pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu."

Transkript

1 Domovní videotelefony představují zz hlediska bezpečnosti zcela zcela nový nový prvek. prvek. Na Na obrazovce videotelefonu v bytě v bytě vidíte vidíte zře- zřetelný obraz obraz návštěvníka a můžete a můžete se snadno se snadno rozhodnout, zda zda na na zvonění zvonění odpovíte a a odemknete dveře. dveře. Obraz návštěvníka se objeví pouze na obrazovce volaného účastníka a apři při použití zařízení pro pro diskrétní konverzaci je je hovor hovor slyšitelný slyšitelný také také jen jen na volaném na volaném videotelefonu. Systém domovních videotelefonů URMET DOMUS je je vhodný jak jak do do rozsáhlejších budov, budov, tak do tak rodinných do rodinných domků domků s nebo s nebo účastníky. účastníky. Nezbytné Nezbytné vybavení vybavení u vchodu, u vchodu, které představuje které představuje kamera kamera s osvětlením s osvětlením a tlačítkový a tlačítkový panel s panel hlasovou s hlasovou jednotkou, jednotkou, je možné je volit možné pro volit různá pro architektonická různá architektonická řešení budovy. řešení budovy. URMET DOMUS používá kamerové CCD moduly s vestavěným infračerveným osvětlením. Obraz návštěvníka je proto zřetelný i za tmy. Dále může být připojeno více přídavných kamer pro vizuální kontrolu dalších prostorů mimo hlavní vchod. Kompletní systém domovního videotelefonu pro nebo účastníky s videotelefonem je v nabídce pod názvem 705/ 75/ resp. 75/. 705/. Obdobně je v nabídce systém s videotelefonem 70 s označení 70/ resp. 70/. Součástí těchto systémů domovních videotelefonů není instalační kabel a elektrický zámek, pro který je v těchto systémech ovládací napětí Vstř. Domovní videotelefon Arco. Artico. Tento videotelefon patří do systému domovních telefonů s selektronickým vy- vyzváněním azváněním může být a vmůže jednom být v zapojení jednom kombinován zapojení kombinován s videotelefonem s videotelefonem 70 i s domovním 70 telefonem i s domovním nebo telefonem 4. nebo 4. Videotelefon se dodává pod v následujících označením variantách: 705/. 75/ 4,5 č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, servisní tlačítka, bílý Technické 75/ 4,5 údaje. č/b videotelefon (pro sluch. postižené), tlačítko pro odemykání, obraz návštěvníka servisní tlačítka, je zobrazen bílý během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. obrazovka automaticky zhasne po cca. min. nebo ihned po zazvonění na jiného účastníka údaje. obraz možnost návštěvníka regulace kontrastu je zobrazen a jasu během obrazovky max 7 vsec. závislosti pouze na na intenzitě obrazovce okolního vola- osvětlení ného vyzvánění účastníka. prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu (bez bzučáku) obrazovka kondenzátorový automaticky mikrofon zhasne po cca. min. nebo ihned po zazvonění na jiného tlačítko účastníka pro odemykání a tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- Technické možnost mery zevnitř, regulace ovládání kontrastu osvětlení a jasu obrazovky schodiště, v odemčení závislosti na druhého intenzitě zámku, okolního interkomová osvětlení funkce apod.) vyzvánění přepínač na prostřednictvím zadní straně videotelefonu: reproduktorové poloha vložky A pro mikrotelefonu analogové systémy, (bez bzučáku) poloha B pro digitální systémy mikrofon tlačítko 4" obrazovka pro odemykání a tlačítka servisní pro UPOZORNĚNÍ! volitelné doplňkové funkce (zapnutí kamery zevnitř, ovládání osvětlení schodiště, napájení odemčení - 8,5Vss, druhého max. 0,A zámku, interkomová respektujte funkce symboly apod.) nebezpečné přepínač vertikální na frekvence zadní straně 50Hzvideotelefonu: poloha napětí A pro a analogové jinak nebezpečný systémy, poloha díl B pro digitální systémy 4 horizontální obrazovka frekvence 5,5 khz napájení videosignál Vš-š, - 8,5Vss, 75 Ωmax. 0,A vertikální bez vyzařování frekvence 50Hz horizontální provozní teplota frekvence - 5 až 5, st.c khz Nastavení hlasitostí (vypnutí) vyzvánění videosignál relativní vlhkost Vš-š, max. 75 Ω 90% bez standardně vyzařování pro montáž na stěnu. kondenzátorový provozní teplota - 5 až + 50 st.c Desky relativní pro vlhkost upevnění max. na 90% stěnu nejsou součástí videotelefonu a standardně dodávají se pro v těchto montáž verzích: na stěnu. 705/90 deska pro připojení videotelefonu 705, instalace koaxiálním kabelem 705/955 deska pro připojení videotelefonu 705, instalace po 5 nestíněných vodičích 705/954 deska pro připojení 705 v digitálním systému 074 A) tlačítko pro odemykání B,B) servisní tlačítka C ) nastavení jasu Nastavení hlasitosti / vypnutí vyzvánění D) nastavení kontrastu E) nastavení hlasitosti (vypnutí) vyzvánění tlačítko pro odemykání (obrazovka) uvnitř videotelefonu. Servisní tlačítka Nastavení kontrastu Nastavení jasu

