Audio a video vstupní systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Audio a video vstupní systémy"

Transkript

1 Audio a video vstupní systémy ØEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY

2 Ochrana Bezpeèí Pohodlí Legrand

3 Spoleènost Legrand Group je svìtovým leaderem v oblasti výrobkù a systémù pro elektrické instalace a datové rozvody. Legrand nabízí øešení pro byty, rodinné domy, kanceláøe a pro prùmyslové aplikace. Mezi nosný sortiment na èeském trhu patøí modulární pøístroje, domovní rozvodnice a rozvádìèe, ovládací pøístroje, nouzová svítidla, lištové a rozvodné systémy, domovní automatizace, audio a video vstupní systémy a další elektroinstalaèní materiál. U všech svých výrobkù klade Legrand dùraz na design, kvalitu použitých materiálù, bezpeènost pøi instalaci a snadnou montáž. Jistièe do 15 A Pøístroje Galea Life Video vstupní systémy

4 Legrand vstupní systémy

5 zapuštìná montáž Audio vstupní systémy Analogové audio vstupní sady str. 16 Rádiová audio vstupní sada str. 18 Video vstupní systémy È/B video vstupní sady str. 10 Modulární vstupní systémy Modulární audio vstupní systém str. 1 Modulární video vstupní systém str. 14 povrchová montáž Audio vstupní systémy Analogový audio vstupní systém str. 30 vodièová audio vstupní sada str. 3 Video vstupní systémy vodièová video vstupní sada str. 34 3

6 ZAPUŠTÌNÁ MONTÁŽ > decentní design > výbìr barevných provedení > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost 4

7 audio vstupní systémy n Analogové audio vstupní sady 1 rádio Rádiová audio vstupní sada video vstupní systémy n + koax nebo kroucený pár È/B video vstupní sady modulární vstupní systémy n Audio analogový systém n + koax nebo kroucený pár Video analogový systém Tlaèítkový panel pro zapuštìnou montáž Možnost zavìšení na stìnu nebo stojan na stùl Praktický design Rádiový telefon 5

8 audio vstupní sady analogové n + + = VLASTNOSTI > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Tlaèítko pro podsvícení jmenovek > Možnost paralelního pøipojení až 4 telefonù na jedno tlaèítko > Možnost výbìru kompletní sady až pro 1 bytù > Masivní rámeèek ze slitiny Zamak s tìsnìním PØÍSLUŠENSTVÍ > Pøídavné audio domovní telefony - bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek 6

9 analogová audio vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely analogová audio vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely Schéma zapojení Pro 1 byt Balení Obj. číslo Audio vstupní systém sady až pro 1 bytů 30 V± byt byty Obsahuje Audio tlač. panel s instalační krabicí Audio domovní telefon/y, bílý (elektronické vyzvánění) Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Tlačítko pro podsvícení jmenovek Možnost paralelního připojení až 4 telefonů na jedno tlačítko Možnost výběru kompletní sady až pro 1 bytů Možnost druhého vchodu Masivní rámeček ze slitiny Zamak s těsněním Až pro 1 bytů byty byty 4 + (n-1) bytů bytů bytů bytů 4 + n bytů 30 V± Příslušenství Přídavný audio domovní telefon Systém umožňuje připojit až 4 audio telefony paralelně na jedno tlačítko Bílý Modrý Šedý El. zámek (1 VA/880 ma) Audio výhybka pro druhý vchod Přidejte - 1 tlačítkový panel - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů Rozměry (str. 7) Systém pro 13 a více bytů (viz modulární audio systém str. 1) 7

10 rádiová audio vstupní sada 1 rádio + + = VLASTNOSTI > Otevírání dveøí pomocí bezšòùrového telefonu > Možnost využití telefonu jako klasické pevné linky > Možnost komunikace mezi dvìma bezšòùrovými telefony > Možnost pøesmìrování zvonìní na GSM (mobilní telefon) nebo na pevnou linku s možností otevøení dveøí > Rychlá instalace bez nutnosti kabelového propojení domovního telefonu se vstupním tlaèítkovým panelem > Komunikace pomocí rádiových vln > Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Možnost dalšího vchodu PØÍSLUŠENSTVÍ > Elektrický zámek 8

11 rádiová audio vstupní sada se zapuštìným tlaèítkovým panelem rádiová audio vstupní sada se zapuštìným tlaèítkovým panelem Instalace: Žádné vodiče mezi Plexo krabicí a domovním telefonem. Vzdálenost tlačítkového panelu a Plexo krabice max. 5 m. Dosah: 300 m v otevřeném prostoru, 50 m v zastavěné ploše. Jednoduchá konfigurace. F E G Balení Obj.č. Rádiová audio vstupní sada A B Napájení pomocí napájecího zdroje Složení: 1 bezšňůrový audiotelefon DECT (hlavní) + nabíjecí základna s rádiovým vysílačem 1 bezšňůrový audiotelefon DECT (podružný) + nabíjecí základna Plexo krabice Rádiová ovládací centrála Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Vnější tlačítkový panel s krabicí pro zapuštěnou montáž Vlastnosti Otevírání dveří pomocí bezšňůrového telefonu Možnost využití telefonu jako klasické pevné linky Možnost komunikace mezi dvěma bezšňůrovými telefony Možnost přesměrování zvonění na GSM (mobilní telefon) nebo na pevnou linku s možností otevření dveří Rychlá instalace bez nutnosti kabelového propojení domovního telefonu se vstupním tlačítkovým panelem Komunikace pomocí rádiových vln Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Možnost dalšího vchodu Sada pro: byt Přídavný bezšňůrový audiotelefon DECT + nabíjecí základna Sada obsahuje audio telefony. Dále možno připojit až 3 audio telefony DECT. Příslušenství Elektrický zámek (1 VA/880 ma) G F A: Vnější tlačítkový panel B: Plexo krabice C: Rádiová ovládací centrála D: Napájecí zdroj E-30 E: Nabíjecí základna s rádiovým vysílačem F: Hlavní telefon G: Podružný telefon + nabíjecí základna E 7 centrála DECT C E-30 D B C D A Rozměry (str. 7) 9

12 è/b video vstupní sada analogová n + koax nebo kroucený pár + + = VLASTNOSTI > Vysoká kvalita zvuku a zobrazení > Infraèervená kamera noèní vidìní > Možnost pøipojení více audio a video domovních telefonù na jedno tlaèítko > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Tlaèítko pro podsvícení jmenovek > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Možnost výbìru kompletní video sady nebo sestavení kombinace video systému z modulárních prvkù > Analogový systém 5 + n + koax nebo kroucený pár > Masivní rámeèek ze slitiny Zamak s tìsnìním PØÍSLUŠENSTVÍ > Pøídavné domovní audio a video telefony bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek 10

