Základy práce s textem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy práce s textem"

Transkript

1 Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález knihtisku Gutenberg 1450 Dokument textový celek v počítači, uložen ve formě souboru. Odstavec část textu mezi dvěma místy, kde bylo stisknuto Enter. formátovací jednotka textu Zásady 1. Nejprve napište koncept (soustřeďte se na obsah, je vždycky důležitější než forma!!!), pak teprve formátujte. (U velkých dokumentů lze postupovat opačně, ale nikdy neformátujte text během jeho psaní) 2. Enter ukončuje odstavec, nikdy ho nepoužívejte pro ukončení řádku. (Text by se velice špatně později upravoval). Zalamování textu nechejte na počítači, potřebujete-li ukončit řádek dřív, použijte Shift + Enter. 3. Neodsazujte text pomocí mezer (u proporčních písem to nedopadne tak jak si představujete), ale používejte tabelátor. Klasifikace písma Antikva základní stínované písmo s patkami (Roman) Grotesk lineární (nestínované), bezpatkové (Arial) Egyptienka lineární, patkové (Serifa) Písmo psacího stroje neproporcionální (Courier) všechny znaky i mezery jsou stejně široké Psaná písma kaligrafická písma, skripty (Kastler) Řez písma normální, tučný, kurzíva, tučná kurzíva (určitý vzhled písma) Velikost písma se udává v bodech 1 pt=0,3759 mm Běžně píšeme 12 bodů, pro noviny se používá 8 10 bodů Font s každým písmem je spojen font soubor, který obsahuje popis tvaru všech znaků (Typ písma je sada znaků abecedy specifikovaná svým tvarem. Font je vlastně elektronická forma typu písma.) Základní formát písma: typ, řez, velikost, podtržení, další efekty Nejužívanější fonty: Times New Roman patkové písmo pro běžný text Arial bezpatkové písmo pro nadpisy, nemíchat s jiným bezpatkovým písmem Courier neproporciální písmo každé písmeno zabírá stejný prostor, je hůř čitelné, typické pro psací stroje Sady písma s českými znaky doplněny koncovkou CE. Bitmapový- písmeno vypadá jako jemná mozaika čtverečků (Nevýhody schody při zvětšování, zaberou hodně místa) Vektorový tvary písmen jsou uloženy ve formě rovnic, které popisují jejich obrysovou křivku. Písmo je vždy hladké a protože pro ně stačí jediná sada písma, zabere méně místa. Zobrazení je díky výpočtům pomalejší. Formát odstavce zarovnání, odsazení, řádkování, tabulátory, odrážky Co očekáváme od textového editoru Více druhů písma v jednom dokumentu (raději užívejte různé řezy téhož písma) Nastavení vzhledu stránky rozměry a umístění výsledného textu Úpravy odstavců WYSIWYG Vkládání objektů Vytváření tabulek se základními mat. operacemi, psaní mat. vzorců Práce se slovníky (kontrola pravopisu, tezaurus) Vkládání obrázků a jejich obtékání textem Používání a vytváření vlastních stylů a šablon Hypertext Práce s horkými klávesami, uživatelské přizpůsobení panelu nástrojů Vytváření obsahu a rejstříku Hromadná korespondence Možnost skupinové práce na síti Možnost zaheslování dokumentu 1

2 Několik typů k Wordu Rychlý pohyb dokumentem: Home, End začátek, konec řádku Ctrl Home, Ctrl End začátek, konec dokumentu Shift F5 skok na místo, kde se nacházel kurzor, když byl dokument naposled otevřen Přesné umístění obrázku: Alt + myš Tučné, kurzíva, podtržené Ctrl B, I, U Shift F1 nápověda na styl odstavce Ctrl Shift mezerník pevná mezera (slova tímto způsobem spojená se neoddělí na konci řádku např. jednopísmenové předložky) Výběry: Slovo dvojklik v něm Řádek klik před řádkem Odstavec trojklik Celý dokument ctrl A Sloupcové bloky Alt + myš Kreslicí plátno Při vkládání některých klipartů nebo ručním kreslení se objevuje Kreslicí plátno s rámem podobným textovému poli, na začátku kreslení s nápisem Zde lze vytvořit vlastní kresbu. Po vložení nakresleného objektu do aplikace Word je kolem něj umístěno kreslicí plátno. Kreslicí plátno umožňuje uspořádat kresbu v dokumentu. Vložený obrázek není automaticky ohraničen kreslicím plátnem. Obrázek však můžete na kreslicí plátno přidat. Kreslicí plátno umožňuje udržovat části kresby společně, což je užitečné, pokud kresbu tvoří několik tvarů. Kreslicí plátno rovněž vytváří hranici mezi kresbou a zbytkem dokumentu. Při výchozím nastavení nemá kreslicí plátno žádné ohraničení ani pozadí, ale můžete je formátovat jako jiné nakreslené objekty. Pravá myš na objektu formát automatického tvaru Pravá myš na rámu z nabídky možno vybrat: Zobrazit panel nástrojů kreslicí plátno Formátovat kreslicí plátno Vypnutí: Nástroje/možnosti/obecné Několik zkratek pro Word Shift F3 změna písmen na velká nebo malá Ctrl Shift A všechna písmena velká Ctrl Shift K malá Ctrl Q odstraní formát odstavce Základy typografie 4. Několik pravidel sazby: 4.1. Za interpunkčními znaménky (tečka, čárka ) se píše mezera 4.2. Uvozovky a závorky se přimykají těsně ke svému obsahu (bez mezer) 4.3. Desetinná čárka a tečka se mezerou neodděluje 4.4. Pomlčka má kód 0150, není na klávesnici, je delší než spojovník. Píše se ve významu až do, jako znaménko minus bez mezer, v počtech s mezerami 4.5. Paragraf se odděluje od čísla pevnou mezerou (Ctrl+Shift+mezerník užívá se k spojování neslabičných předložek, aby nezůstaly samy na řádku) 10 % lidí se píše s mezerou, 10% kyselina bez mezer. 2

