S čím hospodaří město v letošním roce?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S čím hospodaří město v letošním roce?"

Transkript

1 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne rozpočet pro rok Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. Příjmy města tvoří zejména daňové příjmy, které zahrnují i místní poplatky a příjmy z pronájmu. V roce 2006 se dále očekávají příjmy z prodeje kapitálového majetku, a to pozemků ve výši 640 tis. Kč a Bistra Kaštanová ve výši minimálně 1 mil. Kč. Globální dotace, kterou poskytuje Krajský úřad v Plzni, zahrnuje dotaci na Domov důchodců ve výši 6,725 tis. Kč, což představuje částku Kč na obyvatele. Školství je dotováno částkou tis. Kč, celkový výdaj města na provoz školních a předškolních zařízení činí tis. Kč. Dotace na výkon státní správy je pro rok 2006 stanovena na tis. Kč. Účelová dotace na výplatu sociálních dávek je tis. Kč. Z investičních dotací obdrží Město Sušice v letošním roce tis. Kč na rekonstrukci MŠ Smetanova. Celá tato akce, která představuje zateplení a výměnu oken u dvou pavilonů, je rozpočtována na tis. Kč. Druhou investiční akcí, která je podpořena dotací státu ve výši tis. Kč, je rekonstrukce školní jídelny Nuželická, celková předpokládaná hodnota akce je tis. Kč. V jednání je ještě investiční dotace pro nemocnici ve výši 5 mil. Kč ze strany státu. Výdaje na provoz jsou v letošním roce ovlivněny zejména zvýšenými výdaji na teplo. Neinvestiční výdaje jsou určeny zejména na úhradu sociálních dávek, úhradu provozu úřadu, úhradu provozu příspěvkových organizací, hasičských sborů, správy a údržby města, likvidaci odpadů, údržby bytového hospodářství. Na opravy, údržbu a investice do místních komunikací jsou vyčleněny prostředky ve výši 16 mil. Kč. V průběhu února bude kolaudováno 44 bytových jednotek, jedná se o přestavbu na nové byty v lokalitě bývalých kasáren v Nádražní ulici. Z akcí většího rozsahu se v roce 2006 uskuteční např. oprava ulice Vodní, včetně opravy kanalizace, ve výši 2,2 mil. Kč. Na tuto akci logicky navazuje rekonstrukce ul. Americké armády a ul. Havlíčkova, která se v letošním roce bude připravovat projekčně. Chata Svatobor má již v těchto dnech nově zrekonstruovanou kuchyň a chystá se oprava vstupní části této nemovitosti. Finančně náročnější akcí bude i oprava jedné strany fasády Základní školy Komenského. V Základní škole Lerchova bude docházet k postupné výměně oken za plastová. Vzhledem k velikosti této budovy se bude jednat o akci rozdělenou do několika let. Ke zlepšení situace chodců by měly přispět i úpravy přechodů na bezbariérové v ul. T. G. Masaryka a v ul. Volšovská. Dojde také k přesunu autobusové zastávky od Daliborky směrem k centru a vybudování navazujícího parkoviště. V oblasti veřejné zeleně se předpokládá provedení nové výsadby v ul. Studentská a projektové dokončení celkového návrhu na úpravy lesoparku Luhu. Město poskytne i v letošním roce investiční příspěvek pro Nemocnici v Sušici ve výši 3,5 mil. Kč. (1,5 mil. Kč poskytlo již v roce 2005). Tyto prostředky jsou účelově vázány na nákup přístrojového vybavení. Financování celkový rozpočet dokresluje oblast financování. Plusové částky tvoří konečný zůstatek minulého roku. Minusovou položkou je pak splátka jistin úvěrů města. Zůstatek peněžních prostředků z roku 2005 zapojený do rozpočtu 2006 činí tis. Kč. Celková výše splátek jistin úvěrů města činí tis. Kč (podrobnou skladbu městského rozpočtu najdete na internetových stránkách města Ing. B. ŠLAJSOVÁ, vedoucí finančního odboru Státní jazyková zkouška na SJŠ v Sušici V tomto školním roce máte opět možnost udělat si v Sušici státní jazykovou zkoušku základní z angličtiny. Při dostatečném počtu zájemců se bude písemná část konat v pátek od 12 hod. v budově ZŠ Lerchova ul. v Sušici, pavilon D. Cena SJZZ je celostátně stanovena na Kč. V Sušici zaplatíte nejprve za písemnou část zkoušky Kč, 500 Kč za ústní část se bude doplácet až po úspěšném vykonání písemné části. Ke zkoušce se mohou přihlásit i zájemci, kteří nenavštěvovali kurz přípravy na SJZ, a to do 31. března 2006, v odůvodněných případech i později ve Státní jazykové škole v Sušici při ZŠ Lerchova ul. Další informace můžete získat v pozdních odpoledních hodinách na tel vs 24. března 2006 Cena 6,00 Kč foto: M. Fišer Senátoři o životním prostředí Ve dnech 7. a 8. března 2006 se v Sušici uskutečnilo výjezdní zasedání Parlamentu ČR Senátu a jeho Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Výjezdní zasedání se konalo pod patronací a za účasti místopředsedy senátu Ing. Petra Smutného. Senátoři byli v úterý 7. března v podvečerních hodinách přijati starostkou města JUDr. Jiřinou Rippelovou a ředitelkou Muzea Šumavy Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou v prostorách Muzea Šumavy, kde měli možnost zhlédnout unikátní Sušický mechanický betlém a expozici sušického sirkařství. Následující den byli senátoři v čele s předsedou výboru Jiřím Brýdlem přijati v obřadní síni sušické radnice, kde předali finanční dar ve výši pět tisíc korun občanskému Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle nedaleko Sušice. Po prohlídce radnice projednávali senátoři za účasti náměstka životního prostředí senátní tisk č. 151 Zprávu o životním prostředí České republiky za rok jr Povídejte si anglicky Zapojte se i vy do nového projektu a přivítejte u sebe doma rodilého mluvčího! Nový americko-český projekt, který by se mohl uskutečnit na přelomu jara a léta v příštím roce, přijeli do Sušice začátkem března představit prof. Steven Sternfeld z univerzity v Utahu a pan Michael Poláček, jeho přítel, trvale žijící v Salt Lake City, který má české kořeny jeho prarodiče působili dlouhá léta v Sušici jako učitelé. Čeho se projekt, jehož pracovní název je New Eyes, týká? Jedná se o třítýdenní pobyt amerických studentů v českých rodinách. Přínosem pro americké studenty, kteří mají jen malé povědomí o zemích hovořících jiným jazykem než angličtinou, obklopených mnoha dalšími národy, různorodými jazyky a jejich kulturou, je právě poznání běžného života lidí žijících ve střední Evropě. Studenti ve věku let z univerzity v Utahu mají zájem přijet na tři týdny do srdce Evropy na Šumavu, do Sušice. Tady se zapojí do každodenního vyučování na jednotlivých školách, v zájmových kroužcích, sportovních zařízeních (podle zájmu z české strany), kde se seznámí s naším školským systémem a zejména mohou pomáhat studentům i pedagogům při výuce angličtiny. V pracovní týden odpoledne budou navštěvovat podniky a organizace na zhruba 2 3 hodiny denně, kde se např. mohou účastnit provozu při vyřizování cizojazyčné korespondence, nebo se aktivně zapojit do výroby Cílem jejich pobytu u nás je přiblížení běžného denního života zdejších obyvatel. Do otevřeného projektu se mohou zapojit nejen studenti místních škol, ale i jakákoliv rodina, která např má doma vysokoškoláka, nebo hovoří anglicky, chce svůj jazyk zdokonalit a má možnost ubytovat na zmíněnou dobu studenta z USA. Právě zdokonalení a praxe v cizím jazyce je kladem pro české účastníky projektu bezplatný třítýdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím. Nároky, které vznáší projekt na českou stranu, jsou ubytování a strava amerických studentů po dobu tří týdnů v rodině, nabídka využití volného času v jednotlivých pracovních dnech a o víkendech. K uskutečnění projektu je zapotřebí minimálně dvacet zájemců ze Sušice. Byla by škoda nechat si ujít nabízenou příležitost a postoupit místo jinému městu, nebo jiné zemi. Podobné aktivity profesor Sternfeld organizuje již více než 10 let mezi USA a Itálií, s úspěchem realizuje i další kulturně-jazykové programy v Evropě. Pokud máte zájem dozvědět se o projektu New Eyes více, podrobné informace najdete na webových stránkách škol, Městského úřadu a MKS Sušice (adresy na str. 12 SN). Vážní zájemci, kteří by chtěli návštěvy amerických studentů využít a mají možnost zajistit ubytování, pracovní nebo jiné aktivity, mohou do 11. dubna 2006 zaslat přihlášení, kontakt a nabídku na MÚ Sušice Daniele Šedinové mususice.cz). Studenti se mohou o možnosti účasti v projektu informovat a přihlášky podávat ve svých školách. red Přečtěte si České dráhy reagují na stížnosti údržba silnic se pěkně prodraží studentský film v sušickém kině z jednání rady města vyhlášen konkurz na ředitele gymnázia v Sušici Name Enough Division pokračování seriálu M. Pokorného na filmové novinky do sušického kina kulturní a společenské akce v příštích dvou týdnech NENECHTE SI UJÍT KD Skolovna 6. dubna v hod. Divadlo Járy Cimrmana Lijavec rezervace vstupenek v MKS 9. dubna ve hod. Pro dobrou náladu hraje Solovačka 10. dubna v hod. Pavla Marianová komorní recitál folkové zpěvačky 13. dubna v hod. Solasido finálová soutěž mladých zpěváků 15. dubna ve hod. Velikonoční zábava hraje Fortuna Kino Sušice sobota 25. března od hod MAFYJÓZO studentský hraný celovečerní film (od 12 let)

2 strana 2 Údržba silnic se pěkně prodraží Letošní bohatá sněhová nadílka je noční můrou nejen motoristů, ale také všech, kteří udržují silnice. Největší a v současné době nejvíce na ráně je v Sušici středisko údržby a úklidu města, které se stará v tomto období hlavně o sjízdnost místních komunikací. K provozu v současných klimatických podmínkách se vyjádřil jednatel společnosti Sušické technické služby, s. r. o., která byla 1. února letošního roku právoplatně přejmenována na Sušické lesy a služby, s. r. o., s novým sídlem, a to na adrese Volšovská 1214, Ing. Václav Toman. Oficiálním přejmenováním společnosti byla zakončena plánovaná změna a fúze dvou městských organizací do jedné, kterou schválila městská rada v roce Středisko údržby a úklidu města má hlavní úkol v zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací to má na starosti celodenní služba čítající dva řidiče a jednoho technika. K dispozici mají jeden Unimog se silničním pluhem a sypačem a jednu Multicaru, zejména pro údržbu chodníků. Rozsah údržby Unimogu je zhruba 150 km v jednom kole, což čítá asi 10 hodin práce řidiče a 6 hodin práce řidiče Multicary. Včasnou sjízdnost přilehlých obcí nám pomáhají zajišťovat smluvní podnikatelé s traktory, a to hlavně v osadách Volšovy, Dolní Staňkov, Nuzerov a Stráž, dále Albrechtice, Milčice, Zaluží a částečně na Roku. Studentský film v sušickém kině tohle si prostě nemůžete nechat ujít! V sobotu 25. března můžete od 15 hodin v sušickém kině zhlédnout ojedinělý projekt. Fanatik studio uvádí do kina studentský hraný film Mafyjózo s podtitulem Mafie není věc, mafie je princip. Devadesátiminutový snímek, jehož režii, scénář, námět a kameru mají na svědomí Ladislav Plecitý & Jaroslav Kostelník, vypráví o Donu Bossovi a jeho lidech kteří se snaží proniknout do sféry ilegálních organizací, jež nabízejí lepší pokrytí služeb (např. pokrytí nepohodlného svědka). Naneštěstí ani Don Boss, ani jeho asistenti (El Kápo a El Pečíno), ani nikdo jiný z jeho lidí (Bob, Littleboy, Veselý Fet, Bonaparte, Shorty, Mario) nejsou příliš inteligentní A vlastně je tu ještě nájemný vrah Showman, který se zde prohání na své motorce. A co si to tamhle nahrává na kazetu vůdce nebezpečného gangu Velký Sam? A co ten nejtvrdší raper v celé střední Evropě včetně baltského moře? A pokud máte u sebe nějaký prostředek na podporu rozmnožování prasat buďte zvlášť opatrní! Nečekané zvraty, strhující děj i šílené akční scény se střídají s okamžiky nabitými gagy, vtipy, ironií a neustálou parodií. Chcete vědět jestli se Littleboy naučí číst? Shlédněte Mafyjózo! V hlavních rolích: V. Diviš, J. Sedlák, J. Baierl, J. Kartáková, J. Vycpávek, J. Novák, M. Šmíd, M. Štěrba, a mnoho dalších. Zvláštnosti: Jako jeden z mála amatérských filmů má Mafyjózo vlastně komponovanou titulní píseň a po trikové stránce je zde použita technologie bluescreenového klíčování, postdrawingu a 3D modelingu. Poděkování sponzorům: Domažlická Jatka, s. r. o, Reklamní agentura Gabriel Sušice. tz Podpora drobných, malých a středních podniků Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci s Euro Info Centrem BIC Plzeň pořádá sérii seminářů, jejichž obsahem jsou podrobné informace o programu a praktické pokyny k přípravě žádosti a dokumentace projektu. Semináře se uskuteční v Sušici, Kralovicích, Tachově a Poběžovicích. Informační seminář Grantové schéma Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje III. výzva Cílem semináře je seznámit účastníky s konkrétními postupy směřujícími k získání dotace z Grantového schématu vyhlašovaného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Dotace (až 10 mil. Kč) určené drobným, malým a středním podnikům budou poskytovány na projekty investičního charakteru (např. nákup strojů a zařízení), které jsou zaměřené na rozšiřování výroby a zavádění nových výrobků a služeb a které povedou k vytvoření pracovních míst ve vymezených oblastech Plzeňského kraje. Seminář je určen především potenciálním příjemcům podpory (podnikatelům) a také zástupcům institucí, které mohou při informování o programu napomoci (veřejné správě, hospodářským komorám apod.). Místa a termíny konání seminářů SUŠICE: v pondělí od 10 hod., zasedací místnost MÚ, KRALOVICE: v úterý od 10 hod., zasedací místnost MÚ Kralovice, Manětínská 493 TACHOV: ve středu od 10 hod., zasedací místnost 1. patro, budova Sportovní areál Zimní stadion, Pobřežní ulice POBĚŽOVICE: ve čtvrtek od 10 hod. zasedací místnost MÚ Poběžovice, nám. Míru 47 Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě sálů vás žádáme o okamžité zaslání závazné přihlášky na číslo faxu , případně elektronicky na nebo poštou na adresu BIC Plzeň, Riegrova 1, Plzeň. Další informace k obsahu semináře získáte v BIC Plzeň na telefonním čísle , Ing. Z. Doležal, Ing. P. Hofman. tz Letošní zima je nebývale dlouhá a náročná. K 10. březnu již bylo vysypáno 175 tun soli a 148 tun drti, k dnešnímu dni máme na skladě poslední zásobu soli ve výši cca 40 tun a 40 tun kamenné drti. Odhadem bez zatím přímého vyčíslení nás letos zima bude stát cca o 40 % více než v předcházejícím období. Zima je pro nás finančně velmi náročná, v tomto ohledu je situace srovnatelná s okolními městy či státními institucemi spravujícími silnice, což můžeme z vyjádření jejich představitelů téměř denně slyšet nebo číst ve sdělovacích prostředcích. Stíháte udržovat všechny komunikace? Ne vše se