2 085_08 Urmet domus.qxd :58 Str. 085_08 Urmet domus.qxd :58 Str. Domovní videotelefony Desky pro upevnění na stěnu nejsou součástí videotelefonu a dodávají se v těchto verzích: 705/90 deska pro připojení videotelefonu Instalace 705, instalace domovního koaxiálním videotelefonu kabelem 705/ na stěnu. 085_08 Urmet 705/955 domus.qxd deska pro připojení :58 videotelefonu Str. 705, instalace po 5 nestíněných vodičích 705/954 deska pro připojení 705 v digitálním Postup: systému 074 Domovní videotelefony otvorem v desce pro připojení protáhněte vodiče a pomocí šroubů desku upevněte na stěnu Domovní videotelefony A) tlačítko pro odemykání vodiče připojte do svorkovnice dle odpovídajícího schéma zapojení B,B) servisní tlačítka Instalace videotelefon domovního nasaďte videotelefonu na desku do konektoru 705/ na a pomocí stěnu. západky A zajistěte. C ) nastavení jasu D) nastavení kontrastu Postup: Instalace domovního videotelefonu 705/ na stěnu. Domovní videotelefony E) nastavení hlasitosti (vypnutí) vyzvánění otvorem v desce pro připojení protáhněte vodiče a pomocí šroubů desku Postup: upevněte na stěnu vodiče otvorem připojte v desce do pro svorkovnice připojení dle protáhněte odpovídajícího vodiče schéma a pomocí zapojení šroubů desku videotelefon upevněte na nasaďte stěnu na desku do konektoru a pomocí západky A zajistěte. Instalace vodiče připojte domovního svorkovnice videotelefonu dle odpovídajícího 705/ na stěnu. schéma zapojení videotelefon nasaďte na desku do konektoru a pomocí západky A zajistěte. Postup: otvorem v desce pro připojení protáhněte vodiče a pomocí šroubů desku upevněte na stěnu vodiče připojte do svorkovnice dle odpovídajícího schéma zapojení videotelefon nasaďte na desku do konektoru a pomocí západky A zajistěte. Instalace přídavného bzučáku 9854/5 nebo 9854/5. Přídavný bzučák 9854/5 se používá při požadavku na tónové rozlišení vyzvánění ze dvou různých míst (hlavní vchod a podlaží nebo interkom). Instaluje se přímo na desku pro připojení videotelefonu dle uvedeného obrázku. Bzučák 9854/5 slouží pro připojení tlačítka pro zvonění z podlaží odlišným tónem. Instalace přídavného bzučáku 9854/5 nebo 9854/5. Přídavný bzučák 9854/5 se používá při požadavku na tónové rozlišení vyzvánění Instalace ze dvou přídavného různých míst bzučáku (hlavní 9854/5 vchod a podlaží nebo 9854/5. nebo interkom). Instaluje se přímo Přídavný na bzučák desku pro 9854/5 připojení se používá videotelefonu při požadavku dle uvedeného na tónové obrázku. rozlišení vyzvánění ze 9854/5 dvou různých slouží míst pro připojení (hlavní vchod tlačítka a pro podlaží zvonění nebo z podlaží interkom). odlišným Instaluje tónem. se Bzučák přímo na desku pro připojení videotelefonu dle uvedeného obrázku. Bzučák 9854/5 slouží pro připojení tlačítka pro zvonění z podlaží odlišným tónem. Instalace přídavného bzučáku 9854/5 nebo 9854/5. Přídavný bzučák 9854/5 se používá při požadavku na tónové rozlišení vyzvánění ze dvou různých míst (hlavní vchod a podlaží nebo interkom). Instaluje se přímo na desku pro připojení videotelefonu dle uvedeného obrázku. Bzučák 9854/5 slouží pro připojení tlačítka pro zvonění z podlaží odlišným tónem.

3 VIDEOTELEFON 740 Domovní videotelefon 70 Atlantico. Vzhled Vzhled tohoto tohoto videotelefonu videotelefonu je je opět opět z řady z řady návrhů renomovaných renomovaného designéra Michele de Lucchiho a patří do systému domovních návrhářů a telefonů patří do s systému elektronickým domovních vyzváněním. telefonů Může s elektronickým proto být v jednom zapojení kombinován s videotelefonem 704, vyzváněním. 70 i s Může domovním proto telefonem být v jednom zapojení nebo. kombinován Videotelefon 70 se dodává pod označením: s videotelefonem 75 nebo 707 i s domovním telefonem, 70/ 4 nebo č/b videotelefon, Videotelefon barva má bílá ve sluchátku vestavný obvod se 70/40 signalizací 4 vyzvánění LCD barevný pro viedeotelefon, sluchově postižené. barva bílávideotelefon 740 se 70/4 dodává v následujících 4 č/b videotelefon, variantách: barva anthracite (matná černá) 70/4 4 č/b videotelefon, barva high tech (stříbrná) 707/ 4,5 č/b videotelefon, tlačítko pro odemykání, servisní tlačítka, bílý 707/40 4 LCD barevný videotelefon, tlačítko pro odemykání, Technické údaje: - obraz návštěvníka servisní je tlačítka, zobrazen bílý během 4 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka Hloubka - 50 mm -707/4 obrazovka 4 automaticky LCD barevný zhasne videotelefon, po cca. min. tlačítko nebo ihned pro odemykání, po zazvonění na jiného účastníka - možnost regulace servisní jasu tlačítka, a kontrastu barva obrazovky černá v závislosti na intenzitě okolního osvětlení -707/4 vyzvánění prostřednictvím 4 LCD barevný reproduktorové videotelefon, vložky tlačítko mikrotelefonu pro odemykání, (bez bzučáku) - plynulá regulace servisní hlasitosti tlačítka, vyzvánění barva Titanium až do úplného vypnutí (označeno červeně) - přepínač na zadní straně videotelefonu: poloha A pro analogové systémy, poloha B pro digitální systémy Technické údaje: kondenzátorový mikrofon - obraz návštěvníka je zobrazen během 4 sec. pouze na obrazovce (LCD) na videotelefonu je tlačítko pro odemykání a tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce volaného (zapnutí kamery účastníka zevnitř, interkom mezi účastníky, ovládání osvětlení schodiště, odemčení druhého zámku apod.) - max. displej zatížení automaticky kontaktů zhasne tlačítek po 4V, cca.,a min. nebo ihned po zazvonění na jiného účastníka - 4 možnost obrazovka regulace (8x59mm) parametrů obrazu v závislosti na intenzitě okolního osvětlení - jas vyzvánění 70 cd/m elektronické max. (bez bzučáku) - napájení regulace hlasitosti - 8,5Vss, vyzvánění max. 0,5A, až max. do úplného,5 W vypnutí (označeno červeně) - vertikální kondenzátorový frekvence mikrofon 50Hz - horizontální na videotelefonu frekvence je tlačítko 5,5 khz pro odemykání a tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí - videosignál kamery zevnitř, Vš-š interkom mezi účastníky, ovládání osvětlení schodiště, odemčení druhého zámku ap.) - bez max. vyzařování zatížení kontaktů tlačítek 4V,,A - provozní napájení teplota - 8,5Vss, - 5 až + 50 max. st.c 0,5A, max.,5 W relativní vlhkost max. 90% - standardně pro montáž na stěnu standardně pro montáž na stěnu. 5 mm 05 mm UPOZORNĚNÍ! respektujte symboly nebezpečné napětí a jinak nebezpečný díl (obrazovka) uvnitř videotelefonu. E A T MAX. MIN. MUTE B A - Tlačítko pro odemykání C B - servisní tlačítka Desky pro upevnění D na stěnu nejsou C - Nastavení součástí kontrastu videotelefonu a dodávají se v těchto verzích: 0/90 deska pro upevnění videotelefonu D - Nastavení jasu 70 na stěnu, instalace koaxiálním kabelem E - Nastavení hlasitosti / vypnutí vyzvánění 0/95 deska pro upevnění videotelefonu 70 na stěnu s modulem diskrétní konverzace, instalace koaxiálním kabelem 0/955 deska pro upevnění videotelefonu 70 na stěnu, instalace po 5 nestíněných vodičích 70/8 Desky pro rozšířená upevnění deska pro upevnění videotelefonu 70 na stěnu, tlačítek, přepínač, LED, koax. kabel 0/ /90 deska pro Deska upevnění pro upevnění videotelefonu videotelefonu 70 na stěnu 740, v digitálním koax. kabel systému 074 (VOP) 0/8 deska pro upevnění videotelefonu 70 na stěnu v digitálním systému 08 ( GO!) 740/955 Deska pro upevnění videotelefonu 740, 5 vodičů 740/8 Deska pro upevnění videotelefonu 740 v digitálním systému 08 Příslušenství 70/9 740/954 souprava Deska pro stolní pro upevnění provedení videotelefonu 740 v digitálním systému /50 740/8 sada 5 Deska ks barevných pro připojení masek pro 740, 70 servisních tlačítek, vypínač a LED, koax. kabel Příslušenství 740/9 Souprava pro stolní provedení /9 Souprava pro stolní provedení 740 s deskou 740/8

