Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o."

Transkript

1 Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1

2 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků včetně znalostí jejich aplikace dle požadavků reálného provozu, znalosti a dovednosti spojené s rychlou diagnostikou poruch a správnou údržbou pneumatických prvků a systémů s ohledem na snížení nákladů, které jsou spojeny s výrobními procesy. Vzdělávání může probíhat v prostorách školicího a výukového centra SMC v Brně, Hudcova 78a nebo přímo ve Vašem závodě či jiném Vámi vybraném vhodném místě. Školicí a výukové centrum SMC v Brně je vybaveno originálním výukovým vybavením značky SMC především se jedná o řezy základních funkčních prvků, prezentační panely s prvky a jejich základními aplikacemi, dále pokročilá školicí zařízení Pneutrainer 200 a FMS 200. V případě, že je vzdělávání dle požadavku zákazníka prováděno přímo ve výrobním závodě nebo v jiném vhodném místě mimo školicí a výukové centrum SMC, je možné použít k tomuto účelu uzpůsobené mobilní výukové prostředky. Vzdělávací programy jsou vedeny našimi techniky s dlouholetými zkušenostmi. Vzhledem k úzké spolupráci s našimi kolegy z technologického centra pro Střední a východní Evropu v Korneuburgu v Rakousku, lze v případě Vašeho zájmu zajistit vzdělávání i v německém nebo anglickém jazyce. Následující standardní vzdělávací programy se zabývající různými tématy průmyslové automatizace. Tyto programy mohou být použity jednotlivě nebo v kombinaci. Konkrétní vzdělávací program je nutné sestavit přesně podle potřeby, technické úrovně a zadání zákazníka, nicméně námi nabízené standardní vzdělávací programy jsou tyto: Vzduch a jeho vlastnosti Základy úpravy vzduchu Základy ventilové techniky Pneumatické pohony Elektrické pohony Vakuová technika Elektropneumatické prvky Praktické aplikace a příklady použití Údržba prvků a systémů Diagnostika a odstraňování poruch Návrh a provoz dle zásad Energy Saving Softwarové nástroje Pneumatické symboly a schémata Pneumatická schémata s PneuDraw Na požádání je možné připravit speciální školení konkrétních otázek souvisejících s automatizací průmyslových procesů. Po konzultaci se školitelem je vždy možná úprava vzdělávacího programu tak, aby maximálně odpovídal potřebám zákazníka. Strana 2

3 Program č.1: Vzduch a jeho vlastnosti Složení vzduchu Vlastnosti a vztahy Posouzení vlivu vlastností vzduchu při výrobě stlačeného vzduchu Jednotky v pneumatice Rozsahy tlaku Definice tlaku a průtoku Prach,olej a voda ve stlačeném vzduchu a související problémy Výhody a nevýhody stlačeného vzduchu Úvod do jednotek a jejich vzájemný převod Co znamená když mluvíme o rozsahu tlaku? Procvičení vztahu mezi těmito veličinami Jak připravit stlačený vzduch a posoudit jeho kvalitu? Výhody a nevýhody stlačeného vzduchu a jejich vliv na reálné aplikace Osvojení si základních jednotek a jejich názvosloví Rozsahy tlaku použitelné v praxi Pochopení vlivu při změnách velikosti obvodu Osvojení si pravidel platných pro přípravu stlačeného vzduchu Znalost reálných možností při použití stlačeného vzduchu Příklady: teoretické a praktické příklady během školení Doba trvání: 1,5 hodiny Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: získat základ pro další programy, pochopení souvislostí Strana 3

4 Program č.2: Základy úpravy vzduchu Stavba obvodu pro stlačený vzduch Stlačený vzduch Rozvod Šroubení Detailní rozbor filtru, regulátoru, maznice a prvků FRL jednotek Kombinace jednotek FRL Aplikace stlačeného vzduchu Opravy a údržba Seznámení se s komponenty pro stavbu obvodu se stlačeným vzduchem Seznámení se s jednotlivými typy kompresorů Vysvětlení základních pravidel pro návrh a instalaci Přehled základních typů a provedení Rozbor a detailní analýza vnitřní konstrukce prvků FRL jednotek Seznámení se s možností kombinace jednotek Posouzení vhodnosti pro různé aplikace Seznámení se s požadovanou údržbou jednotlivých komponentů Znalost důvodu použití jednotlivých komponentů v obvodu Znalosti o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů kompresorů Znalost správného provedení rozvodu vzduchu, předcházení a odstranění případných chyb Znalost kdy a jak použít ten který typ šroubení Porozumění vnitřní konstrukce, schopnost efektivně řešit problémy Znalost správného sestavení kombinace FRL a jejich údržby Základní znalosti o kvalitě stlačeného vzduchu při použití FRL jednotek Znalost správné údržby jednotlivých komponentů Doba trvání: 2 hodiny Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: pochopení funkce, aplikace a zvládnutí údržby prvků FRL jednotek Strana 4

