Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní"

Transkript

1 Nová áplikáce etesty zá te z ove testová ní Verze 0.4 Datum aktualizace Obsah 1 Úvod Podpora - kontakty Zdroje Zkratky Předpoklady pro testování Příprava PC pro testování Doplňující informace Přihlašovací účet zkoušejícího v JIP Provozní opatření Informovanost na úřadu Dohled IT Limitování internetového provozu Postup testování Základní obsah testů Zkoušející: Spuštění aplikace pro provedení zátěžových testů Zkoušející: Provedení funkčního testu Aplikace pro zátěžové testy Základní informace Nastavení pro spuštění testu Doporučené nastavení parametrů Simulace času Spuštění testu Ukončení testu Výsledky testu... 7 Strana 1

2 1 Úvod Tento dokument popisuje postupy pro zátěžové testování nové aplikace etesty. Primárním cílem testování je ověření připravenosti úřadu pro provoz nové aplikace etesty z pohledu konektivity úřadu, respektive konektivity z místa provádění testových zkoušek v rámci úřadu (obecního úřadu obcí s rozšířenou působností). Sekundárním cílem je ověření síťové centrální komunikační infrastruktury pro provoz nové aplikace etesty. Zátěžové testování následuje po plánované fázi funkčního testování. Základním požadavkem na provedení zátěžového testování je neohrožení běžného provozu úřadu. Předpokládá se, že testování bude kompletně provedeno zkušebním komisařem (nově je zaveden obecný pojem zkoušející), který provede jak činnosti samotného zkoušejícího, tak i složení testu v roli žadatele, tak současně provede další činnosti specifické pro zátěžové testování, které nebudou v běžném provozu prováděny. Dále se předpokládá, že testování bude provedeno na stávajícím počítači zkoušejícího (zkušebního komisaře). Na tomto PC budou provedeny jak činnosti zkoušejícího, tak i složení testu v prostředí žadatele. Vzhledem k charakteru zátěžového testování a požadavku na neohrožení běžného provozu je výrazně doporučena součinnost IT pracovníka úřadu. Společný termín pro zátěžové testování ze strany úřadů je stanoven na Podpora - kontakty Podporu při zátěžovém testování zabezpečuje Ministerstvo dopravy: Kontakt: Marta Bardová ; Telefon: Pro podporu IT správců zkušebních míst při přípravě stanice: Pracovní doba: Po-Pá 8-17 Telefon: E mail: 1.2 Zdroje Pro účely přechodu na novou verzi aplikace a pro migraci koncových stanic jsou k dispozici datová úložiště, na kterých jsou dostupné dokumenty, nástroje a související datové soubory. Tento dokument stejně jako další dokumenty související se zaváděním nové verze aplikace jsou k dispozici na úložišti dostupném prostřednictvím sftp (informace o přístupu na úložiště předány samostatně). Vybrané informace týkající se zavádění nové verze aplikace etesty také naleznete na webových stránkách Zkratky Zkratka JIP PC Význam Jednotný identitní prostor Počítač s OS Windows Strana 2