3 4.6. Jednotky a označení měny se odděluje pevnou mezerou, značka měny se píše bez tečky Datum a čas se píší s mezerami, rok čtyřmístně Za nadpisy se nepíše tečka 4.9. Dvojtečka, středník, otazník a vykřičník se píší hned za slovo. Rozlišujte zlomitelná mezera píše s mezerníkem, při rozpalování řádku se rozšiřujue. Nezlomitelná tvrdá CTRL + mezera Apostrofy se píší bez mezer, hodiny a minuty se oddělují tečkou bez mezer Kerningový pár AV odděluje se jinak než AT (U větších nadpisů,, kde by to nevypadalo pěkně, Formát/Proložení znaků Ještě několik estetických pravidel: Antikva je čitelnější než grotesk grotesk pro nadpisy, antikvu pro text nejvýš dva druhy písma v jednom dokumentu Vyznačování pojmů v textu nejobvyklejší kurzívou, chceme-li upoutat, tučně. Nepoužívat podtržení! Jména osob bývá zvykem zvýrazňovat kapitálkami pozor na sirotky a vdovy (osamělé řádky na začátku, rp. konci stránky- viz. dále) Další poznámky k typografii Při členění do odstavců je třeba zabránit vzniku parchantů. Parchant je první resp. poslední řádek odstavce na samostatné straně. Za parchant (tento tvar je správný, neboť se slova užívá v neživotném tvaru) se nepovažuje jednořádkový odstavec. strana 1 Strana 2 Ukázka nevhodného zalomení odstavce, které způsobí na nové straně vznik parchanta. Tok textu: Formát/odstavec/Tok textu Svázat s následujícím spojí dva odstavce nejčastěji nadpis s následujícím odstavcem, aby nezůstal trčet na konci stránky. Svázat řádky u krátkých odstavců nebo tam, kde by se rozdělením odstavce na dvě stránky mohl změnit význam textu.(nutné také u orámovaných odstavců) Vložit konec stránky před u nadpisů nejvyšší úrovně, (nadpisy kapitol) aby začínaly na nové stránce Kontrola osamocených řádků zabrání vzniku parchantů (vdova na konci stránky, sirotek na začátku) Bez dělení slov vhodné u nadpisů Dělení slov a mezislovní mezery Při sazbě do bloku se většinou nevyhneme dělení slov. Počítačový algoritmus ve většině případů nalezne správné místo pro rozdělení, ovšem výsledek je třeba vždy zkontrolovat. (nevhodnými mezerami vznikají tzv. řeky) 3

