Úvodní informace k IV. workshopu JMÉNO AUTORA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní informace k IV. workshopu JMÉNO AUTORA:"

Transkript

1 Úvodní informace k IV. workshopu ONDŘEJ NOVÁK DATUM: 16. února 2013

2 PROGRAM Geopolitika nerostných surovin Životní prostředí + ekonomie =??? Jak na jednání Diplomatické vyjadřování Jednání ONDŘEJ NOVÁK

3 STANOVISKA ONDŘEJ NOVÁK

4 SOUTĚŽ PSS Uzávěrka již zítra Téma: Jak nové technologie těžby zemního plynu ovlivní Evropu váš vlastní pohled či názor na problematiku. Hmotné odměny, otištění tohoto článku v časopise Metropolitní univerzity Neváhejte nás kontaktovat ONDŘEJ NOVÁK

5 POSITION PAPER Shrnutí cílů, postojů a možných cest k vyřešení problémů řešených na konferenci Jeden na delegaci Pomůcka pro vás Neváhejte spolupracovat Jak na to: Delegátův průvodce summitem ONDŘEJ NOVÁK

6 Geopolitika nerostných surovin TOMÁŠ KONEČNÝ

7 GEOPOLITIKA Geopolitika: vliv prostoru na politiku a zájmy státu, politické uspořádání prostoru Závislost chování státu na prostoru Geopolitika nerostných surovin: význam prostorového rozmístění surovin na státy Co jsou strategické suroviny? Jaký je význam jednotlivých zdrojů a čím je určován? Jaký vliv mají nerostné suroviny na chování států? TOMÁŠ KONEČNÝ 7

8 VÝZNAM SUROVIN Význam každé suroviny je relativní a proměnlivý v čase i místě Změny výrazně mění světovou rovnováhu Určující kritéria Množství spotřeby (dáno strukturou ekonomiky) Dostupnost (včetně logistiky a ceny) Kvalita a množství suroviny v ložisku Technologický pokrok (určuje význam i spotřebu) TOMÁŠ KONEČNÝ 8

9 EXKURZ I : Britské loďstvo zavádí motory spalující ropu = námořní revoluce Závislost na vnějším zdroji nutnost angažmá v Perském zálivu (protektorát Kuvajt) Dopad šíření nové technologie Rozvoj těžby ropy v USA, Indonésii a Rusku Německá a japonská koloniální expanze a námořní zbrojení (snaha zajistit dodávky ropy) Úpadek jiných námořních mocností (Francie, Itálie) TOMÁŠ KONEČNÝ 9

10 POLITIKA SUROVIN Otázky přístupu a obchodu nerostnými surovinami, jejich využívání a významu Producenti a jejich rozhodnutí Přepravní trasy (např. ropovody) Institucionální procesy (OPEC, Kjótský protokol, Kimberleyský proces atd.) Geografie a technologie těžby TOMÁŠ KONEČNÝ 10

11 TĚŽAŘI Globální společnosti (supermajors): obstarávají celý produkční řetězec Shell, BP, Total, Exxon-Mobile, Rio Tinto, BHP Billiton Mezinárodní společnosti (independent majors): těžaři bez silného potenciálu Conoco-Philips, Occidental Petroleum, Alcoa Státní společnosti Petrobras, Sonagol, CNPC, Saudi Aramco, Gazprom TOMÁŠ KONEČNÝ 11

12 EXKURZ II. TOMÁŠ KONEČNÝ 12

13 SUROVINOVÁ ZBRAŇ Nedostatek zdroje může výrazně ohrozit ekonomiku i stát = suroviny jako zbraň 1) Ekonomika je na zdroji závislou 2) Není možnost zdroj nahradit jiným 3) Dodávky zdroje nejsou diverzifikované Není možnost jeden výpadek nahradit zvýšenou dodávkou z jiné oblasti TOMÁŠ KONEČNÝ 13

14 TRENDY Společný zájem na zachování stability Cenová regulace jako opatření proti zdražování Nemožnost jednostranného řešení Úsilí o politické soběstačné dodavatelské systémy Tlak na dvoustranné dohody (ČLR Afrika) Mocnosti mají zájem o ovládnutí zdrojů energetických surovin a zabezpečení tras Nezbytný předpoklad pro udržení pozice TOMÁŠ KONEČNÝ 14

15 SOUČASNÉ PROCESY Napjatý trh (tight market): růst poptávky Spolupráce klasických producentů Pokles reálných příjmů (slabý dolar, krize, inflace) Hledání substitutů a úspor (ekoefektivita) Nárůst těžby u alternativních producentů Problémy s plynulostí zásobování Nárazové impulsy a geopolitické faktory TOMÁŠ KONEČNÝ 15

