STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÉ TABULKY stěnových kazet"

Transkript

1 STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

2 OBSAH ÚVOD SATCASS 600/100 DX 51D SATCASS 600/100 S 250 GD SATCASS 600/130 DX 51D SATCASS 600/130 S 250 GD SATCASS 600/160 DX 51D SATCASS 600/160 S 250 GD CASSETTE 500/90 S 320 GD CASSETTE 500/100 S 320 GD CASSETTE 500/110 S 320 GD CASSETTE 500/120 S 320 GD CASSETTE 500/130 S 320 GD CASSETTE 500/140 S 320 GD CASSETTE 500/150 S 320 GD CASSETTE 600/90 S 320 GD CASSETTE 600/100 S 320 GD CASSETTE 600/110 S 320 GD CASSETTE 600/120 S 320 GD CASSETTE 600/130 S 320 GD CASSETTE 600/140 S 320 GD CASSETTE 600/150 S 320 GD

3 ÚVOD 1. Předmět výpočtu Statický výpočet je zaměřen na určení průřezových charakteristik a únosností tenkostěnných profi lů - kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160 pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5. 2. Normové předpisy Statický výpočet je proveden v souladu se současně platnými normami: 1.) ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 3.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-3: Obecná pravidla Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profi ly 4.) ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-5: Boulení stěn 3. Podklady Pro výpočet průřezových charakteristik tenkostěnného profi lu kazet typu SATCASS a CASSETTE byly použity schémata profi lu, dodané fi r- mou SATJAM (viz obr. 1 až obr. 17): B Obr. 3 Profi l SATCASS 600/160 Obr. 4 Profi l CASSETTE 500/90 Obr. 5 Profi l CASSETTE 500/ B 98 Obr. 1 Profi l SATCASS 600/100 Obr. 6 Profi l CASSETTE 500/ B 128 Obr. 2 Profi l SATCASS 600/130 Obr. 7 Profi l CASSETTE 500/

4 Obr. 8 Profi l CASSETTE 500/130 Obr. 13 Profi l CASSETTE 600/110 Obr. 9 Profi l CASSETTE 500/140 Obr. 14 Profi l CASSETTE 600/120 Obr. 10 Profi l CASSETTE 500/150 Obr. 15 Profi l CASSETTE 600/130 Obr. 11 Profi l CASSETTE 600/90 Obr. 16 Profi l CASSETTE 600/140 Obr. 12 Profi l CASSETTE 600/100 Obr. 17 Profi l CASSETTE 600/

5 Výpočet je proveden pro materiál S 250 GD (fyb=250 N/ 2 ), S 320 GD (fyb=320 N/ 2 ) a DX 51D (fyb=140 N/ 2 ). Materiálové charakteristiky byly převzaty a jsou dány normou ČSN-EN Objemová hmotnost materiálu byla pro materiál S 250 GD, S 320 GD i DX 51D uvažovaná 7850 kg.m Výpočet průřezových charakteristik Výpočet průřezových charakteristik tenkostěnných profi lů kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 byl proveden podle [3] a [4]. Hodnoty průřezových charakteristik nejsou součástí tohoto dokumentu. Při výpočtu charakteristické hodnoty únosnosti qk není zohledněn mezní stav únosnosti. Za přípustné zatížení daného typu kazety, vyhovující oběma mezním stavům, je tedy nutno považovat menší z dvojice hodnot qd a qk. 6. Omezení daná normou V tabulce 10.6 normy ČSN EN je defi nován rozsah platnosti článku 10.2, týkající se výpočtu kazet. tenkostěnných profi lů musí být v rozsahu 0,75 až 1,5, díky čemuž veškeré kazety tl. 0,7 nesplňují platnost povoleného rozsahu geometrických rozměrů této normy. 5. Určení únosnosti Výpočet únosnosti tenkostěnných profi lů kazet typu SATCASS 600/100; SATCASS 600/130; SATCASS 600/160 pro tloušťky 0,70; 0,75; 0,88 CASSETTE 500/90; CASSETTE 500/100; CASSETTE 500/110; CASSETTE 500/120; CASSETTE 500/130; CASSETTE 500/140; CASSETTE 500/150; CASSETTE 600/90; CASSETTE 600/100; CASSETTE 600/110; CASSETTE 600/120; CASSETTE 600/130; CASSETTE 600/140; CASSETTE 600/150 pro tloušťky 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5, spočívá v určení přípustného rovnoměrného zatížení [ ] (plošné zatížení) pro pozitivní (sání) a negativní (tlak) orientaci kazety. Únosnosti kazet je stanovena s výchozím předpokladem, že volné pásnice profi lů jsou zajištěny proti příčnému vybočení a podélná vzdálenost s 1 mezi spojovacími prostředky, zajišťujícími příčné podepření úzkých pásnic, je menší nebo rovna 300. Všechny únosnosti dle mezního stavu únosnosti jsou v tabulkách uvedeny v návrhových hodnotách qd. Maximální zatížení pro limitní deformaci (mezní stav použitelnosti) je uvedeno v charakteristických hodnotách qk. Při výpočtu byl zohledněn vliv šířky podpor. Výpočetní model je tvořen prostým nosníkem (šířka podpory 60 ) s rozpětím od 2,5 m (3 m) do 8,5 m odstupňovaným po 50 cm (25 cm) a spojitým nosníkem o dvou a třech polích stejného rozpětí (šířka krajní podpory b = 60, šířka vnitřní podpory b = 140 ) s rozpětím polí od 2,5 m (3 m) do 8,5 m odstupňovaným po 50 cm (25 cm). Limitní deformace kazet byla uvažována v hodnotách L/150 a L/200. Tabelované hodnoty únosnosti jsou uvedeny včetně vlastní tíhy plechu. Skutečná hodnota užitného rovnoměrného zatížení kazety je menší o hodnotu vlastní tíhy, jež je v tabulkách uvedena v buňce

