Instrukce pro autory přednášek a posterů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukce pro autory přednášek a posterů"

Transkript

1 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se skládá z tištěné formy seznamu přednášek a posterů s abstrakty a CD-ROMu obsahujícího celé texty přednášek/posterů. Níže najdete pokyny (vzhled, styl a formát) k článkům a prezentacím. Abstrakt/Přednáška - Všeobecné pokyny Abstrakt a přednáška by měly být zaslány v angličtině. Prosím použijte textový editor MS Word, ve formátu A4, 20 mm okraje na všech stranách a řádkování 1.4. Požadovaná délka abstraktu je do 250 slov, délka článku by měla být maximálně 8 stran včetně obrázků. Prosím zasílejte nám abstrakt/článek formátovaný dle níže uvedené šablony s názvem - Pokyny pro přípravu textu příspěvku jako tiskové předlohy pro CD sborník viz str. 2, 3. Prezentace - Všeobecné pokyny Prezentace by měla trvat cca 15 minut. Prosím držte se uvedených instrukcí pro prezentace na str. 4 Poster - Rozměr posteru je 150cm (výška) x 100cm (šířka) max. Chtěli bychom Vás informovat, že na konferenci je možné plné texty přednášek/posterů zaslat nejpozději do 15. března Program konference a další informace budou uveřejněny během února 2010 na webových stránkách konference. Pro Vaši informaci jsou poplatky následující: Platby předem Platby hotově na místě Autoři přednášek a posterů 5.990,-Kč (vč. DPH) 6.490,-Kč (vč. DPH) Ostatní účastníci 6.990,-Kč (vč. DPH) 7.490,-Kč (vč. DPH) Doktorand, student denního studia s příspěvkem 3.500,-Kč (vč. DPH) 4.000,-Kč (vč. DPH) Doktorand, student denního studia bez příspěvku 3.900,-Kč (vč. DPH) 4.400,-Kč (vč. DPH) Zveřejnění příspěvku bez účasti 2.900,-Kč (vč. DPH) Vložné obsahuje organizační náklady spojené s pořádáním konference, náklady na vydání sborníku, společné stravování. Ubytování hradí účastníci sami a je k ceně připočteno v přihlášce dle druhu pokoje. Přednáška/poster nebude publikována v konferenčním jednání bez uhrazení patřičných poplatků. V případě jakýchkoliv dotazů, prosím kontaktujte sekretariát. S pozdravem TANGER, spol. s r.o. Keltičkova 62, Ostrava 10, Česká Republika Ing. Kateřina Pešková Tel: , Fax: manager konference Web:

2 POKYNY PRO PŘÍPRAVU TEXTU PŘÍSPĚVKU JAKO TISKOVÉ PŘEDLOHY PRO CD SBORNÍK František MLYNÁŘ a, Jan PROCHÁZKA b a OMEGA, a. s., Myslbekova 12, Ostrava - Vítkovice, Česká republika, ová adresa b VÍTKOVICE, a. s., Pohraniční 20, Ostrava - Vítkovice, Česká republika, ová adresa Abstrakt Pro abstrakt používejte písmo Arial velikosti 10 pro text, velikost písma 11 bodů tučně pro název referátu a 11 bodů pro jména autorů (řazena za sebou), 11 bodů kurzívou pro název pracoviště autorů - vše vystředit Vlastní text pište velikostí písma 10 bodů, řádkování 1,4. Text zarovnejte do bloku. Doporučený rozsah příspěvku je nejvýše 8 stran textu včetně obrázků. 1. KAPITOLA Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na číslované kapitoly a podkapitoly, např. 1.1, 1.2 apod. Použijte řádkování 1,4. Při složitějších matematických výrazech je nutné zvětšit mírně mezery mezi řádky tak, aby horní indexy byly čitelné. Text musí být napsán tak, aby vyplňoval hranice textu. Z tohoto pravidla jsou pouze dvě výjimky: (i) nezačínejte s novým názvem kapitoly na posledním řádku, (ii) můžete přetáhnout text dole pouze o jeden řádek v případě nutnosti ukončení odstavce. Kurzívu použijte v textu pouze pro zvýraznění. 1.1 Podkapitola Tento text je napsán typem písma Arial, velikost 10 bodů. 1.2 Sborník referátů Sborník referátů bude vydán: v tištěné formě, abstrakty příspěvků podle autorů a rozdělení podle symposií v elektronické formě na CD ROM - plné znění referátů včetně obrázků. S ohledem na elektronickou formu sborníku je možno do textu zařadit i barevné obrázky a grafy. Stránky číslujte dole uprostřed, pro psaní referátu použijte uvedené záhlaví a zápatí. V případě většího souboru jej komprimujte. Pro vložení textu použijte prosím konferenční systém KonSys, který najdete na Přihlašovací údaje byly zaslány na registrační ovou adresu při prvním přihlášení a vyplnění přihlášky. 2. ROVNICE Rovnice musí začínat přímo na levém okraji a jejich provedení by mělo být podobné následujícímu příkladu: Q & ε = A exp sinh RT ( α σ ) n p Používání šikmého lomítka / v rovnicích je nežádoucí, ačkoliv v textu na řádku je možno ho použít. Fyzikální veličiny musí být zapsány dle norem.

