Ochranné známky 0 ÚČAST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochranné známky 0 ÚČAST"

Transkript

1 Ochranné známky 29/10/ /12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko 22 (5.6%) CZ Česká republika 20 (5.1%) EE Estonsko 17 (4.3%) BE Belgie 16 (4.1%) IE Irsko 13 (3.3%) HU Maďarsko 12 (3.1%) SV Švédsko 12 (3.1%) FI Finsko 11 (2.8%) RO Rumunsko 11 (2.8%) AT Rakousko 10 (2.6%) IT Itálie 10 (2.6%) LT Litva 10 (2.6%) BG Bulharsko 8 (2%) ES Španělsko 8 (2%) PT Portugalsko 8 (2%) EL Řecko 7 (1.8%) FR Francie 5 (1.3%) LV Lotyšsko 5 (1.3%) NO Norsko 5 (1.3%) SI Slovinsko 3 (0.8%) CY Kypr 2 (0.5%) MT Malta 1 (0.3%) SK Slovensko 1 (0.3%) LU Lucembursko 0 (0%) IS Island 0 (0%) Počet zaměstnanců ve vašem podniku 0 25 (6.4%) (22%) (22.5%) (21.7%) (8.4%) (18.9%) European Business Test Panel 1/13

2 Hlavní oblast podnikání C Těžební průmysl 3 (0.8%) D Zpracovatelský průmysl 92 (23.5%) E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 16 (4.1%) F Stavebnictví 28 (7.2%) G Obchod; opravy motorových vozidel, motocyklů a spotřebního zboží 66 (16.9%) H Pohostinství a ubytování 7 (1.8%) I Doprava, skladování a spoje 36 (9.2%) J Finanční zprostředkování 26 (6.6%) K Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu a služby pro podniky 69 (17.6%) N Zdravotnictví a služby sociální péče 11 (2.8%) O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 37 (9.5%) V kolika zemích EU kromě své země pravidelně prodáváte výrobky nebo služby? v žádné 135 (34.5%) 1 39 (10%) (16.4%) (8.2%) v 6 a více 83 (21.2%) 0. Chcete se této konzultace zúčastnit? Ano 344 (88%) Ne 47 (12%) I ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Jste vlastníkem registrované ochranné známky? Ano 210 (61%) Ne 134 (39%) 2. Jste vlastníkem jiných práv duševního vlastnictví? Ano 149 (43.3%) Ne 195 (56.7%) 3. Přestože žádnou ochrannou známku nevlastníte, uvažoval(a) jste někdy o podání přihlášky k získání ochranné známky? Ano 60 (44.8%) Ne 74 (55.2%) European Business Test Panel 2/13

3 4. Z jakého důvodu jste nepodal(a) přihlášku k získání ochranné známky? (můžete zvolit více možností) Nepodařilo se mi pro ochrannou známku vymyslet vhodný název nebo logo. 14 (10.4%) Příliš nákladné 39 (29.1%) Registrace je příliš složitá. 39 (29.1%) Nejsem přesvědčen(a) o přidané hodnotě vyplývající z vlastnictví ochranné 43 (32.1%) známky. Prosazování ochrany je příliš složité nebo nákladné. 34 (25.4%) Z jiného důvodu 29 (21.6%) Nevím 15 (11.2%) 4a. Víte o tom, že můžete požádat o ochrannou známku Společenství platnou ve všech členských státech? Ano 216 (62.8%) Ne 128 (37.2%) II DOSTUPNOST NOVÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK 5. Bylo pro vás někdy obtížné vymyslet pro ochrannou známku vhodný název nebo logo? Ano 84 (24.4%) Ne 189 (54.9%) Otázka není relevantní 71 (20.6%) 6. Z jakého důvodu? Zvažovaný název nebo logo si jako ochrannou známku již zaregistroval jiný 45 (53.6%) subjekt. Zvažovaný název či logo již chrání průmyslový vzor, ochranná známka či patent. 11 (13.1%) Navzdory provedené rešerši se nepodařilo najít vhodný název či logo. 22 (26.2%) Z jiného důvodu 6 (7.1%) III VZTAHY MEZI SYSTÉMY OCHRANNÝCH ZNÁMEK 7. Vlastníte národní ochrannou známku? Ano 192 (91.4%) Ne 18 (8.6%) European Business Test Panel 3/13