6 SATCASS 600/100 Povrchová úprava B PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 100 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce trapézový profil konstrukce trapézový profil - 6 -

7 SATCASS 600/100 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,48 1,70 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 1 q d 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 2 l/150 1,77 1,21 0,88 0,67 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,77 1,21 0,88 0,67 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,07 1,41 1,03 0,78 0,61 0,49 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,07 1,41 1,03 0,78 0,61 0,49 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 1,61 1,10 0,80 0,60 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 2 l/150 1,07 0,73 0,53 0,40 0,32 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 3 l/200 1,07 0,73 0,53 0,40 0,32 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 1 q d 1,87 1,27 0,92 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 2 l/150 1,24 0,85 0,62 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 3 l/200 1,24 0,85 0,62 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 1 q d 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13-7 -

8 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,01 1,37 1,00 0,76 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 2 l/150 1,34 0,92 0,66 0,50 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 3 l/200 1,34 0,92 0,66 0,50 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 1 q d 2,33 1,59 1,15 0,88 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 2 l/150 1,56 1,06 0,77 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 3 l/200 1,56 1,06 0,77 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 1 q d 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 1,60 1,09 0,79 0,60 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 2 l/150 1,06 0,73 0,53 0,40 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 3 l/200 1,06 0,73 0,53 0,40 0,31 0,25 0,21 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 1 q d 1,85 1,26 0,92 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 2 l/150 1,23 0,84 0,61 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 3 l/200 1,23 0,84 0,61 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 1 q d 2,48 1,70 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,12 3 l/200 1,66 1,13 0,82 0,62 0,49 0,39 0,32 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09-8 -

9 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,67 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 1 q d 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 2 l/150 1,79 1,22 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,79 1,22 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 3,13 2,13 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 2 l/150 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 3 l/200 2,09 1,42 1,03 0,78 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,52 1,72 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 2 l/150 1,68 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 3 l/200 1,68 1,14 0,83 0,63 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 1 q d 2,92 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 2 l/150 1,94 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,94 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 1 q d 3,91 2,67 1,94 1,47 1,15 0,93 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31 2 l/150 2,61 1,78 1,29 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 3 l/200 2,61 1,78 1,29 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,25 0,21 0,17-9 -

10 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 100 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce trapézový profil konstrukce trapézový profil

11 SATCASS 600/100 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36 2 l/150 2,96 2,02 1,47 1,11 0,87 0,70 0,58 0,48 0,41 0,35 0,28 0,23 0,19 3 l/200 2,96 2,02 1,47 1,11 0,87 0,70 0,55 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 1 q d 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,16 2,16 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,30 0,25 0,20 3 l/200 3,16 2,16 1,57 1,19 0,93 0,75 0,58 0,45 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 1 q d 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,08 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,70 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,43 0,35 0,29 0,24 3 l/200 3,70 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,68 0,52 0,41 0,32 0,26 0,22 0,18 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,02 2,06 1,49 1,13 0,89 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 2 l/150 2,01 1,37 0,99 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 3 l/200 2,01 1,37 0,99 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 1 q d 3,50 2,38 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 2 l/150 2,33 1,59 1,15 0,87 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 3 l/200 2,33 1,59 1,15 0,87 0,69 0,55 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 1 q d 4,78 3,26 2,36 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,18 2,17 1,57 1,19 0,94 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 3 l/200 3,18 2,17 1,57 1,19 0,94 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,

12 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,51 1,71 1,24 0,94 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,37 2,98 2,16 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 3 l/200 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 1 q d 5,97 4,07 2,95 2,24 1,76 1,41 1,16 0,97 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 2 l/150 3,98 2,71 1,97 1,49 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 3 l/200 3,98 2,71 1,97 1,49 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,99 2,04 1,48 1,13 0,88 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 2 l/150 1,99 1,36 0,99 0,75 0,59 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 3 l/200 1,99 1,36 0,99 0,68 0,47 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 1 q d 3,47 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 2 l/150 2,31 1,58 1,15 0,87 0,68 0,50 0,38 0,29 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 3 l/200 2,31 1,58 1,15 0,76 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 1 q d 4,74 3,23 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,16 2,16 1,57 1,19 0,92 0,66 0,49 0,38 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 3 l/200 3,16 2,16 1,51 0,99 0,69 0,50 0,37 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,

