Základy práce s textem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy práce s textem"

Transkript

1 Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález knihtisku Gutenberg 1450 Dokument textový celek v počítači, uložen ve formě souboru. Odstavec část textu mezi dvěma místy, kde bylo stisknuto Enter. formátovací jednotka textu Zásady 1. Nejprve napište koncept (soustřeďte se na obsah, je vždycky důležitější než forma!!!), pak teprve formátujte. (U velkých dokumentů lze postupovat opačně, ale nikdy neformátujte text během jeho psaní) 2. Enter ukončuje odstavec, nikdy ho nepoužívejte pro ukončení řádku. (Text by se velice špatně později upravoval). Zalamování textu nechejte na počítači, potřebujete-li ukončit řádek dřív, použijte Shift + Enter. 3. Neodsazujte text pomocí mezer (u proporčních písem to nedopadne tak jak si představujete), ale používejte tabelátor. Klasifikace písma Antikva základní stínované písmo s patkami (Roman) Grotesk lineární (nestínované), bezpatkové (Arial) Egyptienka lineární, patkové (Serifa) Písmo psacího stroje neproporcionální (Courier) všechny znaky i mezery jsou stejně široké Psaná písma kaligrafická písma, skripty (Kastler) Řez písma normální, tučný, kurzíva, tučná kurzíva (určitý vzhled písma) Velikost písma se udává v bodech 1 pt=0,3759 mm Běžně píšeme 12 bodů, pro noviny se používá 8 10 bodů Font s každým písmem je spojen font soubor, který obsahuje popis tvaru všech znaků (Typ písma je sada znaků abecedy specifikovaná svým tvarem. Font je vlastně elektronická forma typu písma.) Základní formát písma: typ, řez, velikost, podtržení, další efekty Nejužívanější fonty: Times New Roman patkové písmo pro běžný text Arial bezpatkové písmo pro nadpisy, nemíchat s jiným bezpatkovým písmem Courier neproporciální písmo každé písmeno zabírá stejný prostor, je hůř čitelné, typické pro psací stroje Sady písma s českými znaky doplněny koncovkou CE. Bitmapový- písmeno vypadá jako jemná mozaika čtverečků (Nevýhody schody při zvětšování, zaberou hodně místa) Vektorový tvary písmen jsou uloženy ve formě rovnic, které popisují jejich obrysovou křivku. Písmo je vždy hladké a protože pro ně stačí jediná sada písma, zabere méně místa. Zobrazení je díky výpočtům pomalejší. Formát odstavce zarovnání, odsazení, řádkování, tabulátory, odrážky Co očekáváme od textového editoru Více druhů písma v jednom dokumentu (raději užívejte různé řezy téhož písma) Nastavení vzhledu stránky rozměry a umístění výsledného textu Úpravy odstavců WYSIWYG Vkládání objektů Vytváření tabulek se základními mat. operacemi, psaní mat. vzorců Práce se slovníky (kontrola pravopisu, tezaurus) Vkládání obrázků a jejich obtékání textem Používání a vytváření vlastních stylů a šablon Hypertext Práce s horkými klávesami, uživatelské přizpůsobení panelu nástrojů Vytváření obsahu a rejstříku Hromadná korespondence Možnost skupinové práce na síti Možnost zaheslování dokumentu 1

2 Několik typů k Wordu Rychlý pohyb dokumentem: Home, End začátek, konec řádku Ctrl Home, Ctrl End začátek, konec dokumentu Shift F5 skok na místo, kde se nacházel kurzor, když byl dokument naposled otevřen Přesné umístění obrázku: Alt + myš Tučné, kurzíva, podtržené Ctrl B, I, U Shift F1 nápověda na styl odstavce Ctrl Shift mezerník pevná mezera (slova tímto způsobem spojená se neoddělí na konci řádku např. jednopísmenové předložky) Výběry: Slovo dvojklik v něm Řádek klik před řádkem Odstavec trojklik Celý dokument ctrl A Sloupcové bloky Alt + myš Kreslicí plátno Při vkládání některých klipartů nebo ručním kreslení se objevuje Kreslicí plátno s rámem podobným textovému poli, na začátku kreslení s nápisem Zde lze vytvořit vlastní kresbu. Po vložení nakresleného objektu do aplikace Word je kolem něj umístěno kreslicí plátno. Kreslicí plátno umožňuje uspořádat kresbu v dokumentu. Vložený obrázek není automaticky ohraničen kreslicím plátnem. Obrázek však můžete na kreslicí plátno přidat. Kreslicí plátno umožňuje udržovat části kresby společně, což je užitečné, pokud kresbu tvoří několik tvarů. Kreslicí plátno rovněž vytváří hranici mezi kresbou a zbytkem dokumentu. Při výchozím nastavení nemá kreslicí plátno žádné ohraničení ani pozadí, ale můžete je formátovat jako jiné nakreslené objekty. Pravá myš na objektu formát automatického tvaru Pravá myš na rámu z nabídky možno vybrat: Zobrazit panel nástrojů kreslicí plátno Formátovat kreslicí plátno Vypnutí: Nástroje/možnosti/obecné Několik zkratek pro Word Shift F3 změna písmen na velká nebo malá Ctrl Shift A všechna písmena velká Ctrl Shift K malá Ctrl Q odstraní formát odstavce Základy typografie 4. Několik pravidel sazby: 4.1. Za interpunkčními znaménky (tečka, čárka ) se píše mezera 4.2. Uvozovky a závorky se přimykají těsně ke svému obsahu (bez mezer) 4.3. Desetinná čárka a tečka se mezerou neodděluje 4.4. Pomlčka má kód 0150, není na klávesnici, je delší než spojovník. Píše se ve významu až do, jako znaménko minus bez mezer, v počtech s mezerami 4.5. Paragraf se odděluje od čísla pevnou mezerou (Ctrl+Shift+mezerník užívá se k spojování neslabičných předložek, aby nezůstaly samy na řádku) 10 % lidí se píše s mezerou, 10% kyselina bez mezer. 2