16 JAKKOST TOMÁŠ KONEČNÝ 16

17 PROBLÉM PŘÍSTUPU Závislost většiny zemí na dodávkách Narušení průmyslové výroby při komplikacích s dostupností surovin Nedostatek je geopolitický Industrializace třetího světa Zajišťování mnoha zemí proti vývozu Opatření na ochranu zásob zvyšují nedostatek Nefunkčnost globální trhu surovinami TOMÁŠ KONEČNÝ 17

18 ČÍNSKÁ OMEZENÍ TOMÁŠ KONEČNÝ 18

19 JINÉ ZDROJE Nedostatek se státy snaží řešit hledáním alternativních možností zdrojů (úspora) Tlak na technologické inovace Efektivnější možnosti těžby (vyšší výtěžnost) Nižší spotřeba Možnost substituce Nové využití dosavadních materiálů i nové materiály Podpora recyklacím a dalšímu zpracování TOMÁŠ KONEČNÝ 19

20 KOLOBĚH TOMÁŠ KONEČNÝ 20

21 DRUHOTNÉ VYUŽITÍ Většina odpadu je druhotně využitelná Množství odpadu je faktor efektivity výroby Toxický kolonialismus: tendence vyvážet nezpracovatelný odpad Absence zvláštního zacházení pro zdravotnický a chemický odpad Problém úpravy vod a kontaminace půdy TOMÁŠ KONEČNÝ 21

22 MOŽNOSTI TOMÁŠ KONEČNÝ 22

23 VODA A RECYKLACE TOMÁŠ KONEČNÝ 23

24 OTÁZKY? TOMÁŠ KONEČNÝ 24

25 Ekonomie životního prostředí JAN HLAVÁČEK DATUM: 16. února 2013

26 EKONOMIE Co je ekonomie? JAN HLAVÁČEK

27 SPOLEČENSKÁ VĚDA JAN HLAVÁČEK

28 EKONOMIE JAN HLAVÁČEK

29 VĚDY psychologie ekonomie etika JAN HLAVÁČEK

30 EKONOMIE Může mluvit do ochrany lesů? JAN HLAVÁČEK

31 EKONOMIE Nebo znečištění ovzduší? JAN HLAVÁČEK

32 EKONOMIE ANO, ale je nutné pochopit její metody omezení JAN HLAVÁČEK

33 EKONOMIE Je POZITIVNÍ nevynáší hodnotové soudy není schopna určit co je špatné a co je dobré Ekologie je také pozitivní Environmentalismus je normativní Hodnotí co je správné Jedná se o ideologii JAN HLAVÁČEK DATUM: 16. února 2013

34 EKONOMIE Není JEDNOTNÁ Existuje mnoho myšlenkových proudů Ekonomie se v čase vyvíjí Od Antiky po současnost JAN HLAVÁČEK

35 EKONOMIE ŽP Ekonomie životního prostředí odpovídá na otázky Proč dochází ke znečištění? Co ovlivňuje spotřebitele a firmy při zacházení s životním prostředím? Jakou roli v tom hraje veřejný sektor? a přináší různé návrhy řešení. JAN HLAVÁČEK DATUM: 16. února 2013

36 EKONOMIE ŽP Existují tři hlavní proudy Neoklasická environmentální ekonomie NEE Institucionální ekologická ekonomie IEE Tržní přístupy JAN HLAVÁČEK

37 PŘÍKLAD Lov ryb. Některé oblasti jsou pro lov velmi atraktivní. Moře je ve státní správě, je k němu volný přístup. Dochází k nadměrnému lovu a úlovky klesají. Rybí populace je v ohrožení. JAN HLAVÁČEK

38 NEE Neoklasická environmentální ekonomie vidí příčinu problému v selhání TRHU. Fungování trhu a tržní mechanismy nejsou schopny zajistit efektivní situaci. Je potřeba zásah vlády. Vláda spíše neselhává. JAN HLAVÁČEK

39 NEE Vláda proto hledá OPTIMÁLNÍ míru znečištění životního prostředí. Je potřeba určit optimální výlov a tohoto optima dosáhnout JAN HLAVÁČEK

40 NEE Optima lze dosáhnou využitím nástrojů administrativních - příkazy, zákazy ekonomických - daně, poplatky dobrovolných - osvěta JAN HLAVÁČEK

41 IEE Institucionální ekologická ekonomie vidí příčinu v selhání INSTITUCÍ. Nevhodné instituce motivují všechny subjekty k nadměrnému využívání zdrojů. JAN HLAVÁČEK

42 IEE Institucemi se rozumí Vymezení vlastnických práv Zvyky Tradice Ne pouze instituce JAN HLAVÁČEK

43 IEE Trh selhává. Vláda selhává někdy také. Nejlepší řešení bude přiznat právo k menším komunitám, které mají z ryb bezprostřední prospěch a mají zájem na udržení rybí populace. JAN HLAVÁČEK

