Ceník. Platnost od Price List CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník. Platnost od 1. 1. 2008. Price List CZ"

Transkript

1 Ceník Platnost od Price List CZ

2 Knauf Insulation nejpokrokovější izolace pro úsporu energie Tepelná izolace budov je životně důležitá část moderního způsobu života, která umožňuje šetřit energii na základě snížení tepelných ztrát stěnami, podlahou a střechou budovy. Architekti a stavitelé na celém světě se snaží najít dokonalejší systémy tepelných izolací s cílem vytvořit komfortnější životní prostředí v obytných domech, kancelářích, průmyslových objektech. Izolační materiály společnosti Knauf Insulation zajišťují komplexní tepelnou a zvukovou izolaci a také protipožární ochranu budov a staveb. Knauf Insulation je významný nadnárodní výrobce izolačních materiálů z minerálních vláken skleněných i čedičových, z EPS a XPS. Své výrobní kapacity má po celém světě.

3 Obsah Kontakt na zákaznický servis Objednávka Dodávka Obecně Přepravní údaje Ceny a technické specifikace výrobků Přehled vlastností Šikmé střechy a vnitřní konstrukce Podlahy Obvodové stěny Ploché střechy Technické izolace Technické izolace NOBASIL SKUŽ Technické izolace deskové výrobky Všeobecné údaje Všeobecné údaje o výrobcích Balení výrobků Nestandardní úkony Skladování Manipulace Výpočet tepelného odporu Použití výrobků pro stavební konstrukce Aktuální verze ceníku na

4 1. Základní obchodní podmínky Kontakt na zákaznický Tel: , 17; Fax: Objednávka» Všechny objednávky zasílejte písemně (faxem, em), s uvedením: IČO, DIČ kupujícího Číslo objednávky kupujícího Datum a místo dodání zboží (adresa, včetně PSČ) Kontaktní osoba, která bude zodpovědná za převzetí zboží Specifikace objednaného materiálu tloušťka, rozměr, množství azítko a podpis osoby, která objednávku vystavila (jen u faxové objednávky)» Minimální objednávkové zboží je 1 kamion.» Prodávající zašle faxem ( em) potvrzení objednávky. Toto potvrzení je závazné, materiál bude dodán dle uvedené specifikace. Je tedy důležité ze strany kupujícího provést kontrolu správnosti potvrzení v souladu s objednávkou.» Pokud kupující potvrzení neobdrží, je nutné, aby kontaktoval zákaznický servis Knauf Insulation Trading, s.r.o.» Případné změny objednávek jsou možné nejpozději 2 dny před dodáním (prodávající si na základě změny objednávky vyhrazuje právo upravit termín dodání).» Při objednání nestandardního zboží si prodejce vyhrazuje právo stanovit mimořádné podmínky prodeje Dodávka» Pokud není na objednávce uvedeno jinak, je místem dodání adresa objednatele, kterým byla objednávka vystavena.» Vyložení zboží je kupující povinen zajistit na svoje náklady, a to nejpozději do 1 hodiny od příjezdu kamionu.» Dodání zboží bude uskutečněno na základě dodacího listu, který musí být potvrzen osobou, která je na objednávce uvedena jako osoba oprávněná k převzetí zboží (přebírající). Pokud tato osoba nebude na místě přítomna, je kupující povinen zaslat písemně na zákaznický servis Knauf Insulation Trading, s.r.o., informaci o nové oprávněné osobě.» Podpisem dodacího listu stvrzuje přebírající jeho správnost. Veškeré nesrovnalosti a výhrady k dodávce zboží je přebírající povinen uvést na dodacím listě při přebírání zboží.» V případě zjištění vadného zboží toto nezpracovávat a bez prodlení nahlásit výrobci. Pro identifikaci zboží je potřeba předložit etiketu z a fakturu nebo dodací list Obecně» Knauf Insulation Trading, s.r.o., dodává výhradně smluvním partnerům.» Tento ceník ruší všechny předchozí ceníky a nahrazuje je v plném rozsahu.» Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.» Veškeré dodávky zboží se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Knauf Insulation Trading, s.r.o., které jsou v plné verzi na internetové stránce nebo je možno si je vyžádat na zákaznickém servisu Knauf Insulation Trading, s.r.o. Počet m 2 v 1 m m 2 3 /m 66, , ,67 14,29 12,5 11, ,33 7,14 6,67 6, Ceny a technické specifikace výrobků Nejmodernější technologie našich závodů umožňují výrobu minerálních vláken s tepelně technickými vlastnostmi, které nejlépe chrání vaši energii. Správné použití tepelné izolace Knauf Insulation snižuje spotřebu energie a náklady na vytápění až o 50 %. Díky tomu se investice do tepelné izolace vrátí za velice krátkou dobu. 3

5 2.1. Přehled vlastností Následující přehled vysvětluje základní vlastnosti výrobků, včetně jejich grafických symbolů. Nová klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň dle ČSN EN , známá též jako Euroclass. Výrobky jsou podle této klasifikace řazeny sestupně (tj. ve směru zhoršujících se výsledků) do 7 tříd, A2, B, C, D, E a F. Doplňková klasifikace podle tvorby kouře s1, s2, s3 a pro plamenně hořící kapky/částice d0, d1, d2. Výrobky třídy jsou nehořlavé a nebudou přispívat požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. D U každého typu izolace je uvedena deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti a v tabulce pro příslušnou tloušťku je uveden deklarovaný tepelný odpor, který je stanoven jako podíl jmenovité tloušťky a hodnoty 90/90. Pro každou tloušťku je v tabulce uvedena také orientační hodnota součinitele prostupu tepla U, která je stanovena z hodnot D a specifikovaných e + i a může pomoci při předběžném návrhu podle požadavku ČSN (2002). Nasákavost Krátkodobá nasákavost i dlouhodobá nasákavost patří mezi požadavky pro specifické použití. Je deklarována u vybraných typů izolací. Propustnost pro vodní páru Propustnost pro vodní páru patří mezi požadavky pro specifické použití a je deklarována u vybraných typů izolací. Neprovede-li se měření, považuje se hodnota μ podle ČSN EN u výrobků bez povrchové úpravy a s plášti s otevřenou strukturou, rovna 1. Pevnost v tahu v rovině desky Minimální hodnota pevnosti v tahu v rovině desky σ t v kpa pro všechny uvedené typy izolací odpovídá napětí od dvojnásobku vlastní tíhy. izolace podle ČSN EN Jednotlivé části kódu představují: MW označení minerální vlny, číslo normy a dále vlastnosti dle této normy. U jednotlivých izolací je uvedeno číslo u shody. Součinitel zvukové pohltivosti α S Platí pro vybrané tloušťky materiálu ozměrové tolerance a stabilita Společné hodnoty deklarované v souladu s ČSN EN platné pro všechny uvedené typy izolací: : +/- 2 %, : +/- 1,5 % Pro všechny izolace v deskách jsou dále deklarovány hodnoty odchylek pro: Pravoúhlost: 5 mm/m, ovinnost: 6 mm u jednotlivých izolací naleznete pod tímto symbolem uvedenou třídu tolerance tloušťky. Vyšší třída odpovídá nižším tolerancím. U uvedených izolací se vyskytují následující třídy a jim odpovídající tolerance: třída tolerance T1-5 % nebo -5 mm 1) odchýlení je dovoleno T2-5 % nebo -5 mm 1) +15 % nebo +15 mm 2) T3-3 % nebo -3 mm 1) +10 % nebo +10 mm 2) T4-3 % nebo -3 mm 1) +5 % nebo +5 mm 2) -1 % nebo -1 mm 1) +3 mm T6-5 % nebo -1 mm 1) +15 % nebo +3 mm 2) T % nebo +2 mm 2) 1) ozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance. 2) ozhodující je nižší číselná hodnota tolerance. ozměrová stabilita je stanovena za určených podmínek (48 hod., 23 C, 90 % rel. vlhkosti) a deklarována pro všechny uvedené typy izolací v hodnotách: elativní změna tloušťky, délky a šířky: 1,0 % elativní změna rovinnosti: 1,0 mm/m Stlačitelnost Stlačitelnost je definovaná u materálů používaných do podlahových konstrukcí Pevnost v tlaku při 10% deformaci Udává se v kpa a je specifická pro jednotlivé tloušťky materálu Požární odolnost Požární odolnost materiálu přispívá ke zvýšení pasivní bezpečnosti stavby a je udávaná v minutách. Platí pro danou tloušťku materálu Maximální provozní teplota Veličina charakterizuje materiály používané na izolaci technologických zařízení a udává se ve C. Střední objemová hmotnost Střední objemová hmotnost (OH) se udává v kg/m 3. Teplota tavení: > 1000 C Minerální čedičová vlna NOBASIL se vyrábí z 90 % z přírodních surovin, na základě kterých se vyznačuje vynikajícími materiálovými vlastnostmi. Je produktem, který chrání před teplem i chladem, tlumí hluk a poskytuje optimální požární ochranu. Výrobky NOBASIL nabízejí výhodný poměr ceny a užitných vlastností, přičemž mají trvale ověřovanou kvalitu nezávislými zkušebními institucemi. Výrobky z minerální čedičové vlny jsou zdravotně nezávadné, nezatěžují životní prostředí. Zabudováním výrobků NOBASIL do stavebních konstrukcí se snižuje spotřeba energie na vytápění a tím i množství škodlivých emisí v ovzduší, čím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a zdraví. Na základě označení ochrannou známkou EUCEB výrobky NOBASIL splňují vysoké kvalitativní kritéria a zkušební předpisy, přičemž podléhají neustálým kontrolám. Aktuální verze ceníku na 4