4 7a. Z jakého důvodu jste si zaregistroval(a) ochrannou známku na vnitrostátní úrovni? (můžete zvolit více možností) Potřeby podniku 140 (72.9%) Rada poradce / právního zástupce 32 (16.7%) Náklady na registraci 38 (19.8%) Snadný postup 46 (24%) Menší pravděpodobnost konfliktu s již zaregistrovanými obchodními známkami 60 (31.2%) Doba trvání registrace 19 (9.9%) Z jiného důvodu 15 (7.8%) Otázka není relevantní 5 (2.6%) 7b. Provedl(a) jste před podáním přihlášky k získání vnitrostátní ochranné známky rešerši na ochranné známky? Ano 143 (74.5%) Ne 40 (20.8%) Nevím 9 (4.7%) 8. Vlastníte ochrannou známku Společenství? Ano 93 (44.3%) Ne 117 (55.7%) 8a. Z jakého důvodu jste si zaregistroval(a) ochrannou známku na úrovni Společenství? (můžete zvolit více možností) Potřeby podniku 88 (94.6%) Rada poradce / právního zástupce 28 (30.1%) Náklady na registraci 18 (19.4%) Snadný postup 20 (21.5%) Doba trvání registrace 8 (8.6%) Z jiného důvodu 5 (5.4%) Nevím 0 (0%) 8b. Provedl(a) jste před podáním přihlášky k získání ochranné známky Společenství rešerši na ochranné známky? Ano 74 (79.6%) Ne 18 (19.4%) Nevím 1 (1.1%) IV ZPŮSOB REGISTRACE 9. Co si myslíte o způsobu registrace ve své zemi (u vnitrostátního úřadu průmyslového vlastnictví)? Je příliš liberální; ochranné známky lze získat příliš snadno. 17 (4.9%) Je správný. 133 (38.7%) Je příliš přísný; přihlášky k získání ochranných známek se příliš často zamítají. 25 (7.3%) Nemám žádné zkušenosti se způsobem vnitrostátní registrace. 112 (32.6%) Nevím 57 (16.6%) European Business Test Panel 4/13

5 10. Co si myslíte o způsobu registrace na úrovni Společenství (OHIM)? Je příliš liberální; ochranné známky lze získat příliš snadno. 11 (3.2%) Je správný. 63 (18.3%) Je příliš přísný; přihlášky k získání ochranných známek se příliš často zamítají. 15 (4.4%) Nemám žádné zkušenosti s OHIM. 183 (53.2%) Nevím 72 (20.9%) V POPLATKY ZA REGISTRACI OCHRANNÝCH ZNÁMEK 11. Poplatek za registraci ochranné známky Společenství zajišťující ochranu v 27 členských státech činí eur. Co si myslíte o výši poplatku? Je příliš vysoký. 115 (33.4%) Je poněkud vysoký. 129 (37.5%) Je odpovídající. 99 (28.8%) Je příliš nízký. 1 (0.3%) 12. Ovlivnila nebo ovlivňuje výše tohoto poplatku vaše rozhodnutí podat přihlášku k získání ochranné známky Společenství? Ano 104 (30.2%) Ne 142 (41.3%) Nevím 24 (7%) Otázka není relevantní 74 (21.5%) 13. Průměrný poplatek za registraci národní ochranné známky činí 175 až 550 eur. Co si myslíte o výši poplatku? Je příliš vysoký. 58 (16.9%) Je poněkud vysoký. 105 (30.5%) Je odpovídající. 175 (50.9%) Je příliš nízký. 6 (1.7%) 14. Ovlivnila nebo ovlivňuje výše tohoto poplatku Vaše rozhodnutí podat přihlášku k získání národní ochranné známky? Ano 78 (22.7%) Ne 185 (53.8%) Nevím 11 (3.2%) Otázka není relevantní 70 (20.3%) European Business Test Panel 5/13