13 SATCASS 600/100 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,47 3,05 2,21 1,68 1,32 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 2 l/150 2,98 2,03 1,47 1,12 0,88 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,31 0,26 0,21 3 l/200 2,98 2,03 1,47 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16 1 q d 4,78 3,26 2,37 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,19 2,17 1,58 1,20 0,94 0,76 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,24 3 l/200 3,19 2,17 1,58 1,20 0,94 0,76 0,62 0,52 0,41 0,32 0,26 0,22 0,18 1 q d 5,59 3,81 2,76 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,73 2,54 1,84 1,40 1,10 0,88 0,73 0,61 0,52 0,44 0,39 0,34 0,30 3 l/200 3,73 2,54 1,84 1,40 1,10 0,88 0,73 0,61 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,081 0,75 0,087 0,88 0,102 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,14 2,14 1,55 1,18 0,92 0,74 0,61 0,49 0,38 0,31 0,25 0,20 0,17 3 l/200 3,14 2,14 1,55 1,18 0,90 0,65 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 1 q d 5,46 3,73 2,70 2,05 1,61 1,29 1,06 0,89 0,76 0,65 0,57 0,50 0,44 2 l/150 3,64 2,48 1,80 1,37 1,07 0,86 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 3 l/200 3,64 2,48 1,80 1,37 1,00 0,72 0,54 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 1 q d 6,99 4,76 3,46 2,62 2,06 1,65 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,56 2 l/150 4,66 3,18 2,30 1,75 1,37 1,10 0,91 0,72 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 3 l/200 4,66 3,18 2,30 1,75 1,31 0,94 0,70 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,

14 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 130 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

15 SATCASS 600/130 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,72 2,54 1,85 1,40 1,10 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,48 1,69 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,48 1,69 1,23 0,93 0,73 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 3,98 2,72 1,97 1,50 1,18 0,95 0,78 0,65 0,55 0,48 0,41 0,36 0,32 2 l/150 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 3 l/200 2,66 1,81 1,32 1,00 0,78 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 1 q d 4,66 3,18 2,31 1,75 1,38 1,11 0,91 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,38 2 l/150 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,10 2,12 1,54 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,59 1,77 1,28 0,97 0,76 0,61 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 2 l/150 1,73 1,18 0,85 0,65 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,73 1,18 0,85 0,65 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 1 q d 2,94 2,01 1,46 1,10 0,87 0,70 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 2 l/150 1,96 1,34 0,97 0,74 0,58 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,96 1,34 0,97 0,74 0,58 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 1 q d 3,28 2,23 1,62 1,23 0,96 0,78 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 2 l/150 2,18 1,49 1,08 0,82 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 3 l/200 2,18 1,49 1,08 0,82 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,

16 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,24 2,21 1,60 1,21 0,95 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,26 2 l/150 2,16 1,47 1,07 0,81 0,64 0,51 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 3 l/200 2,16 1,47 1,07 0,81 0,64 0,51 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 1 q d 3,68 2,51 1,82 1,38 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 2 l/150 2,45 1,67 1,21 0,92 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 3 l/200 2,45 1,67 1,21 0,92 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 1 q d 4,10 2,79 2,03 1,54 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,33 2 l/150 2,73 1,86 1,35 1,02 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 3 l/200 2,73 1,86 1,35 1,02 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 2,57 1,75 1,27 0,97 0,76 0,61 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 2 l/150 1,71 1,17 0,85 0,64 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 3 l/200 1,71 1,17 0,85 0,64 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 1 q d 2,92 1,99 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 2 l/150 1,95 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 3 l/200 1,95 1,33 0,96 0,73 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 1 q d 3,25 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 2 l/150 2,17 1,48 1,07 0,82 0,64 0,52 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17 3 l/200 2,17 1,48 1,07 0,82 0,64 0,52 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,

17 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,75 2,56 1,86 1,41 1,10 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,50 1,71 1,24 0,94 0,74 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,02 2,74 1,99 1,51 1,18 0,95 0,78 0,65 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 2 l/150 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 3 l/200 2,68 1,83 1,32 1,00 0,79 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 1 q d 4,70 3,20 2,32 1,76 1,38 1,11 0,91 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,13 2,14 1,55 1,17 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,05 2,76 2,00 1,52 1,19 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 2 l/150 2,70 1,84 1,34 1,01 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 3 l/200 2,70 1,84 1,34 1,01 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 1 q d 4,60 3,14 2,27 1,72 1,35 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 2 l/150 3,06 2,09 1,52 1,15 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 3 l/200 3,06 2,09 1,52 1,15 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 1 q d 5,12 3,49 2,53 1,92 1,51 1,21 1,00 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41 2 l/150 3,41 2,33 1,69 1,28 1,00 0,81 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27 3 l/200 3,41 2,33 1,69 1,28 1,00 0,81 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31 0,

18 SATCASS 600/ B Povrchová úprava PE 15 Zn polyestersat 15 μm pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 130 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

19 SATCASS 600/130 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,65 4,54 3,30 2,50 1,96 1,58 1,30 1,09 0,92 0,80 0,69 0,61 0,54 2 l/150 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36 3 l/200 4,43 3,03 2,20 1,67 1,31 1,05 0,87 0,73 0,62 0,49 0,40 0,33 0,27 1 q d 7,11 4,86 3,53 2,68 2,10 1,69 1,39 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,57 2 l/150 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,74 3,24 2,35 1,78 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 1 q d 8,32 5,68 4,12 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,16 1,00 0,86 0,76 0,67 2 l/150 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 3 l/200 5,54 3,79 2,75 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,89 3,33 2,42 1,83 1,44 1,16 0,95 0,80 0,68 0,58 0,51 0,44 0,39 2 l/150 3,26 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 3 l/200 3,26 2,22 1,61 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 1 q d 5,65 3,85 2,80 2,12 1,66 1,34 1,10 0,92 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 3 l/200 3,77 2,57 1,86 1,41 1,11 0,89 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 1 q d 8,03 5,48 3,97 3,01 2,36 1,90 1,56 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 2 l/150 5,36 3,65 2,65 2,01 1,58 1,27 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,49 0,43 3 l/200 5,36 3,65 2,65 2,01 1,58 1,27 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,49 0,

