PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES"

Transkript

1 PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské unii. Hlavními fázemi soutěže jsou: příprava, překlad soutěžního textu a slavnostní předání cen. Podrobná pravidla a pokyny pro jednotlivé fáze jsou uvedeny níže v částech 1 8. PŘÍPRAVA zahrnuje výzvu školám, registraci, výběr škol, výběr studentů provedený školami a místní přípravy, jak je uvedeno v částech 1 3. GŘ pro překlady zveřejní výzvu školám na své internetové stránce vytvořené k tomuto účelu: Škola, která má zájem se soutěže zúčastnit, se musí v návaznosti na výzvu elektronicky zaregistrovat na internetové stránce (část 1). Jako hlavní údaje pro veškeré kontakty musí škola při registraci uvést svůj úplný název a adresu, jméno kontaktní osoby a platnou ovou adresu. Školy, které se soutěže zúčastní, budou z těch, které se zaregistrovaly, vybrány formou losování (část 2). Vybrané školy musí vybrat maximálně čtyři studenty, kteří se soutěže zúčastní (část 3), a oznámit jejich jména a jejich příslušné jazykové kombinace organizačnímu týmu soutěže Juvenes Translatores do 12. listopadu 2008 elektronickou poštou na adresu: Školy jsou odpovědné za organizaci akce na místě. To zahrnuje veškerá praktická opatření, jako např. obstarání prostorů a personálu pro uspořádání akce a zajištění spravedlivých a nestranných podmínek v průběhu soutěže (část 1.3, 1.4, 4 a 7). Samotná soutěž, tzn. PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU, se uskuteční dne 27. listopadu V den soutěže poskytne GŘ pro překlady školám texty

2 k překladu. V každé škole bude soutěž probíhat za podmínek, které si sama stanoví. Překlady musí být ve stejný den zaslány doporučenou poštou na adresu GŘ pro překlady v Bruselu: Juvenes Translatores, European Commission, Directorate-General for Translation, c/o Ms Margareta Roth, G-1 4/352, B 1049 Brussels, Belgie (část 4). GŘ pro překlady zaslané překlady vyhodnotí a z každého členského státu vybere jeden vítězný překlad (část 5). Autoři vítězných překladů budou v roce 2009 pozváni na SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN do Bruselu, kde se setkají s komisařem pro mnohojazyčnost Leonardem Orbanem. GŘ pro překlady uhradí náklady na cestu a ubytování pro vítěze a jednu doprovázející dospělou osobu za každý členský stát (část 6). PŘÍPRAVA 1. VÝZVA A REGISTRACE Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) zveřejní výzvu na své internetové stránce vytvořené k tomuto účelu: Školy, které se chtějí soutěže zúčastnit, musí na výzvu zareagovat. Mohou tak učinit vyplněním elektronického registračního formuláře, ve kterém uvedou své kontaktní údaje. Odesláním registračního formuláře vznikají škole určité závazky (viz část 1.3). 1.1 Které školy se mohou zúčastnit? Školy: se musí nacházet v členském státě, musí být uznány vzdělávacími orgány daného členského státu za součást regionálního nebo vnitrostátního vzdělávacího systému, musí vybrat maximálně čtyři studenty narozené v roce 1991, musí mít přístup na internet a musí mít počítače, které dokáží otevřít a tisknout soubory ve formátu PDF (soutěžní texty a listy pro překlad budou zaslány v tomto formátu). 1.2 Registrace Registrační formulář lze odeslat jen se souhlasem ředitele školy. Formuláře odeslané bez souhlasu ředitele školy nebudou do výběrového řízení zařazeny. Každá škola může zaslat jen jeden registrační formulář.

