Rozvoj přípojek FTTx

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj přípojek FTTx"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Rozvoj přípojek FTTx Expansion of FTTx Lines Pavel Lafata, Jiří Vodrážka Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Tento článek obsahuje popis koncepce optických přípojek FTTx, analýzu jejich současného rozšíření a krátkodobý výhled vývoje počtu řípojek v nejbližších letech. V souvislosti s optickými přípojkami jsou často zmiňovány i tzv. službytriple play. Vzhledem k tomu, že na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Prazebylo vybudováno plně funkční pracoviště pasivních optických přístupových sítí, bude v tomto příspěvku popsána ukázka jejich možné konfigurace a využití. Abstract: This paper describes the koncept of FTTx optical lines, the analysis of their current expansion and the estimation for the incoming years. The triple play services are often mentioned together with the FTTx lines. The fully functional workplace of passive optical network was built at the Department of Telecommunication Engineering, FEE, CTU in Pratur. This article also contains the description of this workplace and an example of its possible configuration.

2 1. ÚVOD ROZVOJ PŘÍPOJEK FTTX Ing. Pavel Lafata, doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Technická 2, , Praha 6 Tento článek obsahuje popis koncepce optických přípojek FTTx, analýzu jejich současného rozšíření a krátkodobý výhled vývoje počtu přípojek v nejbližších letech. V souvislosti s optickými přípojkami jsou často zmiňovány i tzv. služby triple play. Vzhledem k tomu, že na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze bylo vybudováno plně funkční pracoviště pasivních optických přístupových sítí, bude v tomto příspěvku popsána ukázka jejich možné konfigurace a využití. Zejména díky rozvoji multimediálních služeb, náročných na přenosovou rychlost, se v poslední době začínají postupně v praxi objevovat řešení pro přístupové sítě založené částečně či zcela na optických vláknech a využívající některou z možných realizací optické přístupové sítě. Optické přístupové sítě lze dle [11] obecně rozdělit následujícím způsobem. Obr. č. 1: Základní dělení optických přístupových sítí Podle typu použitého přenosového média lze optické sítě rozdělit na sítě s přenosem volným prostorem FSO (Free- Space Optics) a sítě s optickými vlákny. Na základě způsobu připojení koncových uživatelů je možné sítě dále rozdělit na sítě využívající spoje typu bod-bod P2P (Pointto-Point), kdy na koncové straně každé přípojky je připojen pouze jeden uživatel a sítě mnohabodové P2MP (Point-to-Multipoint), které umožňují připojení většího množství uživatelů do jedné optické infrastruktury, přičemž je tak část sítě všemi uživateli sdílena. Pokud se v samotné optické distribuční síti ODN (Optical Distribution Network) nachází alespoň jeden aktivní prvek, vyžadující samostatné řízení a napájení (přepínač, směrovač, opakovač ), jedná se o aktivní optickou přístupovou síť AON (Active Optical Network). Naopak, pokud je optická distribuční síť tvořena pouze pasivními součástmi, je taková síť označována jako pasivní optická přístupová síť PON (Passive Optical Network). Základní principy těchto pasivních sítí a některé jejich specifické charakteristiky byly podrobně popsány v předchozích příspěvcích [1], [2] a [3]. Uvedený způsob dělení optických sítí však není jediný, odlišný pohled nabízí možnost rozdělit optické přípojky podle způsobu realizace připojení vlastního koncového uživatele a dle umístění koncového bodu optické přístupové sítě. Tento fakt respektuje označení optických přípojek zkratkou FTTx (Fiber To The x), kde se za písmeno x dosazuje identifikátor umístění koncového 23-1 bodu optické přístupové sítě. Pokud je optická přístupová síť zakončena až u samotného koncového uživatele, optická síťová jednotka ONU (Optical Network Unit) či jednotka optického síťového zakončení ONT (Optical Network Termination) se tedy nachází přímo u koncového uživatele, je taková přípojka realizována čistě optickým způsobem. Oproti tomu však existuje několik odlišných variant, kdy je koncový uživatel připojen pomocí navazující metalické či bezdrátové sítě. V roli těchto navazujících systémů nejčastěji figurují sítě kabelové televize (CATV) na koaxiálních kabelech, digitální přípojky xdsl (VDSL2, ADSL2+), lokální datové sítě LAN založené na protokolu Etherent, či bezdrátové sítě WiFi a perspektivně i WiMAX. Tyto kombinované optickometalické a opticko-radiové přípojky se typicky označují jako hybridní [4]. Jejich primárním určením je snížit vysoké náklady na vybudování optické distribuční sítě až ke všem koncovým uživatelům. Díky využití stávajících metalických sítí a rozvodů, či sdružením většího počtu uživatelů ve stejné lokalitě, lze dosáhnout významné úspory celkových nákladů na jejich pokrytí za cenu snížení výsledných přenosových kapacit takového řešení. Společně s dostatečně výkonnými řešeními v přístupové síti se na trhu postupně objevuje nabídka nových interaktivních a multimediálních služeb. Pro vzájemnou konvergenci hlasových, datových a multimediálních služeb do jedné uživatelské nabídky bylo postupně zavedeno označení triple play. Uvedenou nabídku tvoří typicky telefonní služba často realizovaná pomocí technologie VoIP (Voice over IP), vysokorychlostní datové připojení a multimediální služby pro distribuci videa ve standardním SD či vysokém HD rozlišení (např. IPTV, VoD - Video on Demand, HD TV vysílání apod.). Nabídka těchto služeb není již výsadou pouze dominantních a národních operátorů na telekomunikačním trhu, často jsou nabízeny přímo lokálními poskytovateli. V tomto příspěvku bude nejprve uveden popis koncepce optických přípojek typu FTTx, jejich možné realizace a uplatnění. Na základě údajů z [5], [6], [7] bude provedena analýza jejich současného stavu s krátkodobým odhadem vývoje v nejbližších letech. V další části bude v krátkosti představeno pracoviště pasivních optických přístupových sítí vybudované v laboratoři Katedry telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze. Na základě tohoto popisu a pomocí dostupného vybavení bude provedena ukázka možného návrhu pasivní optické přístupové sítě pro poskytování triple play služeb.