20 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,11 4,16 3,02 2,29 1,80 1,45 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,49 2 l/150 4,07 2,78 2,01 1,53 1,20 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 3 l/200 4,07 2,78 2,01 1,53 1,20 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 1 q d 7,07 4,82 3,49 2,65 2,08 1,67 1,38 1,15 0,98 0,84 0,73 0,64 0,57 2 l/150 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,71 3,21 2,33 1,77 1,39 1,12 0,92 0,77 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 1 q d 10,04 6,85 4,97 3,77 2,95 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 2 l/150 6,69 4,56 3,31 2,51 1,97 1,59 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 3 l/200 6,69 4,56 3,31 2,51 1,97 1,59 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,84 3,31 2,40 1,82 1,43 1,15 0,95 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 2 l/150 3,23 2,21 1,60 1,22 0,95 0,77 0,63 0,53 0,43 0,34 0,27 0,23 0,19 3 l/200 3,23 2,21 1,60 1,22 0,95 0,72 0,53 0,41 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 1 q d 5,60 3,83 2,78 2,11 1,65 1,33 1,10 0,92 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,74 2,55 1,85 1,41 1,10 0,89 0,73 0,61 0,48 0,38 0,31 0,25 0,21 3 l/200 3,74 2,55 1,85 1,41 1,10 0,80 0,60 0,46 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16 1 q d 7,97 5,44 3,95 3,00 2,35 1,89 1,56 1,31 1,11 0,95 0,83 0,73 0,64 2 l/150 5,31 3,63 2,63 2,00 1,57 1,26 1,04 0,80 0,63 0,50 0,40 0,33 0,28 3 l/200 5,31 3,63 2,63 2,00 1,47 1,06 0,79 0,60 0,47 0,37 0,30 0,25 0,

21 SATCASS 600/130 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 6,70 4,57 3,32 2,51 1,97 1,59 1,31 1,09 0,93 0,80 0,69 0,61 0,54 2 l/150 4,47 3,05 2,21 1,68 1,31 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 3 l/200 4,47 3,05 2,21 1,68 1,31 1,06 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,41 0,34 1 q d 7,17 4,89 3,55 2,69 2,11 1,70 1,40 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,58 2 l/150 4,78 3,26 2,36 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 3 l/200 4,78 3,26 2,36 1,79 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 1 q d 8,39 5,72 4,15 3,15 2,47 1,99 1,63 1,37 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 2 l/150 5,59 3,81 2,77 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 3 l/200 5,59 3,81 2,77 2,10 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,086 0,75 0,092 0,88 0,109 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,63 5,21 3,78 2,86 2,25 1,81 1,49 1,24 1,06 0,91 0,79 0,69 0,61 2 l/150 5,09 3,47 2,52 1,91 1,50 1,21 0,99 0,83 0,70 0,61 0,52 0,43 0,36 3 l/200 5,09 3,47 2,52 1,91 1,50 1,21 0,99 0,78 0,61 0,48 0,39 0,32 0,27 1 q d 8,83 6,02 4,37 3,31 2,60 2,09 1,72 1,44 1,22 1,05 0,91 0,80 0,71 2 l/150 5,89 4,01 2,91 2,21 1,73 1,39 1,15 0,96 0,81 0,70 0,58 0,48 0,40 3 l/200 5,89 4,01 2,91 2,21 1,73 1,39 1,14 0,87 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 1 q d 10,48 7,15 5,19 3,93 3,08 2,48 2,04 1,71 1,45 1,25 1,08 0,95 0,84 2 l/150 6,99 4,77 3,46 2,62 2,06 1,66 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,52 3 l/200 6,99 4,77 3,46 2,62 2,06 1,66 1,36 1,14 0,90 0,71 0,58 0,47 0,

22 SATCASS 600/ Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink B 158 AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 160 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál DX 51D podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

23 SATCASS 600/160 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,17 3,53 2,56 1,95 1,53 1,23 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 2 l/150 3,45 2,35 1,71 1,30 1,02 0,82 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28 3 l/200 3,45 2,35 1,71 1,30 1,02 0,82 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28 1 q d 5,53 3,78 2,74 2,08 1,63 1,32 1,08 0,91 0,77 0,66 0,58 0,50 0,45 2 l/150 3,69 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 3 l/200 3,69 2,52 1,83 1,39 1,09 0,88 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 1 q d 6,47 4,42 3,21 2,44 1,91 1,54 1,27 1,06 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 2 l/150 4,32 2,95 2,14 1,62 1,27 1,03 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 3 l/200 4,32 2,95 2,14 1,62 1,27 1,03 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,81 2,60 1,89 1,43 1,12 0,90 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,35 0,31 2 l/150 2,54 1,73 1,26 0,95 0,75 0,60 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,54 1,73 1,26 0,95 0,75 0,60 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,40 3,00 2,17 1,65 1,29 1,04 0,86 0,72 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,93 2,00 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 3 l/200 2,93 2,00 1,45 1,10 0,86 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 1 q d 5,26 3,59 2,60 1,97 1,55 1,25 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,48 0,42 2 l/150 3,51 2,39 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,51 2,39 1,73 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,32 0,

