LookDet Dispečerský systém Uživatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LookDet Dispečerský systém Uživatel"

Transkript

1 LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104

2 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci. Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AMiT je registrovaná ochranná známka. Copyright (c) 2015, AMiT, spol. s r. o. Výrobce: AMiT, spol. s r. o. Naskové 1100/3, Praha Technická podpora: lookdet_u_g_cz_104 2/40

3 Obsah Historie revizí... 4 Související dokumentace Úvod Spuštění dispečerského systému Přihlášení uživatele Hlavní okno dispečerského systému Menu Otevření menu Zavření menu Lišta uživatelem definovaných záložek Vytvoření záložky Editace záložky Vymazání záložky Zobrazení náhledů v záložkách Přidání nového náhledu Editace pozice náhledu Zavření náhledu Ovládání základních prvků v náhledech Zadávání hodnot Obecná změna parametrů Nastavení křivky Interpol Nastavení topné křivky EqLine Nastavení časových plánů Provozní deník Malý graf / Tabulka Okno s malým grafem Okno s tabulkou Velký graf Poruchy Poruchy pro mobilní zařízení Logy Historie změn nastavení Historie poruch Listování v záznamech a jejich filtrování Filtrování logu Změna hesla Soubory ke stažení Odhlášení uživatele Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí /40 lookdet_u_g_cz_104

4 Historie revizí Jméno dokumentu: lookdet_u_g_cz_104.pdf Autor: Zbyněk Říha Verze Datum Změny Nový dokument Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Aktualizace obrázků a popisu chování dle LookDet v Úprava kapitoly Aktualizace dokumentu dle chování LookDet v Související dokumentace lookdet_u_g_cz_104 4/40

5 1. Úvod Dispečerský systém LookDet funguje na webovém serveru postaveném na OS Linux. Server zajišťuje veškeré zpracování dat. Klientské vizualizační stanice přistupují k datům na serveru prostřednictvím webového serveru. Počet klientů je omezen pouze výkonem serveru a kvalitou připojení k internetu. Klientský přístup není závislý na operačním systému, který je nainstalován na klientské stanici. Jediným požadavkem je kvalitní připojení k internetu a funkční webový prohlížeč podporující vektorový grafický formát SVG. Doporučené prohlížeče jsou Chrome nebo Firefox. Na ostatních prohlížečích se může obsah zobrazovat nesprávně. Možnosti systému Zobrazení monitorované technologie ve formě www stránek Možnost přístupu z libovolného místa přes webový prohlížeč Neomezený počet uživatelů, limituje pouze výkon serveru a připojení Informace o stavu komunikace s jednotlivými stanicemi Vzdálená editace parametrů technologie Komfortní grafická editace časových plánů a topné křivky Logování změn parametrů podle uživatelů Logování poruch Komfortní poruchový systém, informace kdo a kdy zpracoval informaci o poruše Program pro OS Android pro OnLine sledování a přijetí poruchy 5/40 lookdet_u_g_cz_104

6 2. Spuštění dispečerského systému Pro použití dispečerského systému je třeba spuštěný webový prohlížeč. Do adresního řádku prohlížeče je třeba zadat adresu adresa nebo DNS jméno>/lookdet Přihlášení uživatele Po zadání adresy je zobrazen přihlašovací dialog: Obr. 1 - Přihlašovací dialog 1 Pole pro zadání přihlašovacího jména 2 Pole pro zadání hesla 3 Tlačítko pro přihlášení Uživatel zadá přidělené přihlašovací jméno a své heslo. lookdet_u_g_cz_104 6/40

7 3. Hlavní okno dispečerského systému Po zadání správných přihlašovacích údajů je uživatel přesměrován na hlavní okno dispečerského systému. Zobrazení informací na stránce je dáno tvůrcem vizualizace. Obr. 2 - Hlavní stránka uživatelské části 1 Lišta nadefinovaných záložek 2 Pracovní plocha 3 Tlačítko pro zavření náhledu 4 Tlačítko pro zobrazení seznamu poruch 5 Tlačítko pro vyvolání menu 6 Uživatelem zvolené náhledy stanic 7/40 lookdet_u_g_cz_104