3 Obr. č. 2: Základní typy FTTx přípojek 23-2

4 2. PŘÍPOJKY FTTX Schéma na obr. č. 2 uvádí pouze několik nejběžnějších variant FTTx přípojek, často se lze v praxi setkat i s jinými verzemi upravenými pro dané specifické prostředí a použití. Obecně lze přípojky rozdělit na čistě optické (FTTH a FTTO) a hybridní opticko-metalické či optickoradiové. Označení FTTx prakticky nerozlišuje způsob realizace ani typ vlastní optické či navazující metalické sítě. V praxi se však lze nejčastěji setkat s optickou částí založenou na některé variantě pasivní optické sítě PON (GPON, EPON, 10GEPON), tedy mnohabodové sítě P2MP, či optické sítě typu bod-bod P2P realizované většinou některou z variant optického Ethernetu [8]. Z pohledu umístění koncového bodu optické části přístupové sítě je možné dle [12] a [13] definovat několik základních typů přípojek: FTTH (Fiber To The Home) - kdy je optické vlákno přístupové sítě přivedeno až do objektu samotného koncového uživatele. Protože se jedná o čistě optickou variantu, umožňuje nabídnout společně s variantou FTTO (v závislosti na typu a způsobu realizace optické sítě) nejvyšší přenosové rychlosti (dnes typicky 50 nebo 100 Mbit/s). Na druhou stranu je ze všech uvedených variant finančně nejnáročnější vzhledem k cenám optických vláken a jejich pokládce. FTTH je určena zejména pro residenční sektor a s přihlédnutím k náročným multimediálním službám (distribuce TV vysílání a videa ve vysokém rozlišení v sestupném směru) je většinou provozována v nesymetrickém režimu z pohledu přenosových rychlostí, s rychlostí v sestupném směru vyšší než vzestupném. FTTO (Fiber To The Office) - obdobně jako přípojka FTTH přivádí i tato varianta optické vlákno přístupové sítě přímo až ke koncovému uživateli. Na rozdíl od varianty FTTH je však primárně určena především pro připojení kancelářských prostor, firemního a průmyslového sektoru, úřadů, škol, nemocnic apod. Díky tomu jsou u této přípojky předpokládány odlišné přenosové parametry. Vzhledem k zvýšenému požadavku na objem odesílaných dat ve vzestupném směru je varianta FTTO uvažována většinou v symetrickém režimu přenosových rychlostí, dále jsou na ni kladeny např. vyšší nároky na spolehlivost a ochranu proti výpadkům pomocí zálohování sítě, zvýšené nároky na rychlost odezvy apod. FTTP (Fiber To The Premises) - touto zkratkou jsou souhrnně označovány obě výše uvedené varianty FTTH a FTTO. FTTB (Fiber To The Building) - představuje první možnou kombinaci optické a navazující metalické sítě. Jak již z jejího názvu vyplývá, je určena především pro připojení větších budov či 23-3 obytných komplexů. Optické vlákno je přivedeno do suterénu budovy (panelový dům, výšková budova), kde je umístěna vlastní optická síťová jednotka ONU či jednotka síťového zakončení ONT a v této jednotce je optická část sítě zakončena. Výstup ONU/ONT je realizován typicky na bázi metalického Ethernetu 1 Gbit/s, ke kterému je připojen centrální přepínač či směrovač, nebo je tento přepínač přímo v jednotce ONU již implementován. Jednotliví koncoví uživatelé v rámci budovy jsou k přepínači připojeni lokální datovou sítí pomocí strukturované kabeláže a standardních kabelů typu UTP, která je omezena délkou na 100 metrů. Výhodou tohoto řešení je úspora nákladů nutných na pokrytí celé budovy díky možnosti využití stávajících metalických rozvodů a sítí. Perspektivně se rovněž uvažuje použití plastových optických vláken POF (Plastic Optical Fiber) pro lokální rozvody v rámci jednotlivých budov. FTTC (Fiber To The Curb) či FTTCab (Fiber To The Cabinet) - v případě zakončení optické části sítě ve větší vzdálenosti od koncových uživatelů (typicky metrů), lze optickou síťovou jednotku ONU instalovat do venkovního rozvaděče či volně stojícího sloupku poblíž skupiny budov. Vzhledem k potřebě překlenout navazující metalickou sítí větší vzdálenost, než v případě FTTB, se místo lokální datové sítě využívají pro připojení koncových uživatelů digitální přípojky typu xdsl, zejména perspektivně uvažovaná varianta VDSL2 s implementovanou modulací VDMT pro dosažení vysokých přenosových rychlostí. Do společného rozvaděče je k optické jednotce ONU připojen digitální multiplexor DSLAM (Digital Subsciber Line Access Multiplexer) a jsou využity místní metalické rozvody pro připojení vlastních koncových uživatelů. Tímto způsobem lze dosáhnout další úspory nákladů díky potřebě vybudovat pouze kratší optické trasy, s prodlužující se vzdáleností koncového bodu optické sítě od koncového uživatele se však snižuje efektivita celého řešení. Digitální přípojky xdsl a zejména varianty VDSL a VDSL2 vykazují značnou závislost maximálních přenosových rychlostí na překlenutelné vzdálenosti. FTTN (Fiber To The Node) - dalším posunutím bodu, zakončujícímu optickou přístupovou síť, směrem dál od koncového uživatele byla odvozena varianta FTTN. Hranicí mezi variantami FTTC a FTTN se v praxi považuje většinou vzdálenost 1000 stop (přibližně 300 metrů) mezi bodem zakončení optické sítě a jednotlivými koncovými uživateli. Obdobně jako u varianty FTTC se i v případě FTTN uvažuje venkovní instalace optické jednotky ONU a digitálního multiplexoru DSLAM pro navazující