4 INSTALACE Instalace Souprava pro stolní provedení Tlačítko Svorky Z; Z Y; Y 0,5A 8Vdc X; X Deska s přídavným panelem,55 m α INSTALACE DESKY 740/8 Monitor Tlačítko ( ),55 m Led Led CA R + AP Propojka J spojuje svorky G/T a G/T. Společné svorky tlačítek: G/T - T, T, T G/T - T4, T5, T α 4

5 Výměna INSTALACE barevného SOUPRAVY krytu 740/ INSTALACE SOUPRAVY 740/

6 BAREVNÝ Domovní videotelefon 70 Utopia. Domovní videotelefony Vzhled tohoto videotelefonu je opět z řady návrhů renomovaného studia De Lucchi a patří do systému domovních telefonů s elektronickým vyzváněním. Může proto být v jednom zapojení kombinován s videotelefonem 70, 705 i s domovním telefonem nebo. Nově tento videotelefon je vybaven nejmodernějším 4 TFT displejem. Videotelefon 70 se dodává pod označením: 70/ 4 barevný videotelefon TFT se sluchátkem 70/ 4 barevný videotelefon TFT HANDS-FREE 70/ 4" barevný videotelefon TFT HANDS-FREE, barva bílá Technické údaje. - obraz návštěvníka je zobrazen během 4 sec. pouze na displeji volaného účastníka - displej automaticky zhasne po cca. min. nebo ihned po zazvonění na jiného účastníka - možnost regulace kontrastu a barvy displeje v závislosti na intenzitě okolního osvětlení - vyzvánění prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu ( bez bzučáku ) - regulace hlasitosti/vypnutí vyzvánění - kondenzátorový mikrofon - na videotelefonu je tlačítko pro odemykání a tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce - zapnutí kamery zevnitř, interkomová funkce, ovládání osvětlení schodiště, odemčení druhého zámku apod. (verze 70/ má servisní tlačítka). - max. zatížení kontaktů tlačítek 4V,,A - 4 TFT displej ( 8x59mm ) - napájení - 8,5Vss, max. 0,A - vertikální frekvence 50Hz - horizontální frekvence 5,5 khz - videosignál Vš-š - provozní teplota - 5 až + 45 st.c - relativní vlhkost max. 90% - standardně pro montáž na stěnu. Pozn: přepínač pod dolním krytem na přední straně videotelefonu 70/ a 70/ musí být nastaven do pozice B! (pozice A je pouze pro digitální systémy). Desky pro upevnění na stěnu nejsou součástí videotelefonu a dodávají se v těchto verzích: 70/90 - deska pro připojení videotelefonu 70/ na stěnu, instalace koaxiálním kabelem 70/955 - deska pro připojení videotelefonu 70/ na stěnu, instalace po 5 vodičích 70/9 - deska pro připojení videotelefonu 70/ (hands-free), koaxiální kabel 70/0 - instalační krabice pro 70/ (hands-free) 70/8 - deska pro připojení videotelefonu 70/ na stěnu, digitální systém 08 (GO!) UPOZORNĚNÍ! respektujte symboly nebezpečné napětí a jinak nebezpečný díl (obrazovka) uvnitř videotelefonu. 70 / ) servisní tlačítka ) nastavení kontrastů ) nastavení jasu 4) nastavení barev 5) nastavení hlasitosti (vypnutí) vyzvánění ) tlačítko pro odemykání 7) LED pro signalizaci vypnutého vyzvánění 8) LED pro signalizaci el. zámku

7 ) audio tlačítko ) servisní tlačítka ) nastavení jasu 4) nastavení barev 5) nastavení kontrastů ) nastavení hlasitosti (vypnutí) vyzvánění 7) tlačítko pro odemykání 8) LED pro signalizaci audia 9) LED pro signalizaci vypnutého vyzvánění 0) LED pro signalizaci el. zámku Instalace desky pod videotelefon na stěnu 7