3 4.6. Jednotky a označení měny se odděluje pevnou mezerou, značka měny se píše bez tečky Datum a čas se píší s mezerami, rok čtyřmístně Za nadpisy se nepíše tečka 4.9. Dvojtečka, středník, otazník a vykřičník se píší hned za slovo. Rozlišujte zlomitelná mezera píše s mezerníkem, při rozpalování řádku se rozšiřujue. Nezlomitelná tvrdá CTRL + mezera Apostrofy se píší bez mezer, hodiny a minuty se oddělují tečkou bez mezer Kerningový pár AV odděluje se jinak než AT (U větších nadpisů,, kde by to nevypadalo pěkně, Formát/Proložení znaků Ještě několik estetických pravidel: Antikva je čitelnější než grotesk grotesk pro nadpisy, antikvu pro text nejvýš dva druhy písma v jednom dokumentu Vyznačování pojmů v textu nejobvyklejší kurzívou, chceme-li upoutat, tučně. Nepoužívat podtržení! Jména osob bývá zvykem zvýrazňovat kapitálkami pozor na sirotky a vdovy (osamělé řádky na začátku, rp. konci stránky- viz. dále) Další poznámky k typografii Při členění do odstavců je třeba zabránit vzniku parchantů. Parchant je první resp. poslední řádek odstavce na samostatné straně. Za parchant (tento tvar je správný, neboť se slova užívá v neživotném tvaru) se nepovažuje jednořádkový odstavec. strana 1 Strana 2 Ukázka nevhodného zalomení odstavce, které způsobí na nové straně vznik parchanta. Tok textu: Formát/odstavec/Tok textu Svázat s následujícím spojí dva odstavce nejčastěji nadpis s následujícím odstavcem, aby nezůstal trčet na konci stránky. Svázat řádky u krátkých odstavců nebo tam, kde by se rozdělením odstavce na dvě stránky mohl změnit význam textu.(nutné také u orámovaných odstavců) Vložit konec stránky před u nadpisů nejvyšší úrovně, (nadpisy kapitol) aby začínaly na nové stránce Kontrola osamocených řádků zabrání vzniku parchantů (vdova na konci stránky, sirotek na začátku) Bez dělení slov vhodné u nadpisů Dělení slov a mezislovní mezery Při sazbě do bloku se většinou nevyhneme dělení slov. Počítačový algoritmus ve většině případů nalezne správné místo pro rozdělení, ovšem výsledek je třeba vždy zkontrolovat. (nevhodnými mezerami vznikají tzv. řeky) 3