5 přípojky xdsl. Pro překlenutí prodlužující se vzdálenosti (v praxi stovky metrů) lze kromě digitální přípojky VDSL2 využít i ADSL2+, ovšem za cenu dalšího snížení maximálních přenosových rychlostí. FTTEx (Fiber To The Exchange) - tato varianta nepředstavuje optickou přípojku v pravém slova smyslu. Připojení koncového uživatele k místní digitální ústředně s multiplexorem DSLAM je realizováno čistě pomocí metalického vedení, pouze samotný multiplexor je připojen v odchozím směru k páteřním telekomunikačním sítím pomocí optické sítě SOUČASNÁ SITUACE FTTX PŘÍPOJEK A BUDOUCÍ VÝHLED Na konci roku 2007 bylo na celém světě přibližně 29 miliónů uživatelů připojených pomocí některé z optických přípojek FTTx (varianta FTTEx není v těchto a následujících statistikách uvažována). V roce 2008 to bylo již více než 40 miliónů uživatelů a tento trend bude v následujících letech zřejmě dále narůstat. Předpokládaný vývoj počtu FTTx uživatelů je dobře patrný z následujícího grafu, údaje byly získány z [5]. Z grafu č. 2 je zřejmé, že celosvětově převládající jsou varianty, které optické vlákno přivádí až k samotnému koncovému uživateli (FTTH) nebo je koncový bod optické sítě umístěn v koncové budově (FTTB). Varianta označená v grafu jako FTTx+LAN představuje nejčastěji kombinaci optické přípojky FTTC s lokálními datovými sítěmi na bázi metalického Ethernetu (100 Base-T). Tato kombinace je rozšířena zejména v zemích východní Asie pro pokrytí okrajovějších oblastí, kde není ekonomicky výhodné budovat přípojky typu FTTH či FTTB. Varianta označená v grafu jako FTTx+VDSL představuje kombinaci optické přípojky obvykle typu FTTN a navazující technologie VDSL a lze se s ní setkat zejména v některých oblastech USA. Podrobnější pohled na podíl zastoupení varianty FTTH a FTTB prezentuje graf č. 3, který představuje procentuální podíl FTTx přípojek z celkového počtu všech datových přípojek v několika vybraných zemích ve světě. Údaje byly čerpány z [6] a představují situaci z června Z grafu také vyplývají dva poznatky: V absolutním i relativním počtu přípojek FTTx dominuje oblast východní Asie (Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong), což je rovněž znázorněno i v grafu č. 4. Náklady na vybudování hybridních přípojek typu FTTB (FTTC, FTTN) jsou mnohem nižší než v případě FTTB a kratší je rovněž čas potřebný k pokrytí určité lokality. V grafu č. 3 je totiž patrné, že právě díky levnějším a na výstavbu časově méně náročnějším přípojkám typu FTTB (FTTC, FTTN) se v uvedených oblastech východní Asie podařilo brzy dosáhnout vysokého procentuálního počtu FTTx přípojek na trhu. Tento fakt potrhuje dále i graf č. 4. Graf č. 1: Předpokládaný vývoj počtu uživatelů FTTx Základní rozložení variant FTTx přípojek ve světě (k červnu 2009) znázorňuje graf č. 2, údaje získány z [17]. Celosvětový podíl jednotlivých variant FTTx FTTx + LAN 35% FTTx + VDSL 4% FTTH, FTTB 61% Graf č. 3: Podíl počtu přípojek FTTx k celkovému počtu všech přípojek ve vybraných zemích Graf č. 2: Celosvětové zastoupení jednotlivých FTTx variant 23-4