6 2.2. Šikmé střechy a vnitřní konstrukce a) NOBASIL MPN = 0,039 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro šikmé a vodorovné konstrukce, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná. Objemová hmotnost: 30 kg/m 3. - pro vodorovné a šikmé konstrukce, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná ,00 max. 0,039 1,00 58, ,20 max. 0,039 1,25 73, ,00 max. 0,039 1,50 87, ,60 max. 0,039 2,05 116, ,60 max. 0,039 2,55 145, ,00 max. 0,039 3,05 174, ,40 max. 0,039 3,55 203, ,80 max. 0,039 4,10 232, ,80 max. 0,039 4,60 261, ,80 max. 0,039 5,10 290, MW-EN DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 D = max. 0,039 W/mK Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 60 = max. 0,88 pro tloušťku 80 = max. 1,00 pro tloušťku 100 = max. 1,16 pro tloušťku 140 = max. 1,88 b) NOBASIL MPE = 0,037 Tepelná, akustická a protipožární izolace. Používat nad 45 sklon střechy pro šikmé, vodorovné a svislé konstrukce, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná. Objemová hmotnost: 40 kg/m 3. - pro vodorovné, šikmé a svislé konstrukce se sklonem nad 45, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná ,20 max. 0,037 1,05 70, ,00 max. 0,037 1,35 88, ,80 max. 0,037 1,60 105, ,60 max. 0,037 2,15 140, ,00 max. 0,037 2,70 175, ,40 max. 0,037 3,20 210, ,80 max. 0,037 3,75 245, ,80 max. 0,037 4,30 280, ,80 max. 0,037 4,85 315, ,20 max. 0,037 5,40 350, MW-EN DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 D = max. 0,037 W/mK 5

7 c) NOBASIL MPS = 0,037 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro svislé konstrukce, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná. Je možné použít jako izolaci do roštových podlah. Objemová hmotnost: 50 kg/m 3. - pro svislé konstrukce, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná ,20 max. 0,037 1,05 82, ,00 max. 0,037 1,35 103, ,80 max. 0,037 1,60 123, ,60 max. 0,037 2,15 164, ,00 max. 0,037 2,70 205, ,40 max. 0,037 3,20 246, ,80 max. 0,037 3,75 287, ,80 max. 0,037 4,05 308, ,80 max. 0,037 4,30 328, ,20 max. 0,037 4,85 369, MW-EN DS(TH)-WS-WL(P)-AF7 D = max. 0,037 W/mK Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 80 = max. 1,14 pro tloušťku 100 = max. 1,16 pro tloušťku 120 = max. 1,17 d) NOBASIL ADN, ADE Tepelná, akustická a protipožární izolace do svislých i vodorovných konstrukcí nezatěžovaných (příčky, podhledy). NOBASIL ADE má kašírovaný povrch nízkogramážní rohoží NG a je určený pro použití v interiéru. Objemová hmotnost: 75 kg/m 3. - pro příčky a podhledy, kde izolace nebude mechanicky zatěžovaná ADN = 0,037 ADE = 0,036 * ADN ADN ADE ADE ,00 max. 0,037 1,05 124, ,80 max. 0,037 1,35 155, ,60 max. 0,037 1,60 186, ,00 max. 0,037 2,15 248, ,40 max. 0,037 2,70 310, ,80 max. 0,037 3,20 372, ,20 max. 0,037 3,75 434, ,20 max. 0,037 4,05 465, ,20 max. 0,037 4,30 496, ,20 max. 0,037 4,85 558, * Příplatek za jednostrannou povrchovou úpravu u výrobků ADE je 64, Kč/m 2 k ceně desky ADN MW-EN DS(TH)-T1-WS-WL(P)-AF7 ADN D = max. 0,037 W/mK ADE D = max. 0,036 W/mK Součinitel zvukové pohltivosti α S ADNpro tloušťku 80 = max. 1,02 pro tloušťku 140 = max. 1,06 ADE pro tloušťku 60 = max. 0,88 Aktuální verze ceníku na 6