4 Rovněž je třeba dát pozor na místa, kde se naopak rozdělit řádek nesmí. Jedná se především o jednopísmenné předložky a spojky. Rovněž se nedělí datum mezi dnem a měsícem, nesmí se rozdělit čísla (12 345) a jednotky od číselných údajů (5 m). Na taková místa se vkládá tzv. nezlomitelná (pevná) mezera. Word: Nedělitelná mezera: CTRL Shift mezerník Tvrdé zalomení řádku Shift Ester Podmíněný rozdělovník (slovo se rozdělí, až kdyby přišlo na konec řádku) Ctrl + pomlčka Vhodného zalomení řádků se dosahuje stahováním resp. roztahováním mezislovních mezer, přičemž hodnota roztažení musí být na konkrétním řádku vždy stejná. Při sloupcové sazbě je třeba dodržet řádkový rejstřík řádky sousedních sloupců musí být v téže lince. Nastavení stránky rozměry a orientace stránky A4 (210*297 mm) portrait, landscape A6 pohledníce velikost okrajů (4, 5, 7, 3,) (3,4,5,20) shora v kladném smyslu Optický střed stránky - Poznámka: Soubor vzhled stránky rozložení lze nastavit svislé zarovnání textu Shrnutí typografických zásad Pro základní text užíváme patkové písmo (antikva), je lépe čitelné, protože patky vedou oči po řádku. U menších než 9 bodových písem je čitelnější písmo nestínované. Hladká sazba pro knihy a dlouhé texty, jeden typ písma (řez, velikost, řádkování ) Kombinace odlišných písem: základní text antikvou (Times New Roman), nadpisy grotesk. (Arial) (Viz základní styly text. editorů) Vyznačování v textu: pojmy kurzívou, tučně jen v učebnicích a manuálech Nikdy podtržení a prostrkání Předložky a spojky na koncích řádek tvrdá, nezlomitelná mezera. (Ctrl+Shift+mezerník ve Wordu), podobně spojení čísla a jednotky. Dělení slov: nechat na editoru, nesmí vzniknout slovo nežádoucího významu (sex-tet), neužívat v nadpisech Uvozovky dole Alt 0132 Nahoře Alt 0147 (Word dělá sám z palců u ů) Pomlčka Alt 0150, spojovník (na klávesnici-) jen na spojování částí slov (bude-li) Pomlčka se píše: 6 18 hod bez mezer, 25 znak mínus bez mezer, v aritmet. výrazech s mezerami, Závorky a uvozovky se neoddělují mezerou Paragraf se od čísla odděluje nezlomitelnou mezerou, procento taky, ale ve významu procentní se píše bez mezery (10% pivo] Jednotky a označení měny se oddělují nezlomitelnou mezerou. 13 Kč se píše bez tečky Číslice s deset. čárkou (pod sebou), tisíce a milióny oddělovat nezlomitelnou mezerou Datum a čas se píše s mezerami, rok čtyřmístně Tečka se nepíše za nadpisy, za zkratkou na konci věty. (jen jedna) Celá věta v závorce tečka do závorky. V závorce část věty tečka za závorku. Znak několik teček má kód Barvy a kompozice Barevný kontrast mají vůči sobě doplňkové barvy (smícháním 2 barev CMY vznikne barva RGB doplňková ke zbylé např. modrá žlutá) Tonální kontrast světlá a tmavá. nespojovat obojí, moc to řve Zásady používání barev: pro zlepšení srozumitelnost (nejen pouze pro ozdobu) upoutání pozornosti používat vlastní barevné prvky ne používat mnoho barev na zdůraznění 4

5 Barevná schémata Monochromatické jednotný vzhled Doplňkové barvy opatrně Kontrastní velké plochy méně výrazné, jasné barvy jen pro zvýrazněné prvky Dvoubarevné výrazné, levný tisk Harmonické jedna dominantní barva a max. tři další Psychologické působení barev Modrá chladná, důstojná, solidní Červená teplá, vyzývavá, hravá Zelená uklidňující, příjemná, nevtíravá Fialová provokující, zneklidňující Žlutá nejteplejší, veselá Šedá neutrální, vhodná pro kombinace Černá elegantní, důstojná Bílá umožňuje ostatním vyniknout Rozmístění prvků dokumentu Nejdřív příprava na papíře Při zarovnávání několika řádků na střed, musí být spodní řádek nejkratší Dominantní prvek v optickém středu stránky (nad středem geometrickým) nejdůležitější nadpisy ve zlatém řezu přibližně 1/3 a 2/3 linek šířky a výšky stránky Okraje obrázků v lince pohyb, pohled na obrázcích směřuje vždy dovnitř Popisy obrázků do textových polí pod obrázky, menším písmem než základní text (i kurzíva), bez tečky Text výrazně členěn pomocí nadpisů Na začátku článku odstavec kurzívou s přehledem Kontrola pravopisu, tezaurus Automaticky: Nástroje/Možnosti/Pravopis zaškrtnout Automatická kontrola červené podtržení slova Klepneme pravou myší obr. Vlevo, využijeme nabídky, přeskočíme nebo přidáme do slovníku. Volba Pravopis ruční kontrola (F7, Nástroje/Pravopis) Je-li ve slově překlep. Můžeme ho opravit v okně Není ve slovníku Automatické opravy jednak nabídnou možnosti, jednak mohou vyvolat příslušné okno viz. Dále Jazyk nastavení jazyka pro cizojazyčné úseky textu, pokud Word správně nerozpozná jazyk. Jazyk nastavujeme buď pro vybraný text, Word ho obvykle nastaví sám při přepnutí klávesnice. Více podrobností Nástroje jazyk Tezaurus Nástroje/jazyk/Tezaurus (Shift F7) nebo pravá myš na slově. Zvlášť výhodné pro psaní v cizí řeči. Kontextové menu slova nabízí dokonce jeho překlad. 5