8 3.1. Menu Otevření menu Menu je nabídka všech akcí, dostupných aktuálně přihlášenému uživateli. Obsah menu může být pro různé uživatele různý vzhledem k oprávněním přiděleným uživateli tvůrcem vizualizace. Menu, se vyvolá pomocí tlačítka (v pravém horním rohu okna dispečerského systému). Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku: Obr. 3 - Systémové ikony Poznámka Pokud se přihlásí uživatel s administrátorskými právy, bude v menu navíc položka Administrace systému Zavření menu Menu lze zavřít výběrem jeho poslední položky Zavřít, nebo kliknutím mimo menu. Obr. 4 - Položka pro zavření menu lookdet_u_g_cz_104 8/40

9 K zavření menu dojde také po kliknutí na libovolnou položku, která vyvolává další akci Lišta uživatelem definovaných záložek Každý uživatel dispečerského systému má vlastní, samostatnou oblast záložek. Počet záložek není systémově omezen, stejně, jako počet náhledů v jedné záložce. Mezi jednotlivými záložkami lze klikáním přepínat (kliknutím na záložku se v hlavní části okna zobrazí nadefinovaný obsah záložky). Aktuálně zobrazená záložka je zvýrazněna. Obr. 5 - Lišta uživatelem definovaných záložek 1 Aktuálně zobrazená záložka 2 Nezobrazená záložka Vytvoření záložky Novou záložku lze vytvořit pomocí menu, výběrem položky Přidej novou záložku (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Obr. 6 - Položka menu pro přidání záložky Poté dojde k vyvolání dialogového okna pro zadání názvu záložky. Název může obsahovat až 32 libovolných znaků. 9/40 lookdet_u_g_cz_104

10 Obr. 7 - Vytvoření nové záložky Stiskem tlačítka Vytvořit dojde k vytvoření záložky v liště záložek. Význam jednotlivých položek je patrný z následujícího obrázku. Obr. 8 - Vzhled záložky 1 Název záložky 2 Vymazání záložky Editace záložky Každé záložce lze změnit jméno a její pozici na liště záložek (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace). Editace jména záložky se spustí držením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši na název záložky. Změna pozice záložky se provede jejím přetažením po liště záložek, rozložení je automaticky uloženo Vymazání záložky K vymazání záložky slouží znak (křížek) u názvu záložky. Vymazání záložky je provedeno po potvrzení dialogu a je NEVRATNÉ. Záložku lze vymazat pouze v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace. lookdet_u_g_cz_104 10/40

11 4. Zobrazení náhledů v záložkách Na záložky lze umístit libovolný počet náhledů stanic, ke kterým má uživatel oprávnění přistupovat (v případě, že byla tato akce uživateli povolena tvůrcem vizualizace) Přidání nového náhledu Náhled na záložku lze přidat výběrem položky Přidej náhled na záložku z menu. Obr. 9 - Položka menu pro přidání náhledu Dojde k aktivaci seznamu dostupných náhledů v levé části obrazovky. 11/40 lookdet_u_g_cz_104

12 Obr Zobrazení seznamu náhledů 1 Pole pro zadání textu pro filtrování v seznamu náhledů 2 Zavření seznamu náhledů 3 Vyvolání menu 4 Seznam náhledů Pro výběr požadovaného náhledu lze použít pole pro zadání textu nad seznamem náhledů. Při zadávání textu do pole budou postupně zobrazovány pouze náhledy, které zadávaný text obsahují ve svém názvu. Přidání náhledu do pracovní plochy záložky se provede přetažením náhledu ze seznamu náhledů do oblasti pracovní plochy. Přidaný, nebo změněný náhled je do uložení jeho pozice a velikosti zvýrazněn (uložení proběhne automaticky po určité době). lookdet_u_g_cz_104 12/40

13 Obr Probarvení náhledu výrazným pozadím 1 Zvýrazněný náhled 4.2. Editace pozice náhledu Ve výchozím stavu nelze počet ani pozici náhledů měnit. Uživatel tak může používat pouze funkce, nadefinované v jednotlivých náhledech. Obr Náhledy, které není možno přemístit a skrýt Pokud má však uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled na pracovní ploše přemístit, nebo změnit jeho 13/40 lookdet_u_g_cz_104