8 2.3. Podlahy a) NOBASIL PTN = 0,036 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro podlahy bytových staveb se zvýšenou účinností vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Objemová hmotnost: 100 kg/m 3. - pro plovoucí podlahy bytových staveb se zvýšenou účinností zlepšení vzduchové a krokové neprůzvučnosti 20/15* ,60 max. 0,036 0,40 84, /20* ,40 max. 0,036 0,55 105, /25* ,00 max. 0,036 0,65 126, /35* ,80 max. 0,036 0,95 168, /45* ,20 max. 0,036 1,25 210, * tloušťka po zatížení MW-EN T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) D = max. 0,036 W/mK T6 Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 30 = max. 0,88 pro tloušťku 50 = max. 0,89 Stlačitelnost max. 5mm b) NOBASIL PTE, PTS = 0,039 ), PTE = 0,037 PTS Tepelná, akustická a protipožární izolace pro podlahy bytových staveb se zvýšenou účinností vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Objemová hmotnost PTE: 120 kg/m 3. Objemová hmotnost PTS: 150 kg/m 3. - pro plovoucí podlahy bytových staveb se zvýšenou účinností zlepšení vzduchové a krokové neprůzvučnosti * PTE ,60 max. 0,037 0,50 102, ,00 max. 0,037 0,80 153, ,20 max. 0,037 1,05 204, ,60 max. 0,037 1,35 255, ,00 max. 0,037 1,60 306, ,40 max. 0,037 1,85 357, PTS ,20 max. 0,039 0,50 122, ,80 max. 0,039 0,75 183, ,60 max. 0,039 1,00 244, ,00 max. 0,039 1,25 305, ,40 max. 0,039 1,50 366, ,80 max. 0,039 2,05 488, PTE MW-EN T6-DS(TH)-CP3-SD30-WS-WL(P) MW-EN T6-DS(TH)-CP3-SD25-WS-WL(P) MW-EN T6-DS(TH)-CP3-SD20-WS-WL(P) MW-EN T6-DS(TH)-CP3-SD15-WS-WL(P) PTE D = max. 0,037 W/mK PTS D = max. 0,039 W/mK PTE = T6 PTS = T7 Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 30 = max. 0,88 pro tloušťku 50 = max. 0,89 PTE MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD40-WS-WL(P) MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD35-WS-WL(P) MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD30-WS-WL(P) MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD25-WS-WL(P) MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD20-WS-WL(P) MW-EN T7-DS(TH)-CP2-SD15-WS-WL(P) Stlačitelnost PTE = max. 3 mm PTS = max. 2 mm 7

9 c) NOBASIL PVT = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace s vysokou pevností v tlaku, určená pro podlahové i jiné konstrukce mechanicky zatěžované. Objemová hmotnost: 175 kg/m 3. - pro těžší provozní podlahy a ostatní mechanicky zatěžované konstrukce ,00 max. 0,040 0,50 140, ,60 max. 0,040 0,75 210, ,00 max. 0,040 1,00 280, ,40 max. 0,040 1,25 350, ,80 max. 0,040 1,50 420, ,20 max. 0,040 2,00 560, MW-EN DS(TH)-CS(10)50-T10-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)60-T10-WS-WL(P) D = max. 0,040 W/mK Pevnost v tlaku při 10% deformaci do tl. 50 mm = 50 kpa tl. 60 mm = 60 kpa d) NOBASIL okrajové pásky = 0,036 Podlahové pásky jsou určené na akustické oddělení podlahové konstrukce od přilehlých stěn. Objemová hmotnost: 100 kg/m 3. - pro podlahové konstrukce bm/balík Cena/ks max. 0,036 13, max. 0,036 16, max. 0,036 19, max. 0,036 21, D = max. 0,036 W/mK Aktuální verze ceníku na 8

10 2.4. Obvodové stěny a) NOBASIL FKD = 0,039 Tepelná, akustická a protipožární izolace s podelnymi vlakny pro kontaktní zateplování obvodových stěn z exteriéru a s následnou omítkovou úpravou fasády na izolaci. Výrobek je difúzní a je se zvýšenou hydrofobizací. Objemová hmotnost do 50mm: 150 kg/m 3. Objemová hmotnost od 60mm: 140 kg/m 3. - pro kontaktní zateplení obvodových stěn 20 # ,20 max. 0,039 0,50 174, # ,80 max. 0,039 0,75 244, ,60 max. 0,039 1,00 267, ,00 max. 0,039 1,25 290, ,40 max. 0,039 1,50 348, ,80 max. 0,039 2,05 464, ,20 max. 0,039 2,55 580, ,20 max. 0,039 3,05 696, ,20 max. 0,039 3,55 812, ,60* max. 0,039 4,10 928, # * na paletách desky tloušťky 20 a 30 mm jsou určené jen pro ostění okenních otvorů MW-EN DS(TH)-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)40-T15-WS-WL(P)-MU1,4 D = max. 0,039 W/mK Požární odolnost při tl. 60 mm = 34 minut Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 100 = max. 1,1 Propustnost pro vodní páru μ = 1,4 Pevnost v tahu 15 kpa b) NOBASIL FKL = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace s kolmými vlákny pro kontaktní zateplování obvodových stěn z exteriéru a s následnou omítkovou úpravou fasády na izolaci. Výrobek je difúzní a je se zvýšenou hydrofobizací. Objemová hmotnost: 85 kg/m 3. - pro kontaktní zateplení obvodových stěn ,80 max. 0,040 1,00 208, ,60 max. 0,040 1,25 260, ,60 max. 0,040 1,50 312, ,40 max. 0,040 2,00 416, ,80 max. 0,040 2,50 520, ,80 max. 0,040 3,00 624, ,80 max. 0,040 3,50 728, ,20 max. 0,040 4,00 832, ,20 max. 0,040 4,50 936, ,20 max. 0,040 5, , MW-EN DS(TH)-T100-WS-WL(P)-MU1 D = max. 0,040 W/mK Pevnost v tahu 100 kpa Propustnost pro vodní páru μ = 3,3 9

11 c) NOBASIL FN = 0,038 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro roštové odvětrané fasády stěn z exteriéru, stejně jako pro vrstvené sendvičové obvodové stěny. Výrobek je difúzní a je se zvýšenou hydrofobizací. Objemová hmotnost: 35 kg/m 3. - pro roštové odvětrávané fasády - pro vrstvené sendvičové stěny ,00 max. 0,038 1,05 68, ,20 max. 0,038 1,30 85, ,00 max. 0,038 1,55 102, ,60 max. 0,038 2,10 136, ,60 max. 0,038 2,60 170, ,00 max. 0,038 3,15 204, ,40 max. 0,038 3,65 238, ,80 max. 0,038 4,20 272, ,80 max. 0,038 4,70 306, ,80 max. 0,038 5,25 340, MW-EN DS(TH)-T1-WS-WL(P)-MU1,4-AF5 D = max. 0,038 W/mK Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 60 = max. 0,92 Propustnost pro vodní páru μ = 1,4 d) NOBASIL FE, FK = 0,036 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro roštové odvětrané fasády stěn z exteriéru, stejně jako pro vrstvené sendvičové obvodové stěny. Výrobek je difúzní a je se zvýšenou hydrofobizací. Objemová hmotnost: 50 kg/m 3. - pro roštové odvětrávané fasády - pro vrstvené sendvičové stěny FE FE FK FK ,20 max. 0,036 1,00 84, ,00 max. 0,036 1,35 105, ,80 max. 0,036 1,65 126, ,60 max. 0,036 2,20 168, ,00 max. 0,036 2,75 210, ,40 max. 0,036 3,30 252, ,80 max. 0,036 3,85 294, ,80 max. 0,036 4,40 336, ,20 max. 0,036 5,00 378, Příplatek za jednostrannou povrchovou úpravu u výrobků FK je 64, Kč/m 2 k ceně desky FE. MW-EN DS(TH)-T1-WS-WL(P)-MU1,3-AF7 D = max. 0,036 W/mK Součinitel zvukové pohltivosti α S pro tloušťku 80 = max. 1,12 Propustnost pro vodní páru μ = 1,4 Aktuální verze ceníku na 10