24 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 4,77 3,25 2,36 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 2 l/150 3,18 2,17 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 3 l/200 3,18 2,17 1,57 1,19 0,93 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 1 q d 5,50 3,75 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,90 0,76 0,65 0,57 0,50 0,44 2 l/150 3,66 2,50 1,81 1,37 1,08 0,87 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 3 l/200 3,66 2,50 1,81 1,37 1,08 0,87 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 1 q d 6,57 4,48 3,25 2,47 1,93 1,56 1,28 1,07 0,91 0,78 0,68 0,60 0,53 2 l/150 4,38 2,99 2,17 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 3 l/200 4,38 2,99 2,17 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 3,78 2,58 1,87 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 2 l/150 2,52 1,72 1,25 0,95 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 3 l/200 2,52 1,72 1,25 0,95 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 1 q d 4,36 2,98 2,16 1,64 1,29 1,04 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 2 l/150 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,27 0,23 3 l/200 2,91 1,99 1,44 1,09 0,86 0,69 0,57 0,48 0,40 0,35 0,30 0,27 0,23 1 q d 5,21 3,56 2,59 1,96 1,54 1,24 1,02 0,85 0,73 0,62 0,54 0,48 0,42 2 l/150 3,48 2,37 1,72 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,48 2,37 1,72 1,31 1,03 0,83 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,

25 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,21 3,55 2,58 1,96 1,53 1,23 1,02 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 2 l/150 3,48 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 3 l/200 3,48 2,37 1,72 1,30 1,02 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 1 q d 5,58 3,80 2,76 2,09 1,64 1,32 1,09 0,91 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 2 l/150 3,72 2,54 1,84 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 3 l/200 3,72 2,54 1,84 1,39 1,09 0,88 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 1 q d 6,53 4,45 3,23 2,45 1,92 1,55 1,27 1,06 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 2 l/150 4,35 2,97 2,15 1,63 1,28 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 3 l/200 4,35 2,97 2,15 1,63 1,28 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 5,96 4,06 2,95 2,23 1,75 1,41 1,16 0,97 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 2 l/150 3,97 2,71 1,96 1,49 1,17 0,94 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 3 l/200 3,97 2,71 1,96 1,49 1,17 0,94 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 1 q d 6,87 4,69 3,40 2,58 2,02 1,63 1,34 1,12 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 2 l/150 4,58 3,12 2,27 1,72 1,35 1,08 0,89 0,75 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 3 l/200 4,58 3,12 2,27 1,72 1,35 1,08 0,89 0,75 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 1 q d 8,16 5,56 4,04 3,06 2,40 1,93 1,59 1,33 1,13 0,97 0,84 0,74 0,65 2 l/150 5,44 3,71 2,69 2,04 1,60 1,29 1,06 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,44 3 l/200 5,44 3,71 2,69 2,04 1,60 1,29 1,06 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,

26 SATCASS 600/ Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink B 158 AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 600 Celková výška 160 0,7; 0,75; 0,88 Min. délka 3 m Max. délka 12 m Materiál S 250 GD podle EN Technické schválení ES prohlášení o shodě 05/2009 Česká norma ČSN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

27 SATCASS 600/160 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 9,23 6,30 4,58 3,47 2,73 2,20 1,81 1,51 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 2 l/150 6,15 4,20 3,05 2,32 1,82 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 3 l/200 6,15 4,20 3,05 2,32 1,82 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,45 1 q d 9,88 6,75 4,90 3,72 2,92 2,35 1,93 1,62 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 2 l/150 6,59 4,50 3,27 2,48 1,94 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,60 0,53 3 l/200 6,59 4,50 3,27 2,48 1,94 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,49 1 q d 11,56 7,89 5,73 4,35 3,41 2,75 2,26 1,89 1,61 1,38 1,20 1,05 0,93 2 l/150 7,71 5,26 3,82 2,90 2,28 1,83 1,51 1,26 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 3 l/200 7,71 5,26 3,82 2,90 2,28 1,83 1,51 1,26 1,07 0,92 0,80 0,68 0,57 Spojitý nosník o dvou polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,18 4,90 3,55 2,69 2,11 1,70 1,40 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,58 2 l/150 4,79 3,27 2,37 1,80 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 3 l/200 4,79 3,27 2,37 1,80 1,41 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 1 q d 8,28 5,65 4,10 3,11 2,44 1,96 1,61 1,35 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66 2 l/150 5,52 3,77 2,73 2,07 1,62 1,31 1,08 0,90 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 3 l/200 5,52 3,77 2,73 2,07 1,62 1,31 1,08 0,90 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 1 q d 12,06 8,23 5,97 4,52 3,55 2,86 2,35 1,97 1,67 1,44 1,25 1,09 0,97 2 l/150 8,04 5,48 3,98 3,02 2,37 1,90 1,57 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 3 l/200 8,04 5,48 3,98 3,02 2,37 1,90 1,57 1,31 1,11 0,96 0,83 0,73 0,

