Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google je ochranná známka společnosti Google Inc. Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Skype a Windows jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2016 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Seznámení s webovou kamerou... 1 Součásti... 1 Přehled softwaru... 1 Systémové požadavky... 2 Kvalita a výkon... 2 Instalace Použití aplikace HP Webcam Control Center... 3 Spuštění videohovoru... 3 Nahrávání videa nebo zaznamenání statické fotografie... 3 Konfigurace nastavení... 3 Záznam videa... 4 Pořizování statických snímků Odstraňování potíží Technické údaje... 8 Provozní prostředí... 8 iii

4 iv

5 1 Seznámení s webovou kamerou Součásti Součást Popis (1) Indikátor napájení Svítí: Webová kamera je zapnutá. (2) Tlačítko pro záznam videa Nahrává video. Chcete-li zastavit nahrávání videa, stiskněte toto tlačítko znovu. (3) Tlačítko HP Instant Chat Spustí program pro videochat. (4) Tlačítko snímku Snímá statické fotografie. (5) Vestavěný mikrofon Slouží k záznamu zvuku. (6) Konektor USB Připojuje webovou kameru k počítači. (7) Nastavitelná objímka/stojan Připojuje webovou kameru k monitoru nebo umožňuje postavit kameru na plochý povrch. Štítek produktu obsahuje údaje o čísle produktu HP a sériovém čísle. Kontakty podpory HP naleznete na adrese Přehled softwaru Disk dodávaný s webovou kamerou obsahuje následující software: Ovladače webové kamery díky nim kamera pracuje s optimálním výkonem. Video Call Quick Launch (snadné spuštění videohovoru) pomáhá s nastavením webové kamery, aby komunikovala s vaším chatovacím programem. Součásti 1

6 Program pro záznam videa nebo fotografie Aplikace HP Webcam Control Center umožňuje přístup na všechny funkce webové kamery z jediného místa na ploše. Nejnovější verze programů a ovladačů HP naleznete na adrese Systémové požadavky Webová kamera můžete nahrávat video až do rozlišení 1080p při 30 sn./s. Abyste mohli používat webovou kameru s dodávaným softwarem, musí počítač splňovat tyto minimální požadavky na systém: POZNÁMKA: K zajištění kompatibility ověřte, že váš počítač splňuje minimální požadavky na systém programu pro videochat. Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7 Procesor Intel nebo AMD 1 GHz; doporučený dvoujádrový procesor 1,6 GHz Minimálně 1 GB RAM; doporučeno 2 GB RAM Pro instalaci programů se vyžaduje 230 MB volného místa na pevném disku Vysokorychlostní port USB 2.0 Kvalita a výkon Instalace Kvalitu obrazu a výkon videa ovlivňují následující faktory: Množství dopadajícího světla Nastavení rozlišení webové kamery Výkon počítače Šířka pásma internetového připojení, především pro chat Pokud máte problémy s pomalým nebo trhaným videem a nevýraznými barvami, zkuste do prostoru přidat malé svítidlo, které nebude přímo viditelné v rámečku. Díky lepším světelným podmínkám tak bude možné dosáhnout realističtějšího videa a přesnějších barev. Instalace softwaru webové kamery do vašeho počítače: 1. Vložte optický disk do své optické jednotky. Spustí se průvodce instalací. 2. Vyberte váš jazyk a poté vyberte položku OK. 3. Vyberte příkaz Další. 4. Přijměte licenční smlouvu koncového uživatele (EULA) 5. Buď zadejte umístění pro instalaci softwaru, nebo vyberte položku Další. 6. Vyberte položku Instalovat. 7. Vyberte položku Dokončit. 2 Kapitola 1 Seznámení s webovou kamerou