4 Rovněž je třeba dát pozor na místa, kde se naopak rozdělit řádek nesmí. Jedná se především o jednopísmenné předložky a spojky. Rovněž se nedělí datum mezi dnem a měsícem, nesmí se rozdělit čísla (12 345) a jednotky od číselných údajů (5 m). Na taková místa se vkládá tzv. nezlomitelná (pevná) mezera. Word: Nedělitelná mezera: CTRL Shift mezerník Tvrdé zalomení řádku Shift Ester Podmíněný rozdělovník (slovo se rozdělí, až kdyby přišlo na konec řádku) Ctrl + pomlčka Vhodného zalomení řádků se dosahuje stahováním resp. roztahováním mezislovních mezer, přičemž hodnota roztažení musí být na konkrétním řádku vždy stejná. Při sloupcové sazbě je třeba dodržet řádkový rejstřík řádky sousedních sloupců musí být v téže lince. Nastavení stránky rozměry a orientace stránky A4 (210*297 mm) portrait, landscape A6 pohledníce velikost okrajů (4, 5, 7, 3,) (3,4,5,20) shora v kladném smyslu Optický střed stránky - Poznámka: Soubor vzhled stránky rozložení lze nastavit svislé zarovnání textu Shrnutí typografických zásad Pro základní text užíváme patkové písmo (antikva), je lépe čitelné, protože patky vedou oči po řádku. U menších než 9 bodových písem je čitelnější písmo nestínované. Hladká sazba pro knihy a dlouhé texty, jeden typ písma (řez, velikost, řádkování ) Kombinace odlišných písem: základní text antikvou (Times New Roman), nadpisy grotesk. (Arial) (Viz základní styly text. editorů) Vyznačování v textu: pojmy kurzívou, tučně jen v učebnicích a manuálech Nikdy podtržení a prostrkání Předložky a spojky na koncích řádek tvrdá, nezlomitelná mezera. (Ctrl+Shift+mezerník ve Wordu), podobně spojení čísla a jednotky. Dělení slov: nechat na editoru, nesmí vzniknout slovo nežádoucího významu (sex-tet), neužívat v nadpisech Uvozovky dole Alt 0132 Nahoře Alt 0147 (Word dělá sám z palců u ů) Pomlčka Alt 0150, spojovník (na klávesnici-) jen na spojování částí slov (bude-li) Pomlčka se píše: 6 18 hod bez mezer, 25 znak mínus bez mezer, v aritmet. výrazech s mezerami, Závorky a uvozovky se neoddělují mezerou Paragraf se od čísla odděluje nezlomitelnou mezerou, procento taky, ale ve významu procentní se píše bez mezery (10% pivo] Jednotky a označení měny se oddělují nezlomitelnou mezerou. 13 Kč se píše bez tečky Číslice s deset. čárkou (pod sebou), tisíce a milióny oddělovat nezlomitelnou mezerou Datum a čas se píše s mezerami, rok čtyřmístně Tečka se nepíše za nadpisy, za zkratkou na konci věty. (jen jedna) Celá věta v závorce tečka do závorky. V závorce část věty tečka za závorku. Znak několik teček má kód Barvy a kompozice Barevný kontrast mají vůči sobě doplňkové barvy (smícháním 2 barev CMY vznikne barva RGB doplňková ke zbylé např. modrá žlutá) Tonální kontrast světlá a tmavá. nespojovat obojí, moc to řve Zásady používání barev: pro zlepšení srozumitelnost (nejen pouze pro ozdobu) upoutání pozornosti používat vlastní barevné prvky ne používat mnoho barev na zdůraznění 4

5 Barevná schémata Monochromatické jednotný vzhled Doplňkové barvy opatrně Kontrastní velké plochy méně výrazné, jasné barvy jen pro zvýrazněné prvky Dvoubarevné výrazné, levný tisk Harmonické jedna dominantní barva a max. tři další Psychologické působení barev Modrá chladná, důstojná, solidní Červená teplá, vyzývavá, hravá Zelená uklidňující, příjemná, nevtíravá Fialová provokující, zneklidňující Žlutá nejteplejší, veselá Šedá neutrální, vhodná pro kombinace Černá elegantní, důstojná Bílá umožňuje ostatním vyniknout Rozmístění prvků dokumentu Nejdřív příprava na papíře Při zarovnávání několika řádků na střed, musí být spodní řádek nejkratší Dominantní prvek v optickém středu stránky (nad středem geometrickým) nejdůležitější nadpisy ve zlatém řezu přibližně 1/3 a 2/3 linek šířky a výšky stránky Okraje obrázků v lince pohyb, pohled na obrázcích směřuje vždy dovnitř Popisy obrázků do textových polí pod obrázky, menším písmem než základní text (i kurzíva), bez tečky Text výrazně členěn pomocí nadpisů Na začátku článku odstavec kurzívou s přehledem Kontrola pravopisu, tezaurus Automaticky: Nástroje/Možnosti/Pravopis zaškrtnout Automatická kontrola červené podtržení slova Klepneme pravou myší obr. Vlevo, využijeme nabídky, přeskočíme nebo přidáme do slovníku. Volba Pravopis ruční kontrola (F7, Nástroje/Pravopis) Je-li ve slově překlep. Můžeme ho opravit v okně Není ve slovníku Automatické opravy jednak nabídnou možnosti, jednak mohou vyvolat příslušné okno viz. Dále Jazyk nastavení jazyka pro cizojazyčné úseky textu, pokud Word správně nerozpozná jazyk. Jazyk nastavujeme buď pro vybraný text, Word ho obvykle nastaví sám při přepnutí klávesnice. Více podrobností Nástroje jazyk Tezaurus Nástroje/jazyk/Tezaurus (Shift F7) nebo pravá myš na slově. Zvlášť výhodné pro psaní v cizí řeči. Kontextové menu slova nabízí dokonce jeho překlad. 5