6 Automatické opravy a automatický text Automatické opravy vkládají text při psaní automaticky, užívá se pro psaní slov, která se špatně píší, ale často používají. Pro automatický text je třeba použít tlačítko, vhodnější pro vložení složitějšího textu nebo objektu. Nástroje/Možnosti automatických oprav Do prázdného pole můžeme přidat co chceme nahrazovat čím. (potvrdit tlačítkem Přidat) Má-li fungovat automaticky, musí být zaškrtnutá volba Nahrazovat text během psaní Automatický text Vytvoření: vyberme text Nástroje/Možnosti automatických oprav/automatický text/přidat. Pokud chceme zařadit objekt (obrázek), také ho nejprve vybereme, pak tlačítko Nový na panelu nástrojů Automatický text (Zobrazit) zapsat název položky a Přidat. pokud Word položku automatického textu rozpozná při psaní, nabídne ji stačí potvrdit Enter. Jinak ji můžeme vložit opět přes automatický text a vložit. Pokud není viditelný panel automatického textu, použijeme Vložit/Automatický text. Pokud chceme automatický text použít pro formátovaný text, nejprve vytvoříme zformátovaný úsek, vybereme ho do bloku a Nástroje/Možnosti automatických oprav/automatický text/přidat. Dělení slov Word umí aplikovat příslušná pravidla pro češtinu, ale dá se dělit i ručně. Pak se využívá netisknutelných znaků. (označují důležitá místa v dokumentu, dají se zobrazit, při tisku jsou ignorovány) Nástroje/Možnosti/Zobrazení (tlačítko zobrazit vše) Dělením slov je sice dokument méně čitelný, ale při užších sloupcích bez dělení nebude vypadat esteticky. (Příliš velké mezery mezi slovy) Standardně je dělení vypnuté. Nástroje/jazyk/čeština zkontrolovat, pak tamtéž dělení slov, Zaškrtnout Automatické dělení Max. dělených řádků za sebou nejvýš 3. Ručně Buď nastavíme myší kde chceme dělit nebo dělení můžeme zakázat Ne Nedělit slovo běžnou pomlčkou, ale rozdělovacím znaménkem CTRL + pomlčka (jinak při posunutí textu pomlčka zůstane Pokud nechceme oddělit slova Anna-Marie použijeme spojovník (Vložit- Symbol speciální znaky) Práce s více dokumenty Přepínání Okno nebo Ctrl F6 6

7 Okno je samostatná pracovní plocha jednoho dokumentu. Okno/Uspořádat zobrazení více dokumentů najednou Vložit /Soubor vložení souboru na pozici kurzoru Okno/Rozdělit pokud pracujeme s dlouhým dokumentem a chceme uvnitř přesouvat údaje pak lze v obou částech rolovat. Zpět odebrat příčky Styly odstavců a šablony Styl odstavce pojmenovaná sada vlastností textu a formátu odstavce, kterou lze odstavci přiřadit najednou. Rozvinovací nabídka stylů vlevo nahoře přehled stylů k dispozici. Roletka ne vždy zobrazí vše co je třeba, pak se napravo objeví podokno úloh Styly a Formát, dole si můžeme nechat zobrazit všechny styly. Ukážeme-li na vybraný styl, objeví se v bublinové nápovědě jeho charakteristiky. Práce s dodatečným formátováním : Přidáte-li k odstavci nějaké vlastnosti, budou přibývat v nabídce stylu Rušení dodatečného formátování písma:. CTRL + mezerník Rušení dodatečného formátování odstavce : CTRL + Q Jinak podokno nebo roletka Vymazat formátování Vlastní styl Podokno Styl a formát tlačítko Nový styl Je třeba zadat název a styl následujícího odstavce, pro jednoduché formátování vystačíme s tlačítky, dále Formát. Automaticky aktualizovat: Zaškrtnutí tohoto políčka způsobí, že se styl předefinuje při ručním formátování a všechny jeho odstavce se příslušně upraví. Přidat do šablony: Styl se stane součástí šablony, jinak se bude objevovat pouze v nabídce stylů aktuálního dokumentu. Doporučení: Používejte pro formátování styly odstavce, ruční formátování volte jen ve výjimečných případech. Formát/ Styly a formátování Otevře příslušné podokno úloh. Lze zde také změnit výchozí styl (např. nadpis1 ale protože se tyto styly dál používají např. při tvorbě obsahů, v žádném případě je pozměněné nepřidávejme do šablony.) kontextové menu stylu, volba změnit Dokumenty se šablonou Šablona je návrh dokumentu obsahující styly odstavců, vzhled stránky, případně předepsaný text a obrázky. Soubor /Nový podokno úloh Nový dokument Nový ze šablony. Některé šablony mají charakter průvodce např. Průvodce zápisem Uspořádání textu na stránce Oddíl je část dokumentu, která může mít jiný vzhled stránky než ostatní oddíly. Charakteristiky: Velikost, okraje, orientace stránky, svislé zarovnání textu na stránce, různá záhlaví a zápatí Nastavení Soubor/Vzhled stránky 7