13 è/b video vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely è/b video vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely 1 byt Video vstupní systém Balení Obj. číslo Video vstupní systém sada pro 1 nebo byty Obsahuje Video tlač. panel s instalační krabicí Č/B video domovní telefon/y, analogový Montážní deska pro uchycení analogového telefonu na zeď Napájecí zdroj E-40 Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Vysoká kvalita zvuku a zobrazení IR osvětlení prostoru noční vidění Možnost připojení více audio a video domovních telefonů na jedno tlačítko Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Tlačítko pro podsvícení jmenovek Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Možnost výběru kompletní video sady nebo sestavení kombinace video systému z modulárních prvků Analogový systém 5 + n + koax nebo kroucený pár Masivní rámeček ze slitiny Zamak s těsněním Video vstupní systém sada pro: byt Systém umožňuje připojit až 4 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 4 video nebo 4 audio telefony, případně kombinaci audio/video telefonů. Pro 3. a 4. video telefon připojený na jedno tlačítko přidejte zdroj E-40 (obj. č ) byty Systém umožňuje připojit až 4 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 4 video nebo 4 audio telefony, případně kombinaci audio/video telefonů, avšak maximální počet video telefonů v instalaci je 4. Pro více než video telefony připojené na jedno tlačítko přidejte zdroj E-40 (obj. č ) Přídavné analogové video telefony a montážní desky Bílý Modrý Šedý B-71 Montážní deska pro uchycení na zeď B-71S Stojan pro stolní provedení Příslušenství Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Napájecí zdroj E-40 (pro sady), (1 VA/1 A; 15 V=/0, A; 18 V=/0,6 A) Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním Bílý Modrý Šedý Systém pro 3 a více bytů (viz modulární systém str. 14) 30 V± byty ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 30 V± Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-40 Panel 4 1 1,5,5 E-40 Telefon 1 1 1,5 Panel Telefon 3+1 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1 1,5,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5, Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-40 Panel 4 1,5,5 4 E-40 Telefon 1 1,5 4 Panel Telefon 3+ 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1,5 4 6 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 6 ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 11

14 modulární audio vstupní systém analogový n ANALOGOVÝ AUDIO SYSTÉM SLOŽÍTE Z: > Tlaèítkový panel: Instalaèní krabice rámeèek (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) audio jednotka kryt audio jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) elektronika pro tlaèítka tlaèítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) > Napájecí zdroj E-30 > Analogový telefon (bílý, modrý, šedý) > Elektrický zámek 1

15 text modulární text audio vstupní systém text se zapuštìnými modulovými audio panely Balení Obj. číslo Audio mechanizmy a elektronika Audio systém složíte z: Tlačítkový panel: Instalační krabice rámeček (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) audio jednotka kryt audio jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) elektronika pro tlačítka tlačítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) Napájecí zdroj E-30 Analogový telefon (bílý, modrý, šedý) Elektrický zámek Analogový systém Audio jednotka Elektronika pro tlačítka Napájecí zdroj Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Audio výhybka Audio výhybka pro druhý vchod Přidejte - 1 tlačítkový panel - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Balení Obj. číslo Analogové audio telefony Systém umožňuje paralelní připojení až 4 audiotelefonů na 1 tlačítko. Elektronické vyzvánění Bílý Modrý Šedý Dvojité elektronické vyzvánění Univerzální analogový audio telefon s možností dvojitého vyzvánění odlišné vyzvánění z tlačítkového panelu a ze zvonkového tlačítka u dveří. V tomto případě je potřeba použít další napájecí zdroj E-30 (obj. číslo ). Univerzální analogový audio telefon je možné použít v kombinaci s analogovými systémy 4+n různých výrobců (při použití obou druhů vyzvánění v systému Legrand přidejte další napájecí zdroj E-30) Bílý Modrý Šedý Příslušenství El. zámek (1 VA/880 ma) Propojovací kabel (pro instalace do více rámečků) Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 6) Rozměry (str. 7) Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 13

16 modulární video vstupní systém analogový n + koax nebo kroucený pár ANALOGOVÝ VIDEO SYSTÉM SLOŽÍTE Z: > Tlaèítkový panel: Instalaèní krabice rámeèek (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) video jednotka kryt video jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) elektronika pro tlaèítka tlaèítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) > Napájecí zdroj E-70 > Montážní deska B-71 pro uchycení video telefonu na zeï > Video telefon (bílý, modrý, šedý) > Elektrický zámek 14

17 text modulární text video vstupní systém text se zapuštìnými modulovými video panely Balení Obj. číslo Video mechanizmy a elektronika Video systém složíte z: Tlačítkový panel: Instalační krabice rámeček (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) video jednotka kryt video jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) elektronika pro tlačítka tlačítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) Napájecí zdroj E-70 Montážní deska B-71 pro uchycení video telefonu na zeď Video telefon (bílý, modrý, šedý) Elektrický zámek Analogový systém Video jednotka pro Č/B video telefon Elektronika pro tlačítka Napájecí zdroj Napájecí zdroj E-70 (1 VA/0,8 A; 1 V=/0, A; 14 V=/0, A; 3,5 V=/0,4 A) Příslušenství El. zámek (1 VA/880 ma) Propojovací kabel (pro instalace do více rámečků) Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 6) Rozměry (str. 7) Balení Obj. číslo Video telefony Systém umožňuje připojit až 3 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 3 audio nebo 3 video telefony, případně kombinaci audio/video telefonů. Pro. a 3. video telefon přidejte napájecí zdroj E-35. Analogové video telefony Č/B obraz Bílý Modrý Šedý Upevnění video telefonu B-71 montážní deska pro uchycení na zeď B-71S stojan pro stolní provedení Přídavný audio domovní telefon Bílý Modrý Šedý Videodistributory/Rozbočovače Videodistributor slouží na rozbočení signálu buď přímo do jednotlivých video telefonů (DVPA kroucený pár, DVCA koaxiální kabel) nebo do podružných videodistributorů (DVP kroucený pár, DVC koaxiální kabel). Pokud dojde k poruše video telefonu a je použitý videodistributor, systém je funkční kromě poškozeného video telefonu. U kaskádového zapojení video systému bez použití videodistributorů jsou při poruše jednoho video telefonu nefunkční včechny video telefony zapojené za nefunkčním video telefonem. Videodistributory současně usnadňují instalaci a údržbu systému a snižují útlum signálu Videodistributor pro koaxiální kabel DVCA (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro koaxiální kabel DVC (4 výstupy pro podřazené distributory) Videodistributor pro kroucený pár DVPA (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár DVP (4 výstupy pro podřazené distributory) Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 15

18 modulární audio a video vstupní systém se zapuštìnými modulovými audio/video tlaèítkovými panely Balení Obj. číslo Audio a video modulární kryty Audio kryty Pro 1 audio jednotku Eloxovaný Bílý hliník Bez tlačítek tlačítko tlačítka tlačítka ( sloupce) tlačítka ( sloupce) Bronzový Černý Bez tlačítek tlačítko tlačítka tlačítka ( sloupce) tlačítka ( sloupce) Video kryty pro analogový systém Pro 1 video jednotku Eloxovaný Bílý hliník Bez tlačítek tlačítko tlačítka ( sloupce) Bronzový Černý Bez tlačítek tlačítko tlačítka ( sloupce) Balení Obj. číslo Tlačítkové kryty Eloxovaný hliník Bílý Tlačítka v 1 sloupci tlačítko tlačítka tlačítka tlačítka Bronzový Černý tlačítko tlačítka tlačítka tlačítka Pro kombinaci s elektronikou pro tlačítka Eloxovaný hliník Bílý Tlačítka ve sloupcích tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek Bronzový Černý tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek Příslušenství Eloxovaný Bílý Pro použití s audio/video tlačítkovými panely. hliník Montáž přímo do rámečku bez použití elektroniky pro tlačítka Záslepka Bronzový Černý Záslepka 16

19 modulární audio a video vstupní systém se zapuštìnými modulovými audio/video tlaèítkovými panely Zvolte rámeček s ohledem na celkový počet audio/video jednotek a tlačítek, které potřebujete. Pro jeden rámeček použijte 1 instalační krabici. Balení Obj. číslo Rámečky Eloxovaný Bílý hliník Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Balení Obj. číslo Instalační krabice Všechny instalační krabice obsahují distanční spojku pro krabice k zajištění přesné vzdálenosti dvou krabic od sebe. Při instalaci do více rámečků Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel Bronzový Černý Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel 17