3 2 Předpoklady pro testování 2.1 Příprava PC pro testování Předpokládá se, že testování proběhne na stávajícím PC zkoušejícího. Pro provedení testů je třeba mít na stanici zkoušejícího nainstalovaný.net Framework 4.0. Obvyklé nastavení komisařských PC umožňuje instalaci. V případě, že by nastavení komisařského PC neumožňovalo instalaci, proveďte ji pod administrátorským účtem (je uveden v dokumentaci popisujícím migraci koncových stanic). Pro možnost přihlášení uživatele prostřednictvím JIP s využitím certifikátu musí být na PC nainstalovány kořenové certifikáty komerční certifikační autority, která vydala komerční certifikát zkoušejícího (I. CA, PostSignum, eidentity). Tyto kořenové certifikáty jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých certifikačních autorit. Testování může být provedeno i na jiném PC, v takovém případě musí toto PC splňovat požadovanou technickou specifikaci (předáno v předchozí komunikaci, dostupné na datových úložištích) Doplňující informace Další nastavení a požadavky viz předchozí specifikace: - přístup na servery - ddůvěřovat obsahu z - povolení na firewallech - instalace osobních a kořenových certifikátů (komerčních) pro přihlašování přes JIP 2.2 Přihlašovací účet zkoušejícího v JIP V rámci testování se předpokládá přihlášení uživatele do aplikace prostřednictvím uživatelského účtu v JIP. Postup vytvoření uživatele v JIP, nastavení uživatelského účtu a postup přihlášení je součástí samostatného dokumentu (předáno v předchozí komunikaci, dostupné na datových úložištích). 2.3 Provozní opatření Informovanost na úřadu Cílem zátěžového testu je ověření chování nové aplikace v síti úřadu v reálném provozu. Současně je však kladen požadavek na zajištění běžného provozu úřadu. Tyto dva požadavky mezi sebou do jisté míry kolidují. Testy jsou připraveny tak, aby je bylo možné kdykoliv ručně přerušit a současně sama testovací aplikace průběžně vyhodnocuje odezvu, v případě detekce problému na základě definovaných parametrů se test automaticky ukončí. Nicméně je vhodné v rámci úřadu informovat jednotlivé uživatele výpočetní techniky o termínu spuštění testů tak, aby v případě problémů mohli tito uživatelé případné problémy bezodkladně předávat k řešení a případně mohlo být provedeno ruční ukončení zátěžových testů Dohled IT V průběhu testů je vhodné ze strany pracovníků IT průběžně monitorovat síťový provoz a v případě detekce problémů zátěžové testy uživatelsky ukončit Limitování internetového provozu Pokud je to v rámci úřadu možné, je při zátěžových testech, případně i následně v rámci produkčního provozu, provést technická opatření, která omezí šířku pásma, která bude přidělena aplikaci etesty. Tato opatření mohou být provedena jak na síťových prvcích, tak pro realizaci zátěžových testů i specializovanými nástroji. Na koncové stanici byly ověřeny a je možné použít například metody: Strana 3

4 - NetLimiter trial verze produktu - VmWare Workstation - test z virtuálního počítače, u kterého bude omezena konektivita síťové karty 3 Postup testování Popis postupu testování vychází z předpokladu, že zkoušející provádí testování na jednom PC. Zkoušející přistupuje do aplikace prostřednictvím webového prohlížeče. 3.1 Základní obsah testů V rámci provedení testů se předpokládá realizace základních činností zkoušejícího a žadatele. Jde tedy o provedení následujících činností: - Zkoušející: Spuštění aplikace pro provedení zátěžových testů - Zkoušející: Provedení funkčního testu Výše uvedené činnosti by měly být prováděny současně. Případně je možné provést pouze spuštění zátěžového testu. Provedení funkčního testu doplňuje zátěžové testování o informace o odezvách aplikace přímo v uživatelském prostředí aplikace pro představu koncového uživatele o reálném fungování. Zkoušející by měl v průběhu testování evidovat časy provedení jednotlivých fází, tj. především fází, které provádí ručně. Je možné, že výsledky jednotlivých fází nebudou ovlivněny pouze stavem infrastruktury úřadu, ale mohou být ovlivněny i externími vlivy jako je komunikační infrastruktura mimo úřad, centrální řešení a podobně. Z toho důvodu by měla být informace o ručně prováděných testech součástí informací, které budou případně předány ze strany úřadu pro vyhodnocení na MD Zkoušející: Spuštění aplikace pro provedení zátěžových testů Cíl: ověření stavu připravenosti zkušebního místa. Aplikaci pro zátěžové testování je možné spustit z uživatelského prostředí zkoušejícího, tj. z webového prohlížeče. Do aplikace se přihlásíte prostřednictvím uživatelského účtu v JIP ve webovém prohlížeči zadáním adresy Po přihlášení do aplikace je vám zobrazen váš uživatelský profil. Na konci stránky je umístěno tlačítko pro spuštění zátěžového testu. Stisknutím tlačítka se spustí samostatná aplikace, v rámci které je možné nastavit parametry pro zátěžové testování. Popis aplikace a jejího použití je uveden v samostatné kapitole. Poznámka: pokud nemáte dosud možnost přístupu prostřednictvím účtu v JIP, je případně je možné použít přihlášení jménem a heslem, viz předchozí návod k funkčním testům aplikace. Upozorňujeme, že v produkčním prostředí bude přihlášení prostřednictvím uživatelského účtu v JIP povinné Zkoušející: Provedení funkčního testu Cíl: ověření odezev v uživatelském rozhraní v průběhu spuštěného zátěžového testu. Předpokládá se, že v tomto okamžiku je spuštěna aplikace pro zátěžový test. Zkoušející provádí běžné činnosti zkoušejícího a subjektivně posuzuje odezvy aplikace. Běžnou činností zkoušejícího se rozumí například postup popsaný v dokumentu funkčního testování. Strana 4