6 Graf č. 4: Procentuální rozložení FTTx přípojek ve světě Rychlému rozvoji optických sítí a přípojek ve východní Asii a v poslední době i USA obecně napomáhají různé faktory. V Japonsku byl například již v roce 2001 představen celostátní program pro výstavbu moderních optických přístupových sítí nazvaný e-japan [14], v rámci kterého vznikají různé motivační a podpůrné programy určené jednotlivým operátorům. Existují zde rovněž přísnější regulační pravidla a časté jsou i přímé zásahy vlády, díky čemuž vzniká na telekomunikačním trhu takřka dokonalé konkurenční prostředí. Podstatnou roli hrají také místní geografické podmínky, hustota zalidnění území, většina obyvatelstva žijící v rozlehlých městských aglomeracích aj. Oproti tomu v Evropě se projevuje odlišný nejen historický a technologický vývoj, ale i současný stav na telekomunikačním trhu, vliv regulačních orgánů a je poznamenán i celkovým přístupem Evropské Unie aj. Zajímavé je rovněž porovnání jednotlivých technologií v optických přístupových sítích. V návaznosti na obr. č. 1 obsahuje následující graf č. 5 podíl zastoupení jednotlivých variant PON sítí GPON (Gigabit PON), EPON (Ethernet PON) a BPON (Broadband PON) a sítí typu P2P realizovaných většinou některou z variant optického Ethernetu. Údaje jsou platné k červnu 2009 a byly čerpány z [17]. EPON 60% Celosvětový podíl jednotlivých typů optických sítí GPON 17% BPON 9% Ethernet P2P 14% Graf č. 5: Podíl jednotlivých technologií pro optické přístupové sítě Vysoké zastoupení PON sítí založených na protokolu Ethernet, tedy EPON (a do budoucna též 10GEPON) je celosvětově dáno zejména jejich vysokým počtem v zemích východní Asie (např. již zmiňovaný plán e-japan počítá v Japonsku s výstavbou optických přístupových sítí výhradně typu EPON a 10GEPON). Se staršími generacemi PON sítí, tedy APON či BPON, se již perspektivně do budoucna nepočítá, jejich zastoupení v grafu č. 5 představuje sítě, které již byly vybudovány a jsou momentálně v provozu, další sítě tohoto typu již budovány nebudou. Ačkoliv varianta GPON nabízí oproti EPON některé výhody (vyšší přenosové rychlosti, delší překlenutelné vzdálenosti, větší variabilita v otázce návrhu sítě, větší maximální rozbočovací poměr, lepší podporu hlasových a multimediálních služeb), jsou obecně aktivní a koncové optické prvky (jednotky OLT a ONU/ONT) pro tuto variantu dražší. I tato skutečnost způsobuje větší rozšířenost právě varianty EPON SITUACE V ČR V rámci Evropy lze nalézt vyšší zastoupení optických přípojek zejména ve skandinávských zemích, dále např. ve Slovinsku a Slovensku. V České republice stále výrazně dominují digitální účastnické přípojky xdsl, bezdrátové sítě WiFi a ve větších městech kabelové rozvody CATV. Graf č. 6 představuje situaci v oblasti přípojek v ČR k , údaje byly získány z [15]. bezdrátové sítě (WiFi, FWA) 30% FTTx přípojky 3% mobilní sítě (CDMA, UMTS) 14% Rozložení způsobu přístupu k Internetu v ČR CATV -ostatní operátoři 3% CATV -UPC 15% xdsl - Telefonica O2 32% xdsl -ostatní operátoři 3% Graf č. 6: Rozložení jednotlivých variant přístupu k Internetu v ČR Optické přípojky FTTx jsou v ČR budovány prozatím pouze lokálními operátory zejména na okrajích větších aglomerací a v satelitních a residenčních čtvrtích v blízkosti větších měst. Pomalý rozvoj optických přípojek v ČR je způsoben zejména celkově velkým podílem digitálních účastnických přípojek xdsl na trhu, které byly zaváděny tehdejším dominantním operátorem (Český Telekom) oproti jiným evropským zemím se značným zpožděním (90. léta 20. století). Nevzniká proto zatím dostatečně silná motivace pro investice do nové optické infrastruktury ani tlak ze strany potenciálních uživatelů. V rámci Evropské Unie nebyly rovněž uspokojivě dořešeny některé legislativní otázky spojené zejména s vlastnictvím a nutností zpřístupnění optických sítí a 23-5