7 2 Použití aplikace HP Webcam Control Center Aplikace HP Webcam Control Center umožňuje přístup k veškerému softwaru dodanému s webovou kamerou. Přístup k softwaru webové kamery: 1. Vyberte ikonu Funkce. 2. Vyberte jedenu z následujících možností: Spuštění videohovoru spustí nástroj webové kamery HP Video Call Quick Launch (snadné spuštění videohovoru). Pořízení videa nebo fotografie spustí software HP Webcam Spuštění videohovoru V nástroji webové kamery HP Video Call Quick Launch (snadné spuštění videohovoru) můžete spustit instalované programy pro videochat a také instalovat a poté spustit běžné programy pro videochat. Podporované programy pro videochat zahrnují: Skype Google Hangouts Spuštění videohovoru: 1. V nástroji webové kamery HP Video Call Quick Launch (snadné spuštění videohovoru) vyberte jedno z následujících: Instalovaný videochat zobrazí všechny podporované instalované programy pro videochat. Stáhnout a instalovat zobrazí všechny podporované programy pro videochat, které ještě nejsou instalovány. 2. Vyberte program. Pokud je instalován, spustí se. Pokud to není instalován, spustí se váš výchozí webový prohlížeč. Můžete také spustit videochat stisknutím tlačítka HP Instant Chat na webové kameře. Nahrávání videa nebo zaznamenání statické fotografie V nástroji HP Webcam Control Center vyberte Pořízení videa nebo fotografie. Spustí se software HP Webcam 4310, který vám umožní nahrávat video a snímat statické snímky. V případě potřeby vyberte webovou kameru v nabídce Výběr webové kamery. Konfigurace nastavení 1. V softwaru HP Webcam 4310 vyberte položku Nastavení. 2. Podle potřeby konfigurujte následující nastavení: Nastavení videa konfigurace následujících nastavení pro nahrávání videa: Spuštění videohovoru 3

8 Záznam videa Umístění videa vyberte cestu k umístění pro uložení videa. Můžete použít výchozí nastavení umístění nebo vybrat tlačítko pro procházení a zvolit jiné umístění. Výběr zvukového zařízení vyberte zařízení, které bude použito s webovou kamerou pro záznam zvuku. Pro dosažení nejlepších výsledků vyberte mikrofon vestavěný do webové kamery. Výběr formátu videa vyberte formát, který se použije k záznamu videa. Možnosti jsou AVI a WMV. Rozlišení vyberte rozlišení pro zaznamenávaná videa. Vyšší rozlišení poskytuje lepší kvalitu obrazu, ale využívá více paměti. Předvolení času záznamu vyberte tuto možnost, chcete-li nastavit čas, po který bude webová kamera nahrávat video. Pokud chcete záznam videa ručně ukončit, zrušte výběr této možnosti. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána. Doba trvání videa vyberte čas v minutách, po který bude webová kamera nahrávat video. Tato možnost je povolena, pouze když je vybrána možnost Předvolený čas záznamu. Nastavení obrazu pro snímání fotografií lze podle potřeby konfigurovat následující nastavení: Umístění snímku vyberte cestu k umístění pro uložení svých snímků. Můžete použít výchozí nastavení umístění nebo vybrat tlačítko pro procházení a zvolit jiné umístění. Počet snímků Burst zadejte počet po sobě jdoucích statických snímků, které se zaznamenají, pokud při snímání statických snímků použijete funkci Burst. Můžete vybrat číslo mezi 2 a 9 včetně. Interval obrazu Burst vyberte čas v sekundách, který uplyne mezi snímáním každého ze snímků, pokud při snímání statických snímků použijete funkci Burst. Nastavení Facebooku zadejte svou ovou adresu a heslo pro svůj účet Facebook. Upřesnit nastavení přístup k standardnímu nastavení webové kamery systému Windows, například jas, kontrast, odstín a frekvenci. Buď můžete nastavení upravit ručně, nebo vyberte možnost Automaticky k rozpoznání nastavení automaticky. POZNÁMKA: Ujistěte se, že položka PowerLine Frequency (Anti Flicker) je nastavena na standardy vedení napájení ve vaší zemi. Dostupná nastavení jsou 50 Hz a 60 Hz. Nesprávné nastavení může mít za následek čáry rušící obraz. 3. Po dokončení konfigurace vyberte položku OK. 1. V softwaru HP Webcam 4310 vyberte možnost Záznam videa. 2. Po záznamu videa se zobrazí okno záznamu videa. Můžete video uložit, nahrát na Facebook nebo odstranit následujícími tlačítky: Uložit toto video do souboru přejděte do složky a poté uložte soubor videa. Nahrát tohoto video do sítě Facebook přihlásí se k Facebooku a poté nahraje soubor videa. POZNÁMKA: Chcete-li použít tuto možnost, je třeba zadat v nastavení přihlašovací údaje na Facebook. Viz Konfigurace nastavení na stránce 3. Odstranit video odstraní aktuální soubor videa a poté se vrátí do hlavní nabídky softwaru HP Webcam Kapitola 2 Použití aplikace HP Webcam Control Center