12 2.5. Ploché střechy a) NOBASIL SPN = 0,038 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro jednoplášťové ploché střechy nepochozí. Na vytvoření spádované vrstvy střechy je možné objednat spádované desky NOBASIL SPN jako atypické výrobky. - pro nepochozí ploché střechy ,40 max. 0,038 1,55 390, ,80 max. 0,038 2,10 520, ,80 max. 0,038 2,60 650, ,20 max. 0,038 3,15 780, ,20 max. 0,038 3,65 910, ,20 max. 0,038 4, , * i na paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)40-T7,5-WS-WL(P) D = max. 0,038 W/mK Pevnost v tlaku při 10% deformaci 40 kpa b) NOBASIL SPE = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro jednoplášťové ploché střechy nepochozí, od tl. 60 mm a více i pro pochozí střechy. Na vytvoření spádované vrstvy střechy je možné objednat spádované desky NOBASIL SPE jako atypické výrobky. - pro nepochozí ploché střechy ,80 max. 0,040 1,50 432, ,80 max. 0,040 2,00 576, ,20 max. 0,040 2,50 720, ,20 max. 0,040 3,00 864, ,60 max. 0,040 3, , ,60 max. 0,040 4, , * i na paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)50-T10-PL(5)500-WS-WL(P) D = max. 0,040 W/mK Pevnost v tlaku při 10% deformaci 50 kpa 11

13 c) NOBASIL SPU = 0,038 Tepelná, akustická a protipožární izolace se zvýšenou tuhostí pro jednoplášťové ploché střechy s možností zatížení do 60 kpa. Vhodná pro dodatečné zateplení plochých rekonstruovaných střech a střech s krytinou z trapézových plechů. Na vytvoření spádované vrstvy střechy je možné objednat spádované desky NOBASIL SPU jako atypické výrobky. - pro ploché střechy občasně pochozí ,80 max. 0,038 2,00 544, ,20 max. 0,038 2,50 680, ,20 max. 0,038 3,00 816, ,20 max. 0,038 3,50 952, ,60* max. 0,038 4, , * i na paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)60-T10-WS-WL(P) D = max. 0,038 W/mK Pevnost v tlaku při 10% deformaci 60 kpa d) NOBASIL SPS = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace jako vrchní vrstva jednoplášťových plochých střech pochozích. Na vytvoření spádované vrstvy střechy je možné objednat spádované desky NOBASIL SPS jako atypické výrobky. - pro pochozí ploché střechy ,00 max. 0,040 1,00 320, ,40 max. 0,040 1,25 400, * i na paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)70-T15-PL(5)500-WS-WL(P) D = max. 0,040 W/mK Pevnost v tlaku při 10% deformaci 70 kpa Aktuální verze ceníku na 12

14 e) NOBASIL SAE, SAS = 0,040 Pro jednoplášťové ploché střechy s asfaltovou emulzí na jedné straně desky, pro lepší natavení hydroizolační vrstvy. - pro nepochozí i pochozí ploché střechy m 2 / SAE SAS SAE SAS max. 0,040 1,00 424, max. 0,040 1,25 504, max. 0,040 1,50 536, max. 0,040 2,00 680, max. 0,040 2,50 824, max. 0,040 3,00 968, max. 0,040 3, , Výrobky jsou dodávané na dřevěných paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)50-T10-PL(5)500-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)70-T15-PL(5)550-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)70-T20-PL(5)550-WS-WL(P) D = max. 0,040 W/mK E Pevnost v tlaku při 10% deformaci SAE = 50 kpa SAS = 70 kpa f) NOBASIL SKE, SKS = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace pro jednoplášťové ploché střechy s nalepeným hydroizolačním pásem, který přesahuje 100 mm (platí pro rozměr ) na dvou přilehlých stranách desky. Výrobek urychluje proces realizace ploché střechy - pro nepochozí i pochozí ploché střechy m 2 / SKE SKS , max. 0,040 1,00 489, , max. 0,040 1,25 569, , max. 0,040 1,50 601, , max. 0,040 2,00 745, , max. 0,040 2,50 889, , max. 0,040 3, , , max. 0,040 3, , Výrobky jsou dodávané na dřevěných paletách MW-EN DS(TH)-CS(10)50-T10-PL(5)500-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)70-T15-PL(5)550-WS-WL(P) MW-EN DS(TH)-CS(10)70-T20-PL(5)550-WS-WL(P) D = max. 0,040 W/mK E Pevnost v tlaku při 10% deformaci SKE = 50 kpa SKS = 70 kpa 13

15 g) NOBASIL atikový klín = 0,040 Konstrukční prvek z minerálního vlákna pokládaný při styku vodorovné tepelné izolace s atikovou zdí ploché střechy. - pro ploché střechy bm/balík Cena/ks , , , Výrobky jsou dodávané v kartónových krabicích Aktuální verze ceníku na 14

16 2.6. Technické izolace rolované výrobky a) NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 = 0,040 Lamelově skružovaný pás podlepený z jedné strany hliníkovou fólií. Je vhodný na rovinné i zakřivené plochy. - technické izolace pro rovné i zakřivené plochy (m) bm/balík ,00 10,00 max. 0, , 122, 134, 156, ,00 5,00 max. 0, , 148, 172, 207, ,00 5,00 max. 0, , 180, 205, 249, ,00 5,00 max. 0, , 212, 239, 293, ,00 4,00 max. 0, , 242, 285, 354, ,00 3,00 max. 0, , 302, 355, 462, ,50 2,50 max. 0, , 362, 427, LSP 35 LSP 50 LSP 65 LSP Nestandardní rozměry šířky a délky lze dodat po konzultaci s výrobcem. D = max. 0,040 W/mK Maximální provozní teplota 600/100 C (na straně Al fólie) b) NOBASIL -PPD = 0,035 ohož jednostranně podšitá lehkým pletivem z pozinkovaného drátu. - technické izolace pro rovné i zakřivené plochy (m) bm/balík -PPD 80 cena/m 2 -PPD 100 cena/m 2 -PPD 80/100 -PPD 80/ ,00 5,00 max. 0, , 279, / / ,00 5,00 max. 0, , 339, / / ,00 3,00 max. 0, , 390, / / ,00 3,00 max. 0, , 492, / / ,50 2,50 max. 0, , 594, / / D = max. 0,035 W/mK Maximální provozní teplota do 640/400 C (na straně povrchové úpravy) 15