28 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o třech polích S SÁNÍ ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 8,98 6,12 4,44 3,37 2,64 2,13 1,75 1,46 1,24 1,07 0,93 0,81 0,72 2 l/150 5,99 4,08 2,96 2,25 1,76 1,42 1,17 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 3 l/200 5,99 4,08 2,96 2,25 1,76 1,42 1,17 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 1 q d 10,36 7,06 5,12 3,88 3,05 2,45 2,02 1,69 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 2 l/150 6,90 4,71 3,41 2,59 2,03 1,63 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,63 0,55 3 l/200 6,90 4,71 3,41 2,59 2,03 1,63 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,63 0,55 1 q d 15,08 10,28 7,46 5,66 4,44 3,57 2,94 2,46 2,09 1,79 1,56 1,37 1,21 2 l/150 10,05 6,86 4,97 3,77 2,96 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 3 l/200 10,05 6,86 4,97 3,77 2,96 2,38 1,96 1,64 1,39 1,20 1,04 0,91 0,81 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 7,12 4,86 3,53 2,68 2,10 1,69 1,39 1,17 0,99 0,85 0,74 0,65 0,57 2 l/150 4,75 3,24 2,35 1,79 1,40 1,13 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,42 0,35 3 l/200 4,75 3,24 2,35 1,79 1,40 1,13 0,93 0,75 0,59 0,47 0,38 0,31 0,26 1 q d 8,21 5,61 4,07 3,09 2,43 1,95 1,61 1,35 1,14 0,98 0,85 0,75 0,66 2 l/150 5,48 3,74 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57 0,47 0,39 3 l/200 5,48 3,74 2,72 2,06 1,62 1,30 1,07 0,85 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 1 q d 11,96 8,17 5,93 4,50 3,53 2,85 2,34 1,96 1,66 1,43 1,24 1,09 0,97 2 l/150 7,98 5,45 3,95 3,00 2,35 1,90 1,56 1,31 1,11 0,93 0,75 0,62 0,51 3 l/200 7,98 5,45 3,95 3,00 2,35 1,90 1,47 1,12 0,88 0,70 0,57 0,46 0,

29 SATCASS 600/160 Spojitý nosník o dvou polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 9,31 6,35 4,60 3,49 2,74 2,20 1,81 1,52 1,29 1,11 0,96 0,84 0,75 2 l/150 6,21 4,23 3,07 2,33 1,83 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 3 l/200 6,21 4,23 3,07 2,33 1,83 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,56 0,50 1 q d 9,96 6,79 4,93 3,74 2,93 2,36 1,94 1,62 1,38 1,19 1,03 0,90 0,80 2 l/150 6,64 4,53 3,28 2,49 1,95 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 3 l/200 6,64 4,53 3,28 2,49 1,95 1,57 1,29 1,08 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 1 q d 11,66 7,95 5,76 4,37 3,43 2,76 2,27 1,90 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 2 l/150 7,77 5,30 3,84 2,91 2,29 1,84 1,51 1,27 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 3 l/200 7,77 5,30 3,84 2,91 2,29 1,84 1,51 1,27 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 Spojitý nosník o třech polích T TLAK ,70 0,092 0,75 0,098 0,88 0,115 Přípustné rovnoměrné zatížení [ ] pro pole rozpětí L [m] 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 1 q d 11,22 7,65 5,55 4,21 3,30 2,66 2,19 1,83 1,55 1,34 1,16 1,02 0,90 2 l/150 7,48 5,10 3,70 2,81 2,20 1,77 1,46 1,22 1,04 0,89 0,77 0,68 0,60 3 l/200 7,48 5,10 3,70 2,81 2,20 1,77 1,46 1,22 1,04 0,89 0,72 0,59 0,49 1 q d 12,45 8,49 6,16 4,67 3,66 2,95 2,43 2,03 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 2 l/150 8,30 5,66 4,11 3,11 2,44 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,86 0,75 0,67 3 l/200 8,30 5,66 4,11 3,11 2,44 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,81 0,66 0,55 1 q d 14,57 9,94 7,21 5,46 4,29 3,45 2,84 2,38 2,02 1,73 1,51 1,32 1,17 2 l/150 9,71 6,62 4,80 3,64 2,86 2,30 1,89 1,58 1,34 1,16 1,00 0,88 0,78 3 l/200 9,71 6,62 4,80 3,64 2,86 2,30 1,89 1,58 1,34 1,16 1,00 0,88 0,

30 CASSETTE 500/90 Povrchová úprava PE 15 polyestersat 15 μm Zn pozink AlZn aluzinek Technická data Celková šířka (B) 500 Celková výška 90 0,7; 0,75; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 Min. délka 2 m Max. délka 12 m Materiál S 320 GD dle EN Technické schválení Prohlášení o shodě 9/05/2009 CE Polská norma PN-EN Řádek 1: Maximální zatížení mezní stav únosnosti (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 2: Maximální zatížení mezní stav použitelnosti při průhybu f = l/150 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) Řádek 3: Maximální zatížení při průhybu f = l/200 (s materiálovým součinitelem bezpečnosti = 1,0) T TLAK konstrukce konstrukce