6 Automatické opravy a automatický text Automatické opravy vkládají text při psaní automaticky, užívá se pro psaní slov, která se špatně píší, ale často používají. Pro automatický text je třeba použít tlačítko, vhodnější pro vložení složitějšího textu nebo objektu. Nástroje/Možnosti automatických oprav Do prázdného pole můžeme přidat co chceme nahrazovat čím. (potvrdit tlačítkem Přidat) Má-li fungovat automaticky, musí být zaškrtnutá volba Nahrazovat text během psaní Automatický text Vytvoření: vyberme text Nástroje/Možnosti automatických oprav/automatický text/přidat. Pokud chceme zařadit objekt (obrázek), také ho nejprve vybereme, pak tlačítko Nový na panelu nástrojů Automatický text (Zobrazit) zapsat název položky a Přidat. pokud Word položku automatického textu rozpozná při psaní, nabídne ji stačí potvrdit Enter. Jinak ji můžeme vložit opět přes automatický text a vložit. Pokud není viditelný panel automatického textu, použijeme Vložit/Automatický text. Pokud chceme automatický text použít pro formátovaný text, nejprve vytvoříme zformátovaný úsek, vybereme ho do bloku a Nástroje/Možnosti automatických oprav/automatický text/přidat. Dělení slov Word umí aplikovat příslušná pravidla pro češtinu, ale dá se dělit i ručně. Pak se využívá netisknutelných znaků. (označují důležitá místa v dokumentu, dají se zobrazit, při tisku jsou ignorovány) Nástroje/Možnosti/Zobrazení (tlačítko zobrazit vše) Dělením slov je sice dokument méně čitelný, ale při užších sloupcích bez dělení nebude vypadat esteticky. (Příliš velké mezery mezi slovy) Standardně je dělení vypnuté. Nástroje/jazyk/čeština zkontrolovat, pak tamtéž dělení slov, Zaškrtnout Automatické dělení Max. dělených řádků za sebou nejvýš 3. Ručně Buď nastavíme myší kde chceme dělit nebo dělení můžeme zakázat Ne Nedělit slovo běžnou pomlčkou, ale rozdělovacím znaménkem CTRL + pomlčka (jinak při posunutí textu pomlčka zůstane Pokud nechceme oddělit slova Anna-Marie použijeme spojovník (Vložit- Symbol speciální znaky) Práce s více dokumenty Přepínání Okno nebo Ctrl F6 6

7 Okno je samostatná pracovní plocha jednoho dokumentu. Okno/Uspořádat zobrazení více dokumentů najednou Vložit /Soubor vložení souboru na pozici kurzoru Okno/Rozdělit pokud pracujeme s dlouhým dokumentem a chceme uvnitř přesouvat údaje pak lze v obou částech rolovat. Zpět odebrat příčky Styly odstavců a šablony Styl odstavce pojmenovaná sada vlastností textu a formátu odstavce, kterou lze odstavci přiřadit najednou. Rozvinovací nabídka stylů vlevo nahoře přehled stylů k dispozici. Roletka ne vždy zobrazí vše co je třeba, pak se napravo objeví podokno úloh Styly a Formát, dole si můžeme nechat zobrazit všechny styly. Ukážeme-li na vybraný styl, objeví se v bublinové nápovědě jeho charakteristiky. Práce s dodatečným formátováním : Přidáte-li k odstavci nějaké vlastnosti, budou přibývat v nabídce stylu Rušení dodatečného formátování písma:. CTRL + mezerník Rušení dodatečného formátování odstavce : CTRL + Q Jinak podokno nebo roletka Vymazat formátování Vlastní styl Podokno Styl a formát tlačítko Nový styl Je třeba zadat název a styl následujícího odstavce, pro jednoduché formátování vystačíme s tlačítky, dále Formát. Automaticky aktualizovat: Zaškrtnutí tohoto políčka způsobí, že se styl předefinuje při ručním formátování a všechny jeho odstavce se příslušně upraví. Přidat do šablony: Styl se stane součástí šablony, jinak se bude objevovat pouze v nabídce stylů aktuálního dokumentu. Doporučení: Používejte pro formátování styly odstavce, ruční formátování volte jen ve výjimečných případech. Formát/ Styly a formátování Otevře příslušné podokno úloh. Lze zde také změnit výchozí styl (např. nadpis1 ale protože se tyto styly dál používají např. při tvorbě obsahů, v žádném případě je pozměněné nepřidávejme do šablony.) kontextové menu stylu, volba změnit Dokumenty se šablonou Šablona je návrh dokumentu obsahující styly odstavců, vzhled stránky, případně předepsaný text a obrázky. Soubor /Nový podokno úloh Nový dokument Nový ze šablony. Některé šablony mají charakter průvodce např. Průvodce zápisem Uspořádání textu na stránce Oddíl je část dokumentu, která může mít jiný vzhled stránky než ostatní oddíly. Charakteristiky: Velikost, okraje, orientace stránky, svislé zarovnání textu na stránce, různá záhlaví a zápatí Nastavení Soubor/Vzhled stránky 7