7 tras, tzv. Local Loop Unbundling. V neposlední řadě představují bariéru pro úspěšný rozvoj FTTx přípojek stále vysoké pořizovací ceny optických komponent (které díky rychlému vývoji v této oblasti rychle zastarávají) a zejména náklady na výstavbu optických distribučních sítí. Pro snižování vysokých nákladů zejména optických vláken jsou určeny projekty, které se zabývají možnostmi využití levnějších plastových vláken pro koncové úseky optických tras a využití plastových optických vláken pro vysokorychlostní datové přenosy, např. projekty POF-TO či POF-ALL. Optimálním návrhem optické infrastruktury již ve fázi jejího plánování lze rovněž dosáhnout výrazné úspory nákladů. Důležitá je nejen kalkulace útlumové bilance a její minimalizace, viz [16], díky které lze snížit energetické nároky optické sítě a lze následně použít méně výkonné a tedy levnější optické zdroje, nutné je ale provést i výběr vhodné varianty optické sítě s ohledem na místní podmínky, geografické podmínky, polohu a umístění jednotlivých koncových uživatelů, celkovou délku optické trasy apod. S ohledem na obr. č. 2 se jeví např. vhodnější budovat rozvětvené pasivní optické sítě, pokud se jednotliví koncoví uživatelé nacházejí v rámci jedné lokality, v případě jejich většího počtu v rámci několika budov lze např. využít variantu FTTB. Naopak v případě pokrytí uživatelů, mezi kterými existují navzájem značné vzdálenostní rozdíly, je výhodnější použít optickou přípojku typu bod-bod, nutnost vybudovat samostatné optické přípojky k jednotlivým uživatelům je v takovém případě vyvážena možností individuální optimalizace výsledné struktury sítě. Literatura [12] a [13] například uvádí rozdělení celkových nákladů v poměru 80% pasivní optická infrastruktura (z toho 70% tvoří výkopové a manuální práce a 10% pokládka), zatímco zbylých 20% představují náklady na nákup aktivních optických zařízení a jednotek umístěných u poskytovatele a koncových uživatelů. 3. PRACOVIŠTĚ PASIVNÍCH OPTICKÝCH SÍTÍ NA KATEDŘE TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY, FEL, ČVUT V PRAZE Na Katedře telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze bylo vybudováno plně funkční laboratorní pracoviště pasivních optických přístupových sítí a přípojek FTTx. Pracoviště bylo vhodnou formou zakomponováno do výuky předmětů z oblasti přenosových a přístupových sítí a systémů a to jak formou demonstrací nových optických technologií, tak i praktickými úlohami v rámci cvičení z těchto předmětů. Studenti tak díky němu mají možnost seznámit se novými technologiemi přístupových sítí a prakticky realizovat jednotlivé kroky zapojení či konfigurace pasivní optické sítě, porovnat možnosti pasivních optických sítí se stávajícími digitálními přípojkami ADSL2+ aj. Pro realizaci pasivní optické sítě EPON bylo vybráno řešení od firmy Allied Telesis, které splňovalo požadavky na nenáročnou konfiguraci, dobrou podporu od výrobce včetně dostupné dokumentace, modulární koncepci jednotky optického linkového zakončení OLT (Optical Line Termination) pro dosažení maximální variability a v neposlední řadě pak rozhodovala i přijatelná cena celého řešení. Centrální jednotka MiniMAP 9100 má celkem tři pozice pro instalaci různých modulů účastnických rozhraní, čtvrtá pozice je obsazena řídícím modulem, který zajišťuje lokální i vzdálenou správu centrální jednotky. Řídící modul zajišťuje také propojení jednotky OLT s lokálními sítěmi telekomunikačních služeb prostřednictvím dvojice portů 1000 Base-T. Aktuální konfigurace jednotky OLT MiniMAP 9100 obsahuje EPON modul pro připojení celkem 32 koncových uživatelů a modul s 10 porty pro připojení typu P2P Ethernet 100 Base-FX prostřednictvím optických vláken. Pracoviště disponuje dvěma kompaktními optickými síťovými jednotkami ONU AT-ON1000, které zajišťují konverzi signálů mezi optickou sítí EPON a koncovým zařízením, případně navazující metalickou infrastrukturou. Připojení koncových zařízení uživatelů je možné pomocí rozhraní Ethernet 10/100/1000 Base-T. Pro připojení koncových uživatelů pomocí P2P přípojky byla zakoupena i dvojice klasických opticko-elektrických konvertorů FE 100 Base- FX Ethernet. Optickou trasu, představující reálnou topologii optické distribuční sítě ODN, lze v laboratoři vytvořit pomocí jednovidových vláken o délkách m, m a m. Ještě vyšší variabilita může být dosažena využitím dvou dvojic optických útlumových článků 10 db a 3 db. Rozbočení optické trasy lze realizovat za pomoci tří pasivních optických rozbočovačů s rozbočovacím poměrem 1:4. Všechny zmíněné prvky laboratorní sítě jsou instalovány do 19 skříně (rack) a jejich vzájemné propojení je možné v centrálním optickém panelu pomocí krátkých propojovacích optických kabelů (patch cord). Z výše uvedeného vyplývá, že celé pracoviště je koncipováno s maximální univerzálností. Pro základní diagnostiku pasivní optické sítě, měření jejích parametrů a parametrů optické distribuční sítě je pracoviště vybaveno příručním reflektometrem OTDR JDSU - MTS/T-BERD 6000L a dvojicí PON Power Meteru PPM-350B (od společnosti EXFO Inc.). Princip měření a ukázka využití těchto přístrojů byla uveřejněna v příspěvku [9] USPOŘÁDÁNÍ LABORATORNÍ PASIVNÍ OPTICKÉ SÍTĚ Pro demonstraci praktického nasazení pasivních optických sítí bylo vytvořeno následující zapojení inspirované dokumentací výrobce k jednotce OLT [10]. 23-6

8 nově i 10GEPON nabízejí v současné době dostatečné přenosové rychlosti a potřebné překlenutelné vzdálenosti i pro náročné aplikace. V další fázi navyšování přenosových rychlostí optických přípojek dojde k zařazení vlnového multiplexu WDM a využití přenosu na více vlnových délkách. PODĚKOVÁNÍ Článek vznikl za podpory Výzkumného záměru MSM Obr. č. 3: Navržené zapojení optické sítě Do systému dohledu a řízení jednotky optického linkového zakončení OLT byla implementována podpora pro konfiguraci přenosových parametrů jednotlivých poskytovaných služeb. Pro každou virtuální síť VLAN lze vytvořit profil s definovanými parametry, jako je např. maximální rychlost ve směru vzestupném a sestupném, minimální garantovaná rychlost pro oba směry, maximální velikost současně odesílaných multirámců pro dávkový provoz, systém priorit pro různé druhy obsahu rámců, citlivost přenášených dat na zpoždění aj. Takto nastavené profily lze aplikovat na jednotlivé virtuální podsítě a do těchto sítí následně přiřadit jednotlivá rozhraní jednotek ONU i OLT. Tato praktická ukázka studenty seznamuje s možnostmi konfigurace optických přístupových sítí a přípojek a systémem poskytování triple play služeb v praxi. 4. ZÁVĚR Optické přípojky a optické přístupové sítě se ukazují jako jedno z perspektivních řešení pro pokrytí budoucích nároků na přenosové rychlosti a celkovou kapacitu přístupových sítí. Díky postupnému snižování nákladů na výstavbu optických tras a cen koncových optických jednotek nahradí optické přístupové sítě dosud dominující metalické přípojky. Z pohledu nabízených přenosových kapacit se jako nejvhodnější řešení jeví mnohabodové pasivní optické sítě zakončené až u samotných koncových uživatelů, tedy varianty FTTH a FTTO. Nicméně tam, kde bude nutná úspora nákladů, nebo při požadavku na zachování části původních metalických vedení, budou vybudovány hybridní optickometalické sítě s využitím moderních přípojek VDSL2. Moderní pasivní optické přístupové sítě GPON, EPON a LITERATURA [1] LAFATA, P., VODRÁŽKA, J.: Pasivní optická síť GPON. Access server [online]. 2009, roč. 7, č , [cit ]. Dostupný z WWW: < >. ISSN [2] LAFATA, P.: Pasivní optická přístupová síť EPON. Access server [online]. 2009, roč. 7, č , [cit ]. Dostupný z WWW: < >. ISSN [3] LAFATA, P., VODRÁŽKA, J.: Současné a budoucí varianty pasivních optických přístupových sítí. Elektrorevue [online]. 2009, č. 2009/39, s [cit ]. Dostupný z WWW: < ni-technologie/>. ISSN [4] YUE, W., MOCERINO, J., V.: Broadband Access Technologies for FTTx Deployment. IEEE Xplore [online], [cit ]. Fujitsu Network Communications. Optical Fiber Communication and the National Fiber Optic Engineers Conference, Dostupný z WWW: < / pdf>. [5] HUTCHESON, L.: FTTx: Current Status and the Future. IEEE Xplore [online], [cit ]. Ovum RHK. IEEE Communications Magazine, Dostupný z WWW: < [6] FTTH Council APAC and Ovum: Asia Pacific Dominates Worldwide FTTx Deployments. FTTH Council APAC and Ovum Sept [online], [cit ]. Dostupný z WWW: < [7] EL-SAYED, M.: Fiber-To-The-X: Technologies & Economics. IEEE Xplore [online], [cit ]. 13th Internation Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium. Networks 2008, Budapest, Hungary. Dostupný z WWW: < [8] KOONEN, A., M., J.: Technologies and Applications of FTTx. IEEE Xplore [online], [cit ]. COBRA 23-7