14 velikost. Tuto možnost musí uživatel aktivovat pomocí položky Povolit změnu rozložení náhledů v menu. Obr Položka menu pro povolení změny Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů. Obr Položka pro zakázání změny V případě povolení změny rozložení náhledů budou všechny náhledy ohraničeny. lookdet_u_g_cz_104 14/40

15 Obr Ohraničené náhledy 4.3. Zavření náhledu Jejich přesun je možný stiskem a držením levého tlačítka myši kdekoliv v poli zvoleného náhledu a následným tažením myši na požadovanou polohu. Změnu velikosti náhledu lze učinit najetím kurzorem na hranici náhledu (kde kurzor změní svůj tvar) a následným stiskem levého tlačítka myši a jejím tažením až na požadovaný rozměr náhledu. Změněný náhled je zvýrazněn (stejně jako u přidávání náhledu) až do uložení na záložku (proběhne automaticky po určité době). Pokud má uživatel od administrátora povolenu změnu pozice a velikosti náhledu, může každý náhled zavřít pomocí křížku v pravém horním rohu náhledu. Křížek se zobrazí po vybrání položky Povolit změnu rozložení náhledů z menu. Po výběru této položky se její text změní na Zakázat změnu rozložení náhledů z menu. Jejím výběrem dojde ke skrytí křížku. Pozor Zavření je provedeno okamžitě bez potvrzení. 15/40 lookdet_u_g_cz_104

16 5. Ovládání základních prvků v náhledech Prvky v náhledech mají různé chování v závislosti na přiřazené funkci. U každého prvku, který umožňuje provést nějakou operaci, se změní tvar kurzoru na ručičku a zobrazí se nápověda prvku. Význam položek nápovědy je patrný z následujícího obrázku. Obr Ukázka nápovědy prvku s funkcí zobrazení hodnoty 1 Popis zobrazované hodnoty (definuje tvůrce vizualizace) 2 Čas poslední aktualizace hodnoty 3 Dolní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) 4 Horní mez zobrazované hodnoty pro signalizaci (definuje tvůrce vizualizace) Nápověda prvku se liší v závislosti na jeho přiřazené funkci Zadávání hodnot Forma zadávání hodnot může být různá, zadávání číselnou hodnotou, zadávání výběrem, zadávání zatržením volby nebo zadávání grafické (nastavení křivky nebo časový plán). V každém případě se však při snaze o zadání nové hodnoty nejprve načte její aktuální hodnota a teprve poté je možné ji změnit. Každý prvek, který umožňuje zadat hodnotu, obsahuje mimo jiné pole Poznámka. Obsah tohoto pole je vždy, společně s nově zadanými hodnotami, ukládán do logu dispečerského systému (viz kapitola 7. Logy) Obecná změna parametrů Pro nastavení různých parametrů slouží obecné dialogy. Příklady vzhledu je uveden na obrázcích níže. Dialog automaticky upravuje svůj vzhled podle parametrů k zadání (ty zadává tvůrce vizualizace). Zápis se provádí tlačítkem Uložit, změny se stornují tlačítkem Zavřít. lookdet_u_g_cz_104 16/40

17 Obr Příklad změny tří různých parametrů konkrétní hodnoty Obr Příklad změny jednoho parametru výběr Obr Příklad změny tří různých parametrů nastavení 17/40 lookdet_u_g_cz_104

18 Obr Příklad změny tří různých parametrů volby Nastavení křivky Interpol Pro nastavení křivky slouží následující dialog. Obr Editace křivky interpolu 1 Body křivky (lze přetahovat myší) 2 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 3 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 4 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot lookdet_u_g_cz_104 18/40

19 Počet bodů křivky určuje tvůrce vizualizace. Jednotlivé body křivky lze přetahovat myší. Změny se uloží tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Závislost výstupní hodnoty (osa Y) na hodnotě vstupní (osa X) je zřejmá z tvaru křivky Nastavení topné křivky EqLine Pro nastavení topné křivky slouží následující dialog, ve kterém se edituje parametr Strmost křivky. Ten se po stisku Tlačítka Uložit zapíše do řídicího systému. Obr Nastavení topné křivky 1 Pomocná hodnota pro zobrazení vlivu parametru 2 Zadávaná hodnota 3 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 4 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 5 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot Závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a na požadované teplotě místnosti je zřejmá z grafu. Parametr Požadovaná teplota prostoru je pouze informativní a slouží pro zobrazení aktuálního průběhu topné křivky pro danou teplotu místnosti. Do 19/40 lookdet_u_g_cz_104