6 VI INFORMOVANOST 15. Myslíte si, že by bylo užitečné mít více informací o ochranných známkách a jejich hodnotě pro váš podnik? Ne 59 (17.2%) Možná 129 (37.5%) Ano, protože se v této problematice vůbec nevyznám. 41 (11.9%) Ano, protože mám jen omezené znalosti. 115 (33.4%) 16. Považujete registrované obchodní známky za hodnotný marketingový nástroj? Nevím 14 (4.1%) Ano, avšak nikoli pro můj podnik 62 (18%) Ano 254 (73.8%) Ne, vůbec ne 14 (4.1%) VII VYUŽITÍ REGISTROVANÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK A PADĚLÁNÍ 17. Ochranná známka pro zboží či služby, pro které byla zaregistrována, se musí začít řádně užívat během doby odkladu, jež trvá 5 let od registrace. Ochranná známka Společenství by jinak mohla být zpochybněna z důvodu nevyužití. Jaký je váš názor na požadavek, že řádné používání musí být prokázáno ve Společenství? Řádné užívání v jednom členském státě by mělo být postačující. 163 (47.4%) Mělo by být vyžadováno řádné užívání v několika členských státech. 49 (14.2%) Řádné užívání by mělo záviset na příslušném trhu a mělo by se posuzovat spíše 109 (31.7%) podle míry užívání než podle přeshraniční povahy. Nevím 23 (6.7%) 18. Co si myslíte o současném pětiletém období odkladu pro nevyužití národní ochranné známky i ochranné známky Společenství? Je přiměřené. 192 (55.8%) Je příliš krátké. 52 (15.1%) Je příliš dlouhé. 50 (14.5%) Nevím 50 (14.5%) European Business Test Panel 6/13

7 19. Stalo se vám, že jiné podniky využily bez vašeho předchozího svolení vaše loga, slogany, průmyslové vzory apod.? Ne, nikdy 108 (31.4%) Zřídkakdy 117 (34%) Pravidelně 39 (11.3%) Často 18 (5.2%) Velmi často 6 (1.7%) Nevím 56 (16.3%) 20. Dostal(a) jste se někdy do právního sporu týkajícího se ochranné známky? Ano 89 (25.9%) Ne 255 (74.1%) 20a. Pokud ano, jaká byla vaše role? žalující strana 35 (39.3%) žalovaná strana 16 (18%) žalující i žalovaná strana 38 (42.7%) 21. Byly spory, v nichž jste byl(a) jednou ze stran, řádně urovnány? Ano, u soudu 19 (21.3%) Ano, zprostředkováním 23 (25.8%) Ano, arbitráží 8 (9%) Ne 16 (18%) Dosud není vyřešen jeden nebo více případů 18 (20.2%) Nevím 5 (5.6%) 22. Považujete svou registrovanou ochrannou známku za dobře chráněnou? (můžete zvolit více možností) Ano 113 (32.8%) Ne, nedůvěřuji soudům ve své zemi. 33 (9.6%) Ne, nedůvěřuji soudům v jiných zemích. 18 (5.2%) Ne, opatření, jako například soudní příkazy nebo náhrady škod, nejsou dostatečná. 41 (11.9%) Ne, náklady na ochranu mých práv jsou příliš vysoké. 59 (17.2%) Nevím 47 (13.7%) Otázka se mě netýká. 100 (29.1%) 23. Považujete své registrované ochranné známky za užitečné? Ne, nikdy 18 (5.2%) Zřídkakdy 46 (13.4%) Pravidelně 58 (16.9%) Často 59 (17.2%) Velmi často 56 (16.3%) Otázka se mě netýká. 107 (31.1%) European Business Test Panel 7/13

