Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly"

Transkript

1 Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová

2 Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena AS p E E AD q E množství 2

3 Agregátní nabídka firmy jsou ochotny vyrábět a nabízet určité množství produkce v závislosti na cenové hladině z hlediska dlouhého časového období je křivka AS vertikální, v kratším časovém období je rostoucí zleva doprava proč roste krátodobá AS? 1. neoklasická východiska: teorie mylného chápání 2. keynesovská teorie: teorie strnulých mezd 3. nová keynesovská teorie: teorie strnulých cen změna produktu je vyvolána tím, že cenová hladina se odchýlila od očekávané cenové hladiny 3

4 Agregátní nabídka v delším časovém období je výkon ekonomiky nepružný Existuje výkon, který je za daných podmínek dlouhodobě udržitelný, ale dlouhodobě nepřekročitelný = potenciální produkt skutečný produkt = peněžní ocenění tržní produkce 4

5 Agregátní nabídka a potenciální produkt cena LAS SAS p E E q E Q (výstup) 5

6 Agregátní poptávka celkové množství produktu, které při dané cenové hladině bude v ekonomice nakoupeno proč má AD klesající tvar? AD = C + I g + G + (X M) Pigouův efekt: cenové hladiny výdajů (C) Keynes: cenové hladiny domácnosti potřebují méně peněz úspor investic (I) Keynesův efekt úrokových měr: peněz nákup cenných papírů ( D cenných papírů) ceny cenných papírů úrokové míry investic (I) 6

7 Shrnutí produkt je v krátkém období ovlivněn změnami agregátní poptávky v dlouhém období je determinován potenciálním produktem v dlouhém období ovlivňuje agretátní poptávka především růst cen 7

8 Agregátní poptávka jak strmá je AD? jaký je vliv změn cen na produkt? zvyšující se strmost křivky AD snižování vlivu změny cen na změny úrovně poptávaného množství výstupu spotřeba a investice - jejich změna se projevuje v příslušné změně AD dopad na úroveň výstupu, zaměstnanosti a cenovou hladinu 8

9 Spotřeba a úspory Y = C (consumption) + S (savings) C hrají klíčovou roli na straně AD s rostoucím důchodem rostou výdaje na spotřebu (s rozdílnou dynamikou) bohatí spoří více než chudí spotřební funkce = vztah mezi úrovní spotřebních výdajů a úrovní disponibilního důchou domácností 9

10 Spotřební a úsporová funkce C, S C E (Y=C) S 45 Y (S=0) Y (důchod) 10

11 Spotřební a úsporová funkce sklon spotřební funkce měříme mezním sklonem ke spotřebě (mpc) obdobně mezní sklon k úsporám (mps) vyjadřuje skon úsporové funkce vlivy na spotřební výdaje disponibilní důchod permanentní důchod bohatství ostatní vlivy 11

12 Spotřební funkce základní tvar C = mpc * Y mpc = dc / dy ale existují tzv. autonomní výdaje na spotřebu (C 0 ) spotřební funkce C = C 0 + mpc * Y výdaje na spotřebu mohou růst, když vzroste autonomní spotřeba (C 0 ) vzroste disponibilní důchod (Y) vzroste mezní skon ke spotřebě (mpc) 12

13 Investice mají v ekonomice dvě základní funkce 1. jsou součástí AD jejich prudké či významné výkyvy mohou AD ovlivnit 2. investice mají vliv na akumulaci kapitálu jsou zdrojem růstu potenciálního produktu 13

14 Ekonomická rovnováha rovnováha modelu ASAD zahrnuje rovnováhu na: trhů statků a služeb trhu práce a ostatních výrobních faktorů trhu peněz a kapitálu rozdílná řešení různých ekonomických směrů jsou důsledkem odlišných výchozích předpokladů: 1. cenová pružnost na trzích statků, služeb a výrobních faktorů 2. mechanismu utváření rovnováhy na finančních trzích 14

15 Ekonomická rovnováha klasický model pružné ceny na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů investice i úspory se vyvíjí pod vlivem úrokové míry a její změny jsou dostatečným impulsem k obnovení rovnováhy finančních trhů keynesiánský model omezená pružnost cen na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů (nepružnost mezd směrem dolů, cenová stabilita, státní regulace cen) citlivost investic na úrokovou míru je snížená a úspory jsou funkcí důchodu 15

16 Rovnováha v klasickém modelu ekonomika je vnitřně stabilní systém kapitálový trh - pružnost změn úrokové míry zabezpečí vyrovnávání úspor a investic růst či pokles investičních výdajů musí být provázen poklesem či růstem výdajů na spotřebu kapitálový trh je schopen permanentně obnovovat rovnováhu nevysílá směrem k reálnému tržnímu sektoru nerovnovážné podněty 16