8 Konec oddílu často vkládá Word sám, lze ručně: Vložit/konec Při vkládání konce oddílu současně definujeme typ konce oddílu. (Např. na stejné stránce) Při nastavování vzhledu stránky používáme vždy nastavení na tento oddíl nebo od tohoto místa dále. Jednotlivé oddíly mohou také používat sloupcovou sazbu nebo mít různá záhlaví a zápatí. Při formátování vybraného textu do sloupců vloží Word konec oddílu sám, dá se vybrat, zda chceme formátovat vybraný text nebo vybrané oddíly. Záhlaví a zápatí Použití: Firemní dopisy záhlaví adresa a znak firmy, zápatí telefon, fax, bankovní spojení Knihy v záhlaví název kapitoly, zápatí číslo stránky Zprávy a vzkazy zápatí autor, datum a čas Nedá se vkládat ručně, protože při přeformátování dokumentu změní polohu. Zobrazit/Záhlaví a zápatí Můžeme přímo vložit ručně text nebo objekt (obrázek) případně použít automatizované nabídky na panelu Záhlaví a zápatí Tlačítka viz bublinková nápověda Pole Stránka číslo stránky Pokud chceme mít v oddílech různá záhlaví a zápatí, použijeme tlačítko Stejné jako minulé, následující tlačítko přepíná mezi záhlavím a zápatím. Uložení vlastní šablony Soubor/Uložit jako/šablona dokumentu a vhodná volba složky Odkazy Poznámky pod čarou, vysvětlivky Vložit/Odkaz/Poznámka pod čarou Poznámky obvykle na téže stránce, vysvětlivky na konci knihy (Verne) Můžeme si vybrat jak bude vypadat odkazující značka v textu (formát) a kde chceme vysvětlující text umístit. Rušení Del smažeme odkaz, s ním mizí i poznámka Vložení hypertextového odkazu, záložky Má samozřejmě smysl pro dokumenty určené k prohlížení na počítači, nikoliv k vytisknutí. Vložit /Záložka získáme záložku, kterou lze jednak použít pro rychlé putování dokumentem (Úpravy/Přejít na) jednak jako cíl hypertextového odkazu (např. z obsahu) odkaz může vést také na jiné dokumenty, programy nebo internet. Odkaz lze odebrat přes kontextové menu objektu, z něhož odkazujeme. Buď nejprve vybereme text nebo objekt nebo do okna Zobrazený text zapíšeme text, který se vloží na aktuální místo v dokumentu Vložit/hypertextový odkaz (CTRL K) 8

9 Potom vybereme cíl označené místo v dokumentu nebo soubor, složku, webovou adresu Obsah Je třeba mít předem připraveny styly pro výchozí úrovně nadpisů nadpis1, nadpis2 nebo použít styly předdefinované Vložit/Odkaz/Rejstřík a seznamy Dá se také zobrazit panel nástrojů osnova, odelže úrovně jinak měnit pomocí šipek, jednak přiřadit i textu, který není formátován jako nadpis. Také lze po změnách aktualizovat obsah. Rejstřík Zde je nutné nejprve připravit seznam slov, která chceme do rejstříku umístit. Lze to provést buď přímo při procházení dokumentem slova vybíráme a pak stiskneme Alt Shift X nebo Vložit/Odkaz/Rejstřík a seznamy Potom nastavíme kurzor tam, kam chceme rejstřík vložit (jako u obsahu) a opět Vložit/Odkaz/rejstřík a seznamy Nebo slova uložíme do jednoho sloupce jiného dokumentu, ten uložíme a v okně pro tvorbu rejstříku zvolíme volbu automaticky. Ke vložení takto vytvořeného rejstříku je třeba toto okno otevřít ještě jednou a potvrdit OK. Práce s dlouhým dokumentem Zobrazení osnova Práce s hlavním dokumentem: Vnořené dokumenty lze snadno přeuspořádat Šablona hlavního se vztahuje na všechny vnořené, takže můžeme docílit jednotný vzhled Vytištěním hlavního vytiskneme všechny vnořené, aniž by bylo nutné je otvírat Vytvoření vnořeného dokumentu: Vybereme nadpisy a text, klikneme na tlačítko Vnořit vnořený dokument. Pokud tato ikona není dostupná, nejprve kliknout na Rozbalit vnořené dokumenty Vytvoření vnořeného dokumentu z jiného: Ikona Vložit vnořený dokument, vyhledat a potvrdit OK. 9