9 Institute, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands, Dostupný z WWW: < / pdf>. [9] LAFATA, P., VODRÁŽKA, J.: Možnosti měření v pasivních optických přístupových sítích. Elektrorevue [online]. 2010, č. 2010/01, [cit ]. Dostupný z WWW: < ni-technologie/>. ISSN [10] ALLIED TELESIS: Allied Telesis User Guide 11 - imap User Guide. Allied Telesis Networks, 2008, [cit ]. [11] VODRÁŽKA, J.: Optické přístupové sítě EPON a CWDM. Access server [online]. 2005, roč. 3, č , [cit ]. Dostupný z WWW: < >. ISSN [12] GIRARD, A.: FTTx PON, Technology and Testing. EXFO Electro-Optical Engineering Inc., Quebec City, Canada, ISBN [13] LAM, C. F.: Passive Optical Networks: Principles and Practice. Academic Press of Elsevier Inc., Burlington, USA, ISBN [14] IT Strategy Headquarters: e-japan Strategy. Kantei Go, [online], 2001, [cit ]. Dostupný z WWW: < full_e.html>. [15] Český telekomunikační úřad: Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce ČTÚ, [online], 2009, [cit ]. Dostupný z WWW: < /rok_2009/zprava_vyvoj_trhu_ek_2008.pdf>. [16] LAFATA, P.: Útlumová bilance pasivních optických přístupových sítí. Access server [online]. 2009, roč. 7., č , s [cit ]. Dostupný z WWW: < >. ISSN [17] IDATE Consulting & Research: World FTTx Markets: FTTx Market Report. IDATE, [online], 2009, [cit ]. Dostupný z WWW: < 9.pdf>. 23-8

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx Přístupové sítě Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.feld.cvut.cz Druhy optických a hybridních sítí Podle místa ukončení optického vlákna

Více

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657.

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657. Řešení FTTH PON pro bytové domy., na základě využití nejpokročilejších technologií, nabízí zákazníkovi komplexní návrh a realizaci optických sítí FTTx na bázi PON (Passive Optical Network), která umožňuje

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH 34 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SERVICES, VOL. 8, NO. 2, JUNE 20 PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří

Více

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří VODRÁŽKA 1 1 Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze,

Více

Konfigurace a testování triple play služeb v pasivní optické síti

Konfigurace a testování triple play služeb v pasivní optické síti Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 1 Konfigurace a testování triple play služeb v pasivní optické síti Configuration and Testing of Triple Play Services in a Passive Optical Network Pavel

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem

Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt:

Více

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy Formulář ART172 - Služby poskytované v elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 Termín odevzdání formuláře: 15.03.2018 Kontaktní

Více

Pasivní optická infrastruktura FTTx

Pasivní optická infrastruktura FTTx Optical Fibre Apparatus Pasivní optická infrastruktura FTTx Petr Kolátor OFA s.r.o. Úvod Zatím neexistuje univerzální optimální řešení Každý projekt je unikátní Roli hraje Použité řešení aktivní části

Více

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE FTTX

PŘÍPADOVÁ STUDIE FTTX PŘÍPADOVÁ STUDIE FTTX Anton Kuchar 1), Miroslav Švrček 2), Ervin Wacník 3) Anotace V rámci evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) autoři navrhovaného příspěvku provádějí

Více

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček, WWW.PROFIBER.EU Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Jan Brouček, info@profiber.eu www.profiber.eu Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rozvoj FTTx v ČR FTTx 1 Rozvoj FTTx v ČR Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rok 2005 až 2010, Zdroj:

Více

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA Praha 28.4.2016 Cíl workshopu Přispět k diskusi: Požadované přenosové parametry sítí NGA (Next Generation Access)? Požadovaná kvalita služby QoS (Qualiaty