5 4 Aplikace pro zátěžové testy 4.1 Základní informace Aplikace pro zátěžové testy je řešena jako ClickOnce aplikace, spouští se tlačítkem z webového prostředí přihlášeného uživatele aplikace etesty. Spuštění je možné provést z prohlížeče Internet Explorer (v jiných prohlížečích bez dodatečných doplňků se nespustí nebo nebude pracovat správně). Pro běh aplikace je nutný nainstalovaný.net Framework 4.0. Po kliknutí na tlačítko pro spuštění aplikace systém vyzve k potvrzení a následně aplikaci spustí. Základní uživatelské rozhraní je zobrazeno na následujícím obrázku. Poznámka: v případě problémů se spuštěním ověřte soulad PC, viz popis v kapitole Příprava PC pro testování. Z menu Soubor lze aplikaci ukončit. V nástrojové liště jsou tlačítka pro spuštění testu, zastavení testu a obnovu zobrazení. V levé části okna aplikace lze nastavovat jednotlivé provozní parametry pro spuštění testu. V pravé části se pak v průběhu testu průběžně zobrazují informace o stavu spuštěného testu. 4.2 Nastavení pro spuštění testu Pro spuštění testu je třeba nastavit parametry testu. Po spuštění aplikace jsou nastaveny výchozí hodnoty. Jde o následující parametry: Omezení Adresa pro testování odezvy Maximální čas stažení testu (s) Na jaké URL adrese je testována odezva internetu Jaká je maximální doba pro stahování vygenerovaného testu. Pokud je doba na straně klienta překročena, je zátěžový test automaticky ukončen. Doba se udává ve vteřinách. Strana 5