8 24. Co si obecně myslíte o systému ochranných známek v Evropě? (můžete zvolit více možností) Existuje příliš mnoho ochranných známek. 27 (7.8%) Ochranných známek by mohlo být více. 53 (15.4%) Kvalita systému ochranných známek je dobrá. 47 (13.7%) Kvalita systému ochranných známek je dostatečná. 106 (30.8%) Kvalita systému ochranných známek je špatná. 25 (7.3%) Nemám žádný názor 121 (35.2%) VIII KONTAKTY S ÚŘADY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 25. Máte zkušenosti se svým vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví? Ano 144 (41.9%) Ne 200 (58.1%) 25a. Jaké jsou Vaše zkušenosti s vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví? Výborné 11 (7.6%) Dobré 65 (45.1%) Uspokojivé 54 (37.5%) Špatné 14 (9.7%) 26. V této části můžete ohodnotit činnost vašeho vnitrostátního úřadu průmyslového vlastnictví. Uveďte, jak jste spokojen(a) s jednotlivými aspekty činnosti úřadu. (můžete zvolit více možností) Kvalita Spokojen(a) 114 (79.2%) Nespokojen(a) 14 (9.7%) Nevím 16 (11.1%) Jednotný přístup Spokojen(a) 86 (59.7%) Nespokojen(a) 31 (21.5%) Nevím 27 (18.8%) Transparentnost Spokojen(a) 79 (54.9%) Nespokojen(a) 44 (30.6%) Nevím 21 (14.6%) European Business Test Panel 8/13

9 Kompetentnost Spokojen(a) 104 (72.2%) Nespokojen(a) 22 (15.3%) Nevím 18 (12.5%) Doba zpracování Spokojen(a) 58 (40.3%) Nespokojen(a) 70 (48.6%) Nevím 16 (11.1%) Přístupnost Spokojen(a) 100 (69.4%) Nespokojen(a) 33 (22.9%) Nevím 11 (7.6%) Poskytované informace Spokojen(a) 92 (63.9%) Nespokojen(a) 37 (25.7%) Nevím 15 (10.4%) Náklady na služby Spokojen(a) 67 (46.5%) Nespokojen(a) 63 (43.8%) Nevím 14 (9.7%) Jiné Spokojen(a) 11 (7.6%) Nespokojen(a) 8 (5.6%) Nevím 35 (24.3%) 27. Máte zkušenosti s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)? Ano 37 (10.8%) Ne 307 (89.2%) 27a. Jaké jsou Vaše zkušenosti s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)? Výborné 3 (8.1%) Dobré 24 (64.9%) Uspokojivé 8 (21.6%) Špatné 2 (5.4%) European Business Test Panel 9/13

10 28. V této části můžete ohodnotit činnost úřadu OHIM. Uveďte, jak jste spokojen(a) s jednotlivými aspekty činnosti úřadu. (můžete zvolit více možností) Kvalita Spokojen(a) 29 (78.4%) Nevím 4 (10.8%) Nespokojen(a) 4 (10.8%) Jednotný přístup Spokojen(a) 24 (64.9%) Nespokojen(a) 8 (21.6%) Nevím 5 (13.5%) Transparentnost Spokojen(a) 28 (75.7%) Nespokojen(a) 4 (10.8%) Nevím 5 (13.5%) Kompetentnost Spokojen(a) 28 (75.7%) Nespokojen(a) 5 (13.5%) Nevím 4 (10.8%) Doba zpracování Spokojen(a) 15 (40.5%) Nespokojen(a) 18 (48.6%) Nevím 4 (10.8%) Přístupnost Spokojen(a) 29 (78.4%) Nevím 4 (10.8%) Nespokojen(a) 4 (10.8%) Poskytované informace Spokojen(a) 27 (73%) Nespokojen(a) 4 (10.8%) Nevím 6 (16.2%) European Business Test Panel 10/13