Více

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt: petr.koudelka@vsb.cz;

Více

RF video jako překryvná služba FTTH

RF video jako překryvná služba FTTH Distribuce TV signálů v sítích FTTH aneb jinak než IPTV Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu RF video jako překryvná služba FTTH P2P (point-to-point) PON (Passive

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou Přístup na úrovni fyzické vrstvy Rejstřík pojmů

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VARIANTY PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VARIANTY PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VARIANTY PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH 1. ÚVOD Digitální přípojky typu xdsl tvoří v současné době společně s bezdrátovými sítěmi nejčastější způsob realizace připojení běžných domácností

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx

Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Zásady plánování vnitřních rozvodů pro služby poskytované nad sítí FTTx Příručka pro developery w w w. e l d a t a. c z Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 úvod Základní principy SíTí FTTX Základní tech. koncepce

Více

Případová studie FTTx

Případová studie FTTx Případová studie FTTx Anton Kuchar ÚRE AV ČR Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. Ervin Wacník GTT a.s. Cíl: provést technicko-ekonomickou analýzu přístupové sítě FTTx na konkrétním případě menší obce. Popis

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítěpro IPTV

Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítěpro IPTV Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 5 Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítěpro IPTV Current and Future Possibilities and Solutions of Access Network for IPTV Jaroslav Krejčí,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání

Více

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON

Lekce 9: xdsl, FTTx, PON verze 4.0, lekce 9, slide 1 NSWI021: (verze 4.0) Lekce 9: xdsl, FTTx, PON Jiří Peterka verze 4.0, lekce 9, slide 2 rodina xdsl technologií připomenutí: xdsl (Digital Subscriber Line) je celá rodina technologií,

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Otevřená optická síť a Digitální Česko 2

Otevřená optická síť a Digitální Česko 2 Otevřená optická síť a Digitální Česko 2 WWW.PROFIBER.EU DIGITÁLNÍ ČESKO - NÁMĚTY A POSTŘEHY Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu FTTx - náměty a postřehy Stavět FTTx optickou síť (okruh 1 km,

Více

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelový rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Digitální Česko 2.0 - trendy, budoucnost a současnost FTTx sítí (FTTx Fiber to the X) Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o. Optické vlákno Jakou má šířku pásma? Primární ochrana akrylát, teflon, polyimid

Více

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO Zátěžové a akceptační testy optické rozhraní 14.03.2013 Radek Kocian Radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Zdroj: EXFO 1 Zdroj: EXFO Možnost jednoho splitrování Zdroj: EXFO 2 Možnost vícenásobného splitrování

Více

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Definice přístupových sítí nové generace (NGA) Přístupové sítě nové generace jsou definovány (podle textu Doporučení Evropské komise K(2010)

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 4 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů, objevujících

Více

OPTICKÁ SÍŤ FTTH OPTICAL NETWORK FTTH

OPTICKÁ SÍŤ FTTH OPTICAL NETWORK FTTH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Trendy, budoucnost a současnost FTTH - Fiber to the Home WWW.PROFIBER.EU - NÁMĚTY A POSTŘEHY Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Digitální Česko 2 1 Digitální služby (*) Digitální Česko v 2.0

Více

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup)

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup) Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací (Metodický postup) 18.1.2017 Verze 0.8.0 1 Obsah: 1. Úvod. 2. Administrativní kontrola kvalitativních parametrů nové anebo

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

FTTX jako EPON nebo EP2P

FTTX jako EPON nebo EP2P Ethernet Point-to-Point Technologie FTTx Radek Kocian... umění optické komunikace FTTX jako EPON nebo EP2P FTTH OSTRAVA 2009 Ing. Miroslav Hladký 10.-11.9.2009 Technický specialista prodeje Radek.Kocian@pro.cz

Více

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz

350.000 domácností. 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza. Petr Opletal ceo@riomedia.cz Slu by RIO Media v dosahu 350.000 domácností 6. kv tna 2009 Hotel Majestic Plaza Petr Opletal ceo@riomedia.cz Agenda -Představení skupiny - Značka, vize -Společnosti ve skupin základní údaje - Akvizice

Více

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ WDM PON je DWDM-PON EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ WDM PON na VŠB v Ostravě 10.3.2011 Miroslav Hladký, Petr Šiška Miroslav.hladky@profiber.cz www.profiber.eu DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ Point to Point

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby

Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby Český telekomunikační úřad, září 2010 Zpracoval pracovní tým NGA, ČTÚ Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Úvod Právní prostředí

Více

POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA

POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě Ing.Michael Písařík výkonové odbočnice PLC Vstupní V-drážka Čip Výstupní V-drážka Technologie výroby N3 N1 N2 N3 N1 N1>N2>>N3 N2 Iontová výměna:

Více

Znáte technologie pasivních optických sítí?

