MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ"

Transkript

1 MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1

2 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 4. Nalezené insolvence Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty 6.1 Skupiny monitorovaných subjektů 6.2 Přidat nový subjekt k monitorování 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 7. Nalezené výsledky Společná část 8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt 2

3 1. Prvotní spuštění aplikace Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte správce sítě o údaje k proxy serveru. Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1). Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.) Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od společnosti idomino a.s. 3

4 Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 4 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4). Monitorované subjekty zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3). Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je aktualizovaná. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným IČům. 4

5 V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 3. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace (viz. Obr. 4). Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů Obr. 5 Správa identifikátorů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. 5

6 Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích podrobněji rozepsány. V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na Zadejte cestu k souboru. Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na následující krok. 6

7 Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4 V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na zobrazení souboru. Obr. 9 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 2 / 4 V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze souboru dokončíme kliknutím na Dokončit. 7

8 Obr. 10 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 3 / 4 Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno. 4. Nalezené události Obr. 11 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 4 / 4 V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky. 8

9 Obr. 12 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 13 Nalezené události Filtry (subjekt) Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko. Pokud je třeba filtry zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry. 9

10 Obr. 14 Nalezené události Filtry (události) Po kliknutí na tlačítko se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané nastavení je pak nutno Uložit. Obr. 15 Správa filtrů událostí Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. 10

11 Obr. 16 Nalezené události Export 11

12 Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 17 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH. Monitorované subjekty zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů. Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události, kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům. V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se 12

13 zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 6. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace. Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje Obr. 18 Správa identifikátorů 6.2. Skupiny monitorovaných subjektů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů 13

14 6.3. Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování 6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná. 7. Nalezené události V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno s detaily s možností prokliku na server finanční správy. 14

15 Obr. 21 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů. Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 21 Nalezené události Filtry (plátce DPH) 15

16 Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. Obr. 22 Nalezené události Export 16

17 8. Nastavení Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje, požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru idomino a.s. přes Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit. Obr. 23 Nastavení připojení Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací, Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků. Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem idomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby: 17

18 9. Moduly Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly: pro část monitoring insolvenčního rejstříku - Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do u/souboru pro část monitoring nespolehlivých plátců - Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do u/souboru) V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu. Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši technickou podporu. 10. Kontakt Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené kontakty. Technická podpora: Ondřej Šírek tel. : mail : 18

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ Uživatelský manuál 1. Objednávka Objednávku poukázek můžete standardně vytvořit prostřednictvím košíku vložení požadovaných produktů. 1.1 Objednávka

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Datová schránka... 3 Adresy... 3 Speciální PSČ... 4 Adresy s P.O. Box... 4 Klíč pro WS... 4 Uživatelé...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

AUTOMATICKÉ NAČTENÍ INSOLVENČNÍHO PŘÍPADU DO SYSTÉMU... 1 MANUÁLNÍ NAČTENÍ INSOLVENČNÍHO PŘÍPADU DO SYSTÉMU... 3 ZÁLOŽKA ZÁKLADNÍ...

AUTOMATICKÉ NAČTENÍ INSOLVENČNÍHO PŘÍPADU DO SYSTÉMU... 1 MANUÁLNÍ NAČTENÍ INSOLVENČNÍHO PŘÍPADU DO SYSTÉMU... 3 ZÁLOŽKA ZÁKLADNÍ... NOVINKY VERZE 13.0.0 ze dne 31. 1. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém týdnu jsme pro zefektivnění vaší práce v informačním systému Insolvenční správce připravili opět několik vylepšení. V rámci aktualizace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů Vážená klientko, vážený kliente, v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Průvodce e learningem pro administrátory

Průvodce e learningem pro administrátory Průvodce e learningem pro administrátory 1. Možnosti administrátora Administrátor má k dispozici tyto základní funkce: Možnost provádět úpravy v registru uživatelů udržování aktuální databáze úprava údajů

Více

NOVINKY VERZE

NOVINKY VERZE NOVINKY VERZE 12.17.0 ze dne 24. 1. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulých týdnech jsme pro zpříjemnění vaší práce v informačním systému Insolvenční správce připravili opět několik vylepšení. Soustředili