20 Audio modulární vstupní systém: Tlaèítka v jednom sloupci zapuštìná montáž, 3-38 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů

21

22 Audio modulární vstupní systém: Tlaèítka ve dvou sloupcích zapuštìná montáž, 3-44 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *zůstane jedno neobsazené tlačítko

23

24 Video modulární vstupní systém: Tlaèítka v jednom sloupci zapuštìná montáž, 3-37 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů

25 * * Videodistributor pro koaxiální kabel (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár (4 výstupy pro video telefony) ( Videodistributor pro koaxiální kabel [4 výstupy pro podřazené distributory]) ( Videodistributor pro kroucený pár [4 výstupy pro podřazené distributory]) - přesný počet videodistributorů závisí na topografii zapojení 3

26 Video modulární vstupní systém: Tlaèítka ve dvou sloupcích zapuštìná montáž, 3-4 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Legrand nabízí øešení až pro 18 bytù. Počet bytů * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *zůstane jedno neobsazené tlačítko 4

27 * * Videodistributor pro koaxiální kabel (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár (4 výstupy pro video telefony) ( Videodistributor pro koaxiální kabel [4 výstupy pro podřazené distributory]) ( Videodistributor pro kroucený pár [4 výstupy pro podřazené distributory]) - přesný počet videodistributorů závisí na topografii zapojení 5

28 modulární audio a video vstupní systémy se zapuštìnými audio/video tlaèítkovými panely Audio vstupní systém analogový Pro 1 byt Video vstupní systém analogový Pro 1 byt V± 30 V± Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon 1 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 Pro několik bytů Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m Panel E ,5,5 Panel E ,5 Panel Telefon 3+1 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1 1,5,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte kabel: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 5 Pro několik bytů 4 videodistributor 4 + (n-1) (n-1) n videodistributor 30 V± 3+n 30 V± 6 Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m Panel E ,5,5 Panel E ,5,5 4 Panel Telefon 3+n* 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon 1 1,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, mm každý vodič Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte kabel RΩ vedení < 11Ω/km 6

29 audio/video vstupní systém se zapuštìnými tlaèítkovými panely Rozměry (mm) Obj. č /01/0 Obj. č Obj. č /41/ /01/ Obj. č Obj. č Obj. č Obj. č E DIN (10 mod.) (10 mod.) DIN DIN (4 mo d.) Obj. č /71/7/ M V 16 1 M V 16 1 hloubka V M 1 16 V M M V 16 1 M V Montážní hloubka: 47 mm. 7

30 POVRCHOVÁ MONTÁŽ > kompaktní design > dokonalý zvuk a zobrazení > montáž bez nutnosti zednických prací > kvalitní zpracování > dlouhá životnost 8

31 audio vstupní systémy n 1 vodièe Analogový audio vstupní systém vodièová audio vstupní sada video vstupní systémy 1 È/B vodièe vodièová video vstupní sada Tlaèítkový panel pro povrchovou montáž Možnost zavìšení na stìnu nebo volnì stojící video telefon Praktický design 9

32 audio vstupní systém analogový n + + = VLASTNOSTI: > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Elektronika instalovaná do zdroje napájení ochrana pøed vandalizmem, krádeží a poèasím > Možnost více vchodù > Stálé podsvícení jmenovek > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Možnost paralelního pøipojení až 4 audio telefonù na jedno tlaèítko > Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice > Analogový systém PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavné audio domovní telefony bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù: eloxovaný hliník, antracit 30

33 text analogový text audio vstupní systém text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Balení Obj. číslo Audio vstupní systém sady Obsahuje Audio tlačítkový panel Audio domovní telefon/y (elektronické vyzvánění) Audio ovládací centrála Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Elektronika instalovaná do zdroje napájení ochrana před vandalismem, krádeží a počasím Možnost více vchodů Stálé podsvícení jmenovek Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Možnost paralelního připojení až 4 audio telefonů na jedno tlačítko Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Montáž na zeď bez použití instalační krabice Analogový systém Audio vstupní systém sada pro: byt byty byty byty bytů Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Systémové řešení až pro 18 bytů k vybrané sadě přidejte: přídavný tlačítkový panel s požadovaným počtem tlačítek a odpovídajícím počtem domácích telefonů Přídavný extra tenký tlačítkový panel: tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) Audio extra tenký tlačítkový panel: byt byty Balení Obj. číslo Systémové řešení až pro 18 bytů (pokračování) Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním + bzučák Univerzální analogový audio telefon s možností dvojitého vyzvánění odlišné vyzvánění z tlačítkového panelu a ze zvonkového tlačítka u dveří. Univerzální analogový audio telefon je možné použít v kombinaci s analogovými systémy 4+n různých výrobců Bílý Modrý Šedý Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním Sytém umožňuje paralelní připojení až 4 audio domovních telefonů na jedno tlačítko Bílý Modrý Šedý Audio ovládací centrála Audio výhybka Pro další vchod Přidejte: - 1 tlačítkový panel - 1 audio ovládací centrála - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Příslušenství Antracitový čelní kryt pro audio tlačítkový panel: byt /4 byty /6 bytu Antracitový čelní kryt pro přídavný tlačítkový panel: /6 tlačítek /8 tlačítek tlačítek /1 tlačítek Stříška pro tlačítkový panel: Hliník Antracit Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 37) Rozměry (str. 37) byty byty bytů Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 31

34 vodièová audio vstupní sada 1 vodièe + + = VLASTNOSTI: > Ideální náhrada bìžného zvonku > Instalace s využitím existující kabeláže > Minimalizace zednických prací > Vysoká kvalita zvuku > Stálé podsvícení jmenovky > Kompletní audio systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Extra tenký tlaèítkový panel pro povrchovou montáž > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavný audio domovní telefon > Elektrický zámek > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù: eloxovaný hliník, antracit 3

35 text vodièová text audio vstupní sada text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž vodièová audio vstupní sada s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Audio sada vodičové zapojení, povrchová montáž Balení Obj. číslo vodičová audio vstupní sada Obsahuje - Audio tlačítkový panel z eloxovaného hliníku - Audio domovní telefon ( tónové elektronické vyzvánění) - Audio napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) - Elektrický zámek není součástí sady Použití Nejběžnějším použitím je nahrazení zvonku vstupním audio systémem s možností využití stávající kabeláže. Instalace vyžaduje pouze dva vodiče Audio sada pro 1 byt vodičové zapojení Systém umožnuje paralelní připojení jednoho přídavného audio telefonu Přídavný audio domovní telefon Bílý PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Antracitový čelní kryt pro audio tlačítkový panel Stříška pro tlačítkový panel Šedá Antracit Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost Y 5m 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1,5 Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost X + Y 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1 Montáž Výrobek je speciálně určen pro rekonstrukce jako náhrada zvonku s využitím stávající kabeláže. Rozměry (str. 37) Technická data - Nastavitelná hlasitost vyzvánění (3 úrovně) - Kontrola vyzvánění na tlačítkovém panelu - Otevírání dveří (s elektrickým zámkem) - Nastavitelné stálé podsvícení jmenovky - Umožnuje přidání dalšího audio domovního telefonu - Možnost dvojitého vyzvánění (např. s využitím původního zvonkového tlačítka) - Varování špatného zapojení mezi telefonem a tlačítkovým panelem 33

36 vodièová video vstupní sada 1 È/B vodièe VLASTNOSTI: > Ideální náhrada bìžného zvonku > Instalace s využitím existující kabeláže > Minimalizace zednických prací > Vysoká kvalita zvuku a zobrazení > Stálé podsvícení jmenovek > Kompletní video systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice = PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavný domovní audio telefon > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù eloxovaný hliník, antracit 34