6 Maximální doba odezvy (ms) Systém Adresa serveru Adresa tvorby testu Adresář logů Produkční prostředí Zkouška Doba ostrého testu (min) Doba testu ovládání (min) Doba zadání kódu testu (s) Počet opakování testu Počet žadatelů Uživatelské jméno zkoušejícího Jaká je maximální doba odezvy definované adresy (default google.cz) Pokud je doba na straně klienta překročena, je zátěžový test automaticky ukončen. Doba se udává v milisekundách. Adresa serveru etesty na MD. Nelze modifikovat, nastavuje se automaticky podle volby prostředí. Adresa serveru etesty na MD. Nelze modifikovat, nastavuje se automaticky podle volby prostředí. Lokální adresář, do kterého jsou ukládány výsledky testu. Po spuštění aplikace se nastaví automaticky podle přihlášeného uživatele. Zda je prováděn test pro produkční prostředí. V průběhu plánovaného zátěžového testu musí být nastaveno na true. Simulovaná doba trvání ostrého testu v minutách. Simulovaná doba trvání testu ovládání v minutách. Simulovaná doba na zadání kódu testu ve vteřinách. Kolikrát bude test opakován pro jednoho virtuálního žadatele. Kolik bude současných žadatelů. Uživatelské jméno zkoušejícího (přihlašovací jméno aplikace etesty, zobrazuje se na stránce profilu uživatele po přihlášení do webového rozhraní) Doporučené nastavení parametrů Pomocí nastavení parametrů se simuluje reálný provoz aplikace včetně přibližného časového rozložení síťové komunikace v čase. Pomocí nastavení parametrů lze tedy nasimulovat provoz během testu na úřadu. Jednotlivé parametry jsou nastavené na výchozí hodnoty. Jediným parametrem, který není přednastaven, je uživatelské jméno zkoušejícího. Adresa pro testování odezvy pokud máte povolen přístup na uvedenou URL, ponechte výchozí. Případně upravte na URL adresu v internetu, která je z PC dostupná. Maximální čas stažení testu Zadejte dobu, která by měla ve vaší lokalitě být postačující pro stažení vygenerovaného testu. Doba závisí na síťové konektivitě úřadu, respektive konektivitě vyhrazené pro provoz etestů a dále na počtu žadatelů. Maximální doba odezvy V průběhu testu aplikace testuje odezvu zadaných internetových stránek požadavkem na jejich zobrazení. Zadejte dobu, při které má být aplikace, pokud neobdrží odezvu, automaticky ukončena. Adresář logů obvykle ponechte výchozí. Do tohoto výchozího adresáře má aplikace povolen zápis. V případě změny je třeba zajistit právo zápisu a vytváření složek v uvedeném adresáři. Produkční prostředí ponechte výchozí hodnotu True Doba ostrého testu zadejte obvyklou dobu pro složení testu žadatelem, kterou chcete simulovat. Doba pro test na získání ŘO je běžně 30 minut. Způsob použití viz kapitola Simulace času. Doba testu ovládání zadejte obvyklou dobu, kdy uchazeč prochází cvičný test. Řádově může jít o několik minut. Způsob použití viz kapitola Simulace času. Strana 6

7 Doba zadání kódu testu zadejte dobu, za kterou je schopen uchazeč zadat kód testu. Řádově jde o minuty. Způsob použití viz kapitola Simulace času. Počet opakování testu Kolik sad testů je zopakováno. Každý simulovaný uchazeč pak skládá zadaný počet testů po sobě. Počet žadatelů Zadejte počet žadatelů, které chcete současně simulovat. Podle znalosti komunikační infrastruktury zadejte vhodnou hodnotu. Pokud si nejste jisti, doporučujeme začít s hodnotou 1 a podle výsledku testu, tj. zaznamenané odezvy případně hodnotu zvyšovat na reálnou úroveň. Uživatelské jméno zkoušejícího Zadejte uživatelské jméno zkoušejícího, pod kterým je evidován v aplikaci etesty. Toto jméno nalezne zkoušející po přihlášení do aplikace etesty na úvodní stránce Profil uživatele nové aplikace etesty Simulace času Aplikace simuluje činnost uživatele s tím, že vynechává dobu, kdy je aplikace z pohledu komunikace s centrální aplikací etesty neaktivní. Například pro dobu ostrého testu. Pro každý běh aplikace náhodně určí, ve který okamžik se uživatel rozhodne vyhodnotit test. Tento okamžik určí tak, že vezme 25% ze zadané hodnoty parametru a v rámci této doby náhodně zvolí okamžik odeslání. Tedy pokud je například zadána hodnota 20 minut, proběhne akce mezi v rozmezí pěti minut (25% z 20 minut). 4.3 Spuštění testu Před spuštěním testu ověřte parametry pro spuštění testu. Nezapomeňte v parametrech zadat uživatelské jméno zkoušejícího. Spuštění testu se provede stiskem tlačítka Spustit test v nástrojové liště. Spuštěný test je možné v libovolném okamžiku ukončit tlačítkem Zastavit test. V průběhu testu se informace o prováděném testování průběžně zobrazují v pravé části okna aplikace. Je zobrazen seznam obsahující seznam o průběhu podle nastaveného počtu žadatelů. U každého žadatele je zobrazena informace o fázi testu, která právě probíhá. Ve stavovém řádku aplikace je průběžně zobrazována informace o čase při testování dostupnosti zdrojů v internetu. 4.4 Ukončení testu Ukončení testu nastane v případě, že: - Test je podle nastavených parametrů dokončen - Jsou překročeny limity pro běh testu - Je test uživatelem zastaven pomocí tlačítka Zastavit test 4.5 Výsledky testu Po ukončení testu je vhodné výsledky testu odeslat k vyhodnocení. Odeslání se neprovádí automaticky, provádí se stlačením tlačítka Odeslat výsledek. Před odesláním je zobrazeno okno pro zadání doplňujících informací k provedenému testu. V okně je zobrazeno pole pro výběr testovacího protokolu, které je přednastaveno na poslední provedený test. Dále lze zadat další dodatečné informace k testu, jako jsou informace, zda bylo v průběhu zátěžového testu prováděno i uživatelské testování z webového rozhraní a případně informace k uživatelskému testování z tohoto rozhraní. Strana 7