8 Konec oddílu často vkládá Word sám, lze ručně: Vložit/konec Při vkládání konce oddílu současně definujeme typ konce oddílu. (Např. na stejné stránce) Při nastavování vzhledu stránky používáme vždy nastavení na tento oddíl nebo od tohoto místa dále. Jednotlivé oddíly mohou také používat sloupcovou sazbu nebo mít různá záhlaví a zápatí. Při formátování vybraného textu do sloupců vloží Word konec oddílu sám, dá se vybrat, zda chceme formátovat vybraný text nebo vybrané oddíly. Záhlaví a zápatí Použití: Firemní dopisy záhlaví adresa a znak firmy, zápatí telefon, fax, bankovní spojení Knihy v záhlaví název kapitoly, zápatí číslo stránky Zprávy a vzkazy zápatí autor, datum a čas Nedá se vkládat ručně, protože při přeformátování dokumentu změní polohu. Zobrazit/Záhlaví a zápatí Můžeme přímo vložit ručně text nebo objekt (obrázek) případně použít automatizované nabídky na panelu Záhlaví a zápatí Tlačítka viz bublinková nápověda Pole Stránka číslo stránky Pokud chceme mít v oddílech různá záhlaví a zápatí, použijeme tlačítko Stejné jako minulé, následující tlačítko přepíná mezi záhlavím a zápatím. Uložení vlastní šablony Soubor/Uložit jako/šablona dokumentu a vhodná volba složky Odkazy Poznámky pod čarou, vysvětlivky Vložit/Odkaz/Poznámka pod čarou Poznámky obvykle na téže stránce, vysvětlivky na konci knihy (Verne) Můžeme si vybrat jak bude vypadat odkazující značka v textu (formát) a kde chceme vysvětlující text umístit. Rušení Del smažeme odkaz, s ním mizí i poznámka Vložení hypertextového odkazu, záložky Má samozřejmě smysl pro dokumenty určené k prohlížení na počítači, nikoliv k vytisknutí. Vložit /Záložka získáme záložku, kterou lze jednak použít pro rychlé putování dokumentem (Úpravy/Přejít na) jednak jako cíl hypertextového odkazu (např. z obsahu) odkaz může vést také na jiné dokumenty, programy nebo internet. Odkaz lze odebrat přes kontextové menu objektu, z něhož odkazujeme. Buď nejprve vybereme text nebo objekt nebo do okna Zobrazený text zapíšeme text, který se vloží na aktuální místo v dokumentu Vložit/hypertextový odkaz (CTRL K) 8

9 Potom vybereme cíl označené místo v dokumentu nebo soubor, složku, webovou adresu Obsah Je třeba mít předem připraveny styly pro výchozí úrovně nadpisů nadpis1, nadpis2 nebo použít styly předdefinované Vložit/Odkaz/Rejstřík a seznamy Dá se také zobrazit panel nástrojů osnova, odelže úrovně jinak měnit pomocí šipek, jednak přiřadit i textu, který není formátován jako nadpis. Také lze po změnách aktualizovat obsah. Rejstřík Zde je nutné nejprve připravit seznam slov, která chceme do rejstříku umístit. Lze to provést buď přímo při procházení dokumentem slova vybíráme a pak stiskneme Alt Shift X nebo Vložit/Odkaz/Rejstřík a seznamy Potom nastavíme kurzor tam, kam chceme rejstřík vložit (jako u obsahu) a opět Vložit/Odkaz/rejstřík a seznamy Nebo slova uložíme do jednoho sloupce jiného dokumentu, ten uložíme a v okně pro tvorbu rejstříku zvolíme volbu automaticky. Ke vložení takto vytvořeného rejstříku je třeba toto okno otevřít ještě jednou a potvrdit OK. Práce s dlouhým dokumentem Zobrazení osnova Práce s hlavním dokumentem: Vnořené dokumenty lze snadno přeuspořádat Šablona hlavního se vztahuje na všechny vnořené, takže můžeme docílit jednotný vzhled Vytištěním hlavního vytiskneme všechny vnořené, aniž by bylo nutné je otvírat Vytvoření vnořeného dokumentu: Vybereme nadpisy a text, klikneme na tlačítko Vnořit vnořený dokument. Pokud tato ikona není dostupná, nejprve kliknout na Rozbalit vnořené dokumenty Vytvoření vnořeného dokumentu z jiného: Ikona Vložit vnořený dokument, vyhledat a potvrdit OK. 9

10 Nastavení Wordu Většinu nejdůležitějších nastavení najdeme v Nástroje/Možnosti Podrobnosti o prakticky všech volbách získám z kontextové nápovědy (? v pravém horním rohu okna a následné ukázání myší) Několik typů: Uložit Povolit rychlé ukládání sice zrychlí průběžné ukládání, ale zvětšuje dokument nakonec je nutné zrušit a uložit ho normálně. Vytváření záložní kopie se s předchozím prakticky vylučuje, ukládá při každé změně předchozí verzi jako záložní kopii. Umístění souborů Automaticky Word ukládá do Dokumentů lze změnit Upravit Inteligentní výběr odstavců vybírá odstavec i se značkou konce odstavce, takže se přenáší i s formátováním. Výběr bude nahrazen psaním automatické u starších Wordů, nebezpečí smazání vybraného textu při stisknutí klávesy. Řazení odstavců Eventuelně tabulek ve Wordu pokud zaškrtneme se záhlavím, jednak se záhlaví neúčastní třídícímoperace, jednak se budou nabízet názva sloupců, podle kterých chceme řadit. Makra jsou posloupnosti instrukcí (akcí), které můžeme zaznamenat, uložit pod jedním jménem a jako jediný příkaz spustit. Protože se zaznamenávají všechny akce, je vhodné si je před začátkem nahrávání dobře rozmyslet. Postup: 1. Nástroje/Makra/záznam nového makra 2. Vybereme, zda chceme makro přiřadit na panel nástrojů nebo na klávesnici a příslušnou klávesovou zkratku 3. Provedeme akce 4. Zastavit záznam Makro můžeme uložit jako součást dokumentu nebo šablony (pak je k dispozici i v jiných dokumentech) Úprava prostředí, panel pro makro Poznámka: V prostředí více uživatelů standardní vzhled Wordu neměníme. Nastavení panelů nástrojů je součástí šablony. Nové panely můžeme umístit pouze do určitého dokumentu. Zobrazení panelů nástrojů: Zobrazit/Panely nástrojů Panely lze přemísťovat tažením za čárkovaný lem vlevo. Vlastní panel např. pro umístění makra: 10