37 text vodièová text video vstupní sada text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž vodièová video vstupní sada s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Video sada vodičové zapojení, povrchová montáž Balení Obj. číslo vodičová video vstupní sada Instalace s použitím pouze dvou nepolarizovaných vodičů Obsahuje Video tlačítkový panel Č/B video domovní telefon Napájecí zdroj E-3 (1 VA/1 A; 4 V=/0,9 A) Elektrický zámek B 7 montážní deska pro uchycení na zeď Vlastnosti Ideální náhrada běžného zvonku Instalace s využitím existující kabeláže Minimalizace zednických prací Vysoká kvalita zvuku a zobrazení Stálé podsvícení jmenovek Kompletní video systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Montáž na zeď bez použití instalační krabice Č/B video sada 1byt Přídavný audio domácí telefon Systém umožňuje připojení jednoho přídavného audio domovního telefonu Bílý Výrobek je speciálně určen pro rekonstrukce jako náhrada zvonku s využitím stávající kabeláže Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost 5m 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1,5 E-3 Telefon

38 text audio text vstupní systémy: Vytvoøte si vlastní audio systém text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Možnost vybavení 1 až 18 bytů Řešení Počet bytu Řešení 1 Řešení Řešení 3 1 byt Sada byty Sada byty Sada byty = řešení Sada Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada Sada x Sada x bytů =3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů =3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů Sada x

39 audio a video vstupní systém - povrchová montáž Schéma zapojení Pro 1 byt Rozměry Obj. č /19/0/9/30/39/40/49/60/69/ , ,7 1 5 Pro více než 1 byt 30 V Obj. č Obj. č /01/ /41/ Audio výhybka 85 DIN (10 modulů) 19 Obj. č Audio centrála DIN (7 mod.) Součásti sady obj. č Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost 5m 50m 100m Panel Centrála 1 1,5,5 Panel Centrála 1 0,5 0,5 1 Panel Centrála** Centrála Telefon** 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Centrála Telefon 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5, * n = počet bytů ** Min. průřez platí pro vzdálenost = Panel Centrála + Centrála Telefon 37

40 Index Popis Balení Popis Strana PROPOJOVACÍ KABEL PRO ANALOGOVÝ SYSTÉM 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.BÍLÝ 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.MODRÝ 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.ŠEDÝ 16, VIDEO TEL. M71, BÍLÝ 10, VIDEO TEL. M71, MODRÝ 10, VIDEO TEL. M71, ŠEDÝ 10, MONT. DESKA B-71 10, STOJAN B-71S 10, VIDEODISTRIB. -KOAX VIDEODISTRIB.-KOAX, PODRAŽENÉ VIDEODISTRIB. -PÁR 0, VIDEODISTRIB. -PÁR, PODRAŽENÉ NAPÁJECÍ ZDROJ NAPÁJECÍ ZDROJ E ANALOGOVÁ ELEKTRONIKA PRO TLAČÍTKA 16, NAPÁJECÍ ZDROJ E AUDIO SADA 1 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 1 BYT, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 3 BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 4 BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 5 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 6 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 8 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 10 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ VIDEO SADA 1 BYT, ZAPUŠTENÁ VIDEO SADA BYTY, ZAPUŠTENÁ RAD. AUDIO SADA 1BYT, ZAP., 30V ANALOGOVÁ AUDIO JEDNOTKA ANALOGOVÁ VIDEO JEDNOTKA ZÁSLEPKA ELOX ZÁSLEPKA BÍLÁ ZÁSLEPKA. BRONZ ZÁSLEPKA ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 1TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 1TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 1TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 1TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 3TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 3TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 3TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 3TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 4TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 4TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 4TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 4TL ČERNÁ KRYT AUDIO MOD. ELOX, BEZ TL KRYT AUDIO MOD BÍLÁ, BEZ TL KRYT AUDIO MOD BRONZ, BEZ TL KRYT AUDIO MOD ČERNÁ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD ELOX, BEZ TL KRYT VIDEO MOD BÍLÁ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD BRONZ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD ČERNÁ, BEZ TL KRYT TLAČ. MOD TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD TL ČERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL ELOX. SL KRYT TLAČ. MOD 4TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL CERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL ČERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL ČERNÁ, SL KRYT AUDIO MODULU 1TL ELOX KRYT AUDIO MODULU 1TL BÍLÁ KRYT AUDIO MODULU 1TL BRONZ KRYT AUDIO MODULU 1TL ČERNÁ KRYT AUDIO MODULU TL ELOX KRYT AUDIO MODULU TL BÍLÁ KRYT AUDIO MODULU TL BRONZ KRYT AUDIO MODULU TL ČERNÁ KRYT AUDIO MODULU TL ELOX, SL KRYT AUDIO MOD TL BÍLÁ, SL 3 Popis Balení Popis Strana KRYT AUDIO MOD TL BRONZ, SL KRYT AUDIO MOD TL ČERNÁ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL ELOX, SL KRYT AUDIO MOD 4TL BÍLÁ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL BRONZ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL ČERNÁ, SL KRYT VIDEO MODULU ELOX, 1 TL KRYT VIDEO MODULU BÍLÁ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU BRONZ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU ČERNÁ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU ELOX, TL KRYT VIDEO MODULU BÍLÁ, TL KRYT VIDEO MODULU BRONZ, TL KRYT VIDEO MODULU ČERNÁ, TL INSTALAČNÍ KRABICE 1 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 3 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 4 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 5 MODUL RÁMEČEK 1 MODUL ELOX RÁMEČEK 1 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 1 MODUL BRONZ RÁMEČEK 1 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK MODUL ELOX RÁMEČEK MODUL BÍLÁ RÁMEČEK MODUL BRONZ RÁMEČEK MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 3 MODUL ELOX RÁMEČEK 3 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 3 MODUL BRONZ RÁMEČEK 3 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 4 MODUL ELOX RÁMEČEK 4 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 4 MODUL BRONZ RÁMECEK 4 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 5 MODUL ELOX RÁMEČEK 5 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 5 MODUL BRONZ RÁMEČEK 5 MODUL ČERNÁ PŘÍD.RÁDIOVÝ AUDIO TELEFON DECT AUDIO DOMOVNÍ TELEFON -VOD AUDIO DOMOVNÍ TELEFON BÍLÝ 6, 10, 16, 0, AUDIO DOMOVNÍ TELEFON MODRÝ 6, 10, 16, 0, AUDIO DOMOVNÍ TELEFON ŠEDÝ 6, 10, 16, 0, ELEKTRICKÝ ZÁMEK 6, 8, 10, 1, 14, 16, 0, 40, 4, 44, OVLÁDACÍ CENTRALA AUDIO VÝHYBKA VSTUPY AUDIO DIG. VIDEO OVLÁDACÍ CENTRÁLA AUDIO SADA 1 BYT ANTRACITOVÝ KRYT 1 BYT 40, AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 1 BYT AUDIO SADA BYTY ANTRACITOVÝ KRYT /4 BYTY AUDIO TLACÍTKOVÝ PANEL BYTY AUDIO SADA 3 BYTY ANTRACITOVÝ KRYT 3/6 BYTY AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 3 BYTY AUDIO SADA 4 BYTY AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 4 BYTY AUDIO SADA 6 BYTU AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 6 BYTU AUDIO SADA - VODICE PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 6XTL. 40, STŘÍŠKA PRO 1 TLAČÍTKOVÝ PANEL 40, 4, 44, 46, STŘÍŠKA ANTRACIT PRO 1 PANEL 40, 4, 44, 46, PRÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 3TL. 40, ANTRACITOVÝ KRYT 3/6 TLAČÍTKA 40, PŘÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 4TL. 40, ANTRACITOVÝ KRYT 4/8 TLAČÍTEK 40, ANTRACITOVÝ KRYT 10 TLAČÍTEK 40, PŘÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 6TL. 40, ANTRACIT. KRYT 6/1 TLAČÍTEK 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 3XTL. 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 4XTL. 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 5XTL. 40, ANTRACITOVÝ VIDEO KRYT 1 BYT 44, VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 1 BYT ANTRAČITOVÝ VIDEO KRYT BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL BYTY ANTRACIT VIDEO KRYT 3/6 BYTU VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 3 BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 4 BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 6 BYTŮ VIDEO SADA - VODIČE 50 38