10 Nastavení Wordu Většinu nejdůležitějších nastavení najdeme v Nástroje/Možnosti Podrobnosti o prakticky všech volbách získám z kontextové nápovědy (? v pravém horním rohu okna a následné ukázání myší) Několik typů: Uložit Povolit rychlé ukládání sice zrychlí průběžné ukládání, ale zvětšuje dokument nakonec je nutné zrušit a uložit ho normálně. Vytváření záložní kopie se s předchozím prakticky vylučuje, ukládá při každé změně předchozí verzi jako záložní kopii. Umístění souborů Automaticky Word ukládá do Dokumentů lze změnit Upravit Inteligentní výběr odstavců vybírá odstavec i se značkou konce odstavce, takže se přenáší i s formátováním. Výběr bude nahrazen psaním automatické u starších Wordů, nebezpečí smazání vybraného textu při stisknutí klávesy. Řazení odstavců Eventuelně tabulek ve Wordu pokud zaškrtneme se záhlavím, jednak se záhlaví neúčastní třídícímoperace, jednak se budou nabízet názva sloupců, podle kterých chceme řadit. Makra jsou posloupnosti instrukcí (akcí), které můžeme zaznamenat, uložit pod jedním jménem a jako jediný příkaz spustit. Protože se zaznamenávají všechny akce, je vhodné si je před začátkem nahrávání dobře rozmyslet. Postup: 1. Nástroje/Makra/záznam nového makra 2. Vybereme, zda chceme makro přiřadit na panel nástrojů nebo na klávesnici a příslušnou klávesovou zkratku 3. Provedeme akce 4. Zastavit záznam Makro můžeme uložit jako součást dokumentu nebo šablony (pak je k dispozici i v jiných dokumentech) Úprava prostředí, panel pro makro Poznámka: V prostředí více uživatelů standardní vzhled Wordu neměníme. Nastavení panelů nástrojů je součástí šablony. Nové panely můžeme umístit pouze do určitého dokumentu. Zobrazení panelů nástrojů: Zobrazit/Panely nástrojů Panely lze přemísťovat tažením za čárkovaný lem vlevo. Vlastní panel např. pro umístění makra: 10

11 Nástroje/Vlastní karta Panely nástrojů, tlačítkem Nový přidáme panel. Na kartě Příkazy vybereme akci (makro) a přetáhneme myší na nový panel. Tlačítko změnit výber umožní změnu názvu i přidání, případnou editaci, obrázku. Nakonec panel umístíme kam potřebujeme. Obchodní korespondence Cíl: vytvořit řadu stejných dokumentů, lišících se pouze určitým výrazem. (adresa, oslovení ) Hlavní dokument je dokument s textem, který bude pro všechny ostatní stejný.kromě tohoto textu obsahuje slučovací pole, které se při slučování nahradí údaji z datového souboru. (Slučovací pole je objekt, proměnná v dokumentu, kde se symbolický výraz nahradí konkrétním údajem z datového souboru) Postup práce: 1. Hlavní dokument se slučovacími poli Nejprve vytvoříme hlavní dokument a uložíme ho. Necháme si zobrazit panel nástrojů hromadné korespondence (Zobrazit/panely nástrojů nebo Nástroje/Dopisy a korespondence) 11

12 1.tlačítko zleva nastavení hlavního dokumentu vybereme o jaký typ se jedná, potom se zpřístupní tlačítka Vložit zdroj dat a Vložit pole 2. Datový soubor Můžeme připravit předem jako tabulku a uložit, v záhlaví tabulky budou jména polí (jméno. příjmení ), pak ji otevřeme tlačítkem Vložit zdroj dat. Dalším tlačítkem Příjemci hromadné korespondence si můžeme tabulku prohlédnout, případně ji editovat. (Tlačítko Upravit otevře potřebný formulář) Tlačítkem Vložit sloučená (přesněji slučovací) pole vložíme na vhodná místa dokumentu potřebné proměnné. Hlavní dokument opět uložíme. 3. Slučování Tlačítkem Zobrazit slučovaná data a šipkami si můžeme prohlédnout jak bude vypadat výsledek. Nakonec vyberme jestli chceme sloučit data do nového dokumentu nebo na tiskárnu, nový dokument Word pojmenovává Dopisy1 Lze také vybrat jen určité záznamy. (Seřadit se dají při otevření Příjemců hromadné korespondence) Jinak můžeme využít Průvodce hromadnou korespondencí. Příklad: Obálky Nejprve otevřeme nový dokument. Nástroje/Dopisy a korespondence/průvodce pokračování vždy tlačítko Další v podokně úloh 1. Vybereme typ dokumentu např. obálky 2. Protože náš původní dokument nebyl obálka, vybereme Možnosti obálky a podle potřeby upravíme. 12