17 Rovnováha v klasickém modelu cena LAS SAS p E E 0 AD 1 p 1 E 1 AD 0 p 2 E 2 AD 1 q 1 q E Q (výstup) 17

18 Rovnováha v keynesiánském modelu disponibilní důchod se rozkládá na spotřebu a úspory vztah mezi úsporami a důchodem je zprostředkován spotřební funkcí nabídka na kapitálovém trhu je nepružná (není závislá na úrokové míře) poptávka po investicích je méně citlivá na úrokovou míru než předpokládá klasický model kapitálový trh nenastoluje rovnováhu, a to se přenáší i na ostatní trhy prostřednictvím investičního multiplikátoru 18

19 Rovnováha v keynesiánském modelu zaostávání poptávky za nabídkou Nedostatečná AD působí na omezení úrovně výstupu. V důsledku toho výkon zaostává za úrovní potenciálního produktu. V ekonomice dochází k nevyužívání výrobních kapacit a vzniá vysoká nezaměstananost. 19

20 Rovnováha v keynesiánském modelu cena LAS SAS p 1 E 1 p 0 E 0 AD 0 AD 1 q 0 q 1 q * Q (výstup) 20

21 Neokeynesiánský kompromis rozlišuje na nabídkové straně ekonomiky keynesiánské pole - vlevo od úrovně potenciálního produktu klasické pole - za hranicí potenciálního produktu 21

22 Investiční multiplikátor model multiplikátoru = výchozí nástroj neokeynesiánské makroekonomie investiční multiplikátor (tzv. jednoduchý multiplikátor) = koeficient, který udává, o kolik se změní důchod, jestliže se změní investiční výdaje o jednotku dy = k * di Y = C + I k = 1 / mps multiplikační efekt investic je závislý na hodnotách mezních sklonů ke spotřebě a k úsporám 22

23 Investiční multiplikátor mezní skon ke spotřebě (mpc) = 0,5 z každé dodatečné koruny dají domácnosti 50 haléřů na spotřební výdaje a 50 haléřů uspoří výchozí investice 100 Kč vyvolá přírůstek důchodu, který bude vyšší dy dc ds 1 100,00 50,00 50, ,00 25,00 25, ,00 12,50 12, ,50 6,25 6,25 5 6,25 3,13 3,13 6 3,13 1,56 1,

24 Definice ekonomického růstu společnost vykazuje tendenci k růstu potřeb a proto požaduje, aby se výkon ekonomiky zvyšoval ekonomický růst zvýšení výstupu v rámci stávajících kapacit (posun po křivce AS) vzestup založen na růstu potenciálního produktu (AS se posouvá doprava) ekonomický růst znamená změnu veličen v čase užíváme reálných rozměrů veličin 24

25 Ekonomický růst ekonomický růst ovlivňuje: ekonomickou úroveň země ekonomickou sílu země můžeme měřit tempo růstu G HDP = HDP t " HDP t "1 HDP t "1 *100 koeficient růstu! g HDP = HDP t HDP t "1 25

26 Ekonomický růst co způsobí ekonomický růst? vyjdeme z poznatků o hranici výrobních možností: růst množství výrobních faktorů extenzivní faktory růstu růst kvality výrobních faktorů a používané technologie intenzivní faktory růstu teorie růstu identifikace jednotlivých faktorů růstu a jejich vliv na tempo růstu podmíny uchování makroekoomických proporcí zabezpečující stabilitu růstu analýza mechanismu vyvolávajícího odchylky od stálého růstu doporučení státu, jaká opatření vytvoří podmínky pro stálý růst 26

27 Ekonomický růst v podmínkách cenové stability cena LAS 0 LAS 1 SAS 0 SAS 1 p 1 = p 2 E 0 E 1 AD 0 AD 1 q 0 q 1 Q (výstup) 27

28 Zaostávání tempa růstu AD za tempem růsu AS cena LAS 0 LAS 1 SAS 0 SAS 1 p 1 p 2 E 0 E 1 AD 1 AD 0 q 0 q 1 q* Q (výstup) 28

29 Klasická recese cena LAS 0 SAS 0 p 1 p 2 E 1 E 0 AD1 AD 0 q 1 q 0 Q (výstup) 29

30 Slumpflace cena LAS 0 SAS 1 SAS 0 E 1 p 2 p 1 E 0 AD 0 q 1 q 0 Q (výstup) 30

31 Hospodářské cykly předmětem zkoumání jsou především otázky: průběh cyklu příčiny cyklického kolísání možnosti omezení cyklických výkyvů 31

32 Děkuji za pozornost

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 11. Kapitola Fiskální politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více