8 zapuštění 70 / pod omítku 8

9 automatické zapnutí na hovor hovor je zapnut při stlačeném tlačítku 9

10 0 Domovní videotelefony

11 Videomodul VIDEOTELEFON 7/ 707 Scaitel. HANDS-FREE Vzhled tohoto videotelefonu je opět z řady renomovaných návrhářů a patří do systému domovních telefonů s elektronic- Jedná kým vyzváněním. se o modul Může z výrobní proto řady být Scaitel v jednom se 4 obrazovkou zapojení kombinován bez servisních s videotelefonem tlačítek a mikrotelefonu 740, 75 i s (sluchátka), domovním telefonem který způsobem, 4 zapojení nebo patří 40. do Videotelefon systému domovních 707 se dodává videotelefonů pod označením: s elektronickým vyzváněním. Pro kompletní funkci videotelefonu se tento videomodul doplňuje telefonem nebo / (příp. pamětí pro záznam snímků 750/). Monitor 707/ je aktivován 4 barevný zazvoněním TFT videotelefon na zvoleného HANDS-FREE, účastníka a záběr tlačítko kamery pro odemykání, se na obrazovce 4 servisní zobrazí tlačítka, během ovládací 4 sec. tlačítko Jas obrazovky je ručně nastavitelný pomocí ovládacího prvku ve spodní části modulu. Plastový kryt modulu je bílý, matný, z materiálu - Servisní tlačítka: ABS. Monitor mohou se být pomocí použity desky na zvláštní pro upevnění funkce instaluje na stěnu nebo se použije souprava pro stolní provedení. dle Deska systému pro připojení ani souprava pro stolní provedení nejsou součástí modulu a dodávají se pod samostatným objednacím - JOYSTICK: číslem. pro nastavení parametrů videa - Levá část joysticku pro snižování parametrů Technické 4 - Pravá část údaje: joysticku pro zvyšování parametrů 5 - obraz ZVOLIT: návštěvníka pro zvolení je zobrazen a nastavení během vybraného 4 sec. parametru pouze na obrazovce volaného účastníka - obrazovka Tlačítko pro automaticky zapínání kamery zhasne po cca. min. nebo ihned po zazvonění na jiného účastníka 7 - možnost Tlačítko regulace pro odemykání: jasu obrazovky zeleně podsvětlené v závislosti na - když intenzitě je okolního osvětlení 4 videotelefon obrazovka (8,5x,mm) aktivní, červeně podsvětlené - signalizace 0 jas otevření 70 cd/m dveří, max. blikající červené podsvětlení - když je UPOZORNĚNÍ! napájení zapnuta funkce - 8,5Vss, automatického max. 0,5Aotvírání dveří 9 respektujte symboly nebezpečné 8 - vertikální Tlačítko AUDIO: frekvence zeleně 50Hzpodsvětlené - když je 0 mm napětí a jinak nebezpečný díl horizontální videotelefon frekvence aktivní, žlutě 5,5 podsvětlené khz - když je stlačeno. (obrazovka) uvnitř videotelefonu. videosignál Při funkci HANDS-FREE Vš-š není nutno držet stisknuto Hloubka - 8 mm bez během vyzařování hovoru. Hovor je přerušen stisknutím tlačítka, provozní nebo když teplota se vypne - 5 až videotelefon st.c 9 - relativní Nastavení vlhkost hlasitosti max. vyzvánění, 90% nebo úplné vypnutí standardně vyzvánění pro montáž na stěnu mm INDIKÁTOR VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ: pokud vypnete Desky vyzvánění, pro vysune připojení se štítek. nejsou součástí videomodulu a dodávají se v těchto verzích: 7/9 deska pro připojení videomodulu, instalace s koaxiálním kabelem 7/955 deska pro připojení videomodulu, instalace bez koaxiálního kabelu MAX. MIN. MUTE 7/957 deska pro připojení videomodulu v digitálním systému 074 Nastavení parametrů obrazu (pouze pokud je videotelefon zapnutý). Pro vstup do nastavení stiskněte joystick (), levá část joysticku je pro snižování a pravá pro zvyšování parametrů. Stiskem ZVOLIT (5) 7 přejdete mm na následující parametr - viz obr. RESET slouží k návratu původně nastavených parametrů. kontrast jas barvy Technické údaje: - obraz návštěvníka je zobrazen během 4 sec. pouze na LCD displeji volaného účastníka - displej automaticky zhasne po cca. min. nebo ihned po zazvonění na jiného účastníka - možnost regulace parametrů obrazu v závislosti na intenzitě okolního osvětlení - vyzvánění elektronické (bez bzučáku) 57 mm - regulace hlasitosti vyzvánění až do úplného vypnutí (označeno červeně) Kontrast 5 mm - kondenzátorový mikrofon Jas - na videotelefonu je tlačítko pro odemykání a 4 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí kamery zevnitř, interkom mezi účastníky, ovládání osvětlení schodiště, odemčení druhého zámku apod.) - max. zatížení kontaktů tlačítek 4V,,A - 4 LCD displej - napájení - Vss, max. 0,A - standardně pro montáž na stěnu nebo pod omítku. 0 mm exit OSD menu 0 mm reset Desky pro upevnění Kombinace videomodulu s telefonem. 707/90 Deska pro upevnění videotelefonu Videomodul 707, koax. kabel 7/ se instaluje samostatně nebo s telefonem případně 707/8 Deska pro upevnění videotelefonu / 707 v a digitálním tvarově je systému uzpůsoben 08 k umístění vždy na levé straně sestavy. Příslušenství 707/50 Souprava pro stolní provedení /0 Instalační krabice pro zapuštěnou montáž pro videotelefon 707

12 0 cm 0 Domovní videotelefony cm 0 cm - Automatické zapnutí hovoru Instalace domovního videomodulu na stěnu. 0 0 INSTALACE cm cm Postup: otvorem v desce pro připojení protáhněte vodiče a pomocí šroubů - desku upevněte na stěnu zapojení vodiče připojte do svorkovnice dle odpovídajícího schéma Hovor se aktivuje videomodul nasaďte na desku do konektoru a pomocí západky A zajistěte. tlačítkem 0 cm 7/9 7/955 Tlačítko Svorky 7/,55 m -,55 m,55 m Automatické zapnutí hovoru 0 X; X Tlačítko,55 m cm Svorky - Hovor se aktivuje tlačítkem Y; Y Z; Z Hovor se Automatické aktivuje zapnutí hovoru tlačítkem X; X Y; Y α - - Z; Z α W; W Tlačítko Svorky W; W A X; X INSTALACE KRABICE 707/0 Y; Y 40 mm cm Instalace videomodulu na 0stůl. Z; Z 0 cm αsouprava 7/5 a přípro úpravu videomodulu na stolní provedení je určena slušná deska pro připojení, odpovídající typu zapojení celého videosystému. Souprava pro stolní provedení telefonu má označení /50. W; W 7 4 Postup: na spodní stranu podstavce připevněte samolepicí gumové podložky kabel mechanicky upevněte v podstavci svěrkou otvorem v desce pro připojení protáhněte vodiče a pomocí 4 šroubů desku upevmm něte k podstavci 47 vodiče připojte do svorkovnice dle odpovídajícího schéma zapojení videotelefon nasaďte na desku do konektoru a pomocí západky A zajistěte. m 40 mm m 0 4 Z desky odstraňte plastové lišty cm 4 7 INSTALACE SOUPRAVY 707/50 m m 47 4 mm A 5 5 L a Stolní provedení kombinace modulu s domovním telefonem. G a b 4 H c d e f 5 b

13 Schéma zapojení Komunikace s tlačítkovým panelem Kombinace zapojení s domovními telefony Rozvod s koaxiálním kabelem SV0 TELEFONY,, 4/A,, 40/ 4/ VIDEOTELEFONY 70/, 75/, 705/ 740/+ + DESKA DESKA 705/90, 0/90, 740/90 705/90 DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5 VODIČ PRO ZAPNUTÍ KAMERY Z VIDEOTELEFONU TLAČÍTKOVÉ MODULY PODSVĚTLENÍ JMENOVEK MODUL S KAMEROU A HLASOVOU JEDNOTKOU ZDROJ 789/5 EL. ZÁMEK

14 Schéma zapojení Komunikace s tlačítkovým panelem a interkomová funkce mezi účastníky Rozvod s koaxiálním kabelem DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5 VIDEOTELEFONY 70/, 75/, 705/ 740/+ + DESKA 0/90, 705/90, 740/90 705/90 R R RD V4 V5 V R R RD V4 V5 V R R RD V4 V5 V CA 0 9 Y Y X X R CA 0 9 Y Y X X R CA 0 9 Y Y X X "" "" "" R ~0 V PODSVĚTLENÍ JMENOVEK TC ZDROJ 789/5 PODSVĚTLENÍ JMENOVEK TLAČÍTKOVÝ PANEL S KAMEROU G/T ~0 ~ ~ ~0 U U U G/T L - + A ~0 ~ SE R R +TC SE ~ ~ AP - + R PS / ~ 5 7 SN C ~ PS -J SN - + C ~ PS ~0 ~ KAMERA V5 V R +TC ~0 V 0 0 EL. ZÁMEK ~V ZDROJ 78/5 4