3 Registrace bude probíhat od 1. září do 20. října Neúplné formuláře a formuláře odeslané po lhůtě nebudou do výběrového řízení zařazeny. 1.3 Jaké závazky škole vznikají v souvislosti s registrací? Odesláním registračního formuláře se škola zavazuje dodržovat následující pravidla a pokyny a v případě, že bude vybrána, aby se soutěže zúčastnila, uspořádat překladatelskou soutěž ve škole. To zahrnuje například výběr a registraci studentů, zajištění vhodných prostorů, vybavení a personálu pro soutěž, vytištění a distribuci soutěžních textů a listů pro překlad, umožnění vybraným studentům zúčastnit se soutěže, zajištění spravedlivých a nestranných podmínek při soutěži a pokud zvítězí student z dané školy uvolnění studenta z vyučování, aby se mohl zúčastnit slavnostního předání cen v Bruselu. Škola rovněž souhlasí, že bude-li vybrána, bude její název uveden na internetové stránce soutěže Juvenes Translatores. 1.4 Co se stane, když škola své závazky nedodrží? Škola, která nedodrží své závazky podle části 1.3, může být ze soutěže vyloučena. Vyloučení znamená okamžité ukončení účasti školy a jejích studentů v soutěži. 2. VÝBĚR ŠKOL Ze škol, které řádně vyplnily a odeslaly registrační formulář, bude formou elektronického losování vybrán určitý počet škol, které se zúčastní soutěže. Počet škol vybraných z každého členského státu se bude rovnat dvojnásobku počtu hlasů daného členského státu v Radě Evropské unie: Francie, Německo, Itálie, Spojené království 58 škol Polsko, Španělsko 54 škol Rumunsko 28 škol Nizozemsko 26 škol Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Portugalsko 24 škol Rakousko, Bulharsko, Švédsko 20 škol Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko 14 škol Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko 8 škol Malta 6 škol 3. VÝBĚR STUDENTŮ V těchto pravidlech a pokynech se pojmy student a vybraný student týkají všech studentů (maximálně čtyř), které navrhly vylosované školy. Vybraní studenti musí být narozeni v roce 1991 a být občany Evropské unie.

4 U každého vybraného studenta musí škola uvést jazykovou kombinaci, kterou si student zvolil, tzn. jazyk, z kterého a do kterého chce překládat. 3.1 Jména studentů a jazykové kombinace Seznam vybraných škol bude zveřejněn na internetové stránce soutěže Juvenes Translatores do konce října. Do 12. listopadu 2008 musí vybrané školy zaregistrovat studenty, které chtějí navrhnout maximálně čtyři z každé školy, zasláním u organizačnímu týmu soutěže Juvenes Translatores (na adresu: v němž uvedou jména studentů a jimi zvolené jazykové kombinace. Poznámka: Výběr studentů provedený školami a volba jazykových kombinací ze strany studentů jsou konečné a po odeslání jmen studentů, kteří se soutěže zúčastní, je již nelze změnit. Škola je povinna informovat rodiče nebo opatrovníka/opatrovníky vybraných studentů o jejich účasti. 3.2 Jak se studenti vybírají? Školy si mohou určit vlastní kritéria pro výběr, tato kritéria však musí být identifikovatelná, spravedlivá a nediskriminační. Pokud GŘ pro překlady usoudí, že škola použila nespravedlivá nebo diskriminační kritéria, může se rozhodnout, že školu ze soutěže vyloučí. 3.3 Jak se zajistí ochrana osobních údajů? GŘ pro překlady zajistí, aby veškeré osobní údaje, které obdrží, byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy. Kromě názvů škol budou zveřejněna pouze jména vítězů a jejich překlady (viz část 5). 3.4 Jazykové kombinace Každý student si může vybrat překlad z jakéhokoli úředního jazyka Evropské unie do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU. Úředními jazyky Evropské unie (a jejich příslušnými dvoupísmennými kódy) jsou: bulharština (BG), čeština (CS), dánština (DA), nizozemština (NL), angličtina (EN), estonština (ET), finština (FI), francouzština (FR), němčina (DE), řečtina (EL), maďarština (HU), irština (GA), italština (IT), lotyština (LV), litevština (LT), maltština (MT), polština (PL), portugalština (PT), rumunština (RO), slovenština (SK), slovinština (SL), španělština (ES) a švédština (SV). Volba každého studenta musí být oznámena spolu se jménem dotyčného studenta (viz část 3.1). Tyto údaje již poté nelze změnit.