17 Technické izolace skruž a) NOBASIL SKUŽ AL = 0,040 Tepelná, akustická a protipožární izolace potrubních rozvodů s Al fólií se skelnou mřížkou, s přesahem této fólie na zalepení podélného montážního spoje skruže po osazení na potrubí. Slepovaný povrch musí být čistý a suchý. Skruže na potrubí se musí dotlačit k sobě na těsno a ve styku přelepit samolepící páskou šířky min. 50 mm. - pro potrubní rozvody délka 1000 mm Vnitřní ø 20 mm ks/balík 25 mm ks/balík 30 mm ks/balík 40 mm ks/balík 21 71, 63 74, 46 79, 35 85, , 56 76, 42 81, 30 95, , 46 79, 36 83, 30 96, , 38 83, 30 89, , , 30 86, 25 95, , , 25 95, 20 98, , , 23 97, , , , , , , , , , , , , , 9 161, , 9 137, 9 169, , 9 140, 8 173, , 8 147, 7 181, , 8 156, 6 192, , 7 172, 6 195, , 6 208, , 4 236, , 4 255, 10 Vnitřní ø 50 mm ks/balík 60 mm ks/balík 80 mm ks/balík 100 mm ks/balík , , , 7 156, , , , 6 164, , , , 6 174, , , 9 162, 6 187, , , 8 172, 5 200, , 9 169, 7 189, 4 223, , 8 184, 6 207, 4 245, , 8 194, 6 218, 4 260, , 6 212, 5 260, 8 344, , 6 238, 4 295, 7 361, , 5 250, 4 306, 6 387, , 5 258, 4 324, 6 411, , 5 269, 4 346, 6 426, , 4 280, 8 361, 6 439, , 4 296, 8 376, 6 453, , 8 307, 7 398, 5 471, , 8 327, 7 410, 5 497, , 8 373, 7 453, 5 554, 4 NOBASIL půlskruž Balení 4 46 ks v kartónových krabicích podle průměru D = max. 0,040 W/mK Maximální provozní teplota 600/100 C (na straně Al fólie) A2 Aktuální verze ceníku na 16

18 Technické izolace deskové výrobky a) NOBASIL TDN 40 = 0,037 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,50 max. 0,037 1,05 76, ,00 max. 0,037 1,35 95, ,00 max. 0,037 1,60 114, ,00 max. 0,037 2,15 152, ,00 max. 0,037 2,70 190, ,50 max. 0,037 3,20 228, ,00 max. 0,037 3,75 266, D = max. 0,037 W/mK Maximální provozní teplota do 250 C Střední OH 35 kg/m 3 b) NOBASIL TDN 50 = 0,036 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,50 max. 0,036 1,10 88, ,00 max. 0,036 1,35 110, ,00 max. 0,036 1,65 132, ,00 max. 0,036 2,20 176, ,00 max. 0,036 2,75 220, ,50 max. 0,036 3,30 264, ,00 max. 0,036 3,85 308, D = max. 0,036 W/mK Maximální provozní teplota do 350 C Střední OH 50 kg/m 3 17

19 c) NOBASIL TDN 60 = 0,035 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,035 1,10 108, ,00 max. 0,035 1,40 135, ,00 max. 0,035 1,70 162, ,00 max. 0,035 2,25 216, ,00 max. 0,035 2,85 270, ,00 max. 0,035 3,40 324, ,00 max. 0,035 4,00 378, D = max. 0,035 W/mK Maximální provozní teplota do 550 C Střední OH 60 kg/m 3 d) NOBASIL TDN 80 = 0,035 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,035 1,10 144, ,00 max. 0,035 1,40 180, ,00 max. 0,035 1,70 216, ,00 max. 0,035 2,25 288, ,00 max. 0,035 2,85 360, ,00 max. 0,035 3,40 432, ,00 max. 0,035 4,00 504, D = max. 0,035 W/mK Maximální provozní teplota do 600 C Střední OH 75 kg/m 3 Aktuální verze ceníku na 18

20 e) NOBASIL TDN 90 = 0,035 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,035 0,55 82, ,00 max. 0,035 0,85 123, ,00 max. 0,035 1,10 164, ,00 max. 0,035 1,40 205, ,00 max. 0,035 1,70 246, ,00 max. 0,035 2,25 328, ,00 max. 0,035 2,85 410, ,00 max. 0,035 3,40 492, ,50 max. 0,035 4,00 574, D = max. 0,035 W/mK Maximální provozní teplota do 650 C Střední OH 90 kg/m 3 f) NOBASIL TDN 100 = 0,036 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,036 0,80 132, ,00 max. 0,036 1,10 176, ,00 max. 0,036 1,35 220, ,00 max. 0,036 1,65 264, ,00 max. 0,036 2,20 352, ,00 max. 0,036 2,75 440, ,50 max. 0,036 3,30 528, ,50 max. 0,036 3,85 616, D = max. 0,036 W/mK Maximální provozní teplota do 700 C Střední OH 100 kg/m 3 19

21 g) NOBASIL TDN 110 = 0,036 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,036 0,80 144, ,00 max. 0,036 1,10 192, ,00 max. 0,036 1,35 240, ,00 max. 0,036 1,65 288, ,00 max. 0,036 2,20 384, ,00 max. 0,036 2,75 480, ,50 max. 0,036 3,30 576, ,50 max. 0,036 3,85 672, ,00 max. 0,036 4,00 378, D = max. 0,036 W/mK Maximální provozní teplota do 750 C Střední OH 110 kg/m 3 h) NOBASIL TDN 120 = 0,037 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,037 0,80 156, ,00 max. 0,037 1,05 208, ,00 max. 0,037 1,35 260, ,00 max. 0,037 1,60 312, ,00 max. 0,037 2,15 416, ,00 max. 0,037 2,70 520, ,50 max. 0,037 3,20 624, ,00 max. 0, 037 3,75 728, D = max. 0,037 W/mK Maximální provozní teplota do 750 C Střední OH 120 kg/m 3 Aktuální verze ceníku na 20

22 i) NOBASIL TDN 150 = 0,039 Izolační deska pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci technologických zařízení (klimatizační a vzduchotechnické potrubí, nádrže, výměníky). - pro izolaci rovných a mírně zakřivených průmyslových (technických) a energetických zařízení ,00 max. 0,039 0,75 210, ,00 max. 0,039 1,00 280, ,00 max. 0,039 1,25 350, ,00 max. 0,039 1,50 420, ,00 max. 0,039 2,05 560, ,00 max. 0,039 2,55 700, ,50 max. 0,039 3,05 840, ,00 max. 0,039 3,55 980, D = max. 0,039 W/mK Maximální provozní teplota do 750 C Střední OH 150 kg/m 3 Kašírované desky: Desky NOBASIL TDN je možné dodat z jednostranným, případně oboustranným kašírováním. - Jednostranné kašírování Al fólií: 64 Kč/m 2 bez DPH - Jednostranné kašírování bílou NG fólií: 64 Kč/m 2 bez DPH - Jednostranné kašírování černou NG fólií: 64 Kč/m 2 bez DPH 21