41 POZNÁMKY 39

42 Legrand: celosvìtová pùsobnost, obchodní zastoupení v 60 zemích. Poèet zamìstnancù: Více než výrobkù pro elektrické instalace a datové rozvody. Váš distributor: Legrand s.r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/ Praha 8 Tel.: Fax:

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA SFERA funkční moduly AUDIO JEDNOTKA 342170 342350 342170 Digitální audio jednotka se 2 tlačítky v jednom sloupci. Obsahuje zakončovací člen, který se zasouvá do posledního tlačítkového modulu, podsvětlení

Více

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky 2VODIČOVÝ SYSTÉM STANDARDNÍ SADY ROZŠIŘITELNÉ SADY JEDNODUCHÁ

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky 2VODIČOVÝ SYSTÉM STANDARDNÍ SADY ROZŠIŘITELNÉ SADY JEDNODUCHÁ AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY přehled sortimentu 014 15 JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE bytové domy a bytové komplexy Jedinečná technologie pro rozsáhlé instalace s jednoduchou montáží: Od rodinných

Více

AUDIO A VIDEO SADY 2vodičový systém

AUDIO A VIDEO SADY 2vodičový systém 3 2 1 AUDIO A VIDEO SADY 2vodičový systém Audio a video sady představují ekonomické řešení vstupního systému pro 1 nebo 2 byty. Sada pod jediným objednacím číslem obsahuje veškeré komponenty pro instalaci

Více

Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely

Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely AUDIO JEDNOTKA ZÁKLADNÍ 351000* 351100* 351200* 351300* 351000* Audio jednotku pro sestavení audio panelu lze kombinovat s moduly 352000, 352100, 352200, BTAREM58-EM**

Více

Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete

Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete Nové Plexo³ tolik prostoru, kolik potřebujete ROZVODNICE VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP 65 Už žádná omezení ve vedení kabelů: větší prostor uvnitř rozvodnice 2 Široká nabídka rozvodnic 11 velikostí 2 8 modulů 1x12,

Více

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU Charakteristika ŠETŘÍ ČAS A NÁKLADY 2vodičový systém je jednoduchý na instalaci. Díky 2vodičové nepolarizované sběrnici nemůže dojít k chybám při zapojení

Více

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely NOVÁ Sfera Sfera ROBUR antivandal Kryty v barvách KOV, OCEL a BÍLÁ Kryty v provedení antivandal IP 54, IK 08 IP 54, IK 10 Dokonalá modularita funkcí a povrchových

Více

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO POPIS VLASTNOSTÍ, PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ TELEFONY AUDIOTELEFON 1 - vstupní dveře, 1 55 bytů AUDIOTELEFON PRO KONTROLU VSTUPU

Více

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY. přehled sortimentu

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY. přehled sortimentu AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY přehled sortimentu 2013 14 JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky 2vodičový systém přehled (str. 4 9) Standardní sady (str.

Více

Program MOSAIC TM øešení na stìnu

Program MOSAIC TM øešení na stìnu Program MOSIC TM øešení na stìnu Rychlá a variabilní instalace. Zjednodušení údržby a realizace změn díky jednoduchému přístupu ke kabelům. Ideální řešení pro novostavby a rekonstrukce. OJEVTE NŠE ØEŠENÍ

Více

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ

NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ NAPÁJENÍ A DATA MODERNĚ ŘEŠENÍ DO NÁBYTKU I DO PODLAHY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí

Více

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.ledna 2019

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.ledna 2019 CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ Platnost od: 1.ledna 2019 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH účtováno dle platných předpisů ČR. Zhotovitel AVEDES Servis, s.r.o. si vyhrazuje

Více

Milan Císař - Teldom

Milan Císař - Teldom Milan Císař - Teldom POLOŽKY PODLE KATALOGU URMET ROK 2014 V cenících jsou uvedeny doporučené prodejní ceny pro montážní firmy a do maloobchodních cen by měla být zahrnuta jejich režijní přirážka. Tlačítkové

Více

analógová audio vstupná sada

analógová audio vstupná sada analógová audio vstupná sada so zapustenými vonkajšími tlačidlovými panelmi analógová audio vstupná sada so zapustenými vonkajšími tlačidlovými panelmi Schéma zapojenia 5 4 + (n-1) 5 4 + n 3 650 11 Bal.

Více

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO POPIS VL ASTNOSTÍ, PŘÍKL ADY Z APOJENÍ, V YSVĚTLENÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ TELEFONY AUDIOTELEFON 1 - vstupní dveře, 1 55 bytů AUDIOTELEFON PRO KONTROLU

Více

E L E K T R O N I C K Ý V R Á T N Ý A V I D E O V R Á T N Ý Elegantní a odolný Kvalitní zvuk a obraz

E L E K T R O N I C K Ý V R Á T N Ý A V I D E O V R Á T N Ý Elegantní a odolný Kvalitní zvuk a obraz E L E K T R O N I C K Ý V R Á T N Ý A V I D E O V R Á T N Ý Elegantní a odolný Kvalitní zvuk a obraz w w w. a l c a d. n e t V říjnu roku 1988 byla založena společnost ALCAD S. A., která se zabývá vývojem,

Více

Video souprava BUS2 série 4000

Video souprava BUS2 série 4000 SOUPRAVY 2013/2014 Video souprava BUS2 série 4000 Na obrázku je znázorněna souprava CESVK-S 3686 Zapuštěná montáž Povrchová montáž CESVK 2 tlačítka Dvoudrátová video souprava CESVK 3686 Souprava CESVK

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice 349321 349320 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PRO 1 ÚČASTNÍKA Obj. č. Instalace 349321 Whice video stanice s barevným 5,6" displejem pracuje jako klasický hands-free video telefon,

Více

Sada videotelefon V2W Manuál

Sada videotelefon V2W Manuál Sada videotelefon V2W Sada videotelefonu komunikace přes dva vodiče Obsah OBSAH...2 KABELÁŽ...2 1.0 POPIS...3 2.0 VLASTNOSTI...3 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.3 POPIS JEDNOTEK...4

Více

Program MOSAIC TM řešení na stěnu

Program MOSAIC TM řešení na stěnu A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Program MOSAIC TM řešení na stěnu Rychlá a variabilní instalace. Zjednodušení údržby a realizace změn díky jednoduchému přístupu ke

Více

ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD. Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu T805CZ

ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD. Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu T805CZ T805CZ Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD Strana 1 (celkem 10) 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Vlastnosti systému...3 3. Provoz zařízení...3 4. Úvodní doporučení...3

Více

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky JEDNODUCHÁ

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky JEDNODUCHÁ AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 015 přehled sortimentu JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky Bytové domy a bytové komplexy Rodinné domy vícegenerační

Více

Moderní vzhled pro reprezentativní prostory

Moderní vzhled pro reprezentativní prostory Moderní vzhled pro reprezentativní prostory Lišty z moderního materiálu nejvyšší kvality s čistým a atraktivním povrchem, které nabízejí stejnou rychlost a jednoduchost instalace jako DLP lišty z PVC.