11 Nástroje/Vlastní karta Panely nástrojů, tlačítkem Nový přidáme panel. Na kartě Příkazy vybereme akci (makro) a přetáhneme myší na nový panel. Tlačítko změnit výber umožní změnu názvu i přidání, případnou editaci, obrázku. Nakonec panel umístíme kam potřebujeme. Obchodní korespondence Cíl: vytvořit řadu stejných dokumentů, lišících se pouze určitým výrazem. (adresa, oslovení ) Hlavní dokument je dokument s textem, který bude pro všechny ostatní stejný.kromě tohoto textu obsahuje slučovací pole, které se při slučování nahradí údaji z datového souboru. (Slučovací pole je objekt, proměnná v dokumentu, kde se symbolický výraz nahradí konkrétním údajem z datového souboru) Postup práce: 1. Hlavní dokument se slučovacími poli Nejprve vytvoříme hlavní dokument a uložíme ho. Necháme si zobrazit panel nástrojů hromadné korespondence (Zobrazit/panely nástrojů nebo Nástroje/Dopisy a korespondence) 11

12 1.tlačítko zleva nastavení hlavního dokumentu vybereme o jaký typ se jedná, potom se zpřístupní tlačítka Vložit zdroj dat a Vložit pole 2. Datový soubor Můžeme připravit předem jako tabulku a uložit, v záhlaví tabulky budou jména polí (jméno. příjmení ), pak ji otevřeme tlačítkem Vložit zdroj dat. Dalším tlačítkem Příjemci hromadné korespondence si můžeme tabulku prohlédnout, případně ji editovat. (Tlačítko Upravit otevře potřebný formulář) Tlačítkem Vložit sloučená (přesněji slučovací) pole vložíme na vhodná místa dokumentu potřebné proměnné. Hlavní dokument opět uložíme. 3. Slučování Tlačítkem Zobrazit slučovaná data a šipkami si můžeme prohlédnout jak bude vypadat výsledek. Nakonec vyberme jestli chceme sloučit data do nového dokumentu nebo na tiskárnu, nový dokument Word pojmenovává Dopisy1 Lze také vybrat jen určité záznamy. (Seřadit se dají při otevření Příjemců hromadné korespondence) Jinak můžeme využít Průvodce hromadnou korespondencí. Příklad: Obálky Nejprve otevřeme nový dokument. Nástroje/Dopisy a korespondence/průvodce pokračování vždy tlačítko Další v podokně úloh 1. Vybereme typ dokumentu např. obálky 2. Protože náš původní dokument nebyl obálka, vybereme Možnosti obálky a podle potřeby upravíme. 12

13 3. Vybrat příjemce Můžeme vybrat existující seznam nebo Zadat nový seznam/vytvořit Tlačítkem vlastní lze přidávat, přejmenovávat a rušit standardní pole, Filtrovat a seřadit jednak umožní třídění (např. podle příjmení) jednak zobrazení pouze záznamů, které vyhovují určité podmínce. Po uzavření tohoto okna se objeví seznam příjemců 6. Uspořádat obálku vyplníme konstantní text např. adresu odesílatele a pokračujeme buď podle průvodce nebo můžeme vložit slučovací pole pomocí panelu nástrojů hromadné korespondence, 7. Dokončit připravené obálky ještě můžeme upravit a pak vytisknout. Při úpravě se nabídne Sloučit do nového dokumentu Formuláře Umožní pro uživatele připravit formulář, který může pohodlně vyplnit na počítači. Nejprve připravíme nový dokument, pak zobrazíme v panelech nástrojů Formulář, vybereme a umístíme položky. (Zde: textové políčko, rozvírací seznam, zaškrtávací políčko) Přes kontextové menu objektů nastavíme jejich vlastnosti, před uložením formulář uzamkneme, aby uživatel mohl zapisovat pouze do připravených políček. (Poslední tlačítko panelu nástrojů Formulář) Hotový formulář můžeme uložit jako šablonu. Ve vlastnostech objektů jde doplnit nápovědný text (po F1 nebo ve stavovém řádku) 13