5 3.5 Co se stane, když škola nedodrží své závazky? Škola, která nedodrží své závazky podle části 1.4, může být ze soutěže vyloučena. Vyloučení znamená okamžité ukončení účasti školy a jejích studentů v soutěži. PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU 4. PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU V den soutěže budou výchozí texty a listy pro překlad rozeslány pouze elektronicky. Škola musí mít proto možnost přijmout a vytisknout dokumenty v elektronické podobě ve formátu PDF. Překlad soutěžních textů musí proběhnout současně ve všech zúčastněných školách dne 27. listopadu 2008 od 10:00 do 12:00 bruselského času. Soutěž se uskuteční v prostorách školy. Soutěže se smí oficiálně zúčastnit z každé školy maximálně čtyři zaregistrovaní studenti. Školy však mohou umožnit dalším studentům, aby se soutěže zúčastnili neoficiálně (a např. souběžně uspořádat interní soutěž nebo ji využít pro hodnocení studentů). Školy musí přijmout veškerá potřebná opatření, aby zabránily podvádění a zajistily spravedlivé a nestranné podmínky v průběhu soutěže. Během soutěže se nesmí používat počítače ani žádná jiná elektronická zařízení. Překlady musí být psané rukou a čitelné. Nečitelné texty budou vyřazeny. Originály rukou psaných překladů musí být odeslány v den konání soutěže doporučenou poštou (rozhodující je datum na poštovním razítku). Na obálce musí být uvedena slova Juvenes Translatores a adresa GŘ pro překlady v Bruselu: Juvenes Translatores European Commission Directorate-General for Translation c/o Ms Margareta Roth, G-1 4/352 B 1049 Brusel Belgie Před odesláním originálů překladů musí školy vyhotovit jejich kopie, které uloží do složek založených speciálně pro tento účel. Školy musí zajistit podmínky, které umožní účast zdravotně postižených studentů. V případě, že by bylo nutné provést zvláštní úpravy nad rámec výše uvedených

6 běžných podmínek, musí školy předložit organizačnímu týmu soutěže Juvenes Translatores k předchozímu schválení popis zdravotního postižení a navrhovaných úprav. 4.1 Kdo je odpovědný za praktická opatření související s překladem soutěžního textu? Školy jsou odpovědné za organizaci soutěže na místě. To zahrnuje veškerá praktická opatření v den soutěže, a sice: zajistit, aby se s texty zaslanými GŘ pro překlady zacházelo náležitým způsobem, např. aby nedocházelo ke zpoždění nebo k ohrožení důvěrnosti, shromáždit studenty na místě konání soutěže, rozdat soutěžní texty a zajistit, aby každý student dostal jazykovou verzi odpovídající jazykové kombinaci, kterou si zvolil, zajistit, aby každý student na svém překladu uvedl své jméno, datum narození, školu a zemi, zajistit dozor nad studenty během překladu, sesbírat překlady, vyhotovit kopie překladu každého studenta a založit složku pro její uschování a zaslat originály překladů doporučenou poštou na určenou adresu. GŘ pro překlady zašle školám texty k překladu v den konání překladatelské soutěže. GŘ pro překlady rovněž v rámci možností zodpoví dotazy a poskytne rady prostřednictvím u. 4.2 Mohou studenti během překladu používat slovníky nebo jiné pomůcky? Slovníky jsou nástrojem překladatelů, proto je studentům jejich použití při překladu povoleno. Povoleny jsou však jen papírové slovníky. Elektronické pomůcky, např. počítače, elektronické slovníky nebo terminologické glosáře či překladatelské nástroje jsou zakázány. 5. VYHODNOCENÍ PŘEKLADŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ Každý překlad vyhodnotí skupina složená z profesionálních překladatelů a korektorů z GŘ pro překlady. Po vyhodnocení vybere porota, jíž bude předsedat generální ředitel GŘ pro překlady, nejlepší překlad z každého členského státu. Činnost a jednání skupiny odborníků a poroty jsou důvěrné. Jména studentů uvedená na listech s překladem budou před vyhodnocením zakryta, aby byla zajištěna nestrannost. Rozhodnutí skupiny odborníků a poroty jsou konečná. 5.1 Formulář oprávnění