Více

Art.4203 Instalační manuál

Art.4203 Instalační manuál DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Digitální venkovní panel (pro digitální audio/video systémy Videx VX2200) Art.4203 Instalační manuál Kelcom Int. s.r.o. Tomkova 142A 500 26 Hradec Králové tel.: 495 513 886

Více

č. 59 Audio sada Instalační manuál

č. 59 Audio sada Instalační manuál č. 59 365 Audio sada Instalační manuál POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio a video systémy Vstupní panely NEXA modulární

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio a video systémy Vstupní panely NEXA modulární INSTALAČNÍ MANUÁL Audio a video systémy Vstupní panely NEXA modulární 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Důležité upozornění... 2 3. Popis vstupního panelu... 2 3.1. Základní schéma kompletace vstupního panelu

Více

Ekinoxe. výsledek užitečných hodnot MODULÁRNÍ ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNOU A POVRCHOVOU MONTÁŽ.

Ekinoxe. výsledek užitečných hodnot MODULÁRNÍ ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNOU A POVRCHOVOU MONTÁŽ. Ekinoxe výsledek užitečných hodnot MODULÁRNÍ ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNOU A POVRCHOVOU MONTÁŽ www.legrand.cz VYBERTE SI MODULÁRNÍ ROZVODNICI EKINOXE - ROZVODNICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, 1 AŽ 6 MODULŮ Rozměry

Více

ZÁRUKA L I N E A S Y S T É M Y K O N T R O L Y V S T U P U K A T A L O G

ZÁRUKA L I N E A S Y S T É M Y K O N T R O L Y V S T U P U K A T A L O G ROKY ZÁRUKA 0 L I N E A S Y S T É M Y K O N T R O L Y V S T U P U K A T A L O G 0 0 E L E K T R O N I C K Ý V R Á 0 L I N E A T N Ý A V I D E O V R Á T N Ý INDEX Konfigurace systému SADY Sady elektronického

Více

Série 4000 Modulární systém

Série 4000 Modulární systém 24 24 Série 4000 představuje spojení atraktivního designu a velmi kvalitního zpracování. Čelní plát modulů a tlačítka samotná jsou vyráběny z leštěné nerezavějící oceli, montážní rámeček je odlit z jednoho

Více

přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o.

přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o. přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o. DOMOVNÍ TELEFONY 1133, 1134 1702/41 1702/42 1702/40 1133 Telefon s tlačítkem pro odemykání bílý 1133/1 Telefon s tlačítkem pro odemykání 1 servisní tlačítko, bílý

Více

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 2012

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 2012 AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 0 OBSAH PŘEDSTAVENÍ VODIČOVÉHO SYSTÉMU harakteristika 4 Přehled součástí vstupní panely 6 Přehled součástí audio a video telefony 8 VODIČOVÝ SYSTÉM KATALOG Vstupní panely

Více

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony TECHNICKÝ POPIS Videotelefony Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout,

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE KABELOVÉ PRŮCHODKY Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC,

Více

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Platnost od: 1.září Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH včetně dodávky a instalace.

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Platnost od: 1.září Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH včetně dodávky a instalace. CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ Platnost od: 1.září 2018 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH včetně dodávky a instalace. Zhotovitel AVEDES Servis, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu. OBSAH: 1. INSTALACE a MONTÁŽ 2. TELEFONY

Více

Axolute 2VODIČOVÝ SYSTÉM

Axolute 2VODIČOVÝ SYSTÉM Axolute 349313 349312 349311 349319 AXOLUTE VIDEO DISPLEJ HANDS-FREE 349313 AXOLUTE White hands-free video displej s barevnou 2,5 obrazovkou. Kompletní příslušenství pro montáž viz schéma níže. klasický

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Niloé Jednoduše elegantní

Niloé Jednoduše elegantní Niloé Jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NILOÉ SE MĚNÍ Ještě snadnější instalace Z Á S U V K Y S P Í N AČ E Instalace krytky a rámečku bez nutnosti použít

Více

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY MOSAIC ŘEŠENÍ DO PODLAHY NAPÁJENÍ A DATA NA DOSAH RUKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Řešení do podlahy moderní vzhled pro reprezentativní prostory Podlahové krabice Legrand

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy vodičový a analogový systém Nejjednodušší řešení pro všechny instalace KT0/CZ Průvodce katalogem Výběr systému Audio a video vstupní panely str. 6 vodičový systém, domovní

Více

Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013)

Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013) MICRONIX, spol. s r.o. Antala Staška 33a 140 00 Praha 4 IČO: 48584118 DIČ: CZ48584118 Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony (platný od 18.1.2013) REJSTŘÍK: 1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY 1.1. Komponenty

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 4 + n. Série Stadio Plus

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 4 + n. Série Stadio Plus INSTALAČNÍ MANUÁL Audio modulární systém se zapojením 4 + n Série Stadio Plus 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis vstupního panelu... 2 3. Instalace vstupního panelu... 2 3.1. Umístění zapuštěné krabice...

Více

Dvoudrátová video souprava ESVK

Dvoudrátová video souprava ESVK VIDEO SOUPRAVY Video souprava BUS2 série 4000 ESVK-1S Dvoudrátová video souprava ESVK Souprava ESVK je novinkou mezi video soupravami, veškerá komunikace (audio, video, data) probíhá pouze po dvou vodičích.

Více

E L E K T R O N I C K Ý V I D E O V R Á T N Ý

E L E K T R O N I C K Ý V I D E O V R Á T N Ý E L E K T R O N I C K Ý V I D E O V R Á T N Ý E L E K T R O N I C K Ý V I D E O V R Á T N Ý K O N V E N Č N Í ELEKTRONICKÝ VIDEOVRÁTNÝ, SYSTÉM +N A, MIKROPROCESOROVÝ, ELEKTRONICKÉ ZVONĚNÍ, UTAJENÍ KOMUNIKACE,

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

LINEA 201 CENÍK 2012

LINEA 201 CENÍK 2012 ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ A VIDEOVRÁTNÝ SADY AUDIOVRÁTNÉHO, 4+N, ELEKTRONICKÉ ZVONĚNÍ (1-12 ÚČASTNÍKŮ) Sady s jednostrannými tlačítky 9700046 KAS-41021 Sada 4+n, 1 jednostranné tl., bez el. zámku (1 úč.) 11

Více

Záslepka záslepka pro prostor tlačítka pro dveřní stanici AGORA 65

Záslepka záslepka pro prostor tlačítka pro dveřní stanici AGORA 65 Foto Označení Popis Cena bez DPH ACI FARFISA-digitální systém DUO-Agora Dveřní stanice s kamerovým modulem série AGORA Dveřní stanice muže mít až dvě zvonková tlačíka. Součástí balení je jedno talčítko

Více

Galea TM Life DESIGN A TECHNOLOGIE INSPIROVANÉ ÈLOVÌKEM

Galea TM Life DESIGN A TECHNOLOGIE INSPIROVANÉ ÈLOVÌKEM Galea TM Life DESIGN A TECHNOLOGIE INSPIROVANÉ ÈLOVÌKEM Společně dokážeme, že ++ ++...= MÉNÌ... ménì plýtvání energií, ménì zneèištìní. Instalujte energeticky úsporné pøístroje Legrand, které mùžete snadno

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM Rev. 04/2011 1 Diagram funkce systému: 2 Popis jednotlivých základních komponent: NDC-224-xx dveřní tablo 244mm (xx počet tlačítek; 2-4 tl.) NDEK-244-12 přídavný