14 Historie písma Upraveno podle: 14

15 Marie Dutková Prosinec 2004 Univerzita Palackého Filozofická fakulta V Žurnalistika 2. roč. ítejte vážení milovníci písma a knih, nechejte se vtáhnout do magického prostředí starých sazáren, tiskáren a umění starých typografů, sazečů a tiskařů, pravých to umělců svého řemesla. V této brožurce nenajdete doporučení, který sázecí program je nejlepší, jaké nové polygrafické technologie jsou k dipozici. Tato knížečka je o znalostech, které pravda jsou staré, ale nikoli zastaralé, ba naopak. Počítače zasadily typografii obrovsku ránu. Dříve dokázal vysázet text jen člověk věci znalý. Postavit se k regálům s písmovkami. Vzít do ruky sázítko a začít pracovat je umění. Sednout si k počítači, spustit program, zvolit typ a velikost písma a říkat tomu sazba není umění. Bohužel většina dnešních "profesionálů" nemá ani minimální znalosti o umění starém několik set let. A právě oni by se zde, jak doufám, mohli poučit. Samozřejmě, že všichni, kteří píší na počítači, dělají reklamní plakáty či vizitky a které by zajímalo, jestli ten "Times" opravdu vymyslel Microsoft, jsou na tento výlet srdečně zváni. Některé věci mohou být zastaralé, jelikož nejsem každodenní profesionál, ale pouze velký fanda. 15

16 Pták Noh s tampóny, starý cechovní znak knihtiskařů Klasifikace písem Tisková písma bývají pečlivě propracovanými grafickými díly. Vycházejí z historických a vývojových skutečností. Každý stát má svoji klasifikaci tiskových písem, která vychází z vlastního, specifického vývoje v té dané zemi. Třídění je proto mnohdy velmi rozdílné. Z podnětu Mezinárodního typografického svazu (ATYPI) se tisková písma třídí do těchto následujících deseti skupin. - renesanční antikva; - barokní antikva; - klasicistická antikva; 16 - tučná antikva; - egyptienka; - bezserifová písma; - skripty (přípomínají psaná písma); - zdobená písma; - lomená písma; - nelatinková písma (hebrejská, azbuka, řecká); Pro Českou republiku byla vypracována oborová norma ON ( ), která všechna písma dělí do čtyř tříd. - latinková písma; - nelatinková písma pravosměrná (slovanská, řecká);

17 - nelatinková písma levosměrná (orientální); - ostatní písma (exotická); I latinková písma můžeme dále dělit: - dynamická antikva - přechodová antikva - statická antikva - lineární serifové - lineární bezserifové statické - lineární bezserifové konstruované - lineární bezserifové dynamické - lineární antikva - kaligrafická písma - volně psaná písma - lomená písma DYNAMICKÁ ANTIKVA Jsou to písma vytvořená od druhé poloviny 15. století do první poloviny 18. století (renesanční vzory) a také jejich novodobé modifikace. V těchto písmech převládá dynamický (kaligrafický) charakter kresby. Šířková proporce je diferencovaná, osa stínu u oblých tahů je šikmá, natočená doleva. Rozdíly v tloušťce mezi hlavními a spojovacími tahy jsou většinou malé. Serify mají prohnutý klínový náběh ke dříku, jednostranné horní serify minusek jsou vždy šikmé. Platin PŘECHODOVÁ ANTIKVA Mezi ně řadíme písma vytvořená v druhé polovině 18. století (barkoní vzory) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem se ve stejném poměru uplatňuje jak dynamický (rukopisný), tak statický (kresebný) princip. Šířková proporce není jednotná. Osa stínování u oblých tahů je téměř, nebo úplně svislá. Oproti dynamické antikvě jsou však rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů výraznější. Serify jsou jednodušší s méně prohnutým náběhem, jednostranné horní serify u minusek nejsou tak šikmé jako dynamické antikvy. 17

18 Baskerville je nevýrazné, osa u oblých tahů je vždy svislá, serify jsou výrazné. STATICKÁ ANTIKVA Do této skupiny řadíme písma, která byla vytvořena od druhé poloviny 18. století až do začátku 19. století (klasicistické antikvy) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem dominuje statický (kresebný) princip. Šířková proporce není diferencovaná. Osa stínování u oblých tahů je vždy svislá. Jsou patrné velké rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Serify jsou vodorovné, tenké. Rodowell LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ STATICKÉ Řadí se mezi ně grotesky z 19. století a jejich novodobé modifikace. Východiskem pro tato písma bylo statické schéma klasicistické antikvy. Šířková proporce není diferencována, osa stínování je málo výrazná, vždy svislá. Bodoni Akzident Grotesk LINEÁRNÍ PÍSMO SERIFOVÉ Jsou to písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich současné modifikace. Slučují se u nich prvky antikvových a lineárních písem. Není diferencována šířková proporce, stínování 18 LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ KONSTRUOVANÉ Jsou to písma vycházející z konstruktivismu dvacátých let našeho století. Většinou jsou to písma monolineární, koncipovaná do nějakého