13 3. Vybrat příjemce Můžeme vybrat existující seznam nebo Zadat nový seznam/vytvořit Tlačítkem vlastní lze přidávat, přejmenovávat a rušit standardní pole, Filtrovat a seřadit jednak umožní třídění (např. podle příjmení) jednak zobrazení pouze záznamů, které vyhovují určité podmínce. Po uzavření tohoto okna se objeví seznam příjemců 6. Uspořádat obálku vyplníme konstantní text např. adresu odesílatele a pokračujeme buď podle průvodce nebo můžeme vložit slučovací pole pomocí panelu nástrojů hromadné korespondence, 7. Dokončit připravené obálky ještě můžeme upravit a pak vytisknout. Při úpravě se nabídne Sloučit do nového dokumentu Formuláře Umožní pro uživatele připravit formulář, který může pohodlně vyplnit na počítači. Nejprve připravíme nový dokument, pak zobrazíme v panelech nástrojů Formulář, vybereme a umístíme položky. (Zde: textové políčko, rozvírací seznam, zaškrtávací políčko) Přes kontextové menu objektů nastavíme jejich vlastnosti, před uložením formulář uzamkneme, aby uživatel mohl zapisovat pouze do připravených políček. (Poslední tlačítko panelu nástrojů Formulář) Hotový formulář můžeme uložit jako šablonu. Ve vlastnostech objektů jde doplnit nápovědný text (po F1 nebo ve stavovém řádku) 13

14 Historie písma Upraveno podle: 14

15 Marie Dutková Prosinec 2004 Univerzita Palackého Filozofická fakulta V Žurnalistika 2. roč. ítejte vážení milovníci písma a knih, nechejte se vtáhnout do magického prostředí starých sazáren, tiskáren a umění starých typografů, sazečů a tiskařů, pravých to umělců svého řemesla. V této brožurce nenajdete doporučení, který sázecí program je nejlepší, jaké nové polygrafické technologie jsou k dipozici. Tato knížečka je o znalostech, které pravda jsou staré, ale nikoli zastaralé, ba naopak. Počítače zasadily typografii obrovsku ránu. Dříve dokázal vysázet text jen člověk věci znalý. Postavit se k regálům s písmovkami. Vzít do ruky sázítko a začít pracovat je umění. Sednout si k počítači, spustit program, zvolit typ a velikost písma a říkat tomu sazba není umění. Bohužel většina dnešních "profesionálů" nemá ani minimální znalosti o umění starém několik set let. A právě oni by se zde, jak doufám, mohli poučit. Samozřejmě, že všichni, kteří píší na počítači, dělají reklamní plakáty či vizitky a které by zajímalo, jestli ten "Times" opravdu vymyslel Microsoft, jsou na tento výlet srdečně zváni. Některé věci mohou být zastaralé, jelikož nejsem každodenní profesionál, ale pouze velký fanda. 15

16 Pták Noh s tampóny, starý cechovní znak knihtiskařů Klasifikace písem Tisková písma bývají pečlivě propracovanými grafickými díly. Vycházejí z historických a vývojových skutečností. Každý stát má svoji klasifikaci tiskových písem, která vychází z vlastního, specifického vývoje v té dané zemi. Třídění je proto mnohdy velmi rozdílné. Z podnětu Mezinárodního typografického svazu (ATYPI) se tisková písma třídí do těchto následujících deseti skupin. - renesanční antikva; - barokní antikva; - klasicistická antikva; 16 - tučná antikva; - egyptienka; - bezserifová písma; - skripty (přípomínají psaná písma); - zdobená písma; - lomená písma; - nelatinková písma (hebrejská, azbuka, řecká); Pro Českou republiku byla vypracována oborová norma ON ( ), která všechna písma dělí do čtyř tříd. - latinková písma; - nelatinková písma pravosměrná (slovanská, řecká);

17 - nelatinková písma levosměrná (orientální); - ostatní písma (exotická); I latinková písma můžeme dále dělit: - dynamická antikva - přechodová antikva - statická antikva - lineární serifové - lineární bezserifové statické - lineární bezserifové konstruované - lineární bezserifové dynamické - lineární antikva - kaligrafická písma - volně psaná písma - lomená písma DYNAMICKÁ ANTIKVA Jsou to písma vytvořená od druhé poloviny 15. století do první poloviny 18. století (renesanční vzory) a také jejich novodobé modifikace. V těchto písmech převládá dynamický (kaligrafický) charakter kresby. Šířková proporce je diferencovaná, osa stínu u oblých tahů je šikmá, natočená doleva. Rozdíly v tloušťce mezi hlavními a spojovacími tahy jsou většinou malé. Serify mají prohnutý klínový náběh ke dříku, jednostranné horní serify minusek jsou vždy šikmé. Platin PŘECHODOVÁ ANTIKVA Mezi ně řadíme písma vytvořená v druhé polovině 18. století (barkoní vzory) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem se ve stejném poměru uplatňuje jak dynamický (rukopisný), tak statický (kresebný) princip. Šířková proporce není jednotná. Osa stínování u oblých tahů je téměř, nebo úplně svislá. Oproti dynamické antikvě jsou však rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů výraznější. Serify jsou jednodušší s méně prohnutým náběhem, jednostranné horní serify u minusek nejsou tak šikmé jako dynamické antikvy. 17