9 Můžete také spustit nahrávání videa stisknutím tlačítka Záznam videa na webové kameře. Chcete-li zastavit nahrávání videa, stiskněte toto tlačítko znovu. Pořizování statických snímků Chcete-li pořídit jeden statický snímek: 1. V softwaru HP Webcam 4310 vyberte možnost Snímek. V okně náhledu se objeví odpočítávání a poté webová kamera zaznamenává jediný snímek. 2. Můžete snímek uložit, nahrát na Facebook nebo odstranit následujícími tlačítky: Uložit tento snímek do souboru přejděte do složky a poté uložte soubor snímku. Nahrát tento snímek do sítě Facebook přihlásí se k Facebooku a poté nahraje soubor snímku. POZNÁMKA: Chcete-li použít tuto možnost, je třeba zadat v nastavení přihlašovací údaje na Facebook. Viz Konfigurace nastavení na stránce 3. Odstranit snímek odstraní aktuální soubor snímku a poté se vrátí do hlavní nabídky softwaru HP Webcam Můžete také zaznamenat statický snímek stisknutím tlačítka snímku na webové kameře. Chcete-li sejmout několik statických snímků rychle za sebou: 1. V softwaru HP Webcam 4310 vyberte možnost Burst. V okně náhledu se objeví odpočítávání a poté webová kamera zaznamená několik snímků rychle za sebou. 2. Můžete snímky uložit, nahrát na Facebook nebo odstranit následujícími tlačítky: Uložit tyto snímky do souboru přejděte do složky a poté uložte soubory snímků. Nahrát tyto snímky do sítě Facebook přihlásí se k Facebooku a poté nahraje soubory snímků. POZNÁMKA: Chcete-li použít tuto možnost, je třeba zadat v nastavení přihlašovací údaje na Facebook. Viz Konfigurace nastavení na stránce 3. Odstranit snímky odstraní aktuální soubory snímků a poté se vrátí do hlavní nabídky softwaru HP Webcam Nahrávání videa nebo zaznamenání statické fotografie 5

10 3 Odstraňování potíží Problém Video je trhané. Řešení Kvalitu videa ovlivňuje mnoho faktorů. Patří mezi ně osvětlení, rychlost procesoru, velikost paměti počítače a rychlost připojení k Internetu. Pokud je video trhané, můžete snížit nastavení rozlišení webové kamery. Změna rozlišení obrazovky: 1. V nástroji HP Webcam Control Center vyberte možnost Pořízení videa nebo fotografie. 2. Vyberte položku Nastavení. 3. Vyberte nižší hodnotu pro nastavení Rozlišení. Obrázek narušují čáry. 1. V nástroji HP Webcam Control Center vyberte možnost Pořízení videa nebo fotografie. 2. Vyberte položku Nastavení a poté vyberte Upřesnit nastavení. 3. Vyberte odpovídající hodnoty pro vaše umístění pro nastavení PowerLine Frequency (Anti Flicker). Dostupné možnosti jsou 60 Hz a 50 Hz. Webová kamera není připojena k mým programům pro videochat. Tlačítka webové kamery nefungují správně. Viz Spuštění videohovoru na stránce 3. Máte-li již instalované všechny programy pro videochat, vyberte jiné video zařízení v programu pro videochat. Chcete-li změnit nastavení videa v programu videochatu, postupujte podle dokumentace tohoto programu. 1. V oznamovací oblasti vyberte ikonu HP Button Manager. Pokud nevidíte ikonu, vyberte možnost Start a poté vyberte položku HP Button Manager. 2. Spusťte program znovu. V reproduktorech slyším ozvěnu nebo zpětnou vazbu. Windows 10: 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Reproduktory nacházející se v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu a poté vyberte položku Zvuky. 2. Na kartě Přehrávání vyberte svůj reproduktor a poté vyberte možnost Vlastnosti. 3. Na kartě Úrovně nastavte úroveň výstupu. 4. Vyberte položku OK. 5. Na kartě Záznam vyberte svůj mikrofon a poté vyberte možnost Vlastnosti. 6. Na kartě Úrovně konfigurujte úroveň vstupu. 7. Vyberte položku OK. 8. Vyberte položku OK. Windows 8,1: 1. Na úvodní obrazovce napište slovo ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panely. 2. Vyberte položku Hardware a zvuk a potom vyberte položku Zvuk. 3. Na kartě Přehrávání vyberte svůj reproduktor a poté vyberte možnost Vlastnosti. 4. Na kartě Úrovně nastavte úroveň výstupu. 6 Kapitola 3 Odstraňování potíží