Více

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok TLAČÍTKOVÉ PANELY Tradice i pokrok Široká nabídka typů a materiálů Variantní řešení podle požadavků Zákaznické úpravy 22 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1148 (materiál eloxovaný hliník) MODULY 1148/11 Modul, 1 tlačítko

Více

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti 1 VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VA/200 NAPÁJEČ VA/200 obsahuje stejnosměrný napáječ a kartu pro řízení funkcí systému. Jednotka stejnosměrně napájí: Videotelefon, vstupní panel a příslušenství (17,5 VDC stab.),

Více

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ NOVINKA! metalické barvy elegantní øešení Vašeho interiéru Valena pøidává do svého portfolia nové barvy i funkce! Pøístroj v krytí do vlhkého prostøedí,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS INSTALAČNÍ MANUÁL Monitor TEKNA PLUS 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis monitoru TEKNA PLUS... 2 2.1. Popis... 2 2.2. Funkční tlačítka... 3 2.3. Popis identifikačního štítku... 3 2.1. Použití jumperu pro

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus INSTALAČNÍ MANUÁL Audio modulární systém se zapojením 1 + n Série Stadio Plus 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Vlastnosti systému... 2 3. Funkce systému... 2 4. Úvodní doporučení... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Řešení pro rodinné domy. (audio a video sady)

Řešení pro rodinné domy. (audio a video sady) Řešení pro rodinné domy (audio a video sady) barevné videosady 25 Sada barevného videosystému je komunikační zařízení, které umožňuje oboustranný přenos audiosignálu a jednosměrný přenos videosignálu.

Více

Videotelefony a domácí telefony 2009

Videotelefony a domácí telefony 2009 Videotelefony a domácí telefony 2009 VIDEOTELEFONY CDV-1020AQ Tento nový barevný videotelefon jde s dobou, pro ovládání používá dotykový LCD displej s úhlopříčkou 10,2 pro vysokou kvalitu rozlišení. Připojit

Více

Série 5000 Eclipse Handsfree videotelefony

Série 5000 Eclipse Handsfree videotelefony Videotelefony řady 5000 Eclipse jsou specifické zejména svým designem, 3,5 TFT LCD barevným displejem a funkcí handsfree, což umožňuje volání z přístroje bez použití telefonního sluchátka. Videotelefony

Více

NÁVRH VSTUPNÍHO SYSTÉMU

NÁVRH VSTUPNÍHO SYSTÉMU NÁVRH VSTUPNÍHO SYSTÉMU INSTALACE DIGITÁLNÍHO SYSTÉMU DOMOVNÍHO VRÁTNÉHO V OBJEKTU Bytového družstva V Praze dne 1.1.2012... Jaroslav Kobza Předmět nabídky : Instalace adresného digitálního audio systému

Více

SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL

SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL Návod k instalaci a obsluze: Soupravy Urmet 1722/83 a 1722/84 SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL

Více

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU A NOVINKY 2011

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU A NOVINKY 2011 UDIO VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY PŘEHLED SORTIMENTU NOVINKY 2011 KT-L-2011 Charakteristika 2VODIČOVÝ SYSTÉM Design a technologie ŠETŘÍ ČS NÁKLDY 2vodičový systém je jednoduchý na instalaci. Díky 2vodičové nepolarizované

Více

MODULY VSTUPNÍHO PANELU S TLAČÍTKY A 2 POZICEMI

MODULY VSTUPNÍHO PANELU S TLAČÍTKY A 2 POZICEMI MODULY VSTUPNÍHO PANELU S TLAČÍTKY A 2 POZICEMI 9660114 PPD-2201 Vstupní panel s 1 dvoustranným tlačítkem a 2 pozicemi 9660082 9660072 96601 PPD-2202 Vstupní panel s 2 dvoustrannými tlačítky a 2 pozicemi

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 2013

AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 2013 AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 203 LEGRAND Specialista v audio a video vstupních systémech Legrand, světový lídr na trhu s elektroinstalačním materiálem, představuje kompletní sortiment produktů a systémů

Více

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu.

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu. Domovní videotelefony představují zz hlediska bezpečnosti zcela zcela nový nový prvek. prvek. Na Na obrazovce videotelefonu v bytě v bytě vidíte vidíte zře- zřetelný obraz obraz návštěvníka a můžete a

Více

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ

ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ ValenaTM TECHNOLOGIE A ELEGANCE V IDEÁLNÍM SPOJENÍ NOVINKA! metalické barvy elegantní øešení Vašeho interiéru Valena pøidává do svého portfolia nové barvy i funkce! Pøístroj v krytí do vlhkého prostøedí,

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

316 Domovní audio a video telefony ABB-Welcome, Welcome Midi ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál

316 Domovní audio a video telefony ABB-Welcome, Welcome Midi ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál 316 Domovní audio a video ABB-Welcome, ABB Katalog 2016 Domovní elektroinstalační materiál Vstupní dveře jsou jakousi branou mezi dvěma světy. Oddělují náš životní prostor od okolního světa. Uvítejte své

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY Obsah strana 1. Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 3 4. Instalace vnitřního

Více

NEUSTÁLE V KONTAKTU S VAŠÍM DOMOVEM

NEUSTÁLE V KONTAKTU S VAŠÍM DOMOVEM NEUSTÁLE V KONTAKTU S VAŠÍM DOMOVEM DÁVÁME ZAŘÍZENÍM ŽIVOT CO JSOU PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ? JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ Eliot Electricity Internet of Things (IoT) Termín «Připojené zařízení» nebo Internet věcí (IoT)

Více

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí PŘÍSTROJE V KRYTÍ IP55 Plexo IP 55 Široké použití díky modulárním mechanismům > Kompletní přístroj Plexo pro všechny základní funkce > Maximální

Více

KM8100 Videotelefon série COMPACT verze pro povrchovou montáž WB8600 Montážní rámeček pro videotelefony KM8100W

KM8100 Videotelefon série COMPACT verze pro povrchovou montáž WB8600 Montážní rámeček pro videotelefony KM8100W Návod k instalaci Systém videotelefonu série COMPACT KM8100 Videotelefon série COMPACT verze pro povrchovou montáž WB8600 Montážní rámeček pro videotelefony KM8100W 1281E napájecí zdroj s audio-video časovačem

Více

rezidence Audio rezidence Audio Souprava série DB Souprava série DA Série IE Příslušenství... 34

rezidence Audio rezidence Audio Souprava série DB Souprava série DA Série IE Příslušenství... 34 ... série A... 8 érie I.... 0 říslušenství... > A vouvodičová vchodová elektrická telefonní souprava HAN-F vouvodičová elektrická vchodová telefonní souprava hands-free, bytové stanice s běžným hovorovým

Více

CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ PLATNOST OD 1.BŘEZNA 2019

CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ PLATNOST OD 1.BŘEZNA 2019 CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ PLATNOST OD 1.BŘEZNA 2019 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH účtováno dle platných předpisů ČR. Zhotovitel AVEDES Servis, s.r.o. si

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

řízení osvětlení řídící členy

řízení osvětlení řídící členy řízení osvětlení řídící členy řídící členy s montáží do podhledu + DALI 1 DALI 2 0 488 23 (otočná hlava) 0 488 51 0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30 Technické charakteristiky (str. 142) Tabulka zátěží

Více

CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.KVĚTNA 2019

CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.KVĚTNA 2019 CENÍK KOMPONENT A NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ Platnost od: 1.KVĚTNA 2019 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH účtováno dle platných předpisů ČR. Společnost AVEDES Servis, s.r.o.