20 systému se nezapisuje. Tento parametr se pro funkci topného systému bere z časového plánu topné větve Nastavení časových plánů Nastavení časového plánu umožňuje graficky editovat časový plán. Lze nastavovat 1 den, nebo libovolnou kombinaci dní současně. Výběr dní se provádí: kliknutím na požadovaný den (výběr jednoho dne) kliknutím společně se stisknutou klávesou Ctrl (výběr více různých dní) přetažením myši s držením levého tlačítka a stisknutou klávesou Ctrl (výběr více po sobě jdoucích dní). V případě označování více plánů (klikáním nebo tažením) najednou bude první, kliknutím vybraný, plán automaticky kopírován do ostatních vybíraných plánů. Jednotlivé plány se změní prostým přetažením časových zlomů myší na požadované místo. Změny v jednotlivých plánech se zapíší najednou tlačítkem Uložit, nebo stornují tlačítkem Zavřít (případně uzavřením dialogu křížkem). Obr Okno s nastavením časového plánu 1 Maximální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 2 Body časového plánu lze přetahovat myší (počet definuje tvůrce vizualizace) 3 Vybraný den (dny), kde se projeví aktuální úpravy 4 Dny, na které nemá aktuální úpravy vliv lookdet_u_g_cz_104 20/40

21 5 Minimální možná nastavená hodnota (definuje tvůrce vizualizace) 6 Pole pro vložení poznámky (zobrazuje se v logu) 7 Tlačítko pro zápis hodnot a uzavření okna 8 Tlačítko pro zavření okna bez zápisu hodnot 5.2. Provozní deník Pro zobrazení seznamu hlášení z provozního deníku, řídicího systému firmy AMiT, slouží následující dialog. V seznamu hlášení lze listovat pomocí ovládacích tlačítek. Obr Okno se zobrazením provozního deníku 1 Tlačítka pro pohyb v seznamu 2 Hlášení provozního deníku 3 Tlačítko pro zavření okna Význam tlačítek pro pohyb v seznamu je v následující tabulce. Tlačítko Význam Posun o jednu stránku na novější hlášení Posun o jednu stránku na starší hlášení Aktualizace seznamu hlášení 5.3. Malý graf / Tabulka Každá zobrazená veličina (binární i analogová) má možnost ukládat historii svých hodnot do databáze (musí být nastaveno tvůrcem vizualizace). Pokud je tato možnost nastavena, může se zobrazit, po kliknutí myší na veličinu: okno s malým grafem okno s tabulkou 21/40 lookdet_u_g_cz_104

22 To, zda se zobrazí okno s malým grafem, okno s tabulkou nebo se nezobrazí nic je dáno tvůrcem vizualizace Okno s malým grafem Obr Příklad zobrazení malého grafu 1 Ukazatel polohy myši (kurzoru) 2 s hodnotou v místě kurzoru myši 3 Průměr hodnot, zobrazených v grafu 4 Čas v místě kurzoru myši 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 6 Tlačítka pro posun grafu v čase 7 Tlačítko pro zavření okna Malý graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši, stisknutím levého tlačítka a přetažením v poli grafu pak posun grafu. Výchozí rozsah grafu je dán tvůrcem vizualizace. Pomocí kurzoru myši lze zobrazovat hodnotu veličiny ve vybraném čase (viz popis položek grafu v obrázku výše). Pomocí tlačítek pro posun grafu v čase se lze posunovat na novější, starší nebo aktuální hodnoty. Množství tlačítek pro posun grafu v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude graf při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: lookdet_u_g_cz_104 22/40