23 3. Všeobecné údaje 3.1. Všeobecné údaje o výrobcích» výrobky jsou vhodné pro tepelnou, akustickou a protipožární izolaci stavebních konstrukcí, technologických a energetických zařízení» výrobky jsou ve tvaru desek, pásů, rohoží a skruží v objemové hmotnosti kg/m 3» výrobky jsou certifikované a kontrolované ve smyslu CE certifikace EU a v případě potřeby i národních a zahraničních norem» výrobky jsou zdravotně a hygienicky nezávadné, tvarově stálé a s neomezenou životností» výrobky se dají lehce řezat a tvarovat podle potřeby» všechny výrobky jsou hydrofobizované a jsou difúzní 3.2. Balení výrobků» Deskové výrobky se ukládají v příslušném množství do tvaru balíků, které se obalují PE fólií. Po dohodě s výrobcem mohou být dodané i na paletách.» olované výrobky se po srolování příslušné délky obalují PE fólií.» Atypické tvarované výrobky (atikové klíny, okrajové podlahové pásky a jiné) se ukládají přímo na palety a obalují samosmrštitelnou fólií.» Skruže jsou balené v kartónových krabicích.» Jiné výrobků je možné po dohodě s výrobcem.»paletování nebo nestandardní se účtují samostatně Nestandardní úkony»jiné rozměry, tloušťky, tvary případně povrchové úpravy je možné dohodnout s výrobcem. Účtují se samostatně Skladování»Produkty NOBASIL vyráběné z kamenné čedičové vlny se musí skladovat v suchém prostředí a musí být chráněné proti povětrnostním vlivům.» Zboží se nesmí skladovat přímo na zemi. V případě skladování výrobků vystavených přímému slunečnímu záření je nutné balíky chránit před UV zářením, aby se zabránilo znehodnocení výrobků. Výrobky s návlekem skladované podle STN mohou být vystavené UV záření max. 1 rok.»měkké výrobky doporučujeme skladovat v dřevěných nebo ocelových klecích. V případě skladování bez klece doporučujeme výrobky skladovat na paletách do výšky maximálně 2 m, aby se předešlo vzniku možného úrazu. Balíky doporučujeme skladovat horizontálně.» Výrobky s vyšší objemovou hmotností (nad 100 kg/m 3 ) je možné skladovat na dřevěných paletách. Maximální výška materiálu na jedné paletě je 2,1 m. Doporučujeme skladovat maximálně dvě palety na sebe.» Velkoformátové desky, celoplošně balené do fólie, je možné skladovat i na otevřeném suchém místě (pokud není obal poškozený), a to maximálně dvě na sebe. V případě prodloužení skladování, např. změna období realizace stavby, je doporučujeme přikrýt pojistnými plachtami.» Výrobky Nobasil jsou baleny na paletách, které jsou vhodné i na krátkodobé skladování v exterieru. V případě neporušeného originálního obalu max. 21 dní Manipulace»Balíky je potřebné nakládat, vykládat a překládat ručně uchopením za okraj fólie. V žádném případě není možné je házet nebo vysypávat z dopravního prostředku.» Při vertikální přepravě materiálu, hlavně na stavbách, je nutné použít palety, klece nebo stavební výtah. V žádném případě se nesmí používat lana, aby nedošlo k mechanickému poškození.» Balíky se nesmí po dobu skladování zatěžovat.» Při pokládce plochých střech je nutné vytvořit si transportní trasy z dřevotřískových desek nebo u jiného, pro tento účel vhodného materiálu, který zabezpečí rozložení náhodného zatížení a tak nedojde k poškození povrchu izolační desky častou chůzí.» Při přepravě výrobků NOBASIL je důležitou zásadou využití celého přepravního objemu dopravního prostředku. Zabráníme tak pohybu a následnému poškození zboží při přepravě.» Výrobky NOBASIL doporučujeme přepravovat v autech s překrytou ložnou plochou, aby se zabránilo jejich případnému poškození na základě povětrnostních vlivů. 4. Výpočet tepelného odporu Základní vztah pro výpočet tepelného odporu: = d / (m 2.K.W -1 ) d tloušťka materiálu (m) materiálu (W.m -1.K -1 ) tepelný odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti konstrukce. Je přímo závislá na tloušťce konstrukce a. Při dosahování co nejvyšší 2 hodnoty je cílem, aby tloušťka konstrukce byla co největší a hodnota při jednotlivých materiálech konstrukce co nejnižší. Tepelný odpor vyjadřuje odpor 1m konstrukce proti prostupu tepelné energie při rozdílu teplot 1 K. Při vícevrstvých konstrukcích se jednotlivé tepelné odpory sčítají. Tepelný odpor stavební konstrukce se vypočítává jako průměrná hodnota z jednotlivých tepelných odporů částí stavební konstrukce včetně tepelných mostů. vyjadřuje vlastnost materiálu vést teplo. Je to hodnota energie ve W, která projde materiálem tloušťky 1 m při rozdílu teplot 1 K mezi povrchy materiálu. Aktuální verze ceníku na 22

24 5. Použití výrobků pro stavební konstrukce Šikmé střechy: krovy Šikmé střechy: stropy Ploché střechy Vnější stěny: vícevrstvé zdivo Vnější stěny: dřevěné konstrukce NOBASIL MPN NOBASIL MPE NOBASIL MPS NOBASIL ADN NOBASIL ADE NOBASIL PTN NOBASIL PTE, PTS NOBASIL PVT NOBASIL okraj. pásy NOBASIL FKD NOBASIL FKL NOBASIL FN NOBASIL FE NOBASIL FK NOBASIL SPN NOBASIL SPE NOBASIL SPU NOBASIL SPS NOBASIL SAE, SAS NOBASIL SKE, SKS NOBASIL atikový klín 23

25 Vnější stěny: vnitřní izolace Vnější stěny: provětrávané fasády Kontaktní fasády Vnitřní stěny Podlahy Stropní podhledy Kovové obvodové pláště budov Doporučené použití Možné použití Aktuální verze ceníku na 24

26 2006 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman Z budov uniká 270 mld. EUO za rok Buildings waste 270 billion EUO a year Can Mohou Energy tomu Ministers naši ministři fix zabránit? Yes Ano, they mohou! can! At Při current současných energy cenách prices energie Evropa Europe ztrácí 270 is wasting mld. EUO 270 billion EUO a year ročně vinou nedostatečné energetické účinnosti budov, např. through a lack of basic energy efficiency measures in buildings, izolací střech a zdí. such To odpovídá as roof ročnímu and wall daňovému insulation; zatížení každého občana This EU is ve the výši 640 equivalent EUO. of giving every single EU citizen a tax rebate Můžeme tomu zabránit? Ano, můžeme! of 640 EUO a year; Can we fix it? Yes we can! To find out how visit: člen asociace Eurima