31 CASSETTE 500/90 Prostý nosník S SÁNÍ 0,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,74 2,33 2,01 1,75 1,54 1,36 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 0,36 0,34 2 l/150 2,72 2,15 1,74 1,42 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 3 l/200 2,10 1,66 1,34 1,10 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 1 q d 2,99 2,54 2,19 1,91 1,68 1,49 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,81 0,74 0,69 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,37 2 l/150 2,98 2,36 1,91 1,56 1,29 1,08 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 3 l/200 2,31 1,83 1,47 1,20 0,99 0,83 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 1 q d 3,71 3,15 2,71 2,35 2,06 1,83 1,63 1,46 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 2 l/150 3,71 3,03 2,43 1,98 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 3 l/200 3,00 2,36 1,89 1,54 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 1 q d 4,43 3,76 3,23 2,81 2,46 2,17 1,93 1,73 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 0,99 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 2 l/150 4,43 3,76 3,02 2,46 2,02 1,68 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,59 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 3 l/200 3,73 2,92 2,33 1,89 1,55 1,29 1,09 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 1 q d 6,03 5,12 4,40 3,82 3,35 2,96 2,63 2,35 2,12 1,92 1,74 1,59 1,46 1,34 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76 0,72 2 l/150 6,03 5,12 4,40 3,61 2,96 2,45 2,06 1,74 1,49 1,28 1,11 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 3 l/200 5,53 4,32 3,43 2,77 2,26 1,88 1,57 1,33 1,13 0,97 0,84 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 1 q d 7,55 6,44 5,55 4,84 4,25 3,76 3,36 3,01 2,72 2,46 2,23 2,04 1,87 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,11 1,04 0,97 0,91 2 l/150 7,55 6,44 5,55 4,74 3,91 3,27 2,76 2,35 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 3 l/200 6,96 5,49 4,41 3,59 2,96 2,48 2,09 1,78 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 Spojitý nosník o dvou polích ,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 2 l/150 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 3 l/200 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,28 0,26 0,24 1 q d 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 2 l/150 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 3 l/200 2,43 2,07 1,79 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26 1 q d 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 2 l/150 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 3 l/200 3,10 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 1 q d 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 2 l/150 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 3 l/200 3,64 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 1 q d 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 2 l/150 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 3 l/200 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,77 0,70 0,63 0,58 0,52 1 q d 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 2 l/150 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 3 l/200 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,92 0,83 0,75 0,

32 CASSETTE 500/90 Spojitý nosník o třech polích ,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,57 0,53 0,49 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 2 l/150 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 3 l/200 2,63 2,25 1,94 1,69 1,49 1,32 1,17 1,00 0,87 0,75 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 1 q d 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,53 0,49 0,46 0,43 0,41 0,38 2 l/150 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,82 0,72 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 3 l/200 3,03 2,59 2,24 1,95 1,72 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 1 q d 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 2 l/150 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,96 1,75 1,57 1,42 1,29 1,17 1,02 0,91 0,80 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 3 l/200 3,87 3,31 2,87 2,51 2,21 1,94 1,64 1,40 1,20 1,04 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 1 q d 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 0,72 0,67 0,63 0,60 2 l/150 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,25 1,10 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,43 0,39 3 l/200 4,55 3,86 3,36 2,94 2,60 2,32 2,01 1,70 1,47 1,27 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30 1 q d 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,76 2 l/150 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,38 1,23 1,09 0,98 0,88 0,80 0,72 0,65 0,60 0,54 3 l/200 6,52 5,52 4,72 4,09 3,57 3,14 2,79 2,47 2,10 1,81 1,57 1,37 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 1 q d 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,97 2,68 2,44 2,22 2,03 1,87 1,72 1,59 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98 2 l/150 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,97 2,68 2,44 2,22 2,03 1,87 1,65 1,47 1,31 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 3 l/200 8,60 7,23 6,21 5,38 4,71 4,16 3,69 3,30 2,85 2,45 2,12 1,84 1,61 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 Prostý nosník T TLAK 0,70 0,084 0,75 0,090 0,88 0,106 1,00 0,120 1,25 0,150 1,50 0,180 1 q d 1,80 1,66 1,54 1,35 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 2 l/150 1,80 1,66 1,54 1,35 1,19 1,06 0,92 0,80 0,71 0,62 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 3 l/200 1,80 1,66 1,46 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 1 q d 2,05 1,89 1,76 1,56 1,37 1,22 1,09 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 2 l/150 2,05 1,89 1,76 1,56 1,37 1,22 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 3 l/200 2,05 1,89 1,65 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 1 q d 2,79 2,57 2,29 2,00 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 2 l/150 2,79 2,57 2,29 2,00 1,75 1,47 1,26 1,08 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,20 3 l/200 2,79 2,41 1,96 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 1 q d 3,56 3,09 2,69 2,36 2,08 1,85 1,66 1,49 1,35 1,23 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 2 l/150 3,56 3,09 2,69 2,28 1,92 1,63 1,39 1,19 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22 3 l/200 3,26 2,54 2,08 1,73 1,45 1,22 1,04 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 1 q d 5,21 4,41 3,78 3,27 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,03 0,95 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 2 l/150 5,21 4,41 3,78 3,27 2,70 2,22 1,84 1,53 1,29 1,09 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 3 l/200 5,21 4,03 3,18 2,53 2,04 1,67 1,38 1,15 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 1 q d 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,33 2,96 2,64 2,38 2,15 1,95 1,78 1,63 1,49 1,37 1,27 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 2 l/150 6,88 5,78 4,96 4,31 3,77 3,20 2,68 2,26 1,91 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 3 l/200 6,88 5,71 4,50 3,65 2,96 2,43 2,02 1,69 1,43 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,

SAT50/260. Povrchová úprava. Technická data vzorník barev výrobce POZITIV NEGATIV. PS 15 PS 25. AlZn aluzinek. MAT satmat.