ohledně úklidu sněhu daří tak, jak bychom si přáli my, nebo občané města. Přijímáme někdy i oprávněné kritiky o nesjízdnosti některých komunikací (např. v ulici U Rybníka), které se snažíme co nejdříve napravit. Po zimě nás rovněž čeká»masivní«oprava místních komunikací, a to zejména tam, kde se rozpadá povrch komunikace (např. v ulicích Pravdova, Lechova, ČSLA, atd.). Co se v současnosti děje ve středisku lesů? Na středisku lesů probíhají mýtní těžby, dodávky dříví jsou ovšem silně poznamenány neprůjezdností lesních cest v důsledku sněhu. Náklady na protahování a posyp lesních cest v letošním roce jsou dvojnásobné oproti loňskému roku. V únoru jsme zahájili také další vzdělávací aktivity byli proškoleni dva pracovníci střediska (hajní) v lesní pedagogice, kteří by mohli zhruba od dubna začít na místních školách zkušebně přednášet k tématu vzdělávání žáků v lesnictví, poznávání přírody a chování v přírodě. as, vt S příchodem jara lze očekávat zvýšený zájem o bydlení. Rekonstrukce, koupě vybavení, pořízení nového bytu či stavba domu přináší řadu starostí. Kromě jiného je třeba zajistit dostatek peněz na uskutečnění zamýšlených představ. Existuje řada způsobů, jak si peníze obstarat. My jsme se zašli poradit do pobočky ČSOB v Sušici s jejím ředitelem Václavem Kozlem. Dáte čtenářům a případným zájemcům nějaký tip na vhodnou půjčku? Nerad bych se vyhýbal odpovědi, ale tip na půjčku nemám. Nebylo by to ode mě seriózní. Půjček nabízíme celou řadu Kaleidoskop Dráhy reagují na stížnosti Jezdíte vlakem? Máte připomínku k současnému jízdnímu řádu Českých drah? Při delším čekání na přípoj si mnozí cestující povzdychnou; jak je to možné, co ty České dráhy dělají, vždyť je to tak jednoduché, přijede vlak, na vedlejší koleji může stát další a jedeme dál. Tak to vždy bylo, tak proč letos musíme čekat? Dřív než použijete i silnější výrazy, rádi bychom vás seznámili s problematikou sestavy jízdních řádů. Jízdní řád se připravuje přibližně jeden rok. Nejprve se musí stanovit trasy mezinárodních rychlíků podle uzavřených mezistátních dohod sousedících zemí. Na mezinárodní rychlíky se navazují vnitrostátní rychlíky a následně přípoje osobních vlaků. Při sestavování nových jízdních řádů se vychází zejména ze zkušeností z minulých let, ze sledování obsazenosti vlaků a z požadavků krajských úřadů na základní dopravní obslužnost. Regionální spoje odsouhlasuje s konečnou platností krajský úřad. Je důležité, aby do všech takzvaných uzlových stanic, jako je například Plzeň hlavní nádraží nebo České Budějovice, kde končí více tratí, dojely vlaky pokud možno ve stejnou dobu. Současně je nezbytné stanovit odjezd vlaků do všech směrů tak, aby zdržení přestupem bylo co nejmenší. Až dosud je vše dobře řešitelné. Ale následují přípoje na tratě z odbočných stanic, které končí v jiné odbočné stanici. To je trať Horažďovice předměstí Klatovy Domažlice, Rokycany Nezvěstice, Nepomuk Blatná nebo Staňkov Poběžovice a další. Zde již bývá vytvoření vyhovující návaznosti poměrně obtížné a situaci je mnohdy nutné řešit kom- V pobočce ČSOB v Sušici zpříjemňují financování bydlení promisem. Konkrétně na trati č. 185 je nutné posoudit, zda je vhodnější projet celou trať za dobu co nejkratší a přijet do Klatov nebo Horažďovic předměstí, a tam čekat přibližně 20 minut na přípoj nebo v místě, kde pokračuje minimální počet cestujících, jízdu přerušit, a pokračovat až v době vhodné na příjezd do Klatov nebo Horažďovic předměstí. Tímto místem je na uvedené trati město Sušice, kde pravidelně vystupuje převážná část cestujících. V poslední době se postupně začíná upřednostňovat taktová doprava, při které všechny vlaky odjíždějí ze stanic ve stejnou minutu po celý den, mění se pouze hodina, například 8 10, 9 10, a podobně. Toho se poměrně snadno dosáhne na dvoukolejných tratích. Na jednokolejných, kde se vlaky musí vykřižovat, je to mnohem obtížnější, proto přechodem na taktovou dopravu dochází k zásadním změnám, a vlaky jezdí v jiných časech, než bylo zvykem, ale pro cestující se orientace v jízdním řádu stává mnohem jednodušší. Tuto variantu podporuje i Krajský úřad Plzeňského kraje, se kterým České dráhy, a. s., Krajské centrum osobní dopravy v Plzni úzce spolupracuje při sestavování jízdního řádu. Veškeré změny jsou dávány na vědomí v dostatečném časovém předstihu obcím, kterých se jakákoliv změna dotkne a je reagováno na jejich připomínky. V případě protichůdných požadavků obcí rozhodne krajský úřad. V současném jízdním řádu došlo k významné změně na trati Plzeň České Budějovice. Zájem jednotlivých krajských úřadů byl, aby osobní vlaky vyhovovaly co největšímu počtu cestujících při jízdě z menších obcí do a z krajských měst. Proto jsou téměř všechny osobní vlaky zavedeny v taktové dopravě z Plzně do Horažďovic předměstí a zpět. Město Sušice dává na vědomí V rámci výstavby 44 bytových jednotek v Nádražní ulici budou imobilním občanům k dispozici čtyři bezbariérové byty velikosti 1KK (velikost bytu přibližně 36,5 m 2 ). Všichni zájemci o bezbariérový byt obdrží bližší informace na tel p. Kratejlová. a doporučit některou z nich můžeme až tehdy, kdy se s klientem shodneme, že jde o optimální řešení jeho potřeb. Posuďte sami podle názvů, které leccos napoví: ČSOB Půjčka na cokoliv, ČSOB Půjčka na lepší bydlení, ČSOB Hypotéka, ale také ČSOB Hypotéka na družstevní bydlení či ČSOB Americká hypotéka Tyto produkty jsou jen částí naší úvěrové nabídky. Abychom zájemci navrhli pro něj nejvýhodnější řešení, je třeba vycházet z více informací. O jaké informace jde? Pokud jde o speciální půjčky určené na bydlení, je třeba nejprve znát, na co konkrétně má být taková půjčka využita. Dále vycházíme z představy o výši splátek či době splácení. Obě kritéria si naši klienti mohou zvolit sami podle svých představ. ČSOB je banka, která na trh zavádí novinky. Platí to i pro letošní stavební sezonu? Ano, v oblasti úvěrů na bydlení jsme na začátku února představili tzv. ČSOB Hypotéku 2 v 1. Jde o kombinaci standardní účelové a neúčelové hypotéky, tzv. americké hypotéky. Kromě investice do pořízení nebo rekonstrukce bydlení umožní zájemcům i nákup vybavení domácnosti či nábytku. Místo čekání na zařízení prázdného bytu tak můžete rovnou bydlet. Neúčelovou část úvěru lze využít na cokoli, například k nákupu auta nebo dovolené. Komu je ČSOB Hypotéka 2 v 1 určena? Jak jsem již nastínil, ČSOB Hypotéka 2 v 1 je vhodná pro každého, kdo chce jedním úvěrem vyřešit pořízení nemovitosti včetně zařízení, případně koupi auta, dovolené nebo čehokoli jiného. V praxi vše probíhá tak, že v bance požádáte o ČSOB Hypotéku 2 v 1 a po kladném vyřízení získáte jediný hypoteční úvěr. Služba spočívá v tom, že 80 procent objemu celého úvěru využijete přímo na bydlení. Zbylých 20 procent není účelově vázáno Obdobně je tomu tak z Českých Budějovic do Strakonic a zpět. Mezi Horaždovicemi předměstím a Strakonicemi, kde je nejmenší frekvence cestujících, jezdí vlaků méně. Mezi oběma krajskými městy a většími stanicemi využívá nejvíce cestujících rychlíky, které jezdí ve dvouhodinovém taktu v celé trati po celý den. Tato změna ovlivnila též provoz na trati Horažďovice předměstí Klatovy. Na základě četných připomínek jsou přípoje na tuto trať v Horažďovicích předměstí od rychlíků. Krátký přestup je možný i od některých osobních vlaků. Základní dopravní obslužnost je ve spolupráci s krajským úřadem zajištěna i jinými hromadnými dopravními prostředky, takže cestující, kteří nemohou, nebo nechtějí využít rychlík, si musí vybrat takový spoj, který má v Horažďovicích přípoj bez dlouhého čekání. Připomínky k jízdnímu řádu mohou občané uplatnit na svém městském nebo obecním úřadě. Je-li připomínka oprávněná a netýká se pouze jednotlivce a změnou nebudou poškozeni jiní cestující, je úprava zapracována do změn ještě během roku, nebo je k ní přihlíženo při přípravě jízdního řádu na příští rok. Z toho důvodu je důležité, aby připomínky občanů byly projednány se zastupitelskými úřady, které garantují, že se skutečně nejedná o připomínku ojedinělého pisatele, ale jde o potřebu určité skupiny obyvatel. K připomínkám jednotlivců, které často nebývají ani podepsané, případně jsou bez zpáteční adresy, nelze nijak závazně přihlížet, protože z výše uvedených důvodů by mohlo dojít k poškození zájmů jiných občanů, neboť je všeobecně známo, že kdo je spokojený, ten nikam nepíše a žádné změny nepožaduje. Ing. VLADIMÍR KOSTELNÝ, zástupce ředitele pro os. dopravu a přepravu pro Plzeňský kraj a vy nemusíte bance sdělovat, za co peníze utratíte. V loňském roce jste vaši pobočku přestěhovali do nových prostor. Jak se vám tu líbí? Nám velmi. Podstatné ale je, že podle ohlasů se u nás líbí i našim klientům. Abychom návštěvy našim klientům ještě více zpříjemnili, brzy dojde k dalším zajímavým změnám. Velmi si přejeme, aby se u nás naši klienti cítili dobře a rádi se k nám vraceli. Třeba na kafe. Na kafe? Promiňte, ČSOB otevírá kavárnu? To zrovna ne, ale počítáme s tím, že kávu uděláme každému zájemci, který si k nám v týdnu od 27. do 31. března přijde nechat vyhotovit bezplatný a nezávazný model hypotéky. Každému, kdo si o hypotéku závazně požádá do 30. června 2006 navíc odpustíme polovinu poplatku za poskytnutí úvěru. Případní zájemci tak ušetří několik tisíc korun. pi

3 Aktuality strana 3 5. jednání rady města se konalo 6. března Rada schválila tato usnesení: RM vzala na vědomí Zprávu o stavu zařízení sociální služby města Sušice, Výroční zprávu za rok 2005 Domova důchodců Sušice a Výroční zprávu za rok 2005 Městského kulturního střediska v Sušici. RM schválila přidělení finančních prostředků pro organizace z grantového systému města podle doporučení komise školství, mládeže a tělovýchovy a komise kultury a cestovního ruchu dle přílohy. Finanční prostředky budou poskytovány dle naléhavosti a v závislosti na plnění příjmové části rozpočtované položky. RM uložila odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu seznámit organizace s rozhodnutím rady o přidělení finančních prostředků a kontrolovat jejich vyúčtování. RM schválila uspořádání akce Den Sušice 2006 na zahájení letní turistické sezóny a schválila smlouvy o spolupráci s firmou RLA Stallion, s. r. o., Plzeň na uspořádání této akce. RM schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele Repase T148 CAS 32 (vozidlo sboru dobrovolných hasičů), dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice: Firmy, které budou vyzvané k předložení cenové nabídky: THT, s. r. o., Polička, SEHAT Zdeněk Desenský Poříčany, HATECO CZ Jana Adamovičová Pečky, KOMET požární technika, s. r. o., Pečky. Členové pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: Ing. Jaroslav Hupka, Luděk Klimenda (velitel SDHO Sušice), Jaroslav Roháček (strojník SDHO Sušice), kpt. Jiří Polanka (velitel HZS Sušice), Josef Löffelmann (kontrolní výbor). Zasedání rady města Zasedání rady města a 24. dubna, 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. prosince Zasedání zastupitelstva města dubna, 21. června, 6. září, 8. listopadu RM schválila návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebně historického průzkumu domu č. p.10/i v Sušici Karel Mikeš, Ing. stavební práce Římov, ve výši Kč bez DPH, tj Kč včetně 19 % DPH a pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy. RM schválila zadání veřejné zakázky na akci: Rekonstrukce SSZ křižovatky Nábřeží K. Houry Mostní a na akci: Rekonstrukce SSZ přechodu pro chodce na ulici Nábřeží K. Houry, dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Sušice. Seznam firem, které budou vyzvány k předložení nabídky na realizaci akce: CROSS Zlín, s. r. o., ELTODO dopravní systémy, s. r. o., Praha 4, Signalbau Huber CZ, s. r. o., Praha 4, INVESTTEL, s. r. o., Klatovy, Elektromont Brno, a. s., organizační jednotka Plzeň, Robert Bosch, odbyt, s. r. o., Praha 4. Seznam členů pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek: JUDr. Jiřina Rippelová, Ing.Věra Marešová, Ing. Jiří Rašek, Ing. Karel Macán, František Opl, Libor Potužník, Vladimír Halášek (Sušické lesy a služby, s. r. o.), Jozef Matejzl (Správa a údržba silnic Klatovy), Pavel Potužník (Technické služby Klatovy). RM projednala a schválila odvodnění části pozemku parc. č. 206/5 v k. ú. Sušice nad Otavou v ulici Tylova a doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření: snížení org. 70 rezerva na investice vodního hospodářství a zřízení nové organizace 6042 odvodnění garáží v ulici Tylova ve výši Kč. RM schválila Dodatek č. 2, kterým je upravena změna nájemní smlouvy ze dne mezi Městem Sušice a Zvláštní školou Sušice uzavřenou na nebytové prostory v objektu čp. 60/III Sušice, na stavební parcele č. 461 v k. ú. Sušice nad Otavou a převod stávajícího nájemce na Základní školu Sušice se sídlem Nuželická 60, Sušice III, zastoupená ředitelem Mgr. Jindřichem Weberem. RM schválila pronájem části pozemkové parcely č. 2256/1 k. ú. Sušice pro zřízení restauračních předzahrádek pro Luboše Pitru, bytem Sušice a firmu FLORIM QAROLLI se sídlem v Domažlicích. RM schválila pronájem nebytových prostor v objektu radnice č. p. 138/II Sušice na stavební parcele č. 104 v k. ú. Sušice nad Otavou firmě AgAkcent, s. r. o., se sídlem v Zavlekově pro poradenskou činnost obecních úřadů spadajících pod pověřený úřad v Sušici. RM neschválila žádost manželů Bončových o snížení kupní ceny za část pozemkové parcely č. 399/36 v k. ú. Sušice nad Otavou a trvá na svém původním usnesení. RM schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 115/2 o výměře 842 m² a části pozemkové parcely č. 115/4 o výměře přibližně m² v k. ú. Dobršín a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Města Sušice. RM doporučila zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely č. 472/1 v k. ú. Nuzerov v přední části nemovitosti s tím, že nebude omezen přístup v boční uličce Miroslavě Kazdové a Janě Zelené, obě bytem Sušice. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. RM schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1190/2 o výměře 40 m², části pozemkové parcely č. 373/8 o výměře 40 m² a části pozemkové parcely č. 377/1 o výměře 80 m² v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Města Sušice. RM vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy ze dne na nebytové prostory v objektu kina č. p. 178/II v Sušici, kterou podala firma Účetnictví Šumava, s. r. o., se sídlem Stupkova 769 Sušice prostřednictvím její jednatelky p. Jaroslavy Malagové, ke dni RM nesouhlasila s uzavřením dohody o splátkách dluhu, o kterou požádal p. Medvěd a trvá na zaplacení celé dlužné částky ve lhůtě do V případě neuhrazení bude tato záležitost předána k soudnímu jednání. RM bere na vědomí bytovou situaci manželů Filipčíkových a souhlasila s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, Kaštanová 1164, Sušice k RM pověřuje odbor majetku a rozvoje města, aby prostřednictvím právního zástupce města podal k soudu návrh na přivolení výpovědi z nájmu bytu č. 14, ul. Pravdova 1063, Sušice jehož nájemce je p. Hrach. as Varovná znamení, která signalizují možné užívání drog I přes množství informací, které jsou k dispozici, i přes tendenci mnoha rodičů k přehnaným obavám nebo podezřívání, většina rodičů odmítá uvěřit tomu, že by jejich dítě mohlo brát drogy. V některých případech je to tak, že právě ve chvíli, kdy některé varovné známky začnou pronikat do života rodiny a chování dítěte, vzniká u rodičů určitá slepota, díky které mnozí z nich nezaznamenají přibývající známky směřování jejich dítěte k užívání drog. A už vůbec je nehodnotí tak, že by na jejich základě začali provádět jakékoliv změny. Pokusím se zde vyjmenovat varovné signály. Lze říci, že samotné účinky nealkoholových drog se rozeznávají špatně. Reakce lze do jisté míry pozorovat na koordinaci pohybů, při větší intoxikaci marihuany je například narušená, u pervitinu se reakce zrychlují, opiáty mají tendenci rychlost pohybu snížit. Dalším signálem jsou zorničky, zvláště heroin může vyvolat změněnou reakci na světlo, která se projeví ve velikosti zorniček (zúžení), po požití marihuany dochází k jejich rozšíření, totéž nastává při požití extáze. Zvýšená agresivita svědčí o užití povzbuzujících látek, o podrážděnosti spojené s apatií z marihuany nebo o abstinenčních příznacích u opiátové závislosti. Drogy problém současnosti Co se týká rozpouštědel, tam je značný zápach z dechu, oblečení nebo některých věcí. Vždy je třeba mít na mysli to, že dítě obvykle chce užívání drog skrýt a je schopno v tomto ohledu velké kontroly, že rodiče při běžném pohledu na dítě nic nepoznají. Pokud najdete u dítěte drogy nebo pomůcky k jejich užívání, dítě se obvykle hájí tím, že to není jeho, že to patří kamarádovi nebo že to už nebere, popřípadě tvrdí, že o tom nic neví. Mezi další signály patří náhlá změna nálad, netypické reakce na určité situace. Některé dítě se začne stranit ostatních, jiné je hvězdou ve společnosti, některé se začne hádat, jiné je hodné. Jak zvýšená podrážděnost, tak i nápadný klid a pasivita patří k typickým projevům užívání drog. Dále může nastat zhoršování známek ve škole, absence, zanedbávání úkolů, dítě přestane navštěvovat kroužky, snadno se vzdává při sebemenších překážkách. Dále dochází ke změně přátel a okruhu známých. Je vždy dobré zvýšit pozornost, pokud má dítě známé, které vám nechce představit. Skrývání tmavé brýle mohou zakrývat červené oči po marihuaně nebo zúžené zornice po heroinu. Dlouhé rukávy dobře skryjí vpichy, plandavé oblečení zakryje ztrátu váhy. Dítě vyžaduje absolutní soukromí pro své osobní věci, nadměrné skrývání, zamykání a podrážděnost při vstupu do pokoje mohou naznačovat více než jen běžnou potřebu soukromí. Častá vyčerpanost a únava. U heroinistů patří k celkovému obrazu, rozhýbat je může až shánění peněz nebo hledání dealera. Spavost je také průvodním znakem užívání, zvláště v době nejsilnějších účinků uživateli padají víčka a vypadá, že každou chvíli usne. Lži a předstírání lži u dětí, které dříve nelhaly, mohou svědčit o tom, že potřebují skrýt svůj životní styl, pohyb přes den, utrácení a krádež peněz. Izolace od rodiny když samota dlouhodobě přetrvává a blokuje přirozenou komunikaci s ostatními. Chybějící léky či alkohol v domácnosti když se začnou ztrácet prášky na bolest, spaní či alkohol. Dalším příznakem jsou ztrácející se věci a peníze z domácnosti dítě rozprodává věci (šperky, zařízení bytu, své osobní věci atd). Mezi další signály patří také to, že dítě chce být často večer i v noci mimo domov, hodně spí a zároveň trpí nespavostí, má rýmu jako by alergickou, popotahuje, při smrkání zanechává krvavé šmouhy, hubne a jí nárazově. Chtěla bych říci, že nic z toho nemusí dokazovat užívání drog, ale pokud se takové známky vyskytují společně nebo opakovaně, vždy se vyplatí reagovat. Příště: jak reagovat na užívání drog. IVANA GEIGEROVÁ Sušické gymnázium stoleté VII/X Oslavy proběhnou 23. a 24. června 2006 Stavba v plném proudu Do stavebního řiditelství byli zvoleni členové MR a ob. zastupitelstva pánové Mikuláš, Blažko, Hloušek a Seitz. ( Všichni zvolení funkci přijímají a děkují za prokázanou jim důvěru ) Členem byl také c. k. vrchní inženýr Ludvík Brabec ze Strakonic, technický dozor byl svěřen mistru zednickému Václavu Mirvaldovi za smluvenou s ním denní odměnu 4 K pouze za skutečné pracovní dny stavební. A stavba přináší komplikace. Například: Při kopání základů přišlo se v hloubce asi 40 cm pod budoucí podlahou sklepů na vodu a bude asi nutno v těch místech, kde voda se nachází, místo předepsaného betonu cemento- -vápenného v poměru cementu: vápna:písku:štěrku 1:2:4:6 použíti čistě cementového betonu v poměru cementu:písku:štěrku 1:3:6, jelikož cement pod vodou tvrdne, kdežto vápno se vyplaví. cena se zvyšuje o K 03 h. Další starosti jsou s ústředním topením. Po odborných výkladech bylo vybráno ústřední topení s přiváděním čerstvého vzduchu do souterrainu, kde by se dříve ohříval cena K. K tomu si ještě přisadil i arch. Skřivánek. Dne požaduje odměnu K v příčině víceprací technických. MR navrhuje 500 K, F. Poppl K, J. Seitz připomíná, že jest nedůstojné smlouvat s takovým umělcem a navrhuje vyplatit částku celou. Vítězí návrh městské rady, ale již v listopadu toho roku je arch. Skřivánkovi doplacen i zbytek požadované sumy. Ovšem nejen stavba je před- mětem sporů v městské radě. Dne se rozpoutala diskuse o tom, ve které třídě je nejvhodnější začít vyučovat latině. Řed. Weger je pro V. třídu, kdežto Dr. Skála pro třídu I. Spor šalamounsky vyřešil p. starosta. Podal návrh, aby vyučováno bylo na zdejší reálce latině již od III. třídy jako předmětu neobligátnímu. Ze Sušice: Kalkantce Joh. Bauerové zvýšena roční odměna ze 40 na 52 K. (Kalkantka tahala měchy varhan.) P. J. Hloušek doporučuje, aby půlnoční žárovka na konci města u Volšovské silnice nahražena byla žárovkou celonoční. Prosinec 1910 Kaštanové plody z Volšovské silnice a z nábřeží prodány z volné ruky i s listím J. Loučímovi za 8 K. M. NAGLMÜLLEROVÁ Příště: dokončovací práce a vnitřní zařízení Plzeňský kraj, Škroupova 18, P. O. Box 313, Plzeň, vyhlašuje v samostatné působnosti jako zřizovatel škol a školských zařízení konkurz na obsazení funkce ředitele Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324 Požadavky na uchazeče: Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 31. března 2006 na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, P. O. Box 313, Plzeň. K přihlášce doložte: Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci rozvoje Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324 (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce. MVDr. Václav Červený, 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládeže a sportu

4 strana 4 Vzpomínky Dne 14. března 2006 uplynul jeden smutný rok od úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Boubela ze Sušice. Všem, kteří jej znali a vzpomenou s námi, děkují manželka a dcery s rodinami. Jen kytičku na Tvůj hrob Ti můžeme dát, pokojný věčný spánek Ti přát. Utichly kroky Tvé i Tvůj hlas, ale obraz Tvůj stále zůstává v nás. Dne 5. dubna 2006 uplynou tři smutné roky, kdy nás opustil náš milovaný, pracovitý manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Kalný z Podmokel. Za vzpomínku děkují manželka, dcery Marie a Jaroslava s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 23. března 2006 uplynulo 6 let, co nás po těžké nemoci opustila moje manželka, naše maminka, babička a prababička, paní Anna Janečková z Dlouhé Vsi. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a dcery s rodinami. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene. Kdo Tě miloval, nikdy nezapomene. Společenská kronika Gratulace Dne 24. března 2006 oslaví 66. narozeniny náš dědeček, pan Stanislav Steieninger ze Sušice. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí vnoučata Roxana a Tonda s rodiči. Zbyl pocit hořkosti Nedávno se v plné svěžesti dožil osmdesátky Ladislav Holeček, fotbalová legenda našeho města. Celý svůj život zasvětil sušickému fotbalu. Dlouholetý hráč, trenér a činovník pamatuje zlaté i horší časy sušické kopané. Je s podivem, že kulatin tak významné osobnosti sportovního a hlavně fotbalového života města Sušice si nepovšimli žádní současní sportovní funkcionáři. Stačilo málo. Přijít s kytičkou a říci skromné: Láďo, děkujeme. Někdy zůstává člověku rozum stát. Jindy se nestačí divit. Něco už nejde vzít zpět. Pak zůstává jen pocit hořkosti a v koutku duše hluboké zklamání. Čtenářům Sušických novin, sportovním fandům, mohu však předem slíbit: k fotbalu a jeho příznivcům ve městě Láďa nezatrpkl. Až se udělá hezké počasí, přijdu za ním. Posedíme venku a prolistujeme rozsáhlý archiv fotografií, výstřižků a pobesedujeme. Pro noviny potom připravím vzpomínky ze zelených trávníků a urputných bojů za čest fotbalistů našeho města. Byl opravdovým rytířem hry. Nikdy se neuchýlil k zákeřným zákrokům, nikdy neměl v úmyslu zranit soupeře. K tomu vedl potom trenér Holeček také své svěřence. Takové ideje prosazoval i při klubových a svazových jednáních. Za všechny příznivce sušické kopané dodatečně touto cestou Láďovi Holečkovi blahopřeji. Za aktivní fotbalisty a funkcionáře nikoli ti svou příležitost pořádně zazdili a dali si vlastňáka jako hrom. MILAN POKORNÝ Dne 23. března 2006 uplynuly tři roky, kdy zemřel můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Gajdečka z Hrádku u Sušice. 30. března 2006 by se dožil 80 let. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera a syn s rodinami. Dne 28. března 2006 uplyne první smutné výročí úmrtí pana Karla Reindla z Pohorska, známého muzikanta, který často a rád hrával k tanci i pro potěšení po celém Sušicku. Vzpomínají manželka, synové s rodinami a přátelé. Večer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se zastavilo. Odešla jsi od nás noční tmou, odešla jsi s bolestí svou. Dne 31. března 2006 uplyne 5 let, co nás navždy opustila paní Anna Tučková z Dražovic. Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Synové Pavel a Vašek, sestry s rodinami. Opustili nás Bedřich Rodina (1910), František Bernad (1922), Jiří Pojar (1934), Růžena Machová (1911), Anna Hajská (1922), František Kabátník (1920). Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod Klatovy Horažďovice Sušice Sušice Kolinec Velhartice Sušice Sušice Horažďovice Klatovy SANITÁRNÍ DEN Horažďovice Sušice Klatovy Kolinec Sušice Velhartice Klatovy Sušice Horažďovice Klatovy SANITÁRNÍ DEN Mezi námi již není nikdo, kdo žil v té době Rád vzpomínám na oba prarodiče, zvláště v tomto čase, neboť by oba oslavili 135. narozeniny. MUDr. Jakub Skála i jeho manželka Ludmila se narodili ve stejném roce 1871, dědeček v únoru v Melechově u Klatov jako syn šafáře, babička pak koncem března ve Vídni, v rodině textilního továrníka Františka Jirouška. Ten nepřímo oba mladé lidi seznámil, neboť prakticky chudého, avšak mimořádně úspěšného studenta medicíny podporoval. Činil tak z vlasteneckých pohnutek, dle příkladu svého přítele, mecenáše Dr. Hlávky. Krátce po svatbě se oba Češi odebrali do těchto míst, aby se zde Dr. Skála na dalších padesát let zapsal do dění města a kraje. Vnesl dobrodiní lékaře lidumila, který nebyl jen vedoucím lékařem, ale též člověkem přistupujícím k nemocným s velkou dávkou citu. Nemocní u něj nacházeli jak pomoc v utrpení, tak i přístup sociálního humanisty. Důkazy jsem již několikráte uváděl a také v minulých letech i jiní tyto důkazy podávali a potvrzovali. Babička Ludmila, jeho choť, zakoupila za část svého věna barokní dům se zahradou a parkem. Dům, který prodával pan Moser v roce 1911, ve kterém byly provedeny stavební úpravy, zřízena ordinace s čekárnou. Od toho času skoro 40 let byl prarodiči užíván. Oba se v jednom roce narodili, avšak Dr. Skála přežil svou ženu o osm let. Miloval dům a přírodu kolem, že snad nikdy neopouštěl Sušici než na dobu nezbytně nutnou. Přikládám obrázky obou, Dr. Skály z let dvacátých minulého století, jeho žena, moje babička, pak z let čtyřicátých. Činím tak proto, abyste oba, o nichž je tato vzpomínka, měli před očima. Zvláště v tomto čase pár slov a tyto dva obrázky. JIŘÍ SKÁLA ČKA vás zve Životní prostředí očima lékaře a politika Na toto téma bude hovořit a diskutovat s návštěvníky radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., jako host České křesťanské akademie v Sušici. Po promoci v roce 1974 začal pracovat na radiologii. V roce 1992 se úspěšně habilitoval docentem a také v tomto roce se stal přednostou radiodiagnostické kliniky FN v Plzni. Dvě funkční období zastával funkci děkana Lékařské fakulty. Během této doby byl dvakrát vyznamenán Karlovo univerzitou stříbrnou a později i zlatou pamětní medailí. Angažuje se rovněž jako předseda představenstva Hospicu sv. Lazara a jako člen Správní rady Západočeské univerzity. V roce 2002 vstoupil do politiky. Bude jistě velmi zajímavé setkat se s člověkem s velkou jazykovou vybaveností (angličtina, němčina, ruština, francouzština) zastupujícím Plzeňský kraj, který jako jediný v ČR spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou v rámci Globálního monitoringu pro životní prostředí a bezpečnost. Těšíme se na vás ve středu 5. dubna 2006 v hodin ve Smetanově sále sušického gymnázia. Za ČKA v Sušici Dr. PRAJEROVÁ Pozn.: vzhledem k tomu, že druhý čtvrtek v dubnu připadne na Zelený čtvrtek, bude jedinou naší dubnovou akcí přednáška Doc. MU- Dr. Kreuzberga, CSc. Oznámení Západočeské konzumní družstvo zve své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 7. dubna v hotelu Svatobor. Začátek v hodin. Občerstvení zajištěno a pro dobrou zábavu zahraje harmonikář Jan Vondrášek. Srdečně zve výbor členů Sušice město.