5 Program č.3: Základy ventilové techniky Co je ventil Vysvětlení pojmu Základní znalost o ventilech Základní definice ventilů a jejich provedení Detailní vysvětlení 2/2,3/2,5/2,5/3 ventilů Provedení ventilů Logické členy v pneumatice Vysvětlení základních dat pro správný výběr ventilu Vysvětlení jednotlivých typů ventilů a jejich provedení Vysvětlení jednotlivých provedení ventilů a jejich použití Seznámení s prvky pneumatické logiky Znalost správného určení základních dat pro výběr ventilu Pochopení funkce ventilu dle typu a správné použití Znalost správného výběru ventilu pro dané aplikace Pochopení pneumatické logiky a prvky pro její vytvoření Příklady: příklady a praktická cvičení na Pneutraineru 200 Doba trvání: 4 hodiny Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: získání přehledu o jednotlivých typech ventilů a jejich použití Strana 5

6 Program č.4: Pneumatické pohony Vnitřní konstrukce válce Popis jednotlivých vnitřních dílů a vysvětlení jejich funkce Řízení pohybu válců Vysvětlení funkce jednotlivých prvků v obvodu pneumatického válce Tlumení v koncových polohách Vysvětlení funkce a jednotlivých typů provedení Typy a provedení pneumatických pohonů Výběr správného pohonu a jeho výpočet Snímače polohy pro pneumatické pohony Bezpístnicové válce a válce s vedením Kyvné pohony Úchopné hlavice Opravy a údržba pneumatických pohonů Seznámení se s jednotlivými typy provedení a jejich aplikace Seznámení se s postupem při výběru pohonu a jeho výpočtu Seznámení se s jednotlivými typy a provedeními Seznámení se s jednotlivými typy Seznámení se s údržbou a opravami Znalost vnitřní konstrukce pneumatických pohonů Zvládnutí správného navržení obvodu pro řízení pneumatického válce Znalost funkce a správného výběru pro danou aplikaci Znalost typů a správný výběr pro danou aplikaci Znalost správné volby a výpočtu pneumatického pohonu Znalost správného výběru snímače dle typu aplikace Znalost aplikace jednotlivých typů v praxi Znalost údržby a oprav pneumatických pohonů Příklady: příklady a praktická cvičení na Pneutraineru 200 Doba trvání: 4 hodiny Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: správný výběr pohonu a příslušenství, znalost různých provedení a speciálních konstrukcí, odstraňování problémů a údržba Strana 6

7 Program č.5: Elektrické pohony Proč použít el. pohon, porovnání s pneumatickými nebo hydraulickými Typy pohonů Vnitřní konstrukce jednotlivých typů Servomotor/krokový motor Určit kdy je vhodné použít elektrický pohon Seznámení se s jednotlivými typy a vhodností použití Pochopení výhod a nevýhod pro danou aplikaci Znalost výběru vhodného typu dle aplikace Seznámení se s vnitřní Znalost vnitřní konstrukce konstrukcí jednotlivých typů os jednotlivých typů os Seznámení se s typy, výhodami a nevýhodami Ovladače a jejich nastavování Seznámení se s nastavováním ovladačů Příklady Praktické cvičení s vybranými osami SMC Seznámení se s příklady použití os v praxi Praktické cvičení s osami SMC Znalost typů, výhod a nevýhod Zvládnutí nastavování ovladačů Znalost příkladů a praktických aplikací Praktické procvičení ovládání elektrických os SMC Příklady: teoretické a praktické cvičení Doba trvání: 6 hodin Účastníci: 5 až 8 Požadavky: základy pneumatiky a elektrotechniky Cíl programu: osvojit si znalosti elektrických pohonů, typů jejich ovládání a použití pro danou aplikaci Strana 7