18 Baskerville je nevýrazné, osa u oblých tahů je vždy svislá, serify jsou výrazné. STATICKÁ ANTIKVA Do této skupiny řadíme písma, která byla vytvořena od druhé poloviny 18. století až do začátku 19. století (klasicistické antikvy) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem dominuje statický (kresebný) princip. Šířková proporce není diferencovaná. Osa stínování u oblých tahů je vždy svislá. Jsou patrné velké rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Serify jsou vodorovné, tenké. Rodowell LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ STATICKÉ Řadí se mezi ně grotesky z 19. století a jejich novodobé modifikace. Východiskem pro tato písma bylo statické schéma klasicistické antikvy. Šířková proporce není diferencována, osa stínování je málo výrazná, vždy svislá. Bodoni Akzident Grotesk LINEÁRNÍ PÍSMO SERIFOVÉ Jsou to písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich současné modifikace. Slučují se u nich prvky antikvových a lineárních písem. Není diferencována šířková proporce, stínování 18 LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ KONSTRUOVANÉ Jsou to písma vycházející z konstruktivismu dvacátých let našeho století. Většinou jsou to písma monolineární, koncipovaná do nějakého

19 geometrického tvaru nebo z něj odvozená. Friz Quadrat Eurostile LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ DYNAMICKÉ Písma, jejichž konstrukce navazuje na dynamickou antikvu. Šířková proporce je diferencovaná, mírné rozdíly v tloušťce tahů. Antique Olive LINEÁRNÍ ANTIKVA V této skupině jsou písma, v nichž se slučují rysy jak antikvových, tak lineárních písem. Šířková proporce není jednotná. Rozdíly v tloušťce tahů jsou patrné, jen v ojedinělých případech jsou monolineární. Konce tahů jsou mírně rozšířené nebo ukončené malými serify. KALIGRAFICKÁ PÍSMA Vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů s výraznými rozdíly v tloušťce tahů. Bank Script Dynamické kaligrafické písmo navazuje na písma ze 16. a 17. století. Odvozuje se z kaligrafie plochým perem, postaveným šikmo k účaří. Přechodové navazuje na kaligrafická písma z konce 17. a začátku 18. století. Je odvozeno od kaligrafie plochým perem, postaveným rovnoběžně s účařím. Statické je odvozeno od skriptů z konce 18. a začátku 19. století. Vychází z kaligrafie ostře seříznutým perem, kdy rozdílů v tloušťce tahů se dosahuje změnou tlaku na pružinu pera. Volně kaligrafované písmo je odvozeno z reklamních 19

20 skriptů 20. století. Vychází z kaligrafie kreslené štětcem. VOLNĚ PSANÁ PÍSMA Vycházejí ze současných rukopisných skriptů. U většiny těchto písem jsou v tloušťce nepatrné rozdíly. Jsou psána kulatým a tupým nástrojem. New Berolina LOMENÁ PÍSMA Jsou to písma, která se vyvíjela od období gotiky až do 19. století. Např. Švabach. Lincoln Počátky písma Podmínkou vzniku řeči a později písma byla praktická činnost lidí a společenský charakter práce, který vyžadoval vyjadřování a zaznamenávání myšlenek a skutečností. V dlouhých etapách vývoje lidstva nadešel čas, kdy ústní předávání zpráv a myšlenek nedostačovalo. Člověk vzal do ruky nástroj, aby zanechal zprávu pro další generace. Při sledování vývoje písma a tisku rozeznáváme dvě hlavní období, která jsou od sebe neoddělitelná a navzájem se doplňují. Každé z nich mělo podíl na současném stupni vývoje lidské společnosti. PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ vznikají první předchůdci písma (kresby, piktogramy, ideogramy) HISTORICKÉ OBDOBÍ vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem, vznik kovových tiskových písem a tisku, v 19. a 20. století vznik nových tiskových technik a moderní písmová tvorba PIKTOGRAMY 20

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Kouzla s textem. V té to ka pi to le:

Kouzla s textem. V té to ka pi to le: 7 Kouzla s textem V té to ka pi to le: Písmo Sazba Odstavcová úprava Členění textu a dělení slov Práce s textem Převedení textu do křivek Identifikace fontu K1389_sazba.indd 157 23.1.2009 16:45:15 Kapitola

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více