27 Východiska studie Ecofys VI Ecofys je vedoucí energetická a ekologická poradenská společnost Společnost Ecofys byla založena v roce 1984 a specializuje se na úspory energií a obnovitelné energetické zdroje. Jako součást skupiny Econcern nabízí výzkumné a poradenské služby i vývoj produktů. Společnost Ecofys provádí řadu let rozsáhlý výzkum a vypracovává projekty pro řadu energetických společností, bytových společností, mezinárodních i regionálních úřadů a spotřebitelů energie na celém světě. S více než dvěma sty zaměstnanci v sedmi zemích je jednou z největších poradenských firem v oblasti udržitelné politiky energetických zdrojů a klimatu. Studie společnosti Ecofys pro EUIMA EUIMA pověřila společnost Ecofys vypracováním šesti zpráv obsahujících průkazné skutečnosti a údaje, které vysvětlují, proč je energetická účinnost pro Evropu tak důležitá. První zpráva, kterou si EUIMA vyžádala, Ecofys I, ukázala potenciál úspor energie a snížení emisí CO 2 u energeticky úsporných budov (budovy spotřebovávají 40% energie). Ecofys II ukázala, kolik z tohoto potenciálu by bylo možno využít díky energetickým opatřením ve směrnici pro budovy (Energy Performance in Building Directive) a jak využít zbytek (90% možných úspor je mimo tuto směrnici). Ecofys III informovala o tom, že energetická účinnost budov, zejména izolace, představuje pro Evropu nákladově nejefektivnější způsob snížení spotřeby energie a tím podpory konkurenceschopnosti. Ecofys IV a V rozšířily tuto práci tím, že podchytily nové členské země EU (tzv. evropskou desítku - EU 10). Ecofys VI vychází z Ecofys III a IV-V a demonstruje vliv nové situace v oblasti cen energií na nákladovou efektivitu energetických opatření v zemích EU 25, jakož i vliv několika různých scénářů vývoje cen ropy na úspory nákladů dosažené opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti. Ecofys VI - výhled k novým možným trendům cen energií Odhad potenciálních úspor energetických nákladů dosažených účinnou izolací na třicet let s sebou přináší klíčový problém: jak můžeme odhadnout pravděpodobný cenový vývoj v tomto období? Studie Ecofys VI se s tímto problémem vypořádala vytvořením pěti různých možných scénářů budoucího vývoje cen energií a zjištěním potenciálu úspor nákladů díky izolacím, který by mohl přinést každý z těchto scénářů. Ve všech scénářích se izolace a energetická účinnost hodnotí na základě úspor za dobu životnosti. EUIMA vzala jeden ze scénářů jako základ. Scénář, který jsme pro komunikaci zvolili my, je tzv. scénář vysokých cen (scénář č. 5 podle Ecofys VI). Ten ukazuje možné úspory za předpokladu, že ceny ropy zůstanou na současné vysoké úrovni. Metodika výpočtů Stanovení úspor nákladů dosažených zvýšením energetické účinnosti Klimatické oblasti Pro odhad možných úspor energetických nákladů byly země EU 15 rozděleny do tří klimatických oblastí: Chladná: Finsko a Švédsko Mírná: akousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie Teplá: Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko K témuž účelu byly země EU 10 (kromě Malty a Kypru, které produkují jen 1% emisí CO2 z domácností nových členských zemí a mají nízké specifické emise z vytápění) rozděleny do tří zón: Zóna 1: Estonsko, Lotyšsko a Litva Zóna 2: Polsko Zóna 3: Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko Náklady Kapitálové náklady byly zvoleny dva přístupy Jednoduchý: Podle tohoto scénáře byly podkladem k hodnocení energetických úspor všechny náklady včetně celkových pracovních nákladů, materiálů, daní, režií a zisku nutného k provedení energeticky úsporných opatření. Kombinovaný: V tomto scénáři se předpokládalo, že již probíhá renovace (např. u prosakujících plochých střech) a jsou zahrnuty jen další náklady na zlepšení tepelné izolace. Stručně řečeno náklady vycházejí z dat kombinovaného scénáře. V několika případech byly použity jednoduché údaje, protože některá energetická opatření lze hodnotit jen tímto způsobem. Provozní náklady a údržba Náklady na údržbu: Náklady na údržbu izolací jsou zanedbatelné, ale porovnáme-li izolace s jinými opatřeními, jako jsou instalace tepelných výměníků, solárních panelů nebo ohřívačů vody, pak je třeba vzít v úvahu náklady na údržbu těchto zařízení. Životnost: Jako porovnávací životnost opatření z hlediska efektivity nákladů a potenciálu úspor bylo vzato období 30 let. Ve skutečnosti je životnost izolace stejná jako životnost celé budovy a často dosahuje let. Knauf Insulation, společnost skupiny Knauf Group, patří mezi nejvýznamnější a nejpokrokovější firmy v oblasti izolací na celém světě. S výrobními závody v Evropě, usku i USA přesahuje její roční obrat 1 miliardu Euro, je nejrychleji rostoucím výrobcem izolací na světě. Knauf Insulation nabízí širokou škálu produktů, které splňují nejnáročnější požadavky na úsporu energie i akustické izolační vlastnosti v nových i stávajících bytových domech, komerčních budovách i průmyslových stavbách. Nejznámějšími značkami produktů Knauf Insulation jsou Thermolan, ocksilk, Polyfoam KnaufTherme. Aktuální verze ceníku na 26

28 Knauf Insulation Trading, s. r. o. ZÁKAZNICKÝ SEVIS Tel.: , 017 Fax: Martin Vlček Obchodní zastoupení v Č Juraj Vančo Pave Pavel Havlíček adek Mareček com Petr Vozák NO-PL/CZ Knauf Insulation Trading, s. r. o. Thákurova 4, Praha 6 Česká republika

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010. novinka

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010. novinka Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2010 novinka Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny

Více

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL

Více

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010. novinka

Ceník CZ. Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010. novinka Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2010 novinka Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny

Více

NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 NOBASIL FKD S VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY) Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Doporučená aplikace Vnější stěny

Více

Ceník CZ červenec 2014

Ceník CZ červenec 2014 Ceník CZ červenec 2014 Ceník technických izolací Platnost od 1. 4. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL MPN MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 MPN Popis Deska NOBASIL MPN se vyrábí z čedičových vláken, které jsou spojné

Více

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F

FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE. Základní charakteristiky. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ 10 C = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň F červenec 2010 FM D80 CB CP TECHNICKÉ IZOLACE Popis Minerálně vláknitá rohož na bázi čedičových vláken, s jednostranným podšitím a podlepovanými spoji z vlnitého papíru, balený standardně do rolí. Materiál

Více

Ceník CZ červenec 2012

Ceník CZ červenec 2012 Ceník CZ červenec 2012 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2012 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Ceník CZ Ceník stavebních izolací

Ceník CZ Ceník stavebních izolací Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny 8 Vnější

Více

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu. ROCKWOOL, a.s. Pouzdro Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE nové uspořádání vláken = výrazná úspora tepla nehořlavost A2 L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací

Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací Ceník CZ leden 2010 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 7. 2009 Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Technologie ECOSE Technology

Více

Ceník CZ prosinec 2011

Ceník CZ prosinec 2011 Ceník CZ prosinec 2011 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 12. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní

Více

Ceník CZ leden 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ leden 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ leden 2013 Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků leden 2013 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3

Více

Ceník CZ říjen 2012. Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ říjen 2012. Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ říjen 2012 Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků říjen 2012 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3 Použití výrobků

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Ceník. Platnost od 1. 9. 2007

Ceník. Platnost od 1. 9. 2007 Cík Platnost od 1. 9. 2007 Price List CZ Aktualizace 15. 1. 2008 K Insulan nejpokrokovější izolace pro úsporu ergie Tepelná izolace budov je životně důležitá část moderního způsobu života, která umožňuje

Více

Ceník CZ říjen 2013. Katalog a ceník stavebních izolací. Vydání: říjen 2013

Ceník CZ říjen 2013. Katalog a ceník stavebních izolací. Vydání: říjen 2013 Ceník CZ říjen 2013 Katalog a ceník stavebních izolací Vydání: říjen 2013 Platnost cen od 1. 7. 2012 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov 3 Použití výrobků z minerální

Více

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi

Více

Ceník CZ březen 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012

Ceník CZ březen 2013. Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Ceník CZ březen 2013 Katalog a Ceník stavebních izolací Platnost cen od 1. 7. 2012 Aktualizace nabídky výrobků březen 2013 Obsah Obsah 2 Doporučené produkty Knauf Insulation pro různé konstrukce budov

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od 1.11.2009 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Izolace ze skelné vlny Ušetřete za energii, prostor a čas...