11 Náklady na služby Spokojen(a) 17 (45.9%) Nespokojen(a) 16 (43.2%) Nevím 4 (10.8%) Jiné Spokojen(a) 2 (5.4%) Nespokojen(a) 2 (5.4%) Nevím 5 (13.5%) 29. Jak důležité jsou pro vás následující aspekty při posuzování činnosti úřadu průmyslového vlastnictví? Kvalita Velmi důležitá 232 (67.4%) Důležitá 95 (27.6%) Neutrální 15 (4.4%) Nepříliš důležitá 0 (0%) Není vůbec důležitá 2 (0.6%) Jednotný přístup Velmi důležitý 223 (64.8%) Důležitý 96 (27.9%) Neutrální 22 (6.4%) Nepříliš důležitý 1 (0.3%) Není vůbec důležitý 2 (0.6%) Transparentnost Velmi důležitá 216 (62.8%) Důležitá 104 (30.2%) Neutrální 19 (5.5%) Nepříliš důležitá 3 (0.9%) Není vůbec důležitá 2 (0.6%) Doba (rychlost) zpracování Velmi důležitá 181 (52.6%) Důležitá 135 (39.2%) Neutrální 23 (6.7%) Nepříliš důležitá 3 (0.9%) Není vůbec důležitá 2 (0.6%) Kompetentnost pracovníků Velmi důležitá 234 (68%) Důležitá 90 (26.2%) Neutrální 17 (4.9%) Nepříliš důležitá 0 (0%) Není vůbec důležitá 3 (0.9%) European Business Test Panel 11/13

12 Přístupnost (včetně přístupu k elektronickým službám) Velmi důležitá 182 (52.9%) Důležitá 128 (37.2%) Neutrální 27 (7.8%) Nepříliš důležitá 5 (1.5%) Není vůbec důležitá 2 (0.6%) Poskytování informací o průmyslovém vlastnictví Důležité 152 (44.2%) Neutrální 40 (11.6%) Velmi důležité 146 (42.4%) Nepříliš důležité 4 (1.2%) Nedůležité 2 (0.6%) Náklady na služby Velmi důležité 144 (41.9%) Důležité 134 (39%) Neutrální 57 (16.6%) Nepříliš důležité 7 (2%) Nedůležité 2 (0.6%) 30. Měla by registrace a správa ochranných známek probíhat pouze elektronicky (např. em, prostřednictvím internetu)? Ano, elektronická komunikace je postačující. 105 (30.5%) Ne, jiné způsoby komunikace, jako například pošta nebo fax, by měly být rovněž k 148 (43%) dispozici. Jiné způsoby komunikace by měly být i nadále k dispozici, nicméně by bylo přijatelné, aby uživatelé, kteří nevyužijí elektronickou komunikaci, platili vyšší ceny. 81 (23.5%) Nevím 10 (2.9%) IX ÚLOHA ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 31. Jaká by podle vás měla být úloha úřadu průmyslového vlastnictví? Velmi důležitá 267 (77.6%) Důležitá 64 (18.6%) Neutrální 11 (3.2%) Nepříliš důležitá 0 (0%) Nedůležitá 2 (0.6%) European Business Test Panel 12/13

13 Zvyšování informovanosti o systémech ochranných známek Velmi důležité 103 (29.9%) Důležité 150 (43.6%) Neutrální 65 (18.9%) Nepříliš důležité 21 (6.1%) Nedůležité 5 (1.5%) Aktivní zapojení do boje proti padělání Velmi důležité 203 (59%) Důležité 82 (23.8%) Neutrální 35 (10.2%) Nepříliš důležité 17 (4.9%) Nedůležité 7 (2%) Poskytování individuálního poradenství v oblasti průmyslového vlastnictví Velmi důležité 115 (33.4%) Důležité 144 (41.9%) Neutrální 62 (18%) Nepříliš důležité 18 (5.2%) Nedůležité 5 (1.5%) Zprostředkování v případě sporů týkajících se ochranných známek Velmi důležité 95 (27.6%) Důležité 142 (41.3%) Neutrální 71 (20.6%) Nepříliš důležité 23 (6.7%) Nedůležité 13 (3.8%) Rozhodčí řízení v případě sporů týkajících se ochranných známek Velmi důležité 106 (30.8%) Důležité 128 (37.2%) Neutrální 70 (20.3%) Nepříliš důležité 24 (7%) Nedůležité 16 (4.7%) Provádění studií např. o hodnotě ochranných známek Velmi důležité 53 (15.4%) Důležité 101 (29.4%) Neutrální 108 (31.4%) Nepříliš důležité 54 (15.7%) Nedůležité 28 (8.1%) European Business Test Panel 13/13

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb

I. ŽÁDOST O INFORMACE. týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb FORMULÁŘE PRO (NEPOVINNÉ) POUŽITÍ ŽADATEL SKÝM ÚŘADEM I. ŽÁDOST O INFORMACE týkající se nadnárodního poskytnutí pracovníků v rámci poskytování služeb v souladu s článkem 4 směrnice 96/71/ES o vysílání

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví

Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Bezplatné informační zdroje v oblasti průmyslového vlastnictví Hana Churáčková Brno, 9. listopadu 2017 Duševní vlastnictví Autorské právo a související práva Průmyslová práva Vytvoření díla (v objektivně

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4.