15 Schéma zapojení Komunikace s tlačítkovým panelem a interkomová funkce mezi účastníky Rozvod s koaxiálním kabelem DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5 VIDEOTELEFONY 70/, 75/, 705/ 740/+ + DESKA DESKA 705/90, 0/90, 740/90 705/90 VE VIDEO- TELEFONECH PŘERU TE DRÁTOVOU PROPOJKU -0 A INSTALUJTE DIODU ZDROJ 789/5 789/5 KAMEROVÝ MODUL S HLAS. JEDNOTKOU RELÉ 788/5 TLAČÍTKOVÝ MODUL PODSVĚTLENÍ JMENOVEK EL. ZÁMEK 5

16 Schéma zapojení Paralelní vyzvánění na účastníky. VIDEOTELEFON 740/ 70/ + DESKA + DESKA 740/90 0/90 ZDROJ 789/ VIDEOTELEFON 75/ 705/ + + DESKA 705/90 TLAČÍTKOVÝ PANEL S INTEGR. HLAS. JEDN. A KAMEROU EL. ZÁMEK ZDROJ 789/5 DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5

17 SV0 89 Schéma zapojení Automatické přepínání tlačítkových panelů Rozvod s koaxiálním kabelem VIDEOTELEFONY 70/, VIDEOTELEFONY 705/ + 75/, DESKA 0/90, 740/ + DESKA 705/90 705/90, 740/90 ZDROJ 789/5 K DALŠÍM MODULŮM TLAČÍTKOVÉ MODULY 794/4 DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5 K DALŠÍM MODULŮM TLAČÍTKOVÉ MODULY PODSVĚTLENÍ JMENOVEK KAMEROVÝ MODUL S HLASOVOU JEDNOTKOU KAMEROVÝ MODUL S HLASOVOU JEDNOTKOU EL. ZÁMEK RELÉ 788/5 EL. ZÁMEK 7

18 Schéma zapojení Komunikace s tlačítkovým panelem Instalace max. videotelefonů po 5 vodičích VIDEOTELEFONY 70/, 75/, 740/ 705/ + DESKA 0/955, 705/955, 740/ /955 MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 50 m (G) VODIČ PRO ZAPNUTÍ KAMERY Z VIDEOTELEFONU DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m) R R A, B C, C, CA ~0, ~ 50 0,75 0,5 0,5 0,5 00,5 0,5 0,5,5 00,5 0,5* 0,75,5 * - kroucený pár PODSVĚTLENÍ JMENOVEK ZDROJ 789/5 MODUL S KAMEROU A HLASOVOU JEDNOTKOU EL. ZÁMEK 8

19 SV0 Schéma zapojení Kombinace zapojení s domovními telefony Rozvod bez koaxiálního kabelu TELEFONY TELEFONY /5A, /5A, 4/5A, 4/5 40/5 VIDEOTELEFONY 70/, VIDEOTELEFONY 75/, 705/ + 740/ + DESKA DESKA 0/955, 705/955, 740/ /955 PODSVĚTLENÍ JMENOVEK MODUL S KAMEROU A HLASOVOU JEDNOTKOU (G) VODIČ PRO ZAPÍNÁNÍ KAMERY Z VIDEOTELEFONU K DALŠÍM MODULŮM TLAČÍTKOVÝ MODUL S PŘÍDAVNÝM MODULEM EL. ZÁMEK VIDEOMODUL 7/ + DESKA 7/955 A TELEFON /5 ZDROJ 789/5 DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m) R R A, B C, C, CA ~0, ~ 50 0,75 0,5 0,5 0,5 00,5 0,5 0,5,5 00,5 0,5* 0,75,5 * - kroucený pár 9

20 Schema zapojení soupravy 95/ (95/5) Komunikace s tlačítkovým panelem. Paralelní zapojení telefonu. VIDEOTELEFON 70 A A L L CA R + R AP V AI +M ~0V ~ ~ ZDROJ 95 TLAČÍTKOVÝ PANEL ANTIVANDAL 9 METAL AP AP SE SE L L TC Doporučené průřezy vodičů PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ EL. ZÁMKU Vzdálenost max Vodiče A, A (R, +) m mm , L, L mm 0,5 0,75 EL. ZÁMEK ~V VIDEOTELEFON 70 A A L L CA R KE ZDROJI A K PANELU AP V AI +M TELEFON 9 0 CA 0

21 Schema zapojení KOAX. soupravy VIDEOTELEFON 75/, 740/ + DESKA 705/90, 740/90 R R V4 V5 V CA 9 0 X X Y Y R VODIČ PRO ZAPNUTÍ KAMERY Z VIDEOTELEFONU KOAX 75 Ohm R R V4 V5 V 0 0 PS /~ +R AP ~0 - + R R R R +TC CA 9 0 X X Y Y R * ~0V VIDEOTELEFONY 70/, 705/ + DESKA 0/90, 705/90 U G/T U ~0 G/T ~ ~ L ~0 A - + R +TC V5 V TC TLAČÍTKOVÝ PANEL KAMERA TELEFONY,, 4/ Podsvětlení jmenovek Schéma zapojení Komunikace s tlačítkovým panelem Kombinace zapojení s domovními telefony Rozvod s koaxiálním kabelem Domovní videotelefony ZDROJ 789/5B ~ SE SE EL. ZÁMEK ~V * VODIČ PRO ZAPÍNÁNÍ KAMERY TLAČÍTKOVÉ MODULY DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ (v mm ) Vodiče Vzdálenost (m),,,9,ca R,R,+TC Koax. kabel 50 0,5 0,8 00 0,8 75 Ω 00, 00,,5 SV0 0

22 Schema zapojení -DRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ soupravy 78 VIDEOTELEFON VIDEOTELEFON LINE LINE S- S+ S- S+ CP CP TLAČÍTKO NA PODLAŽÍ TLAČÍTKO NA PODLAŽÍ VIDEOTELEFON VIDEOTELEFON LINE LINE S- S+ CP S- S+ CP TLAČÍTKO NA PODLAŽÍ TLAČÍTKO NA PODLAŽÍ LINE4 LINE4 LINE LINE LINE LINE ZDROJ 08/0 LINE LINE ZDROJ 08/0 LINE0 LINE0 0 0 ~0V 0 0 ~0V TLAČÍTKOVÝ PANEL 08/7 TLAČÍTKOVÝ PANEL 08/7 ILL LINE TC ILL LINE TC SP GND PA TST GND V V5 T EXP SP GND PA TST GND V V5 T EXP GND SE- SE+ GND SE- SE+ EL. ZÁMEK s momentovým kolíkem EL. ZÁMEK s momentovým kolíkem DOPORUČENÉ PRŮŘEZY VODIČŮ VIDEOTELEFONY 740, 707, 70 GO! kabel 08/90 ( mm ) Max. vzdálenost mezi panelem a zdrojem 75 m Max. vzdálenost mezi videotelefonem a zdrojem 0 m Max. vzdálenost mezi panelem a videotelefonem Max. vzdálenost mezi videotelefony (interkom) 50 m 50 m Kabel AWG4 (0, mm ) (SYKFY) 50 m 40 m 90 m 90 m Telefonní pár AWG (0, mm ) 50 m 40 m 90 m 90 m Dvoulinka (0,5 mm ) 75 m 75 m 75 m 75 m 0

23 0

24 0 4 Domovní videotelefony

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony TECHNICKÝ POPIS Videotelefony Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout,

Více

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu.