8 Po potvrzení jsou informace odeslány na servery MD, kde proběhne následné interní vyhodnocení z pohledu souběhu testů z jednotlivých zkušebních míst a vlivu tohoto souběhu na dostupnost aplikace obecně. Poznámka: pokud například zapomenete zadat doplňkové informace, je možné odeslání výsledků na server MD lze provést opakovaně. Strana 8

Nová aplikace etesty funkční testování

Nová aplikace etesty funkční testování Nová aplikace etesty funkční testování Verze 0.5 Datum aktualizace 21. 11. 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Nové pojmy pro stávající uživatele aplikace etesty... 2 1.2 Helpdesk... 2 1.3 Zdroje... 2 1.4 Zkratky...

Více

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Aktualizováno: 16.10.2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci etesty... 3 3 Lokální administrátor...

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy. Nová aplikace etesty

Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy. Nová aplikace etesty Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy Nová aplikace etesty Úvod Ministerstvo dopravy Důvod projektu nové aplikace etesty Požadavky samotných

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Přihlášení uživatele do aplikace

Přihlášení uživatele do aplikace Informační systém GRANTY modul hodnocení Vypracováno pro MHMP Přihlášení uživatele do aplikace GRANTY modul Hodnocení vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 23. 8. 2016, verze 1.03

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu Informační systém o státní službě (ISoSS) Verze dokumentu: 1.0 (z 29. 6. 2015) Strana: 1/14 Historie dokumentu Historie revizí Číslo Datum revize Popis revize Změny revize označeny 1.0 29. 6. 2015 Úvodní

Více

Uživatelská příručka: Portál CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Uživatelská příručka: Portál CMS. Centrální místo služeb (CMS) Uživatelská příručka: Portál CMS Centrální místo služeb (CMS) Zpracovali: Petr Lidinský, Jakub Burda Schválil: Ing. Vladimír Velas Ministerstvo vnitra ČR Datum schválení: 20. 04. 2017 Uživatelská příručka:

Více

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore a registrace certifikátů do OS... 3 3 První přihlášení do

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelská příručka RAZR pro OVM

Uživatelská příručka RAZR pro OVM Uživatelská příručka RAZR pro OVM Verze dokumentu: 2 Datum vydání: 20.11 2018 Schválil: Autor: Klasifikace: SZR Pasante Veřejný dokument www.szrcr.cz Strana: 1 / 14 Obsah 1. Úvod... 3 2. Nastavení počítače

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect

Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Vzdálené připojení do sítě ČEZ VPN Cisco AnyConnect Návod pro instalaci klienta pro vzdálené připojení do sítě ČEZ a. s., pomocí sítě Internet pro externí uživatele Verze 1.02 Verze Stručný popis změn

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Než spustíte aktualizaci na verzi 6.8.4. 1) Zálohujte data! zálohování dat provedete v oddíle Služby, Zálohování dat 2) Kam zálohovat data? přesměrujte zálohování