8 Program č.6: Vakuová technika Základy Vakuum - fyzikální principy Zvládnutí teoretických základů Vakuum Základy vakuové techniky Pochopení výhod a nevýhod a správný výběr Výpočet vakuové aplikace Prvky pro vakuum Výběr prvků pro vakuum Seznámení se s základními výpočty Seznámení se s přehledem prvků a jejich aplikací Správný výběr prvku pro danou aplikaci Znalost navržení vakuové aplikace Získání přehledu o prvcích pro vakuum Znalost správného výběru prvku a jeho aplikace Příklady: teorie a praktické výpočty Doba trvání: 2 hodiny Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: seznámení se s komponenty pro vakuum jejich návrh a aplikace Strana 8

9 Program č.7: Elektropneumatické prvky Elektropneumatické regulátory Tlakové a vakuové snímače Snímače průtoku Ionizéry Seznámení se s funkcí a použitím Znalost přehledu prvků a jejich aplikací Příklady: teoretické a praktické cvičení Doba trvání: 4 hodiny Účastníci: 5 až 8 Požadavky: základy pneumatiky a elektrotechniky Cíl programu: seznámení se s prvky, jejich funkcí, provedením a aplikacemi Strana 9

10 Program č.8: Praktické aplikace a příklady použití Slovní zadání úlohy Praktické zapojení obvodu na Pneutraineru 200 Vyřešení úlohy Seznámení se s pneumatickými prvky v praxi Zvládnutí teorie a procvičení pneumatických aplikací v praxi Poznámka: úlohy mohou být upraveny dle potřeby a přání účastníků Příklady: praktické příklady na Pneutraineru 200 Doba trvání: 4 hodiny v závislosti na příkladech Účastníci: 3 až 5 Předpoklady: základy pneumatiky Cíl programu: procvičení jednotlivých úloh a zapojení v praxi Strana 10

11 Program č.9: Údržba prvků a systémů Tento vzdělávací program umožňuje vybudovat znalosti a praktické dovednosti nutné při údržbě pneumatických a elektropneumatických prvků a systémů a pokrývá tyto oblasti: základní principy údržby prvků a systémů, rozdělení jednotlivých výrobkových skupin podle údržby, postupy základních servisních úkonů u jednotlivých typů prvků, praktická ukázka a provedení některých servisních úkonů. Poznámka: program je vždy upraven dle potřeby a přání účastníků Příklady: praktické příklady na vzorcích prvků Doba trvání: 2 hodiny v závislosti na požadavcích interně Účastníci: 5 až 8 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: procvičení jednotlivých úloh a zapojení v praxi Strana 11

12 Program č.10: Diagnostika a odstraňování poruch Obsahem vzdělávacího programu jsou praktické úlohy hledání a odstraňování závady při simulaci výrobního procesu na zařízení FMS 200 značky SMC. FMS 200 je interaktivní vzdělávací zařízení pro simulaci výrobního procesu. Zařízení se skládá z 8 modulů, které představují kombinaci pneumatických, hydraulických a elektronických prvků simulujících automatizovanou montážní linku. Obsah: vzhledem k širokým možnostem zařízení lze program velmi flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka Doba trvání: v závislosti na požadavcích 2 až 20 hodin Brno nebo Korneuburg Účastníci: 2 až 6 Požadavky: odborné znalosti pneumatiky a elektrotechniky Cíl programu: osvojit si systematický přístup k nastavování systémů automatizovaných linek, diagnostice a odstraňování jejich poruch Strana 12

13 Program č.11: Návrh a provoz dle zásad Energy Saving Úspora energie čísla a fakta Seznámení se s fakty a čísly potenciálu úspor Rozpoznání skutečných nákladů při použití stlačeného vzduchu Výhody optimalizace Odpovědi proč optimalizovat Osvojení si výhod které optimalizace přináší Provozní náklady Úspora energie dosažitelné úspory SMC Energy Saving program Rozbor jednotlivých typů nákladů Seznámení se s oblastmi možných úspor Seznámení se s programem SMC Energy Saving Schopnost rozlišit jednotlivé náklady Rozpoznat možnosti úspor Znalost nabízených prvků a služeb SMC Energy Saving programu Příklady: teoretické a praktické příklady Doba trvání: 2,5 hodiny Účastníci: 5 až 10 Požadavky: základy pneumatiky Cíl programu: získat znalosti o efektivním návrhu pneumatických systémů a službách nabízených společností SMC energetickém auditu včetně návrhů optimalizace Strana 13