Poznámka U některých zapojení s funkcí interkomu je nutné přerušit drátovou propojku svorek 6-10 uvnitř telefonu. Domovní telefon 33 Domovní telefon 33 spojuje tradiční spolehlivost výrobků značky URMET DOMUS s vynikajícím vzhledem renomovaných návrhů architekta Michele de Lucchiho. Telefon patří do nové typové řady

Více

Milan Císař - Teldom

Milan Císař - Teldom Milan Císař - Teldom POLOŽKY PODLE KATALOGU URMET ROK 2014 V cenících jsou uvedeny doporučené prodejní ceny pro montážní firmy a do maloobchodních cen by měla být zahrnuta jejich režijní přirážka. Tlačítkové

Více

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str

TECHNICKÝ POPIS. Analogové systémy Technické údaje, instalace... str Schéma zapojení...str TEHNIKÝ POPIS Domovní telefony Analogové systémy Technické údaje, instalace... str. 0...str. 4 Digitální systémy Technické údaje, instalace...str. 5 6...str. 7 3 Domovní telefon 33 Domovní telefon 33

Více

Domovní telefony Instalace modulu 1133/56. Instalace modulu pro nastavení hlasitosti vyzvánění 1132/53.

Domovní telefony Instalace modulu 1133/56. Instalace modulu pro nastavení hlasitosti vyzvánění 1132/53. 1 Instalace modulu 1133/56. Modul 1133/56 se instaluje do telefonu 1133/1. Lze ho použít pro následující funkce: možnost odpojení vyzváněcího signálu od telefonu, signalizováno zelenou diodou LED (funkce

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o.

přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o. přehled výrobků 2006 Urmet Domus s. r. o. DOMOVNÍ TELEFONY 1133, 1134 1702/41 1702/42 1702/40 1133 Telefon s tlačítkem pro odemykání bílý 1133/1 Telefon s tlačítkem pro odemykání 1 servisní tlačítko, bílý

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51 OR-VDP-51 POPIS: Videotelefon určený pro jednu bytovou jednotku. Vhodný k montáži na rodinné domy, školy, školky, firmy, nemocnice,..aj. Funkce: - Funkce náhledu umožňuje kdykoliv

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX)

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) 4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) MINIMÁLNÍ PRŮŘEZY VODIČŮ PRO 4 VODIČOVÝ KIT (2 VODIČE + KOAX) Svorky monitoru do 10 m do 30 m do 50 m do 100 m 11-12 1,5 mm 2 - - - 1-2 Art. 63CV / 0,5 mm 2 0,75

Více

Sada videotelefon V2W Manuál

Sada videotelefon V2W Manuál Sada videotelefon V2W Sada videotelefonu komunikace přes dva vodiče Obsah OBSAH...2 KABELÁŽ...2 1.0 POPIS...3 2.0 VLASTNOSTI...3 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.3 POPIS JEDNOTEK...4

Více

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD. KIT VIDEO VDS iloft KIT VIDEO VDS FERMAX4960, 4961, 4962, 49627 Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD KIT VIDEO VDS iloft 1 OBSAH Část 1: Instalační návod Instalace napájecího zdroje... 3 Programování videotelefonu. Svorkovnice dveřního

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL

SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL Návod k instalaci a obsluze: Soupravy Urmet 1722/83 a 1722/84 SOUPRAVA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU PRO JEDNOHO A DVA ÚČASTNÍKY, HANDS-FREE VIDEOTELEFON MÌRO A PANEL MIKRA. INSTALAČNÍ A INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY PROZNÍ INSTRUKCE VIZIT-M430C VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. FUNKCE lbarevný 2,5 TFT LCD lprovoz s kamerou vchodové stanice a další kamerou

Více

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti 1 VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VA/200 NAPÁJEČ VA/200 obsahuje stejnosměrný napáječ a kartu pro řízení funkcí systému. Jednotka stejnosměrně napájí: Videotelefon, vstupní panel a příslušenství (17,5 VDC stab.),

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS

INSTALAČNÍ MANUÁL. Monitor TEKNA PLUS INSTALAČNÍ MANUÁL Monitor TEKNA PLUS 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis monitoru TEKNA PLUS... 2 2.1. Popis... 2 2.2. Funkční tlačítka... 3 2.3. Popis identifikačního štítku... 3 2.1. Použití jumperu pro

Více

Systém domácího videovrátného V57

Systém domácího videovrátného V57 Systém domácího videovrátného V57 Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO POPIS VLASTNOSTÍ, PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ TELEFONY AUDIOTELEFON 1 - vstupní dveře, 1 55 bytů AUDIOTELEFON PRO KONTROLU VSTUPU

Více

Série 5000 Eclipse Handsfree videotelefony

Série 5000 Eclipse Handsfree videotelefony Videotelefony řady 5000 Eclipse jsou specifické zejména svým designem, 3,5 TFT LCD barevným displejem a funkcí handsfree, což umožňuje volání z přístroje bez použití telefonního sluchátka. Videotelefony

Více

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Domovní dorozumívací systémy Art.6072 Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz

Více

ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD. Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu T805CZ

ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD. Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu T805CZ T805CZ Video sada 5 vodičová instalace Bez koaxiálního kabelu ŘADA ROCK INSTALAČNÍ NÁVOD Strana 1 (celkem 10) 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Vlastnosti systému...3 3. Provoz zařízení...3 4. Úvodní doporučení...3

Více

, při otevření dveří se

, při otevření dveří se POPIS DIGITÁLNÍCH HODIN Nastavení času 1. Přidržte déle tlačítko, příslušná číslice tehdy začne blikat. 2. Stiskněte tlačítko pre nastavenie požadovanej hodiny v pozícii zľava doprava. 3. Použitím tlačítek

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 1 + n. Série Stadio Plus INSTALAČNÍ MANUÁL Audio modulární systém se zapojením 1 + n Série Stadio Plus 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Vlastnosti systému... 2 3. Funkce systému... 2 4. Úvodní doporučení... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Monitor SZENA PLUS

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Monitor SZENA PLUS UŽIVATELSKÝ NÁVOD Monitor SZENA PLUS 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Obsluha systému... 2 3. Popis monitoru SZENA PLUS... 3 3.1. Popis... 3 3.2. Funkční tlačítka... 4 4. Uživatelské menu... 4 Strana 1 (celkem

Více

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery PM -D236 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor,

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

domovní telefony a videotelefony Katalog výrobků 2006/2007

domovní telefony a videotelefony Katalog výrobků 2006/2007 domovní telefony a videotelefony Katalog výrobků 006/007 U příležitosti desetiletého působení značky URMET DOMUS na trhu v České a Slovenské republice přinášíme našim zákazníkům a uživatelům našich výrobků