23 Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude graf posunut. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na tlačítko Tabulka dojde navíc k zobrazení dat také v tabulce, kde lze snadno nalézt hodnotu veličiny v konkrétním čase. Obr Příklad zobrazení malého grafu s tabulkou 1 Tabulkové zobrazení dat 2 Tlačítko pro zobrazení / skrytí tabulky s hodnotami 23/40 lookdet_u_g_cz_104

24 5.3.2 Okno s tabulkou Obr Příklad zobrazení tabulky 1 Sloupec s časem archivace 2 Sloupec s archivovanou hodnotou 3 Posuvník 4 Tlačítka pro posun hodnot v čase 5 Tlačítko pro zavření okna Pomocí posuvníku lze s daty v tabulce rolovat v rámci nadefinovaného rozsahu stránky tabulky (rozsah stránky tabulky je dán tvůrcem vizualizace). Pomocí tlačítek pro posun v čase se lze posunovat na stránky s novějšími, staršími, nebo aktuálními hodnotami. Množství tlačítek pro posun v čase, stejně jako časové úseky, po kterých se bude stránka tabulky při stisku tlačítka posunovat, je dáno tvůrcem vizualizace. Tlačítko Teď se zobrazuje vždy. Směr posunu ke starším nebo novějším hodnotám je dán symboly uvedenými na konkrétním tlačítku následovně: Obsah tlačítka Význam < X < Posun ke starším datům > X > Posun k novějším datům lookdet_u_g_cz_104 24/40

25 Kde X znamená časový úsek v hodinách, o který bude stránka tabulky posunuta. Hodnota časového úseku je dána tvůrcem vizualizace. Kliknutím na nadpis sloupce s časem je možné měnit řazení dat od nejnovějších k nejstarším a obráceně. Obr Změna řazení dat 1 Místo, kam kliknout pro změnu řazení Výchozí nastavení je vždy od nejstarších k nejnovějším. Aktuální vzorek je vždy zobrazen, nezávisle na způsobu řazení (pokud se uživatel nebude v grafu pohybovat pomocí posuvníku). 25/40 lookdet_u_g_cz_104

26 5.4. Velký graf Kromě malých grafů disponuje systém rovněž zobrazením trendů v komfortnější podobě. Umožňují mimo jiné export zobrazených dat do formátu CSV, který je podporován aplikací MS Excel a umožňuje tedy zpracování dat v podstatě kdekoliv. Pomocí tlačítka Hodnoty lze vybrat proměnné, které se zobrazí v grafu. Obr Příklad zobrazeného velkého grafu 1 Datum, od kterého jsou v grafu zobrazena data 2 Datum, do kterého jsou v grafu zobrazena data 3 Tlačítko pro vykreslení grafu (grafů) v zadaném časovém období 4 Tlačítko pro výběr veličin, které budou v grafu zobrazeny 5 Tlačítko pro zobrazení / skrytí legendy 6 7 Tlačítko pro export zobrazovaných dat do CSV souboru 8 Rychlý výběr časového rozmezí lookdet_u_g_cz_104 26/40

27 Stejně, jako malý tak i velký graf podporuje přibližování / oddalování kolečkem myši a posun pomocí levého tlačítka myši. Označení oblasti ve spodní části grafu provede zobrazení vybrané oblasti v horní části. Zobrazení velkého grafu musí umožnit tvůrce vizualizace. 27/40 lookdet_u_g_cz_104

28 6. Poruchy Tlačítko Poruchy v pravém horním rohu okna dispečerského systému má dvě základní funkce: Po kliknutí na něj se zobrazí seznam poruch. Informuje o aktuálním stavu poruch zvýrazněné při převzatých, ale neukončených poruchách a blikající při nepřevzatých poruchách. Obr Okno se seznamem poruch 1 Nepřevzatá porucha 2 Čas převzetí poruchy 3 Převzatá porucha 4 Jméno uživatele, který poruchu převzal 5 Tlačítko pro převzetí zvolených poruch 6 Tlačítko pro zavření okna Okno obsahuje seznam poruch s veškerými potřebnými informacemi. U poruch, které doposud nebyly převzaty, pak umožňuje jejích převzetí uživatelem (pokud má příslušná práva). Převzetí se provede zatržením příslušného okénka (ve sloupci Převzal ) a stiskem tlačítka převzít. Porucha je označena za převzatou přihlášeným uživatelem a o převzetí jsou informováni všichni uživatelé připojení do systému Poruchy pro mobilní zařízení Aplikace hlášení poruch pro mobilní zařízení s OS Android je k dispozici prostřednictvím menu dispečerského systému (viz kapitola 9. Soubory ke stažení). Uživatel si musí aplikaci stáhnout do telefonu a nainstalovat. Protože není aplikace umístěna na Google Play serveru, je třeba v telefonu povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů. lookdet_u_g_cz_104 28/40