Více

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

7 let záruka NILOÉ. jednoduše. elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY 7 let záruka NILOÉ jednoduše elegantní SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Je zde pro vás i životní prostředí Eco produkt Eco řešení Rychlá instalace Snižuje negativní vliv na

Více

Audio a video systémy, přístupové systémy

Audio a video systémy, přístupové systémy w Systémy Audio a video- kity a sestavy w Video kit IKALL Planux Video kit IKALL Planux - barevný displej 391 Video kit barva 1 účastník, tablo IKALL, Planux monitor 8023903234015 SP8171IK Video kit barva

Více

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga

Strukturovaný kabelážní systém LCS10 Giga LCS10 Giga zásuvky RJ 45 10 Giga 786 40 786 41 Certifikovány, spl ují požadavky normy ISO/IEC 11801 vyd. 2.0, EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 a IEEE P802.3: možnost op tovného p ipojení vodi v p ípad

Více

Standard. Classe 300. Moderní a uživatelsky příjemné ovládání: jednoduše dostupné základní funkce 7 dotyková obrazovka.

Standard. Classe 300. Moderní a uživatelsky příjemné ovládání: jednoduše dostupné základní funkce 7 dotyková obrazovka. Classe 300 Standard V13E a V13M V13E Standard hliník V13E Standard bílá Moderní a uživatelsky příjemné ovládání: jednoduše dostupné základní funkce 7 dotyková obrazovka Pro nástěnnou i stolní montáž 2VODIČOVÝ

Více

Série 8000 Modulární systém

Série 8000 Modulární systém Díky naprostému úspěchu modulární série 4000 se Videx rozhodl vylepšit oblíbenou řadu 800 a dovoluje si představit její náhradu. Sérii 8000. Moduly série 8000 jsou vsazovány do upevňovacích rámečků (podle

Více

SADY EL. VRÁTNÉHO SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM DIGITÁLNÍ SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM DIGITÁLNÍ, ANTIVANDAL

SADY EL. VRÁTNÉHO SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM DIGITÁLNÍ SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM DIGITÁLNÍ, ANTIVANDAL SADY EL. VRÁTNÉHO SADY EL. VRÁTNÉHO, SYSTÉM VODIČOVÝ SADA 1 ÚČASTNÍK TET-00 SADA ÚČASTNÍCI RVE-01 TET-00 DIV-01 ALS-00 (30 V~) DIV-01 CMO-00 TET-00 CMO-00 ALS-00 (30 V~) 90011 KAS-0001 Sada s 1 dvoustranným

Více

PANELY CITY LINE MODULAR. MODULAR CITYLINE - MODULY SE ZESILOVAČEM 103(H)x93(V)mm MODULAR CITYLINE - RÁMEČKY. SERIE 6 ref (H)x294(V)mm

PANELY CITY LINE MODULAR. MODULAR CITYLINE - MODULY SE ZESILOVAČEM 103(H)x93(V)mm MODULAR CITYLINE - RÁMEČKY. SERIE 6 ref (H)x294(V)mm PANELY CITY LINE MODULAR MODULAR CITYLINE - RÁMEČKY SERIE 2 ref.7332 30(H)x5(V)mm SERIE 4 ref.7333 30(H)x99(V)mm SERIE 5 ref.7334 30(H)x246(V)mm SERIE 6 ref.7335 30(H)x294(V)mm SERIE 7 ref.7336 30(H)x34(V)mm

Více

P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ

P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A ZÁSUVKOVÉ BOXY www.legrand.cz PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A ZÁSUVKOVÉ BOXY P17 TEMPRA IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ NEJEN PRO PRŮMYSL Design a kvalitní

Více

Systém AX. Systém AX. Vchodové stanice Řídicí jednotky a stanice Průmyslová televize Telefon

Systém AX. Systém AX. Vchodové stanice Řídicí jednotky a stanice Průmyslová televize Telefon Vchodové stanice... 95 Řídicí jednotky a stanice Průmyslová televize... 96 Telefon... 100 93 INTERCOM VÝHODY: velmi přijatelná cena flexibilní montáž vchodová stanice odolná proti vandalismu s montáží

Více

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR POPIS EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR DOMOVNÍ AV SYSTÉMY - KITY W VIDEOSESTAVA MAESTRO-KIT VIDEOSESTAVA MAESTRO-KIT 1 ÚČASTNÍK BAREVNÝ MONITOR Monitor stříbrný 8023903196788 SP8493G0 Monitor černý 8023903196795 SP8493B0 VIDEOSESTAVA MAESTRO-KIT

Více

Dokonalé spojení rychle a jednoduše

Dokonalé spojení rychle a jednoduše Dokonalé spojení rychle a jednoduše ZÁSUVKY, VIDLICE, PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY, SVÍTIDLA, BEZDRÁTOVÉ ZVONKY A ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL GUMOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE >>> Dokonalé spojení rychle a jednoduše! Šetřete

Více

Série 4000 Antivandal Modulární systém

Série 4000 Antivandal Modulární systém 31 VR4KCLM VR4KAM-1 ANTIVANDALNÍ MODULY Série 4000 byla rozšířena o novou řadu antivandalních modulů. Přední kryt je vyroben z 2,5mm silného plechu z nerezavějící oceli, vnitřní elektronika je chráněna

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-45 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-45 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX)

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) 4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) MINIMÁLNÍ PRŮŘEZY VODIČŮ PRO 4 VODIČOVÝ KIT (2 VODIČE + KOAX) Svorky monitoru do 10 m do 30 m do 50 m do 100 m 11-12 1,5 mm 2 - - - 1-2 Art. 63CV / 0,5 mm 2 0,75

Více

INSTALAČNÍ SADY CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ INSTALAČNÍ SADY BROŽURA OBSAHUJE POPIS INSTALAČNÍCH SAD VČETNĚ ZAPOJENÍ A VLASTNOSTÍ

INSTALAČNÍ SADY CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ INSTALAČNÍ SADY BROŽURA OBSAHUJE POPIS INSTALAČNÍCH SAD VČETNĚ ZAPOJENÍ A VLASTNOSTÍ INSTALAČNÍ SADY CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ INSTALAČNÍ SADY BROŽURA OBSAHUJE POPIS INSTALAČNÍCH SAD VČETNĚ ZAPOJENÍ A VLASTNOSTÍ JEDNODUCHÝ NÁKUP + JEDNODUCHÁ INSTALACE + JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ

Více

Technologie MDS Multiplexní digitální systém

Technologie MDS Multiplexní digitální systém Technologie MDS Multiplexní digitální systém Základní kabeláž AUDIO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Audio + Data VIDEO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Audio + Video + Data 4 žílový vodič + 1 kroucený pár 6-ti žílový vodič + 1 kroucený

Více

DOMÁCÍ TELEFONY KLASICKÉHO (VÍCEVODIČOVÉHO) AUDIOSYSTÉMU

DOMÁCÍ TELEFONY KLASICKÉHO (VÍCEVODIČOVÉHO) AUDIOSYSTÉMU DOMÁCÍ TELEFONY KLASICKÉHO (VÍCEVODIČOVÉHO) AUDIOSYSTÉMU Domácí telefony umožňují komunikaci s elektrickými vrátnými resp. tlačítkovými tably řady KARAT, GUARD, TT9 a TT8 v klasických (vícevodičových =

Více

DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo svítidla. a čidlem pohybu

DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo svítidla. a čidlem pohybu DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo N VI O N svítidla s kamerou a čidlem pohybu KA SBV 705 M4 Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci. Sada obsahuje LCD monitor, venkovní kameru

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více