SAT50/260. Povrchová úprava. Technická data vzorník barev výrobce POZITIV NEGATIV.   PS 15 PS 25. AlZn aluzinek. MAT satmat. ovrchová úprava S 15 polyestersat 15 μm Zn pozink S 25 polyestersat 25 μm MAT satmat 35 μm UR satpur 50 μm AlZn aluzinek HS Colorcoat HS 200 Technická data Barevnost vzorník barev výrobce Šířka vstupu

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM Statické tabulky trapézových plechů SATJAM ÚVOD TABULKY CHARAKTERISTICKÝCH ÚOSOSTÍ TRAÉZOVÝCH LECHŮ Zpracovatelé dr hab. inż. Rafał J. Garncarek mgr inż. Krzysztof Kociatkiewicz Ing. Kamila Chocholová

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM Statické tabulky trapézových plechů SATJAM ÚVOD TABULKY CHARAKTERISTICKÝCH ÚNOSNOSTÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ Zpracovatelé dr hab. inż. Rafał J. Garncarek mgr inż. Krzysztof Kociatkiewicz Ing. Kamila Chocholová

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Trapézy T-8. Karta výrobku Rabka-Zdrój. T: F:

Trapézy T-8. Karta výrobku Rabka-Zdrój.   T: F: Trapézy T8 Karta výrobku 34700 RabkaZdrój 619 načtete si QR kód a prohlédněte si 3D model Všeobecné informace Trapézová krytina je výjimečná díky své jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovat

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Trapézy. T-14 plus. Karta výrobku Rabka-Zdrój. T: F:

Trapézy. T-14 plus. Karta výrobku Rabka-Zdrój.   T: F: Trapézy T-14 plus Karta výrobku 34-700 Rabka-Zdrój 619 načtete si QR kód a prohlédněte si 3D model Všeobecné informace Trapézová krytina je výjimečná díky své jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje

Více

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil 4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet zatížení stropní deska Skladbu podlahy a hodnotu užitného zatížení převezměte z 1. úlohy. Uvažujte tloušťku ŽB desky, kterou jste sami navrhli ve 3.

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Trapézy. T-18 plus. Karta výrobku. T: model. načtete si QR kód a 617 prohlédněte si 3D

Trapézy. T-18 plus. Karta výrobku. T: model.   načtete si QR kód a 617 prohlédněte si 3D Trapézy T-18 plus Karta výrobku načtete si QR kód a 617 prohlédněte si 3D T: +420 569 333 701 model strechy@blachotrapez.cz www.blachotrapez.eu Všeobecné informace opláštení stěn. Technické údaje Celková

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY

TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY Trapézové profily a fasádní systémy Trapézové profi ly SATJAM nacházejí uplatnění při konstrukci střešních plášťů jako střešní krytina i jako nosný konstrukční prvek

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

TR 160/250 HL. strong stronger strongest. Rozpon až do 9,00 m 1 PERFO. Úspora na materiálu až 25% Novinka! Požární odolnost: REI60

TR 160/250 HL. strong stronger strongest. Rozpon až do 9,00 m 1 PERFO. Úspora na materiálu až 25% Novinka! Požární odolnost: REI60 TR 160/250 HL strong stronger strongest Rozpon až do 9,00 m 1 Úspora na materiálu až 25% Požární odolnost: REI60 1 2 PERFO Novinka! 1 2 Pro další informace nás prosím, kontaktujte. Porovnávací studie udělaná

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0 Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM verze 6.0 Ostrava, 2016 1 Obsah: 1. Úvod 2. Základní popis programu 3. Instalace programu 4. Funkce programu 5. Výsledky 6. Upozorňující

Více

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY

TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNÍ SYSTÉMY Trapézové profily a fasádní systémy Trapézové profi ly SATJAM nacházejí uplatnění při konstrukci střešních plášťů jako střešní krytina i jako nosný konstrukční prvek

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění CEMVIN CEMVIN FORM - Desky pro konstrukce ztraceného bednění Vysoká pevnost Třída reakce na oheň A1 Mrazuvzdornost Vysoká pevnost v ohybu Vhodné do vlhkého

Více

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 STATICKÉ PARAMETRY - 1.ČÁST Schéma Nosné izolační ložisko NIL Y-G 20 EX (krytí 20+30) pro balkóny ze systému NEICO výšky 200 mm 2ФR10+2ФR10 balkón 200 mm strop 80 mm

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 PODKLADY DO CVIČENÍ AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Akademický rok 2018/19, LS Obsah Technické normy... - 3 - Dispozice železničního mostu... - 3-2.1 Půdorysné uspořádání... - 3-2.2

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely

Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely Michal Jandera České vysoké učení technické v Praze Obsah prezentace sendvičovým panelem

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Obsah Stanovení pérové konstanty poddajné podpory... - 3-1.1 Princip stanovení

Více

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1 Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více