44 TRŽNÍ PŘÍSTUPY Tržní přístupy vidí problém v selhání VLÁDY. Vláda svojí regulací vytváří motivace k nadměrnému využití přírodních zdrojů někdy i zvrhlé motivace. Je třeba nechat prostor trhu. JAN HLAVÁČEK

45 TRŽNÍ PŘÍSTUPY Pro fungování trhu je klíčové soukromé vlastnictví. Stát nemá nic vlastnit. Má dbát na ochranu vlastnictví JAN HLAVÁČEK

46 TRŽNÍ PŘÍSTUPY Řešení je zprivatizovat Soukromý majitel chce mít dlouhodobý užitek ze zdroje. Není v jeho zájmu ho zničit. JAN HLAVÁČEK

47 EKONOMIE ŽP JAN HLAVÁČEK

48 Praktické základy vyjednávání NICOLE PRINCLOVÁ

49 Struktura Vyjednání Příprava Strategie Taktika Manévry Tipy pro konferenci NICOLE PRINCLOVÁ

50 Definice Vyjednávání Proces kdy spolu komunikují alespoň dvě strany, z nichž každá se snaží ovlivnit ostatní ve snaze dosáhnout lepších výsledků, než by dosáhla sama. Umění dosáhnout dohody 2 základní metody Soutěživé smlouvání Dělení koláče NICOLE PRINCLOVÁ DATUM: 16. února 2013

51 Klíčová část Příprava To fail to prepare is to prepare to fail. B. Franklin 1. Určit si priority 2. Co chce protistrana 3. Vůle k dohodě 4. Možnosti ústupu protistrany NICOLE PRINCLOVÁ

52 Definice Strategie Komplex rozhodnutí, které nepřímo ovlivňují výsledek činností. Moc Informace Prostory jednání Počet jednajících Čas Psychologie NICOLE PRINCLOVÁ DATUM: 16. února 2013

53 Taktika Chování/činnosti při samotném jednání Nejsnazší nejtěžší Budování pozice Načasování bodů Nepodceňovat emoce Komplexnost Tvrdě k problémům, měkce k lidem NICOLE PRINCLOVÁ DATUM: 16. února 2013

54 Manévry Strach ze ztráty Hrdinné mlčení Odvedení koncentrace Změna hráčů Salámová taktika Změna místa vyjednávání Kouřová clona NICOLE PRINCLOVÁ

55 Tipy pro konferenci Nebát se chyb Mluvit nahlas, jasně a přímo Dodržovat pravidla a protokol Jednat jako zástupce státu Vyjadřovat se korektně Upravený vzhled a odpovídající dress code Koncentrovat se na jednání NICOLE PRINCLOVÁ

56 Co raději nedělat Vystupovat nepříjemně Začínat větu: Já si myslím Podlé mého názoru Podceňovat kuloární jednání NICOLE PRINCLOVÁ

57 Diplomatické vyjadřování TOMÁŠ KONEČNÝ

58 NA ÚVOD Diplomacie je umění zamlčet sto slovy to, co se dá říct jedním. (Saint-John Pers) Vyslanec je dobrák poslaný do ciziny, aby tam lhal ve prospěch své země. (sir H. Watton) Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa. (L. Wittgenstein) TOMÁŠ KONEČNÝ 58

59 DOMÁCÍ PŘÍKLAD Jo, uklidím si pokoj až naprší a uschne. Tvé přání beru na vědomí a při nejbližší vhodné příležitosti bude neprodleně splněno. Pozn. Zásadní je užití spojení vhodná příležitost, která v souvislosti s úklidem pokoje nenastává zdaleka běžně. TOMÁŠ KONEČNÝ 59

60 KLÍČOVÉ PRVKY Dešifrovat význam a záměr Zasadit vyjádření do kontextu Rozlišovat podstatné od nepodstatného Důraz na detail TOMÁŠ KONEČNÝ 60

61 Praktické cvičení z diplomatického vyjadřování TOMÁŠ KONEČNÝ

62 1/12 A Fráze: Děkuji delegátovi za jeho podnětný příspěvek. Překlad: To bylo zas něco TOMÁŠ KONEČNÝ 62

63 2/12 A Fráze: Věříme v zásadu nevměšování. Překlad: Je nám to jedno. TOMÁŠ KONEČNÝ 63

64 3/12 A Fráze: Tento návrh je velmi originální, ale pochopte naší situaci, jsme jen malá chudá země. Překlad: Je to blbost, takže to nebude zadarmo. TOMÁŠ KONEČNÝ 64