5 Historie / Čtenáři nám píší strana 5 Name Enough Division (Jméno stačí) Bojová cesta Francií Základní bojovou sestavu tvořily skupiny CC (Combat Comand), a to CCA, CCB a záložní CCR (Reserve). Bojové jednotky Tankové jednotky se středními tanky M 4 a lehkými M 5: 8. obrněný pluk, od srpna 1943 veden jako 8. tankový prapor, 35. obrněný pluk, v srpnu 1943 z něho vyčleněna nová jednotka 8. tankový prapor, poté veden jako 35. tankový prapor, 37. obrněný pluk, Odpočinek při nucené zastávce Pattonovy armády. od srpna 1943 veden jako 37. tankový prapor, od prosince 1944 doplněna sestava pluku o 87. obrněný pěší prapor a 761. samostatný tankový prapor, 10. obrněný pluk, od srpna 1943 veden jako 10. tankový prapor. Obrněné polní dělostřelectvo: 22. dělostřelecký pluk, od srpna dělostřelecký prapor, 66. dělostřelecký pluk, od srpna dělostřelecký prapor, 94. dělostřelecký pluk, od srpna dělostřelecký prapor, 704. protitankový prapor, vyzbrojen převážně stíhači tanků M 18, vojáky zvanými pekelné kočky, 489. prapor protileteckého dělostřelectva, začleněn do sestavy po invazi do Evropy, 696. prapor obrněného polního dělostřelectva, začleněn do sestavy po invazi do Evropy. Obrněná pěchota 51. pluk, od srpna pěší obrněný prapor, 51. prapor obrněné pěchoty, 53. prapor obrněné pěchoty. Podpůrné jednotky 84. průzkumný prapor, v srpnu 1943 plně mechanizován, 126. obrněný dílenský prapor, 144. obrněná spojovací rota, 18. zásobovací prapor, 25. průzkumná Kanál Marna Rýn. mechanizovaná jízdní eskadrona, kombinace klasické jízdy s obrněnými jednotkami průzkumu, 24. obrněný ženijní prapor, 46. obrněný zdravotní prapor. Od invaze do Evropy se dále připojily 380. proviantní, ubytovací a dopravní rota týlového zabezpečení, 443. dopravní rota týlového zabezpečení, 444. dopravní rota týlového zabezpečení, 1. četa 16. polní nemocnice, 456. zdravotní ambulantní oddíl, 995. ženijní rota, disponující mimo jiné skládacími pontonovými mosty, 4. a 5. zubařská ordinace, 5. oddíl 166. spojovací roty, speciálně zaměřený na pořizování fotodokumentace, 4. oddělení zaměřené na získávání zpráv o nepříteli, špionážní funkce, 56. a 61. skupina pro výslechy válečných zajatců, 24. skupina bojových postupů operací, 2. skupina vzdušné podpory XIX. velitelství taktického letectva, 56. oddíl válečných kameramanů, 504. oddíl protišpionáže, zaměřený na odhalování nepřátelské špionážní sítě. Pro postup na území Československa byla divize krátkodobě posílena o 177. a 276. skupinu dělostřelectva, neboť se Na řece Moselle. II/IV stále předpokládalo osvobození Prahy a posílené dělostřelectvo mělo rozbít případná německá obranná seskupení před Prahou a ve středu Čech. 14. července 1944 z pláží Utah a Omaha začala dlouhá, několika tisícikilometrová cesta 4. obrněné divize Evropou. Byla zařazena do VIII. sboru 1. americké armády a vystřídala na jihu od města Carentan 4. pěší divizi. Jako první zasáhl do přímých bojů 53. prapor obrněné pěchoty, na který zaútočilo kolem stovky německých parašutistů s esesáky. Divize si zapsala sice první úspěšný střet s nepřítelem, ale také 6 obětí a 25 raněných. Od byla divize v první linii bojů. Velmi účinně postup vpřed podporovalo divizní dělostřelectvo, hlavně z děl M 7 Priest (Kazatel) již měla divize 82 padlých, 295 raněných a 17 nezvěstných vojáků se divize zapojila do operace Cobra, připraveného bleskového průlomu do středu Francie. Útok byl připravován ve směru na jih. Divize musela čelit poměrně častým leteckým útokům Luftwaffe, i když se všude proklamovalo, že německé letectvo je totálně zničeno. Během své bojové cesty Evropou sestřelili vojáci 4. obrněné divize téměř 140 německých letadel. Daleko vpředu před ostatními postupovali průzkumníci. Jakmile zjistili silný odpor nepřítele, vyrážely obrněná pěchota a tanky. Do pozic nepřítele začalo pálit dělostřelectvo. Při rychlých průlomech 4. obrněná nechávala vedle sebe a za sebou ojedinělé nepřátelské útvary, které byly doslova šokovány rychlostí Američanů a ochotně se vzdávaly a přecházely do zajetí. To byla práce pro druhosledové jednotky. V srpnu 1944 byla sestavena 3. armáda USA a začleněním do jejího svazku se 4. obrněná divize definitivně dostala pod vedení gen. G. S. Pattona. Před Rennes došlo k ostrému střetu tankové roty B/35, která ztratila při německé palbě z děl ráže 88 mm 9 tanků. Německou obranu zničili potom američtí dělostřelci a minometníci. Cesta k Rennes byla otevřená. Dalším bleskovým postupem 4. obrněná doslova rozrazila Bretaňský poloostrov do dvou částí. Mnohokrát americké jednotky doháněly a předháněly německé kolony a dováděly je k zoufalství. U Ormes dobyla divize německé letiště. Tanky 35. praporu projížděly napříč letištěm a ničily palbou letadla na stojanech, posty dělostřelecké protivzdušné ochrany a další zařízení letiště. Čtvrťáci zatím pokračovali dál. Přes Nantes útočili k St. Callias a k Prunay. O rychlosti postupu svědčí údaje: za 28 hodin CCA urazila 264 mil, CCB toto zvládla za 34 hodin. Nebyl však ještě čas k odpočinku, pokračoval útok směrem k Orleans. Těžký úkol znamenal násilný přechod řeky Loiry. 16. srpna začalo osvobozování Orleans. 21. srpna bylo osvobozeno město Sens. Do rukou 4. obrněné se zde dostal velký německý cisternový vlak s benzinem. Divize byla 60 mil od Paříže. Úkol osvobodit Paříž náležel jiným. Další postup vpřed přinesl do konce srpna svobodu městům Vitry le Francois, Chalons sur Marne, St. Disiéer a Commercy. Začátek září byl ve znamení první vážné trhliny ve spojeneckých postupech. Američanům docházel benzin, a proto museli postup vpřed zastavit. Všechny pohonné hmoty si nárokoval maršál Montgomery pro své britské jednotky a operaci Arnheim. Ta se však nezdařila. Němci využili nucené zastávky celé 3. americké Pattonovy armády. Přeskupili síly k účinné obraně, vybudovali mnoho obranných ženijních Osudová setkání zájem byl opravdový, svědčí i nedávné vydání knihy Kapitoly z dějin Kvildy. Příběh čtvrtý vypráví o rodině, která se musela rozdělit a opustit svůj milovaný domov na samotě v Krotějově. Pátý z příběhů (Jizvy lehce pobolívají) pojednává o návratu potomka Králováků p. Hanuse Baiera, který se v 90. letech 20. století do míst svého rodiště vrátil, protože na Šumavě našel novou lásku. A konečně poslední příběh (Srdce ve stavu ohrožení) vypráví o staré paní Margaretě Honesové, roz. Tato publikace PhDr. Karla Havlíka, vydaná u příležitosti konce války, výstižně zachycuje a popisuje osudy posledních žijících pamětníků pošumavských Sudet. Autor se ní v šesti příbězích snažil zaznamenat jedinečné vzpomínky lidí (českých i německých vyhnanců), kteří si dokázali odpustit a žijí dál vedle sebe jako dobří sousedé. Autentičnost textů umocňují dobové fotografie či básně, např. v prvním z příběhů Všichni jsou božími dětmi (b. Rodná ves). V druhém z příběhů Sousedské stýkání a potýkání, pojednávajícím o české rodině, která musela opustit svůj domov, mne zaujala slova Ing. M. Vackové: Poznala jsem milé a slušné lidi na bavorské straně hranice, kteří si uvědomují, že ve společné Evropě můžeme dosáhnout více. Třetí příběh vzpomínky na minulost, pojednává o ženě (p. Jaroslavě Vávrové), která na Kvildě pomohla zachránit hřbitov německých starousedlíků. O tom, že její Vpřed Francií. opatření, doplnili z posledních rezerv munici i početní stavy jednotek a hlavně si několik dnů odpočinuli. Dlouhé týdny stály americké kolosy bez hnutí a vojáci čekali, až napříč celou Francií konečně dorazí zásoby pohonných hmot. Až v polovině září konečně byl dostatek benzinu. Připravil se útok na německé pozice u řek Moselly a Meuse. Za Mosellou se rozhořely prudké boje. 14. září dosáhla seskupení CCA i CCB Arrancourtu a břehů kanálu Marna Rýn. Schylovalo se k největším tankovým operacím, jaké 3. Pattonova armáda ve válce vybojovala. Clarkovy jednotky projížděly neuvěřitelnou rychlostí oblastmi kolem měst Lemoncourt, Aulnois, Arancourt, Einville a Beauzemont. 14. září 1944 seskupení CCB překročilo řeku Meurthe u Montu a při postupu na Chateau Salins a Frenses rozdrtilo sestavu 21 nepřátelských děl. Útočily i CCA a CCR na Luneville a Lemoncourt. Zanedlouho však CCR z boje velitelé stáhli a poslali zajišťovat týl a druhý sled CCA při postupu na St. Geneviéne a Arancourt. Od překročení Moselly do 17. září zničila 4. pancéřová 281 německých tanků, z toho celou řadu Mark IV Tiger a Mk V Panther. Po 87 dnech bojového nasazení byla začátkem října 4. obrněná divize vystřídána ve svých postaveních 26. pěší divizí a odešla do týlu ke krátkému odpočinku. V listopadu byla nasazena do třetí spojenecké ofenzivy v Evropě. V říjnu 1944 byla divize opět v bojovém nasazení. Po krátkém odpočinku se zformovala, doplnila a připravila do 3. připravované zimní ofenzivy. Postup do bojových pozic byl velmi obtížný, ztěžován především nepřízní počasí. Takřka stále pršelo, občas déšť vystřídalo sněžení, viditelnost ve dne i v noci ztěžovaly mlhy. Lijáky proměnily postupové cesty v bahniska. Cesta vpřed byla pomalá a nedala se srovnat s bleskovou spanilou jízdou v létě. Na cestách se objevovaly stále více zátarasy, zaminované úseky, zničené mosty a protitankové překážky. Čím více se vojáci blížili k německým hranicím, tím hustěji byly rozesety překážky a sílila německá obrana. Řeky se v povodních vylévaly z břehů a násilný přechod vodních toků se stával stále obtížnějším. Nejmohutnější úder podzimního postupu připravila 4. obrněná v úseku Conthil Rodalbe 11. listopadu. Bohužel v těžkých bojích ztratila divize mnoho mužů. Nečekaným úderem rozrazila nepřátelská postavení a tanky za podpory protitankového dělostřelectva pronikly hluboko do německé obranné sestavy. Další těžké boje se odehrály o Guebling, Němci urputně bráněné město. 19. listopadu k večeru zaútočila divize na linii obrany nepřítele u řeky Saar. Německá obrana byla proražena i na dalších úsecích a 4. obrněná pokračovala dál. Překročila řeku Saar u Gosselringu a pokračovala na Bettborn. Válka se konečně blížila k území Německa. MILAN POKORNÝ Praschl, žijící v Mnichově, která nikdy nezapomněla na svoji rodnou řeč a vlast. V závěru publikace je pojednáno o historii názvu Sudety a je zde uvedena literatura i prameny, z nichž publicista dr. Havlík čerpal. Domnívám se, že tato kniha může být důležitým pramenem pro poznání jedné z kapitol historie Šumavy. Významná je i skutečnost, že vede čtenáře, badatele i studenty k utváření vlastního názoru a je i cenným přínosem pro regionální historii. IVAN NIKL

6 sobota 6. května Salzburg strana 6 Přišli se podívat Dveře MŠ Smetanova se letos otevřely 23. února. Přišel se podívat každý, koho zajímá, jak a kde naši nejmenší tráví převážnou část dne. Navštívilo nás asi 40 rodičů se svými dětmi, které se ihned zapojily do her v novém prostředí. V každé ze šesti tříd malí návštěvníci objevili pro sebe něco nového, zajímavého nebo známé kamarády. Rodiče se zajímali o provoz a další aktivity MŠ, hlavně zapojení dětí do zájmových kroužků. Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmem, pomohl rodičům vybrat si vhodný kolektiv pro své dítě. Většina se vrátila 1. března zapsat svou ratolest do naší MŠ. kolektiv učitelek Uklízíte po svých pejscích výkaly? Povím vám příběh, co se mi stal v polovině února. Šla jsem se svým děťátkem jako každý den na procházku. Šlapeme si to městem, okukujeme probouzející se přírodu, která se snaží probudit ze zimního spánku a sluníčko jí vydatně pomáhá. Je teplo, které láká na procházku a na jarní rozjímání. Potkáváme starší paní, která má na vodítku pejska. Zřejmě je paní vášnivá pletařka, nebo, nevím jak ji nazvat. Prostě její pejsek, je v krásném pleteném oblečku, zabalený od krku až na pacičky, jen na zadečku zeje malý otvor Prohlížím se pejska a jeho obleček, s jakou precizností je obleček zhotoven. Pejsek šmejdí kolem stromečků, očuchává ještě starou suchou loňskou trávu a v tomto rozpoložení na něj přijde ta jejich velká potřeba. Roztáhl nožičky, sedl do sedu, který je předzvěstí Paní trpělivě čeká, sáhne do kapsy a vyndá papírový kapesníček. Moje srdce matky, která má malinké dítě, radostí zaplesá Zase jedna zodpovědná panička, která si to po svém pejskovi uklidí do koše. Koš má paní na dosah sobota 3. června návštěva ZOO Praha Otáčivé hlediště v Českém Krumlově pátek 16. června Kráska a zvíře OBSAZENO! pátek 23. června sobota 1. července Kráska a zvíře poslední volná místa! ruky. Dvojnásob mě těší, že jsou mezi námi zodpovědní lidé, kteří tu hromádku uklidí, i když jich kolem leží, darmo povídat. Ale To co následovalo, mě absolutně šokovalo, vyvedlo z míry a dost rozlítostnilo. To snad není ani možné! Panička počkala a když byl pejsek se svojí potřebou hotový, utřela mu s tím kapesníčkem zadeček (to aby si asi náhodou neumazal ten výstavní obleček) a zahodila ten papírový kapesníček na tu hromádku, jako kdyby se nechumelilo! Popadl mě vztek! Jako kdyby to nemohla s tím kapesníčkem sebrat a hodit do koše který byl metr od ní. Jo, holt si paní řekla, že těch hromádek je kolem víc, tak to asi nemá ani cenu zvedat. Neměli bychom se nad svým chováním trochu zamyslet? My všichni? Jsme přece za svého pejska odpovědní. On si to sám neuklidí i kdyby stokrát chtěl! Myslím, že mluvím za všechny, především za všechny maminky, které musí mít oči na vrchu hlavy, když jdou se svou ratolestí na procházku. Už mě nebaví neustále opakovat: Fuj, to je hovínko od nějakého pejska, nesahej na to!! HV Pojeďte s námi v roce 2006 sobota 