,00 7,1 78,28 0,15 0,64 7,5 0,81 1,31 1,00 1,1 6,31 0,19 1,00 1,2 29,33 0,19 1,00 5,5 Celkem 1 522,8 x x x x 542,3 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna 18,4 Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] Byty 20, ,7 0, ,22 Společenská místnost 20,0 343,4 0,35 120,19 Hala 11,0 903,2 1, ,65 Sklepy a technická místnost 11,0 257,2 0,80 205,76 Celkem x 4 886,5 x 2 877,81 2,3

32 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 5 / 20 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,34 0,59 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

33 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 6 / 20 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Hodnocená budova/zóna: Byty zemní plyn Společenská místnost zemní plyn Hala zemní plyn Sklepy a technická místnost zemní plyn Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn η H,gen nebo COP H,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

34 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 7 / 20 b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova x x x x Hodnocená budova/zóna: η C,em b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu Chladící faktor referenčního Požadavek splněn EER C,gen zdroje chladu EER C,gen [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).

35 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 8 / 20 b.3) větrání Hodnocená budova/zóna Referenční budova Hodnocená budova/zóna: Typ větracího systému Energonositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x Byty Společenská místnost Hala Sklepy a technická místnost b.4) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Energonositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x Hodnocená budova/zóna:

36 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 9 / 20 Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x Hodnocená budova/zóna: b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x ,0 150,0 Hodnocená budova/zóna: Byty zemní plyn ,4 152,3 Společenská místnost zemní plyn ,3 Hala zemní plyn 94 0,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

37 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 10 / 20 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu Účinnost referenčního zdroje tepla pro Požadavek splněn teplé vody η W,gen nebo COP W,gen přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: Byty 0,00 Společenská místnost 0,00 Hala 0,01 Sklepy a technická místnost 0,01

38 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 11 / 20 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu Byty Společenská místnost Hala Sklepy a technická místnost

39 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 12 / 20 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 58,050 43,091 x x 19,252 19,252 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 106,710 59,877 37,227 34,379 15,829 2,692 (3) Pomocná [MWh/rok] 0,755 0,754 0,118 0,118 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 107,465 60,632 37,346 34,497 15,829 2,692 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]

40 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 13 / 20 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 3,564 3,2 3,0 11,406 10,693 zemní plyn 94,256 1,1 1,1 103, ,682 Celkem 97,821 x x 115, ,375 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 160,640 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 97,821 (8) Referenční budova [kwh/m rok] (9) Hodnocená budova 63 Splněno (ano/ne) ano

41 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 14 / 20 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 187,593 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 114,375 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) [kwh/m rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 74 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 115,088 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 0,713 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 0,6 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 160,640 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 187,593 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,59 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 107,465 chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 37,346 osvětlení [MWh/rok] 15,829 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.

42 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 15 / 20 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku

43 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 16 / 20 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] x x Technické systémy budovy: vytápění: x x chlazení: x x větrání: x x úprava vlhkosti vzduchu: příprava teplé vody: x x x x osvětlení: x x Obsluha a provoz systémů budovy: x x x Ostatní - uveďte jaké: x x x Celkem x

44 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 17 / 20 Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti opatření Obsluha Technické a provoz systémy budovy systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku

45 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 18 / 20 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu

46 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 1587,3 m 2 0,32 m 2 /m ,9 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A B C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 97, ,375

47 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Elektřina ze sítě: 3,6 Zemní plyn: 94,3 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 0, Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 60,63 34,50 2,69 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Návrhový stav Způsob výpočtu SFŽP ČR NZÚ Nová zelená úsporám Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

02 Výpočet potřeby tepla a paliva

02 Výpočet potřeby tepla a paliva 02 Výpočet potřeby tepla a paliva Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/29 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz kde t d tis tes Q, 24 3600 e e e t VYT teor

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12

K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 151 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 12

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více