Více

Instalační manuál k barevné dveřní kamerové jednotce EMOS H1122

Instalační manuál k barevné dveřní kamerové jednotce EMOS H1122 2 Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x 1x 2x 1x hlavní kamerová jednotka montážní krabička šroub k uchycení do montážní krabice imbusový

Více

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok TLAČÍTKOVÉ PANELY Tradice i pokrok Široká nabídka typů a materiálů Variantní řešení podle požadavků Zákaznické úpravy 22 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1148 (materiál eloxovaný hliník) MODULY 1148/11 Modul, 1 tlačítko

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sada videotelefonu Bastion ARIES OBSAH 1. Podmínky používání... 2 2. Určení a vlastnosti videotelefonu... 2 3. Součásti videotelefonu... 2 4. Příprava montáže... 4 5. Montáž

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 4 + n. Série Stadio Plus

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audio modulární systém se zapojením 4 + n. Série Stadio Plus INSTALAČNÍ MANUÁL Audio modulární systém se zapojením 4 + n Série Stadio Plus 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis vstupního panelu... 2 3. Instalace vstupního panelu... 2 3.1. Umístění zapuštěné krabice...

Více

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK

GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 7 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-636TSX2 + OUT9 + CLOCK "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11 01-09-664413 Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným

Více

č. 59 Audio sada Instalační manuál

č. 59 Audio sada Instalační manuál č. 59 365 Audio sada Instalační manuál POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Návod k instalaci: Soupravy Urmet 1722/85 a 1722/86

Návod k instalaci: Soupravy Urmet 1722/85 a 1722/86 Návod k instalaci: Soupravy Urmet 1722/85 a 1722/86 POPIS Urmet Mini Note Plus 1722/85 a 1722/86 jsou dvouvodičové unipolární videosoupravy pro jednu nebo dvě rodiny s možností vzájemné komunikace. Vlastnosti

Více

Č/B kamera Čočka. Čočka v otvoru. Čočka. Čelní. - СCIR СCIR (EIA -volitelnýl) 1 ± 0,15 FUNKCE

Č/B kamera Čočka. Čočka v otvoru. Čočka. Čelní. - СCIR СCIR (EIA -volitelnýl) 1 ± 0,15 FUNKCE PROZNÍ INSTRUK V-0x je určena pro použití ve vchodových telefonech a videotelefonech VIZIT. K dispozici jsou následující modely V-0. Název přístroje V-0 V-0VP V-0VPL V-0VL V-0PL V-0L Osvětlení pro kameru

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD KIT VIDEO BUS2 FERMAX4930, 4931, 4933, 4934 97347B v03_08 Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD Havránkova 33 619 00 BRNO Česká republika Tel.: +420 543 558 111 Fax: +420 543 558 117 obchod@adi-olympo.cz Pištěkova

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY Obsah strana 1. Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 3 4. Instalace vnitřního

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných DPM-D235 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných DPM-535 Monitor CAT5 systému videovrátných Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor, mikrofon tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ V P L. Videotelefon s barevnou kamerou

NÁVOD K POUŽITÍ V P L. Videotelefon s barevnou kamerou NÁVOD K POUŽITÍ V P - 7 1 6 L Videotelefon s barevnou kamerou OBSAH str. 1.Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 2 4. Instalace vnitřního monitoru

Více

Osvětlení pro kameru FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Osvětlení pro kameru FUNKCE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PROVOZNÍ INSTRUKE Vchodová stanice V-0х je určena pro provoz s domovními videotelefony VIZIT (řada omfort). K dispozici jsou následující přístroje: V-0x Název přístroje V-0 V-0PL V-0VPL Čočka v malém otvoru

Více

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K S 1 S 2 Servisní tlačítko Po stisknutí tohoto tlačítka se propojí svorka 12 se svorkou 18. Servisní tlačítko Po stisknutí

Více

KATALOG VÝROBKŮ 2009 DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

KATALOG VÝROBKŮ 2009 DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE KATALOG VÝROBKŮ 009 DOMOVNÍ A SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE URMET JE SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA Pokud se rozhodujete svůj byt, dům nebo kancelář vybavit technologiemi pro komunikaci a zabezpečení otevřete

Více

BVD-405x. Provozní instrukce. Vchodová stanice BVD-405x je určena k použití s domovními telefony/videotelefony VIZIT (řady Comfort).

BVD-405x. Provozní instrukce. Vchodová stanice BVD-405x je určena k použití s domovními telefony/videotelefony VIZIT (řady Comfort). Provozní instrukce je určena k použití s domovními telefony/videotelefony ZIT (řady Comfort). K dispozici jsou následující modely: BVD405A vchodová stanice pro připojení dvou bytových mikrotelefonů UKP

Více

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru.

Pozn. Připojovací kabel k monitoru s 4-pinovým konektorem je součástí dodávky monitoru. 1. Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová jednotka 1x montážní krabička 2x šroub M3x20 Pozn. Připojovací kabel k monitoru

Více

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice

POPIS A VLASTNOSTI. Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS SVORKOVNICE. Line In Vstup 2-drátové sběrnice Videotelefon 1717/12 je navržen pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 Dotykový displej 2 - Signalizace ztlumení zvonění (zelená LED) 3 - Signalizace zapnuté funkce automat.

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE PROVOZNÍ INSTRUKCE BVD-07x Vchodová stanice BVD-07x je určena k provozu s domovními videotelefony VIZIT řady 00. K dispozici jsou následující přístroje BVD-07x: Název přístroje BVD-07RVB BVD-07RСB BVD-07TVB

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

Videozvonek Secutek VDP316 + CAM211-2

Videozvonek Secutek VDP316 + CAM211-2 Videozvonek Secutek VDP316 + CAM211-2 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 e-mail: podpora@spionazni-technika.cz www.spionazni-technika.cz 1 1. Zobrazení

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

CZ 7 DOTYKOVÝ LCD TFT VIDEO VRÁTNÝ S BAREVNOU CMOS KAMEROU A DIGITÁLNÍMI HODINKAMI CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 GE161TS+GED5. Děkujeme, že jste si vybrali námi distribuovaný produkt! www.global-export-import.eu

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716PW SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716PW SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716PW SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU OBSAH strana 1.Funkce 2 2.Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 2 4. Instalace vnitřního monitoru 3

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku. Obsah

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku. Obsah Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...2 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 8. Údržba zařízení...7

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Když chcete zazvonit a otevřít dveře Jednoduše s Jedno řešení pro všechny požadavky na moderní domovní zvonky a dveřní

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 2 Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...3 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 7. Poruchy a jejich

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

Instalační manuál PC-D250A-4-ID. Venkovní audio jednotka se čtečkou karet

Instalační manuál PC-D250A-4-ID. Venkovní audio jednotka se čtečkou karet Instalační manuál PC-D250A-4-ID Venkovní audio jednotka se čtečkou karet Obsah OBSAH...2 POPIS...3 1 1.1 2 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 MONTÁŽ...4 ZAPOJENÍ...5 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 5 3.1.1 Napájení zámku