24. června v hod. Pohádka Kocour v botách odpoledne prohlídka zámku pátek 14. července Tři mušketýři pátek 25. srpna Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) Informace o zájezdech najdete na nové katalogy CA MKS jsou k dispozici v kanceláři MKS, v Informačním centru a v Městské knihovně. Jsou nedílnou součástí našeho života a dalo by se o nich psát celé dny. Dnes se bohužel na ně podíváme z trochu jiného pohledu. Jako všechno, tak i boty jednou doslouží a tak vyvstane otázka, co s nimi dál? Většinou končí v popelnicích, v lepších případech ve sběrných dvorech. Jsou však mezi námi i lidé, kteří volí poněkud zvláštní způsob likvidace a já jeden z nich předkládám. Půjdete-li cestou do Nuzerova, tak v místech, kde je rozcestí s lesní cestou pod Stráží, je stará třešňovka a tam jsou dnes dobře ukryté pod vrstvou sněhu. Ale když sníh trochu roztaje, objevují se jak hříbky v mechu. Jejich počet jde hodně přes stovku a tak Čtenáři nám píší Olympiáda dětí V posledním čísle sušických novin jsme psali o tom, že MŠ Smetanova ul. připravuje svou zimní olympiádu. Pochopitelně se její disciplíny nedají srovnávat s olympijskými hrami v Turíně, které sledovaly nedávno miliony diváků na celém světě. Přesto radost dětí z úspěchů si v ničem nezadala s radostí opravdových olympioniků. Tak posuďte sami, co vše paní učitelky pro své děti připravily: ty nejmladší děti soutěžily ve stavění Boty, botičky sněhuláka, dále přišla na řadu překážková dráha (plná nástrah, hlavně při podlézání), starší děti se zapotily v běhu slalomem na kopci sv. Antonína, nechyběla ani soutěž ve vrhu koulí na cíl a jízda na pekáči. Konečný cíl byl jasný: radost a uspokojení všech soutěžících. Vše bylo korunováno medailemi a diplomy tak, jak to v každém sportu má být. Paní učitelky z uvedené mateřské školy opět odvedly kus poctivé práce. ha S počítači nás bavil svět Univerzita 3. věku, která probíhala každé pondělí v ZŠ Komenského, skončila. Tento projekt měl za cíl naučit dospěláky pracovat na počítači a především se jich nebát. Největší zájem o toto studium projevily ženy. Pánům se to zdálo nejspíš zbytečné a nebo je neupoutalo to, že školení povede muž a ne žena. Začátek kurzu byl ve znamení těžké práce jak pro pana učitele Jahodu, tak i pro nás, žáky, kteří jsme se ocitli v rolích lektorů. Bylo totiž nutné vysvětlit našim studentkám, co to vůbec počítač je a jak se s ním pracuje. Osobně si myslím, že se předsevzetí, které bylo položeno na začátku kurzu, vyplnilo na 100 %. Když si totiž vzpomenu, jak naše žákyně poprvé zasedaly k počítačům a jak se při tom tvářily, tak si tím jsem jistá. Během několika hodin však obavy z jejich tváří vymizely a pak už se to pracovalo jedna báseň. Po několika hodinách přišlo na řadu psaní v programu Word. Internet jsme začali používat, až když jsme si byli jisti, že trošku z toho základu mají naše pilné žačky v malíku. Školení uteklo jako voda, při poslední hodině se rozdávalo vysvědčení, které obdrželi všichni kromě pana Jahody. Ne že by si to pan učitel nezasloužil, ba naopak, ale zřejmě se držel starého známého hesla: Samochvála smrdí. Univerzita 3. věku slavila velikánské úspěchy a já osobně doufám, že se budeme moci v příštím školním roce dočkat jejího pokračování. MARIE VESELÁ, 9. ročník Maškarní rej v modré škole Bylo 2. března a s ním i Masopust ve školní družině. Všechny krásné masky se sešly v jednom oddělení, kde se tančilo s koštětem i bez, soutěžilo se v navlékání korálků, seskupení masek od jedné do osmi a pojídání sladkého rohlíku se švestkou uprostřed. V hale masky zazpívaly všem kolemjdoucím. Po návratu zpět do družiny následoval opět tanec a ještě několik soutěží. Před skončením reje byly vyhlášeny nejlepší masky, které dostaly odměnu. Masopust se paním vychovatelkám a nám dětem moc povedl. Už se těšíme na další. Děti ze školní družiny ZŠ Lerchova ul. je jisté, že s příchodem jara bude následovat příchod lidí, kteří je budou odklízet. Jistě každého napadne, proč se tyto věci vůbec dějí. Když zvážíme možnost, že je můžeme dát do několika pytlů a bezplatně je odložit v městském sběrném dvoře, musíme se už jen divit. Co je to za člověka, který raději volí cestu za město, riskuje, že jej někdo uvidí a jeho způsob likvidování se značně prodraží o pokutu? Nebo že by někdo cizí, možná i příslušník jiné země? To už asi nikdo nezjistí. Jisté je jen to, že úklid bude zaplacen z peněz daňových poplatníků. Zbývá jen dodat, že lidská hloupost mezi námi bují v mnoha obměnách. BOHUMÍR BOUŠKA Projedeme světa kraj Irská republika a Severní Irsko (dokončení) Tato kdysi chudá země měla smutné dějiny, těmi se zde zabývat nebudu. Dnešní životní úroveň? Irsko zažilo za posledních deset let velký hospodářský rozmach. To co jsme viděli, nemohli Němci pochopit, ačkoliv to prožili v šedesátých letech. Co tam všude stojí nových domků, nových aut, ale přitom v celé zemi vysoké ceny spotřebního zboží, k tomu nám bylo zapotřebí vysvětlení průvodce. Po autobusu šla otázka Kde na to vzali? K vidění jsou jen zřídka auto starší let! Pozná se to na čísle SPZ např. IRL 04 DEN První dvojčíslí je rok přihlášení do provozu. Většina aut je mladších 5 let! Vzhledem k nedávnému hospodářskému rozmachu se Irsko přeorientovává z hospodářství i na průmysl. Jaké je v Irsku počasí? V srpnu v Dublinu 12 C až 19 C, moře 14 C, přeháňky 13 dní, teploty v zimě klesnou jen zřídka pod nulu, sněží opravdu jen málokdy. Charakteristická je vyrovnanost teplot po celý rok, to všechno díky Golfskému proudu. Nám zapršelo jen jednou, naopak jsme si užívali vysloveně krásné dny s modrou oblohou a jednou dokonce 26 C! Na nejznámějších plážích se koupali otužilci. Počasí prý se mění zrádně rychle, nelze si vyjít bez deštníku nebo vsadit na hezký den. Atlantik přinášel vítr, hlavně po našem severním pobřeží, ale vcelku jsme byli názoru, že počasí je jako u nás. Nejlepší čas na dovolenou je od půlky června do konce srpna. Příroda a krajina v Irsku když jsem Irsko tak důkladně pohanil, jistě čekáte, že popíši co jsme vůbec viděli hezkého. Nuže, Irsko nebylo krásné, bylo překrásné. Milovník přírody a fotograf by si mohl napříště jen přát, přijet sem znovu s nějakým mobilem, s nímž by pak mohl kdekoliv zastavit, pobývat v krásných kempech a chodit podle svého po božské přírodě. Viděli jsme i spoustu mladých lidí, studentů, cestujících na vlastní pěst s těžkými batohy a stany. Kriminalita tam nehrozí, bez problémů funguje dopravní spojení autobusy nebo vlakem kamkoliv. Irové jsou milí a přátelští lidé a anglicky se mluví všude. Divíte se, co to píši? Původní a oficiální řeč je irština, ale běžná je angličtina. Dopravní směrovky jsou dvojjazyčné! Ve školách mají děti tři hlavní předměty matematiku, angličtinu a irštinu, ze kterých musí dělat i maturitu. Nás Evropany uchvátí předně množství remízků a květin, které jsou všude, hlavně kolem nových a velmi hezkých baráčků, ale i ve volné přírodě. Množství, barva a velikost hortenzií nemá ve světě srovnání. Dlouhá křoviska fuchsií kolem kavárniček a parkovišť, v parcích se pyšní dlouhé záhony květinové nádhery. Celé stráně rododendronů v lesích a parcích, totéž kolem domů Promenády u moře si nemají co zadat s těmi pestrobarevnými na jihu. Příroda připomíná Skotsko. Tlusté koberce travin na rašelinovém podkladě a v nich zase oku lahodící vysoká tráva, v ní mateřídouška a moře žlutých květinek. Viděli jsme dobývání rašeliny na stohektarových plochách. Rašelina je do hloubky 8 12 metrů. Provezli nás kolem vláčkem a vykládali, jak rašelinovým prachem a suchými cihlami topí v nedaleké elektrárně. Prý mají zásobu na 50 let a kouř ze spalování je ten nejčistší (!) nepochopil jsem. Úžasné jsou pohledy na moře, a to nejen ze strmých skal, ale také pohledy na jezera a jezírka z parkovišť. Jezdili jsme hlavně po pobřeží a pořád bylo na co se dívat. Irsko už dnes také žije z turismu a přeorientovává se na průmysl. Po úzkých pobřežních silnicích se plazí kolony dlouhých autobusů, ve městech jich před hotely stojí řady, že jim nestačí silnice na zaparkování. Ale parkovišť je dost. Pro koho by byla dovolená po této zemi, je už z tohoto vylíčení řečeno. Hlavně pevné boty, bundu a deštník! Ceny za individuální přenocování v hotelích jsou převysoké a nelze je srovnávat s našimi skupinovými. To je běžné. Velmi rozšířené ubytování v soukromí se snídaní je jejich B&B, které stojí při silnicích podobně jako známé Zimmer frei. Pijí hlavně tmavé pivo vlastní výroby Guiness. Je zde dráž než u nás, i když hodně obchodů zlevňuje, protože by lidé nekupovali Specialitou Irska je jeho hudba, kterou uslyšíte na každém rohu. Na ulicích v hospodách a restauracích, ba i na turistických stezkách a chodnících velkoměst. K tradičním nástrojům patří flétna, dudy a housle a song připomíná Country and Western Music, River Dance a Square Dance melodie. Přihlížet, jak na to tancují je požitek, já jsem se od toho nemohl odpoutat. Dosud jsem se nezmínil o pestrobarevných domcích ve městech. Vedle sebe tu stojí zelený, žlutý, červený a modrý dům. Natřít barák tak řvavou barvou by nás nenapadlo. A samozřejmě sem neodmyslitelně patří rybaření, lov lososů v divokých říčkách, výroba typické irské whisky a irské máslo které se exportují do okolního světa Když jsme čekali na letadlo do Stuttgartu, stálo pod námi velké letadlo ČSA do Prahy, do něhož nastupovalo moře turistů. Tak vida, ne všichni chtějí vidět jen moře, skot a berany, nýbrž také něco stověžatého, jehož sláva hvězd se dotýká. PAVEL SMÍŠEK, Böblingen

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Projekt Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Hra s nevěrou/derailed * Dramatický příběh o přitažlivosti, téměř osudové Hrají Clive Owen, Jennifer Aniston aj., režie Mikael Hafström. USA, titulky, 107 min., od 12 let, vstupné 70 Kč (neděle pondělí) Co je šeptem /Rumor Has It * Komediální příběh o hledání vlastní identity a návratu k rodině. Hrají Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley McLaine aj., režie Rob Reiner. USA, titulky, 97 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (úterý středa) Saw 2 * V místnosti se probudí osm lidí a pravidla jsou dána kdo zabije ostatní, zaslouží si žít. Hrají Donnie Wahlberg, Glenn Plummer aj., režie Darren L. Bousman. USA, titulky, 93 min., od 15 let, vstupné 55 Kč (čtvrtek pátek) hrajeme od hod. Bambi 2 * Znovu se setkáte s oblíbeným jelínkem Bambi a dalšími zvířátky v příběhu o přátelství, překonání smutku i nalezení rodiny. USA, český dabing, přístupný, 80 min., vstupné 65 Kč (čtvrtek pátek) Domino * Vzdala se kariéry úspěšné modelky, aby se stala nájemnou lovkyní lidí (na motivy skutečného příběhu dcery slavného herce). Hrají Keira Knightley, Mickey Rourke aj., režie Tony Scott. USA, titulky, 128 min., od 15 let, vstupné 60 Kč dubna (sobota neděle) Hooligans/Green Sweet Hooligans * Mladý student se setkává s brutálním světem britských fotbalových fanoušků a učí se stát pevně nohama na zemi a odolávat tomuto násilnému světu. Hrají Elijah Wood, Charlie Hunnam aj., režie Lexi Alexander. USA, titulky, 109 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. 3. (pondělí) King Kong Nejslavnější monstrum filmové historie prožívá velkolepý návrat v režii tvůrce Pána prstenů Petera Jacksona. Hrají Adrien Brody, Naomi Watts aj. USA, titulky, 190 min. (s přestávkou), přístupný, vstupné 65 Kč. Nenechte ujít, hrajeme naposledy! 4. (úterý) Projekt 100 U konce s dechem/a bout de soufle * Legendární debut klasika francouzské Nové vlny Jean Luca Godarda. Snímek je bezstarostnou jízdou typickou pro divoké mládí a bezohlednou upřímnost. Hrají Jean Paul Belmondo, J. Seberg aj., režie Jean Luc Godard. Francie 1959, titulky, 87 min., od 15 let, vstupné 55 Kč (středa čtvrtek) Pýcha a předsudek/pride and Prejudice * Anglie koncem 18. století, nesmrtelný příběh lásky a nenávisti, osudy pěti sester, které jejích matka chce provdat. Hrají Keira Knightley, Brenda Blethyn aj., režie Joe Wright. Velká Británie, titulky, 123 min., přístupný, vstupné 55 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! 7. (pátek) Projekt 100 Dvojí život Veroniky/La double vie de Véronique * Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, které se náhodně setkají jen na dálku. Hrají I. Jacob, H. Gryglaszewská aj., režie K. Kieslowski. Francie 1991, titulky, 98 min., od 15 let, vstupné 55 Kč (sobota neděle) hrajeme pro děti od hod. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň * /The Chronicles of Narnia: the Lion, the Witch and the Wardrobe Neopakovatelné dobrodružství v okouzlující zemi Narnie, obydlené mluvícími zvířaty, skřítky, fauny a obry a jejich boj se zlou čarodějnicí. Hrají Tilda Swinton, Georgie Henley ah., režie Andrew Adamson (Shrek) USA, český dabing, 132 min., přístupný, vstupné 70 Kč. Rozhodně si nenechte ujít další díly se připravují (sobota neděle) Žít po svém/an Unfinished Life * Dramatický příběh o ztrátě a nalezení smyslu života od slavného režiséra Lasse Hallströma (Čokoláda). Hrají R. Redford, J. Lopez, M. Freeman aj., USA, titulky, 105 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Hra s nevěrou března Kriminální psychologický thriller natočený podle románu Jamese Siegela. Jeho hrdinou je obyčejný otec rodiny, který se vinou chvilkového sexuálního vzplanutí vydá napospas nebezpečnému zločinci. Všechny pokusy vymanit se z jeho moci však hrdinu zamotávají stále více do pavučin lží a podvodů. Jeho pocity nakonec přerostou ve spravedlivý vztek a aby učinil zadost spravedlnosti, jež je oficiální cestou nedosažitelná, musí nakonec i zabíjet Jedná se o velmi zajímavý snímek, který diváky jistě zaujme. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Saw března Celosvětový úspěch filmu SAW předurčil jeho pokračování a jeho tvůrci si pospíšili pokračování můžete vidět již za rok. Do nevábné místnosti je zavřeno osm lidí Když se probudí dostanou následující informaci ten, kdo zabije ostatní, zaslouží si žít. Zároveň se rozjíždí pátrání po vrahovi Jigsaw, jehož naprogramované scény utrpení opět plní stránky novin. Domino března V novém akčním filmu se setkáváme ve fiktivním příběhu se skutečnými postavami. Hrdinou je Domino Harveyová, dcera modelky Paulene Stoneové a anglického herce Laurence Hareyho, která opustila dráhu modelky kvůli kariéře lovkyně lidí (pracovala pro soudního ručitele tzn. vyhledávání lidí, kteří např. nesplní podmínky kauce a zmizí apod.) a která zemřela ve věku pětatřiceti let na předávkování fentanylem (hned po natáčení filmu). Režisér Tony Scott chtěl vyprávění o této ženě natočit už před lety a přitom se s ní spřátelil. Nakonec místo životopisu zvolil fiktivní vyprávění a snímek Domino Harveyové věnoval. V hlavní roli se představí Keira Knightley. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Hooligans dubna Uváděný film se od ostatních snímků s tématikou fotbalu a fotbalových fanoušků přece jenom liší možná proto, že ho natočila žena. Lexi Alexanderová pochází z Německa a odmalička chodila na fotbal. Později se stala šampionkou v kickboxu a živila se i jako kaskadérka. Hrdinou filmu je mladý muž Matt, který po nespravedlivém vyloučení ze studia odchází do Londýna. U sestry se setkává se švagrovým bratrem, který je vůdcem skupiny fanoušků klubu West Ham United. Matt brzy podlehne zvláštnímu brutálnímu světu, zúčastní se i několika bitek, z nichž dvě poslední skončí tragicky. Snímek zaujme realistickým líčením problematiky. V hlavní roli uvidíte oblíbeného herce Elijaha Wooda. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Pýcha a předsudek března Slavný román anglické spisovatelky Jane Austenové ( ) byl na filmové plátno převeden několikrát, byl zpracován jako televizní inscenace i muzikál. Dnes přichází s nejnovější verzí režisér Joe Wright a společně se scénáristkou se mu podařila téměř doslovná adaptace románu, včetně věrohodného obrazu doby, a vykreslení jednotlivých postav. Děj se odehrává na konci 18. století, kdy bylo toužebným přáním každé matky, aby její dcera byla krásná, duchaplná, vychovaná a zběhlá v konverzaci. Tyto vlastnosti byly rozvíjeny a podporovány za účelem sňatku se společensky vhodným a samozřejmě bohatým mužem. A stejné přání mají i manželé Bennetovi, kteří však mají dcer pět a spřádají nadějné plány na jejich vhodné sňatky. Film je rozmarný, sarkastický, vtipný i ironický a diváky byl přijat s nadšením. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Hrajeme od hod. Bambi března Animovaný příběh, v němž se po více než šedesáti letech setkáváme s Bambim, Velkým knížetem, Kvítkem a dalšími nezapomenutelnými zvířátky, se odehrává poté, co jelení prince ztratí maminku a zjistí, že jeho otcem je ve skutečnosti vážený Velký kníže. Příběh vypráví o zpočátku nejistém vztahu hravého jelínka s jeho královským otcem, o jejich společné cestě a nelehkém překonávání ztráty z bolesti a smutku. Nakonec všichni pochopí, že v těžkých životních situacích pomůže hlavně rodina. Kdo získal Oscara? Chcete-li vidět filmy, které byly oceněné Americkou filmovou akademií, přijďte do našeho kina. Cena za nejlepší film Crash Režie Ang Lee Zkrocená hora (hrajeme ) Herec v hlavní roli Philip Seymour Hoffmann Capote (hrajeme 2. 7.) Herečka v hlavní roli Reese Witherspoon Walk the Line (hrajeme ) Herec ve vedlejší roli George Clooney Syriana (hrajeme ) Herečka ve vedlejší roli Rachel Weisz Nepohodlný Kamera Dion Beebe Gejša (hrajeme ) Masky Howard Berger a Tami Lane Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (hrajeme ) Cenu za celovečerní dokument Luc Jacquet Putování tučňáků Čestný Oscar za celoživotní dílo Robert Altman klasik amerického filmu, režisér se proslavil počátkem 70. let filmem M.A.S.H. z prostředí korejské války, k dalším dílům patří Hráč, Svatba, Dr. T. a jeho ženy aj. sz U konce s dechem/a bout de soufle úterý 4. dubna Francie 1959, titulky, 87 min., od 15 let. Hrají Jean Paul Belmondo, Jean Seberg aj., režie Jean Luc Godard. Legendární debut klasika francouzské Nové vlny Jean Luca Godarda. Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku překvapuje bezprostředností vyprávění, tempem příběhu i na svou dobu anarchistickým okouzlením zločinem, sexem a násilím. Snímek je bezstarostnou jízdou typickou pro divoké mládí a bezohlednou upřímnost. Snímek měl a i v současné době má velký vliv na filmové tvůrce jako je například Quentin Tarrantino a je výsledkem práce tehdy ještě nepříliš známých, dnes světově významných filmařů jako je Francois Truffaut, Claude Chabrol nebo Jean Pierre Melville. Jean Luc Godard se narodil v Paříži. Od roku 1954 se pokoušel o režii krátkých filmů, v roce 1959 debutoval uváděným celovečerním filmem. Anarchistická mentalita hlavního hrdiny filmu je klíček k další obsahově rozporuplné tvorbě tohoto režiséra, jehož díla jsou významným svědectvím doby. Uváděný film je považován za klíčové dílo tzv. francouzské nové vlny, jíž byl Godard spoluzakladatelem a jednou z klíčových osobností. Tento film získal i velkou mezinárodní proslulost a je považován za průkopníka evropské kinematografie. Z dalších filmů režiséra uvádíme Příběh vody (1961), Bláznivý Petříček (1965), Daleko od Vietnamu (1967), Německo rok 90 devět nula (1991), Dalších deset minut II. (2002). Dvojí život Veroniky/La double vie de Véronique pátek 7. dubna Francie 1991, titulky, 98 min., od 15 let. Hrají Iréne Jacob, Halina Gryglaszewská aj., režie Krzystof Kieslowski. Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, lze vnímat v různých rovinách. Obě ženy, které se náhodně setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou srdeční chorobou, mají stejná gesta, používají stejné předměty. Zatímco jedna však dává přednost před láskou k muži lásce k hudbě a proto také umírá, druhá si zvolí zdánlivě jednodušší životní cestu. Autor snímku přináší originální analýzu vnitřního života člověka, kde zůstává vždy mnoho nevyřčeného, kde se nahodilost, nutnost, rozum i city pohybují v určitých kruzích. Snímek patří k nejlepším dílům současné kinematografie i zásluhou kameramana, hudebního skladatele a představitelky obou hlavních rolí Iréne Jacob. Krzysztof Kieslowski se narodil v r ve Varšavě, kde také v roce 1996 zemřel. Vystudoval vysokou filmovou a televizní školu, na katedře režie absolvoval v r Zpočátku natáčel dokumenty z všedního života, později na sebe upozornil snímky Jizva a Amatér, kdy se stává čelnou osobností filmu poukazujícího na nesoulad mezi hlásanou ideologií a reálným stavem věcí. Od r realizuje Dekalog desetidílný televizní cyklus, v němž vede polemiku s Desaterem přikázání Božích na konci 20. století. V jeho rámci vznikají snímky Krátký film o zabíjení a Krátký film o lásce, které mu přinesou mezinárodní proslulost a možnost natáčení ve Francii. Zde natáčí trilogii Tří barev: Modrá, Bílá, Červená volně inspirovaná barvami francouzské trikolory a hesly Velké francouzské revoluce (1993, 1994). Po jejich natočení se stahuje do ústraní, bohužel však v nedožitých 55 letech umírá na následky infarktu. sz Úspěch klavírního recitálu V rámci koncertního cyklu Vivat Musica 2006, pořádaného MKS a gymnáziem v Sušici, vystoupila ve Smetanově sále gymnázia v sólovém klavírním recitálu mladá klavíristka slečna Veronika Böhmová. Po studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích byla přijata do prvního ročníku AMU ve třídě prof. I. Klánského, kde studuje dosud. Je vítězkou mnoha mezinárodních soutěží a koncertovala též s řadou českých symfonických orchestrů, pod taktovkou dirigentů zvučných jmen J. Bělohlávek, R. Eliška a další. Ve svém sušickém recitálu se Veronika Böhmová představila jako vyzrálá umělkyně pozoruhodného formátu, o čemž svědčila nejen její pianistická suverenita, ale i šíře a obtížnost zvoleného repertoáru. Tak hned v úvodní Suitě G. F. Mändela zaujala krásným tónem a uměřeností výrazu. Ve třech klavírních kusech J. Brahmse podala skvělý výkon zejména v eruptivní Baladě, v níž přesvědčila nejen technickou bravurou, ale beze zbytku i jako muzikantka. Klavírní drobnokresbu a charakteristiku jednotlivých částí dokonale zúročila ve výběru z Čajkovského Ročních dob. Lesk skutečné virtuozity umělkyně pak podala ve Skrjabinových etudách a zejména v závěrečné Vodní víle z cyklu Kašpar noci M. Ravela. Dokonalá uvolněnost paží působila nejen esteticky, ale přispívala i k ideálnímu vyznění hraných skladeb. Také zvuk ošetřeného koncertního křídla Petrof se zdál být o poznání lepší než obvykle. Interpretka sklidila nadšené ovace, bohužel jen z části zaplněného sálu, a musela se mnohokrát děkovat. Koncert jako obvykle zasvěceným slovem provázel Mgr. J. Hamberger. Veronika Böhmová je přes své mládí (ročník 1985) umělkyní vynikající klavírní erudice a hudebního cítění, které ji opravňují ke skvělé hudební budoucnosti. JIŘÍ KOLÁŘ

8 strana 8 Halové úspěchy Tradičním zpestřením letošní obzvláště dlouhé a nepříjemné zimní přípravy mladých sušických atletů byla jejich účast na halových závodech v Praze. Právě zde se ve strahovské přetlakové hale konalo začátkem ledna letošního roku oblastní mistrovství jednotlivců Plzeňského a Karlovarského kraje. Naše malá výprava pod vedením trenérů Richarda Synka a Karla Šediny staršího neměla žádné výraznější ambice, pro většinu závodníků a závodnic měly závody posloužit ke kvalitnímu otestování trénovanosti v této etapě přípravy. Nicméně i tak se sušičtí atleti ve startovním poli neztratili. Nadějná sprinterka Monika Koppová zvítězila ve svém rozběhu a ve finále běhu na 60 m starších žákyň obsadila třetí místo ve výborném čase 8,44 s. Ve skoku dalekém získala Monika dokonce druhé místo výkonem 4,78 m. A konečně na delší sprinterské trati 150 m dosáhla mladá atletka pěkné 5. místo časem 21,10 s. Tyto její halové osobní rekordy jsou pro ni jistě dostatečnou pobídkou do další přípravy. Radost nám udělali i starší žáci. Matěj Kopačka doběhl čtvrtý na překážkové trati na 60 m v osobním rekordu 10,42 s. Navíc do dálky skočil na žáka kvalitních 5,04 m, což stačilo na 5. místo. René Hamberger, loňský nejlepší mladší žák v ČR v hodu míčkem, startoval ve svých netradičních disciplinách v kouli byl výkonem 10,25 m devátý a na překážkách na 60 m obsadil časem 11,83 s místo osmé. Ale ani borci starších kategorií se nenechali zahanbit. Své předpoklady již v prvním roce mezi Okresní přebor smíšených volejbalových družstev 1. kolo Tajanovské Bestie Otava Sušice 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) Družstvo Otava Sušice postoupilo ze skupiny B z druhého místa do bojů o první až čtvrté místo. V sobotu 18. února 2006 se střetlo s vítězem skupiny A, družstvem Tajanovské Bestie v Klatovech. Sušice nastoupila v sestavě: Čestmír Kříž, Richard Nový, Josef Kankrlík, Miroslav Nový, Petr Jelínek, Mirka Křížová a Milena Kankrlíková. První set Sušice vyhrála 25:22. Ve druhém setu se soupeř všemožně snažil zlomit otavský odpor. Po velmi pěkné hře se Otava dostala do vedení 22:18. Závěr setu patřil Pepovi Kankrlíkovi, který dvěma smeči rozhodl na 25:20. Ve třetím setu Sušice rychle prohrávala 4:1. Zlepšenou hrou dotáhla na 9:10. Závěr setu byl opět velmi vyrovnaný. Obě družstva uhrála střídavě 5 bodů. Za stavu 24:18 si sušičtí hráči uvědomili, že by mohli zvítězit a pod tíhou odpovědnosti začali kazit. Tajanov dotáhl na 24:21. Sušice nabrala síly v oddechovém čase a celé utkání zakončil razantní smečí Petr Jelínek. Tajanovské Bestie nedostály svému bojovnému názvu a proti družstvu Otava Sušice hrály v rouchu beránčím. dorostenci potvrdil Petr Synek 4. místem a vynikajícím osobním rekordem na 60 m 7,43 s, což mu zaručilo nominaci na halové mistrovství ČR. V závodě na 200 m přidal Petr 6. místo v halovém osobáčku 24,49 s. Ve stejné věkové kategorii se do popředí prosadil i mílař Jan Paták, který v čase 2:03,12 min. v závodě na 800 m dokonce zvítězil a rovněž se kvalifikoval na republikové mistrovství. Mezi ženami juniorkami příjemně překvapila svým zlepšením na 60 m Daniela Šedinová, kde dosáhla času 8,43 s. Mezi muži se umístil nejlépe Martin Kopecký, když na 200 m zaběhl čas 24,43 s, což znamenalo 8. místo. Na následujícím dorosteneckém mistrovství se však ze sušických limitářů mohl představit pouze Petr Synek, který v rozběhu téměř zopakoval svůj osobní rekord z oblastního přeboru, avšak čas 7,47 s na další postup nestačil. Již samotná účast na republice byla však pro něho jistě neocenitelnou zkušeností. Bohužel naše velká běžecká naděje, Honza Paták, se svého startu na mistrovství republiky musel ze zdravotních důvodů vzdát. Viróza a vysoké teploty stály proti jeho snaze bojovat o případné medaile. Všichni věříme, že Honza si to na důležitějších letních závodech určitě vynahradí. Celkově tedy letošní halová účast nebyla jen pouhým tréninkovým zpestřením, ale tři medailová umístění a další pěkné výkony, stejně jako účast našeho závodníka na republikovém šampionátu, pomohly opět udržet kladné povědomí o životaschopnosti mladé sušické atletiky. ZDENĚK NEŠPOR 2. kolo Byly započteny výsledky ze skupin. 