Znáte technologie pasivních optických sítí? Optical Fibre Apparatus Znáte technologie pasivních optických sítí? Sítě FTTx v roce 2012 Brno 15. 16. 03. 2012 Martin Horák OFA s.r.o. Obsah Obecné vlastnosti PON Standardy PON sítí Vrstvový model a multiplexace

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních PLC technologie 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. PLC technologie

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

FTTX V ČR A VE SVĚTĚ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY. Anton Kuchar (ÚRE) Jaroslav Hrstka (TESTCOM) Miroslav Švrček (MIKROKOM)

FTTX V ČR A VE SVĚTĚ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY. Anton Kuchar (ÚRE) Jaroslav Hrstka (TESTCOM) Miroslav Švrček (MIKROKOM) FTTX V ČR A VE SVĚTĚ SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY Anton Kuchar (ÚRE) Jaroslav Hrstka (TESTCOM) Miroslav Švrček (MIKROKOM) OBSAH 1. Úvod 2. Situace v České republice 3. Situace ve světě 4. Závěr Úvod Proč

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Budování sdílených sítí Obsah Důvody pro budování sdílených sítí Exkluzivní vs sdílené sítě Velkoprodej, bitstream nebo pronájem

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA Bronislav Jašek APKT 9.3.2017, Brno APKT Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR Vznik v roce 1991 24 řádných členů, 9 přidružených

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od )

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od ) CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od 1. 1. 2016) 1. CENA SLUŽBY Cena služby ONE Trio se skládá z následujících součástí: Instalace služby ONE Trio Služba ONE Trio 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení

ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení ATEN připojte se! ATEN International Váš partner v oblasti KVM, audio a video řešení ATEN International společnost ATEN byla založena v roce 1979 (již 38 let zkušeností v IT průmyslu) patří mezi 3 největší

Více

Slovník technických pojmů

Slovník technických pojmů Slovník technických pojmů Wi-Fi označuje soubor standardů pro bezdrátovou komunikaci po síti, jinými slovy mluvíme-li o Wi-Fi, mluvíme o bezdrátové síti. Setkat se můžete také s tvary WiFi, Wifi, wi-fi,

Více

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma Sítě FTTx v roce 2013 RLC Praha a.s. PON = optická sběrnice Metalická sběrnice Koaxiální kabel Optická sběrnice Splitter GPON specifikace ITU-T Recommendation

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Rozvoj optické sítě, 3.05.2015 Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Dostupnost sítě Internet Dostupnost sítě Internetu v roce 2011 V obci dostupné 2 varianty připojení WiFi síť občanského sdružení K-NET

Více

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s.

Motorola GPON v reálném nasazení. Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz. EDERA Group a.s. Motorola GPON v reálném nasazení Antonín Mlejnek mlejnek@edera.cz EDERA Group a.s. EDERA Group a.s. ( Blue4.cz s.r.o. ) V oblasti telekomunikací působí od roku 1995 Významným poskytovatel telekomunikačních

Více

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí?

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Napsal a prezentoval: Vladimír Gajdoš Konkurenční výhody použití optických mechanických

Více

NÁPOVĚDA PRO POUŽITÍ PROGRAMU PRO KALKULACI A

NÁPOVĚDA PRO POUŽITÍ PROGRAMU PRO KALKULACI A NÁPOVĚDA PRO POUŽITÍ PROGRAMU PRO KALKULACI A NÁVRH OPTICKÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ PRO PROVOZ PASIVNÍCH OPTICKÝCH SÍTÍ Autor: Ing. Pavel Lafata Verze: 1.0 TAB (tabulková) Podmínky používání programu Použití

Více

PARAMETRY SÍTÍ FTTX - KVALITA SLUŽEB

PARAMETRY SÍTÍ FTTX - KVALITA SLUŽEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Statistické údaje o dostupné telekomunikační a internetové infrastruktuře (počtu pevných telefonních linek, aktivních SIM karet, počtu provolaných minut z pevné a mobilní sítě a počtu vysokorychlostních

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže Název prezentace 2015 Brno, 8.3.2018 Radek Praha, Kocian 21.4.2015 Juraj Sukop Cat 8? 40GBase-T? Cat 8? Cat 8.1? Cat 8.2? 1600MHz? 2000MHz? Proč nový standard pro metalické LAN kabeláže Potřeba navýšení

Více

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA Ing. Michal Lucki,

Více

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos

Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy ABB Tropos Jiří Ptáček Bezdrátové komunikační systémy Kde využít bezdrátové komunikační systémy? Limituje vás stávající komunikační infrastruktura ve zvyšování produktivity a zlepšování nabídky vašich produktů a

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Technologie bezdrátových sítí. Nové generace bezdrátových sítí s vysokou kapacitou přenosu. Ing. David Němec

Technologie bezdrátových sítí. Nové generace bezdrátových sítí s vysokou kapacitou přenosu. Ing. David Němec Technologie bezdrátových sítí. Nové generace bezdrátových sítí s vysokou kapacitou přenosu Ing. David Němec Přednosti spolupráce s VanCo.cz 20 LET ZKUŠENOSTÍ ve výstavbě a servisu mikrovlnných spojů a

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

11 Optické p ístupové sít

11 Optické p ístupové sít Optické přístupové sítě OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ 11 Optické p ístupové sít Stále se zvyšující požadavky nových služeb na šířku pásma metalických přenosových cest vedly ke vzniku řady projektů. Metalické

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

1. Základní pojmy počítačových sítí

1. Základní pojmy počítačových sítí 1. Základní pojmy počítačových sítí Studijní cíl V této kapitole je představen smysl počítačových sítí, taxonomie, obecný model architektury, referenční modely a na závěr prvky tvořící počítačové sítě.

Více

Staré myšlení a sítě nové generace. Školení a vzdělávání FTTx/NGA/NGN. Nové technologie ICT spontánní a bouřlivý vývoj

Staré myšlení a sítě nové generace. Školení a vzdělávání FTTx/NGA/NGN. Nové technologie ICT spontánní a bouřlivý vývoj Staré myšlení a sítě nové generace Staré myšlení a sítě nové generace Nové technologie ICT spontánní a bouřlivý vývoj Stačí na to legislativa, předpisy, vyhlášky? české technické normy? školy a vzdělávání?

Více