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky slouží uživatelům programu TDS-TECHNIK a také i ostatním zájemcům pro zadávání dotazů souvisejících s používáním programu TDS-TECHNIK. Pro uživatele

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Návod na internetové bankovnictví

Návod na internetové bankovnictví Návod na internetové bankovnictví Obsah 1. První přihlášení a obnova hesla.... 2 2. Obsluha internetového bankovnictví..... 3 2.1 Úvodní obrazovka 3 2.2 Zadání jednorázové platby 4 2.3 Zadání hromadné

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Část 1 - Začínáme. Instalace

Část 1 - Začínáme. Instalace Obsah Část 1 - Začínáme... 4 Instalace... 4 Nastavení domovské obrazovky... 7 Základní nastavení kanceláře... 9 První kroky s Kleosem... 11 Moje první kauza... 15 2 3 Část 1 - Začínáme Instalace Kleos

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

ČÁSTEČNÝ A KONEČNÝ ROZVRH - UPRAVENÁ FUNKČNOST... 2 ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - KONEČNÁ ZPRÁVA: ZAOKROUHLENÍ ČÁSTEK PRO VĚŘITELE V ROZVRHU...

ČÁSTEČNÝ A KONEČNÝ ROZVRH - UPRAVENÁ FUNKČNOST... 2 ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - KONEČNÁ ZPRÁVA: ZAOKROUHLENÍ ČÁSTEK PRO VĚŘITELE V ROZVRHU... NOVINKY VERZE 13.2.0 ze dne 14. 3. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulých týdnech jsme pro zefektivnění vaší práce v informačním systému Insolvenční správce připravili opět několik novinek. V rámci aktualizace

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení.

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. NOVINKY VERZE 14.9.0 ze dne 29. 8. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. Jako hlavní novinku jsme

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Manuál SQL Ekonom funkce pro zajištění souladu s ochranu osobních údajů podle GDPR

Manuál SQL Ekonom funkce pro zajištění souladu s ochranu osobních údajů podle GDPR 1 Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám nový manuál k informačnímu systému SQL Ekonom, který se výhradně věnuje popisu ovládání těch funkcí v programu,

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Založit a podat žádost pro neorganizovanou mládež je v současné době umožněno pouze v roli vedoucí/admin dané organizační jednotky. Pokud tuto roli nemáte,

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

VERSO - Pořízení žádanek

VERSO - Pořízení žádanek VERSO - Pořízení žádanek Přihlášení do aplikace VERSO na webové adrese https://mis.jcu.cz/ (přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do počítače/příp. do výplatních pásek). Zobrazí se hlavní nabídka:

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.1.2016 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Import zboží ve formátu CSV

Import zboží ve formátu CSV Import zboží ve formátu CSV Asistent, Deník Profi a Sklad Profi vydané po 8. říjnu 2018, obsahují novou funkci - import zboží ve formátu CSV. Díky ní je možné snadno importovat celé sklady, případně faktury,

Více

Návod na instalaci SW ZOID

Návod na instalaci SW ZOID Návod na instalaci SW ZOID 06.06.2018 1 Vítáme Vás Děkujeme, že jste se rozhodli pro aplikaci ZOID sledování insolvenčního rejstříku a nespolehlivých plátců DPH. Nyní Vás provedeme instalací a nastavením.

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Založení nové karty - základy

Založení nové karty - základy Příručka uživatele systému Museion Založení nové karty - základy Autorská práva Copyright 2012-2013 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

XENGO. nová definice mobility VIRTUÁLNÍ OBCHOD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

XENGO. nová definice mobility VIRTUÁLNÍ OBCHOD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA XENGO nová definice mobility VIRTUÁLNÍ OBCHOD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 2. Jak nakonfigurovat virtuální obchod? 4 2.1. Konfigurace kategorií 4 Jak přidat kategorii? 4 Jak editovat kategorii?

Více

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení.

v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. NOVINKY VERZE 14.8.0 ze dne 22. 8. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém období jsme pro zefektivnění vaší práce se systémem Insolvenční správce opět připravili několik vylepšení. První novinkou, která vám

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více