29 Po nainstalování aplikace je třeba v nastavení zadat základní údaje. Adresu serveru, komunikační port (výchozí je 9999), uživatelské jméno a heslo přidělené uživateli (stejné jako u webového prohlížeče). Obr Obrazovka pro nastavení parametrů Aplikace zajistí okamžitý online přehled o aktuálním stavu poruch jednotlivých stanic. Je neustále připojena k centrálnímu serveru, odkud okamžitě obdrží informace o vzniku, ukončení, nebo převzetí poruchy. Pokud uživatel převezme ( odkvituje ) poruchu, jsou ostatní uživatelé okamžitě informováni a její řešení je pak v jeho kompetenci. Veškeré tyto operace jsou samozřejmě logovány na centrálním serveru. Volba Menu/Zakázat upozornění, vypne veškeré aktivity aplikace a pouze udržuje přehled poruch vhodné například v nočních hodinách, na jednání a podobně. Ostatní nastavení pouze mění komfort a jejich význam je patrný z popisu. Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní využívá standardů mobilního OS Android, nepovažujeme za nutné je dále rozvádět. 29/40 lookdet_u_g_cz_104

30 Obr Obrazovka s poruchami lookdet_u_g_cz_104 30/40

31 7. Logy Veškeré změny parametrů a poruchy jsou archivovány systémem. Jejich zobrazení je možné výběrem položky Logy z menu. Obr Položka pro zobrazení logů Nejdříve je zobrazeno okno pro výběr druhu logu, o který má uživatel zájem (poruchy / nastavení), následuje zobrazení požadovaného seznamu. Obr Výběr logu nastavení / poruchy 31/40 lookdet_u_g_cz_104

32 7.1. Historie změn nastavení Po stisku tlačítka Historie změn nastavení dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech změn v nastavení. Obr Historie změn nastavení 1 Tlačítka pro práci s historií změn 2 Jednotlivé položky historie změn 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. Obr Položka historie změn 1 Název stanice, kam byla zapsána změna 2 Datum a čas, kdy byla provedena změna 3 Uživatel, který provedl změnu lookdet_u_g_cz_104 32/40

33 4 Poznámka, která byla při změně uvedena uživatelem (v případě, že uvedena nebyla, nebude položka zobrazena) 5 Hodnota, která byla původně nastavena 6 Nově zadaná hodnota 7 Název parametru, který byl změněn (uveden u příslušného editačního prvku např. v záhlaví) 7.2. Historie poruch Po stisku tlačítka Historie poruch dojde k zobrazení okna, ve kterém je detailně rozepsána historie všech poruch. Obr Historie poruch 1 Tlačítka pro práci s historií poruch 2 Jednotlivé položky historie poruch 3 Tlačítko pro zavření okna Význam položek, uvedených na řádku je patrný z následujícího obrázku. 33/40 lookdet_u_g_cz_104

34 Obr Položka historie poruch 1 Čas vzniku poruchy 2 Čas převzetí poruchy pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 3 Čas ukončení poruchy pokud nebyla ukončena, zobrazí se znak - 4 Jméno uživatele, který poruchy převzal pokud nebyla převzata, zobrazí se znak - 5 Text poruchy 6 Název stanice, na které došlo k dané poruše 7.3. Listování v záznamech a jejich filtrování Pro listování v záznamech a jejich filtrování lze použít tlačítka, která jsou k dispozici v levé spodní části seznamů s historií. Význam tlačítek je patrný z následující tabulky. Tlačítko Význam Filtrování historie změn (viz kapitola Filtrování logu) Skok na stránku s poslední (nejmladší) změnou Posun na stránku s novějšími změnami Posun na stránku se staršími změnami Skok na stránku s první (nejstarší) změnou Filtrování logu Vzhledem k tomu, že log je postupem času velice rozsáhlý umožňuje systém snadné filtrování záznamů podle uživatele a (nebo) stanice. Nastavení filtru lze provést pomocí tlačítka Lupa. Dojde k otevření okna Nastavení filtrů, ve kterém lze klikáním na jednotlivé položky nastavovat filtr. Položky, podle kterých je seznam filtrován, jsou barevně zvýrazněny. lookdet_u_g_cz_104 34/40