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ. 1. AT Rakousko. 2. BE Belgie. 3. BG Bulharsko. 4. DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 99-999/9999 9 číslic Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro účely zpracování pomocí informačních

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.01 Únor 2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: Národní dodatky ČSN EN 50110-2 ed. 2 34 3100 Operation of electrical installations Part 2: National annexes

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie

Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 27 členských států Evropské unie Celoevropský průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti práce a zdraví Reprezentativní výsledky z 2 členských států Evropské unie Souhrn obsahuje výsledky z EU2 a pro Českou republiku Plán průzkumu veřejného

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Rozmanitost na pracovišti a výkonnost vašeho podniku

Rozmanitost na pracovišti a výkonnost vašeho podniku Rozmanitost na pracovišti a výkonnost vašeho podniku 31/03/2008-28/04/2008 Zadaným kritériím odpovídá 371 dotazníků z 371 0. Účast Země DE - Německo 58 (15.6%) PL - Polsko 44 (11.9%) NL - Nizozemsko 36

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/

ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ ZÁKLADNÍ EXPORTNÍ CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK NA FIREMNÍ ADRESY /B2B/ Váha zásilky 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg Dodací lhůta BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 2-3 dny BG BULHARSKO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Příloha 1 PŘIHLÁŠKY. Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line. Otázky týkající se způsobilosti

Příloha 1 PŘIHLÁŠKY. Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line. Otázky týkající se způsobilosti Příloha 1 PŘIHLÁŠKY Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line Otázky týkající se způsobilosti 1. Potvrzuji, že má společnost je obchodní subjekt průmyslového nebo komerčního charakteru, nikoli

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Vyplnění polí označených je povinné. Jméno E-mail Úvod 1 Pokud nějaký podnik prodává určitý výrobek v souladu s právními

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla

Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla MEMO/08/XXX V Bruselu dne 16. října 2008 Sociální ochrana a sociální začlenění v Evropě hlavní fakta a čísla Evropská komise dnes zveřejnila svůj každoroční přehled sociálních trendů v členských státech

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

Veřejná konzultace týkající se dronů (bezpilotních letadel) technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu

Veřejná konzultace týkající se dronů (bezpilotních letadel) technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu Veřejná konzultace týkající se dronů (bezpilotních letadel) technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu Vyplnění polí označených * je povinné. Úvod Tato otevřená veřejná konzultace

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Otevřená veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

Otevřená veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury Otevřená veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury Vyplnění polí označených * je povinné. Informace o respondentovi * 1. Dotazník vyplňujete:

Více

Legislativa v ČR i zahraničí

Legislativa v ČR i zahraničí Legislativa v ČR i zahraničí Publikováno: 7. 3. 2007 Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH

EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Statistická ročenka 2006

Statistická ročenka 2006 Statistická ročenka 2006 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu o důsledcích provádění přímo závazných nařízení EU o koordinaci systémů

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Uplatňování článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Vyplnění polí označených je povinné. Jméno E-mail Úvod 1 Pokud nějaký podnik prodává určitý výrobek v souladu s právními

Více

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Vyplnění polí označených je povinné. Jméno E-mail Úvod 1 Pokud nějaký podnik prodává určitý výrobek v souladu s právními

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Vysvětlivky k formuláři sdělení o námitce

Vysvětlivky k formuláři sdělení o námitce ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři sdělení o námitce 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář obdržíte bezplatně od úřadu OHIM

Více

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1.1.2019 Směrnice děkana HGF č. 1/2018 Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2011 KOM(2011) 116 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii:

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více