19 geometrického tvaru nebo z něj odvozená. Friz Quadrat Eurostile LINEÁRNÍ PÍSMO BEZSERIFOVÉ DYNAMICKÉ Písma, jejichž konstrukce navazuje na dynamickou antikvu. Šířková proporce je diferencovaná, mírné rozdíly v tloušťce tahů. Antique Olive LINEÁRNÍ ANTIKVA V této skupině jsou písma, v nichž se slučují rysy jak antikvových, tak lineárních písem. Šířková proporce není jednotná. Rozdíly v tloušťce tahů jsou patrné, jen v ojedinělých případech jsou monolineární. Konce tahů jsou mírně rozšířené nebo ukončené malými serify. KALIGRAFICKÁ PÍSMA Vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů s výraznými rozdíly v tloušťce tahů. Bank Script Dynamické kaligrafické písmo navazuje na písma ze 16. a 17. století. Odvozuje se z kaligrafie plochým perem, postaveným šikmo k účaří. Přechodové navazuje na kaligrafická písma z konce 17. a začátku 18. století. Je odvozeno od kaligrafie plochým perem, postaveným rovnoběžně s účařím. Statické je odvozeno od skriptů z konce 18. a začátku 19. století. Vychází z kaligrafie ostře seříznutým perem, kdy rozdílů v tloušťce tahů se dosahuje změnou tlaku na pružinu pera. Volně kaligrafované písmo je odvozeno z reklamních 19

20 skriptů 20. století. Vychází z kaligrafie kreslené štětcem. VOLNĚ PSANÁ PÍSMA Vycházejí ze současných rukopisných skriptů. U většiny těchto písem jsou v tloušťce nepatrné rozdíly. Jsou psána kulatým a tupým nástrojem. New Berolina LOMENÁ PÍSMA Jsou to písma, která se vyvíjela od období gotiky až do 19. století. Např. Švabach. Lincoln Počátky písma Podmínkou vzniku řeči a později písma byla praktická činnost lidí a společenský charakter práce, který vyžadoval vyjadřování a zaznamenávání myšlenek a skutečností. V dlouhých etapách vývoje lidstva nadešel čas, kdy ústní předávání zpráv a myšlenek nedostačovalo. Člověk vzal do ruky nástroj, aby zanechal zprávu pro další generace. Při sledování vývoje písma a tisku rozeznáváme dvě hlavní období, která jsou od sebe neoddělitelná a navzájem se doplňují. Každé z nich mělo podíl na současném stupni vývoje lidské společnosti. PŘEDHISTORICKÉ OBDOBÍ vznikají první předchůdci písma (kresby, piktogramy, ideogramy) HISTORICKÉ OBDOBÍ vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem, vznik kovových tiskových písem a tisku, v 19. a 20. století vznik nových tiskových technik a moderní písmová tvorba PIKTOGRAMY 20

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

Písmo přehled, historie, vývoj

Písmo přehled, historie, vývoj Písmo přehled, historie, vývoj Jana Křížová Tomáš Prosr Semestrální práce v rámci předmětu Kartografická polygrafie a reprografie, LS 2008/09 Úvod Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA Písmo Rozlišování tiskových písem Tiskové písmo je v současné době ze základního písma upravovat tzv. modifikací písma. Může se zmenšovat a zvětšovat na výšku a ještě se může zužovat nebo rozšiřovat na

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-307 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky.

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Základy Typografie Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Odstavec je blok textu ukončený klávesou Enter. Způsob

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE 4ME112 Počítačová typografie a sazba Ing. Maja Khabirova, Kristýna Horná Dis. a doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. CO JE PÍSMO? Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k trvalému

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

NEJOBECNĚJŠÍ POSTUPY. STUDENTI SI SÁM ZKOUŠÍ RŮZNÉ VARIANTY PROBÍRANÉ LÁTKY. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY POŠLETE NA semenka@gymzn.cz

NEJOBECNĚJŠÍ POSTUPY. STUDENTI SI SÁM ZKOUŠÍ RŮZNÉ VARIANTY PROBÍRANÉ LÁTKY. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY POŠLETE NA semenka@gymzn.cz 1 TEXT JE URČEN STUDENTŮM PRO USNADNĚNÍ TVORBY ZÁPISKŮ A POZNÁMEK K PROBÍRANÉ LÁTCE. NENAHRAZUJE SPECIALIZOVANÉ TIŠTĚNÉ ČI INTERNETOVÉ ZDROJE. STUDENTI SI DO BROŽURY SAMI POZNAMENÁVAJÍ DALŠÍ INFORMACE

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Textový editor MS Word

Textový editor MS Word 5. hodina Textový editor MS Word 1. Ovládání programu MS Word Obrázek č. 1 Okno MS Word Zadávání příkazů a nabídky příkazů Použití panelů s ikonami (+ jejich přesouvání různé umístnění) Přesun kurzoru:

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ŠŤASTNÁ PLANETA Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Ing. Irena Bambuchová rok vydání 2010 počet stran 7 OBSAH Soutěžní

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - tabulka Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D10_Z_WORD_VL_STYL.docx Informatika MS Word Styly, tvorba vlastního stylu INFORMATIKA

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL19 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word styly, tabulky, obrázky Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL19

Více