35 Obr Filtrování logu 1 Seznam uživatelů pro vložení do filtru 2 Seznam stanic pro vložení do filtru 3 Tlačítko pro zavření okna Deaktivaci filtru v okně Nastavení filtrů lze provést opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku, podle které se filtruje, nebo výběrem položky Nefiltrovat záznamy. Poznámka Zrychleně lze filtrovat rovněž přímým kliknutím na uživatele, nebo stanici (u poruch i na popis poruchy) přímo v seznamu událostí. Deaktivaci filtru lze pak učinit opětovným kliknutím na zvýrazněnou položku v seznamu událostí. 35/40 lookdet_u_g_cz_104

36 Obr Zrychleně filtrovaný log dle jména uživatele 1 Zvýrazněná položka, dle které bylo filtrováno lookdet_u_g_cz_104 36/40

37 8. Změna hesla Přihlášený uživatel má možnost změnit své heslo pomocí položky Změna hesla z menu. Obr Položka pro změnu hesla Dojde k otevření dialogu, ve kterém musí přihlášený uživatel zadat stávající heslo a 2 heslo nové. Obr Dialog pro změnu hesla 37/40 lookdet_u_g_cz_104

38 9. Soubory ke stažení Dokumentaci, včetně aplikace pro mobilní zařízení s OS Android lze stáhnout po výběru položky Soubory ke stažení z menu. Obr Položka pro stažení souborů Dojde k otevření okna, prostřednictvím kterého lze stáhnout požadované soubory. Obr Okno se soubory ke stažení V okně jsou k dispozici následující položky: Návod k obsluze administrátor Návod k obsluze uživatel Poruchy pro Android lookdet_u_g_cz_104 38/40

39 10. Odhlášení uživatele Pro bezpečné ukončení práce je vhodné se odhlásit pomocí položky Odhlásit uživatele <příjmení jméno> z menu. Obr Položka pro odhlášení uživatele O úspěšném odhlášení je uživatel informován následujícím dialogem. Obr Potvrzení o odhlášení uživatele 39/40 lookdet_u_g_cz_104

40 11. Dodatek A Výběr barevného schématu prostředí Od verze 2.0 je možné uživatelsky vybrat z předdefinovaných barevných schémat. Výběr požadovaného schématu je možný pomocí položky Nastavení vzhledu z menu. Obr Položka pro nastavení vzhledu K datu vydání tohoto dokumentu je k dispozici 9 následujících barevných schémat. lookdet_u_g_cz_104 40/40

LookDet Dispečerský systém

LookDet Dispečerský systém LookDet Dispečerský systém Návod na obsluhu Uživatel Verze 1.06 lookdet_u_g_cz_106 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny.

Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny. Uživatelská příručka 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Merbon SCADA... 3 1.1.1 K čemu program slouží...3 2 Přihlášení a odhlášení z programu... 4 3 Projekty... 5 3.1 Výběr zobrazení... 5 3.2 Schémata... 6 3.3 Grafy...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

ANETE, spol. s r.o. MobilKredit

ANETE, spol. s r.o.   MobilKredit ANETE, spol. s r.o. www.anete.com MobilKredit 2016 Obsah 1 Přístup do stravovacího systému pomocí chytrého telefonu... 3 2 Instalace aplikace... 3 3 Uživatel a heslo... 4 3.1 Identifikace uživatele...