3. kolo Peruň Janovice Otava Sušice 2:3 (25:18, 16:25, 25:22, 25:27, 12:15) Ve třetím kole se střetla 26. února družstva Peruň Janovice a Otava Sušice. Naši hráli v sestavě: Josef Kankrlík, Mirka Křížová, Richard Nový, Milena Kankrlíková, Čestmír Kříž a Miroslav Nový. Pěkné prostředí janovické haly našim hráčům a hráčkám vůbec nesedí. Špatně se tam orientují a podle toho vypadal i první set. Sušice prohrála přesvědčivě 25:18. Ve druhém setu se karta obrátila a Sušice velmi hladce zvítězila 25:16. Třetí set byl vyrovnanější než dva předchozí. Janovičtí dobře smečovali a měli velmi dobré pole. Naši se hodně snažili, ale působili ospalým dojmem a prohráli 25:22. Průběh čtvrtého setu byl podobný předchozímu. Soupeř většinou vedl a Otava jen dotahovala. Za stavu 22:18 pro Janovice se začala hra měnit. Sušickým se sice povedlo několik míčů, přesto prohrávali 24:21. Poté však využili špatné psychiky a nervozity soupeře a zvítězili 27:25. Rozhodující pátý set vy- Výsledky po 4. kole poř. Mužstvo poč. záp. zápasy vítěz. prohr. body 1. Frikulíni Klatovy Otava Sušice Tajanovské Bestie Peruň Janovice V tělocvičně Masarykovy ZŠ v Klatovech uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Mochtín 5. března 2006 turnaj mladších minižáků v halové kopané. Po dvou týmech na něj vyslaly oddíly TJ Sušice, SK Bolešiny a pořádající Mochtín. Ve skupině A hrála LVÍ- ČATA uvedených oddílů a po dvoukolovém systému každý s každým se prvenství zajistili svěřenci trenéra Jaroslava Staňka z TJ Sušice. Ti uhráli celkem 6 bodů a skóre 2:0. Se 4 body a skórem 1:1 skončily na 2. místě fotbalové naděje Sokola Mochtín, 3. byli minižáci SK Bolešiny se 3 body Ve skupině B hrála KO- ŤATA, kluci a děvčata teprve začínající s fotbalovou abecedou. I v této kategorii si vedli nejlépe minižáčci TJ Sušice. Ti vyhráli všechny zápasy, získali 12 bodů i celkové prvenství, Všech pět branek vítězů vsítil podsaditý obránce František Jána. Druhé místo patřilo za dva body a skóre 0:2 SK Bolešiny, 3. skončil také se dvěma body a skórem 0:3 Mochtín. Turnaj splnil své poslání. Trenéři týmů si mohli ověřit, v čem se jejich svěřenci zlepšují a kde jsou ještě nedostatky, mladí sportovci fotbalisté se s chutí a vervou prali o co nejlepší výsledky. Bylo to však praní v duchu fair play, na to dohlížel rozhodčí Jan Šafránek. Závěr tradičně patřil vyhlášení výsledků a oceňování družstev i nejlepších jednotlivců. V kategorii Lvíčata byl nejlepším brankářem vyhlášen Jan Žiak z Mochtína, obráncem Josef Mrzena ze Sušice, útočníkem Petr Povolný z Mochtína, nejlepší hráčkou byla Šárka Valešová padal jako na houpačce. Vedení se pravidelně střídalo, v závěru se ale sušickým začalo dařit. Za stavu 13:13 se Mirce Křížové při podání povedlo eso a se soupeřem byl konec. Otava Sušice zvítězila 15: kolo Otava Sušice Tajanovské Bestie 3:2 (24:26, 25:23, 25:17, 21:25, 15:11) Ve 4. kole 5. března 2006 hostila Otava Sušice v odvetném zápase Tajanovské Bestie. Naši hráli ve složení: Čestmír Kříž, Richard Nový, Mirka Křížová, Miroslav Nový, Milena Kankrlíková a Vojtěch Herman. Úvod prvního setu se nepovedl, ale dobrou hrou Sušice vyrovnala a vytvořila si náskok čtyř bodů, který průběžně udržovala. V závěru setu ale lehkomyslně pokazila několik smečů, soupeř se chytil a začal dotahovat, Sušice nakonec prohrála 24:26. Druhý set začal pro domácí výborně. Sušice dokázala pětibodový náskok udržovat téměř po celý set a po drobné krizi zlepšenou hrou vyhrála 25:23. Třetí set nezačal pro domácí dobře, ale díky soustředění a vyrovnané hře Otava Sušice hladce vyhrála 25:17. Ve čtvrtém setu, pod vlivem předešlého hladkého vítězství, hrála Sušice nesoustředěně. Na chvíli se sice skórově přiblížila soupeři, ale závěr setu nezvládla a prohráli 21:25. Pátý set začal pro Sušici velmi divoce, pomohla až výměna stran, kdy obětavou hrou Sušice začala dotahovat soupeře. Set skončil vítězně pro Sušici 15:11. IVAN TESAŘ Sport Turnaj vyhrála Sušice z Bolešin a nejlepším hráčem turnaje Jakub Pojar ze Sušice. V kategorii Koťata byl nejlepším brankářem vyhlášen Michal Ernest, nejlepším obráncem Jakub Bošek, oba z Bolešin, nejlepším útočníkem Zdeněk Harant ze Sušice, nejlepší hráčkou Kateřina Rubášová z Mochtína a nejlepším hráčem František Jána, který získal i titul nejlepšího střelce s 5 góly. Oceněn byl i nejmladší účastník turnaje Dan Kesner z Mochtína, stejně tak jako vítězové samostatné soutěže ve střelbě pokutových kopů Jakub Jurga a Patrik Sommer, oba ze Sušice. kš Hokejový turnaj O pohár města Sušice Hokejisté uspěli na turnaji ve Švýcarsku Sušičtí hokejisté se v závěru sezóny již poněkolikáté zúčastnili mezinárodního turnaje ve Švýcarsku. Na pozvání partnerského města Uetendorf vyrazilo sušické mužstvo na několikadenní zájezd, jehož vyvrcholením byl v sobotu 4. března hokejový turnaj ve městě Thun. Turnaje se zúčastnily týmy Sušice 1, Sušice 2, SHC Uetendorf a EHC Oberlangenenegg. Sušice 1 ve svém prvním utkání na turnaji narazila na pořádající celek SHC Uetendorf. Na na- Střelecká liga V neděli 5. března byla zahájena letošní střelecká liga zájemců o sportovní střelbu ve sportovní malorážní pistoli 5+20 ran a velkorážní pistoli 5+10 ran. Zahajovacího kola se zúčastnili sportovci ze čtyř střeleckých klubů. Letošní soutěž bude probíhat až do konce října, každou neděli od 9 hodin, na střelnici v Podmoklech, do celkového výsledku soutěže se započítá pět nejlepších zástřelů z celé sezóny. Některým účastníkům prvního kola se povedl hned velmi dobrý výsledek, ostatní mají šanci je dohnat v průběhu roku. mm V neděli 12. března proběhl na sušickém zimním stadionu hokejový turnaj pátých tříd. Od ranních hodin na sušickém ledě mezi sebou bojovaly celky Sokolova, Strakonic, Vimperka a domácí TJ Sušice. Hráči domácího týmu na turnaji rozhodně nezklamali a nakonec obsadili výborné druhé místo. Sušické mužstvo do turnaje vstoupilo velmi dobře v úvodním utkání porazilo HC Strakonice 2:0, když o branky se postarali Jan Vastl a Matyáš Fedor. V dalším zápase na domácí celek čekal HC Vimperk. I s tímto soupeřem si sušičtí hokejisté dokázali poradit a ve vyrovnaném utkání nakonec zvítězili 3:1 (Petrášek, Bureš, Fedor). Sušickým hráčům poté zbývalo poslední střetnutí s HC Sokolov. Tým ze severozápadních Čech předváděl po celou dobu turnaje vynikající hokej a domácí tak nečekalo vůbec jednoduché střetnutí. Sokolovští taktéž zvítězili v obou předchozích střetnutích Vimperk zdolali vysoko 6:0 a Strakonickým přidali ještě o jednu branku více 7:0. Poslední utkání turnaje Sušice Sokolov tak zároveň znamenalo i souboj o konečné první místo. Domácím hokejistům v průběhu celého utkání rozhodně nešlo odepřít snahu a bojovnost, ale na straně Sokolova byla přece jenom znát větší herní kvalita. Sokolov od počátku diktoval tempo a jednoznačně kráčel za turnajovým vítězstvím. Již v 1. minutě skončil pokus sokolovského útočníka na tyči. Domácí dokázali odolávat až do 6. minuty, kdy puk po střele sokolovského útočníka skončil za zády gólmana Michny. Do konce první patnáctiminutovky (hrací doba utkání byla 2 15 minut čistého času) sokolovští přidali ještě dvě branky a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto. V druhé polovině hry již hostující celek v poklidu hlídal svůj náskok a nepřipustil žádný pokus o zvrat v utkání. Konečný výsledek 5:1 (jedinou branku Sušice přidal v poslední minutě utkání Fedor) byl naprosto zasloužený. Na hráčích byla v posledním utkání znát únava z náročného víkendového programu. V sobotu jsme hráli ještě na turnaji v Jindřichově Hradci a domů jsme se vrátili až po sedmé večer. Kluci tak neměli dostatek času na odpočinek a v rozhodujícím zápase jim už chyběly síly, zdůvodnil jednu z možných příčin porážky trenér sušického mužstva Bureš. Přesto byl sušický celek jediný, kdo na turnaji dokázal Sokolovu vstřelit branku a sehrál s ním asi nejvyrovnanější partii. Sušice tedy vybojovala skvělé druhé místo. Bronz nakonec patří Strakonickým, kteří porazili Vimperk 2:0. Na slavnostním vyhlášení pak byly předány ceny nejlepším týmům. Udělena byla i některá individuální ocenění. Nejlepším brankářem se po zásluze stal strakonický David Řeřábek, cenu pro nejlepšího obránce si odnesl domácí Michal Šafránek, nejlepším útočníkem byl zvolen Jan Kačmár z Vimperka a trofej pro nejlepšího střelce získal kapitán Sokolova Ladislav Zikmund. V soutěži o nejtvrdší střelu zvítězil domácí Matyáš Fedor. Poháry a medaile nejlepším týmům předávala starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, která tyto ceny turnaji věnovala. Za to jí samozřejmě patří velký dík. Poděkování patří i dalším sponzorům, bez kterých by se turnaj nemohl konat. Jsou to: Město Sušice, Stavebniny K Klement, restaurace Gabreta, Vidmar Mařík Petr, Josef Bureš, rodina Vastlova, Hotel Pekárna Jan Živčák, Lenka Kutilová, Solo Sušice, Unicos Josef Juriga. jon šem celku byla vidět větší herní kvalita a mužstvo svého švýcarského soupeře od úvodních minut přehrávalo. Konečný výsledek 4:1 jednoznačně vypovídal o průběhu hry. Dvakrát se trefil Petr Lemberger, další branky přidali Zahálka a Ryšavý. Sušice 2 se poté střetla s EHC Oberlangenenegg. Švýcarský celek marně odolával převaze sušického mužstva a z utkání si odnesl drtivou porážku 9:1. Pětkrát se trefil Pitel, o další góly se postarali Benýšek, Kadlec, Papež a Šulčík. Tyto jednoznačné výsledky znamenaly, že o celkové vítězství na turnaji se utkala dvě sušická mužstva a souboj o třetí místo zbyl na pořádající Uetendorf a Oberlangenenegg. Bronz nakonec po výhře 8:2 vybojoval Oberlangenenegg. V prestižním finále byli nakonec úspěšnější hráči Sušice 2, když v pohledném utkání zvítězili 6:1. Hattrick zaznamenal výborně hrající Pitel, který v současné době nastupuje za druholigové Strakonice. Dále skórovali ještě Beneš, Samek a Šulčík, čestný úspěch Sušice 1 zaznamenal P. Lemberger. Sušice tedy na turnaji obsadila první dvě místa, což lze považovat za velký úspěch. Nutno podotknout, že za Sušici 2 nastupovala kompletní pětka z druholigových Strakonic, která měla významný podíl na celkovém prvenství. Velké poděkování patří pořádajícímu týmu SC Uetendorf, který po celou dobu turnaje o sušické mužstvo perfektně pečoval. jon Veřejné bruslení pátek hod. sobota hod. bruslení s hudbou! úterý hod. pátek hod. neděle od hod. Dětský karneval na závěr veřejného bruslení Broušení bruslí: každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice a dbát pokynů obsluhy ZS! V areálu celého zimního stadionu je nutné dodržovat zákaz kouření. Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel

9 Informace strana 11 Letní tábor Podmokly termín Místo konání Podmokly u Sušice, termín Cena: Kč (členové kroužků DDM: Kč) Letní tábor Podmokly termín Místo konání Podmokly u Sušice, termín Cena: Kč (členové ZÚ DDM Kč) Přihlášky je možno si vyzvednout v DDM Sušice, nebo stáhnout na internetu, na stránkách Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději do 28. dubna 2006 v DDM Sušice! Kontakt: DDM Sušice, tel , Nábřeží J. Seitze 257, fax , Sušický rockový puls LVII. (3/2006): Fragmenty [leden březen 2006] ZIMNÍ FESTIVAL pátek , Sušice, Tradiční kloub + Restaurace V jistém směru zatuchlé vody sušického rocku oživil zajímavý nápad skupiny C.N.S. uspořádat festival kapel, které budou hrát současně na dvou scénách Sokolovny dole v Kloubu a nahoře na baru. Poněkud nenápaditější to však bylo s výběrem skupin, jehož finální podobě předcházelo navíc několik změn. Tou první a pro mne příjemnou bylo zařazení nadějné sušické kapely ARMY OF LUPINUS, která se vynořila po půl roce v čerstvé sestavě s druhým kytaristou a novým bubeníkem. Ovšem jak moc jsem se na premiéru v nové sestavě těšil, tak rychle jsem vychladl kapela jakoby se usadila ve středním tempu, ze kterého neuhnula a odehrála v něm celý koncert. Je to jistým odlišným pojetím hry přišedších členů nebo vypuštěním dříve zařazovaných cover verzí? Skutečně nevím, ovšem evidentní je fakt, že dříve byl projev Army Of Lupinus barevnější, variabilnější! Nahoře v tu chvíli otevírali rockeři ze SITUACE, kterou asi nebude taktní hodnotit na základě jediné vyslechnuté písničky. Byť se jednalo o jistě nadějně podaný tancovačkový rock, této odnoži stylu jsme se rozhodli v seriálu věnovat jen okrajově, do nutné míry. Tomu koneckonců nezávisle na mě kývnul i kolega Bee as ty, který v reportu bez ubrousků pokračuje [ FBB ] Jelikož zábavový rock je něco, co zrovna nemusím, bylo pro mě vystoupení domažlické skupiny TRAMBUS něčím, co nemohu nezaujatě posuzovat. Naprosto nepůvodní, většinou převzatá tvorba s texty, které považuji mírně řečeno za přitroublé, mě nechala zcela chladným. Nicméně projev kapely byl suverénní a výrazný, což divácká omladina oceňovala vcelku ucházejícím potleskem. Gymnaziální pop partičku C.N.S. si vybavuji většinou jako účastníky tradičních Majálesů a naposledy jsem ji slyšel na zářijové Sušické rockové pouti. Kluci si festiválek zařídili a já čekal, že se konečně předvedou v plné parádě. Žel, předvedli úplný opak. Snad kdyby se uskromnili a výběr písní by vtěsnali do třicetiminutového bloku Týrat falešnými zpěvy a rozpačitými muzikantskými výkony početné publikum hodinu a čtvrt (!), to mi přišlo jako příliš kruté. Po téměř třech letech hraní to byla produkce naprosto tragická. Snad mi kluci a jedna slečna prominou, ale toto