7 Školy, jejichž studenti zvítězí, budou vyzvány, aby předložily podepsaný vytištěný formulář oprávnění, který lze stáhnout a na internetové stránce vytisknout. Musí jej podepsat rodič/rodiče nebo opatrovník/opatrovníci studenta i ředitel školy a musí být zaslán společně s kopií platného občanského průkazu studenta na adresu GŘ pro překlady v Bruselu: Juvenes Translatores European Commission Directorate-General for Translation c/o Ms Margareta Roth, G-1 4/352 B 1049 Brusel Belgie Tímto formulářem udílí student a jeho rodič/rodiče nebo opatrovník/opatrovníci souhlas s tím, že: - student bude moci být uvolněn na slavnostní předání cen v Bruselu, - jméno studenta smí být zveřejněno na internetové stránce soutěže Juvenes Translatores společně s jeho překladem a fotografiemi a/nebo videonahrávkami ze slavnostního předání cen a z návštěvy Bruselu a - rodič nebo opatrovník nebo osoba jimi pověřená doprovodí studenta na slavnostní předání cen v Bruselu. V prohlášení o ochraně osobních údajů, které tvoří přílohu formuláře oprávnění, je uvedeno, jakým způsobem budou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy sbírány, zpracovány a použity. V případě, že formulář oprávnění a kopie občanského průkazu nebudou zaslány ve stanovené lhůtě, bude dotyčný student vyloučen a nahrazen tím, který se v soutěži umístil za ním. Seznam vítězů bude zveřejněn v únoru Jaká kritéria se použijí při hodnocení? Skupina odborníků uplatní kritéria podobná těm, která se používají při hodnocení překladů v rámci GŘ pro překlady. Skupina odborníků může vyřadit všechny překlady, o kterých se domnívá, že nebyly vyhotoveny za spravedlivých a nestranných okolností. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN 6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

8 Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu, na kterém jim komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban předá ceny. Vítěze musí do Bruselu doprovodit rodič nebo opatrovník nebo osoba jimi pověřená, která ponese za sebe i za studenta, kterého doprovází, plnou zodpovědnost. Student a doprovázející osoba musí předložit potřebné cestovní doklady, např. platný pas nebo občanský průkaz. Evropská komise zajistí a uhradí cestu, ubytování a pojištění pro vítěze a jednu doprovázející dospělou osobu za každý členský stát. 7. NÁKLADY Škola ponese náklady za doporučenou poštu a opatření na místě, např. vytištění textů k překladu, zajištění prostorů a vybavení pro soutěž a zhotovení kopií překladů. Evropská komise zaplatí propagaci a slavnostní předání cen a uhradí náklady na zajištění textů k překladu a proces vyhodnocení. 8. VÝKLAD TĚCHTO PRAVIDEL A POKYNŮ Výklad těchto pravidel a pokynů ze strany GŘ pro překlady je konečný. Potřebujete více informací? Další informace naleznete na internetové stránce soutěže Juvenes Translatores. Své otázky můžete rovněž zaslat organizačnímu týmu soutěže Juvenes Translatores nebo se můžete obrátit na příslušnou kontaktní osobu na zastoupení Komise ve vašem členském státě.

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent

Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Informace o pojištění ŠkoFIN Asistent Rozsah pojištění ŠkoFIN Asistent ŠkoFIN Asistent zajišťuje podporu klientům ŠkoFINu v oblasti pojištění právní ochrany, administrativně-právní asistence a oblasti

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více