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

LookDet Dispečerský systém

LookDet Dispečerský systém LookDet Dispečerský systém Návod na obsluhu Administrátor Verze 1.06 lookdet_a_g_cz_106 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Helpdesk Liberecké IS

Helpdesk Liberecké IS tel: +420 485 243 031 e-mail: lis@lis.liberec.cz IČO: 254 0131 Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 DIČ: CZ25450131 Helpdesk Liberecké IS Dokumentace zákazník d.help Josef Fröhlich Liberecká

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

ISC-TRIOSEA Informační systém

ISC-TRIOSEA Informační systém Informační systém Montážní příručka Alternativní adresace komponent Verze 1.01 isc-triosea_addressing_mm_cz_101 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Autorizace webového prohlížeče... 4 3.2. Instalace a autorizace mobilní aplikace...5 4. Popis funkcí Set-Top

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Tabletová aplikace. Uživatelský manuál

Tabletová aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace... 4 Instalace a přihlášení... 5 Verze CLOUD... 5 Verze SERVER... 8 Verze DEMO... 10 Nastavení displeje, tlačítek... 11 Obecná konfigurace... 11 GPS pozice...

Více

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. Manuál k programu. Verze 2019_08_09

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. Manuál k programu. Verze 2019_08_09 STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK Manuál k programu Verze 2019_08_09 OBSAH 1. Spuštění programu... 3 2. Přihlášení... 3 3. Základy grafického prostředí programu... 4 3.1. Horní lišta... 4 3.2. Výběr výrobce / dodavatele...

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a. Strana 1 z 9

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a.   Strana 1 z 9 Nový design ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 z 9 Úvod... 3 Popis změn... 4 Horní lišta... 4 Strom činností... 5 Prostřední rám... 7 Horní lišta...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba M.NET TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Způsob ovládání modulů

Způsob ovládání modulů 2 Ovládání programu Moduly se spouštějí dvěma způsoby Záleží na uživateli nebo situaci, který ze způsobů je pro něj výhodnější. Výhoda horní nabídky spočívá v okamžitém přístupu téměř ze všech modulů (např.

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Komunikace AMREG s řídicími systémy AMiT (DB-Net)

Komunikace AMREG s řídicími systémy AMiT (DB-Net) AP0052 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Komunikace AMREG s řídicími systémy AMiT (DB-Net) Abstrakt Parametrizace regulátorů AMREG komunikujících v síti DB-Net jako aktivní / pasivní stanice. Autor: Petr Latina, Zbyněk

Více

Provozní deník v řídicích systémech

Provozní deník v řídicích systémech AP0058 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Provozní deník v řídicích systémech Abstrakt Aplikační poznámka řeší zápis uživatelských hlášení do provozního deníku řídicích systémů firmy AMiT a zobrazení hlášení provozního

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ. Uživatelská dokumentace. Verze: 1.0 Datum: Listopad 2011

SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ. Uživatelská dokumentace. Verze: 1.0 Datum: Listopad 2011 SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ Uživatelská dokumentace Verze: 1.0 Datum: Listopad 2011 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 80c, 616 00

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Úvod do filtrace, Quick filtr

Úvod do filtrace, Quick filtr Příručka uživatele systému Památkový katalog Úvod do filtrace, Quick filtr verze 1.x.x Autorská práva Copyright 2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní Programátorská příručka Verze 1.00 ks-variolf_ms_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

KS-28T Kamerový systém

KS-28T Kamerový systém Kamerový systém Programátorská příručka Verze 1.01 ks-28t_ms_cz_101 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku

Více

Návod ke službě IPTV HD internet.tv

Návod ke službě IPTV HD internet.tv +420 499 949 494, 777 719 280 (8:00-20:00) info@hdinternet.cz / www.hdinternet.cz Návod ke službě IPTV HD internet.tv 1 Obsah tohoto dokumentu: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Popis funkcí Set-Top boxu...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Uživatelská příručka. Vlastnoruční digitální podpis

Uživatelská příručka. Vlastnoruční digitální podpis Uživatelská příručka Vlastnoruční digitální podpis 1. Úvod Tato příručka obsahuje návod jak pracovat s vlastnoručním digitálním podpisem v prostředí KNZ společnosti Kooperativa. Věříme, že Vám tato příručka

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Servisní příručka Verze 1.00 xpe91b_mr_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 6.0 (130818) 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SKV - SYSTÉM PRO VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ... 3 1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SKV... 3 2.1

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více