vystoupení žádné světlé okamžiky nemělo. [ Bee as ty ] Headlinerem dolní scény Zimního festivalu nebyl nikdo menší, než rábská punkbeatová sběř JAK 100HO VEN?. Před týdnem v Klatovech jsem si je vyslechl v dobrém zvuku a do jejich songů se tak konečně naplno dostal. Tady už jsem si je jenom dával s rozjařeným stálým publikem, které kapele jako téměř vždy vytvořilo velmi slušnou atmosféru. O podobné náladě ve stejnou chvíli nahoře se dá mluvit i v případě sušického kvarteta TENKEJ LED, který hrálo v o poznání nesouladném zvuku v restauraci. Dlouho jsem je neslyšel a tudíž čekal jistý vývoj stylu či letmý posun tvorby, ovšem od tvrdšího surově podaného bigbítu se kluci nikam nevzdálili, ničím svou tvorbu neobohatili. Ovšem mohu se lehce mýlit, hodnotíce tak na základě pěti vyslechnutých songů Zatímco v Tradičním kloubu probíhal koncert jako v klasickém rockovém klubu, nahoře v restauraci mi zhlédnutá vystoupení evokovala téměř estrádní program, kde chyběl snad už jen moderátor, resp. některý z vypečených bavičů se svým televizním štábem. Vzhledem k faktu, že byl vstup zdarma, se festival dočkal poměrně hojné návštěvy, takto tvořené v drtivé převaze především úplně nejmladší generací, která tak dává jasně na srozuměnou, že rock ve svých různých odnožích tepe dál a nepřestává být všeobecně jako hudební styl zajímavým ani v dnešních dnech. [ FBB ] ZVA BAND pátek , Sušice, Tradiční kloub Po několika skočných koncertech v minulé době (Slax, Sabot, ) se do sušického Tradičního kloubu vešel hudební žánr blues! V pátek zde totiž vystoupila skupina, která neváhala přijet až ze Slovenska konkrétně ze Zvolena! Nezasvěceným nic neříkající název ZVA BAND. Samotnému koncertu předcházelo promítání zimních olympijských her, po jehož skončení se vyměnila nejen jedna generace přihlížejících, ale asi kompletní osazenstvo TK. V éteru zazněly My Dry Willow, kteří v mnohých vzkřísily vzpomínky na neobyčejné koncerty v tomto klubu! A že silné momenty mohou ještě přijít ukázali právě zvolenští ZVA BAND. Po rychlém sestavení aparatury se dalo trio do díla a do díla velmi, velmi zdařilého! Ve složení Noro Červenák zpěv, kytara, Laco Červenák baskytara a Peter Krško bicí zařadili do prvního svého vystoupení v šumavské Sušici především skladby ze svého alba Hrubá múka (vydalo Indies Record v roce 2005). Rázem bylo jasné, že vynikající instrumentalisté jsou ve svém živlu hraní je viditelně bavilo a čas příjemně plynul! Ani jeden z členů neměl potřebu předvádět svou vlastní zručnost hraním předlouhých sól a tím pádem kapela působila velmi kompaktním dojmem. Ovšem nelze opomenout, že čtvrtý člen (Boris Čiampor harmonika), který nemohl z rodinných důvodů přicestovat (očekával údajně příchod nového potomka) chyběl. S jeho hrou na harmoniku by byla hudba zřejmě ještě mnohem barvitější a citovější. I přes tento fakt je třeba zdůraznit, že tak opravdově a s citem jsem neviděl a neslyšel hrát dlouho žádnou jinou kapelu! Ke zpěvu se sluší dodat, že veselé i smutné skladby byly zazpívány cizí slovenštinou (výjimečně angličtinou) což mělo své osobité kouzlo jedinou chybičkou byla občas trochu horší výslovnost! Hudebníci měli pravděpodobně rozdělený svůj čas do dvou úseků, ale příjemně překvapili, když se i po druhé přestávce vrátili na pódium a pokračovali v pěkně rozehraném koncertu! Závěrem musím dodat snad jen to, že v ne zcela zaplněném Tradičním kloubu (i když se zde objevily i zcela neznáme tváře) odehráli ZVA BAND kvalitní koncert a můžeme jen doufat, že se jich někdy dočkáme v plné sestavě?! [ Fender ] ČERNÝ SVĚTLO > KATAPULT > GENTLEMAN S BAND sobota , Sušice, Sokolovna, Hlavní sál Věcná zpráva pro mladé kapely. Chcete-li dosáhnout slávy spojené s nabitým kulturákem šťastných fanoušků, musíte hrát celý život tu nejjednodušší rockovou muziku, napsat kupu hitů, které zlidoví a být neuvěřitelně vytrvalí. Nic z toho totiž triu Katapult nechybí. Koncertní večer načala sušicko plzeňská kapelka ČERNÝ SVĚTLO, která po zásadních změnách v sestavě a rozšíření této o klávesistu zní lehce živelněji a pompézněji než v předchozích letech. Škoda, že její nejvyšší metou byl / je statut stálé předkapely Katapultu, ovšem otázkou na druhou stranu zůstává, kde se prosazovat jinde se srovnatelným efektem? KATAPULT otevřeli hitem číslo jedna Až, který se po sedmadvaceti letech konečně dožil roku 2006, a tomu následovala série tutovek, které nastolily tu pravou zábavnou a taneční atmosféru, mj. kvůli níž příchozí skoro naplnili Sokolovnu. Standardní, léty neměnný výkon, hecování vstřícného publika, poplácávání se po ramenou a pro zpestření navrch pódiová projekce historických fotografií kapely. Žádné velké instrumentální výkony, které však od Katapultu nikdo neočekává. Jejich obdivuhodná síla je totiž v tom vykřesat z ničeho hit. GENTLEMAN S BAND uzavřeli v duchu jistě propracovanějšího rocku, ovšem před hrstkou zbývajících, které ještě neopustily síly. Nic nezachránily ani tanečnice na pódiu, ostatně v jejich případě zůstalo spíše u nápadu než jeho povedené realizace. [ FBB ] Sušický rockový puls online: OSOBY? > SLAX sobota , Sušice, Tradiční kloub Čtvrtý únor byl pro SLAX ve znamení uvedení aktuálního dema tak trochu hustý country mezi domácí veřejnost. Samotný akt křtu vodkou proběhl zhruba v polovině živého vystoupení a slovem jej dlouze, ovšem místy i vtipně doprovodil Wedge, který přítomné fanoušky a především fanynky seznámil s podrobnou historií sušického kvinteta. Kapela přehrála kompletní novinkové demo natočené v závěru minulého roku a prokládala jej staršími osvědčenými tracky ve stylu neortodoxního hardcoru. V songu Tora Bora hostoval Vlk [Orchestra] a spojení jeho řádně intenzivních houslí s drsnou nosnou hudební konstrukcí Slax a fanynkami před pódiem v téměř extatickém stavu evokovalo bezmála infernální ovzduší. Co do atmosféry zkrátka silný koncert, kterému přihlížela většina návštěvníků v pohybu, nikoliv tradičně ze židlí zády ke kapele či takřka nepřítomně visící přes barový pult. Nebylo to poprvé, co si Slax vybrali klatovské OSOBY? coby předskokánky. Neosobitá cover kapela nacvičila od posledně nějaké další písničky od svých vzorů, ovšem jejich interpretace značně pokulhávala za originály. Neskrývám, že mi uniká smysl existence skupiny, jejíž sestava je téměř totožná se složením Promises. Ty bych si před Slax poslechl nesrovnatelně raději. [ FBB ] ORCHESTRA > SABOT pátek , Sušice, Tradiční kloub He, když jsem z listopadového horažďovického vystoupení Sabot > Orchestra > Synergy > Made By The Fire sepsal report, ve kterém jsem vyznamenal pouze první dvě uvedené kapely, nenadál jsem se toho, že právě ty zhlédnu takřka za měsíc v Sušici. Spojení těchto dvou dvoučlenných seskupení zaujalo zřejmě i pořadatele George a nahrnul je do Kloubu. Abych se příliš neopakoval, víceméně jen srovnám horažďovické a sušické vystoupení. Domácí ORCHESTRA otevírala a nejen vzhledem k faktu, že je zdejšímu publiku již důvěrně známá, byla zasypávána prudkými pozitivními reakcemi po každém odehraném tracku a v závěru se dostalo i na přídavek, který si publikum pochopitelně vyžádalo. SABOT nepřidávali. Jejich podání alternativního hardcoru je ještě méně konvenční než v jistém smyslu přijatelnější projev Orchestry. Dlouhé zajímavé a propracované rytmické tracky mne osobně opět bavily, ovšem osazenstvo Kloubu se vyslovilo pro openery večera. Co sušickému koncertu chybělo byla atmosféra a jakýkoliv pohyb obecenstva. V tomhle byly Horažďovice úplně jinde. Ovšem jinak fajnovej večírek! [ FBB ] Christopher Rankin ze SABOT nezůstal dlužen nic své pověsti excelentního baskytaristy.

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 24. března do 7. dubna 2006 SUŠICE 3. a 4. dubna 2006 velký sál KD Sokolovna BURZA dětského jarního a letního oblečení, obuvi a sportovních potřeb pořádá MKS příjem věcí do prodeje pondělí 3. dubna a hod. prodej úterý 4. dubna výdej neprodaných věcí čtvrtek 6. dubna a hod hod. Společenská zábava čtvrtek 6. dubna Husův sál KD Sokolovna Solasido 2006 konkurz do dětské pěvecké soutěže čtvrtek 6. dubna v hod. KD Sokolovna Divadlo Járy Cimrmana Lijavec pořádá SDS Klatovy, rezervace vstupenek v MKS neděle 9. dubna ve hod. KD Sokolovna Pro dobrou náladu vám hraje Dechová kapela Solovačka pondělí 10. dubna v hod. Husův sál Klubový večer: Pavla Marianová komorní recitál folkové zpěvačky pořádá SDS Klatovy čtvrtek 13. dubna v hod. KD Sokolovna Solasido finálová soutěž mladých zpěváků sobota 15. dubna ve hod. KD Sokolovna Velikonoční zábava hraje FORTUNA ČKA Sušice středa 5. dubna v hod. Smetanův sál Posezení s hostem večera je doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Tradiční Kloub Sokolovna tel každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka Mateřské centrum Medvídek MŠ Smetanova ul. pondělí, středa, pátek hod. 2. burza hraček (prodej) středa 29. března 9 12 a hodin (více uvnitř SN) od 5. dubna ve středu od hod. ZŠ Komenského Kurz orientálního tance pro začátečníky i pokročilé (samostatné hodiny), kontaktní tel Fit Studio NEXTREN (sportovní hala vedle gymnázia), tel Povoz posilovny: pondělí až pátek hod. sobota a neděle hod Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí až pátek hod. předprodej vstupenek na kulturní akce tel Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské informační centrum budova radnice tel , nebo Informace školy ZŠ Komenského ul. tel , ZŠ Lerchova ul. tel , ZŠ T. G. Masaryka tel , www. zstgmasaryka.euweb.cz ZŠ, Sušice, Nuželická 60 tel , Gymnázium tel , SOŠ a SOU tel , Základní umělecká škola tel , zussusice.skolniweb.cz Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (Stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v ; v ; ve a v hod. KD Hartmanice 26. března v hod. Každý má rád, když mu začnou hrát Hudebně zábavný pořad pro všechny generace. Vstupenky na místě. Informace Městské IC, Tel , Kašperské Hory Informace o akcích na tel Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství Galerie tel úterý sobota hod. V prostoru prodejna skla a upomínkových předmětů Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! (oba dny ve hod.) Panic je nanic aneb návod, jak si konečně dosyta užít! V hlavní roli Šárka Vaňková. ČR, komedie, od 12 let (v pátek ve hod., v sobotu v hod.) Zathura vesmírné dobrodružství Hra. kterou musíte hrát až do konce. Dobrodružné sci-fi s českým dabingem. USA, přístupný (oba dny ve hod.) Doom Peklo už není hra. USA/ČR, titulky, akční horor, od 15 let (v pátek ve hod., v sobotu v hod.) Fimfárum 2 Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky jen tak ledajaké Rodinný animovaný loutkový film ČR (ve středu ve hod., ve čtvrtek v hod.) Experti Sek, sem, sexem! Mládeži přístupná komedie ČR. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel neděle 26. března v hod. Posezení s písničkou hraje Jan Vondrášek sobota 1. dubna ve hod. Argema rocková zábava čtvrtek 6. dubna v hod. Velikonoční dekorace ukázky, výroba, prodej Mistr florista Hana Šebestová sobota 8. dubna ve hod. Kabát revival rocková zábava neděle 9. dubna v hod. Velikonoční koncert Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů Informace Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , Městské muzeum tel celoročně badatelské služby dotazy možno em Knihovna Horažďovice: 28. března od hod. dětské oddělení O Prácheňský poklad vyhodnocení soutěže AQUAPARK Horažďovice Horolezecká stěna, fitness, tobogán, whirlpool, sauna. Nové vstupné slevy! Informace na DDM Horažďovice 31. března v 8 00 hod. Okresní soutěž v programování vyšší jazyky 1. dubna ve hod. (sraz zájemců v zámku) Hledáme jaro vycházka na Prácheň 3. dubna (kat tř. a tř.) Nejkrásnější kraslice uzávěrka soutěže, vyhlášení nejhezčí kraslice a výstava Loutkové divadlo Rolnička vždy od hod. pátek 31. března Vzduchoplavci Hrady a zámky Rabí tel., fax , Velhartice tel , Kašperk tel , www. kasperk.cz Švihov tel , Klatovy Barokní lékárna tel , Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Zámek Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Historie zámku Klenová a české umění 20. století. do 2. dubna 2006 Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek tel (pokladna), fax Stálá expozice Historie Klatovska a hod. do 28. dubna 2006 výstavní sál Výstava současných klatovských výtvarníků do 19. května 2006 vstupní hala Pokusy aneb objevování sebe výtvarné práce frekventantů ateliéru Spirála do 19. května 2006 přednáškový sál Betonová linie II výstavba opevnění na Klatovsku na konci 30. let minulého století Víkendové semináře (pomůcky jsou v omezeném množství připraveny bezplatně k použití, nebo za úplatu pro ty, kteří mají zájem o účast, ale nemají potřebné věci s sebou): 8. dubna v 9 00 hod. přednáškový sál muzea Velikonoční vejce 100 jinak netradiční způsob zdobení vajíček 9. dubna v 9 00 hod. přednáškový sál muzea Papírové květiny výroba dekorací Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. ÚP oddělení SSP tel pondělí, středa hod. úterý, čtvrtek, pátek hod. Notář pondělí hod. Katastrální úřad tel fax , www. cuzk.cz pondělí, středa hod. Finanční úřad , pondělí, středa hod. Sušické technické služby, s. r. o. Areál SUTES provoz , , budova SML vedení (pro SUTES) (pro SML) Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost hod března MUDr. Huřťáková ( ) dubna MUDr. Pokorný ( ) dubna MUDr. Lamborová ( ) dubna MUDr. Záhorodný ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více