65 4/12 A Fráze: K pozměňujícímu návrhu mám jen několik drobných výhrad Překlad: Přepsat! A hned! TOMÁŠ KONEČNÝ 65

66 5/12 A Fráze: Považujete toto řešení za vhodné? Překlad: Já to tedy za vhodné nepovažuji TOMÁŠ KONEČNÝ 66

67 6/12 A Fráze: Domyslel jste všechny důsledky? Překlad: Nedělejte to! TOMÁŠ KONEČNÝ 67

68 7/12 A Fráze: Naše vláda hledá další prostor pro své investice, aby napomohla rozvoji ekonomik ve svých partnerských státech. Překlad: Jestli chcete, můžeme si váš hlas koupit TOMÁŠ KONEČNÝ 68

69 8/12 A Fráze: Jsme proti dodávkám uranu do zemí s tlakovodními reaktory. Překlad: Do těchto zemí dodává technologii konkurence, tak jim to ztížíme. TOMÁŠ KONEČNÝ 69

70 9/12 A Fráze: Dopravní politika je našimi experty řízena modernismem vysokého stupně s přihlédnutím k nejnovějším odborným poznatkům. Překlad: Naše doprava je centrálně plánovaným systémem. TOMÁŠ KONEČNÝ 70

71 10/12 A Fráze: V rámci ekonomického rozvoje dbáme na podněty velkých společností v některých oblastech politiky. Vezměte si například školství. Potřeby zaměstnavatelů je ve školství nutné reflektovat. Překlad: Velké firmy řídí naší školskou politiku. TOMÁŠ KONEČNÝ 71

72 11/12 A Fráze: Naše ekonomika zaznamenala pokrok nedosahující rychlosti a rozsahu předpokládaného strategií vymýcení chudoby. Překlad: Jsme před bankrotem. TOMÁŠ KONEČNÝ 72

73 12/12 A Fráze: V Senegalu došlo k rozdílu mezi vyřčenými vizemi a reálnou praxí v otázkách rozvojové pomoci, který je třeba ze strany OSN důkladně zvážit. Překlad: Vláda v Senegalu rozkradla rozvojovou pomoc. TOMÁŠ KONEČNÝ 73

74 1/7 B Záměr: Došly mi argumenty a nemám vám už co nabídnout. Fráze: Apeluji na vaše morální hodnoty. TOMÁŠ KONEČNÝ 74

75 2/7 B Záměr: Delegát lže. Fráze: Pan delegát má zřejmě poněkud mylné informace. TOMÁŠ KONEČNÝ 75

76 3/7 B Záměr: Co se tam děje, nám vlastně docela vyhovuje. Fráze: V této otázce bychom měli vyčkat na více informací. TOMÁŠ KONEČNÝ 76

77 4/7 B Záměr: Nechci vám s tím pomoct. Fráze: Nesmírně rád bych vám pomohl, ale v tuto chvíli není vhodná doba. TOMÁŠ KONEČNÝ 77

78 5/7 B Záměr: Nemám dost hlasů na zamítnutí, ale nehodlám to nechat projít. Fráze: Budeme se snažit dosáhnout konsensuálního řešení, ale očekávám nesnadné jednání. TOMÁŠ KONEČNÝ 78

79 6/7 B Záměr: Jsem proti, protože to není v našem zájmu. Fráze: Tento návrh si mě nezískal, neboť není ve veřejném zájmu. TOMÁŠ KONEČNÝ 79

80 7/7 B Záměr: Nehodláme s tím něco dělat a doufáme, že se to zamete pod koberec. Fráze: Domníváme se, že v této otázce je třeba zvolit obezřetný postup, proto navrhujeme ustanovit zvláštní komisi k prošetření celého problému. TOMÁŠ KONEČNÝ 80

81 Zasedání Řídící rady UNEP UNEP DATUM: 16. února 2013

82 Závěrečné informace PETR HANZLÍK DATUM: 16. února 2013

83 Stanovisko NA V. WS Priority pro jednání (pro position paper) Návrh pořadí bodů agendy Do na Program Jednání nad deklarací Regiony Jednací řád Jednání nad agendou PETR HANZLÍK DATUM: 16. února 2013

84 KONEC UNEP socializace: Restaurace Sklep PETR HANZLÍK

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Principy obrany České republiky 2030

Principy obrany České republiky 2030 UNIVERZITA OBRANY ÚSTAV STRATEGICKÝCH STUDIÍ Principy obrany České republiky 2030 Vlastimil Editor: GALATÍK Kolektiv autorů: Libor FRANK Vlastimil GALATÍK Petr HLAVÁČEK Antonín KRÁSNÝ Veronika MAZALOVÁ

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku:

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku: Politický program Strany svobodných občanů 09.12.2014 1/33 Obsah Obsah... 2 I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční politika...

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více