Více

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka. Dokumentace vytvořena dne: Poslední aktualizace dne:

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka. Dokumentace vytvořena dne: Poslední aktualizace dne: VT-D-7 Uživatelský manuál Vnitřní videojednotka Dokumentace vytvořena dne: 15. 12. 2016 Poslední aktualizace dne: MV Obsah OBSAH 2 1 NAVÁZÁNÍ HOVORU... 3 1.1 OTEVŘENÍ ZÁMKU... 3 1.2 MOŽNOSTI NASTAVENÍ

Více

Sada domácího barevného videovrátného RL-03M. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Váš dodavatel:

Sada domácího barevného videovrátného RL-03M. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Váš dodavatel: Sada domácího barevného videovrátného RL-03M Váš dodavatel: JSP, s.r.o., Raisova 547, 506 01 Jičín Tel.: +420 493 760 811, Fax: +420 493 760 820, e-mail: jsp@jsp.cz JSP Měření a regulace www.jsp.cz 1.

Více

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL IN USE MESG MONITOR UNLOCK CALL 1. Popis přístroje TALK boční pohled spodní pohled 8. SPECIFIKACE 1) Napájení monitoru: DC 15~18V 2) Napájení telefonu: DC

Více

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA SFERA funkční moduly AUDIO JEDNOTKA 342170 342350 342170 Digitální audio jednotka se 2 tlačítky v jednom sloupci. Obsahuje zakončovací člen, který se zasouvá do posledního tlačítkového modulu, podsvětlení

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM Rev. 04/2011 1 Diagram funkce systému: 2 Popis jednotlivých základních komponent: NDC-224-xx dveřní tablo 244mm (xx počet tlačítek; 2-4 tl.) NDEK-244-12 přídavný

Více

Návod k použití 361711

Návod k použití 361711 Návod k použití 361711 Str. 2 Obsah Instalace Vchodový panel...4 Telefon...5 Schéma základního zapojení Schéma se zámkem - 2 vodiče...6 Schéma se zámkem přes relé...7 Základní instalační normy...8 Konfigurace

Více

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL Video dveřní telefon Model: CP-UVK-A701 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní jednotka Vzhled a popis venkovní jednotky je zobrazen na obrázcích níže: Pohled zepředu Pohled zezadu Název Popis A LED přísvit Poskytuje

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

VIDEOTELEFON NÁVOD K POUŽITÍ

VIDEOTELEFON NÁVOD K POUŽITÍ VIDEOTELEFON NÁVOD K POUŽITÍ Model: 708C 710C I STRUČNÝ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek model 708C, 710C. Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích

Více

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP

Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Dveřní videotelefon CP-VK70TS-VP Venkovní jednotka CP-VK70TS-VP Rozměr venkovní jednotky: 57 x 134 x 34 mm (š x v x h) Č. NÁZEV 1 Kryt pro ochranu proti vodě 2 LED pomocné

Více

Instalační manuál k barevné dveřní kamerové jednotce EMOS 2AD/-S

Instalační manuál k barevné dveřní kamerové jednotce EMOS 2AD/-S 2 Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 2x 2x hlavní kamerová jednotka montážní krabička šroub k uchycení do montážní krabice imbusový klíč

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Video sada. Instalační návod

Video sada. Instalační návod 3655-36552 Video sada Instalační návod POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení dborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu lektrickým proudem.

Více

6 Technická specifikace

6 Technická specifikace 5.3.4 Funkce otevírání Stiskem tlačítka ODEMČENÍ můžete kdykoli otevřít dveře pomocí připojeného elektrického zámku. 5.3.5 Doladění monitoru: Pomocí příslušných tlačítek na boku vnitřní jednotky můžete

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.ledna 2019

CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ. Platnost od: 1.ledna 2019 CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ INSTALACE DOMOVNÍCH (VIDEO)TELEFONŮ Platnost od: 1.ledna 2019 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH účtováno dle platných předpisů ČR. Zhotovitel AVEDES Servis, s.r.o. si vyhrazuje

Více

NÁVOD K DOMOVNÍMU VIDEOTELEFONU

NÁVOD K DOMOVNÍMU VIDEOTELEFONU NÁVOD K DOMOVNÍMU VIDEOTELEFONU 702 Děkujeme za nákup našeho domovního videotelefonu Videotelefon se 7 palcovým displejem. Samostatné otvírání brány přiložením čipu na kameru.. Instalace mezi kamerou a

Více

Video souprava BUS2 série 4000

Video souprava BUS2 série 4000 SOUPRAVY 2013/2014 Video souprava BUS2 série 4000 Na obrázku je znázorněna souprava CESVK-S 3686 Zapuštěná montáž Povrchová montáž CESVK 2 tlačítka Dvoudrátová video souprava CESVK 3686 Souprava CESVK

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audiosada domácího telefonu s 2 vodičovým zapojením Série SURF

INSTALAČNÍ MANUÁL. Audiosada domácího telefonu s 2 vodičovým zapojením Série SURF INSTALAČNÍ MANUÁL Audiosada domácího telefonu s 2 vodičovým zapojením Série SURF 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Popis vstupního panelu...

Více

Videozvonek Secutek VDP313+CAM201

Videozvonek Secutek VDP313+CAM201 Videozvonek Secutek VDP313+CAM201 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice

AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice AXOLUTE WHICE & NIGHTER video stanice 349321 349320 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PRO 1 ÚČASTNÍKA Obj. č. Instalace 349321 Whice video stanice s barevným 5,6" displejem pracuje jako klasický hands-free video telefon,

Více

KATALOG VÝROBKŮ 2010-2011 DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

KATALOG VÝROBKŮ 2010-2011 DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE KATALOG VÝROBKŮ 010-011 A SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE URMET s.r.o. URMET JE SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA Tímto katalogem vstupuje společnost URMET s.r.o. do patnáctého roku svého působení v České a Slovenské

Více

Návod na použití. VM40 v2

Návod na použití. VM40 v2 Návod na použití VM40 v2 Obsah Části a funkce... 3 Zapojení svorkovnice... 3 Uchycení jednotky... 4 Příslušenství... 4 Postup instalace... 4 Hlavní menu... 4 Základní ovládání jednotky... 5 Přijetí hovoru

Více

Systém domácího videovrátného

Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 3 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 8. Údržba zařízení...

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: Obsah dodávky Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 2x 8x hlavní kamerová jednotka montážní krabička šroub k uchycení do montážní krabice imbusový klíč propojovací

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Art.4203 Instalační manuál

Art.4203 Instalační manuál DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Digitální venkovní panel (pro digitální audio/video systémy Videx VX2200) Art.4203 Instalační manuál Kelcom Int. s.r.o. Tomkova 142A 500 26 Hradec Králové tel.: 495 513 886

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.8.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více