14 Program č. 12: Softwarové nástroje Konfigurátor FRL jednotek Konfigurátor ventilových bloků PneuDraw Konfigurátor elektropohonů 2D/3D CAD výkresy a modely Seznámení se s konfigurátory a dalšími nástroji Znalost softwarových nástrojů a jejich použití Příklady: teoretické a praktické příklady Doba trvání: 2 hodiny až celý den v závislosti na zvolených nástrojích Účastníci: 5 až 10 Požadavky: základní znalost pneumatiky a přehledu sortimentu SMC Cíl programu: schopnost pracovat s dostupnými nástroji rychle a efektivně Strana 14

15 Program č.13: Pneumatické symboly a schémata Pneumatické symboly dle normy Vysvětlení významu pneumatických symbolů Pneumatická schémata Základní principy tvorby pneumatických schémat Určení funkce prvku dle symbolu Rozeznat funkci prvku dle symbolu Vývojový diagram Vývojový diagram a jeho vytvoření Zvládnutí základů označování pneumatických prvků Orientace a čtení v pneumatických schématech Rozeznání funkce prvku dle symbolu ve schématu Pochopení prospěšnosti vývojového diagramu Doba trvání: 1 hodina Účastníci: 5 až 10 Předpoklady: technické porozumění Cíl programu: znalost čtení pneumatických schémat a jejich kreslení Strana 15

16 Program č. 14: Pneumatická schémata s PneuDraw Pneumatické schéma dle norem Vytvoření pneumatického schématu Práce s aktuální verzí PneuDraw Pochopení významu a čtení v pneumatickém schématu Vkládání symbolů do schématu Triky a tipy při tvorbě pneumatického schématu Znalost pravidel při tvorbě pneumatického schématu Osvojení si programu pro vytváření schémat Zefektivnění práce s poslední verzí PneuDraw Příklady: teoretická a praktická cvičení Doba trvání: 5 až 8 hodin v závislosti na zkušenosti účastníků Účastníci: 2 až 8 Požadavky: základy pneumatiky a schematických značek Spec. požadavky: vlastní notebook s instalací PneuDraw Cíl: rychlá tvorba pneumatických schémat pomocí PneuDraw Strana 16

17 Datum Účastník/školení: Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá! Sdělte nám prosím Vaše postřehy a dojmy ze školení abychom Vám tak mohli poskytovat co nejlepší služby. Velmi dobrá Dobrá Dostačující Nedostatečná Špatná Kvalita výukových materiálů Odbornost školitele Schopnost školitele sdělit obsah Výkon školitele Obsah kurzu Časový rozsah kurzu Kurz splnil očekávání Školící prostředí Doporučil/a by jste kurz kolegům? Ano Ne Pomohou Vám získané informace ve Vaší práci? Ano Ne Co se Vám zvlášť líbilo? Co by jste změnili na našich kurzech? Toto je místo pro Vaše poznámky a připomínky Děkujeme za Váš názor Strana 17

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Miroslav Hůrka MECHATRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTRO- TECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 1 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 40 Téma: Výukové systémy FESTO Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. Třída/y: 3ME, 3MSA, 4ST

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřují ke zkvalitnění odborných klíčové aktivity

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Modelování elektromechanického systému

Modelování elektromechanického systému Síla od akčního členu Modelování elektromechanického systému Jaroslav Jirkovský 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 15 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB,

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k ) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h)

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) 2.1 Základy marketingové strategie (2,5h) Učitelé se seznámí se základní marketingovou terminologií a s možnými cestami rozvoje firmy. V

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Elektropneumatická schémata

Elektropneumatická schémata Elektropneumatická schémata Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_02_AUT_70_schemata_pravidla.pptx Téma: Pravidla kreslení elektropneumatických

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL MOTOR expert, s.r.o. IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Sídlo společnosti: Žižkova 2567/3, Přerov Číslo účtu: 1884404389/0800 Česká spořitelna, a.s. Jednatelé: Ing. Irena Kanovská, Štefan Kanovský Kontakt:

Více

Kombinační automaty (logické obvody)

Kombinační automaty (logické obvody) Kombinační automaty (logické obvody) o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_01_Prehled_schematickych_znacek.pptx o Téma: Přehled schématických značek o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_02_Prehled_schematickych_znacek_test.pptx

Více

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H)

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H) Mechanik převodů osobních automobilů (kód: 23-101-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik osobních

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek METODICKÝ LIST Téma DUM: Test Anotace: Autor: k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek Digitální učební materiál slouží k výuce pohonů

Více

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů Dílčí úkoly : a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku

Více

Pneumatický pohon nákladního výtahu

Pneumatický pohon nákladního výtahu VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Pneumatický pohon nákladního výtahu Název práce: Autor práce: Bc. Jaroslav Kyselý Typ práce: diplomová Studijní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ ročník SŠ. Školní rok 2016/2017. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ ročník SŠ. Školní rok 2016/2017. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Výsledky testování školy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 3. ročník SŠ Školní rok 2016/2017 Termín akce: 09.11.2016 23.11.2016 Termín testování: 14.11.2016 21.11.2016 Datum vyhodnocení: 04.12.2016

Více

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů 26. mezinárodní veletrh AMPER 2018 FÓRUM AUTOMATIZACE 2018 Prezentace nové monografie Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů Editoři: K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec Monografie

Více

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI

VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI Řídící systémy hydraulických mechanizmů Novotného lávka 5, 6.září 2011 Jménem odborné sekce hydraulika a pneumatika české strojnické společnosti VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI Ing. Petr Jáchym jachym.petr@hydac.cz

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních

Více

Vybavení dílen odborného výcviku

Vybavení dílen odborného výcviku PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 SÍDLEM: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18 IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM:

Více

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č. 10 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku Anglický jazyk Kolektiv autorů 2014

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Příloha č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Příloha č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Příloha č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ v rámci projektu OPZ: Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu společnosti - inovace a posílení vzdělávacího systému Reg. č. : CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004594

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Mechatronik (kód: 26-022-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Mechatronik Kvalifikační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_02 Autor Ing.

Více

Školení z oboru tekutinových mechanizmů

Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Výuka probíhá zpravidla ve školicím centru Obchodní společnosti v Klecanech. V případě potřeby je možné ovést kurz po dohodě

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

MECHATRONIKA SCHÉMATA - 2. Petr Jurčík

MECHATRONIKA SCHÉMATA - 2. Petr Jurčík MECHATRONIKA SCHÉMATA - 2 Petr Jurčík Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: 23-132-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.2.04/05.0049 Březen

Více

Automatizace je naší motivací

Automatizace je naší motivací Automatizace je naší motivací 02 Springer Automatizace je naší motivací Společnost Springer GmbH inovativní společnost pro váš úspěch v automatizaci Springer Automatizace je naší motivací Silou inovace,

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů. SPCZ/0090/Pxxx 3/09

SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů. SPCZ/0090/Pxxx 3/09 SPCZ/0090 kompaktní vakuový ejektor ze standardních dílů SPCZ/0090 řízená vakuová pumpa Základní technická data Max. dosažitelné vakuum: - 0,87 Bar Množství nasávaného vzduchu: 160...480Nl/min Pracovní

Více

GRANI ROC LANOVÉ PILY PRO ŘEZÁNÍ KAMENE

GRANI ROC LANOVÉ PILY PRO ŘEZÁNÍ KAMENE GRANI ROC LANOVÉ PILY PRO ŘEZÁNÍ KAMENE MEM-Profiling GRANI RQC S A Zastoupení pro ČR: DIA-NA HK s.r.o. Na Okrouhlíku 1740, Hradec Králové Ing. Miloš Rejha 603154200 Zdeňka Budínská 603467368 GRAIN!I ROC

Více

Program školení Frekvenční měniče VLT a VACON

Program školení Frekvenční měniče VLT a VACON Program školení 2018 Frekvenční měniče VLT a VACON Předmluva Společnost Danfoss s.r.o. je jedním z předních dodavatelů frekvenčních měničů na trhu. Kromě technologicky vyspělých a kvalitních výrobků přikládáme

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.2.04/05.0049 Udržitelnost

Více

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Zadání : Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku

Více

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát Efektivita procesu Znalost reálného stavu Předcházení možným následkům Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát Monitorování správné funkce - například při servisních pracích. Vlhkost Měření veškerých

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ

INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ INOVAČNÍ TRENDY V ZAPOJOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH OBVODŮ 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBVODY SE ZESILOVAČEM TLAKU multiplikátorem... 4 3. POUŽITÍ 2 TLAKŮ PRO VYSUNUTÍ VÁLCE... 5 4. BRZDĚNÍ VÁLCE PROTITLAKEM... 6 4.1.