3 3. TABULKY A OBRÁZKY Umístění tabulek a obrázků do textu doporučujeme přednostně na té straně, na které je prvá zmínka či odkaz. V případě tabulky ponechte 1 volný řádek, napište Tab 1., na stejný řádek název tabulky a totéž pod tím Table 1 anglicky Je-li tabulka příliš dlouhá, musí být na následující stránce nahoře opět její číslo a hlavičky sloupců. Obr. 1. Tahová zkouška Fig. 1. Tensile test Obrázky by měly být originální, nebo kvalitně naskenované. Málo výrazné fotokopie nebudou přijaty. Pod obrázkem napište Obr. 1. a text na stejný řádek a totéž pod tím Fig. 1. anglicky. Popisy v obrázku volte tak, aby byly řádně čitelné. Předpokládáme počítačové vložení obrázků, grafů a jejich vkládání obtékáním textu. Obrázky a grafy musí být součástí souboru referátu. Při nejasnostech je možno se s dotazy obrátit na níže uvedenou ovou adresu LITERATURA Odkazy na použitou literaturu umístěte bezprostředně za textem. Nezačínejte na nové stránce, není-li to naprosto nezbytné. Odkazy na literaturu označte v textu arabskými číslicemi, číslujte průběžně a čísla odkazů uvádějte v pořadí, v jakém se vyskytují v textu. Odkazy pište podle normy bibliografických citací ČSN ISO 690, z níž uvádíme čtyři základní příklady: a) Monografická publikace NOVÁK, J. Dějiny technického pokroku. 1. vyd. Praha: Akademia, s. b) Přednáška ve sborníku z konference [1] NOVOTNÝ, K. Vliv teploty na deformační chování mosazných slitin. In Sborník z konference Tvařitelnost kovů. Ostrava: TANGER, 1997, s Upozornění: Zde se uvádějí tzv. nakladatelské údaje, tj. místo vydání a vydavatel či nakladatel, nikoliv místo konání konference! c) Článek v odborném časopise [2] KOVÁČ, J., KUPKA, A. Vliv křemíku na magnetické vlastnosti plechu. Hutnické listy, 1998, roč. 49, č. 11, s Upozornění: U více než tří autorů se uvádí jen první s dodatkem aj. d) Článek na CD-ROM [3] POLÁŠEK, Karel. Křivka napětí a deformace. In Metal 2000: 9.mez. metal. konference: Ostrava, Hotel Atom/Hotel Harmony, Česká republika [CD-ROM]. Ostrava: TANGER: Květen, 2000, s ISBN

4 POKYNY PRO PŘÍPRAVU PREZENTACE V POWERPOINTU Předání prezentací Prezentace článku v PowerPointu vložte do systému KonSys na www stránce v sekci Přihláška, platba nebo Přihlášení do systému KonSys. nejpozději do 14. května Prezentace můžete také nahrát osobně u obsluhy dataprojektoru půl hodiny před začátkem jednání v den Vaší přednášky. Soubor pojmenujte prijmeni_nazev konference: napr. Novak_NANOCON2009_anlickynazevclanku (prvních 10 znaků) Podporované formáty prezentace: ppt - PowerPoint Presentation (MS Office 2000 a PowerPoint) pptx - PowerPoint Presentation (MS Office PowerPoint) pdf - (Adobe Acrobat Reader) Požadavky na prezentaci Prezentace musí být přehledná a čitelná. Velikost písma pro nadpisy 40, pro základní text cca 30, minimálně 20. Obrázky, grafy či tabulky i s jejich popisem by měly být ostré a viditelné i z větší vzdálenosti. Osnova prezentace Úvodní stránka: název článku, autor a spoluautoři Cíle a předpokládané praktické využití Úvod do řešené problematiky Teoretické základy Metodika zpracování Harmonogram prací Výsledky, závěry Přehled použitých dat, programů, přehled literatury a použitých zdrojů Vhodná prezentace Nevhodná prezentace

5 Velký čitelný text, obrázek, základní informace Mnoho textu, malé písmo Text i graf čitelný Tabulka i graf velmi špatně čitelné Text i obrázek čitelný Texty v tabulkách nečitelné

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

DOPORUČENÁ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ

DOPORUČENÁ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ DOPORUČENÁ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ Obsah: 1. TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA...3 1.1 Pokyny pro psaní diplomové práce...3 1.1.1 Písmo...3 1.1.2

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více