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Aktivace RSA ověření

Aktivace RSA ověření Aktivace RSA ověření Návod jak vygenerovat vlastní PIN pro RSA ověření do vzdáleného VPN připojení externího uživatele do sítě ČEZ pomocí autentizace přes SMS zprávu. Verze 1.00 Verze Stručný popis změn

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10

Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10 Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10 1 Úvodem Přístup k internetu prostřednictvím drátového připojení na pokojích kolejí Jana Opletala

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

SME Terminál + SmeDesktopClient. Instalace. AutoCont CZ a.s.

SME Terminál + SmeDesktopClient. Instalace. AutoCont CZ a.s. SME Terminál + SmeDesktopClient Instalace AutoCont CZ a.s. Strana 1 / 6 1 Úvod Tento dokument popisuje postup nasazení aplikace SMETerminal CIS STK jedná se o webovou část aplikace, která běží na internetovém

Více

Obsah. 1. Instalace... 2

Obsah. 1. Instalace... 2 NÁVOD K INSTALACI MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROGRAMU MEDIA CREATOR verze 1.4 aktualizovaná ke dni 10. 9. 2012 Obsah 1. Instalace... 2 1.1. Před spuštěním instalace... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3.

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE-COM Launcher Manager aplikace vnitrodenního trhu s plynem 1/19 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Jednotný identitní prostor

Jednotný identitní prostor Jednotný identitní prostor k projektu Czech POINT Testovací prostředí Vytvořeno dne: 2. 12. 2013 Aktualizováno: 13. 7. 2018 Verze: 1.4 2013-2018 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Co je to Jednotný identitní

Více

Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows

Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 9) Úvod... 3 Vystavení žádosti o vydání klientského certifikátu... 3 Stažení

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.1.2016 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Informace k přihlášení do aplikace REGIS Obsah

Informace k přihlášení do aplikace REGIS Obsah Informace k přihlášení do aplikace REGIS Obsah 1. Kvalifikovaný certifikát... 2 1.1. Základní informace... 2 1.2. Instalace kvalifikovaného certifikátu... 2 2. Podpůrné certifikáty... 5 2.1. Stažení podpůrných

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB CEB s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné používání čipových karet ve službě ČSOB CEB... 3 2 Instalace SecureStore

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.11 (9. 5. 2014) Vlastník: CEN5800_01 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah 1. Úvod... 3 2. Získání identifikátoru uživatele a jednorázového

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

- PC musí být připojené v lokální síti - je bezpodmínečně nutné, aby aplikace Outlook nebyla aktivní)

- PC musí být připojené v lokální síti - je bezpodmínečně nutné, aby aplikace Outlook nebyla aktivní) (CETIN) INSTALACE nové verze aplikace Entrust (ESP Entrust Security Provider) (určeno k šifrování souborů a podepisování souborů a zabezpečení e-mailu (šifrování, podpis), aplikace umožňuje současné použití

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.12 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

ProID+Q Uživatelská příručka

ProID+Q Uživatelská příručka ProID+Q Uživatelská příručka Verze 1.2 Dokument je řízen správcem řídicích dokumentů PKNU a platná verze je dostupná na dok. serveru PKNU, po vytištění se výtisk stává neřízeným dokumentem. Česká pošta,

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4

MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4 MANUÁL K PROGRAMU EKV verze 1.4 1. ÚVOD Dovolujeme si Vám představit program EKV pro vyplňování výkazů o produkci obalů, který nepotřebuje pro svou činnost MS EXCEL a díky zabudovaným algoritmům omezuje

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská

Více

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ...

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ... Modul RAP Rozhraní pro občany Příručka uživatele od verze 3.74... Obsah 1 Úvod 1.1 Základní vlastnosti a pojmy 1.1.1 Ikony 1.2 První přihlášení 2 Popis práce v aplikaci 2.1 Obecné zásady práce s aplikací

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více