Více

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ ELVAC SOLUTIONS ELVAC a.s. Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ STROJNÍ INŽENÝRING ŘEŠENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY ROBOTIKA Poskytujeme inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti jednoúčelových

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Dněšní workflow

Více

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L1.1.1 2. úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3.

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Elektrohydraulické pohony tavící a ustalovací pece na hliník Autor práce: Bc. Martin Morávek

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů Projekt: FRVŠ 583/2013 Tématický okruh / specifikace: B3 / d Řešitel: Ing. Jaroslav Ptáček1,2 Spoluřešitelé: Mgr. Pavel

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME

Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Produkt č.5 Sbírka úloh a vzorové příklady pro předmět Odborný výcvik 3. a 4.ročník oboru ME Kolektiv autorů 2014 Obsah

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Chráníme reputaci na trhu Minimalizujeme náklady na záruční opravy

Chráníme reputaci na trhu Minimalizujeme náklady na záruční opravy STEMAN Sensors s.r.o. Chráníme reputaci na trhu Minimalizujeme náklady na záruční opravy Přehled snímačů tlaku www.steman.cz Dokonalý snímač vyrobený s odborným know-how Typický snímač tlaku obsahuje tři

Více

Mechatronika ve strojírenství

Mechatronika ve strojírenství Mechatronika ve strojírenství Zpracoval: Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Pracoviště: katedra vozidel a motorů (TUL) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

Školení Program 2011

Školení Program 2011 Školení Program 2011 Předmluva Jako jeden z předních dodavatelů v oblasti elektrických pohonů nepokládáme důraz jen na technologicky vyspělé a kvalitní výrobky, ale i na obsáhlé služby. Jen nejlépe informovaní

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Jiří Strejc. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, Čelákovice

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Jiří Strejc. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379, Čelákovice Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT LOGICKÉ ŘÍZENÍ Jiří Strejc Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ

STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ SMC INDUSTRIAL AUTOMATION Matka: Japonsko Sídlo: Tokyo Založeno: 27.4.1959 Prezident: Jošijuki Takada Největší výrobní závody: Japonsko, Čína Obor průmyslové automatizace:

Více

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5. 15. 1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení: IVT se na naší škole vyučuje od tercie, kdy je cílem zvládnutí základů hardwaru, softwaru a operačního systému,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO PODZIM 2018 HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 1 V souladu s 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník zaměření slaboproud Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč.

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektrická zařízení (kód: 6-010-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 6) Týká se povolání: Montér elektrorozvodných

Více

Témata ročníkových projektů pro žáky třídy 3. T se studijním zaměřením Autotronik na školní rok 2017/2018

Témata ročníkových projektů pro žáky třídy 3. T se studijním zaměřením Autotronik na školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz Témata ročníkových projektů pro žáky třídy 3. T se studijním

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační

Více

Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA

Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Popisovač, aneb modelování mechanismu v programu CATIA Autoři práce: Petra

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Katalog školení 2015 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz

Katalog školení 2015 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz Katalog školení 2015 Nemetschek Allplan Česko s.r.o www.nemetschek-allplan.cz Úvod Pro využití celého potenciálu našich produktů Vám nabízíme řadu specializovaných odborných školení zaměřených na efektivitu

Více

Příslušenství M5 G 1" Série 600

Příslušenství M5 G 1 Série 600 " Škrtící ventily Rychloodvzdušňovací ventily Škrtící ventily na odfuk Logické ventily Tlumiče hluku Zpětné ventily Rozvodné bloky Pneumaticky ovládané zpětné a uzavírací ventily Rozvodné lišty Ventily

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí

Více

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: M) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (kód: 26-032-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Více