11 Problém Řešení 5. Vyberte položku OK. 6. Na kartě Záznam vyberte svůj mikrofon a poté vyberte možnost Vlastnosti. 7. Na kartě Úrovně konfigurujte úroveň vstupu. 8. Vyberte položku OK. 9. Vyberte položku OK. Windows 7: 1. Vyberte položku Start, poté vyberte položku Ovládací panely a poté vyberte položku Zvuk. 2. Na kartě Přehrávání vyberte svůj reproduktor a poté vyberte možnost Vlastnosti. 3. Na kartě Úrovně nastavte úroveň výstupu. 4. Vyberte položku OK. 5. Na kartě Záznam vyberte svůj mikrofon a poté vyberte možnost Vlastnosti. 6. Na kartě Úrovně konfigurujte úroveň vstupu. 7. Vyberte položku OK. 8. Vyberte položku OK. Mám problémy s použitím webové kamery v aplikaci Skype. Zkontrolujte, že máte nainstalovánu nejnovější verzi aplikace Skype. V aplikaci Skype zkontrolujte, že video zařízení a mikrofon zařízení jsou nastaveny na webovou kameru. Další informace o konfiguraci nastavení videa a zvuku v aplikaci Skype naleznete v dokumentaci Skype. Po spuštění aplikace Skype vidím prázdnou obrazovku a slyším šum. V aplikaci Skype nefunguje mikrofon webové kamery. V aplikaci Skype zkontrolujte, že video zařízení je nastaveno na webovou kameru. Další informace o konfiguraci nastavení videa v aplikaci Skype naleznete v dokumentaci Skype. V aplikaci Skype zkontrolujte, že je zařízení mikrofonu nastaveno na webovou kameru a v případě potřeby zvyšte hlasitost. Další informace o konfiguraci nastavení zvuku v aplikaci Skype naleznete v dokumentaci Skype. V nastavení Zobrazovací zařízení USB mám více zařízení. Které mám zvolit? Pokud máte k počítači připojené více než jedno video zařízení, máte více než jednu možnost Zobrazovacího zařízení USB. Zkuste vybírat jednotlivé volby a kontrolujte, zda kamera funguje. Pokud kamera funguje, podařilo se vám najít správnou volbu. Pokud kamera nefunguje, zkoušejte další možnosti, dokud nenaleznete možnost odpovídající vaší kameře. 7

12 4 Technické údaje Provozní prostředí Faktor Metrické jednotky USA Teplota, provozní 5 C až 40 C 41 F až 104 F Teplota, neprovozní -20 C až 60 C -4 F až 140 F Relativní vlhkost (bez kondenzace), provozní Relativní vlhkost (bez kondenzace), neprovozní 10 % až 80 % 10 % až 80 % 5 % až 85 % 5 % až 85 % 8 Kapitola 4 Technické údaje

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

NVR (IP). Popis Setup Wizardu.

NVR (IP). Popis Setup Wizardu. NVR (IP). 1. Po instalaci kamery připojte napájecí kabel s typem konektoru RG-45 LAN k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana napájecího

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek Česky Funkce kamery VideoCAM Trek 1 Tlačítko pro fotografování 2 Indikátor LED 3 Objektiv 4 Otočný podstavec Instalace kamery VideoCAM Trek 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Vložte pevný disk

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 Obsah: Obsah:...2 Kapitola 1. Přehled...3 1.1 Úvod...3 1.2 Vlastnosti...3 1.3 Specifikace...3 1.4 Minimální požadavky na systém... 3 1.5 Balení...

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR

NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR NÁVOD K POUŽITÍ Kamera CEL-TEC S3000 Wifi IR A: Zapnutí - vypnutí / potvrzovací tlačítko B: Tlačítko Mode C: Tlačítko zapnutí / vypnutí IR přísvitu D: Tlačítko Wifi E: Mikrofon F: IR noční přísvit G: LED

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Rollei Historyline 98. Používání funkce Wi-FI

Rollei Historyline 98. Používání funkce Wi-FI Rollei Historyline 98 Používání funkce Wi-FI Používání funkce Wi-Fi Pomocí funkce Wi-Fi můžete ihned přenést fotografie a videa z fotoaparátu do jiných chytrých zařízení (Telefony, tablety s Android či

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více