Více

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Rolovaný výrobek z minerální vlny ve tvaru lamel lepených na AL fólii NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90 Technické osvědčení: TO-06/0072 Certifikát SK04-ZSV-0460 LSP Popis NOBASIL LSP lamelový rolovatelný pás

Více

CLT C1 THERMAL. POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží

CLT C1 THERMAL.   POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží CLT C1 THERMAL leden 2018 POUŽITÍ Stropy velkoprostorových garáží POPIS Lamela pro izolace stropů CLT C1 Thermal je nehořlavá izolace z minerální kamenné vlny s kolmou orientací vláken. Lamela má z vnější

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: leden 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 01. 2018 Edice: leden 2018 Platnost od: 01. 01. 2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Více

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Izolace První vydání Srpen 2018 K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE l Vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny

Více

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah Obsah FOAMGLAS... 1 FOAMGLAS PERINSUL... 1 FOAMGLAS T4+... 1 FOAMGLAS S3... 2 FOAMGLAS F... 2 FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+... 3 FOAMGLAS FLOORBOARD F... 3 FOAMGLAS WALL BOARD... 3 FOAMGLAS READY BOARD... 4

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací

Ceník CZ březen 2010 Ceník technických izolací Ceník CZ březen 010 Ceník technických izolací Platnost od 1. 9. 009 Technické izolace rolované výrobky LMF AluR (NOBASIL LSP 35), LMF 5 AluR (NOBASIL LSP 50), LMF 10 AluR (NOBASIL LSP 65), LMF 15 AluR

Více

Prohlášení o Vlastnostech R4308LPCPR

Prohlášení o Vlastnostech R4308LPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: MPS, ADN, ADE, FRE, FRE-P, FPS, PTN, MPE, FRK, TP, FRV, FKD N, FKD N C1, FKD N C2, OUT-THERM, OUT-THERM C1, OUT-THERM C2, FB S, FB

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F 333 BRUCHAPaneel Protipožární střešní DP-F protipožární střešní DP-F sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám vysoká nosnost nehořlavé použitelný od 3 (5,2 %) sklonu střechy

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník pro Slovenskou republiku Edice: červen 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník pro Slovenskou republiku Edice: červen 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník pro Slovenskou republiku 2018 Edice: červen 2018 Platnost od 1.7.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Edice: Červenec 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 07.2018 Edice: Červenec 2018 Platnost od 1.7.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

Knauf Insulation. Široká nabídka izolací. Vlastnosti minerální vlny. Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení

Knauf Insulation. Široká nabídka izolací. Vlastnosti minerální vlny. Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení Knauf Insulation Minerální izolace jako součást požárně-bezpečnostntních konstrukcí/zařízení Široká nabídka izolací Skelná minerální vlna Kamenná minerální vlna Foukané izolace Dřevitá vlna - Heraklith

Více

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU EDICE: PROSINEC 2018 PLATNOST OD 1.1.2019 OBSAH výrobků pro HVAC/TZB aplikace PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat....4 PAROC Hvac Lamella Mat

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018

TECHNICKÉ IZOLACE. Ceník Edice: březen 2018 TECHNICKÉ IZOLACE Ceník 04.2018 Edice: březen 2018 Platnost od: 1.4.2018 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB APLIKACE PAROC Rohože PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix...

Více

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR

Prohlášení o Vlastnostech O4309LPCPR Prohlášení o Vlastnostech 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: D5 (1),(3), D6 (1),(3), D7 (1),(3), s D8 to D11 (1),(3), Special, Basic, Premium, D8, D10, s D5 to D11 (5),(6), Fire board D7 to Fire

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2016

Ceník Kingspan Kooltherm 2016 Izolace Druhé vydání Prosinec 2016 Ceník Kingspan Kooltherm 2016 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU Edice: Listopad 2018 Platnost od 1.1.2019 TECHNICKÉ IZOLACE, CENÍK PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU, PLATNOST OD 1.1.2019 OBSAH 1 SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB

Více

Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace

Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace Ceník platný od 1. 5. 2015 Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace Obsahuje STV kódy k dotačnímu programu nová technologie - nová kvalita Šetříme Vaši energii Produkty ROTAFLEX SUPER Vnitřní příčka...

Více

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44 18 Sonar db Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Podhledové kazety, které nabízejí vysokou hladinu neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2017

Ceník Kingspan Kooltherm 2017 Izolace Druhé vydání Květen 2017 Ceník Kingspan Kooltherm 2017 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz Obsah

Více

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44 32 Tropic db Tropic db 35 Tropic db 40 Tropic db 42 Tropic db 44 Podhledové kazety s vysokým stupněm neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost

Více

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLAST POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací

Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Ceník CZ leden 2013 Ceník technických izolací Platnost od 1. 1. 2013 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře 2 Řešení systému protipožární ochrany Systémy

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Ceníkk izolačníchh desek www.pamaas.cz

Ceníkk izolačníchh desek www.pamaas.cz Ceník izolačních desek www.pamaas.cz steinothan 120 NADKROKVNÍ IZOLAČNÍ PRVK Z PUR difuzně uzavřený Popis produktu: nadkrokevní izolační prvek oboustranně potažený vrstvou čistého hliníku, na jedné straně

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2018

Ceník Kingspan Kooltherm 2018 Izolace Třetí vydání Leden 2018 Ceník Kingspan Kooltherm 2018 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz Obsah

Více

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ květen 2011 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva STEICO flex 036 - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Maloobchodní ceník Izolační materiály na bázi dřeva Objemová - cca

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLACE TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV POPIS VÝROBKU KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLAST POUŽITÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 5 Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY. CENÍK 2013 - informativní

KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY. CENÍK 2013 - informativní KOVOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY Všeobecné informace k cenám a dodávkám panelů CENÍK 2013 - informativní Dodací a platební podmínky všeobecně Panely dodáváme na základě standardně uzavřené Kupní smlouvy o jejich

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Sonar db Produktová řada Sonar db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti (od 35 db do

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace

Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace Ceník platný od 1. 5. 2016 Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace Obsahuje STV kódy k dotačnímu programu nová technologie - nová kvalita Šetříme Vaši energii Produkty ROTAFLEX SUPER Vnitřní příčka...

Více

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH HKC1

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH HKC1 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA HERAKLITH HKC LEDEN 205 HERAKLITH PŘÍRODNÍ PRODUKT Desky z dřevité vlny s minerálním pojivem, podle ČSN EN 368. Základní surovinou pro výrobu je vysoce kvalitní, několik let přirozeně

Více

katalog 2012 izolace z kamenné VLNy STAVEBNÍ a TECHNICKÉ Ceny platné od 1. 5. 2012 1 000 C

katalog 2012 izolace z kamenné VLNy STAVEBNÍ a TECHNICKÉ Ceny platné od 1. 5. 2012 1 000 C katalog 0 STAVEBNÍ a IZOLACE budov 000 C Ceny platné od. 5. 0 izolace z kamenné VLNy Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov 7 6 8 5 5 ŠIKMÉ STŘECHY Multirock Rockmin Airrock LD Airrock ND Superrock

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva str.1 STEICOflex 036 - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Maloobchodní ceník Izolační materiály na bázi dřeva Objemová

Více